מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל פרשת וישלח - עברו המפוקפק של יעקב שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל פרשת חוקת - חטאו של משה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל פרשת חיי-שרה - נבואה ותמימות הפרשה אינה עוסקת כלל בחייה של שרה, ולמה נקראת חיי שרה? מדוע זכתה שרה, בשונה מכל האבות לפרשה על שמה? המדרש אומר ששרה היתה נביאה גדולה מאברהם. מה פירושו של מדרש זה? נראה כי הפשטות והתמימות בעבודת ה' שלה, הן שמאפשרות לה להגיע למעמד הזה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל פרשת כי תבוא - הכרת הטוב שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל פרשת מצורע - על יצירה וטומאה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל פרשת נח - מדוע לא יבוא עוד מבול? מדוע דווקא עכשיו מבטיח הקב`ה שלא יהיה עוד מבול? למה הותר דוקא עכשיו בשר בהמות לאדם? לאחר המבול, נח חשש שנמחקה העדיפות של האדם על החיות. לכן, מיד לאחר המבול מתיר לו הקב`ה לאכול את בשר הבהמות. כמו כן, תחת החשש של עוד מבול, לא יכול האדם ליצור ולהתפתח. כך מבין האדם שמצד אחד הוא עומד במרכז הבריאה, ומצד שני לא יבוא עוד מבול, ולכן יוכל העולם להתפתח ללא חשש. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל פרשת נשא - עבודת הלוויים שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל פרשת קדושים - כי קדוש אני שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל פרשת קורח - בקהלם אל תחד כבודי שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל פרשת תצוה - כתנות אור שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל פרשת תרומה - תרומה מחובה ותרומה מרצון שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל תפקיד הדמיון בסליחות שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל עשרת ימי תשובה - הנשיאה בעול והאחריות שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יהודה עמיטל מחיית עמלק המלחמה בעמלק אינה מלחמה לאומית, אלא מלחמה תרבותית: מלחמה בתפיסה הגורסת שאין שום ערך מוחלט ומחייב, ולעולם יש לעשות את מה שנראה מתאים לאותה השעה.
הרב יהודה עמיטל מחלוקת שלא לשם שמים הגעה למצב של מחלוקת מעידה על חוסר הגיון, ועל כן משה ואהרן נמנעים מכניסה למחלוקת. על עצם טענתו של קרח כלפי הנהגתם של משה ואהרן, כי כל העדה כולם קדושים, משה מבקש לענות לקרח בבוקר. הבוקר מסמל את הגאולה, עת בירור הספקות וגילוי האמת.
הרב יהודה עמיטל היחס ל'טבעי' בדורנו, שבו הפלורליזם והליברליזם הסוחף משוקעים כל כך עמוק בתרבות, עלינו לזכור את מעשה הקנאה של פינחס.
הרב יהודה עמיטל בשר ורוח
הרב יהודה עמיטל בשר ורוח בסיפור המתאווים מה הייתה תלונתם של ישראל? כיצד סביבה רוחנית יכולה לספק פתרון לבעיות גשמיות?
הרב יהודה עמיטל חווית הראשוניות הנשיאים זוכים לחווית הראשוניות- הקרבת הקורבנות הראשונים ובכך מקנא אהרן. בראשוניות, יש יחודיות גדולה ביותר, ועל כן מצווה ה' שאת המנורה ידליקו מאש חדשה כל יום.
הרב יהודה עמיטל מחויבות
הרב יהודה עמיטל ראשוניות בחנוכת המזבח על הכוח הגדול הטמון דווקא בראשיתם של תהליכים, ובפרט - בראשית חייו של האדם.
הרב יהודה עמיטל המלחמה התמידית בפעור מה כ`כ נורא בחטא פעור? מה גרם לבני ישראל, שבלעם שיבחם זה לא מכבר `הֶן עָם לְבָדָד יִשְׁכֹּן וּבַגּוֹיִם לֹא יִתְחַשָּׁב`, להיכשל בעבודת אלילים מוזרה זו? האם כל מה שטבעי הוא טוב? מה תפקידו של האדם ביחס לטבע?
הרב יהודה עמיטל באהבה ובמורא היהדות דורשת נאמנות כפולה: מכפייה מחד, ומבחירה מאידך.
הרב יהודה עמיטל בין המדבר לעיר ה' בונה את עמ`י במדבר מתוך ניתוק משאר העמים. הדבר תמוה שכן הדינים הם מצוות של כלל העמים. הדבר מראה על תפקיד כפול. מצד אחד להיות עם נבדל ואחר ומצד שני עם מתוך משפחות העמים
הרב יהודה עמיטל ייעודו של האדם בניגוד למלאכים אשר יודעים את יעודם, ובביטול יעודם בטלים הם, לכל אדם מישראל יעוד אשר לא ידוע לו. על כן, על האדם לחפש את יעודו בעזרת התורה, ובכך הוא תופס את חלקו מכלל ישראל

עמודים