דילוג לתוכן העיקרי

שיחות ראשי הישיבה תשפ"ג

שיחות ראשי הישיבה


(יום ד') בראש ישיבת הר עציון עומדים שלושה ראשי ישיבה: הרב יעקב מדן, הרב ברוך גיגי והרב משה ליכטנשטיין. הם זכו להיות תלמידים מובהקים של ראשי הישיבה המייסדים הרב יהודה עמיטל זצ"ל והרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, שעמדו בראשה כארבעים שנה והעמידו אלפי תלמידים. רבים מתלמידיהם היו למחנכים, לרבנים ואף לראשי ישיבות אחרות. מדי שבוע נפרסם שיחה שהעביר אחד מראשי הישיבה על פרשת השבוע או על ענייני דיומא. (לפעמים נעלה לסדרה זו גם שיחה מפי אחד הר"מים.) סדרה זו מוקדשת לעילוי נשמת פנינה בת ר' אהרון (למשפחת פריירייך) ע"ה.