מאת
"וַתֹּאמֶר לֵאָה בְּאָשְׁרִי כִּי אִשְּׁרוּנִי בָּנוֹת וַתִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ אָשֵׁר". במדרש בראשית רבה נדרשים דבריה של לאה עם הולדת אשר לעניין מאפיינים של שבט אשר בעתיד. השיעור יעסוק בפרשנות והמסרים העולים מדרשה זו ומקבילותיה.

מאת
נעמוד על אופיו הכפול של לחם הפנים: כחלק ממבנה המקדש, וכקורבן עצמאי.
מאת
שתי הלחם נילושות אחת אחת ונאפות אחת אחת – מדוע, והאם מותר לאפותן עם לחם חולין?
מאת
שתי נפקא מינות נוספות לשאלה האם חיוב הסמיכה הינו חיוב בקרבן או במקריב – סמיכה ביורש ובגוי.
מאת
האם סמיכה היא דין בכפרה או בקרבן, ונפקא מינות שונות.

מאת
כיצד ניתן לחוש את האהבה האלוקית הזורמת אלינו בכל רגע ומה מונע מאתנו הרגשה עילאית זו? על כך תוכל לקרוא במאמר הבא.

מאת
בפרק זה נדון בטבען של הברכות המקדימות את קריאת שמע, התפקיד שהן ממלאות והיחס ביניהן לבין קריאת שמע.

מאת
מהן הסיבות המתירות לאדם לצאת מהארץ? מהו שורשו של איסור היציאה לחוץ לארץ?

מאת
בשיעור זה נעסוק בחובת האב כלפי הבן - להשיא לו אישה. בשיעור נתמקד בשאלה הנובעת מחובה זו - מה קורה כאשר הבן משתדך לבת זוג שהורים אינם חפצים בה

עמודים