דילוג לתוכן העיקרי
נכתב ע"י חנה פורטגנג בא', 10/31/2021 - 09:53

 

לקט שיעורים לימי האורים

 

חנוכה תשפ"ב | על ניסיך

חנוכה | מתורתם של ראשי הישיבה

Order Lessons Block

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.

שמונה מחשבות לשמונת ימי החנוכה

חנוכה | בלכתך בדרך (סרטונים וקובצי שמע)

Order Lessons Block

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.

הלכות הדלקת נרות חנוכה | והדליקו נרות בחצרות קודשך

Order Lessons Block

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.

חנוכה | בימי מתתיהו כוהן גדול חשמונאי ובניו

חנוכה | ימי החנוכה מנקודת מבט היסטורית

Order Lessons Block

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.

חנוכה | הידור מצווה: מוסיף והולך

חנוכה | ואחר כך באו בניך לדביר ביתך

Order Lessons Block

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.

חנוכה | ניסים ופרסומי ניסים

Order Lessons Block

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.

ימי החנוכה וחגים אחרים

חנוכה | קריאת התורה ותוספות לתפילה

Order Lessons Block

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.

חנוכה | רמזים מקראיים לחג מדרבנן

חנוכה | יוונים נקבצו עליי

Order Lessons Block

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.