דילוג לתוכן העיקרי

ויגש | עם ישראל והתוכנית הא-לוהית

הרב יהודה עמיטל
לעילוי נשמתו של הרך הנולד עמיעד ישראל בן שירה ועמיחי איש-רן הי"ד
09.04.2014
קובץ טקסט

"אדני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח". מסביר המדרש -

"אדוני שאל את עבדיו וגו' אמר לו מתחלה באת עלינו בעלילה כמה מדינות ירדו למצרים לשבר אוכל ולא שאלת אחד מהם שמא בתך באנו ליקח או אתה סבור לישא את אחותנו"

המדרש מתאר היטב את תסכולם של האחים - המון אנשים, מכל העולם, באו למצרים לקנות אוכל. כולם עשו זאת בקלות - שלמו, קבלו אוכל וחזרו לארצם. רק האחים הסתבכו - חשדו בהם שהם מרגלים, נאסר אחד מאחיהם והגרוע מכל - רוצים לשעבד את אחיהם הקטן. יהודה מבטא את התחושות הקיימות בכל אחד ואחד מהאחים - למה זה קרה דווקא לנו? למה אנו שונים מכל העמים.

אך הקושי של האחים נבע מגורם נוסף, עמוק יותר. אין ספק, כי האבות חיו בתודעה היסטורית מיוחדת - הם ידעו שהם עומדים להקים את העם הנבחר וכל מה שיקרה להם בחייהם, יקבע את אופיו ודמותו של העם. מעבר לקושי האישי שהרגישו האחים בירידתם למצרים, הם חששו כי העובדה שדווקא הם הסתבכו יותר מכולם, קשורה לאירועים העתידיים שהעם עתיד לעבור. כך אכן היה - מאז שהאחים ירדו למצרים ועד היום, ההיסטוריה של עם ישראל מלווה בקשיים מרובים.

כיום, לאחר אלפי שנות קיום של העם היהודי, אנו כבר מודעים היטב לתופעה שאצל האחים עוררה תמיהה - מה שהולך באופן חלק אצל אומות העולם, מתרחש אצל עם ישראל בצורה של קשיים ומאבקים. עמים הקימו מדינות בלי מאמץ מיוחד ורק אצלנו זה היה כרוך בכל כך הרבה קשיים, רק אצלנו הישיבה הפשוטה והתמימה בארצנו מלווה במלחמות בלתי פוסקות וכן בשאר תחומי החיים.

מדוע באמת כל דבר שהולך אצל אומות העולם בקלות, לנו הולך קשה?

התשובה לשאלה נוקבת זו היא, שישנו הבדל מהותי בין אומות העולם לעם ישראל. בעוד שההיסטוריה של אומות העולם מתעצבת בעקבות גורלם ומעשיהם בלבד, עם ישראל נתון בהשגחה תמידית של הקב"ה. לכן, דברים שפשוטים אצל אומות העולם, יכולים להיות קשים ביותר אצל עם ישראל, שגורלו נתון בידי הקב"ה. הקב"ה רוצה ללמד ולנסות אותנו דרך השגחתו עלינו בעולם וממילא ההיסטוריה שלנו שונה ביותר מכל ההתרחשויות שעברו על עמים אחרים.

למעשה, יוסף עצמו מדגיש נקודה זו שוב ושוב בדבריו - "כי למחיה שלחני א-לוהים לפניכם" (מ"ה, ה'), "לא אתם שלחתם אתי הנה כי הא-להים" (שם, ח'), "א-להים חשבה לטבה למען עשה כיום הזה להחיות עם רב" - כל ההסתבכות של האחים במצרים הייתה מאת ה' והיא חלק מהתכנית הא-הית הכללית שנאמרה לאברהם כבר בברית בין הבתרים.

כבר בברית בין הבתרים נאמר לאברהם, כי ישיבת עם ישראל בארצו לא יכולה להיעשות ללא קשיים. בפרשיית הירידה למצרים אנו רק רואים את ההתרחשות של הנבואה לאברהם בפועל - ההיסטוריה של עם ישראל מכאן ואילך מלווה בקשיים, הנובעים דווקא מההשגחה המיוחדת של הקב"ה, שדורש מאתנו יותר מאומות העולם.

 

תא שמע – נודה לכם אם תשלחו משוב על שיעור זה (המלצות, הערות ושאלות)