דילוג לתוכן העיקרי

גילוי דעת

הרב יהודה עמיטל
06.11.1995

גילוי דעת

בעקבות רצח ראש הממשלה, פירסמו ראשי הישיבה גילוי דעת וזה תוכנו:

בלב שבור ונדכא, הננו מבכים מרה את אבידת בית ישראל ועם ה', בנפול ראש ממשלתם בחרב, והננו משתתפים ביגון המשפחה.

מעמק הבכא ומעומק הלב, הננו קוראים לקירוב לבבות ולשאיפה ומאמצים כנים ועמוקים, להגברת אחדות לאומית ואהבת ישראל.

ביום מר ונמהר זה, רובצת על כולנו חובה קדושה לערוך חשבון נפש נוקב - אישי, תנועתי, מפלגתי, ולאומי - ביחס לדרכנו בעבר ובעתיד, על כל מרכיבי תכניה וצורתה. אין שעת משבר זו ראויה להטחת האשמות והתנערות מאחריות אלא לקבלתה המלאה.

כואבים אנו במיוחד את שמבצע הרצח הנבזה צמח מתוך ציבור שעמו אנו מזוהים ופעל מתוך סילוף ערכיו, ומכירים אנו בחובה מיוחדת לבדק בית על מנת שיהיה מחננו קדוש.

מתוך תחושה עמוקה כי עת צרה היא ליעקב, הננו פונים בתפילה לרבון העולמים שממנה יושיענו.

 

החותמים בשברון לב,

הרב יהודה עמיטל הרב אהרן ליכטנשטיין

תא שמע – נודה לכם אם תשלחו משוב על שיעור זה (המלצות, הערות ושאלות)