דילוג לתוכן העיקרי

תורת משה - פרקי המצוות בספר דברים

(ימי ראשון ורביעי, קיץ) ספר דברים נתכנה בפי חכמים "משנה תורה" מפני שהוא כולל רוב גופי תורה המצויים בשאר ספרי התורה. בשיעורנו נתמקד בפרקי המצוות של ספר דברים ונעמוד על משמעותן, הן על המחודש והן על המבואר במצוות, מתוך השוואה והקבלה מדוקדקת בין ספר דברים למקבילותיו, ונבין מדוע לא ניתנו המצוות בשלמותן בהתגלות הישירה של ה' קודם לכן ומה מלמד אותנו תהליך המסירה והגילוי המורכב על משמעותם וטעמם של המצוות בפרט ועל רוחו של ספר דברים בכלל. השיעור יישלח בכל ראשון ורביעי מכ' בתמוז ועד י"ח במרחשוון.