הלכות תפילה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דוד ברופסקי נטילת ידיים של שחרית אחת המצוות הראשונות שאנו מקיימים מדי בוקר היא נטילת ידיים. ישנו דיון נרחב סביב טעמה של מצווה זו ופירוט ההלכות הנוגעות לה. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי ברכות התורה מדי יום ביומו אנו מברכים ברכות התורה. בשיעור זה נלמד על חשיבותן, תכנן, פרטיהם, ומי מתחייב בהם. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי ברכות השחר וקרבנות בשיעור זה נתבונן בברכות השחר אותם אנו מברכים מדי יום ונדון בטבען, זמנן וחיובן. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי פסוקי דזמרה מדי בוקר בתפילת שחרית, לפני קריאת שמע ותפילת שמונה-עשרה, אנו אומרים פסוקי דזמרה. בשיעור זה נדון בטעמם, בתכנם, מה הדין במאחר אליהם, ובייחודיות שלהם בשבת. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי קריאת שמע מיד לאחר פסוקי דזמרה אנו מגיעים לחלק המרכזי של תפילת שחרית המורכב מקריאת שמע וברכותיה ותפילת שמונה-עשרה. פרק זה יעסוק במצוות קריאת שמע, מקורה ותוכנה. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי ברכות קריאת שמע - פרק א' בפרק זה נדון בטבען של הברכות המקדימות את קריאת שמע, התפקיד שהן ממלאות והיחס ביניהן לבין קריאת שמע. הלכות תפילה
הרב אהרן ליכטנשטיין אריכות בתפילה מה היה יחסם של חז`ל לאנשים המאריכים בתפילתם? האם יש לחשוש לטרחת הציבור בהארכה בתפילה? השיעור עוסק בהיבטים השונים ובדעות השונות הקיימות בחז`ל ביחס לנושא זה, הן מהצד שבין האדם למקום והן מהצד שבין האדם לחבירו. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל