דילוג לתוכן העיקרי

ברכת המצוות: עיון הלכתי ורעיוני

ברכת המצוות


(תשפ"ד) (יום ב') עולם הברכות מחולק לשלוש קטגוריות מרכזיות: ברכות הנהנין, ברכות השבח וההודאה וברכות המצוות. בסדרה זו נעמיק ביסודות ונרחיב בהסתעפויות של ההלכתיות והרעיוניות של ברכות המצוות. ברכות אלה בדרך כלל מלוות פעולה אחרת, ופעמים רבות, משום כך, העיסוק בברכה עומד בצלו של העיסוק בעיוני והמעשי במצווה. במסגרת זו ננסה לראות את העומק הרב הטמון בתחום זה, ואת ההשלכות המעשיות והרוחניות של ברכות אלה על עבודת ה' שלנו. סוגיות אלה מזמנות, מעצם טבעם, עיסוק בתחומי הלכה אחרים שנפגשים בברכת המצוות. על כן, במהלך דיוננו שמתרכז בברכת המצוות, באופן מכוון נגלוש לעתים לתחומי הלכה אחרים המשפיעים והמושפעים מדיני ברכת המצוות. אמנם, גם בגלישות אלה, נשתדל שלא להיסחף מעבר לנצרך לשם הבנה עמוקה יותר של ענייננו.