דילוג לתוכן העיקרי

ספר | מאמר עירובין

 

Image
מאמר עירובין

תשרי תשפ"ד

קובץ חידושי תורה שהתלבנו בחבורת הכולל הגבוה לעיון בישיבה

בלב מלא שבח והודאה לנותן התורה, זוכים אנו לחזור ולשמוח לפניו בפירות הכולל הגבוה לעיון של ישיבת הר עציון. מני צאת הכרכים הקודמים חלפו כמה שנים בהן תורתו שבעל פה של הכולל המשיכה ונשמעה בין כתלי בית מדרשנו ביתר שאת וביתר עוז, אך מבלי הדפסתם עלי ספר. עתה, זוכים אנו לשוב ולברך על המוגמר ביציאתו לאור של כרך נוסף של עיונים תורניים החקוקים עלי ספר. תקוותנו ותפילתנו היא שספר זה, כקודמיו, יפרה את המחשבה ויתסיס את הלימוד בסוגיות שהוא דן בהן, ושיזכה, מעבר לכך, לעורר את העיון בשאלות היסוד של המסכת ולזרוע אור על סוגיות נוספות שאינן מוקדי המאמרים. - ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין

להזמנות

File

תא שמע – נודה לכם אם תשלחו משוב על שיעור זה (המלצות, הערות ושאלות)