דילוג לתוכן העיקרי

ארכיון סדרות

ניתן לסנן לפי מחבר או לפי נושא
בחר סינון
סדרות בעברית

תורה

בעלי המוסר על פרשת השבוע הרב נחמיה רענן

בשיעריו עוסק הרב נחמיה בכל שבוע בסוגייה מוסרית שעולה בפרשת השבוע בספרי החסידות.

המצווה השבועית

בשיעוריו, שיצאו מאז כספר "מצווה בפרשה" לוקח הרב בנימין תבורי זצ"ל מצווה אחת מתוך הפרשה ודן בה בעיון ובעומק בדרכי העיון הלמדניים

ד"ת קצרים - שפת אמת על התורה הרב עדיאל זימרן

בשיעורים קצרים לפרשת השבוע עוסק הרב עדיאל זימרן ברעיונות לפרשת השבוע ב"שפת אמת" האדמו"ר מגור. רעיונות שקנו שביתה בעולמם של רבים ונוגעים לעניינים שברוח.

חסידות לפרשת שבוע הרב נחמיה רענן
עבודת ה' בפרשת שבוע (שמע) הרב נחמיה רענן
עיון בפרשה על פי המדרש ד"ר ציפי ליפשיץ

בכל חומש נתמקד בחיבור אחד מתוך ספרות המדרש הארצישראלי, שמתוכו נדון בכול שבוע בדרשה, נושא או מחרוזת דרשות. כלל העיונים יצטרפו לתמונה כוללת יותר על ייחודם של החיבורים ודרכם במדרש הכתובים.

פרשני המקרא ד"ר אביגיל ראק

בסדרת השיעורים נכיר את מפרשי המקרא השונים. נעמוד על סגנונו המיוחד של כל אחד מהם, על המתודולוגיה של הפרשן הנלמד, ועל השפעת קורותיו על אופי פירושו; כמו כן, נעסוק בהרחבה בתרומת כל פרשן לפרשנות המקרא באופן כללי. על בסיס שיעורים אלה, יצא ספרה של ד"ר ראק, פרשני המקרא.

קש"ת - המצווה השבועית עם הרב בנימין תבורי הרב בנימין תבורי

בכל שבוע, הרב בנימין תבורי מוצא מצווה מסוימת מתוך הפרשה ומסביר אותה, החל מהמקור, דרך הפרשנים השונים ועד להלכה למעשה. בחלק מהשיעורים ישנם חידושים גדולים בהבנת ההלכה.

קש"ת - מדרש ופשט הרב עזרא ביק

ישנו פער גדול בין הנאמר בתורה על האבות לבין המתואר בחז"ל. הרב עזרא ביק מנסה לעשות סדר ולהסביר את המדרשים השונים.

קש"ת - מהר"ל על פרשת השבוע הרב בני להמן

הסדרה מבארת את מחשבתו של המהר"ל בפירושו על התורה. הלימוד יתבסס על הספר "גור אריה", אך במידת הצורך ייעזר גם בכתביו האחרים.

קש"ת - משך חכמה על הפרשה הרב שלמה ברין

המשך חכמה כתב פירושים על התורה ועוד. אמנם כל פירוש עומד בפני עצמו אך לעתים ניתן למצוא קו מנחה ביניהם. בסדרה זו נסביר את הפירושים השונים וננסה לקשור אותם יחד.

קש"ת - שיעורים בספר שמות הרב יעקב מדן

הסדרה מבארת את ארבעת הפרקים הראשונים בספר שמות ודן במשמעויות העמוקות הנגזרות מהם.

שיעורים בספר בראשית (שמע) הרב יואל בן נון

הסדרה עוסקת בסוגיות מפתח בתחילת ספר בראשית ודנה גם בביקורת המקרא והמדע על פרקים אלו.

שיעורים על המשך חכמה (שמע) הרב ברוך גיגי

בשיעוריו עוסק הרב גיגי בפירושו של ה"משך חכמה" לפרשת השבוע בביאור נושא אחד מתוך הפרשה

תורת הקורבנות פרופ' יונתן גרוסמן

בשיעורים נלמד את חטיבת הקרבנות שבספר ויקרא (פרקים א-ז). מלבד שלושה-ארבעה שיעורי מבוא, השיעורים יתנהלו על פי סדר המקראות. הלימוד מבקש לחתור לפשטי המקראות, מתוך שימת לב גם למדרשי ההלכה ולפרשנות הקלאסית. עיקר המגמה בלימוד חטיבה זו היא הקפיצה מפרטי הדינים שנראים לעתים בעלי אופי טכני, למהות הרוחנית שהם מביעים. בכך, הפרקטיקה של הקרבן הופכת להיות בסיס לתאולוגיה של ממש. בחלק השני של הסדרה, מלבד כמה שיעורים שיוקדשו לקורבן אשם אשר חותם את פרשת ויקרא, נקדיש את עיוננו ללימוד פרשת צו.

קש"ת - נושאים הלכתיים בפרשת השבוע הרב ישי יסלזון

בכל שבת ננסה לדלות מן הפרשה סוגיא הנוגעת לענייני הלכה ועיון. דרך פסוקי הפרשה נדון ונרחיב בה תוך עיון והתעמקות בגמרא ובפוסקים ונשתדל בכל שבוע גם לגעת בכמה נקודות למעשה.

קש"ת - פרשה ופסיכולוגיה הרב איתיאל גולד

הסדרה תנתח את פרשיות השבוע לאור הפסיכולוגיה המודרנית ותצביע על העומקים הפסיכולוגים הרבים שבאים לידי ביטוי בסיפורי התורה.

ככה זה כשיש שניים הרב חיים נבון

שיחות עם הרב חיים נבון והרב עמיחי גורדין על פירושי הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין זצ"ל לפרשות השבוע.

קש"ת - פרשה דיגיטלית הרב הראל ברגר

סדרת שיעורים חדשה בנושא פרשת השבוע וסייבר. סדרה זו תנסה למצוא את הקשר המרתק והחדשני בין פרשות השבוע השוטפות לבין העולם הדיגיטלי המשתנה חדשים לבקרים.

קש"ת - לקראת שבת עם הרב ניצן ברגר הרב ניצן ברגר

בכל שבוע הרב ניצן ברגר מארח את אחד מהרמי"ם בישיבת הר עציון, כל אחד מהם מעביר משהו קצר על הפרשה.

היא שיחתי הרבנית אסתי רוזנברג

ראש בית המדרש לנשים הרבנית אסתי רוזנברג בדו-שיח עם חברי צוות הר"מים על נושאים נבחרים בפרשת השבוע

עיונים בתנ"ך

דרכי העיצוב של הסיפור המקראי פרופ' יונתן גרוסמן

בשיעוריו, שיצאו מאז כספר- "גלוי ומוצפן- על כמה מדרכי העיצוב של הסיפור המקראי", עוסק פרופ' יונתן גרוסמן בכלים לניתוח ספרותי של סיפורי התנ"ך.

המקדש במקרא א הרב יצחק לוי

ביסוד שיעוריו של הרב יצחק לוי עומדת השאיפה לנסות לקרב את תודעת המקדש ולחוש בחסרונו. הרב יצחק לוי סוקר את מופעיו של ירושלים והמקדש במקרא, מהותו, זיקת הר המוריה למקדש ועוד. תקוותנו להסביר בסדרה רב-שנתי זו תולדות השראת שכינה. 1. מבריאת העולם עד חנוכת המשכן. 2. מהות המשכן: עובדיו, מסעותיו ותחנותיו בארץ ישראל. 3. מיהושע דרך בנין הבית הראשון על ידי דוד ושלמה ועד חורבן הבית. 4. מבנה המשכן: חומרי בניה, תכנית, צבעים, כיוונים. 5. כלי המשכן, ארון כפורת וכרובים. 6. הארון: מבנה, בדים, מה לצידו, איסורים, תולדות שימוש בארון. 7. המזבח החיצון: שמותיו, איסורים וחובות הקשורים בו.

המקדש במקרא ב הרב יצחק לוי

ביסוד שיעוריו של הרב יצחק לוי עומדת השאיפה לנסות לקרב את תודעת המקדש ולחוש בחסרונו. הרב יצחק לוי סוקר את מופעיו של ירושלים והמקדש במקרא, מהותו, זיקת הר המוריה למקדש ועוד.

המקדש במקרא ג הרב יצחק לוי

ביסוד שיעוריו של הרב יצחק לוי עומדת השאיפה לנסות לקרב את תודעת המקדש ולחוש בחסרונו. הרב יצחק לוי סוקר את מופעיו של ירושלים והמקדש במקרא, מהותו, זיקת הר המוריה למקדש ועוד.

המקדש במקרא ד הרב יצחק לוי

ביסוד שיעוריו של הרב יצחק לוי עומדת השאיפה לנסות לקרב את תודעת המקדש ולחוש בחסרונו. הרב יצחק לוי סוקר את מופעיו של ירושלים והמקדש במקרא, מהותו, זיקת הר המוריה למקדש ועוד.

המקדש במקרא ה הרב יצחק לוי

ביסוד שיעוריו של הרב יצחק לוי עומדת השאיפה לנסות לקרב את תודעת המקדש ולחוש בחסרונו. הרב יצחק לוי סוקר את מופעיו של ירושלים והמקדש במקרא, מהותו, זיקת הר המוריה למקדש ועוד.

המקדש במקרא ו הרב יצחק לוי

ביסוד שיעוריו של הרב יצחק לוי עומדת השאיפה לנסות לקרב את תודעת המקדש ולחוש בחסרונו. הרב יצחק לוי סוקר את מופעיו של ירושלים והמקדש במקרא, מהותו, זיקת הר המוריה למקדש ועוד.

המקדש במקרא ז הרב יצחק לוי

ביסוד שיעוריו של הרב יצחק לוי עומדת השאיפה לנסות לקרב את תודעת המקדש ולחוש בחסרונו. הרב יצחק לוי סוקר את מופעיו של ירושלים והמקדש במקרא, מהותו, זיקת הר המוריה למקדש ועוד. בתום סדרה זו נעבור ללמוד תולדות עבודת ה' במזבחות. במסגרת זו נעסוק בקשר בין הקב"ה ועם ישראל, בעבודת ה' ובתולדות עם ישראל, לאור דברי הנביאים והתפתחות ההיסטוריה.

ירושלים המקראית א הרב יצחק לוי

על מהות ירושלים על פי תולדותיה. הנחת היסוד של סדרה זו היא שלמקומות בארץ ישראל יש צביון רוחני ייחודי בעל משמעות; המאורעות המתרחשים במקום, שיוכו השבטי וכיוצא באלו - כולם מבטאים את אופיו ומהותו המיוחדים ומגבשים את צביונו. הדברים אמורים ביחס לכל מקום בארץ ישראל, על אחת כמה וכמה ביחס לירושלים, ומגמת שיעורים אלו היא לחשוף את צביונה ומהותה הרוחניים של ירושלים כפי שהם עולים לאורך הדורות ולטעון כי ירושלים מחברת בתוכה שתי מלכויות: מלכות בשר ודם ומלכות ה'.

ירושלים המקראית ב הרב יצחק לוי

בסדרה הקודמת, ירושלים המקראית א, עסקנו בכמה היבטים של מהות העיר ירושלים: ירושלים בתורה, הטופוגרפיה של העיר, נחלת בנימין כנחלת שכינה והעיר בתקופת הכיבוש וההתנחלות. סיימנו את שיעורינו במבוא לירושלים בימי דוד, הדן בבחירת ירושלים והמקדש ובבחירת בית דוד. בסדרה זו בכוונתנו לעסוק בפרוטרוט בימי דוד, שלמה וחזקיהו, ברקע לחורבן העיר והמקדש ובימי שיבת ציון.

קש"ת - ירושלים בתנ"ך הרב יצחק לוי

אין ספק שירושלים היא עניין מהותי עבור כל יהודי. אם כן, מדוע היא לא מוזכרת בתורה? איפה היא כן מוזכרת? ואיך אנחנו יודעים שהר המוריה הוא אכן הר הבית? הסדרה תבחן את השאלות האלו, ואף שאלות נוספות סביב עניינה של ירושלים.

תוכנית תנ"ך (שמע) תלמידי הישיבה ובוגריה
תולדות עבודת ה' במזבחות הרב יצחק לוי

במסגרת זו נעסוק בקשר בין הקב"ה ועם ישראל, בעבודת ה' ובתולדות עם ישראל, לאור דברי הנביאים והתפתחות ההיסטוריה. לסדרה זו קדמו 7 שנות שיעורים מפי הרב לוי בנושא המקדש במקרא. ניתן לעיין בם בקישור זה>>

עיונים בפרשנים תשפ"א מר משה מושקוביץ

דפי לימוד אלה מסודרים לפי פרשת השבוע. הדפים מכילים קטעי פרשנות שנלקחו מקשת רחבה של ראשונים ואחרונים. הסדרה הסתיימה לצערנו עם פטירתו של המרצה, מר משה מושקוביץ ז"ל בי"א בשבט. לעיון בדפים שנשלחו השנה, הקליקו כאן. העיון לפרשת בשלח היה האחרון בסדרה של עשרות שנים. יהי זכרו ברוך.

חוגגים ספרים (שמע) מרצים אורחים

שיעורים שהועברו בערבים שונים בהם הושקו ספרים של רבני הישיבה

נביאים

מלכים ונביאים (שמע) הרב יואל בן נון
נביאים מול מעצמות הרב יואל בן נון

עיון ב'נביאים אחרונים' לפי תקופות, בתוך הקשר היסטורי-מדיני, מגלה הקבלות מרחיקות לכת בין הנביאים מימי עוזיהו-ירבעם (ישעיהו-עמוס-הושע), מימי אחז וחזקיהו (ישעיהו-הושע-מיכה), מימי יאשיהו (צפניה-חולדה-נחום-חבקוק-ירמיהו), כמו גם נבואות קדומות (מימי אלישע ותלמידיו), ונבואות 'אבודות' מימי מנשה. עיון בדברי הנביאים אל מול עליית המעצמות שופך אור על שאלות יסוד בהבנת הנבואה, שליחותה (לישראל ולעולם), ותפקידיה.

ספר יהושע - מבנה ומשמעות הרב ד"ר יהושע רייס

במהלך הקורס נעקב אחר המבנה הספרותי של ספר יהושע על שני חלקיו - תיאורי הכיבוש (א'-י"ב) ורשימות ההתנחלות (י"ג-כ"ד), תוך ניסיון להגדיר את מגמתו הכוללת של הספר. בקורס נתמודד עם גישות שונות במחקר בנוגע לאופיו של ספר יהושע הן כספרות והן כעדות היסטורית. במהלך השיעורים נציע מבנה ספרותי לאורך הספר, שמלמד לדעתנו על מעשה עריכה מתוכנן היטב, ותומך בתפיסה האמונית הקלסית בדבר אחדותו של הספר.

ספר מלכים בקיאות (שמע) הרב דוד נתיב

סדרת שיעורי בקיאות על ספר מלכים שהועברו בישיבת הר עציון בשנת תשע"ה

ספר שופטים בקיאות (שמע) הרב דוד נתיב

סדרת שיעורי בקיאות על ספר שופטים שהועברו בישיבת הר עציון בשנת תשע"ה

עיונים בפרקי ההפטרות הרב משה ליכטנשטיין
פרקי נביאים בספר מלכים הרב אלחנן סמט

עיונים המצטרפים לעיוניו של הרב סמט על פרקי אליהו ועל פרקי אלישע, וכולם יחד ישלימו את העיסוק בפרקי הנביאים בספר מלכים – אותם פרקים שבמרכזם עומדת דמותו של נביא, או שבהם מתוארת התגשמות נבואתו.

קש"ת - ספר יונה פרופ' יונתן גרוסמן

ספר יונה שונה משאר ספרי התנ"ך, ובוודאי מהנבואות בספר תרי-עשר. מדוע נכנס הספר לתנ"ך, ומדוע נבחר להיות ההפטרה של יום הכיפורים?

קש"ת - פרקי אליהו הרב אמנון בזק

הסדרה תעסוק בדמותו של אליהו על פי תיאורו ב"פרקי אליהו" - החל ממלכים א':י"ז ועד מלכים ב':ב'.

שיעורים בספר יונה (שמע) ד"ר נריה קליין
שיעורים בספר יחזקאל הרב אמנון בזק

נעסוק בפרקי ספר יחזקאל, תוך ניתוח ספרותי של פרקי הספר בזה אחר זה. במסגרת השיעור נבחן את התכנים והמאפיינים הייחודיים של נבואת יחזקאל, ונעמוד על משמעותם מתוך התייחסות לתקופה ולמקום שבו נאמרו נבואות אלו.

שיעורים בספר ירמיהו הרב דוד סבתו

בשיעור נלמד את מרבית פרקי ספר ירמיהו, תוך שימוש בכלים פרשניים וספרותיים מגוונים. נעמיק בנבואות התוכחה והנחמה בספר שנישאו באחת התקופות הסוערות והקשות בתולדות עם ישראל, וחזו את סכנת חורבן יהודה וירושלים תוך ניסיון נואש למנוע אותו. נבקש לבחון גם את דמותו הייחודית, המיוסרת והטראגית של ירמיהו, נביא החורבן, שהטביע את חותמו האישי העז על הספר כולו.

שיעורים בספר שמואל א הרב אמנון בזק
שיעורים בספר שמואל ב הרב אמנון בזק
שיעורים בפרקי אלישע הרב אלחנן סמט

בסדרת השיעורים עוסק הרב אחלנן סמט בפרקי אלישע המופיעים בספר מלכים בירושת הנבואה של אלישע מאליהו ובניתוח ספרותי של הפרקים הללו.

שיעורים על ההפטרות הרב יהודה שביב
פרקי אלישע (וידאו) הרב יעקב מדן
ספר יהושע (וידאו) הרב יעקב מדן
ספר שופטים (וידאו) הרב יעקב מדן
ספר שמואל ב (וידאו) הרב יעקב מדן
ספר מלכים א (וידאו) הרב יעקב מדן

כתובים

עיונים בספר תהילים (סדרה א) הרב אלחנן סמט

מזמורי התהילים משמשים בכמה מישורים בעת ובעונה אחת: הם מהווים תשתית התפילה ועיקרה, הם שירה היוצאת מנפש העורגת לקשר עם הקב"ה, ולצד זה - הם גם מהווים אחד מספרי המקרא. בשיעור זה, נלמד כמה ממזמורי התהילים, תוך שימוש בכלים לשוניים ותוך התייחסות לפרשני התהילים, מהראשונים ועד האחרונים.

עיונים בספר תהילים (סדרה ב) הרב אלחנן סמט

מזמורי התהילים משמשים בכמה מישורים בעת ובעונה אחת: הם מהווים תשתית התפילה ועיקרה, הם שירה היוצאת מנפש העורגת לקשר עם הקב"ה, ולצד זה - הם גם מהווים אחד מספרי המקרא. בשיעור זה, נלמד כמה ממזמורי התהילים, תוך שימוש בכלים לשוניים ותוך התייחסות לפרשני התהילים, מהראשונים ועד האחרונים.

קש"ת - מגילת איכה הרב יעקב מדן

הסדרה תבאר את מגילת איכה על פי ספר ירמיהו.

קש"ת - מגילת אסתר הרב יעקב מדן
קש"ת - מגילת קהלת הרב יעקב מדן

הרב מדן סוקר את המגילה תוך כדי הבנת המהות של המחזוריות ושל הטוב והרע. מתוך כך הוא מביא פולמוסים כביוכול של דמויות משמעותיות בחיינו כגון החכם, הנהנתן וירא האלוקים.

קש"ת - מגילת רות (פרופ' יונתן גרוסמן) פרופ' יונתן גרוסמן

מגילת רות מלווה בלא מעט שאלות. הסיפור שוזר דברים המנוגדים לכאורה לחוק ולהלכה. בסדרה זו נסקור וננסה לענות על חלק משאלות אלו.

קש"ת - מגילת רות (הרב יעקב מדן) הרב יעקב מדן

הסדרה מבארת את מגילת רות תוך התייחסות לסוגיות רבות הסובבות את המגילה ואת ההקשר בה היא מתרחשת; סוגיות שאינן מופיעות במפורש במגילה אך חיוניות להבנתה.

קש"ת - מגילת שיר השירים הרב יעקב מדן

הסדרה דנה באספקטים שונים של מגילת שיר השירים: החל מקדושתה, שהוטלה על ידי אנשים מסויימים בספק, ועד לתכנים בהם היא דנה.

שיעורים במגילת אסתר פרופ' יונתן גרוסמן
שיעורים במגילת רות ד"ר יעל ציגלר
חמש מגילות (שמע) הרב יעקב מדן

סדרה שהועברה בגבעת שמואל תשע"ז

עיונים בספר תהילים (סדרה ג) הרב אלחנן סמט

(יום ג') מזמורי התהילים משמשים בכמה מישורים בעת ובעונה אחת: הם מהווים תשתית התפילה ועיקרה, הם שירה היוצאת מנפש העורגת לקשר עם הקב"ה, ולצד זה - הם גם מהווים אחד מספרי המקרא. השיעורים בסדרה זו יעסקו בקבוצת מזמורי תהילים שלא נידונו בסדרות השיעורים הקודמות על תהילים. כל מזמור יזכה בניתוח ספרותי על פי השיטה שבה נקטנו בעבר - תוך שימוש בכלים לשוניים ותוך התייחסות לפרשני התהילים, מהראשונים ועד האחרונים - מתוך מגמה לעמוד על משמעותו הייחודית.

פרקי שיבת ציון במקרא (שמע) הרב יעקב מדן

פרקי שיבת ציון בכתובים, בספר עזרא ונחמיה, מקבילים לנביאים חגי, זכריה ומלאכי. בסדרה נעסוק בספר עזרא ובתהליך שיבת ציון המתואר בו וניעזר בנביאים המקבילים אליו כדי להעמיק את ההבנה שלנו בסיפור.

שיעורים בספר איוב (וידאו) הרב משה ליכטנשטיין
קש"ת - אחדותו של ספר תהילים ד"ר בני גזונדהייט

הסדרה מנתחת באופן ספרותי את המבנה המורכב של ספר תהילים ומחלקת אותו לחמישה ספרים.

סדר זרעים

בשבתך בביתך ברכות הרב נעם מלכי

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי על המסכת.

גמרא ברכות תלמידי הישיבה ובוגריה
שיעור כללי ברכות תלמידי הישיבה ובוגריה
דף יומי ברכות (וידאו) הרב אביהוד שוורץ

דף יומי במסכת ברכות הועבר מפי הרב אביהוד שוורץ במסגרת הישיבה

סדר מועד

בשבתך בביתך ביצה הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב על המסכת.

בשבתך בביתך יומא הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב על המסכת.

בשבתך בביתך מגילה הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב על המסכת.

בשבתך בביתך מועד קטן הרב אוהד פיקסלר

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אוהד פיקסלר על המסכת.

בשבתך בביתך סוכה הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים על המסכת.

בשבתך בביתך פסחים הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב על המסכת.

בשבתך בביתך ראש השנה הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב על המסכת.

גמרא סוכה תלמידי הישיבה ובוגריה
גמרא פסחים תלמידי הישיבה ובוגריה

שיעור זה מאפשר, למעשה, לכל יהודי בעולם להצטרף לבית מדרש, ולקבל לביתו מדי שבוע שיעור בעיון. השיעור מיועד לבוגרי ישיבות, ללומדי מסכת בחברותות ולכל מי שרוצה להעשיר את לימוד הגמרא שלו על ידי שיעור עיוני. השיעור מבוסס על הכנת הסוגיא (מ"מ נשלחים). השנה נלמד בלי נדר מסכת פסחים.

גמרא שבת תלמידי הישיבה ובוגריה

שיעור זה מאפשר, למעשה, לכל יהודי בעולם להצטרף לבית מדרש, ולקבל לביתו מדי שבוע שיעור בעיון. השיעור מיועד לבוגרי ישיבות, ללומדי מסכת שבת בחברותות ולכל מי שרוצה להעשיר את לימוד הגמרא שלו על ידי שיעור עיוני. השיעור מבוסס על הכנת הסוגיא (מ"מ נשלחים).

לימוד מודרך למסכת סוכה הרב אליקים קרומביין
קש"ת - אגדות מסכת שבת הרב תמיר גרנות

הסדרה מנתחת אגדות נבחרות ממסכת שבת, לאור ספירת העומר ומתוך מציאת עומקן של האגדות.

שיעורים במסכת יומא באגדה הרב יונתן פיינטוך
שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין - פסחים הרב אהרן ליכטנשטיין

ספרו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

דף יומי עירובין (וידאו) הרב אביהוד שוורץ
דף יומי שבת (וידאו) הרב אביהוד שוורץ

שיעור הדף היומי במסכת שבת הועבר בישיבה מפי הרב אביהוד שוורץ

דף יומי פסחים (וידאו) הרב אביהוד שוורץ
דף יומי שקלים (וידאו) הרב אביהוד שוורץ
דף יומי יומא (וידאו) הרב אביהוד שוורץ
דף יומי סוכה (וידאו) הרב אביהוד שוורץ
דף יומי ביצה (וידאו) הרב אביהוד שוורץ

סדר נשים

בקיאות כתובות (שמע) הרב שמואל שמעוני
בשבתך בביתך סוטה הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים על מסכת סוטה  מפי הרב אביעד ברטוב.

בשבתך בביתך קידושין הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב על המסכת.

גמרא גיטין תלמידי הישיבה ובוגריה
גמרא כתובות תלמידי הישיבה ובוגריה

שיעור זה מאפשר, למעשה, לכל יהודי בעולם להצטרף לבית מדרש, ולקבל לביתו מדי שבוע שיעור בעיון. השיעור מיועד לבוגרי ישיבות, ללומדי מסכת כתובות בחברותות ולכל מי שרוצה להעשיר את לימוד הגמרא שלו על ידי שיעור עיוני. השיעור מבוסס על הכנת הסוגיא (מ"מ נשלחים).

גמרא קידושין ראשי הישיבה ורבניה

(יום ה') שיעור זה מאפשר, למעשה, לכל יהודי בעולם להצטרף לבית מדרש, ולקבל לביתו מדי שבוע שיעור בעיון. השיעור מיועד לבוגרי ישיבות, ללומדי מסכת בחברותות ולכל מי שרוצה להעשיר את לימוד הגמרא שלו על ידי שיעור עיוני. השיעור מבוסס על הכנת הסוגיא (מ"מ נשלחים). השנה נלמד מסכת קידושין.

גמרא נזיר (חבורה שמע) הרב עזרא ביק

שיעורי עיון בנושאים מרכזיים במסכת נזיר מפי הרב עזרא ביק

שיעורים במסכת קידושין (כט-מ) הרב ברוך וינטרוב

סדרת שיעורים מפי הרב ברוך וינטרוב

שיעור כללי גיטין תלמידי הישיבה ובוגריה
שיעור כללי כתובות תלמידי הישיבה ובוגריה
שיעור כללי קידושין תלמידי הישיבה ובוגריה
מנחה לאהרן הרב דניאל וולף

ספרו של הרב דניאל וולף

מאמר הפלאה תלמידי הישיבה ובוגריה

ספר של הכולל הגבוה

חובות הבעל והאשה תלמידי הישיבה ובוגריה

מאמרים שנכתבו ע"י תלמידים בישיבת "הר עציון" זמן חורף ה'תשד"ם

 

שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין - גיטין הרב אהרן ליכטנשטיין

ספרו של הרב אהרן ליכטנשטיין

גמרא קידושין (שמע) הרב עזרא ביק
גמרא כתובות (שמע) הרב עזרא ביק

שיעורי עיון בנושאים מרכזיים במסכת כתובות שהעביר בזמן הקורונה הרב עזרא ביק

שיעור כללי קידושין (וידאו) ראשי הישיבה ורבניה

סדר נזיקין

בשבתך בביתך בבא קמא הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב על המסכת.

בשבתך בביתך סנהדרין הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב על המסכת.

בשבתך בביתך עבודה זרה הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב על המסכת.

גמרא בבא קמא תלמידי הישיבה ובוגריה
גמרא שבועות תלמידי הישיבה ובוגריה
קש"ת - אגדות פרק חלק הרב עזרא ביק

הפרק הוא אוצר בלום של יסודות ואמונה. חלק גדול מהפרק דן בענייני המשיח, הגאולה ותחיית המתים, המשמשים גם כמפתחות ליסודות האמונה והמוסר.

שיעור כללי סנהדרין תלמידי הישיבה ובוגריה
שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין - הוריות הרב אהרן ליכטנשטיין

ספרו של הרב אהרן ליכטנשטיין

שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין - דינא דגרמי הרב אהרן ליכטנשטיין

ספרו של הרב אהרן ליכטנשטיין

שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין - בבא בתרא חזקת הבתים הרב אהרן ליכטנשטיין

ספרו של הרב אהרן ליכטנשטיין

גמרא בבא בתרא שיעור כללי (שמע)

שיעורים כלליים בנושאים מרכזיים במסכת בבא בתרא מפי ראשי הישיבה

גמרא בבא קמא פרק החובל תלמידי הישיבה ובוגריה
גמרא בבא קמא פרק הכונס תלמידי הישיבה ובוגריה
גמרא בבא מציעא (שמע) הרב עזרא ביק
גמרא בבא בתרא (שמע) הרב עזרא ביק

סדר קדשים

בקיאות חולין (שמע) הרב שמואל שמעוני
בשבתך בביתך מנחות הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב על המסכת.

גמרא זבחים (שמע) הרב משה ליכטנשטיין

שיעורי עיון בפרק הראשון, השני והשישי במסכת זבחים מפי הרב משה ליכטנשטיין

שיעור כללי חולין תלמידי הישיבה ובוגריה
מנחה וזבח הרב דניאל וולף

ספרו של הרב דניאל וולף

מאמר הזבח תלמידי הישיבה ובוגריה

ספר של הכולל הגבוה

שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין - זבחים הרב אהרן ליכטנשטיין

ספרו של הרב אהרן ליכטנשטיין

גמרא חולין פרק הכול שוחטין (שמע) הרב עזרא ביק

שיעורי עיון בפרק הראשון של מסכת חולין מפי הרב עזרא ביק

שיעור זבחים עם הרב משה ליכטנשטיין (וידאו) הרב משה ליכטנשטיין

שיעורי גמרא בעיון בפרקי מסכת זבחים (פרקים ה- יב): עיון בסוגיות הגמרא, הבנת יסודות הנושא, חקירות הראשונים והאחרונים והבנת הנפקא מינות להלכה.

סדר טהרות

מנחה טהורה הרב דניאל וולף

ספרו של הרב דניאל וולף

שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין - טהרות הרב אהרן ליכטנשטיין

ספרו של הרב אהרן ליכטנשטיין

עיונים בגמרא

אגדות התלמוד הרב יונתן פיינטוך

בשיעור זה נלמד אגדות, בעיקר מהתלמוד הבבלי, ובייחוד סיפורים תלמודיים. אנו ננסה לחשוף את הנושאים והמשמעויות השונים של האגדות באמצעות קריאה צמודה וניתוחים ספרותיים, ובנוסף, נרחיב את המבט אל עבר ההקשרים הרחבים של האגדות - הסוגיות ההלכתיות שבהן הן מופיעות.

אגדות התלמוד 2 הרב יונתן פיינטוך

בשיעור זה נלמד אגדות, בעיקר מהתלמוד הבבלי, ובייחוד סיפורים תלמודיים. אנו ננסה לחשוף את הנושאים והמשמעויות השונים של האגדות באמצעות קריאה צמודה וניתוחים ספרותיים, ובנוסף, נרחיב את המבט אל עבר ההקשרים הרחבים של האגדות - הסוגיות ההלכתיות שבהן הן מופיעות.

אגדות ועוגיות (שמע)

בשיעורים אלו דן הרב משה ליכטנשטיין באגדתות של המסכת הנלמדת בישיבה. באמצעות קריאה רגישה וניתוח ספרותי מזוקקים רעיונות על נושאים מהמסכת בפרט ועל עולם המחשבה בכלל.

פרשני המשנה הרב ספי מרקוס

סדרת השיעורים תעסוק בפרשני המשנה מימי הביניים ועד העת החדשה. לאורך השיעורים נעמוד על המניעים לכתיבת כל פירוש, מאפיינים יחודיים של כל חיבור וננסה להתחקות אחר הדמויות שמאחרי החיבורים. כל זה תוך הבאת דוגמאות ועיון במשניות ממרחבי הש"ס.

שיעורים במדרשי הלכה הרב אליהו שי
אש דת למו תלמידי הישיבה ובוגריה
דף יום-יומי תש"ף תלמידי הישיבה ובוגריה

לימוד דף לכל יום במחזוריות של כ-7 שנים וחצי. מתעדכן כל יום, פעמיים בימי ששי.

דף יומי תשפ"א תלמידי הישיבה ובוגריה

לימוד דף לכל יום במחזוריות של כ-7 שנים וחצי. מתעדכן כל יום, פעמיים בימי ששי.
 

אורח חיים

ברכות הנהנין הרב מאיר ליכטנשטיין

"בָּרְכִי נַפְשִׁי אֶת ד'"- העולם הלמדני והרעיוני של ברכות הנהנין. בשיעריו עוסק הרב מאיר ליכטנשטיין בסוגיות פרק שישי "כיצד מברכין" במסכת ברכות בעולם הלמדנות והמחשבה שבוקע ועולה מתוך הסוגיות.

הלכות ברכות הרב חיים נבון

בשיעוריו, שייצאו מאז כספר- "ברכי נפשי - הלכות ברכות הנהנין מהסוגיה אל ההלכה" עוסק הרב חיים נבון ביסודות התחום ההלכתי של הלכות ברכות מהסוגיה ועד הלכה למעשה.

הלכות ברכות (שמע) הרב יוסף צבי רימון
הלכות שבת (שמע) הרב יוסף צבי רימון
הלכות תפילה הרב דוד ברופסקי

הרב סולובייצ'יק מתאר את הרמב"ם כגואל התפילה, מי שפדה את רחשי לבנו מאילמותם, והעמיד את התפילה כחלק משמעותי מעבודת ה' של האדם. בספרו, עוקב הרב ברופסקי אחרי התפתחות הלכות תפילה עד לפסיקת ההלכה, תוך שזירת מקורות היסטוריים ופילוסופיים לצד למדנות 'מסורתית'.

הלכות תפילה - שחרית (1) (שמע) הרב משה ליכטנשטיין
ד"ת קצרים - הלכות תפילה הרב משה ליכטנשטיין
מבנה וסדר התפילה הרב עזרא ביק

הקורס יעיין במבנה התפילה היומית, החל מברכות השחר ועד לסיום, כדי להבין משמעות כל חלק ומקומו במבנה הכללי.

ד"ת קצרים באורח חיים הרב שמואל שמעוני
קש"ת - הלכות בישול בשבת הרב יוסף צבי רימון

הלכות שבת, ובמיוחד בישול בשבת, הן הלכות מרכזיות שנתקלים בהן הרבה. אנשים מתקשים לזכור הלכות אלו כי הם מתמקדים בפרטים, ולא בכללים. הסדרה תדון בלוגיקה של הלכות שבת, באופן שיהיה גם קל ונח לזכור אותן.

קש"ת - הלכות ברכות הרב ברוך גיגי

הסדרה עוסקת בסוגיות הנוגעות לענייני ברכות: גם בהלכה וגם בתפר בין ההלכה לבין משמעויותיה הרעיוניות.

קש"ת - הלכות שבת הרב ברוך גיגי

הסדרה עוסקת בשאלות נפוצות שנשאל הרב גיגי לגבי שבת.

קש"ת - הלכות תפילה הרב יוסף צבי רימון

הסדרה עוסקת ברובה בנוסחי התפילה השונים ודיונים הסובבים נושא זה, ובשני השיעורים האחרונים היא אף מבארת את ברכות השחר.

קש"ת - מבנה התפילה עם הרב ביק הרב עזרא ביק

הסדרה הולכת צעד אחר צעד בסידור התפילה ומבארת את החטיבות השונות בו.

קש"ת - קריאת שמע הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי דן בשאלות היסוד של קריאת שמע. מדוע קוראים שמע? איך עושים זאת נכון? מתי הזמן הנכון לכך? ועוד מתוך שאלות אלו הסדרה דנה גם בגדר ובכמה הלכות של תפילת ערבית.

קש"ת - תפילת שמונה עשרה הרב עזרא ביק

עיון בתוכן ובנוסח הברכות של תפילת שמונה עשרה, על בסיסם של שלושה מקורות: הטקסט החז"לי של התפילה, הפסוקים שהיוו בסיס לברכות ומאמרי חז"ל מפורשים על הברכה.

הלכות שבת הרב ברוך גיגי
קונטרס ברכת הפת הרב שלמה לוי

ספרו של הרב שלמה לוי

קש"ת - מבנה התפילה עם הרב תבורי הרב בנימין תבורי

הסדרה מבארת את מבנה החצי הראשון של תפילת שחרית.

קש"ת - יסודות הלכתיים בתפילת שחרית הרב ברוך וינטרוב

בסדרה מבאר הרב וינטרוב יסודות הלכתיים הקשורים לתפילת שחרית באופן ישיר, ועוד שלל יסודות הנוגעים לנושא גם באופן עקיף.

ל"ט אבות מלאכה (שמע) הרב יוסף צבי רימון

הסדרה מבארת את עקרונותיהם של ל"ט אבות המלאכה וכן עוסקת בטעמיה של השבת.

קש"ת - קדושת בית הכנסת הרב ברוך גיגי

הסדרה תתמקד בנושאים שקשורים במרחב בית הכנסת, קדושתו והכבוד הראוי לו.

קש"ת - הלכות ציצית הרב יאיר קאהן

הרב יאיר קאהן מנתח את הלכות ציצית, החל מצבע החוטים ועד לסוג הבגד המחויב בציצית. במסגרת השיעורים, הוא דן במחלוקות הראשונים ביחס לתכלת וכיצד הם נפסקים להלכה.

עבודת ה' בתפילה (וידאו) הרב ברוך גיגי
הלכות תפילה - שחרית (2) (שמע) הרב משה ליכטנשטיין
הלכות תפילה - שבת (שמע) הרב משה ליכטנשטיין

יורה דעה

הלכות מטבח הרב אלי טרגין
קש"ת - נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה הרב אביהוד שוורץ

נראה שבכל הנוגע ל"שולחן ערוך - אורח חיים" עם ישראל אכן בקיא בהלכות. ה"יורה דעה" לעומתו לא זכה ליוקרה כזו, בין השאר כי יש בו נושאים קשים שאינם רלוונטים לאיש הפשוט, כמו שחיטה. לצד נושאים כאלו יש גם נושאים פחות ידועים, שנשארו נידחים למרות שהם רלוונטיים ביותר לחיי היום יום שלנו.

עיונים בהלכות מילה הרב דוד ברופסקי

קורס רב-שנתי, שיעסוק בע"ה בדיני נישואין, לידה, ברית מילה, פדיון בן, בר/בת מצווה ומוות. (על אף האמור בפרסום הראשוני) הוחלט לבסוף לפתוח בעיסוק בברית המילה, הקודמת כרונולוגית ואולי גם מהותית, ומתוך כך להגיע בהמשך גם לחקר האישות - הלכות הנוגעות בנישואין.

ד"ת קצרים ביורה דעה הרב מתן גלידאי
קש"ת - הלכה יומית - הכשרת כלים הרב יוסף צבי רימון
קש"ת - הלכות שביעית עם הרב ישי יסלזון הרב ישי יסלזון

לקראת שנת השמיטה תשפ"ב הבעל"ט ננסה לפרוש את הסוגיות הנוגעות להלכות שמיטה מן המקורות ולמעשה. בעקבות סדר הרמב"ם בהלכות שמיטה נקיף את הדינים המיוחדים לשנה זו. נשתדל ללמוד בעיון כל אחת מן הסוגיות ולגעת גם בהשלכות הלכה למעשה.

רבבה - צדקה ואחריות חברתית ראשי הישיבה ורבניה

בתש"ף התכבדנו להזמין את קהל בוגרינו להשתתף בימי עיון בחנוכה. ימי העיון התקיימו בשני הימים הראשונים של חנוכה – יום שלישי ורביעי כ"ו-כ"ז בכסלו (24-25.12)  השיעורים, הדיונים והיחידות עסקו ביסודות מהפכת הצדקה של חז"ל, צדקה הלכה למעשה, שאלות באלטרואיזם, נקודת מבטם של הנצרכים ועוד, בהשתתפות צוות הישיבה, ורבנים ומנהיגים מבחוץ. בחסות רבבה – תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל.   קישור לצפייה 

רבבה - על גרי הצדק ועלינו ראשי הישיבה ורבניה

שנה החמישית שאנו התכבדנו להזמין את קהל בוגרינו להשתתף בימי עיון בחנוכה, בחסות רבבה – תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל. ימי העיון התקיימו בימים רביעי וחמישי כה-כו בכסלו תשע"ה (17-18.12). בימי העיון השיעורים, הדיונים והיחידות עסקו בנושא של הגיור בימינו. דברים מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן, ראש הישיבה הרב ברוך גיגי, ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין, הרב ד"ר אורן דובדבני, הרב אליהו בירנבוים, הרב אריה שטרן, סא"ל משה לאופר, הרב ד"ר דוד בס, פרופ' רמי ריינר, פרופ' אריה אדרעי, פרופ' בנימין איש שלום, הרב שלמה לוי, הרב יהודה גלעד, הרב עזרא ביק והרב בני להמן.

אבן העזר

קש"ת - יסודות אישות הרב ברוך גיגי

הסדרה תעסוק בסוגיות שונות בהלכות אישות: גם בחיוב הכלל עולמי, וגם בחיוב הפרטי-יהודי.

חושן משפט

ד"ת קצרים בחושן משפט הרב שמואל שמעוני
קש"ת - דיני ממונות הרב מיכאל אדרעי

הסדרה תדון בדיני ממונות המצויים ונוהגים בינינו בזמן הזה. רוב הסדרה תעסוק בדינים המהותיים כמו דיני שכנים, חוזים, ירושות, צוואות, נזיקין וכדומה.

רבבה - בין "חושן משפט" ומערכת המשפט ראשי הישיבה ורבניה

זו שנה השלישית שאנו התכבדנו להזמין את קהל בוגרינו להשתתף בימי עיון בחנוכה, בחסות רבבה – תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל. ימי העיון התקיימו בימים שלישי ורביעי כ"ז-כ"ח בכסלו (11-12.12). בימי העיון השיעורים, הדיונים והיחידות עסקו ביחסים בין התורה לבין העולם המשפטי המודרני במדינת ישראל.  לו"ז מלא

עיונים בהלכה

בשבתך בביתך - רמב"ם הרב אביעד ברטוב

בסדרת 'בשבתך בביתך - רמב"ם' מוצע לימוד של עיונים קצרים בספר משנה תורה בדגש על הסדר ועל המבנה של הספר עם עיונים בנקודה המחודשת שבפסקי הרמב"ם. כותבי הסדרה הם הרב אביעד ברטוב והרב אוהד פיקסלר, בוגרי הישיבה.

האישה והמצוות הרב חיים נבון

רוב מצוות ההלכה משותפות לנשים ולגברים. סדרת השיעורים "האישה והמצוות" מתמקדת במקומות שבהם יש דווקא הבדלים הלכתיים בין אלו לאלו, ומבארת את הדינים הייחודיים לנשים

הלכה והיסטוריה ישראלית הרב אביעד תבורי

לידתה של מדינת ישראל והצמיחה המתמשכת שלה אל מול אתגרים רבים העמידו בפני הפוסקים שאלות שלא הוענקו אלפיים שנה. סדרה זו בוחנת מספר סוגיות מרתקות שעוררו מחלוקת הן בחברה הישראלית והן בבית המדרש. ניתן לראות את החלק השני של הסדרה - שנות 1994-2019 בקישור זה.

הלכות מלכים ושלטון הרב משה ליכטנשטיין
יסודות בעבודת ה' הרב ברוך גיגי

בין מדע לאהבה – יסודות בעבודת ה' במסגרת הקורס נעסוק ביסודות עבודת ה', ובהתבוננות בחובות הלבבות כמצוות האמונה, ייחוד ה' אהבתו ותלמודו, ובזיקה שלהן לחיינו כעובדי ה'. המסגרת לדיוננו היא העיון במצוות קריאת שמע ותפילה - מצוות היסוד שמעצבות את עולמנו כעובדי ה'. בעיונים, שיכללו דיונים הלכתיים ורעיוניים, נשתדל להתוות את הדרך המחברת בין עולם הדעת, אל המימוש בעבודה, כמאמר הכתוב: דע את א-להי אביך – ועבדהו.

יסודות בעבודת ה' (שמע) הרב ברוך גיגי

בין מדע לאהבה – יסודות בעבודת ה' במסגרת הקורס נעסוק ביסודות עבודת ה', ובהתבוננות בחובות הלבבות כמצוות האמונה, ייחוד ה' אהבתו ותלמודו, ובזיקה שלהן לחיינו כעובדי ה'. המסגרת לדיוננו היא העיון במצוות קריאת שמע ותפילה - מצוות היסוד שמעצבות את עולמנו כעובדי ה'. בעיונים, שיכללו דיונים הלכתיים ורעיוניים, נשתדל להתוות את הדרך המחברת בין עולם הדעת, אל המימוש בעבודה, כמאמר הכתוב: דע את א-להי אביך – ועבדהו.

מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל הרב אהרן ליכטנשטיין

אנליזה של נושאים הלכתיים שנאספו מהמורשת הספרותית של מורינו הרב ליכטנשטיין זצ"ל.

ערכים והלכה הרב יהודה לב גולדברג

האם יש ערכים מחוץ לציווי התורה? אם כן, מה מקורם ומה חשיבותם בנוגע לחיים יהודיים היום, פרטיים וציבוריים? הסדרה תעסוק בשאלות אלו מתוך עיון בפרקי תנ"ך, ניתוח סוגיות הלכתיות, דיונים עכשוויים באתיקה, והשקפות תאולוגיות.

קש"ת - הלכה וטכנולוגיה הרב יצחק ברט

איך אפשר להפעיל מדינה מודרנית על פי ההלכה? עלולות לצוץ בעיות רבות בנושא זה. מכון צומ"ת מציע פתרונות רבים לבעיות המודרניות בהלכה, והסדרה תעסוק במספר בעיות ופתרונות שהמכון מציע.

קש"ת - הלכה ומדינה הרב יצחק ברט

ההלכה והחיים המודרניים: הסדרה תעסוק בנושאים שונים בהלכה, שהשתנו בצורה דרסטית בעקבות התמורות בתקופה המודרנית.

קש"ת - הלכה ורפואה הרב איתיאל אורון

הסדרה עוסקת בתחומים רבים ומגוונים בהם ההלכה משיקה לרפואה, מנתחת את הקשיים שנוצרים מהמפגש בין השתיים ומציגה את הפתרונות שגדולי ישראל הציעו לאורך השנים.

קש"ת - הלכה יומית - שמיטה הרב יוסף צבי רימון
קש"ת - הלכות מלכים הרב עזרא ביק

הסדרה תעסוק בהלכות מלכים ברמב"ם. השיעורים מושתתים על ההלכות ממש, והרמב"ם הוא המרכז, אך הסדרה תתרחב גם לענייני מחשבה פוליטית של הרמב"ם ושל חז"ל.

קש"ת - הלכות צבא הרב אביהוד שוורץ

הסדרה תעסוק בהלכות צבא. ישנן שאלות רבות שחיילים נתקלים בהן, אך הן אינן ייחודיות לצבא - כל אדם יכול להיתקל במציאות כזאת בנסיבות משתנות. הסדרה תעסוק בשאלות שהן ייחודיות לצבא, שרק חיילים יכולים להיתקל בהם.

קש"ת - הלכות שביעית הרב ברוך גיגי

הסדרה תעסוק בהלכות שביעית ובכל שיעור נעמוד על עניין אחר. תחילה נדון ביסודות המצווה, אך נגיע גם לשאלות הנוגעות למעשה.

קש"ת - המשפחה היהודית הרב בנימין תבורי

הסדרה עוסקת במשפחה היהודית בראי ההלכה. אנו נבין את מערכת היחסים שההלכה מתווה בין בני המשפחה ונבחן את הקשרים אותם היא מנסה ליצור - בכל שלב בחיים: ילדות, נישואים, הורות וזקנה.

קש"ת - מחשבת ההלכה הרב חיים נבון

ההלכה אינה מורכבת מפסיקה בלבד, אלא ישנה גם "רוח ההלכה". בנושא זה תעסוק הסדרה, ותנתח שאלות מהותיות הנובעות מההלכה, אך אינן "הלכתיות" במובן הפשוט של המילה.

קש"ת - מנהגי רבותינו הרב בנימין תבורי

במהלך השנים הרב בנימין תבורי ראה, שמע וקרא על מנהגים שונים שנהגו גדולי ישראל. בסדרה זו, הוא עומד על מנהגים אלו ומנסה להסבירם.

קש"ת - ניהול החיים בחברה המודרנית הרב ברוך גיגי

הסדרה תעסוק בסוגיות שונות הקשורות להנהלות החברה בסוגיות ציבוריות ואישיות הטעונות ליבון הלכתי.

קש"ת - שו"תים מן המאה העשרים הרב בנימין תבורי

הסדרה תבחן את השו"תים השונים במאה ה20 על ידי ניתוח תשובות של מגוון רחב של רבנים ותולדות חייהם.

קש"ת - שו"תים מן המאה ה-18 וה-19 הרב בנימין תבורי

הסדרה תבחן את השו"תים השונים במאות ה18 וה19, על ידי ניתוח תשובות של מגוון רחב של רבנים ותולדות חייהם.

קש"ת - שלשלת ההלכה הרב יעקב מדן

הסדרה מבארת את המשנה הראשונה של מסכת אבות המתארת את השתלשלות התורה. הרב מדן מבאר מי הם האנשים המוזכרים בכל שלב במשנה.

שיעורים בהלכות מדינה הרב חיים נבון

עיונים בהלכות מדינה וציבור, מתוך המקורות הקלאסיים של ההלכה ופוסקי זמננו

שיעורים במחשבת ההלכה הרב חיים נבון

עיונים יסודיים בפילוסופיה של ההלכה, במשמעות הרעיונית של דרכיה ואורחותיה ובמסרים הרעיוניים שלה

שיעורים בנושא השמיטה הרב משה טרגין
שיעורים בתורת הראשונים (שמע) הרב משה ליכטנשטיין

הסדרה סוקרת את תהליך התפתחות ההגות היהודית בתקופת הראשונים באשכנז ובספרד

תוכנית הלכה (שמע) תלמידי הישיבה ובוגריה
הלכה והיסטוריה ישראלית (ב) הרב אביעד תבורי

לידתה של מדינת ישראל והצמיחה המתמשכת שלה אל מול אתגרים רבים העמידו בפני הפוסקים שאלות שלא הוענקו אלפיים שנה. סדרה זו בוחנת מספר סוגיות מרתקות שעוררו מחלוקת הן בחברה הישראלית והן בבית המדרש. כאן אנו עוסקים בשנות 1994-2019.  ניתן להציץ בשיעורים הראשונים בסדרה זו בקישור זה.

קש"ת - סייבר בהלכה הרב הראל ברגר

סדרת שיעורים בנושא שאלות הלכתיות העולות מעולם הסייבר. בסדרה זו ננסה ליצור את הגשר בין ספרות השו"ת וחז"ל לבין עולם הסייבר על מנת לתת מענה הלכתי לשאלות אקטואליות שמצויות בסדר היום.  

קש"ת - דיני מנהגים הרב ברוך וינטרוב

הסדרה מנתחת את עיקרון ה"מנהגים" ביהדות על בסיס הפרק הרביעי במסכת פסחים, פרק "מקום שנהגו". האם המנהגים מחייבים, איזה מנהגים חשובים יותר מאחרים, מה רמת המחויבות של אדם למנהג אבותיו והאם עליו לשנות מנהג זה בעוברו למקום אחר, אלו רק חלק מהשאלות בהן הסדרה דנה.

קש"ת - הלכה ורפואה עם ד"ר נדב וילנר ד"ר נדב וילנר

הסדרה לא תבחן את דעת ההלכה בנושאים הקשורים לרפואה, אלא תתמקד באופן בו מתמודדת ההלכה עם סיטואציות שעולם הרפואה מעלה.

רבבה - דור לדור יביע אומר ראשי הישיבה ורבניה

דור לדור יביע אומר. זו שנה הרביעית שאנו התכבדנו להזמין את קהל בוגרינו להשתתף בימי עיון בחנוכה, בחסות רבבה – תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל. ימי העיון התקיימו בימים רביעי וחמישי א-ב טבת (04-05.12). בימי העיון השיעורים, הדיונים והיחידות עסקו בתורתו ומורשתו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל. דברים מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן, ראש הישיבה הרב ברוך גיגי, ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין, הרב הראשי לישראל הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר, הרב בנימין לאו, הרב שלמה לוי, הרב דניאל גודיס הלוי, ד"ר ניסים ליאון, ד"ר מרדכי הלפרין, הרב יעקב צ'יקוטאי, הרב שמואל דוד, הרב יואל בן נון, והרב זאב ויטמן. 

רבבה - בין המנהיג לעדתו ראשי הישיבה ורבניה

"אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם" - בין המנהיג לעדתו. בתשע"ב התכבדנו להזמין את קהל בוגרינו להשתתף בימי עיון בחנוכה. ימי העיון התקיימו בשני הימים הראשונים של חנוכה – יום רביעי וחמישי כ"ה-כ"ו כסלו (21-22.12)  השיעורים, הדיונים והיחידות עסקו ביסודות ההנהגה התורנית, הציבורית והקהילתית בהשתתפות צוות הישיבה, ורבנים ומנהיגים מבחוץ. בחסות רבבה – תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל. לו"ז מלא

רבבה - רפואה והלכה ראשי הישיבה ורבניה

בתשע"ט התכבדנו להזמין את קהל בוגרינו להשתתף בימי עיון בחנוכה. ימי העיון התקיימו בשני הימים הראשונים של חנוכה – יום שלישי ורביעי כ"ו-כ"ז כסלו (4-5.12)  השיעורים, הדיונים והיחידות עסקו בשיקולים מתודולוגיים ברפואה והלכה, בקביעת רגע המוות, ברפואת הנפש ורפואת הגוף, סוגיות באתיקה ועוד, בהשתתפות צוות הישיבה, ורבנים ומנהיגים מבחוץ. בחסות רבבה – תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל.  לצפייה בתמונות   לצפייה בשיעורים 

הוגים וספריהם

אגרות הראיה (שמע) הרב יובל שרלו

באמצעות לימוד איגרות הראי"ה חושף הרב יובל שרלו את הלומדים להגותו ולדעותיו של הרב קוק ולאדם המיוחד שהיה

אורות הקודש (שמע) הרב הלל רחמני

בשיעוריו עוסק הרב הלל רחמני בספרו של הרב קוק זצ"ל "אורות הקודש"- בכל שיעור נלמדת פסקה אחת הקשורה בעיקרי משנתו של הרב קוק זצ"ל.

מבוא לתורת הראי"ה קוק (שמע) הרב יובל שרלו

דרך לימוד פסקאות נבחרות בספר 'אורות' של הראי"ה קוק פורס הרב יובל שרלו את הרעיונות המרכזיים בתורת הרב קוק ואת זוויות המבט השונות של הרצי"ה ושל הרב הנזיר על תורתו.

איש האמונה (שמע) הרב משה ליכטנשטיין
באור פניך יהלכון - ערכים ומידות בעבודת ה' הרב אהרן ליכטנשטיין

בשיעורים אלו, שיצאו בהמשך כספר "באור פניך יהלכון" שנמכר בעשרות אלפי עותקים עוסק מו"ר ראש הישיבה הרב אהרן ליכטנשטיין בלוז משנתו החינוכית- החל בייעוד האדם בעולמנו וכלה במטרתו ומשימתו של בן תורה ולומד התורה בעולם המודרני.

הגות רבנית במאה העשרים הרב יצחק בלאו

בסדרת השיעורים מציג הרב יצחק בלאו לקורא את הגותם של גדולי הדור במאה ה-20. המטרה של סדרת השיעורים היא להציג בפני הקורא את הגותם של הרבנים: הרב יצחק הוטנר, הרב יחיאל יעקב וינברג ועוד שפחות מוכרים לציבור ולדון במשנתם ובהגותם.

כתבי הגרי"ד - ובקשתם משם (שמע) הרב משה ליכטנשטיין
כתבי הראי"ה (שמע) הרב הלל רחמני
ליקוטי מוהר"ן (1-2) הרב דן האוזר

השנתיים הראשונות של סדרה זו.

ליקוטי מוהר"ן (3) הרב דן האוזר

בסדרת שיעורים זו אנו נלמד מתורתו של רבי נחמן בספרו המוכר והמרכזי ביותר, ליקוטי מוהר"ן. השיעור יעסוק בצורה שיטתית בתורות שונות של ר' נחמן מברסלב. לא נלמד את התורות כסדרן, אלא בכל פעם נלמד משהו שנמצא בו אור ותקווה, שיש בו יכולת להבהיר דברים – ולעורר אותם. שיעורים אלה הם המשך של הסדרה שנשלחה בשנים תשע"ז-ח.

מורה נבוכים הרב חיים נבון

עיונים בספר מורה הנבוכים, תוך עיון בפרשניו הקלאסיים והמודרניים, והשוואה לכתביו האחרים

מורשת הגר"א הרב אליקים קרומביין
סוגיות במחשבה לאור ספר הכוזרי הרב ברוך וינטרוב

השיעור יעסוק בסוגיות שונות במחשבת ישראל, זאת תוך כדי התקדמות לאורך ספר הכוזרי. נשווה בינו לבין ספרים אחרים שכתבו בעלי המחשבה היהודים במשך הדורות. לפני כל שיעור יישלחו מראי מקומות מספר הכוזרי ומספרים נוספים להכנה קודם השיעור.

עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק הרב ראובן ציגלר

עיון ביצירות המופת "איש ההלכה" ו"וביקשתם משם", דרכן נעמוד על היחס שבין השכל והרוחניות ועל תפקידה של ההלכה בהשגת הדבקות בה'. לאחר מכן נשרטט את מאפייניה הייחודיים ואת נושאיה המרכזיים של הגותו של הגרי"ד.

ד"ת קצרים במחשבת הכוזרי הרב איתיאל גולד
צדקת הצדיק (שמע) הרב ברוך גיגי

הסדרה משלבת שיעורים שונים שהועברו על הספר "צדקת הצדיק" על ידי הרב גיגי בשנים שונות, לכן לעיתים ישנם מספר שיעורים על אותה אות. הבאנו את כל השיעורים בסדרה אחת כדי להקל על הלומד.

קש"ת - מחשבת הרב קוק הרב הלל רחמני

הסדרה תערוך היכרות עם תורתו של הרב קוק. הרב קוק היה כותב במחברתו, בלי סדר, לפי איך שהדברים נבעו במחשבתו, והסדרה תנסה לתווך קושי זה.

קש"ת - נושאים שונים בהגותו של המשך חכמה הרב שלמה ברין

בסדרה זו ניתן לראות שני יסודות חזקים במשנתו של המשך חכמה. האחד הוא המאבק העיקש בין הגוף לנפש והשני הוא עקרון הלאומיות של עם ישראל.

קש"ת - סיפורי רב נחמן הרב איתמר אלדר

את רוב תורתו של רבי נחמן קיבלנו מתלמידו רבי נתן, והן דרשות שנכתבו על ידי רבי נתן. הסדרה תעסוק בסיפורים שסיפר רבי נחמן, ולא בתורות הקלאסיות שלו. רבי נחמן עבר איזו שהיא תפנית בחייו, ובעקבות אותה תפנית החל להעביר את דרשותיו במעשיות. מה עומקן של מעשיות אלו? מה ניתן ללמד בסיפור, שאי אפשר ללמד בדרשה?

קש"ת - ספר התניא הרב הלל רחמני

הסדרה תבאר עניינים מתוך ספר התניא וכן תעסוק ברקע ובהקשר בו נכתב הספר.

שיעורים באיגרות הראי"ה הרב תמיר גרנות
קש"ת - שיעורים בספר נתיבות עולם תלמידי הישיבה ובוגריה

הסדרה מנתחת את משנת המהר"ל שנכתבה בימיו המאוחרים.

רסיסי טל הרב יהודה עמיטל

ספרו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל

המעלות ממעמקים הרב יהודה עמיטל

ספרו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל

גבורות לרב יהודה עמיטל הרב יהודה עמיטל
בין התחברות למחויבות הרב יהודה עמיטל

ספרו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל

פרקים במשנתו של מניטו הרב אוריאל עיטם

הרב יהודה ליאון אשכנזי המכונה מניטו (תרפ''ב-תשנ"ו)  היה מן ההוגים המקוריים והמעמיקים של תקופתנו. בחייו הוא היה מוכר בעיקר על ידי קהילת יוצאי צרפת שבלימודם בארץ ובצרפת השקיע את עיקר מרצו, ובשנים האחרונות הולכים ויוצאים ספרים רבים שלו והוא הולך ונהיה מוכר על ידי קהלים רחבים. עד היום יצאו לאור למעלה מעשרה ספרים משיעוריו, אך אין בנמצא ספר מבוא שיהיה שער אל משנתו. בשעורים שבקורס נשתדל לעסוק ביסודות מרכזיים במשנתו, בצורה מסודרת ומובנית, וגם להביא לסיום בכל פעם קטע מקורי מתוך כתביו עצמם, על מנת להתודע גם לדברים במקורם.

עין איה (שמע) הרב מיכאל אדרעי
לזכרו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל תלמידי הישיבה ובוגריה
קש"ת - מסילת ישרים הרב ברוך וינטרוב

בכדי להבין כראוי את מסילת ישרים יש להבין מיהו הרמח"ל ומה הביא אותו לעסוק בעניינים אלו. בסדרה זו נצלול לעומק דבריו של הרמח"ל ונגלה מעט מן הנסתר בספרו.

קש"ת - שמונה פרקים לרמב"ם הרב ברוך וינטרוב

החיבור הוא חלק מהפירוש למשנה, אחד משלושת חיבוריו הגדולים של הרמב"ם. מה מקומה של מסכת אבות בש"ס, מדוע ייחד לה הרמב"ם פירוש מיוחד ומה הן הגישות המיוחדות המוצגות על ידי הרמב"ם?

הגר''א ותלמידיו (וידאו) הרב אליקים קרומביין
רבבה - מורשתו ומשנתו של הרא"ל ראשי הישיבה ורבניה

"ובהעלות אהרון את הנרות". זו שנה הששית שאנו התכבדנו להזמין את קהל בוגרינו להשתתף בימי עיון בחנוכה, בחסות רבבה – תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל. ימי העיון התקיימו בימים רביעי וחמישי כז-כח בכסלו תשע"ו. השיעורים, השיחות והפאנלים עסקו ברבדים שונים באישיותו ובתורתו של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, והועברו ע"י בני המשפחה, רבני ובוגרי הישיבה ומרצים נוספים.  ללו"ז המלאלצפייה בתמונות 

לכבודו של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין בהגיעו לגבורות הרב אהרן ליכטנשטיין

מעמד הוקרה בישיבת הר עציון א' סיון תשע"ג

קש"ת - צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה תלמידי הישיבה ובוגריה

הסדרה מבארת את הקונטרס "צו וזרוז" של האדמו"ר מפיאסצ'נה, ומציגה את חשיבתו הייחודית המתבטאת בקונטרס זה.

יחסי דת ומדינה מנקודת מבט תורנית (וידאו)

ימי עיון לזכרו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

סוגיות באמונה ומחשבה

אבות דר' נתן (שמע) הרב אהרן ליכטנשטיין

בשיעורים אלו עוסק מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל בנושאים במחשבה הבוקעים ועולים מתוך אבות דרבי נתן שהינה תוספת למסכת אבות- שושלךת התורה שבע"פ מוסר ופילוסופיה.

אדם וביתו (שמע) הרב עמיחי גורדין

בסדרה זו הרב עמיחי גורדין עוסק בספרו של הגרי״ד סולובייצ׳יק זצ"ל ״אדם וביתו״. ספר זה של הגרי״ד עוסק בזוגיות, במשמעות הקשר שבין גבר ואישה ובמקומה של המשפחה בעולם היהודי. 

הכנה רוחנית לצבא (שמע) הרב נחמיה רענן
ד"ת קצרים - עבודת ה' הרב אלעד גוטמן
מ"ח קנייני תורה תלמידי הישיבה ובוגריה

הסדרה נכתבה לזכרו של תלמידנו היקר אוריאל ליברנט הי"ד

מבוא לעשר הספירות הרב איתמר אלדר
מחשבה על התפילה הרב אוריאל עיטם

מאחורי הפעולה השגרתית של התפילה עומד עולם פנימי שלם, שנוגע בגבהי האמונה אך גם בעומקי הנפש. זו השנה השנייה של סדרת טעם התפילה, ובה נעבור דרך עולם התפילה המרתק שהתפתח בידי האר"י, המשיך בחסידות ובמקביל אצל רבי חיים מוולוז'ין, והוסיף להתפתח עד הוגי זמננו. (ניתן לעיין בשיעורים הקודמים בארכיון.)

על שואה ואמונה - א הרב תמיר גרנות
על שואה ואמונה - ב הרב תמיר גרנות
קש"ת - אדם וביתו הרב עמיחי גורדין

בסדרה זו הרב גורדין הולך בדרך אותה מתווה הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, ומבאר את ספרו "איש וביתו". הסדרה מתחילה בלמידת עקרונות מתוך סיפור אדם וחווה וממשיכה ודנה באספקטים שונים בברית הנישואין.

קש"ת - אהבת ויראת האלוקים הרב עזרא ביק

בסדרה קצרה זו מבאר הרב ביק את מצוות אהבת ה' על צדדיה השונים.

קש"ת - נושאים תיאולוגיים הרב עזרא ביק

למה צריך להוכיח את מציאותו של אלוקים? מדוע נושא זה היה כה מדובר בימי הביניים, בהם כולם האמינו באלוקים? הסדרה תעסוק בהוכחות הפילוסופיות לקיומו של אלוקים, בשאלה אם הן נחוצות ובנושאים תיאולוגיים נוספים.

קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים) תלמידי הישיבה ובוגריה
שיעורים ביסודות המוסר הרב אליקים קרומביין
שיעורים במוסר (שמע) הרב אליקים קרומביין
שיעורים במחשבת ישראל בספר בראשית הרב חיים נבון

שאלות היסוד של המחשבה היהודית עולות כבר במקרא. הן מרוכזות באופן מיוחד בספר שפותח את התנ"ך. בסדרת שיעורים זו ננסה לחלץ את רעיונות היסוד ההגותיים של ספר בראשית

תוכנית מחשבה (שמע) תלמידי הישיבה ובוגריה
תורה לשמה הרב אליקים קרומביין
קש"ת - שנת היובל תלמידי הישיבה ובוגריה

מהי ישיבת הר עציון? לרגל ציון יובל שנים להקמת הישיבה, התכנסו התלמידים והרבנים ושמעו סיפורים על הקמת הישיבה והבינו מהו החזון המיוחד של הישיבה, אז והיום.

רבבה - ציונות הדתית ראשי הישיבה ורבניה

ימי העיון חנוכה תש"ע עסקו בציונות הדתית על כל מרכיביו - פתיחות ולימוד חכמות כלליות, זרמים שונים ועוד. בשיעורים ובפאנלים השונים השתתפו מרצים מכל הקשת הציונית דתית והחרדית.

רבבה - תורה ומדיה ראשי הישיבה ורבניה

בתשע"ח התכבדנו להזמין את קהל בוגרינו להשתתף בימי עיון בחנוכה. ימי העיון התקיימו בשני הימים הראשונים של חנוכה – יום רביעי וחמישי כ"ה-כ"ו כסלו (13-14.12)  השיעורים, הדיונים והיחידות עסקו בתקשורת וחברה, ובאדם והמדיה, בהשתתפות צוות הישיבה, ורבנים ומנהיגים מבחוץ. בחסות רבבה – תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל.  לו"ז המלא     תמונות מן האירוע     לצפייה בסרטונים

רבבה - תורה-מוסר-מדינת ישראל ראשי הישיבה ורבניה

בתשפ"א התכבדנו להזמין את קהל בוגרינו להשתתף בימי עיון בחנוכה. ימי העיון התקיימו בכ"ג-כ"ד בכסלו (9-10.12).  השיעורים, הדיונים והיחידות עסקו בפשוטו של מקרא ומדרש ההלכה, באמנת גביזון-מדן, בלימוד תנ"ך, מוסר ועוד - סוגיות כולן לציון הגיעו לשיבה של מו"ר הרב יעקב מדן - בהשתתפות צוות הישיבה, ורבנים ומנהיגים מבחוץ. בחסות רבבה – תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל.   קישור לצפייה 

קש"ת - חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי הרב עזרא ביק

הסדרה מנתחת את מהלך חייו של אברהם, ומתוך כך לומדת כיצד יש לחיות חיים יהודיים.

רבבה - בין ישראל לעמים ראשי הישיבה ורבניה

מהו יחסנו לאומות העולם? ימי עיון אלו, בחנוכה תשע"א, עסקו בשאלה זו מכיוונים שונים, החל מגר תושב וכלה בשליחת משלחת הצלה למדינות אחרות.

ערב לימוד | קדושת אביב (וידאו)

בי"ט בכסלו תשע"ז נערך בירושלים ערב לימוד לכבוד צאת ספרו של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל 'קדושת אביב'.

חגים

מועדים עם הרב יואל בן נון הרב יואל בן נון
סדרה לפסח (וידאו) הרב יעקב מדן

בשיח  בין הרב אמנון בזק לבין ראש הישיבה הרב יעקב מדן עולות שאלות יסוד על ליל הסדר ועל ההגדה של פסח.

פרסומים

סדרת נסיון- לצוות בלבד הרב יעקב שטיינמן

ספר שמואל א

ספר שמואל א (וידאו) הרב יעקב מדן

ספר משלי

ספר משלי (אודיו) הרב יעקב מדן

מדרש ואגדה

ד"ת קצרים - עיון באגדה הרב יצחק בלאו

הלכות איסור והיתר וכשרות

ד"ת קצרים - המטבח היהודי הרב אביעד ברטוב

הלכות התלויות בארץ

רמב"ם

אלול

קש"ת - יג מידות הרב עזרא ביק

הסדרה עוסקת ביסודות י"ג מידות הרחמים, ומעניקה הבנה מעמיקה בכל מידה ומידה.

ברון יחד הרב יהודה עמיטל
ברון יחד - וידאו ראשי הישיבה ורבניה

יום הכיפורים

עיוני תשובה

קש"ת - הכנה לימים הנוראים הרב אביהוד שוורץ

הסדרה מאגדת שיעורים רבים ומגוונים של רבני הישיבה העוסקים בנושאים הרלוונטים לימים הנוראים.

קש"ת - ענייני תשובה הרב בני להמן

(ימי שני ורביעי, קיץ) סדרת אודיו זו כוללת כמה סדרות קצרות בענייני תשובה מכמה נקודות מבט: החל ברב קוק, עבור ברבי נחמן מברסלב ובתורת החסידות וכלה בש"י עגנון. השיעור יישלח בכל שני ורביעי מכ' בתמוז ועד ב' בתשרי.

חנוכה

קש"ת - הלכה יומית - חנוכה הרב יוסף צבי רימון
בין סוכות לחנוכה (שמע) הרב יואל בן נון

פורים

קש"ת - הלכה יומית - פורים הרב יוסף צבי רימון

פסח

ספירת העומר

קש"ת - הלכה יומית - ספירת העומר הרב יוסף צבי רימון

יום ירושלים

רבבה - ירושלים שחוברה יחדיו: ההר העיר והעם ראשי הישיבה ורבניה

ימי העיון אלו התקיימו בכ"ז-כ"ח בכסלו תשע"ז, לזכרה של ריבה קושיצקי ז"ל.  במלאת יובל שנים לשחרור ירושלים, ימי הלימוד המיוחדים בחנוכה, הוקדשו השנה לירושלים. במהלך ימי העיון נשמעו שיחות, שיעורים ופנאלים הנוגעים בכל רבדיה של ירושלים - מבחינה הלכתית, חברתית ומדינית. ללו"ז המלא לצפייה בתמונות מן האירוע

שבועות

תשעה באב

עיונים במעגל השנה

המועדים בחסידות הרב איתמר אלדר

בשיעורו עוסק הרב איתמר אלדר בנושאים למועדי השנה דרך המשקפיים של הוגי החסידות.

קש"ת - מועדי השנה הרב בנימין תבורי

בסדרה עוסק הרב תבורי בשלל סוגיות הנוגעות למועדי השנה - גם בשאלות ספציפיות הנוגעות לחגים מסויימים, וגם בשאלות כלליות. השאלות מהי משמעות המושגים כבוד ועונג, ואיזה קדושה יש בנרות החנוכה, הן רק שתי שאלות מתוך הנושאים בהם תעסוק הסדרה.

קש"ת - מעגל השנה תלמידי הישיבה ובוגריה
קש"ת - ענייני מועדים הרב ברוך גיגי

הסדרה עוסקת בענייני מועדים באופן כללי, ללא התייחסות למועד ספציפי. היא מבארת את מדרג הקדושה ואת היחס שבין יום טוב אחד לשבת או ליום טוב אחר, וכן עוסקת בתעניות ובדיניהן.

עלון שבות

עלון שבות 1-175 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 176 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 177 תלמידי הישיבה ובוגריה

עלון שבות בוגרים

עלון שבות בוגרים 2 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 3 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 4 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 5 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 6 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 7 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 8 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 9 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 10 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 11 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 12 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 13 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 14 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 15 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 16 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 17 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 18 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 19 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 20 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 21 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 22 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 23 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 24 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 1 תלמידי הישיבה ובוגריה

אירועי הישיבה

סדרות באנגלית

תורה

Chassidut on the Parasha (en) הרב איתמר אלדר
Geography in the Parsha פרופ' יואל אליצור

Our return to sovereignty in Eretz Yisrael, along with modern archeological research, affords us fascinating new insights into parashat ha-shavua. This series, by an eminent scholar, shares these findings in a manner comprehensible to all.

Parasha and Mussar הרב משה טרגין
The Weekly Midrash (en) ד"ר ציפי ליפשיץ

There are many collections of midrash, each with its own approach. This series will examine a different collection each week, focusing on a topic, derasha or string of derashot, with the aim of uncovering the uniqueness of each one.

The Weekly Mitzva (en) הרב בנימין תבורי
KMTT - Parasha Tidbits הרב דוד גוטליב

The weekly parasha is a treasure trove of wonderful insights into life, existance, personal development and more. Come and explore the parasha's wisdom, as viewed through multiple lenses each week.

KMTT - The Weekly Mitzva with Rav Binyamin Tabory הרב בנימין תבורי
Torah of Rav Amital הרב משה טרגין
Ramban on the Torah (audio) הרב משה ליכטנשטיין

עיונים בתנ"ך

Great Biblical Commentators (en)

This course examines the methodologies and contributions of major parshanim from late antiquity to the twentieth century, with special attention to Rashi, Rashbam, Ibn Ezra and Ramban.

History of the Divine Service (en) הרב יצחק לוי

The course examines the importance and role of the Temple in Tanakh, Halakha, Jewish philosophy, and history.

Jerusalem in the Bible (en)

The premise of this series is that places in the Land of Israel have a unique and significant spiritual character; The events that take place here, the tribal affiliation and so on - all express its special character and essence and form its character. This is said in relation to every place in the Land of Israel, all the more so in relation to Jerusalem, and the purpose of these shiurim is to reveal the spiritual nature and essence of Jerusalem as they arise throughout the generations. It is argued that Jerusalem unites within it two kingdoms: the kingdom of flesh and blood and the kingdom of God.

VBM Digest ראשי הישיבה ורבניה

(Wednesday) VBM Digest, concise divrei Torah in a pdf format, prepared weekly by Rav Dov Karoll, for distribution in shuls. 

נביאים

Amos and Hoshea: Before the Earthquake הרב יצחק עתשלום

The flourishing of prophecy in the middle of the 7th century BCE produced four books of Tanakh: Yeshayahu, Mikha, Amos and Hoshea. This course will survey the period and the role of prophets against the background of geopolitical events of the era. Along with a general overview of the rhetoric of the nevi'im, we will study the prophecies of Hoshea and Amos, identifying their audiences and the temporal, as well as timeless, messages that their prophecies impart

Sefer Melakhim Aleph הרב אלכס ישראל

Melakhim Aleph takes us on a breathtaking journey: From King David to King Solomon and the building of the Temple, the revolution of Yerovam and the split of the kingdom, the kings of the South and the chaotic instability of the Northern Kingdom culminating in the evil regime of King Ahab and his wife Izevel. These shiurim aim to give shape to the characters, history, and religious messages of the prophetic books. They are best read alongside a reading of the chapters in the Tanakh.

Sefer Melakhim Bet הרב אלכס ישראל

As we open Melakhim Bet we meet the kingdoms of Israel and Judah as they are struggle against the powerful kingdom of Aram, and then the aggressive empires of Assyria and then Babylonia. These forces threaten the very existence of the Israelite state, as we read the tragic fall of Samaria and the northern kingdom, and some 135 years later, the fall of Jerusalem and the Temple's destruction. In this book we meet the powerful personalities of the prophets Eliyahu. Elisha and later, Yishayahu; kings such as Yehu, Uzziah, Hizkiyahu, Menashe and Yoshiyahu.

Sefer Shmuel Aleph (en) הרב אמנון בזק
Sefer Shmuel Bet (en) הרב אמנון בזק
Sefer Shoftim הרב משה הטין
Sefer Yehoshua הרב משה הטין
Shiurim in Sefer Yirmiyahu (en) הרב דוד סבתו

Using a variety of interpretive and literary tools, we will investigate Yirmehahu's prophecies of rebuke and consolation. Delivered during one of the most turbulent periods in Jewish history, these prophecies predicted the destruction of Yehuda and Jerusalem in a desperate attempt to prevent it. We will also examine the unique, tormented and tragic figure of Yirmeyahu.

Shiurim in the Haftara (en)

Through a literary and thematic analysis of the weekly haftora, highlighting its parallels and contrasts to the associated Torah reading, Rav Shaviv uncovers two layers of meaning - the prophet's message itself and its implicit commentary on the parasha.

The Eliyahu Narratives הרב אלחנן סמט
Themes and Ideas in the Haftora (en) הרב משה ליכטנשטיין
Yechezkel - The Book of Ezekiel (en) ד"ר טובה גנזל

Yechezkel prophesied in exile before, during and after the destruction of the Temple. This course will employ techniques of literary analysis to illuminate the meaning of his prophecies, compare his prophecies to those of his contemporaries, and explore broad religious themes such as reward and punishment, Israel and Diaspora, and how to worship God.

Hoshea and Amos: The Strained Bonds of Divine Love הרב יצחק עתשלום

(Monday) The geopolitical and religious developments in the shadow of the threat of Assyrian conquest in the middle of the 8th century BCE spurred an unprecedented literary output from Judean prophets which led to four books of Tanakh: Yeshayahu, Micha, Amos and Hoshea. This course will survey the period and the role of prophets against the background of geopolitical events of the era. Along with a general overview of the rhetoric of the nevi'im, we will study the prophecies of Hoshea and Amos, identifying their audiences and the temporal, as well as timeless, messages that their prophecies impart. Last year we finished our examination of Amos, and this year we will cover the entire book of Hoshea. 

כתובים

Eikha - The Book of Lamentations ד"ר יעל ציגלר

This series offers a close reading of the book of Eikha within its biblical-historical context. We will discuss the connections between Eikha and other biblical books, examining the major themes associated with the destruction of Jerusalem, such as Israel's sinfulness and human suffering. We will also observe the manner in which Eikha masterfully deploys poetic language to craft an exquisite composition of grief-stricken emotions and profound theological meaning. 

Megillat Esther (en) פרופ' יונתן גרוסמן
Megillat Ruth ד"ר יעל ציגלר
Shir HaShirim הרב צבי סיננסקי

This series will offer an overview of the classic perspectives on this exquisite yet mystifying work, while attempting to set forward a novel reading of the megilla as a whole.

Shivat Tzion הרב צבי סיננסקי

The era of the return to Zion after the Babylonian exile plays out the drama of the Jewish community’s transition to a post-prophetic existence. This series will review the major works written during this period: Ezra-Nechemia, Chagai, Zekharia and Malakhi.

Studies in Sefer Tehillim 1 (en) הרב אלחנן סמט

The psalms are heartfelt poems of longing for a connection to God, and therefore they serve as the basis of our prayers. This series will study a number of mizmorim, utilizing tools of linguistic and poetic analysis and traditional commentaries, from medieval times until our own.

Studies in Sefer Tehillim 2 (en) הרב אלחנן סמט

The psalms are heartfelt poems of longing for a connection to God, and therefore they serve as the basis of our prayers. This series will study a number of mizmorim, utilizing tools of linguistic and poetic analysis and traditional commentaries, from medieval times until our own.

Tehillim - Introduction הרב אבי באומל

This series is an attempt to synthesize, perhaps harmonize, the temporal feelings of the great King of Israel (and the other psalmists) with the eternal emotional outpouring of each individual as he or she recites the specific psalm. Through a brief analysis of the themes, and a development of the motif in the prayer, we will aim to analyze an entire mizmor, or psalm, in each installment.

KMTT - Megillat Eikha with Dr. Yael Ziegler ד"ר יעל ציגלר

(Sun, Wed, Fri, Summer) Megillat Eikha is a powerful sefer that deals with dread and destruction; however, it is filled with much beauty both in its message and literary styles. Beginning June 30th, this series will be sent 3 times a week for the duration of The Three Weeks.

KMTT - Megillat Ruth with Dr. Yael Ziegler ד"ר יעל ציגלר

Explore the Megilla of Ruth in a deeper way then ever before. Dr. Yael Ziegler gives us a glimpse into the main themes of the Megilla.

KMTT - Mishlei הרב שלמה דב רוזן

Discover what wisdom really means, and what one needs to do to become wise, in a series on Mishlei by Rav Shlomo Rosen.

Eikha: In the Face of Calamity (video) הרב אלכס ישראל

גמרא

Series for Testing הרב יעקב שטיינמן

Intended for office personnel only. Thank you.

סדר זרעים

Iyun in Berakhot תלמידי הישיבה ובוגריה

An analysis of the major issues in the gemara, geared for students who are learning the basic text on their own.  This sidra - on Berakhot - allows, in essence, every Jew in the world to join a beit midrash, and receive a weekly gemara study lesson at home. It is intended for yeshiva graduates, chevrutot and anyone who wants to enrich his study of the gemara by an in-depth iyuni shiur. The lessons are based upon advanced preparation of sources (source sheets are included). 

Talmudic Methodology - Berakhot הרב משה טרגין

סדר מועד

Introduction to the Study of Talmud - Arvei Pesachim תלמידי הישיבה ובוגריה

A structured tutorial on how to learn Gemara Arvei Pesachim, starting from the basics, using text and commentaries. The shiurim were written by Rav Ezra Bick.

Introduction to the Study of Talmud - Megilla תלמידי הישיבה ובוגריה

A structured tutorial on how to learn Gemara Megilla, starting from the basics, using text and commentaries. The shiurim were written by Rav Ezra Bick and Rav Michael Siev.

Introduction to the Study of Talmud - Sukka תלמידי הישיבה ובוגריה

A structured tutorial on how to learn Gemara Sukka, starting from the basics, using text and commentaries. The shiurim were written by Rav Michael Siev, with an introduction by Rav Ezra Bick.

Iyun in Arvei Pesachim תלמידי הישיבה ובוגריה

This sidra - on Arvei Pesachim - allows, in essence, every Jew in the world to join a beit midrash, and receive a weekly gemara study lesson at home. It is intended for yeshiva graduates, chevrutot and anyone who wants to enrich his study of the gemara by an in-depth iyuni shiur. The lessons are based upon advanced preparation of sources (source sheets are included). 

Iyun in Pesachim ראשי הישיבה ורבניה

An analysis of the major issues in the gemara, geared for students who are learning the basic text on their own. In this series, we begin our learning with the first perek of Pesachim.

Iyun in Shabbat תלמידי הישיבה ובוגריה

An analysis of some of the major issues in Gemara Shabbat, geared for students who are learning the basic text on their own. (For additional shiurim in this massekhet, see the series entitled Talmudic Methodology - Shabbat.)

Iyun in Sukka תלמידי הישיבה ובוגריה

An analysis of the major issues in Massekhet Sukka, geared for students who are learning the basic text on their own. 

Talmudic Methodology - Beitza הרב משה טרגין
Talmudic Methodology - Megilla הרב משה טרגין
Talmudic Methodology - Pesachim הרב משה טרגין
Talmudic Methodology - Rosh Hashana הרב משה טרגין
Talmudic Methodology - Shabbat הרב משה טרגין
Talmudic Methodology - Sukka הרב משה טרגין

(Mon, Wed, Summer) A shiur using different talmudic topics to illustrate the nature of rabbinic legal thinking, emphasizing the analytic methods practiced in modern Yeshivot. This sidra, set to accompany the Daf Yomi learning of Massekhet Sukka, will be mailed bi-weekly, Mondays and Wednesdays, beginning the last week of Tammuz, running through Elul.
 

Talmudic Methodology - Taanit הרב משה טרגין
Talmudic Methodology - Yoma הרב משה טרגין
Daf Yomi Pesachim with Rav Yitzchak Etshalom (audio) הרב יצחק עתשלום

Podcasts by Rav Yitzchak Etshalom along with helpful outlines guiding your study. The podcasts are comprehensive while being short (average time about 20 minutes) and focus on understanding the words of the text, the concepts underlying the legal matter under discussion and the methodology of Talmudic reasoning.

Daf Yomi Shekalim (audio) הרב יצחק עתשלום
Iyun in Beitza with Rav Jonathan Ziring הרב יונתן זירינג

סדר נשים

Introduction to the Study of Talmud - Kiddushin Asara Yochsin תלמידי הישיבה ובוגריה

A structured tutorial on how to learn Gemara Asara Yochsin, starting from the basics, using text and commentaries. The shiurim were written by Rav Michael Siev.

Introduction to the Study of Talmud - Kiddushin Ha-Omer תלמידי הישיבה ובוגריה

A structured tutorial on how to learn Gemara HaOmeir, starting from the basics, using text and commentaries. The shiurim were written by Rav Michael Siev.

Iyun in Gittin תלמידי הישיבה ובוגריה

An analysis of the major issues in the gemara, geared for students who are learning the basic text on their own.  This sidra - on Gittin - allows, in essence, every Jew in the world to join a beit midrash, and receive a weekly gemara study lesson at home. It is intended for yeshiva graduates, chevrutot and anyone who wants to enrich his study of the gemara by an in-depth iyuni shiur. The lessons are based upon advanced preparation of sources (source sheets are included). 

Iyun in Ketubot תלמידי הישיבה ובוגריה

An analysis of the major issues in the gemara, geared for students who are learning the basic text on their own. This sidra - on Ketubot - allows, in essence, every Jew in the world to join a beit midrash, and receive a weekly gemara study lesson at home. It is intended for yeshiva graduates, chevrutot and anyone who wants to enrich his study of the gemara by an in-depth iyuni shiur. The lessons are based upon advanced preparation of sources (source sheets are included).

Iyun in Kiddushin ראשי הישיבה ורבניה

(Thursday) An analysis of the major issues in the gemara, geared for students who are learning the basic text on their own. This series, we will focus our learning on the first perek of Kiddushin. 

Iyun in Sota תלמידי הישיבה ובוגריה

An analysis of the major issues in Gemara Sota, geared for students who are learning the basic text on their own. 

Iyun in Sota - Eilu Neemarim תלמידי הישיבה ובוגריה

An analysis of the major issues in the the seventh chapter - "Eilu Ne'emarim" - of Massekhet Sota, geared for students who are learning the basic text on their own. 

 

Talmudic Methodology - Gittin הרב משה טרגין
Talmudic Methodology - Ketubot הרב משה טרגין
Talmudic Methodology - Kiddushin הרב משה טרגין
Talmudic Methodology - Yevamot הרב משה טרגין

סדר נזיקין

Introduction to the Study of Talmud - Bava Metzia Elu Metziot תלמידי הישיבה ובוגריה

A structured tutorial on how to learn Gemara Elu Metziot, starting from the basics, using text and commentaries. The shiurim were written by Rav Joshua Amaru.

Iyun in Bava Kamma - Arba Avot תלמידי הישיבה ובוגריה

An analysis of the major issues in the gemara, geared for students who are learning the basic text on their own. 

Iyun in Bava Kamma - HaChovel תלמידי הישיבה ובוגריה

An analysis of the major issues in the gemara, geared for students who are learning the basic text on their own. 

Iyun in Bava Kamma - HaKoness תלמידי הישיבה ובוגריה

An analysis of the major issues in the gemara, geared for students who are learning the basic text on their own. 

Iyun in Shevuot הרב שמואל שמעוני

An analysis of the major issues in the gemara, geared for students who are learning the basic text on their own. This sidra - on Shevuot - allows, in essence, every Jew in the world to join a beit midrash, and receive a weekly gemara study lesson at home. It is intended for yeshiva graduates, chevrutot and anyone who wants to enrich his study of the gemara by an in-depth iyuni shiur. The lessons are based upon advanced preparation of sources (source sheets are included).

Talmudic Methodology - Bava Batra הרב משה טרגין

A shiur using different talmudic topics to illustrate the nature of rabbinic legal thinking, emphasizing the analytic methods practiced in modern Yeshivot.

Talmudic Methodology - Bava Kamma הרב משה טרגין
Talmudic Methodology - Bava Metzia הרב משה טרגין
Talmudic Methodology - Makkot הרב משה טרגין
Talmudic Methodology - Sanhedrin הרב משה טרגין
Talmudic Methodology - Shavuot הרב משה טרגין
Talmudic Methodology - Shevuot הרב משה טרגין
Mishnat HaRAL | Iyun in Bava Batra הרב אהרן ליכטנשטיין

סדר קדשים

Talmudic Methodology - Chullin הרב משה טרגין
Talmudic Methodology - Menachot הרב משה טרגין
Talmudic Methodology - Zevachim הרב משה טרגין

עיונים בגמרא

Commentators on the Mishna (en) הרב ספי מרקוס

Given that the Gemara explains the Mishna, what need is there for later commentaries? Yet nevertheless, fascinating and significant commentaries on the Mishna have been written, from the Rambam in the Middle Ages until Kehati in our times. This series explores the motivations for these commentaries, their respective approaches, and the personalities behind the commentaries.

Ein Ya'akov: The World of Talmudic Aggada ד"ר משה שושן

This course introduces the student to the literary and theological riches of the  world of Talmudic aggada. We focus on the aggadot of the first chapter of Massekhet Berakhot wich deals with many central issues in Jewish thought and life, including, the purpose and power of prayer, why bad things happen to good people and the very nature of God. We will explore both tradition and modern methods of confronting the morally, religiously and intellectually challenging ideas and images which the Talmud often presents in its aggadic passages. 

Reading Midrash ד"ר משה שושן
Talmudic Aggadot 1 הרב יונתן פיינטוך

In our study of aggadeta, we will attempt to uncover the themes and meanings of the aggadot by means of close readings and literary analyses. In addition, we will study the wider talmudic contexts in which the aggadot are embedded, in an attempt to discover the influence of context on aggada and vice versa. 

Talmudic Aggadot 2 הרב יונתן פיינטוך

In our study of aggadeta, we will attempt to uncover the themes and meanings of the aggadot by means of close readings and literary analyses. In addition, we will study the wider talmudic contexts in which the aggadot are embedded, in an attempt to discover the influence of context on aggada and vice versa. This is not a continuation of our previous series on the subject and can be joined by new students.

Understanding Aggada 1 הרב יצחק בלאו
Understanding Aggada 2 הרב יצחק בלאו
Understanding Aggada 3 הרב יצחק בלאו
Talmudic Methodology - 5780 הרב משה טרגין

A shiur using different talmudic topics to illustrate the nature of rabbinic legal thinking, emphasizing the analytic methods practiced in modern Yeshivot.

KMTT - Aggadot Berachot הרב עזרא ביק

A Jew endeveavours each day to say 100 blessings and pray three times, seemingly simple actions that are actually replete with deep wisdom and meaning. This shiur presents wonderful ideas and revelations designed to augment one's tefillot and berachot.

KMTT - Aggadot Avraham הרב עזרא ביק

Avraham is considered the father of three of the largest religions today. Discover what the enigmatic midrashim reveal to us about this monolithic character.

KMTT - Aggadot Bereishit הרב עזרא ביק

The creation story is both confusing and mindboggling. Discover the fantastic Midrashic interpretations of some of the most intriguing stories in the Torah.

KMTT - Reading Mishna הרב אברהם וולפיש

The Mishna is one of the cornerstones of Jewish literature that is widely studied, however many of the wonderful lessons hidden within, are never truly accessed. These shiurim provide the vital skills and insights to enable an individual to maximise their growth from studying the mishna.

אורח חיים

Concepts in Prayer (audio) הרב יאיר קאהן
In-depth Study of Halakha הרב דניאל שרייבר
Introduction to the Laws of Shabbat הרב דניאל שרייבר
Meaning in Mitzvot הרב אשר מאיר
Mishna Berura הרב יוסף צבי רימון
Structure and Meaning of the Daily Prayer (en) הרב עזרא ביק

We will examine the structure of the daily prayer service, beginning with birkot hashachar and continuiing to the end, in order to understand the meaning of each unit and its place in the overall structure.

The Laws of Berakhot הרב דוד ברופסקי

This year, we will study the blessings on natural phenomena, Shehecheyahu, Tefillat Ha-Derekh, Birkat Ha-Gomel, the blessing upon smells, and the blessings said before performing mitzvot. Each topic examines both primary sources and practical applications.

The Laws of Cooking on Shabbat (en) הרב ברוך גיגי
The Laws of Festivals הרב דוד ברופסקי
The Laws of Prayer (en) הרב דוד ברופסקי
Understanding the Shemoneh Esrei (en) הרב עזרא ביק

This course will closely examine the language of the "Shemona Esrei" prayer, approximately one berakha each shiur. The main goal is to understand the philosophic ideas embedded in the prayer, both in order to better understand basic principles of Judaism and to enhance the prayer experience itself.

Talmudic Methodology - Orach Chaim הרב משה טרגין
KMTT - Hilchot Shabbat הרב אסף בדנרש

Highly practical everyday topics in Hilchot Shabbat. Half hour shiurim covering topics relating to Bishul, Muktze, Binyan and Setira B'Keilim and more.

KMTT - Berachot הרב יאיר קאהן

Learn about the halakhic and Talmudic underpinnings of our berachot relating to food.

KMTT - Kriat HaTorah הרב יאיר קאהן

Every three days the community is obliged to read publicly sections of the weekly Torah portion. Why, how, when, who and with what is it done?

KMTT - Mezuza and Tefillin הרב יאיר קאהן

Tefillin and Mezuza are things we use on a daily basis and hence, often done without much thought invested. Join Rav Yair Kahn in this 13-part series, where we will learn how to make these mitzvot ever more meaningful.

KMTT - Positive Mitzvot of Shabbat (1) הרב משה אברמן

Shabbat, a cornerstone for every Jewish home is characterised by two directives. Shamor - the better known of the two - is synonomyus with the negative prohibitons. This series delves into the ins and outs of Zachor - the positive mitzvot.

KMTT - Positive Mitzvot of Shabbat (2) הרב דוד גוטליב

Preparing for shabbat is not just cooking and cleaning. The preparation of the home and oneself is a vital part of the holy and unique nature of Shabbat.

KMTT - Topics in Practical Halakha הרב מרדכי פרידמן

From the laws of muktza, to the proper way to daven in an airport, Rav Friedman gives clear practical, halakhic guidance on many of the abc's of halachic issues.

KMTT - The Laws of Tefilla הרב יאיר קאהן

Prayer is something that we do so often, the little aspects of it tend to get lost. In a series by Rav Yair Kahn we will learn laws of prayer and get a glimpse into the origins of our prayers framework.

KMTT - Tefillat Shabbat הרב משה ליכטנשטיין

Tefilla is a central aspect to every Jew's life, but what is unique about Shabbat, that encouraged the rabbis to create for it a unique set of tefillot? What is the essence of these tefillot, why do we say them and what can their very existence teach us about Shabbat in general?

KMTT - The Structure of Prayer הרב עזרא ביק
KMTT - The Structure of Prayer with Rav Tabory הרב בנימין תבורי
KMTT - Shemoneh Esrei הרב עזרא ביק

A study of the content and wording of the berakhot of this essential prayer, based upon three sources: the sage text of the prayer, the verses that formed the basis of these blessings and explicit sages' sayings about them.

KMTT - The Challenges of Tefilla הרב משה טרגין

Tefilla can feel rigid at times and consistently presents us with different challenges. Rav Moshe Taragin helps us discover ways to make tefilla more relateable and personally engaging.

KMTT - The Laws of Tzitzit הרב יאיר קאהן

Techelet has been subject to much controversy lately and getting a deep understanding of the topic is hard to come by. Rav Yair Kahn delves into these topics and gives us a better understanding of the meaning of the mitzva of tzitzit. 

יורה דעה

Laws of Conversion and Circumcision הרב דוד ברופסקי

We will begin by studying the laws of brit mila, including the nature of the father’s obligation, who may be circumcised and who may perform the brit mila, the details of the procedure including modern innovations and challenges, and the special blessings said at the ceremony. We will then discuss topics relating to personal status change and conversion, including Chazal's attitude towards giyur and gerim, motivations for giyur, each of the components of giyur (mila, tevila, kabalat mitzvot), the role of beit din, and modern conversion challenges.

Laws of Conversion and Circumcision (2) הרב דוד ברופסקי

We began this series in 5779 by studying the laws of brit mila, including the nature of the father’s obligation, who may be circumcised and who may perform the brit mila, the details of the procedure including modern innovations and challenges, and the special blessings said at the ceremony. This year we will discuss topics relating to personal status change and conversion, including Chazal's attitude towards giyur and gerim, motivations for giyur, each of the components of giyur (mila, tevila, kabalat mitzvot), the role of beit din, and modern conversion challenges.

The Laws of Kashrut הרב דוד ברופסקי
Talmudic Methodology - Yoreh Deah הרב משה טרגין
Laws of Conversion and Circumcision (3) הרב דוד ברופסקי

(Tuesday) We began this series in 5779 by studying the laws of brit mila. Last year, we discussed Chazal's attitude towards giyur and gerim, motivations for giyur, the role of the beit din, and introduced each of the components of giyur (mila, tevila, kabalat mitzvot). Most recently, during the Fall semester of 5781, we discussed topics relating to the tevila (immersion) of a convert, kabbalat mitzvot, and the conversion of children. We also presented some of the challenges of conversion in the modern era, especially in the State of Israel. Interested? Just click here for this year's shiurim.

KMTT - Kashrut הרב אסף בדנרש

The uniquely Jewish dietary requirements of kashrut play a vital role in a Jew's life. Delve into the crucial topics required to effectively inculcate kashrut into your life.

אבן העזר

Life Cycles הרב דוד ברופסקי

This multi-year course will address the laws of marriage, birth, brit mila, pidyon ha-ben, bar/bat mitzva, and death. We will dedicate this year to the study of ishut - laws relating to marriage.

Talmudic Methodology - Even HaEzer הרב משה טרגין
KMTT - Jewish Family in Halakha הרב בנימין תבורי

This series deals with the Jewish family from a halakhic perspective. We will study the relationship that Halakha outlines between family members and examine the relationships it is trying to create - at every stage of life: childhood, marriage, parenthood and old age.

חושן משפט

Talmudic Methodology - Choshen Mishpat הרב משה טרגין

עיונים בהלכה

Halakha in the Age of Social Media הרב יונתן זירינג

The interconnected world created by communication technology in general and social media in specific is radically different than the past. The changes that have come with these technological advances have effected widely divergent areas of halakha. The goal of this course is to shed light on the way halakha has responded to this new world.

Halakhic Essays of Harav Aharon Lichtenstein (en) הרב אהרן ליכטנשטיין

In-depth analyses of both practical and theoretical halakhic topics, collected from the literary legacy of moreinu Harav Lichtenstein zt”l.

Halakhic Responses to Israeli History (en) הרב אביעד תבורי

The birth of the State of Israel and its continuing growth in the face of many challenges has presented halakhists with questions that have not been addressed in two thousand years. This series explores a number of fascinating issues that aroused controversy both in Israeli society and in the beit midrash.

Jewish Political Theory - Hilkhot Melakhim (en) הרב משה ליכטנשטיין

Recently, questions of democracy and theocracy, the authority of a non-religious autonomous Jewish government, etc., have become part of the general public discourse in Israel. In this series, we will undertake a rigorous examination of the classic halakhic and philosophic sources, and will hopefully emerge with a better understanding of our times and of our ideals.

Philosophy of Halakha (en) הרב חיים נבון
Practical Halakha (audio) הרב מרדכי פרידמן
Understanding the Practice and Meaning of Halakha (en) הרב עזרא ביק

The course will examine the practice of halakhic Judaism, explicating the philosophic significance of select halakhic topics, such as Shabbat, prayer, kashrut, holidays, charity, mourning, etc. The course is appropriate for all levels of Jewish knowledge. 

Women and Mitzvot (en) הרב חיים נבון

Through examining Talmudic discussions and halakhic decisions, this course will explore issues such as women’s exemption from time-bound mitzvot; Torah study; Torah and megilla reading for women; mechitza; and more.

KMTT - The Process of Pesak Halacha הרב יונתן זירינג

The halachic process relies on guiding principles that enable authorities to turn theoretical concepts into practical rulings that can be applied to our daily lives. This fascinating series explores the many factors that impact halachic decision making, including textual sources, extenuating circumstances, varying customs, ethical considerations, and more.

KMTT - Aseret HaDibbrot הרב צבי חיים קיי

There aren't many short proclamations that have had such an immense impact upon the world as the Ten Commandments, but what are they really instructing us to do?

KMTT - Society and Halakha ד"ר קלמן נוימן

When society advances there is the inevitable clash between the contemporary and the classic. How does the modern State of Israel approach this dillemma through attempting to balance traditional halacha with modern day existence?

KMTT - Understanding Minhagim הרב בנימין תבורי

Over the years, Rav Binyamin Tabory z"l saw, heard and read about various customs practiced by the gedolim of Israel. In this series, he reviews these customs and tries to explain them.

KMTT - She'elot uTeshuvot 20th Century הרב בנימין תבורי

מחשבה

Mussar for Moderns (en) הרב אליקים קרומביין

Mussar is a branch of Torah that is meant to offer us spiritual guidance. But the modern mind often feels that texts written in previous centuries can't possibly be meaningful anymore. This series acknowledges the dilemma but tries to chart pathways to fruitful engagement with mussar in our age. You missed our Fall 5781 semester? Just click here to see the shiurim mailed out earlier this year.

KMTT - Aggadot Perek Chelek הרב עזרא ביק

הוגים וספריהם

Igrot HaRav Kook (en) הרב תמיר גרנות
In the Footsteps of the Kuzari פרופ' שלום רוזנברג

In this course, Prof. Shalom Rosenberg makes use of the philosophy of the Kuzari to examine major issues in modern life. The course is not so much a presentation of the philosophy of R. Yehuda HaLevi as an application of basic Jewish values and categories to a host of issues which face any Jew in the modern world.

Intro to the Guide of the Perplexed הרב חיים נבון

Studies in Maimonides' Guide to the Perplexed, while studying both classic and modern commentators, and comparing it to his other writings.

Modern Rabbinic Thought (en) הרב יצחק בלאו
The Kuzari and Rav Yehuda HaLevi (en) הרב איתמר אלדר

Topics in the Thought of Rav Yehuda HaLevi

The Life and Thought of the Rambam הרב אלי חדד

Our objective in this lecture series is to study the thought of Maimonides, as reflected in his various writings, and compare it to what we know about his life and work. And, in reverse, we shall also examine his life and understand it in light of his thought and literary oeuvre.

The Path of the Piaseczner Rebbe ד"ר רון ווקס

Rav Kalonymus Kalman Shapira of Piaseczna, known especially for his works Chovat haTalmidim and Esh Kodesh, was an innovative and influential Hasidic rebbe who sought to revitalize the inner world of Hasidut and to provide seekers with techniques of spiritual ascent. This series will pay special attention to his trailblazing teachings regarding the role of imagination in divine service, the quieting of thought and employment of emotion in service of the heart, the role of community, the repair of personality and the possibility of renewing prophecy in our times.

The Thought of Rav Kook (en) הרב הלל רחמני
The Thought of Rav Nachman of Breslov (en) הרב איתמר אלדר
The Thought of Rav Soloveitchik (en) הרב ראובן ציגלר
The Thought of the Ramban הרב עזרא ביק

In this course, we will be studying the philosophic work of the Ramban, R. Moshe b. Nachman, sometimes known by the Latin name Nachmanides. The course will be text-based; that is, each session we will examine selected texts of the Ramban in order to understand his opinions.

The Vilna Gaon הרב אליקים קרומביין

The Vilna Gaon towers as a dominant, influential, yet idiosyncratic figure that left a lasting imprint on Jewry. The series examines unique features of his worldview, ethical teachings and personality. The topics investigated include: love of Torah, minhag vs. halakha, other-wordliness, the empowering of the individual, secular studies, and messianism.

Remembering Harav Yehuda Amital zt"l (video) תלמידי הישיבה ובוגריה
The Thought of Manitou הרב אוריאל עיטם

(Sunday) Rav Yehuda Leon Ashkenazi (1922-1996), known as “Manitou,” was a profound and original thinker and a spiritual leader of francophone Jewry in Israel, Europe, and North Africa. His thought, which draws from diverse sources such as the Kabbala and Rav Kook, focuses on understanding Jewish history and identity within the interplay of ideas in the world. We are pleased to offer the first extensive introduction to his thought in English. 

KMTT - The Vilna Gaon הרב אליקים קרומביין

How do the teachings of the Vilna Gaon continue to impact the world of yeshiva learning? Was the Gra a Zionist? Has the sectorial controversy of Mitnagdim and Chassidim run its course? An in-depth study of the Vilna Gaon and his enduring influence.

KMTT - Modern Rabbinic Thought הרב יצחק בלאו

Join us on a journey to better understand modern Jewish thought, and the rabbis who are central to those teachings.

KMTT - Ramban on the Parsha הרב עזרא ביק

Discover what makes the Ramban's commentary on the Torah so special. Rav Ezra Bick gives an in-depth study of the most important and influential Rambans in each Parasha.

KMTT - Sichot of Harav Aharon Lichtenstein הרב אהרן ליכטנשטיין

Weighty issues face the Jewish community in the land of Israel and the diaspora. These discussions provide a unique perspective on the proper way to bring Torah values to bear on these issues. Politics and the life of the Jewish people are too important to divest all application of Torah from them, despite the dangers inherent in combining spiritual and worldly pursuits.

Mishnat HaRAL | Machshava הרב אהרן ליכטנשטיין
Mishnat HaRAL | Question and Answer Sessions הרב אהרן ליכטנשטיין
KMTT - Yahrzeits of Gedolim הרב בנימין תבורי

סוגיות באמונה ומחשבה

Avodat Hashem - Foundations of Divine Service (en) הרב ברוך גיגי

This series will study “duties of the heart” (such as faith, love and fear of God, and divine uniqueness) and their connection to our lives as worshippers of God. The framework for our discussion will be an examination of the mitzvot of keriat Shema and prayer, which are cornerstones of the service of God. Our discussions, both halakhic and philosophical, attempt to chart the path leading from the intellect to worship.

By His Light - Developing a Torah Personality (en) הרב אהרן ליכטנשטיין

This series deals with fundamental issues in one's religious growth and self-understanding, such as: religion and ethics, openness and insularity, Torah and secular studies, historical sensitivity and balancing goals.

Faith and the Holocaust (en) הרב תמיר גרנות
Jewish Values in a Changing World הרב יהודה עמיטל

According to Rav Amital zt"l, religious life should not contradict one’s humanity and individuality, but rather flow from them. This perspective informs Rav Amital’s profound and enlightening explorations of one’s relationship to God, to society, and to oneself.

Maharal on Pirkei Avot הרב גדעון רוטשטיין

Maharal was a creative and prolific, but also prolix, writer. In this series, we study his commentary to the first three chapters of Avot, to see his view of Jewish ethical behavior.

Mikdash - The Temple (en) הרב יצחק לוי

The course examines the importance and role of the Temple in Tanakh, Halakha, Jewish philosophy and history.

Principles of Faith הרב יהושע אמרו

This series is a new look at the Rambam's thirteen principles of faith from the perspective of a modern reader. Where did the Rambam get his principles and how do they apply today. We take an in depth look at the Rambam's attempt to formulate a Jewish dogma in his introduction to his commentary on the Mishna in Sanhedrin chapter ten. We try to understand each principle in the context of the Rambam's philosophy and the science of the day and then try to translate those into modern terms. Along the way we discuss perspectives that the Rambam rejected but which were embraced by other Rishonim. In the last part of the series we discuss principles of faith that the Rambam omitted.

Studies in Mussar הרב בנימין צימרמן
Studies in Pirkei Avot הרב משה טרגין
Talmud Torah: The Mitzva of Torah Study הרב צבי סיננסקי

This course will address the gravity, goals, methods and scope of talmud Torah, the relationship between learning and teaching, and important aggadot and later thinkers on the subject. Along the way, we'll examine fascinating subjects such as Torah lishmah, the emotional world of the learner (reverence, joy, toil), breadth versus depth, Torat Eretz Yisrael, the disgraced Torah scholar, and the character of the rebbe-talmid relationship.

Topics in Hashkafa הרב אסף בדנרש

This series explores basic topics in Jewish philosophy. For each topic, we will present and develop the full range of opinions within traditional Jewish thought. We will attempt to elucidate the logical basis of each opinion and clarify the relative strengths and weaknesses of the different approaches. The sources we draw on will range from Tanakh and Chazal through contemporary thinkers.

Understanding the 13 Middot (en) הרב עזרא ביק

The series deals with the basics of the thirteen dimensions of mercy, and provides a deep understanding of each and every attribute.

KMTT - 48 Kinyanei Torah הרב דוד גוטליב

Chazal in Pirkei Avot delineate 48 "kinyanim" - attributes or characteristics - that are necessary for attainting and maintaining mastery over Torah. In this series we will study each of these attributes in depth, using a broad range of sources, to understand how each of these "kinyanim" are vital to our success in Talmud Torah.

KMTT - Am Levadad Yishkon הרב אשר חבר

The unique characteristic of Am Yisrael, that of a nation that dwells alone, is not just a humble description, but symbolic of the larger role Am Yisrael has in the world and the history of mankind in general.

KMTT - Theology הרב אסף בדנרש

Foundational topics in Jewish philosophy. Join us as we unpack and analyse opinions right across the philosophical spectrum and explore their implications.

KMTT - Character and Ethics הרב משה טרגין
KMTT - Akeidat Yitzchak הרב עזרא ביק

The pivitol moment in history when Avraham went to sacrifice Yitzchak, is an event filled with immense theological and ethical quanderies. This series explores and resolves many of these fascinating concepts.

KMTT - Avodat Hashem הרב משה טרגין

The Essentials of Avodat Hashem

KMTT - Medieval Jewish Philosophy הרב עזרא ביק

Throughout one’s life every individual is faced with the fundamental questions of God’s providence, His existence and how He can allow evil to exist. This series will delve into medieval Jewish philosophy’s approach to these powerful questions.

KMTT - Pirkei Avot with Rav Moshe Taragin הרב משה טרגין

Learn Pirkei Avot like never before! In this series, Rav Taragin enlightens us with the moral and ethical teachings of Chazal and how we can make them a part of our daily lives.

KMTT - Pirkei Avot with Rav Dovid Gottlieb הרב דוד גוטליב

Learn more about the only Massekhta in Mishnayot that deals solely with ethical and moral principles. Rav David Gottlieb gives us insight into key Mishnayot throughout the Massekhta.

KMTT - Redemptive Sketches הרב משה טרגין

Redemption is a theme that piques everyone's curiosity and is a fundamental belief in the zietgest of many. Despite this, individuals commonly do not fully understand some of Judaism's core ideas within the subject.

KMTT - Shemita הרב בנימין צימרמן

The instinctive notion of Shemita is as a year of difficulty and prohibitions; however, Shemita encapsulates far more. It is a year that exemplifies the deep spiritiual ambitions of the Jewish people.

KMTT - Talmud Torah הרב משה טרגין

The study of Torah is not like any other academic pursuit. Torah study is a glimpse into the divine, a life-long pursuit and fundamental pillar for every Jew's life.

KMTT - Torah and Theology הרב עזרא ביק

When examining the intricacies of Jewish theology, many difficult and confronting questions arise. This series addresses those quandaries, such as the problem of good and evil, as well the how and why of man's existence?

פרשני התנ"ך ודרכיהם

מסכת ביצה

ראש השנה

The Meaning of Rosh Hashana תלמידי הישיבה ובוגריה

(Sun, Tues, Thur, Summer) Join the rashei yeshiva and staff of Yeshivot Har Etzion as they examine the special prayers and Torah readings of Rosh Hashana in an attempt to reveal the inner meaning of the day. This compilation will be mailed Sundays, Tuesdays and Thursdays, beginning after Shabbat Nachamu, and concluding by Rosh Hashana.

The Meaning of the Shofar תלמידי הישיבה ובוגריה

(Thur, Summer) Is the shofar a cry of the heart, a form of wordless prayer, or a reminder of pivotal events in Jewish history? Explore these concepts and more in this series by Harav Amital zt"l and other distinguished rabbis. This shiur will be mailed on Thursdays, beginning during the Three Weeks and concluding by Rosh Hashana.

יום הכיפורים

Halakhot of Yom Kippur תלמידי הישיבה ובוגריה
Selichot and the Yom Kippur Service תלמידי הישיבה ובוגריה
The Meaning of the Yom Kippur Sacrificial Service תלמידי הישיבה ובוגריה
The Meaning of Yom Kippur תלמידי הישיבה ובוגריה
Yom Kippur - The Day of Repentance תלמידי הישיבה ובוגריה

עיוני תשובה

The Season of Repentance תלמידי הישיבה ובוגריה
The Season of Repentance (audio) הרב יאיר קאהן
KMTT - 13-Middot הרב עזרא ביק

The series deals with the elements of the thirteen dimensions of mercy, and provides a deep understanding of each and every attribute.

KMTT - 13-Middot with Rav Moshe Taragin הרב משה טרגין

Forgivness and repentance are fundamental facets of Judaism. This series explores how God relates to these concepts and highlights His deeper characteristics.

סוכות

Halakhot of the Four Species תלמידי הישיבה ובוגריה
Halakhot of the Sukka תלמידי הישיבה ובוגריה
The Holiday of Sukkot תלמידי הישיבה ובוגריה
The Meaning of Sukka and the Four Species תלמידי הישיבה ובוגריה

חנוכה

Halakhot of Chanuka תלמידי הישיבה ובוגריה
Talmudic Methodology - Chanuka הרב משה טרגין
The Meaning of Chanuka תלמידי הישיבה ובוגריה

פורים

Halakhot of Purim תלמידי הישיבה ובוגריה
The Meaning of Purim תלמידי הישיבה ובוגריה

פסח

Halakhot of Pesach תלמידי הישיבה ובוגריה
Pesach - The Exodus and Moshe תלמידי הישיבה ובוגריה
Pesach - Yetziat Mitzrayim in the Torah תלמידי הישיבה ובוגריה
The Meaning of Pesach תלמידי הישיבה ובוגריה
The Meaning of the Seder Night תלמידי הישיבה ובוגריה
KMTT - From our Siddur to the Seder הרב מנחם ליבטאג

ספירת העומר

Halakhot of Sefirat HaOmer תלמידי הישיבה ובוגריה
Talmudic Methodology - Sefirat HaOmer הרב משה טרגין
The Meaning of Sefirat HaOmer תלמידי הישיבה ובוגריה

שבועות

Shavuot - Bikkurim הרב משה טרגין
Shavuot - Standing at Sinai תלמידי הישיבה ובוגריה
Shavuot - Torah Study תלמידי הישיבה ובוגריה
The Meaning of Shavuot תלמידי הישיבה ובוגריה

עשרה בטבת

Asara BeTevet - Jewish Tragedy תלמידי הישיבה ובוגריה

שלושת השבועות

Halakhot of the Three Weeks תלמידי הישיבה ובוגריה
The Meaning of the Three Weeks תלמידי הישיבה ובוגריה

עיונים במעגל השנה

A River Goes Out of Eden - The Holidays as a Tikkun הרב אוריאל עיטם

The Garden of Eden as the Inner Source of the Jewish Holidays. Drawing on sources in both nigleh and nistar, this course reveals how the story of the Garden of Eden constitutes the hidden code of Torah and life. We will see how each Jewish holiday develops a certain aspect of the Garden of Eden and advances us towards a perfected and repaired world.

KMTT - Moadei HaShana הרב בנימין תבורי

In this series, Rav Tabory delves into the holy days of the year - with specific questions concerning certain holidays, and others more general in nature. How one should understand the concepts of honor and pleasure on Shabbat and chag, and how holy is the Chanuka candle really, are just two questions among many that we will discuss.