דילוג לתוכן העיקרי

הלכות פיקוח נפש

פיקוח נפש

(זמן חורף תשפ"ב) (יום ב') לפי שחביבה נפשן של ישראל לפני המקום יותר מן המצוות, אמר הקדוש ברוך הוא: תיבטל המצוה ויחיה זה" (רש"י על יומא, דף עד). חביבה נפשן של ישראל, וחביבות הן ההלכות העוסקות בפיקוח נפש ובקיום מצוות "וחי בהם". סדרת השיעורים תעסוק בעקרונות המרכזיים בהלכות פיקוח נפש ותתמקד במערכות הציבוריות והממשלתיות המבטיחות את שלומו, ביטחונו, בריאותו ורווחתו של הציבור ופעילותן בשבת ובמועד מעוררת שאלות מגוונות ומרתקות. חלק מן השאלות הן שאלות "חדשות" שלא נידונו בספרות ההלכתיות לדורותיה עד לדורות האחרונים עם תקומתה של מדינת ישראל. (זמן חורף תשפ"ג) (יום ב') (במהלך זמן החורף האחרון, עסקנו במקורות לפיקוח נפש הדוחה שבת, לסוגיית הותרה ודחויה על כלל השלכותיה, וכן למושג פיקוח נפש ציבורי. בעזרת ה' במהלך זמן חורף של השנה הבאה (תשפ"ג), נעבור לחלקה השני של הסידרה, שיתמקד בהלכות פיקוח נפש בעולמות צבא וביטחון: דיני מלחמה בשבת, תפיסות הנוגעות ליחסי חוץ ולביטחון לאומי; וכן לשאלות מעשיות המתעוררות תדיר בתחומים אלה, כגון: חזרה מפעילות מבצעית ומהצלה בשבת, הצטרפות לנסיעת היתר, שימוש ב"התקני גרמא" ובהתקנים הלכ-טכנולוגיים ועוד. מחכים לראותכם! קיץ טוב ובריא לכולנו!)