דילוג לתוכן העיקרי

עיונים בפרשת השבוע תשפ"ב

פרשה

(יום ג') בשיעור זה נעיין באחד הנושאים שבפרשת השבוע אגב עיון בפשטי המקראות, במדרשי חז"ל ובפרשנים למיניהם. אנו מברכים על הצטרפותם של ד"ר יושי פרג'ון ושל הרבנית אסתי רוזנברג ועל שובו של הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי ומורה למחשבת ישראל, לצוות רבני הישיבה בכתיבת שיעורים אלה בשנת תשפ"ב. וכעת שמחים להודיע על הצטרפותו של הרב ישי יסלזון לכתיבת שיעורים חדשים לספר בראשית בשנת תשפ"ג.