דילוג לתוכן העיקרי

ארכיון סדרות

ניתן לסנן לפי מחבר או לפי נושא
בחר סינון
סדרות בעברית

תנ"ך

נוסח המסורה (שמע) ד"ר נריה קליין

תורה

בעלי המוסר על פרשת השבוע הרב נחמיה רענן

בשיעריו עוסק הרב נחמיה בכל שבוע בסוגייה מוסרית שעולה בפרשת השבוע בספרי החסידות.

המצווה השבועית הרב בנימין תבורי

בשיעוריו, שיצאו מאז כספר "מצווה בפרשה" לוקח הרב בנימין תבורי זצ"ל מצווה אחת מתוך הפרשה ודן בה בעיון ובעומק בדרכי העיון הלמדניים

ד"ת קצרים - שפת אמת על התורה הרב עדיאל זימרן

בשיעורים קצרים לפרשת השבוע עוסק הרב עדיאל זימרן ברעיונות לפרשת השבוע ב"שפת אמת" האדמו"ר מגור. רעיונות שקנו שביתה בעולמם של רבים ונוגעים לעניינים שברוח.

חסידות לפרשת שבוע הרב נחמיה רענן
עבודת ה' בפרשת שבוע (שמע) הרב נחמיה רענן
עיון בפרשה על פי המדרש ד"ר ציפי ליפשיץ

בכל חומש נתמקד בחיבור אחד מתוך ספרות המדרש הארצישראלי, שמתוכו נדון בכול שבוע בדרשה, נושא או מחרוזת דרשות. כלל העיונים יצטרפו לתמונה כוללת יותר על ייחודם של החיבורים ודרכם במדרש הכתובים.

פרשני המקרא ד"ר אביגיל ראק

בסדרת השיעורים נכיר את מפרשי המקרא השונים. נעמוד על סגנונו המיוחד של כל אחד מהם, על המתודולוגיה של הפרשן הנלמד, ועל השפעת קורותיו על אופי פירושו; כמו כן, נעסוק בהרחבה בתרומת כל פרשן לפרשנות המקרא באופן כללי. על בסיס שיעורים אלה, יצא ספרה של ד"ר ראק, פרשני המקרא.

קש"ת - המצווה השבועית עם הרב בנימין תבורי הרב בנימין תבורי

בכל שבוע, הרב בנימין תבורי מוצא מצווה מסוימת מתוך הפרשה ומסביר אותה, החל מהמקור, דרך הפרשנים השונים ועד להלכה למעשה. בחלק מהשיעורים ישנם חידושים גדולים בהבנת ההלכה.

קש"ת - מדרש ופשט הרב עזרא ביק

ישנו פער גדול בין הנאמר בתורה על האבות לבין המתואר בחז"ל. הרב עזרא ביק מנסה לעשות סדר ולהסביר את המדרשים השונים.

קש"ת - מהר"ל על פרשת השבוע הרב בני להמן

הסדרה מבארת את מחשבתו של המהר"ל בפירושו על התורה. הלימוד יתבסס על הספר "גור אריה", אך במידת הצורך ייעזר גם בכתביו האחרים.

קש"ת - משך חכמה על הפרשה הרב שלמה ברין

המשך חכמה כתב פירושים על התורה ועוד. אמנם כל פירוש עומד בפני עצמו אך לעתים ניתן למצוא קו מנחה ביניהם. בסדרה זו נסביר את הפירושים השונים וננסה לקשור אותם יחד.

קש"ת - שיעורים בספר שמות הרב יעקב מדן

הסדרה מבארת את ארבעת הפרקים הראשונים בספר שמות ודן במשמעויות העמוקות הנגזרות מהם.

שיעורים בספר בראשית (שמע) הרב יואל בן נון

הסדרה עוסקת בסוגיות מפתח בתחילת ספר בראשית ודנה גם בביקורת המקרא והמדע על פרקים אלו.

שיעורים על המשך חכמה (שמע) הרב ברוך גיגי

בשיעוריו עוסק הרב גיגי בפירושו של ה"משך חכמה" לפרשת השבוע בביאור נושא אחד מתוך הפרשה

תורת הקורבנות פרופ' יונתן גרוסמן

בשיעורים נלמד את חטיבת הקרבנות שבספר ויקרא (פרקים א-ז). מלבד שלושה-ארבעה שיעורי מבוא, השיעורים יתנהלו על פי סדר המקראות. הלימוד מבקש לחתור לפשטי המקראות, מתוך שימת לב גם למדרשי ההלכה ולפרשנות הקלאסית. עיקר המגמה בלימוד חטיבה זו היא הקפיצה מפרטי הדינים שנראים לעתים בעלי אופי טכני, למהות הרוחנית שהם מביעים. בכך, הפרקטיקה של הקרבן הופכת להיות בסיס לתאולוגיה של ממש. בחלק השני של הסדרה, מלבד כמה שיעורים שיוקדשו לקורבן אשם אשר חותם את פרשת ויקרא, נקדיש את עיוננו ללימוד פרשת צו.
ביום חמישי, כ"א באדר ב' התקיים יום עיון בשיתוף ישיבת הר עציון והחוג לתנ"ך במכללת הרצוג לצאת ספרו 'תורת הקורבנות' של פרופ' יונתן גרוסמן, המבוסס על שיעורים אלה. חשבנו נכון לצרף בסוף הסדרה את ההקלטות מאותו יום עיון. 

קש"ת - נושאים הלכתיים בפרשת השבוע הרב ישי יסלזון

בכל שבת ננסה לדלות מן הפרשה סוגיא הנוגעת לענייני הלכה ועיון. דרך פסוקי הפרשה נדון ונרחיב בה תוך עיון והתעמקות בגמרא ובפוסקים ונשתדל בכל שבוע גם לגעת בכמה נקודות למעשה.

קש"ת - פרשה ופסיכולוגיה הרב איתיאל גולד

הסדרה תנתח את פרשיות השבוע לאור הפסיכולוגיה המודרנית ותצביע על העומקים הפסיכולוגים הרבים שבאים לידי ביטוי בסיפורי התורה.

שיחות ראשי הישיבה תשפ"א ראשי הישיבה ורבניה

(יום ד') בראש ישיבת הר עציון עומדים שלושה ראשי ישיבה: הרב יעקב מדן, הרב ברוך גיגי והרב משה ליכטנשטיין. הם זכו להיות תלמידים מובהקים של ראשי הישיבה המייסדים הרב יהודה עמיטל זצ"ל והרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, שעמדו בראשה כארבעים שנה וזכו להעמיד אלפי תלמידים. רבים מתלמידיהם היו למחנכים, לרבנים ואף לראשי ישיבות אחרות. מדי שבוע נפרסם שיחה שהעביר אחד מראשי הישיבה על פרשת השבוע או על ענייני דיומא.

 
 
ככה זה כשיש שניים הרב חיים נבון

שיחות עם הרב חיים נבון והרב עמיחי גורדין על פירושי הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין זצ"ל לפרשות השבוע.

קש"ת - פרשה דיגיטלית הרב הראל ברגר

סדרת שיעורים חדשה בנושא פרשת השבוע וסייבר. סדרה זו תנסה למצוא את הקשר המרתק והחדשני בין פרשות השבוע השוטפות לבין העולם הדיגיטלי המשתנה חדשים לבקרים.

קש"ת - לקראת שבת עם הרב ניצן ברגר הרב ניצן ברגר

בכל שבוע הרב ניצן ברגר מארח את אחד מהרמי"ם בישיבת הר עציון, כל אחד מהם מעביר משהו קצר על הפרשה.

היא שיחתי (וידאו) הרבנית אסתי רוזנברג

ראש בית המדרש לנשים הרבנית אסתי רוזנברג בדו-שיח עם חברי צוות הר"מים על נושאים נבחרים בפרשת השבוע

ד"ת קצרים - שיחות לפרשת השבוע ראשי הישיבה ורבניה
שיעור לשישי (וידאו) ראשי הישיבה ורבניה
הארה בפרשה (וידאו) הרב יאיר קאהן

עיונים בתנ"ך

דרכי העיצוב של הסיפור המקראי פרופ' יונתן גרוסמן

בשיעוריו, שיצאו מאז כספר- "גלוי ומוצפן- על כמה מדרכי העיצוב של הסיפור המקראי", עוסק פרופ' יונתן גרוסמן בכלים לניתוח ספרותי של סיפורי התנ"ך.

המקדש במקרא א הרב יצחק לוי

ביסוד שיעוריו של הרב יצחק לוי עומדת השאיפה לנסות לקרב את תודעת המקדש ולחוש בחסרונו. הרב יצחק לוי סוקר את מופעיו של ירושלים והמקדש במקרא, מהותו, זיקת הר המוריה למקדש ועוד. תקוותנו להסביר בסדרה רב-שנתי זו תולדות השראת שכינה. 1. מבריאת העולם עד חנוכת המשכן. 2. מהות המשכן: עובדיו, מסעותיו ותחנותיו בארץ ישראל. 3. מיהושע דרך בנין הבית הראשון על ידי דוד ושלמה ועד חורבן הבית. 4. מבנה המשכן: חומרי בניה, תכנית, צבעים, כיוונים. 5. כלי המשכן, ארון כפורת וכרובים. 6. הארון: מבנה, בדים, מה לצידו, איסורים, תולדות שימוש בארון. 7. המזבח החיצון: שמותיו, איסורים וחובות הקשורים בו.

המקדש במקרא ב הרב יצחק לוי

ביסוד שיעוריו של הרב יצחק לוי עומדת השאיפה לנסות לקרב את תודעת המקדש ולחוש בחסרונו. הרב יצחק לוי סוקר את מופעיו של ירושלים והמקדש במקרא, מהותו, זיקת הר המוריה למקדש ועוד.

המקדש במקרא ג הרב יצחק לוי

ביסוד שיעוריו של הרב יצחק לוי עומדת השאיפה לנסות לקרב את תודעת המקדש ולחוש בחסרונו. הרב יצחק לוי סוקר את מופעיו של ירושלים והמקדש במקרא, מהותו, זיקת הר המוריה למקדש ועוד.

המקדש במקרא ד הרב יצחק לוי

ביסוד שיעוריו של הרב יצחק לוי עומדת השאיפה לנסות לקרב את תודעת המקדש ולחוש בחסרונו. הרב יצחק לוי סוקר את מופעיו של ירושלים והמקדש במקרא, מהותו, זיקת הר המוריה למקדש ועוד.

המקדש במקרא ה הרב יצחק לוי

ביסוד שיעוריו של הרב יצחק לוי עומדת השאיפה לנסות לקרב את תודעת המקדש ולחוש בחסרונו. הרב יצחק לוי סוקר את מופעיו של ירושלים והמקדש במקרא, מהותו, זיקת הר המוריה למקדש ועוד.

המקדש במקרא ו הרב יצחק לוי

ביסוד שיעוריו של הרב יצחק לוי עומדת השאיפה לנסות לקרב את תודעת המקדש ולחוש בחסרונו. הרב יצחק לוי סוקר את מופעיו של ירושלים והמקדש במקרא, מהותו, זיקת הר המוריה למקדש ועוד.

המקדש במקרא ז הרב יצחק לוי

ביסוד שיעוריו של הרב יצחק לוי עומדת השאיפה לנסות לקרב את תודעת המקדש ולחוש בחסרונו. הרב יצחק לוי סוקר את מופעיו של ירושלים והמקדש במקרא, מהותו, זיקת הר המוריה למקדש ועוד. בתום סדרה זו נעבור ללמוד תולדות עבודת ה' במזבחות. במסגרת זו נעסוק בקשר בין הקב"ה ועם ישראל, בעבודת ה' ובתולדות עם ישראל, לאור דברי הנביאים והתפתחות ההיסטוריה.

ירושלים המקראית א הרב יצחק לוי

על מהות ירושלים על פי תולדותיה. הנחת היסוד של סדרה זו היא שלמקומות בארץ ישראל יש צביון רוחני ייחודי בעל משמעות; המאורעות המתרחשים במקום, שיוכו השבטי וכיוצא באלו - כולם מבטאים את אופיו ומהותו המיוחדים ומגבשים את צביונו. הדברים אמורים ביחס לכל מקום בארץ ישראל, על אחת כמה וכמה ביחס לירושלים, ומגמת שיעורים אלו היא לחשוף את צביונה ומהותה הרוחניים של ירושלים כפי שהם עולים לאורך הדורות ולטעון כי ירושלים מחברת בתוכה שתי מלכויות: מלכות בשר ודם ומלכות ה'.

ירושלים המקראית ב הרב יצחק לוי

בסדרה הקודמת, ירושלים המקראית א, עסקנו בכמה היבטים של מהות העיר ירושלים: ירושלים בתורה, הטופוגרפיה של העיר, נחלת בנימין כנחלת שכינה והעיר בתקופת הכיבוש וההתנחלות. סיימנו את שיעורינו במבוא לירושלים בימי דוד, הדן בבחירת ירושלים והמקדש ובבחירת בית דוד. בסדרה זו בכוונתנו לעסוק בפרוטרוט בימי דוד, שלמה וחזקיהו, ברקע לחורבן העיר והמקדש ובימי שיבת ציון.

קש"ת - ירושלים בתנ"ך הרב יצחק לוי

אין ספק שירושלים היא עניין מהותי עבור כל יהודי. אם כן, מדוע היא לא מוזכרת בתורה? איפה היא כן מוזכרת? ואיך אנחנו יודעים שהר המוריה הוא אכן הר הבית? הסדרה תבחן את השאלות האלו, ואף שאלות נוספות סביב עניינה של ירושלים.

תוכנית תנ"ך (שמע) תלמידי הישיבה ובוגריה
תולדות עבודת ה' במזבחות הרב יצחק לוי

במסגרת זו נעסוק בקשר בין הקב"ה ועם ישראל, בעבודת ה' ובתולדות עם ישראל, לאור דברי הנביאים והתפתחות ההיסטוריה. לסדרה זו קדמו 7 שנות שיעורים מפי הרב לוי בנושא המקדש במקרא. ניתן לעיין בם בקישור זה>>

עיונים בפרשנים תשפ"א מר משה מושקוביץ

דפי לימוד אלה מסודרים לפי פרשת השבוע. הדפים מכילים קטעי פרשנות שנלקחו מקשת רחבה של ראשונים ואחרונים. הסדרה הסתיימה לצערנו עם פטירתו של המרצה, מר משה מושקוביץ ז"ל בי"א בשבט. לעיון בדפים שנשלחו השנה, הקליקו כאן. העיון לפרשת בשלח היה האחרון בסדרה של עשרות שנים. יהי זכרו ברוך.

חוגגים ספרים (שמע) מרצים אורחים

שיעורים שהועברו בערבים שונים בהם הושקו ספרים של רבני הישיבה

נביאים

מלכים ונביאים (שמע) הרב יואל בן נון
נביאים מול מעצמות הרב יואל בן נון

עיון ב'נביאים אחרונים' לפי תקופות, בתוך הקשר היסטורי-מדיני, מגלה הקבלות מרחיקות לכת בין הנביאים מימי עוזיהו-ירבעם (ישעיהו-עמוס-הושע), מימי אחז וחזקיהו (ישעיהו-הושע-מיכה), מימי יאשיהו (צפניה-חולדה-נחום-חבקוק-ירמיהו), כמו גם נבואות קדומות (מימי אלישע ותלמידיו), ונבואות 'אבודות' מימי מנשה. עיון בדברי הנביאים אל מול עליית המעצמות שופך אור על שאלות יסוד בהבנת הנבואה, שליחותה (לישראל ולעולם), ותפקידיה.

ספר יהושע - מבנה ומשמעות הרב ד"ר יהושע רייס

במהלך הקורס נעקב אחר המבנה הספרותי של ספר יהושע על שני חלקיו - תיאורי הכיבוש (א'-י"ב) ורשימות ההתנחלות (י"ג-כ"ד), תוך ניסיון להגדיר את מגמתו הכוללת של הספר. בקורס נתמודד עם גישות שונות במחקר בנוגע לאופיו של ספר יהושע הן כספרות והן כעדות היסטורית. במהלך השיעורים נציע מבנה ספרותי לאורך הספר, שמלמד לדעתנו על מעשה עריכה מתוכנן היטב, ותומך בתפיסה האמונית הקלסית בדבר אחדותו של הספר.

ספר מלכים בקיאות (שמע) הרב דוד נתיב

סדרת שיעורי בקיאות על ספר מלכים שהועברו בישיבת הר עציון בשנת תשע"ה

ספר שופטים בקיאות (שמע) הרב דוד נתיב

סדרת שיעורי בקיאות על ספר שופטים שהועברו בישיבת הר עציון בשנת תשע"ה

עיונים בפרקי ההפטרות הרב משה ליכטנשטיין
פרקי נביאים בספר מלכים הרב אלחנן סמט

עיונים המצטרפים לעיוניו של הרב סמט על פרקי אליהו ועל פרקי אלישע, וכולם יחד ישלימו את העיסוק בפרקי הנביאים בספר מלכים – אותם פרקים שבמרכזם עומדת דמותו של נביא, או שבהם מתוארת התגשמות נבואתו.

קש"ת - ספר יונה פרופ' יונתן גרוסמן

ספר יונה שונה משאר ספרי התנ"ך, ובוודאי מהנבואות בספר תרי-עשר. מדוע נכנס הספר לתנ"ך, ומדוע נבחר להיות ההפטרה של יום הכיפורים?

קש"ת - פרקי אליהו הרב אמנון בזק

הסדרה תעסוק בדמותו של אליהו על פי תיאורו ב"פרקי אליהו" - החל ממלכים א':י"ז ועד מלכים ב':ב'.

שיעורים בספר יונה (שמע) ד"ר נריה קליין
שיעורים בספר יחזקאל הרב אמנון בזק

נעסוק בפרקי ספר יחזקאל, תוך ניתוח ספרותי של פרקי הספר בזה אחר זה. במסגרת השיעור נבחן את התכנים והמאפיינים הייחודיים של נבואת יחזקאל, ונעמוד על משמעותם מתוך התייחסות לתקופה ולמקום שבו נאמרו נבואות אלו.

שיעורים בספר שמואל א הרב אמנון בזק
שיעורים בספר שמואל ב הרב אמנון בזק
שיעורים בפרקי אלישע הרב אלחנן סמט

בסדרת השיעורים עוסק הרב אחלנן סמט בפרקי אלישע המופיעים בספר מלכים בירושת הנבואה של אלישע מאליהו ובניתוח ספרותי של הפרקים הללו.

שיעורים על ההפטרות הרב יהודה שביב
פרקי אלישע (וידאו) הרב יעקב מדן
ספר יהושע (וידאו) הרב יעקב מדן
ספר שופטים (וידאו) הרב יעקב מדן
ספר שמואל ב (וידאו) הרב יעקב מדן
ספר מלכים א (וידאו) הרב יעקב מדן
ספר מלכים ב (וידאו) הרב יעקב מדן

כתובים

עיונים בספר תהילים (סדרה א) הרב אלחנן סמט

מזמורי התהילים משמשים בכמה מישורים בעת ובעונה אחת: הם מהווים תשתית התפילה ועיקרה, הם שירה היוצאת מנפש העורגת לקשר עם הקב"ה, ולצד זה - הם גם מהווים אחד מספרי המקרא. בשיעור זה, נלמד כמה ממזמורי התהילים, תוך שימוש בכלים לשוניים ותוך התייחסות לפרשני התהילים, מהראשונים ועד האחרונים.

עיונים בספר תהילים (סדרה ב) הרב אלחנן סמט

מזמורי התהילים משמשים בכמה מישורים בעת ובעונה אחת: הם מהווים תשתית התפילה ועיקרה, הם שירה היוצאת מנפש העורגת לקשר עם הקב"ה, ולצד זה - הם גם מהווים אחד מספרי המקרא. בשיעור זה, נלמד כמה ממזמורי התהילים, תוך שימוש בכלים לשוניים ותוך התייחסות לפרשני התהילים, מהראשונים ועד האחרונים.

קש"ת - מגילת איכה הרב יעקב מדן

הסדרה תבאר את מגילת איכה על פי ספר ירמיהו.

קש"ת - מגילת אסתר הרב יעקב מדן
קש"ת - מגילת קהלת הרב יעקב מדן

הרב מדן סוקר את המגילה תוך כדי הבנת המהות של המחזוריות ושל הטוב והרע. מתוך כך הוא מביא פולמוסים כביוכול של דמויות משמעותיות בחיינו כגון החכם, הנהנתן וירא האלוקים.

קש"ת - מגילת רות (פרופ' יונתן גרוסמן) פרופ' יונתן גרוסמן

מגילת רות מלווה בלא מעט שאלות. הסיפור שוזר דברים המנוגדים לכאורה לחוק ולהלכה. בסדרה זו נסקור וננסה לענות על חלק משאלות אלו.

קש"ת - מגילת רות (הרב יעקב מדן) הרב יעקב מדן

הסדרה מבארת את מגילת רות תוך התייחסות לסוגיות רבות הסובבות את המגילה ואת ההקשר בה היא מתרחשת; סוגיות שאינן מופיעות במפורש במגילה אך חיוניות להבנתה.

קש"ת - מגילת שיר השירים הרב יעקב מדן

הסדרה דנה באספקטים שונים של מגילת שיר השירים: החל מקדושתה, שהוטלה על ידי אנשים מסויימים בספק, ועד לתכנים בהם היא דנה.

שיעורים במגילת אסתר פרופ' יונתן גרוסמן
שיעורים במגילת רות ד"ר יעל ציגלר
חמש מגילות (שמע) הרב יעקב מדן

סדרה שהועברה בגבעת שמואל תשע"ז

עיונים בספר תהילים (סדרה ג) הרב אלחנן סמט

(יום ג') מזמורי התהילים משמשים בכמה מישורים בעת ובעונה אחת: הם מהווים תשתית התפילה ועיקרה, הם שירה היוצאת מנפש העורגת לקשר עם הקב"ה, ולצד זה - הם גם מהווים אחד מספרי המקרא. השיעורים בסדרה זו יעסקו בקבוצת מזמורי תהילים שלא נידונו בסדרות השיעורים הקודמות על תהילים. כל מזמור יזכה בניתוח ספרותי על פי השיטה שבה נקטנו בעבר - תוך שימוש בכלים לשוניים ותוך התייחסות לפרשני התהילים, מהראשונים ועד האחרונים - מתוך מגמה לעמוד על משמעותו הייחודית.

פרקי שיבת ציון במקרא (שמע) הרב יעקב מדן

פרקי שיבת ציון בכתובים, בספר עזרא ונחמיה, מקבילים לנביאים חגי, זכריה ומלאכי. בסדרה נעסוק בספר עזרא ובתהליך שיבת ציון המתואר בו וניעזר בנביאים המקבילים אליו כדי להעמיק את ההבנה שלנו בסיפור.

שיעורים בספר איוב (וידאו) הרב משה ליכטנשטיין
קש"ת - אחדותו של ספר תהילים ד"ר בני גזונדהייט

הסדרה מנתחת באופן ספרותי את המבנה המורכב של ספר תהילים ומחלקת אותו לחמישה ספרים.

גמרא

גמרא בבא בתרא תלמידי הישיבה ובוגריה

שיעור זה מאפשר, למעשה, לכל יהודי בעולם להצטרף לבית מדרש, ולקבל לביתו מדי שבוע שיעור בעיון. השיעור מיועד לבוגרי ישיבות, ללומדי מסכת גיטין בחברותות ולכל מי שרוצה להעשיר את לימוד הגמרא שלו על ידי שיעור עיוני. השיעור מבוסס על הכנת הסוגיא (מ"מ נשלחים). השנה נלמד בלי נדר מסכת בבא בתרא.

שיעור כללי בבא בתרא תלמידי הישיבה ובוגריה
שיעור כללי בבא מציעא תלמידי הישיבה ובוגריה

סדר זרעים

בשבתך בביתך ברכות הרב נעם מלכי

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי על המסכת.

גמרא ברכות תלמידי הישיבה ובוגריה
שיעור כללי ברכות תלמידי הישיבה ובוגריה
דף יומי ברכות (וידאו) הרב אביהוד שוורץ

דף יומי במסכת ברכות הועבר מפי הרב אביהוד שוורץ במסגרת הישיבה

סדר מועד

בשבתך בביתך ביצה הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב על המסכת.

בשבתך בביתך יומא הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב על המסכת.

בשבתך בביתך מגילה הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב על המסכת.

בשבתך בביתך מועד קטן הרב אוהד פיקסלר

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אוהד פיקסלר על המסכת.

בשבתך בביתך סוכה הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים על המסכת.

בשבתך בביתך פסחים הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב על המסכת.

בשבתך בביתך ראש השנה הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים על מסכת ראש השנה מפי הרב אביעד ברטוב והרב אוהד פיקסלר.

גמרא סוכה תלמידי הישיבה ובוגריה
גמרא פסחים תלמידי הישיבה ובוגריה

שיעור זה מאפשר, למעשה, לכל יהודי בעולם להצטרף לבית מדרש, ולקבל לביתו מדי שבוע שיעור בעיון. השיעור מיועד לבוגרי ישיבות, ללומדי מסכת בחברותות ולכל מי שרוצה להעשיר את לימוד הגמרא שלו על ידי שיעור עיוני. השיעור מבוסס על הכנת הסוגיא (מ"מ נשלחים). השנה נלמד בלי נדר מסכת פסחים.

גמרא שבת תלמידי הישיבה ובוגריה

שיעור זה מאפשר, למעשה, לכל יהודי בעולם להצטרף לבית מדרש, ולקבל לביתו מדי שבוע שיעור בעיון. השיעור מיועד לבוגרי ישיבות, ללומדי מסכת שבת בחברותות ולכל מי שרוצה להעשיר את לימוד הגמרא שלו על ידי שיעור עיוני. השיעור מבוסס על הכנת הסוגיא (מ"מ נשלחים).

לימוד מודרך למסכת סוכה הרב אליקים קרומביין
קש"ת - אגדות מסכת שבת הרב תמיר גרנות

הסדרה מנתחת אגדות נבחרות ממסכת שבת, לאור ספירת העומר ומתוך מציאת עומקן של האגדות.

שיעורים במסכת יומא באגדה הרב יונתן פיינטוך
שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין - פסחים הרב אהרן ליכטנשטיין

ספרו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

דף יומי עירובין (וידאו) הרב אביהוד שוורץ
דף יומי שבת (וידאו) הרב אביהוד שוורץ

שיעור הדף היומי במסכת שבת הועבר בישיבה מפי הרב אביהוד שוורץ

דף יומי פסחים (וידאו) הרב אביהוד שוורץ
דף יומי ביצה (תשפ"א-תשפ"ב)

דף יומי

לימוד דף בכל יום במחזוריות של כשבע שנים וחצי. הסדרה מתעדכנת בשיעור חדש בכל יום, שניים בימי שישי.

דף יום-יומי ראש השנה (תשפ"ב)

לימוד דף בכל יום במחזוריות של כשבע שנים וחצי. הסדרה מתעדכנת בשיעור חדש בכל יום, שניים בימי שישי.

דף יום-יומי תענית (תשפ"ב)

לימוד דף בכל יום במחזוריות של כשבע שנים וחצי. הסדרה מתעדכנת בשיעור חדש בכל יום, שניים בימי שישי.

דף יומי שקלים (וידאו) הרב אביהוד שוורץ
דף יומי יומא (וידאו) הרב אביהוד שוורץ
דף יומי סוכה (וידאו) הרב אביהוד שוורץ
דף יומי ביצה (וידאו) הרב אביהוד שוורץ
דף יומי ראש השנה (וידאו) הרב אביהוד שוורץ
דף יומי תענית (וידאו) הרב אביהוד שוורץ
דף יום-יומי מגילה (תשפ"ב)

לימוד דף בכל יום במחזוריות של כשבע שנים וחצי. הסדרה מתעדכנת בשיעור חדש בכל יום, שניים בימי שישי.

דף יומי מגילה (וידאו) הרב אביהוד שוורץ
דף יום-יומי מועד קטן (תשפ"ב) תלמידי הישיבה ובוגריה

לימוד דף בכל יום במחזוריות של כשבע שנים וחצי. הסדרה מתעדכנת בשיעור חדש בכל יום, שניים בימי שישי.

דף יום-יומי חגיגה (תשפ"ב) תלמידי הישיבה ובוגריה

לימוד דף בכל יום במחזוריות של כשבע שנים וחצי. הסדרה מתעדכנת בשיעור חדש בכל יום, שניים בימי שישי.

דף יומי מועד קטן (וידאו) הרב אביהוד שוורץ
דף יומי חגיגה (וידאו) הרב אביהוד שוורץ
שיעור כללי סוכה (וידאו) ראשי הישיבה ורבניה

סדר נשים

בקיאות כתובות (שמע) הרב שמואל שמעוני
בשבתך בביתך סוטה הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים על מסכת סוטה  מפי הרב אביעד ברטוב.

בשבתך בביתך קידושין הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב על המסכת.

גמרא גיטין תלמידי הישיבה ובוגריה
גמרא קידושין ראשי הישיבה ורבניה

(יום ה') שיעור זה מאפשר, למעשה, לכל יהודי בעולם להצטרף לבית מדרש, ולקבל לביתו מדי שבוע שיעור בעיון. השיעור מיועד לבוגרי ישיבות, ללומדי מסכת בחברותות ולכל מי שרוצה להעשיר את לימוד הגמרא שלו על ידי שיעור עיוני. השיעור מבוסס על הכנת הסוגיא (מ"מ נשלחים). השנה נלמד מסכת קידושין.

גמרא נזיר (חבורה שמע) הרב עזרא ביק

שיעורי עיון בנושאים מרכזיים במסכת נזיר מפי הרב עזרא ביק

שיעורים במסכת קידושין (כט-מ) הרב ברוך וינטרוב

סדרת שיעורים מפי הרב ברוך וינטרוב

שיעור כללי גיטין תלמידי הישיבה ובוגריה
שיעור כללי כתובות תלמידי הישיבה ובוגריה
שיעור כללי קידושין תלמידי הישיבה ובוגריה
מנחה לאהרן הרב דניאל וולף

ספרו של הרב דניאל וולף

מאמר הפלאה תלמידי הישיבה ובוגריה

ספר של הכולל הגבוה

חובות הבעל והאשה תלמידי הישיבה ובוגריה

מאמרים שנכתבו ע"י תלמידים בישיבת "הר עציון" זמן חורף ה'תשד"ם

 

שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין - גיטין הרב אהרן ליכטנשטיין

ספרו של הרב אהרן ליכטנשטיין

גמרא קידושין (שמע) הרב עזרא ביק
גמרא כתובות (שמע) הרב עזרא ביק

שיעורי עיון בנושאים מרכזיים במסכת כתובות שהעביר בזמן הקורונה הרב עזרא ביק

שיעור כללי קידושין (וידאו) ראשי הישיבה ורבניה
דף יום-יומי יבמות (תשפ"ב) תלמידי הישיבה ובוגריה

לימוד דף בכל יום במחזוריות של כשבע שנים וחצי. הסדרה מתעדכנת בשיעור חדש בכל יום, שניים בימי שישי.

דף יומי יבמות (וידאו) הרב אביהוד שוורץ

קישור לפלייליסט ביוטוב >>

 

קישור לדפי המקורות לכלל מסכת יבמות: https://drive.google.com/drive/u/2/fo... קישור לקבוצת הוואטסאפ https://chat.whatsapp.com/GyW9ak24BU0... קישור לספוטיפיי: https://open.spotify.com/show/3FLCQou... קישור לאפלפודקסט: https://podcasts.apple.com/us/podcast... להצטרפות לקבוצת הלימוד בטלגרם: https://t.me/dafyomiyhe

דף יומי כתובות (וידאו) הרב אביהוד שוורץ

קישור לפלייליסט ביוטוב >>

 

קישור לדפי המקורות לכלל מסכת כתובות.  |   קישור לקבוצת הוואטסאפ.   |  קישור לספוטיפיי .  |  קישור לאפלפודקסט.  |  קישור להצטרפות לקבוצת הלימוד בטלגרם.

שיעור כללי כתובות (וידאו) ראשי הישיבה ורבניה

סדר נזיקין

בשבתך בביתך בבא קמא הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב על המסכת.

בשבתך בביתך סנהדרין הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב על המסכת.

בשבתך בביתך עבודה זרה הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב על המסכת.

גמרא בבא מציעא תשפ"ב ראשי הישיבה ורבניה

גמרא בבא מציעא

(תשפ"ב) (יום ה') שיעור זה מאפשר למעשה לכל יהודי בעולם להצטרף לבית מדרש ולקבל לביתו מדי שבוע שיעור בעיון. השיעור מיועד לבוגרי ישיבות, ללומדי מסכת בחברותות ולכל מי שרוצה להעשיר את לימוד הגמרא שלו בשיעור עיון מעמיק. השיעור מבוסס על הכנת הסוגיא (מראי מקום נשלחים מראש). בשנת תשפ"ב למדנו מסכת בבא מציעא.

גמרא בבא קמא תלמידי הישיבה ובוגריה
גמרא שבועות תלמידי הישיבה ובוגריה
קש"ת - אגדות פרק חלק הרב עזרא ביק

הפרק הוא אוצר בלום של יסודות ואמונה. חלק גדול מהפרק דן בענייני המשיח, הגאולה ותחיית המתים, המשמשים גם כמפתחות ליסודות האמונה והמוסר.

שיעור כללי סנהדרין תלמידי הישיבה ובוגריה
שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין - הוריות הרב אהרן ליכטנשטיין

ספרו של הרב אהרן ליכטנשטיין

שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין - דינא דגרמי הרב אהרן ליכטנשטיין

ספרו של הרב אהרן ליכטנשטיין

שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין - בבא בתרא חזקת הבתים הרב אהרן ליכטנשטיין

ספרו של הרב אהרן ליכטנשטיין

גמרא בבא בתרא שיעור כללי (שמע)

שיעורים כלליים בנושאים מרכזיים במסכת בבא בתרא מפי ראשי הישיבה

גמרא בבא קמא פרק החובל תלמידי הישיבה ובוגריה
גמרא בבא קמא פרק הכונס תלמידי הישיבה ובוגריה
גמרא בבא מציעא (שמע) הרב עזרא ביק
גמרא בבא בתרא (שמע) הרב עזרא ביק
שיעור כללי בבא מציעא (וידאו) ראשי הישיבה ורבניה

סדר קדשים

בקיאות חולין (שמע) הרב שמואל שמעוני
בשבתך בביתך מנחות הרב אביעד ברטוב

סדרה של רעיונות קצרים מפי הרב אביעד ברטוב על המסכת.

גמרא זבחים (שמע) הרב משה ליכטנשטיין

שיעורי עיון בפרק הראשון, השני והשישי במסכת זבחים מפי הרב משה ליכטנשטיין

שיעור כללי חולין תלמידי הישיבה ובוגריה
מנחה וזבח הרב דניאל וולף

ספרו של הרב דניאל וולף

מאמר הזבח תלמידי הישיבה ובוגריה

ספר של הכולל הגבוה

שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין - זבחים הרב אהרן ליכטנשטיין

ספרו של הרב אהרן ליכטנשטיין

גמרא חולין פרק הכול שוחטין (שמע) הרב עזרא ביק

שיעורי עיון בפרק הראשון של מסכת חולין מפי הרב עזרא ביק

שיעור זבחים עם הרב משה ליכטנשטיין (וידאו) הרב משה ליכטנשטיין

שיעורי גמרא בעיון בפרקי מסכת זבחים (פרקים ה- יב): עיון בסוגיות הגמרא, הבנת יסודות הנושא, חקירות הראשונים והאחרונים והבנת הנפקא מינות להלכה.

סדר טהרות

מנחה טהורה הרב דניאל וולף

ספרו של הרב דניאל וולף

שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין - טהרות הרב אהרן ליכטנשטיין

ספרו של הרב אהרן ליכטנשטיין

עיונים בגמרא

אגדות התלמוד הרב יונתן פיינטוך

בשיעור זה נלמד אגדות, בעיקר מהתלמוד הבבלי, ובייחוד סיפורים תלמודיים. אנו ננסה לחשוף את הנושאים והמשמעויות השונים של האגדות באמצעות קריאה צמודה וניתוחים ספרותיים, ובנוסף, נרחיב את המבט אל עבר ההקשרים הרחבים של האגדות - הסוגיות ההלכתיות שבהן הן מופיעות.

אגדות התלמוד 2 הרב יונתן פיינטוך

בשיעור זה נלמד אגדות, בעיקר מהתלמוד הבבלי, ובייחוד סיפורים תלמודיים. אנו ננסה לחשוף את הנושאים והמשמעויות השונים של האגדות באמצעות קריאה צמודה וניתוחים ספרותיים, ובנוסף, נרחיב את המבט אל עבר ההקשרים הרחבים של האגדות - הסוגיות ההלכתיות שבהן הן מופיעות.

אגדות ועוגיות (שמע)

בשיעורים אלו דן הרב משה ליכטנשטיין באגדתות של המסכת הנלמדת בישיבה. באמצעות קריאה רגישה וניתוח ספרותי מזוקקים רעיונות על נושאים מהמסכת בפרט ועל עולם המחשבה בכלל.

פרשני המשנה הרב ספי מרקוס

סדרת השיעורים תעסוק בפרשני המשנה מימי הביניים ועד העת החדשה. לאורך השיעורים נעמוד על המניעים לכתיבת כל פירוש, מאפיינים יחודיים של כל חיבור וננסה להתחקות אחר הדמויות שמאחרי החיבורים. כל זה תוך הבאת דוגמאות ועיון במשניות ממרחבי הש"ס.

קש"ת - האיש והאגדה הרב עמית משגב

(ימי שלישי וחמישי, קיץ) סדרת אודיו זו מנתחת את דמויותיהם של התנאים ומציגה את מגוון קווי המחשבה שלהם במחשבה ובהלכה. נראה כי יש קשר בין קורות חייו של חכם מסוים להכרעותיו ההלכתיות. התורה, בשונה ממתמטיקה, אינה אובייקטיבית ואינה נטולת הקשר: פסק הלכה יכול להיות נכון במצב מסוים, ואילו במצב אחר הפסק יכול שלא להתאים, ועל התנא להכריע במצב זה כיצד לנהוג. השיעור יישלח בכל שלישי וחמישי מכ"א בתמוז ועד סוכות.

שיעורים במדרשי הלכה הרב אליהו שי
אש דת למו תלמידי הישיבה ובוגריה
דף יום-יומי תש"ף תלמידי הישיבה ובוגריה

לימוד דף לכל יום במחזוריות של כ-7 שנים וחצי. מתעדכן כל יום, פעמיים בימי ששי.

דף יומי תשפ"א תלמידי הישיבה ובוגריה

לימוד דף לכל יום במחזוריות של כ-7 שנים וחצי. מתעדכן כל יום, פעמיים בימי ששי.
 

דפי לימוד עצמי של הרב אליקים קרומביין הרב אליקים קרומביין

שאלות על פרקים שנלמדו בישיבה בתוכנית הבקיאות. השאלות לחזרה נועדו ברובן להשלמה במספר מילים או ניסוח חופשי. השאלות לעיון הן מעין "עיוני נחמה ליבוביץ" לגמרא.

הלכה

משפט התורה בימינו הרב שמואל שמעוני

באלו מובנים מהווה התורה שיטת משפט? מה יחסה לשיטות משפט אחרות המתקיימות במקביל, כגון משפט המלך או משפט מדינת ישראל? השיעור יעסוק בשאלות אלו, כמו גם בשאלה מה נדרש על מנת להפוך את דין התורה לשיטת משפט שיכולה להיות שיטת משפט מתפקדת בימינו.

אורח חיים

ברכות הנהנין הרב מאיר ליכטנשטיין

"בָּרְכִי נַפְשִׁי אֶת ד'"- העולם הלמדני והרעיוני של ברכות הנהנין. בשיעריו עוסק הרב מאיר ליכטנשטיין בסוגיות פרק שישי "כיצד מברכין" במסכת ברכות בעולם הלמדנות והמחשבה שבוקע ועולה מתוך הסוגיות.

הלכות ברכות הרב חיים נבון

בשיעוריו, שייצאו מאז כספר- "ברכי נפשי - הלכות ברכות הנהנין מהסוגיה אל ההלכה" עוסק הרב חיים נבון ביסודות התחום ההלכתי של הלכות ברכות מהסוגיה ועד הלכה למעשה.

הלכות ברכות (שמע) הרב יוסף צבי רימון
הלכות שבת (שמע) הרב יוסף צבי רימון
הלכות תפילה הרב דוד ברופסקי

הרב סולובייצ'יק מתאר את הרמב"ם כגואל התפילה, מי שפדה את רחשי לבנו מאילמותם, והעמיד את התפילה כחלק משמעותי מעבודת ה' של האדם. בספרו, עוקב הרב ברופסקי אחרי התפתחות הלכות תפילה עד לפסיקת ההלכה, תוך שזירת מקורות היסטוריים ופילוסופיים לצד למדנות 'מסורתית'.

הלכות תפילה - שחרית (1) (שמע) הרב משה ליכטנשטיין
ד"ת קצרים - הלכות תפילה הרב משה ליכטנשטיין
מבנה וסדר התפילה הרב עזרא ביק

הקורס יעיין במבנה התפילה היומית, החל מברכות השחר ועד לסיום, כדי להבין משמעות כל חלק ומקומו במבנה הכללי.

ד"ת קצרים באורח חיים הרב שמואל שמעוני
קש"ת - הלכות בישול בשבת הרב יוסף צבי רימון

הלכות שבת, ובמיוחד בישול בשבת, הן הלכות מרכזיות שנתקלים בהן הרבה. אנשים מתקשים לזכור הלכות אלו כי הם מתמקדים בפרטים, ולא בכללים. הסדרה תדון בלוגיקה של הלכות שבת, באופן שיהיה גם קל ונח לזכור אותן.

קש"ת - הלכות ברכות הרב ברוך גיגי

הסדרה עוסקת בסוגיות הנוגעות לענייני ברכות: גם בהלכה וגם בתפר בין ההלכה לבין משמעויותיה הרעיוניות.

קש"ת - הלכות שבת הרב ברוך גיגי

הסדרה עוסקת בשאלות נפוצות שנשאל הרב גיגי לגבי שבת.

קש"ת - הלכות תפילה הרב יוסף צבי רימון

הסדרה עוסקת ברובה בנוסחי התפילה השונים ודיונים הסובבים נושא זה, ובשני השיעורים האחרונים היא אף מבארת את ברכות השחר.

קש"ת - מבנה התפילה עם הרב ביק הרב עזרא ביק

הסדרה הולכת צעד אחר צעד בסידור התפילה ומבארת את החטיבות השונות בו.

קש"ת - קריאת שמע הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי דן בשאלות היסוד של קריאת שמע. מדוע קוראים שמע? איך עושים זאת נכון? מתי הזמן הנכון לכך? ועוד מתוך שאלות אלו הסדרה דנה גם בגדר ובכמה הלכות של תפילת ערבית.

קש"ת - תפילת שמונה עשרה הרב עזרא ביק

עיון בתוכן ובנוסח הברכות של תפילת שמונה עשרה, על בסיסם של שלושה מקורות: הטקסט החז"לי של התפילה, הפסוקים שהיוו בסיס לברכות ומאמרי חז"ל מפורשים על הברכה.

הלכות שבת הרב ברוך גיגי
קונטרס ברכת הפת הרב שלמה לוי

ספרו של הרב שלמה לוי

מעגל השנה הרב דוד ברופסקי

מעגל השנה

(תשפ"ב) (יום ג' אחת לשבועיים) קורס דו-שנתי העוסק בהלכות מועדי ישראל לאורך השנה: בתשפ"א פתחנו בהלכות תקיעת שופר, עברנו לחנוכה וכן הלאה. לקראת שנת תשפ"ב שבנו לחגי תשרי ועסקנו בהם בהרחבה. השיעורים דנים הן בפן ההלכתי-טכני והן בשאלות המהותיות שמציבים בפנינו החגים.

קש"ת - מבנה התפילה עם הרב תבורי הרב בנימין תבורי

הסדרה מבארת את מבנה החצי הראשון של תפילת שחרית.

קש"ת - יסודות הלכתיים בתפילת שחרית הרב ברוך וינטרוב

בסדרה מבאר הרב וינטרוב יסודות הלכתיים הקשורים לתפילת שחרית באופן ישיר, ועוד שלל יסודות הנוגעים לנושא גם באופן עקיף.

ל"ט אבות מלאכה (שמע) הרב יוסף צבי רימון

הסדרה מבארת את עקרונותיהם של ל"ט אבות המלאכה וכן עוסקת בטעמיה של השבת.

קש"ת - קדושת בית הכנסת הרב ברוך גיגי

הסדרה תתמקד בנושאים שקשורים במרחב בית הכנסת, קדושתו והכבוד הראוי לו.

קש"ת - הלכות ציצית הרב יאיר קאהן

הרב יאיר קאהן מנתח את הלכות ציצית, החל מצבע החוטים ועד לסוג הבגד המחויב בציצית. במסגרת השיעורים, הוא דן במחלוקות הראשונים ביחס לתכלת וכיצד הם נפסקים להלכה.

עבודת ה' בתפילה (וידאו) הרב ברוך גיגי
ד"ת קצרים - עולם הברכות הרב אביעד ברטוב

הלכות ברכות אקטואליות

הלכות תפילה - שחרית (2) (שמע) הרב משה ליכטנשטיין
הלכות תפילה - שבת (שמע) הרב משה ליכטנשטיין
הלכות שבת (וידאו) הרב אביהוד שוורץ

יורה דעה

הלכות מטבח הרב אלי טרגין
קש"ת - נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה הרב אביהוד שוורץ

נראה שבכל הנוגע ל"שולחן ערוך - אורח חיים" עם ישראל אכן בקיא בהלכות. ה"יורה דעה" לעומתו לא זכה ליוקרה כזו, בין השאר כי יש בו נושאים קשים שאינם רלוונטים לאיש הפשוט, כמו שחיטה. לצד נושאים כאלו יש גם נושאים פחות ידועים, שנשארו נידחים למרות שהם רלוונטיים ביותר לחיי היום יום שלנו.

עיונים בהלכות מילה הרב דוד ברופסקי

קורס רב-שנתי, שיעסוק בע"ה בדיני נישואין, לידה, ברית מילה, פדיון בן, בר/בת מצווה ומוות. (על אף האמור בפרסום הראשוני) הוחלט לבסוף לפתוח בעיסוק בברית המילה, הקודמת כרונולוגית ואולי גם מהותית, ומתוך כך להגיע בהמשך גם לחקר האישות - הלכות הנוגעות בנישואין.

ד"ת קצרים ביורה דעה הרב מתן גלידאי
קש"ת - הלכה יומית - הכשרת כלים הרב יוסף צבי רימון
קש"ת - הלכות שביעית עם הרב ישי יסלזון הרב ישי יסלזון

לקראת שנת השמיטה תשפ"ב הבעל"ט ננסה לפרוש את הסוגיות הנוגעות להלכות שמיטה מן המקורות ולמעשה. בעקבות סדר הרמב"ם בהלכות שמיטה נקיף את הדינים המיוחדים לשנה זו. נשתדל ללמוד בעיון כל אחת מן הסוגיות ולגעת גם בהשלכות הלכה למעשה.

רבבה - צדקה ואחריות חברתית ראשי הישיבה ורבניה

בתש"ף התכבדנו להזמין את קהל בוגרינו להשתתף בימי עיון בחנוכה. ימי העיון התקיימו בשני הימים הראשונים של חנוכה – יום שלישי ורביעי כ"ו-כ"ז בכסלו (24-25.12)  השיעורים, הדיונים והיחידות עסקו ביסודות מהפכת הצדקה של חז"ל, צדקה הלכה למעשה, שאלות באלטרואיזם, נקודת מבטם של הנצרכים ועוד, בהשתתפות צוות הישיבה, ורבנים ומנהיגים מבחוץ. בחסות רבבה – תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל.   קישור לצפייה 

רבבה - על גרי הצדק ועלינו ראשי הישיבה ורבניה

שנה החמישית שאנו התכבדנו להזמין את קהל בוגרינו להשתתף בימי עיון בחנוכה, בחסות רבבה – תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל. ימי העיון התקיימו בימים רביעי וחמישי כה-כו בכסלו תשע"ה (17-18.12). בימי העיון השיעורים, הדיונים והיחידות עסקו בנושא של הגיור בימינו. דברים מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן, ראש הישיבה הרב ברוך גיגי, ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין, הרב ד"ר אורן דובדבני, הרב אליהו בירנבוים, הרב אריה שטרן, סא"ל משה לאופר, הרב ד"ר דוד בס, פרופ' רמי ריינר, פרופ' אריה אדרעי, פרופ' בנימין איש שלום, הרב שלמה לוי, הרב יהודה גלעד, הרב עזרא ביק והרב בני להמן. לצפייה בתמונות מן האירוע >>

אבן העזר

קש"ת - יסודות אישות הרב ברוך גיגי

הסדרה תעסוק בסוגיות שונות בהלכות אישות: גם בחיוב הכלל עולמי, וגם בחיוב הפרטי-יהודי.

חושן משפט

ד"ת קצרים בחושן משפט הרב שמואל שמעוני
קש"ת - דיני ממונות הרב מיכאל אדרעי

הסדרה תדון בדיני ממונות המצויים ונוהגים בינינו בזמן הזה. רוב הסדרה תעסוק בדינים המהותיים כמו דיני שכנים, חוזים, ירושות, צוואות, נזיקין וכדומה.

רבבה - בין "חושן משפט" ומערכת המשפט ראשי הישיבה ורבניה

זו שנה השלישית שאנו התכבדנו להזמין את קהל בוגרינו להשתתף בימי עיון בחנוכה, בחסות רבבה – תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל. ימי העיון התקיימו בימים שלישי ורביעי כ"ז-כ"ח בכסלו (11-12.12). בימי העיון השיעורים, הדיונים והיחידות עסקו ביחסים בין התורה לבין העולם המשפטי המודרני במדינת ישראל.  לו"ז מלא

עיונים בהלכה

בשבתך בביתך - רמב"ם הרב אביעד ברטוב

בסדרת 'בשבתך בביתך - רמב"ם' מוצע לימוד של עיונים קצרים בספר משנה תורה בדגש על הסדר ועל המבנה של הספר עם עיונים בנקודה המחודשת שבפסקי הרמב"ם. כותבי הסדרה הם הרב אביעד ברטוב והרב אוהד פיקסלר, בוגרי הישיבה.

האישה והמצוות הרב חיים נבון

רוב מצוות ההלכה משותפות לנשים ולגברים. סדרת השיעורים "האישה והמצוות" מתמקדת במקומות שבהם יש דווקא הבדלים הלכתיים בין אלו לאלו, ומבארת את הדינים הייחודיים לנשים

הלכה והיסטוריה ישראלית הרב אביעד תבורי

לידתה של מדינת ישראל והצמיחה המתמשכת שלה אל מול אתגרים רבים העמידו בפני הפוסקים שאלות שלא הוענקו אלפיים שנה. סדרה זו בוחנת מספר סוגיות מרתקות שעוררו מחלוקת הן בחברה הישראלית והן בבית המדרש. ניתן לראות את החלק השני של הסדרה - שנות 1994-2019 בקישור זה.

הלכות מלכים ושלטון הרב משה ליכטנשטיין
יסודות בעבודת ה' הרב ברוך גיגי

בין מדע לאהבה – יסודות בעבודת ה' במסגרת הקורס נעסוק ביסודות עבודת ה', ובהתבוננות בחובות הלבבות כמצוות האמונה, ייחוד ה' אהבתו ותלמודו, ובזיקה שלהן לחיינו כעובדי ה'. המסגרת לדיוננו היא העיון במצוות קריאת שמע ותפילה - מצוות היסוד שמעצבות את עולמנו כעובדי ה'. בעיונים, שיכללו דיונים הלכתיים ורעיוניים, נשתדל להתוות את הדרך המחברת בין עולם הדעת, אל המימוש בעבודה, כמאמר הכתוב: דע את א-להי אביך – ועבדהו.

יסודות בעבודת ה' (שמע) הרב ברוך גיגי

בין מדע לאהבה – יסודות בעבודת ה' במסגרת הקורס נעסוק ביסודות עבודת ה', ובהתבוננות בחובות הלבבות כמצוות האמונה, ייחוד ה' אהבתו ותלמודו, ובזיקה שלהן לחיינו כעובדי ה'. המסגרת לדיוננו היא העיון במצוות קריאת שמע ותפילה - מצוות היסוד שמעצבות את עולמנו כעובדי ה'. בעיונים, שיכללו דיונים הלכתיים ורעיוניים, נשתדל להתוות את הדרך המחברת בין עולם הדעת, אל המימוש בעבודה, כמאמר הכתוב: דע את א-להי אביך – ועבדהו.

מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל הרב אהרן ליכטנשטיין

אנליזה של נושאים הלכתיים שנאספו מהמורשת הספרותית של מורינו הרב ליכטנשטיין זצ"ל.

ערכים והלכה הרב יהודה לב גולדברג

האם יש ערכים מחוץ לציווי התורה? אם כן, מה מקורם ומה חשיבותם בנוגע לחיים יהודיים היום, פרטיים וציבוריים? הסדרה תעסוק בשאלות אלו מתוך עיון בפרקי תנ"ך, ניתוח סוגיות הלכתיות, דיונים עכשוויים באתיקה, והשקפות תאולוגיות.

קש"ת - הלכה וטכנולוגיה הרב יצחק ברט

איך אפשר להפעיל מדינה מודרנית על פי ההלכה? עלולות לצוץ בעיות רבות בנושא זה. מכון צומ"ת מציע פתרונות רבים לבעיות המודרניות בהלכה, והסדרה תעסוק במספר בעיות ופתרונות שהמכון מציע.

קש"ת - הלכה ומדינה הרב יצחק ברט

ההלכה והחיים המודרניים: הסדרה תעסוק בנושאים שונים בהלכה, שהשתנו בצורה דרסטית בעקבות התמורות בתקופה המודרנית.

קש"ת - הלכה ורפואה הרב איתיאל אורון

הסדרה עוסקת בתחומים רבים ומגוונים בהם ההלכה משיקה לרפואה, מנתחת את הקשיים שנוצרים מהמפגש בין השתיים ומציגה את הפתרונות שגדולי ישראל הציעו לאורך השנים.

קש"ת - הלכה יומית - שמיטה הרב יוסף צבי רימון
קש"ת - הלכות מלכים הרב עזרא ביק

הסדרה תעסוק בהלכות מלכים ברמב"ם. השיעורים מושתתים על ההלכות ממש, והרמב"ם הוא המרכז, אך הסדרה תתרחב גם לענייני מחשבה פוליטית של הרמב"ם ושל חז"ל.

קש"ת - הלכות צבא הרב אביהוד שוורץ

הסדרה תעסוק בהלכות צבא. ישנן שאלות רבות שחיילים נתקלים בהן, אך הן אינן ייחודיות לצבא - כל אדם יכול להיתקל במציאות כזאת בנסיבות משתנות. הסדרה תעסוק בשאלות שהן ייחודיות לצבא, שרק חיילים יכולים להיתקל בהם.

קש"ת - הלכות שביעית הרב ברוך גיגי

הסדרה תעסוק בהלכות שביעית ובכל שיעור נעמוד על עניין אחר. תחילה נדון ביסודות המצווה, אך נגיע גם לשאלות הנוגעות למעשה.

קש"ת - מחשבת ההלכה הרב חיים נבון

ההלכה אינה מורכבת מפסיקה בלבד, אלא ישנה גם "רוח ההלכה". בנושא זה תעסוק הסדרה, ותנתח שאלות מהותיות הנובעות מההלכה, אך אינן "הלכתיות" במובן הפשוט של המילה.

קש"ת - מנהגי רבותינו הרב בנימין תבורי

במהלך השנים הרב בנימין תבורי ראה, שמע וקרא על מנהגים שונים שנהגו גדולי ישראל. בסדרה זו, הוא עומד על מנהגים אלו ומנסה להסבירם.

קש"ת - ניהול החיים בחברה המודרנית הרב ברוך גיגי

הסדרה תעסוק בסוגיות שונות הקשורות להנהלות החברה בסוגיות ציבוריות ואישיות הטעונות ליבון הלכתי.

קש"ת - שו"תים מן המאה העשרים הרב בנימין תבורי

הסדרה תבחן את השו"תים השונים במאה ה20 על ידי ניתוח תשובות של מגוון רחב של רבנים ותולדות חייהם.

קש"ת - שו"תים מן המאה ה-18 וה-19 הרב בנימין תבורי

הסדרה תבחן את השו"תים השונים במאות ה18 וה19, על ידי ניתוח תשובות של מגוון רחב של רבנים ותולדות חייהם.

קש"ת - שלשלת ההלכה הרב יעקב מדן

הסדרה מבארת את המשנה הראשונה של מסכת אבות המתארת את השתלשלות התורה. הרב מדן מבאר מי הם האנשים המוזכרים בכל שלב במשנה.

שיעורים בהלכות מדינה הרב חיים נבון

עיונים בהלכות מדינה וציבור, מתוך המקורות הקלאסיים של ההלכה ופוסקי זמננו

שיעורים במחשבת ההלכה הרב חיים נבון

עיונים יסודיים בפילוסופיה של ההלכה, במשמעות הרעיונית של דרכיה ואורחותיה ובמסרים הרעיוניים שלה

שיעורים בנושא השמיטה הרב משה טרגין
שיעורים בתורת הראשונים (שמע) הרב משה ליכטנשטיין

הסדרה סוקרת את תהליך התפתחות ההגות היהודית בתקופת הראשונים באשכנז ובספרד

תוכנית הלכה (שמע) תלמידי הישיבה ובוגריה
הלכה והיסטוריה ישראלית (ב) הרב אביעד תבורי

לידתה של מדינת ישראל והצמיחה המתמשכת שלה אל מול אתגרים רבים העמידו בפני הפוסקים שאלות שלא הוענקו אלפיים שנה. סדרה זו בוחנת מספר סוגיות מרתקות שעוררו מחלוקת הן בחברה הישראלית והן בבית המדרש. כאן אנו עוסקים בשנות 1994-2019.  ניתן להציץ בשיעורים הראשונים בסדרה זו בקישור זה.

קש"ת - סייבר בהלכה הרב הראל ברגר

סדרת שיעורים בנושא שאלות הלכתיות העולות מעולם הסייבר. בסדרה זו ננסה ליצור את הגשר בין ספרות השו"ת וחז"ל לבין עולם הסייבר על מנת לתת מענה הלכתי לשאלות אקטואליות שמצויות בסדר היום.  

קש"ת - דיני מנהגים הרב ברוך וינטרוב

הסדרה מנתחת את עיקרון ה"מנהגים" ביהדות על בסיס הפרק הרביעי במסכת פסחים, פרק "מקום שנהגו". האם המנהגים מחייבים, איזה מנהגים חשובים יותר מאחרים, מה רמת המחויבות של אדם למנהג אבותיו והאם עליו לשנות מנהג זה בעוברו למקום אחר, אלו רק חלק מהשאלות בהן הסדרה דנה.

קש"ת - הלכה ורפואה עם ד"ר נדב וילנר ד"ר נדב וילנר

הסדרה לא תבחן את דעת ההלכה בנושאים הקשורים לרפואה, אלא תתמקד באופן בו מתמודדת ההלכה עם סיטואציות שעולם הרפואה מעלה.

רבבה - דור לדור יביע אומר ראשי הישיבה ורבניה

דור לדור יביע אומר. זו שנה הרביעית שאנו התכבדנו להזמין את קהל בוגרינו להשתתף בימי עיון בחנוכה, בחסות רבבה – תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל. ימי העיון התקיימו בימים רביעי וחמישי א-ב טבת (04-05.12). בימי העיון השיעורים, הדיונים והיחידות עסקו בתורתו ומורשתו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל. דברים מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן, ראש הישיבה הרב ברוך גיגי, ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין, הרב הראשי לישראל הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר, הרב בנימין לאו, הרב שלמה לוי, הרב דניאל גודיס הלוי, ד"ר ניסים ליאון, ד"ר מרדכי הלפרין, הרב יעקב צ'יקוטאי, הרב שמואל דוד, הרב יואל בן נון, והרב זאב ויטמן. 

רבבה - בין המנהיג לעדתו ראשי הישיבה ורבניה

"אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם" - בין המנהיג לעדתו. בתשע"ב התכבדנו להזמין את קהל בוגרינו להשתתף בימי עיון בחנוכה. ימי העיון התקיימו בשני הימים הראשונים של חנוכה – יום רביעי וחמישי כ"ה-כ"ו כסלו (21-22.12)  השיעורים, הדיונים והיחידות עסקו ביסודות ההנהגה התורנית, הציבורית והקהילתית בהשתתפות צוות הישיבה, ורבנים ומנהיגים מבחוץ. בחסות רבבה – תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל. לו"ז מלא

רבבה - רפואה והלכה ראשי הישיבה ורבניה

בתשע"ט התכבדנו להזמין את קהל בוגרינו להשתתף בימי עיון בחנוכה. ימי העיון התקיימו בשני הימים הראשונים של חנוכה – יום שלישי ורביעי כ"ו-כ"ז כסלו (4-5.12)  השיעורים, הדיונים והיחידות עסקו בשיקולים מתודולוגיים ברפואה והלכה, בקביעת רגע המוות, ברפואת הנפש ורפואת הגוף, סוגיות באתיקה ועוד, בהשתתפות צוות הישיבה, ורבנים ומנהיגים מבחוץ. בחסות רבבה – תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל.  לצפייה בתמונות   לצפייה בשיעורים 

מחשבה

מהר"ל הרב בני להמן

הוגים וספריהם

אגרות הראיה (שמע) הרב יובל שרלו

באמצעות לימוד איגרות הראי"ה חושף הרב יובל שרלו את הלומדים להגותו ולדעותיו של הרב קוק ולאדם המיוחד שהיה

אורות הקודש (שמע) הרב הלל רחמני

בשיעוריו עוסק הרב הלל רחמני בספרו של הרב קוק זצ"ל "אורות הקודש"- בכל שיעור נלמדת פסקה אחת הקשורה בעיקרי משנתו של הרב קוק זצ"ל.

מבוא לתורת הראי"ה קוק (שמע) הרב יובל שרלו

דרך לימוד פסקאות נבחרות בספר 'אורות' של הראי"ה קוק פורס הרב יובל שרלו את הרעיונות המרכזיים בתורת הרב קוק ואת זוויות המבט השונות של הרצי"ה ושל הרב הנזיר על תורתו.

איש האמונה (שמע) הרב משה ליכטנשטיין
באור פניך יהלכון - ערכים ומידות בעבודת ה' הרב אהרן ליכטנשטיין

בשיעורים אלו, שיצאו בהמשך כספר "באור פניך יהלכון" שנמכר בעשרות אלפי עותקים עוסק מו"ר ראש הישיבה הרב אהרן ליכטנשטיין בלוז משנתו החינוכית- החל בייעוד האדם בעולמנו וכלה במטרתו ומשימתו של בן תורה ולומד התורה בעולם המודרני.

הגות רבנית במאה העשרים הרב יצחק בלאו

בסדרת השיעורים מציג הרב יצחק בלאו לקורא את הגותם של גדולי הדור במאה ה-20. המטרה של סדרת השיעורים היא להציג בפני הקורא את הגותם של הרבנים: הרב יצחק הוטנר, הרב יחיאל יעקב וינברג ועוד שפחות מוכרים לציבור ולדון במשנתם ובהגותם.

כתבי הגרי"ד - ובקשתם משם (שמע) הרב משה ליכטנשטיין
כתבי הראי"ה (שמע) הרב הלל רחמני
ליקוטי מוהר"ן (1-2) הרב דן האוזר

השנתיים הראשונות של סדרה זו.

ליקוטי מוהר"ן (3) הרב דן האוזר

בסדרת שיעורים זו אנו נלמד מתורתו של רבי נחמן בספרו המוכר והמרכזי ביותר, ליקוטי מוהר"ן. השיעור יעסוק בצורה שיטתית בתורות שונות של ר' נחמן מברסלב. לא נלמד את התורות כסדרן, אלא בכל פעם נלמד משהו שנמצא בו אור ותקווה, שיש בו יכולת להבהיר דברים – ולעורר אותם. שיעורים אלה הם המשך של הסדרה שנשלחה בשנים תשע"ז-ח.

מורה נבוכים הרב חיים נבון

עיונים בספר מורה הנבוכים, תוך עיון בפרשניו הקלאסיים והמודרניים, והשוואה לכתביו האחרים

מורשת הגר"א הרב אליקים קרומביין
ד"ת קצרים במחשבת הכוזרי הרב איתיאל גולד
צדקת הצדיק (שמע) הרב ברוך גיגי

הסדרה משלבת שיעורים שונים שהועברו על הספר "צדקת הצדיק" על ידי הרב גיגי בשנים שונות, לכן לעיתים ישנם מספר שיעורים על אותה אות. הבאנו את כל השיעורים בסדרה אחת כדי להקל על הלומד.

קש"ת - מחשבת הרב קוק הרב הלל רחמני

הסדרה תערוך היכרות עם תורתו של הרב קוק. הרב קוק היה כותב במחברתו, בלי סדר, לפי איך שהדברים נבעו במחשבתו, והסדרה תנסה לתווך קושי זה.

קש"ת - נושאים שונים בהגותו של המשך חכמה הרב שלמה ברין

בסדרה זו ניתן לראות שני יסודות חזקים במשנתו של המשך חכמה. האחד הוא המאבק העיקש בין הגוף לנפש והשני הוא עקרון הלאומיות של עם ישראל.

קש"ת - סיפורי רב נחמן הרב איתמר אלדר

את רוב תורתו של רבי נחמן קיבלנו מתלמידו רבי נתן, והן דרשות שנכתבו על ידי רבי נתן. הסדרה תעסוק בסיפורים שסיפר רבי נחמן, ולא בתורות הקלאסיות שלו. רבי נחמן עבר איזו שהיא תפנית בחייו, ובעקבות אותה תפנית החל להעביר את דרשותיו במעשיות. מה עומקן של מעשיות אלו? מה ניתן ללמד בסיפור, שאי אפשר ללמד בדרשה?

קש"ת - ספר התניא הרב הלל רחמני

הסדרה תבאר עניינים מתוך ספר התניא וכן תעסוק ברקע ובהקשר בו נכתב הספר.

שיעורים באיגרות הראי"ה הרב תמיר גרנות
קש"ת - שיעורים בספר נתיבות עולם תלמידי הישיבה ובוגריה

הסדרה מנתחת את משנת המהר"ל שנכתבה בימיו המאוחרים.

רסיסי טל הרב יהודה עמיטל

ספרו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל

המעלות ממעמקים הרב יהודה עמיטל

ספרו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל

גבורות לרב יהודה עמיטל הרב יהודה עמיטל
בין התחברות למחויבות הרב יהודה עמיטל

ספרו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל

פרקים במשנתו של מניטו הרב אוריאל עיטם

הרב יהודה ליאון אשכנזי המכונה מניטו (תרפ''ב-תשנ"ו)  היה מן ההוגים המקוריים והמעמיקים של תקופתנו. בחייו הוא היה מוכר בעיקר על ידי קהילת יוצאי צרפת שבלימודם בארץ ובצרפת השקיע את עיקר מרצו, ובשנים האחרונות הולכים ויוצאים ספרים רבים שלו והוא הולך ונהיה מוכר על ידי קהלים רחבים. עד היום יצאו לאור למעלה מעשרה ספרים משיעוריו, אך אין בנמצא ספר מבוא שיהיה שער אל משנתו. בשעורים שבקורס נשתדל לעסוק ביסודות מרכזיים במשנתו, בצורה מסודרת ומובנית, וגם להביא לסיום בכל פעם קטע מקורי מתוך כתביו עצמם, על מנת להתודע גם לדברים במקורם.

עין איה (שמע) הרב מיכאל אדרעי
לזכרו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל תלמידי הישיבה ובוגריה
קש"ת - מסילת ישרים הרב ברוך וינטרוב

בכדי להבין כראוי את מסילת ישרים יש להבין מיהו הרמח"ל ומה הביא אותו לעסוק בעניינים אלו. בסדרה זו נצלול לעומק דבריו של הרמח"ל ונגלה מעט מן הנסתר בספרו.

קש"ת - שמונה פרקים לרמב"ם הרב ברוך וינטרוב

החיבור הוא חלק מהפירוש למשנה, אחד משלושת חיבוריו הגדולים של הרמב"ם. מה מקומה של מסכת אבות בש"ס, מדוע ייחד לה הרמב"ם פירוש מיוחד ומה הן הגישות המיוחדות המוצגות על ידי הרמב"ם?

הגר''א ותלמידיו (וידאו) הרב אליקים קרומביין
רבבה - מורשתו ומשנתו של הרא"ל ראשי הישיבה ורבניה

"ובהעלות אהרון את הנרות". זו שנה הששית שאנו התכבדנו להזמין את קהל בוגרינו להשתתף בימי עיון בחנוכה, בחסות רבבה – תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל. ימי העיון התקיימו בימים רביעי וחמישי כז-כח בכסלו תשע"ו. השיעורים, השיחות והפאנלים עסקו ברבדים שונים באישיותו ובתורתו של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, והועברו ע"י בני המשפחה, רבני ובוגרי הישיבה ומרצים נוספים.  ללו"ז המלאלצפייה בתמונות 

לכבודו של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין בהגיעו לגבורות הרב אהרן ליכטנשטיין

מעמד הוקרה בישיבת הר עציון א' סיון תשע"ג

קש"ת - צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה תלמידי הישיבה ובוגריה

הסדרה מבארת את הקונטרס "צו וזרוז" של האדמו"ר מפיאסצ'נה, ומציגה את חשיבתו הייחודית המתבטאת בקונטרס זה.

יחסי דת ומדינה מנקודת מבט תורנית (וידאו)

ימי עיון לזכרו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

מחשבת רמב"ן הרב עזרא ביק

רמב"ן

(יום א') בסדרה זו נלמד את עבודתו הפילוסופית של הרמב"ן, ר' משה בן נחמן, הידוע לפעמים בשמו הלטיני נחמנידס. הקורס מבוסס טקסט; כלומר, בכל מפגש נבחן טקסטים נבחרים של הרמב"ן כדי להבין את דעותיו.

שמונה פרקים לרמב"ם (וידאו) הרב ברוך וינטרוב

סוגיות באמונה ומחשבה

אבות דר' נתן (שמע) הרב אהרן ליכטנשטיין

בשיעורים אלו עוסק מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל בנושאים במחשבה הבוקעים ועולים מתוך אבות דרבי נתן שהינה תוספת למסכת אבות- שושלךת התורה שבע"פ מוסר ופילוסופיה.

אדם וביתו (שמע) הרב עמיחי גורדין

בסדרה זו הרב עמיחי גורדין עוסק בספרו של הגרי״ד סולובייצ׳יק זצ"ל ״אדם וביתו״. ספר זה של הגרי״ד עוסק בזוגיות, במשמעות הקשר שבין גבר ואישה ובמקומה של המשפחה בעולם היהודי. 

הכנה רוחנית לצבא (שמע) הרב נחמיה רענן
ד"ת קצרים - עבודת ה' הרב אלעד גוטמן
מ"ח קנייני תורה תלמידי הישיבה ובוגריה

הסדרה נכתבה לזכרו של תלמידנו היקר אוריאל ליברנט הי"ד

מבוא לעשר הספירות הרב איתמר אלדר
מחשבה על התפילה הרב אוריאל עיטם

מאחורי הפעולה השגרתית של התפילה עומד עולם פנימי שלם, שנוגע בגבהי האמונה אך גם בעומקי הנפש. זו השנה השנייה של סדרת טעם התפילה, ובה נעבור דרך עולם התפילה המרתק שהתפתח בידי האר"י, המשיך בחסידות ובמקביל אצל רבי חיים מוולוז'ין, והוסיף להתפתח עד הוגי זמננו. (ניתן לעיין בשיעורים הקודמים בארכיון.)

על שואה ואמונה - א הרב תמיר גרנות
על שואה ואמונה - ב הרב תמיר גרנות
קש"ת - אדם וביתו הרב עמיחי גורדין

בסדרה זו הרב גורדין הולך בדרך אותה מתווה הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, ומבאר את ספרו "איש וביתו". הסדרה מתחילה בלמידת עקרונות מתוך סיפור אדם וחווה וממשיכה ודנה באספקטים שונים בברית הנישואין.

קש"ת - אהבת ויראת האלוקים הרב עזרא ביק

בסדרה קצרה זו מבאר הרב ביק את מצוות אהבת ה' על צדדיה השונים.

קש"ת - נושאים תיאולוגיים הרב עזרא ביק

למה צריך להוכיח את מציאותו של אלוקים? מדוע נושא זה היה כה מדובר בימי הביניים, בהם כולם האמינו באלוקים? הסדרה תעסוק בהוכחות הפילוסופיות לקיומו של אלוקים, בשאלה אם הן נחוצות ובנושאים תיאולוגיים נוספים.

קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים) תלמידי הישיבה ובוגריה
שיעורים ביסודות המוסר הרב אליקים קרומביין
שיעורים במוסר (שמע) הרב אליקים קרומביין
שיעורים במחשבת ישראל בספר בראשית הרב חיים נבון

שאלות היסוד של המחשבה היהודית עולות כבר במקרא. הן מרוכזות באופן מיוחד בספר שפותח את התנ"ך. בסדרת שיעורים זו ננסה לחלץ את רעיונות היסוד ההגותיים של ספר בראשית

תוכנית מחשבה (שמע) תלמידי הישיבה ובוגריה
קש"ת - שנת היובל תלמידי הישיבה ובוגריה

מהי ישיבת הר עציון? לרגל ציון יובל שנים להקמת הישיבה, התכנסו התלמידים והרבנים ושמעו סיפורים על הקמת הישיבה והבינו מהו החזון המיוחד של הישיבה, אז והיום.

רבבה - ציונות הדתית ראשי הישיבה ורבניה

ימי העיון חנוכה תש"ע עסקו בציונות הדתית על כל מרכיביו - פתיחות ולימוד חכמות כלליות, זרמים שונים ועוד. בשיעורים ובפאנלים השונים השתתפו מרצים מכל הקשת הציונית דתית והחרדית.

רבבה - תורה ומדיה ראשי הישיבה ורבניה

בתשע"ח התכבדנו להזמין את קהל בוגרינו להשתתף בימי עיון בחנוכה. ימי העיון התקיימו בשני הימים הראשונים של חנוכה – יום רביעי וחמישי כ"ה-כ"ו כסלו (13-14.12)  השיעורים, הדיונים והיחידות עסקו בתקשורת וחברה, ובאדם והמדיה, בהשתתפות צוות הישיבה, ורבנים ומנהיגים מבחוץ. בחסות רבבה – תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל.  לו"ז המלא     תמונות מן האירוע     לצפייה בסרטונים

רבבה - תורה-מוסר-מדינת ישראל ראשי הישיבה ורבניה

בתשפ"א התכבדנו להזמין את קהל בוגרינו להשתתף בימי עיון בחנוכה. ימי העיון התקיימו בכ"ג-כ"ד בכסלו (9-10.12).  השיעורים, הדיונים והיחידות עסקו בפשוטו של מקרא ומדרש ההלכה, באמנת גביזון-מדן, בלימוד תנ"ך, מוסר ועוד - סוגיות כולן לציון הגיעו לשיבה של מו"ר הרב יעקב מדן - בהשתתפות צוות הישיבה, ורבנים ומנהיגים מבחוץ. בחסות רבבה – תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל.   קישור לצפייה 

קש"ת - חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי הרב עזרא ביק

הסדרה מנתחת את מהלך חייו של אברהם, ומתוך כך לומדת כיצד יש לחיות חיים יהודיים.

רבבה - בין ישראל לעמים ראשי הישיבה ורבניה

מהו יחסנו לאומות העולם? ימי עיון אלו, בחנוכה תשע"א, עסקו בשאלה זו מכיוונים שונים, החל מגר תושב וכלה בשליחת משלחת הצלה למדינות אחרות.

ערב לימוד | קדושת אביב (וידאו)

בי"ט בכסלו תשע"ז נערך בירושלים ערב לימוד לכבוד צאת ספרו של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל 'קדושת אביב'.

חיי משה רבנו ד"ר יושי פרג'ון

חיי משה רבנו

(מסיבות טכניות הסדרה לא תצא לפועל הסמסטר - אתכם הסליחה) סדרת השיעורים תוקדש לעיון בדמותו של גדול הנביאים והמנהיגים שקמו לעם ישראל – משה רבנו. נעקוב אחרי סיפוריו של משה החל בלידתו ובצעדיו הראשונים כנביא וכמנהיג, דרך תקופת השיא שבה משה משמש מתווך בין ה' לעמו אחרי הבגידה של חטא העגל, עבור בהדחת משה מן ההנהגה בעקבות מי מריבה וכלה בנאומו הגדול של משה בספר דברים – נאום הגורם לקולו של משה להמשיך להדהד באוזני הדורות הבאים ולהנהיג את העם גם אחרי מותו. בסופו של מסענו נבקש להעמיד תמונה חדשה, עמוקה ומורכבת יותר של משה, על כוחותיו המופלאים ועל חולשותיו המעטות, על חדוות הבחירה על ידי הא-ל ועל הסבל שבשליחות הכפויה, על האהבה הגדולה לעם ועל הקושי שבהתמודדות עימו.

טעם הבריאה וייעוד האדם במחשבת חכמי הדורות הרב אוריאל עיטם

טעם הבריאה

(זמן חורף תשפ"ב) (יום א') לשם מה נברא העולם? מצד אחד זו שאלה עמוקה: האם יש בכלל אפשרות לאדם לענות עליה? מצד אחר ייתכן שהיא היסודית ביותר בהבנת עניין העולם והאדם. לתשובה עליה יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת על טעם חיי האדם וייעודו ועל האופן שעליו לחיות את חייו. סוגיית טעם הבריאה עומדת ביסודם של רבים מספרי ההגות בעם ישראל. נעקוב אחרי התשובות שניתנו לשאלה מהגאונים ועד הוגי זמננו ונחתור לראות כיצד מכל תשובה מתעצבת תפיסה מתאימה של האדם, של העולם, של התורה ושל עבודת ה'.

אמונה ומוסר (וידאו) הרב אליקים קרומביין

חגים

מועדים עם הרב יואל בן נון הרב יואל בן נון
סדרה לפסח (וידאו) הרב יעקב מדן

בשיח  בין הרב אמנון בזק לבין ראש הישיבה הרב יעקב מדן עולות שאלות יסוד על ליל הסדר ועל ההגדה של פסח.

באר מרים - הסדרה לחגים ראשי הישיבה ורבניה

הסדרה לחגים באר מרים, מפירות בית המדרש של ישיבת הר עציון, אמורה למלא חלל כלשהו - חלל מתהווה בארון הספרים בכל עת עם הזמן המתחדש. סדרה זו מנסה לעצב קנקן חדש ליין הישן והטוב של תורת ה' ופרשנותה, של הגותם העשירה של חז"ל ושל מסורת ההלכה ומנהגי אבותינו בחג ועל החג. היא חפצה להגיש לקורא ניתוחי עומק על משמעות החג בתורה, בתפילה, בהלכה ובמנהג, אולם בה בעת היא חותרת לנגישות קלה וידידותית אל התכנים שהיא מציגה לפני הקורא.

פרסומים

סדרת נסיון- לצוות בלבד הרב יעקב שטיינמן

ספר שמואל א

ספר שמואל א (וידאו) הרב יעקב מדן

ספר משלי

ספר משלי (אודיו) הרב יעקב מדן

מסכת סוכה

עיון בפשטות | תוס' סוכה (וידאו) ראשי הישיבה ורבניה

מסכת יבמות

מאמר יבמין תלמידי הישיבה ובוגריה

ספר של הכולל הגבוה. אסופת חידושי תורה המועלה בזה על שולחן מרנן ורבנן, הִנה בבחינת דוכרן פתגמי, עדות חיה לעמל ויגיעת חברי הכולל המיוחד שבישיבת הר עציון בלימוד מסכת יבמות במרוצת שנת תשס"ב.

מדרש ואגדה

ד"ת קצרים - עיון באגדה הרב יצחק בלאו

הלכות תפילה וברכות

הלכות מזוזה (שמע) הרב ישי יסלזון

על פתח ביתו של כל אדם מישראל נצבת המזוזה. מצווה שהיא חלק בלתי נפרד מחיינו, אך מעט נעדרת משולחן לימודנו. מצווה שטומנת בתוכה יסודות אמוניים גדולים ובד בבד סוגיות הלכתיות ולמדניות מרתקות. בסדרה שלנו ננסה להקיף עולמות אלו. נלמד יחד את הלכות מזוזה תוך עיון למדני בסוגיות הגמרא וזיקה לרעיונות המחשבתיים העומדים בבסיסה של מצוות המזוזה.

עבודת התפילה (שמע) הרב ישי יסלזון

מטרת הסדרה היא לעבור על הלכות יסודיות בתפילה תוך עיון בסוגיא ולהוציא מכך מסקנות 'הלכה למעשה' גם לעבודת הנפש בתפילה.

הלכות איסור והיתר וכשרות

ד"ת קצרים - המטבח היהודי הרב אביעד ברטוב
קש"ת - הלכות כשרות הרב ישי יסלזון

הסדרה שלנו תעסוק בהלכות כשרות, מן ההלכות הבסיסיות ביותר בבית היהודי. ננסה בסדרה לגעת בעקרונות הכשרות - מהלכות שחיטה וטרפות, דרך הלכות תערובות, בישולי גויים ועד למצוות התלויות בארץ. מגמתנו להצליח ולהבין טוב יותר כאשר אנחנו קונים במכולת או בכל מקום אחר - כיצד נדע מה כשר ומה לא? לאלו נקודות כדאי לשים לב? ומה אומרים המושגים הבסיסיים המופיעים על המוצרים השונים.

הלכות התלויות בארץ

הלכות מדינה וחברה

מוסר, מלחמה וכיבוש ראשי הישיבה ורבניה

דברים שנאמרו ביום עיון במכללת הרצוג להכשרת מורים ליד ישיבת הר עציון כסלו תשנ"ד

הלכות טכנולוגיה ורפואה

רפואה והלכה (שמע) מרצים אורחים

המפגש בין הלכה ורפואה יוצר שאלות רבות. הסדרה עוסקת בנושאים מגוונים כדי לחשוף את הלומד לרוחב התחום. היא מועברת הן על ידי אנשי הלכה, הן על ידי אנשי רפואה והן על ידי אנשים שמתמחים בשני הנושאים ובכך מצליחה להעביר את המורכבות שבעניין. השיעורים הועברו במסגרת ימי העיון בחנוכה תשע"ט, בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל

רמב"ם

הרב סולובייצ'יק

לזכרו של מו"ר הגרי"ד סולוביצ'יק ראשי הישיבה ורבניה

הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק זצ"ל (י"ב באדר ה'תרס"ג, 11 במרץ 1903 - י"ח בניסן ה'תשנ"ג, 8 באפריל 1993) היה רב, ראש ישיבה, פילוסוף דתי, מראשי הציונות הדתית ותנועת המזרחי, וממנהיגיה הרוחניים של היהדות האורתודוקסית בארצות הברית. לרב סולובייצ'יק ולאשתו שלושה ילדים: ד"ר עטרה טברסקי, שהייתה במשך שנים רבות יו"ר ועד בית הספר "הרמב"ם" שהקים הגרי"ד, נישאה לרב ד"ר יצחק טברסקי. בנם, הרב משה טברסקי הי"ד, נרצח ב-18 בנובמבר 2014 בפיגוע בבית הכנסת "קהילת בני תורה". ד"ר טובה ליכטנשטיין, מרצה באוניברסיטת בר-אילן, נישאה לראש ישיבת הר עציון, הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין זצ"ל. פרופסור חיים סולובייצ'יק מכהן כפרופסור לתולדות עם ישראל בישיבה יוניברסיטי ובאוניברסיטה העברית בירושלים.

אלול

קש"ת - יג מידות הרב עזרא ביק

הסדרה עוסקת ביסודות י"ג מידות הרחמים, ומעניקה הבנה מעמיקה בכל מידה ומידה.

ברון יחד הרב יהודה עמיטל
ברון יחד - וידאו ראשי הישיבה ורבניה
שובו אליי - על תשובה וימים נוראים (וידאו) הרב יואל בן נון

סדרה של ארבעה חלקים לחודש אלול תשפ"ב

יום הכיפורים

עיוני תשובה

קש"ת - הכנה לימים הנוראים הרב אביהוד שוורץ

הסדרה מאגדת שיעורים רבים ומגוונים של רבני הישיבה העוסקים בנושאים הרלוונטים לימים הנוראים.

קש"ת - ענייני תשובה הרב בני להמן

(ימי שני ורביעי, קיץ) סדרת אודיו זו כוללת כמה סדרות קצרות בענייני תשובה מכמה נקודות מבט: החל ברב קוק, עבור ברבי נחמן מברסלב ובתורת החסידות וכלה בש"י עגנון. השיעור יישלח בכל שני ורביעי מכ' בתמוז ועד ב' בתשרי.

סוכות

חנוכה

קש"ת - הלכה יומית - חנוכה הרב יוסף צבי רימון
בין סוכות לחנוכה (שמע) הרב יואל בן נון
מוסיף והולך ראשי הישיבה ורבניה

סדרת שיעורים קצרים לכובד חג החנוכה מפי ראשי ורבני הישיבה.

על ניסיך (וידאו) | חנוכה תשפ"ב ראשי הישיבה ורבניה

על משמעותו של הנס בתורה, בגמרא, בהלכה ובמחשבה

פורים

קש"ת - הלכה יומית - פורים הרב יוסף צבי רימון
הדור קבלוה (וידאו) הרב משה ליכטנשטיין

פסח

ספירת העומר

קש"ת - הלכה יומית - ספירת העומר הרב יוסף צבי רימון

יום ירושלים

רבבה - ירושלים שחוברה יחדיו: ההר העיר והעם ראשי הישיבה ורבניה

ימי העיון אלו התקיימו בכ"ז-כ"ח בכסלו תשע"ז, לזכרה של ריבה קושיצקי ז"ל.  במלאת יובל שנים לשחרור ירושלים, ימי הלימוד המיוחדים בחנוכה, הוקדשו השנה לירושלים. במהלך ימי העיון נשמעו שיחות, שיעורים ופנאלים הנוגעים בכל רבדיה של ירושלים - מבחינה הלכתית, חברתית ומדינית. ללו"ז המלא לצפייה בתמונות מן האירוע

שבועות

תשעה באב

עיונים בקינות תשעה באב (שמע) הרב משה ליכטנשטיין
KMTT - Sheva DeNechemta הרב יצחק עתשלום

The seven Shabbatot between Tish'a b'Av and Rosh Hashana are marked by a universally practiced custom of reading consolation passages from the latter half of the book of Yeshaya. Why were these passages selected and why in the order in which they are read? Who is the prophetic voice behind these messages and what was his goal? We explore these questions in this 7-part series, as we study the text of each of these haftarot of nechama.

פרסומים בעיון וגמרא

הלכות שמיטה הרב מתן גלידאי

הלכות שמיטה

(ימי שלישי וחמישי, קיץ) (שימו לב: סדרה זו התחילה כבר בסמסטר קיץ. השיעור נשלח בכל שלישי וחמישי החל מכ"א בתמוז ועד א' במרחשוון.) קרבה שנת השבע - דיני השביעית והלכותיה. 

עיונים במעגל השנה

המועדים בחסידות הרב איתמר אלדר

בשיעורו עוסק הרב איתמר אלדר בנושאים למועדי השנה דרך המשקפיים של הוגי החסידות.

קש"ת - מועדי השנה הרב בנימין תבורי

בסדרה עוסק הרב תבורי בשלל סוגיות הנוגעות למועדי השנה - גם בשאלות ספציפיות הנוגעות לחגים מסויימים, וגם בשאלות כלליות. השאלות מהי משמעות המושגים כבוד ועונג, ואיזה קדושה יש בנרות החנוכה, הן רק שתי שאלות מתוך הנושאים בהם תעסוק הסדרה.

קש"ת - מעגל השנה תלמידי הישיבה ובוגריה
קש"ת - ענייני מועדים הרב ברוך גיגי

הסדרה עוסקת בענייני מועדים באופן כללי, ללא התייחסות למועד ספציפי. היא מבארת את מדרג הקדושה ואת היחס שבין יום טוב אחד לשבת או ליום טוב אחר, וכן עוסקת בתעניות ובדיניהן.

יום-יום - דברי תורה קצרים תש"ף תלמידי הישיבה ובוגריה

במסגרת זו, יישלח מדי יום דבר תורה קצר - בהלכה, בגמרא, בתנ"ך, במחשבה או בנושא מפרשת השבוע. הנושאים יהיו מגוונים, ודברי התורה יהיו לא-ארוכים. השאיפה היא כי דברי התורה הללו יהוו פתיחה לעיון מעמיק יותר, ויתבלו את יומו של כל מנוי בצבע תורני נוסף.

פרסומים בתנ"ך

עיונים בספר יחזקאל ד"ר טובה גנזל

יחזקאל

(סדרה זו נשלחה למנויים בקיץ תשפ"א) סדרה זו מנגישה את נקודת המבט הייחודית של נבואת יחזקאל. פרקי הספר כסדרם נידונים בשיטתיות בהתמקדות בנושאים המרכזיים בכל פרק (ולא בביאורי מילים ופסוקים). לעיתים דיון בנושא אחד מופיע בעיון בכמה פרקים. מומלץ לקרוא את הפרק הנידון בשלמותו לפני העיון. 

תורת משה - פרקי המצוות בספר דברים הרב תמיר גרנות

תורת משה

(ימי ראשון ורביעי, קיץ) (שימו לב: סדרה זו התחילה כבר בסמסטר קיץ. השיעור נשלח בכל ראשון ורביעי החל מכ' בתמוז ועד י"ח במרחשוון.) ספר דברים נתכנה בפי חכמים "משנה תורה" מפני שהוא כולל רוב גופי תורה המצויים בשאר ספרי התורה. בשיעורנו נתמקד בפרקי המצוות של ספר דברים ונעמוד על משמעותן, הן על המחודש והן על המבואר במצוות, מתוך השוואה והקבלה מדוקדקת בין ספר דברים למקבילותיו, ונבין מדוע לא ניתנו המצוות בשלמותן בהתגלות הישירה של ה' קודם לכן ומה מלמד אותנו תהליך המסירה והגילוי המורכב על משמעותם וטעמם של המצוות בפרט ועל רוחו של ספר דברים בכלל. 

פרסומים במחשבה

סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי הרב איתמר אלדר

יהודה הלוי

(ימי ראשון ורביעי, קיץ) (שימו לב: סדרה זו התחילה כבר בסמסטר קיץ. השיעור נשלח בכל יום ראשון ורביעי החל מכ' בתמוז ועד ז' במרחשוון.) רבי יהודה הלוי היה משורר ופילוסוף בתור הזהב של יהדות ספרד. תפיסתו הפילוסופית הייתה שונה משל חכמי ישראל שקדמו לו, והחלופה הלכידה והפיוטית שהעמיד לתפיסות המקובלות קיבלה מקום של כבוד בארון הספרים היהודי. 

עיונים בספר `ליקוטי הלכות` לר' נתן הרב דן האוזר

ר' נתן

(יום א', קיץ) (שימו לב: סדרה זו התחילה כבר בסמסטר קיץ. השיעור נשלח בכל יום ראשון החל מכ"ד בתמוז ועד י"ח במרחשוון.את ספר 'ליקוטי הלכות' כתב רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן מברסלב. הוא מפרש את הלכות השולחן ערוך ומוצא בהן משמעויות חסידיות. 

הרהורים מותרים תלמידי הישיבה ובוגריה

קובץ מאמרים במחשבה של תלמידי ורבני הישיבה. החבורה במחשבה של מחזור מ"ט (שיעור ו') סיימה שנה של לימוד עם פרסום חוברת מאמרים בנושאים שונים במחשבת ישראל מאת רבני הישיבה ותלמידי החבורה. התכנית כללה לימוד עצמי, ושיעורים שהועברו על ידי המשתתפים תוך הנחיה והרצאות מתחלפות של מומחים לסוגיות והוגים שונים, ביניהם הרב יובל שרלו, ד"ר שמואל ויגודה, הרב ראובן ציגלר, הרב דב ברקוביץ', ד"ר אלי חדד ועוד. לקראת סוף השנה כתב כל תלמיד על תחום המעניין אותו ומשיק לנושאים שנלמדו בקבוצה. כך ניתן למצוא באסופה מאמרים על נושאים קלאסיים כמו אגדות חז״ל, הכוזרי והרמב"ם, הרב סולובייצ'יק והרב קוק לצד נושאים מוכרים פחות כמו מושג התורה לשמה אצל תלמידי ר׳ חיים מוולוז׳ין או הוויכוח על משמעותה הדתית של ההיסטוריה היהודית.

חוגגים

בתמונה: חוגגים שנה של לימוד ואת פרסום המאמרים. יישר כח ללומדים ולכותבים!

עלון שבות

עלון שבות 1-175 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 176 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 177 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 179 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 178 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 180 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 1 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 2 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 3 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 4 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 5 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 6 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 7 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 8 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 9 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 10 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 11 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 12 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 13 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 14-15 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 26 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 16 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 17 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 18 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 19 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 20 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 21 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 22 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 23 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 24 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 25 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 27 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 28 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 29 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 30 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 31 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 32 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 33-34 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 35 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 36 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 37 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 38 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 39 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 40 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 41 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 42 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 43 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 44 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 45 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 46 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 47 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 48 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 49 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 50 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 51 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 52 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 53 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 54 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 55 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 56 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 57 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 58 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 59 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות 60 תלמידי הישיבה ובוגריה

עלון שבות בוגרים

עלון שבות בוגרים 2 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 3 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 4 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 5 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 6 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 7 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 8 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 9 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 10 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 11 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 12 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 13 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 14 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 15 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 16 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 17 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 18 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 19 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 20 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 21 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 22 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 23 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 24 תלמידי הישיבה ובוגריה
עלון שבות בוגרים 1 תלמידי הישיבה ובוגריה

הספדים

דמותו ומורשתו של הרב עובדיה יוסף (שמע)

"דור לדור יביע אומר" - מורשתו ותורתו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל. ימי הלימוד בחנוכה תשע"ד - רבבה - תוכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל.

 

אירועי הישיבה