דילוג לתוכן העיקרי
Rav Yosef Dov HaLevi Soloveitchik

הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק

רב, ראש ישיבה, פילוסוף דתי, מראשי הציונות הדתית ותנועת המזרחי, וממנהיגיה הרוחניים של היהדות האורתודוקסית בארצות הברית. חותנו של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל