Skip to main content

Current Series

Every year, Torat Har Etzion offers free courses on a wide range of topics, sent to your email weekly. To register for courses, please sign in (or create a new username and password) and then return to this page.

Hebrew series

Torah

שיחות ראשי הישיבה תשפ"א Rashei and Rabbanei HaYeshiva Register/log-in

(יום ד') בראש ישיבת "הר עציון" שבגוש עציון עמדו שני ראשי ישיבה, הרב יהודה עמיטל זצ"ל והרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, שזכו ללמד בכארבעים השנים האחרונות אלפי תלמידים, מהם הפכו רבים למחנכים, לרבנים ואף לראשי ישיבות בישיבות שונות. לשניהם הצטרפו בשנים האחרונות שלושה ראשי ישיבה נוספים, הרב יעקב מדן, הרב ברוך גיגי והרב משה ליכטנשטיין. מדי שבוע, נפרסם שיחה שהעביר אחד מראשי הישיבה בנושא פרשת השבוע ובענייני דיומא.

 
 
עיונים בפרשת השבוע תשפ"א Rashei and Rabbanei HaYeshiva Register/log-in

(יום ג') בשיעור זה נעסוק בעיון באחד מהנושאים המופיעים בפרשת השבוע, תוך עיון בפשטי המקראות, במדרשי חז"ל ובפרשנים השונים. אנו מברכים על הצטרפותו של הרב איתיאל גולד ושובו של הרב גד אלדד לצוות רבני הישיבה בכתיבת שיעורים אלה.

Ketuvim

עיונים בספר תהילים (סדרה ג) Rav Elchanan Samet Register/log-in

(יום ג') מזמורי התהילים משמשים בכמה מישורים בעת ובעונה אחת: הם מהווים תשתית התפילה ועיקרה, הם שירה היוצאת מנפש העורגת לקשר עם הקב"ה, ולצד זה - הם גם מהווים אחד מספרי המקרא. השיעורים בסדרה זו יעסקו בקבוצת מזמורי תהילים שלא נידונו בסדרות השיעורים הקודמות על תהילים. כל מזמור יזכה בניתוח ספרותי על פי השיטה שבה נקטנו בעבר - תוך שימוש בכלים לשוניים ותוך התייחסות לפרשני התהילים, מהראשונים ועד האחרונים - מתוך מגמה לעמוד על משמעותו הייחודית.

Seder Nashim

גמרא קידושין Rashei and Rabbanei HaYeshiva Register/log-in

(יום ה') שיעור זה מאפשר, למעשה, לכל יהודי בעולם להצטרף לבית מדרש, ולקבל לביתו מדי שבוע שיעור בעיון. השיעור מיועד לבוגרי ישיבות, ללומדי מסכת בחברותות ולכל מי שרוצה להעשיר את לימוד הגמרא שלו על ידי שיעור עיוני. השיעור מבוסס על הכנת הסוגיא (מ"מ נשלחים). השנה נלמד מסכת קידושין.

Seder Nezikin

אבות דר' נתן Avi Gozlan Register/log-in

(יום ב' כל שבועיים) מסכת אבות דר' נתן עוסקת בנושאים רבים ומגוונים ביותר. המסכת נוגעת בשאלות ערכיות רבות, פותחת לדיון סוגיות מחשבתית, מעשירה את ההבנה בפרשיות תנ"כיות, ומרחיבה את הבנתנו את התורה שבעל פה. זוהי מסכת מרתקת שלא זכתה בעבר ללימוד רחב. נלמד כאן את המסכת ונעמיק בנושאים הנידונים בה, תוך היעזרות בסוגיות המקבילות ובפירושיהם של הראשונים.

Studies in Gemara

דף יומי תשפ"א Alumni and Students Register/log-in

לימוד דף לכל יום במחזוריות של כ-7 שנים וחצי. מתעדכן כל יום, פעמיים בימי ששי.
 

Orach Chaim

מעגל השנה Rav David Brofsky Register/log-in

(יום ג' כל שבועיים) קורס דו-שנתי, שיעסוק בהלכות מועדי ישראל לאורך השנה: נפתח בהלכות תקיעת שופר, נעבור לחנוכה וכן הלאה. לקראת השנה הבאה נשוב לחגי תשרי ונעסוק בהם בהרחבה. השיעורים ידונו הן בפן ההלכתי-טכני והן בשאלות המהותיות שמציבים בפנינו החגים.

Publications

יום-יום - דברי תורה קצרים תשפ"א Alumni and Students Register/log-in

במסגרת זו, יישלח מדי יום דבר תורה קצר - בהלכה, בגמרא, בתנ"ך, במחשבה או בנושא מפרשת השבוע. הנושאים יהיו מגוונים, ודברי התורה יהיו לא-ארוכים. השאיפה היא כי דברי התורה הללו יהוו פתיחה לעיון מעמיק יותר, ויתבלו את יומו של כל מנוי בצבע תורני נוסף.

English series

Torah

Sichot Rashei HaYeshiva 5781 (en) Rashei and Rabbanei HaYeshiva Register/log-in

(Wednesday) Addresses (sichot) on the weekly parasha by the Rashei Yeshiva of Yeshivat Har Etzion. 

Studies in Parashat HaShavua - 5781 (en) Alumni and Students Register/log-in

(Tuesday) An analysis of the parasha, incorporating innovative approaches as well as traditional commentaries, with particular attention to literary aspects and their religious meaning. We welcome the addition of Rav Itiel Gold and the return of Harav Yaakov Medan and Rav Gad Eldad to the writing staff of this series. 

Studies in Tanakh

VBM Digest Rashei and Rabbanei HaYeshiva Register/log-in

(Wednesday) VBM Digest, concise divrei Torah in a pdf format, prepared weekly by Rav Dov Karoll, for distribution in shuls. 

Neviim

Hoshea and Amos: The Strained Bonds of Divine Love Rav Yitzchak Etshalom Register/log-in

(Monday) The geopolitical and religious developments in the shadow of the threat of Assyrian conquest in the middle of the 8th century BCE spurred an unprecedented literary output from Judean prophets which led to four books of Tanakh: Yeshayahu, Micha, Amos and Hoshea. This course will survey the period and the role of prophets against the background of geopolitical events of the era. Along with a general overview of the rhetoric of the nevi'im, we will study the prophecies of Hoshea and Amos, identifying their audiences and the temporal, as well as timeless, messages that their prophecies impart. Last year we finished our examination of Amos, and this year we will cover the entire book of Hoshea. 

Talmud

Series for Testing Rav Yaacov Steinman Register/log-in

Intended for office personnel only. Thank you.

Seder Nashim

Iyun in Kiddushin Rashei and Rabbanei HaYeshiva Register/log-in

(Thursday) An analysis of the major issues in the gemara, geared for students who are learning the basic text on their own. This series, we will focus our learning on the first perek of Kiddushin. 

Studies in Halakha

1000 Years of Jewish History in Halakha Rav Aviad Tabory Register/log-in

(Monday) Over the past millennium, the Jewish community has faced many challenges, opportunities, and changes, and all of these have been reflected and refracted through the lens of Halakha. In this course, we will address the halakhic challenges that arose directly from important historical events, starting from the 11th Century and continuing up to the Second World War. 

Deracheha-Women & Mitzvot Deracheha Staff: Laurie Novick, Director Register/log-in

Deracheha

(Thursday, every other week) Guided, source-based study of halachot pertaining to women, from a woman's perspective. This series is presented in conjunction with Deracheha: Women and Mitzvot, a halachic education website sponsored by Yeshivat Har Etzion in partnership with the VBM and Beit Midrash Migdal Oz. 

Great Thinkers

The Thought of Manitou Rav Uriel Eitam Register/log-in

(Sunday) Rav Yehuda Leon Ashkenazi (1922-1996), known as “Manitou,” was a profound and original thinker and a spiritual leader of francophone Jewry in Israel, Europe, and North Africa. His thought, which draws from diverse sources such as the Kabbala and Rav Kook, focuses on understanding Jewish history and identity within the interplay of ideas in the world. We are pleased to offer the first extensive introduction to his thought in English.