דילוג לתוכן העיקרי

סוכות | הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת

הרב יהודה עמיטל
09.04.2014
קובץ טקסט
השיחה נאמרה בליל שמיני עצרת תשס"ב והורחבה בסעודה שלישית של שבת קודש פרשת נח אותה שנה. השיחה סוכמה על ידי בעז קלוש, ונערכה על ידי אלישע אורון. סיכום השיחה לא עבר את ביקורת הרב.
 
הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת.
במהלך חג הסוכות אנו נוהגים לומר בברכת המזון משפט זה, המבוסס על הפסוק בעמוס:
"בַּיּוֹם הַהוּא אָקִים אֶת סֻכַּת דָּוִיד הַנֹּפֶלֶת וְגָדַרְתִּי אֶת פִּרְצֵיהֶן וַהֲרִסֹתָיו אָקִים וּבְנִיתִיהָ כִּימֵי עוֹלָם":
(עמוס ט, יא)
מדוע נבחר דווקא דימוי זה לתאר את כנסת ישראל? כלום אי אפשר היה לבחור בדימוי אחר, נאווה וגאה יותר, למשל מגדל, על פי הפסוק בשיר השירים "צוארך כמגדל השן"?![1] המהר"ל מסביר זאת כך:
"דע שנקרא מלכות בית דוד 'סוכה'. כי כל מלכות נקרא 'בית'... לפי שהדבר שהוא מציאות חזק בעולם נקרא בית, שהוא בנין קבוע. וכן המלכות נקרא בית, מפני החוזק והקביעות שיש למלכות..."
(מהר"ל נצח ישראל, פרק לה)
כאשר נופל בית, נתבטל ענינו הראשון שהיה לו. באם הוא חוזר להבנות, הרי הוא בית חדש. מצב זה אינו הקמת הבית הנופל, שכבר נתבטל בעת הנפילה, אלא זהו כבניית בית חדש מתחלה. לעומת זאת, הסוכה אינה בנין גמור וקבוע, ובקלות ניתן לחזור ולהעמידה, לכך אם נפלה שייך בה הקמה, והיא חוזרת למצבה הראשון במהירות. כך היא מלכות בית דוד, עומדת היא להקמה לאחר נפילתה, ולכן היא נקראת 'סוכת דוד הנופלת'. יתר על כן, אף בשעת נפילתה יש עליה שם 'סוכה', כיון שהיא עומדת להבנות וקרוב הוא הדבר להיעשות.
נפילתו של בית היא נפילה מוחלטת וסופית, נפילה שאין אחריה תקומה. סוכה, לעומת זאת, אף שהיא נופלת בקלות, יש לה תקומה מחדש.
זהו המאפיין של עם ישראל ושל מלכות ישראל. בית הוא יציב, עמיד בסערות ובזלעפות הטבע, אך משנפל, שוב אי אפשר להקימו מחדש. סוכה אינה יציבה, כל רוח שאינה מצויה מפילה אותה. ואף מלכות ישראל כך היא: זוהי מלכות שברירית, נוחה לנפול, אין היא עמידה בפני סערות וזעזועים. אך תמיד היא שבה וקמה, שבה ועומדת על רגליה.
וכך דורש התנחומא על הפסוק במיכה:
"אל תשמחי אֹיבתי לי, כי נפלתי קמתי, כי אשב בחשך ה' אור לי":
(מיכה ז, ח)
ובמדרש:
"אתם נצבים היום כלכם' וגו' (דברים כ"ט, ט) - זהו שאמר הכתוב 'הפוֹך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמֹד' (משלי י"ב, ז): כל זמן שהקב"ה מסתכל במעשיהם של רשעים ומתהפך בהם - אין להם תקומה... אבל ישראל נופלין ועומדין, שנאמר 'אל תשמחי אֹיבתי לי, כי נפלתי קמתי' וגו' (מיכה ז', ח). ואומר 'כי אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם' (מלאכי ג', ו), אמר רבי חנינא בר פפא: אמר הקב"ה: מעולם לא הכיתי אומה ושניתי בה, אבל אתם בני יעקב לא כליתם, שנאמר 'חצי אכלה בם' (דברים ל"ב, כג) - חצי כלין והם אינם כלין.
וכן אמרה כנסת ישראל 'דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ' (איכה ג', יב). למה הדבר דומה? לגבור שהעמיד את הקורה וזורק בהם את החצים, חצים כלים והקורה עומדת. אף כך ישראל, כל זמן שהיסורין באין עליהם, היסורין כלים והם במקומם עומדין..."
(מדרש תנחומא ניצבים, סימן א')
 
 
 
 
[1] שיה"ש ז, ה.

תא שמע – נודה לכם אם תשלחו משוב על שיעור זה (המלצות, הערות ושאלות)