דילוג לתוכן העיקרי

עלון שבות 49-50

שה ה גיליון יז-יח - ו שבט תשל"ד

שמונה קרעים בלבבינו, קרעים שאינם מתאחים זעקתנו הבוקעת מקירות לבבנו אילמת כזעקת כל אבן מקירות בית מדרשנו.