דילוג לתוכן העיקרי

הלכות פיקוח נפש

פיקוח נפש

(בקרוב - זמן חורף תשפ"ב) (יום ב') לפי שחביבה נפשן של ישראל לפני המקום יותר מן המצוות, אמר הקדוש ברוך הוא: תיבטל המצוה ויחיה זה" (רש"י על יומא, דף עד). חביבה נפשן של ישראל, וחביבות הן ההלכות העוסקות בפיקוח נפש ובקיום מצוות "וחי בהם". סדרת השיעורים תעסוק בעקרונות המרכזיים בהלכות פיקוח נפש ותתמקד במערכות הציבוריות והממשלתיות המבטיחות את שלומו, ביטחונו, בריאותו ורווחתו של הציבור ופעילותן בשבת ובמועד מעוררת שאלות מגוונות ומרתקות. חלק מן השאלות הן שאלות "חדשות" שלא נידונו בספרות ההלכתיות לדורותיה עד לדורות האחרונים עם תקומתה של מדינת ישראל.