דילוג לתוכן העיקרי

סדרות השנה

אתר תורת הר עציון מציע בכל שנה סדרות שיעורים בנושאים מגוונים הנשלחים אליכם מדי שבוע ישירות אליכם למייל.
בכדי להירשם לסדרות המתאימות עבורכם, יש להתחבר לאתר כמנוי פעיל (כתובת מייל וסיסמא) ולאחר מכן יש לחזור לדף זה בכדי לבצע את ההרשמה בפועל.

סדרות בעברית

תורה

עיונים בספר במדבר עם הרב איתיאל גולד הרב איתיאל גולד התחבר/הירשם
עיונים בפרשת השבוע תשפ"ד


(יום ג') סקירה שיטתית של פרשיות ספר במדבר, הצגת שאלות בנושאים מרכזיים, עיון ודיון. 

שיחות ראשי הישיבה תשפ"ד ראשי הישיבה ורבניה התחבר/הירשם
שיחות ראשי הישיבה


(יום ד') בראש ישיבת הר עציון עומדים שלושה ראשי ישיבה: הרב יעקב מדן, הרב ברוך גיגי והרב משה ליכטנשטיין. הם זכו להיות תלמידים מובהקים של ראשי הישיבה המייסדים הרב יהודה עמיטל זצ"ל והרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, שעמדו בראשה כארבעים שנה והעמידו אלפי תלמידים. רבים מתלמידיהם היו למחנכים, לרבנים ואף לראשי ישיבות אחרות. מדי שבוע נפרסם שיחה שהעביר אחד מראשי הישיבה על פרשת השבוע או על ענייני דיומא. (לפעמים נעלה לסדרה זו גם שיחה מפי אחד הר"מים.) סדרה זו מוקדשת לעילוי נשמת פנינה בת ר' אהרון (למשפחת פריירייך) ע"ה.

נביאים

הלכה בנביאים ראשונים הרב אביעד תבורי התחבר/הירשם
הלכה בנביאים ראשונים


(תשפ"ד) (יום ב') (פעם בשבועיים) סדרה זו תעסוק בעניינים  ושאלות הלכתיות שעלו בספרי נביאים ראשונים. נעבור ספר ספר ונלמד סוגיות הלכתיות המוזכרים מפורשות וכן את אלה שחז"ל רמזו להם. דוגמאות לסוגיות: בספר יהושע: מרידה במלך ישראל, מצוות תלמוד תורה יומם ולילה, מלחמה בשבת, כל ישראל ערבין זב"ז. בספר שופטים: עליה למשכן, נזיר שמשון, בגד אישה (יעל), אישה שופטת (דבורה), גרות לשם נישואין.

עיונים בגמרא

גמרא בבא קמא ראשי הישיבה ורבניה התחבר/הירשם
בבא קמא


(תשפ"ד) (יום ה') שיעור זה מאפשר, למעשה, לכל יהודי בעולם להצטרף לבית מדרש, ולקבל לביתו מדי שבוע שיעור בעיון. השיעור מיועד לבוגרי ישיבות, ללומדי מסכת כתובות בחברותות ולכל מי שרוצה להעשיר את לימוד הגמרא שלו בשיעור עיון מעמיק. השיעור מבוסס על הכנת הסוגיא (מראי מקום נשלחים מראש). בשנה הקרובה נלמד מסכת בבא קמא. השיעורים מפי הרב משה טרגין ורבנים נוספים, על סוגיות ונושאים מרכזיים בשני הפרקים הראשונים של מסכת בבא קמא.

דף יום-יומי בבא מציעא תשפ"ד תלמידי הישיבה ובוגריה התחבר/הירשם
דף יום-יומי


לימוד דף בכל יום במחזוריות של כשבע שנים וחצי. הסדרה מתעדכנת בשיעור חדש בכל יום, שניים בימי שישי. השיעורים סוקרים וסורקים את דפי המסכת כולם. ברם בכל דף מועלה בדרך כלל נושא אחד - מרכזי ומעניין - לעיון ולדיון.

אגדות חז"ל וסיפורי חסידים הרב יונתן פיינטוך התחבר/הירשם
אגדות חז"ל


(תשפ"ג-תשפ"ד) (יום א') גם בתקופת חז"ל וגם בתקופת החסידות תפס הסיפור מקום מרכזי. בסדרת שיעורים זו נעקוב אחר המפגש של סיפורים מתקופת חז"ל עם סוגיות הגמרא, ואחר המפגש של סיפורים מראשית החסידות עם התורות החסידיות והכתיבה המופשטת יותר. מי שמספר סיפור מדבר בשפת הנפש על העולם והחיים, ומי שמספר סיפור כחלק מתורה מדבר עליו בשפה דתית, והתשתית הרעיונית המשותפת מובעת באמצעות הסיפור. מטרת סדרה זו היא נקודות המפגש בין השפות הדתיות של חז"ל ושל אדמו"רי החסידות - כיצד במפגש הזה המקורות החסידיים מחדשים מילים ומחשבות מעניינות על אגדות חז"ל.

עיון במצוות בעקבות המנחת חינוך הרב שמואל שמעוני התחבר/הירשם
עיון במצוות


(תשפ"ג-תשפ"ד) (יום ה') בהמשך לסדרת השיעורים משנת תשפ"ג, נמשיך אי"ה גם השנה את עיוננו מידי שבוע באחת מן המצוות בספר מנחת חינוך. כמובן, לא נמצה בשיעור אחד את מכלול הנקודות שבהן דן המנחת חינוך, אך נשתדל להתייחס לחלק מן הנקודות המרכזיות ולדון בהן, פעמים רבות כמנוף לעיון בשאלות מרכזיות הנוגעות למצווה הנידונה וגדריה.

הארה על הדף | בבא מציעא הרב ברוך גיגי התחבר/הירשם
הארה על הדף


(תשפ"ד) (יום ה') עיון למדני בסוגיה מהדף היומי. בכוונתנו לשלוח לכם בכל סוף שבוע, עיון מקומי, שיש בו צלילה מסוימת לעומק באחת הסוגיות העולות מן הדפים הנלמדים ביום שישי או בשבת. נשתדל שהדברים יהיו קצרים יחסית ונוגעים בעומקה של סוגיה אחת.

עיונים בהלכה

דרכיה: אישה והלכה צוות דרכיה, לורי נוביק התחבר/הירשם
דרכיה: אישה והלכה


(תשפ"ג-תשפ"ד) (יום ה') (פעם בשבועיים) לימוד מודרך, מבוסס מקורות, של הלכות הנוגעות לנשים, מנקודת מבטה של אישה. סדרה זו מוגשת בשיתוף עם "דרכיה: אישה והלכה", אתר חינוך הלכתי בחסות ישיבת הר עציון בשיתוף האתר "תורת הר עציון" ובית המדרש לנשים מגדל עוז.

ברכת המצוות: עיון הלכתי ורעיוני הרב נתנאל בוקס התחבר/הירשם
ברכת המצוות


(תשפ"ד) (יום ב') עולם הברכות מחולק לשלוש קטגוריות מרכזיות: ברכות הנהנין, ברכות השבח וההודאה וברכות המצוות. בסדרה זו נעמיק ביסודות ונרחיב בהסתעפויות של ההלכתיות והרעיוניות של ברכות המצוות. ברכות אלה בדרך כלל מלוות פעולה אחרת, ופעמים רבות, משום כך, העיסוק בברכה עומד בצלו של העיסוק בעיוני והמעשי במצווה. במסגרת זו ננסה לראות את העומק הרב הטמון בתחום זה, ואת ההשלכות המעשיות והרוחניות של ברכות אלה על עבודת ה' שלנו. סוגיות אלה מזמנות, מעצם טבעם, עיסוק בתחומי הלכה אחרים שנפגשים בברכת המצוות. על כן, במהלך דיוננו שמתרכז בברכת המצוות, באופן מכוון נגלוש לעתים לתחומי הלכה אחרים המשפיעים והמושפעים מדיני ברכת המצוות. אמנם, גם בגלישות אלה, נשתדל שלא להיסחף מעבר לנצרך לשם הבנה עמוקה יותר של ענייננו.

מלחמות ה' - מלחמה ודיניה לאור ההלכה הרב ישי יסלזון התחבר/הירשם
מלחמות ה'


(אדר א' תשפ"ד) (יום ג') "וכי תבוא מלחמה בארצכם... ונושעתם לפני ה' אלוקיכם". מתוך הבנה זו שרואה במלחמות ישראל כמלחמות ה' ננסה לעמוד ולהעמיק בסוגיות הלמדניות וההלכתיות הקשורות לדיני מלחמה. דיני מלחמה ייחודיים משאר דיני התורה – אין הלכות מוגדרות ומסודרות כל כך בנושא זה וננסה בסדרה הנוכחית להגיש את הסוגיות לפני הלומד בתקווה שהדברים יועילו הן ללימוד התורה והן להבנה עמוקה יותר של חשיבות מוסר המלחמה, טוהר הכוונה של הלוחם וצדקתה של המלחמה כאשר היא נצרכת.

הוגים וספריהם

הגותו של הרב סולוביצ'יק הרב ראובן ציגלר התחבר/הירשם
הגותו של הרב סולוביצ'יק


(תשפ"ג-תשפ"ד) (יום ד') הרב יוסף דוב סולוביצ‘יק היה מגדולי ההוגים, הלמדנים והמנהיגים היהודים בדורות האחרונים. הגותו, הניחנת במעוף ובעוצמה נדירים, חושפת את העומק הרעיוני הטמון בהלכה היהודית ואת הדרמה החווייתית שבקיומה. הרב סולוביצ‘יק דן באומץ, במקוריות ובכנות בסוגיות הקיומיות הפוגשות את היהודי המודרני המעורה בעולם. בבואנו לעיין במחשבת הרב סולוביצ‘יק, אנו יוצאים למסע מרגש ודרמטי, ממש כנפשו הסוערת של הרב עצמו.

שערים למשנתו של המהר"ל מפראג הרב אוריאל עיטם התחבר/הירשם
שערים למשנתו של המהר"ל מפראג


(תשפ"ד) (יום א') המהר"ל מפראג, מגדולי חכמי המחשבה בעם ישראל ודמות נערצת על יהודים וגויים, חי ופעל במרכז אירופה בתחילת העת החדשה, לאורך כמעט כמאה שנה (רע"ב-שס"ט, 1512-1609). כתב ספרים רבים והשפיע על הגותם של חכמי הדורות הבאים, ובהם גדולי החסידות, הראי"ה קוק, הרב הוטנר, מניטו ועוד רבים.
הגותו של המהר"ל רחבה מאד בהיקפה, שיטתית בתפיסתה, עמוקה בתוכנה ומיוחדת בסגנונה. המהר"ל הוא ההוגה הראשון שהמקור המרכזי לעולמו הרעיוני מצוי במימרות האגדה של חז"ל, מתוך פרשנות עמוקה להן. הוא שילב את דברי חז"ל עם תכנים מתורת הסוד, לצד כלי מחשבה פילוסופיים, דבר שהוליד הגות עמוקה במיוחד. כל הרכיבים הללו הופכים את לימוד כתבי המהר"ל לאתגר מיוחד, אבל משתלם.
בסדרה נלמד בצורה בהירה ושיטתית את הגותו המרתקת של המהר"ל, ואת מקומה בתוך המרחב הרוחני של חכמי ישראל.

סולם הזמן: עיון בתורותיו של השפת אמת הרבנית יעל שמעוני התחבר/הירשם
עיון בתורותיו של השפת אמת


(זמן חורף תשפ"ד) (יום ד') אחד הנושאים המרכזיים בהם פיתח השפת אמת תורה מקיפה ויסודית הוא השבת. בסדרת השיעורים נעסוק בזוויות שונות שהאיר השפת אמת ביחס לשבת. נעמוד לאור דבריו על היחס בין ימי החול לימי השבת וההשלכה של התובנות הללו לתחומים אחרים בעבודת ה'. לאחר העיון המרכזי בשבת נעיין גם בקדושות הזמן הנוספות - ראשי חודשים, חגי הדאורייתא וחגי הדרבנן ובע"ה נצייר תמונה רחבה של סולם הזמן של השפת אמת. הסדרה הסתיימה. ניתן לעיין בשיעורים בארכיון כאן.

פרסומים

יום-יום - דברי תורה קצרים תלמידי הישיבה ובוגריה התחבר/הירשם
יוםיום


במסגרת זו יישלח מדי יום דבר תורה קצר - בהלכה, בגמרא, בתנ"ך, במחשבה או בנושא מפרשת השבוע. הנושאים יהיו מגוונים, ודברי התורה יהיו לא ארוכים. השאיפה היא כי דברי התורה הללו ישמשו פתיחה לעיון מעמיק יותר ויתבלו את יומם של כל מנוי ומנויה בצבע תורני נוסף.

ספר תהילים

שניים ליום - תהילים תלמידי הישיבה ובוגריה התחבר/הירשם
Image
שניים ליום - סדרה פעילה

(תשפ"ד) (ספר תרי עשר יישלח החל מו' בניסן תשפ"ד) רוצה להכיר לעומק את ספרות החכמה המקראית? מתחשק לך להקיף את התנ"ך, להיות חלק מחבורה שלומדת תנ"ך, ולקבל כלים להעמקה בתנ"ך? בלימוד היומי בתנ"ך מתחילים עם ספר יהושע —  ואתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצה ללימוד נ"ך בבקיאות — שני פרקים ביום, כך שמסיימים בשנה אחת את התנ"ך כולו! נצרף גם אפשרויות להרחבה על ההספק היומי: המלצות לשיעורים ומאמרים, נקודות למחשבה והרחבה, ורעיונות קצרים. כך שתהיה אפשרות מעבר ללימוד הבקיאות גם לעיין ולהעמיק ככל שתרצו והזמן יאפשר. סדרה מפי שני תלמידי שיעור ח', ספי אליאש ויאיר רהט (מחזור מ"ט). לטעימה בספרים השונים >>

ראו גם: תנ"ך יומי - יהושע; תנ"ך יומי - שופטים; תנ"ך יומי - שמואל א-ב; תנ"ך יומי - מלכים א-ב; תנ"ך יומי - ישעיהו; תנ"ך יומי - ירמיהו; תנ"ך יומי - יחזקאלתנ"ך יומי - תרי עשרתנ"ך יומי - משלי

סדרות באנגלית

תורה

From Slavery to Redemption ד"ר יעל ציגלר התחבר/הירשם
From Slavery to Redemption


(5784) (Sunday) (Spring Semester, Starting Feb 4th) Shemot 1-15 describes in vivid detail Israel’s experiences in Egypt, from slavery to liberation. This series will utilize literary tools, midrashim, biblical exegesis and scholarship’s understanding of Ancient Egypt to broaden our understanding of these seminal biblical chapters. Above all, this series aims to explore the text of the foundational story of the nation to discover its moral depth, its theology, and its vision of Israel’s place in the world. 

Studies in Parashat HaShavua 5784 (en) הרב ישי יסלזון התחבר/הירשם
Parashat HaShavua 5784


(5784) (Tuesday) An analysis of the parasha, incorporating innovative approaches as well as traditional commentaries, with particular attention to literary aspects and their religious meaning. In this year’s Studies in Parashat HaShavua, Rav Yishai Jeselsohn will analyze the parasha through the lens of the celebrated commentary Or HaChaim, written by Rabbi Chaim ben Atar, one of the great sages of Morocco. Each week, we will delve into his unique interpretive approach that combines both the literal and allegorical, the halakhic and kabbalistic aspects, while comparing his insights to those of other commentators and tracing his sources.

Reading Sefer Bereishit הרב יצחק בלאו התחבר/הירשם
Reading Sefer Bereishit: A Literary Approach


(5784) (Wednesday) Reading Sefer Bereishit: A Literary Approach to Biblical Narrative. The “Modern Literary Approach” represented a biblical studies revolution in the academic classroom, reading the Torah as a unified whole and finding in Tanakh literary beauty, moral insight, and psychological wisdom. Orthodox Jewry naturally found this approach congenial and started to employ these methods. In this series, we will see how both midrash and medieval commentaries such as Radak and Abravanel anticipated some of these techniques. We then will highlight how much these ideas challenge the edifice of biblical criticism, since they often provide better explanations for certain textual anomalies. Finally, this series will collate the work of a host of scholars and explore novel literary techniques and categories.

Sichot Rashei HaYeshiva 5784 (en) ראשי הישיבה ורבניה התחבר/הירשם
Sichot


(Wednesday) Weekly addresses to the students, with a focus on messages for contemporary life, by the Rashei Yeshiva of Yeshivat Har Etzion - Harav Mosheh Lichtenstein, HaRav Yaakov Medan and HaRav Baruch Gigi. On occasion, guest sichot by Rabbanei HaYeshiva are posted in this series as well.

עיונים בתנ"ך

Studies in Sefer Tehillim 1 (en) הרב אלחנן סמט התחבר/הירשם
Studies in Sefer Tehillim


(5783-5784) (Tuesday) The psalms are heartfelt poems of longing for a connection to God, and therefore they serve as the basis of our prayers. This series will study a number of mizmorim, utilizing tools of linguistic and poetic analysis and traditional commentaries, from medieval times until our own.

VBM Digest 5784 ראשי הישיבה ורבניה התחבר/הירשם
Digest 5784


(Wednesday) VBM Digest, concise divrei Torah in a pdf format, prepared weekly by Rav Dov Karoll, for distribution in shuls. Previous years' archives of VBM Digest can be found here>>.

עיונים בגמרא

Iyun in Bava Kamma - Arba Avot ראשי הישיבה ורבניה התחבר/הירשם
Bava Kamma


(5784) (Thursday) An analysis of the major issues in the gemara, geared for students who are learning the basic text on their own. This sidra - on Bava Kamma - allows, in essence, every Jew in the world to join a beit midrash, and receive a weekly gemara study lesson at home. It is intended for yeshiva graduates, chevrutot and anyone who wants to enrich his study of the gemara by an in-depth iyuni shiur. The lessons are based upon advanced preparation of sources (source sheets are included). 

Fundamental Questions in the Study of the Oral Law הרב אמנון בזק התחבר/הירשם

Oral Law

(5782-5784) (Thursday) (Bi-weekly) Although Torah She-be’al Peh (the Oral Law) is the lifeblood of Judaism, its students often fail to address foundational issues: Which components were given at Sinai and which were developed by the Sages? What is the relationship between the simple meaning of biblical verses and their interpretation by the Oral Law? What can account for the discrepancy between the literal meaning of a Mishna and its interpretation in the Gemara? How did sages throughout the generations address a changing reality using the tools of the Oral Law? These questions and  others receive comprehensive and in-depth treatment in this series. New subscribers are welcome to join. We recommend that you become acquainted with the first two years' installments - just click on the Series Name to access our archives.

Rabbinic Tales: In the Talmud and in Chasidut הרב יונתן פיינטוך התחבר/הירשם
Rabbinic Tales


(5783-5784) (Sunday) Both the Talmud and Chassidut, though separated by over a millennium, convey some of their most central messages by means of stories. In both, these stories interact with more formal presentations of law and belief. This series will examine the centrality and function of the story in both of these literatures, and also the ways each of these disparate periods sheds light on the other.

עיונים בהלכה

Deracheha-Women & Mitzvot צוות דרכיה, לורי נוביק התחבר/הירשם

Deracheha

(5782-5784) (Thursday) (Bi-weekly) Guided, source-based study of halachot pertaining to women, from a woman's perspective. This series is presented in conjunction with Deracheha: Women and Mitzvot, a halachic education website sponsored by Yeshivat Har Etzion in partnership with the VBM and Beit Midrash Migdal Oz. 

The Laws of Pikuach Nefesh (en) הרב אביהוד שורץ התחבר/הירשם
The Laws of Pikuach Nefexh


(5783-5784) (Monday) (Bi-weekly) “And you shall live by them.” The Torah preserves and and enhances life, and this fundamental principle drives the thought behind a whole set of halakhot - “pikuach nefesh,” the protection of life. This series will discuss the main principles of pikuach nefesh on Shabbat and Yom Tov, with an emphasis on public systems. Some of these questions are relatively new, innovations of modernity and sovereignty, and therefore not discussed in the literature before the establishment of the State of Israel. We will evaluate the activity of public and governmental systems that are designed to preserve the health, safety and welfare of the community as a whole in light of the guiding principles of pikuach nefesh.

Contemporary Halakha (2) הרב דוד ברופסקי התחבר/הירשם
Contemporary Halakha 2


(5784) (Tuesday) 3 mini-series exploring the topics of Keriat haTorah, Hachsharat Keilim and Tevilat Keilim, from their sources in the Torah and Chazal and traced through the writings of Rishonim and Acharonim. Special attention will be given to contemporary disputes and applications. 

סוגיות באמונה ומחשבה

Before Sinai: Jewish Values and Jewish Law (en) הרב יהודה לב גולדברג התחבר/הירשם

Values

(5784) (Sunday) (Bi-weekly) The first year of this series (5774) focused on the first two values of Berit Avot – Jewish peoplehood and the Land of Israel. The sequel  series, released in 5779, continued on to the latter two values of ethical living and of pursuing a rich spiritual life. Rav Goldberg is continuing to write an additional 14 shiurim, which will discuss spirituality in Judaism, berit Avot and Jewish leadership, and covenantal values that predate berit Avot. We anticipate their release in time for the 5784 - Fall Semester. In the meantime, we recommend learning the shiurim in our archive.

Creation and Human Destiny הרב אוריאל עיטם התחבר/הירשם
Creation and Human Destiny


(5784) (Sunday) What was the purpose of creation? On the one hand, this is a complex question: is it even possible for a person to answer it? On the other, it may be the most fundamental in understanding this world and all mankind. Its answer may have far-reaching consequences for the way one should live one's life. This issue of the purpose of creation is at the core of many books of Jewish philosophy. In this series, we will explore the answers given over the centuries - from the Geonim to the thinkers of our time - and strive to see how from each answer a suitable perception of man, of the world, of the Torah and of God's work, is formed.

On Being Chosen הרב פרופ' שמואל לבנס התחבר/הירשם
On Being Chosen


(5784) (Monday) A philosophical journey articulating what it means for the Jewish people to be a chosen nation. The course explores data from Tanakh, Talmud, Midrash, medieval and modern thinkers, and culminates in the author’s attempt to formulate an account of election informed by the weight of the Jewish tradition that can stand up in the face of philosophical and ethical scrutiny. We will then examine the ramifications of this theory for Halakha, for Zionism, for our conception of the Messiah and the eschaton, and for the relationship between Judaism and other religions.