דילוג לתוכן העיקרי
Rav Tzvi Chaim Kaye

הרב צבי חיים קיי

בוגר בני חו"ל מחזור 2001, הרב צבי חיים קיי הגיע לישיבת הר עציון כתלמיד בן חו"ל בשנת 2001. לאחר שסיים תואר במתמטיקה בלונדון, חזר להמשיך לימודיו בישיבה ב2006, הצטרף לכולל הגבוה, והצטרף כר"מ החל מאלול תשע"ו. הוא משמש כר"מ לסדר ערב עבור כלל הישיבה, ומעת לעת גם כר"מ של שיעור א'.