דילוג לתוכן העיקרי
Prof. Shalom Rosenberg

פרופ' שלום רוזנברג

הוגה דעות יהודי דתי, ישראלי, פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית, בה היה ראש החוג למחשבת ישראל. רוזנברג עוסק בעיקר בפילוסופיה של הדת, יחסי דת ומוסר, יחסי דת ומדע, ופרשנות והרמנויטיקה בהגות היהודית והכללית.