דילוג לתוכן העיקרי

עיון במצוות בעקבות המנחת חינוך

עיון במצוות


(תשפ"ג) (יום ה') בסדרת שיעורים זו נעיין אי"ה מדי שבוע באחת מן המצוות בספר מנחת חינוך. בתקופת זמן אלול נעסוק במצוות הנוגעות לחגי תשרי הבאים עלינו לטובה, ולאחר שמחת תורה נתחיל בע"ה מבראשית ונעיין במצוות הנידונות בספר כסדרן. כמובן, לא נמצה בשיעור אחד את מכלול הנקודות שבהן דן המנחת חינוך, אך נשתדל להתייחס לחלק מן הנקודות המרכזיות ולדון בהן, פעמים רבות כמנוף לעיון בשאלות מרכזיות הנוגעות למצווה הנידונה וגדריה.