הרשמה בעיצומה

מאת
מי הם נמנעי שירת האזינו? האם "השמים והארץ" משמשים רק כעדים, או גם כנמעני השירה? מה המשמעות של שירה לשמים והארץ? וכיצד הדבר משפיע על שאלת הדטרמניזם של השירה.
מאת
המדרש על הפרשה עוסק בכוחה של השמיעה: האדם הנכנס לתוך בית הכנסת, `דלת לפנים מדלת`, ונמצא בתוך הקודש. שכרו הוא שהחוויה הרוחנית שהוא עובר אינה פגה בשערי בית הכנסת, אלא מלווה אותו בכל חייו.
מאת
המדרש על הפרשה עוסק בכוחה של השמיעה: האדם הנכנס לתוך בית הכנסת, `דלת לפנים מדלת`, ונמצא בתוך הקודש. שכרו הוא שהחוויה הרוחנית שהוא עובר אינה פגה בשערי בית הכנסת, אלא מלווה אותו בכל חייו.

מאת
מהי המשמעות של הגדרת מצוות ציצית כחובת גברא או חובת טלית לעניין החיוב ללבוש ציצית?
מאת
על רקע דברי הגמרא בסוגייתנו בדבר פטור בגד של עור מציצית, נחלקו פוסקי הדור האחרון בחיובם של בגדי ניילון למיניהם בציצית. נדון במחלוקת זו.
מאת
היחס בין הלבן והתכלת במצות הציצית
מאת
שיטות רבות נאמרו לגבי קשירת חוטי הציצית. ההלכה היחידה שמעכבת מדאורייתא היא זו הדורשת לקשור קשר עליון, ובה יעסוק עיון זה.

עמודים