דילוג לתוכן העיקרי

זבחים דף קטו – החלפת הבכורות בכהנים

הרב ברוך וינטרוב
05.08.2018
בדף קט"ו ע"ב אנו למדים על מחלוקת התנאים בשאלה מתי הוחלפו הבכורות בכהנים.
"וגם הכהנים הנגשים אל ה' יתקדשו – ר' יהושע בן קרחה אומר: זו פרישות בכורות, רבי אומר: זו פרישות נדב ואביהוא".
לדעת רבי יהושע בן קרחה לא הוחלפו הבכורות בכהנים אלא עם הקמת המשכן. לדעת רבי, לעומת זאת, ההחלפה התבצעה כבר במעמד הר סיני.
דעה מקובלת היא בחז"ל ובראשונים שהבכורות הוחלפו בכהנים בשל חטא העגל. כך לדוגמא בירושלמי מגילה (א, יא):
"אמר רבי לוי שבר ה' מטה רשעים אילו הבכורות שהקריבו לעגל תחילה".
האם המחזיקים בדעה זו חייבים לסבור כי החלפת הבכורות בכהנים היתה לאחר מעמד הר סיני, בעת הקמת המשכן?
יתכן כי ניתן לחלק בין שני שלבים בנטילת העבודה מן הבכורות. ב'שערי היכל' (מערכה רחצ) מוצע כי החלפת הבכורות בכהנים נבעה מביטול היתר הבמות האישיות, וריכוז העבודה בבמה ציבורית. הבמה שבה הוקרבה עולת סיני היתה במה ציבורית, ועם הקמתה הוחלפה העבודה בבכורות המשפחה, המתאימה לעבודה בבמה המשפחתית, בעבודת כהנים שהם השבט הנבחר מן העם כולו, המתאימה לעבודה בבמה הציבורית.
לאור הצעה זו ניתן להתקדם צעד נוסף: עבודת הכהנים במקום הבכורות בבמה הציבורית אכן היתה קבועה מראש. אמנם, הבכורות עדיין היו אמורים לעבוד בבמות הקטנות, בעת היתר הבמות. בעקבות חטא העגל הופקעה מהם זכות זו – ונמסרה לכלל ישראל.

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)