דילוג לתוכן העיקרי

תורת חסד | ביבליוגרפיה של כתבי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל מהדורה רביעית תשפ"ג

הרב דב קרול
20.03.2023

 

מהדורה רביעית – תשפ"ג

הוכן על-ידי הרב דב קרול

המהדורה הראשונה של הביבליוגרפיה של כתבי הרב ליכטנשטיין הוכנה על-ידי הרב נתנאל הלפגוט ופורסמה בכתב-העת טרדישון, גליון 25, 2 (חורף 1990), עמ' 58-65.

המהדורה השניה עודכנה על-ידי פרופ' אביעד הכהן בשנת תשנ"ד, ופורסמה בעלון שבות – בוגרים גליון ג (תמוז תשנ"ד), עמ' 135-145.

המהדורה השלישית הוכנה על-ידי הרב דב קרול, והוצגה לראשונה לרב ליכטנשטיין לכבוד יום הולדתו השבעים-וחמש (יום ירושלים, תשס"ח). היא פורסמה בעלי עציון גליון 16 בשנת 2009 (תשס"ט) בגליון מיוחד שהודפס לכבודו של הרב ליכטנטשיין. גירסה מקוונת של מהדורה זאת גם היתה מתעדכנת לפרקים.

אנו מציגים כעת מהדורה רביעית, עם עדכון והוספה של מאות קישורים, עדכונים ותיקונים של הרבה הפניות פנימיות, ובנוסף הוספת הערות לפי הצורך לעזרת המשתמש. נוספו גם קטגוריות נוספות כדי לסייע במציאת החומר. אנו מתכוונים לעדכן גם מהדורה זאת לפרקים, בעז"ה. גירסה זאת עודכנה לאחרונה בתאריך ח' ניסן תשפ"ג (30.3.23).

כפי שנעשה במהדורות קודמות, כל מאמר שנכתב או מסוכם על-ידי אחרים, על-פי דבריו או כתביו של הרב ליכטנשטיין, מסומן בכוכבית. מתוך כלל המאמרים, 289 מהם נכתבו על-ידי הרב בעצמו (כולל תרגומים של מאמרים שהוא כתב), ועוד 974 מאמרים הינם שיכתובים, תמלולים וסיכומים על-ידי תלמידים. בכל קטגוריה, המאמרים שנכתבו על-ידי הרב ליכטנשטיין מופיעים בהתחלה, ואחר-כך המאמרים שמסומנים בכוכבית – ובכל קטגוריה, המאמרים בעברית מופיעים בקדימות למאמרים באנגלית.

ישנם קישורים בודדים שמפנים לאתרים שדורשים הרשמה מהמשתמש.

ביבליוגרפיה זו מפנה לחומרים כתובים. ניתן למצוא שיעורי שמע של הרב ליכטנשטיין באתר של בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון – בעברית ובאנגלית, ובאתר של ישיבת רבנו יצחק אלחנן – ישיבה אוניברסיטה שנקרא YUTorah online.

ניתן להפנות תיקונים או מקורות נוספים אליי במייל: [email protected].

הכתבים מאורגנים לפי הקטגוריות המופיעות להלן (לאחר התיאור המקביל באנגלית):

‏א. ספרים – Books

‏ב. זרעים – Seder Zera’im

‏ג. מועד – Seder Mo’ed

‏ד. נשים – Seder Nashim

‏ה. נזיקין – Seder Nezikin

‏ו. קדשים – Seder Kadashim

‏ז. טהרות – Seder Taharot

‏ח. שמיטה – Shemitta

‏ט. חיי משפחה, מעמד האשה וחברה מעורבת – Family Life, Women’s Status and Intergender Relations

‏י. מוסר והלכה – Morality and Halakha

‏יא. מחשבה והשקפה – Philosophy and Jewish Thought

‏יב. תלמוד תורה –Torah Study

‏יג. תשובה – Repentance

‏יד. יהדות וחכמה/תרבות – Torah and General Culture/Knowledge

‏טו. בין ישראל לעמים, גירות – Jews and Gentiles, Conversion

‏טז. יחסים בין יהודים – Relationships between Jews

‏יז. ציונות דתית, מדינת ישראל וצה"ל – Religious Zionism, State of Israel, Israel Defense Forces

‏יח. אירועי ובעיות זמננו בארץ – Contemporary Issues and Current Events, Israel

‏יט. יהדות אורתודוקסית בתפוצה – Diaspora Orthodoxy

‏כ. בראשית – Bereishit

‏כא.  שמות – Shemot

‏כב.ויקרא – Vayikra

‏כג. במדבר - Bemidbar

‏כד. דברים – Devarim

‏כה.ימים נוראים וסוכות – High Holidays and Sukkot

‏כה‏כו. חנוכה – Chanukka

‏כז. עשרה בטבת ויום השואה – Asara Be-Tevet and Yom Ha-Shoah

‏כח. תענית אסתר ופורים – Ta’anit Esther and Purim

‏כט. פסח – Pesach

‏ל. יום העצמאות – Yom Ha-Atzma’ut

‏לא. יום ירושלים – Yom Yerushalayim

‏לב. שבועות – Shavu’ot

‏לג. שבעה עשר בתמוז ותשעה באב – Shiva Asar Be-Tammuz and Tisha Be-Av

‏לד. דברי הספד וזיכרון – Eulogies and Memorial Articles

‏לה. מחשבת וחיי הגרי"ד סולובייצ'יק ז"ל – The Rav z”l

‏לו. ישיבת הר עציון – Yeshivat Har Etzion

‏לז. לשון וספרות – Languag  and literature

‏לח. לימוד תנ"ך – Bible Study

‏לט. ישיבה אוניברסיטה – YU-RIETS

‏מ. הקדמות והסכמות – Introductions and Approbations

‏מא. שונות – Miscellaneous

 

 1. מנחת אביב: חידושים ועיונים בש"ס, עורך: הרב אליקים קרומביין, ירושלים תשע"ד, 608 עמודים.
 2. קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום, הכין וערך: ש"י ליכטנטשיין, ירושלים תשע"ז, 440 עמודים.
 3. מוסר אביב: על מוסר אמונה וחברה. עורכים: אביעד הכהן וראובן ציגלר, ירושלים תשע"ו, 295 עמודים.
 4. רוח אביב: על עבודת ה', משפחה וקהילה. עורכים: ראובן ציגלר והרב אליקים קרומביין, ירושלים, תשפ"ב, 354 עמודים.
 5. * סידרת שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין: פסחים, גיטין, דינא דגרמי, בבא מציעא – השואל, בבא בתרא – חזקת הבתים, הוריות, זבחים, טהרות [לערכים המלאים, ראה על סדר הש"ס להלן].
 6. * באור פניך יהלכון: מידות וערכים בעבודת ה', ערך ראובן ציגלר, ספריית הגיונות, הוצאת תבונות (אלון שבות, תשס"ו), 213 עמודים; בהוצאת ידיעות ספרים, תל-אביב, תשע"ב, 270 עמודים; VBM – באור פניך יהלכון: ערכים ומידות בעבודת ה' [תרגום של מקור 15].
 7. * מבקשי פניך: שיחות עם הרב אהרן ליכטנשטיין, מאת הרב חיים סבתו, ידיעות ספרים (2011), 281 עמודים [תורגם במקור 16].
 8. * תקווה לדורשיך: על תשובה ועבודת ה', עריכה ועיבוד: מרדכי ברגר וראובן ציגלר, ספרי מגיד, ירושלים תשפ"א, 259 עומדים [תרגום של מקור 17 בהוספת פרק].
 9. * בשובך לציון: שיחות הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין ליום העצמאות וליום ירושלים, עורך: קלמן נוימן, ידיעות אחרונות, ירושלים תשפ"ב, 412 עמודים.
 10. Henry More: The Rational Theology of a Cambridge Platonist, Harvard University Press, (Cambridge, 1962) [Publication of source ‎1223].
 11. Leaves of Faith, volume 1: The World of Jewish Learning, Ktav, Jersey City, 2003, 250 pages.
 12. Leaves of Faith, volume 2: The World of Jewish Living, Ktav, Jersey City, 2004. 367 pages.
 13. Varieties of Jewish Experience, Ktav, Jersey City, 2011, 317 pages.
 14. Values in Halakha: Six Case Studies, Mishnat HaRAL / Yeshivat Har Etzion / Maggid Books, Jerusalem, 2023, 342 pages.
 15. * By His Light: Character and Values in the Service of God, ed. Reuven Ziegler, Ktav - Yeshivat Har Etzion, Jersey City/Alon Shevut, 2003; VBM: By His Light – Developing a Torah Personality [Translated in source ‏6].
 16. * Seeking His Presence: Conversations with Rabbi Aharon Lichtenstein, by Haim Sabato, Yedioth Books, Tel Aviv, 2016, 353 pages [Translation of source ‏7].
 17. * Return and Renewal: Reflections on Teshuva and Spiritual Growth, adapted and edited by Michael Berger and Reuven Ziegler, Maggid, 2018, 228 pages [Translated in source ‏8 with an added chapter].
 1. "בעניין פטור הפקר במתנות עניים, תרומות ומעשרות", הדרום גליון כג (תשכ"ו), עמ' 180-210; מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 3-47.
 2. "בענין מצוות פאה", עלון שבות, שנה ד (תשל"ג), גליון ד, עמ' 21-23; בעריכה חדשה: שבועות (באר מרים, סדרה לחגים), עורך ראשי הרב יעקב מדן, ישיבת הר עציון-ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תשע"ב, עמ' 193-195.
 3. "בענין דין קול רם בברכת כהנים ומקרא ביכורים", עלון שבות, שנה ה (תשל"ד), גליון י, עמ' 3-11.
 4. "בענין קול בתפילה" (א), עלון שבות, שנה ה (תשל"ד), גליון יא, עמ' 3-19; "בעניין קול בתפילה (1): VBM הלכה: אורח חיים; "בענין קול בתפילה" (ב), עלון שבות, שנה ה (תשל"ד), גליון יד, עמ' 6-20; "בעניין קול בתפילה (2)", VBM הלכה: אורח חיים; "בענין קול בתפילה" (ג), עלון שבות, שנה ה (תשל"ד), גליון יז-יח, עמ 39-54; "בעניין קול בתפילה (3)", VBM הלכה: אורח חיים; "קול בתפילה", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 163-199 [תורגם במקור 66].
 5. "בענין הבאת ביכורים קודם העצרת", עלון שבות, שנה ח (תשל"ז), גליון ד, עמ' 21-26; VBM: חגים - שבועות.
 6. "סעוד תסעוד עימו – השתתפות המקבל בגמילות חסדים", ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, עורך אריה מורגנשטרן, (תשל"ט, תל-אביב), עמ' 81-93; "סעד תסעוד עמו", במעגלי צדק 2 (תשס"ד), עמ' 4-12; VBM – הלכה, חלק א וחלק ב; "סעוד תסעוד עמו: השתתפות המקבל בגמילות חסדים", מוסר אביב: על מוסר, אמונה וחברה, ירושלים תשע"ו, עמ' 53-68 [תורגם במקור 56].
 7. "בענין מצוות שמיטת כספים", עלון שבות, שנה יא (תש"מ), גליון 77, עמ' 5-19; "מצוות שמיטת כספים", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 81-90; VBM הלכה: יורה דעה.
 8. "הקדמה" (על ברכות הנהנין), עלון שבות גליון 105 (תשד"מ), עמ' 2-4.
 9. "בענין צירוף מיני תרומה", עלון שבות, שנה טו, גליון 108 (תשמ"ד), עמ' 12-26; "צירוף מיני תרומה", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 69-79; VBM הלכה: יורה דעה.
 10. "קנין עכו"ם בארץ ישראל", עלון שבות גליון 136-135 (תשנ"ב), עמ' 9-23; מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 49-68.
 11. "בענין הזכרת שם ומלכות בברכה", עלון שבות גליון 151 (תשנ"ח), עמ' 13-18; VBM - הלכה: אורח חיים [תורגם במקור 57].
 12. "בעניין צדקה בארץ ישראל ובחו"ל", שערי שמואל: ספר זכרון לשמואל קלוגהפט ז"ל (עורך: יצחק אלפסי), בת-ים, תש"ס, עמ' 22-29; VBM הלכה: יורה דעה – חלק א וחלק ב; "צדקה  בארץ ישראל ובחוץ לארץ", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 107-115 [תורגם במקור 58].
 13. "בענין מצות הפרשת חלה", אור המזרח כרך נ', חוברות א-ב (תשס"ה), עמ' 19-28.
 14. "בענין נטילת חלק בארץ על ידי שבט לוי", ספר זבד טוב: מוקדש לכבוד מורנו הגאון רבי זבולון חרל"פ שליט"א (עורך: ארי שלמה זץ), תשס"ח, עמ' שצט-תיא; "נטילת חלק בארץ ישראל על ידי שבט לוי", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 91-106.
 15. "קדושת שמיטה ויובל", קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום, ירושלים תשע"ז, עמ' 167-205 [ראה במקביל במקור ‏53 בעברית, ובתרגום מקור זה במקור 64].
 16. "קדושת ארץ ישראל", קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום, ירושלים תשע"ז, עמ' 261-347.
 17. * "שמיטה", דף קשר א (תשמ"ו), גליון 20; עלון שבות קשר תפוצות גליון 10 (תשמ"ו), עמ' 12-14; "גדרי איסורי עבודת קרקע בשמיטה מן התורה", VBM – הלכה: יורה דעה; "שמיטה (חרישה וזריעה) ", דף קשר א (תשמ"ו), גליון 21; עלון שבות קשר תפוצות גליון 10 (תשמ"ו), עמ' 15-17; "איסורי חרישה ונטיעה בשביעית", VBM – הלכה: יורה דעה. [למאמרים העוסקים בשמיטה מבחינה רעיונית, ראה בחלק ‏ח.]
 18. * "זמן תפילת שחרית", עלון שבות קשר תפוצות גליון 11 (תשמ"ז) עמ' 31-35; דף קשר א (תשמ"ז), גליון 72; VBM – הלכה: אורח חיים [תורגם במקור 65].
 19. * "היתר מכירת הקרקעות בשביעית", דף קשר א (תשמ"ז), גליון 92; VBM – הלכה: יורה דעה.
 20. * "מצות צדקה – חלק א'", דף קשר א (תשמ"ח), גליון 116; VBM – הלכה: יורה דעה [תורגם במקור 60]; "צדקה - מצוות עשה ולאווין" (חלק ב), דף קשר א (תשמ"ח), גליון 120; VBM – הלכה: יורה דעה [תורגם במקור 59].
 21. * "אמירה לנוכרי בשביעית", עלון שבות – בוגרים גליון ג (תשנ"ד), עמ' 67-70.
 22. * "דו"ח מצב: על האתגר שבלימוד מסכת ברכות", דף קשר ט (תשס"א), גליון 806.
 23. * "סדר קדימויות בגמילות חסדים", דף קשר גליון 1132 (תשס"ח), פורסם שנית ביתר הרחבה בדף קשר גליון 1216 (תש"ע).
 24. * "ברכת הגומל" (חלק א), VBM – הלכה: אורח חיים; "מהותה של ברכת הגומל" (חלק ב), VBM – הלכה: אורח חיים [תורגם במקור 63; ראה במקביל במקור ‏42 בעברית].
 25. * "בעניין ברכת הגומל", VBM – הלכה: אורח חיים [מקביל למקור ‏41 בעברית, שתורגם במקור 63].
 26. * "אריכות בתפילה", VBM – הלכה: אורח חיים [תורגם במקור 61].
 27. * "בעניין נטיעה לרבים בעורלה", VBM – הלכה: יורה דעה.
 28. * "המצוות התלויות בארץ", VBM – הלכה: יורה דעה [תורגם במקור 62].
 29. * "אכילת אדם כמחייב בחלה", VBM – הלכה: יורה דעה.
 30. * "בעניין הפרשה מן היפה בתרומות ומעשרות", VBM – הלכה: יורה דעה.
 31. * "פדיון מעשר שני ושביעית", VBM – הלכה: יורה דעה.
 32. * "ביעור פירות שביעית", VBM – הלכה: יורה דעה.
 33. * "כפייה על הצדקה", VBM – הלכה: הלכות מדינה וחברה.
 34. * "קדימויות בצדקה וחסד", VBM – הלכה: חושן משפט.
 35. * "חובת הציבור בגמילות חסדים", VBM – הלכה: הלכות מדינה וחברה.
 36. * "בין שמיטה ליובל", VBM – הלכה: יורה דעה [תורגם במקור 64; ראה במקביל במקור ‏32 בעברית].
 37. * "כלאיים", VBM – הלכה: יורה דעה.
 38. * "איסור הנאה וכלאי הכרם", VBM – הלכה: יורה דעה.
 39. The Responsibilities of the Recipient of Charity,” Alei Etzion 16 (2009), pp. 7-30; VBM Halakha: Part 1 and Part 2; Values in Halakha: Six Case Studies (Maggid Books, 2023), pp. 319-342 [Translation of source ‏23].
 40. Mentioning Shem and Malkhut in Blessings,” VBM Halakha [Translation of source ‏28].
 41.  “Tzedaka in Eretz Yisrael and in Chutz La-Aretz,” VBM Halakha, Part 1 and Part 2; “Charity in Israel and the Diaspora,” VBM Holiday [Two different translations of Hebrew source ‏29].
 42. * “Tzedaka: Positive and Negative Mitzvot,” VBM Halakha [Translation of part 2 of source ‏37].
 43. * “Tzedaka and Gemilat Chasadim,” VBM Halakha [Translation of part 1 of source ‏37].
 44. * “Prolonging Prayer,” VBM Halakha [Translation of source ‏43].
 45. * “Laws Dependent upon the Land of Israel,” VBM Halakha; “Seder Zeraim: The Laws Dependent upon the Land of Israel,” VBM Holiday [Translation of source ‏45].
 46. * “Birkat Ha-Gomel,” VBM Halakha, Part 1 and Part 2 [Translation of source ‏41; see also parallel Hebrew source ‏42].
 47. * “The Difference Between Shemitta and Yovel,” VBM Halakha [Translation of source ‏53; see parallel Hebrew source ‏32].
 48. * “The Time for Shacharit,” VBM Halakha [Translation of source ‏35].
 49. * “The Need for Voice with Respect to the Amida Prayer,” VBM Halakha, Part 1a, Part 1b, Part 2 and Part 3 [Translation of source ‏21].
 1. "בענין קיום שבתון ביום הכיפורים", עלון שבות, שנה ה (תשל"ג-תשל"ד), גליון א-ב, עמ' 37-42; דף קשר ב (תש"ן), גליון 201; VBM – חגים [מעובד למקור ‏983 בעברית ובתרגום למקור 988].
 2. "תשובה בענין הדלקת נר חנוכה על ידי חיילים הנמצאים בשטח", עלון שבות, שנה ה (תשל"ד), גליון כג, עמ' 35-55; VBM – חגים.
 3. "בענין הזכרה מעין המאורע", בתוך הקובץ נר זיכרון להרב צבי דב קנוטופסקי ז"ל (ירושלים, תשל"ד), עמ' 28-40; "הזכרת מעין המאורע", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 153-162.
 4. "שואל ומשיב: בדין הדלקת נר חנוכה להצופחיילים ומטיילים", עלון שבות, שנה יב (תשמ"א), גליון 84, עמ' 84-88 (הכותרת באתר כמו כותרת דף קשר); "הדלקת נר חנוכה לחיילים ולמטיילים", דף קשר ב (תשמ"ט), גליון 159; "הדלקת נר חנוכה ע"י חיילים הנמצאים בשטח", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 585-600 [מעובד בתרגום במקור 138].
 5. "בעיית תפילת שבת", שיח יצחק: מאסף לענייני תפילה לזכר יצחק לביא ז"ל, ערך יהודה שביב, (ירושלים, תש"ם), עמ' 105-86; "התפילה בשבת", מוסר אביב: על מוסר, אמונה וחברה, ירושלים תשע"ו, עמ' 117-136 [מתורגם ומעובד ממקור 125].
 6. "בענין חיוב סומא בנר חנוכה", הדרום גליון נ (תש"ם), עמ' 184-205; "חיוב סומא בנר חנוכה", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 267-297; VBM  - הלכה: חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד וחלק ה [תורגם במקור 130].
 7. "שואל ומשיב: בענין חיוב סוכה במשך טיול", עלון שבות, שנה יג (תשמ"ב), גליון 90, עמ' 78-89; "חיוב סוכה במשך טיול", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 575-584; "חיוב סוכה בטיול", VBM – חגים: סוכות; מעובד מחדש: "האם מותר לטייל בחג הסוכות?" סוכות (באר מרים, סדרה לחגים), עורך ראשי הרב יעקב מדן, ישיבת הר עציון-ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תשע"ה, עמ' 150-158 [תורגם במקור 135].
 8. "העוסק בתורה פטור מן המצווה", בית יצחק גליון טז - "כבוד הרב" (תשמ"ג), עמ' 187-201; מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 119-140; VBM – הלכה, חלק א וחלק ב [תורגם במקור 127].
 9.  "בענין מהלך כעומד", עלון שבות, שנה יז, גליון 113 (תשמ"ו), עמ' 7-20; "מהלך כעומד", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 211-220.
 10. "בענין חמץ של הקדש שקיבל עליו אחריות", המעלות לשלמה: ספר זכרון בהלכה ובאגדה למרן הגאון האדיר, שר התורה הרב ר' שלמה גורן זצוק"ל, עורך: הרב ד"ר יצחק אלפסי (ירושלים תשנ"ו), עמ' 325-332; "חמץ של הקדש שקיבל עליו אחריות", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 255-265 [ראה במקביל במקור ‏118 בעברית ובתרגומו במקור 144].
 11. "בעניין ברכה על מילת שני תינוקות", בית יצחק גליון כט (תשנ"ז), עמ' 67-76; "ברכה על מילת שני תינוקות", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 141-151.
 12. "בענין מצוות ימים טובים", עלון שבות 150: ספר היובל לישיבת הר עציון (תשנ"ח), עמ' 9-20; VBM הלכה, חלק א: שמחת יום טוב וחלק ב: תפקיד מצוות היום; "מצוות ימים טובים", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 241-253 [תורגם במקור 126; חלק מהמאמר מעובד במקור ‏110 בעברית].
 13. "בענין אבלות שלשים", בתוך ספר זכרון כתונת יוסף: יד ושם להאי גברא רבא ויקירא ידידנו ורבנו הרב הגאון ר' יוסף וונפסקי זצ"ל שואל ומשיב וחבר הכולל העליון ישיבת רבנו יצחק אלחנן, הרב דוד גוטליב, הרב שמואל מאיברוך, הרב דניאל פלדמן, עורכים (ניו יורק תשס"ב), עמ' תלה-תמב; "אבלות שלושים", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 311-319 [תורגם במקור 132].
 14. "שבות מתקן בשבת ויום טוב", בית יצחק גליון לד (תשס"ב), עמ' 104-125; מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 221-239.
 15. "קטן בנר חנוכה", באורך נראה אור: קובץ מאמרים לחנוכה לזכרו של סגן דני כהן הי"ד, עורכים: ישראל רוזנסון ועזריה אריאל, (ירושלים, תשס"ד), עמ' 127-136; מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 299-310; VBM – הלכה: חלק א וחלק ב  [תורגם במקור 135].
 16. "הוצאת מקצת חפץ", ממגד הארץ ב (תשס"ה), עמ' 13-19; מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 203-210.
 17. "הקדמה", שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין: פסחים, תשס"ו, עמ' 5.
 18. "קדושת שבת ויום טוב", קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום, ירושלים תשע"ז, עמ' 3-103.
 19. "קידוש", קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום, ירושלים תשע"ז, עמ' 105-136.
 20. "קדושת יום הכיפורים", קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום, ירושלים תשע"ז, עמ' 137-165.
 21. "קידוש החודש ועיבור השנה", קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום, ירושלים תשע"ז, עמ' 207-257.
 22. * "בענין מצווה הבאה בעבירה" (סיכום שיעור) [מביקור הרב בישיבה לפני עלייתו], עלון שבות, שנה א (תש"ל), גליון ו, עמ' 12; VBM.
 23. * "סוכה ולולב כמצוות היום – סיכום שיעור פתיחה בפרק לולב הגזול", דף קשר א (תשמ"ה), גליון 1.
 24. * "בדין 'בל תוסיף'", דף קשר א (תשמ"ה), גליון 5.
 25. * "בענין מלאכת מחשבת", עלון שבות קשר תפוצות גליון 13, עמ' 18-22 (תשמ"ח); דף קשר א (תשמ"ז), גליון 86; VBM – הלכה: אורח חיים.
 26. * "בענין הדס הגזול והיבש", דף קשר א (תשמ"ח), גליון 105.
 27. * "בעניין גילוח לכבוד שבת בימי ספירת העומר", דף קשר ב (תשמ"ח), גליון 133; VBM – הלכה: אורח חיים [תורגם במקור 149].
 28. * "אמירת 'המלך הקדוש' ו'המלך המשפט' בעשרת ימי תשובה", דף קשר ב (תשמ"ט), גליון 150; VBM – הלכה: אורח חיים [מעובד בתרגום במקור 135].
 29. * "בעניין חובת ביעור ושריפת חמץ ואיסורי הנאה", דף קשר ב (תשמ"ט), גליון 194; עלון שבות קשר תפוצות גליון 18 (תש"ן) עמ' 17-22.
 30. * "לא יראה ולא ימצא", דף קשר ג (תש"ן), גליון 228; "לא ייראה ולא יימצא", VBM – חגים [מעובד בתרגום במקור 142; ראה במקביל בפרק שנים-עשר במקור ‏106 בעברית].
 31. * "בעניין נענועי לולב בהלל", דף קשר ג (תשנ"א), גליון 253; VBM – חגים [מעובד בתרגום במקור 136].
 32. * "הימנעות מחילול שבת בפיקוח נפש", דף קשר ג (תשנ"א), גליון 272; עלון שבות קשר תפוצות גליון 20 (תשנ"א), עמ' 6-8; VBM – הלכה: אורח חיים [מעובד בתרגום במקור 133].
 33. * "אירגון פעילות חינוכית שעשויה לגרום לחילול שבת", דף קשר ד (תשנ"ב), גליון 325; עלון שבות קשר תפוצות גליון 21 (תשנ"ג), עמ' 1-5; "ארגון פעילות חינוכית שעשויה לגרום לחילול שבת" VBM – הלכה: אורח חיים [מעובד בתרגום במקור 134].
 34. * "בעניין שימור מצה", עלון שבות – בוגרים גליון ב (תשנ"ד), עמ' 53-57; VBM – חגים [תורגם במקור 144].
 35. * "הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת", דף קשר ו (תשנ"ז), גליון 578; VBM – חגים [מעובד בתרגום במקור 139].
 36. * "ביטול חמץ", עלון שבות – בוגרים גליון י (תשנ"ז), עמ' 5-23 [ראה במקביל בפרק השביעי של מקור ‏106 בעברית].
 37. * "לחיות על קידוש השם", עלון שבות – בוגרים גליון טו (תשס"ב), עמ' 39-55; "וחי בהם...": על קידוש השם – אסופת מאמרים (עורך: יצחק אלפסי), גבעתיים, תשס"ג, עמ' 52-67; VBM – הלכה: הלכות מדינה וחברה, חלק א וחלק ב [תורגם במקור 150].
 38. * "תיקון שבת, תיקון יום טוב, תיקון העולם ותיקון האדם", עלון שבות – בוגרים גליון טו (תשס"ב), עמ' 57-78.
 39. * "מעשה מצווה שעשוי להביא לחילול שבת", עלון שבות – בוגרים גליון טז (תשס"ב), עמ' 51-60.
 40. * שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין: פסחים, ישיבת הר עציון, אלון שבות, תשס"ו. כולל בתוכו: "תוקפה של בדיקת חמץ" [נדפס בעריכה מסוימת: "בדיקת החמץ וביעורו", פסח (באר מרים, סדרה לחגים) עורך ראשי הרב יעקב מדן, ישיבת הר עציון-ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תשע"ד, עמ' 101-108], "בדיקת חמץ לאחר ביטול", "מועד בדיקת חמץ" [ראה במקביל במקור ‏117 בעברית], "שוכר ומשכיר בבדיקת חמץ", "נאמנות על בדיקת חמץ", "מקח טעות", "ביטול חמץ" [ראה במקביל במקור ‏102 בעברית], "הפקר כביטול חמץ" [מאמר סיכום על שני המאמרים על ביטול חמץ הודפס תחת הכותרת: "ביטול חמץ", פסח (באר מרים, סדרה לחגים), עורך ראשי הרב יעקב מדן, ישיבת הר עציון-ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תשע"ד, עמ' 119-126], "חמץ משש שעות ולמעלה", "שריפת חמץ ביום טוב", "שמע מינה מדרבי עקיבא תלת", "בל ייראה ובל יימצא" [ראה במקביל במקור ‏96 בעברית, ועיבוד בתרגום של הנ"ל במקור 143], "קבלת אחריות", "ארנונא", "ייחד לו בית", "ביטול חמץ בערב פסח", "נוסח ברכת המצוות", "עובר לעשייתן", "עובר לעשייתן בלולב", "אין ספק מוציא מידי ודאי", "ספקות בבדיקת חמץ", "חמץ נוקשה".
 41. * "מצות אכילת מרור", דף קשר גליון 1048 (תשס"ו) [תורגם במקור 128].
 42. * "תלמוד תורה בסוכה", דף קשר גליון 1112 (תשס"ח) [תורגם במקור 137].
 43. * "מינוי שליח ציבור", דף קשר גליון 1236 (תשע"א) [תורגם במקור 155].
 44. * "דמותן הכפולה של מצוות המועדים", ראש השנה (באר מרים, סדרה לחגים), עורך ראשי הרב יעקב מדן, ישיבת הר עציון-ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תשע"א, עמ' 57-63 [עיבוד מתוך מקור ‏78 בעברית שתורגם במקור 126].
 45. * "חיוב נשים בהדלקת נר חנוכה", VBM – הלכה: אורח חיים; בעריכה מסוימת: "חיוב נשים בהדלקת הנרות", חנוכה (באר מרים, סדרה לחגים), עורך ראשי הרב יעקב מדן, ישיבת הר עציון-ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תשע"ג, עמ' 140-147 [תורגם במקור 140].
 46. * "הדלקה מנר לנר", VBM – חגים [תורגם במקור 141].
 47. * "הצורך בעשרה בקריאת המגילה", VBM – חגים [תורגם במקור 142].
 48. * "מכירת חמץ", VBM – חגים [תורגם במקור 145].
 49. * "תערובת חמץ", VBM – חגים [תורגם במקור 146].
 50. * "מצה של איסור", VBM – חגים [תורגם במקור 147].
 51. * "ליל י"ד ול' יום קודם הפסח" [לגבי בדיקת חמץ], VBM –חגים [ראה במקביל בפרק שלישי של מקור ‏106 בעברית].
 52. * "פסחים דף ה: - חמץ של הקדש", VBM – גמרא: מסכת פסחים; בעריכה קצת שונה: "חמץ של הקדש", VBM – חגים [תורגם במקור 144; ראה במקביל במקור ‏76 בעברית].
 53. * "יסודות בעניין ברית מילה", VBM – הלכה: יורה דעה [תורגם במקור 151].
 54. * "בעניין הטפת דם ברית", VBM – הלכה: יורה דעה.
 55. * "תהליך המילה", VBM – הלכה: יורה דעה [תורגם במקור 153].
 56. * "מהות מצוַת המילה", VBM – הלכה: יורה דעה [תורגם במקור 152].
 57. * "מילה בשבת", VBM – הלכה: יורה דעה [תורגם במקור 154].
 58. * "מצוות לאו ליהנות ניתנו", VBM – הלכה: יורה דעה.
 59.  “Chapter 6: Prayer on Shabbat,” Leaves of Faith, volume 2 (2004), pp. 153-177 [Translated and edited in source ‏71].
 60. The Mitzvot of the Festivals,” VBM Halakha, Part 1: Simchat Yom Tov and Part 2: Role of the Unique Mitzvot [Translation of source ‏78; see also a Hebrew adaptation of that article in source ‏110].
 61. “Does Involvement in Torah Exempt One from Mitzvot?” Alei Etzion 16 (2009), pp. 71-107; VBM Halakha, Part 1 and Part 2; “Involvement in Torah as an Exemption from Mitzvot,” VBM Talmud: Sukka, Part 1, Part 2, Part 3 and Part 4 [Translation of source ‏74 above].
 62. * “The Mitzva to Eat Maror,” VBM Holiday; VBM Parsha Digest IV:34 Pesach Issue: Chag Rishon (5782) [Translation of source ‏107].
 63. “Travelling and the Mitzva of Sukka,” VBM Holiday [Translation of source ‏73].
 64. Regarding a Blind Person’s Obligation in Mitzvot,” VBM Halakha, Part 1, Part 2 and Part 3 [Translation of source ‏72].
 65. “Can a Child Light Chanuka Candles for a Household?” VBM Halakha [Translation of source ‏81].
 66. “Sheloshim – The Thirty Day Mourning Period,VBM Halakha [Translation of source ‏79].
 67. * “Avoiding Emergency Shabbat Violation,” VBM Halakha [Adaptation of Hebrew source ‏98].
 68. * “Educational Programming which Can Lead to Shabbat Desecration,” VBM Halakha [Adaptation of Hebrew source ‏99].
 69. * “Adding ‘Ha-melekh Ha-kadosh’ and ‘Ha-melekh Ha-mishpat’ During the Ten Days of Teshuva,” VBM Halakha [Adaptation of Hebrew source ‏94].
 70. * “The Importance of Shaking the Lulav during Hallel,” VBM Holiday [Adaptation of Hebrew source ‏97].
 71. * “Torah Study in the Sukka,” VBM Holiday [Translation of source ‏108].
 72. * “Lighting Chanuka Candles by Soldiers and Travelers,” VBM Holiday [Adaptation of source ‏70].
 73. * “Lighting Chanuka Candles in the Synagogue,” VBM Holiday [Adaptation of source ‏101].
 74. * “Women’s Obligation to Light Chanuka Candles,” VBM Holiday; “A Woman’s Obligation to Light Chanuka Candles,” VBM Holiday [Translation of source ‏111].
 75. * “Lighting from Candle to Candle,” VBM Holiday [Translation of source ‏112].
 76. * “The Need for a Quorum of Ten for Megila Reading,” VBM Holiday [Translation of source ‏113].
 77. * “Owning Chametz: Lo Yera'eh and Lo Yimatzeh,” VBM Holiday [Adaptation of Hebrew source ‏96; see also parallel Hebrew source, chapter 12 of source ‏106].
 78. * “Shimur Matza,” VBM Holiday [Translation of source ‏100].
 79. * “The Sale of Chametz,” VBM Halakha [Translation of source ‏114].
 80. * “Ta’arovet Chametz (chametz mixtures),” VBM Halakha [Translation of source ‏115].
 81. * “Forbidden Matza,” VBM Holiday [Translation of source ‏116].
 82. * “Chametz shel Hekdesh,” VBM Holiday [Translation of source ‏118; see also parallel Hebrew source ‏76].
 83. * “Shaving in Honor of Shabbat during the Omer,” VBM Holiday [Translation of source ‏93].
 84. * “Kiddush Hashem: Sanctifying God's Name,” VBM Halakha, Part 1 and Part 2 [Translation of source ‏103].
 85. * “The Mitzva of Mila: Fundamental Concepts,” VBM Halakha [Translation of source ‏119].
 86. * “The Essence of the Mitzva of Mila,” VBM Halakha [Translation of source ‏122].
 87. * “The Process of Circumcision,” VBM Halakha [Translation of source ‏121].
 88. * “Mila on Shabbat,” VBM Halakha [Translation of source ‏123].
 89. * “The Appointment of a Sheli’ach Tzibbur,” VBM Halakha [Translation of source ‏109].
 1. "לשמה בגט ובעוד מקומות", בית יצחק גליון יג (תשכ"ז), עמ' 84-115; "דין לשמה בגט ובתחומים נוספים", עלון שבות גליון 156-157 (תש"ס), עמ' 13-46; מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 323-357 [ראה במקביל במקור ‏171 בפרק 18].
 2. "חוות דעת הלכתית", נספח ד בתוך חלק ה: ההפלה המלאכותית בישראל, בריאות הציבור, שנה שבע עשרה, מספר 4, [1974], עמ' 495-501; "הפלות מלאכותיות – היבטי הלכה", תחומין גליון כא (תשס"א), עמ' 93-99; "הפלות מלאכותיות, היבטי הלכה", יישום ההלכה בחיים המודרניים, הו"ל ע"י קרן כ"ץ (תל-אביב, תשס"ה), עמ' 101-109; "הפלות מלאכותיות: היבטי הלכה", רוח אביב (תשפ"ב), עמ' 233-242 [תורגם במקור 178].
 3. "בענין ברי על ידי אחר", בית יצחק גליון כ (תשמ"ח), עמ' 176-184; "ברי על ידי אחר", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 419-428.
 4. "חיוב אישה במצוות ייבום", מאמר יבמין: קובץ חידושי תורה שהתלבנו בחבורת הכולל הגבוה לעיון בישיבת הר-עציון, תשס"ד, עמ' 11-25; "חיוב אשה במצוות יבום, ועשה דוחה לא תעשה", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 359-377.
 5. "בעניין הפקעת זיקה על ידי אישות ערווה", מאמר יבמין: קובץ חידושי תורה שהתלבנו בחבורת הכולל הגבוה לעיון בישיבת הר-עציון, תשס"ד, עמ' 87-92; "הפקעת זיקה על ידי אישות ערווה", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 379-386.
 6. "איני ניזונת ואיני עושה", בתוך לביתך נאוה קודש: אסופת מאמרים בנושא הנישואין והמשפחה היהודית: פרקי זכרון לזכר נאוה אפלבאום הי"ד. ערך יצחק ברט, ירושלים תשס"ה, עמ' 163-177.
 7. * "בדין שליחות בקטן", עלון שבות, שנה ה (תשל"ד), גליון כה, עמ' 28-32.
 8. * "פתיחה", קובץ חובות הבעל והאשה (למסכת כתובות), אלון שבות תשד"מ, עמ' 5-6.
 9. * "שליחות הבעל והאשה בגט", עלון שבות קשר תפוצות גליון 9 (תשמ"ו), עמ' 8-10; עלון שבות קשר תפוצות גליון 10 (תשמ"ו), עמ' 8-10; דף קשר א (תשמ"ו), גליון 17.
 10. * "מפיהם ולא מפי כתבם", עלון שבות קשר תפוצות גליון 10 (תשמ"ו), עמ' 1-8; דף קשר א (תשמ"ו), גליון 25.
 11. * "מפיהם ולא מפי כתבם ביחס לשטרות" (חלק ב), דף קשר א (תשמ"ו), גליון 27.
 12. * "תכנון המשפחה ומניעת הריון", עלון שבות בוגרים גליון 6 (תשמ"ח), עמ' 19-33; VBM – הלכה: הלכות טכנולוגיה ורפואה.
 13. * "שיעורי חזרה במס' גיטין מפי מורנו הרב אהרן ליכטנשטיין", עלון שבות, שנה יז, גליון 115, עמ' 10-44 עם מקורות ומפתחות עמ' 44-50; עלון שבות גליון 140-141 (תשנ"ד), עמ' 42-69 עם מקורות ומפתחות, עמ' 70-73.
 14. * "למשמעותם הערכית של דיני אונס ומפתה", עלון שבות – בוגרים גליון יד (תשס"א), עמ' 71-90.
 15. * "בענין יציאה מארץ ישראל לחו"ל", דף קשר ט (תשס"ב), גליון 874; בעריכה שונה: "יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ", VBM – הלכה: יורה דעה [תורגם במקור 181].
 16. * שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין: גיטין, ישיבת הר עציון, אלון שבות, תשס"ט. כולל בתוכו: "גירושין על ידי גט" [ראה במקביל במקור ‏175, ובתרגומו במקור 183], "יסודות שטרות", "זמן בשטרי קידושין ובגיטין", "תקנת זמן בגט", "כולכם כתבו גט לאשתי", "כתיבת הגט", "גט של איסורי הנאה", "דינים שונים בכתיבת הגט", "נתינה חלקית של הגט", "בעלות על הגט", "נתינת גט בחצר וביד עבד", "מחובר ומחוסר קציצה", "עדי מסירה או חתימה כרתי", "עדי מסירה או חתימה – המשך", "כתיבת גט על ידי חרש שוטה וקטן", "שליח להבאת הגט", "שליח להבאת הגט – המשך", "לשמה" [ראה במקביל במקור ‏156], "ברירה", "גט שאבד", "שליח עושה שליח", "ביטול שליחות הגט", "זכייה בגירושין", "נאמנות שליח לגירושין", "גירושי נערה, קטנה ושוטה", "שלוש מידות בקטן", "מילי ו'אומר אמרו'", "עילות לגירושין".
 17. * "מצות קידושין", VBM – הלכה: אבן העזר [ראה במקביל במקור ‏173 בעברית (סיכום של שיעור מקביל) ובתרגומו במקור 182 באנגלית].
 18. * "בעניין מצוות קידושין", VBM – הלכה: אבן העזר [תורגם במקור 182; ראה במקביל במקור ‏172 בעברית (סיכום של שיעור מקביל)]
 19. * "מצוות פרו ורבו ומצוות שֶבֶת", VBM – הלכה: אבן העזר, חלק א וחלק ב [תורגם במקור 180].
 20. * "בעניין גירושין על ידי גט", VBM – גמרא: מסכת גיטין [תורגם במקור 183; ראה במקביל בפרק הראשון במקור ‏171].
 21. * "בעניין סימנים", VBM – גמרא: מסכת גיטין [תורגם במקור 184].
 22. * "שיעור פתיחה למסכת קידושין", VBM – גמרא: מסכת קידושין [מעובד בתרגום במקור 179].
 23. “Abortion: A Halakhic Perspective,” Tradition 25:4 (Summer, 1991), pp. 3-12. Reprinted in Leaves of Faith, volume 2 (2004), pp. 241-253; VBM Halakha [Translation of source ‏157].
 24. * “Shiur Peticha – Opening Shiur on Massekhet Kiddushin,” VBM Gemara (Kiddushin) [Adaptation of Hebrew source ‏177].
 25. * “Peru u-Revu’ and ‘Shevet,’” VBM Halakha, Part 1 and Part 2 [Translation of source ‏174].
 26. * “The Prohibition of Leaving Eretz Yisrael,” VBM Halakha [Translation of source ‏170].
 27. * “Shiur #20: The Mitzva of Kiddushin,” VBM Halakha [Translation of source ‏173; parallel to Hebrew source ‏172].
 28. * “Gittin Chapter 2 – 17a: Introduction: Divorce By Way of a Get,” VBM Talmud – Gittin [Translation of source ‏175; see also parallel Hebrew source ‏171 (first chapter)].
 29. * “Daf 27a-27b: Identifying Marks,” VBM Talmud – Gittin [Translation of source ‏176].
 • נזיקין – Seder Nezikin
 1. "בענין חצי דבר בגניבה ומכירה בנפש", בית יצחק גליון ז (תשי"ח), עמ' 80-87; "חצי דבר בגניבה ומכירה בנפש", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 469-477.
 2. "בענין סמיכה בא"י ובחוץ לארץ", בית יצחק גליון ח (תשי"ט), עמ' 82-98; "סמיכה בארץ ישראל ובחוץ לארץ", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 479-498.
 3. "לבירור 'כופין על מדות סדום'", בתוך: הגות עברית באמריקה, כרך ראשון (תל-אביב, תשל"ב), עמ' 362-363; מוסר אביב: על מוסר, אמונה וחברה, ירושלים תשע"ו, עמ' 69-97 [תורגם במקור 224].
 4. "בענין שבועה בשואל", בית יצחק גליון כד (תשנ"ב), עמ' 210-235; "שבועה בשואל", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 389-417.
 5. "בענין שבועת הפקדון", עלון שבות גליון 153 (תשנ"ט), עמ' 11-20; "שבועת הפיקדון", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 429-439.
 6. "בעניין אסמכתא במחילה", עלון שבות גליון 159 (תשס"א), 9-23; "אסמכתא במחילה", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 441-457.
 7. "בענין הכשר לעדות של הנשבע לשוא", ממגד הארץ גליון א' (תשס"ד), עמ' 17-26; מאמר הפלאה: קובץ חידושי תורה שהתלבנו בחבורת הכולל הגבוה לעיון בישיבת הר עציון (תשע"ה), עמ' 263-270; "הכשר לעדות של הנשבע לשוא", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 459-467.
 8. "בית דין של כ"ג", אפיקי יהודה: ספר זכרון להרב יהודה גרשוני זצ"ל: קובץ מאמרים בענייני מלכות, משפט וחברה, איתמר ורהפטיג, עורך (ירושלים, תשס"ה), עמ' 229-241; מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 499-511.
 9. "הקדמה", שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין: הוריות, אלון שבות, תשע"ג, עמ' 5-6.
 10. * "שו"ת – שימוש בכלים ללא טבילה", עלון שבות, שנה ה (תשל"ד), גליון יג, עמ' 32-36.
 11. * "ואהבת לרעך כמוך", עלון שבות קשר תפוצות גליון 1 (תשמ"ג), עמ' 10-20; "מצוות ואהבת לרעך כמוך", VBM – הלכה: יורה דעה [תורגם בחלק ב של מקור 229].
 12. * "בעניין דין אסמכתא בכרטיס מפעל הפיס", עלון שבות קשר תפוצות גליון 10 (תשמ"ו), עמ' 18-21; דף קשר א (תשמ"ו), גליון 23; VBM – הלכה: חושן משפט.
 13. * "בענין 'הוכח תוכיח את עמיתך'", דף קשר א (תשמ"ו), גליון 32; VBM – הלכה: יורה דעה [מעובד בתרגום במקור 225; ראה במקביל גם במקור ‏218 בעברית ובתרגומו במקור 229].
 14. * "והארץ לא תמכר לצמיתות", דף קשר א (תשמ"ו), גליון 44; בעריכה מסוימת: VBM – הלכה: יורה דעה [ראה במקביל במקור ‏212 בעברית ובתרגומו במקור 230].
 15. * "שיעור כללי בעניין כוונה ודעת בקניין", דף קשר ב (תש"ן), גליון 219; עלון שבות קשר תפוצות גליון 18 (תש"ן) עמ' 22-26; בעריכה מסוימת: "דעת וכוונה בקניין", VBM – הלכה: חושן משפט.
 16. * "בענין גידול שיער ארוך", דף קשר ז (תשנ"ח), גליון 663; VBM – הלכה: יורה דעה [תורגם במקור 226].
 17. * "שבועה למפרע: איסורי השבועה", סיכום שיעור פתיחה למסכת שבועות, דף קשר ח (תש"ס), גליון 758.
 18. * "איסור הוצאת שם שמים לבטלה", עלון שבות – בוגרים גליון יד (תשס"א), עמ' 91-108.
 19. * "המוציא מחבירו עליו הראיה", שיעור פתיחה למסכת בבא מציעא, עלון שבות גליון 163 (תשס"ד), עמ' 11-25.
 20. * "'שופטים ושוטרים תתן לך' על מצוות מינוי דיינים", שיעור פתיחה למסכת סנהדרין, עלון שבות – בוגרים גליון כ (תשס"ה), עמ' 27-52.
 21. * שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין: דינא דגרמי, ישיבת הר עציון, אלון שבות, תש"ס, 200 עמודים. כולל בתוכו: "שיעור פתיחה", "יסודות חיוב גרמי", "היזק שאינו ניכר (א)", "היזק שאינו ניכר (ב)", "היקף דין גרמי", "הגדרת גרמי (א)", "הגדרת גרמי (ב)", "דבר הגורם לממון (א)", "דבר הגורם לממון (ב)", "אש", "גרמי וכלאי הכרם", "האיסור להזיק", "גרמי והרחקת נזיקין (א)", "גרמי והרחקת נזיקין (ב)".
 22. * שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין: בבא מציעא – השואל, ישיבת הר עציון, אלון שבות, תשס"ג, 337 עמודים. כולל בתוכו: "יסודות חיובי שומרים", "סיווג שומרים", "רמת שמירה", "תחילתו בפשיעה וסופו באונס (א)", "תחילתו בפשיעה וסופו באונס (ב)", "מתנה על מה שכתוב בתורה בשומרים", "דין בבעלים", "האיבעיות של רמי בר חמא", "בעל בנכסי אשתו", "מתה מחמת מלאכה", "תשלומי שומרים", "החלת שמירה", "חלות שמירה", "סיום שמירה", "יציאה לחולין (א)", "יציאה לחולין (ב)", "מעילה במחובר (א)", "מעילה במחובר (ב)", "מעילה במחובר (ג)", "תשלומים בהדיוט ובהקדש", "שיטת סומכוס".
 23. * שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין: בבא בתרא – חזקת הבתים, ישיבת הר עציון, אלון שבות, תשס"ד, 334 עמודים. כולל בתוכו: "יסודות חזקת ג' שנים", "מעשה החזקה", "רציפות החזקה", "מיגו למפרע", "חזקה שאין עמה טענה", "עדות מוכחשת", "זילותא דבי דינא", "מעלין לכהונה על פי עד אחד", "מעשה דרבא בר שרשום", "מיגו לאפטורי משבועה", "קריביה דרב אידי בר אבין", "נסכא דרבי אבא – אופי דין שבועה", "ממון המוטל בספק", "הנהו עיזי דאכלו חושלי", "מחאה", "מודעא", "מתנתא טמירתא", "מחילה בטעות", "גדרי הכחשה בעדות", "חזקה בשותף", "נוגע בעדותו", "שעבוד מיטלטלין", "חזקת מיטלטלין", "חזקת אומן", "נתחלפו לו כלים בבית האומן", "תליוהו וזבין", "אמנה ומודעא היו דברינו", "לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה".
 24. * "הגדרת כסף", משפטי ארץ: כרך ג – קניין ומסחר (תש"ע), עפרה, עמ' 48-73.
 25. * "בעניין מצוות קלות וחמורות", דף קשר גליון 1280 (תשע"ב).
 26. * שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין: הוריות, ישיבת הר עציון, אלון שבות, תשע"ג, 260 עמודים. כולל בתוכו: "הגדרת הוראה"; "מעמדו ותפקידיו של בית הדין הגדול"; "חוטא שאינו שב מידיעתו"; "מצווה לשמוע דברי חכמים"; "חיוב חטאת בתולה בבית הדין"; "קהל ארץ ישראל"; "מרובין ונתמעטו"; "צירוף הוראות שונות"; "הוראה של רוב הדיינים"; "התולה בבית הדין לאחר שחזרו בהם"; "דבר שהצדוקים מודים בו"; "הוראה העוקרת את הגוף"; "הוראות לקויות"; "חיוב בית הדין וחיוב הקהל"; "עניינים שונים בסוגיית חיוב בית הדין וחיוב הקהל"; "חטאת הציבור שמתו בעליה"; "שלוש חטאות מיוחדות"; "פר כהן משיח"; "שעיר עבודה זרה"; "עברות שלא חייבים עליהן קרבן".
 27. * "בעלות על חלקת קבר", דף קשר גליון 1326 (תשע"ג).
 28. * "מכירת שדה לצמיתות", VBM – הלכה: יורה דעה [תורגם במקור 228, וראה במקביל במקור ‏198 בעברית].
 29. * "ריבית דרבנן", VBM – הלכה: יורה דעה [תורגם בחלק א של מקור 231].
 30. * "הלוואות אסורות ומותרות באיסור ריבית ", VBM – הלכה: יורה דעה [תורגם בחלק ב של מקור 231].
 31. * "לפני עיוור לא תתן מכשול", VBM – הלכה: הלכות חברה ומדינה.
 32. * "מצוות קבורה", VBM – גמרא: מסכת סנהדרין [תורגם במקור 228].
 33. * "העברת נחלה ותפיסת מקום המוריש" (שיעור פתיחה לפרק יש נוחלין), VBM – גמרא: מסכת בבא בתרא [תורגם במקור 232].
 34. * "מצות התוכחה (ח"א) ", VBM – הלכה: יורה דעה [תורגם בחלק ג של מקור 229; ראה במקביל גם במקור ‏197 בעברית ובתרגום הנ"ל במקור 225].
 35. * "לא תקום ולא תטור", VBM – הלכה: יורה דעה [תורגם בחלק ד של מקור 229].
 36. * "המצוות שבין אדם לחבירו", VBM – הלכה: יורה דעה [תורגם בחלק א של מקור 229].
 37. * "כבוד הבריות", VBM – הלכה: נושאים שונים [ראה במקביל במקור ‏459 בעברית, ובתרגומו במקור 227].
 38. * "יין נסך ביין מבושל", VBM – הלכה: יורה דעה [תורגם במקור 233].
 39. * "דין קדימה במצוות", VBM – הלכה: יורה דעה.
 40. Kofin al Middat Sedom: Compulsory Altruism?” Alei Etzion 16 (2009), pp. 31-70; “Compelling in the Instance of Midat Sedom,” VBM Halakha, Part 1, Part 2 and Part 3; Values in Halakha: Six Case Studies (Maggid Books, 2023), pp. 277-317 [Translation of source ‏187].
 41. * “The Mitzva of Tokhecha,” VBM Halakha [Adaptation of Hebrew source ‏197. See also parallel Hebrew source ‏218 and its translation in part 3 of source ‎229].
 42. * “Letting One’s Hair Grow Long,” VBM Halakha [Translation of source ‏200].
 43. * “Human Dignity in Halakha,” VBM Halakha [Translation of source ‏459; parallel to Hebrew source ‏221].
 44. * “The Mitzva of Burial,” VBM Talmud: Sanhedrin [Translation of source ‏216].
 45. * “Mitzvot Bein Adam La-chaveiro – Interpersonal Laws,” VBM Halakha [Translation of source ‏220]; Mitzvot Bein Adam La-chaveiro Part 2 - The Mitzva To ‘Love Your Neighbor As Yourself’," VBM Halakha [Translation of source ‏195]; Mitzvot Bein Adam La-chaveiro Part 3: The Mitzva of Rebuke,” VBM Halakha [Translation of source ‏218; see also parallel Hebrew source ‏197 and its translation in source ‎225]; Mitzvot Bein Adam La-chaveiro 4: The Prohibitions against Taking Revenge and Bearing a Grudge,” VBM Halakha [Translation of source ‏219].
 46. * “Selling Land in Perpetuity,” VBM Halakha [Translation of source ‏212; see also parallel Hebrew source ‏198].
 47. * “The Prohibition of Ribbit by Rabbinic Decree,” VBM Halakha, Part 1 [Translation of source ‏213] and Part 2 [Translation of source ‏214].
 48. * “Inheritance and Taking the Place of the Deceased,” VBM Talmud: Bava Batra [Translation of source ‏217].
 49. * “Yein Nesekh and Cooked Wine,” VBM Halakha [Translation of source ‏222].
 1. "בענין פסול 'טמא' בקדשים", בית יצחק גליון ב (תשי"ג), עמ' 110-113; "פסול טמא בקדשים", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 537-541.
 2. "בגדרי חיוב מזוזה" באהלי צה"ל, עלון שבות, שנה ד (תשל"ג), גליון א, עמ' 4-10; "חיוב מזוזה באהלי צה"ל", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 601-608; VBM – הלכה: יורה דעה.
 3. "בעניין מחשבה ודיבור בקדשים",  מאמר הזבח, ישיבת הר עציון (תש"ע), עמ' 15-35; "מחשבה ודיבור בקדשים", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 543-564.
 4. "קדושת ירושלים", קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום, ירושלים תשע"ז, עמ' 361-398.
 5. "קדושת הר הבית", קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום, ירושלים תשע"ז, עמ' 399-410.
 6. "קדושת החיל ועזרת הנשים", קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום, ירושלים תשע"ז, עמ' 411-416.
 7. "קדושת העזרה", קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום, ירושלים תשע"ז, עמ' 417-419.
 8. "קדושת בין האולם ולמזבח, אולם והיכל", קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום, ירושלים תשע"ז, עמ' 421-427.
 9. "הבית הבנוי", קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום, ירושלים תשע"ז, עמ' 429-433.
 10. "קדושת קודש הקודשים", קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום, ירושלים תשע"ז, עמ' 435-440.
 11. * "שיעור פתיחה למסכת זבחים", דף קשר ו (תשנ"ז), גליון 608 [ראה במקביל בפרק הראשון של מקור ‏246 בעברית].
 12. * "תשלומין במצוות" [בקרבנות ובשאר מצוות], עלון שבות – בוגרים גליון יח (תשס"ג), עמ' 15-40.
 13. * שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין: זבחים, ישיבת הר עציון, אלון שבות, תשנ"ט, 398 עמודים. כולל בתוכו: "שיעור פתיחה" [ראה במקביל מקור ‏244 בעברית], "חיוב לשמה בקדשים", "פסול שלא לשמה", "עניינים שונים בדין לשמה", "שינוי בעלים", "שינוי קודש ושינוי בעלים", "חטאת ששחטה לשם חולין", "אשם שניתק לרעייה", "קרבנות הבאים לאחר מיתה", "כפרת עולה", "לב בית דין מתנה עליהן", "קרבן שנשחט לשם קרבן חבירו", "פסח שלא בזמנו", "מותר הפסח", "מחשבין מעבודה לעבודה", "היקש אשם לחטאת", "דין ימין, ושיטות התנאים במשנה", "פסח בי"ד שחרית", "בעלי חיים נדחים", "חלות מחשבת פיגול בעבודות שונות", "זר", "שחיטה, מליקה, ופסול מחשבה", "הולכה".
 14. * "יציאה לחולין ע"י מעילה", מעלין בקודש גליון ד (תשס"ב), עמ' 11-36.
 15. * "סמיכה בקודשים", מעלין בקודש גליון ה (תשס"ב), עמ' 109-121.
 16. * "דין נזיקין בהקדשות", מעלין בקודש גליון ו (תשס"ג), עמ' 59-73.
 17. * "בעניין 'פסולו בקודש'", מעלין בקודש גליון יא (תשס"ו), עמ' 103-138.
 18. * עליית טמאים להר הבית", דף קשר גליון 1386 (תשע"ד) [ראה במקביל במקור ‏259 בעברית שתורגם במקור 262].
 19. * "בגד החייב בציצית", VBM – הלכה: אורח חיים [ראה במקביל ‏255 במקור  בעברית].
 20. * "מצוות ציצית", VBM – הלכה: אורח חיים, חלק א וחלק ב [תורגם במקור 261].
 21. * "האם מצות הציצית היא חובה", VBM – הלכה: אורח חיים.
 22. * "הבגד המחוייב בציצית", VBM – הלכה: אורח חיים [ראה במקביל במקור ‏252 בעברית].
 23. * "מצוות ספירת העומר",  VBM – חגים [תורגם במקור 264].
 24. * "צירוף שני חצאי שיעור בשתייה", VBM – הלכה: יורה דעה [תורגם במקור 263].
 25. * "בעניין שיירי מצווה", VBM – הלכה: הלכות בית המקדש.
 26. * "עלייה להר הבית בימינו", VBM – הלכה: הלכות בית המקדש; VBM: מחשבה – רמב"ם [תורגם במקור 262; ראה במקביל במקור ‏251 בעברית].
 27. * "קדושת כהונה וקדושת לוייה", VBM – הלכה: הלכות בית הבחירה.
 28. * “The Mitzva of Tzitzit,” VBM Halakha, Part 1 and Part 2 [Translation of source ‏253].
 29. * Visiting the Temple Mount in Our Time,” VBM Holiday; VBM Halakha, Part 1, Part 2 and Part 3 [Translation of source ‏259; see also parallel Hebrew source ‏251].
 30. * “Chatzi Shiur,” VBM Halakha [Translation of source ‏257].
 31. * “The Mitzva of Counting the Omer,” VBM Holiday [Translation of source ‏256].
 1. "בענין צחצוחי זיבה", בית יצחק גליון א (תשי"ב), עמ' 132-136; "צחצוחי זיבה", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 565-571.
 2. "בענין טומאת משכב ומושב", בתוך ספר זכרון הרב: קובץ חידושי תורה לזכר נשמת מורנו ורבנו מרן הגאון רבי יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק זצללה"ה, הרב חיים ירמי' ווידער, אברהם ירוחם שמידמן, עורכים, ישיבת רבנו יצחק אלחנן, תשנ"ד, עמ' 190-210; "טומאת משכב ומושב", מנחת אביב (תשע"ד), עמ' 515-535.
 3. "בעניין טבילת כלים על ידי גוי", לפרשת מטות, וכתב לו: קובץ מאמרים על פרשת השבוע, מחזור ל"ו, ישיבת הר עציון, תשס"ח, עמ' 265-276 [החלק על טבילת כלים מופיע כשיחה על פרשת מטות במקור ‏901, ותורגם במקור 912; דברי הפרידה למחזור שמופיעים בסוף המאמר הודפסו גם במקור ‏1205].
 4. "קדושת עיירות המוקפות חומה", קדושת אביב: עיונים בקדושת הזמן והמקום, ירושלים תשע"ז, עמ' 349-359.
 5. * "דרכי העברת הטומאה", דף קשר ו (תשנ"ו), גליון 552.
 6. * שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין: טהרות, ישיבת הר עציון, אלון שבות, תשנ"ז, 253 עמודים. כולל בתוכו: "מושגי יסוד (א)", "מושגי יסוד (ב)", "טומאת נבלת עוף טהור: פרק א' משנה א'", "מחשבה והכשר: פרק א' משנה א'", "טומאת נבלה וטיהור ממנה: פרק א' משנה א'", "שיעור קבלת טומאת אוכלין: פרק א' משנה א'", "מניין בטומאה: פרק ב' משניות ב'-ז'", "רביעי בקודש", "חיבור וצירוף: פרק א' משניות ה'-ח'", "עניינים שונים בטומאת ידיים: פרק ב' משנה א'", "שיעורין: פרק ג' משנה ד'", "ספק טומאה ברשות הרבים: פרק ה' משנה א'-ב'", "ספק טומאה ברשות היחיד", "הגדרת רשויות: פרק ו' משנה ו'-י'", "אין בו דעת להישאל (א): פרק ג' משנה ו'", "אין בו דעת להישאל (ב): פרק ג' משניות ז'-ח'", "שני שבילין: פרק ה' משניות ג'-ו'", "יסודות טומאת מת (א)", "יסודות טומאת מת (ב)".
 7. * "טבול יום ומחוסר כיפורים", מעלין בקודש גליון ח (תשס"ד), עמ' 143-150.
 8. * "הגדרת כלי בדיני טומאה ובדין שאובין", מעלין בקודש גליון יג (תשס"ז), עמ' 139-152.

[ראה מאמרים הלכתיים בעניין שמיטה במקורות ‏24, ‏27, ‏32, ‏34, ‏36, ‏38, ‏48, ‏49, ‏53.]

[See halakhic article regarding shemitta in source 64.]

 1. "הרהורי שמיטה", עלון שבות, שנה ד (תשל"ג), גליון י, עמ' 7-12; עלון שבות, שנה יז, גליון 115 (תשמ"ז), עמ' 5-9; עלון שבות – בוגרים גליון ג (תשנ"ד) עמ' 63-66; מוסר אביב: על מוסר, אמונה וחברה, ירושלים תשע"ו, עמ' 137-143 (כולל אחרית דבר מתורגם ממקור 276) [תורגם ועודכן במקור 276].
 2. * "יסודותיה הרעיוניים של השמיטה", בתוך הקובץ טעמא דשביעתא, (ירושלים, תש"מ) עמ' 63-70; דף קשר א (תשמ"ז), גליון 62 [תורגם במקור 277].
 3. * "דו"ח מצב: הרהורי שמיטה תשס"א", דף קשר ח (תשס"א), גליון 779; "הרהורי שמיטה, תשס"א", VBM – הלכה: יורה דעה [תורגם במקור 278; מבוסס על, והמשך למקור ‏273 בעברית].
 4. “Chapter 7: Thoughts about Shemittah,” Leaves of Faith, volume 2 (2004), pp. 179-188 [Translation of source ‏273, with a postscript written three shemittin after the original article, which was translated and added to the subsequent Hebrew printing in Musar Aviv].
 5. * “The Conceptual Foundations of Shemitta,” Alei Etzion 15 (2007), pp. 23-32; VBM Halakha [Translation of source ‏274].
 6. * “Reflections on Shemitta, 5761,” VBM Halakha; re-edited as: “The Dilemma of Shemitta Today,Alei Etzion 15 (2007), pp. 15-21 [Translation of source ‏275; based on, and a follow-up to, source ‎276 in English, which is a translation of source ‏273].

[ראה מאמרים הלכתיים בעניינים הקשורים לנושא במקורות ‏157, ‏167, ‏174.]

[See halakhic articles related to the topic in sources 178 and 180.]

 1. "המשפחה בהלכה", משפחות בית ישראל: המשפחה בתפיסת היהדות (ירושלים, תשל"ו), עמ' 13-30; רוח אביב (תשפ"ב), עמ' 215-231.
 2. "בפתח השער" לספר תכנון המשפחה ומניעת הריון: עמדת ההלכה לאור ההתפתחויות הרפואיות של ימינו, הרב אליקים ג' אלינסון (מורשת, תל-אביב, תשל"ז), עמ' 4 [תורגם במקור 288].
 3. מכתב למזכ"ל בני עקיבא ביחס לפעילויות מעורבות במסגרת תנועת נוער דתית (תשמ"א), באתר של ספריית המכללה האקדמית הרצוג.
 4. "תשובת הרב אהרן ליכטנשטיין" בעניין בת-מצווה וקריאת התורה על-ידי נשים, בת-מצווה: קובץ מאמרים בהוצאת מת"ן (ירושלים, תשס"ב), עמ' 514-515.
 5. "נישואין: על מערכת היחסים ועל יחסי האישות", מעשׂה חֹשב: אמונה הגות ומחשבה, כרך א: דעת א-לוהים (ירושלים, תשע"ו), עמ' 163-182; רוח אביב (תשפ"ב), עמ' 187-214 [תרגום של מקור 289].
 6. * "על חינוך לחיי משפחה", חדשות, אוניברסיטת בר אילן, תמוז תשל"ו (יוני 1976), עמ' 7-9, 30.
 7. * "בעיות יסוד בחינוכה של האשה", בתוך הקובץ האשה וחינוכה: אסופת מאמרים בהלכה ובמחשבה, ערך: בן ציון רוזנפלד, (כפר-סבא, תש"ם), עמ' 157-163; דף לתרבות יהודית, תשמ"א, עמ' 2-4; הפנינה: ספר זכרון לפנינה רפל, האשה היהודית בחינוך, במשפחה ובחברה, ירושלים, תשמ"ט, עמ' 214-205 [סוכם בתרגום במקור 291].
 8. * "מעמד האישה בעידן המודרני", עלון שבות – בוגרים גליון כג, תשס"ט, עמ' 105-116.
 9. * "על חינוך ילדים", VBM – שיחות ראשי הישיבה [תרגום של מקור 292].
 10. “Foreword” to Procreation in the Light of the Halacha: Family Planning and Birth Control, Rabbi Getsel Ellinson, Jerusalem, 1977, pp. 5-7 [Translation of source ‏280].
 11. “Of Marriage: Relationship and Relations,” in Tradition 39:2 (Summer, 2005), pp. 7-35; Gender Relationships In Marriage and Out, Dr. Rivkah Blau, editor (Yeshiva University Press, 2007), pp. 1-34; VBM Machshava; with corrections: Varieties of Jewish Experience, Ktav 2011, pp. 1-37 [Translated in source ‏283].
 12. “Women in Leadership,” Tradition 49:1 (Spring, 2016), pp. 31-35.
 13. * “Torah Study for Women,” Ten Da’at, Vol. III, Number 3, Spring, 1989, pp. 7-8 [Excerpted translation of source ‏285].
 14. * On Raising Children, A Life Steady and Whole, Ktav, 2018, pp. 18-33; VBM – Sichot of the Roshei Yeshiva [Translated in source ‏287].
 15. * Remarks at Chanukat Habayit, Ma'ayanot Yeshiva High School for Girls of Bergen County, November 26, 1996, on Torah study for women, republished as: “Women, Talmud Study, and Avodat Hashem,” The Lehrhaus, October 30, 2017; “With Regard to the Field of Women’s Education,” VBM – Philosophy.
 1. "מוסר והלכה במסורת היהודית: האם המסורת היהודית מכירה באתיקה שאינה תלויה בהלכה?" דעות מו (תשל"ז), עמ' 5-20; "האם היהדות מכירה במוסר שאיננו תלוי בהלכה?" מוסר אביב: על מוסר, אמונה וחברה, ירושלים תשע"ו, עמ' 15-36 [תרגום של מקור 318].
 2. "האדם והטבע - הפן החברתי", הגות: מאסף למחשבה יהודית, גליון ד, יהדות בחברת ימינו, (תש"ם), עמ' 101-108; "האדם והטבע: הפן החברתי", מוסר אביב: על מוסר, אמונה וחברה, ירושלים תשע"ו, עמ' 271-279.
 3. "מלחמה ומוסר - רב שיח", תחומין גליון ד (תשמ"ג), עמ' 184-185.
 4. "הלכה והלכים כאושיות מוסר: הרהורים מחשבתיים וחינוכיים", ערכים במבחן מלחמה – מוסר ומלחמה בראי הדורות (קובץ מאמרים לזכרו של רם מזרחי הי"ד, ירושלים תשמ"ה), עמ' 13-24; מוסר אביב: על מוסר, אמונה וחברה, ירושלים תשע"ו, עמ' 37-52.
 5. "דברי פתיחה: יהושע ויהושע", לקובץ מוסר, מלחמה וכיבוש, הוצאת תבונות, אלון שבות תשנ"ד (מהדורה שנייה תש"ס), עמ' 11-14 [סוכם במקור ‏305 תחת הכותרת "עדינו העצני"].
 6. "'אם כבנים, אם כעבדים' – זכויות הפרט לאור ההלכה", עלון שבות – בוגרים גליון יב (תשנ"ח), עמ' 103-112; "זכויות הפרט לאור ההלכה", VBM – הלכה: הלכות מדינה וחברה; בעריכה חדשה: "זכויות הפרט בהלכה" יום העצמאות ויום שחרור ירושלים (באר מרים, סדרה לחגים) עורך ראשי הרב יעקב מדן, ישיבת הר עציון-ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תשע"ז, עמ' 172-181 [תרגום של מקור 319].
 7. "ניסוח תגובות בעידן של שוויונות: מבט-על", רוח אביב (תשפ"ב), עמ' 55-75 [תרגום של מקור 322].
 8. "חסמים בפני יראת שמים בימינו", רוח אביב (תשפ"ב), עמ' 77-102 [תרגום של מקור 323].
 9. "הפילנתרופיה היהודית – לאן?" רוח אביב (תשפ"ב), עמ' 273-296 [תרגום של מקור 324].
 10. "ערכים יהודיים בעולם משתנה: תפקיד השירות הקהילתי היהודי", רוח אביב (תשפ"ב), עמ' 297-308 [תרגום של מקור 320].
 11. * "יחסי אדם וסביבו לפי האתוס היהודי" בספר על אלימות ואַל-אלימות: ספר הכינוס הארצי השנתי (תש"מ) של העובדים הסוציאליים בישראל (בעריכת שולמית אור, בהוצאת ועדת ההשתלמות של איגוד העובדים הסוציאלים בישראל, 1980), עמ' 25-33; "האלימות מנקודת ראותה של ההלכה", משרד החינוך (תשמ"ב), עמ' 7-12; עלון שבות – בוגרים גליון ח (תשנ"ו), עמ' 29-34 [תורגם במקור 330].
 12. * "עדינו העצני", על דמותו של יהושע בן-נון, מתוך "שיחות רבותינו ראשי הישיבה שליט"א", עלון שבות גליון 140-141 (תשנ"ד), עמ' 39-41 [סיכום מקביל למקור ‏298, תחת הכותרת, "דברי פתיחה: יהושע ויהושע"].
 13. * "וכל מעשיך יהיו לשם שמים", עלון שבות – בוגרים גליון ד (תשנ"ה), עמ' 113-126.
 14. * "דו"ח מצב", שיחה בסוף שיעור פתיחה לגבי אחריות ושמירה, דף קשר ו (תשנ"ז), גליון 617.
 15. * "הלכה ומשפט", בתוך "מפגש בוגרים, חוהמ"ס תשנ"ז", עלון שבות – בוגרים גליון י (תשנ"ז), עמ' 90-92.
 16. * "דו"ח מצב: עולמו של בן תורה", דף קשר ח (תש"ס), גליון 757 [ראה במקביל במקור ‏1187 בעברית, ובתרגומו במקור 396, ובמקור ‏1206 בעברית].
 17. * "על תורת חיים וחיי תורה", דף קשר ט, גליון 820 (תשס"א); VBM – שיחה לשבועות; "על התורה והחיים" (עריכה חדשה) בתוך שבועות (באר מרים, סדרה לחגים), עורך ראשי הרב יעקב מדן, ישיבת הר עציון-ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תשע"ב, עמ' 48-54 [תורגם במקור 332].
 18. * "דרכנו בעבודת ה'", דף קשר ח (תשס"א) גליון 795; VBM – שיחות: פרשת בשלח; "מקומה של עבודת ד' בחיינו", VBM – שיחות: פרשת בשלח.
 19. * "ערכים במבחן מלחמה: רב-שיח לזכרו של רם (רמי) מזרחי הי"ד", עלון שבות – בוגרים גליון יח (תשס"ג), עמ' 74-77, 84-86.
 20. * "פרק ו: להיות דתי ולהיות טוב – על יחסי דת ומוסר", באור פניך יהלכון (תבונות, תשס"ו), עמ' 95-119; ובהוצאת ידיעות ספרים (תשע"ב), עמ' 121-152; VBM – באור פניך יהלכון – ערכים ומידות בעבודת הבורא: חלק א, חלק ב, חלק ג וחלק ד  [תרגום של מקור 325].
 21. * "הפלא שבאפשר, והתביעה שבאפשר", שיחה בסוף שיעור פתיחה למסכת ביצה, דף קשר גליון 1141 (תשס"ח).
 22. * "דרשוני וחיו!" מוסר חיים לאור מאורע בישיבה, דף קשר גליון 1210 (תש"ע).
 23. * "חולשתו של רבן יוחנן בן זכאי", על קבלת החלטות כבדות משקל, דף קשר גליון 1231 (תש"ע) [תורגם במקור 1131].
 24. * "חִיות בעבודת ה'", VBM – שיחות: כי תבוא [תורגם במקור 331].
 25. “Does Jewish Tradition Recognize an Ethic Independent of Halacha?” in Marvin Fox (ed.), Modern Jewish Ethics (Columbus, 1975) pp. 62-88. Reprinted in Menachem Kellner (ed.) Contemporary Jewish Ethics (New York, 1978), pp. 102-123, in Encounter: Essays on Torah and Modern Life, H. Chaim Schimmel and Aryeh Carmell ed. (Feldheim, Jerusalem/ New York, 1989), pp. 76-100, and in Leaves of Faith, volume 2 (2004) pp. 33-56; VBM [Translated in source ‏294].
 26. “The Halakhic Perspective [on Individual Rights]: A Presentation,” 13th Annual American Israel Dialogue: The Rights of the Individual under American, Israeli and Halakhic Law. Congress Monthly 45:4-8, 13, March/April 1978; “Individual Rights in Halakha,” VBM Halakha [Translated in source ‏299].
 27. “Jewish Values in a World of Change: The Role of Jewish Communal Service,” Journal of Jewish Communal Service, 61:1, pp. 17-26, Fall 1984. Reprinted in Leaves of Faith, volume 2 (2004), pp. 225-239 [Translated in source ‏303].
 28. “The Human and Social Factor in Halakha,” in Tradition 36:1 (Spring, 2002), pp. 1-25. Reprinted in Leaves of Faith, volume 1, as “The Human and Social Factor in Halakhah,” pp. 159-188; VBM.
 29. “Formulating Responses in an Egalitarian Age: An Overview,” Formulating Responses in an Egalitarian Age (Orthodox Forum Series), Marc D. Stern ed., 2005, pp. 33-51; Varieties of Jewish Experience, Ktav 2011, pp. 229-255; VBM – Philosophy of Halakha [Translated in source ‏300].
 30. “Contemporary Impediments to Yirat Shamayim,” in Yirat Shamayim: The Awe, Reverence, and Fear of God, Orthodox Forum Series, ed. Marc D. Stern (Ktav, 2008), pp. 231-264; Varieties of Jewish Experience, Ktav 2011, pp. 195-227; VBM – Jewish Thought [Translated in source ‏301].
 31. “Jewish Philanthropy – Whither?” Tradition 42:4 (Winter 2009), pp. 7-32; Toward a Renewed Ethic of Jewish Philanthropy, ed. Yossi Prager (Ktav, 2010), pp. 193-220; Varieties of Jewish Experience, Ktav 2011, pp. 97-128; VBM – Jewish Thought [Translated in source ‏302].
 32. * “Being Frum and Being Good: On the Relationship between Religion and Morality,” By His Light, Ktav (2003), pp. 101-133; republished by: Maggid (2016), pp. 89-116; VBM: By His Light – Developing a Torah Personality [Translated in source ‏313].
 33. “Pursuit of Self-Interest,” Values in Halakha: Six Case Studies (Maggid Books, 2023), pp. 159-216.
 34. “The Varieties of Halakhic Law: The Concept of Lifnim Mishurat Hadin,” Values in Halakha: Six Case Studies (Maggid Books, 2023), pp. 217-275 [note: sections I-VI of the essay are printed along with an “Outline of the Remainder of the Essay” which was never completed].
 35. * “An Interview with Rabbi Aharon Lichtenstein [on Journalism and Halakha],” The Commentator, March 17, 2008.
 36. * “Kol Hamevaser War and Peace Interview – R. Aharon Lichtenstein,” Kol Hamevaser 5:3 (February 6, 2012).
 37. * “The Halakhic Attitude toward Violence,” VBM Halakha, Part 1 and Part 2 [Translation of source ‏304].
 38. * “Vitality in the Service of God,” VBM Sichot (Ki Tavo) [Translation of source ‏317].
 39. * “Living a Torah Life,” VBM Sichot (Shavuot); “Torah and Life,” VBM Sichot (Shavuot) [Translation of source ‏310].
 1. "עבירה לשמה – הרהורים בהלכה ובמחשבה", האחר – בין האדם לעצמו ולזולתו: אסופת מאמרים לזכרו של דודי דויטש, עורכים: חיים דויטש, מנחם בן-ששון (תל-אביב, תשס"א), עמ' 99-125; "עבירה לשמה: הרהורים בהלכה ובמחשבה", מוסר אביב: על מוסר, אמונה וחברה, ירושלים תשע"ו, עמ' 163-191.
 2. "מקור האמונה הוא האמונה עצמה", מה אהבתי תורתך: מתורתה ומדרכה של ישיבת הר עציון במלאות מ"ה שנים להיווסדה, ישיבת הר עציון, 2014 (תשע"ד), עמ' קכה-קכח; VBM – שיחות ראשי הישיבה; מוסר אביב: על מוסר, אמונה וחברה, ירושלים תשע"ו, עמ' 101-105; "ללמוד לחיות עם השאלות", מקור ראשון, 14.6.19, י"א סיון תשע"ט, מוסף מגיד, עמ' 10-11 [תרגום של מקור 358].
 3. "על מצבה של האמונה היהודית", מוסר אביב: על מוסר, אמונה וחברה, ירושלים תשע"ו, עמ' 107-114 [תרגום של מקור 356].
 4. "הלכה ורוחניות: הבהרת המושגים", רוח אביב (תשפ"ב), עמ' 103-123 [תרגום של מקור 360].
 5. "חובות הלבבות והתגובה לסבל", רוח אביב (תשפ"ב), עמ' 125-152 [תרגום של מקור 359].
 6. "כבול לעסקים כפולים: על חייהם המפוצלים על עובדי ה'", רוח אביב (תשפ"ב), עמ' 167-183 [תרגום של מקור 361].
 7. * "ההתעוררות לנבואה - עיקרו של הספר", בתוך נספח לספר קול הנבואה: ההגיון העברי השמעי, הנקרא "שבחי קול הנבואה", מאת הרב דוד הכהן ז"ל (ירושלים, תש"ל; מהדורה שלישית, תשס"ב), עמ' מא-מה.
 8. * "לבירורה של מדת הביטחון: לקחים חינוכיים של מלחמת יום הכיפורים", (משרד החינוך והתרבות: אגף החינוך הדתי, ירושלים, תשל"ה), 23 עמודים. חלקים מחוברת זו הופיעו בדעות מה (תשל"ו), עמ' 352-355. "לבירורה של מידת הביטחון בקב"ה", על האמונה: עיונים במושג האמונה ובתולדותיו במסורת היהודית, עורכים: משה הלברטל, דוד קורצווייל, אבי שגיא (תשס"ה), עמ' 131-144; מידת הביטחון, ישיבת הר עציון, תשס"ו, 26 עמודים [מעובד במקור ‏353 בעברית; הגירסה המעובדת מתורגמת במקור 367].
 9. * "אמונת חכמים", דף קשר א (תשמ"ה), גליון 13.
 10. * "אללי עליך מרי, שהנחת כל הדור יתום" – שיעור באבות דר' נתן (על רבי אליעזר), עלון שבות קשר בוגרים גליון 5, עמ' 5-13 (תשמ"ח); דף קשר ב (תשמ"ח), גליון 123 [תורגם במקור 370].
 11. * "למשמעותה של התפילה בתהליך החזרה בתשובה", עלון שבות – בוגרים גליון ד (תשנ"ה), עמ' 43.
 12. * "דו"ח מצב: מחויבות – ערך ומסגרת", דף קשר ו (תשנ"ז), גליון 608; "מחוייבות – ערך ומסגרת", VBM – שיחות: פרשת וארא.
 13. * "דו"ח מצב: עולמה המחשבתי של ההפלאה", דף קשר ח (תש"ס), גליון 771; "עולמה המחשבתי של ההפלאה", עלון שבות – בוגרים גליון יד (תשס"א), עמ' 61-69 [תורגם במקור 371].
 14. * על לב אהרן: אמרות והגיונות, לקוטות ופרפראות מתורת מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, ערך אביעד הכהן (ירושלים, תשס"ג), 46 עמודים.
 15. * "ולעבדו בכל לבבכם", עלון שבות – בוגרים גליון יט (תשס"ד), עמ' 95-101.
 16. * "פרק א: 'לעָבדה ולשָמרה' – החובות האוניברסליות של האנושות", באור פניך יהלכון (תבונות, תשס"ו), עמ' 14-34; ובהוצאת ידיעות ספרים (תשע"ב), עמ' 19-37; VBM – באור פניך יהלכון: ערכים ומידות בעבודת הבורא: חלק א וחלק ב [תרגום של מקור 364; סוף הפרק נמצא ב-VBM במקור ‏349].
 17. * "נספח: האם התורה מחליפה או משלימה ערכים אוניברסליים", VBM – באור פניך יהלכון: ערכים ומידות בעבודת הבורא [המשך של גירסת "VBM" של המקור הקודם, ‏348, וזהה לחלק השלישי של גירסת באור פניך יהלכון במקור הנ"ל. חלק שלישי של תרגום מקור 364].
 18. * "פרק ב: 'בכל דרכיך דעהו' – שני דגמים בעבודת ה'", באור פניך יהלכון (תבונות תשס"ו), עמ' 35-52; ובהוצאת ידיעות ספרים (תשע"ב), עמ' 46-67. VBM – באור פניך יהלכון: ערכים ומידות בעבודת הבורא: חלק א וחלק ב [תרגום של מקור 365].
 19. * "פרק ג: 'ויצו ה' א-להים על האדם' – חיים של מִצווה", באור פניך יהלכון (תבונות תשס"ו), עמ' 53-63; ובהוצאת ידיעות ספרים (תשע"ב), עמ' 68-80; "'ויצו ה' אלקים על האדם': האדם כִּמְצוּוֶה", עלון שבות – בוגרים גליון יז (תשס"ג), עמ' 145-155; VBM – באור פניך יהלכון: ערכים ומידות בעבודת הבורא: חלק א וחלק ב [תרגום של מקור 366].
 20. * "פרק ה: קביעת יעדים בצמיחה רוחנית – התמחות או הרחבה?" באור פניך יהלכון (תבונות תשס"ו), עמ' 75-94; ובהוצאת ידיעות ספרים (תשע"ב), עמ' 95-120; VBM – באור פניך יהלכון: ערכים ומידות בעבודת הבורא: חלק א, חלק ב וחלק ג [תרגום של מקור 363].
 21. * "פרק ז: 'הן יקטלני לו איחל' – הביטחון בה'", באור פניך יהלכון (תבונות תשס"ו), עמ' 120-140; ובהוצאת ידיעות ספרים (תשע"ב), עמ' 153-179; VBM – באור פניך יהלכון: ערכים ומידות בעבודת הבורא: חלק א וחלק ב; בעריכה מסוימת: "על הביטחון: בעקבות מלחמת יום הכיפורים", יום הכיפורים (באר מרים, סדרה לחגים), עורך ראשי הרב יעקב מדן, ישיבת הר עציון-ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תשע"ד, עמ' 32-43 [עיבוד למקור ‏340 בעברית; תורגם במקור 367 באנגלית].
 22. * "פרק ט: 'כי אם החרש תחרישי בעת הזאת' – הדאגה לכלל ישראל", באור פניך יהלכון (תבונות תשס"ו), עמ' 146-156; ובהוצאת ידיעות ספרים (תשע"ב), עמ' 186-198; VBM – באור פניך יהלכון: ערכים ומידות בעבודת הבורא [תורגום במקור 368; ראה במקור ‏1030 בעברית (שיחה זאת מהווה הבסיס שעליו מושתת הפרק בספר), ומקור 1046 באנגלית (עיבוד אותה שיחה באנגלית)].
 23. * "המאריך בתפילתו", VBM – מוסר ואמונה.
 24. “The State of Jewish Belief: A Symposium,” Commentary 42, August, 1966, pp. 112-15; reprinted in Milton Himmelfarb (ed.) The Condition of Jewish Belief (New York, 1966, 1989, 1995), pp. 132-39. Reprinted as “The Condition of Jewish Belief” in Leaves of Faith, volume 2 (2004), pp. 337-345; excerpted in American Jewish Thought Since 1934: Writings on Identity, Engagement, and Belief, Michael Marmur and David Ellenson (eds.), 2020, pp. 46-48 [Translated in source ‏335].
 25. “Imperative and Advantages of Communal Prayer Studied in Depth by Rabbis Lichtenstein, Riskin and Zimmer,” Hamevaser 6, March 28, 1968, pp. 5-11.
 26.  “The Source of Faith is Faith Itself,” Jewish Action 53:1 (Fall 1992), pp. 79-80. Reprinted in The Jewish Action Reader (NY, Orthodox Union), 1996, pp. 314-317, in Leaves of Faith, volume 2 (2004), pp. 363-367, and in Tradition, Winter 2014, 47:4, pp. 188-191; VBM – Sichot of the Roshei Yeshiva [Translated in source ‏334].
 27. “The Duties of the Heart and Response to Suffering,” in Jewish Perspectives on the Experience of Suffering,” Shalom Carmy, editor (Aronson-RIETS, 1999), pp. 21-61. Reprinted in Leaves of Faith, volume 2 (2004), pp.117-151 [Translated in source ‏337].
 28.  “Law and Spirituality: Defining the Terms,” in Jewish Spirituality and Divine Law, Adam Mintz and Lawrence Schiffman editors, Yeshiva University Press, 2005, pp. 3-33; Varieties of Jewish Experience, Ktav 2011, pp. 167-194; VBM [Translated in source ‏336].
 29.  “To Double Business Bound: Reflections on the Divided Life of Ovdei Hashem,” Varieties of Jewish Experience, Ktav 2011, pp. 269-290; ההר הטוב הזה – That Goodly Mountain, Yeshivat Har Etzion 2012, pp. 17-27; מה אהבתי תורתך, How I Love Your Torah: Essays in Honor of Yeshivat Har Etzion On the Forty-Fifth Anniversary of Its Founding, Yeshivat Har Etzion, 2014, pp. 9-32; VBM [Translated in source ‏338].
 30. “Formalism vs. Teleology: Circumvention and Adaptation in Halakha,” Values in Halakha: Six Case Studies (Maggid Books, 2023), pp. 113-157.
 31. * “Determining Objectives in Religious Growth: Spiritual Specialization or Spiritual Breadth,” Alei Etzion 11 (2001), pp. 9-32; By His Light, Ktav (2003), pp. 75-100; republished by: Maggid (2016), pp. 67-88; VBM – By His Light: Developing a Torah Personality [Translated in source ‏352].
 32. * “To Cultivate and to Guard: The Universal Duties of Mankind,” By His Light, Ktav (2003), pp. 1-26; republished by: Maggid (2016), pp. 1-23; VBM – By His Light: Developing a Torah Personality [Translated in sources ‏348-‏349].
 33. * “In All Your Ways, Know Him: Two Modes of Serving God,” By His Light, Ktav (2003), pp. 27-48; republished by: Maggid (2016), pp. 25-43; VBM – By His Light: Developing a Torah Personality [Translated in source ‏350].
 34. * “Mitzva: A Life of Command,” By His Light (2003), Ktav (2003), pp. 49-60; republished by: Maggid (2016), pp. 45-54; VBM – By His Light: Developing a Torah Personality [Translated in source ‏351].
 35. * “Bittachon: Trust in God,” By His Light, Ktav (2003), pp. 134-161; republished by: Maggid (2016), pp. 117-140; VBM – By His Light: Developing a Torah Personality [Translation of source ‏353, which is an adaptation of Hebrew source ‏340].
 36. * “If You Remain Silent at this Time: Concern for the Jewish People,” By His Light, Ktav (2003), pp. 168-181; republished by: Maggid (2016), pp. 147-158; VBM – By His Light: Developing a Torah Personality [Translation of source ‏354; see also Hebrew source ‏1030 (the initial source cited there is the complete sicha summary that served as the basis for this chapter) and English source ‎1046 (an English version of that sicha summary)].
 37. * “The Efficacy of Prayer,” VBM: Jewish Thought.
 38. * “Woe is Me, My Master, For You Have Left the Entire Generation Orphaned,” on Rabbi Eliezer (from a series on Avot DeRabbi Natan), VBM: Jewish Thought [Translation of source ‏342].
 39. * “The Philosophy of the Laws of Vows and Oaths,” VBM Sichot (Matot-Masei) [Translation of source ‏345].
 1. "הרבצת תורה: מניעים ויעדים", בתוך ספר על דרך האבות: שלושים שנים למכללת יעקב הרצוג, קובץ מאמרים בנושאי תורה וחינוך, הוצאת תבונות, תשס"א, עמ' 15-31 [תורגם במקור 387].
 2. "הוראת הגמרא בישיבות תיכוניות", במשוך היובל: חמישים שנה למדרשית נעם, תשנ"ו, עמ' 160-167 (עם הערות שוליים); חלק א, הצופה, י"ח באייר תשס"א, 11.05.01, מוסף, עמ' 8; "הוראת הגמרא בישיבות התיכוניות (ב) ", הצופה, כ"ה באייר תשס"א, 18.5.01, מוסף, עמ' 10;  שנה בשנה (תשס"א), עמ' 315-327 (בהשמטת הערות השוליים) [תורגם במקור 393].
 3. "משנה וגמרא בישיבות התיכוניות: תגובה ומענה", הצופה, י"ד באב תשס"א, 03.08.01, מוסף, עמ' 12, 14.
 4. "ולעבדו – זה תלמוד", בדרכי שלום: עיונים בהגות היהודית, מוגשים לשלום רוזנברג (עורך: בנימין איש שלום), ירושלים, תשס"ז, עמ' 181-191; והאר עינינו – אסופת מאמרים, בהוצאת איגוד ישיבות ההסדר, תשע"ט, עמ' 17-30 [תורגם במקור 394].
 5. "קריאה גדולה לחידוש הלימוד בענייני המקדש וקודשיו", מעלין בקודש גליון כג (תשע"ב), עמ' 11-12; בהשמטת פתיחת וחתימת המכתב: "בעניין לימוד תחומי קדשים", מנחה וזבח: עיונים בסוגיות יסוד בסדר קדשים, הרב דניאל וולף, אלון שבות, תשע"ג, עמ' 6-7.
 6. "הגישה המושגית-בריסקאית בלימוד התורה: השיטה ועתידה", נטועים: ביטאון לענייני תורה שבעל פה גליון יח (תשע"ג), עמ' 9-38; VBM – מחשבה [תרגום של מקור 391].
 7. * "דברי סיכום של הרב ליכטנשטיין", למחשבת החינוך הממלכתי דתי, מיום עיון במכון יעקב הרצוג, תשד"מ, אלון שבות, עמ' 46-50.
 8. * "דו"ח מצב: אש תמיד", על לימוד בסוף הזמן ובבין הזמנים, דף קשר ו (תשנ"ז), גליון 595.
 9. * "הרעב לדבר ה'", דף קשר ט (תשס"א), גליון 814; דף קשר גליון 1346 (תשע"ג); VBM – שיחות מוסר [תורגם במקור 398].
 10. * "פרק ד: 'עשה תורתך קבע' – מרכזיותו של תלמוד תורה", באור פניך יהלכון (תבונות תשס"ו), עמ' 64-74; ובהוצאת ידיעות ספרים (תשע"ב), עמ' 81-94. VBM – באור פניך יהלכון: ערכים ומידות בעבודת הבורא: חלק א וחלק ב; בעריכה חדשה בתוך שבועות (באר מרים, סדרה לחגים), עורך ראשי הרב יעקב מדן, ישיבת הר עציון-ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תשע"ב, עמ' 236-243 [תרגום של מקור 395].
 11. * "כמוצא שלל רב", על היחס הנפשי ללימוד גמרא, דף קשר גליון 1056 (תשס"ו).
 12. * “Sick now?” (שיחה לקראת פתיחת שבוע חזרה), דף קשר גליון 1133 (תשס"ח).
 13. * "שיעור בנושא ,'עשה לך רב'", אמונת עתיך גליון 108 (תמוז תשע"ה), מכון התורה והארץ, עמ' 7-16.
 14. “Study – תלמוד תורה,” in Arthur Cohen and Paul Mendes-Flohr (eds.), Contemporary Jewish Religious Thought (NY, 1987), pp. 931-37; “Study – Talmud Torah,” VBM – Holiday; “The Nature and Value of Torah Study,” VBM Sichot.
 15. “Reflections upon Birkot Ha-Torah,” Alei Etzion 10 (2000), pp. 19-29; Varieties of Jewish Experience, Ktav 2011, pp. 257-268; VBM –Philosophy of Halakha, Part 1 and Part 2; VBM Holiday.
 16. Harbatzat Torah: Motives and Objectives,” in Wisdom from All My Teachers: Challenges and Initiatives in Contemporary Torah Education, eds. Jeffrey Saks and Susan Handelman, Urim, 2003, pp. 24-48 [Translation of source ‏372].
 17.  “Chapter 1: Why Learn Gemara?” Leaves of Faith, volume 1, 2003, pp. 1-17; “Why Learn Gemara?” VBM.
 18. “Chapter 3: Torat Hesed and Torat Emet: Methodological Reflections,” Leaves of Faith, volume 1, 2003, pp. 61-87.
 19. “Chapter 5: The End of Learning,” Leaves of Faith, volume 1, 2003, pp. 105-117.
 20.  “The Conceptual Approach to Torah Learning: The Method and Its Prospects,” Leaves of Faith, volume 1, 2003, pp. 19-60; לומדות: The Conceptual Approach to Jewish Learning, edited by Rabbi Yosef Blau, Yeshiva University Press, 2006, pp. 1-44; VBM [Translated in source ‏377].
 21. Talmud and Ma’asseh in Pirkei Avot,” Rav Chesed: Essays in Honor of Rabbi Dr. Haskel Lookstein, Volume 2, edited by Rafael Medoff, Ktav, 2009, pp. 1-25; “Talmud and Ma’aseh in Pirkei Avot,” Varieties of Jewish Experience, Ktav 2011, pp. 39-62.
 22. Notes from ATID: Talmud Study in Yeshiva High Schools, Jerusalem, 2007, 64 pp. [Translation of source ‏373].
 23. “‘And to Serve Him’ – This is Talmud Torah,” Sefer HaYovel of Yeshivat Har Etzion, 2019, Yeshivat Har Etzion, edited by Yonatan Shai Freedman et al, pp. 19-39 [Translation of source ‏375].
 24. * “Make Your Torah Permanent: The Centrality of Torah Study,” By His Light, Ktav (2003), pp. 61-74; republished by: Maggid (2016), pp. 55-66; VBM – By His Light: Developing a Torah Personality; VBM Holiday [Translated in source ‏381].
 25. * “What Does It Mean to Be a Ben-Torah?” VBM Sichot, Part 1 and Part 2 [Edited translation of source ‏1187; see also parallel Hebrew sources ‏309, ‏1206].
 26. * “Which Way for Traditional Jewish Learning in America?” excerpts from a paper delivered at a YIVO conference in 1968, YIVO Institute for Jewish Research website.
 27. * “Hunger for the Word of God,” VBM Jewish Thought – Mussar [Translation of source ‏380].

[ראה גם מקור ‏8, ספר שנושאו הוא התשובה, ומאמריו מפורטים למטה; הרבה מהמאמרים בקטגוריה ‏כה גם עוסקים בנושא התשובה. בנוסף, מקור ‏343 קשור לנושא.]

[See also source 17, which is a book focused on repentance, from which the individual articles are listed below, as well as category ‏כה, where many of the sources relate to repentance as well.]

 1. * "יסוד הבחירה ויסוד התשובה", שיחה לפרשת ניצבים, עלון שבות – בוגרים גליון ז (תשנ"ה), עמ' 17-18; דורש בציון: מאסף דברים לפרשיות השבוע, בעריכת הרב יהודה שביב, ירושלים תש"ס, עמ' 348-349 [תורגם במקור 430; ראה במקביל במקור ‏953 בעברית].
 2. * "שואל ומשיב: 'יעזוב רשע דרכו'", דף קשר ח (תשס"א) גליון 777; "יעזוב רשע דרכו", VBM – חגים: עיוני תשובה; מעובד ביום הכיפורים (באר מרים, סדרה לחגים), עורך ראשי הרב יעקב מדן, ישיבת הר עציון-ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תשע"ד, עמ' 280-282.
 3. * "פרק י: 'אשרי איש שלא ישכחך' – והתשובה והשִיבה", באור פניך יהלכון (תבונות תשס"ו), עמ' 157-172; ובהוצאת ידיעות ספרים (תשע"ב), עמ' 199-218; VBM – באור פניך יהלכון: ערכים ומידות בעבודת הבורא: חלק א וחלק ב; מעובד: "התשובה מחטא השכחה", יום הכיפורים (באר מרים, סדרה לחגים), עורך ראשי הרב יעקב מדן, ישיבת הר עציון-ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תשע"ד, עמ' 258-265 [תרגום של מקור 416].
 4. * "פרק יא: 'לב טהור' – על תיקון המידות ואיזון הערכים", באור פניך יהלכון (תבונות תשס"ו), עמ' 173-186; ובהוצאת ידיעות ספרים (תשע"ב), עמ' 219-236; VBM – באור פניך יהלכון: ערכים ומידות בעבודת הבורא: חלק א וחלק ב [תרגום של מקור 417].
 5. * "מן המצר קראתי קה: על תשובה של נורמה ותשובה של משבר", עלון שבות – בוגרים גליון כג (תשס"ט), עמ' 17-34; בתרגום חדש: "תשובה של נורמה ותשובה של משבר",  תקווה לדורשיך: על תשובה ועבודת ה'", מגיד, ירושלים, תשפ"א, עמ' 121-135 [תרגום של מקור 424].
 6. * "תשובה – חובה והזדמנות", תקווה לדורשיך: על תשובה ועבודת ה'", מגיד, ירושלים, תשפ"א, עמ' 1-18; VBM - חגים [תרגום של מקור 419].
 7. * "וטהר לבנו לעבדך באמת", תקווה לדורשיך: על תשובה ועבודת ה'", מגיד, ירושלים, תשפ"א, עמ' 19-37 [תרגום של מקור 420].
 8. * "שלמותה של התשובה", תקווה לדורשיך: על תשובה ועבודת ה'", מגיד, ירושלים, תשפ"א, עמ' 39-59 [תרגום של מקור 421; ראה במקביל במקור 432 באנגלית (שכתוב מקביל של אותה הרצאה)].
 9. * "תשובה – דחף ומניע", תקווה לדורשיך: על תשובה ועבודת ה'", מגיד, ירושלים, תשפ"א, עמ' 61-79 [תרגום של מקור 422].
 10. * "קלות וחמורות – דירוג החטאים בתשובה", תקווה לדורשיך: על תשובה ועבודת ה'", מגיד, ירושלים, תשפ"א, עמ' 81-95 [תרגום של מקור 418].
 11. * "תשובה בינונית ותשובתו של הבינוני", תקווה לדורשיך: על תשובה ועבודת ה'", מגיד, ירושלים, תשפ"א, עמ' 97-120; VBM - חגים – עיוני תשובה [תרגום של מקור 423].
 12. "'לכל זמן' – תשובה בארבע מסגרות זמן של חיינו", תקווה לדורשיך: על תשובה ועבודת ה'", מגיד, ירושלים, תשפ"א, עמ' 137-158 [תרגום של מקור 425].
 13. "תשובה – תסיסה ורוגע", תקווה לדורשיך: על תשובה ועבודת ה'", מגיד, ירושלים, תשפ"א, עמ' 159-174 [תרגום של מקור 426].
 14. * "התכחשות, גירושין ושיקום", תקווה לדורשיך: על תשובה ועבודת ה'", מגיד, ירושלים, תשפ"א, עמ' 175-189 [תרגום של מקור 427].
 15. * "ענווה וגאווה בתשובה", תקווה לדורשיך: על תשובה ועבודת ה'", מגיד, ירושלים, תשפ"א, עמ' 191-209 [תרגום של מקור 428].
 16. * "תשובה ושמחה", תקווה לדורשיך: על תשובה ועבודת ה'", מגיד, ירושלים, תשפ"א, עמ' 211-228 [תרגום של מקור 429].
 17. * "מקום שבעלי תשובה עומדים – על גדלות האדם ומעלת בעל התשובה", תקווה לדורשיך: על תשובה ועבודת ה'", מגיד, ירושלים, תשפ"א, עמ' 229-249.
 18. * “Teshuva: Repentance and Return,” By His Light, Ktav (2003), pp. 182-201; republished by: Maggid (2016), pp. 159-175; VBM – By His Light: Developing a Torah Personality; VBM - Holiday [Translated in source ‏401].
 19. * “A Pure Heart: Refining Character and Balancing Values,” By His Light, Ktav (2003), pp. 202-219; republished by: Maggid (2016), pp. 177-191; Alei Etzion 13 (2005), pp. 23-38; VBM – By His Light: Developing a Torah Personality; VBM - Holiday [Translated in source ‏401‏402].
 20. * “‘Kallot Va-Chamurot’: Gradation of Sin in Repentance,” Alei Etzion 16 (2009), pp. 135-153; “Kallot Va-chamurot: Gradation of Sins in Repentance,” Return and Renewal: Reflections on Teshuva and Spiritual Growth, adapted and edited by Michael Berger and Reuven Ziegler, Maggid, 2018, pp. 79-95; Kalot and Chamurot”: Gradation of Sin in Repentance,” VBM Holiday [Translated in source ‏408].
 21. * “Teshuva: Obligation and Opportunity,” Return and Renewal: Reflections on Teshuva and Spiritual Growth, adapted and edited by Michael Berger and Reuven Ziegler, Maggid, 2018, pp. 1-18; VBM Holiday [Translated in source ‏404].
 22. * “Purify Our Hearts to Serve You with Truth,” Return and Renewal: Reflections on Teshuva and Spiritual Growth, adapted and edited by Michael Berger and Reuven Ziegler, Maggid, 2018, pp. 19-36 [Translated in source ‏405].
 23. * “The Integrity of Teshuva,” Return and Renewal: Reflections on Teshuva and Spiritual Growth, adapted and edited by Michael Berger and Reuven Ziegler, Maggid, 2018, pp. 37-57 [Translated in source ‏406; parallel to source 432 (an alternate adaptation of the same lecture)].
 24. * “Teshuva: Impetus and Motive,” Return and Renewal: Reflections on Teshuva and Spiritual Growth, adapted and edited by Michael Berger and Reuven Ziegler, Maggid, 2018, pp. 59-78 [Translated in source ‏407].
 25. * “Mediocre Teshuva and the Teshuva of the Mediocre,” Return and Renewal: Reflections on Teshuva and Spiritual Growth, adapted and edited by Michael Berger and Reuven Ziegler, Maggid, 2018, pp. 97-120; VBM Holiday [Translated in source ‏409].
 26. * “Teshuva of Norm and of Crisis,” Return and Renewal: Reflections on Teshuva and Spiritual Growth, adapted and edited by Michael Berger and Reuven Ziegler, Maggid, 2018, pp. 121-137; VBM Holiday [Translated in source ‏403].
 27. * “La-kol Zeman: Teshuva Within Four Time Frames of Our Lives,” Return and Renewal: Reflections on Teshuva and Spiritual Growth, adapted and edited by Michael Berger and Reuven Ziegler, Maggid, 2018, pp. 139-159 [Translated in source ‏410].
 28. * “Teshuva: Ferment and Repose,” Return and Renewal: Reflections on Teshuva and Spiritual Growth, adapted and edited by Michael Berger and Reuven Ziegler, Maggid, 2018, pp. 161-176 [Translated in source ‏411].
 29. * “Renunciation, Divorce, and Rehabilitation,” Return and Renewal: Reflections on Teshuva and Spiritual Growth, adapted and edited by Michael Berger and Reuven Ziegler, Maggid, 2018, pp. 177-191 [Translated in source ‏412].
 30. * “Humility and Pride in Teshuva,” Return and Renewal: Reflections on Teshuva and Spiritual Growth, adapted and edited by Michael Berger and Reuven Ziegler, Maggid, 2018, pp. 193-210 [Translated in source ‏413].
 31. * “Teshuva and Joy,” Return and Renewal: Reflections on Teshuva and Spiritual Growth, adapted and edited by Michael Berger and Reuven Ziegler, Maggid, 2018, pp. 211-228; VBM Holiday [Translated in source ‏414].
 32. * “The Principle of Choice and the Principle of Teshuva,” VBM Sichot (Nitzavim) [Translation of source ‏399; see also parallel Hebrew source ‏953].
 33. * “Changing Paths, Not Just Deeds,” VBM Holiday.
 34. * “The Integrity of Teshuva,” VBM Holiday [Parallel to source ‎421 (the published version of the same lecture based on an alternate transcription) and its translation in source ‏406].
 1. "טובה חכמה עם נחלה" (בענין תורה וחכמה), ממלכת כהנים וגוי קדוש, (ירושלים, תשמ"ט), עמ' 25-43; VBM – מחשבה; בעריכה מסוימת: "טובה חכמה עם נחלה: על שילוב תורה וחכמה", חנוכה (באר מרים, סדרה לחגים), עורך ראשי הרב יעקב מדן, ישיבת הר עציון-ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תשע"ג, עמ' 233-243.
 2. "שברון לב ותמהון לבב – הרהורים על עבודת ה' במודרנה", בהיותו קרוב: אסופת מאמרים לימים הנוראים, לזכרו של יחיאל שי פינפטר הי"ד (תש"ס) עמ' 98-107; עלון שבות – בוגרים גליון יד (תשס"א), עמ' 19-32; רוח אביב (תשפ"ב), עמ' 153-166.
 3. "הצדקת המודרניות: מקורות קלסיים וסמכות של בני דורנו", רוח אביב (תשפ"ב), עמ' 3-28 [תרגום של מקור 448].
 4. * "יהדות ויוונות", עלון שבות, שנה ה (תשל"ד), גליון יב, עמ' 42-43; עלון שבות קשר תפוצות גליון מס' 13 (תשמ"ח), עמ' 35-39; דף קשר א (תשמ"ו), גליון 24; דף קשר גליון 1075 (תשס"ז) [ראה העתק גם במקור ‏1007; מעובד בתרגום במקור 1010. ראה במקביל גם מקור ‏437 בעברית ובתרגום הנ"ל במקור 450, וגם מקור ‏442 בעברית].
 5. * "לימוד חכמה יוונית", עלון שבות קשר תפוצות גליון 11 (תשמ"ז), עמ' 27-30; דף קשר א (תשמ"ז), גליון 74; VBM – הלכה: יורה דעה; בעריכה מסוימת: חנוכה (באר מרים, סדרה לחגים), עורך ראשי הרב יעקב מדן, ישיבת הר עציון-ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תשע"ג, עמ' 227-232 [תורגם במקור 450. ראה במקביל גם במקור ‏436 שזהה למקור ‏1007 בעברית, בתרגום הנ"ל במקור 1010, וגם מקור ‏442 בעברית].
 6. * "אמונה ואמנות", עלון שבות – בוגרים גליון ה (תשנ"ה), עמ' 99-105; בעריכה מסוימת: חנוכה (באר מרים, סדרה לחגים), עורך ראשי הרב יעקב מדן, ישיבת הר עציון-ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תשע"ג, עמ' 288-291 [גירסה זאת תורגמה במקור 453].
 7. * "הלכה ופוליטיקה בזמן הזה", עלון שבות – בוגרים גליון ט (תשנ"ו), עמ' 159-162; VBM – פרסומים.
 8. * "היסודות החיוביים והשליליים בתרבות המערבית", בתוך חוברת תוך וקליפה בתרבות המערבית: דרכים ורעיונות להתמודדות, הוצאת תבונות, תשנ"ו, עמ' 11-19.
 9. * "רב-תרבותיות בחברה הישראלית – מאין באנו ולאן אנו הולכים?" עלון שבות – בוגרים גליון י (תשנ"ז), עמ' 123-137.
 10. * "מקצת דברים על יהדות ויוונות", עלון שבות – בוגרים גליון יב (תשנ"ח), עמ' 43-50; בעיבוד מסויים: "על יהדות ויוונות", חנוכה (באר מרים, סדרה לחגים), עורך ראשי הרב יעקב מדן, ישיבת הר עציון-ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תשע"ג, עמ' 218-226 [תורגם במקור 451; ראה במקביל במקור ‏436 שזהה למקור ‏1007 ובעיבוד בתרגום של הנ"ל במקור 1009, וגם במקור ‏437 בעברית ובתרגום הנ"ל במקור 450].
 11. * "חינוך יהודי ומדעי היהדות – 'הילכו שניהם יחדיו'?" עלון שבות – בוגרים גליון יא (תשנ"ח), עמ' 149-161.
 12. * "'עשה רצונו, בטל רצונך' הרהורים על המפגש בין הלכה ומודרניות", עלון שבות – בוגרים גליון יג (תשנ"ט), עמ' 125-133.
 13. * "מה בין יהדות לדמוקרטיה", עלון שבות – בוגרים גליון כא (תשס"ו), עמ' 63-72; בעריכה חדשה: "יהודית ודמוקרטית",  יום העצמאות ויום שחרור ירושלים (באר מרים, סדרה לחגים) עורך ראשי הרב יעקב מדן, ישיבת הר עציון-ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תשע"ז, עמ' 146-153 [תורגם במקור 452].
 14. “A Consideration of Synthesis from a Torah Point of View,” The Commentator, April 27, 1961, pp. 5-6; Gesher 1:7-17 (1963); reprinted in Shalom Carmy (ed.) Torah U'Mada Reader; Experimental Edition II (New York, 1985) pp. 33-38; Leaves of Faith, volume 1 (2003), pp. 89-103.
 15. “Torah and General Culture: Confluence and Conflict,” in Judaism’s Encounter with Other Cultures: Rejection or Integration, edited by Jacob J. Schacter, Aronson, 1997, pp. 217-292.
 16. “Legitimization of Modernity: Classical and Contemporary,” in Engaging Modernity: Rabbinic Leaders and the Challenge of the Twentieth Century, edited by Moshe Z. Sokol, Aronson, 1997, pp. 3-33. Reprinted in Leaves of Faith, volume 2 (2004), pp. 279-308 [Translated in source ‏435].
 17. “‘Mah Enosh’: Reflections on the Relation between Judaism and Humanism,” Torah u-Madda Journal 14, 2006-2007, pp. 1-61, VBM Archive – Roshei Yeshiva; published in full as: “Judaism and Humanism” in Values in Halakha: Six Case Studies (Maggid, 2023), pp. 1-112 (“Mah Enosh” comprises about half of the complete essay).
 18. * “Studying Greek Wisdom,” VBM Halakha; VBM Holiday: Chanuka [Translation of source ‏437. See also parallel Hebrew sources ‏436 or ‏1007, and their translation, source ‎1010].
 19. * “God and Man According to Judaism and Hellenism,” VBM Sichot [Translation of source ‏442; see also parallel English source ‎450, which is a translation of source ‏437].
 20. * “Judaism and Democracy,” VBM Sichot, Part 1 and Part 2 [Translation of source ‏445].
 21. * “Religious Faith and Art,” VBM Holiday [Translation of source ‏438].
 1. "גירות, לידה, ומשפט", תורה שבעל פה גליון יג (תשל"א), עמ' פב-צד; "גרות: לידהד ומשפט", מוסר אביב: על מוסר, אמונה וחברה, ירושלים תשע"ו, עמ' 145-161 [תורגם במקור 462].
 2. "מחיר מסויים", [על הנושא מי הוא יהודי וגירות בימינו], עמדה: ירחון לציונות דתית אקטואלית גליון 15 (תשמ"ו), עמ' 7, 23.
 3. * "היחס לגוי בתפיסה היהודית", בתוך החוברת חביב אדם שנברא בצלם (תשמ"ה), עמ' 125; "בני אדם" [על יהודים ואומות העולם], עמדה: ירחון לציונות דתית אקטואלית גליון 3 (תשמ"ה), עמ' 17-16; "היחס לגוי בתפיסה היהודית", עלון שבות קשר תפוצות גליון 14 (תשמ"ח), עמ' 1-7; דף קשר ב (תשמ"ח), גליון 134; "היחס התורני לגוי", VBM – שיחה לפרשת נח.
 4. * "תקציר שיעור", בתוך החוברת (יוחנן בן יעקב, עורך) חביב אדם שנברא בצלם (ירושלים, תשמ"ה), עמ' 123.
 5. * "ישראל וישמעאל - הילכו יחדו", רב שיח, תחומין ז (תשמ"ו), עמ' 529-530.
 6. * "כבוד הבריות", מחניים גליון 5 (תשנ"ג), עמ' 15-8 [תורגם במקור 227; ראה במקביל במקור ‏221 בעברית].
 7. * "דו"ח מצב: ביקור האפיפיור", דף קשר ח (תש"ס), גליון 752.
 8. Schema: Statement and Analysis,” on the Vatican’s Schema of the Doctrine on Ecumenism, The Jewish Horizon, Sep.-Oct., 1964, pp. 4-5; RCA Record, 1966.
 9. “On Conversion,” Tradition 23:2, pp. 1-18, Winter, 1988; in The Conversion Crisis: Essays from the Pages of Tradition (1990), pp. 1-18; VBM Holiday; “Conversion: Birth and Judgment,” Leaves of Faith, volume 2 (2004), pp. 189-211 [Translation of source ‏454].
 1. "שפיים ושפיות" (בעקבות דברי שר הקליטה על התנועה הקיבוצית על יחסי חילוניים-דתיים), מעריב מיום 21.6.91 עמ' ב/13.
 2. "תגובה לימי העיון [ביחס לחילוניות יהודית] ", דף קשר גליון 1165 (תשס"ט).
 3. "האח דניאל והאחווה היהודית", מוסר אביב: על מוסר, אמונה וחברה, ירושלים תשע"ו, עמ' 247-269 [תרגום של מקור 471].
 4. "מחוץ לתחום? מחשבות על יחסים עם יהודים לא-אורתודוקסים בימינו", רוח אביב (תשפ"ב), עמ' 243-271 [תרגום של מקור 477].
 5. "על גבולות הסובלנות", רוח אביב (תשפ"ב), עמ' 29-53 [תרגום של מקור 475].
 6. "ממשל קהילתי ארזחי ורבני: סקירה כללית", רבנות: האתגר, ערכו: ידידיה שטרן ושוקי פרידמן, ירושלים (תשע"א), כרך א, עמ' 171-202; רוח אביב (תשפ"ב), עמ' 309-337 [תרגום של מקור 476].
 7. * סימפוזיון "גשר" על מרכזיותה של ישראל ומשמעותה כיום - "אין סמכות לפסילת התפוצה", גשר: רבעון לשאלות חיי האומה, שנה עשרים ושש, גליון 102-103 (תשמ"א), עמ' 14-15.
 8. * "חיים יהודיים במדינה ובתפוצות לאחר השואה", עדות ד (תשמ"ג), עמ' 2-4.
 9. “Brother Daniel and the Jewish Fraternity,” Judaism 12:3, Summer 1963, pp. 260-280. Reprinted in Leaves of Faith, volume 2 (2004), pp. 57-83 [Translated in source ‏465; see follow-up in source ‎472].
 10. Communications: Reply to letters on “The Jewish Fraternity,” Judaism 13:1, Winter 1964, pp. 110-116 [Follow-up to source ‎471].
 11. “Patterns of Contemporary Jewish Hizdahut,” in Moshe Davis (ed.) World Jewry and the State of Israel (Jerusalem, 1977), pp. 183-92. Reprinted as “Patterns of Contemporary Jewish Self-Identification” in Leaves of Faith, volume 2 (2004), pp. 213-223.
 12. “The State of K’lal Yisrael Today: A Symposium,” Jewish Action 46:37-39, Fall 1986. Reprinted as “The State of K’lal Yisrael,” in Leaves of Faith, volume 2 (2004), pp. 355-361.
 13. “The Parameters of Tolerance,” in Tolerance, Dissent and Democracy: Philosophical, Historical and Halakhic Perspectives, edited by Moshe Sokol, Aronson, 2002, pp. 137-174, reprinted in Leaves of Faith, volume 2 (2004), pp. 85-116 [Translated in source ‏467].
 14. “Communal Governance, Lay and Rabbinic: An Overview,” in Rabbinic and Lay Communal Authority, Suzanne Last Stone, editor, Yeshiva University Press, 2006, pp. 19-52; Varieties of Jewish Experience, Ktav 2011, pp. 63-95; VBM Halakha [Translated in source ‏468].
 15. “Beyond the Pale? Reflections Regarding Contemporary Relations with Non-Orthodox Jews,” in Adam Mintz, ed., The Relationship of Orthodox Jews with Believing Jews of Other Religious Ideologies and Non-Believing Jews (New York: Yeshiva University Press, 2010), 187-224; Varieties of Jewish Experience, Ktav 2011, pp. 129-165; VBM Jewish Thought [Translated in source ‏466].
 1. "דברים לעומדים על המשמרת", עלון שבות, שנה ג (תשל"ב), גליון א, עמ' 3-5; דף קשר א (תשמ"ו), גליון 52; עלון שבות קשר תפוצות, גליון 14 (תשמ"ח), עמ' 13-16.
 2. "מכתב לקו", עלון שבות, שנה ה (תשל"ד), גליון ז, עמ 1-3.
 3. "זאת תורת ההסדר", עלון שבות, שנה יד, גליון 100 (תשמ"ג) עמ' 9-33; VBM מחשבה (גירסה מתוקנת); תחומין גליון ז, עמ' 314-329; החינוך הדתי בגבורותיו (תשמ"ז), עמ' 314-329; בחוברת "דרכה של ישיבה: קובץ מאמרים מבטאוני ישיבת הר עציון", עמ' 13-34; מוסר אביב: על מוסר, אמונה וחברה, ירושלים תשע"ו, עמ' 195-216 [תרגום של מקור 490].
 4. היחס אל המדינה בקרב הזרמים הדתיים – הזרם האורתודוכסי, מפרסומי החוג לידיעת עם ישראל בתפוצות בבית נשיא המדינה, סידרה שלוש עשרה, קונטרס שלישי, עורך – משה דיוויס, עמ' 9-20; דברי תשובה לדיון בעמ' 30-38, ירושלים, תשמ"ג [תורגם במקור 491].
 5. "ירושלים, תלמידי חכמים סביב לה", מעריב 8.10.89, חשבון פתוח, עמ' 11.
 6. "הרבנות הראשית לישראל: מבט הלכתי עכשווי", עלון שבות – בוגרים גליון יג (תשנ"ט), עמ' 107-124; הרבנות הראשית לישראל: שבעים שנה לייסודה, כרך א (תשס"ב), עמ' 67-83; "הרבנות הראשית לישראל – מבט הלכתי עכשווי", יום העצמאות ויום שחרור ירושלים (באר מרים, סדרה לחגים) עורך ראשי הרב יעקב מדן, ישיבת הר עציון-ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תשע"ז, עמ' 218-230; "הרבנות הראשית לישראל: מבט הלכתי", רוח אביב (תשפ"ב), עמ' 339-354 [תרגום של מקור 493].
 7. "דת ומדינה: בזכות האינטראקציה", מוסר אביב: על מוסר, אמונה וחברה, ירושלים תשע"ו, עמ' 217-245 [תרגום של מקור 488; ראה במקביל גם מקור 492 באנגלית (תקציר המאמר המקורי)].
 8. * "על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים", עלון שבות – בוגרים גליון יג (תשנ"ט), עמ' 99-105.
 9. * "'מלך במשפט יעמיד ארץ' – על חובת ההצבעה בבחירות", עלון שבות – בוגרים גליון יח (תשס"ג), עמ' 134-136.
 10. * "ערבות הדדית במדינה יהודית", VBM – הלכה: הלכות מדינה וחברה [תורגם במקור 497].
 11. “Religion and State: The Case for Interaction,” Judaism 15, Fall, 1966, pp. 387-411, reprinted in Gesher 4 (1969) pp. 24-48 and in Arthur Cohen (ed.) Arguments and Doctrines (New York, 1970) pp. 420-50. Reprinted in Leaves of Faith, volume 2, (2004), pp. 1-32 [Translated in source ‏484; see follow-up in source ‎489; see also parallel English source ‎492].
 12. Communications: Reply to letter on “The Role of Orthodoxy” [regarding source ‎488], Judaism 16:2, Spring, 1967, pp. 226-227.
 13.  “The Ideology of Hesder,” Tradition 19:3, pp. 199-217, Fall, 1981, reprinted in Crossroads: Halacha and the Modern World IV, 1995, pp. 43-64; Leaves of Faith, volume 1 (2003), pp. 135-158; VBM Archives [Translated in source ‏480].
 14. “The Relationship to Israel of Jewish Religious Groups: Orthodoxy,” Morasha: A Journal of Religious Zionism 1:1, Fall, 1984, Tishrei, 5745, pp. 18-26; printed in full in Forum 57/58, Winter, 1985/Spring, 1986, Israel’s Place in World Jewry: Changing Perspectives, in Part II: The Relationships of Jewish Religious Groups to Israel, under the title, “Orthodoxy,” pp. 11-19 [Translation of source ‏481].
 15. “Religion and State,” in Arthur Cohen and Paul Mendes-Flohr (eds.), Contemporary Jewish Religious Thought (1987), pp. 773-778; VBM Holiday [Based on source ‎488].
 16. “The Israeli Chief Rabbinate: A Current Halakhic Perspective,” Tradition 26:4 (Summer, 1992), pp. 26-38, reprinted in Israel as a Religious Reality, edited by Chaim Waxman (Aronson, 1994), pp. 119-137; Leaves of Faith, volume 2 (2004), pp. 261-277 [Translated in source ‏483].
 17. “Diaspora Religious Zionism: Some Current Reflections,” Religious Zionism Post Disengagement, ed. Chaim Waxman, Ktav, 2008, pp. 3-30; Varieties of Jewish Experience, Ktav 2011, pp. 291-317; VBM Jewish Thought.
 18. * “Religion and the Jewish State: An Interview with Rav Aharon Lichtenstein,” The Commentator, April 3, 2006, reprinted on May 6, 2019.
 19. * “On Aliya: The Uniqueness of Living in Eretz Yisrael,” Alei Etzion 12 (2004), pp. 15-22; VBM Holiday [See also source ‎703 (same article in a different context)].
 20. * “Mutual Responsibility in the Jewish State,” VBM Halakha; VBM Holiday [Translation of source ‏487].
 1. "החזרת הגאווה הלאומית וזקיפת הקומה הישראלית" (בעקבות הטבח במחנות הפליטים), הצופה, גליון 13378, כח' תשרי תשמ"ג (15.10.82), עמ' 5; עמודים: בטאון הקיבוץ הדתי, כרך לא, גליון 444 (תשמ"ג), עמ' 78-75.
 2. "היכן שגינו", על המחתרת היהודית, מעריב, כ"ז באייר תשמ"ד (29.5.84), עמ' 9.
 3. "במישור הדתי לא היה מפנה" (בעקבות עשרים שנה למלחמת ששת הימים), מעריב, ח' סיון תשמ"ז (5.6.87), עמ' ב/11.
 4. "מעידת המפד"ל", מעריב, ז' טבת, תשמ"ח (28.12.87), עמ' א/11.
 5. "ובמחננו דממה" (התכתבות של הרב אהרון ליכטנשטין עם ראשי ישיבות הסדר בענין הטבח בחברון), מימד גליון 1 (1994), עמ' 6-8, 30 [תורגם במקור 563 באנגלית; ראה במקביל במקור ‏523 בעברית].
 6. "בעקבות רצח ראש הממשלה, פירסמו ראשי הישיבה גילוי דעת וזה תוכנו", דף קשר ו (תשנ"ו), גליון 521; "גילוי דעת", עלון שבות – בוגרים גליון ח (תשנ"ו) עמ' 9.
 7. "רגע במלחמת תשס"א: הלווית שמואל גיליס", נקודה, ראש השנה, תשס"ב (ספטמבר, 2001), עמ' 18.
 8. "כמה שהוא טועה", בתגובה לשני מאמרים, הצופה, 24.5.04.
 9. "לא לסרבנות! לא יעלה על הדעת שכל חייל או קצין יקבע שבת לעצמו דברי הרב נגד הסרבנות", הארץ, 19.07.2005, עמ' 3-4/ב [ראה במקביל במקורות ‏507, ‏508, ‏548, ‏551, ‏553, ‏555 בעברית, ובמקור 564 באנגלית (שהוא תרגום למקור ‏508)].
 10. "הודעת ראשי הישיבה" לקראת ההתנתקות, דף קשר גליון 1016 (תשס"ה) [ראה במקביל במקור ‏506 בעברית, במקורות ‏508, ‏548, ‏551, ‏553, ‏555 בעברית, ובמקור 564 באנגלית (שהוא תרגום למקור ‏508)].
 11. "מכתב שאלה לגר"א שפירא שליט"א", עלון שבות – בוגרים גליון כא (תשס"ו), עמ' 117-122 (בגירסת האינטרנט ובגירסה דלהלן, מופיעה גם המשך ההתכתבות עם הרב סילבצקי מעבר למכתב הראשון לרב שפירא: "תגובה חוזרת של הרב אהרן ליכטנשטיין לרב סילבצקי"; "תגובה 2 לתגובתו של הרב אברהם ישראל סילבצקי"); "מו"מ בין הגאון הרב אהרון ליכטנשטיין לבין הרב אברהם ישראל סילבצקי בעניין סירוב פקודה, בעקבות פסק דינו של מרן הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל בעניין סירוב פקודה", ניצני ארץ גליון יח (תשע"ג), עמ' 294-328, מרכז הרב [תורגם עם ההתכתבות המלאה במקור 564. ראה במקביל גם במקורות ‏505, ‏507, ‏548, ‏551, ‏553, ‏555 בעברית].
 12. "גילוי דעת ראשי הישיבה שליט"א" בעקבות הארועים על הנפת השלטים והפגנות בצה"ל, דף קשר גליון 1206 (תש"ע).
 13. "פניה לרבנים יושבי על מידין חותמי גילוי הדעת האוסר מכירת בתים ודירות לנכרי בארץ ישראל", ו' טבת תשע"א, באתר תמיד אזרחות; "התבונה נראית נפגמת, ו' טבת תשע"א, אתר כיפה [תורגם במקור 566].
 14. * "הגבורה להמשיך והצורך לבכות", דף לתרבות יהודית: מלחמת יום הכפורים, גליון 26, המחלקה לתרבות תורנית במשרד החינוך והתרבות, תשל"ד, עמ' 1-2.
 15. *"אעודד את בתי ללכת לשירות לאומי", ראיון עם הרב ליכטנשטיין, מעריב, 6.10.1978, עמ' 80-81, 121; VBM.
 16. *"השלום - ערך עליון!" עמודים: בטאון הקיבוץ הדתי, כרך ל, גליון 437 (תשמ"ב), עמ' 263-260. מאמר זה הופיע בעיתון מעריב ערב פינוי ימית, ו' ניסן, תשמ"ב (30.3.82), עמ' 5, תחת הכותרת "נסיגה שלא נעצרה" תוך מספר השמטות וקיצוצים.
 17. * "דביקות בהלכה ונטישת ההלכה", כיצד הגענו למחתרת "יהודית": דברים בעצרת, נתיבות שלום, יב' סיון תשמ"ד (12.6.84), עמ' 11-15.
 18. * "זכרון שבויים", על יהדות רוסיה בכלל, ויואל (יולי) אדלשטיין בפרט, עלון שבות קשר תפוצות גליון 7 (תשמ"ה), עמ' 5-11.
 19. * "חדשות: תוספות רבינו פרץ" (שיחה בתגובה לדברים על הקשר בין חילול שבת בפ"ת לאסון הרכבת), דף קשר א, גליון 11 (תשמ"ה).
 20. * "נושאים ונותנים" (רב שיח על יחסי דת ומדינה), עמדה: ירחון לציונות דתית אקטואלית גליון 19 (תשמ"ח), עמ' 10.
 21. * "בואו של שצ'רנסקי לישראל", דף קשר א (תשמ"ו), גליון 35; עלון שבות קשר תפוצות גליון 13 (תשמ"ח), עמ' 28-31; "בואו של שרנסקי לישראל", VBM – שיחות .
 22. * "שאלות ותהיות", לא תוכל להתעלם, מפרסומי "עוז ושלום – נתיבות שלום", ירושלים, תשמ"ח, עמ' 7-10.
 23. * "חברים בוועדות יגר ופריבס בסימפוזיון עם 'הצופה': על התנועה הדתית-לאומית להיות מפלגה יוזמת ולא נגררת בעמדותיה הבסיסיות", הצופה, כ"ח בחשוון תשמ"ח, 20.11.87, עמ' 5, 8.
 24. * "חדשות: גדול השלום", על ריבוי מפלגות דתיות, דף קשר ב (תשמ"ט), גליון 153.
 25. * "דו"ח מצב: שיחה לנוכח המאורעות הקשים – ערב חנוכה תשנ"ד", דף קשר ד (תשנ"ד), גליון 420.
 26. * "דו"ח מצב: תגובות ראשי הישיבה לארוע בחברון", דף קשר ה (תשנ"ד), גליון 433 [ראה במקביל במקור ‏502 בעברית ובתרגום הנ"ל במקור 563].
 27. * "בין ויתור לפשרה", עלון שבות – בוגרים גליון א (תשנ"ד), עמ' 69-60 [תורגם במקור 569].
 28. * "גם על כל הטוב שיכול לעשות ואינו עושה" (ראיון בערב יום-הכיפורים על היהדות הדתית-לאומית, כולל מעמד האשה, תהליך השלום ומעורבות בחברה), הארץ, תרבות וספרות, ט' בתשרי תשנ"ה, 14.9.94, עמ' ב/5.
 29. * "לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה'", עלון שבות – בוגרים גליון ה (תשנ"ה), עמ' 47-55.
 30. * "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום", עלון שבות – בוגרים גליון ה (תשנ"ה), עמ' 115-124.
 31. * "לא עשב שוטה, לא צמח בר", מימד 6 (1995), עמ' 6-9, 28; "נחפשה דרכינו ונחקורה" אחרי רצח רבין, עלון שבות – בוגרים גליון ח (תשנ"ו), עמ' 15-27; VBM – מחשבה; בעריכה מסוימת: שנה בשנה: ספר השנה להלכה, למחשבת ישראל ולבעיות יהדות תשנ"ז (היכל שלמה), עמ' 521-534. ציטוטים נבחרים מהמאמר מופיעים בפתיח של דף קשר ז (תשנ"ט) גליון 677; גירסה מקוצרת זאת מופיעה תחת הכותרת: "על אחריות אישית וקולקטיבית", VBM – מחשבה [מקביל למקור 567 באנגלית (עיבוד מקביל של אותה שיחה) ולמקור ‏534 בעברית].
 32. * "דו"ח מצב", לאחר פיגוע בירושלים בקו 18, דף קשר ו (תשנ"ו), גליון 539.
 33. * "רב שיח: חינוך וזהות יהודית כיום", עלון שבות – בוגרים גליון ט (תשנ"ו), עמ' 163-164; 173-174; 182.
 34. * "דו"ח מצב", שיחה ערב פינוי חברון, דף קשר ו (תשנ"ז), גליון 585 [ראה במקביל (סיכום אותה שיחה בצורה שלימה יותר) במקור ‏533].
 35. * "בעקבות אסון המסוקים – עת לחשות ועת לדבר" דף קשר ו (תשנ"ז), גליון 587; "אחד מן החבורה שמת – תדאג כל החבורה כולה", עלון שבות – בוגרים גליון י (תשנ"ז), עמ' 115-116.
 36. * "הצער והתקווה – דברים עם פינוי חברון", עלון שבות – בוגרים גליון י (תשנ"ז), עמ' 139-142 [ראה במקביל (סיכום אותה שיחה בצורה מקוצרת יותר) במקור ‏531].
 37. * "דו"ח מצב", שיחה ביום השנה השני להרצחו של יצחק רבין ז"ל, דף קשר ו (תשנ"ח), גליון 627; "'מקץ שנתיים ימים': דברים לציון יום השנה השני לרצח יצחק רבין ז"ל", עלון שבות – בוגרים גליון יא (תשנ"ח), עמ' 95-106 [מקביל למקור ‏528 בעברית ולמקור 567 באנגלית].
 38. * "'על כן יאמרו המושלים באו חשבון' – דברים לחשבון נפשם של הישיבה ותלמידיה", עלון שבות – בוגרים גליון יא (תשנ"ח), עמ' 163-176.
 39. * "רב-שיח בנושא: האם יש יהדות משותפת", בסבך הזויות: יהודי, ישראלי, קוד אזרחי, משרד החניוך התרבות והספורט: המינהל לחניוך ערכי, ירושלים (תשנ"ט), עמ' 9-34
 40. * "דו"ח מצב", שיחה לקראת הפגנת ההמונים במאבק נגד בית המשפט העליון, דף קשר ז (תשנ"ט), גליון 693.
 41. * "דו"ח מצב – על הנסיגה מלבנון והכבוד הלאומי", דף קשר ח (תש"ס), גליון 761; "על הנסיגה מלבנון והכבוד הלאומי", עלון שבות – בוגרים גליון יד (תשס"א), עמ' 187-188.
 42. * "דו"ח מצב: 'קולי אל ה' אזעק, קולי אל ה' אתחנן'", לגבי פסגת קאמפ דייוויד, דף קשר ח (תש"ס), גליון 766; "קולי אל ה' אזעק, קולי אל ה' אתחנן", VBM – מחשבה.
 43. * "דו"ח מצב: והאכלתיך נחלת יעקב אביך", על י"ז בתמוז ופסגת קיץ תש"ס, דף קשר ח (תש"ס), גליון 768 [פורסם שוב במקור ‏1129].
 44. * "דו"ח מצב: בין חיי פיצול לחיי אחדות", בתחילת האינטיפאדה השנייה, דף קשר ח (תשס"א), גליון 783; "בין חיי פיצול לחיי אחדות", VBM – מחשבה.
 45. * "דו"ח מצב: 'באו זרים במקדשי, הפרו חגי וקדשי'", על קבלת הצעת הסכם אמריקאית שכללה ויתור על הר הבית, דף קשר ח (תשס"א), גליון 790.
 46. * "דו"ח מצב: פיגוע בצומת אזור – שיחת הרב אהרן ליכטנשטיין", דף קשר ח (תשס"א), גליון 797.
 47. * "'בקש שלום ורדפהו' – חיפוש אחר השלום כחובה דתית היום", עלון שבות – בוגרים גליון יד (תשס"א), עמ' 189-203.
 48. * "שלושה סימנים באומה זו", בעקבות שביתת הנכים, דף קשר ט (תשס"ב), גליון 847; "שלושה סימנים באומה זו – דברים בעקבות שביתת הנכים", עלון שבות – בוגרים גליון טז (תשס"ב), עמ' 91-94 [מקביל למקורות ‏636, ‏731; תורגם במקור 793].
 49. * "שיחה בעקבות פינוי המאחזים", דף קשר י (תשס"ג), גליון 922.
 50. * "'יש דבר שיאמר ראה זה חדש? כבר היה לעולמים!' – דברים במלאת שנה לפיגוע הטרור במגדלי התאומים", עלון שבות – בוגרים גליון יח (תשס"ג), עמ' 123-133 [מעובד בתרגום במקור 568; ראה במקביל גם במקור 565 באנגלית].
 51. * "דו"ח מצב: סירוב פקודה", דף קשר י (תשס"ה), גליון 982 [ראה במקביל במקורות ‏506, ‏507, ‏508, ‏551, ‏553, ‏555 בעברית, ובמקור 564 באנגלית (שהוא תרגום למקור ‏508)].
 52. * "שיחה לאחר אסון הצונאמי", דף קשר י (תשס"ה), גליון 992; עלון שבות – בוגרים גליון כ (תשס"ה), עמ' 265-270 (באתר ה-VBM נתנו כותרת חדשה למאמר: "מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?") [תורגם במקור 571].
 53. * "תלמוד ומעשה", על התערבות תלמידי הישיבה בגוף קטיף לקראת הפינוי, דף קשר גליון 1006 (תשס"ה).
 54. * "גדרי פעולה" לקראת ההתנתקות, דף קשר גליון 1010 (תשס"ה) [ראה במקביל במקורות ‏506, ‏507, ‏508, ‏548, ‏553, ‏555 בעברית, ובמקור 564 באנגלית (שהוא תרגום למקור ‏508)].
 55. * "'עלה רָש' או 'עלה רֵש': על היחס הראוי שבין חזון ההתיישבות לבין בניין חברה צודקת ומתוקנת", עלון שבות – בוגרים גליון כ (תשס"ה), עמ' 257-264 [תורגם במקור 570].
 56. * "הרב ליכטנשטיין: חובה להיענות למשימת הפינוי", מעריב, 15.8.05 [ראה במקביל במקורות ‏505, ‏507, ‏508, ‏548, ‏551, ‏555 בעברית, ובמקור 564 באנגלית (שהוא תרגום למקור ‏508)].
 57. * "'הכזה יהיה צום אבחרהו'? דברים לי"ז בתמוז", במעגלי צדק גליון 6 (תשס"ה), עמ' 5-7.
 58. * "סרבנות שלא כהלכה", שערים למשפט גליון 1 (2005), עמ' 58-61; עלון שבות – בוגרים גליון כא (תשס"ו), עמ' 111-115 [ראה במקביל במקורות ‏506, ‏507, ‏508, ‏548, ‏551, ‏553 בעברית, ובמקור 564 באנגלית (שהוא תרגום למקור ‏508)].
 59. * "בעקבות מאורעות עמונה", דף קשר גליון 1041 (תשס"ו); "בעקבות אירועי עמונה", VBM –  מחשבה [תורגם במקור 572].
 60. * "שיחה חמישית – הרב ליכטנשטיין: על יהדות, מדינה ודמוקרטיה", בסערת העקירה: עשר שיחות בישיבת הר עציון, עריכה: שאול ברט ויצחק ברט, ידיעות אחרונות, תל-אביב, תשס"ז, עמ' 103-114.
 61. * "'חיים כלכם היום' – בעקבות הפיגוע באיתמר והצונאמי ביפן", דף קשר גליון 1260 (תשע"א).
 62. * "תפקיד הרב בעידן הגוגל:  רב שיח", עלון שבות – בוגרים גליון כד (תשע"א), עמ' 121-125.
 63. * "אם דעת אין, מנהיגות מנין?" VBM – מחשבה; ספרא וסייפא – ספר היובל לרב מרדכי פירון (אביעד הכהן וצבי א' טל עורכים), ירושלים תשע"ד, עמ' 137-155 [תורגם במקור 573].
 64. * "הרב ליכטנשטיין מתייחס לפרשת הרב אלון: 'טרגדיה נוראה'", ג אדר תש"ע, אתר כיפה.
 65. “Rabbi’s Views,” Letter to the Editor on the Peace Process and Gush Etzion, The Jerusalem Post, September 14, 1994, p. 6.
 66. “A Rabbinic Exchange on Baruch Goldstein’s Funeral,” Tradition 28:4 (Summer, 1994), pp. 59-63, reprinted in Leaves of Faith: volume 2 (2004), pp. 255-260 [Translation of source ‏502; see also parallel Hebrew source ‏523].
 67.  “A Rabbinic Exchange on the Gaza Disengagement,” Tradition 40:1 (Spring, 2007), pp. 17-44 (Part 1); 40:2 (Summer, 2007), pp. 49-70 (Part 2); VBM Archives (contains Part 1 of Tradition exchange) [Translation of complete correspondence recorded in source ‏508. See also parallel Hebrew sources ‏506, ‏507, ‏508, ‏548, ‏551, ‏553, and ‏555].
 68. “To Our Brothers in Distress: In the Wake of the Terror Attacks against America,” written after September 11, 2001, VBM Archives [see parallel Hebrew source ‏547 and its adapted translation in source 568].
 69. “Rabbi Aharon Lichtenstein’s Response to the Letter Banning Sale of Homes to Gentiles in Israel,” Kol HaRav – Rabbinic Voices blog [Translation of source ‏510].
 70. * “On the Assassination of Prime Minister Rabin, z”l,” Alei Etzion 4 (1995), pp. 19-30; “On the Assassination of Prime Minister Rabin z”l,” VBM Archives; excerpted in “On the Murder of Prime Minister Yitzhak Rabin z”l,” The New Jewish Canon: Ideas and Debates, 1980-2015, Yehuda Kurtzer and Claire Sufrin, eds. 2020, pp. 57-58 [Parallel to Hebrew source ‏528 (an alternate adaptation of the same address); see also parallel Hebrew source ‏534].
 71. * “‘Is Anything New Under the Sun?’: Reflections on the First Anniversary of the Attack on the Twin Towers,” Contending with Catastrophe: Jewish Perspectives on September 11, Michael J. Broyde ed., Beth Din of America Press, (2011), pp. 189-196; VBM Sichot [Adapted translation of source ‏547; see also parallel English source ‎565].