הרשמה בעיצומה

מאת
שתי הלחם באים מן החמץ. נדון במשמעות החמץ ומצה בנוגע לקרבנות, ובכלל, לאור דברי הרמב"ן בפירושו לתורה.
מאת
הגמרא בדפים מ"ה-מ"ט עוסקת בשאלות שונות הנוגעות למנחת "שתי הלחם" ולכבשי השלמים המוקרבים עימה. נדון במקורות הסוגיה במקראות, וביסוד הזיקה בין הלחם והכבשים.
מאת
מדוע דווקא לגבי איסור נבלה וטרפה היתה הו"א שכהנים יותרו בו?
מאת
מדוע לאחר ל' יום מתחייבת טלית שאולה בהטלת ציצית? האם השואל ציצית לצורך מעבר לפני התיבה או עליה לתורה צריך לברך עליה?
מאת
בעיון זה נדון בשיטות השונות ביחס למצוות שמברכים עליהן ומצוות שאין מברכים עליהן.

מאת
א' חול המועד סוכות תשע"ט. אשרינו שזכינו להילוות לביקורו בראש ההר.
מאת
סוכה היא גם זיכרון העבר של אותן סוכות בהן הושיבנו ה' בצאתנו מארץ מצרים. כלומר, יש כאן זכר להשגחה המיוחדת המאפיינת את תקופת המדבר. מצד שני קיימת גם סוכת ההווה, שבה נפגשים כביכול כלל ישראל והשכינה, מפגש מסתורי וקסום.

מאת
מדוע חייב האדם להקביל ברגל את פני רבו? הפרשנים הציעו שתי הצעות: כחלק ממצוַת כיבוד הרב, או כדי ללמוד בצוותא את הלכות הרגל. נראה, שניתן להציע הצעה שלישית: הקבלת פני הרב מהווה קרש קפיצה לעלייה הרוחנית הדרושה בחג, ובימינו - תחליף (אמנם חיוור) לקבלת פני השכינה בהר הבית.

מאת
מהו גוון התכלת? האם הוא דומה לים, לעשבים או לקשת?

מאת
רבי יוסי בן זמרה מתייחס לפסוק המתאר את האכילה מעץ הדעת, והמייחס לעץ שלש תכונות חיוביות – טוב למאכל, יפה לעיניים ומוסיף חכמה. נעיין במדרש זה בשני אופנים - ביאור לשוני-מושגי וביאור רעיוני.

עמודים