לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:

זמני השבת:
    הד"נ: 
    יציאה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה

 

לחיפוש נוסף:

נמצאו 1292 תוצאות.

יוםיום עיונים בספר שופטים

# כותרתהמחברתקציר
1   מ"ויהי אחרי מות יהושע" עד "בימים ההם אין מלך בישראל"גרסת html נריה קליין  כבר בפתיחתו של ספר שופטים בולטים שני דברים: העדרו של מנהיג והקשר בין העם ואלוקיו. אלו יהיו שני המוקדים לאורך כל הספר, והספר ילמד אותנו כי הם קשורים זה בזה. 

יוםיום עיון ב'נפש החים'

# כותרתהמחברתקציר
2   קו וצימצום גרסת html הרב משה כהן  הקו הינו מלמטה למעלה בהדרגה והצימצום הוא מלמעלה מלטה שהשפע קיים בכל 
3   שמע ישראל ובשכמל"וגרסת html הרב משה כהן  ביאור ההבדל שבין הפסוק שמע ישראל המבטא יחוד עליון לפסוק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד המבטא יחוד תחתון. 
4   עבירה לשמהגרסת html הרב משה כהן  עבירה לשמה האם יש לה מקום גם בעולמינו או רק קודם מתן תורה 

יוםיום עיונים בספר שופטים

# כותרתהמחברתקציר
5   המרדף המיותר בעבר הירדןגרסת html נריה קליין  הניצחון הושלם בלכידת שרי מדין, ומלכי מדין אינם מהווים איום. איש ישראל עוזבים את גדעון וגם אנשי סוכות ופנואל מסרבים לעזור לו, והוא ממשיך את המרדף במיותר בשלוש מאות איש בלבד. 
6   הסמליות בהענשת סוכות ופנואלגרסת html נריה קליין  הענשת אנשי סוכות ופואל אינה מוצדקת, והפסוקים משווים אותה להריגת משפחתו של גדעון בידי מלכי מדין. בהריסת פנואל משבש גדעון את השליחות שניתנה לו בראיית פני האל. 
7   שלילת המלוכה ושלילת השללגרסת html נריה קליין  גדעון אמנם שולל את מיויו למלך, אך הוא איננו מדגיש כי ה' הוא האחראי לתשועה. הוא אף נוהג במנהגי מלכות בבקשת השלל מאת ישראל, בנשיאת נשים רבות, ובפרט אישה נוכריה משכם. 
8   ההקדמות לסיפור אבימלךגרסת html נריה קליין   

יוםיום עיון ב'נפש החים'

# כותרתהמחברתקציר
9   חידוש בתורה בורא עולםגרסת html הרב משה כהן  החידוש בתורה הינו בעל ערך מאוד משמעותי כיון שהוא מרומם ומשמח את המלך שכך מפארים את כתרו ומתוך כך זוכים לשפע של ברכה. 

יוםיום עיונים בספר שופטים

# כותרתהמחברתקציר
10   חיסול בית ירובעלגרסת html נריה קליין  שמו של הבעל בולט בתחילת סיפור אבימלך, והדבר מדגיש את העימות בין הבעל וה'. עובדי הבעל מנצחים במאבק זה ומחסלים את בית גדעון 
11   משל יותםגרסת html נריה קליין  האטד איננו אבימלך, אלא בית ירובעל, לו הוצעה מלוכה בפרקים הקודמים. אבימלך מולך כחלק מבית ירובעל, אך הוא גם משמידו של בית ירובעל, ולכן האש פוגעת גם בו. 

יוםיום עיון ב'נפש החים'

# כותרתהמחברתקציר
12   התורה כמפתח לעולם הבאגרסת html הרב משה כהן  באמצעות לימוד התורה מתאחד האדם עם הקב"ה וממילא ניצל מחרב הביקורת של יום הדין. 

יוםיום עיונים בספר שופטים

# כותרתהמחברתקציר
13   תפקידו של געל בסיפור אבימלךגרסת html נריה קליין  געל מגלגל את כל העלילה, אך מאידך הוא עצמו לא נמצא במרכז האירועים - שכם נחרבת אחרי שהוא מגורש, והוא עצמו ניצל. כל מי שהיה מעורב בחיסול בית ירובעל מת, וגעל שלא היה קשור לעניין - ניצל. דבר זה מראה כי ה' הוא שמגלגל את העניין. 
14   מידה כנגד מידה בסיפור אבימלךגרסת html נריה קליין  מספר רמזים ספרותיים מבליטים כי קללת יותם התגשמה במלחמה בין אבימלך ובעלי שכם. 

יוםיום עיון ב'נפש החים'

# כותרתהמחברתקציר
15   תלמיד חכם גוזר והקב"ה מקייםגרסת html הרב משה כהן  תלמיד חכם גוזר והקב"ה מקיים- כוח התורה כפעולה במציאות הפיזית מכוח שקדמה לעולם וכוללת את שמותיו של הקב"ה. 

פרשה בראשית

# כותרתהמחברתקציר
16 פרשת בראשית  למך אבי נח לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  כיצד ידע למך שבנו עתיד לנחם את העולם? ייתכן שהתשובה לכך נעוצה בהקבלה שבין נח למשה, או אולי בתקוותו של למך לכפרת קללתו של האדם הראשון. עוד ייתכן, שיש להשוות בין למך אבי נח לבין למך בן-בנו של קין: זה - אחד מ"בני האלוהים", בני דור המבול, שבעוונם נשחתה הארץ; וזה - אבי האחד ששרד, המבטא תקווה ובקשה לנחמה מאת הקב"ה. 
17 פרשת נח  נח, יונה ועורב לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מה משמעותה של פרשת שילוח העורב והיונה לראות הקלו המים? מדוע נזקק נח לשלחם אם בסופו של דבר ממילא יצא מן התיבה רק בעקבות דבר ה' אליו לעשות כן? ומה פשר יחסי הקרבה והחיבה שיש לו עם היונה, לעומת הניכור והריחוק השוררים בינו ובין העורב? השיעור מנתח את פרשיית שילוח העופות שלב אחר שלב, ועומד על משמעויותיה על רקע ההקבלה בין חידוש העולם לאחר המבול לבין בריאת העולם בפרק א'. 
18 פרשת נח  נחמת האדמה לגרסת Word הרב יהודה ראק  בהולדת נח מייחל למך כי בהולדו ינחם העולם. נח משמש כתזכורת לכך שישנו טוב באדם, ובכך מפעיל הוא את מידת הרחמים אצל הקב"ה. 
19 פרשת לך-לך  פשרה של מלחמת המלכים לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מה החשיבות הגדולה של הסיפור המפורט על מלחמת המלכים? מה הקשר בינו לבין ברית בין הבתרים? נראה, שהברית וגזירת השעבוד באו בעקבות הכרעתו המוסרית של אברהם להציל את לוט ואת אנשי סדום, למרות המחיר הרב שהוא וזרעו עתידים לשלם. 
20 פרשת לך-לך  ברית בין הבתרים לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מדוע גזר ה' על בני אברהם גלות ושעבוד במצרים? לדעת שמואל, אברהם חטא בחוסר-אמונה. ר' אבהו ור' יוחנן, לעומתו, הזכירו חטא אחר שאברהם חטא בו. מסתבר, שמחלוקת זו משקפת גם שיפוט להתנהגותו של אברהם במלחמת ארבעת המלכים ולאופן הכריתה של הברית בין הבתרים. 
21 פרשת לך-לך  לישוב סיכסוכים משפחתיים לגרסת Word לגרסת html אריאל שופר  הריב בין רועי אברהם לרועי לוט מוביל לפרידה משום שהוא מבטא פער מוסרי עמוק ביותר שאינו מאפשר ללוט ולאברהם לשבת ביחד. פרשת פגישת אברהם עם מלך סדום וסירובו לקחת מחוט ועד שרוך נעל מבטאת את התרחקותו של אברהם מממון זר. לוט עושה מעשים שאינם מוסריים תחת מעטה מוסרי לכאורה. הוא מפרש באופן מוטעה את המתנות שקיבל אברהם ממלך מצרים וחושב שמותר לו לגזול את הכנעני כי ממילא הוא יירש אותו בעתיד. 
22 פרשת לך-לך  "במה אדע" - שאלה וברית לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  מדוע הוזכר שעבוד מצרים בברית בין הבתרים? האם מדובר בעונש לאברהם על חוסר אמונתו? ראשית, נראה כי כריתת הברית היא שכר על התנהגותו של אברהם במלחמת ארבעת המלכים. שנית, קיימת הקבלה בין פרשיית הברית לבין סיפור בריחת הגר. הקבלה זו מלמדת את אברהם - ואותנו - משהו על השגחת ה' בעולם: ה' גואל את העשוקים מיד לוחציהם; ובכך טמון גם הפתרון לבעייתנו. 
23 פרשת לך-לך  הקריאה בשם ה' לגרסת Word הרב יהודה ראק  אברהם קורא בשם ה'. המפרשים ראו במעשה זה השכנת שכינה וקריאה לעולם לראות את גדולת ה'. בכך מתבטא תפקידם של האבות בהבאת מלכות ה' בעולם. 
24 פרשת חיי-שרה  קבורת שרה במערת המכפלה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מה התרחש בדיון בין אברהם לבין בני חת? מי מכר בסופו של דבר את המערה - עפרון או בני חת? ובשביל מה בכלל נכתבו כל חילופי הדברים בנוגע למכירה? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המציאות של אותם ימים, ועל רקע ההקבלות והמילים המנחות בסיפור מכירת המערה ובסיפור מותו של אברהם. 
25 פרשת חיי-שרה  ניסיון ופשרו לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מה מטרת ניסיונו של אליעזר על הבאר? האם אברהם שלח את עבדו דווקא למשפחת בתואל? אם כן - מדוע הוא ניסה את כל בנות חרן? מדוע לא ציווה אליעזר על אחד מהאנשים בשיירתו לעזור לרבקה להשקות את גמליו? 
26 פרשת תולדות  אברהם הוליד את יצחק לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  נראה שמעשיו של יצחק אבינו דומים מאוד למעשיו של אביו אברהם. עיון מדוקדק יותר, בעיקר בפרשת היחסים של אברהם ויצחק עם אבימלך, מראה שיצחק בעצם מכריע בשאלות מוסריות שנותרו פתוחות מימי אברהם. 
27 פרשת תולדות  זכותו של עשו לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  עם כל עוינותם לעשו, חז"ל שמרו לו זכות אחת גדולה: כיבוד האב שקיים כלפי יצחק. מה חשיבותה של מצווה זו? מעיון בפסוקים, מתברר שעשו נמנע מלהרוג את יעקב רק בשל מצוֹת כיבוד האב שקיים. השבטים לא קיימו את כיבוד האב, ולכן הגיעו לידי (כמעט) רצח יוסף. מה בין עשו לדוד המלך? 
28 פרשת ויצא  חלום יעקב לגרסת Word הרב תמיר גרנות  השיעור נפתח בהשוואת הבטחת הקב"ה ליעקב בחלום, לנדרו ותגובתו של יעקב לחלום. יעקב לא מקשר בין ההבטחה הכללית לפרטית, לכן נדרו הוא של אדם בצרה. מדוע לא מקבל יעקב את ההבטחה האלוקית אלא מתייחס לצד הפרטי? ומדוע הוא נצרך לנדר בכלל? יעקב מתלבט האם החלום היה התגלות נבואית או שמא רק חלום שבדה מליבו. החידוש הגדול הוא שהקב"ה הוא לא רק אלוקי הארץ אלא גם אלוקי העם והאדם.  
29 פרשת ויצא  "בֵּית אֵל יִמְצָאֶנּוּ וְשָׁם יְדַבֵּר עִמָּנוּ" (הושע י"ב, ה') לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
30 פרשת וישלח  לדמותה של רחל לגרסת Word לגרסת html יהודה ראק  דמותה רחל, כמו דמויות רבות במקרא, היא דמות של תשובה. בתחילת דרכה, רחל חטאה באבק עבודה זרה, אך לפני מותה זכתה לשוב בתשובה והפכה למליצת יושר על ישראל לעתיד לבוא. 
31 פרשת וישלח  בין שכם לנבו - מנהיגות, מלכות, קינאה לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  מדוע נשתנו גורלו ותפקידו של לוי מגורלו ומתפקידו של שמעון? המאמר עוסק בשאלה זו, וכן בתפקידי המלך והכוהן ובהשתקפותם אצל משה ואהרן. 
32 פרשת וישב  למי ניתנה הבכורה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מיהו הבכור בין השבטים? נראה שתפקיד זה התחלק לשלושה: ראובן הוא גדול האחים, יהודה הוא המנהיג והבכורה ניתנה ליוסף. המאמר עוסק בחלוקה זו על רקע ניתוח אופיים ומעשיהם של השלושה. 
33 פרשת וישב  אברך אסיר לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  מדוע יוסף יורד מגדולתו פעם אחר פעם? מה פשר סיפור יהודה ותמר, ומדוע הוא נמצא באמצע עלילות יוסף? אחד הנושאים המרכזיים של ספר בראשית, החל מפרשת וישב ועד סוף הספר, הוא מלוכה ומלכות; על פי נקודת מבט זו ניתן לענות על השאלות שהעלינו לעיל, ולהסביר את מבנה סיפורי יוסף.  
34 פרשת וישב  תפקידי החלומות בסיפורי יוסף לגרסת Word הרב תמיר גרנות  בחינת התפתחות סיפור יוסף מגלה ששלב המפנה הוא השלב בו יוסף עובר להיות "פותר חלומות" - מנקודה זו ואילך משתפר מעמדו, עד שבסופו של המהלך הוא מתמנה למשנה למלך מצרים. המעבר מפאסיביות לאקטיביות ביחסו לחלומות, מחולם לפותר, משתקף גם במעבר מפאסיביות לאקטיביות ביחסו למציאות: מנקבע לקובע. 
35 פרשת וישב  פרשת יהודה ותמר לגרסת Word הרב אמנון בזק  יהודה מונע את אחיו מהריגת יוסף, אך מציע למכרו לעבד. כיצד רואה התורה מעשה זה? מה הקשר בין מכירת יוסף לבין פרשת ער, אונן, שלה ותמר? ומה ניתן ללמוד מפרשה זו על קבלת אחריות ועל 'שקרים לבנים'? 
36 פרשת מקץ (א)  יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (ב) יוסף בעמדו לפני פרעה מלך מצרים (פרק מ"א) לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
37 פרשת מקץ (ב)  יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (ב) יוסף בעמדו לפני פרעה מלך מצרים (פרק מ"א) הרב אלחנן סמט   
38 פרשת ויחי  עלי היו כולנה לגרסת Word לגרסת html הרב חנן שלזינגר  עלי היו כולנה - בגללי היו כולנה. יעקב מבין שבגלל שבועתו ללבן נגזרה מיתתה של רחל. עם תחושה זו הוא חי עד סוף ימיו, והיא באה לידי ביטוי בהתנהגותו לאורך השנים ובדבריו לבניו לפני מיתתו. 
39 פרשת ויחי  מות רחל וקבורתה לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  היכן נקברה רחל? מדוע דווקא היא מבכה על בניה, והקב"ה נענה לתפילתה? התשובה לשאלה זו היא מסע מרתק, העובר דרך תולדות יוסף ובנימין (מהולדת בנימין ומכירת יוסף ועד לפילגש בגבעה, חורבן שילה וגלות עשרת השבטים) ודרך מלחמות האחים לאורך ההיסטוריה (ממכירת יוסף, דרך רצח גדליה ועד לחורבן הבית השני ומרד בר כוכבא). זכותה הכפולה של רחל - מסירת נפשה על הולדת בנימין ומסירת הסימנים לאחותה - עמדה לה, כדי שהקב"ה ישמע לתפילתה בכל דור ודור. 

פרשה שמות

# כותרתהמחברתקציר
40 פרשת שמות  השעבוד ותחילת הגאולה - פרקים א' וְ ב' של ספר שמות לגרסת Word הרב תמיר גרנות  בפרקים א' וב' של ספר שמות מתואר השעבוד. אולם, נקודת המבט של שני הפרקים שונה: פרק א' מציג נקודת מבט כללית, ופרק ב' מציג נקודת מבט אישית. משום כך גם תחילת הגאולה - סיפורו של משה רבינו - מתוארת רק בפרק ב'.  
41 פרשת וארא  קורות משה עד יציאת מצרים לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  משה ברח למדין בגיל 20, והחל לדבר לפני פרעה בגיל 80. מה עשה משה בששים השנים שבאמצע? האם רעה את צאן יתרו? האם מלך על ארץ כוש? ואולי ניסה לשחרר את בני ישראל? מדוע סירבו ישראל לשמוע אליו? 
42 פרשת וארא  איך מושיעים את ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  שני הפרקים הראשונים של פרשת וארא מתמיהים למדי מבחינת הרצף הסיפורי. התורה חוזרת כמה פעמים על הציווי למשה (או למשה ולאהרן) ללכת לפרעה ולהוציא את בני ישראל ממצרים. ניכר אמנם שמשה מגלה חוסר רצון מובהק, אך טיבה של החזרה המשולשת על תיאורים הנראים כזהים אינו ברור. 
43 פרשת בא  הפסח לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מה פירוש המילה "פסיחה" בפרשתינו, בסיפור אליהו בהר הכרמל ובמצור סנחריב על ירושלים בימי חזקיהו? האם הקב"ה היכה את בכורי מצרים בעצמו, או שעשה זאת על ידי שליח או מלאך? מה היחס בין ארבע המצוות המזכירות את יציאת מצרים ואת קבלת עול מלכות שמיים: התפילין, המזוזה, הפסח וברית המילה? מצוות אלו מסמלות את שמירת ביתו של היהודי ממזיקים חיצוניים, כדרך שאנו עושים מדי שנה בהגדה של פסח. 
44 פרשת בשלח  אמונת חובה ואמונת רשות לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא שבט  מייד לאחר קריעת ים סוף ושירת האמונה הגדולה החותמת אותה, בני ישראל מלינים על ה'. מה היה הפגם באמונת ישראל לאחר קריעת הים? 
45 פרשת בשלח  מעבדות לחירות לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע 'שיקר' משה לפרעה ואמר לו שהם רוצים ללכת רק לשלושה ימים? מדוע הקב"ה הביא כל כך הרבה מכות על מצרים, כאשר ניתן היה לשחרר את בני ישראל ביתר קלות? מדוע נאלצו בני ישראל לקבל את שכרם במרמה? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע ההשוואה בין יציאת מצרים לבין בריחת יעקב מלבן. המסקנה היא שמטרת הקב"ה הייתה שחרור מלא של עם ישראל ממצרים, מרצון ולא מכפייה. 
46 פרשת יתרו  מעמד הר סיני לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעות הסדר בתורה באופן כללי. בחלקו השני, מתעסק המאמר באי-הבהירות המופיעה במעמד הר סיני: האם הקב"ה נגלה ממש לבני ישראל, או רק נתגלה אליהם בענן? 
47 פרשת יתרו  אימתי היו שלושת ימי ההגבלה? לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מתי ניתנה התורה? מפשט הכתובים עולה שהתורה ניתנה בג' בסיוון, אך מסורת חז"ל מלמדת שהיא ניתנה בו' בו. האם הקב"ה אמר את עשרת הדברות לעם ישראל במישרין, או באמצעות תיווכו של משה? מהי ההקבלה בין מעמד הר סיני לבין מות נדב ואביהו ביום השמיני למילואים? 
48 פרשת יתרו  מעמד הר סיני לגרסת Word הרב תמיר גרנות  למי נאמרו עשרת הדברות? מהו הסדר הכרונולוגי של הדיברות, כ]י שעולה מדהתיאור בספר דברים ובספר שמות? למה עוברת התורה מתיאור של התגלות הקב"ה בשם ה' להתגלות בשם אלוקים? כיצד זה קשור לחששו של העם מכך שהקב"ה ימשיךלידבר איתם? 
49 פרשת תרומה  המשכן והכהנים - הנצחה אנושית של מעמד אלוקי לגרסת Word לגרסת html הרב ראובן טרגין  המאמר עוסק בבעייתיות שבבנייה אנושית של מקום המיועד להשראת שכינה. יש במשכן פן אלוקי, המוכתב מלמעלה, לצד פן אנושי. כך גם בעבודת ה': יש בה פן של הזדהות לצד פן של קבלת עול מלכות שמיים. 
50 פרשת תצוה  המשכן והכהנים- הנצחה אנושית של מעמד אלוקי לגרסת Word לגרסת html הרב ראובן טרגין  תיאור המשכן בפרשת תרומה מקביל במבנה להר סיני ומבטא את העובדה שיסודות בנין המשכן נשאבו מהגילוי השמימי ולא מהחלטות אנושיות. פרשת תצוה עוסקת בכהנים ועבודתם. עבודת הכהנים הופכת את המשכן לבית מלא חיים כי הם מסמלים את נוכחות ה' הנתפשת בקנה מידה אנושי ורק באופן כזה יכול המשכן לבטא בצורה אנושית את הגילוי המקורי השמימי.  
51 פרשת תצוה  גילוי כבוד ה' על המזבח לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מהו מקור הציווי של משה לגבי היום השמיני למילואים? מנין לו שעתיד ה' להתגלות אם לא נאמר לו כך? מהו תאריכו של היום השמיני? לכאורה, כבר נגלה כבוד ה' בסוף ספר שמות. מהו היחס בין שם לכאן? ךמה מופיע בפרשתנו הציווי על קרבן התמיד? מהו היחס בין המשכן למזבח? מהו כבוד ה' שמשה מבטיח לישראל בספוק "וירא אליכם כבוד ה'"? 
52 פרשת כי-תשא  לימוד זכות על חטא העגל לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  מדוע חטאו ישראל בחטא העגל? האם הבנת מניעי חטאם של ישראל זהה ללימוד זכות על החוטאים? 

פרשה ויקרא

# כותרתהמחברתקציר
53 פרשת ויקרא  מבנה ספר ויקרא וחלוקתו לגרסת Word הרב תמיר גרנות  כיצד עלינו לחלק את הספר ולקבוע את מבנהו? השיעור מנסה להציע את חלוקתו של הספר ומבנהו על פי מבחנים פנימיים בלבד, ומתוך כך לקבוע את סדר הנושאים ומשמעותו. החלוקה מתבצעת על פי הקריטריונים הבאים: כל דיבור של ה' ייחשב כיחידה/פרק בפני עצמו. פתיחות כלליות או חתימות כלליות יגדירו יחידות גדולות יותר. מעבר מז'אנר אחד למשנהו, ייקבע סיום או התחלה של יחידה גדולה. יחידות בתוך הספר, שאינם חלק מרצף הדיבורים ההלכתיים, יהוו גם הם קריטריון לקביעת היחידות הגדולות יותר של הספר. נשים לב גם לנמענים של הדיבור. 
54 פרשת ויקרא  קרבן המנחה לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  בין שני קרבנות הנדבה המובאים מהבהמה - העולה והשלמים - מביאה התורה את דיני קרבן המנחה. מה אופיו של קרבן המנחה. מה הקשר בינו לבין קרבן העולה, ומהם ההבדלים בין שניהם? 
55 פרשת צו  זמן אכילת שלמים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  זמן אכילת שלמי התודה הוא יום ולילה, בעוד זמן אכילת שאר השלמים הוא שני לילות והיום שביניהם. מהו טעמו של ההבדל? מה משמעותו של קרבן השלמים? 
56 פרשת צו  רציפות ותמורה במשכן לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  בניגוד לפרשות החטאת, האשם והשלמים, אחרי הכותרת "זאת תורת העולה" התורה אינה מפרטת את פרטי קרבן העולה, אלא דנה (פעמיים) בפינוי המזבח מהדשן שעליו ובאש התמיד שעל המזבח. לדעת רש"י, יש הבדל בין פינוי הדשן מהמזבח לבין תרומת הדשן, אך בפשוטו של מקרא נראה שהיה רק פינוי אחד של הדשן. בפרשיית "תורת העולה", התורה רומזת לכך שבמקביל לכוהנים האוכלים חלק מהקרבנות האחרים, אש המזבח זוכה 'לאכול' את קרבן העולה. 
57 פרשת צו  חזון ומעשה לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך קץ  הבדלים בין פרשיות ויקהל- פקודי לתרומה - תצוה שההסבר להם הוא שמשה רואה את התמונה השלמה עם תכליתו של כל כלי ואילו עושי המלאכה אינם רואים את כל התמונה הכללית. זה ההסבר גם להבדלים בין פרשיות תצוה וצו בשבעת ימי המילואים: בזמן הזיית הדם ובפר החטאת. ההבדל הוא בין הצד הרעיוני והצד המעשי, בין חזון להגשמתו. 
58 פרשת צו  תורה וממלכת כוהנים לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  מדוע לא הובאו דיני הקרבנות כולם בקובץ אחד? מה כוונת התורה בהצגת שתי רשימות נפרדות של דינים אלו: הרשימה שבפרשת ויקרא וזו שבפרשת צו? ומדוע שונה סדרן של שתי הרשימות? על מהותן השונה בתכלית של שתי הרשימות - "תורת ישראל" שבפרשת ויקרא ו"תורת הכוהנים" שבפרשת צו - בשיעור שלפנינו. 
59 פרשת צו  תורה וממלכת כוהנים לגרסת Word לגרסת html הרב חנוך וקסמן  מדוע לא הובאו דיני הקרבנות כולם בקובץ אחד? מה כוונת התורה בהצגת שתי רשימות נפרדות של דינים אלו: הרשימה שבפרשת ויקרא וזו שבפרשת צו? ומדוע שונה סדרן של שתי הרשימות? על מהותן השונה בתכלית של שתי הרשימות - "תורת ישראל" שבפרשת ויקרא ו"תורת הכוהנים" שבפרשת צו - בשיעור שלפנינו. 
60 פרשת צו  איסורי הדם בספר ויקרא לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מדוע יש לחזור על איסור אכילת הדם שלוש פעמים בספר ויקרא ועוד פעמיים בספר דברים? למה יש הבדל בין האיזכורים השונים של המצווה בספר ויקרא, בכל הנוגע לקשר בין איסור אכילת הדם לאיסור אכילת חלב? בכל המקומות איסור הדם מוזכר בקשר להקרבת קרבנות, וגם הפסוקים מצביעים על הזיקה בין מעמדו של הדם כמכפר לבין איסור אכילתו, אולם, דיוק בפסוקים יראה שאיסור הדם נזכר דווקא בהקשר של קרבן שלמים. איך אפשר להבין זאת? מהו טעם האיסור של אכילת הדם? האם מותר לאכול דם חיה? מה הקשר בין איסור חֵלֶב לבין איסור דם? 
61 פרשת שמיני  שבעת ימי המילואים והיום השמיני לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  לכאורה, סיפור שבעת ימי המילואים היה צריך להופיע בחומש שמות. ממיקומו בספר ויקרא, ניתן ללמוד פרטים חשובים על תפקיד המשכן. מה ההבדל בין שבעת ימי המילואים לבין יום השמיני? מהו הקשר בין היום השמיני לבין יום הכיפורים ושבועות? 
62 פרשת שמיני  היום השמיני - ההפתעה שבגילוי לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  למרבה הפלא, בציווי על ימי המילואים שבספר שמות - היום השמיני אינו נזכר כלל. השיעור בוחן את היחס שבין שבעת ימי המילואים הראשונים לבין היום השמיני לאור מבנים אחרים של 'שבעה ושמונה' בספר ויקרא. נראה, שכוונת התורה לרמוז לכך שבספר שמות - לא היה הכרח שהיום השמיני אכן יתרחש, וממילא לא ניתן היה לצוות עליו. התגלות שכינה היא תמיד אירוע המתרחש באופן לא-צפוי, ואי אפשר לחזותו מראש. 
63 פרשת תזריע  משמעותו המקראית של המספר שמונה לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  המאמר בוחן את משמעותו של המספר שמונה במקרא. בחינה זו נעשית על רקע ברית המילה, טהרתו של המצורע, היום השמיני למילואים ושמיני עצרת. למסקנה, המספר שבע מייצג את הטבע, והמספר שמונה - את מה שמעבר לטבע. 
64 פרשת אחרי מות  בגדי הלבן בעבודת יום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מדוע לובש הכהן הגדול בגדי לבן ("בגדי בד") בעבודת יום הכיפורים? הרמב"ן הסביר שהדבר מסמל מעלה מיוחדת של הכהן הגדול ביום זה, אולם השוואה למקומות אחרים שבהם נדרש הכהן ללבוש בגדי בד(תרומת הדשן ומכנסי הכהן) מלמדת שבגדי הבד מסמלים דווקא ירידה ממעלתו הרגילה של הכהן. נראה, שיום הכיפורים (במקביל ליום השמיני למילואים) הוא יום של 'התחלה מחדש'. הכהן, ביחד עם המקדש כולו, חוזר למצבו שלפני לבישת הבגדים, כדי שיוכל לשוב וללבוש את בגדי הקודש בטהרה ובקדושה. 
65 פרשת אמור  פרשת המקלל לגרסת Word הרב אמנון בזק  פרשת המקלל מעלה מספר תמיהות: מדוע התורה קוטעת רצף של מצוות ודינים על ידי פרשייה זו, וממשיכה לאחר מכן שוב פעם ברצף של מצוות ודינים? מדוע נכללים בפרשה זו, בלי שום קשר לכאורה, דיני נזקים וחבלות? התשובה לבעיות אלו נעוצה בהדגשה של התורה כי המקלל היה 'בן איש מצרי', ובקדושתם המיוחדת של ישראל. 
66 פרשת אמור  "לְנֶפֶשׁ לֹא יִטַּמָּא" – האיסור וטעמו, כחלק מן הציוויים על הכהנים בפרשתנו (פרקים כ"א-כ"ב) לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
67 פרשת בהר  בין הפרטים והכללים לגרסת Word הרב יהודה עמיטל   
68 פרשת בחוקותי  הארץ והברית לגרסת Word לגרסת html הרב חנוך גמליאל  המאמר עוסק במשמעותה של ארץ ישראל, בעקבות הזכרת מעמדה בפרשת הקללות, ובעקבות הביטוי "ריצוי הארץ" המוזכר בפרשה. 
69 פרשת בחוקותי  הארץ והברית לגרסת Word לגרסת html הרב חנוך גמליאל  המאמר עוסק במשמעותה של ארץ ישראל, בעקבות הזכרת מעמדה בפרשת הקללות, ובעקבות הביטוי "ריצוי הארץ" המוזכר בפרשה. 

פרשה במדבר

# כותרתהמחברתקציר
70 פרשת קורח  ממלכת כוהנים וגוי קדוש לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  בניגוד חד לתיאור התמציתי של מרד קורח עצמו, מתוארות תוצאותיו בפרטנות מפתיעה, המפתיעה עוד-יותר על רקע נטיית התורה לצמצם בתיאור נזיפות ועונשים. התיאור הנרחב של האירועים המתמיהים שהתרחשו בעקבות מרד קורח מעיד כי אי אפשר להבין את מלוא משמעותו של המרד בלי לפענח את החשיבות של מה שאירע לאחריו. 
71 פרשת פינחס  על מפקד בני ישראל לפני הכניסה לארץ לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מדוע יש לפחות שני מפקדים במדבר? מטרת המפקד הראשון היא לצרכים צבאיים ואילו מטרת המפקד השני היא לקביעת הנחלות בארץ ישראל. פירוט המפקד הראשון רק מדגיש את ההחמצה הגדולה שבחטא המרגלים, אולם נראה שיש משהו שלילי במפקד עצמו. החטא במפקד של דוד המלך הוא שמטרת המפקד היא התפארות בעוצמת הצבא ולא מטרה פרקטית. בטחון אנושי במקום בטחון בה'.מותר לפקוד רק עם מחצית השקל ולא לשם מפקד. המפקד השני הוא סמוך למגפה והוא לאחר הניצחונות הצבאיים שבהם ברורה תשועת ה' והוא מהווה תיקון למפקד הראשון. 

פרשה דברים

# כותרתהמחברתקציר
72 פרשת דברים  ספר דברים כ'סיפור' לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מהם מאפייני ספר דברים, ומהו מעמדו של הספר בקרב שאר החומשים? מהי מטרת הנאום הראשון של משה? האם זהו מבוא כללי לציוויים של הספר ולקראת הכניסה לארץ? או שמא זהו סיפור, או צוואה של משה? אילו סיפורים בוחר משה לספר בנאום הראשון? האם ניתן ללמוד מכאן על ההבדל בין הסיפור בספר דברים לבין שאר התורה?  
73 פרשת עקב  פרשת עקב לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  מה משמעות הפסוק האומר "מה ה' שואל מעמך"? פסוק זה מבטא את מגמתו של ספר דברים שהיא לרומם מן המישור העובדתי אל ההבנה והמחשבה. הלומד בספר משנה תורה, מעתיק את עצמו מהתחום הפרטי והמעשי, ומסיט את עיונו אל הכללים, הרעיונות והרגש. יש קו חינוכי ורעיוני העובר דרך כל פרטי המצוות המעשיות והפסוק הנ"ל מבטא קו זה.  
74 פרשת עקב  ואמרת בלבבך: כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  חלק מהמפרשים פירשו את הפסוק "כוחי ועוצם ידי" כבעל משמעות חיובית. המאמר בוחן פירושים אלו, ועורך סקירה היסטורית של מעמד הממלכה היהודית בתקופת המלוכה. 
75 פרשת עקב  בין "שמע" ל"והיה אם שמֹע" לגרסת Word הרב אמנון בזק  "למה קדמה 'שמע' ל'והיה אם שמוע'? אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ואחר כך יקבל עליו עול מצות" (ברכות פ"ב מ"ב). בשיעור נעמוד על שני ההבדלים המהותיים בין שתי הפרשות ובשני ההיבטים השונים בעבודת ה' שהן מבטאות. 
76 פרשת ראה  תהליך הכפרה בספר ויקרא ובספר דברים לגרסת Word הרב אמנון בזק  לראשונה בתולדות עם ישראל, נאמר להם כי הקב"ה עתיד לבחור מקום מיוחד שבו ישכן את שמו, ואליו הם יביאו את מתנותיהם לה'. ברם, רשימת המתנות המובאת פעמים רבות בפרק מעוררת תהייה: מדוע מזכירה התורה את קרבנות הנדבה (עולות ושלמים, תרומות ומעשרות, נדרים ונדבות ובכורות), ומשמיטה את קרבנות החובה (החטאת והאשם)? ובכלל - מדוע מתעלם ספר דברים מקרבנות החובה? התשובה לשאלה זו עשויה ללמדנו גם את פשר ההבדל שבין ספר ויקרא וספר דברים במצוַת כיסוי הדם, ובמקור הקדושה בכלל. 
77 פרשת שופטים  דמותו של המלך לפי התורה לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  מה תפקידו של המלך? האמנם עליו רק לעסוק בצרכי ציבור? 
78 פרשת שופטים  מצוות מינוי מלך לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מצוַת מינוי המלך - האם היא מצווה חיובית או מצווה המותנית ברצון העם? המאמר מעיין בשיטות השונות על רקע הפסוקים שבפרשת שופטים ועל רקע מינוי שאול, המלך הראשון, על ידי שמואל. 
79 פרשת שופטים  מנהיגות בעם ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  על סדרי המנהיגות בעם ישראל ועל מרכיביה: השופט, שבט לוי, הנביא והמלך. 
80 פרשת שופטים  מידה כנגד מידה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בשני מקרים בהם בא לידי ביטוי העיקרון של 'מידה כנגד מידה': עדים זוממים ורוצח בשגגה. מדוע נענשים העדים כאשר לא קרה דבר לניזק? מדוע נענש הרוצח בשגגה לנוס אל עיר המקלט? מדוע עונש הגלות הוא עד מותו של הכהן הגדול? 
81 פרשת שופטים  לפרשת שופטים לגרסת Word לגרסת html נח חכם  הפרשה עוסקת במנהיגות. מי מוסמך להיות מנהיג ומהם ההגבלות המוטלות עליו. המאמר מתמקד בבחירת המלך הנעשית בבחירה אנושית ובעקבות זאת הוא נבחר גם משמים. 
82 פרשת שופטים  "הכוהנים הלויים" לגרסת Word הרב תמיר גרנות  בפרשת שופטים אנו רואים את סדרי השלטון ורואים שהמלך כפוף לכהנים ולחכמי התקופה. המונח "הכוהנים הלויים" שבספר דברים אינו חופף למונח "הכוהנים" שבשאר ספרי התורה. לפי ספר דברים כל לוי יכול להפוך לכהן, אך בפועל רק אלו המשרתים בקודש אכן נחשבים לכוהנים. לוי יכול לבחור להפוך לכהן אך הדבר מחייב. זכות זו קיבלו הלווים בגלל בחירתם להצטרף לקריאת משה "מי לה' אליי" לאחר חטא העגל. דבר זה מתאים למודל הוולונטרי של ספר דברים. 
83 פרשת שופטים  ליבו של המלך: על סוסים, נשים ועושר לגרסת Word הרב חנוך וקסמן      סוג השיעור ואיכותו 
84 פרשת כי תצא  "וקצותה את כפה" ו"עין תחת עין" לגרסת Word יהודה ראק  עונש "עין תחת עין" הינו מקרה בולט ביותר לפער שבין תורה שבכתב לבין תורה שבע"פ. ניתן לראות בפער ביטוי למידת הרחמים אל מול מול הדין. הפער מבטא רצון לעשיית צדק עבור הנחבל ובו בזמן לחנך את החובל. 
85 פרשת כי תבוא  אבנים גדולות ואבנים שלמות לגרסת Word הרב אמנון בזק  משה מצווה את בני ישראל שלאחר הכניסה לארץ יקימו אבנים גדולות ויכתבו עליהן את כל התורה, ויקימו מזבח אבנים ויעלו עליו עולות ושלמים. כיצד קושרת התורה בין שני הציוויים? מה המשמעות של כתיבת התורה על האבנים? האם קיים יהושע את הציוויים בדיוק כשם שתוארו בתורה? 
86 פרשיות ניצבים-וילך  ספר התורה וקריאת התורה בהקהל לגרסת Word הרב תמיר גרנות  הפסוקים בפרשה מלמדים אותנו שמשה כתב את התורה ונתנה שבט לוי. מה בדיוק כתב משה? איפה מתחיל ספר התורה שכתב משה? מהי התורה אותה חייב המלך לקרוא במעמד ההקהל? בספר מלכים מסופר על ספר תורה שמצא המלך יאשיהו. מהו הספר שנמצא אז? מהי משמעותו של מעמד ההקהל?  
87 פרשת וילך  פרדתו של מנהיג לגרסת Word הרב מרדכי סבתו  פרשה זו משמשת כנאום הכנה למותו של משה. בנאום הוא משאיר אחריו 2 חלקים לתקופה שלאחר מותו: האחד הוא כתיבת התורה שנועדה להזהיר את עמ"י מהחטא- כפי שאכן קורה עם המלך יאשיהו ואילו השני הוא כתיבת השירה שתפקידה לאחר החטא לעודד את עמ"י לחזור בתשובה. 
88 פרשת וזאת הברכה  פסוקי המסגרת של ברכת משה לגרסת Word הרב מרדכי סבתו  במרכז פרשתנו ניצבת ברכתו של משה איש האלוהים אשר בירך את בני ישראל לפני מותו. ברכה זו דומה לברכת יעקב לבניו לפני מותו, ושתיהן יחד יוצרות מעין מסגרת של ברכות העוטפת את תולדות יצירתו של עם ישראל. בפרטי הברכות יש מספר הבדלים, הקשורים, כמסתבר, לפער הזמנים שביניהן ולתמורות שחלו בעם ישראל במהלך תקופת היווצרותו. בעיוננו זה נעסוק באחד ההבדלים הבולטים: בעוד שברכתו של יעקב פונה לשבטים השונים מתחילתה (ראובן) ועד סופה (בנימין), משה מקדים להתייחסותו לשבטים דברי מבוא כלליים (פס' ב-ה) ומסיימהּ בפסוקי סיום כלליים (כו-כט). ברכתו של משה לשבטים נתונה אפוא בתוך מסגרת של התייחסות כללית לאומה. 
89   המשך מאמרו של הרב יואל בן-נון, שנכתב בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  המאמר עוסק בלקיחת שלל מלחמה. הדוגמאות העיקריות הם אברהם אבינו שמסרב להצעת מלך סדום, מעילת עכן ביריחו ובעקבותיו הכשלון בעי, חלוקת השלל על פי ציווי דוד לאחר פשיטת עמלק על צקלג, והכשלות בחרם במלחמת שאול בעמלק שגרמה לאי סיום הכחדת עמלק. אי לקיחת שלל מראה על מוסריותו של עם ישראל ולקיחת שלל כאשר זו נאסרת גורמת להכשלות במלחמה ומעידה על רמה מוסרית ירודה בעם.  

פרשה מועדים

# כותרתהמחברתקציר
90 פרשת החודש  ייחודו של קרבן הפסח לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  האם הפסח הוא קרבן? מדוע ציווה הקב"ה עוד לפני יציאת מצרים לאכול את הפסח על מצות ולא לאכול עמו חמץ? אם הוא קרבן - איזה קרבן הוא: עולה, מנחה או שלמים? המאמר מנתח את אופיו של קרבן הפסח, ומסיק שבפסח הבית כולו הופך למזבח, ושקרבן הפסח הוא שילוב אידיאלי בין שלושת קרבנות הנדבה, המבטא הכנה להשראת שכינה. כך, ניתן להסביר גם חלק מדיניו של קרבן הפסח: מצוַת אכילתו, אכילתו על השובע ואכילתו עם מרור. 
91 יום הכיפורים  מלכות וזכרון בחדש השביעי לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מתי תוקעים בתפילת ראש השנה? למה? מה עיקרו של יום כפי שעולה ממחלוקת ר' עקיבא ור'יוחנן בן נורי בשאלת מיקומן של המלכויות? מהי נקודת המחלוקת ביניהם, ומהן השלכותיה? כמי נפסקה ההלכה? מהו המקור לאמירת מלכויות בראש השנה? למה המלכות קשורה דווקא ל"חדש השביעי"? למה סודרו המועדים בחודש השביעי דווקא בראשון ,בעשירי ובחמישה עשר? 
92 פורים  מדוע לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה? לגרסת Word לגרסת html הרב אברהם שאמע  המאמר מביא את פירושו של רש"י המציג את אסתר כאנוסה ולכן לא אמרה את עמה ומולדתה וכן הוא מביא את שלושת הפירושים של אבן עזרא. השלישי שבהם מסביר שמרדכי מצוה עליה לא לומר את עמה כדי שתוכל לקיים מצוות בסתר. מרדכי שומר על אסתר כמו על בת: בהתחלה כדי לראות מה יעשה בה, ולאחר בחירתה למלכה לראות מה היא תעשה. 

שיחות בראשית

# כותרתהמחברתקציר
93 פרשת בראשית  אדם, חווה ו...הנחש לגרסת Word הרב יעקב מדן  המדרש מדבר על כך שהנחש הקדמוני היה בצורת אדם, ובעל תכונות כשל אדם, אך ללא צלם אלוקים. בעילת חוה הביאה להולדת קין, אשר היה הרוצח הראשון ולזרע של אנשים "מזוהמים". רק במבול נעלמים "בני האלוקים" ונותרים בני האדם. 
94 פרשת לך-לך  מוסר המלחמה של אברהם אבינו לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  עלינו ללמוד מאברהם אבינו את מוסר המלחמה. למרות שמלחמתו של אברהם בארבעת המלכים הייתה מוצדקת, הוא חשש מפגיעה באנשים חפים מפשע. כמו אברהם, גם עלינו מוטלת החובה להיות רגישים בזמן המלחמה לערכי המוסר, גם אם עצם המלחמה מוצדקת. 
95 פרשת לך-לך  פדיון שבויים לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  אברהם נפגש עם מלך סדום ומתמודד מולו על אף שהוא רשע. מכך אנו למדים על חשיבותה של מצוות פדיון שבויים. 
96 פרשת וירא  הסתכלות כללית והסתכלות פרטנית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  בחינה מוסרית של מעשים נעשית הן בצורה כללית על המעשה כולו, והן בצורה פרטנית על כל פרט ופרט מהמעשה. 
97 פרשת וירא  בין יצחק לישמעאל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  לדעת הרמב"ם, מטרתו של ניסיון העקידה הייתה לפרסם בקרב האומות שאמונת ה' היא אמונה אמיתית, ואברהם מוכן להקריב את בנו למענה כשם שהגויים עובדי האלילים היו מוכנים להקריב את בניהם למען אלוהיהם. גם כיום, רק הדת היהודית נותרה מזוקקת לחלוטין מגילויי גשמיות שונים. הנצרות קיבלה את אמונת השילוש, והמוסלמים מעודדים רצח בני אדם בשם התאווה לגן העדן הגשמי. הבנה זו מדגישה את ההבדל שבין מקדשי השם בכל הדורות לבין השאהידים המוסלמים של ימינו. 
98 פרשת וירא  "לעשות צדקה ומשפט" לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  ה' משתף את אברהם בהחלטתו להפוך את סדום כי אברהם מייצג את הצדקה והמשפט- שזהו ההפך הגמור ממעשיהם של סדום. אי עשיית משפט ואי עשיית צדקה הם חטאים ההפוכים ממידותיו של הקב"ה, לפיכך עונשם החמור. 
99 פרשת חיי-שרה  "גר ותושב אנכי עמכם" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  גר ותושב הם מונחים סותרים לכאורה שדרים בכפיפה אחת. כמו אברהם, האדם היהודי צריך להשתלב בחיי המעשה אך יחד עם זאת להרגיש זרות בחיי המעשה כדי שיוכל להגיע לדרגות רוחניות גבוהות. בתורה יש שני דרכי הנהגה: האחת בלשון מצוה והשניה בהתבוננות בדמויות ומעשיהן ולמידה מאורחותיהן. 
100 פרשת חיי-שרה  "שלשה סימנים באומה זו" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  במצרים משפחת יעקב הופכת ממשפחה לאומה. עם ישראל רוכש תכונות של רחמנים, וביישנין, וגומלי חסדים. אולם תכונות אלו קשה לראות היום במדינת ישראל שאינה דואגת לנזקקים. יש להבליט היום את הערכים של צדקה וגמילות חסדים. 
101 פרשת תולדות  אברהם הוליד את יצחק לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מדרש ידוע מסביר שהתורה כתבה "אברהם הוליד את יצחק" כדי להוציא מאלו שחשבו שמאבימלך נתעברה שרה. מה כוונת המדרש? 
102 פרשת תולדות  "ויבז עשו את הבכורה" לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  יעקב ועשו מסמלים שתי תפישות עולם מנוגדות. בעוד עשו מחזיק בתפיסה תועלתנית בלבד ביחס לחיים, יעקב חי בתודעה של שליחות ושל מימוש רוחני, מעבר לחיים התועלתניים. 
103 פרשת ויצא  המלכות בעם ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  על חשיבותה של המלוכה בעם ישראל, ועל הסכנות הרבות הטמונות בה. 
104 פרשת ויצא  מתי תקום מלכות ישראל? לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  בכמה מקומות נראה כאילו ליעקב יש ספקות באמונתו בקב"ה: המדרש מספר שהקב"ה מזמין אותו לעלות בסולם והוא מסרב, הנדר המופיע במפורש בתורה כתוב בלשון שמעלה ספק בעזרתו של הקב"ה, והפסוק המתאר את פחדו של יעקב מפני עשו. מהי הסיבה לחוסר האמונה הזה של יעקב? ממה חושש יעקב, וכיצד חשש זה משפיע על התנהלותו? איך כל זה קשור למלכות ישראל? 
105 פרשת ויצא  המלכות בעם ישראל לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  יעקב תיקן את תפילת ערבית אשר כל כולה אמונה הקב"ה ללא ספקות גם בחושך מוחלט. אז מדוע יעקב מטיל ספק בהקב"ה? יעקב האמין בהקב"ה אך הכיר את טבע האדם וידע כי טבע זה יכול להביא להכשלת הקשר עם הקב"ה. 
106 פרשת וישב  מלכות בישראל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מלכות אינה מתאימה לעם ישראל, ולכן הוא מגיע אליה בדרך שאינה טבעית ובסיוע אומות העולם 
107 פרשת וישב  מלכות בישראל לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדוע אותה שושלת שממנה הוקמה מלכות ישראל היא כה בעייתית (יהודה ותמר, רות המואבייה)? הרבי מקוצק מסביר כי מלכות שבה יהודי אחד עולה על יהודי אחר היא דבר זר לישראל, ועל כן היו צריכים לייבא מלכות זו ממקומות זרים. ועל כך גם התרעמות החאים על יוסף- הם רואים ברצונו למלוך דבר שלילי כי הם מתנגדים למלוכה באופן כללי. 
108 פרשת ויגש  תלמוד הבן ע"י אביו לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  כאשר יוסף מודיע לאביו על קיומו הוא שולח לו הוכחה על ידי רמיזה למה שלמדו יחד לפני שירד למצרים. אנו לומדים מיעקב ויוסף את חשיבות לימוד התורה של אב ובן יחד. על אף קיום מוסדות לימוד תורה רבים, ישנה יחודיות ללימוד האב והבן. 
109 פרשת ויחי  שיחה לי' בטבת- יום הקדיש הכללי לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  אמירת הקדיש הפרטי באותו יום מטרתה להגדיל את שמו של הקב"ה בעולם. אך מטרתו של הקדיש הציבורי הוא אחר. אין לנו דרך להבין את שקרה בשואה, ואין לנו דרך לפרש את דרכיו של הקב"ה. על כן אמירת הקדיש הציבורי היא בעצם קבלת הדין- הצור תמים פועלו. 

שיחות שמות

# כותרתהמחברתקציר
110 פרשת שמות  "כי מן המים משיתהו" לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  . כי מן המים משיתיהו": שמו של משה מרמז על מהותו המיוחדת, אדם שמשוי מן החומריות וכולו נתון לרוחניות. גם כשמשה עוסק בחומר הוא אינו נתון להשפעתו ולכן יכול לזכות לנבואה בכל עת". גם אברהם אבינו והמלך המשיח זכו להתגבר על החומריות. .  
111 פרשת בא  העלאת ניצוצות לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדוע מצווה הקב"ה לשאול כלים מהמצרים לפני יציאת מצרים? למה דווקא לשאול ולא לקחת? מה ניתן ללמוד היום מהעולם הכללי בכדי לשפר את לימוד התורה? למה מבקש הקב"ה את ציווי השאלה מהמצרים- "דבר נא"? 
112 פרשת בשלח  ניסיון מרה לגרסת Word הרב יעקב מדן  מה מייחד את הניסיון במרה? התורה נספרת שהם לא ביקשו כאן לחזור למצרים. מהו שער הטומאה החמישים אליו לא נכנסו ישראל במצרים? נראה שישנם שני דברים: טהרת המשפחה ושמירה על הרצון להיגאל. הנסיון במרה, בו לא ציינו ישראל את הרצון לחזור למצרים הוכיח שהם רוצים להיגאל. על ההקבלה בין הנסיון במרה למים המאררים שמשקים אישה סוטה. 
113 פרשת בשלח  השקד לגרסת Word הרב יעקב מדן  פריחתו המוקדמת של השקד, וכן התנבלותו המוקדמת מסמלים את עמ"י, את מטהו של משה ובסופו של דבר את הגאולה. 
114 פרשת בשלח  מקומה של עבודת ד' בחיינו לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  עבודת ה' זקוקה הן לכוחות לעבודה, אך גם הכוונה של הכוחות למיצוי עבודת ה'. שילוב של כוונה, כוחות ועשייה הם שמקרבים לעבודת ה', ועל זאת נדרשת התמדה.  
115 פרשת יתרו  מקומה של פרשת יתרו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  התורה מספרת על בואו של יתרו קודם מעמד הר סיני, כדי להראות שניתן להגיע לקבלת עול מלכות שמיים בלי לראות ניסים גלויים. מינוי השופטים נזכר אף הוא קודם מתן תורה, כדי להדגיש שישנן מצוות שעלינו לקיים מתוך תחושה טבעית, ולא רק מחמת הציווי. 
116 פרשת יתרו  יתרו וקבלת התורה לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מה עניין יתרו למהלך הכללי של הפרשיות? מדוע נקראת פרשה בתורה על שמו של יתרו הגוי, כאשר אפילו אבות האומה הישראלית לא זכו לכבוד זה? יתרו מגיע לאמונה לא בעקבות מראה עיניים אלא דרך ספקות ולבטים. התורה מלמדת אותנו שגם דרך אמונה כוז לגיטימית, עד כדי כך שיתרו זוכה לפרשה שתיקרא על שמו. סיבה נוספת היא ללמדנו שהתורה לא ניתנה רק לעם ישראל אלא יש לה תפקיד מחנך גם כלפי אומות העולם. 
117 פרשת יתרו  הזית, ט"ו בשבט, עם ישראל ותלמוד תורה לגרסת Word הרב ברוך גיגי  דומים ישראל לזית שתהליך הפיכתו לשמן ארוכה היא וכך היא תשובתם של ישראל. ודומים לאילן שנותן כל כוחו בפריחתו, ומכך שיהיו ישראל עומלים בתורה. 
118 פרשת משפטים  אשר כתבתי להורותם לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מהי תכלית לימוד העיון? ללימוד יש חשיבות גדולה כשלעצמו, גם בלי קשר למעשה. מצד שני, יש חשיבות גם למעשה. על הדילמה של לומד התורה לאזן בין לימוד התורה לעזרה לכלל. ישיבות ההסדר מממשות רעיון זה. 
119 פרשת משפטים  "אשר תשים לפניהם" לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  למי נועדו המשפטים והמצוות? ישנם פוסקים שראו בפרטי המצוות דבר שנועד רק לאליטה. ראיה זו מוטעת. לימוד התורה והכניסה לפרטי כל מצווה היא זכות לכל אחד בעם ישראל. היא חובה על המנהיגים, והיא זכות לכלל ישראל. 
120 פרשת תרומה  ועשו ארון לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מעלת כתר התורה על פני כתר הכהונה והמלכות. 
121 פרשת תרומה  המשכן – לכתחילה או בדיעבד? לגרסת Word הרב ברוך גיגי  אם קוראים את הפרשות על פי סדרן הקמת המשכן היא המשך בלתי נפרד של קבלת המצוות, והיא המהווה מקום אינטימי לבניית הקשר עם הקב"ה. רש"י קורא את הפרשות שלא ע"פ סדרן ורואה בהקמת המשכן תגובה לחטא העגל. על פי רש"י, המצב האידיאלי היה של במות אישיות, אך לאחר חטא העגל הייתה הבנה כי עבודה אישית מסוכנת לעמ"י. היום התפילה שאנו אומרים היא כללית ונכתבה לפני שנים רבות. בתוך תפילה כללית זו יש למצוא את המילים האישיות ולהוסיף את מה שעל ליבנו כחלק מהתפילה. 
122 פרשת תצוה  זכור לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  בין ההכנות למתן תורה לבין פרשת משפטים עוברים בני ישראל מ"נעשה" לנעשה ונשמע" היא מטבע לשון של מלאכים. מה השתנה? עם ישראל לאחר מתן תורה עובר תהליך של למידה. הם לומדים מצוות שבין אדם לחבירו ומכך הם מתקרבים לפני ה' ומתלכדים כעם אחד. 
123 פרשת תצוה  האסתטיקה ביהדות לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מהו היחס ביהדות לאסתטיקה ויופי? כיצד משפיע עיצוב בית הכנסת על המתפללים בו? כאשר אדם מגיע במצב רוחני גבוה ההוד וההדר מרומם אותו 
124 פרשת כי-תשא  מחצית השקל - על המיוחד והכללי בעם ישראל לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  ספירת עם ישראל יכולה לגרור נגף כיוון שהיא עלולה להתפרש כמחיקת הייחוד שיש לכל אחד ואחד מישראל. לכן הספירה נעשית דווקא ע"י מחצית השקל - ניתן לספור רק את המחצית באישיות המשותפת לכלל עם ישראל, כיוון שכולם משותפים בסגולה הישראלית, אך לא את המחצית הייחודית. 
125 פרשת כי-תשא  'מחצית השקל' – על המיוחד והכללי בעם ישראל לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדוע מצוות ספירת עמ"י כל כך חשובה שאי עשייתה בצורה נכונה יכול להביא לנגף? ספירה עלולה לפגוע ביחוד של כל אדם כאשר הוא הופך למספר. משה רבינו היה מסוגל להכיל בתוכו את כל עמ"י ולשמור על יחודיות של כל אחד ואחד. 

שיחות ויקרא

# כותרתהמחברתקציר
126 פרשת ויקרא  חכמות בחוץ תרונה לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדוע מדגישים חז"ל שהקול ששמע משה לא יצא החוצה? רק אז, היה צורך מיוחד לכך שקול ה' לא יישמע בחוץ, אך באופן כללי, תורת ה' צריכיה להדיע לכל רבדי הצבור והחיים, ולא להישאר בין כתלי בית המדש. בית המדרש צריך להיות מסוגל לשמוע את קול התינוק הבוכה בחוץ, אך עליו גם להצליח להוציא את דברי ה' החוצה. 
127 פרשת ויקרא  חשיבות ההכנה בעבודת הבורא לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  להכנה לפני קיום מצוות יש חשיבות גדולה. ההכנות לחג הפסח הן שהופכות אותו למיוחד ומרגש. החסידים היו מתכוננים לתפילה שעה אחת קודם על מנת להגיע לתפילה מוכנים.  
128 פרשת מצורע  לימוד פרשות נגעים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האדם אמנם צריך ללמוד תורה בנושאים המתאימים לו, אולם אל לו לומר ששאר התחומים שבתורה הם משעממים או 'יבשים'. 
129 פרשת קדושים  שכל ומוסר לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  קשר בין איסור עבודה זרה לבין איסור לא תקם ולא תטר. הקשר הוא גם בפניה אל השכל וגם בדרישה לשמוע לצו ה' למרות ההגיון והשכל. עלינו להיות שלמים עם הקב"ה בשני המישורים, החכמה והמוסר -הציווי מה'. 
130 פרשת בהר  כלל ופרט לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  אי אפשר להפריד בין הכללים שבתורה לבין פרטיה. 
131 פרשת בהר  מה עניין שמיטה אצל הר סיני לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מצוַת השמיטה היא מודל, המלמד על ההקפדה על עשיית הפרטים ועל הבנת הרעיונות הכלליים. 
132 פרשת בהר  אונאת דברים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  התורה מכירה בנטיות הטבעיות של האדם, ולכן אינה דורשת ממנו להתייחס בשוויון נפש למי שמעליב אותו, אלא רק להגיב לכך באופן ראוי. 
133 פרשת בהר  בין הפרטים והכללים לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדוע חשוב להדגיש כי פרטיה של שמיטה נלמדו בסיני? על מנת להראות את חשיבות הפרטים הקטנים בקיום מצוות. רבים רוצים לקיים את רוח המצוות ללא פרטיה, ואילו אחרים מדקדקים בפרטיה אך אינם מבינים את רוח המצווה. לא ניתן לנתק בין שני החלקים. 
134 פרשיות בהר-בחוקותי  אם בחקתי תלכו - שתהיו עמלים בתורה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  לעבודת ה' אופי כפול: לעיתים אנו פועלים מתוך הסתכלות על כלל ישראל, ולעיתים - לומדים תורה בעיקר מתוך הסתכלות פנימה אל עצמנו. 
135 פרשת בחוקותי  "יפה נוף משוש כל הארץ" לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  הפוסקים נחלקו בדבר קדושתה של ירושלים אל מול קדושת ארץ ישראל. האם תלויות הן אחת בשניה? האם אחת עדיפה על השניה? קדושתה של ירושלים מחוברת לקדושתה של ארץ ישראל, אך מתקיימת בפני עצמה. כך גם בתחום המדיני והממלכתי.  

שיחות במדבר

# כותרתהמחברתקציר
136 פרשת במדבר  נמשלה התורה לאש ולמים* לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  התורה נמשלה למים ואש אשר הם מה שיצר את השמים. לשניהם כוחות של בניה והרס קיצוניים בשימוש לא נכון. המים אשר נמצאים בכל מקום והם חלק מהטבע לעומת האש אשר צריך לחפש אותה ולייצר אותה. בניית הקשר עם התורה צריכה לבוא מצמא ורעב ורק על ידי כך תהא ברכה. 
137 פרשת במדבר  נמשלה התורה לאש ולמים לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מים ואש הינם 2 יסודות שעליהם העולם קיים. המים מייצגים את הקמעיות, הטבעי והפשוט, ואילו האש מצייגת את הקידמה ואת העמל. השילוב הנכון בשניהם בלימוד התורה מביאה חיים, ואילו שימוש שלא לשמה מביא למוות. 
138 פרשת בהעלותך  בשר ורוח לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  ישנם מקרים בהם תאווה חומרית אינה כפי שהיא נראית אלא קבורה תחתיה תאווה רוחנית ללימוד תורה. כך מתפרשת תאוותם של ישראל מיד לאחר חנוכת המשכן 
139 פרשת בהעלותך  הטבת הנרות לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  הרמב"ם קובע כי הייתה הדלקה כפולה של מנורה. זו שבערב אינה הדלקה אלא היא הטבה. היא עבודה קשה על מנת להטיב את האור. בדומה לכך יש את לימוד התורה. כמה עמל מוכן אדם לתת למען לימוד התורה היום על מנת שיהיה תלמיד חכם בעתיד? 
140 פרשת שלח לך  משמעות הציצית לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מדוע נכללה מצוות ציצית בקריאת שמע? מצוות ציצית היא מצווה אקטיבית המחייבת את המקיים אותה לזכור כל הזמן את היותו עובד ה'. היא מזכירה לו את היותו יוצר, אך תחת כלליו של הקב"ה, על מנת להתקרב להקב"ה.    סוג השיעור ואיכותו 
141 פרשת חוקת  ותקצר נפש העם בדרך לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  בפרשתנו מוזכרות שתי תלונות של בנ"י. בתגובה לתלונה הראשונה, הקב"ה מצווה את משה להענות לבקשת העם; ואילו בתגובה לתלונה השניה מעניש הקב"ה את ישראל, ושולח בהם את הנחשים השרפים. מה ההבדל בין התלונות שגורם לתגובה השונה? האם התגובה השניה היתה זו ש'שברה את גב הגמל'? האם ההבדל בין שתי התלונות הוא במקורה של התלונה - הראשונה באה מתוך דאגה אמיתית למים לאחר מות מרים, והשניה באה רק מתוך מאיסה בדרך בה הם הולכים? מה הקשר בין תלונות אלו לגישה החילונית?  

שיחות דברים שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
142 פרשת דברים  חכמות בחוץ תרונה לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  דלתות בית המדרש צריכות להיות פתוחות הן כלפי אלו המעונינים להכנס וכן שהלימוד הנלמד בבית המדרש יצא לרחוב. יש להקפיד שדברי התורה הנאמרים בבית המדרש יוכלו לצאת החוצה והליות מובנים על ידי כלל הציבור על מנת שגם מי שאינו תלמיד חכם יוכל ללמוד.    סוג השיעור ואיכותו 
143 פרשת כי תצא  "לכל מקום שתלך המצוות מלווין אותך" לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מסמיכות פרשיות שילוח הקן והמצוות שאחריה ניתן ללמוד כי המצוות אינן נפרדות מהחיים עצמם. בכל רגע ומקום ישנן מצוות אותן ניתן לקיים. על מנת שיוכל לחיות חיים אלו עליו לבסס את למידתו ואת קשרו למצוות    סוג השיעור ואיכותו 
144 פרשת כי תבוא  מצוות ביכורים לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מצוות היכורים באה להתמודד עם השינוי הקיצוני שעוברים בנ"י בכניסה לא"י. היא באה ללמד אותם לעמול קשה על מנת ליצור, ומצד שני מחזקת את הבנתם שכל אשר יש להם הוא מאת ה'. אותה גישה קיימת גם בימים נוראים. מצד אחד תלותינו הגמורה בהקב"ה, ומצד שני אנו אלא שממליכים את הקב"ה.  
145 פרשת האזינו  שובה ישראל* לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  נחלקו הראשונים באיזו הפטרה לקרא בשבת שבין ראש השנה ליוה"כ. הפטרת "דרשו" באה ממקום של למידה ותשובה ומלאה, ואילו הפטרת "שובה" מתארת שיבה לה' מתוך שיברון. שתי ההפטרות מייצגות גישות שונות של תשובה ובניית קשר חדש עם הקב"ה. 

שיחות מועדים

# כותרתהמחברתקציר
146 יום העצמאות  שיחה ליום העצמאות לגרסת Word לגרסת html ??  מזמור פ"ד בתהילים מדבר על הכיסופים לבית המקדש ולהשראת שכינה. מזמור פ"ה מדבר על תקומת עם ישראל וארצו ללא השראת השכינה וחצרות ה'. בסופו הוא מבקש מה' "הפר כעסך עמנו". פרק פ"ה מדבר על ה' באייר תש"ח וימינו. תקומת העם ללא השראת שכינה הכוללת הרבה נופלים וכאב. צריך לדעת להודות ולרקוד יחד עם השכול והספוד. אחת ממטרות מדינת ישראל היא השמירה על הזהות היהודית כשזו אינה נשמרת על ידי מצוות והבדלות מן הגויים בגולה. 
147 שבועות  נמשלה התורה לאש ולמים - שיחה לחג השבועות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  התורה נמשלה לאש ונמשלה למים. המים מסמלים את הקמאיות של התורה, ואילו האש מסמלת את הפן היצירתי שבה. יחד עם זאת, כשם שהאש והמים הם בעלי פוטנציאל חיובי ושלילי כאחד, והשימוש בהם קובע את אופיים, כך גם התורה היא סם חיים ויכולה להפוך לסם המוות. 
148 ראש השנה  כי טובים דודיך מיין - שיחה לראש השנה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מהיכן שאבו חז"ל את הכח לאסור על תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת? האם הפיכת מידת הדין למידת רחמים אינה צורך חשוב דיו? כיצד פועלות תקנות חז"ל בעולם? 
149 ראש השנה  בין יצחק לישמעאל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  לדעת הרמב"ם, מטרתו של ניסיון העקידה הייתה לפרסם בקרב האומות שאמונת ה' היא אמונה אמיתית, ואברהם מוכן להקריב את בנו למענה כשם שהגויים עובדי האלילים היו מוכנים להקריב את בניהם למען אלוהיהם. גם כיום, רק הדת היהודית נותרה מזוקקת לחלוטין מגילויי גשמיות שונים. הנצרות קיבלה את אמונת השילוש, והמוסלמים מעודדים רצח בני אדם בשם התאווה לגן העדן הגשמי. הבנה זו מדגישה את ההבדל שבין מקדשי השם בכל הדורות לבין השאהידים המוסלמים של ימינו. 
150 יום הכיפורים  כפרת שעיר המשתלח ויום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  ייחודיותו של יום הכיפורים נובעת ממידת הרחמים, שבה מנהיג הקב"ה את עולמו ביום הקדוש. 
151 ראש השנה  וטהר לבנו לעבדך באמת לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מי תיקן את ההלכה שלא תוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת? מדוע שופר, המשמש להפוך את מידת הדין למידת הרחמים, אינו צורך חשוב דיו בשביל לוותר בשבילו על גזירת הטלטול?! מה משיגים החכמים על אף ביטול התקיעות בשבת? מה פירוש המילה "באמת"? 
152 חנוכה  המנורה והמלחמה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  בחנוכה אנו מציינים שני עניינים: נס הנרות במקדש ונס הניצחון במלחמה. הדלקת הנרות מתמקדת בעבודת ה' בתוך הקודש פנימה, ואילו נס המלחמה מסמל את עבודת ה' בעולם החיצוני והכללי. החשמונאים ידעו לשלב בין עולמות אלו - בין הפנים והחוץ. עלינו ללמוד מדרכם וגם כיום לשלב בין העולמות. 
153 פורים  דמותו של מרדכי לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על דמותו רבת הפנים של מרדכי, ועל החלטתו 'לסגור את הספר' ולהגן על עם ישראל בתור המשנה למלך. 
154 פורים  מחלוקת מרדכי והסנהדרין לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  כמה מחכמי הסנהדרין פרשו ממרדכי, הואיל ובחר להיות משנה למלך במקום לעסוק בתורה. מחלוקת זו יכולה להתבאר באופנים שונים, שיש בהם כדי לשרטט את הקווים האמורים להנחות כל אדם העומד בפני בחירת מקצוע. 
155 פורים  מגילת אסתר והדילמה החינוכית לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  היהודים הגולים בממלכתו של אחשוורוש משתלבים בתוך העם הפרסי. הם אומנם שומרים על דתם, אך הם אינם רואים בעיה בהשתתפות במשתה של אחשוורוש שהיוותה סמל לשחיתות ולבעיות מוסריות. מורדכי מייצג את היהודי השומר על דתו, ואילו אסתר מייצגת את היהודי שמתאים את עצמו לחברה והיא אכן נושאת חן בעיניה רואיה. מרדכי מזכיר לאסתר שבית אביה ימשך בעם ישראל רק אם היא תאבק על קיומו. מעשיה של אסתר, ויוזמתה להציל את העם היהודי הם אלו שזיכו אותה בכך שהמגילה תקרא על שמה. המאבק שבין הסתגרות בתוך הדת לבין פריצה מוחלטת קיימים בכל דור. השילוב בין השניים, וההתמודדות עם אתגרי השעה היא דרכה של הישיבה. 

שיחות שונות

# כותרתהמחברתקציר
156 עבודת ה'  התפילה במשנת הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל - חלק א' לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  במסורת בית וולוז'ין ובריסק, ערך התפילה ומעמדה - יחסית למיגזרים אחרים של עבודת ה' ובהשוואה לעיסוק בתלמוד תורה, ויחסית למעמדה ומשקלה הסגולי של התפילה לפי הנורמות המקובלות - היה מצומצם למדי. הדגש היה על שקידה בתורה. לצד הלימוד, היוותה התפילה מרכיב מרכזי ואינטנסיבי באישיותו ובעבודת ה' של הרב סולובייציק. הרב חידד מאד את היסוד של ה"בקשה" כמאפיינת את התפילה. התפילה היא עמידה לפני ה'. 
157 עבודת ה'  על תורת חיים וחיי תורה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהו היחס בין התורה לבין החיים? יש הטוענים שהלימודים בישיבה אמורים להכין את התלמיד לחיים שאחריהם. למעשה, תפיסה כזו מצביעה על חוסר הבנה של הזהות בין התורה לבין החיים; של חשיבות לימוד התורה כשלעצמו. התורה היא "תורת חיים": היא נובעת מהקב"ה, מקור החיים, היא נותנת חיים ומובילה אליהם, היא מתאפיינת בחיוּת ובחיוניות, היא מקדשת את החיים בניגוד למוות, ובמידה מסויימת - היא אף מתחשבת בצורכי החיים הגשמיים. "חיים של תורה" הם חיים המושתתים על ערכי ההלכה, שמערכת הערכים של התורה עומדת במרכזם. 
158 עבודת ה'  הלכה ופוליטיקה בזמן הזה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מה היחס הראוי בין ההלכה לבין הפוליטיקה? מחד - להלכה יש עמדה ברורה בשני ענפי הפוליטיקה: בצורת השלטון הרצויה ("הלכות מדינה") ובאופן ההתנהגות של אותו שלטון. יש להלכה עמדה ברורה בשאלה הערכית, של קביעת סדר העדיפויות הלאומי, גם אם הוא נחשב מבחינה הלכתית ל"דבר רשות". כיום, חובה עלינו להדגיש דווקא את הערכים המלכדים את החברה הישראלית. 
159 לימוד תורה  ישיבות ההסדר לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מה היה הרעיון שעמד ביסוד הקמתן של ישיבות ההסדר? האמנם אדם שמתגייס בצעירותו לצבא אינו יכול ללמוד תורה? ישיבות ההסדר נוסדו כדי לטפל אליטה של תלמידי חכמים בציבור הציוני-דתי.  
160 אקטואליה  בין חיי פיצול לחיי אחדות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  כיצד אירועי מאורעות תש"ס ('אינתיפאדת אל-אקצא') משפיעים על השקפת העולם שלנו? עלינו לאמץ 'חיים כפולים': מחד - לשדר מסר של המשכיות ונורמליות, ומאידך - להישאר רגישים לצער הציבור, שהרי מוקד התשובה הוא בצעקה אל ה' בעקבות צרות. כך אולי נגיע ל'חיי אחדות', המשלבים בין עבודת ה' היומיומית לבין השותפות הרגשית בגורל העם. כפילות זו מקבילה להפרש בין שני צווי "פרו ורבו", שהופנו לאדם הראשון ולנח. 
161 אקטואליה  בין יצחק לישמעאל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  לדעת הרמב"ם, מטרתו של ניסיון העקידה הייתה לפרסם בקרב האומות שאמונת ה' היא אמונה אמיתית, ואברהם מוכן להקריב את בנו למענה כשם שהגויים עובדי האלילים היו מוכנים להקריב את בניהם למען אלוהיהם. גם כיום, רק הדת היהודית נותרה מזוקקת לחלוטין מגילויי גשמיות שונים. הנצרות קיבלה את אמונת השילוש, והמוסלמים מעודדים רצח בני אדם בשם התאווה לגן העדן הגשמי. הבנה זו מדגישה את ההבדל שבין מקדשי השם בכל הדורות לבין השאהידים המוסלמים של ימינו. 

סוגיות אורח חיים

# כותרתהמחברתקציר
162 הלכות תפילין  הנחת תפילין בלילה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  התנאים נחלקו האם הלילה הוא זמן הנחת תפילין. לדעת השוללים, ייתכן שקיים איסור להניח תפילין בלילה. ניתן להסביר שקיימים במצוַת תפילין שני דינים שונים, שאחד מהם דורש עלייה למדרגה רוחנית גבוהה, שאיננה אפשרית בלילה (מטעמי נקיות). מהי הגדרת ה"יום" וה"לילה" לעניין זה? 
163 הלכות ברכות השחר  הרהור בדברי תורה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  נחלקו האמוראים האם הרהור נחשב כדיבור, ונפסק להלכה ש"הרהור לאו כדיבור דמי". הגר''א הוכיח שכלל זה אינו חל על דברי תורה, שכן גם הרהור נחשב ללימוד תורה. מדוע אין מברכים ברכות התורה על הרהור בדברי תורה? מהו היקף דין "הרהור כדיבור"? מה דינו של אדם הכותב דברי תורה, פוסק הלכה או מהרהר בדברי תורה בתשעה באב? 
164 הלכות תפילת עמידה  סמיכת גאולה לתפילה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהי המטרה של סמיכת הגאולה לתפילה? לפי הירושלמי - הסמיכה מוסיפה לחוויית תפילת העמידה, ואילו לפי רבנו יונה - הדין שייך דווקא להלכות ברכת הגאולה. האם צריך לסמוך גאולה לתפילה גם בלילה? מה דינו של אדם היוצא לדרך, או כאשר דין זה עומד כנגד תפילה במניין? 
165 הלכות עירובין ותחומין  מלאכת העברה לגרסת Word הרב משה טרגין  בראשונים יש דעות שונות ביחס למידת ההבדל שבין איסור הוצאה מרשות לרשות לבין איסור העברה ברשות הרבים. בין השאר נידונים הצורך בכוונה לעבור על האיסור, הצורך בעקירה והנחה והיכולת להפעיל את דין "קים ליה בדרבה מיניה". החילוק העולה הוא בין ההוצאה שעניינה בשינוי מקום החפץ לבין ההעברה שעיקרה הזזת החפץ בלבד, וכעין זה נמצא בחידושי ר' חיים מבריסק. 
166 הלכות ראש חודש  עדות קידוש החודש לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לשיטת רש"י, הכלל "לא תהיה שמיעה גדולה מראייה" חל רק לגבי עדות קידוש החודש. נראה שלדעתו עדות זו אינה נחשבת לעדות במובן המלא של המונח. תמיכה לדבריו אפשר למצוא בדעת התנאים המתירים עדות קרובים לקידוש החודש, בשיטת הרמב"ם המכשיר עדות של עדים זוממים, ובדברי רבי עקיבא איגר שהציע שעדים המעידים עדות שקר בקידוש החודש אינם עוברים על "לא תענה ברעך עד שקר". 
167 הלכות בדיקת חמץ  זמן בדיקת חמץ לגרסת Word הרב משה טרגין  מדוע נקבעה בדיקת חמץ לליל י"ד בניסן? מן הבבלי ומפרשיו עולה גישה מעשית: זה המועד שבו אור הנר יפה לבדיקה, ומצד שני אין חשש שהבדיקה תישכח במרוצת ההכנות לחג. בירושלמי עולה גישה שונה, ולפיה התאריך הוא מרכיב מהותי של הבדיקה. 
168 הלכות ליל הסדר  ארבע כוסות לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם מצוַת ארבע הכוסות היא מצווה ייחודית לליל הסדר, או שהיא חלק מהמצווה הכללית של ברכה על הכוס? 
169 הלכות פסח  איסור עשיית מלאכה בערב פסח לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו יסוד האיסור לעשות מלאכה בערב פסח? האם איסור זה מבוסס על חשש שהאדם לא יתכונן לליל הסדר, או שזהו איסור מהותי הקשור להקרבת קרבן הפסח? האם איסור זה חל גם בימינו? 
170 הלכות ספירת העומר  'תמימות' בספירת העומר לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  התורה מחייבת לספור "שבע שבתות תמימות". מה בא ללמדנו המונח "תמימות"? האם דרישה זו נוגעת לכל אחד מימי הספירה, או למכלול הספירה בלבד? האם קיים הבדל בין מניין הימים לבין מניין השבועות? האם דרישה זו מעכבת בדיעבד? לדין זה השלכה חשובה לדינו של מי ששכח לספור באחד מימי הספירה. 
171 הלכות תשעה באב  הרהור בדברי תורה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  נחלקו האמוראים האם הרהור נחשב כדיבור, ונפסק להלכה ש"הרהור לאו כדיבור דמי". הגר''א הוכיח שכלל זה אינו חל על דברי תורה, שכן גם הרהור נחשב ללימוד תורה. מדוע אין מברכים ברכות התורה על הרהור בדברי תורה? מהו היקף דין "הרהור כדיבור"? מה דינו של אדם הכותב דברי תורה, פוסק הלכה או מהרהר בדברי תורה בתשעה באב? 
172 הלכות יום הכיפורים  תפילת נעילה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו מעמדה של תפילת הנעילה? האם זוהי תפילה עצמאית, או הרחבה של שאר תפילות היום? מהו המקור לתפילה מיוחדת זו? מהו נוסח התפילה? מתי מתפללים אותה? 

סוגיות יורה דעה

# כותרתהמחברתקציר
173 הלכות כבוד תלמידי חכמים  איסור הוראת הלכה בפני הרב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ממה נובע האיסור על אדם להורות הלכה בפני רבו? האם יסוד האיסור הוא שמירה על כבוד הרב, או חשש מקלות ראש בפסיקת ההלכה? 
174 הלכות חינוך ותלמוד תורה  הרהור בדברי תורה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  נחלקו האמוראים האם הרהור נחשב כדיבור, ונפסק להלכה ש"הרהור לאו כדיבור דמי". הגר''א הוכיח שכלל זה אינו חל על דברי תורה, שכן גם הרהור נחשב ללימוד תורה. מדוע אין מברכים ברכות התורה על הרהור בדברי תורה? מהו היקף דין "הרהור כדיבור"? מה דינו של אדם הכותב דברי תורה, פוסק הלכה או מהרהר בדברי תורה בתשעה באב? 
175 הלכות חינוך ותלמוד תורה  תלמוד גדול או מעשה גדול לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מה עדיף: תלמוד תורה או קיום מצוות? האם חייב האדם להפסיק מלימודו כדי לקיים מצווה שנזדמנה לו? 
176 הלכות קבורה ואבלות  איסור אבל ללכת לבית שמחה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו היקפו ומהו אופיו של האיסור על אבל ללכת לבית שמחה? מה הדין אם האבל אינו משתתף בסעודה? 

סוגיות אבן העזר

# כותרתהמחברתקציר
177 הלכות איסורי ביאה  איסור "לא תתחתן בם" לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ממה נובע האיסור של "לא תתחתן בם"? האם יסודו בקדושת ישראל, או בחשש מהליכה אחרי עבודה זרה? האם איסור זה חל רק על שבעת העממים, או על כל הגויים? 
178 הלכות קידושין ונישואין  פנים חדשות לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא קובעת שבשבעת ימי המשתה מברכים את שבע ברכות הנישואין רק אם באו "פנים חדשות". מהו טעם הדין? האם חיוב הברכה מוטל רק על האנשים החדשים, או שמא הם גורמים לתוספת שמחה כללית ומחייבים בברכה את כל המסובים? משאלה זו נגזרים חלק מדיני הפנים החדשות: מי יכול להיות פנים חדשות, מי מוגדר 'חדש', מתי צריך פנים חדשות, האם קטנים יכולים להיות פנים חדשות, והאם יום השבת נחשב לפנים חדשות. 

סוגיות חושן משפט

# כותרתהמחברתקציר
179 סדרי דין כלליים  תפקיד הפשרה במערכת המשפט ההלכתית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהי פשרה? מהו היחס בינה לבין הדין? האם פשרה מחליפה את הליכי הצדק הרגילים, או שגם היא כוללת בתוכה מרכיבים של דין? 
180 סדרי דין כלליים  רבי חייא קמייתא לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לדעת רבי חייא, אדם שנתבע על סכום מסוים והכחיש הכל, ובאו שני עדים והעידו שהוא חייב חלק מהסכום - חייב להישבע שבועת מודה במקצת על שאר הסכום. מהו טעם הדין? מהו יסוד דין מודה במקצת? 
181 סדרי דין כלליים  שטרות העולים בערכאות של עכו"ם ודינא דמלכותא דינא לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם ניתן, על ידי הכלל של "דינא דמלכותא דינא", להכשיר שטרות שנכתבו בבתי משפט של גויים? האם יש הבדל לעניין זה בין שטרי ראיה לבין שטרי קניין? מהי סברת הדין של "דינא דמלכותא דינא"? האם בשטרות כאלו צריך להקפיד על כל כללי השטרות הרגילים? 
182 סדרי דין כלליים  עביד איניש דינא לנפשיה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא אומרת שלפעמים אדם יכול לקחת את החוק לידיו מדין "עביד איניש דינא לנפשיה". האם דין זה הוא חוץ-משפטי, או חלק מהסמכות הרגילה של בתי הדין? 
183 סדרי דין כלליים  הגדרת גמר דין לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  אדם שחייב את עצמו לשלם או להישבע - האם הוא יכול לחזור בו מחיובו? מה פשר השלב של "גמר דין"? 
184 סדרי דין כלליים  טוען וחוזר וטוען - היכולת לחזור מטענה שנטענה בבית דין לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא מביאה מחלוקת בדינו של אדם שטען טענה מסויימת, וחזר וטען טענה אחרת. האם יש פה חשש לשקר, או רק בעיה פורמאלית של סדרי משפט? 
185 סדרי דין כלליים  שוויה אנפשיה חתיכא דאיסורא לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לכאורה נראה שדין "שוויה אנפשיה חתיכא דאיסורא" סותר את הכלל של "אין דבר שבערווה פחות משניים". מהו אופיו והיקפו של דין זה? האם הוא נובע מגדרי העדות הרגילים, או מגדרי הנאמנות במקום שאין בו עדים? 
186 סדרי דין כלליים  ברי ושמא - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  דעה אחת בגמרא קובעת ש"ברי ושמא - ברי עדיף": אם תובע טוען טענה מסויימת בוודאות, והנתבע עונה על דרך הספק - התובע זוכה. כיצד מתיישב כלל זה עם דין "המוציא מחבירו עליו הראיה"? לדעת התוספות, הפער בין הטענות הוא ראיה לנאמנות התובע. לדעת הראב"ן אין כאן ראיה, אך המוחזקות בממון עוברת מהנתבע לתובע. נפקא-מינה לחקירה זו הם מקרה של "ברי טוב ושמא גרוע", ויישום דין "ברי ושמא" בדיני איסור והיתר (בין השאר, בעניין "שוויא אנפשיה חתיכה דאיסורא"). 
187 סדרי דין כלליים  ברי ושמא - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כיצד ניתן להסביר את דעת הסוברים "ברי ושמא - לאו ברי עדיף"? לשאלה זו מספר יישומים, וביניהם ברי ושמא כשאין חזקת ממון, המקרה של "איני יודע אם פרעתיך", והשילוב בין ברי ושמא לבין גורמים הלכתיים אחרים (מיגו וחזקת הגוף). 
188 סדרי דין כלליים  דבר הגורם לממון לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לדעת רבי שמעון, "דבר הגורם לממון - כממון דמי". האם דין זה מצביע על סוג חדש של בעלות? 
189 סדרי דין כלליים  תפיסה - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כלל גדול הוא: "המוציא מחבירו - עליו הראיה". מה יהיה הדין אם אדם אחד חטף בכוח את החפץ השנוי במחלוקת מהאדם השני (כמו למשל בסוגיית "תקפו כהן")? לפי גישת התוספות, בתנאים מסוימים השתלטות כזו היא לגיטימית; מכאן עולה ההבנה שההחזקה הפיזית בחפץ היא הגורם המכריע בדין. 
190 סדרי דין כלליים  תפיסה - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  שיטת הרמב"ן היא שתפיסה חד-צדדית איננה תקיפה, והתופס אינו נחשב ל'מוחזק'. לכלל זה יש שני חריגים: כשהספק עומד להתברר, או במצב של 'תרי ותרי'. כנראה, הרמב"ן סבר שהמוחזקות הפיסית מהווה ראיה לבעלות, אך אין לה עוצמה משפטית משל עצמה. 
191 הלכות עדות  גומלין לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לעיתים אין מאמינים לעד אחד בגלל חשש ל"גומלין" עם אדם אחר. האם זהו חשש לשקר, או הפקעה של נאמנות מיוחדת? 
192 הלכות עדות  מיגו נגד עדים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדוע "מיגו נגד עדים - לא אמרינן"? האם הכוח של מיגו חלש מהכוח של עדים, או שמא אין למיגו שום משמעות במקום שיש עדים? מהן הנפקא-מינות של שאלה זו? 
193 הלכות עדות  עדים זוממים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא קובעת שיש להתרות בעדים מייד אחרי עדותם, בתוך כדי דיבור. מהו יסוד דין "תוך כדי דיבור"? ומהו תפקידה של ההתראה? 
194 הלכות מקח וממכר  שטר מודעה (ביטול מכירה) לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כיצד שטר מודעה יכול לבטל מכירה? באילו מקרים הוא פועל? האם ניתן לבטל מודעה? 
195 הלכות מקח וממכר  אופיו של קניין חצר לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מספר סוגיות בגמרא קובעות שחצרו של אדם נחשבת כידו. האם יש לחצר מעמד ממש זהה ליד, או שקניין חצר דומה באופיו לקניין יד? 
196 הלכות מקח וממכר  קניין חליפין לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  באילו חפצים ניתן לבצע קניין חליפין? האם יש צורך להשתמש דווקא ב'כלי', או שדי בכל חפץ בעל חשיבות? מהו אופיו של קניין החליפין? 
197 הלכות מקח וממכר  קניין אגב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כיצד פועל קניין אגב? מה ניתן לקנות בקניין זה? מה מעמדה של הקרקע בקניין אגב? 
198 הלכות מקח וממכר  קניין בדבר שלא בא לעולם לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  נחלקו האמוראים בשאלה האם ניתן לקנות דבר שלא בא לעולם. מהן סברות המחלוקת? האם הבעיה היא רק בגמירות הדעת, או שמא עצם מעשה הקניין פגום? 
199 הלכות מקח וממכר  קניין משיכה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לקניין יש שני מרכיבים: גמירות דעת ומעשה קניין. מהי משמעותה של המשיכה? האם היא מבטאת שליטה על החפץ, או הכנסה לביתו של הקונה? 
200 הלכות מקח וממכר  קניין הגבהה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו אופיו של קניין ההגבהה? לאיזה גובה צריך להגביה את החפץ כדי לקנות אותו? האם דין "לבוד" חל גם על קניין הגבהה? 
201 הלכות נזיקין  מיטב - תשלום נזקים באמצעות קרקע לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ר' עקיבא ור' ישמעאל נחלקו האם אדם שהזיק חפץ צריך לשלם ממיטב שלו או ממיטב של הניזק. מהו יסוד המחלוקת? 

סוגיות נושאים שונים

# כותרתהמחברתקציר
202   הקדמה למתודולוגיה תלמודית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  השיעור מציג את מתודיקה ללימוד תלמוד שהוא סגנון אנליטי המכונה "דרך בריסק". יש גם סגנונות אחרים ללימוד תלמוד ואין סגנון אחד עדיף. כמו כן אין טכניקה אחת ויחידה לניתוח סוגיה ובדרכים שונות ניתן להגיע לאותם תוצאות. מטרת השיעורים היא הקניית תבניות ושיטות שיכולות לעזור בלימוד הגמרא. 
203 שלטון ומלכות  מלך ומלכות - חלק א' לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הרמב"ם מונה את מצוַת מינוי המלך כמצווה אקטיבית. כיצד ייתכן שמצווה זו היא אקטיבית, והרי המלוכה נמסרת בירושה מאב לבן? מהי משמעות המינוי? הפתרון לשאלה זו נעוץ באבחנה בין שני דינים במעמדו של המלך: המעמד האישי מחד, והישות הממסדית של שושלת המלוכה מאידך. 
204 שלטון ומלכות  מלך ומלכות - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  שיעור זה ממשיך לעסוק בשני הדינים שבמעמדו של המלך. הייתכן מלך בלא מלכות? ומלכות בלי מלך? 
205 קרבן פסח  מינוי על קרבן פסח לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כדי לאכול מקרבן פסח, חובה להימנות עליו מראש. מה פשר המינוי הזה? האם הוא מהוו רכישת בעלות על הקרבן, או רק רכישת זכות אכילה ממנו? כיצד מתמנים על הקרבן? האם ניתן להצטרף לחבורה באיחור? האם מחשבה להאכיל את הפסח למי שאינו מהחבורה נחשבת מחשבת פיגול? כיצד יש לחלק את הבשר בין המנויים עליו? 
206 המצוות  תלמוד גדול או מעשה גדול לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מה עדיף: תלמוד תורה או קיום מצוות? האם חייב האדם להפסיק מלימודו כדי לקיים מצווה שנזדמנה לו? 
207 המצוות  מצווה הבאה בעבירה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הראשונים נחלקו האם פסול "מצווה הבאה בעבירה" הוא דאורייתא או דרבנן. מהירושלמי עולה שהבעיה במצווה כזו אינה במעשה המצווה, אלא בחפץ שנעשות בו המצווה והעבירה. להבנה זו השלכות על אופי הפסול: הוא יחול רק על מצוות שיש בהן חשיבות לחפצא של המצווה, כמו לולב, ולא כאשר החפץ אינו חשוב, כמו בקריעת בגד של אָבל או בשמיעת קול השופר (להבנת הרמב"ם). הראב"ד מציג הבנה אחרת, שלפיה הפגם נעוץ במעשה, ולא בחפצא. 
208 המצוות  חצי שיעור (ח"ב) - חצי שיעור במעשים אסורים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם דין 'חצי שיעור' חל גם על מעשי איסור? האם מותר לבצע פעולה חלקית מתוך מעשה שבקיומו המלא הוא מעשה איסור? בנידון זה נחלקו כנראה ה"מנחת חינוך" והראב"ד, בעניין איסורי הכנת שמן המשחה, מלאכת תולש בשבת וטלטול ברשות הרבים. מהירושלמי וממדרשי ההלכה מסתבר שבתחום זה ההסכמה בין האמוראים רחבה יותר מאשר בתחום דין חצי שיעור הרגיל. 
209 המצוות  ספק ספיקא - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ההלכה מספקת לנו מספר כללים להכרעת ספקות הלכתיים. אחד מהכללים האלה הוא שאפשר להכריע לקולא במקום שמצטרפים בו שני ספקות. להבנת הרשב"א, מדובר בסוג של הכרעה על פי רוב. להבנת התוספות ולפי הגרי"ד סולוביצ'יק, מקרה כזה מוגדר כמצב של ודאי ולא כמצב של ספק. אחת מהראיות לשיטת תוספות עולה מסוגיית אלמנת עיסה, במסכת כתובות, העוסקת במשפחה שנטמע בה ספק חלל. 
210 קידוש החודש  עדות קידוש החודש לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לשיטת רש"י, הכלל "לא תהיה שמיעה גדולה מראייה" חל רק לגבי עדות קידוש החודש. נראה שלדעתו עדות זו אינה נחשבת לעדות במובן המלא של המונח. תמיכה לדבריו אפשר למצוא בדעת התנאים המתירים עדות קרובים לקידוש החודש, בשיטת הרמב"ם המכשיר עדות של עדים זוממים, ובדברי רבי עקיבא איגר שהציע שעדים המעידים עדות שקר בקידוש החודש אינם עוברים על "לא תענה ברעך עד שקר". 

הלכה אורח חיים

# כותרתהמחברתקציר
211 הלכות קריאת שמע וברכותיה  קריאת שמע ותלמוד תורה - חלק א' לגרסת Word לגרסת html יהודה ראק  מהו יסוד חיובה של מצוות קריאת שמע - קיום של מצוות תלמוד תורה, או מצווה שעניינה הכרזה על קבלת עול מלכות שמים? מאמר זה מבאר את עניינה וגדריה של מצווה זו על פי השיטות השונות. 
212 הלכות תפילת עמידה  בדבר צירוף מחלל שבת בפרהסיה למנין עשרה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  בעיית צירוף מחללי שבת למניין קיימת עוד מקדמא דנא, ושבה ועלתה בדורות האחרונים. מאמר זה, שנכתב כתשובה לחיילים, פורש את היריעה של נושא זה, ומביא אף פסיקת הלכה למעשה המתייחסת למחללי שבת בדורינו. 
213 הלכות נטילת ידיים  בדין נטילת ידיים לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  חז"ל תיקנו את חובת נטילת הידיים מפני סרך תרומה, וכן מחשש ללכלוך. האם מי שידיו התלכלכו במהלך הארוחה חייב לשוב וליטול את ידיו ? 
214 הלכות ברכות שונות  ברכת הגומל (ח"ב) לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  בשיעור זה אנו עוסקים בשוני שבין ברכת הגומל לברכות האחרות. מתוך דברי הגמרא והראשונים ניתן להבין כי הברכה היא קיום של חיוב ההודאה, חיוב שיכול לבוא לידי ביטוי גם בקרבן תודה או בברכה ללא שם ומלכות. 
215 הלכות קידוש  קידושא רבה למי שאינו סועד - חלק א' לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  האם ברכת "בורא פרי הגפן" בבוקר יום השבת מהווה קידוש? מהו בכלל החיוב בקידושא רבה בבוקרו של יום השבת? בחלקו הראשון של המאמר, דן הרב גיגי ביסודות דין הקידוש ביום, ומביא את שיטות הראשונים השונות: האם יש חובה מעשית לאכול ולשתות יין כדי לקדש את היום, או שמא יש רק חיוב לקבוע את הסעודה על היין. 
216 הלכות קידוש  קידושא רבה למי שאינו סועד - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  חלקו השני של המאמר דן בהפרדת הקידוש מהאכילה. המאמר תולה דין זה במחלוקת ראשונים אודות היחס שבין הקידוש לבין הסעודה: האם חיוב הקידוש נובע מחיוב הסעודה או להיפך. המאמר גם מתייחס לדינו של אדם שאינו אוכל - כיצד ינהג בערב שבת ובבוקרו של יום. 
217 איסורי השבת  בגדרי שמירת נפש ו"שומר פתאים ה'" ובעניין פיקוח נפש דוחה שבת לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  במהלך מלחמת המפרץ, נשמעה לפתע אזעקה במהלך תפילת העמידה. היו תלמידים שרצו מיד לחדר האטום, והיו כאלו שסיימו את תפילתם ורק אז רצו לחדר האטום. בעקבות כך, עלה לדיון הנושא של "שומר פתאים ה'", ועד כמה יכול האדם לסמוך על כך. מאמר זה עוסק בשאלה זו, ובשאלה האם במקרים שבהם הותר לאדם להסתכן - רשאי מי שאינו מוכן להסתכן לחלל שבת לשם כך. 
218 איסורי השבת  ברור הלכה בדיני פלאטה בשבת (1) לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  המאמר עוסק בפרטי דיני הנחה והחזרה של תבשיל יבש לכירה בשבת, ובהשלכות דין זה לענין השימוש בפלטה חשמלית בשבת. 
219 הלכות בדיקת חמץ  המוכר כל ביתו לנכרי, האם צריך לבדוק חמץ בליל י"ד ניסן? לגרסת Word לגרסת html הרב שמואל דוד  למדנו שהנוסע מביתו פחות משלושים יום קודם הפסח - חייב בבדיקת חמץ. האם יכול אדם למכור את כל ביתו לנכרי, כדי להיפטר מבדיקה? 
220 הלכות בדיקת חמץ  מועד בדיקת החמץ ואופיו של יום י"ד בניסן לגרסת Word ר' אליהו שי  מהי הסיבה לכך שבודקים את החמץ בי"ד בניסן דווקא? האם אין משמעות מיוחדת ליום י"ד, אלא שהתקנה נקבעה למועד הקרוב ביותר לפסח, ובדרך כלל חל מועד זה ביום י"ד? או שמא ליום י"ד כיום בדיקת וביעור חמץ ישנה משמעות עקרונית? השיעור סוקר את המקורות בסוגיה זו, מנסה למיין אותם לפי שתי האפשרויות האלו, ומנסה לדלות מתוכם גם הסברים שיִצקו תוכן נוסף לשתי אפשרויות אלו. 
221 הלכות חמץ ומצה  בעניין מכירת חמץ ומכירת הערמה במצוות ואיסורים לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  המאמר עוסק בנושא מכירת החמץ, תוך דיון כללי בנושא הערמה במכר. נראה, שיש לחלק בין הערמה שמטרתה להיפטר ממצווה לבין הערמה שמטרתה לברוח מאיסור. 
222 הלכות חמץ ומצה  מכירת חמץ לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  המאמר סוקר את הבעיות הקיימות ביחס למכירת חמץ - כיצד ניתן להתגבר על איסור בל ייראה ובל יימצא? האם מותר להערים? וכיצד נעשית ההקנאה לגוי? 
223 הלכות ליל הסדר  סדר העדיפויות באכילת מצת מצווה בליל הסדר לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  מה דינו של אדם שאין לו מצה שמורה לליל הסדר? 
224 הלכות ליל הסדר  איסור מלאכה בערב פסח לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מהו גדרו וטעמו של האיסור לעשות מלאכה בערב פסח? מאמר זה מפרט את השיטות השונות, החלוקות ביניהן בזמן האיסור - היום כולו או רק חצי ממנו, ובטעמו - משום הקרבת הקרבן או כדי לאפשר הכנה נאותה לליל הסדר. 
225 הלכות ראש השנה  בעניין אמירת "המלך הקדוש" ו"המלך המשפט" בעשרת ימי התשובה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מה דינו של מי ששכח ולא אמר "המלך הקדוש" או "המלך המשפט" בעשרת ימי התשובה? מאמר זה מביא את השיטות השונות בעניין, ומבאר את הרעיון המחשבתי המנחה את פסיקת ההלכה. 
226 הלכות ראש השנה  "בחצוצרות וקול שופר - הריעו לפני המלך ה'" לגרסת Word לגרסת html הרב יצחק ברנד  האם יש לתקיעה בשופר בראש השנה קשר לתקיעה במקדש על הקרבנות? מאמר זה מרחיב בנושא זה ומסביר לאורו דינים ומדרשים שונים הקשורים לתקיעה בשופר. 
227 הלכות ראש השנה  "עלה אלוקים בתרועה, ה' בקול שופר" לגרסת Word לגרסת html ר' שמואל זיידרמן  מהי מהותה של תקיעת השופר בראש השנה? מאמר זה מנסה להבין, לאור מדרשים והלכות הקשורים בתקיעת השופר, את טעמה של מצווה זו. מחד - יש בה פן של קריאה לתשובה, אך מאידך - יש בה גם פן של המלכה . כמו כן, המאמר משווה בין תקיעת השופר בראש השנה לבין התקיעה בשופר ביובל. 
228 הלכות ראש השנה  בין תפילת ראש השנה לתפילת תעניות ומלחמה לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  חכמים ורבי יהודה חולקים האם יש לומר זכרונות ושופרות בתפילת תענית גשמים. רבי יהודה סובר שיש להוסיף ברכות אלו במלחמה בלבד. מהי עמדת חכמים ביחס לתפילת מלחמה? למה הוסיף רש"י את ברכת מלכויות אע"פ שאיננה מופיעה בגמרא? מה היחס בין ברכת המלכויות לברכת זכרונות ושופרות? האם מלכויות זכרונות ושופרות הן מדאורייתא או מדרבנן? 
229 הלכות ראש השנה  בין כסה לעשור לגרסת Word קובי גניזי  למי נועדו עשרת ימי תשובה? ראש השנה, כיום זכרון, משמש כיום הדין עבור כלל העולם, שבו מידת הרחמים, וזכות האבות מגנים על השבים בתשובה. עשרת ימי תשובה משמשים זמן בו עמ"י שב בתשובה ומקווה לכפרה ומחילה של יוה"כ. 
230 הלכות חנוכה  הדלקת נר חנוכה לחיילים ולמטיילים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם חיילים ומטיילים חייבים להדליק נר חנוכה? מהי הגדרת ה"בית" שחייבים להדליק בו נרות? 
231 הלכות חנוכה  דיני חנוכה לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  במקרה שאדם נוסע בליל חנוכה ממקום למקום - היכן הוא צריך להדליק את הנרות? מהי ההגדרה של "בית" לעניין חנוכה? היכן צריך להדליק נרות תלמיד ישיבה? 

הלכה יורה דעה

# כותרתהמחברתקציר
232 הלכות ייהרג ואל יעבור  בגדרי שמירת נפש ו"שומר פתאים ה'" ובעניין פיקוח נפש דוחה שבת לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  בעקבות מקרה במהלך מלחמת המפרץ בו נשמעה אזעקה במהלך תפילת העמידה, והיו תלמידים שרצו מיד לחדר האטום, אך חבריהם נותרו לסיים את תפילתם ורק אז רצו לחדר האטום - עלה לדיון הנושא של "שומר פתאים ה'", ועד כמה אדם יכול לסמוך על כך. מאמר זה עוסק בכך ובשאלה האם במקרים בהם הותר לאדם להסתכן, האם מי שאינו מוכן להסתכן - הותר לו לחלל שבת לשם כך? בשאלות אלו עוסק מאמר זה, שהועבר כשיעור לתלמידי הישיבה. 
233 הלכות ריבית  מכירה בתשלומים לגרסת Word לגרסת html הרב דני וולף  האם מותר למכור ולקנות חפץ כלשהו אם מחירו באשראי גבוה יותר מן התשלום המקורי, או אם יש הנחה על תשלום במזומן, ואם משלם בתשלומים - ישלם יותר? שאלה זו אינה נוגעת להלכות ריבית, ששייכת רק להלוואות, אלא להלכות מקח וממכר, וכלולה באיסור "אגר נטר". בהבנת האיסור ומפרטים הכלולים בו עוסק מאמר זה ומבאר כיצד בימינו, ברכישת שירותים או חפצים מסויימים אפשר לשלם בצורות השונות, וכיצד הדבר כרוך באיסור. 
234 הלכות חינוך ותלמוד תורה  האב חייב בבנו ללמדו תורה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם קיימת חובה מיוחדת על האב ללמד את בנו תורה, או שמא זהו חלק מהמצווה הכללית ללמד את התורה לתלמידים? 
235 הלכות צדקה  מצות צדקה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  הרמב"ם במצוות צדקה מביא כמקור את הפסוקים בפרשת ראה ובפרשת בהר. אך ניתן למצוא מספר הבדלים בין שתי פרשיות אלו. מאמר זה, השני בסדרה, מבאר את ההבדלים השונים בין הפרשיות - בין חיובים ספציפיים לבין חיובים כלליים במצוות צדקה, ואף מבין כי הן משלימות אחת את השניה. 
236 הלכות צדקה  קדימויות בצדקה וחסד לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מי קודם למי בצדקה? האם יש להתחשב רק בזהות המקבל, או שמא גם ביחס בין הנותן למקבל? האם ישנה עדיפות לתת את הכספים הפנויים לצדקה או שמא יש להשתמש בהם לעשיית גמילות חסדים?איזה חסד עדיף לעשות, במידה והיכולת לעשות חסדים היא מוגבלת, וכן איזו צדקה עדיפה? כיצד צריכה הנתינה עצמה להתבצע? האם צריך להכניס גם שיקולים סובייקטיביים? האם יש הבדל בין שיקול של אדם פרטי לשיקולים של מדינה? 
237 הלכות מילה  תהליך המילה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  שיעור זה עוסק בחלקיה השונים של מצוַת המילה: חיתוך הערלה, הפריעה, המציצה, והידור המצווה בציצין שאינם מעכבים את המילה. השיעור בוחן את היחס שבין הפריעה למילה עצמה: האם הפריעה היא חלק מהותי מהמצווה, או חלק נפרד וייחודי. כמו כן, עוסק השיעור בחובת המציצה, הקשורה לצרכים הרפואיים הנלווים למילה, ואיננה מהווה חלק אקוטי מן המילה עצמה. 
238 הלכות עבדים  "כי לי בני ישראל עבדים" לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מדוע אסור לאדם למכור את עצמו לעבד? מדוע רוצעים את אוזנו של עבד שאינו רוצה להשתחרר אחרי שש שנים? כיצד יכול אדם להשכיר את עצמו לפועל או לקבלן - והלא הוא משועבד רק לקב"ה? 
239 הלכות כתיבת ספר תורה  מכירת ספרי קודש לגרסת Word לגרסת html הרב שמואל דוד  האם מותר לאדם למכור ספרי קודש שברשותו? מאמר זה דן בשאלה זו על היבטיה השונים - איסור למכור ספר תורה, והיחס בין ספר תורה לספרי קודש אחרים, ואף מגיע בסופו למסקנה פסיקתית - הלכה למעשה. 
240 הלכות ערלה וכלאיים  המצוות התלויות בארץ לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  השיעור עוסק בסקירה כללית של המצוות התלויות בארץ: סוגי המצוות השונים, ההבדלים ביניהם, ההיבטים הממוניים של מצוות אלו, פן הקדושה והבעלות במצוות התלויות בארץ והאיסורים השונים הקשורים אליהן. 
241 הלכות חלה  המצוות התלויות בארץ לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  השיעור עוסק בסקירה כללית של המצוות התלויות בארץ: סוגי המצוות השונים, ההבדלים ביניהם, ההיבטים הממוניים של מצוות אלו, פן הקדושה והבעלות במצוות התלויות בארץ והאיסורים השונים הקשורים אליהן. 
242 הלכות תרומות ומעשרות  המצוות התלויות בארץ לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  השיעור עוסק בסקירה כללית של המצוות התלויות בארץ: סוגי המצוות השונים, ההבדלים ביניהם, ההיבטים הממוניים של מצוות אלו, פן הקדושה והבעלות במצוות התלויות בארץ והאיסורים השונים הקשורים אליהן. 
243 הלכות שמיטה  גדרי שמיטת קרקע ושמיטת כספים לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  האם הפקר הפירות הוא הפקר האדם או אפקעתא דמלכא? האם איסורי מלאכות בשמיטה הן מצד שביתת האדם או מצד שביתת הארץ? האם השמטת הכספים בשמיטה נעשית באופן אוטומטי על ידי התורה, או שמא האדם מצווה להשמיט את החובות, וכל זמן שלא השמיט המלוה הרי שהחוב עדיין קיים? 
244 הלכות קבורה ואבלות  מצוות קבורת המת לגרסת Word הרב אורן דובדבני  בתורה מופיע הציווי לקבור את המת כעשה (לקבור באותו היום) ולא תעשה (לא להלין את נבלתו). מהו היחס בין שני חלקי הציווי? מה היחס בין הרוגי ב"ד, שעליהם נאמר הפסוק בתורה, לבין מצוות הקבורה הכללית? האם יש הבדל באיסור בזיון המת בין הרוגי ב"ד לכל אדם? מה דינו של אדם שאומר "לא תקברוני"? 

הלכה חושן משפט

# כותרתהמחברתקציר
245 הלכות דיינים  מינוי אשה לתפקיד ציבורי לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  האם מותר - הלכתית- למנות אשה לתפקיד ציבורי? מאמר זה סוקר את השיקולים השונים שיש לשקול כדי להכריע בשאלה זו, עפ"י המקורות השונים: האם נאסר על אשה להתמנות למלכות ולתפקידים אחרים, האם הדבר נכון גם כאשר היא תבצע את התפקיד יותר טוב מגברים אחרים והאם קבלת הציבור עליהם מועילה לכך. 
246 הלכות הלוואה ופרעונה  מכירה בתשלומים לגרסת Word לגרסת html הרב דני וולף  האם מותר למכור ולקנות חפץ כלשהו אם מחירו באשראי גבוה יותר מן התשלום המקורי, או אם יש הנחה על תשלום במזומן, ואם משלם בתשלומים - ישלם יותר? שאלה זו אינה נוגעת להלכות ריבית, ששייכת רק להלוואות, אלא להלכות מקח וממכר, וכלולה באיסור "אגר נטר". בהבנת האיסור ומפרטים הכלולים בו עוסק מאמר זה ומבאר כיצד בימינו, ברכישת שירותים או חפצים מסויימים אפשר לשלם בצורות השונות, וכיצד הדבר כרוך באיסור. 
247 הלכות מקח וממכר  דעת וכוונה בקניין לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  ידוע כי בקניין דרושים שני מרכיבים: דעת ומעשה. אך האם יכול להיות קניין ללא אחד מן המרכיבים? מאמר זה דן באפשרות זו, ומחלק בין דעת לבין כוונה, וכך מסביר את שיטות הראשונים השונות בעניין הצורך בדעת בקניינים השונים. 
248 הלכות מקח וממכר  "והארץ לא תימכר לצמיתות" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם יש כיום איסור למכור קרקעות בארץ ישראל? מאמר זה מביא את הגישות השונות בקשר להבנת הפסוק שבכותרת, ואת משמעותן להלכה. 
249 הלכות מקח וממכר  בעניין דין אסמכתא בכרטיס מפעל הפיס לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם מותר לאדם לרכוש כרטיס הגרלה, או שמא האדם חושב שהוא ודאי יזכה, ולכן יש בכך משום אסמכתא? 
250 הלכות מקח וממכר  יורד לתוך אומנותו של חבירו לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  עד היכן מגיע גבולו של האיסור לירד לתוך אומנותו של חבירו? האם ההלכה אוסרת על תחרות עסקית? 
251 הלכות מקח וממכר  מחוסרי אמנה לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  הגמרא כותבת שאדם שהבטיח דבר ולא קיים - נחשב "מחוסר אמנה". מהן ההשלכות של הגדרה זו? האם מותר לאדם לחזור בו מדיבורו? 
252 הלכות אונאה ומקח טעות  אונאת דברים לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מהי אונאת דברים? מהו יסוד האיסור? מה הקשר בין אונאת דברים לבין אונאת ממון? מה היחס בין אונאת דברים לבין הלאו של "לפני עיוור" ולאיסור "גניבת דעת", ובין האיסור הכללי לבין האיסור המיוחד לגרים? 

הלכה נושאים שונים

# כותרתהמחברתקציר
253 ואהבת לרעך כמוך  עיונים במצוות אהבת הרע לגרסת Word הרב יהודה שביב  מה בין "ואהבת לרעך כמוך" לבין "דעלך סני לחברך לא תעביד"? האם יש רמות שונות של אהבה לאנשים שונים? מה היחס בין המצווה הכללית של "ואהבת לרעך כמוך" לבין המצוות הפרטיות שבין האדם לחברו? 
254 יישוב ארץ ישראל  "והארץ לא תימכר לצמיתות" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם יש כיום איסור למכור קרקעות בארץ ישראל? מאמר זה מביא את הגישות השונות בקשר להבנת הפסוק שבכותרת, ואת משמעותן להלכה. 
255 יישוב ארץ ישראל  ירושלים בתורה?! לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  ירושלים אינה מוזכרת בתורה. המאמר מעלה סיבות רבות מדוע לא נתקדשה העיר ירושלים מההתחלה או שנתקדשה אך חיכתה למימוש קדושה זו. 
256 שלטון ומלכות  התדיינות בערכאות וסמכויות השיפוט לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  מהגמרא ומהפוסקים משתמע שיש איסור להביא עניינים משפטיים לפני ערכאות של עובדי כוכבים. מהו טעם האיסור? מה מעמדם של בתי המשפט היום? האם מותר לנתבע בבית משפט להגן על עצמו? ומה יעשה תובע כאשר הנתבע אינו מוכן לפנות לבית דין רבני? 
257 שלטון ומלכות  מלכות ישראל ומלכות בית דוד לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  האם ניתן למנות מלך על ישראל שאינו מצאצאי בית דוד? מאמר זה מפרט את המקורות השונים בענין, ואת דברי האחרונים, עד אחרוני זמנינו, שהבינו כי יש אפשרות כזאת - אך עם מגבלות מסויימות. 
258 שלטון ומלכות  מקרב אחיך תשים עליך מלך לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  האם מלך ישראל יכול להיות מישהו שאינו יהודי? מאמר זה עוסק בשאלה זו, ומסביר לפי הדעות השונות את מלכות הורדוס ואת מלכות החשמונאים - המבהירים ביתר חדות את הנתונים הנדרשים ממלך בישראל. 
259 שלטון ומלכות  סמכויות השלטון וחובת הציות - גבולות ומגבלות - חלק א' לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  האם ישנו גבול לציות לשלטון ולרשויות החוק במדינה? מאמר זה דן בשאלה זו על יסוד סוגיות שונות בנביאים - מתקופת יהושע בן נון, שאול, דוד ושלמה. 
260 שלטון ומלכות  סמכויות השלטון וחובת הציות - גבולות ומגבלות - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  מה קורה כאשר צו המלכות מנוגד למצוות ה'? חלקו השני של מאמר זה דן במקרים אלו, ומביא את שיטות הראשונים השונות בנידון. 
261 שלטון ומלכות  סמכויות השלטון וחובת הציות - גבולות ומגבלות - חלק ג' לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  האם לממשלה בישראל יש דין של מלכות לכל דבר? חלקו השלישי של המאמר דן בשאלה זו, על פי דברי גדולי אחרוני זמנינו, ומביא אפשרות לחלק בין עת מלחמה לעת שלום לעניין זה. 
262 שלטון ומלכות  מינוי אשה לתפקיד ציבורי לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מה מקור האיסור למנות אשה לתפקיד ציבורי? האם ניתן למנותה במקרה שהציבור מקבל עליו? האם ניתן למנותה כאשר אין טוב ממנה? 
263 שלטון ומלכות  מפני כבוד המלכות לגרסת Word שמואל טיילור  השיעור יעסוק בשאלת הגילוח של יוסף בשעת בואו אל פרעה מבית האסורים. יש המפרשים שיוסף היה נזיר, ומכאן עולות שאלות כיצד שתה יוסף יין עם אחיו, וכיצד הוא התגלח בבואו לפני פרעה. שאלה נוספת שעולה בהקשר זה, היא מהגמרא שאומרת שיוסף שוחרר מבית האסורים בר"ה. כיצד יכול היה יוסף להתגלח ביום זה? התשובה המרכזית לכל השאלות היא שיוסף עשה זאת מפני כבוד המלכות. 
264 שלטון ומלכות  מכירת נשק לגויים לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהו מקור הדין של איסור מכירת נשק לגויים? מהי הסיבה לאיסור זה? על בסיס אילו יסודות ניתן בכל זאת להתיר מכירה שכזו? ניתן למנות מספר גורמים: קשרי ידידות והגנה, על אילו עובדי עבודה זרה חל האיסור ותפיסת מדינת ישראל כיום בניגוד למצב בזמן הגמרא. 
265 שלטון ומלכות  הקצאת משאבים לאומיים לגרסת Word הרב ברוך גיגי  מהן אמות המידה לקביעת סדרי עדיפות בהקצאת משאבים לאומיים? מאיזה סוגיות ניתן לדלות מקורות לשאלות אלו? מדוע לא עסקו בשאלה זו בספרות השו"ת? 
266 שלטון ומלכות  חילול השם של מדינה לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מהו היחס בין חילול השם של יחיד לחילול השם או קידוש השם של מלך או שלטון? למה פוסק הרמב"ם שאסור להפר ברית לאויב שמשלים עם בנ"י ומקבל עליו שבע מצוות בני נח? האם המקור הוא בברית של יהושע לגבעונים? האם יש למגילת העצמאות ולכתוב בה מעמד הלכתי? אם כן, באיזה תחום בדיוק? 
267 שלטון ומלכות  ערבות הדדית במדינה יהודית לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין   
268 היחס לחילונים  בדבר צירוף מחלל שבת בפרהסיה למנין עשרה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  בעיית צירוף מחללי שבת למניין קיימת עוד מקדמת דנא, ושב ועלה בדורות האחרונים. מאמר זה, שנכתב כתשובה לחיילים פורש את היריעה לגבי נושא זה, ומביא אף פסיקת הלכה למעשה, בהתייחסות כלפי מחללי שבת בדורנו - שהם כתינוק שנשבה. 
269 ברוב עם הדרת מלך  "ברב עם הדרת מלך"- חלק א' לגרסת Word לגרסת html שמואל שפירא  באילו מצבים אנו נדרשים לדין של 'ברוב עם הדרת מלך'? מאמר זה דן ביסודות דין זה, ומחלק בין סוגי מצוות שונים, וכן דן בשאלה האם חיוב זה של 'רוב עם' הוא חיוב נפרד או הידור במצווה כאשר היא מתקיימת על ידי רבים. 
270 ברוב עם הדרת מלך  "ברב עם הדרת מלך"- חלק ב' לגרסת Word לגרסת html שמואל שפירא  חלקו השני של המאמר דן בחלוקה בין מצוות בעלות אופי ציבורי, לבין מצוות שאינן כאלו - לגבי דין 'ברוב עם הדרת מלך' לגביהן, וכן מביא את שיטת הרמב"ם בנושא - שמזכיר את הדין הזה רק לגבי מצוות ביכורים, שכאשר תתקיים במיעוט - תיפגם. 
271 מלחמות ישראל  מבצע חומת מגן - הנחיות הלכתיות לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מאמר זה מביא תשובות שענה הרב לחיילים במהלך מבצע חומת מגן, הכוללים את המקורות השונים, את פסיקת ההלכה וכן גם פתרונות מעשיים. 
272 המקדש  עולת ראייה ומצוות ראיה לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  מהו היחס בין מצוַת הראיה - העלייה לרגל, ובין חובת הבאת הקרבן - עולת הראייה? האם זוהי מצווה אחת או שתי מצוות? השיעור עוסק בגישות השונות בעניין ובפסק הרמב"ם בנושא. לשאלה זו כמה נפקא-מינות: חיוב נשים בשתי המצוות, חובת תשלומין למי שלא הביא את הקרבן בזמנו, וכן שיעור שווי הקרבן. 
273 הלכות עבודת יום הכיפורים  חתיית גחלים ביום הכיפורים לגרסת Word הרב משה טרגין  מה מעמדה של לקיחת הגחלים במחתה מעל המזבח החיצון והבאתם לקדש הקדשים ביום הכיפורים? האם היא נחשבת עבודה פורמלית, או שהיא רק 'היכי תמצא' לאפשר את עבודת ההקטרה? האם יש לגחלים קדושת קרבן (לגבי פסול יוצא ולינה וכדומה) או לא?  
274 המצוות  בעניין מכירת חמץ ומכירת הערמה במצוות ואיסורים לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  המאמר עוסק בנושא מכירת החמץ, תוך דיון כללי בנושא הערמה במכר. נראה, שיש לחלק בין הערמה שמטרתה להיפטר ממצווה לבין הערמה שמטרתה לברוח מאיסור. 

בשבתך בביתך ברכות

# כותרתהמחברתקציר
275 ברכות ב ע"א; כא ע"א  חיוב קריאת שמע לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה תוקף חיוב קריאת שמע - מדאורייתא או מדרבנן? מה דינו של אדם המסופק אם קרא קריאת שמע?  
276 ירושלמי ברכות פ"א ה"א; בבלי כז ע"ב  תפילת ערבית קודם זמנה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  התנאים נחלקו אודות סוף זמן תפילת מנחה. האם ניתן לבחור כיצד לפסוק במחלוקת זו? האם ניתן להתפלל ערבית לפני השקיעה? ומתי קורים קריאת שמע במקרה כזה? 
277 שבת לד ע"ב  בין השמשות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  האם מותר להתפלל מנחה לאחר השקיעה? מתי חל זמן "בין השמשות" ומה שיעורו? כיצד מוגדר "בין השמשות"? 
278 ברכות י ע"ב  אכילה לפני קריאת שמע וערבית לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  האם מותר לאדם המחוייב במצווה מסויימת לעשות פעולה אחרת לפני קיומה? האם צריך להפסיק עשיית פעולה (או אכילת סעודה) כדי לקיים מצווה? ומי שהתחיל לעשות מלאכה באיסור - האם עליו להפסיק לשם קיום המצווה? 
279 ברכות ד ע"ב; ט ע"ב  סמיכת גאולה לתפילה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה טעם דין סמיכת גאולה לתפילה? האם זהו דין בתפילה או דין בקריאת שמע? האם יש לסמוך גאולה לתפילה גם בתפילת ערבית? 
280 ברכות ח ע"א  שניים מקרא ואחד תרגום לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו זמן חיוב "שניים מקרא ואחד תרגום"? מהי מהותו של דין זה? האם קריאת פירוש מסויים יכולה לשמש כתחליף לתרגום? 
281 ברכות יב ע"א  פתח בשיכרא לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מי שכיוון לברך, וטעה ובירך נוסח לא נכון - האם יצא ידי חובת הברכה? האם כוונה שלילית או הפוכה מעכבת בברכות? 
282 ברכות ב ע"א; ד ע"א; ח ע"ב; כז ע"א  סוף זמן קריאת שמע של ערבית לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מתי הוא סוף זמן קריאת שמע של ערבית? 
283 ברכות יג ע"א  כוונה בקריאת שמע ובקיום מצוות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  איזו כוונה דרושה בקריאת שמע? איזו כוונה דרושה בכל המצוות? האם יש מצוות שבהן הכוונה אינה מעכבת? האם יש צורך לכוון על קיום מצוות דרבנן? האם ניתן להתנות על הכוונה במצוות? 
284 ברכות יג ע"א  שיעור קריאת שמע מן התורה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  לשיטת רוב הראשונים, שחיוב קריאת שמע הוא מדאוריתא, אילו פרשות נכללות במסגרת מצווה זו? 
285 ברכות יד ע"א  הלל לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מדוע אין גומרים את ההלל בראש חודש ובחול המועד של פסח? האם מצוַת קריאת ההלל היא מדאורייתא או מדרבנן? האם מותר לברך על מנהג? 
286 ברכות טז ע"א  העוסק במצווה פטור מן המצווה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מדוע העוסק במצווה פטור מן המצווה? 
287 ברכות יד ע"א  טעימה בתענית לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה ההבדל בין אכילה לבין טעימה? האם מי שטועם תבשיל חייב לברך ברכה ראשונה? האם אדם שקיבל על עצמו תענית מותר לטעום תבשיל? 
288 ברכות כא ע"א  ברכות התורה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו המקור והתוקף של ברכות התורה? מדוע נשים מברכות ברכות התורה, הרי הן לא נצטוו על לימוד תורה? מדוע אין צורך ללמוד תורה מייד בסמוך לברכות התורה? 
289 ברכות כ ע"ב  הרהור כדיבור לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו היחס בין דיבור לבין הרהור בלב? מהו היחס בין קריאה בשקט לבין הרהור? אם "הרהור כדיבור" - האם מחשבות זרות בזמן התפילה נחשבות להפסק? מה היחס בין דין "שומע כעונה" לבין "הרהור כדיבור"? 
290 ברכות כ ע"א  חינוך קטנים (ח"א) לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  על מי מוטלת מצוַת החינוך? מהו תוקף מצווה זו - מדאורייתא או מדרבנן? האם יש חיוב על האב להפריש את בנו מאיסורים? 
291 ברכות כ ע"א  חינוך קטנים (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  השיעור עוסק בדינים ספציפיים של מצוַת החינוך: מצוַת והגדת לבנך (האם היא חלק ממצוַת זכירת יציאת מצרים, או מצווה עצמאית) ומצוַת הראיה ("יראה כל זכורך"). 
292 ברכות יט ע"ב  למעמדן של מצוות דרבנן לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה תוקפן של תקנות חז"ל? האם מי שעובר על דברי חז"ל עובר על איסור דאורייתא או על איסור דרבנן? מהו היחס בין המצוות דאורייתא לבין המצוות דרבנן? מהו היקף סמכותם של חכמים? 
293 ברכות כ ע"ב  חיוב נשים בקידוש לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  האם נשים יכולות להוציא גברים בקידוש היום? מה היחס בין מצוַת התוכחה לבין מצוַת הערבות? מהו טעמה של מצוַת הקידוש? האם קיים הבדל בין קידוש הערב לבין קידוש הבוקר?  
294 שבת כא ע"ב  הידור במצוַת נר חנוכה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  כיצד מדליקים נרות חנוכה המהדרין מן המהדרין? האם יש צורך בהיכר למספר הימים בהדלקת הנרות? מדוע מדליקים כנגד מספר הנפשות שבבית? מהו היחס בין עיקר המצווה לבין הידור המצווה? 
295 שבת כא ע"א  חיללו כל השמנים לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מדוע נזקקו החשמונאים לנס? כיצד פקעה קדושת המקדש? האם היוונים טימאו את המקדש או חיללו אותו? 
296 שבת כא ע"א  תנו לשמש לעלות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מדוע אנו נוהגים להדליק שמש בחנוכייה? האם זהו מנהג או חובה? מדוע יש שנהגו להדליק שני שמשים? האם גם היום יש צורך בשמש? מדוע לדעת המהרי"ל, קדושת השמש גדולה מקדושת נרות החנוכה? 
297 ברכות כא ע"א  איזו היא עבודה שבלב? לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  האם חובת התפילה היא מדאורייתא או מדרבנן? מהו ההבדל בין מעשה מצווה לבין קיומה? מהו היחס בין תפילת היחיד לבין תפילת הציבור? מדוע נשים חייבות בתפילה - הרי זו מצוַת עשה שהזמן גרמא? 
298 ברכות ז ע"ב; כא ע"ב; מז ע"ב  ה' ניצב בעדת א-ל. לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו המקור לצורך בעשרה יהודים לאמירת כל דבר שבקדושה? האם די בעשרה נוכחים, או שצריך עשרה מתפללים? האם יש חובה להתפלל בציבור? 
299 ברכות כא ע"א  נדיב לב עולות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו אופייה של תפילת נדבה? מדוע המתפלל תפילת נדבה צריך לחדש בה דבר? מה דינו של מי שמסתפק אם התפלל את אחת מתפילות החובה שלו? האם גם כיום ניתן להתפלל תפילת נדבה? 
300 ברכות טו ע"א  ברכת המצוות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מדוע צריך לברך קודם קיום מצוות? האם הברכה היא חלק מקיום המצוה, או חובה נפרדת? מתי יש לברך - לפני קיום המצווה או אחריה? מדוע המסתפק אם קיים את המצוה צריך לחזור ולקיימה בברכה, הרי ספק ברכות להקל?  
301 ברכות כב ע"א  טבילת עזרא לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  ידוע לכל שעזרא תיקן טבילה לבעלי קרי. מה טעמה של תקנה זו? מדוע אין אנו נוהגים כך כיום למעשה? כיצד מתאר הרמב"ם את גלגולה ההיסטורי של התקנה?  
302 ברכות כו ע"א  תפילת תשלומין לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהי מהותה של תפילת התשלומין? האם זהו קנס, אפשרות לתיקון, או הגדרה אחרת? מדוע יש להקדים את תפילת החובה לתפילת התשלומין? 
303 ברכות כז ע"ב  ויפגע במקום לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו מעמדה של תפילת הערבית: האם היא רשות, מצווה או חובה? 
304 סנהדרין מב ע"א  ברכת הלבנה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו אופייה של מצוַת קידוש הלבנה? מהו נוסח הברכה, והאם נשים חייבות בה? כיצד ניתן ליהנות מהלבנה? 
305 ברכות כז ע"א  תוספת שבת לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו מקור דין תוספת שבת, ומהו אופייו? מהו היחס בין תוספת שבת לבין זמן "בין השמשות"? 
306   בעניין פרסומי ניסא לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מדוע תלו את בני המן על עץ גבוה חמישים אמה? מה היחס בין דיני פרסום הנס לבין דיני הרחקות הנזיקין? האם יש הידור מצווה במצוַת מחיית עמלק? עיון פורימי בעונשם של בני המן. 
307 מגילה ז ע"א  "ומשלוח מנות איש לרעהו" לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  הראשונים מנמקים בשתי צורות את מצוַת משלוח מנות. האם אדם יכול למחול על משלוח המנות שלו? האם ניתן לשלוח מנות בתורת "מתנה על מנת להחזיר"? מדוע אין מברכים על מצווה זו? 
308   בעניין פרסומי ניסא לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מדוע תלו את בני המן על עץ גבוה חמישים אמה? מה היחס בין דיני פרסום הנס לבין דיני הרחקות הנזיקין? האם יש הידור מצווה במצוַת מחיית עמלק? עיון פורימי בעונשם של בני המן. 
309 ברכות מג ע"א  שואלין ודורשין לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  "שואלים ודורשים בהלכות החג שלושים יום קודם החג" - האם זוהי חובה, או מתן רשות לשנות את סדר הלימוד הקבוע? מהי ברכת האילנות? מתי מברכים אותה? האם אפשר לברך ברכת האילנות על הפרי? והאם אפשר לברך בשבת? 
310 פסחים קח ע"א  ארבע כוסות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו טעמה של מצוַת שתיית ארבע כוסות? מדוע דווקא ארבע? האם שתיית כל כוס היא מצווה בפני עצמה? האם ההסבה בזמן השתייה מעכבת? 
311 ירושלמי ברכות פ"ו ה"א  והגדת לבנך לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  דיון בכמה מדיני ליל הסדר: מדוע לא ניתקנה ברכה על מצוַת ההגדה? האם צריך להמחיז את סיפור יציאת מצרים? מדוע המצה נקראת "לחם עוני"? מדוע אין מברכים על נטילת הידיים של "רחץ"? ומדוע אין מברכים על ההלל שבסוף ההגדה? 
312 מנחות סו ע"א  ספירת העומר לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו אופייה של מצוַת ספירת העומר? ומהי הגדרתם של מנהגי האבלות בתקופת הספירה - האם אלו הם מנהגי אבלות, או מנהגים עצמאיים? 
313 ברכות כז ע"ב  כבוד ציבור וטורח ציבור לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה ההבדל בין "טרחא דציבורא" לבין "כבוד הציבור"? האם כבוד הציבור יכול לדחות איסורים דאורייתא? האם מותר לעבור לפני מתפלל העומד באחד המעברים שבבית הכנסת? 
314 ברכות כז ע"ב  הבדלה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו מקורו ותוקפו של חיוב ההבדלה? האם יש להבדיל על הכוס, או שדי בהבדלה בדברים?האם נשים חייבות בהבדלה? כיצד ניתן להבדיל לפני צאת השבת? 
315 ברכות כח ע"א   מזה בן מזה - יזה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  האם משרה רבנית יכולה לעבור בירושה? האם השררה הרבנים היא זכות ממונית של היורש, והוא יכול להחליט למי להעביר את המינוי, או שהיורש רק זכאי לקבל את השררה, ואינו יכול להעבירה הלאה? מדוע הדיחו את רבן גמליאל מנשיאותו? 
316 ברכות כח ע"ב  תפילת שמונה עשרה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  האם כל הברכות של תפילת העמידה הן מצווה אחת, או שכל ברכה היא מצווה בפני עצמה? מהו היחס בין תפילת העמידה לבין תפילת "הביננו", ובין שתיהן לבין 'תפילה קצרה'? 
317 יבמות עט ע"ב  על הגאולה ועל התמורה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהי מהותה של מצוַת הייבום - הדאגה לאלמנה או הצורך לדאוג למת? 
318 ברכות כט ע"ב  יעלה ויבוא לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה היחס בין ברכת "יעלה ויבוא" לבין שאר ברכות שמונה עשרה? מדוע מי ששכח "יעלה ויבוא" צריך לחזור ולהתפלל? מדוע צריך להשלים תפילת ערבית, הלא זוהי תפילת רשות בלבד? 
319 ברכות כט ע"ב  שתוליכנו לשלום לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  הגמרא מביאה שתי נוסחאות לתפילת הדרך: מהו היחס ביניהן? האם יש להתפלל תפילת הדרך בשעת טיסה? ומתי יש לאומרה? איזו דרך מחייבת תפילת הדרך? מהי 'סכנה' לעניין זה? 
320 ברכות ל ע"ב  אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  ידוע כי הכוונה בתפילה הינה חלק מהותי מהתפילה, אולם מה העיקר: אמירת המילים או הכוונה? מהי הכוונה הנדרשת? איזו כוונה מעכבת בתפילה ואיזו לא? 
321 ברכות לג ע"ב  הזכרת גשמים ושאילת גשמים לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  האם בקשת גשמים הינה חלק נפרד מהתפילה או חלק מהותי ממנה? מדוע קיים הבדל בין שאילת גשמים לבין הזכרת גשמים? האם יש דין מיוחד להזכרת גשמים בליל שבת? 
322 ברכות לג ע"ב  קידוש השם לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה הם גדרי קידוש השם? מתי מותר לאדם למסור את נפשו על קיום המצוות, ומתי הדבר אסור עליו? ממה נובע ההבדל בין ביצוע עבירה בצנעא לבין ביצועה בפרהסיא? האם על מנהיג ציבור ישנן הגבלות מיוחדות? 
323 ברכות לא ע"ב  דין 'עונג שבת' ותענית בשבת לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  כידוע, בשבת קיים מושג של 'עונג שבת'. מה משמעות מושג זה? האם זוהי מצווה? מה ההבדל בינו לבין 'כבוד שבת'? האם ייתכן מצב שבו תענית בשבת תהווה 'עונג שבת'? 
324 ברכות לג ע"ב  משתקין אותו לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  המשנה אומרת כי האומר 'על קן ציפור יגיעו רחמיך' - משתקין אותו. מדוע? האם הדבר מוסכם על כל האמוראים? האם קיימים טעמים למצוות, או שמא הן גזרות חסרות טעם? 
325   ספיקות במצוות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  כיצד יש לנהוג כאשר נוצר ספק אם האדם מחוייב במצווה מסויימת? האם יש הבדל לעניין זה בין מצוות דאורייתא לדרבנן? מדוע 'ספיקא דאורייתא לחומרא'? האם כלל זה הוא חומרא בלבד, או כלל הנוהג מעיקר הדין? 
326   מזיק בנר חנוכה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה דינו של אדם שהזיק את חבירו תוך כדי עשיית מצווה? מה קורה אם נרות חנוכה שרפו רכוש של אדם אחר? האם אפשר לחלק בין מצוות שונות? האם ניתן לפטור מלמד שהזיק את תלמידיו, מכיוון שהוא עושה זאת לצורך חינוכם? 
327 ברכות לד ע"א  אמצעיות אין להן סדר לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה דינו של אדם ששכח ברכה אחת מברכות תפילת העמידה? האם עליו לחזור לברכה ששכח, לאומרה במקום שנזכר או להמשיך כרגיל? האם ישנה חשיבות לסדר הברכות בתפילת שמונה-עשרה? האם תפילות השבת והמועדים ניתקנו ביחד עם תפילות ימות החול? 
328 ברכות לד ע"א  כל המחמיר - תבוא עליו ברכה?! לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  האם חומרות הן תמיד חיוביות, או שמא ישנם מקומות שאסור להחמיר בהם? האם מותר לאדם 'להגדיל ראש' ולעשות דברים שהוא אינו מצווה עליהם? מה יכולות להיות הבעיות בהחמרה במצוות? 
329 ברכות לה ע"א  מאה ברכות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  השיעור עוסק בחיוב לברך מאה ברכות בכל יום. מהו תוקף דין זה? האם ניתן "ליצור" ברכות על מנת להשלים את המניין? כיצד פתרון זה יסתדר עם איסור ברכה שאינה צריכה? 
330   ברכה על דבר איסור לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  השיעור עוסק במחלוקת הרמב"ם והראב"ד, האם ניתן לברך על דבר איסור. האם מחלוקתם עוסקת רק בברכות הנהנין, או גם בברכות המצוות? ממה נובע הפטור לדעת הרמב"ם? האם ניתן להשוות בין אכילת דבר איסור לבין אכילה ביום כיפור? 
331 ברכות לה ע"א  אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו אופיין של ברכות הנהנין? האם אלו ברכות שבח או ברכות מסוג אחר? האם חובתן היא מדאורייתא או מדרבנן? האם אופי ברכות המצוות זהה לאופי ברכות הנהנין, או שמא הן שונות זו מזו? 
332 ברכות לה ע"ב  שינויים בהלכה?! לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  הגמרא קובעת שאין מברכים על שמן זית מפני שהוא מזיק לבריאות. האם לאור הידוע כיום יש לשנות הלכה זו? מה הדין כאשר המציאות המוכרת לנו שונה מזו שהייתה מוכרת לחז"ל? האם עלינו להמשיך ולפסוק כנהוג, או שמא יש באפשרותנו לשנות את ההלכה?  
333 ברכות לה ע"א  נטע רבעי לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  השיעור עוסק באיסור ערלה ובמצוַת נטע רבעי. מהו היחס בין שתי המצוות? האם אלו מצוות נפרדות, או שמא המשך של אותה מצווה? האם מצוות אלו נוהגות גם בחו"ל? 
334 ברכות לו ע"ב  מה מברכים על שוקולד פרה עם עוגיות? לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  השיעור עוסק בנושא בו אנו נתקלים רבות: מה לברך על שוקולד עם חתיכות של עוגיות. במסגרת זאת עוסק השיעור בסוגיית 'כל שיש בו מחמשת מיני דגן', ומציע שתי הבנות להבנת דין זה. 
335 ברכות לה ע"ב  לעבודה ולמלאכה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  ידוע כי התורה רואה חשיבות רבה בשילוב חיי המעשה עם לימוד התורה, אולם כיצד יש לשלב אותם? מה צריך להיות העיקר - הלימוד או המעשה? וכיצד כל זה מתחבר לבית המדרש הוירטואלי? 
336   מה מברכים על סוכר? לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  השיעור עוסק בברכתם של פירות שעברו שינויים שונים מרגע קטיפתם. מה יש לברך על סוכר? האם ישנה חשיבות למטרה לשמה שתלו אותו? מה יש לברך על עוגיות הקוקוס בפסח? 
337 ברכות לז ע"א  ברכת מעין שלוש לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  על מה מברכים ברכת 'על המחיה'? מהו אופייה של ברכה זו? האם חיובה מדאורייתא או מדרבנן? האם אדם שבירך ברכת המזון במקום 'על המחיה' - יצא ידי חובה או לא? 
338 ברכות לח ע"א  לפעמים המרק הוא רק תירוץ! לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה דינם של מיצים והפרשות היוצאים מפירות וירקות? האם ברכתם כברכת הפרי או "שהכל"? מה יש לברך על המרקים השונים? 
339 ברכות לג ע"א  ברכה שאינה צריכה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  ידוע חומרו של איסור ברכה שאינה צריכה, אך מהו אופי איסור זה? האם האיסור הינו מדאורייתא או מדרבנן? מה נקרא ברכה לעניין זה, ומה נכנס לגדר שלא לצורך? כיצד ניתן לתקן ברכה שאינה צריכה? 
340   יין לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה דינו של יין מבושל? האם ברכתו נשארת כפי שהייתה, או שמא היא משתנה בעקבות בישולו? מה דינם של היינות בימינו? מה דינו של הפסטור? 
341   מיחייב איניש לביסומי בפוריא - האמנם? לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  ידועה אמרתו של רבא כי 'חייב איניש לבסומי בפוריא', אולם האם קביעה זו מוסכמת על כולם? האם יש שחשבו שקיים איסור להשתכר בפורים? מה הכוונה ב"עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי"? 
342   מצוַת מחיית עמלק לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  האם ניתן לקבל גרים מזרע עמלק? האם שאלה זו רלוונטית לימינו? כיצד ניתן ליישב את הרגש והמוסר הטבעי עם מצוַת מחיית עמלק? וכיצד תפסו בחסידות את המצווה הזו? 
343   בדיקת חמץ לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  כיצד יש לבצע את ביעור החמץ? האם ישנה חובה לרכוש חמץ על-מנת לבערו מן העולם? מדוע יש צורך גם בבדיקת הבית וגם בביטול החמץ? כיצד יש להתייחס למנהג של החבאת חתיכות החמץ לצורך הבדיקה? 
344   סוף זמן אפיקומן לגרסת Word אביעד ברטוב ונעם מלכי  ידועים דברי המשנה כי "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן", אולם האם הדברים חד-משמעיים? האם ישנה אפשרות להמשיך ולאכול גם לאחר סוף זמן אפיקומן? מה היה ה'פטנט' של בעל ה'אבני נזר', ובמה חלקו עליו שאר האחרונים? 
345   מצה עשירה לגרסת Word אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה דינה של מצה עשירה? האם מי פירות יכולים בכלל להחמיץ את העיסה? האם מותר ללוש לכתחילה עיסה במי פירות בפסח? מה נפסק להלכה בנוגע למצה עשירה? 
346   ברכת הריח לגרסת Word אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו המחייב של ברכת הריח? האם זו ברכת הנהנין או ברכת השבח? מה הנפקא-מינה בין ההסברים? מי ששכח ולא בירך לפני שהריח - האם יכול לברך לאחר מכן? האם ישנם דינים מיוחדים לברכת הריח בהבדלה שבמוצאי שבת? 
347   זריזין מקדימין למצוות לגרסת Word אביעד ברטוב ונעם מלכי  ידוע הכלל כי זריזים מקדימים למצוות, אולם מהו מקור כלל זה? האם חובה זו הינה מדאורייתא או מדרבנן? מה הדין במקרה שכלל זה מתנגש עם הידור מצווה אחר? 
348 ברכות מב ע"ב  שיעור קביעות סעודה לגרסת Word אביעד ברטוב ונעם מלכי  כידוע, במידה ואדם קבע סעודה על 'פת הבאה בכיסנין' - עליו לברך ברכת המוציא וברכת המזון. כיצד נמדדת קביעות זו? האם ישנו שיעור אובייקטיבי או שמא הדבר תלוי בכל אדם ואדם? מה חידש ה'מגן אברהם' בעניין זה, ומהי הנפקא-מינה הגדולה שיש לדבריו? 
349 ברכות מד ע"א  פת הבאה בכיסנין לגרסת Word אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו המחייב של ברכת המזון? האם אלו המרכיבים של הסעודה, או שמא קביעות הסעודה על מאכלים מסוימים? כיצד יש לקבוע את שיעור קביעות סעודה? מהי פת הבאה בכיסנין ומה מברכים עליה? מה מברכים על פיצה ובורקס? 
350 ברכות מה ע"א  ברכת הזימון לגרסת Word אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו הטעם לברכת הזימון? האם חובת הזימון הינה מדאורייתא או שמא רק תקנת חכמים? האם מדובר בחלק מברכת המזון או רק בתוספת? מהי רמת החיוב של נשים בברכת הזימון? האם הן יכולות להצטרף לזימון של גברים? 
351 שבועות  הרחקה בין בשר לחלב לגרסת Word אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה הקשר בין חג השבועות להרחקה בין בשר לחלב? מהן השיטות השונות בנוגע לזמן שצריך לחכות בין אכילת בשר לחלב ומה טעמן? האם יש צורך להמתין בין אכילת חלב לאכילת בשר? 

בשבתך בביתך פסחים

# כותרתהמחברתקציר
352 פסחים צ"ט ע"ב  הגם לכבוש את המלכה עמי בבית על איסור אכילה בערב פסח ושבת לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  כידוע, ישנו איסור לקבוע סעודה בערב שבת. הגמרא בתחילת פרק ערבי פסחים דנה באיסור זהה בערב הפסח. האם מדובר באותו איסור? מהו הטעם לאיסור זה? האם ישנו הבדל בין סעודות שונות? האם איסור זה קיים גם בכל ערב יום טוב? 
353 פסחים קח ע"א  מצוות הסבה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  בזמנים עברו היו נוהגים להסב במהלך הסעודה, ונוהג זה קבע כמה הלכות שהידועה שבהם היא ההסבה בליל הסדר. מה היא בדיוק ההסבה? מה הדין כיום במצב בו איננו נוהגים להסב כלל? באילו חלקים מליל הסדר יש להסב ומתי היא מעכבת ודורשת חזרה? האם נשים צריכות להסב 
354   חיוב נשים בפסח שני לגרסת Word אוהד פיקסלר  האם ישנו הבדל בין רמת חיובה של האישה בפסח ראשון לחיובה בפסח שני? האם הסיבה שבגללה לא הקריבה פסח ראשון, משפיעה על רמת חיובה בפסח שני? ובאופן כללי, האם ישנו חיוב על האדם למנוע מצב שהוא יעבור על איסור שנעשה בעבר?  

בשבתך בביתך יומא

# כותרתהמחברתקציר
355 יומא פ"ב ע"א  מצוות חינוך ביום הכיפורים לגרסת Word אוהד פיקסלר  בניגוד למצוות אחרות בהם ישנה חובה כללית לחנך את הילדים, ביום הכיפורים אנו מוצאים דיונים מפורשים בנושא. האם הדין ביום הכיפורים זהה לדין בשאר המצוות? מהו היקף החיוב על הקטנים ביום הכיפורים? האם מותר לקטן להתענות למרות שהוא פטור מכך? על מי מוטל החיוב הזה? מהו דינם הבנות הקטנות? 
356 יומא פה ע"א  בגדרי פיקוח נפש לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  מהו המקור לדין שמחללים שבת לטובת פיקוח נפש? האם שבת הותרה בפני פיקוח נפש או רק דחויה בפניו? כיצד בודקים האם המצב שלפנינו הינו מצב של פיקוח נפש? האם זו שאלה סוביקטיבית או אוביקטיבית? 

בשבתך בביתך מגילה

# כותרתהמחברתקציר
357 מגילה כד ע"א  מעמד סומא במצוות לגרסת Word כתריאל זשוראוועל  נחלקו התנאים האם הסומא חייב במצוות. כיצד ניתן להבין את השיטה הפוטרת אותו מהמצוות? האם קיים הבדל בין מצווות עשה למצוות לא תעשה? האם קיים הבדל להלכה בין סומא מלידה לבין אדם שנהיה סומא במהלך חייו? 
358 מגילה כה ע"ב  קדושת בית כנסת לגרסת Word כתריאל זשוראוועל  האם יש לבית הכנסת קדושה, ומהיכן היא נובעת? האם מדובר בקדושה מדאורייתא או מתקנת חכמים? מהו היקפה של קדושה זו? באילו תנאים ניתן למכור את בית הכנסת? האם קדושה זו חלה על כל המבנה או רק על חלקו? 

בשבתך בביתך בבא קמא

# כותרתהמחברתקציר
359 ב ע"א  אבות נזיקין או עונשין - פתיחה למסכת בבא קמא לגרסת Word אביעד ברטוב  מהם אבות הנזיקין? האם ישנה הפרדה בהלכה בין התחום הפלילי לתחום האזרחי, כפי שקיים במפשט הכללי. האם מטרת דיני הנזיקין הינה לחנך את האדם או להענישו? האם ישנו איסור להזיק? 
360   אומד לנזיקין ופטור אונס בחובל לגרסת Word איתמר ניצן  הגמרא קובעת כי יש אומר לנזיקין. כלומר, במידה והחפץ או המכה לא היו יכולים לגרום לנזק שנגרם, המזיק פטור מלשלם. על מה מבוסס פטור זה? האם הדבר נובע מהבנה כי מדובר באונס, או מכיון שאיננו מייחסים את המעשה למזיק? האם ישנו דין של אומד בנזיקין במשפט הכללי?  
361   בור- איבעי ליה לעיוני ולמיזיל לגרסת Word אביעד ברטוב  בשיעור זה נעסוק בהבנת מעמדו של אב הנזיקין בור. האם אב הנזיקין 'בור', הינו המשך לאב הנזיקין 'שור', או שמא אב הנזיקין בור הינו אב מחודש שהרעיון הנזיקי שבו הוא הכוונת התנהגות של בעלי הבורות. בעזרת שאלות אלו ועוד נבחן את דיני בור, ובעיקר את הפטור המיוחד הקיים בו - פטור כלים בבור.  

בשבתך בביתך סנהדרין

# כותרתהמחברתקציר
362 ג' ע"ב  דעת מיעוט לגרסת Word ר' אוהד פיקסלר  כידוע, התורה קבעה כי יש ללכת אחר הרוב, אולם עדיין נשאלת השאלה - מהי משמעות דעת המיעוט? האם יש לה מעמד משפטי? האם יש משמעות לדעת המיעוט שלא בבית הדין אל בפסיקת הלכה? 

בשבתך בביתך סוכה

# כותרתהמחברתקציר
363   מסכת סוכה - שיעור פתיחה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  השיעור הינו שיעור פתיחה ללימוד מסכת סוכה. בשיעור זה נסקור בקצרה את מבנה המסכת, ונדון בכמה נושאים מהותיים בנוגע לסוכה. האם ישנה מצווה לבנות סוכה, או שמא המצווה היא רק לשבת בסוכה? מהי משמעותה של בניית הסוכה ברובד המחשבתי? 
364 נ"א ע"ב  התיקון הגדול של שמחת בית השואבה - על הפרדה בין נשים לגברים לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  כחלק מההכנות במקדש לשמחת בית השואבה היו בונים במקדש תוספת מיוחדת לצורך עזרת נשים. מדוע נבנתה מחיצה זו ומה הייתה מטרתה? האם אותה הדרישה קיימת גם בימינו בבית הכנסת? ובצורה כללית, האם על האדם לבנות לעצמו מחיצות מן העולם או להיות מעורב בעולם? 

יוםיום עיון ב'נפש החים'

# כותרתהמחברתקציר
365   רמ"ח איברים רוחנייםגרסת html הרב משה כהן  מאחורי רמ"ח איברים ושס"ה גידים מסתתרים כוחות רוחניים המחיים אותם שניזונים ממעשה המצוות של האדם ומלימוד תורתו ושלימותם תלויה בקיום המלא של המצוות. 

בשבתך בביתך עבודה זרה

# כותרתהמחברתקציר
366 ב ע"א  ראשוני אשכנז- ג' ימים לפני יום אידם לגרסת Word אוהד פיקסלר  שיעור זה ממישך לעסוק באיסור הסחר עם הגויים לפני ימי אידם, ובוחן את יחסם של ראשוני אשכנז לאיסור זה. רבנו גרשום לימד זכות על הנוהגים להקל באיסור זה וזאת הן מטעם כי מוטב יהו שוגגין ואל יהו מזידין, ובנוסף משיקול הפרנסה. מהן ההשלכות של היתרים אלו על הפסיקה להלכה? מה טען המאירי על הנצרות? כיצד יש להתייחס להלכה זו בימינו? 
367 ז ע"א  ספקות בהלכה לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהו הדין במקרה של ספק בפסיקת ההלכה? כיצד מכריעם להלכה? ידוע הכללכי בדינים דרבנן הולכים אחר המקל, מהו גדר כלל זה? כיצד יש להסבירו לדעת הרמב"ם? מהם דרכי פסיקת ההלכה בספיקא דדינא? האם ניתן להכריע על פי רוב פוסקי הדורות הקודמים? מהיכן נובעת הגישה המחמירה בכל שאלה? 
368 יא ע"ב  חוקות הגויים לגרסת Word אביעד ברטוב  מהו מקור האיסור ללכת בחוקות הגויים? מהו ההבדל בין איסור זה לאיסור ההליכה בדרכי האמורי? מהו הטעם לאיסורים אלו? האם מותר לירות מטחי כבוד בהלוויה צבאית? 
369 יג ע"ב  מכירת נשק לגויים לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהו טעם האיסור למכור נשק לגויים? באילו מקרים הותר איסור זה? האם איסור זה חל כלפי כל הגויים? האם מותר למדינת ישראל לבצע עסקאות נשק עם מדינות זרות? 
370 י"ז ע"א  איסור קרבה אל הערווה לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהם גדרי ההרחקה בין איש לאישה האסורים זה לזה? מהי דעת הרמב"ם לגבי מגע של חיבה? מהן ההשלכות של שיטת הרמב"ם? האם ניתן ללכת על חוף הים? 
371 ט"ו ע"א  איסור מכירת בהמה גסה לנוכרי לגרסת Word אביעד ברטוב  מהו טעם איסור מכירת בהמות לגויים? האם יש לאיסור זה קשר עם איסור שביתת הבהמה בשבת? מה הקשר בין איסור זה לאיסור מחמר? האם ניתן למכור על ידי מתווך? 
372 כז ע"ב  רופא גוי לגרסת Word אוהד פיקסלר  המשנה בתחילת פרק שני, קובעת כי ישנו איסור ללכת אל רופא גוי. ממה נובע איסור זה? מתי בכל זאת ישנו היתר לפנות לרופא גוי? מהו תוקפו של איסור זה בימינו? האם לרופא גוי ישנה נאמנת כדי להכריע בשאלות הלכתיות, כדוגמת הלכות נידה? 
373 כט ע"ב  יין נסך לגרסת Word אביעד ברטוב  מהו טעם איסור יין נסך? האם מדובר בתת איסור מהלכות עבודה זרה או שמדובר באיסור בפני עצמו? האם אדם יכול ליטול תרופה בה מעורב יין נסך? האם מדובר באיסור הנאה כללי או רק באיסור אכילה? 
374 ס"ד ע"ב  גר ותושב לגרסת Word אוהד פיקסלר  שאלת היחס למיעוטים הגרים במדינת ישראל עמדה על פתחה של ההלכה מאז ימי קום המדינה. מהו יחס היהדות לאנשים אלו? מהי ההגדרה של גר תושב? האם קיים גר תושב בימינו? האם יחס האומות אלינו הינו שיקול בסוגיה זו? 
375 ס"ד ע"ב  חכם וחסיד אומות העולם לגרסת Word אוהד פיקסלר  שיעור זה משלים את הדיון לגבי מעמד הגויים המקבלים שבע מצוות בני נוח, וזאת לאור דברי הרמב"ם בהלכה אחת בהלכות מלכים. מהו יחסו של הרמב"ם לסוגיה זו? מי נחשב חכם אומות העולם ומי חסיד? 
376 ע"ה ע"ב  טבילת כלים (ב) לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהם הכלים שעלינו להטביל? מאילו חומרים הם עשויים, ולאיזה שימוש הם נועדים? בחלקו השני של השיעור נרחיב את הדיון לגבי סוגי כלים שהתחדשו במאה השנים האחרונות (כלי פלסטיק, כלים חשמליים, כלי חד פעמיים ועוד) ונבחן האם ישנה חובה להטבילם. 
377 מ ע"ב  צלמים - מעמדם של פסלים מסופקים לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  מה דין צלמים אשר לא ידוע אם הם נעשו לנוי או לע"ז? האם יש לחשוש למיעוט של צלמים שנעשו לע"ז? 

בשבתך בביתך ביצה

# כותרתהמחברתקציר
378   שמחת יום טוב לגרסת Word אוהד פיקסלר  במספר מקומות בתורה מוזכרת חובת השמחה בחגים. מהי שמחה זו? מהם גדריה ההלכתיים? האם השמחה מתבטאת באכילה? כיצד ניתן לקיים את שמחת החג בימינו כאשר אין קרבנות שלמים? מה הקשר בין מצות השמחה לעמידת האדם לפני ה'? כיצד קשר הרב סולוביצ'יק בין מצוות השמחה בחגים למצוות עונג שבת? 

בשבתך בביתך מנחות

# כותרתהמחברתקציר
379 מנחות מ"ב ע"א  ברכות הציצית לגרסת Word אוהד פיקסלר  הגמרא במספר מקומות דנה בברכות הציצית, ובשיעור זה ננסה ללמוד מספר נקודות עקרוניות על הציצית מתוך סוגיות אלו. האם יש לברך על עשיית הציצית? מדוע שונה הציצית מכל שאר המצוות? האם ציצית הינה מצוות עשה שהזמן גרמא? מדוע ישנה אפשרות לאסור ללכת עם ציצית בליל שבת? 

גמרא פסחים

# כותרתהמחברתקציר
380 כא ע"א  פסחים פרק ב' דף כא ע"א לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  המאמר עוסק במספר נושאים העולים בתחילת הפרק השני וקשורים לפרק הראשון של המסכת: האם אדם שנתן חמץ לבהמתו והיא הכניסה את זה לביתו עובר על "בל ייראה" ועל "בל יימצא"? האם מותר למכור חמץ לנכרי בתוך שלושים יום לפני הפסח? האם ניתן ליהנות מהחמץ בזמן שריפתו? 

גמרא סוכה

# כותרתהמחברתקציר
381 שיעור פתיחה  מצוות ישיבה בסוכה לגרסת Word הרב שמואל שמעוני  הדפים המסיימים את הפרק השני של מסכת סוכה (כה. ואילך) עוסקים במצוות ישיבה בסוכה. בשיעור זה לא ניכנס עדיין לסוגיות עצמן, אלא נקדים הקדמה כללית על אופייה של מצווה זו. נתמקד בשתי שאלות מרכזיות: האחת - מה נכלל במסגרת מצווה זו, דהיינו, אילו פעולות הן בגדר ישיבה 
382 שיעור 2  העוסק במצווה פטור מן המצווה לגרסת Word הרב שמואל שמעוני  אנו מתחילים את לימודנו דווקא במקרי פטור מישיבה בסוכה. הפטור שבו נעסוק בשיעור זה אינו פטור מקומי למצוות סוכה כי אם פטור כללי: דין העוסק במצווה פטור מן המצווה, המיושם במשנתנו בהלכה "שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה". 
383   אכילה בסוכה בלילה ראשון וכל שבעה לשיטת חכמים לגרסת Word הרב שמואל שמעוני  אופי מצוות אכילה בסוכה בלילה ראשון וכל שבעה לשיטת חכמים. הבנות הראשונים השונות בדברי הגמרא "אי בעי אכיל ואי בעי לא אכיל". חילוק האם החיוב הוא מדין אכילה או מדין ישיבה. מקור הדין מ"תשבן כעין תדורו" והלימוד מליל ראשון של פסח. 
384   חיוב נשים וקטנים בסוכה לגרסת Word הרב שמואל שמעוני  חיוב נשים בסוכה: האם נשים פטורות מסוכה מהדין הכללי של מצוות עשה שהזמן גרמא או שיש מקור ייחודי למצוות סוכה? אם ישנו מקור ייחודי האם הוא מצד "תשבו כעין תדורו" או מגזירה שווה מפסח. מדוע לא חייבו את הנשים מצד "אף הן היו באותו הנס?". חיוב קטנים בסוכה: מדוע סיכך שמאי לתינוק בן יומו? האם זה מצד "תשבו כעין תדורו" או מצד חינוך? 
385 סוכה לז ע"ב - לח ע"א  נענוע לולב לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  המשנה והגמרא בדפים לז:-לח. דנות בנענוע הלולב. בשיעור נעסוק בשאלה מהו יסוד החיוב לנענע את הלולב, וכיצד הוא משתלב בנוף הכללי של מצוות לולב מחד ושל תפילת ההלל מאידך. נעיין גם בדינים דומים, כגון משמוש בתפילין ובציצית, וננסה לראות אם יש קשר בינם ובין נענוע הלולב. לבסוף נבחן אם יש ליסוד החיוב השלכה על זמן הנענוע ואופן ביצועו. 
386 סוכה לט ע"ב  ברכת המצוות לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  בשיעור זה נבחן את מהותה של ברכת המצוות ומדוע מברכים אותה לפני עשיית המצווה. נדון אם מדובר בברכת שבח או שמא בברכה מסוג אחר, וביחס בין הברכה לבין המצווה עצמה. במהלך הדיון נביא מחלוקת אפשרית בין הבבלי והירושלמי אם ברכת המצוות דאורייתא או דרבנן, ונשאל אם הדבר קשור בהכרח בשאלת אופייה של הברכה. לבסוף, נראה אם כל ברכות המצוות עשויות מעור אחד או שמא יש ביניהן הבדלים, והאם ניתן לראות בברכה אחת יותר מקיום אחד. 
387 סוכה מ ע"א  הנאתו וביעורו שווין לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  הגמרא בדף מ. אומרת כי אסור להשתמש בפירות שביעית לכביסה, כיוון שבשימוש זה יש פער בין שעת ביעור הפירות לבין ההנאה מהם. מן הגמרא עולה גם כי עצים המשמשים להסקת תנורי אפייה, שימוש שאף בו קיים פער שכזה, כלל אינם מתקדשים בקדושת שביעית. השיעור יעסוק ביחס בין שתי הלכות אלו – חלות הקדושה ואיסורי השימוש – ויבחן אם יש קשר ביניהן. במהלך השיעור נתייחס גם למושג הכללי של איסורי קדושה וננסה להבין מה יסודו. 

גמרא ברכות

# כותרתהמחברתקציר
388 שיעור 12  דף יב: המלך הקדוש והמלך המשפט לגרסת Word הרב עזרא ביק   

גמרא כתובות

# כותרתהמחברתקציר
389 טו ע"ב  היא אומרת בתולה נשאתני והוא אומר אלמנה נשאתיך לגרסת Word הרב שמואל שמעוני  הסוגיה הפותחת את הפרק השני מהווה סיכום מסוים של סוגיות רבן גמליאל ורבי יהושע מסוף הפרק הראשון, והשיעור מתמקד בחלק הנוגע למחלוקתם בעניין "היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו, והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה מקחי מקח טעות". הגמרא מחלקת בין מצב של ברי וברי למצב של ברי ושמא, ויש לבחון את הדין במצב של שמא ושמא ואת טיבו של הצירוף המדובר. הגמרא מעלה הצעה מפתיעה, שרוב הפועל לטובת אחד הצדדים יכול להגדיר סיטואציה של ברי וברי כברי ושמא, והשיעור בוחן מספר דרכים לבאר תופעה זו. 
390 טז ע"א  שור שחוט לפניך לגרסת Word הרב שמואל שמעוני  ראשית השיעור עוסקת בתפקיד המיגו במסגרת צירופיו של רבן גמליאל. האם המיגו שמבוסס על יכולת האישה לטעון "מוכת עץ אני" הוא מיגו פשוט? כיצד ניתן להבין את הדרך בה הוא מועיל? המשך השיעור עוסק בשיטת רבי יהושע, המחלק בין מיגו זה למקרה של "הפה שאסר הוא הפה שהתיר", שבו אין "שור שחוט לפניך". חילוק זה זכה להסברים שונים ומגוונים בראשונים, הסברים הנוגעים בשאלות יסוד בנוגע למיגו, "הפה שאסר" וגדרי מוחזקות בקרקע ובמטלטלין. 
391 יז ע"א  מת, כלה ומלך לגרסת Word הרב שמואל שמעוני  הברייתא עוסקת בסדרי קדימויות של מלך, מת וכלה. מדוע קודמת הכלה למת? האם הדבר תקף גם ביחס לקרובי המת האבלים עליו? מדוע אין המלך יכול למחול על כבודו? הראשונים מעלים גישות שונות בנושא זה, הנוגעות לשורש מוסד המלכות בישראל. כיצד נתפס ויתור שלו על כבודו למטרת מצוה? האם יש הבדל בין ויתור של המלך לטובת כלה מאשר לסתם אדם? 
392 נ ע"ב  חיוב פרנסה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  לפי דין תורה, רק הבנים יורשים את אביהם. בנים אלו חייבים לדאוג לצורכי הבנות, ולכן הם חייבים במזונותיהן ובפרנסתן. מהי ההגדרה של פרנסה? האם אפשר לגבות את הפרנסה גם ממטלטלין? האם "שמין בדעת האב"? 

גמרא גיטין

# כותרתהמחברתקציר
393 יט ע"ב  שטרא פרסאה - שטרות העולים בערכאות של עכו"ם לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו מעמדם של שטרות שנעשו בערכאות של גויים? האם יש הבדל לעניין זה בין שטרי ראיה לבין שטרי קניין? מה היחס בין דין זה לבין "דינא דמלכותא דינא"? 
394 כז ע"א  המביא גט ואבד לגרסת Word לגרסת html הרב משה ליכטנשטיין  גט שאבד - האם הבעיה היחידה איתו הוא אי-הידיעה למי הוא שייך, או שמא עצם הנפילה יוצרת בו ריעותא? כיצד ניתן להחזיר את הגט ע"פ סימנים? מה הדין בשאר השטרות, אם אבדו ונמצאו? 

גמרא קידושין (סדרה ראשונה)

# כותרתהמחברתקציר
395   פתיחה למסכת קידושין לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם יש איסור לבוא על אישה בלי קידושין? מהו הגדר של איסור זה? מהי פילגש, ומהו מעמדה? האם מותר לאדם מישראל לקחת לו פילגש? האם מותר למלך לקחת לו פילגשים? 

גמרא קידושין (סדרה שלישית)

# כותרתהמחברתקציר
396 כט ע"א - ל ע"ב  מצוות הבן על האב חלק ב' לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  בשיעור שעבר עמדנו על היסוד הכללי של חובת האב כלפי בנו. כעת נעסוק בשתי מצוות פרטיות: מילה ופדיון. נחקור מיהו המחויב, הבן או האב; ואם הבן הוא המחויב – מדוע הוטל החיוב, בסופו של דבר, על כתפי האב. שאלה זו תועלה באופן כללי, ולאחר מכן באופן פרטי ביחס לכל אחת מן המצוות. 
397 כט ע"ב - ל ע"ב  וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת בְּנֵיכֶם לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  בשיעור זה נעסוק בחובה השלישית של האב כלפי בנו: ללמדו תורה. נבחן חיוב זה לאור האפשרויות השונות שהעלינו בשיעורים הקודמים בהבנת חובות האב כלפי בנו, ותוך כדי כך נדון גם במצוַת תלמוד תורה באופן כללי. 
398 לב ע"ב - לג ע"א  מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  התנאים נחלקו ביחס שבין 'שיבה' ו'זקנה', מתוך הנחה ש'זקנה' משמעה חכמה. אנו נדון האם מדובר בשני תְנאים שונים או בתנאי עיקרי ובתנאי משני, ביחס שבין קימה להידור, ובהבדל הכללי שבין רוב שנים לרוב חכמה. 
399 לג ע"א - לג ע"ב  כבוד רבו לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  בשיעור זה נעיין בחיובו של אדם לכבד את רבו. נדון מה היחס בין החיוב לכבד כל חכם, אותו בחנו בשיעור הקודם, לבין החיוב לכבד רב. ננסה לראות אם יש לחיוב זה מקור עצמאי, ואם כן – מהו, ומה אופיו. במהלך הדיון ייבדקו הנפקא מינות השונות: גדר רבו, בן רב ואב תלמיד ועוד. 
400 לד ע"א - לה ע"א  פטור נשים ממצות עשה שהזמן גרמא לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  בשיעור הקודם עמלנו להגדיר מהי מצות עשה שהזמן גרמא. בשיעור זה ייבחנו גדרי הפטור של נשים ממצוות אלו, תוך עיון בשאלה אם יש משמעות לקיומן למרות היותן פטורות, ובהשלכותיו של קיום זה הן על מהות הפטור הן על אופי הקיום. לאחר שנעיין בשאלה זו, ניגש ללימוד הילפותות השונות לפטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן, וננסה להכריע לאיזה כיוון בהבנת הפטור נוטה כל אחת מהן. 
401 כט ע"ב, לד ע"א  תלמוד תורה לנשים לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  בשיעורים האחרונים קיבלנו מבט כללי על מערכת חיובי המצוות בנשים. בשיעורים הקרובים נדון באופן פרטני יותר במצוות מסוימות, ונתחיל בתלמוד תורה. בשיעור זה נעסוק בגדרי החיוב והפטור של אישה במצות לימוד תורה ובגדרי האיסור וההיתר בדבר. נתמקד במחלוקת האחרונים אם יש קיום של תלמוד תורה בלימוד המצוות השייכות באישה, או שמא זהו הכשר מצוה בלבד. 
402 לד ע"ב - לה ע"א  מצות פרייה ורבייה לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  שיעור זה יעסוק במחלוקת חכמים ורבי יוחנן בן ברוקה אם נשים חייבות במצות פרייה ורבייה. נבחן את השיטות השונות בגדרי מצוה זו, והאם נשים שייכות בגדרים אלו. בתוך עיון זה ניגע בשאלות הקשורות למידת פעילותה של האישה במעשה הביאה: מחויבותה למסור את נפשה על גילוי עריות, האם קנאים פוגעים בישראלית הנבעלת לגוי ועוד. 
403 לה ע"א - לה ע"ב   מעמד נשים כבנות מצווה לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  בשיעור זה נעסוק במעמד האישה בשלושה תחומים פרטיים - איסורין, ממונות, וחיוב ההורגהּ - וננסה לראות אם ניתן להסיק מהם מסקנות כלליות לגבי מעמד האישה. במהלך הדיון תעלה שאלת כשרות האישה לשמש כדיין וכעד, והיחס בין דיינות ועדות בכלל. 
404 לו ע''ב-לז ע''א  מצוות התלויות בארץ לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  המשנה בדף לו: מנסחת את הכלל הידוע: "כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ". בשיעור ננסה לרדת לפשרו של המונח "מצוה שהיא תלויה בארץ" לאור שני הפירושים שמציעה הגמרא, ולאור ההבדל בין סוגיית הבבלי לסוגיית הירושלמי. האם הכוונה לארץ ישראל, או שמא ל"ארץ" במובן של "קרקע"? האם קיומן של מצוות אלו תלוי בארץ ישראל, או שמא החפצא שלהן אינו מצוי אלא בה? מתוך שאלה זו נצא לבאר את מחלוקת הראשונים אם מצות הבאת ביכורים נחשבת מצוה התלויה בארץ. 
405 לח ע"ב-לט ע"א  ספק ערלה בחוץ לארץ לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  אף שנושא השיעור הוא ספק ערלה בחו"ל, יעסוק חלקו הראשון בדין הכללי יותר של ספקא דאורייתא ובדרכים השונות להכרעת ספקות אלו. לאחר בחינת נושא זה, ניגש לראות מה הן השלכותיו על סוגייתנו, ומה יסוד ההבדל שבין ספק איסור ערלה בחו"ל לבין שאר האיסורים. במהלך השיעור נדון במעמד רוב, קרוב וחזקה, באיסורי גברא מול איסורי חפצא ועוד. 
406 לט ע"ב  העושה מצווה אחת לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  האם "כל העושה מצוה אחת מטיבין לו", או שמא דווקא המקיים את מצוות כיבוד הורים, גמילות חסדים, הכנסת אורחים, הבאת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה? בשיעור זה נעסוק בתשובת הגמרא לסתירה שבין המקורות השונים, ובתוך כך נבחן את ייחודיותן של המצוות הללו שמפרטת המשנה בתחילת מסכת פאה. נעיין גם בפירושו של הירושלמי למשנתנו ובמשמעותו לשאלה שהעסיקה את ההוגים היהודים, אם יש צורך לקיים את כל המצוות על מנת להגיע לשלמות. 
407 לט ע"ב  אַחֵר לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  דמותו של אחר, הוא אלישע בן אבויה, ריתקה רבים לאורך הדורות, מן האמוראים הקרובים אליו ועד לסופרים בני זמננו. דמותו של תלמיד חכם ששנה ופירש, גדול דור שבגד באמונתו, בעמו ובאלוהיו, מעוררת שאלות רבות: ההייתה ההתמוטטות צפויה מראש? כלום היו זרעי הרשעה טמונים באלישע כבר מתחילתו, או שמא הוא זה שהביא על עצמו את הרעה במו ידיו? מהו היחס בין אלישע בן אבויה, העושה את דרכו מעולם התורה החוצה, לרבי עקיבא, ההולך בדרך ההפוכה? ומהו המסר שניתן ללמוד מסיפורו של אחר? 
408 מ ע"א  חילול שם שמים לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  רגילים אנו למימרות העוסקות בחומרתו הגדולה של חילול השם. אחת מהן מופיעה בסוגייתנו: "אין מקיפין בחילול השם, אחד שוגג ואחד מזיד". הראשונים התלבטו בדבר פירושה של מימרה זו ובדבר מקורה, ובשיעור ננסה, לאור דבריהם, לעמוד מעט על משמעותו של חילול השם ולהבחין בין שני אופנים שלו. 

גמרא בבא קמא

# כותרתהמחברתקציר
409 ב ע"א  "אבות מכלל דאיכא תולדות" - הבנת מושג התולדות בהלכה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  באופן כללי' נוהגת ההלכה לקבוע הגדרות ברורות למקרה שאליו מתייחס כל דין ודין. מדוע בכל זאת בנזיקין ובתחומים נוספים בהלכה מצאנו שלאבות המפורשים ישנם תולדות המרחיבים את המקרה הבסיסי שאליו מתייחס הדין? בשאלה זו עוסק שיעור זה, ובמהלך הדברים מנסה להבחין בין הלכות שבהם הדין תלוי בעיקרו במעשה המדוייק שנעשה לעומת הלכות אחרות, כמו נזיקין, אשר מוקד הדין בהם תלוי בתוצאה בשטח. 
410 ב ע"ב  האיסור להזיק לממון אחרים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם יש איסור בגרימת נזק? מתברר, כי למרות שמהגמרא קשה למצוא מקור לאיסור שכזה, בראשונים ובאחרונים עלו מספר כיוונים לאיסור: בחלקם - כחלק מאיסור רחב וכללי יותר, ובחלקם - כאיסור מיוחד להזיק. 
411 ה ע"א  מניין אבות הנזיקין של רבי חייא לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בשיעור זה נדון ברשימתו של ר' חייא אשר הרחיב את היריעה לכ"ד אבות נזיקין. נדון במשמעות הכללת גזלן, טוען טענת גנב, ועדים זוממים ברשימת אבות הנזיקין. 

גמרא בבא מציעא

# כותרתהמחברתקציר
412 צו ע"א  בעיות רמי בר חמא לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  הגמרא מביאה כמה בעיות בשם רמי בר חמא, בעניין אדם ששאל בהמה למטרות שונות ומשונות. השיעור עוסק בהבנת ארבע השאלות הראשונות. לדעת רש"י, הן נוגעות לגדרי השומרים הכלליים, ואילו לדעת הרמב"ם הן נוגעות רק לשאלה בבעלים. 
413 ג ע"ב  ה"קל וחומר" מהודאה לעדים לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  כיצד לומדת הגמרא "קל וחומר" מהודאה לעדים (כדי לחייב שבועה כאשר עדים העידו שהנתבע חייב מקצת הטענה)? ייתכן להבין שימוש זה בשתי צורות: ייתכן שה"קל וחומר" הוא סברה המרחיבה את דין "מודה במקצת" לעדים (כי עדים נאמנים יותר מהודאה), או ייתכן שזהו לימוד המבוסס על כך שבאופן כללי - כוחה של עדות גדול מכוחה של הודאה. 
414 ג ע"ב  המחייב של שבועה לגרסת Word לגרסת html הרב יהושע אמרו  הגמרא מוצאת "צד שווה" לשורה של מקרים שחייבים להישבע בהם: כולם באים על ידי טענה וכפירה. הראשונים הבינו את ה"צד השווה" הזה באופנים שונים. הרמב"ן הבין שטענה וכפירה היא הרחבה של דין "מודה במקצת", וחובת השבועה מבוססת על החשד שהנתבע משקר. רש"י, לעומתו, סובר שטענה וכפירה הוא מושג כללי יותר, המחייב שבועה גם בעד אחד וגם במודה במקצת. ניתן להבין שלדעת רש"י השבועה נצרכת כאשר יש חשד שהנתבע משקר, כאשר טענת התובע חזקה יותר מהכחשת הנתבע, או בכל מקרה שהתובע טוען טענה כלשהי. 

דף יומיומי קידושין

# כותרתהמחברתקציר
415 קידושין יח  ירושה לעשוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בגמרא נאמר שעשו היה ישראל מומר. האם ניתן להסיק מכאן מסקנה כללית ביחס למעמדם של האבות? 
416 קידושין לא  מי שאינו מצווה ועושהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  רבי חנינא קבע כי גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. האם יש ערך לקיומו של מי שאינו מצווה ועושה, והאם הוא יכול לברך על קיומו? האם כל הפטורים עשויים מעור אחד? 
417 קידושין לב  כבוד זקן וכבוד חכםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בגמרא נחלקו תנאים אם חובה לכבד כל זקן, או שמא דווקא תלמיד חכם. מה יסוד המחלוקת? 
418 קידושין מב  שליח לדבר עבֵרהגרסת html הרב שמואל שמעוני  "אין שליח לדבר עבירה". על מה מבוסס דין זה? מה פשר סברת "דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים"? האם השליחות עצמה בטלה, או שמא רק העברת האחריות על האיסור? 

דף יומיומי בבא קמא

# כותרתהמחברתקציר
419 ב"ק ה  היזק שאינו ניכרגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מה יסוד החיוב בהיזק שאינו ניכר למי שסובר כי חייבים עליו מדאורייתא? 
420 ב"ק כז  מגבלותיו של רובגרסת html הרב ברוך וינטרוב  הגמרא מדייקת מן המשנה שלעניין מיקח וממכר "היינו כד היינו חבית", ואפילו במקום בו מבדילים רוב האנשים בין המונחים. האם יודה לכך גם רב, הסובר שהולכים בממונות אחר הרוב? 
421 ב"ק מח  הנכנס לחצר חברו שלא ברשותגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מה דינו של בעל הבית שהזיק שלא בכוונה למי שפלש לשטחו ללא רשות? 
422 ב"ק נט  שומה אגב השדהגרסת html הרב שמואל שמעוני  סוגייתנו עוסקת בבירור דין המשנה, שבנזקי שן אין משלמים תמיד את ערך היבול שנאכל, אלא כפי הפגיעה בשדה. ננסה לברר מעט את גדרו של דין זה. 
423 ב"ק סה  הגוזל חפץ ועלה ערכוגרסת html הרב שמואל שמעוני  הכלל הרגיל הוא, שגנב וגזלן משלמים את הקרן כשעת הגזֵלה, בין לחומרה (אם ערך החפץ ירד מאז) בין לקולא (אם ערך החפץ עלה). בסוגייתנו מחדש רבה, שאם הגזלן שבר את החפץ בידיים, הוא מתחייב בערך הגבוה מבין השניים. על מה מבוסס חיוב זה? 
424 ב"ק פו  שבת ונזקגרסת html הרב שמואל שמעוני  נחלקו אביי ורבא, האם על חבלה שעתידה להתרפאות משלמים גם תשלומי נזק או רק תשלומי שבת. מה היחס בין שני תשלומים אלו? האם יש לחלק בין חבלה זמנית באדם לחבלה זמנית בבהמה? 
425 ב"ק פט  מכירת כתובהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  כיצד יכולה אישה למכור את כתובתה? והרי זה דבר שלא בא לעולם! 
426 ב"ק צג  תשלומין: כשעת הגזלה או כשעת השינוי?גרסת html הרב שמואל שמעוני  "גזל פרה מעוברת וילדה, רחל טעונה וגזזה – משלם דמי פרה העומדת לילד, ודמי רחל העומדת ליגזז... זה הכלל: כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה". האם יש לשלם את דמי הרחל כשהיו בשעת הגזלה, או כפי דמיה בשעה שהיא עומדת להיגזז (דהיינו עם צמר רב יותר)? הראשונים נחלקו בדבר, ובעיון זה ננסה לנתח את תפיסותיהם, ואת היחס בין סוגיה זו לבין סוגיית שבירתה של חבית גזולה שערכה עלה משעת הגזֵלה (לעיל סה ע"א). 
427 ב"ק צה  קניין שינוי שלא על ידי גזלןגרסת html הרב ברוך וינטרוב  האם שינוי קונה גם למי שאינו גזלן? 
428 ב"ק קא  הקוף הצבעגרסת html הרב שמואל שמעוני  הגמרא מסתפקת בבגד של ראובן שנצבע בסממנים של שמעון, אם חייב ראובן לשלם לשמעון, והיא תולה זאת בשאלה כללית אם "חזותא מילתא היא". מה פשר שאלה זו? ומדוע אינו חייב לשלם על מה שנהנה? 
429 ב"ק קיב  יתומים ששחטו פרה שאולה ודין גזלה בשוגגגרסת html הרב אביהוד שוורץ  "הניח להם אביהם פרה שאולה... כסבורים של אביהם היא וטבחוה ואכלוה – משלמין דמי בשר בזול". הלכה זו הובאה כראיה במחלוקת הפוסקים בדין גזלה בשוגג. 

דף יומיומי בבא מציעא

# כותרתהמחברתקציר
430 ב"מ כג  השבת אבֵדה בטביעות עין וחקירת יסוד בדין סימניםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא קובעת שמשיבים אבדה לתלמיד חכם על פי טביעות עין. לאור הלכה זו נראה חקירת יסוד בדין השבת אבדה על פי סימנים. 
431 ב"מ לג  כיצד השומר קונה את הכפלגרסת html הרב ברוך וינטרוב  כיצד השומר זוכה בכפל? נחלקו בדבר הבבלי והירושלמי, וייתכן שמחלוקתם משקפת מחלוקת יסודית בהבנת מהותו של חוזה ההפקדה בכלל. 
432 ב"מ לח  מכירת פירות על ידי השומרגרסת html הרב שמואל שמעוני  בנסיבות מסוימות שומר יכול, ואף חייב, למכור את הפיקדון כדי להצילו. מניין לשומר היכולת למכור את הנכס? ומה יסוד חובתו לעשות כן: דיני השבת אבדה או דיני שומרים? 
433 ב"מ לט  אפקעתא דמלכא בשביעיתגרסת html הרב שמואל שמעוני  "נטושים – דבעל כרחן, דכתיב 'והשביעִת תשמטנה ונטשתה' – אפקעתא דמלכא". מה ניתן להסיק מסוגייתנו באשר לשאלה מי מפקיר את פירות השביעית – התורה או האדם? 
434 ב"מ מו  קניין חליפיןגרסת html הרב שמואל שמעוני  מה היחס בין קניין סודר סמלי לבין סחר חליפין? 
435 ב"מ נג  דבר שיש לו מתיריןגרסת html הרב שמואל שמעוני  מה יסודו של דין דבר שיש לו מתירין? מה פשר החילוק שהעלו הראשונים בין מין במינו למין בשאינו מינו? האם דין זה הוא מהתורה או מדרבנן? 
436 ב"מ סה  ריבית בדרך מיקח וממכרגרסת html הרב אביהוד שוורץ  ריבית היא תוספת שמוסיף הלווה על סכום ההלוואה. האם ייתכן איסור ריבית גם בעִסקה שאינה הלוואה, כגון במכירה? 
437 ב"מ עב  גביית הקרן של הלוואה בריביתגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נחלקו רבי מאיר וחכמים אם מותר למי שהִלווה בריבית לגבות את הקרן. במה בדיוק נחלקו? 
438 ב"מ צג  מבוא לדיני שומריםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  כמבוא לדיני שומרים נציג את היסוד הכללי של 'מסגרת השמירה', שיש לו כמה וכמה משמעויות בתחום זה. 
439 ב"מ קב  קניין חצר בחצר מושכרתגרסת html הרב שמואל שמעוני  למי קונה חצר מושכרת – למשכיר או לשוכר? האם זו שאלה בגדרי שכירות או בגדרי קניין חצר? האם ניתן להקנות חצר לעניין קניין חצר? 
440 ב"מ קט  חזרת שבח ביובלגרסת html הרב שמואל שמעוני  "'ויצא ממכר בית' – ממכר חוזר, שבח אינו חוזר". האם יש חילוק בין שבח הבא מאליו לשבח הבא בידיים? האם הבעלות על שבח הקרקע נובעת מבעלות על הקרקע או מההשקעה בשבח? 
441 ב"מ קיג  כניסה לבית הלווה לגביית משכוןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  "כִּי תַשֶּׁה בְרֵעֲךָ מַשַּׁאת מְאוּמָה לֹא תָבֹא אֶל בֵּיתוֹ לַעֲבֹט עֲבֹטוֹ". נציג שני טעמים אפשריים לאיסור ונפקא מינה ביניהם. 

דף יומיומי בבא בתרא

# כותרתהמחברתקציר
442 ב"ב ח  פטור תלמידי חכמים ממסיםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע תלמידי חכמים פטורים ממסים? 
443 ב"ב ל  סוגיית שכוני גוואיגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מעמתת בין פסיקותיהם של רבא ורב נחמן בשתי מחלוקות משפטיות בעניין בעלות בקרקע. הגמרא מיישבת את הסתירה, אך עיוננו יתמקד בניסיון לברר מדוע מלכתחילה חשבה הגמרא שהפסקים סותרים, על פי חידוש מעניין של הר"ן בדיני מוחזקות בקרקע. 
444 ב"ב לב  שטרא זייפאגרסת html הרב שמואל שמעוני  האם ניתן להוציא ממון בעזרת מיגו? האם יש חילוק לעניין זה בין קרקע למיטלטלין? 
445 ב"ב לה  כל דאלים גברגרסת html הרב ברוך וינטרוב  הגמרא מגבילה את דין "כל דאלים גבר" למצב שאיכא למיקם עלה דמילתא. מה מלמדת אותנו הגבלה זו על מהותו של הדין? 
446 ב"ב נה  דינא דמלכותא דינאגרסת html הרב ברוך וינטרוב  שמואל קבע כי "דינא דמלכותא דינא". מה טעם הדבר? האם דין זה נוהג גם בארץ? 
447 ב"ב ס  פרייה ורבייה בזמן גזרותגרסת html הרב שמואל שמעוני  "ומיום שפשטה מלכות הרשעה, שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות, ומבטלת ממנו תורה ומצות... דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו". האומנם? 
448 ב"ב סג  תנו חלק לפלוני בנכסייגרסת html הרב ברוך וינטרוב  הרשב"ם מפרש כי פסיקת סומכוס בסוגיית "תנו חלק לפלוני בנכסי" נשענת על דינו הכללי "ממון המוטל בספק חולקין". הריטב"א הקשה על פירושו, שבמקרה זה אין דררא דממונא, ובזה לא אמר סומכוס את דינו. בעיוננו ננסה ליישב את קושיית הריטב"א. 
449 ב"ב סח  סנטר וסוללות חשמלגרסת html הרב ברוך וינטרוב  האם יש הבדל עקרוני בין שני הפירושים למילה "סנטר"? באמצעות שאלה זו נבחן כלפי מה אמר רבן שמעון בן גמליאל את שיטתו כי המוכר דבר מה, מכר עמו את כל תשמישיו. 
450 ב"ב סט  התחייבות למכורגרסת html הרב ברוך וינטרוב  הגמרא קובעת כי אם אמר המוכר לקונה שהוא מוכר לו קרקע ודקלים, ואין דקלים בקרקע, צריך המוכר לקנות דקלים ולתת לקונה. מדוע? והרי אין אדם מקנה דבר שלא בא לרשותו! 
451 ב"ב פ  צדיק – גזעו מחליףגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מביאה בדרך אגב דרשה הנוגעת למידותיו של הצדיק. נעיין באותה דרשה ובמחלוקת מעניינת בדבר אחת ממידותיו של הצדיק. 
452 ב"ב פג  מנהג המדינה במכירת חלקי בהמהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע הביאה התוספתא לגבי מכירת חלקי בהמה את העיקרון הכללי שהכול הולך אחר המנהג? 
453 ב"ב פד  בין אונאה למיקח טעותגרסת html הרב ברוך וינטרוב  הגמרא משווה בין דינו של רב חסדא בעניין "מכר לו שוה שש בחמש" לבין פסק המשנה בדין "מכר לו חטין יפות ונמצאו רעות". האם השוואה זו עומדת למסקנה? האם שינוי מן האיכות שהוסכם עליה הוא מיקח טעות, או שמא אונאה בלבד? 
454 ב"ב פט  שמא יאמרו הרמאין...גרסת html הרב ברוך וינטרוב  "על כולן אמר רבן יוחנן בן זכאי: אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. אם אומר – שמא ילמדו הרמאין. ואם לא אומר – שמא יאמרו הרמאין: אין תלמידי חכמים בקיאין במעשה ידינו". למה חשש ריב"ז: האם לאיסורים שייכשלו בהם הרשעים, או שמא לממונם של הישרים? 
455 ב"ב צא  יציאה מן הארץ מסיבה כלכליתגרסת html הרב ברוך וינטרוב  האם מותר לצאת מהארץ לצורך כל סחורה, כפי שמשמע בירושלמי, או שמא רק כשיש רעב בארץ, כפי שעולה מסוגייתנו? 
456 ב"ב צג  "גמל האוחר בין הגמלים": בין רוב לחזקה (רובא דליתא קמן)גרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מבחינה בין רוב ובין חזקה בממונות. נעמוד על אופייה הייחודי של החזקה הנידונה בסוגייתנו ועל הקשר בינה ובין רובא דליתא קמן. 
457 ב"ב צח  גודלו של בית בעסקות שונותגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מן התוספתא במסכת סוכה עולה שגודלו המינימלי של בית הוא ארבע על ארבע. ממשנתנו משמע שמדובר בשיעור גדול יותר. כיצד יתיישבו המקורות? 
458 ב"ב קד  טעות במידת קרקעגרסת html הרב ברוך וינטרוב  המשנה עוסקת בשינוי ממידת "בית כור עפר" שהוסכם עליה. מדוע אין דינו של רבא "כל דבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין אפילו פחות מכדי אונאה חוזר" חל על המיקח? 
459 ב"ב קח  פתיחה לפרק "יש נוחלין": ירושה – חלות אוטומטית או מעשה ידי אדם?גרסת html הרב אביהוד שוורץ  כמבוא לפרק "יש נוחלין" נציג חקירת יסוד בדיני ירושה: האם הירושה חלה מאליה, או שמא היא סוג של "מעשה בית דין", דהיינו מעשה אנושי (הגם שהוא נעשה, כמובן, על פי הכללים שקבעה התורה)? 
460 ב"ב קכ  שאלה בהקדש והקדש טעותגרסת html הרב ברוך וינטרוב  כיצד הסיקה הגמרא כי בית שמאי, הסבורים ש"הקדש טעות הקדש", שוללים גם שאלה בהקדש? 
461 ב"ב קלב  שני סוגי אומדנהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  סוגייתנו מקשה על שתי פסיקות של רב נחמן התלויות בשאלה אם אזלינן בתר אומדנא ונראות כסותרות זו את זו. מהן האומדנות שהגמרא דנה בהן? האם ייתכן שלא ללכת אחר אומדנות כלל? 

דף יומיומי סנהדרין

# כותרתהמחברתקציר
462 סנהדרין טז  דינו של כוהן גדולגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו שואלת מניין שכוהן גדול נידון בבית דין של שבעים ואחד. נבחן את משמעותה של הלכה זו להבנת מעמדו של הכוהן הגדול והשוני בינו ובין מעמדו של המלך. 
463 סנהדרין יח  עדות מלך ועדות כוהן גדולגרסת html הרב שמואל שמעוני  נעיין מעט בטיב הפקעתו של מלך מעדות ובטיב שייכותו של כוהן גדול בה. 
464 סנהדרין יט  מלך שמחל על כבודו לדבר מצוהגרסת html הרב שמואל שמעוני  "מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול" – מדוע? האם חכמים שוללים ממלך לחלוטין את האפשרות למחול במקום מצוה? 
465 סנהדרין כ  משפט המלךגרסת html הרב ברוך וינטרוב  הלכות "משפט המלך" – האם הן זכויות של המלך, או שמא סמכויות שלו? 
466 סנהדרין כא  כותב לשמו שתי תורותגרסת html הרב ברוך וינטרוב  האם המלך חייב לכתוב שני ספרי תורה? מה ההבדל בין שני ספרי התורה שלו? נעיין בפסקי הרמב"ם בנושא. 
467 סנהדרין כז  מחלוקות אביי ורבא בפסול עדיםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מה טעמו של דין עדים זוממים? האם יש קשר בין מחלוקת אביי ורבא בדין זה לבין מחלוקתם בעניין פסולו של אוכל נבלות להכעיס? 
468 סנהדרין כח  אין העדים נעשין זוממין עד שיזומו שניהםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע "אין העדים נעשין זוממין עד שיזומו שניהם"? ומה הראיה שהביא רמי בר חמא מדין זה לפסול קרובים לעדות משותפת? 
469 סנהדרין מא  עד שיתיר עצמו למיתהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע אי אפשר לדון אדם למיתה אם לא התיר עצמו למיתה? מה משמעותו של עונש המוות בתורה? 
470 סנהדרין מו  שמעון בן שטח והמכשפותגרסת html הרב שמואל שמעוני  לסיפור שמעון בן שטח והמכשפות היה סיום טרגי, המשקף עמדה מורכבת כלפי כללי המשפט. 
471 סנהדרין נג  חיובי מיתות בית דין: קטגוריות בחיוב כללי או חיובים ספציפיים?גרסת html הרב שמואל שמעוני  המתחייב בנפשות – האם הוא מתחייב חיוב מיתה ספציפי, או שמא חל עליו חיוב מיתה כללי, אלא שטכניקת ההמתה תלויה בעבֵרה שעבר? 
472 סנהדרין סח  בן סורר ומורה קטןגרסת html הרב שמואל שמעוני  מדוע היה פשוט לגמרא שקטן מופקע מדין בן סורר ומורה, ומדוע בכל זאת הייתה הווה-אמינא לחייבו? ביאור הסוגיה נוגע לשאלות יסוד הן בעקרונות הכלליים של ענישה הן בדין בן סורר ומורה. 
473 סנהדרין עח  החיוב במכה המביאה למוותגרסת html הרב ברוך וינטרוב  המכה את חברו ומת הלה מפצעיו – אימתי נתחייב המכה: האם מיד בשעת המכה, או שמא רק עם המיתה? מה יסוד המחלוקת בין חכמים ורבי נחמיה במי שאמדוהו למיתה והקל ולאחר מכאן הכביד ומת? 
474 סנהדרין צח  מדוע חששו האמוראים מחבלי משיח? מה פשר השיחה בין שמואל ושבור מלכא בעניין חמורו של המשיח? ביאור במחלוקת האמוראים מי יאכל שני משיח.גרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע חששו האמוראים מחבלי משיח? מה פשר השיחה בין שמואל ושבור מלכא בעניין חמורו של המשיח? ביאור במחלוקת האמוראים מי יאכל שני משיח. 

דף יומיומי מכות

# כותרתהמחברתקציר
475 מכות ב  מלקות בעדות בן גרושה ובן חלוצהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  "כיצד העדים נעשים זוממין? 'מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה', אין אומרים: יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו, אלא לוקה ארבעים". נדון בטיבו ובפשרו של עונש המלקות בהקשר זה. 
476 מכות י  בשבח תלמוד תורהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  אגב דין תלמיד שגלה, שמגלים רבו עמו, נעסוק במעלתו ובסגולתו המיוחדת של תלמוד תורה. 
477 מכות כב  מניין המלקות וסמכותם של חכמיםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  כיצד הגבילו חכמים את מספר המלקות המרבי לשלושים ותשע? האם מדרשת הכתובים, או שמא מתקנה דרבנן? למי עצמה גדולה יותר - לחכמים או לתורה? 

דף יומיומי שבועות

# כותרתהמחברתקציר
478 ט  כפרה על שמיעטתי את הירחגרסת html הרב שמואל שמעוני  דאמר ריש לקיש: מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו 'לה''? אמר הקבה: שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח" (ט ע"א). נעמוד על כמה מן הביאורים שניתנו למימרה פלאית זו. 
479 יד  תוספת על העזרהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא ואורים ותומים וסנהדרין של שבעים ואחד, ובשתי תודות ובשיר. מדוע דרושים גורמים רבים כל כך להחלטה להוסיף על העזרה? 
480 לד  עדות ידיעה בלא ראייה בדיני נפשותגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מה נתחדש בהבנת המציאות של ידיעה בלא ראייה בעקבות הבאת דינו של רבי אחא על "גמל האוחר בין הגמלים"? האם יש משמעות לעדות ידיעה בדיני נפשות? 
481 מ  טענו חיטים והודה לו בשעוריםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  נבאר את מחלוקת רבן גמליאל וחכמים בטענו חיטים והודה לו בשעורים, ואת הדיון בסוגייתנו בטענו חיטים ושעורים והודה לו באחד מהם, על פי החקירה שלמדנו אתמול על אודות היסוד המחייב בשבועת מודה במקצת. 
482 מד  כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמיןגרסת html הרב שמואל שמעוני  האם היה מקום להגיד דין נשבע ונוטל בשבועות דאורייתא? 
483 מז  דין "היו שניהן חשודין" ואופייה של שבועת "שכנגדו חשוד על השבועה"גרסת html הרב ברוך וינטרוב  פסיקתו של רב נחמן בשניהם חשודים על השבועה ש"יחלוקו" - האם היא עשויה להתיישב עם דינו הכללי של רבי אבא שמתוך שאינו יכול לישבע משלם? 

דף יומיומי עבודה זרה

# כותרתהמחברתקציר
484 טו  איסור מכירת בהמות לנכרים: האם ההלכה עשויה להשתנות עם השתנות תנאי החיים?גרסת html הרב אביהוד שוורץ  בדפים יד ע"ב - טז ע"ב נידון האיסור למכור בהמות לנכרים. התוספות עומדים על הפער בין איסור זה ובין מנהג העולם להקל בכך. נעיין בדבריהם, ובייחוד בחידוש מרחיק הלכת שחידשו בהסבר הדבר. 
485 טז  רבי אליעזר והמינותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מספרת על רבי אליעזר שנתפס למינות. נדון בגִרסה המדויקת של מעשה זה (על פי ספר דקדוקי סופרים) ובמשמעותה. 
486 כח  חילול שבת על סכנת איברגרסת html הרב ברוך וינטרוב  האם מחללים את השבת על סכנת איבר? 
487 לח  כללי היתר בבישולי נכריםגרסת html הרב אברהם סתיו  בסוגייתנו מובאים שני היתרים בבישולי נכרים. מה היחס ביניהם? היש ביניהם קשר מהותי? 
488 מא  איסור צלמיםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מה בין צלם לעבודה זרה? 
489 מד  מרחץ של אפרודיטיגרסת html הרב אביהוד שוורץ  היאך התיר רבן גמליאל לרחוץ במרחץ של אפרודיטי? לאיזה מצב בדיוק נוגע ההיתר הזה? 
490 עא  מנת המלךגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת ביהודי המבקש מנכרי סיוע בתשלום "מנת המלך". נסקור בקצרה את הפירושים השונים שהציעו הראשונים לדברי הגמרא. 

דף יומיומי הוריות

# כותרתהמחברתקציר
491 ט  חיוב נשיא בשמיעת קולגרסת html הרב ברוך וינטרוב  האם נשיא מביא קרבן שבועת העדות? ואם לא - מדוע? כיצד הדבר קשור למעמד המלך כלפי בית הדין? 

דף יומיומי זבחים

# כותרתהמחברתקציר
492 מט  למד מן הלמדגרסת html הרב אברהם סתיו  בגמרא נאמר שאין למידין למד מלמד בקדשים. בעיון זה ננסה לעמוד על סברתו של כלל זה. 
493 סה  דיני המליקהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע נתייחדו הלכות מליקת עופות מדיני שחיטת קדשים בבהמה? קרבן העוף כקרבנו של עני. 
494 סח  בין שחיטה למליקהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בעיון זה נדון ביחס שבין השחיטה, הנחוצה בבהמות חולין וקדשים, ובין המליקה, שהינה פעולת השחיטה המיוחדת לקורבנות העוף.  
495 ע  מליקת עוף טריפהגרסת html הרב אברהם סתיו  דעת ר' מאיר היא שמליקת עוף טריפה מטהרתו מטומאתו. האם חידושו הוא בהבנת פסול טריפה? או שמא בהבנת דין מליקה? 

דף יומיומי מנחות

# כותרתהמחברתקציר
496 כ  ברית מלחגרסת html הרב אברהם סתיו  בעיון זה נבחן את דין מליחת הקרבן ונדון האם יש דין הקרבה במלח או רק דין שהקרבן יהיה מומלח. 
497 מ  מיני הבגדים החייבים בציציתגרסת html הרב אביהוד שוורץ  על רקע דברי הגמרא בסוגייתינו בדבר פטור בגד של עור מציצית, נחלקו פוסקי הדור האחרון בחיובם של בגדי ניילון למיניהם בציצית. נדון במחלוקת זו. 
498 מו  הלחם והכבשים - הקדמה לסוגיות שתי הלחםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא בדפים מ"ה-מ"ט עוסקת בשאלות שונות הנוגעות למנחת "שתי הלחם" ולכבשי השלמים המוקרבים עימה. נדון במקורות הסוגיה במקראות, וביסוד הזיקה בין הלחם והכבשים.  
499 נד  תוספת מים למנחת חוטאגרסת html הרב אביהוד שוורץ  האמוראים נחלקו האם יש להוסיף מים למנחת חוטא. נדון בתוספת המים למנחות באופן כללי, וכן באופיה המיוחד של מנחת חוטא. 
500 סב  אופן התנופה ומשמעותהגרסת html הרב אברהם סתיו  מהי משמעותה של הנפת שתי הלחם למעלה ולמטה וכנגד ארבע הרוחות? 
501 סה  דרוש על ויכוח ריב"ז והצדוקיםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  הצדוקים והבייתוסים נחלקו עם הפרושים לגבי מועד הבאת העומר, וממילא זמן ספירת העומר וחג השבועות. בגמרא מתואר דיון שנערך בעניין בין רבן יוחנן בן זכאי לבין אחד מזקני הבייתוסים, אשר במשמעויותיו נעיין בעיון זה. 
502 פב  שלמים ומעשר שניגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא בדפים פ"א-פ"ב עוסקת באפשרות להביא שלמים ותודה ממעות מעשר שני. נדון בזיקה העקרונית שבין שלמים ומעשר. 
503 קז  הנודר קטן והביא גדולגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מהי סברת חכמים, הטוענים שהנודר קטן יכול להביא גדול? והאם הם סוברים כך גם במחליף ממין למין? 

דף יומיומי חולין

# כותרתהמחברתקציר
504 ו  קבלת גזירתם של רבי אמי ורבי אסיגרסת html הרב ירון בן צבי  רבי מאיר ורבן גמליאל גזרו על הכותים שיהיו כעובדי ע"ז ולא קיבלו את גזירתם. לאחר מכן רבי אמי ורבי אסי גזרו אותה הגזירה וכן קיבלו את גזירתם. 
505 יא  רובא דליתא קמןגרסת html הרב ירון בן צבי  להלכה לא חוששים למיעוט. אולם, מהו הדין כאשר לאותו המיעוט מצטרפת חזקה המסייעת לו? 
506 מג  ח"י טריפות נאמרו למשה בסיניגרסת html הרב אביהוד שורץ  חכמים קבעו כי הטריפות למיניהן נלמדו בהלכה למשה מסיני. נדון במשמעותה המעשית של קביעה זו. 
507 נז  מחקר מדעי ורוח הקודש - ביאור דרשני במעשה רבי שמעון בן חלפתא והנמליםגרסת html הרב אביהוד שורץ  הגמרא מספרת סיפור מדהים על ניסוי שערך רבי שמעון בן חלפתא בנמלים. נדון במקצת דברי המפרשים בנושא, ובמשמעותם לסוגיות העוסקות בענייני טריפות. 
508 סג  רב וציידגרסת html הרב אביהוד שורץ  עוף טהור נאכל במסורת. מי מוסמך לקבוע את המסורת? האם יהיה זה רב תלמיד חכם, או שמא דווקא צייד-זאולוג, הבקיא בעופות למיניהם? 
509 קיב  תפקידה של המליחהגרסת html הרב אביהוד שורץ  סדר המליחה בשלימותו. 
510 קיג  תהליך המליחהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון ביחס שבין איסור בישול ואיסור אכילה בבשר וחלב. 
511 קל  ממון שאין לו תובעיםגרסת html הרב ירון בן צבי  מדוע אדם שהזיק את מתנות הכהונה (קודם שנתן אותן) אינו חייב לשלם את שווים לכהן, ולמי שייכות המתנות קודם שניתנו. 

דף יומיומי בכורות

# כותרתהמחברתקציר
512 כא  לפני עור במקח וממכרגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון בשאלה האם המוכר דבר מה לחבירו אחראי לכך שהלוקח לא ייכשל באיסור. 
513 כד  חזיר הכרוך אחר רחלגרסת html הרב ירון בן צבי  דיון במחלוקת רבן שמעון בן גמליאל וחכמים בנוגע לשאלה האם בהמה מניקה ולדות של אחרות או לא. 

דף יומיומי ערכין

# כותרתהמחברתקציר
514 ו  לב מלך ביד ה'גרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק קבלת 'דבר מסויים' ממלכות לשם בניין בית המקדש. 
515 כז  מסירתו לגבוהגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בשוני שבין פעולת העברת הבעלות בדיני מקח וממכר לדיני הקדש. 

דף יומיומי תמורה

# כותרתהמחברתקציר
516 ד  יסוד דין תמורה לאור סוגיית "כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד"גרסת html הרב אביהוד שורץ  סוגייתינו עוסקת במחלוקת האמוראים הכללית בעניין "כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד". מדוע נשנתנה מחלוקת זו דווקא במסכת תמורה? 
517 יח  עדותו של רבי פפייס, ואיסור "בל תאחר" בקורבנותגרסת html הרב אביהוד שורץ  בכדי להצדיק את ההלכה שולד שלמים קרב על המזבח, מעיד רבי פפייס על ולד כזה שנולד בפסח והוקרב בחג הסוכות. הגמרא דנה בעניין "בל תאחר" ביחס לעדות זו, ונרחיב מעט בסוגיה זו.  
518 לא  כספו של בדק הביתגרסת html הרב ירון בן צבי  דיון בשאלה האם משלמים את שכר בעלי המלאכה שבמקדש מכסף בדק הבית או מכסף אחר. 

דף יומיומי מדות

# כותרתהמחברתקציר
519 לה  פרצות שפרצו מלכי יוןגרסת html הרב אביהוד שורץ  נזכיר את המשמעות שמעניק הגר"א לי"ג הפרצות שפרצו מלכי יון בסורג שלפני החיל. 

דף יומיומי נידה

# כותרתהמחברתקציר
520 נו  מרכז הסחר העולמי בתדמורגרסת html הרב אביהוד שורץ  נעסוק במעמדה המיוחד והבעייתי של העיר תרמוד-תדמור. 
521 סב  בדיקת מעבדה לזיהוי דם נידהגרסת html הרב אביהוד שורץ  לאור דברי המשנה המתארת בדיקת כתם בשבעה סממנים, נדון באופן כללי את השלכתה של בדיקת מעבדה בבירור מקורו והרכבו של הדם.  

דף יומיומי ברכות

# כותרתהמחברתקציר
522 יב  המלך הקדושגרסת html הרב אביהוד שורץ  לקראת חודש אלול הממשמש ובא, נדון בהוספת המלך הקדוש והמלך המשפט בעשרת ימי תשובה.  
523 יט  "ודאי עשה תשובה"גרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בדברי ר' ישמעאל אודות תלמיד חכם המזדרז לעשות תשובה על חטא שחטא בו עוד באותו יום. 
524 מ  שם ומלכותגרסת html הרב אביהוד שורץ  ברכה שאין עימה שם ומלכות אינה ברכה. נביא מדבריו של מורנו הרב ליכטנשטיין שליט"א ביחס לתפקיד השם והמלכות בנוסח הברכה. 
525 מד  פת טפלהגרסת html הרב ירון בן צבי  דיון במעמד המליח ובסיבת טפלותו של הפת. 
526 סד  סיום למסכת ברכותגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בבירור דברי הגמרא 'תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם'. 

דף יומיומי שבת

# כותרתהמחברתקציר
527 ז  כרמליתגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון בגדריה ואופיה של הכרמלית. 
528 ט  סמוך למנחה'גרסת html הרב ירון בן צבי  האם אדם צריך להפסיק מלימודו כשהגיע זמן תפילה? 
529 מז  מוקצה בשלהבתגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בגדר מוקצה בשלהבת, ובהיתר לטלטל תנור חימום חשמלי בשבת.  
530 עז  חללי עלמאגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון בדרכי ההסבר השונות שנותן רב יהודה למעשי הבריאה. 
531 פב  טומאת עבודה זרהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נציג את חידושו של הרמב"ם בדבר המקור בתורה לטומאת עבודה זרה, ונביא את ביאורו של האדמו"ר מליובאויטש לדברי הרמב"ם.  
532 קח  בין עור לעורגרסת html הרב ירון בן צבי  נדון בשאלה האם מותר לכתוב תפילין על עור של עוף ממין טהור שהוא נבילה. 
533 קיב  סנדל שנפסקה רצועתוגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון בשאלת טעמו ואופיו של היתר טלטול סנדל שנפסקה רצועתו בכרמלית. 
534 קיד  לבוש מסודרגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בביאור הסיבה שרק לתלמיד חכם מחזירים אבידה על פי טביעת עין. 
535 קלא  מכשירי מילהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון ביסוד דברי ר' אליעזר ביחס למכשירי מילה הדוחים את השבת. 
536 קמא  שחיה בשבתגרסת html הרב ירון בן צבי  נדון באפשרות ללכת עם בגדים רטובים בכרמלית בשבת. 
537 קנא  "טועמיה חיים זכו"גרסת html הרב אביהוד שורץ  דברים לקראת סיום מסכת שבת, בזיקה לקביעה כי מחללים שבת עבור החי, אך לא עבור המת. 

דף יומיומי עירובין

# כותרתהמחברתקציר
538 יח  הליכה אחרי אישהגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון בטעמו וגדריו של האיסור ללכת אחרי אישה. 
539 כד  קרפף שנזרעגרסת html הרב אביהוד שורץ  זרעים שניטעו בין מחיצות שהוקפו לדירה - מבטלים את המחיצה. האם כל גינה ציבורית תבטל את העירוב הכללי של העיר? האחרונים השיבו על כך בדרכים שונות, ובהן נעסוק. 
540 מז  כללי פסיקהגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון במהותם וגדריהם של כללי הפסיקה במחלוקות תנאים. 
541 סז  טלטול מקרפף לכרמליתגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון בשאלת הטלטול בין קרפף לכרמלית ובמהות הקשר שבין שתי רשויות אלו. 
542 פד  חולית הבורגרסת html הרב ירון בן צבי  למי שייך בור שבחצר במקרה שגובהו עשרה טפחים. 
543 פז  "החלפה" ברשויות דרבנןגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון במחלוקת הראשונים והפוסקים בעניין הוצאה מרשות היחיד לכרמלית דרך מקום פטור. 

דף יומיומי פסחים

# כותרתהמחברתקציר
544 ח  מי שאין לו קרקעגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בחיוב עליה לרגל למי שאינו בעלים על קרקע. 
545 יט  דיני טומאה בקדשיםגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון באופיו של דין רביעי בקדש ובכללי העברת הטומאה בקדשים. 
546 סו  מסורת וחדשנות בסיפור עליית הלל לנשיאות - בין הבבלי לירושלמיגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בהבדלי ההשקפה היסודיים שבין הבבלי והירושלמי בדבר סיפור עליית הלל לנשיאות.  
547 עד   דין "מולייתא" ומשמעותו המעשיתגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתינו עוסקת בהלכות מליחה, בדין "מולייתא"; נסביר הלכה זו, ואת משמעותה המעשית.  

דף יומיומי שקלים

# כותרתהמחברתקציר
548 טז  משיחת מלך בשמן המשחהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בקצרה במשיחת מלך וכהן גדול בשמן המשחה.  

דף יומיומי יומא

# כותרתהמחברתקציר
549 סג  דחיית השעירגרסת html הרב ירון בן צבי  נדון בשאלה האם וכיצד אפשר להקריב קורבן פסח לשם שלמים 

דף יומיומי סוכה

# כותרתהמחברתקציר
550 ג  יהיבנא ליה חצרגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בהגדרה המינימלית של בית לעניין חלוקת חצר 

מורה נבוכים

# כותרתהמחברתקציר
551 שיעור 8  תורת התארים ובעיית השפה הדתית בין "מורה נבוכים" ל"אנעים זמירות" לגרסת Word הרב חיים נבון  תורת התארים היא שפִּרסמה את שמו של הרמב"ם בעולם ההגות הכללי של ימי הביניים. הרמב"ם לא המציא תורה זו, אך הוא פיתח ושכלל את התפיסות שהוצעו לפניו, וגיבש תורת תארים שיטתית ומרשימה. תורת התארים השלמה של הרמב"ם עוסקת בבעיה רחבה מאוד: הגבלת השפה הדתית הלגיטימית בתיאורו של הקב"ה. בשיעור נעסוק בבעיות שמצא הרמב"ם בייחוס תארים לא-לוהים; בחומרה הרבה שראה בכך; בתארים שהתיר בכל זאת להשתמש בהם – הלוא הם תוארי הפעולה; ובמשמעויות המעשיות של שיטתו. בסוף השיעור נציין בקצרה כמה מן הביקורות הבולטות שיצאו על תורה זו.  
552 שיעור 19  השגחה לגרסת Word הרב חיים נבון  בפרק יז מן החלק השלישי במורה דן הרמב"ם בסוגיית השגחת הקב"ה על העולם. בדיונו הוא מציג חמש השקפות, הממלאות ספקטרום רחב ביותר – מן השוללים את ההשגחה כליל ועד המביאים אותה למרב האפשרי. ההשקפה החמישית שהוא מביא היא שיטתו שלו בנושא.  
553 שיעור 25  "דרך הרוב": האם התורה מתאימה לכולם? לגרסת Word הרב חיים נבון  פרק לד מן החלק השלישי במורה הוא פרק קצר ביותר. הרמב"ם קובע שהתורה מכוונת לאדם הנורמלי, השכיח, ומתעלמת מהאנשים החריגים יוצאי הדופן. לדבריו, אי אפשר לחוקק תורה שמתאימה לכולם, ויש אנשים שהתורה אינה ההנהגה הטובה ביותר עבורם. קביעה מהפכנית זו עוררה סערות רבות, המתחוללות עד ימינו אלה ממש. ואכן, שיעור זה הוא שיעור חריג בסדרת השיעורים שלנו, מפני שהוא עוסק פחות בדברי הרמב"ם עצמו, ויותר בדברי מפרשיו בני זמננו.  

הלכות שבת

# כותרתהמחברתקציר
554 שיעור 3  הגדרת מלאכת בישול (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  האם "בישול" יכול להיעשות דווקא באמצעות אש? האם כבישה ומליחה, הנעשות ללא אש, אסורות אף הן משום "מבשל"? מהי עוצמת האש המחייבת משום בישול? 
555 שיעור 10  עירוי מכלי ראשון לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מה רמת האיסור של עירוי מכלי ראשון? הירושלמי דן בשאלה זו, והראשונים הרבו להתייחס אליה. השיעור מתייחס גם לעירוי על דבר עבה ולעירוי אחר עירוי. 
556 שיעור 19  שהייה - ח"ג לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מהן הגדרת "גרוף" ו"קטום"? כיצד הן משליכות על היתר השהייה על פלטה ובתוך תנור חשמלי? האם איסור שהייה בכלל נוהג בימינו?  
557 שיעור 22  חימום מאכלים בשבת לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  שיעור זה עוסק בדרכים שונות לחימום מאכלים קרים בשבת: נתינה סמוך למדורה, קדרה על גבי קדרה, הנחה על גבי פלטה חשמלית ונתינה בתוך תנור חשמלי שעתיד להידלק בשבת (באמצעות שעון שבת). 
558 שיעור 24  הטמנה - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מהי "הטמנה"? האם מותר להטמין קדרה כאשר חלק ממנה נשאר גלוי? כיצד מותר לכסות תבשיל שעל גבי פלטה חשמלית בשמיכות? 
559 שיעור 27  החזרה, החלפה והוספת להטמנה לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  השיעור דן במחלוקת ת"ק ורשב"י בענין החלפה והוספה בהטמנה בשאלת דיעבד ומלכתחילה. הוא דן בשאלה האם יש הטמנה אם חוזר וטומן תבשיל שנתגלה ובשאלה באילו תנאים ניתן להחזיר קדרה להטמנה? 
560 שיעור 35  זורה לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  השיעור דן במלאכת זורה ובמחלוקת האחרונים במהותה וביחסה למלאכת בורר. סוגיית "זורה ורוח מסייעתו" נידונת באריכות על השלכותיה, בנוסף לשיטת הירושלמי בעניין. 
561 שיעור 63  צידה בדגים ובכינים לגרסת Word הרב ברוך גיגי  האם ישנו חיוב צד בצידת דגים? מדוע הירושלמי מחייבו משום קוצר ולא משום צד? האם ישנו איסור לצוד דגים מביבר קטן? מה דין צידת כינים? 
562 שיעור 67  בעלי חיים איטיים בטבעם וצידת נחש לגרסת Word הרב ברוך גיגי  מהו מעמדם של בעלי חיים איטיים כנמלים, תולעים, צבים, וכיו"ב, בנוגע למלאכת צידה? האם ישנו איסור לעייף חיה עד אשר היא תחשב כניצודה? מה דין צידת נחש על מנת שלא ישכנו? 
563 שיעור 96  מוחק (ד) – העלמת כתב ע"י אכילה, קריעה  ושריפה  לגרסת Word הרב ברוך גיגי  מה דין אכילת עוגה שעליה כתובות מילים? האם אכילה נחשבת מחיקה? האם ישנו הבדל בדין אם הכתה הוא ממין העוגה או ממין אחר? מה יש לעשות הלכה למעשה עם עוגת יום הולדת? 
564 שיעור 103  מלבן (ב) לגרסת Word הרב ברוך גיגי  בשיעור שעבר ראינו את שיטת ר"ת שקבע כי ליבון שייך רק בבגדים ובמים, ולא בשאר משקים. בשיעור זה נציע הסבר נוסף בשיטתו, ונבאר גם את שיטת הרמב"ן החולק עליו. מהו פסק ההלכה בנוגע לליבון שאינו במים? 
565 שיעור 108  מלבן (ז) לגרסת Word הרב ברוך גיגי  מתי מותר ומתי אסור לנער בגד מלכלוך טיט שעליו בשבת? האם מותר לשפשף בגדים לצורך ניקוים בשבת? האם שייך איסור ליבון בחמה? מה דין הנחת בגדים רטובים בסמוך לאש? 

שיעורים בנושא השמיטה

# כותרתהמחברתקציר
566 שיעור 11  סיוע לאחרים בעבודות האסורות בשמיטה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בשנת השמיטה אסור למכור כלי עבודה המשמשים לעבודת קרקע לאדם שעלול לעבוד בהם, מדין "לפני עיוור לא תתן מכשול". על מי נאסר הדבר? האם איסור זה נדחה מפני דרכי שלום? מה הדין כאשר גוי עובד באדמה? 

הלכות שמיטה

# כותרתהמחברתקציר
567 שיעור 11  הפקרת הפירות לגרסת Word הרב מתן גלידאי  מהי מצוות ההפקר? מהו המקור, ומהם הדינים בפועל של מצווה זו? האם בעל השדה נדרש להפקיר בעצמו את פירותיו, או שמא הפקרת הפירות מתרחשת באופן אוטומטי? האם גם הקרקע מופקרת בשביעית? למי מיועד ההפקר? האם יש לבקש רשות מבעל השדה?  

המצווה השבועית

# כותרתהמחברתקציר
568 פרשת מקץ  האם מותר ליהודי למכור את עצמו לעבד עברי לגרסת Word הרב בנימין תבורי   

בעלי המוסר על פרשת השבוע שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
569 פרשת חוקת  "עַל כֵּן יֹאמְרוּ הַמֹּשְׁלִים בֹּאוּ חֶשְׁבּוֹן" לגרסת Word הרב נחמיה רענן      סוג השיעור ואיכותו 

הלכות מדינה

# כותרתהמחברתקציר
570 שיעור 4  המשטר המדיני לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  מהו המשטר האידיאלי לפי התורה? האם מלך, דמוקרטיה או אולי התורה כלל אינה מעודדת שלטון ארצי? מדוע כהנים אינם יכולים לשמש כמלכים? 
571 שיעור 5  תוקפם ההלכתי של חוקי המדינה לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  האחרונים הזכירו עקרונות הלכתיים שונים המעניקים תוקף לחוקי המדינה: דינא דמלכותא דינא, תקנות הקהל ומשפט המלך. מהם הגדרים ההלכתיים של כל אחד מעקרונות אלו? 
572 שיעור 6  סמכויות שיפוט לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  מהי מערכת המשפט התורנית? האם ההלכה מנסה להשיג צדק, או להשיג סדר חברתי? האם השופטים עוסקים בשאלות תיאורטיות, או רק בפתרון סכסוכים? כיצד יכולים הסנהדרין והמלך לחרוג מכללי ההלכה? 
573 שיעור 7  נשים ונוכרים בתפקידים ציבוריים לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  האם אפשר למנות נשים ונכרים לתפקידים ציבוריים? ייתכן להבחין בין תפקידים העוברים בירושה לבין תפקידים שמתמנים אליהם; בין תפקידי שררה כגון מלך לבין תפקידים שאין בהם שררה; בין תפקידים נבחרים במשטר דמוקרטי לבין תפקידים לא-נבחרים. האם הציבור יכול לקבל על עצמו נשים ונוכרים לתפקידים אלו? 
574 שיעור 9  מוסר המלחמה לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  מהו מוסר הלחימה של התורה? פרשת שמעון ולוי בשכם מהווה מקור ראשוני לדיון בפוסקים, האם מותר לפגוע במהלך מלחמה באזרחים לא-לוחמים. כמו כן, התורה מצווה במפורש להשאיר רוח פרוצה במצור על עיר, כדי לאפשר לאויבים להימלט, ואף אוסרת על ונדליזם שאינו כרוך באיבוד-נפשות (השחתת עצי פרי). חלק מהפוסקים כתבו שמוסר הלחימה של התורה משתנה עם הדורות, כאשר המוסר הכללי משתנה. 
575 שיעור 14  יחסי ממון בין הבעל לאשתו לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  לפי החוק הישראלי, בזמן גירושין יש לחלק בין בני הזוג את הרכוש המשותף שצברו במהלך הנישואין ("הלכת השיתוף"). האם כלל זה חל גם בבתי הדין הרבניים? האם הלכת השיתוף נכללת ב"דינא דמלכותא דינא"? 
576 שיעור 19  זכויות יוצרים (ב) לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  האם ההלכה מגינה על זכויות יוצרים? בשיעור זה נבחן שלוש דרכים להרחיב את ההלכה, כדי לאפשר הכרה בזכויות יוצרים (בהנחה שהן אינן מוגנות): דינא דמלכותא דינא, מנהג האומנים ותקנות חכמים. 
577 שיעור 23  המתות חסד לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  האם מותר לבצע המתות חסד באנשים החולים במחלות ממאירות? באופן עקרוני, גוסס נחשב כחי ואסור להורגו, אך במקרא מצאנו ששאול המלך ביקש מנער עמלקי להכותו ולהורגו. האם יש הבדל בין מניעת טיפול להארכת חיים לבין המתה בידיים? האם מותר לחולה להתפלל שימות? 

הלכות מלכים ושלטון

# כותרתהמחברתקציר
578 שיעור 1  מצוות מינוי מלך לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין   
579 שיעור 2  מעמדה הייחודי של שושלת בית דוד לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין   
580 שיעור 3  היבטים מעשיים ופולחניים של המלוכה לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין   
581 שיעור 4  השלטון בעבר ובהווה לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין   
582 שיעור 5  הצורך בנבואה והצורך בהסכמת העם במינוי שליט לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין   
583 שיעור 6  הדחה, כוהנים ושופטים לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין   

הלכות מטבח

# כותרתהמחברתקציר
584 שיעור 31  הלכות מליחה (א') לגרסת Word ר' משה כהן ור' אלי טרגין   
585 שיעור 32  הלכות מליחה (ב') לגרסת Word ר' משה כהן ור' אלי טרגין   

עבודת ה'

# כותרתהמחברתקציר
586 שיעור 6  "ויצו ה' א-להים על האדם" - חיים של מִצווה (ח"א) לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  היהודי מוגדר על ידי היותו מְצֻוֶה. האם הדבר נוגד את מטרת המימוש העצמי? כיצד יש להבין את הקביעה ש"גדול המְצֻוֶה ועושה ממי שאינו מְצֻוֶה ועושה"? 
587 שיעור 9  עשה תורתך קבע: מרכזיותו של תלמוד תורה (ח"ב) לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  התורה צריכה להיות מרכזית בעולמו של כל יהודי פשוט, ולא רק בעולם של רבנים וראשי ישיבות. הדרישה הרדיקלית לעשות את התורה קבע מציבה מחוייבות מיוחדת להעמקה בלימוד התורה. על כך ניתן ללמוד מהשאלות שנשאל כל יהודי בבית דין של מעלה: אם פלפל בחכמה, אם הבין דבר מתוך דבר, ואם קבע עיתים לתורה. על האדם להיות מעורב בלימודו, מבחינה רגשית ושכלית, ולהקדיש ללימוד את הזמן הראוי. השיעור עוסק בשאלות הקשורות לחובה זו: כיצד מפתחים מוטיבציה ללמוד? כיצד הופכים לתלמידי חכמים? 
588 שיעור 11  קביעת יעדים בצמיחה רוחנית: התמחות או הרחבה? (ח"ב) לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  גם ברמה האישית וגם ברמה הציבורית, יש ערך גם להתמחות ולהרחבה. יש לחתור למעין "חינוך ליברלי": מצד אחד - להשיג רמת קיום בסיסית, וכן זהירות וזריזות, ביחס למצוות כולן, שכן במישור הקיום הממשי ואף במישור הגשמת הערכים, יש צורך ברמה מינימלית של עבודת ה' בכל המרחב השלם של קיומנו. עם זאת, מצד שני, חשוב שיהיה דחף כלשהו להתעלות, שאיפה להתמסרות וללהט שתוסיף מימד איכותי מעבר לעבודה הרגילה והיומיומית, לפחות בתחום אחד. 
589 שיעור 12  קביעת יעדים בצמיחה רוחנית: התמחות או הרחבה? (ח"ג) לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מהם סיכוני הצמצום הרוחני? אסור שההתמחות הרוחנית תזניח תחומים שלמים בעבודת ה' ותתייחס אליהם בזלזול. גם בקרב חז"ל מוצאים מגוון גישות דתיות, וכך קבעו חז"ל שר' חנינא בן תרדיון עסק בתורה בלבד, ולא בגמילות חסדים. כשבוחרים תחום התמחות רוחנית, יש לתת את הדעת לשלבים השונים בחיים, לצרכי החברה, ולכשרונות האישיים. אין פתרון אחיד למציאת האיזון הראוי. 
590 שיעור 23  לב טהור - על תיקון המידות ואיזון הערכים (ח"א) לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  הרמב"ם קובע שיש לחזור בתשובה לא רק ממעשים רעים, אלא גם ממידות רעות, כלומר, מתכונות אופי שליליות. מהן המידות האלו? מדוע היינו חושבים שאין כאן חיוב תשובה? מדוע הוא קובע ש"אלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה"? לאור הנ"ל, כיצד נבין את אופי חיוב התשובה? 
591 שיעור 25  "ושמרו דרך ה'" - חשבון נפש הציבור הדתי המודרני (ח"א) לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  בנסיבות בהן ההשקפה הדתית-מודרנית מוצאת את עצמה תחת התקפה (בעיקר מצד החרדים), יש מקום לחשבון נפש כפול: א. האם דרכנו לגיטימית? ב. האם אנחנו באמת פועלים בהתאם להשקפתנו? קודם כל, יש להכיר במה שמשותף בינינו לבין החרדים. הנקודות העיקריות שבהן אנחנו חלוקים שונות בארץ ובחו"ל: בחו"ל המוקד הוא היחס לתרבות והשכלה כללית, ובארץ - היחס לציונות ולמדינה. אנחנו דוגלים בהשכלה כללית משום שאפשר ללמוד ממנה על מורכבות החוויה האנושית. מדוע זה כה חשוב? 

ליקוטי מוהר"ן

# כותרתהמחברתקציר
592 שיעור 44  תורה ג' מליקוטי מוהר"ן לגרסת Word הרב דן האוזר   
593 שיעור 45  תורה ד' מליקוטי מוהר"ן לגרסת Word הרב דן האוזר   
594 שיעור 46  מעשה ממטר לגרסת Word הרב דן האוזר   

יסודות החיים ההלכתיים

# כותרתהמחברתקציר
595 שיעור 2  זמן היום לגרסת Word הרב עזרא ביק  ההלכה מחייבת התייחסות לזמן, למצוות רבות יש זמן מסויים, ויש הבדל בין יום ליום, בין יום ללילה ובין השעות השונות ביום. זמן הלכתי זה שונה מהזמן "הרגיל" שלנו - היום מתחיל מהלילה, השעות הן שעות זמניות, ואנו נאלצים להתאים את עצמנו לקצב של ההלכה.  
596 שיעור 7  ט"ו בשבט לגרסת Word הרב עזרא ביק  המשותף לרוב ההלכות העוסקות במאכל מן הצומח הוא נתינת חלק מן היבול למישהו אחר ורק לאחר מתן זה התבואה שייכת לבעלים. מצוות אלו הן מצוות התלויות בארץ שבה לכל אחד יש חלק אך יש חובות שהן תנאי מקדים להנאה מפירות הארץ. ההלכות הן חלק מירושת הארץ. הלכות רבות תלויות בזמן למשל ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות במובן ההלכתי. 
597 שיעור 13  פסח: חלק א' – מצה ומרור לגרסת Word הרב עזרא ביק  בליל הסדר האדם חווה בכל שנה מחדש את היציאה מעבדות לחרות. כדי לסיים בלי להותיר מקרבן הפסח האדם צריך להתארגן מראש לשיתוף עם אחרים. רק לבן חורין יש אפשרות להיות נדיב ולהתחלק במיותר. הסדר הוא חווית למידה של יציאת מצרים. המצוות של ליל הסדר מבטאות את היציאה מעבדות לחירות ולגאולה ואת השירה הפורצת כהלל על הגאולה. 
598 שיעור 22  עמידה לפני ה' לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  הרמב"ם מפרט את הדברים שמעכבים את התפילה. הטהרה הכרחית כי תפילה כוללת עמידה לפני הקב"ה - השראת שכינה. ההכנות לתפילה שאינן מעכבות נובעות מתפיסת התפילה כעמידה בפני המלך. נדון בתוכן הברכות עצמן ובבקשה לקבלת התפילה. 
599 שיעור 24  בין שבת ליום טוב לגרסת Word הרב עזרא ביק  בשבת לא יוצרים כדי להאזין לצירה שפועמת מתוכנו, מבפנים. לעומת זאת ביום טוב לא יוצרים כדי להאזין לנוכחותו של הקב"ה ולצמוח יותר מן הרגיל. לחגים יש תכונות שאדם לא יכול להשיגם בעצמו. לדוגמא אדם אינו יכול להשיג את החירות בעצמו אלא זקוק לכוחו של הקב"ה. בשונה משבת ביום טוב לא השביתה כשלעצמה היא העיקר אלא סילוק המפריעים החיצוניים הנגרמים מעיסוק בעבודה, במלאכות. בחול המועד יש היפרדות ממטלות שמאפשרת מספר ימים להטמעת הסגולות הטרנסצנדנטיות. את הסגולות האלו צריך לחוות במועדים בכל שנה מחדש. 

קנייני תורה

# כותרתהמחברתקציר
600 שיעור 1  פתיחה הרב אליקים קרומביין  שיעור זה הוא שיעור פתיחה לסדרת השיעורים "מ"ח קנייני תורה". בשיעור זה נראה כי "קנייני התורה" אינם רשימה של אמצעים ללימוד תורה בלבד, אלא מדובר בהדרכות, מעלות ומידות המקיפות את כל החיים הרוחניים. 
601 שיעור 4  'במיעוט דרך ארץ' לגרסת Word הרב שמואל שמעוני  שיעור זה יעסוק במידה "בתלמוד", הקניין הראשון מארבעים ושמונת הדברים שהתורה נקנית בהם. תחילה נראה כי שינון ההלכות, עוד קודם הבנתן ולימודן לעומק, קודם, לפי הדרכות חז"ל, לעיון ולהעמקה, ולאחר מכן נסביר מדוע. בהמשך נצביע על שלבים הכרחיים נוספים ללימוד. בסוף השיעור נעמוד על החשיבות בלימוד מרב דווקא, ולא רק דרך לימוד ספרים, ובכך שהלומד תמיד יראה עצמו כתלמיד. 
602 שיעור 7  בשכלות הלב לגרסת Word יש"י גזונטהייט  בתחילת המגילה אסתר מגלה פאסיביות ועושה כפי שנאמר לה על ידי מורדכי ואח"כ על ידי המלך ושריו. נקודת השינוי החלה באסתר היא כאשר אומר לה מורדכי כי עליה להחליט מי היא ומה היא עושה למען עם ישראל. עלינו ללמוד מכך על הקרבה למען עמ"י, על אכפתיות כלפי עמ"י. 
603 שיעור 9  "ביראה"; על השימוש במתודות מדעיות בלימוד תורה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  שיעור זה יעסוק במידה "ביראה", ויתמקד בשאלת השימוש של מדעי היהדות בלימוד תורה. נציג כמה גישות לשאלה זו, בין היתר את גישתו של הרב קוק. לאחר מכן נצביע על המתיחות שבין עולם המחקר לבין בית המדרש, ועל היתרונות שברכישת 'חכמה כללית' לבן תורה. בסוף השיעור נדגיש את החשיבות של הקדמת היראה לחכמה. 
604 שיעור 11  בשמחה לגרסת Word הרב אמנון בזק  שיעור זה יעסוק במידה "בשמחה", ויתמקד בהצגת היראה והשמחה כמידות משלימות החשובות לעבודת ה' בכלל, וללימוד תורה בפרט.  
605 שיעור 14  לב טוב לגרסת Word ר' אריאל ג'יאן  שיעור זה יעסוק במידה "לב טוב", תוך הצגת קשת רחבה של פירושים למידה זו. 
606 שיעור 21  במשנה לגרסת Word הרב ד"ר יעקב נגן  שיעור זה יעסוק במידה "במשנה". ללימוד המשנה יש יתרונות רבים, אך לימוד נכון שלה דורש הכרה של כלים ספרותיים שונים, העוזרים להבין את משמעותה. השיעור יציג כמה מן הכלים הללו,  ולאחר מכן ידגים כיצד הם עוזרים להבין את המשנה "כל מצוות האב על הבן..." (קידושין, פרק א', משנה ז). 
607 שיעור 25  השמח בחלקו לגרסת Word הרב דוד עצמון  בשיעור זה נעסוק במידה "השמח בחלקו". בראשית השיעור נבדוק את המידה הכללית של "השמח בחלקו", תוך ישום הדבר למידה פרטית של של קניין תורה. לאחר מכן נציין פרשנויות שרואות במידה זו של קנייני תורה מידה נפרדת ושונה מן המידה הכללית של "השמח בחלקו". 
608 שיעור 38  אוהב את המישרים לגרסת Word הרב משה אברמן  בשיעור זה נעמוד על החשיבות שביושר שבלימוד כתנאי הכרחי ללימוד תורה, ונראה שיש לו שתי בחינות: תהליך הלימוד, דהיינו ישרותו של הלומד ביחס ללימוד, והתוכן הנלמד, דהיינו הבנה ודקדוק של הסוגיה הנלמדת. לימוד כן ואמיתי מתרחש רק כאשר האמת היא נר לרגלו של הלומד, וכאשר הוא מתעמק בסוגיה לפני שהוא מציע את חידושיו. 
609 שיעור 41  נושא בעול עם חברו לגרסת Word הרב שלמה ריסקין  בשיעור זה נעסוק במידה "נושא בעול עם חבירו". נראה כמה פירושים ל"חבר" המדובר, וכיצד פרשנות זו משפיעה על הבנתנו את המידה ואת תרומתה ללימוד תורה. בסוף השיעור נראה כיצד כל זה מסביר את החשיבות של הקשר המשולש שבין האדם, זולתו, והקב"ה.  
610 שיעור 43  המביא דבר בשם אמרו לגרסת Word הרב יצחק לוי  בשיעור זה נעסוק במידה "המביא דבר בשם אמרו". ראשית, נעסוק בסוגיית הגמרא המסבירה מדוע המביא דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם, ונראה כמה פרשנויות לסוגיה. לאחר מכן נציג כמה פרשנויות לקניין תורה זה, ונראה את חשיבותו ואת תרומות ללימוד תורה. 
611 שיעור 46  מעמידו על הלשום לגרסת Word עידו טל  בשיעור זה נעסוק במידה "מעמידו על השלום", ונלך בדרכו של הרמב"ם, המסביר כי מידה זו היא חלק מקבוצת מידות העוסקת בלימוד תורה בצוותא. בהמשך נסביר כי יש לחלוק על החבר ללימוד מתוך מגמה של שלום, ולא מתוך שנאה. נראה גם את דברי הרב צבי יהודה, שהתורה מתגלה דווקא מתוך שלום הכולל בתוכו את הריבוי, כיוון שתורת אמת הינה תורה אחת המכילה את הכל. 
612 שיעור 49  מכיר את מקומו לגרסת Word הרב צבי יהודה קוק  שיעור זה יעסוק במידה "מכיר את מקומו" על פי הרצ"יה קוק זצ"ל. השיעור יעסוק בחשיבות המיוחדת של המקום למהותו של האדם בכלל וללימוד תורה בפרט. 
613 שיעור 50  "אינו שמח בהוראה" לגרסת Word אביעד פתוחי חותם  שיעור זה יעסוק במידה "אינו שמח בהוראה", ויציע שלושה פירושים למידה זו, משלוש נקודות מבט שונות: תכונותיו של הלומד, תחושותיו של הרב המלמד, ודרכי הלימוד. 
614 שיעור 51  אחרי ארבעים ושמונה לגרסת Word הרב עזרא ביק  שיעור זה הוא שיעור סיום לסדרת השיעורים. השיעור יעסוק באיכותה המיוחדת של התורה לעומת הכהונה והמלכות, ויסביר כיצד מ"ח קנייני התורה מהווים הליכה בדרכי התורה. 

תורה לשמה

# כותרתהמחברתקציר
615 שיעור 9  ההדרכה המעשית ללימוד "לשמה" לגרסת Word הרב אליקים קרומביין   

מוסר

# כותרתהמחברתקציר
616 שיעור 4  ענווה (ח"א) לגרסת Word הרב אליקים קרומביין  למידת הענווה חשיבות מיוחדת: אם האדם ירגיש כי הכל אצלו בסדר, הוא לעולם לא ינסה לתקן את עצמו ולהשתפר. אולם, ההרגשה כי "אני אפס" איננה רצויה, שכן היא תביא את האדם למצב של פאסיביות ובטלנות; דווקא הערכה עצמית גבוהה תומכת בענווה ותביא לידי תוצאות מעשיות.  

מורשת הגר''א

# כותרתהמחברתקציר
617 שיעור 3  דרך הפשט לגרסת Word הרב אליקים קרומביין  הגר''א ותלמידיו דבקו באמת ודייקנות - האם בשל כך יש להאמין יותר ל'סיפורי ליטאים'? ממה נבע בטחונו שמסקנותיו אמתיות? הגר''א דבק מאוד בפשט - במה הדבר מתבטא, ומה הן השלכות על דרכו על פסיקת ההלכה ומסורת הלימוד הליטאית?  
618 שיעור 4  התורה כמהות אחת לגרסת Word הרב אליקים קרומביין  האם ניתן להגיע לוודאות בפסיקת הלכה כפי שסבר הגר''א? לפי הגר''א כל התורה שבעל פה רמוזה במשניות; כיצד הדבר משפיע על לימוד התורה לפי תלמידו הגדול ר' חיים מוולוז'ין?  
619 שיעור 17  לימוד חכמות במסורת תלמידי הגר''א לגרסת Word הרב אליקים קרומביין   

אגרות ראיה

# כותרתהמחברתקציר
620 שיעור 0  מבוא לגרסת Word לגרסת html הרב תמיר גרנות  כתבי הרב קוק שייכים לסוגות שונות. שיעור זה יעסוק בתורת הרב קוק דרך עיסוק באיגרותיו. נסביר מדוע בחרנו באיגרות, ונתאר את מבנה השיעור והתכנית השנתית. לאחר מכן נביא בקצרה את תולדות הרב ואת המסגרת הכרונולוגית של כתיבת האיגרות, ונלמד על המסגרת הכללית של האגרות מתוך הקדמת הרב צבי יהודה לאגרות. 

שואה ואמונה

# כותרתהמחברתקציר
621 שיעור 1  פתיחה לגרסת Word הרב תמיר גרנות  סדרת השיעורים תבחן מקורות שונים לאור האמונה לאחר השואה. השיעורים יבחנו מספר דברים אצל דמויות שעמדו באמונתם לאחר השואה: כיצד היא השפיעה על האידיאולוגיה שלהם? כיצד היא השפיעה על החוויה הדתית או על הפרקטיקה הדתית שלהם? וכיצד היא השפיעה על התאולוגיה שלהם? באופן כללי, ישנן שתי גישות לשואה: מדובר באירוע חד פעמי שמחייב התייחסות נפרדת ומיוחדת, או שההבדל בין השואה לבין אירועים אחרים בהיסטוריה היהודית והכללית הוא כמותי, אך לא מהותי. השיעורים יעסקו, רובם ככולם, בכתבים שלידתם אחרי השואה, מתוך מבט רטרוספקטיבי. 
622 שיעור 5  השואה כעונש בהגות החרדית - מבט כללי לגרסת Word הרב תמיר גרנות  השיעור נפתח בביקורת שהופיעה במשך השנים על תורת הגמול ביחס לשואה. לאחר מכן עובר הרב לבחינה שיטתית של תורת הגמול. הרב מונה מספר הסברים שהובאו בספרות: צידוק הדין, גלגול נשמות, הסבל והאושר האמיתיים, הערכה נכונה של החטא וערבות הדדית. הסברים אלו מעלים שאלה נוקבת: כיצד אפשר לחנך לאור תפישות עולם שכאלו? 
623 שיעור 6  על הדרשה ועל הפרישה - הרבי מבעלז והרב טייכטאל אל מול השואה לגרסת Word הרב תמיר גרנות  סקירת תולדות האדמור מבעלז. לפני יציאתו את הונגריה לארץ ישראל, הוא מבטיח שליהודי הונגריה לא יקרה כל רע. הסתירה שעולה מדרשתו היא שהוא מכנה את הציונים נביאי שקר, בעוד הוא רואה עצמו כנביא אמת, אך הוא יוצא מהונגריה עם דרכון ציוני לארץ ישראל. מחלוקת בין האדמו"ר לרב טייכטאל בפירוש דרשתו של ר' אלימלך "דבר אל בני ישראל ויסעו".  
624 שיעור 10  ציונות לאחר השואה בדרשותיו של האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג לגרסת Word הרב תמיר גרנות  דרשותיו של האדמו"ר לפורים עוסקות באופן קבוע בשאלת הגאולה החלקית, כפי שעולה מתוך המגילה וכפי שהיא משתקפת בתקופתו. מחלוקת מרדכי ואסתר משקפת מחלוקת בשאלה כללית - אם יש סבל לנגד עינינו ועכשיו אפשר להציל - האם אין חובה לעשות כן בלי חשבונות? האין התעלמות מן הסבל, ואפילו למען ציפיית גאולה אמתית, בגדר אי-רגישות וחוסר-מוסריות? כיצד עונה האדמו"ר על שאלה זו? מהו מעמדה של ירושלים לאחר מלחמת ששת הימים לדעתו של האדמו"ר? 

שואה ואמונה - שנה שנייה

# כותרתהמחברתקציר
625 שיעור 3  שורשי הרשע – על המקורות של ממלכת השטן לגרסת Word הרב תמיר גרנות  נסיון להבין מהי הקרקע התרבותית עליה נבטו שורשי השואה. בחינת פרספקטיבות נוספות על מקורות הרשע הנאצי, אשר יורדות לשורשי מקורותיו, ומחזקות את הטענה כי הנאציזם היווה הופעה של רוע מטיפוס שונה לחלוטין.  

תפילת העמידה

# כותרתהמחברתקציר
626 שיעור 3  ברכת אבות (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  הברכה הראשונה נקראת ברכת אבות. הברכה מציגה את האלוקים - מקבל התפילה - בפני המתפלל. ההבנה כי אנו מתפללים לאלוקי האבות מאירה לנו את הדרך שבה עלינו להתפלל 
627 שיעור 4  ברכת אבות (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מה פירוש הביטוי "גומל חסדים טובים"? אילו "חסדי אבות" זוכר הקב"ה? מה משמעות תארי הקב"ה -"מלך עוזר ומושיע ומגן"? 
628 שיעור 6  קדושה לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מהי קדושה? מעצם הגדרתה, הקדושה שייכת לעולמו של הקב"ה. באופן פרדוקסלי, היא נמצאת דווקא בעולמנו, ואנו נדרשים להקדיש את ה'. כיצד אנו יכולים להקדיש את הקב"ה? מהו ההבדל בין הקדשת ה' לבין קבלת מלכותו? 
629 שיעור 17  ברכת המינים לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  בברכת המינים אנו מבקשים על אובדן הרשעים. איננו מסתפקים בבקשה על אובדן הרשעה, אלא אנו מבקשים שיאבדו מייצגי הרשעה בעולם - הרשעים ומלכות הזדון. ברכה זו עומדת בניגוד לעיקרון של "יתמו חטאים ולא חוטאים", אך אי אפשר לשאוף למלכות ה' בלי מלחמה בלתי-מתפשרת ברוע. 
630 שיעור 18  משען ומבטח לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  ברכה זו מדגישה את נושא הביטחון. ביטחון בה' אינו ביטחון שיהיה טוב, אלא ביטחון שאם האדם יקבל החלטות מתוך כוונות ערכיות מוסריות נכונות - הקב"ה יסייע להגשמת אותן מטרות. הביטחון אינו שהקב"ה יסייע להגשים את החלטות האדם. רק על הצדיקים, הלוקחים אחריות על סביבתם ומקבלים החלטות מוסריות וערכיות, אנו מתפללים שה' יסייע להם במלחמה למען הטוב. 
631 שיעור 19  ירושלים ודוד לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  אף שתפילת העמידה מייחדת לדוד ברכה עצמאית, הוא מופיע גם בברכת ירושלים. משמעות הצירוף בין ירושלים לבין דוד המלך היא חיבור בין הרוחני לבין הפוליטי. שכינת ה' בקרב בני האדם מחייבת חברה שיכולה לשמש בסיס לשכינה.  
632 שיעור 20  צמח דוד לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  אף שדוד מוזכר בברכת ירושלים, הבקשה על צמיחת צמח דוד מייחדת לעצמה ברכה נוספת. הזכרת המושג "צמח" מדגישה שאין אנו מבקשים רק להגיע למטרה מסויימת, אלא על ההתקדמות והצמיחה אליה. בקשת הישועה משמעותה בקשה לשלמות - הליכה אל ה', חיים של התקדמות מתמדת לעבר האין סוף.  
633 שיעור 23  מודים (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  פירוש המילה "מודים" בברכת ההודאה אינו נתינת תודה, אלא הודאה והכרה במלכותו של הקב"ה. שבועת אמונים זו מהווה המשך של עבודת העבד לרבו במסגרת התפילה.  
634 שיעור 25  שלום לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  ברכת השלום היא הברכה האחרונה של תפילת העמידה, ובה אנו נפרדים מהמלך. השלום הוא המציאות העליונה; מציאות שבה הכל אחד, שכל הניגודים שבעולמנו משתלבים לאמת אחת. בברכה זו ובברכת כוהנים אנו מבקשים על שלום וחנינה. אנו מבקשים שחוויית התפילה תמשיך להאיר בנו, והביטוי לכך הוא השלום.  
635 שיעור 26  לאחר התפילה לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  לאחר התפילה אנו אומרים "אלוקי נצור". תפילה זו היא אחת מתפילות אישיות רבות המופיעות בגמרא. עד כה דיברנו על התפילה כעבודת המלך, אך יש בתפילה גם מקום לזעקה, לשיחה ספונטנית ואישית של הנפש עם הקב"ה. לאחר סיום העבודה, לפני שיוצאים מעם המלך, יש מקום לבטא, במילים פשוטות ואישיות, את שאיפות הנפש הפרטיות. 
636 שיעור 27  כל עצמותי תאמרנה לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  קיימים דינים רבים לתנועות הגוף בתפילה, להכנת הגוף לתפילה, למקום התפילה ועוד. משמעותם של דינים אלו עולה מתוך ראיית התפילה כעמידה בפני המלך ועבודתו. עבודת המלך דורשת הכנה ועמידה בכללים נוקשים, ובכך מתקיים "כל עצמותי תאמרנה - ה' מי כמוך". 

שלוש עשרה מידות

# כותרתהמחברתקציר
637 שיעור 2  י"ג מידות: ה' ה' לגרסת Word הרב עזרא ביק  האם מונים את "ה' ה' " כשתי מידות, מידה אחת או כלל לא? למה שם הוי"ה בכלל נחשב למידה של רחמים, ומדוע התמדת נוכחות אותו שם למרות החטא נחשבת למידה נוספת ושונה מהתגלותה לפני החטא? מהו היחס בין שני שמות הוי"ה?  
638 שיעור 4  י"ג מידות: רחום וחנון לגרסת Word הרב עזרא ביק  מהו ההבדל בין רחום לבין חנון? מהו היחס בין שתי מידות רחמים אלו למידות שקדמו להן, שהיו יותר שמות כלליים של הקב"ה מאשר מידות רחמים? מה מאפיין את מידת הרחמים ומהיכן היא באה? למה בכלל יש חנינה?  
639 שיעור 7  י"ג מידות: אמת לגרסת Word הרב עזרא ביק  למה מידת האמת היא חלק ממידות הרחמים של הקב"ה? נראה שמקומה הטבעי הוא בין מידות הדין? האם זו בכלל מידה עצמאית, או שמא היא חלק ממידת החסד? למה אמת היא מידה של חסד, ואיך היא פועלת כדי לאפשר קיום לחוטא למרות חטאיו? מהי משמעותה של הבחירה החופשית של האדם? כיצד היא פועלת ומשפיעה עליו? מהו היחס בין מידת האמת למידת השלום בעולם? במה קשורה האמת לחזרתו בתשובה של האדם לאחר שיחטא? 

שיעורים בכוזרי

# כותרתהמחברתקציר
640 שיעור 1  רבי יהודה הלוי וספר הכוזרי לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  המאמר מהווה פתיחה לעיסוק בספר הכוזרי. מי היה ר' יהודה הלוי? מהיכן נטל את המתודה של הדו-שיח? מהו מקור עלילת ה"כוזרי", ומה פשר החלום בכלל וחלומו של מלך כוזר בפרט? מדוע ר' יהודה הלוי מספר שמלך כוזר התגייר כבר בסוף המאמר הראשון, ולא בסוף הספר - בסופו של הויכוח? 
641 שיעור 4  יחסו של רבי יהודה הלוי לפילוסופיה (א') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  רבי יהודה הלוי תוקף את הפילוסופיה פעמיים: בפעם הראשונה בתגובתו האמוציונלית של המלך בדבר חוסר הרלוונטיות של דברי הפילוסוף לצרכיו, ובפעם השנייה - בתשובה הלוגית, לאורך כל הספר, הדנה בשאלה האם ניתן להסתמך על ההיגיון בלבד. 
642 שיעור 11  דחיית האיסלאם לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  כמו יחסו לנצרות, ריה"ל דוחה גם את האיסלאם בעיקר בשל העובדה שהמוסלמי נזקק לתורת ישראל ולעדותו כדי להוכיח את המופתים. סיבה נוספת לדחיית האיסלאם היא כתיבת הקוראן בשפה שאינה מדוברת בכל העולם, בעוד שספר זה פונה לכל אנשי העולם. למעשה, אלו הן הנקודות המבחינות בין הדתות שהתחילו מהשכל לבין היהדות שתחילתה בהתגלות. 

ליקוטי מוהר''ן

# כותרתהמחברתקציר
643 שיעור 1  ח"ן, חכמה ומלכות לגרסת Word הרב דן האוזר   

הגותו של רבי נחמן

# כותרתהמחברתקציר
644 שיעור 3  פשיטות- חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  השיעור עוסק בעקרונות העולים מחלקו השני של ה"מעשה מחכם ותם". מצד אחד, מלכו של עולם מתאווה להתגלות ולמלוך על האדם; אך מצד שני, ההשתהות של האדם ושאיפתו להוכחות לוגיות ושכליות - הן הגורמות לו לשקוע בספיקות ולא להגיע עד הקב"ה. 
645 שיעור 7  ממלא כל עלמין לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  השיעור עוסק במחלוקת הידועה: האם הקב"ה 'סובב כל עלמין', או 'ממלא כל עלמין' - האם הקב"ה הוא חיצוני לעולם, או שהוא אימננטי לו. השיעור סוקר את שיטתם של הרמב"ם ושל שפינוזה. באופן עקרוני, ר' נחמן חשב שהקב"ה הוא אימננטי במציאות, אך שיטתו שונה מהותית משיטתו של שפינוזה. 
646 שיעור 10  החלל הפנוי לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  למרות שיטתו של ר' נחמן בדבר האימננציה האלוקית בעולם, הוא דן בהרחבה ב"חלל הפנוי". כיצד ניתן לדבר על היעדר שכינה בתורתו של ר' נחמן? האם יש קשר בין נקודה זו לבין בחינת 'סובב כל עלמין'? מהו הפתרון לאדם שנפל למדרגה זו? 
647 שיעור 21  מחלוקת א' - אש התורה ומֶי המחלוקת לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  לכאורה נראה שבמחלוקת יש מרכיבים שליליים בלבד. לא כן סובר ר' נחמן. ישנם מצבים שלולא המחלוקת לא ניתן היה להשיג השגות מסוימות. המחלוקת נוצרת בשני אופנים: כאשר הצדיק אוצר בקרבו את תורתו, וכאשר כל היצורים האנושיים זועקים ומשוועים למים שיפיחו חיים בנשמותיהם. 
648 שיעור 22  "זומם רשע לצדיק וחורק עליו שיניו, ה' ישחק לו כי ראה כי יבוא יומו" לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  בחלקו הראשון, השיעור סוקר בקצרה את ההבדל שבין כבוד מלכים לבין כבוד ה' ואת הסיבות למחלוקת. בחלקו השני עוסק השיעור במקור נוסף של מחלוקת: רצונם של החולקים, בעומקו של דבר, דווקא להסכים עם הצדיק. דיון זה נעשה על רקע העיסוק בנושא המחשבות הזרות הבאות לאדם באמצע תפילתו. 
649 שיעור 26  הניגון(א) - ניגון של צדיקים ושל רשעים לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ממה יונק הניגון את כוחו? האם יש קשר בין ניגון של רשעים לבין ניגון של צדיקים? מהי הסכנה הטמונה בכוחו של הניגון של הרשעים? כוחו של הניגון הוא בכך שהוא יכול לחבר בין השפע האלוקי לבין האדם, בדומה ללימוד הגמרא על שלל הדעות הקיימות בה. 
650 שיעור 28  הניגון(ג): הניגון כבורר את הרוח לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  הדרך להישמר מנפילה מ'טוב עין' ל'רע עין' היא הכוח המדמה. מהו הכוח המדמה? האם יש קשר בין הניגון לבין הכוח המדמה? המאמר עוסק בשאלות אלו ובתפקידה של הנגינה בבניית המלכות בישראל, כפי שהתגלמה ביחסים שבין שאול לדוד. 
651 שיעור 29  הניגון(ד): 'יודע נגן' לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  הניגון יכול להתגבר על התאוות שמקורן בכוח המדמה בשני תנאים: שיהיה ניגון של שמחה, ושהכלי והמנגן יהיו שלמים. מטרת הניגון היא לברור את הרוח הטובה מתוך הרוח הרעה, לדון לכף זכות כל אדם ואדם ולמצוא את הנקודה הטובה והבריאה. זהו בעצם תפקידו של המנהיג. הוא צריך להיות 'יודע נגן' כדי להאיר את הנקודות הטובות בעמו, וכך לחברם למקור חיותם. 
652 שיעור 30  ניגון(ה'): ניגונו של האין-סוף לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  הניגון העליון ביותר הוא ניגונו של האין-סוף, המושר על ידי הצדיק ויכול להעלות גם את האנשים שנפלו לחלל הפנוי, המוקף על ידי האין-סוף. העיסוק בניגון זה נעשה על רקע ניתוח הסיפור 'מעשה ממלך עניו'. 

מבוא לעשר הספירות

# כותרתהמחברתקציר
653 שיעור 1  מלכות (א') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ניתן לראות שתי גישות מרכזיות בהסבר הקשר שבין האדם לאלוקים. גישה אחת - גישת הוגי ימי הביניים - טוענת שהאלוקים רחוק מאוד מן האדם, במקום ובזמן, ונשגב מכדי שיוכל האדם להתקשר איתו. גישה שנייה - גישת הקבלה ובעקבותיה החסידות - טוענת ש"לית אתר פנוי מיניה", והאלוקים נמצא בכל מקום ואף באדם עצמו. יתירה מזו: כיון ש"אין מלך בלא עם", האלוקים כביכול זקוק לאדם כדי למלוך. אלוקות קרובה זו, היוצרת קשר עם האדם ואף זקוקה לו - זוהי המלכות. 
654 שיעור 2  מלכות (ב') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  המלכות - "לית לה מגרמה כלום", הן מצד הקב"ה, שללא האדם אינו יכול למלוך, והן מצד האדם, שאינו יכול להיפגש עם המלכות בלי ויתור והסתלקות. ויתור זה בא לידי ביטוי בשלושה מישורים: התיאולוגי - האדם מפסיק להאמין בכל דבר אחר; השכלי - האדם מפנים עד כמה הוא לא מבין כלום; והמידותי - האדם חייב להיות עניו ולבטל עצמו כדי לפנות מקום לשכינה. 
655 שיעור 3  מלכות (ג') לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  הראי"ה קוק עומד על כך שההתקרבות לקב"ה נעשית דרך גילויו בעולם הזה. על כן, התפילה פותחת בשם אדנות, שהוא כינוי למלכות, ועוברת דרך כל צורכי האדם בעולם הזה. בעזרת תפילה כזו יכול האדם לרומם את עצמו ואת השכינה הנמצאת בגלות אל מקורה העליון, וזהו "ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה".  
656 שיעור 6  יסוד (ג'): צדיק יסוד עולם לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ישנה זיקה , ולעיתים אף זהות, בין השכינה לבין כנסת ישראל. שתיהן מיצגות את המלכות - ביטוי למלכות ה' בעולם. הצדיק הוא היסוד המקשר בין כנסת ישראל לקב"ה. לכן, על הצדיק להיות מקושר הן לקב"ה והן לעם ישראל כולו, בבחינת סולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. בגלל אופייה המחבר של ספירת היסוד, היא חייבת להיות מסוגלת להכיל את הכל - את כל השפע האלוקי, וכך גם הצדיק צריך להיות מסוגל להכיל את כל השפע האלוקי מחד, ומאידך - להיות מסוגל להעביר אותו לכל אחד ואחד מכלל ישראל. 
657 שיעור 7  יסוד (ד'): השבת (1) לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  לשבת יש אופי כפול. לעיתים היא מייצגת את בחינת הנקבה - המלכות, ולעיתים את בחינת הזכר - היסוד. השבת גם מושפעת מימי המעשה וגם משפיעה עליהם. מצד האדם יש בה בחינת קבלה ובחינת עונג, וזהו אף עניינה של הכפילות - "זכור" ו"שמור" - בציווי השבת.  
658 שיעור 8  יסוד (ה'): השבת (2) לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  שתי הבחינות בשבת, בחינת המלכות ובחינת היסוד, באות לידי ביטוי כבר בפסוקים בתורה ובטעמים הניתנים למצוַת השבת. רגע השיא של השבת הוא בשעת הסעודה השלישית, שעה שבה מתחברות שתי הבחינות - ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה - ולכן זוהי עת רצון, רעוא דרעוין. כפילות נוספת היא הכפילות בין דין לבין חסד, וגם ביחס אליה - בסופו של יום נוצר האיחוד בין שתי הבחינות. 
659 שיעור 11  חסד וגבורה (ג'): ההלכה והסדר לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  המתח שבין החסד לבין הגבורה בא לידי ביטוי גם בפניית האדם אל אלוקיו: האם באופן ישיר ובלתי אמצעי, כי "מלוא כל הארץ כבודו" והוא "ממלא כל עלמין", או שמא בהגבלות ובסייגים שמציינת ההלכה? האם המציאות היא כולה קודש, או מורכבת מקודש וחול? מה קדם למה: החסד לדין, או להיפך? ייתכן ששאלה זו קשורה למחלוקת האם בריאת העולם החלה מן הלילה (דין), או מן היום (חסד). 
660 שיעור 14  תפארת (ב'): הברכות - רצוא ושוב לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  בנוסח הברכות אנו פותחים בהתיחסות לקב"ה בגוף שני - "ברוך אתה", אך מייד בהמשך הברכה עוברים אנו לגוף שלישי, נסתר - "אשר קדשנו", ולא 'אשר קדשתנו'. גדולי החסידות עמדו על תופעה זו ונתנו בה טעם. בשיעור נסקרים דבריהם של רבי אלימלך מליז'נסק, רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב ורבי צדוק הכהן מלובלין. בנוסף נראה שישנה מעלה של עם ישראל כעם המסוגל לעמוד מול הקב"ה עצמו, מה שאין כן אצל יחידים מתוך העם. 
661 שיעור 15  תפארת (ג'): "אשר נתן לנו תורת אמת" לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  התורה היא מספירת תפארת, כיוון שהיא הבסיס והיסוד לעולם. התורה מורכבת, על פי הקבלה, משמותיו של הקב"ה. על פי רבי יוסף ג'קטילה, כל מילה מיצגת לבוש לשם משמותיו של הקב"ה, ועל פי הרמב"ן בפיסוק אחר של האותיות והמילים מתקבלים שמותיו של הקב"ה. על פי בעל התניא, התורה מבטאת את צמצום הרצון האלוקי ולכן מהוה את הלבוש לקב"ה, וממילא קודשא בריך הוא ואורייתא - חד הם. 
662 שיעור 18  נצח והוד (ב): 'שושביני החתן בבית שושביני הכלה' לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  ספירות נצח והוד אינן יונקות מחסד וגבורה רק בהתאמה לצד שלהן בעץ הספירות, אלא גם בהצלבה: גבורה יוצרת קשר עם נצח, וחסד עם הוד. במפגש זה יכולים הצדדים השונים של חסד ודין להשפיע אחד על השני וליצור מפגש פורה ומאוזן, שיבוא לידי ביטוי במלכות. מפגש זה ייעשה דווקא למטה, בספירות התחתונות, המייצגות את השאיפה למימוש, ולא בספירות העליונות, המיצגות את האידיאה.  
663 שיעור 21  חכמה (ב'): "החכמה תחיה בעליה" לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  רבי נחמן מתאר את ההתבוננות בעולם כהתבוננות בשכל של כל דבר. נראה שכוונתו אינה לשימוש שכלי בהתבוננות, כי אם הגעה אל החיוּת של כל דבר, אל נקודת הראשית שלו, אל החכמה. כדי להגיע למפגש כזה - אין לאדם להיעזר בכלי השכל, אלא בבחינת מלכות ש'אין לה מגרמה כלום', כדוגמת הלבנה המקבלת את אורה מן החמה. הראי"ה קוק יוצר שילוב בין כלי השכל, אותם פסל ר' נחמן, ובין התחושות והרגשות הצריכים ללוות את האדם בעבודת ה', ובכך יוצר שילוב מדהים בין מדע ורגש, חכמה ותבונה, גלוי ונעלם. 
664 שיעור 23  בינה (ב'): אני בינה לי גבורה לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  הבינה היא הראשונה בספירות המצמצמת ומגבילה, ועל כן היא הראשונה בצד שמאל - צד הדין. ישנו דמיון בין הבינה והמלכות כיון שאחת מבטאת את הדין העליון והשנייה את הדין התחתון, כפי שהוא בא לידי ביטוי. כדי להמתיק את הדינים יש לעשות זאת בשורשם, כלומר בבינה. המתקת הדין אינה העלמתו אלא יצירת הקשר בין השורש והדין - בין העונש והתועלת שתצמח ממנו. כאשר 'אם הבנים' היא גם 'אם הדינים' המענישה, הרי שהדין מומתק כיון שהוא ניתן ביד רכה ואוהבת. 
665 שיעור 27  כתר (ג'): כתר מלכות לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  הדרך להגיע לכתר, על פי רבי נחמן, עוברת קודם כל דרך השתיקה שאינה מגבילה את המציאות בהגדרות וסייגים, ובכך האדם מוותר על כבודו ונותן מקום לכבודו ולרצונו של הקב"ה להיכנס אל תוכו. שתיקה זו מתאפיינת בויתור על התירוץ, בעמידה מול הקושייה באומץ ובשתיקה, ולעיתים היא אף ויתור על עצם הלימוד בכלֵי החכמה והדעת הרגילים. כך, מתוך השתיקה והביטול העצמי, משיג האדם את האין - את הכתר. 
666 שיעור 30  אושפיזין ג': "כי הנה המלכים נועדו" - משיח בן יוסף ומשיח בן דוד לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  יוסף הוא היסוד, וכמו היסוד המקשר בין התפארת, הכוללת בתוכה את כולם, לבין המלכות, כך גם יוסף מקשר את עם ישראל מתקופת האבות בספר בראשית, דרך משה ואהרן המעלים את עצמותיו, ועד סוף כיבוש הארץ בימי יהושע כאשר הוא נקבר. כך גם משיח בן יוסף מלווה את עם ישראל בדרך להשלמת הגאולה עד לבוא משיח בן דוד. דוד הוא המלכות, הוא מייסד את כסא ה' בעולם, הוא גם נעים זמירות ישראל אשר מתוך בקשותיו האישיות, לכאורה, מיוסדת תפילת הכלל של עם ישראל. החיבור לעתיד לבא - והיו לאחדים בידך - של בית יוסף ובית דוד הוא חיבורה של המלכות עם היסוד, הנושא על גביו את שאר הספירות, וזהו החיבור של כלל הספירות מן הכתר העליון ועד המלכות בארץ. 

מבוא לחסידות

# כותרתהמחברתקציר
667 פרשת לך-לך  לדמותו של אברהם לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  בשיעור זה נבחנת דמותו של אברהם כפי שראו אותה המדרשים ובעקבותיהם גדולי החסידות. אברהם נתפס כמתחיל ומחדש, הוא פורץ דרך חדשה שלא היתה קיימת, ומורה לנו כיצד יש לסלול דרך חדשה. אברהם נתפס גם כמתנתק ומתבודד, התבודדות המובילה להקשבה עצמית ולחזרה אל עצמך. אברהם מלמד אותנו כיצד להקשיב לעולם ולראות בתוכו את קול ה' הקורא לאדם, ולבסוף מלמד גם כיצד יש למסור את נפשנו ביד ה' בבחינת "מושכני אחריך נרוצה", וללכת בעקבות ה' אל הלא נודע. 
668 תשעה באב  מלך בהיכלו או מלוא כל הארץ כבודו לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר   
669 פרשת ויקהל  שבת - 'כגונא' (א) לגרסת Word הרב איתמר אלדר  השיעור מבקש 'לגעת' בשבת מנקודת המבט החסידית. הצוהר שדרכו הוא יחדור לעולם מופלא זה, הוא נסיון פרשני חסידי לדברים הנפלאים מן הזוהר הקדוש, הנאמרים בין קבלת שבת לערבית בחלק מן המנהגים - 'כגונא'. בקטע זה יש חלוקה בין שמו של הקב"ה לקב"ה עצמו., בנוגע לאחדות כיצד מהווה השבת מפתח וכלי שאיתו ניתן להביא לאחדות 'למטה', ובעקבותיה תופיע האחדות למעלה? איך אפשר להבין את משמעותה של ה'ישיבה על הכסא', אותה מעכב ד' יתברך עד שתושלם האחדות מכח השבת למטה?  
670 פרשת פקודי  שבת - 'כגונא' (ב) לגרסת Word הרב איתמר אלדר  מהי ספירת המלכות ומה הקשר בינה לליל שבת? מדוע משתמש הזוהר בדימוי של חתן וכלה בהקשר של כניסת השבת? עד כאן ראינו שהשבת פונה לקב"ה, ובפסקה השלישית מתחדש שהיא פונה גם לעמ"י. בפיוט שאומרים בתפילת ליל שבת "לכה דודי", מי היא המזמינה את הדוד לקראת הכלה? ומי הוא הדוד? מהי המשמעות של האכילה בשבת? כיצד משפיעה השבת על הנשמה?  
671 פרשת תזריע  בצאתי לקראתך לקראתי מצאתיך לגרסת Word הרב איתמר אלדר  כיצד נבראו בתחילה אדם וחוה, האם כשני אנשים שונים או בגוף אחד? מהי הנסירה עליה מדובר, ומה מטרתה? מהו ההבדל בין זכר ונקבה? מהי התעוררות מלמטה , ומהי התעוררות מלמעלה, ומה היחס ביניהם?  
672 פרשת שופטים  מלך במשפט יעמיד ארץ לגרסת Word הרב איתמר אלדר  מהו תפקידם של השופטים? מן הפסוקים בתחילת הפרשה עולה נימה דומיננטית של הדגשת הסדר והמשפט האלקיים. איך זה מסתדר עם העובדה ש'רחמנא ליבא בעי'? האם השוטרים 'הרודין את העם אחר מצותם', הם התמונה האופטימלית של הנהגת ד' בקרב עם ישראל? ר' נחמן מדבר לע החשיבות הרבה שיש לפוסקים בעולם התורה. מדוע גנוזה החכמה האלקית בארץ, בהלכה, בפסיקה שלכאורה מצומצמת וארצית? וכיצד דרך אלו, ניתן לטפס אל החכמה האלקית ולהשיגה? האם ההלכה הפסוקה, היא המאפשרת לאדם לגעת בחכמה האלקית? האם קיום ההלכה מעמיד את ה' ורצונו אצל האדם, ומתוך כך יכול לבוא גם אל החכמה האלקית? מהי החשיבות של לימוד ההלכה?  

המועדים בחסידות

# כותרתהמחברתקציר
673 חנוכה  הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה לגרסת Word הרב איתמר אלדר  גדולי החסידות, ר' לוי יצחק מברדיטשב ו"מי השילוח", התייחסו למחלוקת האם "הדלקה עושה מצווה" או "הנחה עושה מצווה" כמתייחסת ליסודות בעבודת ה': האם עדיפה עבודה מהתלהבות או בקביעות יבשושית? ומה יעשה מי שאין לו התלהבות - יעבוד את ה' במצבו או ימתין להתעוררות האהבה בינו לבוראו? האם פרטי הדינים חשובים, או שמא ההתלהבות בעבודה הכללית?  

ליקוטי הלכות

# כותרתהמחברתקציר
674 שיעור 2  התעוררות: משמעותה של השכמת הבוקר - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב דן האוזר  ר' נחמן קובע שהזריזות היא בחינת אמונה. מהי משמעותה של אותה זריזות? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע עיון בהבדל שבין מידת הדין למידת החסד, ותוך דיון ביכולת ובצורך של האדם להיפגש עם מה שמעבר לו. 
675 שיעור 4  הלכות ציצית- הלכה ב' לגרסת Word לגרסת html הרב דן האוזר  כהקדמה לדיון בהלכות ציצית ובהיתר להיכנס בציצית לבית הכסא, דן המאמר בהבדל המהותי שבין 'כבוד מלכים', הנראה במבט ראשון כדבר חשוב אך בעצם הא ריק מתוכן, לבין כבוד א-לוקים, המוסתר והצנוע. ההבדל בין שניהם בא לידי ביטוי בשאלה 'איה מקום כבודו', שיכולה להציל את מי שנפל בספקות קשים. 
676 שיעור 8  קשר של תפילין לגרסת Word לגרסת html הרב דן האוזר  ר' נתן, בהסברו על קשר של תפילין, עורך הקבלה בין הקשר שבין יעקב לרחל לבין הקשר שבין האדם לקב"ה. עמידה של האדם מול ה' היא עמידה מול הראשית כולה, וממילא היא דורשת 'היפוך הלב', המתבטא בנאמנות ובעקשנות להחזיק בנאמנות. עמידתו של האדם מול האחר באה לידי ביטוי בנפתולי התפילין והתפילה. השיעור עוסק בנקודות אלו על רקע ניתוח הקשר שבין יעקב לרחל וללאה, המבטא את המתח שבין ה"עלמא דאיתגליא" לבין ה"עלמא דאיתכסיא". 
677 שיעור 9  בינת השכווי לגרסת Word לגרסת html הרב דן האוזר  ההבחנה המוזכרת בברכת השחר הראשונה, בין היום לבין הלילה, אינה אלא ההבחנה בין האמת לבין השקר. חוסר הוודאות אינו אלא חוסר היכולת להבדיל בין שניהם. האיבר שבו משתמש החסיד כדי להבדיל בין האמת לבין שקר הוא הלב, ולא המוח. המאמר עוסק בשאלת חוסר הוודאות, ביחס בין האובייקטיבי לסובייקטיבי, ובמשמעות ספירת ה'כתר'. כל זאת - על רקע עיון במעשה בבן מלך ובן שפחה שנתחלפו. 
678 שיעור 11  "כשתסעו וישאלו אתכם מה פעלתם, תאמרו - 'רוח' " / בין קפקא, ר' נחמן ופסח לגרסת Word לגרסת html הרב דן האוזר  הצדיק הוא המשלים והממשיך את רוח החיים של כל אחד ואחד, והוא הנותן פיתרון לחיסרון שבעולם. פילוסופים כמו קפקא וז'אק דרידה התייחסו אף הם לחיסרון, אך הפכו אותו לעצם העניין. הבדל זה בא לידי ביטוי בהבדל התהומי שבין יחס הפילוסופים למילה הכתובה ולחיי האדם לבין יחסו של ר' נחמן לאותם גורמים. הדיון בנושאים אלו נעשה על רקע פועלן של דמויות שונות: יעקב ועשיו, יונה, נח וחם, ועל רקע השקפתו של ר' נחמן אודות ההבדל שבין חמץ למצה. 
679 שיעור 14  על אמונת חכמים, מסורת וזהות בעידן פוסט-מודרני - עיון משווה עם ר' נחמן לגרסת Word לגרסת html הרב דן האוזר  מהי המשמעות של אמונת חכמים? מהו היחס בין לימוד תורה עיוני, המנותק מזרימת החיים והחיצוני לאדם, לבין לימוד תורה המגיע מתוך החיים והקשור קשר אמיץ לאדם הלומד? איזה סוג של לימוד מועדף על ר' נחמן? האם ה'מחלה' הפוסט-מודרנית הגיעה גם לבית המדרש? מהי הטענה של הפוסט-מודרניות? מהו הפתרון שמציעה מלכות בית דוד על פי הבנתו של ר' נחמן? המאמר עוסק בשאלות אלו ובהגדרה החדשה של הזהות על פי ר' נחמן, מול האין-זהות המודרנית והרב-זהות הפוסט-מודרנית. 
680 שיעור 16  "ופתח התיבה בצידה תשים" - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב דן האוזר  כהמשך למאמר הקודם, דן המאמר בהבדלים העקרוניים שבין אברהם ללוט בנוגע למידת החסד וליחס שבין ה"אני" ל"אחר", ובהסבר מדוע ר' נחמן לוקח את הפתרון מנח ו"נותן" אותו גם ללוט. 

מעגל השנה שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
681 שיחה ליום הזכרון לחללי צה"ל  שיחה ליום הזכרון לחללי צה"ל תש"ן הרב אהרן ליכטנשטיין  אורך השיעור: 0 שעות ו-45 דקות.    סוג השיעור ואיכותו 

מדרשי הלכה

# כותרתהמחברתקציר
682 שיעור 1  מדרשי חז"ל - על מה ולמה לגרסת Word לגרסת html ר' אליהו שי  ללימוד מדרשי ההלכה חשיבות גדולה בהיותם חוליה מקשרת בין התורה והתלמוד. כמו כן, לימוד מדרשי ההלכה מאפשר לעמוד על דרך לימוד התורה של חז"ל. בשיעורים אלו נלמד את מדרשי חז"ל וננסה להבין את יחס בין פשט הכתובים והדרשה. אף שנתמקד במדרשי ההלכה, נעסוק גם במדרשי האגדה שהרי גם בהם באה לידי ביטוי דרך לימוד של חז"ל.  
683 שיעור 2  מקושש זה צלפחד? לגרסת Word לגרסת html ר' אליהו שי  ר' עקיבא דורש שצפלחד הוא המקושש. נראה שדרשה זו אינו מבוססת על דימיון לשוני פורמלי אלא על הקבלה של מכלול הפרשיות. ר' יהודה בן בתירא חולק עליו ומפרש שצלפחד היה מן המעפילים. נסביר שאף דרשה זו בנויה על העובדה שצלפחד מת "במדבר", וחטא המעפילים הוא חטא שכל עניינו מדבר. 

מחשבת ההלכה

# כותרתהמחברתקציר
684 שיעור 27  מלך לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  האם מצוַת המלכת המלך היא מצווה אידיאלית, או שהיא נאמרה רק כנגד תרעומת העם? מהי שיטת השלטון האידיאלית על פי התורה? ומהו היחס הנכון בין הכהונה לבין המלוכה? 
685 שיעור 28  סמכויות שיפוט לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  מהו המעמד הרוחני של מערכת המשפט? מה ניתן ללמוד מחלוקת הדינים לרמות שונות? ומה המעמד של המלך בתוך מערכת המשפט? 

מחשבה בספר בראשית

# כותרתהמחברתקציר
686 שיעור 20  טעמי המצוות - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  האם יש טעמים למצוות? האם ראוי לנו לחפש אחר טעמים אלו, או שמא עלינו לקיים את המצוות כגזירות מלך, בלי להתיימר להבין אותן? 
687 שיעור 21  טעמי המצוות - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  בהנחה שיש למצוות טעמים - מהם טעמים אלו? בין הוגי ישראל, היו שטענו שהמצוות הן צורך גבוה, היו שציינו את ההשפעה הפסיכולוגית על מקיים המצוות, אחרים הזכירו שהמצוות הן 'סוד' הטבוע בטבע והיו שראו בהן סמלים לערכים נשגבים. בהמשך המאמר, מובאים טעמים למצווה אחת - מצוַת ברית המילה: התקדשות, קרבן, ברית לאומית ומיעוט הדחף המיני 

דרכי העיצוב של הסיפור המקראי

# כותרתהמחברתקציר
688 שיעור 5  המשך משמע לשוני נילווה: משמע משתקף לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  בשיעור זה נתעסק במשמע המשתקף: הדהוד משמעות נוסף של מילה בתודעת הקורא, אף שברורה המשמעות הראשית של המילה. נביא דוגמאות לתופעה מסיפורי יוסף בבור, מסיפור משה ואהרן במצרים והימלטות דוד משאול. המשמע המשתקף רב במדרשי שמות, ובכך מסתיים השיעור. 
689 שיעור 11  המילה המנחה א' לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  מה היא מילה מנחה ומה הם מאפייניה? בשיעור זה נתחיל את עיוניינו במילה המנחה. תחילה נגדיר ונאפיין בקווים כללים את המילה המנחה, אחר כך נתייחס למילה המנחה אצל חז"ל ונסיים במילה המנחה אצל פרשני ימה"ב 
690 שיעור 12  המילה המנחה (ב) לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  בשיעור זה נמשיך לעיין במילה המנחה. כיצד משתמש הסיפור במילה המנחה על מנת להעביר מסרים? בשיעור זה נראה שני סוגים של מסרים המועברים על ידי המילה המנחה. הדגם הראשון הוא 'הבלטת נושא העומק' והדגם השני הוא 'הענקת אווירה לסיפור'. נעיין בסיפור משיחת דוד למלך, בחטיבת תלונות בני ישראל בדרכם ממצרים להר סיני בברית סיני ובכמה סיפורים נוספים. 
691 שיעור 14  המילה המנחה (ד) לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  בשיעור זה נמשיך ונסיים את העיסוק במילה המנחה. תחילה נביא דוגמאות לשימוש במילה המנחה המביא לאירוניה: כך בסיפור שמשון והזונה העזתית וכן בסיפורים נוספים. הנחייה הפוכה היא עוד דרך למימוש המילה המנחה: הכתוב מבקש לרמוז לקורא שהמילה המודגשת דווקא אינה מתממשת. נסיים בהתייחסות לצמד מילים מנחות, ונביא כדוגמא את רא"ה שמ"ע כצמד משלים. 

תנך שמואל א

# כותרתהמחברתקציר
692 פרק ב (1)  תפילת חנה לגרסת Word הרב אמנון בזק  עיון במבנהָ ובתוכנה של תפילת חנה מגלה כמה וכמה קשיים בייחוסה לחנה. בשיעורנו ננסה לפתור קשיים אלו במסגרת פתרון בעיה כללית יותר של אי-התאמה בין מזמורים וכותרותיהם. 
693 פרק ח (1)  תנה לנו מלך לגרסת Word הרב אמנון בזק  פרק ח' מתאר את אחד האירועים הדרמטיים במקרא: בקשת ישראל למלך. פרשת מלך כתובה בתורה, ואף על פי כן הגיבו הקב"ה ושמואל עצמו בשלילה רבה לבקשה. בשיעור ננסה לבאר: מדוע? האם מלוכה בישראל היא תופעה חיובית או שלילית? 
694 פרק ח (2)  משפט המלך לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר שביקשו ישראל מלך, נשלח שמואל לתאר את "משפט המלך". שמואל מתאר תיאור קודר את העתיד לקרות. האם תיאורו של שמואל מבטא מציאות לגיטימית? מה ביקש שמואל להשיג בתיאור זה, ובאילו אמצעים הוא נקט? על זאת ועוד - בשיעור שלפנינו. 
695 פרק ט (1)  המפגש הראשון עם שאול לגרסת Word הרב אמנון בזק  בפרק ט' אנו פוגשים לראשונה בדמותו של שאול, בסיפור ארוך שבו מחפשים שאול ונערו את האתונות. מה טיבו של סיפור זה? עיון בסיפור מגלה תובנות משמעותיות בדבר אופיו של שאול ובאשר למידת התאמתו להיות המלך הראשון בישראל. 
696 פרק י (1)  האותות לשאול לגרסת Word הרב אמנון בזק  שמואל שולח את שאול לדרך שבה הוא אמור לקבל שלושה אותות, אשר יבססו את רעיון משיחתו למלך. מה טיבם של אותות אלו? מה חשיבות הפתגם "הגם שאול בנביאים"? מדוע לא סיפר שאול לדודו על משיחתו למלך? 
697 פרק י (2)  המלכת שאול לגרסת Word הרב אמנון בזק  סיפור המלכת שאול מעורר כמה קשיים: מדוע השתמש שמואל דווקא בדרך של הטלת גורל? מדוע נחבא שאול אל הכלים, אף שידע שייבחר בגורל? ולמה לא יידע שמואל את שאול מראש על הטקס? על שאלות אלו ואחרות - בשיעור שלפנינו. 
698 פרק יא  המלחמה עם עמון (חלק ב) לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר שהתמנה שאול למלך בפרק י', עולה נחש העמוני על יבש גלעד בפרק י"א, מבלי שאיש פונה אל שאול לעזרה. שאול חוזר מעבודתו עם הבקר, ורק אז שומע במקרה על המאורעות. מה פשר תופעה זו? כיצד ניתן לקרוא את פרק י"א לאחר פרק י'? על המשך התיאור הכפול בפרקי מלכות שאול - בשיעור שלפנינו. 
699 פרקים יג-יד  המלחמה הראשונה עם הפלשתים לגרסת Word הרב אמנון בזק  "בן שנה שאול במלכו ושתי שנים מלך על ישראל": האומנם?! מה טיבו של פסוק זה?בהמשך השיעור נדון בפתיחת המרד בפלשתים על ידי שאול ויונתן, ונעמוד על המסר הטמון במערכה זו, שהיא חסרת תקדים מבחינת הפערים שבין הכוחות. 
700 פרקים יג-יד  המלחמה הראשונה עם הפלשתים (חלק ב) לגרסת Word הרב אמנון בזק  שאול מאבד את מלכותו משום שלא חיכה לשמואל. למה התעכב שמואל עד לרגע האחרון? לאיזה אירוע בתורה מקביל הסיפור, ומה משמעות ההקבלה? 
701 פרק טו  מלחמת שאול בעמלק (חלק א) לגרסת Word הרב אמנון בזק  מצוות מחיית עמלק מעוררת שאלות מוסריות רבות, שלחלקן נתייחס בשיעור זה: מדוע הצטוו בני ישראל למחות את זכר עמלק? מה משמעות הפנייה של שאול לקיני לסור מתוך עמלק? מה היה חמור כל כך בהשארתו של אגג מלך עמלק בחיים? 
702 פרק טו  מלחמת שאול בעמלק (חלק ב) לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר שעמדנו על הסיבה להשארת אגג מלך עמלק בחיים, יש להבין מדוע מעשה זה כל כך חמור, עד שגרם לשאול לאבד את מלכותו. השיעור יעסוק בין השאר בשאלה זו, ובהיבט העקרוני של הנאה משלל מלחמות שבא בהן ציווי על החרמה מלאה. 
703 פרק יח (2)  נישואי דוד ומיכל לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר שהתחייב שאול לתת את בתו למי שיכה את גלית, עליו לעמוד בהתחייבותו כלפי דוד. האם שאול אכן נוהג ביושר בנושא זה? ומה טיבה של מערכת היחסים הייחודית שבין מיכל לבין דוד? 
704 פרק יט (1)  בריחת דוד לגרסת Word הרב אמנון בזק  ניסיונות הפגיעה של שאול בדוד עוברים לשלב חדש. כיצד מתמודד דוד עם המציאות החדשה? מה המשמעות הרעיונית של השימוש שעושה מיכל בתרפים ובכביר העזים בסייעה לדוד להימלט מיד שאול? 
705 פרק כ (1)  בין יונתן לדוד לגרסת Word הרב אמנון בזק  קשיים משמעותיים עומדים בפני המנסה לקרוא את פרק כ' ברצף עם פרק י"ט. מדוע מופתע יונתן מדברי דוד כי שאול רוצה להרגו? וכיצד מצופה מדוד להשתתף בסעודת החודש, לאחר שזה עתה נמלט בעור שיניו משליחי שאול שבאו לעשות זאת? מה עומד מאחורי תופעות אלו? 
706 פרק כא  דוד בנוב לגרסת Word הרב אמנון בזק  דוד בורח אל אחימלך בנוב ומקבל ממנו סיוע. בסופו של דבר, מוצאים אחימלך ובני משפחתו להורג בגלל מעשה זה. מה מידת האחריות של דוד להריגת כוהני נוב? האם נענש על כך? 
707 פרק כה  פרשת נבל הכרמלי (ח"א) לגרסת Word הרב אמנון בזק  המקרא מתאר את בקשתו של דוד מנבל הכרמלי ואת דחייתה. האם הייתה הצדקה לבקשה זו, או שמא הצדק עם נבל? באילו דרכים מביע המקרא את שיפוטו בנושא זה? 
708 פרק כה  פרשת נבל הכרמלי (ח"ב) לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר סירובו של נבל לבקשת עבדי דוד, מבקש דוד לפגוע בנבל. האם צדק דוד בכך? באילו דרכים מביע המקרא את עמדתו בנושא? וכיצד הצליחה אביגיל לשכנע את דוד לחזור בו מכוונותיו? 
709 פרק כה  פרשת נבל הכרמלי (ח"ג) לגרסת Word הרב אמנון בזק  בשיעור זה נסיים את פרשת דוד ונבל. במה זכה דוד, שאביגיל הצילה אותו מן החטא? מה פשר תגובתו של נבל לדברי אביגיל? ומה משמעותה של חתימת הסיפור, העוסקת במערכות היחסים שבין דוד לנשותיו? 
710 פרק כז  ימי צקלג לגרסת Word הרב אמנון בזק  דוד בורח שנית לפלשתים ומקבל מאכיש את צקלג, המשמשת לו כבסיס ממנו הוא פועל נמרצות כנגד השבטים הנודדים בדרום. כיצד רואה המקרא את מעשיו של דוד? האם צדק דוד בשעה שלא החיה איש ואישה, ובשעה שגילה, כלפי חוץ, נאמנות רבה לאכיש מלך גת? 
711 פרק כח  שאול בעין דור (חלק א) לגרסת Word הרב אמנון בזק  שאול שואל בה', אך ה' מסרב לענות לו. מדוע? מה גרם לשאול לפנות לבעלת האוב? כיצד ידעו בעלת האוב ושאול כי שמואל הוא זה שעלה באוב? שיעור זה עוסק בחלקו הראשון של הסיפור הדרמטי שהתרחש בעין דור, ערב מותו של שאול המלך. 
712 פרק לא  מות שאול לגרסת Word הרב אמנון בזק  שאול המלך יוצא לקרב האחרון בידיעה שהוא עומד למצוא בו את מותו. שיעור זה יעסוק בגבורתו של המלך שאול, בקבורתו ובקשר שבין שניהם. 
713 פרק כ (2)  פרשת החצים לגרסת Word הרב אמנון בזק  בשיעור זה נמשיך לעקוב אחר התפתחותה של מערכת היחסים בין דוד ויונתן על רקע הניסיון לדעת מה כוונותיו של שאול כלפי דוד. בין השאר נעסוק בשאלה מה היה הצורך בחידת החצים, אם ממילא נפגשו דוד ויונתן ישירות בסופו של דבר. 

תנך שמואל ב

# כותרתהמחברתקציר
714 פרק ב (1)  פיצול הממלכה הראשון לגרסת Word הרב אמנון בזק  פרק ב' פותח את תקופת המלכות הראשונה של דוד – מלכותו על יהודה בחברון. מדוע הצעד הראשון שעשה דוד כמלך הוא פנייה לאנשי יבש גלעד? מי האשם בחלוקת עם ישראל לשתי ממלכות – מלכות איש בושת על ישראל ומלכות דוד על יהודה? 
715 פרק ג (3)  יואב הורג את אבנר לגרסת Word הרב אמנון בזק  ניסיונו של אבנר בן נר לאחד את הממלכה נכשל, בגלל הריגתו בידי יואב. מהי עמדת המקרא בפרשה זו? מה גרם המעשה לדוד, וכיצד הגיב דוד על כך? 
716 פרק ד (2)- ה (1)  הריגת איש בושת ומשיחת דוד למלך על ישראל לגרסת Word הרב אמנון בזק  סופם של רֵכָב ובַעֲנָה: מדוע נהג דוד בדרך זו? ולמה חשבו רכב ובענה שתגובתו תהיה שונה? חלקו השני של השיעור ידון בפסוקים הראשונים של פרק ה', שבהם מתוארת משיחת דוד על כל ישראל. 
717 פרק ה(2)  כיבוש ירושלים לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר שהומלך על כל ישראל, פונה דוד לכבוש את יבוס-ירושלים ולהפוך אותה לעיר הבירה. מדוע בחר דוד דווקא בירושלים? מה פשרם של הפסוקים הקשים בפרק בעניין העיוורים והפיסחים? ומהו 'הצינור'? 
718 פרק ה(3)  התבססותה של מלכות דוד לגרסת Word הרב אמנון בזק  פרק ה' מתאר מהיבטים שונים ובמבנה ספרותי מעניין את ביסוסה של מלכות דוד. השיעור יעסוק במבנה הפרק, במשמעותן של המלחמות הראשונות עם הפלשתים ובחידת ילדיו הראשונים של דוד בירושלים. 
719 פרק ו (2)  העלאת הארון וצחוקה של מיכל לגרסת Word הרב אמנון בזק  כיצד הצליח דוד לתקן את הפגמים שהתגלו בהעלאת הארון הראשונה? למה צחקה מיכל לדוד, ומדוע הגיב דוד בחריפות גדולה כל כך? מדוע לא היה למיכל ילד עד יום מותה? 
720 פרק ז (2)  חזון נתן: מלכות הנצח של בית דוד לגרסת Word הרב אמנון בזק  ה' אמנם דחה את בקשתו של דוד לבנות את בית המקדש, אך הוא הבטיח לו מלכות נצח בעם ישראל. האם יש קשר בין הדברים? האם מלכות הנצח הזו מותנית? כיצד הגיב דוד על חזון נתן? 
721 פרק י(1)  דוד ומשלחת המנחמים לעמון לגרסת Word הרב אמנון בזק  מחווה של רצון טוב שעשה דוד – שליחת מנחמים למלך בני עמון – הסתיימה במפח נפש ובהשפלתם של חברי המשלחת. מה הסיבה הרוחנית להשפלה זו? 
722 פרק יב(2)  העונש והתשובה לגרסת Word הרב אמנון בזק  השיעור עוסק בעונשים שהוטלו על דוד, בוחן את השאלה מדוע לא איבד דוד את מלכותו בעקבות הפרשה – הנראית כחמורה הרבה יותר מחטאיו של שאול קודמו – וננסה להבין את התנהגותו של דוד לאחר מות הבן. 
723 פרק י"ב (4)  סיומה של מלחמת עמון וסיכום היחידה לגרסת Word הרב אמנון בזק  נפתח באפילוג לפרשת דוד ובת שבע: כיבוש רבת בני עמון. לאחר מכן נסכם את עיקרי הדברים שלמדנו השנה, מתקופת מלכותו של דוד על שבט יהודה ועד התמודדותו עם פרשת בת שבע. 
724 פרק י"ז (2)  דוד עובר את הירדן לגרסת Word הרב אמנון בזק  אף על פי שעצת חושי התקבלה, דוד ממהר לברוח לעבר הירדן. מה משמעותו של צעד זה? מי סייע לדוד בעבר הירדן, ומה המשמעות הסמלית הנלווית לסיוע זה? 

עיונים ביחזקאל

# כותרתהמחברתקציר
725 שיעור 1  רקע היסטורי ומבוא ד"ר טובה גנזל  כפתיחה לספר יחזקאל, השיעור עוסק ברקע ההיסטורי לנבואות בספר, ונותן תיאור כללי של מהלך הספר. 
726 שיעור 4  מעשים סמליים ופשרם (א) ד"ר טובה גנזל  שלא כמו נביאים אחרים, יחזקאל מצווה בראשית תקופת נבואתו לשתוק, ולאחר מכן פותח במעשים סמליים. ננסה להסביר את אופיה המיוחד של הנבואה לאור אופיו של העם שמקבל את הנבואה. 
727 שיעור 5  מעשים סמליים ופשרם (ב) ד"ר טובה גנזל  סיום המעשים הסמליים מלווה בנבואת פורענות קשה שהיא הנמשל למעשים שנעשו לפניה. הנביא מתאר כאן את חומרת מעשי העם, ואת העונש הקשה שצפוי להם בגללם. 
728 שיעור 11  סופם של מלכי יהודה (י"ט) ד"ר טובה גנזל   
729 שיעור 17  תחילת הסוף – חרב ה' בידי מלך בבל ד"ר טובה גנזל   
730 שיעור 25  עתידה של ממלכת ישראל (ל"ז, טו-כה) ד"ר טובה גנזל   

שיעורים במגילת אסתר

# כותרתהמחברתקציר
731 שיעור 1  זמנה של המגילה: בין בית המלך לבית המקדש לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  נראה שהאירועים המתוארים במגילה התרחשו כשלושים שנה לאחר שיבת ציון. עובדה זו מעוררת בנו אי נוחות: בעוד היישוב היהודי בארץ ישראל נאבק על קיומו נהנים יהודי שושן מסעודות פאר שמארגן המלך. המגילה מקבילה בין בית אחשורוש ובין בית ה' בירושלים, וממנה וממדרשי חז"ל ני 
732 שיעור 2  מהיכן להתחיל את הסיפור? לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  לכאורה ניתן היה להתחיל את סיפור המגילה בגזירות המן בפרק ג'. הבחירה להקדים את סיפור משתה אחשורוש ובחירת אסתר מלמדת על 'הקדמת רפואה למכה' ונותנת רקע חשוב על היהודים בשושן ועל המלך אחשורוש. 
733 שיעור 3  מלך אדיב או מלך יהיר? לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  קריאה מדוקדקת בסיפור משתה המלך מראה כי כותב המגילה לועג לאחשורוש, המלך האדיב. סירוב ושתי לבוא בפני המלך נובע ככל הנראה מהיכרותה את אווירת הפריצות במשתים אלו. לשון המגילה יוצרת השוואה בין סירובה של ושתי וסירובו של יוסף לאשת פוטיפר. 
734 שיעור 4  בין המלך ושריו לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  תיאור אסיפת חכמי המלך לדון במלכה ושתי תורם לגיחוך של המלך ושל חוקיו. נשווה בין אגרות ממוכן לאגרות המן, ובין סיפור זה ובין סיפור העברת המלכות משאול לדוד. 
735 שיעור 5  בחירת מלכה למלך לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  כדי לעמוד על יחס המגילה לתהליך בחירת המלכה החדשה נשווה את הסיפור לסיפור דוד ואבישג, ולאיסוף התבואה בידי יוסף. נראה איך מבנה הסיפור ולשונו מדגישים את האבסורדיות שבו ואת הטרגדיה האישית של אסתר. 
736 שיעור 6  הצגת מרדכי ואסתר בפרק ב' לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  המדרש מקשר בין המצג של מרדכי למשה, שאול ודוד - ובעצם מלמדנו שגם מרדכי נבחר בידי ה' להושיע את ישראל. נדון בשאלה מדוע אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה והאם רצתה אסתר להיבחר למלכה. 
737 שיעור 7  ניסיון המרידה במלך וגדולת המן לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  הסיפור על בגתן ותרש משאיר שאלות רבות פתוחות. נראה כי עיקר תפקיד הסיפור במידע שבו ואין צורך לנסות להשלים את הפרטים החסרים. נסביר את משמעות הביטוי "אחר הדברים האלה", ונדון בפסוקים המתארים את עליית המן. 
738 שיעור 10  "אם על המלך טוב יכתב לאבדם" -האם יודע המלך על גזירות המן?(חלק א) לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  מדוע מזכיר מרדכי את "פרשת הכסף" כאשר הוא מספר לאסתר על גזרת המן? עיון מעמיק בסיפור משתה אסתר השני מראה שככל הנראה אחשורוש לא היה מודע לגזירת השמדת היהודים. 
739 שיעור 11  האם יודע המלך על גזירות המן? (חלק ב') לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  המן מבקש מהמלך בלשון עמומה "לאבדם". בעקבות השאלות מהשיעור הקודם נפרש שהמן הטעה את המלך לחשוב שהוא מתכוון למכור את העם לעבדים ולשפחות. פרשנות זו מסבירה את הדגשת הכסף בדברי מרדכי ואת הפתעת המלך כאשר אסתר מספרת לו את דבר הגזירה. האם פרשנות זו מסירה מאחשורוש  
740 שיעור 13  מיהו 'גיבור' מגילת אסתר? לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  נראה שבתחילת המגילה מרדכי הוא ה'גיבור' ואילו בהמשך המגילה אסתר היא שמניעה את העלילה. בסוף המגילה שניהם גיבורים במקביל. המלך אחשורוש משמש אנטי גיבור וכך דוחף אותנו לחפש את הגיבור החבוי - מלך מלכי המלכים. 
741 שיעור 15  "עץ גבוה חמישים אמה" לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  תלייה על עץ היא עונש למורדים במלכות. המן, האחראי על בטחון המלך, זומם להאשים את מרדכי במרידה, אך אינו יודע שמרדכי "מחוסן" מפני האשמות שכאלה. לעומת זאת המלך מתחיל לחשוש שהמן מתכנן מרידה. 
742 שיעור 16  "אלה ברכב ואלה בסוסים..." -למשמעות מעשה הסוס לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  מה תפקיד מעשה הסוס? נציע מספר הצעות פרשניות ונראה שמעשה הסוס עומד במוקד הסיפור ומורה על התהפכות העלילה. הארמז המקראי לחליצה טוען במשמעות אירונית את המשפט "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו" 
743 שיעור 18  משתה אסתר השני לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  השוואה בין שני המשתאות מראה כי במשתה השני יש קירבה גדולה יותר בין אסתר למלך. נעסוק בתיאור המשתה ובדרך הניסוח של דברי אסתר. 
744 שיעור 19  "וגם חרבונה זכור לטוב" לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  מהו תפקידו של חרבונה? נשים לב שחרבונה מפיע גם כאחד הסריסים בסיפור ושתי. בשני הסיפורים הוא מקדם את כעס המלך על אדם שקרוב אליו וכך מפנה מקום למרדכי ואסתר. 
745 שיעור 26  גבורת המלך וגדולת מרדכי (פרק י') לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  סיום המגילה בגדולת אחשורוש שמה את כל הסיפור בפרופורציות הראויות. זהו סיפורו של אחשורוש ומלכותו ולא סיפור יהודי, כל גדולת מרדכי תלויה במלך ההפכפך. הסתכלות זו עולה גם מההשוואות הרבות ליוסף לאורך כל המגילה. יוסף זכה לגדולה, אך עם מותו שועבדו היהודים במצרים.  

מגילת רות

# כותרתהמחברתקציר
746 שיעור 6  משפחתו של אלימלך: הטוב, הרע, והחוטא לגרסת Word ד"ר יעל ציגלר   
747 שיעור 8  נעמי, אשתו של אלימלך לגרסת Word ד"ר יעל ציגלר   

ההפטרות

# כותרתהמחברתקציר
748 פרשת שקלים  "ויכרות יהוידע" - הפטרת פרשת שקלים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  על הקשר שבין פרשת שקלים לבין פורים, ועל האופן שבו ההפטרה משלימה את האמור בפרשה. כפי שזו עוסקת בחובה המינימלית שהכל שווים לגביה, זו עוסקת בנדבה, המאפשרת ביטוי אישי לכל אחד ואחד, לפי כוחו ולפי נדבת לבו. 
749 פרשת חיי-שרה  "והמלך דוד זקן" - טוב אחרית דבר מראשיתו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  מההפטרה עולה השוואה מעניינת בין אברהם אבינו לבין דוד המלך. שניהם בונים ומייסדים, שניהם מנהיגים את עם ה', אך בעוד העברת הירושה בביתו של אברהם היא פשוטה וחלקה, בביתו של דוד היא רוויה בתככים ובבעיות.  
750 פרשת מקץ  לב מלכים ולב הורים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  ההפטרה יוצרת הנגדה בין חלומו של פרעה, התמוה והבלתי-ברור, לבין חלומו של שלמה, הפשוט וגלוי. כמו כן, נוצרת הקבלה בין יוסף, הפותר בחכמתו את חלום פרעה, לבין שלמה, המכריע בחכמתו במשפט שלמה בין האם האמיתית לבין האם המזוייפת. 
751 פרשת ויחי  "ויקרבו ימי דוד למות" - שתי צוואות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  יעקב אבינו ודוד המלך מוסרים שניהם צוואה לפני מותם. מטרת שתי הצוואות היא דומה: לקבוע ולייצב את ההנהגה ביד הראוי לה.  
752 פרשת תרומה  "וה' נתן חכמה לשלמה" - המשכן והמקדש לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  מהו היחס בין המשכן לבין המקדש? שניהם מהווים קיום של מצווה אחת, אך המשכן הוא מפעל עממי שבו הקב"ה נגרר אחרי בני ישראל ואילו המקדש הוא מפעל ממלכתי של שלמה, שבו העם הולך בעקבותיו של הקב"ה. 
753 פרשת ויקרא  "עם זו יצרתי לי" - מבוא לתורת כוהנים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  בעיקרה, תוכחת ישעיהו ממוקדת בקרבנות שישראל מקריבים, ולא באלו שישראל לא הקריבו. עוד מוכיחה ההפטרה נגד עבודה זרה, ומזכירה כי עם ישראל נוצר להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש. 
754 פרשת קורח  גלגל ההיסטוריה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  מה בין טענת קורח ועדתו כלפי משה לבין טענות בני ישראל כלפי שמואל אודות מינוי המלך? מדוע יחסו של הקב"ה לשתי הטענות האלו הוא כה שונה? 

עיון בהפטרות

# כותרתהמחברתקציר
755   הקדמה לסדרת השיעורים לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  מהות תקנת קריאת ההפטרה ותוקפו: הגישה הלימודית והגישה החוויתית בקריאת התורה בשבת. תכלית ההפטרה היא השמעת עמדתה הרוחנית של הנבואה באזני המתפללים בנושאים העומדים על סדר היום של חייהם. אין חיוב אך יש מנהג לכלול את ההפטרה במנהג שמו"ת (שניים מקרא ואחד תרגום). 
756 הפטרת ויחי  סכנה כפולה לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  למלך מהות כפולה: מחד - יש לו מעמד אישי ייחודי, מאידך - הוא משמש כראש מדינה. את צוואת דוד לשלמה ניתן לבחון על פי שתי המהויות. 
757 הפטרת בא  חורבן ממלכת מצרים לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  ההפטרה מתארת את המחיר הכבד שמצרים תשלם על השעבוד ועל חטאיה, כמקביל למהלך המכות של פרשת בא, הפוגעות פגיעה ממשית בממלכה המצרית. 
758 הפטרת יתרו  הנשגב המשגיח לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  ההפטרה בישעיהו סובבת סביב המתח העולה מהקשר בין האדם בעולם המצומצם לה' שנמצא מעבר לעולם. במתן תורה הקב"ה יורד אל תוך עולמינו ואילו בהפטרה ישעיהו עולה אל כסא הכבוד. ישנו מתח מובנה שהקב"ה נשגב ומרומם מן העולם אך מעורב בו. השיעור עוסק בפסוק "קדוש...מלא כל הארץ כבודו". עדות ישעיהו על עצמו כי הוא "טמא שפתיים" מבטאת את המתח שבין האדם כיצור חמרי המקבל את דבר ד' הרוחני שמעבר לעולם החומר וכתשובה המלאך מקדיש את ישעיהו על ידי נתינת הגחלת על פיו. מתח נוסף קיים בין היותו של הנביא אדם בעל בחירה להיותו שליחו של מקום המעביר את דברי ה' ללא בחירה. המשך ההפטרה עוסקת בעיניינים ארציים והדבר מבטא שהאל שהוא קדוש וטרסנדנטי נוכח בתוך עולמינו. 
759 הפטרת זכור  שאול בעמלק לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  מצוות מחיית עמלק צריכה להיעשות אך ורק מתוך ציות לצו האלוקי ללא שיקולים אישיים וזרים כלשהם. בכך ששאול חומל על הצאן הוא מערב שיקולים אישיים בקיום המצווה. כמו כן הוא עלול לגרום לחילול השם כי ניתן לטעון שהריגת עמלק נעשתה בשביל הביזה כמו במלחמות רגילות אחרות. ברור ששאול מתכוון לצאת למלחמה דתית ולא פוליטית והוא חושב שהוא קיים את הציווי. הוא אינו מבין שבכניעה לעם המבקש את הצאן והבקר יש כשל מנהיגותי שלו כמלך מנהיג. התיקון יעשה על ידי מרדכי "ובבזה לא שלחו את ידם" 
760 הפטרת החודש  חידוש הברית ושאלת הנשיאות לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  הקרבנות שבהפטרה שביחזקאל הם קרבנות ימי המילואים (קרבנות הנשיאים) וקרבן פסח. עקרון המילואים הוא התחלת הקדושה במשכן ועקרון קרבן פסח הוא התחלת קדושתו של עם ישראל. הציר השני בהפטרה הוא מעמדו של הנשיא. הנשיא כמנהיג אחראי על הבאת הקרבנות למקדש. ישנו קשר בין מלכות במקדש לכהונה: לנשיא במקדש יש תפקיד כנציג הקב"ה בדומה לכהן. 
761 הפטרת שמיני  בין אש לשלג לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  ההפטרה מתמודדת עם סוגיית מפגשו האדם עם הקודש וביטוייו המוחשיים תוך כדי הנגדה למעשה נדב ואביהוא. נדב ואביהוא חוטאים בגלל אהבת ד' מתפרצת, המתעלמת ממידת היראה. דוד חוטא בחוסר איזון בין הששון והגיל על הבאת הארון לירושלים לבין היראה. הוא זוכה לתקן זאת בהעלאת הארון בפעם השניה שבה הוא משלב בין ריקוד לפני ה' לבין זבחים. חטאו של עוזה הוא התייחסות לארון כאל רהיט שיש לשמור על נשיאתו בעגלה ללא היראה הראויה. 
762 הפטרת בהעלותך  להקדים רפואה למכה לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  הגאולה המובטחת בהפטרה בזכריה היא גאולה של אודים מוצלים מאש למרות החטאים. אולם האם הגאולה תהיה מצומצמת או שלמה תלויה במעשיהם של בני דור שיבת ציון. הנבואה היא גם ליהושע הכהן הגדול וגם לזרובבל שאמורים לעבוד יחדיו למען המטרה המשותפת: בנית בית המקדש. אמנם מלא הפוטנציאל שבגאולה לא מומש בשיבת ציון אולם יש לשמוח על ההישג החלקי. 
763 הפטרת שלח  דמותה של רחב לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  רחב הופכת לזונה כבר כילדה עקב נסיבות משפחתה. היא מנוצלת על ידי כל הבכירים ביריחו. כשהמלך מבקש את הסגרת המרגלים עודמת התנהגות של זנות - מסירה תמורת כסף מול התנהגות ערכית של חסד ואמת ומסירות נפש לטובת הכלל. רחב בוחרת להצטרף לשני ולפי המדרש אף מתגיירת. 
764 הפטרת קרח  בקשת המלך בימי שמואל לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  אין פלא שהעם מבקש מלך לאחר חוסר היציבות שבמצב של "אין מלך בישראל" בתקופת השופטים. לדעתו של שמואל מצב שבו אין שלטון יציב עדיף כי אז העם יתלה עיניו בקב"ה ויהיה ברור שכל שופט הוא שליחו. אולם יש להבדיל בין סוגי שופטים שונים. כשיש מנהיגים רוחניים כמשה ואהרן הם עדיפים ממלך אולם מנהיגים כמו השופטים שהיו "קלי עולם" אינם עדיפים על שלטון של בית מלוכה יציב. בתקופת בקשת המלך שמואל הוא המנהיג ולכן לדעתו, עדיפה הנהגתו ולא הנהגת מלך. שמואל מציג לעם את הסכנות הרוחניות הטמונות בעולם יציב שבו פחות רואים את יד ה'. 
765 הפטרת בלק  מה ה' דורש ממך לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  הנחמה שבהפטרה בספר מיכה היא ביטול התלות של ישראל באחרים ואף בכוח צבאי והבאתם להכרה שתשועתם תבוא על ידי ביטחון בה' ולא מפאת הגורם הצבאי. המכנה המשותף בין נבואת הנחמה לתוכחה שאחריה היא הדגשת התלות בקב"ה והמצב הרוחני של האדם כגורם הקובע. בלק הבין את חשיבות הגורם הרוחני ולכן מגייס את בלעם. הקרבנות של בלעם אינם מבטאים חוויה דתית פנימית אלא ניסיון לרצות בדרך מאגית את הא-ל. דבר זה עומד בניגוד גמור לעמדה שמיכה מציג שאין חשיבות לקרבנות אם הם לא מלווים בחוויה פנימית דתית עמוקה. אמת פנימית, תלות ובטחון בקב"ה, עשיית חסד ומשפט, הכרת הטוב לגבוה והצנע לכת עם הקב"ה הם המסרים של ההפטרה. 
766 הטרת פנחס  ירמיהו ומשה - שני מודלים של נבואה לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  ההפטרה היא נבואת ההקדשה של ירמיהו. השיעור עוסק בהשוואה בין הקדשת ירמיהו להקדשת משה. משה מסרב ומתנגד למינוי ואילו ירמיהו רק מבקש חיזוק. הבדל זה קשור להבדל שבין תפקידיהם: משה הוא נביא שתפקידו גם להנהיג ואילו ירמיהו הוא נביא שתפקידו להיות שופר לדברי הקב"ה. השיעור גם עוסק בקצרה בנבואת סיר נפוח הנאמרת לירמיהו ומכינה אותו לכך שהוא יהיה בעיקר נביא חורבן. 
767 הפטרת שופטים  בין הפטרתנו ל"נחמו" לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  מהשוואה בין תחילת הפטרת פרשת שופטים לבין הפתיחה להפטרת "נחמו" עולה שקיימות הקבלות רבות ביניהן. החזרה היא חלק מהתהליך הנפשי של הנחמה. תפקיד שני לחזרה הוא הפירוט, יש פה הרחבה של החששות והפחדים של ישראל שהוזכרו באופן כללי בהפטרת "נחמו". תפקיד שלישי לחזרה הוא פיתוח הענין וקידום העלילה. הנביא מתמקד בפחד כשלעצמו כבעיה. 

פרקי אלישע

# כותרתהמחברתקציר
768 מבוא  מבוא קצר לפרקי אלישע לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  בדרך כלל ה' ממנה את הנביא. הקשר בין ה' לנביא הוא אישי, ואינו קשור לנביא אחר. לעומת זאת, אליהו הוא שממנה את אלישע לנביא, ואלישע משמש כתלמידו של אליהו. חריגה זו באה ללמד אותנו שאף שדרכו של אלישע שונה משל אליהו - היא מהווה המשך והשלמה לדרכו. 
769 שיעור 2  עליית אליהו בסערה וכניסת אלישע לתפקיד נביא תחתיו (מלכים ב' ב', א-יב) - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  לאחר עלייתו של אליהו לשמיים, הולך אלישע בדרך שבה הלך עם אליהו וממשיך להר הכרמל, מקום משמעותי בחיי אליהו. בכך הוא מבטא את היותו יורשו של אליהו. נסביר מה היתה מטרתו של אליהו בבחירת הדרך, ומדוע הוא הסתלק דווקא בעבר הירדן. נדון במבנה הסיפור, בלשונותיו ובתיחומו. כמו כן, מתוך המפגשים בין אליהו לאלישע נעמוד על היחס ביניהם ובין תקופותיהם. 
770 שיעור 3  עליית אליהו בסערה וכניסת אלישע לתפקיד נביא תחתיו (מלכים ב' ב', א-יב) - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  אלישע מבקש מאליהו לקבל "פי שנים מרוחך אלי". נדון במשמעות הביטוי "פי שניים", ונסביר את בקשת אלישע. נעמוד על תגובתו של אלישע להסתלקותו של אליהו, ונעמיק במשמעות הקריאה "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו" ובמשמעות קריעת הבגדים ונטילת אדרת אליהו. מתוך הבנת מעמד הפרידה ותגובת אלישע, נבין את משמעות היחס בין אליהו ובין אלישע יורשו, ואת היחס בין דרכיהם השונות. 
771 שיעור 4  אלישע בראשית דרכו: המאבק על ההכרה בו כיורשו של אליהו - מלכים ב' ב' (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  לאחר הסתלקות אליהו, אלישע נאבק לזכות בהכרה מצד בני הנביאים והעם. נדון בנס חציית הירדן ונסביר את חשיבות האמירה של אלישע "איה ה' א-לוהי אליהו". בני הנביאים אינם משלימים עם הסתלקותו של אליהו ומבקשים לחפש אותו. עימות זה עם בני הנביאים מהווה שלב חשוב בהכרה של בני הנביאים באלישע כיורשו של אליהו. 
772 שיעור 5  אלישע בראשית דרכו: המאבק על ההכרה בו כיורשו של אליהו - מלכים ב' ב' (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  אנשי יריחו מבקשים מאלישע לתקן את מי עירם. בבקשה זו הם מראים שהם מכירים בו כיורשו של אליהו. עם זאת, הבקשה עצמה מבטאת הבנה שדרכו של אלישע היא אחרת מדרכו של אליהו. בניגוד לאליהו, שמעשהו הראשון כנביא היה מניעת מים, אלישע ממתיק את מי יריחו ובכך מתקן וממתיק את דרך רבו - אליהו. 
773 שיעור 6  אלישע בראשית דרכו: המאבק על ההכרה בו כיורשו של אליהו - מלכים ב' ב' (ח"ג) לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  התקלסות הנערים באלישע היא חלק ממאבקו לזכות בהכרה כיורשו של אליהו. בעזרת הבנה זו, נסביר את משמעות הקריאה "עלה קרח", את תגובתו החריפה של אלישע ואת דרך הענישה - דובים.  
774 שיעור 7א  המלחמה במואב - עיוני מבוא (מלכים ב' ג', ד-כא) - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  עיון זה הוא פתיחה לסדרת עיונים על סיפור המלחמה במואב (מל"ב ג). נעמוד על מבנה הסיפור והנושאים המרכזיים בו. 
775 שיעור 7ב  המלחמה במואב - עיוני מבוא (מלכים ב' ג', ד-כא) - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  עיון זה הוא פתיחה לסדרת עיונים על סיפור המלחמה במואב (מל"ב ג). נעסוק ברקע הגיאוגרפי-פיזי, ההיסטורי-מדיני והאקלימי החשוב להבנת הסיפור. 
776 שיעור 8א  המלחמה במואב - עיוני מבוא (מלכים ב' ג', ד-כא) - ח"ג לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  נשווה את המלחמה במואב למלחמת אחאב ברמות גלעד. בשתי המלחמות בולטת השתתפותו של יהושפט מלך יהודה. הנביא ביקר את השתתפותו של יהושפט במלחמה לצד אחאב, ונראה שיהושפט חזר בתשובה על שיתוף הפעולה עם בית אחאב. אם כן, מדוע כאן חוזר יהושפט לשתף פעולה עם בית אחאב, ומדוע אין כל תוכחה נבואית או עונש? שאלה נוספת שנדון בה בשיעור זה נוגעת לציוויו של אלישע לפגוע בעצי מואב ולהותיר "אדמה חרוכה". האם אין ציווי זה עומד סותר את דברי התורה להשחית עצי פרי במלחמה? 
777 שיעור 9  המלחמה במואב - מלכים ב' ג', ד-כז (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  שיעור זה מוקדש למצבת מישע. נדון בנוסח המצבה ובתוכנה, ונעמוד על הרקע הגיאוגרפי לאירועים המתוארים בה ועל זמנם. 
778 שיעור 10  המלחמה במואב - מלכים ב' ג', ד-כז (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מהו היחס בין מצבת מישע לבין הכתוב במקרא? מדוע הדברים המפורטים במצבת מישע אינם מתוארים במקרא, וכיצד מצבת מישע מתאימה לנבואות המתייחסות למואב? 
779 שיעור 11  המלחמה במואב - מלכים ב' ג', ד-כז (ח"ג) לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מצבת מישע תורמת רבות להבנת סיפור המלחמה במואב. נראה איך המצבה מסבירה רבות מן השאלות שהתלבטנו בהן בעיונים הקודמים: תוואי המלחמה, הסיבה להשתתפותו של מלך אדום, הסיבה לציוויו החריג של אלישע להשחית את מואב, והסיבה ליחס הדו-ערכי למלחמה כפי העולה מן הכתובים. 
780 שיעור 12  המלחמה במואב - מלכים ב' ג', ד-כז (ח"ד) לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המלחמה מסתיימת בעקבות מעשה של מלך מואב וקצף על ישראל. האירועים המתוארים קשים ביותר להבנה, ופירושים שונים הוצעו להבנתם. נבחן את הפירושים המופיעים בחז"ל, בפרשני המקרא המודרניים ובספרו של פרופ' אליצור, ונדון בקשיים העולים מפירושיהם. לאחר מכן נביא את הפירוש של רוב פרשני הפשט מימי הביניים והלאה. 
781 שיעור 15  אלישע ואלמנת אחד מבני הנביאים - מל"ב ד', א-ז לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  האלמנה צועקת אל אלישע. הצעקה אל המלך היתה מוסד חברתי ידוע ואפשר פניה בלתי אמצעית אל המלך לבקש תיקון עוולות. נסביר מדוע האישה בוחרת לצעוק דווקא אל אישה, ואת משמעות תשובתו "מה אעשה לך". 
782 שיעור 24  אלישע והשונמית לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  בשאר סיפורי המקרא על נשים עקרות, הן סובלות מחסרון פרי הבטן ונאבקות למימוש אימהותן. בניגוד אליהן, נראה שהאישה השונמית השלימה עם עקרותה ואף אינה חשה בחסרון הבנים. אלישע אמנם מבטיח לה בן, אך אינו מכין אותה לשינוי גדול זה בחייה. גם לאחר הולדת הבן האישה השונמי 
783 שיעור 27  הנזיד והלחם - שני נסים סמוכים זה לזה. לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  נדון בשני הסיפורים וראה שאין כאן רק סמיכות בין שני סיפורים דומים אלא יחידה ספרותית אחת. לשני הסיפורים מגמה גלויה משותפת, להראות לנו את דאגתו של אלישע לתלמידיו בימי הרעב. נראה שלשני הסיפורים מגמה נוספת מהותית יותר. נחשוף את הנושא העיקרי של שני הסיפורים: לה 
784 שיעור 31  אלישע - 'הנביא בישראל' מרפא את נעמן 'שר צבא ארם' מצרעתו (ה' א-כז) לגרסת Word הרב אלחנן סמט  מפנייתו של נעמן למלך ארם ומעשיו של מלך ארם ניתן לעמוד על חוסר הבנתם את ההבדל בין הנביא בישראל לנביאי אומות העולם. הפניה למלך ישראל נבעה מחוסר הבנה של המסתתר בעצת הנערה ולכן נדונה לכישלון. כמה עצוב הדבר שאף מלך ישראל אינו מבין את ייחודו של עם ה'. 
785 שיעור 32  אלישע - 'הנביא בישראל' מרפא את נעמן 'שר צבא ארם' מצרעתו (ה' א-כז) לגרסת Word הרב אלחנן סמט  התערבות אלישע ופניית נעמן אליו מכינות את ההצלחה. אלישע מוכיח את מלך ישראל ומזמין את נעמן אליו. נעמן מגיע אל אלישע אך הוא עדין מחזיק בהשקפתו הגאוותנית המוטעית. נדון בסיבות לכישלון המפגש בין אלישע ונעמן ובתהליך שהוביל בסופו של דבר להליכתו של נעמן לירדן.  
786 שיעור 38  אלישע מציף את הגרזן על פני הירדן (ו', א-ז) לגרסת Word הרב אלחנן סמט  נדון במחצית השנייה של הסיפור. נסביר את העומד מאחורי נפילת הגרזן למים ומדוע קרתה דווקא תקלה זו. נסביר מדוע נענה אלישע לצעקת תלמידו ובאופן ניסי גרם לגרזן לצוף.  

שיעורים בתהילים

# כותרתהמחברתקציר
787 מזמור קל  "ממעמקים קראתיך" לגרסת Word הרב אלחנן סמט  למה נבחר מזמור זה להיאמר דווקא בהקשר של ימי אלול ועשרת ימי תשובה? מה כוונתו של המזמור, מתוך הסתכלת על חלקיו השונים והבנת יחסי הגומלין ביניהם? האם לאור הבנת המכלול כולו של המזמור (בניגוד להסתכלות על פסוקים בודדים), עדיין הוא ראוי להיאמר בימים אלו?  
788 מזמור צא (ח"ב)  "שיר של פגעים" - מזמור צ"א (המשך) לגרסת Word הרב אלחנן סמט  ראינו בעבר שיש לחלק את המזמור לדברים של התלמיד ולדברים של הרב. מהם שתי קריאותיו של התלמיד ומה הבדלים ביניהם? מהם שני נאומיו של הרב ומהם ההבדלים ביניהם? ממה נובעים הבדלים אלו? מדוע מעוצב המזמור כדרמה? על אילו סכנות מדבר המזמור? מה מנסה המזמור ללמד אותנו? מהו ההבדל בין פחד שמים ליראת שמים? 
789 מזמור קכז (ח"ב)  בין "שוא" ל"שנא" - מזמור קכ"ז (המשך) לגרסת Word הרב אלחנן סמט  מהם הפירושים השונים שניתנו למילה "שנא"? מהו הקשר בין שני חלקי המזמור? מה הם היחסים האידיאלים בין אב לבניו על פי המשתמע מהמזמור?  
790 מזמור קכח (ח"א)  בין " אַשְׁרֵי כָּל יְרֵא ה'" לבין " יְבֹרַךְ גָּבֶר יְרֵא ה'" לגרסת Word הרב אלחנן סמט  מהם הקשרים בין מזמור זה למזמור קכ"ז, ומהו השוני בתוך קשרים אלו? מה פשר המעברים מגוף נסתר לגוף נוכח, החוזרים במזמור פעמיים? האם המילה "כי" בפסוק "יְגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּי תֹאכֵל אַשְׁרֶיךָ וְטוֹב לָךְ" באה כתנאי או כברכה שתבוא למי שיגע ועמל? האם המזמור מאפיין כאן את מדותיו הטובות של ירא ה' ההולך בדרכיו, או שהוא מפרט את גמולו של איש זה? האם ניתן לחשוף במזמור קיומו של מבנה ספרותי, התואם את המקובל במזמורי תהילים אחרים?  
791 מזמור ל (ח"א)  "ארוממך ה' כי דליתני" לגרסת Word הרב אלחנן סמט  סיפורו של ספר התהלים של נתן שרנסקי שליווה אותו לאורך כל שנות מאסרו בברית המועצות. למה בחר דווקא את מזמור ל' שייאמר ביום שחרורו מהכלא? למה מהווה מזמור ל' ביטוי חזק כל כך להודייתו של היחיד? מהו ייחודו של מזמורנו ביחס למזמורי הודיה אחרים בספר תהילים ומחוצה לו? 
792 מזמור ל (ח"ב)  "ארוממך ה' כי דליתני" לגרסת Word הרב אלחנן סמט  מהם הקשרים הלשוניים והרעיוניים בין שלושת חלקיו של המזמור? האם הצרה המדוברת בחצי השני של המזמור היא אותה הצרה המדוברת בחציו הראשון? האם חתימת המזמור קשורה למחצית הראשונה או השניה? מה הקשר בין המזמור לבין חנוכה?  
793 מזמור קד - על פי מאיר ויס (ח"א)  "כֻּלָּם בְּחָכְמָה עָשִׂיתָ" לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
794 מזמור קד - על פי מאיר ויס (ח"ב)  "כֻּלָּם בְּחָכְמָה עָשִׂיתָ" לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
795 מזמור קד - על פי מאיר ויס (ח"ג)  "כֻּלָּם בְּחָכְמָה עָשִׂיתָ" לגרסת Word הרב אלחנן סמט   

ירושלים המקראית א

# כותרתהמחברתקציר
796 הקדמה  מגמת השיעור ותוכנו לגרסת Word לגרסת html הרב יצחק לוי  מקומות רבים בארץ ישראל, ולכל אחד מהם צביון רוחני ומשמעות עצמית. המיקום, השיוך השבטי, הזיקה הגיאוגרפית לסביבה והאירועים המתרחשים בו - כל אלו מבטאים את מהותו של המקום מחד, ויוצרים ומעצבים את אופיו מאידך. על אחת כמה וכמה, שעקרון זה נכון ביחס לירושלים - בירת מלכות ישראל ומקום השראת השכינה בעולם. במהלך השיעורים נבחן את צביונה של העיר בתקופות השונות, ונשתדל לעמוד על משמעות התקופה, המאורעות והדמויות לצביונה של ירושלים. 
797 שיעור 1  הדרך אל ירושלים בתורה (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב יצחק לוי  הרמב"ן מבאר את משמעותם של סיפורי האבות בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים": מעשי האבות הם מעשים נבואיים, הסוללים את הדרך לבנים. אנו ננקוט בגישה זו ביחס למסלול שבו נכנסו אבותינו לארץ, ונבחן את משמעותו ביחס לירושלים לאבות ולדורות. חלק א' ידון במסלול האבות - באילו ערים עברו בכניסתם לארץ, וחלק ב' יעסוק במשמעותו הרוחנית של מהלך זה לדורות. 
798 שיעור 4  ירושלים בתורה (א): מדוע אין ירושלים נזכרת בתורה בשמה? לגרסת Word לגרסת html הרב יצחק לוי  באופן מפתיע, ירושלים אינה מוזכרת בתורה בשמה המלא, והיא מופיעה לראשונה בשם זה רק בספר יהושע. עם זאת, ישנם כמה רמזים לעיר בתורה. מדוע מקום שעתיד להיות בירת מלכות ישראל ומקום השראת שכינה לדורות אינו מוזכר במפורש בשמו? ברור שהדבר אינו יכול להיות מקרי, ובשיעור ננסה לעמוד על סיבותיו. 
799 שיעור 5  ירושלים בתורה (ב): פגישת אברם עם מלך סדום ועם מלכי-צדק לגרסת Word לגרסת html הרב יצחק לוי  כפי שראינו בשיעור הקודם, ירושלים אינה מוזכרת בתורה בשמה כלל. אף על פי כן, ירושלים רמוזה כבר בפרשת לך-לך: כשאברם חוזר ממלחמת ארבעת וחמשת המלכים, מקבל את פניו מלכיצדק מלך שלם. בשיעור זה נעסוק בפגישה זו, בהיבטים הגאוגרפיים של הפרשה ובמשמעותה הרעיונית. 
800 שיעור 6  ירושלים עיר הצדק לגרסת Word לגרסת html הרב יצחק לוי  אגב עיסוקנו בשיעור הקודם בדמותו של מלכיצדק, נקדיש שיעור זה לאופיים של ירושלים ומקום המקדש כמקומות של צדק. 
801 שיעור 7  ירושלים עיר הצדק והמלכות לגרסת Word לגרסת html הרב יצחק לוי  מהי הגדרתם של מושגי הצדק והמשפט? מהו הקשר המהותי בין הצדק והמלכות - שני היסודות העיקריים העולים מן המפגש בין אברם, מלכיצדק ומלך סדום?כיצד מתגלה קשר זה, הן ביחס למלכות הקב"ה והן ביחס למלכות בשר ודם, בירושלים ובמקדש? 
802 שיעור 23  ירושלים בימי דוד (ח"א) - בחירת ירושלים והמקדש (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב יצחק לוי  שיעור זה פותח את העיסוק בירושלים בימי דוד, ותמצית טענתנו היא שמהלך בחירת העיר והמקדש מורכב משלושה שלבים: בחירה אנושית-מלכותית בעיר ירושלים; בחירה א-לוהית במקום המקדש; בחירה א-לוהית בעיר ירושלים. בשיעור זה נעסוק בבחירתו של דוד בירושלים, ונראה כי היא נעשתה ביוזמתו המוחלטת של דוד, בלי התערבות א-לוהית, וננסה לבחון מה הביא אותו לבחירה זו. 
803 שיעור 26  מבוא לירושלים בימי דוד (ח"ג) - הזיקה בין מלכות למקדש ובין בחירת מלכות בית דוד לירושלים לגרסת Word לגרסת html הרב יצחק לוי  בשיעור זה נסקור את המשמעויות השונות של הקשר בין מלכות למקדש בכתובים, במדרשים ובהלכה ואת הזיקה המיוחדת בין בחירת ירושלים ובין בחירת מלכות בית דוד. 
804 שיעור 27  מבוא לירושלים בימי דוד (ח"ד) - ההבטחה כי מלכות בית דוד תעמוד עד עולם לגרסת Word לגרסת html הרב יצחק לוי  פרק זה, המסיים את המבוא לימי דוד ואת שיעורינו לשנה זו, בוחן את משמעות ההבטחה הא-לוהית לדוד כי מלכות ביתו תתקיים עד עולם, ובעיקר את השאלה אם הבטחה זו היא מותנית או שמא אין היא תלויה בדבר. 
805 שיעור 28  סיכום השנה הראשונה לגרסת Word לגרסת html הרב יצחק לוי  הדגשת מספר מסרים לסיכום סדרת העיונים בתולדות ירושלים: א. ירושלים – עיר המחברת את בירת מלכות ישראל עם מקום מלכות ה'. ב. בחירת העיר והמקדש. ג. מעשי אבות סימן לבנים. ד. הקשר בין הטופוגרפיה למהות הרוחנית. ה. מהלכם של האבות ושל הבנים בארץ דומה למהלך של תקופתנו. 

ירושלים המקראית ב

# כותרתהמחברתקציר
806   סיכום שיעורי התשס"ה לגרסת Word הרב יצחק לוי  סקירת הנושאים בהם עסקנו: 1. הדרך אל ירושלים בתורה: שכם, בית אל וחברון. 2. מדוע אין ירושלים נזכרת בתורה בשמה. 3. ירושלים כעיר הצדק והמלכות. 4. הר המוריה והעקידה. 5. השם ירושלים: יראה ושלם. 6. המקום אשר יבחר ה'. 7. הטופוגרפיה של ירושלים הקדומה, מיקומה ותלותה בגשם. 8. נחלת בנימין – נחלת שכינה. 9. בני ישראל לא כבשו את ירושלים עד ימי דוד. . בחירת ירושלים והמקדש: בחירת דוד ובחירה אלוקית שמקבילות לבחירת ירושלים בתורה ובהגעתנו לירושלים בימינו. 
807 שיעור 1  מלכות דוד בירושלים (ח"א) - כיבוש ירושלים לגרסת Word הרב יצחק לוי  השיעור עוסק בפרטי כיבוש ירושלים - מעשהו הראשון של דוד אחרי המלכתו בחברון על כל ישראל. הכיבוש מתואר בספרי שמואל ודברי הימים, וכאן נדון בהבדלים ביניהם וננסה לראות כיצד משלימים שני התיאורים זה את זה, ולעמוד באמצעותם על המשמעויות השונות הטמונות בכיבוש ירושלים: ההתמודדות נגד היבוסים ונגד הפלשתים הבאים לעיר עם כיבושה מחד גיסא, וההתמודדות הפנימית של דוד עם חולשות רוחניות שמנעו ממנו, על פי חז"ל, את כיבוש העיר, מאידך גיסא. 
808 שיעור 2  מלכות דוד בירושלים (ח"ב) - העלאת הארון לירושלים לגרסת Word הרב יצחק לוי  העלאת הארון היא המעשה הממלכתי המשמעותי הראשון שעשה דוד לאחר כיבוש ירושלים והפיכתה לעיר בירת מלכות ישראל. בסדרת השיעורים הקודמת הזכרנו שני חידושים גדולים הקשורים במעשה: ראשית, עצם התעוזה שבהתעניינות בארון ובלקיחתו; שנית, הבאת הארון לבירה ירושלים, ולא למשכן, אצל הבמה הגדולה בגבעון. בשיעור זה נידונים היחס בין התיאור בשמואל לבין תיאור בדברי הימים וחטאו של דוד בהעלאה הראשונה. 
809 שיעור 3  מלכות דוד בירושלים (ח"ב) - העלאת הארון לירושלים לגרסת Word הרב יצחק לוי  העלאת הארון היא המעשה הממלכתי המשמעותי הראשון שעשה דוד לאחר כיבוש ירושלים והפיכתה לעיר בירת מלכות ישראל. בסדרת השיעורים הקודמת הזכרנו שני חידושים גדולים הקשורים במעשה: ראשית, עצם התעוזה שבהתעניינות בארון ובלקיחתו; שנית, הבאת הארון לבירה ירושלים, ולא למשכן, אצל הבמה הגדולה בגבעון. בהמשך לשיעור הקודם, שיעור זה משלים את נושא החטא בהעלאה הראשונה ועוסק בהיבטים אחרים בפרשה. 
810 שיעור 4  מלכות דוד בירושלים (ח"ג) - מדוע לא יכול דוד לבנות את בית ה'? לגרסת Word הרב יצחק לוי  משהושכן הארון באוהל בעיר דוד, מגיע השלב הבא: בקשתו של דוד לבנות את בית ה'. ואולם, ה' משיב לדוד כי לא יוכל לבנות את הבית. בשיעור זה ננסה לבחון חלק מהסיבות לכך. 
811 שיעור 5  מלכות דוד בירושלים (ח"ג) - מדוע לא יכול דוד לבנות את בית ה'? לגרסת Word הרב יצחק לוי  משהושכן הארון באוהל בעיר דוד, מגיע השלב הבא: בקשתו של דוד לבנות את בית ה'. ואולם, ה' משיב לדוד כי לא יוכל לבנות את הבית. בשיעור זה ננסה לבחון חלק מהסיבות לכך. 
812 שיעור 6  מלכות דוד בירושלים (ח"ד) - מפקד דוד וגילוי מקום המקדש בגורן ארונה היבוסי (ח"א) לגרסת Word הרב יצחק לוי  בספר שמואל ב' ובספר דברי הימים א' מתוארים המפקד שערך דוד, המגפה שבאה בעקבותיו וגילוי מקום המקדש לראשונה לדוד. שיעור זה עוסק בפרטי הפרשה ומשמעותם. 
813 שיעור 7  מלכות דוד בירושלים (ח"ד) - מפקד דוד וגילוי מקום המקדש בגורן ארונה היבוסי (ח"ב) לגרסת Word הרב יצחק לוי  בספר שמואל ב' ובספר דברי הימים א' מתוארים המפקד שערך דוד, המגפה שבאה בעקבותיו וגילוי מקום המקדש לראשונה לדוד. שיעור זה עוסק במשמעות ההתגלות, תוך הקבלתה להתגלויות אחרות, ובוחן את פירושו של רמב"ן לפרשה. 
814 שיעור 8  מלכות דוד בירושלים (ח"ה) - פועלו של דוד למען המקדש (ח"א) לגרסת Word הרב יצחק לוי  שיעורים אלו חותמים את השיעורים על ירושלים בימי דוד בדיון על פועלו של דוד למען בניין המקדש. טענתנו העיקרית היא שבית המקדש הראשון נבנה על ידי שני מלכים - דוד ושלמה. נשמת הבניין - היוזמה, חיפוש המקום ומציאתו, קניינו ובניין מזבח במקום, התכנון והכנת חומרים, בעלי מלאכה, משמרות ומעמדות - את כל אלו עשה דוד, ומחז"ל נראה כי יש גם דברים מעשיים שדוד עשאם בעצמו. 
815 שיעור 9  מלכות דוד בירושלים (ח"ה) - פועלו של דוד למען המקדש (ח"ב) לגרסת Word הרב יצחק לוי  שיעורים אלו חותמים את השיעורים על ירושלים בימי דוד בדיון על פועלו של דוד למען בניין המקדש. טענתנו העיקרית היא שבית המקדש הראשון נבנה על ידי שני מלכים - דוד ושלמה. נשמת הבניין - היוזמה, חיפוש המקום ומציאתו, קניינו ובניין מזבח במקום, התכנון והכנת חומרים, בעלי מלאכה, משמרות ומעמדות - את כל אלו עשה דוד, ומחז"ל נראה כי יש גם דברים מעשיים שדוד עשאם בעצמו. 
816 שיעור 10  מלכות שלמה בירושלים - ח"א לגרסת Word הרב יצחק לוי  שיעור זה - השיעור הראשון על ירושלים בימי שלמה - מנסה להציג תמונה כוללת של תקופה זו מבחינת העיר והמקדש, ולבחון את הדרך שבה ראה שלמה עצמו את משמעותו של בניין בית ה'. 
817 שיעור 11  מלכות שלמה בירושלים (ב') - בית ה' (ח"א) לגרסת Word הרב יצחק לוי  ענייננו בשיעורים אלו להבין את משמעות החידוש של בניין בית קבוע לקב"ה. לבניין המקדש יש מקור אחד בלבד בתורה - הציווי על בניין המשכן בפרשת תרומה. אין ציווי נפרד לבנות מקדש קבוע. במובן זה, ההבדלים בין משכן למקדש הם לכאורה הבדלים קטנים, טכניים בעיקרם, בחומרים, במבנה ובמקום, אך ביסודו של דבר המקדש והמשכן הם מבנים דומים בעלי תפקיד דומה. למעשה ההבדלים בין המקדש והמשכן - בבחירת המקום, בחומרים, במבנה, בגודל ובעצם קיומו של מקום קבוע להשראת שכינה - הם הבדלים משמעותיים, והנושא המרכזי של שיעורים אלו הוא משמעות ההבדלים הללו ומשמעות המעבר ממשכן למקדש: מאוהל עראי לבית קבוע. 
818 שיעור 12  מלכות שלמה בירושלים (ב') - בית ה' (ח"ב) לגרסת Word הרב יצחק לוי  ענייננו בשיעורים אלו להבין את משמעות החידוש של בניין בית קבוע לקב"ה. לבניין המקדש יש מקור אחד בלבד בתורה - הציווי על בניין המשכן בפרשת תרומה. אין ציווי נפרד לבנות מקדש קבוע. במובן זה, ההבדלים בין משכן למקדש הם לכאורה הבדלים קטנים, טכניים בעיקרם, בחומרים, במבנה ובמקום, אך ביסודו של דבר המקדש והמשכן הם מבנים דומים בעלי תפקיד דומה. למעשה ההבדלים בין המקדש והמשכן - בבחירת המקום, בחומרים, במבנה, בגודל ובעצם קיומו של מקום קבוע להשראת שכינה - הם הבדלים משמעותיים, והנושא המרכזי של שיעורים אלו הוא משמעות ההבדלים הללו ומשמעות המעבר ממשכן למקדש: מאוהל עראי לבית קבוע. 
819 שיעור 13  מלכות שלמה בירושלים (ג') - פועלו של שלמה למען בית ה' לגרסת Word הרב יצחק לוי  שיעור זה משלים את קודמיו, שדנו בפרטי בית ה', ועוסק בפועלו הכללי של שלמה למען בניין הבית: הברית עם חירם מלך צור, חלקו של שלמה בבניין לעומת חלקו של דוד בו, והמשמעות של בניין בית ה' על ידי שני מלכים - דוד ושלמה. 
820 שיעור 14  מלכות שלמה בירושלים (ד') - בית ה' ובית המלך לגרסת Word הרב יצחק לוי  שלמה המלך יזם מפעלי בנייה רבים ביותר בארץ ישראל כולה ובירושלים בפרט, אך גולת הכותרת הייתה בניין בית ה' ובית המלך בירושלים. באופן מפתיע מתוארים שני מבנים אלו כמכלול אחד, הנבנה ברצף מבחינת המקום והזמן. בשיעור זה ברצוננו לעמוד על משמעות הקשר בין שני המבנים. 
821 שיעור 15  מלכות שלמה בירושלים (ה') - הנפילה לגרסת Word הרב יצחק לוי  השיעור בוחן את המרכיבים השונים בנפילתו האדירה של שלמה - הנישואין לבת פרעה, בניית הבמות לעבודה זרה והעבירה הגורפת על פרשת המלך - שבעטיים נגזרו דווקא בימיו פילוג הממלכה וחורבן הבית. נדון בקצרה גם במסורות על הכנסת הארון לקודש הקדשים ועל הכנת המקום לגניזת הארון. 
822 שיעור 16  מלכות שלמה בירושלים (ו') - המילוא לגרסת Word הרב יצחק לוי  כהשלמה לעיוננו בימי שלמה ברצוננו לעסוק בסוגיית המילוא, אחד הבניינים החשובים בתקופה זו. נתחיל בזיהויו, נמשיך בבחינת האירועים הקשורים אליו - בניין מכלול בית המלך והבית לבת פרעה ומרד ירבעם - ונסיים בבחינת המשמעות של בניינו כחלק מהשקפתו הכוללת של שלמה. 
823 שיעור 17  מלכות אחז בירושלים לגרסת Word הרב יצחק לוי  כהקדמה לתקופת חזקיהו - תקופה מרכזית בתולדות ממלכת יהודה בכלל ובתולדות ירושלים בפרט - מובא כאן שיעור אחד על ימיו של אביו אחז, שהכרתם חיונית להבנה מעמיקה של מלכות בנו. 
824 שיעור 18  מלכות חזקיהו בירושלים (ח"א) - מבט כולל לגרסת Word הרב יצחק לוי  תקופת חזקיהו היא תקופה מורכבת וארוכה. כמה מקורות שונים מלמדים על אודותיה, אך אין בשום מקום שהוא כרונולוגיה מסודרת של האירועים המפורטים בהם. שני שיעורים אלו נועדו אפוא לתאר את רצף האירועים בימי חזקיהו כסדרם הכרונולוגי, תוך הארת משמעויותיהם הרוחניות העיקריות. השיעורים הבאים ידונו בסוגיות נבחרות בתקופה זו. 
825 שיעור 19  מלכות חזקיהו בירושלים (ח"א) - מבט כולל לגרסת Word הרב יצחק לוי  תקופת חזקיהו היא תקופה מורכבת וארוכה. כמה מקורות שונים מלמדים על אודותיה, אך אין בשום מקום שהוא כרונולוגיה מסודרת של האירועים המפורטים בהם. שני שיעורים אלו נועדו אפוא לתאר את רצף האירועים בימי חזקיהו כסדרם הכרונולוגי, תוך הארת משמעויותיהם הרוחניות העיקריות. השיעורים הבאים ידונו בסוגיות נבחרות בתקופה זו. 
826 שיעור 20  מלכות חזקיהו בירושלים (ח"ב) - "הוי היורדים מצרים לעזרה... ואת ה' לא דרשו" לגרסת Word הרב יצחק לוי  השיעור מתייחס לשני היבטים מרכזיים של ימי חזקיהו ומדיניותו, אשר הטביעו את חותמם על התקופה כולה ומהווים פתח להבנת דמותו ואופן הנהגתו של מלך זה: הברית עם מצרים כהכנה למרידה באשור, והביקורת על התנהגותו לאחר הניצחון הנסי על צבא אשור. 
827 שיעור 21  מלכות חזקיהו בירושלים (ח"ג) - לדמותו של חזקיהו לגרסת Word הרב יצחק לוי  בשיעור זה נבחן שני נושאים: נסיונו של חזקיהו להידמות לדוד ולשלמה בפועלו להקמת המקדש ומלכות בית דוד, ומערכת היחסים המורכבת בינו ובין ישעיהו, המהווה חלון להתבוננות ביחס בין המלך והנביא - בין חיי הנצח של האומה ובין חייה הלאומיים הזמניים. 
828 שיעור 22  מלכות חזקיהו בירושלים (ח"ג) - לדמותו של חזקיהו לגרסת Word הרב יצחק לוי  בשיעור זה נוסף לדון בהיבטים החיוביים והשליליים בפועלו של חזקיהו וביחסם של חז"ל אליהם, ולסיום ננסה להשיב על השאלה מדוע באה הפורענות דווקא בימיו. 
829 שיעור 23  הגורמים לחורבן ירושלים והבית הראשון (חלק א) לגרסת Word הרב יצחק לוי  שני שיעורים אלו מוקדשים לשורשי חורבן העיר והמקדש הראשון, הכוללים עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים (יומא ט ע"ב) אך גם גורמים נוספים – כפי שיגלה עיון במקראות ובדברי חז"ל. בחלק א נעסוק בתקופה שמימי שלמה ועד ימי חזקיהו.  

המקדש א

# כותרתהמחברתקציר
830 שיעור 8  תפקידי המקדש (חלק ד) / מקום מלכות ומקום חיבת הקב"ה לכנסת ישראל לגרסת Word הרב יצחק לוי  השיעור הרביעי דן במהות המקדש כמקום המבטא את מלכות ה' בעולם מצד אחד, ואת החיבה הגדולה בינו ובין כנסת ישראל מצד שני, ועומד על המשמעות של צירוף שתי הבחינות הללו בכרובים ובמקדש בכלל. 
831 שיעור 14  תולדות השראת שכינה (ה) / עבודת ה' בימי אברהם אבינו עד העקדה לגרסת Word הרב יצחק לוי  חלקו הראשון של השיעור דן באופי עבודת ה' של האבות בכלל: המזבחות שבנו האבות וההבדלים שבין מזבח לקרבן ושבין מזבח ומצבה. החלק השני עוסק בעבודת ה' בימי אברהם אבינו עד העקדה: המזבחות שבנה אברהם; עבודת ה' בשלם, היא ירושלים, על ידי מלכי-צדק בתקופה זו; עבודת ה' וגילוי שכינה בברית בין הבתרים. 
832 שיעור 21  תולדות השראת שכינה (יא) / שירת הים: האזכור המפורש הראשון של המקדש בתורה לגרסת Word הרב יצחק לוי  בשיעורינו עד כה ראינו כי בספר בראשית רומזת התורה למקדש במקומות שונים. בשיעור זה נבחן את האזכור המפורש הראשון של מקדש בתורה – בשירת הים. התייחסות זו למקדש משתלבת בביטוי רב-העצמה שבקריעת ים סוף ושבשירת הים להכרה במלכותו יתברך ובשלטונו המוחלט על הבריאה כולה. כניסת העם לארצו והקמת המקדש בה יהוו, על פי השירה, גילוי של מלכות זו. 
833 שיעור 22  תולדות השראת שכינה (יב) / משכן - לכתחילה או בדיעבד (חלק א) לגרסת Word הרב יצחק לוי  הציווי לבנות מקדש – משכן לקב"ה – מעלה שאלה יסודית בדבר הזיקה שבין הקב"ה לבריאה בכלל, ושבינו לבין עמו בפרט: האם הופעתו יתברך במקום אחד בצורת משכן היא הדרך בה בחר מלכתחילה לשכון בעולמו, או שמא מצמצם הוא את שכינתו והתגלותו למקום אחד בלבד רק לפי מצבו הרוחני של האדם ובהתאם ליכולתו לקלוט את נוכחות ה'? במסגרת זו לא נדון בהיבטים הפילוסופיים של הנושא, אלא נתמקד בהיבטים הפרשניים של שאלה זו. השיעור הראשון ייוחד לשאלה אימתי נאמר למשה הציווי על עשיית המשכן. נראה את שתי השיטות המרכזיות בשאלה זו: הדעה הפשוטה, הלומדת את הפרשות כסדרן, ולפיה הציווי על המשכן הוא המשך ישיר של מעמד הר סיני; והדעה המחודשת, לפיה ציווה ה' על המשכן לאחר חטא העגל. נדון גם במשמעות הרוחנית של השראת שכינה במשכן לפי השיטה כי בניינו הוא לכתחילה, לאור העובדה שהאירועים המרכזיים בתורה עד לבניין המשכן – בריאת העולם וגן עדן, יציאת מצרים ומעמד הר סיני – מובילים להשראת שכינה במשכן. 
834 שיעור 23  תולדות השראת שכינה (יב) / משכן - לכתחילה או בדיעבד (חלק ב) לגרסת Word הרב יצחק לוי  שיעור זה יתמקד במשמעויות הרוחניות של השיטה כי ציווי המשכן ניתן לאחר מעשה העגל וביחס ובהקבלה בין המשכן ובין חטא זה. כפי שנראה, גישה כללית זו אינה עשויה מעור אחד, אלא היא כוללת טווח רחב של דעות – מעמדה מרחיקת לכת הרואה את המשכן כצמצום משמעותי בהשראת שכינה בעולם כתוצאה ישירה של החטא, ועד להבנה כי האיחור הכרונולוגי של ציווי המשכן לאחר החטא אינו מחייב תפיסה של המשכן עצמו כדיעבד, אלא רק מצביע על השפעת החטא על צביון המשכן ועבודתו. 

המקדש ב

# כותרתהמחברתקציר
835 שיעור 3  תולדות השראת שכינה (טז) / בכל המקום אשר אזכיר את שמי לגרסת Word הרב יצחק לוי  לאחר שעסקנו בשיעור הקודם במילים "מִזְבַּח אֲדָמָה תַּעֲשֶׂה לִּי" (שמות כ', כ), נדון עתה בחלקו השני של הפסוק – "...בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר אֶת שְׁמִי אָבוֹא אֵלֶיךָ וּבֵרַכְתִּיךָ" – ובפרט במילים "בְּכָל הַמָּקוֹם" ובמשמעותן להבנת הדרך בה שורה שכינה בעם ישראל, על פי דרכו של יחיאל בן-נון ז"ל. 
836 שיעור 24  משמעות מיקום תחנות המשכן (א) לגרסת Word הרב יצחק לוי  למיקומו של המשכן ישנה משמעות מעבר להמצאותו הפיזית במקום. הגלגל, מיקומו הראשון בארץ ישראל מסמל את הברית בין עמ"י להקב"ה ומבטא את הקדושה ומלכות באחיזה בארץ 
837 שיעור 27  תולדות הכהונה לאחר מות אהרון ועד בניין הבית הראשון לגרסת Word הרב יצחק לוי  בשיעור זה נבחן את השתלשלות הכהונה הגדולה, מן התקופה שלאחר מות אהרן ועד ימי שלמה בספר מלכים. נראה כי הכהונה עברה משושלתו של אלעזר לשולת פנחס (שהינו מצאצאי איתמר) וחזרה לצאצאי אלעזר רק במרד אבשלום. נבחן מדוע עברה הכהונה משושלת זו לאחרת ובחזרה 

המקדש ג

# כותרתהמחברתקציר
838 שיעור 8  ירושלים בימי דוד (א) - בחירת ירושלים והמקדש (חלק א) לגרסת Word הרב יצחק לוי  שיעור זה פותח את העיסוק בירושלים בימי דוד, ותמצית טענתנו היא שמהלך בחירת העיר והמקדש מורכב משלושה שלבים: בחירה אנושית-מלכותית בעיר ירושלים; בחירה א-לוהית במקום המקדש; בחירה א-לוהית בעיר ירושלים. בשיעור זה נעסוק בבחירתו של דוד בירושלים, ונראה כי היא נעשתה ביוזמתו המוחלטת של דוד, בלי התערבות א-לוהית, וננסה לבחון מה הביא אותו לבחירה זו.  
839 שיעור 10  העלאת הארון לירושלים (א) לגרסת Word הרב יצחק לוי  העלאת הארון היא המעשה הממלכתי המשמעותי הראשון שעשה דוד לאחר כיבוש ירושלים והפיכתה לעיר בירת מלכות ישראל. בסדרת השיעורים הקודמת הזכרנו שני חידושים גדולים הקשורים במעשה: ראשית, עצם התעוזה שבהתעניינות בארון ובלקיחתו; שנית, הבאת הארון לבירה ירושלים, ולא למשכן, אצל הבמה הגדולה בגבעון. בשיעור זה נידונים היחס בין התיאור בשמואל לבין תיאור בדברי הימים וחטאו של דוד בהעלאה הראשונה.  
840 שיעור 14  פועלו של דוד למען המקדש (חלק א) לגרסת Word הרב יצחק לוי  טענתנו העיקרית היא שבית המקדש הראשון נבנה על ידי שני מלכים - דוד ושלמה. נשמת הבניין - היוזמה, חיפוש המקום ומציאתו, קניינו ובניין מזבח במקום, התכנון והכנת חומרים, בעלי מלאכה, משמרות ומעמדות - את כל אלו עשה דוד, ומחז"ל נראה כי יש גם דברים מעשיים שדוד עשאם בעצמו.  
841 שיעור 15  פועלו של דוד למען המקדש (חלק ב) לגרסת Word הרב יצחק לוי  טענתנו העיקרית היא שבית המקדש הראשון נבנה על ידי שני מלכים - דוד ושלמה. נשמת הבניין - היוזמה, חיפוש המקום ומציאתו, קניינו ובניין מזבח במקום, התכנון והכנת חומרים, בעלי מלאכה, משמרות ומעמדות - את כל אלו עשה דוד, ומחז"ל נראה כי יש גם דברים מעשיים שדוד עשאם בעצמו.  
842 שיעור 18  מלכות שלמה בירושלים (א)/ סקירה כללית לגרסת Word הרב יצחק לוי  שיעור זה - השיעור הראשון על ירושלים בימי שלמה - מנסה להציג תמונה כוללת של תקופה זו מבחינת העיר והמקדש, ולבחון את הדרך שבה ראה שלמה עצמו את משמעותו של בניין בית ה 
843 שיעור 19  מלכות שלמה בירושלים (ד)/ בית ה' ובית המלך לגרסת Word הרב יצחק לוי  שלמה המלך יזם מפעלי בנייה רבים ביותר בארץ ישראל כולה ובירושלים בפרט, אך גולת הכותרת הייתה בניין בית ה' ובית המלך בירושלים. באופן מפתיע מתוארים שני מבנים אלו כמכלול אחד, הנבנה ברצף מבחינת המקום והזמן. בשיעור זה ברצוננו לעמוד על משמעות הקשר בין שני המבנים.  
844 שיעור 20  מלכות שלמה בירושלים (ב)/ בית ה' (א) לגרסת Word הרב יצחק לוי  לבניין המקדש יש מקור אחד בלבד בתורה - הציווי על בניין המשכן בפרשת תרומה. אין ציווי נפרד לבנות מקדש קבוע. במובן זה, ההבדלים בין משכן למקדש הם לכאורה הבדלים קטנים, טכניים בעיקרם, בחומרים, במבנה ובמקום, אך ביסודו של דבר המקדש והמשכן הם מבנים דומים בעלי תפקיד דומה. למעשה ההבדלים בין המקדש והמשכן - בבחירת המקום, בחומרים, במבנה, בגודל ובעצם קיומו של מקום קבוע להשראת שכינה - הם הבדלים משמעותיים, והנושא המרכזי של שיעורים אלו הוא משמעות ההבדלים הללו ומשמעות המעבר ממשכן למקדש: מאוהל עראי לבית קבוע.  
845 שיעור 21  מלכות שלמה בירושלים (ב)/ בית ה' (ב) לגרסת Word הרב יצחק לוי  לבניין המקדש יש מקור אחד בלבד בתורה - הציווי על בניין המשכן בפרשת תרומה. אין ציווי נפרד לבנות מקדש קבוע. במובן זה, ההבדלים בין משכן למקדש הם לכאורה הבדלים קטנים, טכניים בעיקרם, בחומרים, במבנה ובמקום, אך ביסודו של דבר המקדש והמשכן הם מבנים דומים בעלי תפקיד דומה. למעשה ההבדלים בין המקדש והמשכן - בבחירת המקום, בחומרים, במבנה, בגודל ובעצם קיומו של מקום קבוע להשראת שכינה - הם הבדלים משמעותיים, והנושא המרכזי של שיעורים אלו הוא משמעות ההבדלים הללו ומשמעות המעבר ממשכן למקדש: מאוהל עראי לבית קבוע.  
846 שיעור 22  מלכות שלמה בירושלים (ג) / פועלו של שלמה למען בית ה' לגרסת Word הרב יצחק לוי  שיעור זה עוסק בפועלו הכללי של שלמה למען בניין הבית: הברית עם חירם מלך צור, חלקו של שלמה בבניין לעומת חלקו של דוד בו, והמשמעות של בניין בית ה' על ידי שני מלכים - דוד ושלמה.  
847 שיעור 23  מלכות שלמה בירושלים / המילוא לגרסת Word הרב יצחק לוי  אחד הבניינים החשובים בתקופת שלמה הינו המילוא. נתחיל בזיהויו, נמשיך בבחינת האירועים הקשורים אליו - בניין מכלול בית המלך והבית לבת פרעה ומרד ירבעם - ונסיים בבחינת המשמעות של בניינו כחלק מהשקפתו הכוללת של שלמה.  
848 שיעור 24  מלכות שלמה בירושלים / הנפילה לגרסת Word הרב יצחק לוי  השיעור בוחן את המרכיבים השונים בנפילתו האדירה של שלמה - הנישואין לבת פרעה, בניית הבמות לעבודה זרה והעבירה הגורפת על פרשת המלך - שבעטיים נגזרו דווקא בימיו פילוג הממלכה וחורבן הבית. נדון בקצרה גם במסורות על הכנסת הארון לקודש הקדשים ועל הכנת המקום לגניזת הארון. 
849   חטאי מלכות ירבעם לגרסת Word הרב יצחק לוי   
850 שיעור 28  עבודת ה' בממלכת יהודה מימי עוזיה ועד ימי צדקיהו לגרסת Word הרב יצחק לוי   

המקדש ד

# כותרתהמחברתקציר
851 שיעור 1  המשכן- דגם המקדש לדורות לגרסת Word הרב יצחק לוי  למרות שהמשכן משמש לזמן קצר ביותר, הוא מהווה את התבנית היסודית של בתי המקדש שאחריו. בשיעור זה נבחן את הדומה והשונה במשכן ובמקדש, ונעמוד על היתרונות שבמשכן לעומת מקדש עולמים. 
852 שיעור 10  היחס בין הקודש לקודש הקדשים לגרסת Word הרב יצחק לוי  בשיעור זה נעסוק ביחס בין שני חלקי מבנה המשכן: הקדש-ההיכל, וקדש הקדשים. באופן פשוט, הפרוכת היא המבדילה בין שני חלקים אלו, אולם ניתן להציע עוד מספר אפשרויות בנוגע למיקום גבול זה. 
853 שיעור 22  בית המקדש וירושלים כמקום המאחד את כל ישראל לגרסת Word הרב יצחק לוי  שיעור זה עוסק בעניין האחדות כמאפיין מהותי של המקדש ושל העיר ירושלים כולה. החלק הראשון של השיעור עוסק בביטויים של המקדש כמאחד את כל ישראל (חלוקת הנחלות, קנין הר המוריה, מצוות שונות במקדש), וחלקו שני עוסק בביטויים של ירושלים כמאחדת את כל ישראל (אברהם ולוט, חלוקת ירושלים לשבטים, מלכות שלמה וירושלים לעתיד לבוא). 
854 שיעור 27  המזרח –הצד העליון? המערב- ערפו של עולם? לגרסת Word הרב יצחק לוי  בשיעורים האחרונים ראינו את חשיבותו של צד מערב, במשכן, במקדש ובכלל. בשיעור זה, נבדוק האם ייתכן כי בניגוד למהלך הכללי ביחס למשמעות הכיוונים, במובן מסויים דווקא צד מזרח הינו הצד העליון, ואילו הצד המערבי הוא הצד התחתון. במסגרת זאת, נבחן את המקומות בהם מוצג צד מזרח כצד הקדמי - העליון, ומקורות אחרים המציגים את הצד המערבי כערפו של עולם. 

המקדש ה

# כותרתהמחברתקציר
855 שיעור 9  כיווני הכלים (א) לגרסת Word הרב יצחק לוי  בשיעורים הקודמים ראינו כי התורה מתארת את מיקום הכלים באופן די כללי ולא מפורט, ומיקומם המדויק נקבע במידה רבה דווקא בתורה שבעל פה. מצב זה נכון עוד יותר בנוגע לסוגית כיוון הכלים, שם התורה כלל אינה מתייחסת לנושא, ומה שידוע לנו אודותם הינו בעיקר ממקורות חז"ל. בשיעור זה, נסקור את הידוע לנו על הכלים השונים, ונתחיל בכלים הפנימיים, מקודש הקודשים ועד החצר, ממערב למזרח. 
856 שיעור 12  הארון (ב) - משכן העדות ואוהל העדות לגרסת Word הרב יצחק לוי  בשיעור שעבר התחלנו לעסוק בארון העדות, ופתחנו בדיון אודות שמותיו של הארון. כפי שראינו, מעניין להיווכח כי עניין העדות כל כך מרכזי, עד אשר הוא הטביע את חותמו על שם המשכן בכלליותו. בשיעור זה נבחן את השמות 'משכן העדות' ו'אוהל העדות'. 

משך חכמה

# כותרתהמחברתקציר
857 פרשת וישב  בין נס הניצחון לנס פך השמן, בין הצלת יוסף מן הבור לנס החנוכה לגרסת Word הרב שלמה ברין  על מה תיקנו את החנוכה? על נס הניצחון או על נס פך השמן? בעל המשך חכמה טוען שנס הניצחון והזחרת המלכות הוא העיקר, והדלקת הנרות באה כנגד שני הדברים. הם מאירים לזיכרון הנס, וצריך שיוכלו לראותם בכדי להזכיר את נס פך השמן. מדוע מובאת דרשת הבור של יוסף באמצע דיני חנוכה? כמו בחנוכה, עיקר הנס ותכליתו נעוץ במשמעות המדינית ההיסטורית שלו - העלייה של יוסף לכס המשנה למלך מצרים. 
858 פרשת מקץ  "רק הכסא אגדל ממך" בין שלטונו של יוסף לשלטונו של פרעה לגרסת Word הרב שלמה ברין  בעל המשך חכמה מציע סיבה נוספת להגעת יוסף לכס השלטון במצרים. לטענתו, סגנון מלכותו של יוסף במצרים בא להציע תפיסת שלטון אלטרנטיבית לתפיסת המלכות של פרעה. בניגוד לפרעה, ששלטונו היה מבוסס על הענקת סמכויות נרחבות לפקידים ושרים על גביהם, יוסף מציע למנות איש חכם ונבון אשר מעלתו תהיינה בדרכי שלטונו האנושיות והמוסריות.  
859 פרשת ויגש  יעקב במראות הלילה - על הכנת השכינה לגלות לגרסת Word הרב שלמה ברין  מדוע ההתגלויות ליעקב הן דווקא בנבואות חלום בלילה? המשך חכמה מציע, שבשתי הפעמים זו היתה התגלות לפני ירידה לשנים ארוכות בגלות, ולכן זה דווקא בלילה - הגלות חסרונותיה וצרותיה משולים לחשכת הלילה, ו'מראות הלילה' הם אור השכינה המאיר במקצת את החשכה. המשך חכמה משווה בין ההתגלות ליעקב לזו של שלמה המלך, לאחר חנוכת המקדש. גם שם הוא מביא עקרון זה שההשגחה מכינה את ישראל לגלות שתבוא עליהם בעתיד. 
860 פרשת בשלח  על ההבדל בין מצוות למידות - מהן המצוות הקובעות לגבי היחיד ומהן לגבי החברה? לגרסת Word הרב שלמה ברין  המצוות הקובעות לגבי יחיד הן המצוות הדתיות - ביו אדם למקום, ועליהן נחרץ גורלו. לגבי חברה, המצוות הקובעות הן המוסריות והיחס בין אנשיה. הדוגמאות לכך הן: ההבדל בין דורו של דוד לזה של אחאב בכך שביציאה למלחמה דורו של אחאב ניצח, על אף שהיו בו חוטאים, העובדה שבית ראשון נחרב על מצוות ייהרג ואל יעבור, ואילו בית שני נחרב על שנאת חינם, העובדה שדור המבול נענש דווקא על הגזל ולא על העריות, העובדה שחטא המרגלים נמחל ואילו חטא העגל לא נמחל, ועל היחס בין יציאת מצרים לכניסה למי ים סוף לגבי קטרוגו של סמאל. בסוף השיעור מובאת זעקתו של בעל המשך חכמה על חילול השבת שבדורו, אך עוד יותר על הפגיעה במצוות הנימוסיות. 
861 פרשיות תזריע-מצורע  ראיית הנגעים ע"י הכהן, יום העצמאות לגרסת Word הרב שלמה ברין  למה ניתנה כל פעילות הטומאה והטהרה בנגעים דווקא לכהן והרי זו לא עבודה? מדוע כותבת התורה פעמיים באותו הפסוק "וראהו הכהן"? שתי הראיות ממיצגות ראייה אחת של הנגע עצמו והשניה של האדם וההקשר של הטומאה, אם הוא ראוי לה או לא. בחינת מכתבו של בעל המשך חכמה משנת תרפ"ב, הו הוא מביע תמיכה בפעילות ליישוב הארץ על ידי קרן היסוד המזוהה עם התנועה הציונית. 
862 פרשת אמור  על אכזריות ורחמים, מסירות נפש וחילול השם, ועל עבודת השדה והתקרבות לה' לגרסת Word הרב שלמה ברין  לפני פרשת המועדות, מופיעה בפרשתינו פרשה בת שמונה פסוקים, המכילה מצוות שונות והמסתיימת בחתימה כללית. מה הקשר בין מצוות אלו? בפרשה זו ובסדר המצוות הנכללות בה מסכת אחת של עקרון יסודי בתורת ישראל המבדיל בין ישראל לעמים. לעומת זאת, התורה והמצוות אינן לשלמות המצווה אותן, כי אם לשלמות המצטווה בהן. מהו העקרון שחורז בעל המשך חכמה דרך סדרת הפסוקים הזו? למה חוזרת התורה בסוף תיאור מצוות הנפת העומר, ומקדישה פסוק אחד למצוות התלויות בארץ שאין הזמן גרמן? 

פרשני המקרא

# כותרתהמחברתקציר
863 שיעור 1  תרגום אונקלוס לגרסת Word אביגיל ראק  בשיעור זה נעסוק בתרגום אונקלוס. ראשית נסביר מדוע תרגום באופן כללי נחשב פירוש, ונעמוד על הבעייתיות שקיים בכל תרגום. לאחר מכן ננסה להתחקות אחר זהותו של אונקלוס וזמן חיבורו של התרגום, ולבסוף נסקור כמה ממאפייניו של תרגום אונקלוס. 
864 שיעור 3  רבי יונה אבן ג'נאח לגרסת Word אביגיל ראק  שיעור זה יעסוק בבלשן ר' יונה אבן ג'נאח. תחילה נסקור בקצרה את תולדות חייו ואת הספרים אותם חיבר, ובמסגרת זו גם נראה שעיסוקו הרב בבלשנות המקרא מצדיק את הכללתו בסדרה "פרשני המקרא". בשיעור נביא מספר דוגמאות לכללי בלשנות והבעה מקראיים שר' יונה אבן ג'נאח ניסח, ונראה איך בלשנות היא כלי פרשני חשוב. 
865 שיעור 4  רש"י - חלק א' לגרסת Word אביגיל ראק  בשיעור זה נתחיל לעסוק בפירושו של רש"י למקרא. נראה את ההערכה הרבה לה זכה הפירוש במשך הדורות, ונסביר כיצד תקופתו של רש"י ותולדות חייו השפיעו על דרך פירושו. כמו כן, נצביע על הבעיה במציאת נוסח נאות של הפירוש, ונציג את המחלוקת בשאלה למי מיועד הפירוש. בסיום השיעור נראה כיצד רש"י בוחר אילו מדרשים להביא, דהיינו מהי שיטת הסינון שלו למדרשים, ונבדוק כיצד הבאת המדרשים מתאימה להגדרתו - כפי שנוסחה על ידיו - כ'פשטן'. 
866 שיעור 5  רש"י - חלק ב' לגרסת Word אביגיל ראק  בשיעור זה נמשיך לעסוק בפירוש רש"י. בשיעור הוקדם בדקנו את שיטת סינון המדרשים של רש"י, ובשיעור זה נבדוק מהי הסיבה לכך שרש"י בוחר להביא מדרשים מלכתחילה. נראה כי על פי רוב - אך לא תמיד - הסיבה שרש"י מביא מדרשים היא בעיה או שאלה בהבנת פשט הכתוב, ולרש"י הייתה תפיסה רחבה בהבנת המושג 'פשט'. 
867 שיעור 6  רש"י - חלק ג': משנתו הערכית והחינוכית של רש"י לגרסת Word אביגיל ראק  בשיעור זה, שגם הוא יעסוק ברש"י, נראה כיצד משנתו הערכית והחינוכית של רש"י משתקפת דרך פירושו. בין השאר, נראה כי נושאים שהיו קרובים לליבו הם חומרת איסור לשון הרע, רגישות לשכבות החלשות בחברה, חיבת גדולי האומה וחשיבותה של ארץ ישראל. כמו כן, נראה מבחר דוגמאות של פניני לשון ופתגמים שהשתרשו בעקבות רש"י. 
868 שיעור 8  ר' יוסף קרא לגרסת Word אביגיל ראק  שיעור זה יעסוק בפרשנותו של ר' יוסף קרא (רי"ק), חכם אשכנזי בן המאה ה-12 וככל הנראה תלמיד-חבר של רש"י, אשר כתב פירוש לנביאים ולחלק מן הכתובים. נסקור בקיצור את תולדות חייו, ונראה את המאפיינים העיקריים של פירושו. כתמיד, נביא מספר דוגמאות הממחישות את דרך פרשונתו. בסוף השיעור נעמוד על היחס שבים פירוש רי"ק לבין פירוש רש"י. 
869 שיעור 14  ראב"ע - חלק ב' לגרסת Word אביגיל ראק  בשיעור זה נמשיך לעסוק בראב"ע, ונתמקד בעיקר בדרכו הפרשנית. ראב"ע מפרש את המקרא על פי הפשט (בחלק הסיפורי של התורה) ועל פי סבירות  רציונאלית. כמו כן, ראב"ע  שם לב במיוחד  לענייני דקדוק, ניסוח וסגנון, תחומים בהם ראב"ע גם קבע כמה כללים. 
870 שיעור 15  ראב"ע - חלק ג' לגרסת Word אביגיל ראק  שיעור זה הוא השיעור האחרון שיעסוק בראב"ע, ובו נראה את יחסו האוהד של ראב"ע למדרשי ההלכה של חז"ל, את יחסו העמום  לרש"י, ואת יחסו המפתיע והאמביוולנטי לפירושי הקראים. כמו כן, נראה שראב"ע הסתיר בפירושו 'סודות' אליהם הוא רק רומז, נסביר מהן הסיבות למסתורין זה, ונפענח חלק מסודות אלו על ידי פירוש שכתב תלמידו של ראב"ע. 
871 שיעור 17  רמב"ן, חלק א' לגרסת Word אביגיל ראק  בשיעור זה נתחיל לעסוק ברמב"ן. ראשית נסקור את תולדות חייו ונראה את התחומים בהם הוא עסק. לאחר מכן נעבור למאפייני פירושו למקרא, ונתמקד בעיקר בכך שהפירוש הוא  פירוש נושאי-כוללני, בו רמב"ן משתמש בפסוקים נקודתיים כקרשי קפיצה לנושאים כוללניים: רמב"ן מסתכל לא רק על הפסוק העומד מולו, אלא הוא בוחן את ההקשר הכללי, ומתייחס לתכנים ונושאים נוספים הקשורים לעניין הנדון. 
872 שיעור 24  ספורנו לגרסת Word אביגיל ראק  בשיעור זה נעסוק בר' עובדיה ספורנו. לאחר תיאור קצר של תולדות חייו ושל חיבוריו, נעסוק ברקע הייחודי לכתיבת הפירוש ולקהל היעד שלו, גורמים אשר קבעו את מבנה הפירוש. לאחר מכן נעסוק בהרחבה בגורמים אשר השפיעו על ספורנו, ובהם תנועת ההומניזם אשר פעלה בתקופתו, וגירוש ספרד. בנוסף לכך נראה את פרשנותו של ספורנו למספר נושאים, ונרחיב על יחסו הייחודי של ספורנו לגדולי האומה, יחס אוהד במיוחד, אשר מגלה הבנה אפילו למכירת יוסף. לבסוף נראה כמה מפירושיו המקוריים של ספורנו. 
873 שיעור 27  מלבי"ם לגרסת Word אביגיל ראק  בשיעור זה נעסוק במלבי"ם. לאחר תיאור של תולדות חייו, נראה את מאפייני פירושו לחלק הסיפורי של התורה. נדגים את שיטתו שהמקרא הוא אלוקי, ולכן אין בו מילים נרדפות ליופי המליצה, אלא לכל מילה משמעות מיוחדת משלה, וכל מילה נבחרה בקפידה בכדי להעביר מסר מסויים ומדוייק. לאחר מכן  נעסוק במאפייני הפירוש לחלק ההלכתי של התורה, שהוא החלק העקרי של הפירוש, ונראה כיצד מלבי"ם הגן על מסורת תורה שבעל פה, בעיקר באמצעות ניסוח של כללים בלשניים להבנת המקרא. 

יוםיום פרשה

# כותרתהמחברתקציר
874 פרשת כי-תשא  מדוע עשו בני ישראל את העגל?גרסת html הרב יואל בן-נון  בני ישראל פחדו שמשה הפך להיות מלאך. התורה ניתנה משמיים, אך היא מיועדת לבני אדם, ואין לנו שום צורך במלאכים, במתווכים או באמצעיים מיסטיים למיניהם. 
875 שבת זכור  המלחמה בעמלקגרסת html הרב יואל בן-נון  מה היה חטאו של שאול בעמלק? מדוע ניטלה ממנו המלוכה וניתנה לדוד? האם ניהל שאול מלחמה כוללת בעמלק, או שמא רק מערכה מוגבלת, תוך הותרת אגג מלך עמלק בחיים והתעסקות בשלל? 
876 פרשת שמיני  היום השמיני למילואיםגרסת html הרב יואל בן-נון  מהי ייחודיותו של היום השמיני למילואים? מה היה חטאם של נדב ואביהו? כיצד אפשר להיפגש עם הקב"ה, אם אסור להכניס אש אנושית לתוך המשכן? 
877 פרשת אחרי מות  היום השמיני ויום הכיפוריםגרסת html הרב יואל בן-נון  קיימת הקבלה ניגודית בין היום השמיני למילואים, בו מתו נדב ואביהו, לבין יום הכיפורים: ביום השמיני השכינה התגלתה על פני כל העם, ואילו ביום הכיפורים השכינה מצמצמת את הופעתה ומאפשרת לכהן הגדול להיכנס לפני ולפנים ולכפר על העם ועל המקדש. 
878 פסח   מהלכות פסח - התורה והחייםגרסת html הרב יואל בן-נון  בכמה וכמה מהלכות הפסח, נוצר פער בין ההלכה כפי שהיא מקובלת בימינו לבין מטרת ההלכה, רוחה ואופייה. כך ביחס לבדיקת חמץ (לאור הנר או לאור פנס חשמלי?), למכירת חמץ (חובה או היתר דחוק), לגזירת קטניות (כולל אפילו שמן קטניות) ולמוצרים כשרים לפסח למהדרין הדומים לחלוטין למוצרים שהם חמץ גמור. 
879 פרשת פינחס  מפקד פינחס ומפקד במדברגרסת html הרב יואל בן-נון  בניגוד למפקד בני ישראל המופיע בפרשת במדבר, שהוא מפקד אנשי צבא, המפקד המופיע בפרשת פינחס הוא מפקד משפחות לנחלה. בדרך אגב, מלמדת אותנו התורה בפרשה זו פרק בסיסי במעמדן של הנשים בנישואין: אין כופים על האישה להינשא למי שהיא אינה רוצה בו, אלא "לטוב בעיניהן תהיינה לנשים". 
880 פרשת כי תצא  שילוח הקןגרסת html הרב יואל בן-נון  המשנה קובעת כי מטרתה של מצוַת שילוח הקן אינו "רחמים" אלא "גזרות". ספר החינוך הסביר שאין הקב"ה חס על הפרטים בבעלי החיים, אלא רק על קיום המינים, בהשגחה כללית. 

יוםיום מדרש

# כותרתהמחברתקציר
881 פרשת בשלח   בין מלך לקיסרגרסת html ר' עודד מיטלמן  לפי המדרש, בשירת הים הפך הקב"ה ממלך לקיסר. אדון העולם מלך על עולמו עוד בטרם כל יציר נברא. אך רק כאשר המליכו אותו עליהם בני ישראל בשירת הים - הפך לקיסר, וכביכול 'התיישב' על כסא מלכותו. 
882 פרשת כי-תשא  "ככלותו לדבר איתו"גרסת html ר' עודד מיטלמן  מדוע נאמר שהקב"ה דיבר עם משה, ולא אל משה? המדרש לומד מכך שמשה לא רק שמע את התורה, אלא היה שותף אקטיבי ביצירתה. כמשה בדורו, כך תלמידי החכמים שבכל דור ודור - הקב"ה מדבר "איתם", ולא רק "אליהם". 
883 פרשת ויקהל   "וממכותייך ארפאך"גרסת html ר' עודד מיטלמן  כשם שישראל חטאו בשיטים - כך ציווה הקב"ה לבנות את ארון העדות מעצי שיטים. מעובדה זו לומד המדרש שמידתו של ה' אינה כמידה בשר ודם: הקב"ה - במה שחטאו, בזה הוא מרפא. 
884 פרשת ויקרא   "אי אתה מצווה אותי אלא על ישראל"גרסת html ר' עודד מיטלמן  פרשת ויקרא פותחת בציווי למשה - "דבר אל בני ישראל". חכמי המדרש נחלקו בשאלה, מדוע הקב"ה מצווה את משה דווקא על ישראל; מדוע כה חביבים ישראל בעיניו? יש שהסבירו שישראל מסמלים את מציאות ה' בעולם, אחרים הוסיפו שישראל קוראים בשם ה', ועוד אמרו שישראל גם מקיימים את המצוות. 
885 פרשת בחוקותי   "אם בחוקותי תלכו"גרסת html ר' עודד מיטלמן  השימוש בלשון "הליכה" לתיאור קיום המצוות הניע את חז"ל לחקור אחר הגורמים המניעים את האדם ללכת בדרכי ה'. 
886 פרשת קורח   המהרהר אחרי רבוגרסת html ר' עודד מיטלמן  מדוע המהרהר אחרי רבו נחשב כמהרהר אחר השכינה? האם כבודו של הרב זהה לכבודו של מלך מלכי המלכים? נראה, שהמדרש מבקש להשוות בין מתן התורה החד-פעמי לעם ישראל במעמד הר סיני, לבין מתן התורה היומיומי, כל רב לתלמידיו. 
887 פרשת בלק   הליכתו של בלעםגרסת html ר' עודד מיטלמן  מדוע הקב"ה אמר לבלעם ללכת עם האנשים, ולבסוף העניש אותו על כך? כיצד ייתכן שהקב"ה מסייע לחוטא לחטוא, ומעלים ממנו את משמעות חטאו? 
888 פרשת ויצא   הקב"ה, מקומו של עולםגרסת html ר' עודד מיטלמן  בדרך כלל, אנו מבינים שהקשר בין הקב"ה לעולם מתחיל בעולם: אין מלך בלא עם. המדרש מלמד אותנו שקשר זה, למעשה, מתחיל בקב"ה: הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. מה משמעות אמירה זו? 
889 פרשת וישלח   אין כא-ל (אלא) ישורוןגרסת html ר' עודד מיטלמן  הצדיקים הם הפורצים דרך להתגלות ה' בעולם. ה' פועל על ידם, והם סוללים דרך ליום שיתקיים בו "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא". 

יוםיום אורח חיים

# כותרתהמחברתקציר
890   נר הבדלה שנעשתה בו עבירה - שיטת הרמב"ןגרסת html הרב שמואל שמעוני  הרמב"ן הסביר בצורה ייחודית מדוע מותר להבדיל על נר שהודלק בשבת לצורך פיקוח נפש, אך אסור להבדיל על נר שהודלק בשבת ע"י גוי. לדבריו, היתר פיקוח נפש בשבת אינו מבוסס על הדין הכללי של פיקוח נפש, אלא על העובדה שמלאכות פיקוח נפש מוגדרות 'מלאכות הצלה', ולא 'מלאכות עבודה' שנאסרו בשבת. לשיטה זו השלכה על פיקוח נפש בשאר איסורי התורה, ועל ההיתר לעשות לחולה את כל צרכיו בשבת, כשם שעושים לו בחול. 
891   חיוב נשים בספירת העומרגרסת html הרב שמואל שמעוני  לכאורה, נשים אינן חייבות בספירת העומר, שכן זוהי מצוַת עשה שהזמן גרמה. אמנם, הרמב"ן כותב במפורש שלדעתו נשים חייבות במצווה זו. נראה, שלדעתו מצוַת הספירה קשורה במצוַת הקרבת העומר, וממילא אין זו מצווה שהזמן גרמה אלא מצווה התלויה במעשה. לכן גם מברכים על הספירה בלשון "על ספירת העומר", ולא "לספור את העומר". 
892   אופייה של תפילת תשלומין - שיטת המגן-אברהםגרסת html הרב שמואל שמעוני  מהו אופייה של תפילת התשלומין? האם אופייה זהה לתפילה שלא נאמרה, שבמקומה היא באה, או שמא אופייה זהה לתפילה הצמודה אליה, ומתפללים אותה פעמיים כפיצוי על התפילה שפוספסה? המגן-אברהם נוקט בהבנה השנייה, ולשיטתו קיימות שתי נפקא-מינות: איסור האכילה לפני תפילת שחרית חל גם על תשלומי ערבית, ואדם ששכח להתפלל ערבית בליל ראש-חודש ושכח "יעלה ויבוא" בתפילת שחרית השנייה של ראש-חודש (תפילת תשלומין של ערבית) - אינו חוזר על תפילתו, בדומה לדינו של מי ששכח "יעלה ויבוא" בערבית של ראש-חודש. 
893   ברכת נשים על ציציתגרסת html הרב שמואל שמעוני  אישה הלובשת בגד עם ציצית - האם עליה לברך עליו? מעבר למחלוקת הראשונים הכללית בעניין ברכת נשים על מצוות שהזמן גרמן, יש שטענו שנשים אינן מברכות על מצוַת ציצית כיוון שאין עליהן איסור ללכת בבגד של ארבע כנפות בלי ציצית. נראה, ששאלה זו תלויה באופי מצוַת הציצית: מצווה חיובית להטיל ציצית בבגד, או מצווה שלילית - שלא ללכת בבגד של ארבע כנפות בלי ציצית. 
894   מלכויות, זכרונות ושופרותגרסת html הרב שמואל שמעוני  תפילת מוסף של ראש השנה מכילה הצהרה על שלושת עיקרי האמונה החשובים: מציאות ה', שכר ועונש ותורה מן השמיים. האם אמירת מלכויות, זכרונות ושופרות בתפילה זו היא חובה מדאורייתא? 

יוםיום יורה דעה

# כותרתהמחברתקציר
895   ייהרג ואל יעבורגרסת html הרב מתן גלידאי  באילו מקרים על האדם למות ולא לעבור על מצוות מהתורה? האם יש להבדיל בין שלוש העבירות - גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה - לבין עבירות בפרהסיה או בשעת השמד? מה דינו של מי שלא קיים הלכה זו, אלא עבר על אחת משלוש העברות במקום למסור עצמו למיתה?  

יוםיום חושן משפט

# כותרתהמחברתקציר
896   פסול עד זומם לעדותגרסת html הרב שמואל שמעוני  עד ששיקר - אינו נאמן בעדויות מאותה שעה ואילך. לדעת שמואל, אם שני עדים העידו ושני עדים אחרים הזימו אותם - שני העדים הראשונים נפסלים לעדות רק מרגע ההזמה, ולא משעת עדותם. נראה, שלדעתו דין עדים זוממים אינו רק גזרת הכתוב, אלא יש סברא מוצקה לכך שכת העדים השנייה, המעידה "עמנו הייתם באותה שעה", נאמנת יותר מכת העדים הראשונה. 
897   הקניית דבר שלא בא לעולםגרסת html הרב שמואל שמעוני  מדוע אי אפשר להקנות (לדעת חלק מהתנאים) דבר שלא בא לעולם? הראשונים הציעו שתי תשובות לשאלה זו: חסרון גמירות דעת, וחסרון חפץ שהקניין יכול לחול עליו. כיצד יכול היה עשו למכור ליעקב את הבכורה, למרות שהיא עדיין לא באה לעולם? שאלה זו מעוררת שלוש הבחנות חשובות: בין הקניית דבר שלא בא לעולם לפני מתן תורה לבין הקנייתו אחרי מתן תורה; בין דבר שלא בא לעולם לבין דבר שבא לעולם אך לא בא לרשותו של המקנה; ובין הקניה המלווה בשבועה לבין הקניה שאינה מלווה בשבועה. 
898   מה בין שליחות הולכה לבין שליחות קבלה בגט?גרסת html הרב שמואל שמעוני  שליח הבעל לנתינת הגט ושליח האישה לקבלתו אינם זהים: שליחות הבעל מבוססת על האצלת סמכות, ואילו שליחות האישה מבוססת על הגדרת השליח כידה הארוכה של האישה. להבחנה זו מספר נפקא-מינות: למינוי שליח קבלה יש צורך בעדות לקיום הדבר (שכן מעמדו האישי של השליח משתנה), וכן קטנה יכולה למנות (באופן עקרוני) שליח קבלה, שכן רק שליחות מהסוג הרגיל מוגבלת לגדולים ולבני דעת. 
899   המוחל שטר חוב לחבירו וחזר ומחלוגרסת html הרב שמואל שמעוני  הגמרא קובעת שבעל חוב רשאי למכור את זכות גביית החוב לאדם אחר, אך הוא יכול למחול לחייב על חובו גם אחרי המכירה. כיצד הדבר ייתכן? לדעת הרמב"ם, אפשרות המכירה של החוב היא רק מדרבנן, וממילא הבעלות על החוב מדאורייתא נותרת ביד המוכר. לדעת רבנו-תם, בעל החוב יכול למכור שעבוד נכסים, אך אינו יכול למכור את שעבוד הגוף. ממילא, הוא יכול למחול על שעבוד הגוף, ושעבוד הנכסים - שהוא מדין ערבות - מתבטל מאליו. 
900   המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו (ח"ב)גרסת html הרב שמואל שמעוני  מדוע מלווה המוכר את שטר החוב לאדם שלישי יכול עדיין למחול ללווה על חובו? לדעת הראב"ד, הלווה יכול לטעון שאין לו שום קשר לאדם השלישי, אלא למלווה המקורי בלבד, וממילא מחילת המלווה מועילה לו. רבנו חננאל הסביר שכיוון שהמלווה המקורי יכול לטעון שהלווה כבר פרע את חובו - ממילא יש לו שליטה על החוב, ולכן הוא יכול גם למחול עליו. 
901   הגוזל חפץ ועלה ערכוגרסת html הרב שמואל שמעוני  באופן עקרוני, המשנה קובעת ש"כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה". עם זאת, אם ערך החפץ עלה והגזלן הרס את החפץ הגזול בידיו - הוא משלם את הערך הגבוה יותר, זה של שעת ההיזק. לדעת "קצות החושן", דין זה הוא דין מדיני ההיזק, כיוון שנותרת בעלות מסויימת לבעלים המקוריים גם אחרי גזילת החפץ. לעומתו, "נתיבות המשפט" כותב שזהו דין מדיני הגזילה: כאשר הגזלן הרס את החפץ הוא גזל את גוף החפץ, ולא רק את השימוש בו, ולכן הוא מתחייב כעל גזילה חדשה. 
902   קניין שינוי בגזלןגרסת html הרב שמואל שמעוני  הגמרא קובעת שגזלן קונה את החפץ אם הוא השתנה. מה פשר דין זה? אם השינוי מעיד על השתלטות מציאותית ולכן מחליף קניין סטנדרטי - מדוע גם שינוי שם, שאינו כרוך בהפגנת בעלות אקטיבית, מקנה את החפץ לגזלן? ייתכן שהשינוי רק מפקיע את חובת ההשבה של התורה, וממילא חוזר הדין הבסיסי - שהגזלן קונה את החפץ. כך ניתן להבין את שיטת ה"פני יהושע", ששינוי מקנה את החפץ לגזלן למפרע מרגע הגזלה. 

יוםיום קדשים וטהרות

# כותרתהמחברתקציר
903   שבירה, מריקה ושטיפהגרסת html הרב מתן גלידאי  כלי חרס שבושל בו קרבן - יש לשבור אותו בעזרה, וכלי מתכת שבושל בו קרבן - יש למרקו ולשטוף אותו. מהו יסוד דין זה: האם זהו דין פורמלי, החל על כלים ששימשו בקודש, או שמא מטרתו היא להכשיר את הכלי מהקרבן הבלוע בו? לשאלה זו כמה נפקא-מינות: האם ניתן להכשיר כלי חרס בדרך אחרת? האם יש להקפיד על כל דיני ההגעלה? 
904   כיבוס, מריקה ושטיפה של בגד או כלי שנטמאוגרסת html הרב מתן גלידאי  בגד שניתז עליו דם חטאת - חייב כיבוס בעזרה, וכלי שבושל בתוכו קרבן - חייב מירוק ושטיפה בעזרה. אם הבגד או הכלי יצאו מן העזרה ונטמאו - נוצרת בעיה: אי אפשר להכניס אותם בטומאתם לעזרה, אך אי אפשר גם לטהר אותם מחוץ לעזרה. כיצד פותרים בעיה זו? האם חיובי הכיבוס, המירוק והשטיפה הם תהליכי טהרה כלליים של הבגד או הכלי, או נועדו רק להוציא את הקרבן הבלוע בהם? 
905   מליקהגרסת html הרב מתן גלידאי  בניגוד לעופות חולין, היוצאים מידי נבלה בשחיטתם, עופות קדשים צריכים להימלק לפני הקרבתם. מהו ההבדל בין מליקה לבין שחיטה? האם המליקה היא השחיטה של עופות קדשים, או שמא היא דין נפרד ומיוחד? 
906   מליחת קרבנותגרסת html הרב מתן גלידאי  מהו טעם חובת מליחת הקרבנות? האם המטרה היא להטעים את הקרבן, או שמא למלח יש חשיבות עצמאית בפני עצמו? לשאלה זו כמה נפקא-מינות: המלחת הקטורת, שימוש במלח דק הנמס בבשר ומליחת החלקים הנאכלים ע"י הכוהנים. 
907   קדושת הכוהניםגרסת html הרב מתן גלידאי  שני פנים לקדושת הכהן: מחד - הוא יורש קדושה מאביו, ומאידך - הוא מוגדר כ'כהן', ומכוח הגדרה זו חלה עליו קדושה. לחלוקה זו חשיבות לעניין כוהנים חללים ובעלי מומים, הנחשבים 'כוהנים' רק לחלק מדיניהם. 
908   העלאת קדשים בחוץ בזמן הזהגרסת html הרב מתן גלידאי  האם מותר להקריב קרבנות מחוץ למקדש בימינו, לאחר החורבן? הגמרא תולה שאלה זו בשאלה האם קדושת המקדש חלה רק בזמנה, או שמא "קידשה לשעתה ולעתיד לבוא". האם אי-היכולת הפיסית להקריב את הקרבן משפיעה על איסור ההקרבה בחוץ? מהו ההבדל בין הקרבת קרבנות בחוץ כשאין מזבח לבין שחיטת שלמים בחוץ בשעה שאסור לעשות זאת בתוך המקדש? 
909   דמאיגרסת html הרב מתן גלידאי  מהו אופייה של גזירת הדמאי? האם חז"ל תיקנו שלא לסמוך על רוב הפירות המעושרים (שהרי רוב עמי הארץ מעשרים הם) ולחשוש למיעוט הטבל, או שמא הם הטילו על כל הפירות חיוב חדש של הפרשה מדרבנן? לשאלה זו כמה השלכות: אדם שאכל פירות דמאי מבלי להפריש תרומות ומעשרות, ואח"כ התברר לו שהמוכר הפריש; הפרשה מדמאי אחד על דמאי אחר; הפרשה מדמאי על טבל; ועוד. 

יוםיום מנחת חינוך

# כותרתהמחברתקציר
910 פרשת תרומה  מצוַת הקמת המשכןגרסת html ר' עודד מיטלמן  מחד, הר הבית היה בנוי כולו על חללים. מאידך, מזבח הבנוי על חללים - פסול להקריב בו קרבנות. כיצד ניתן לתרץ סתירה זו? מדוע חייב המזבח להיות מחובר לקרקע, ומהו אופייה של חובה זו? 
911   מצוַת סיפור יציאת מצריםגרסת html ר' עודד מיטלמן  מהו ההבדל בין מצוַת סיפור יציאת מצרים, שזמנה בליל הסדר, לבין מצוַת הזכרת יציאת מצרים, שזמנה בכל יום ובכל לילה? מהו היחס בין מצוַת ההזכרה לבין המצווה לקבל עול מלכות שמיים? 
912   איסור להותיר מבשר הפסחגרסת html ר' עודד מיטלמן  מהו שיעורו של איסור נותר? ה"מוצל מאש" טען ששיעורו בכלשהו, שכן אין זה איסור אכילה, ואילו ה"מנחת חינוך" חלק עליו וקבע ששיעורו בכזית, שכן כזית הוא שיעור כללי השייך לכל האיסורים. ייתכן שניתן להבחין בין איסור נותר לבין איסורים אחרים לאור טעם האיסור המובא בחינוך. 

יוםיום הלכה בפרשה

# כותרתהמחברתקציר
913 פרשת פקודי  מלך וכהן גדולגרסת html ר' יצחק בן-דוד  ההלכה מקבילה בין הכהן הגדול לבין המלך. נראה שקיימת מחלוקת בין הרמב"ם לרמב"ן בשאלה האם המלך האידיאלי צריך לבוא מתוך הכהונה (כמו החשמונאים), או שמא יש להפריד בין שתי הרשויות. 
914 פרשת תזריע  טומאת היולדתגרסת html ר' יצחק בן-דוד  באופן בסיסי, הטומאה קשורה במוות. לאור זאת, בולטת החריגה שבטומאת היולדת: מדוע היולדת, שהביאה זה עתה חיים חדשים לעולם, נטמאת? באופן פשוט, ניתן להסביר שברגע ההולדה - ניתק גוף חי מרחמה של האם ולכן היא נטמאת; אולם ניתן לתת הסבר נוסף לטומאה זו: הולד שזה עתה נולד הוא גולמי, וזקוק לעיצוב ולזיקוק. הטומאה מייצגת מצב שאינו מושלם; מצב הדורש מילוי של פוטנציאל מסויים. 
915 פרשת מקץ  מהו עונשו של הגנב?גרסת html ר' יצחק בן-דוד  בפרשת השבוע, יוסף דורש מהאחים למכור את בנימין לעבד בשל גניבתו. האם מכירה לעבדות תמורת גניבה מוכרת גם בדין היהודי? מהו אופייה של מכירה זו? 
916 פרשת ויגש  ייחודו של קרבן השלמיםגרסת html ר' יצחק בן-דוד  יעקב היה הראשון להקריב קרבן שלמים. מצד אחד - קרבן זה פחות קדוש מקרבנות אחרים, אך מצד שני - יש לו דינים ייחודיים המלמדים על קדושתו היתירה. מהו סודו של קרבן השלמים? 
917 פרשת ויחי  חובת אבלות מניין?גרסת html ר' יצחק בן-דוד  מה מקורה של חובת האבלות? האם היא מדאורייתא או מדרבנן? מדוע קובע הירושלמי שמשה רבנו נצרך לתקן שבעת ימי אבלות ושבעת ימי משתה החתונה, אם ממקורות רבים ברור לנו שמנהגים אלו נהגו עוד קודם למתן תורה? 

יוםיום הלכות שבת

# כותרתהמחברתקציר
918   כיצד חולבים בשבת?גרסת html ר' אביעד ברטוב  כבר בראשונים מצאנו היתר לחלוב בשבת ע"י נכרי, למרות האיסור הכללי לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת, משום צער בעלי חיים. היתר זה מסוייג בכך שאסור להשתמש בחלב זה בשבת, משום גזירת משקים שזבו. האם עדיף לחלוב ע"י גוי, או באמצעות מכונות הגרמא? 
919   הדלקת נרות שבת בנורות חשמליותגרסת html ר' אביעד ברטוב  האם ניתן להדליק את נרות השבת בנורה חשמלית? הפוסקים הזכירו כמה בעיות הכרוכות בכך: חשש להפסקת חשמל, השאלה האם חוט הלהט נחשב לאש, השאלה האם הדלקת נורה נחשבת למעשה הדלקה, העובדה שנורה חשמלית אינה עשויה מנר ומפתילה, ועוד. 
920   דיני מלח בערב פסחגרסת html ר' אביעד ברטוב  האם מותר להמליח מאכלים בשבת וביום טוב? האם מותר להכין מי מלח בשבת וביום טוב? 
921   שימוש במזלג חשמלי בשבתגרסת html ר' אביעד ברטוב  האם חימום מים במזלג או בכף חשמליים בשבת נחשב ל'בישול', והמחמם עובר על מלאכת 'מבשל'? בשאלה זו נחלקו גדולי האחרונים: הגרש"ז אוירבך פסק בפשטות שחימום כזה אינו בישול, שכן הוא אינו נעשה באמצעות אש, ואילו ה"חזון איש" כתב שגם חימום כזה נחשב בישול, שכן כשם שהתורה אסרה בישול בתולדות האש - כך היא אסרה גם בישול ב'עיבור של אש'. 
922   פלטה של שבתגרסת html ר' אביעד ברטוב  כשם שהתורה אסרה בישול בשבת, כך גם אסרו חכמים, במקרים מסויימים, השהיה ("שהייה") של מאכל על האש מלפני כניסת השבת, מחשש "שמא יחתה בגחלים", אלא אם כן האש היא "גרופה וקטומה" ואי אפשר לחתות בגחליה. האם מותר להשהות מאכלים על פלטה חשמלית מלפני שבת? האם מותר להניח מאכלים על הפלטה בשבת עצמה? 
923   החזרהגרסת html ר' אביעד ברטוב  מתי מותר להחזיר אל האש סיר שהורד ממנה? מה דינה של פלטה חשמלית לעניין זה? 
924   הוספת מים למרק שהתאדהגרסת html ר' אביעד ברטוב  האם מותר להוסיף מים מן המיחם למרק שהתאדה? שאלה זו, למעשה, נשאלה ע"י הגמרא בשבת: "פינה ממיחם למיחם - מהו". בפסיקה להלכה נחלקו האחרונים. האם יש הבדל בין העברת מים באמצעות כוס לבין העברת מים באמצעות מצקת? 
925   פלטה שכבתה ונדלקה שובגרסת html ר' אביעד ברטוב  פלטה כבתה בשל הפסקת חשמל, ואחר כך חזרה ונדלקה. האם מותר להשאיר עליה תבשיל שבינתיים התקרר? שאלה זו מתפרטת לשתי שאלות שונות: שאלה כללית של שימוש בחשמל המיוצר ע"י יהודים בשבת (בפרט כאשר אירעה תקלה ויהודים תיקנוה), ושאלה נוספת הקשורה להלכות החזרה ושהייה. 
926   טרמוסגרסת html ר' אביעד ברטוב  האם מותר להכניס מים חמים לתוך תרמוס בשבת, או שמא הדבר מהווה הטמנה האסורה? האם מותר לכסות חלות בנייר אלומיניום ולהניחן על גבי פלטה חשמלית? 

יוםיום עולם הברכות

# כותרתהמחברתקציר
927   פסוקי דזמרה למי שמאחר לבית הכנסתגרסת html ר' אביעד ברטוב  ממה מורכבים פסוקי דזמרה? האם מותר להפסיק בין "ישתבח" לבין ברכות קריאת שמע? מהן האפשרויות השונות לדילוג על פסוקי דזמרה, במצב בו מאחרים לתפילה? האם יש לברכות השחר זמן מוגבל? 
928   "שבע ביום הללתיך" - על הקדישגרסת html ר' אביעד ברטוב  האם ניתן לצרף קטן לתשעה בוגרים לשם אמירת קדיש? לאילו יחידות מחולקת התפילה מבחינת הקדישים, ומתי מתחייבםי בקדיש של כל יחידה? מה הדין מבחינת הקדיש, אם התחילו לומר את פסוקי דזמרה במניין, ולאחר מכן יצאו חלק מהמתפללים כך שלאחר ישתבח אין כבר מנין? ומה הדין במקרה כזה בחזרת הש"ץ? מה הדין של הקדישים של ערבית?  
929   תפילה במנייןגרסת html ר' אביעד ברטוב  האם יש חובה להתפלל בציבור? נראה שיש סתירה בשו"ע, כי מצד אחד הוא פוסק שצריך אדם להשתדל ללכת לתפילה במניין, ומאידך הוא פוסק על פי הגמרא שיש להרחיק בחיפוש אחר מניין עד שיעור מיל. כיצד מתיישבת סתירה זו?  
930   צירוף מחלל שבת למניין"גרסת html ר' אביעד ברטוב  האם ניתן לצרף למניין יהודי חילוני שאינו שומר תורה ומצוות? באופן כללי נפסק שלא, אך האחרונים מצאו היתרים לצרפם בשעת הדחק.  

יוםיום המטבח היהודי

# כותרתהמחברתקציר
931   מוסלמי שנגע בייןגרסת html ר' אביעד ברטוב  מה דינו של יין שנגע בו מוסלמי? המוסלמים אינם נחשבים לעובדי עבודה זרה, אך בכל זאת יינם אסור בשתייה. יש מהפוסקים שהבחינו בין שתייה לבין הנאה, ובין יין השייך למוסלמי לבין יין שמוסלמי רק נגע בו. 

יוםיום אגדה

# כותרתהמחברתקציר
932 ברכות ו ע"ב  בית המקדש ובית הכנסתגרסת html הרב יצחק בלאו  האם יש לרוץ לבית הכנסת, או ללכת אליו בצורה שקולה ומדודה, המשקפת את הכבוד למקום התפילה? מהו האיזון הראוי בין אצילות וכבוד לבין חמימות ומשפחתיות? 
933 שבת קמה ע"ב  תלמידי חכמים שבבבלגרסת html הרב יצחק בלאו  הגמרא מספרת שתלמידי החכמים שבבבל היו לבושים בצורה נאה, כדי להסתיר את העובדה שהם אינם בני תורה. מה פשר הגמרא הזו, ומה נוכל ללמוד ממנה? 
934 ב"מ נט ע"ב  חרם על תלמיד חכם!גרסת html הרב יצחק בלאו  מי צדק בסיפור נידויו של ר' אליעזר ע"י רבן גמליאל? האם ר' אליעזר, שהקב"ה הכריע כמוהו וביקש לטרוף את ספינתו של רבן גמליאל, או שמא רבן גמליאל - שהרי הוא ניצל בסופו של דבר? 
935 ברכות י ע"א  איש העכשיו ואיש הנצחגרסת html הרב יצחק בלאו  מי עדיף: המלך או הנביא? האם חזקיהו היה צריך לבוא לישעיהו, או שמא היה ישעיהו צריך לבוא לחזקיהו? הרב קוק טוען שסיפורם של שני המנהיגים הללו מלמד שלעיתים יכולים אינטרסים מיידיים להתנגש עם אינטרסים לטווח רחוק, ויש לדעת לאזן ביניהם. 
936 ברכות כח ע"ב  תפילתו של ר' נחוניא בן הקנהגרסת html הרב יצחק בלאו  מהו הסבר התפילה שיש המתפללים לפני הכניסה לבית המדרש? מהם הסכנות שתלמיד הלומד בבית המדרש עומד בפניהן? מהו ההבדל המהותי בין השכר על לימוד התורה לבין השכר על דברים אחרים? 
937 ברכות סד ע"א  פעילות ומנוחה בעולם הבאגרסת html הרב יצחק בלאו  מדוע אין לתלמידי החכמים מנוחה בעולם הבא? המהרש"א, בהסברו למדרש זה, מבחין בין מנוחה לבין שלמות: הצדיקים אמנם ינוחו בעולם הבא, אך ימשיכו להתקדם במעלות עבודת ה'. 
938 כתובות קג ע"א  על מנהיגות ולימוד תורהגרסת html הרב יצחק בלאו  רבי בחר שלא למנות את ר' חייא לממשיכו בראשות הישיבה שכן הוא לא רצה לפגוע בעשייתו הציבורית החשובה. יש ללמוד מכך מסר חשוב על היחס שבין עשייה ציבורית ללימוד תורה. 
939 יבמות סב ע"ב  כלל ופרט בספירת העומרגרסת html הרב יצחק בלאו  כיצד אירע שדווקא תלמידיו של ר' עקיבא, שהדגיש את המצווה "ואהבת לרעך כמוך", לא נהגו כבוד זה בזה? ה'שם משמואל' מסביר שאותם תלמידים ראו את עצמם כגוף אחד גדול, וממילא לא ראו צורך לנהוג כבוד בחבריהם. דווקא בספירת העומר, יש להפנים את היחס הראוי שבין הפרטים לבין הכלל. 
940 יומא לה ע"ב  "מפני מה לא עסקת בתורה?!"גרסת html הרב יצחק בלאו  הגמרא מביאה שלושה אנשים המלמדים שכולם יכולים לעסוק בתורה: עשירים, עניים ורשעים. מדוע משווה הגמרא בין שלושת סוגי האנשים הללו? מדוע דווקא יוסף הצדיק נבחר כמודל ללימוד תורה ע"י רשע? 
941 ברכות סג ע"א  עמל התורהגרסת html הרב יצחק בלאו  מדוע מדמה המדרש את ההצלחה בלימוד התורה להקאת חלב אם? מהי הדרך החינוכית הנאותה, ומהי מטרתו העיקרית של המחנך: להקל על התלמידים, או לדרבן אותם לעמול ולהשקיע? 
942 תענית כ ע"א  ר' אלעזר והמכוערגרסת html הרב יצחק בלאו  מהו היחס הראוי בין התורה לבין העולם: האם תלמיד חכם צריך להתבונן על העולם בצורה שלילית, או שמא עליו לחפש בו צדדים חיוביים? 
943 מועד קטן כה ע"א  הספד ואמתגרסת html הרב יצחק בלאו  מדוע לא עברה מיטתו של רב הונא בדלת לאחר שנפטר? כיצד ראוי להספיד תלמיד חכם שמת: כפי מידתו הגדולה, בצורה שאולי לא תובן ע"י ההמון, או בצורה פופולרית יותר, כמידתם של השומעים? 

יוםיום הרב קוק

# כותרתהמחברתקציר
944   לימוד אמונה והלכהגרסת html ר' אודי סט  במה יש להתמקד, בלימודי האמונה או בלימודי ההלכה? האם עדיף ללמוד את פרטי ההלכות כדי שלא לעשות עבירות, או שמא עדיף להתמקד בלימודים כלליים ועליונים יותר, כדי להטמיע ולהפנים את ערכי התורה והמצוות? 
945   דברי אנשי כנסת הגדולהגרסת html ר' אודי סט  המשנה באבות קובעת כי אנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים: הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. הראי"ה קוק מסביר ששלושת הדברים הללו מכוונים ליסוד אחד - לצורך להודות לקב"ה על מה שהשגנו, ולא להוריד את רמת השאיפות כאשר אין מצליחים להשיג הכל. 
946   התורה הממלכתית הכלליתגרסת html ר' אודי סט  נוסף על היות התורה מחייבת כל פרט ופרט, יש לה משמעות כללית: תורה השייכת לכלל ישראל במקביל לתורה השייכת לכל פרט ופרט מהעם. התורה שואפת לקדש את המערכת הכללית של העם, ולא רק את חייו של כל אדם. 
947   חיים של תורהגרסת html ר' אודי סט  האם התורה היא אוסף מצוות ספציפיות, או שיש לה מסרים וערכים כלליים, מעבר למצוות ולאיסורים שבה? הראי"ה, בפירושו על הגמרא העוסקת באנשים הבונים בית כנסת ואינם באים לתוכו, נוקט עמדה חד-משמעית בשאלה זו. 
948   התשובה הכלליתגרסת html ר' אודי סט  מעבר לתשובה הפרטית שעורך כל אחד, חידש הראי"ה שיש מקום גם לתשובה כללית, של המציאות למצבה האידיאלי. 

יוםיום כוזרי

# כותרתהמחברתקציר
949   האל האישי והאל הכלליגרסת html ר' איתיאל גולד   
950   פתיחת ספר הכוזרי - חלומו של מלךגרסת html ר' איתיאל גולד  ספר הכוזרי פותח בחלומו של המלך ולא בהוכחות על קיומו של הקב"ה, או על מציאותו בעולם. נראה שריה"ל מנסה לומר שהבסיס לאמונה לא נובע מהוכחות שכליות, אלא מתוך אמונה פנימית. 
951   כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינו רצויגרסת html ר' איתיאל גולד  לא במקרה תוכן החלום של המלך הוא: "כוונתך רצויה אך מעשך אינו רצוי". זהו המסר העיקרי של הספר - לא מספיקה הכוונה אלא יש צורך גם לעבוד את ה' בחלק הגופני. בפנייתו לפילוסוף מקבל המלך את התשובה שעבודת ה' היא רק בתחום השכלי-רוחני, ואין לו לקב"ה כל עסק עם מעשיו של האדם. המלך דוחה את הפילוסוף כי הוא מרגיש שעבודת ה' צריכה לכלול גם פן מעשי - היא צריכה לנבוע מפנימיותו של האדם. 
952   דחיית הנצרות והאסלאםגרסת html ר' איתיאל גולד  מהו היחס בין השכל וההגיון לבין האמונה? הכוזרי בתשובתו לנוצרי והמסולמי טוכן שיש ללכת אחרי ההגיון, אך גם להגיון יש מגבלות, וממילא יש אפשרות שהדת תגבר עליו - למשל כאשר ניתן לראות את אמיתות הדברים באופן ברור.  

יוםיום תפילה

# כותרתהמחברתקציר
953   כיצד קוראים קריאת שמע?גרסת html ר' אוהד זימרן  המשנה בברכות מביאה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל: האם יש לקרוא קריאת שמע בשכיבה ובעמידה, או "כל אדם קורא כדרכו". מחלוקת זו משקפת מחלוקת רעיונית חשובה: האם צריך לפרוש מן העולם כדי לקבל עול מלכות שמיים, או שמא יש לעשות זאת מתוך העולם, מתוך העיסוקים והטרדות היומיומיים. 
954   כיוון הלב לירושליםגרסת html ר' אוהד זימרן  הברייתא במסכת ברכות כותבת שחייב האדם לכוון את לבו לירושלים. מדוע נקטה הברייתא בלשון "כיוון הלב"? האם המתפלל אינו חייב לכוון את לבו לה'? מסתבר, שכשם שלדעת ה"כלי יקר" משמעותה של מצוַת הראייה בשלוש הרגלים היא היותה מפתח ליראת שמיים כללית - כך גם כיוון הלב לארץ ישראל פירושו כיוון הלב לקב"ה. 
955   הודאה לה' ביום העצמאותגרסת html ר' יצחק ברט  ביום העצמאות אומרים את מזמור ק"ז בתהילים. למה מתאים מזמור זה ליום העצמאות? מה למדים ממזמור זה על קרבן התודה? מה למדים ממנו על ההודאה לקב"ה באופן כללי?  
956   "מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה"גרסת html ר' אוהד זימרן  מה יכולים אנו ללמוד מתיאור קבלת עול מלכות שמיים של המלאכים שבברכת "אהבה רבה"? כיצד יכולים המלאכים לקבל עול מלכות שמיים כולם כאחד באהבה? 
957   "רק שפתיה נעות וקולה לא יישמע"גרסת html ר' אוהד זימרן  הגמרא לומדת שלוש הלכות מתפילתה של חנה אם שמואל: המתפלל צריך לכוון את לבו, שלא להגביה את קולו, ולבטא את המילים בשפתיו. מהו הקשר בין שלוש ההלכות הללו? מדוע צריך לבטא את מילות התפילה בפה, כאשר ממילא אסור להתפלל בקול? 
958   "במוצאי מנוחה"גרסת html ר' יצחק ברט  הסליחה הראשונה הנאמרת למנהג האשכנזים מבוססת על בקשה מהקב"ה שיסלח לנו בשל התפילה שאנו מתפללים, בלי קשר לתשובה. אנו מבקשים מהקב"ה שיתן לנו מאותו אוצר המתוכן ומוכן ל"מי שאין לו" - למי שיודע שאין לו באמתחתו זכויות, ומבקש מהקב"ה חסד של אמת. 

יוםיום בעשט

# כותרתהמחברתקציר
959 פרשת משפטים   "והא-לוהים אִנה לידו"גרסת html ר' דניאל סרי-לוי  רש"י על פרשת הרוצח בשגגה מסביר שהקב"ה מסובב את העניינים כך שאדם שרצח בשוגג ואדם שרצח במזיד יזדמנו לאותו פונדק, הרוצח בשגגה יפול מהסולם על הרוצח במזיד וכך כל אחד יתחייב את העונש המגיע לו. ב"מי השילוח" מצאנו הסבר מעניין לדברי רש"י. אדם שיש בלבו מידה רעה - הקב"ה מסבב שמידה זו תצא לפועל במעשה רע, כך שהאדם יתעורר לחזור בתשובה ממידתו הרעה. 
960 פרשת שמיני   עבירותיהם של הצדיקיםגרסת html ר' דניאל סרי-לוי  הבעש"ט הסביר בשם האר"י ז"ל: "אל תבוש כי לכך נבחרת - נבחרת כדי שתבוש". מכאן, למדו ר' אלימלך מליז'נסק וה"אוהב ישראל" מאפטא שהקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, כדי שיראו האנשים הפשוטים ויכניסו בלבם הרהורי תשובה. 
961 פרשת נשא   "כה תברכו את בני ישראל"גרסת html ר' דניאל סרי-לוי  ר' לוי-יצחק מברדיטשב הסביר שמידת "כה" היא שהקב"ה כביכול מתנהג אל האדם כפי שהאדם מתנהג. הכוהנים נושאים את ידיהם כאשר הידיים מופנות למטה, ולא למעלה בתחינה, שכן הם כאילו מעניקים לקב"ה, ולא רק מבקשים ממנו. מי שנושא פנים לקב"ה - אף הקב"ה נושא לו פנים. 
962 פרשת קורח   בין צדיק לרשעגרסת html ר' דניאל סרי-לוי  האם המחלוקת בין המתנגדים לחסידים, שגלשה להאשמות אישיות קשות כנגד אדמו"רי החסידות, נתפסה בתורת החסידות כמחלוקת לשם שמיים? מחד, מצאנו בשם הבעש"ט שההאשמות הזדוניות הללו הן האשמות ללא יסוד; אך מאידך, הבעש"ט הסביר שכל ההאשמות הן אמיתיות, ומכוונות ל'רע' שבצדיק. שהרי גם הצדיק - לא נולד צדיק גמור. כוח בחירתו הוא שהבדיל אותו מהרשע, שנולד עם אותם נתוני פתיחה כשלו. ממילא, גם ההאשמות החמורות ביותר הן נכונות, אך מכוונות לרע שבניצוצי נשמתו.. 
963 פרשת חוקת   מטהרת טמאים ומטמאת טהוריםגרסת html ר' דניאל סרי-לוי  ייחודה של הפרה האדומה הוא בפעולתה הכפולה: היא מטמאת טהורים ומטהרת טמאים. פעולה כפולה זו באה לידי ביטוי במרכיביו של אפר הפרה: הארז והאזוב מסמלים את האיזון הדרוש בין הצניעות והענווה לבין קורטוב הגדלות והגאווה הדרושים לאדם. איזון דומה מצאנו ביחס ללימוד שלא לשמה: בדרך כלל, צריך האדם ללמוד לשמה בלבד, אך כאשר הוא מרגיש שהוא עומד ליפול - עליו להיעזר בתרופת ה"שלא לשמה" כדי להתגבר על יצרו. 
964 פרשת פינחס   אוהבי ה' שנאו רעגרסת html ר' דניאל סרי-לוי  כיצד ניתן להילחם בתאוות המטות את האדם לדרך הרע? האם גם למידת השנאה יש שימוש חיובי? 
965 פרשת שופטים   תמימות ופשיטות?! חכמה גדולה!גרסת html ר' דניאל סרי-לוי  הרב נחמן מברסלב עסק רבות בצורך לעבוד את ה' בתמימות ובפשיטות, "כמו בהמה". מתברר, שהדבר עשוי להיות כה קשה, עד שתלמידו הרב נתן מברסלב חיבר תפילה מיוחדת על כך... 
966 פרשיות ניצבים-וילך  "לא נפלאת היא ממך"גרסת html ר' דניאל סרי-לוי  הסתרת הפנים של הקב"ה מעם ישראל משולה לחומה המפרידה בין המלך לנתיניו (כמתואר ב"דגל מחנה אפרים" מחד, ובספריו של קפקא מאידך). מי שיבקש בכל לבו לבוא לפני הקב"ה - יגלה שלמעשה אין שום חומות ושום מסכים המבדילים ביננו אליו ית'. 
967 ראש השנה   אין לנו על מי לסמוךגרסת html ר' דניאל סרי-לוי  תפילות הימים הנוראים הן בעלות עוצמה רבה, ודווקא משום כך יש להיזהר ממחשבה כאילו הקב"ה שומע רק לתפילות הצדיקים, ולזכור שלפעמים יש מקום למילים פשוטות או אפילו לזעקה ללא מילים. 
968 פרשת נח  "צוהר תעשה לתיבה"גרסת html ר' דניאל סרי-לוי  כיצד מתפללים? מהי התפילה? מהי התפילה הנשגבה, וכיצד נוכל לכוון יותר בתפילה? 
969 פרשת לך-לך  פרשת לך לך - בין אברהם לבלעםגרסת html ר' דניאל סרי-לוי  המשנה באבות מבחינה בין תלמידיו של אברהם אבינו לבין תלמידיו של בלעם הרשע. האם ההבדל בין תלמידי אברהם לבין תלמידי בלעם אכן נעוץ במידותיהם השונות? אולי לכולם אותם מידות, וכל אחד משתמש בהם באופן שונה? 
970 פרשת ויצא  פרשת ויצא - "ויאהב יעקב את רחל"גרסת html ר' דניאל סרי-לוי  מה יעשה אדם שנופלת בלבו אהבה רעה? כיצד יכול אדם לפעול בלבו התרגשות והתפעלות מדברים שבקדושה? לפעמים המלך מזמין את האדם לבירור. רק טפש ינסה לרצות את השליח, במקום לרוץ למלך ולרצות אותו באופן ישיר. 
971 פרשת וישב  פרשת וישב - "ארץ מגורי אביו"גרסת html ר' דניאל סרי-לוי  ה"תולדות יעקב יוסף", תלמידו הגדול של הבעל שם טוב, גזר את שם ספרו הגדול מפסוקי הפתיחה של פרשתנו. בשתי דרשות על פסוקים אלו, הוא מציע לנו - החיים בצל הטרור והאנטישמיות - כיצד לכלכל את צעדנו. 

יוםיום שפת אמת

# כותרתהמחברתקציר
972 פרשת שמות  שמות פרטיים ומהלכים כללייםגרסת html ר' עדיאל זימרן  "לכל אדם שם על פי השליחות", כך כותב ה"שפת אמת". מעבר למשמעות הנובעת מכך ביחס לחשיבותו של השם, ניתן לראות את החשיבות שמייחס ה"שפת אמת" לאנשים הפרטיים דווקא על רקע המהלכים הכלליים הגדולים של ספר שמות. 
973 פרשת צו  קרבן השלמיםגרסת html ר' עדיאל זימרן  ה"שפת אמת" מדגיש כי מוקדו של הקרבן הוא הבאת הפנימיות לפני ה', ולא פעולה ההקרבה הטכנית. כבר יצחק אבינו, ראשון המוקרבים על גבי המזבח, לא עלה לבסוף לעולה. האיל הועלה תמורתו, והוא הסתפק בהבאת אישיותו ורצונותיו לקרבן לה'. 
974 פרשת שמיני  טובים דודיך מייןגרסת html ר' עדיאל זימרן  לדברי ה"שפת אמת", חטאם של נדב ואביהו היה שעשו שלא כציווי. מעונשם החמור יכולים אנו ללמוד כי עיקר קיום המצוות צריך להיות מתוך קבלת עול מלכות שמיים וציות, ולא מתוך הבנת טעמי המצוות. 
975 ספר במדבר  המניין והמדברגרסת html ר' עדיאל זימרן  מדוע נקרא חומש הפקודים בשם "ספר במדבר"? ה"שפת אמת" מסביר שלמדבר אופי מיוחד, וניתן ללמוד ממנו שאפשר לקיים את המצווה אף במקום שאין בו כלום - שממה מוחלטת. מפקד בני ישראל במדבר מלכד אותם והופך אותם לעם. 
976 פרשת חוקת  התורה והמיםגרסת html ר' עדיאל זימרן  התורה היא טבעית לאדם, אך האדם נדרש לחפש אחריה. בכך, דומה היא למים, שהאדם מחזר אחריהם כל ימיו, כדי שלא למות מצמא. 
977 פרשת בלק  תלמידיו של אברהם ותלמידיו של בלעםגרסת html ר' עדיאל זימרן   

יוםיום תנך

# כותרתהמחברתקציר
978   "ודרכתי על במותי ארץ"גרסת html ר' עדיאל זימרן  רעידות אדמה רבות מוזכרות בנביאים: במלחמת גוג ומגוג, כאשר ה' יורד כביכול לארץ, ובימי עוזיהו המלך. פרט לפרשיות אלו, ייתכן שגם פרשת סדום ועמורה ועונשו של קורח קשורים לרעש אדמה כלשהו. 
979   העלאת הארון לירושלים - בית שאול ובית דוד (שמואל ב' ו')גרסת html ר' עדיאל זימרן  מדוע מיכל לגלגה על דוד שכרכר ופיזז לפני ארון ה' בעלותו לירושלים? נראה, שהדבר מעיד על פער עמוק בין בית שאול לבין בית דוד: שאול וביתו סבורים שהמלך הוא שליט העם ומורם ממנו, ואילו דוד וביתו סבורים שהמלך הוא נציגו של הקב"ה כלפי העם, והם עומדים ביחד עם העם מול ה'. 
980   הנבואה והמוסרגרסת html ר' עדיאל זימרן  מהו היחס שבין הנביא לבין המלך בתקופת התנ"ך? מדוע כמעט שאיננו מוצאים בנבואות תוכחות ישירות על אי-שמירת תורה ומצוות? האם התנ"ך מכיר בתביעות מוסריות, מעבר לתביעות הנובעות מהחוק ומהמשפט? 
981   עיבור השנה (דברי הימים ב' כ"ט-ל')גרסת html ר' עדיאל זימרן  מאילו סיבות מותר לעבר את השנה? בספר דברי הימים מתואר שהמלך חזקיהו, כחלק מטיהור ירושלים והמקדש, עיבר את השנה ודחה את פסח בחודש כדי לאפשר לכל בני ישראל לעלות לרגל בחג. 
982   עיבור השנה כתכסיס (מלכים א' י"ב)גרסת html ר' עדיאל זימרן  לאחר מות שלמה ופילוג הממלכה, ירבעם ביקש למנוע מתושבי ישראל לעלות לרגל למקדש, ששכן בממלכת רחבעם. לשם כך, הוא עיבר את השנה בחודש תשרי, ושינה באופן מלאכותי את לוח השנה ה'ישראלי' מלוח השנה ה'יהודאי' - של ממלכת יהודה. 
983   "בימים ההם אין מלך בישראל" (שופטים א'-ב')גרסת html ר' עדיאל זימרן  שני תיאורים חורזים כבריח את ספר שופטים: הורשת הארץ בתחילתו, וחסרון המלך בסופו. תיאור הורשת הארץ מאופיין בכך שכל שבט כבש את נחלתו לבדו, ובכך שהשבטים הותירו חלקים גדולים מנחלתם לא-כבושים. מהו הקשר בין שתי העובדות הללו? מדוע המלאך, המוכיח את העם בבוכים על מעשיהם, מזכיר את יציאת מצרים? 
984   ימי מגילת אסתרגרסת html ר' עדיאל זימרן  מתי התרחשה מגילת אסתר? מי היה המלך אחשוורוש? מהי "גלות יכניה" שבה הוגלה מרדכי? 
985   מגילת הסתםגרסת html ר' עדיאל זימרן  שום דבר במגילת אסתר אינו נעשה מתוך אידיאולוגיה ומחשבה מראש. הכל נעשה 'סתם'. לכן, חגיגת ההצלה מהסכנה - חג הפורים - הוא חגה של הנורמליות ושמחת החיים הפשוטה.  
986   יאשיהו המלךגרסת html ר' עדיאל זימרן  בימיו של יאשיהו המלך התרחשו כמה אירועים חשובים: הציווי על בדק הבית, מציאת ספר הברית, פעולות נגד העבודה הזרה, עשיית הפסח והריגתו ע"י פרעה נכה. מה הקשר בין אירועים אלו? 
987   כרם נבות - מלכים א' כ"אגרסת html ר' עדיאל זימרן  מדוע העניש ה' בצורה כה חריפה את אחאב לאחר מעשה כרם נבות? הלא את המזימה ואת הרצח ביצעה איזבל אשתו, ולא אחאב? 
988   גלות שומרון - מלכים ב' י"זגרסת html ר' עדיאל זימרן  מאה ושלושים שנה לפני גלות יהודה, הגלה מלך אשור את ממלכת ישראל מעל אדמתה. מה היה טעמה של גלות זו? מיהם 'גרי אריות', ומה רומז הקב"ה בכך שהוא כופה על גויים היושבים בארץ לקיים את מצוות התורה? 
989   גאולה מפי מצורע (מלכים ב' ו'-ז')גרסת html ר' יצחק ברט  המקרא מתאר גאולה שנתגלתה לבני ישראל בבשורת מצורע. מה מסמלת עובדה זו? האם אנו מעוניינים בגאולה שתבוא מפי מצורע, או שמא אנו ממתינים לגאולה שלמה ומלאה? 
990   מלכות בית דוד (שמואל ב' כ"ג)גרסת html ר' עדיאל זימרן  מהו ייחודה של מלכות בית דוד? מדוע זכה דוד לשושלת מלוכה נצחית? 
991   ספר משליגרסת html ר' עדיאל זימרן  מדוע ספר משלי מכיל כל-כך הרבה תיאורים מעולם המשפחה? מהו היחס בין ספרי משלי וקהלת, שנכתבו שניהם ע"י שלמה המלך ומתייחסים לבעיות הקיומיות של החיים? 
992   אופיו של ספר משלי (משלי ל')גרסת html ר' עדיאל זימרן  נחלקו הפרשנים כיצד לבאר כמה פסוקים המופיעים בספר משלי, המתארים ארבע חיות קטנות ומחוכמות. דומה שמחלוקת הפרשנים משקפת מחלוקת כללית יותר, אודות אופיו של ספר משלי. 
993   מצור אשור על ירושליםגרסת html ר' עדיאל זימרן  כיצד ניצלה יהודה ממצור סנחריב מלך אשור? 
994   "בבורחו מפני אבשלום בנו"גרסת html ר' עדיאל זימרן  לאורך שנות מלכותו של דוד, הוא נתקל בהתנגדויות ובמרידות מבית ומחוץ. בכל המקרים, התנהגותו של דוד כלפי אויבים מבית היא פסיבית, והוא אינו נוהג כלפיהם כפי שהוא נוהג כלפי אויבים חיצוניים. ייתכן שניתן ללמוד מכך על תפיסת המלוכה של דוד - המלוכה ניתנת למלך מאת ה', ואין הוא זכאי לה מתוקף אישיותו או מעמדו. 
995   "עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו" - ישעיהו מ"גגרסת html ר' עדיאל זימרן  כיצד יכול עם ישראל להעיד על מלכותו של הקב"ה על כל העולם? מה תפקידו של עם ישראל בעולם? ישעיהו קובע כי ההשגחה הפרטית המיוחדת על עם ישראל, והנהגתו של העם במהלך ההיסטוריה - אלו הן ההוכחות לכך שהקב"ה הוא בורא העולם ומנהיגו. 
996   "זכרתי לך חסד נעורייך" - ירמיהו ב'גרסת html ר' עדיאל זימרן  נבואתו הראשונה של ירמיהו, בראשית פרק ב', היא נבואת נחמה הפותחת פרק של נבואת פורענות. מהו אופייה של נבואה זו? האם זוהי נבואת-המשך להקדשת ירמיהו, אולי פתיחה כללית לספר, ושמא פתיחה לנבואת הפורענות? 
997   תודעת ההיסטוריה - הדרך לידיעת ה' (ירמיהו ב')גרסת html ר' עדיאל זימרן  ירמיהו מדגיש כי עם ישראל שכח את הקב"ה כי הוא שכח את ההיסטוריה - את ניסי יציאת מצרים, את ימי הנדודים במדבר ואת כיבוש הארץ. תוכחה זו משתלבת עם דברי התורה, שראתה בלימוד ובזכירת תולדות עם ישראל דרך המלך להכרת ה'. 

יוםיום יהושע-שמואל א'

# כותרתהמחברתקציר
998   בין יהודה ליוסףגרסת html ר' עמיחי שֹהם  עד ספר יהושע, נראה שיוסף נבחר על פני יהודה: הוא מקבל ממשה ברכה ארוכה יותר, ויהושע נבחר להחליף את משה. אולם בסוף הספר נראה כי התמונה מתהפכת, ויהודה מועדף על יוסף. תהליך זה יגיע לשיאו בבחירת דוד למלך על ישראל. 
999   מעמד הבוכיםגרסת html ר' עמיחי שֹהם  מעמד הבוכים בתחילת ספר שופטים מקביל להתגלות המלאך ליהושע בתחילת ספר יהושע, ומחזק את אופיו הכללי של הספר כחסר תאריך ומקום. 
1000   הידרדרותגרסת html ר' עמיחי שֹהם  בחינה של תקופת השופטים מלמדת על הידרדרות מראשית התקופה ועד סופה: בעוד בראשית התקופה היו תקופות שקט ארוכות יחסית בין השופטים, בסוף התקופה תקופות השקט הללו התקצרו; וכן אורך השיעבוד וחומרתו הלכו והחמירו מראשית התקופה ועד סופה. מה פשר הידרדרות זו? האם היא קשורה לסירובו של גדעון להתמנות למלך? 
1001   המלך גדעון הראשוןגרסת html ר' עמיחי שֹהם  סוף תקופתו של גדעון מסמן את תחילת ההידרדרות במצבם של ישראל. גדעון, שהמקרא רומז להתאמתו לתפקיד המלך על ישראל, מסרב להתמנות למלך מסיבות טובות, אך תוצאות סירובו הן הרות אסון. 
1002   מלך הקנקניםגרסת html ר' עמיחי שֹהם  לאחר שגדעון דחה את בקשת העם למלוך עליהם, דווקא אבימלך בנו הסכים למלוך על ישראל. קיימים נקודות השוואה רבות בין גדעון לבין אבימלך, אך גם קיימים הבדלים בולטים ועצומים ביניהם. דבר זה מלמד על חשיבות מעמד המלוכה בישראל, אך גם על הסכנות הרבנות הטמונות בו. 
1003   שלוש וריאציות באנרכיהגרסת html ר' עמיחי שֹהם  סיפור פסל מיכה מבטא שלושה פנים של האנרכיה השוררת בישראל ללא מלך: עבודה זרה, שחיתות במינוי הכוהנים ואלימות. כל זאת דווקא במעטה של סיפור רגוע, כמעט מובן-מאליו, המדגיש דווקא את הצורך במלך שיגאל את העם ממצבו. 
1004   פילגש בגבעהגרסת html ר' עמיחי שֹהם  סיפור פילגש בגבעה, החותם את ספר שופטים, מלמד כי שום צורת הנהגה פרט למלך - לא שופטים, לא זקנים ולא לויים - לא תוכל להציל את עם ישראל מהידרדרות מוסרית נוראית וממלחמות אחים בלתי-פוסקות. 
1005   תקופת מעברגרסת html ר' עמיחי שֹהם  מדוע ייחדו חז"ל את ספר שמואל כספר מיוחד? לכאורה, מבחינת צורת השלטון, המצב הפוליטי, המחבר ואף אורך הזמן הוא אינו ראוי לספר בפני עצמו. ובכל זאת, נראה שהספר מתאר תקופה ייחודית מצד השראת השכינה בישראל, ולכן מהווה תקופת מעבר בין ספר שופטים לבין ספר מלכים. 
1006   בקשת המלךגרסת html ר' עמיחי שֹהם  מדוע הקב"ה ושמואל מתנגדים לבקשת המלך של ישראל, למרות שהלקח החד-משמעי מספר שופטים הוא שמינוי מלך כזה הוא הכרחי? מדוע מומלך שאול פעמיים? 
1007   עליית שאולגרסת html ר' עמיחי שֹהם  קיימת הקבלה בולטת בין שאול לבין גדעון. נראה שהקבלה זו מלמדת על אופי המלך החדש שמבקש הקב"ה להמליך על ישראל. 
1008   תקופת האור והשמחהגרסת html ר' עמיחי שֹהם  בתקופה הראשונה של מלכותו, מצליח שאול במעשיו: הוא מנצח את בני עמון, רוכש את אמונו של העם ודורש מהם לעבוד את ה' בכל לבבם. 
1009   תקופת שאול השנייה - אור וחושך משמשים בערבוביהגרסת html ר' עמיחי שֹהם  סיפור המלחמה בפלשתים מהווה קו פרשת מים בתיאור מלכותו של שאול. מצד אחד - הוא נלחם על טוהר המחנה ומקים מזבחות לה'; מצד שני - הוא נלחץ מהתנהגותו של העם, מבקש להמית את יהונתן ואינו מציית לצו שמואל. 
1010   שאול ועמלקגרסת html ר' עמיחי שֹהם  מדוע לא קיים שאול את צו שמואל במלחמה בעמלק? נראה כי הלקח מתקופת מלכותו של שאול הוא כי יש למצוא לעם ישראל מנהיג בעל ענווה, שיישאר רגיש לדבר ה' גם ממרום כסא מלכותו. 
1011   משיחת דודגרסת html ר' עמיחי שֹהם  גם לאחר הדחתו של שאול, שמואל המשיך לאהוב אותו ולהצטער על כשלונו. הדבר מתבטא ביחסו של שמואל לשאול, בהליך בחירתו בדוד ובאופן משיחתו למלך. 
1012   הגובה לא קובעגרסת html ר' עמיחי שֹהם  כיצד ניצח דוד את גוליית? מה מסמל ניצחון זה על אופי מלכותו של דוד, ועל ההבדל בינו לבין שאול? 
1013   מלכות שאול: ה'מכה בפטיש'גרסת html ר' עמיחי שהם   
1014   מילה, פסח ומלאךגרסת html ר' עמיחי שֹהם  לפני הכניסה לארץ, ישראל מלים את עצמם וחוגגים את הפסח. יש זיקות רבות בין שתי מצוות אלו, ונראה ששתיהן משלימות את הברית שבין הקב"ה לעמו. לאחריהן מסופר על פגישת יהושע עם המלאך (בהקבלה למעמד הסנה של משה רבנו), ונראה שמטרתה של פגישה זו היא לרמוז לאופייה הניסי של ראשית המלחמה על הארץ. 
1015   הברית עם גבעון וכיבוש מדינות הדרוםגרסת html ר' עמיחי שֹהם  מדוע דווקא במלחמת יהושע נגד מלכי הדרום התרחש הנס הגדול ביותר - "שמש בגבעון דום"? האם שמירת הברית עם הגבעונים הייתה מעשה חיובי או שלילי? 

יוםיום שמואל ב'-מלכים

# כותרתהמחברתקציר
1016   דוד ומיכל (שמ""ב ו')"גרסת html ר' ספי מרקוס  מה משמעות הוויכוח בין מיכל לדוד? למה מכונה מיכל לאורך כל הפרק "מיכל בת שאול"? איזו תפיסה היא מייצגת ביחס למלוכה? האם יש כאן רק וויכוח עקרוני, או שמא גם מחלוקת ברמה האישית? 
1017   מדוע לא בנה דוד את בית המקדש (שמ""ב ז)?"גרסת html ר' ספי מרקוס  למה מנע הקב"ה מדוד לבנות את בית המקדש? למה הנימוק המופיע בסםר דברי הימים לא מופיע אצלנו? מהו הנימוק לאי-בניית בית המקדש ע"י דוד לפי ספר שמואל ב'? 
1018   מלחמת דוד במואב (שמ''ב ח')"גרסת html ר' ספי מרקוס  מהו ההבדל בין המלחמות של דוד לאלו של שאול? למה לחם דוד במואב בצורה כל כך אכזרית וקשה?  
1019   חסדו של דוד (שמ""ב ט')"גרסת html ר' ספי מרקוס  למה מבקש דוד לגמול חסד עם זרעו של שאול? למה היה צורך לחפש את זרעו של שאול? מהו החסד שעושה דוד עם מפיבושת, ולמה זה פוגע בציבא? 
1020   פרשת דוד ובת שבע"גרסת html ר' ספי מרקוס  האם באמת הרג דוד את אוריה? אם לא, למה נראה ממשלו של נתן שהוא כן עשה זאת? מהו הדבר שהפריע ביותר לקב"ה במעשהו של דוד? למה מחל הקב"ה לדוד לאחר מכן? 
1021   פרק י""ג - מעשה אמנון ותמר"גרסת html ר' ספי מרקוס  מה היתה השתלשלות העניינים במעשה אמנון ותמר? למה כל כך שנא אמנון את תמר לאחר מכן?  
1022   נקמת אבשלום (שמ""ב י""ג)"גרסת html ר' ספי מרקוס  איך הגיב אבשלום למעשה אמנון ותמר? למה דוד לא הגיב למעשהו של אמנון? מה היה התכנון של אבשלום בשביל לרצוח את אמנון? איך בכל זאת הוא הצליח לעשות זאת, על אף שדוד חשד בו? 
1023   חזרתו של אבשלום (שמ""ב י""ד)"גרסת html ר' ספי מרקוס  יואב מצליח לשכנע את דוד להחזיר את אבשלום אליו. האם זו הפעם הראשונה שהוא מנסה לעשות זאת? למה בכלל הוא עושה זאת? מה אומרת האשה החכמה מתקוע לדוד, ומדוע הוא לא עונה לה בהחלטיות כבר בפעם הראשונה? מה מבין דוד מכל הסיפור שלה? 
1024   מרד אבשלום"גרסת html ר' ספי מרקוס  מהן הסיבות למרד אבשלום? במה קשור המרד לחטאו של דוד עם בת שבע? מה היתה תגובת העם במהלך המרד ולאחר נפילתו? 
1025   בריחתו של דוד מירושלים"גרסת html ר' ספי מרקוס  למה הולך אבשלום לחברון? כיצד מגיב דוד להמלכתו של אבשלום בחברון? אילו דמויות פוגש דוד בבריחתו מירושלים, ומה כל אחת מפגישות אלו מלמדת על דמותו ואישיותו של דוד? 
1026   עצת אחיתופל ועצת חושי (שמ""ב י""ז)"גרסת html ר' ספי מרקוס  מה ביקש דוד מחושי הארכי, ומה הוא עשה בפועל? מה הציע אחיתופל לאבשלום, ומדוע לא התקבלה הצעה זו? 
1027   הקרב ביער אפרים ומותו של אבשלום (שמ"ב י"ח)גרסת html ר' ספי מרקוס  למה בחר דוד ללכת דווקא למחניים בעבר הירדן המזרחי? למה בוחר דוד שהמלחמה עם אבשלום תתרחש דווקא ביער? איך מגיב דוד למותו של אבשלום? למה מוכיח יואב את דוד על צערו על אבשלום? 
1028   המלכתו המחודשת של דוד (שמ""ב י""ט-כ')"גרסת html ר' ספי מרקוס  האם חזרתו של דוד לירושלים היתה מקובלת על כל עמ"י? למה דווקא שבט יהודה הוא שהתנגד לחזרתו? את מי פוגש דוד בדרך, ומה הקשר בין מפגשים אלו למפגשים שהיו לו בבריחתו מירושלים? מה המשמעות של קשר זה? 
1029   מרד שבע בן בכרי (שמ""ב כ')"גרסת html ר' ספי מרקוס  מה משמעות הוויכוח בין יהודה לשאר השבטים, מי יהיה הראשון להעביר את דוד את הירדן? למה דוד פוקד על עמשא לאסוף את הלוחמים תוך שלושה ימים לאחר פרוץ המרד? למה בוחר דוד באבישי במקומו של עמשא, ולא ביואב? למה דווקא אשה היא המשכנעת את יואב להפסיק את המצור על אבל בית מעכה?  
1030   פרקי הסיום של ספר שמואלגרסת html ר' ספי מרקוס  מה מטרתם של הסיפורים המובאים בפרקים האחרונים של הספר? מה זה מלמד אותנו על אישיותו של דוד?  
1031   אדוניה ושלמה - מל"א פרק א'גרסת html ר' ספי מרקוס  מה היתה השלתשלות העניינים במעשה אמנון ותמר? למה כל כך שנא אמנון את תמר לאחר מכן?  
1032   אדוניה ושלמה - מל"א פרק א'גרסת html ר' ספי מרקוס  כיצד ניתן להסביר את כל סיפור החיפוש אחר אשה לדוד? למה דוד לא יוזם פעולה בעצמו כנגד אדוניה? מה בכל זאת משכנע אותו להתנגד להמלכת אדוניה? 
1033   הצלחתו המדינית של שלמהגרסת html ר' ספי מרקוס  מהי החשיבות הגדולה של נישואיו של שלמה לבת פרעה? ממה נבעה הצלחתו של שלמה כמלך? למה ממנה שלמה שרים וניצבים בכל הארץ?  
1034   הצלחת שלמה במישור העולמי ובניין בית המקדשגרסת html ר' ספי מרקוס  עד לאן הגיעה מלכותו של שלמה? למה פונה שלמה לחירם מלך צור, ומה היא תגובתו?  
1035   תפילת שלמה לאחר בניית בית המקדשגרסת html ר' ספי מרקוס  מה הקשר בין בניין בית המקדש לבניין ביתו של שלמה? מהן התפילות השונות אותן מזכיר שלמה בנאומו? מהי תגובתו של הקב"ה לנאום זה? 
1036   תחילתה של הנפילהגרסת html ר' ספי מרקוס  במה חטא שלמה? מהו העונש על חטאים אלו? מהן תוצאות המרד של ירבעם? 
1037 מלכים א' י"ב  מלכותו של ירבעםגרסת html ר' ספי מרקוס   
1038 מלכים א' י"ג  איש הא-לוהים בבית אלגרסת html ר' ספי מרקוס   
1039 מלכים א' י"ד-י"ז  ממלכה לא יציבהגרסת html ר' ספי מרקוס   
1040   עליית בית עמרי לשלטוןגרסת html ר' ספי מרקוס   
1041   ראשית דרכו של אליהוגרסת html ר' ספי מרקוס   
1042 מלכים א' י"ח  חזרתו של אליהו אל העםגרסת html ר' ספי מרקוס   
1043 מלכים א' י"ט  ייאושו של אליהוגרסת html ר' ספי מרקוס   
1044 מלכים א' כ'  מלחמת בן הדד ואחאבגרסת html ר' ספי מרקוס   
1045 מלכים א' כ'-כ"ב  חטאי אחאב ומותוגרסת html ר' ספי מרקוס   
1046 מלכים ב' א'-ב'  פרידה מאליהוגרסת html ר' ספי מרקוס   
1047   אופיו של אלישעגרסת html ר' ספי מרקוס   
1048   אלישע והאישה השונמיתגרסת html ר' ספי מרקוס   
1049 מלכים ב' ה'-ח'  אלישע וארםגרסת html ר' ספי מרקוס   
1050 מלכים ב' ט'-י'  סופו של בית אחאבגרסת html ר' ספי מרקוס   
1051 מלכים ב' י"ד-ט"ז  ניצני קריסהגרסת html ר' ספי מרקוס   
1052 מלכים ב' י"ז-כ"א  גלותגרסת html ר' ספי מרקוס   
1053   שמואל ב' פרק א' - בשורת מות שאול מפי העמלקי"גרסת html ר' ספי מרקוס  למה מסופר שהנער העמלקי הרג את שאול בעוד שבסוף שמואל א מסופר ששאול שלח יד בנפשו? למה הרגו דוד, והרי שאול ציווה עליו להורגו? פרופ' יהודה אליצור מסביר שהנער היה מרגל שהתחזה לחייל ישראלי, ועל כן הרג אותו דוד, אע"פ שלא הוא הרג את שאול 
1054   שמואל ב' פרק א' - קינת דוד"גרסת html ר' ספי מרקוס  הקינה המרגשת על שאול מפליאה במקצת, כי שאול רדף אחרי שאול לאורך שנים, והיתה לדוד כל הלגיטימציה לסלוד ממנו. אין ספק שיש בכך כדי ללמד על דמותו הנאצלת של דוד, אשר נבחר לשמש כמלך ישראל. בהמשך מביא הכותב פירושים לפסוקים המוכרים מהקינה. 
1055 שמואל ב, א  בשורת מות שאול מפי העמלקיגרסת html ר' ספי מרקוס  למה מסופר שהנער העמלקי הרג את שאול בעוד שבסוף שמואל א מסופר ששאול שלח יד בנפשו? למה הרגו דוד, והרי שאול ציווה עליו להורגו? פרופ' יהודה אליצור מסביר שהנער היה מרגל שהתחזה לחייל ישראלי, ועל כן הרג אותו דוד, אע"פ שלא הוא הרג את שאול 
1056 שמואל ב, א  קינת דודגרסת html ר' ספי מרקוס  הקינה המרגשת על שאול מפליאה במקצת, כי שאול רדף אחרי שאול לאורך שנים, והיתה לדוד כל הלגיטימציה לסלוד ממנו. אין ספק שיש בכך כדי ללמד על דמותו הנאצלת של דוד, אשר נבחר לשמש כמלך ישראל. בהמשך מביא הכותב פירושים לפסוקים המוכרים מהקינה. 
1057 שמואל ב, ב  ראשית מלכותו של דוד על יהודהגרסת html ר' ספי מרקוס  פרק ז' הוא הפרק היחיד, למעשה, בכל ספר שמואל, המתאר את שמואל כמנהיגו של עם ישראל. השיעור עוסק בבחינת הנהגתו של שמואל את העם, ובשאלה אם הצליח שמואל לתקן את הפגמים שהיו בתקופת עלי. 
1058   שמואל ב' פרק ב' - הקרב בין יואב לאבנר"גרסת html ר' ספי מרקוס  איפה בדיוק נערך הקרב בין אנשי יואב לאנשי אבנר? כיתד נערך הקרב, ומה היו תוצאותיו? 
1059   כריתת הברית בין אבנר לדוד (שמ""ב ג)"גרסת html ר' ספי מרקוס  למה מספר המקרא על הבנים שנולדו לדוד? מהם הצעדים שננקטים לקראת איחוד הממלכה תחת דוד? למה מבקש דוד שיחזירו לו את מיכל בת שאול? כיצד מגיב פלטיאל בן ליש למהלך?  
1060   רצח אבנר (שמ""ב גכג-לט)"גרסת html ר' ספי מרקוס  למה רצח יואב את אבנר? איך מגיב דוד לרצח? מהן ההשלכות של הרצח ביחסים בין דוד ליואב? 
1061   מותו של איש בושת (שמ""ב ד')"גרסת html ר' ספי מרקוס  למה פותח פרק ד' בתיאור דמותם של רכב ובענה, ובהיכרות עם מפיבושת בן יהונתן? למה רוצחים רכב ובענה את איש בושת? מהי תגובתו של דוד לרצח? 
1062   שמ""ב ה': המלכת דוד וכיבוש ירושלים"גרסת html ר' ספי מרקוס  למה מכיר העם במלכותו של דוד רק בהגעתו לחברון? לאחר מכן עולה דוד לירושלים. למה? מהי "ציון", ומה פירושו של השם? 
1063   התבססותו של דוד בעיר דוד (שמואל ב' ה')"גרסת html ר' ספי מרקוס  הפרק כולל סיפורים שונים שהקשר ביניהים איננו ברור: כיבוש עיר דוד, ולאחריו מובא 'פסוק סיכום' לתקופת דוד: "וילך דוד הלוך וגדול וה' א-לוהי צבאות עמו". לאחר מכן מסופר כי מלך צור שלח לדוד עצי ארזים כדי לבנות את ביתו. אחרי כן מונה הכתוב את הנשים שלקח דוד בירושלים ואת הילדים שנולדו לו שם, ולבסוף מתוארות שתי מלחמותיו עם פלשתים. מה הקשר בין כל הסיפורים? מה ניתן ללמוד מהמלחמות עם פלשתים על אופיו של דוד כמלך? 
1064 שמואל ב' ו'  העלאת ארון ה' לירושליםגרסת html ר' ספי מרקוס   

יוםיום מיוחד

# כותרתהמחברתקציר
1065 פורים  מגילת אסתר - תחפושת ספרותיתגרסת html הרב דוד הנשקה  מדוע אנו חוגגים את הצלתנו מיד המן, והלא בסוף המגילה נותרנו עבדים לאחשוורוש? לשם מה מאריכה המגילה בתחילתה ובסופה בתיאור משתה אחשוורוש ומלכותו על איי הים? מה פשר דברי חז"ל, "עד דלא ידע בין ארור המן לבין ברוך מרדכי"? 

יוםיום מהר"ל נתיבות עולם

# כותרתהמחברתקציר
1066   היחס הראוי בין תלמידי חכמיםגרסת html ר' משה כהן  התורה- חכמת ה'- היא אחת ומתגלה על ידי ת"ח רבים. 
1067   הוראת תורה שאינה ראויהגרסת html ר' משה כהן  תורה שנלמדת למי שאינו ראוי או על ידי מי שאינו ראוי מאבד את החיות שבה והופכת לאבן דוממת. 
1068   היחס לתלמידי חכמיםגרסת html ר' משה כהן  מורא ת"ח הוא ביטוי ליחס שבין האדם לה' כיחס של עלול לעילה, נבדלות ולא דביקות.  
1069   אין מנוחה לתלמידי חכמיםגרסת html ר' משה כהן  התורה היא חכמת ה' ומשום כך אין לה גבול והשלמה ולכן ללומדיה אין לעולם מנוחה 
1070   תלמיד חכם הוא עצם התורהגרסת html ר' משה כהן  ת"ח מיישמים את התורה במציאות ומשום כך משולים כתורה עצמה 
1071   תלמיד חכם ששכח תלמודוגרסת html ר' משה כהן  התורה איננה מתמצית רק באוסף ידיעות השוכן בגופו של האדם אלא היא ביטוי לקשר עם ה' ולכן גם אם נשתכחה אין זה מסלק את מעלתו. 
1072   ת"ח שבבבל שונאים זה את זה – מעלה או גנות?גרסת html ר' משה כהן  ת"ח הוא גבר המעוניין להתגבר על כולם אך מתוך כך נפתחת כל הסוגיה ומתבררת ומתלבנת כד למיצויה. 
1073   המצוות כאבן בוחן בעבודת ה'גרסת html ר' משה כהן  קיום המצוות הינו ביטוי לכך שסדר העדיפיות של האדם תקין והוא יודע להבחין בין עניני עוה"ז שמשתקללים בשיקולי רווח והפסד לעומת ענינים עליונים. 
1074   קריאת שמע שחרית וערביתגרסת html ר' משה כהן  הערב הוא ביטוי להעדר והיום לפעולה ובהמלכת ה' בשניהם ישנו ביטוי לאחדותו המליאה 
1075   שני הפסוקים הראשונים של ק"שגרסת html ר' משה כהן  באמירת פסוקים אלו מתכלל האדם עם האומה כולה לדורותיה כאומה הממליכה את ה' 

יוםיום עבודת ה'

# כותרתהמחברתקציר
1076   כוונה (2) – כוונה בזמן עשיית המצווה.גרסת html ר' אלעד גוטמן  בהלכות מליחת הבשר ישנו דין "שריה", לאחר שמולחים את הבשר יש להשרותו לזמן מסוים במים. בחסידות, מדברים רבות על ל'שרות' בתוך המצווה, ל'הכנס' עם כל הגוף והנפש אל תוך המצוה.  
1077   תחילת העבודה (2)גרסת html ר' אלעד גוטמן  אם לא נעצור לרגע ונחשוב לאן אנחנו רוצים ללכת, יתכן מאד שאחרי מאה ועשרים נביט לאחור, ונראה יותר מדי דברים שהיינו רוצים שיראו אחרת. 
1078   שמחה ועצבות בעבודת ד' (2) גרסת html ר' אלעד גוטמן  מדרגת "שמחה בייסורים" השייכת לכל אדם, היא היכולת להיות שמח למרות היסורים. כלומר, להפריד בין המציאות הקשה ובין מצב רוח הנמשך ממנה. כמובן זה לא פשוט, ועל כן אנו מתפללים בכל יום "אל תביאינו לא לידי ניסיון ולא לידי בזיון".  
1079   שבת (7) – הבדלה וסעודת מלווה מלכהגרסת html ר' אלעד גוטמן  מוצאי שבת הוא זמן שאצל רבים נחשב כזמן מבוזבז. כיצד נהפוך אותו לקרש קפיצה רוחני. 

שיחות ויקרא שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1080 פרשת תזריע  "אחור וקדם צרתני" הרב יהודה עמיטל  מהי המשמעות של הראשוניות? הראשוניות יש בה את הריגוש של ההתחלה. חשוב לשמור על הריגוש הזה גם בתוך השגרה- כמו בהעלאת הנרות במנורה או בקיום מצוות בכל יום באופן כללי. 16-sichot/25tazria.doc  סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - פרשת השבוע שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1081 פרשת וירא  אברהם אבינו - ידיד ה' הרב עזרא ביק  מדוע זקוק אברהם לבשורה נוספת על הולדת יצחק, לאחר שכבר בושר על כך בפרשת לך-לך? לשם מה ביקר הקב"ה את אברהם לפני בוא המלאכים? נדמה ששאלות אלו מובילות לחלוקה יסודית שבין דמותו של אברהם טרם ברית המילה ובין דמותו לאחר כריתת הברית - דמותו של אברהם לאחר הברית אינה כמי ששייך לעולם הזה, אלא כידיד ה', אשר מתהלך איתו ושייך באופן בסיסי לפמליית הקב"ה.    סוג השיעור ואיכותו 
1082 פרשת ויגש  איחוד יוסף והאחים הרב דוד נתיב  פרשת ויגש מציגה לנו את האיחוד המרגש שבין יוסף, משנה למלך מצרים, לבין משפחתו המתגוררת בכנען. בשיעור זה ננסה לעקוב אחר מהלך הדברים והשתלשלות האירועים, תוך נתינת תשומת לב לפן הרגשי של יחסי יוסף והאחים, ולגורמים שהניעו את יוסף לחשוף את עצמו בפני האחים לאחר נאומו של יהודה.    סוג השיעור ואיכותו 
1083 פרשת בא  משמעותו של קרבן הפסח הרב אמנון בזק  האם פסח מצרים מוגדר כקרבן, הלא אין מזבח שמקריבים עליו ונותנים עליו את הדם? עיון בפרשה מלמד כי אכן מדובר בקרבן, והתחליף למזבח הוא ביתו של כל יהודי. לכן מזים על דלתות הבית, ולכן נאסר 'קיומו של חמץ בבית. שאלה נוספת שיש לדון בה היא מהו אופיו של קרבן הפסח, האם מדובר בסוג של שלמים או שמא הוא דומה יותר לקרבן עולה? נדמה כי ישנו דמיון רב לקרבן עולה, ואכילתו של הפסח על ידי בני ישראל נתפסת כאכילת המזבח עצמו את בשר הקרבן.    סוג השיעור ואיכותו 
1084 פרשת יתרו  עשרת הדברות הרב אמנון בזק  התורה קובעת במפורש כי בהר סיני נאמרו עשרה דברות. כיצד יש לחלק את הדברות לעשרה חלקים? מחד, הראשונים נחלקו האם יש למנות את אנוכי כדיבר הראשון, או שמא זוהי פתיחה כללית לדברות. בנוסף, הדיבר האחרון - לא תחמוד - נראה גם הוא כמתחלק לשני דברות נפרדים, במיוחד כפי שהוא מובא בספר דברים. ייתכן שניתן לזהות הבדל בין ספר שמות ובין ספר דברים בהקשר, הזה כך שחלוקת הדברות בספר שמות היא חלוקה מאוזנת בין מצוות שבין אדם למקום ובין מצוות בין אדם לחברו, ואילו החלוקה בספר דברים שונה, ומטה את הכף לכיוון המצוות שבין אדם לחברו, כחלק מן המגמה החברתית הכללית של ספר דברים.    סוג השיעור ואיכותו 
1085 פרשת תרומה  פרוכת המסך ופרוכת הקודש הרב אמנון בזק  השוואה בין ציווי הקב"ה למשה על עשיית הפרוכת ובין תיאור התורה את ביצוע המצווה חושפת כי ישנן שתי בחינות שונות בפרוכת: מחד, מטרת הפרוכת היא הבדלה בין הקודש ובין וקודש הקודשים, ומאידך הפרוכת נועדה לכסות את ארון הברית. עיון במשנה במסכת יומא מגלה כי ייתכן שאף במציאות היו שתי פרוכות שונות שהביאו לידי ביטוי את שתי המגמות הללו. הבדל נוסף בין שתי סוגי הפרוכות הוא בשאלה למי נועדה הפרוכת, האם היא נועדה לעם ישראל - על מנת שיבחין בין הקודש לדביר, או שמא מדובר בכלי אשר משרת את ארון הברית, כלומר את הקב"ה.    סוג השיעור ואיכותו 
1086 פרשת צו  דין פיגול במקרא ובחז"ל הרב אמנון בזק  דין פיגול, כפי שעולה מפשט הכתובים, שונה מאוד מהאופן שבו דרשו אותו חז"ל. לפי הפשט נראה שכל קרבן הנאכל חוץ לזמנו נחשב כפיגול ואינו עולה לרצון לבעליו. לעומ זאת, חז"ל מיקדו את תשומת הלב במחשבת המקריב בזמן ההקרבה - רק כאשר המקריב חשב לאוכלו חוץ לזמנו נחשב הקרבן כפיגול. מדוע נטו חז"ל מפשטי המקראות בפרשייה זו? עיון במסכת זבחים מגלה לנו שבאופן כללי חז"ל התמקדו בתחומי המחשבה בקרבנות, יותר מבדינים הקשורים לעשייה המעשית. ייתכן שעיקרון זה מבאר גם את הבנתם בדין פיגול, והוא עומד כפתרון לבעיה שעליה התריעו הנביאים, כאשר עם ישראל השתמש בקרבנות כתריס על אף מעשיהם הרעים.    סוג השיעור ואיכותו 
1087 פרשת אמור  קרבן העומר ושתי הלחם הרב רמי ינאי  עיון מדוקדק בפרשת המועדות אשר בפרשתינו, מעלה אבחנה מעניינת בין קרבן ראשית העומר אשר מובא "ממחרת השבת" לבין קרבן שתי הלחם. ההבדל המרכזי שבין הקרבנות הוא בעושרו של קרבן שתי הלחם לעומת צמצומו של קרבן העומר. מהו היסוד להבדל זה? ניתן להבין יותר את ההבדל שבין הקרבנות לאור בחינת המועדים שבהם קרבו שלמי ציבור, לבד מקרבן שתי הלחם. מועדים אלו מאירים את ייחודו של קרבן שתי הלחם ומבארים את מהותו של יום השבועות.    סוג השיעור ואיכותו 
1088 פרשת בהעלותך  חטא המתאוננים הרב רמי ינאי  חטא המתאוננים הינו החטא הפותח את פרשיות המשבר בספר במדבר, המגיעות לשיאן בחטא המרגלים. בשיעור זה נדון במשמעותו של חטא המתאוננים לאור פרשנויותיהם של רש"י ורמב"ן: האם מדובר בעלילה של בני ישראל ובתירוץ בלבד על מנת לפרוק מעליהם עול מלכות שמיים או שמא הקושי בדרך הינו אמיתי, והחטא הוא בכך שגודל השעה אמור לדחות כל קושי המתעורר בדרך? שתי גישות אלו משתקפות היטב גם בפרשיות אחרות בתנ"ך.    סוג השיעור ואיכותו 
1089 פרשת קורח  שוויון ומעמדות הרב חיים נבון  טענתו המרכזית של קורח הייתה בדבר המעמד המיוחד של הכהנים ומשה ואהרן. בשיעור זה ננסה לברר מהי עמדתה הבסיסית של התורה בשאלת השוויון ויצירת המעמדות הרוחניים בעם ישראל. מדוע באמת הובדלו הכהנים והלויים לעבודת ה'? כיצד קשורה פרשת נזיר לעניין זה? ומהי עמדת חז"ל בשאלת מעמדו המיוחד של תלמיד חכם אל מול המון העם?    סוג השיעור ואיכותו 
1090 פרשת חוקת  לאופיו של דור הבנים הרב אמנון בזק  בפרשת חקת אנו נפגשים לראשונה עם הדור המיועד ליכנס לארץ. בשיעור זה נבחן כיצד מתחולל שינוי באופיו של דור זה, כאשר בחטא מי מריבה נדמה שדור הבנים אינו שונה מדור האבות, ומדובר בדור בעל מנטליות עבדותית, ואילו בהמשך הפרשה אנו מגלים שדור זה שונה באופן מהותי מן הדור הקודם. שינוי זה בא לידי ביטוי בפרשת הנחשים השרפים, במלחמה עם סיחון מלך חשבון, ובהתמודדות עם הכנעני מלך ערד.    סוג השיעור ואיכותו 
1091 פרשיות מטות-מסעי  נחלת עבר הירדן המזרחי הרב אמנון בזק  בפרשתנו אנו למדים על נחלת עבר הירדן המזרחי על ידי בני גד, ראובן וחצי שבט המנשה. האם ישנו הבדל בין נחלתם של בני גד וראובן, אשר יזמו את הפנייה אל משה, לבין חצי שבט המנשה שצורף לנחלה מאוחר יותר? בשיעור זה ננסה לעמוד על שאלה זו דרך עיון מדוקדק בפרשיית מלחמת ארבעת המלכים ובראשיתו של ספר דברים. מעיון בפרשיות הללו מתגלה שמעמדם של חלקים שונים בעבר הירדן המזרחי אינו זהה.    סוג השיעור ואיכותו 
1092 פרשת שלח  משמעותה של מצוות ציצית הרב אמנון בזק  בסוף פרשת שלח אנו לומדים על הציווי להטיל פתיל תכלת בכנפות הבגדים. כיצד משתלבת מצוה זו ברקע הכללי של חטא המרגלים ושל רצף תלונות בני ישראל בראשית ספר במדבר? עיון במילים מסוימות המופיעות בפרשה מגלה כי מדובר במילים החוזרות גם בחטא המרגלים. נדמה כי שורש חטאי בני ישראל נעוץ בראיית המציאות שלא על רקע אמוני. מצוות הציצית נועדה לתקן את הנקודה הזו בדיוק.    סוג השיעור ואיכותו 
1093 פרשת חיי שרה  אברהם אבינו - בין חזון למימוש הרב דוד נתיב  פרשת חיי שרה מציבה בפנינו את סיפור מעשיו האחרונים של אברהם אבינו: קבורת שרה וקניין מערת המכפלה, חיפוש אישה ליצחק ושילוח בני הפלגשים אל ארץ קדם. בשיעור זה ננסה לראות כיצד עומד אברהם אבינו, עם אמונתו האיתנה, אל מול מציאות מורכבת מאוד, בכל אחד משלושת חלקי הפרשה. המסקנה העולה היא שגם מציאות קשה ומורכבת אינה יכולה למוטט חזון גדול, כל עוד אנשי החזון אוחזים באמונה בצדקת דרכם.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - המצוה השבועית שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1094 שבת הגדול  מצוַת סיפור יציאת מצרים הרב בנימין תבורי  מהם ההבדלים ההלכתיים בין מצות זכירת יציאת מצרים בכל יום לבין המצוה המיוחדת לליל הסדר - מצות סיפור יציאת מצרים? בשיעור זה נעמוד על שלושה הבדלים: ראשית, בסיפור ישנה משמעות לאורך, ולכן "כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח", בניגוד לזכירה הנקודתית. שנית, הסיפור מתאפיין בעלילה מסודרת, ולכן נקבעה ההלכה של "מתחיל בגנות ומסיים בשבח". לבסוף, ייתכן שחלק ממצות סיפור יציאת מצרים היא לימוד הלכות הפסח בליל הסדר, דבר אשר בוודאי אינו שייך למצות הזכירה.    סוג השיעור ואיכותו 
1095 פרשת תולדות  תלמוד תורה הרב בנימין תבורי  הרב סולובייצ'יק מסביר כי משמעותו של המדרש על כך שדמות דיוקנו של יצחק דמתה לאברהם היא שאברהם הנחיל לבנו את נשיאת הדגל של הכרזה על הכרת בורא העולם. קביעה זו פותחת פתח לדיון במשמעותה של מצוות לימוד תורה המוטלת על האב ביחס לבנו. האם מדובר במצווה נפרדת ממצוות לימוד תורה או שמא מדובר בענף של המצווה הכללית? בעניינים אלו עוסק שיעור זה.    סוג השיעור ואיכותו 
1096 פרשת משפטים  עבד עברי הרב בנימין תבורי  מהו מעמדו המדויק של עבד עברי: האם הוא קנוי בקנין ממוני לאדונו או שמא יהודי כלל אינו יכול להיות בעלים על יהודי אחר? בשיעור זה ננסה לבחון שאלה זו דרך דיניו של עבד עברי: מסירתו לשפחה כנענית, הצורך בגט שחרור ושאלת היכולת למכור עבד עברי לאדון אחר.     סוג השיעור ואיכותו 
1097 פרשת תרומה  בית הבחירה הרב בנימין תבורי  מהי מטרת מצוות בנין בית המקדש? מעיון בדברי הרמב"ם עולה כי ישנן שתי הלכות שונות במצווה זו: הלכה אחת עוסקת בבית הקרבת קרבנות, ואילו מטרה שנייה היא בנין בית לשכינת הקב"ה. נפקא מינות שונות בין שני הפנים הללו עולות בכמה הקשרים: הצורך במלכות ובהכרתת זרע עמלק כהקדמה לבנין המקדש; מצוות עלייה לרגל; איסור הבמות; הקמת בית הבחירה בזמן הזה, ועוד.    סוג השיעור ואיכותו 
1098 פרשיות ויקהל-פקודי  איסור הבערה בשבת הרב בנימין תבורי  מדוע הוזכר איסור הבערה כאיסור נפרד משאר מלאכות שבת? הקראים הסיקו מכך כי אסור שתהיה אש דולקת במהלך השבת, ואפילו שהודלקה מערב שבת. הרס"ג חולק על כך בתוקף והוא טוען שניתן להוכיח מאותו פסוק עצמו את ההיפך הגמור, וזאת בהקבלה לדיני אפייה ובישול. הנצי"ב טוען כי ייתכן שדווקא במקדש אכן אסור היה שתהיה אש דולקת במהלך השבת, ייתכן שהדבר קשור לעיקרון של שביתת כלים וייתכן כי זהו יסוד כללי של גנאי למקדש שתהיה בו מלאכה בשבת. חז"ל נחלקו האם הבערה ללאו יצאת או שהבערה לחלק יצאת - מהן המשמעויות של מחלוקת זו לעניין הבערה ביום טוב ולעניין חיוב קרבנות על מלאכות שבת. לסיום, נדון באפשרות העולה מדברי הרמב"ם שמפסוק זה למדנו עיקרון כללי שבי"ד אינם עונשים כלל בשבת.    סוג השיעור ואיכותו 
1099 פורים  מקרא מגילה בלילה וביום הרב בנימין תבורי  כאשר ישנה אפשרות לבחור בין קריאת המגילה בלילה לבין קריאתה ביום - מה עדיף? תוס' סבורים שעיקר קריאת המגילה היא הקריאה שביום. ייתכנו כמה השלכות לקביעה זו - בני הכפרים המקדימים את קריאתם; ברכת שהחיינו על קריאת היום; אמירת על הניסים בליל פורים. אולם, ייתכן ששאלת הבחירה בין שתי האפשרויות אינה תלויה רק בדיון מהי הקריאה המרכזית בפורים, אלא גם בדיון כללי ביחס שבין הכלל "מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה", ובין העדפת מצווה מהודרת ומשובחת.    סוג השיעור ואיכותו 
1100 פרשיות תזריע-מצורע  טומאה וטהרה הרב בנימין תבורי  האם יש למנות במניין המצוות את הדינים השונים העוסקים בהלכות טומאה וטהרה? בשאלה זו נחלקו הראשונים: הרמב"ם מנה דינים אלו במניין המצוות ואילו הרמב"ן כתב שאין למנות דינים אלו כמצוות. מהו שורש המחלוקת בין הראשונים? האם מדובר במצוות המחייבות עשייה מסוימת, או שמא גם דינים וכללים נמנים במניין המצוות? האם דיני המצורע שונים משאר דיני טומאה וטהרה? מעיון בדברי הראשונים נראה כי ייתכן שלגבי המצורע ישנה מצווה ספציפית המכוונת לאחד משלושה גורמים: הכהן, האדם הטמא או כלל ישראל.    סוג השיעור ואיכותו 
1101 פרשת בלק  צער בעלי חיים הרב בנימין תבורי  במורה נבוכים כותב הרמב"ם כי צער בעלי חיים נלמד מתוכחת המלאך לבלעם על הכאת האתון. בדברי ראשונים ואחרונים מצאנו מקורות נוספים לעניין צער בעלי חיים: מצות פריקה וטעינה, איסור חסימת שור בדישו, הלכה למשה מסיני ועיקרון כללי של "ורחמיו על כל מעשיו". ייתכנו נפקא מינות רבות בין הלימודים השונים: האם מדובר בלאו, במצות עשה או שמא אין זו מצווה מפורשת אלא עיקרון מוסרי? מה הדין ביחס לבהמתו של גוי? לסיום נעסוק גם ביישוב פסקי הרמב"ם השונים, ובסתירה שלכאורה עולה בדבריו באשר לשאלה האם צער בעלי חיים הוא דאורייתא או דרבנן.     סוג השיעור ואיכותו 
1102 פרשת כי תבוא  מצוַת תפילין הרב בנימין תבורי  חז"ל דורשים את הפסוק: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" כאמור על תפילין של ראש. בשיעור זה נבחן האם תפילין של יד ושל ראש הינן שתי מצוות נפרדות או שמא מדובר במצוה אחת; האם הן מעכבות זו את זו; ומה פשר המנהג הרווח לברך שתי ברכות, אחת קודם הנחת תפילין של יד והאחרת לפני הנחת תפילין של ראש.    סוג השיעור ואיכותו 
1103 פרשיות ניצבים-וילך  מצוות כתיבת ספר תורה הרב בנימין תבורי  מהי המטרה היסודית של מצוות כתיבת ספר תורה? האם המטרה הבסיסית היא לימוד תורה, או שמא העקרון העומד מאחורי המצווה הוא ריבוי ספרי תורה למטרות ציבוריות? ייתכן ששאלה זו משליכה על כמה דיונים הלכתיים, כמו היכולת לצאת ידי חובה בקניית ספר או שמא המצווה היא כתיבה בדווקא; כתיבת ספרים אחרים לבד מתורה שבכתב; חיוב נשים במצווה זו, ועוד.    סוג השיעור ואיכותו 
1104 פרשת האזינו  מצוַת חינוך הרב בנימין תבורי  מה תוקפה של מצוות חינוך, האם היא מדאורייתא או מדרבנן? מיהם החייבים במצווה זו - האם רק האב מחויב לחנך, או שמא המצוה מוטלת על שני ההורים כאחד? האם ישנה חובה לחנך בנות למצוות? באיזו רמה מחויב הקטן לקיים מצוות - בכשרות מלאה, או שגם מעשה סמלי נחשב כקיום מצות חינוך?    סוג השיעור ואיכותו 
1105 פרשיות אחרי-קדושים  לפני עיוור לא תתן מכשול הרב בנימין תבורי  איסור לפני עיוור נדרש בחז"ל כאיסור להשיא עצה רעה למי שעיוור בדבר, או כאיסור להכשיל אדם בעבירה. האם האיסור כולל גם את פשט הפסוק - הכשלה פיזית של עיוור בדרך? שאלה זו משפיעה על כמה דיונים יסודיים במצוה זו, כמו האם לאו זה נחשב כלאו שיש בו מעשה או לא?     סוג השיעור ואיכותו 
1106 שיעור פרשת במדבר   קדושת ירושלים הרב בנימין תבורי  קדושתה של ירושלים וחשיבותה נובעת מכמה גורמים: הימצאות בית המקדש בקרבה, קיום מלכות בית דוד ועוד. בשיעור זה ננסה לבחון את המשמעויות ההלכתיות של השפעת קדושת בית המקדש ומלכות בית דוד על קדושתה ההלכתית של ירושלים.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - מדרש ופשט שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1107 שיעור 3  גריו של אברהם הרב עזרא ביק  חז"ל דורשים בכמה מקומות כי אברהם היה משתדל להפיץ את בשורת האמונה ברבים. ברם, דרשות אלו ממוקמות בעיקר בפרשת לך-לך, ואיננו מוצאים אותם לאחר מלחמת ארבעת המלכים. נראה כי חז"ל מבינים שבשלב מסוים אברהם מפסיק את נסיונות הגיור ועובר להתמקד בחינוך בתוך הבית - חינוכו של יצחק.    סוג השיעור ואיכותו 
1108 שיעור 4  יוזמתו של אברהם הרב עזרא ביק  אברהם אבינו מצטייר במדרשי חז"ל כיוזם ופועל גם ללא הוראה ישירה מהקב"ה. תכונה זו מלווה את אברהם לכל אורך דרכו - הוא מצטווה לעזוב את חרן אך הוא מוביל את הבחירה בארץ כנען; הוא יוצא ביוזמתו להילחם בארבעת המלכים; הוא פונה לקב"ה על מנת להציל את העיר סדום ועוד. תכונה זו נובעת מראשוניותו של אברהם בתחום האמונה בקב"ה.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - מגילת שיר השירים שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1109 שיעור 1  קדושתו של שיר השירים הרב יעקב מדן  רבי עקיבא מכריע במשנה כי שיר השירים הוא קודש קודשים. ברם, קביעה זו אינה פשוטה לאור דמותו של שלמה המלך. בחז"ל מצאנו גישות שונות לגבי השאלה האם אהבתו של שלמה לנשים הייתה לשם שמיים או שמדובר באהבה יצרית. ייתכן כי גישות אלו משפיעות על השאלה האם שיר השירים הוא חלק מכתבי הקודש או שמא מדובר באוסף שירי אהבה אנושיים.    סוג השיעור ואיכותו 
1110 שיעור 4  המלך והרועה הרב יעקב מדן  פתיחתו של שיר השירים מתארת את יחסי האהבה שבין החתן והכלה בשני תיאורים שונים: תיאור אחד של מלך הכונס לחופתו את כלתו, ותיאור שני של קירוב וריחוק בין רועה לבין הרעיה. בשיעור זה ננסה לנתח את שני התיאורים הללו ולבחון מה מסמלים מבחינת היחס שבין כנסת ישראל לקב"ה.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - מגילת רות (הרב יעקב מדן) שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1111 שיעור 1  חטאו של אלימלך הרב יעקב מדן  מגילת רות פותחת בסיפור ירידת אלימלך ומשפחתו לארץ מואב ובאסון המתרגש עליהם שם. מדוע נענש אלימלך בעונש כה חמור? בשיעור זה ננסה לעמוד על גישות שונות לשאלה זו: יש המשווים בין דמותו של איוב לבין הסיפור במגילת רות, ומכאן ייתכן ועולה שאכן צרותיה של המשפחה אינן חלק מתורת הגמול מקראית. מנגד, ניתן לטעון שחטא המשפחה הינו בירידה מן הארץ ובהתנתקות מכלל ישראל. ננסה לבחון עמדה זו דרך השוואה למקרים אחרים של ירידה מן הארץ: לוט, אברהם ויהודה.    סוג השיעור ואיכותו 
1112 שיעור 2  חומרתה של עזיבת הארץ הרב יעקב מדן  בשיעור זה נמשיך לדון בחטאם של אלימלך ומשפחתו כאשר הם עוזבים את ארץ ישראל ועוברים למואב. נפתח את הדיון בעיקר דרך עיון מעמיק בסיפורו של יהודה היורד מאת אחיו ונושא לאישה כנענית. נדון גם במקורות מהן עולה כי נטישת הארץ לצמיתות מחייבת עונש כרת, כפי שאכן קרה לאלימלך ומשפחתו.    סוג השיעור ואיכותו 
1113 שיעור 7  הגאולה במגילה הרב יעקב מדן  בשיעור זה ננסה לבחון את משמעותה של ה"גאולה" במגילת רות, הן בהיבט המצומצם של גאולת הקרקע ואשת המת, והן בהיבט הרחב, בלידתה של גאולת ישראל. נברר את גלגולה של המסורת על כך שמלכות תצא מזרע יהודה, ואת הוויכוח בין צאצאי הילדים השונים מבית יהודה, מי מהם יצמיח את מלך ישראל.    סוג השיעור ואיכותו 
1114 שיעור 8  מואב ומלכות בית דוד הרב יעקב מדן  מלכות בית דוד צומחת דווקא מתוך בית מואב. בשיעור זה ננסה לבחון מהו המסר הרוחני העולה מכך. נעיין בנקודות החיכוך שבין מואב לישראל בתקופת התורה, ובעיקר בנסיון בלק מלך מואב לקלל את ישראל. עיון בפרשה זו מגלה כי דווקא מלכות ישראל היא הנקודה שאותה רוצה מואב לתקוף. לאור זאת, ייתכן כי הצמחת המלכות דווקא מתוך מואב מהווה תיקון לחטאי העבר של מואב.    סוג השיעור ואיכותו 
1115 שיעור 9  תכונת החסד - בין רות לדוד הרב אמנון בזק  מגילת רות הינה מגילה רצופת מעשי חסד. בשיעורינו ננסה לראות כיצד מתחבר מוטיב החסד במגילת רות למלכותו של דוד בן ישי. נראה שגם מלכותו של דוד מתאפיינת במעשי חסד רבים, וכי בזכות חסדיה של רות, זכה גם דוד לכך שנעשו עמו חסדים בזמן מצוקתו.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - מגילת רות (הרב יונתן גרוסמן) שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1116 שיעור 1  פרק א' - פתיחת מגילת רות הרב יונתן גרוסמן  בפתח מגילת רות ניצבת הקביעה שמגילה זו מתרחשת בימי השופטים. מהי החשיבות של קביעה זו, וכיצד מגילת רות מהווה מעבר בין ספר שופטים לספר שמואל? מדוע ירד אבימלך לשדה מואב, האם מדובר ברעב חקלאי או שמא מדובר במצב חירום בטחוני? מדוע מודגש ה'שם' בפתח המגילה ומה תפקידו לאורך התפתחות הסיפור?    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - מגילת איכה שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1117 שיעור 3  פרק ב' - עוצמת החורבן הרב יעקב מדן  לאחר השלמת הדיון בסוגיית הבגידה שבקינה הראשונה, נפנה את מבטינו לקינה בפרק ב'. פרק ב' עוסק בעיקר בתיאור חי של עוצמת החורבן: הפגיעה בבית המקדש עצמו, בחומות העיר ובבית המלך. בשיעור זה נתמקד בעיקר בתיאור של אכילת הבנים על ידי האמהות - האם אכן ייתכן מצב שבו אמא תעדיף את חייה על פני חיי בנה; מה פשרו של תיאור קשה זה?    סוג השיעור ואיכותו 
1118 שיעור 5  פרק ג' - קינה אישית הרב יעקב מדן  פרק ג' מתאר את צרותיו האישיות של ירמיהו. מה מקומו של תיאור זה בספר קינות לאומי? בהמשך השיעור נתחיל לדון בפרק ד'. קינה זו זוהתה על ידי חז"ל כקינה על מותו של יאשיהו המלך. מה הביסוס לקביעה זו של חז"ל? האם ישנם קשיים בפשוטו של מקרא בקריאה זו? האם ניתן להציב פרשנות שונה למהותה של קינה זו?    סוג השיעור ואיכותו 
1119 שיעור 7  בריחתו של צדקיהו ונבואת כוס התרעלה הרב יעקב מדן  בשיעור זה נמשיך לדון באגדת חז"ל על בריחתו של צדקיהו דרך מנהרה המובילה ליריחו. מהי אותה מנהרה? האם ניתן לזהותה עם המנהרה המכונה מנהרת צדקיהו, או שמא ניתן לזהותה עם נקבת חזקיהו? כיצד סיפור בריחתו של צדקיהו יכול להסביר את הטפתו של ירמיהו ללוחמים להניח את נשקם בסוף המצור. מהי כוונת המקונן בשלהי פרק ד' כאשר הוא אומר לבת אדום "גם עלייך תעבור כוס", מהי אותה כוס תרעלה ומהי רשעותה המיוחדת של מלכות אדום בימי בית ראשון?    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - מגילת קהלת שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1120 שיעור 3  הנהנתן, החכם והעמל הרב יעקב מדן  בשיעור הקודם התחלנו לעסוק בהשקפות העולם השונות העולות מפרק ב' של ספר קהלת, של החכם, הנהנתן והעמל-היוצר. בשיעור זה ננסה לבחון כיצד מתנפצות השקפות עולם אלו אל מול המוות המאיים, וכיצד מתחבר לכך סיפור חייו של שלמה עצמו, אשר זכה לברכת ה' בכניסתו למלכות - ברכת חכמה, כבוד ועושר, אך לא זכה שברכה זו תתמיד בזרעו, עקב חטאיו בחיים.    סוג השיעור ואיכותו 
1121 שיעור 4  הגישה הנהנתית וקבלת הדין הרב יעקב מדן  גישתו של הנהנתן, כפי שמוצגת בפרק ג' בקהלת, בונה על כך שעולמו של הקב"ה אינו חסר מאומה, וממילא על האדם לא מוטלת אחריות לפעולה בעולם. ברם, גישה זו נתקלת בקושי רב כאשר אנו נפגשים עם הרוע שבעולם, על כך מגיב הנהנתן בקבלת דינו של הקב"ה והוא אינו מנסה לשנות דבר על מנת לתקן את המצב. נדמה שניתן למצוא סימוכין לגישה זו גם בקרב הוגי דעות דתיים מפורסמים.    סוג השיעור ואיכותו 
1122 שיעור 6  דברי העמל הרב יעקב מדן  עיקרו של פרק ד' עוסק בגישת העמל לחיי העולם הזה. מחד, העמל מבוסס על תחרות וקנאה בין האנשים, קנאה אשר מובילה לעמל מרובה של כל צד. בנוסף, לעתים העמל אינו שורד, שכן אין מי שיירש את האדם העמל. פתרון אפשרי לבעיות אלו מוצג בעבודה המשותפת לכמה אנשים - טובים השניים מן האחד. באופן זה אין קנאה ויש מטרה מוגדרת לעבודה - למען החברה. ברם, כאשר מנסים ליישם מודל זה במדינה שלימה, אנו נתקלים בבעיות הנהגה קשות, בדמות שליטת מלך זקן וכסיל לעומת מלך צעיר וחכם.     סוג השיעור ואיכותו 
1123 שיעור 12  נאומו האחרון של הנהנתן הרב יעקב מדן  כפי שראינו, בפרק ח' מוצגות זו לצד זו גישותיהם של החכם וירא האלוהים, כאשר החכם מדגיש את חשיבותה של החכמה, ואילו ירא האלוהים שם דגש משמעותי על המשפט ועל הדין העתיד לבוא לאחר המוות. פרק ט' מציג את נאומו האחרון של הנהנתן בספר קהלת. בנאום זה משנה הנהנתן את גישתו, והוא אינו מציג גישה דתית המצדדת בהנאה מן העולם הזה, אלא גישה של ייאוש מן העולם - בשל הרע שבו, ובשל המוות - גישה אשר מובילה למסקנה שלית דין ולית דיין, וממילא "אכול ושתה כי מחר נמות".    סוג השיעור ואיכותו 
1124 שיעור 13  תשובת החכם הרב יעקב מדן  לאחר נאום הכפירה וההדוניזם של הנהנתן, מוצג בפנינו מענהו של החכם לגישה זו. החכם מסב את תשומת לבנו לכך שכחה המעשי של הסכלות גדול מאוד, ושבניין שנבנה בחכמה רבה יכול להיהרס בקלות על ידי טיפש אחד. בנוסף, החכם מלין על כך שאצולת העולם, אשר קולה נשמע, אינה אוחזת בדרכי החכמה, וכי החכמים שייכים ברוב המקרים לשכבה נמוכה יותר של האוכלוסיה. ברם, החכם מצביע על כך שיתרונה של החכמה בא לידי ביטוי במקרי מבחן רבים.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - המגילת אסתר שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1125 שיעור 1  נקודת המבט של כותב המגילה הרב יעקב מדן  קריאה מהירה של מגילת אסתר מגלה לנו כי מדובר בספר יוצא דופן מבין ספרי המקרא: שמו של הקב"ה אינו מוזכר; ישנה התמקדות בענייני נשים ומשתאות, ועוד. בנוסף, הרקע ההיסטורי לסיפור המגילה כלל אינו ברור. נדמה שהמפתח להבנת המגילה נעוץ בנקודת המבט שממנה נכתבת המגילה: נקודת מבט שמתמקדת בכוונה תחילה בסיפורי הרכילות שאינם חשובים, על מנת להבהיר מהו ההבדל בין מלך בשר ודם לבין מלכו של עולם.    סוג השיעור ואיכותו 
1126 שיעור 2  הרקע ההיסטורי למגילת אסתר הרב יעקב מדן  בשיעור זה ננסה לעמוד על הרקע ההיסטורי למגילה: מיהו אחשוורוש - עם איזה מלך מבית פרס הוא מזוהה? באיזו תקופה מתרחש סיפור המגילה, והאם ישנו קשר משמעותי בין התקופה לבין תוכנה של המגילה?    סוג השיעור ואיכותו 
1127 שיעור 3  חטא המשתה הרב יעקב מדן  חז"ל דורשים כי ישראל נתחייבו כליה על שום שנשתתפו בסעודתו של אחשוורוש. מהו בדיוק החטא המחייב כליה במשתה זה? בשיעור זה ננסה להציע כיוונים שונים באשר לאופי החטא בסעודת אחשוורוש. נדמה שהיסוד המרכזי בחטא זה הוא העובדה שעם ישראל מקבל את מלכותו של אחשוורוש בזמן שמלכות הקב"ה מגוללת בעפר.    סוג השיעור ואיכותו 
1128 שיעור 4  הצעה נוספת לרקע ההיסטורי של המגילה הרב יעקב מדן  בשיעורים הקודמים הסברנו את הרקע ההיסטורי למגילה על בסיס הקביעה שאחשוורוש הוא המלך כסרכסס. בשיעור זה ננסה להציע הצעה אחרת. המתארכת את המגילה לתקופה אחרת בהיסטוריה הפרסית ומאירה באופן שונה את אירועי המגילה. תיארוך זה מבוסס בעיקר על דברי חז"ל המזהים את תקופת המגילה עם זמן בניין הבית השני.     סוג השיעור ואיכותו 
1129 שיעור 6  פרקים ב'-ג': עליית המן הרב יעקב מדן  מהו הרקע לפרשת בגתן ותרש ומזימתם לשלוח יד במלך? האם ישנו קשר בין פרשה זו לבין עלייתו של המן לגדולה? בשיעור זה נחל גם לדון בשאלה מדוע סרב מרדכי לכרוע ולהשתחוות להמן, ונתחיל להציע את הדעות השונות בחז"ל ובמפרשים בסוגייה זו.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - פרקי אליהו שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1130 שיעור 1  אליהו על רקע תקופתו הרב אמנון בזק  מדוע דווקא בתקופתו של אחאב, הופיע נביא כה מרכזי כאליהו? דווקא על רקע חוסר היציבות השלטונית של ממלכת ישראל, בולט חוזקה של מלכות עמרי ואחאב. התנ"ך מתאר את עוצמתה של ממלכת ישראל בימי מלכים אלו ומקביל בינם ובין אברהם ודוד, אך יחד עם זאת מדגיש שעבדו עבודה זרה ושמיסדו את העבודה הזרה בישראל בימיהם. רק דמות חזקה ועוצמתית כאליהו יכולה הייתה להתמודד עם מלכים אלו.    סוג השיעור ואיכותו 
1131 שיעור 10  עליית אליהו בסערה השמימה הרב אמנון בזק  המסלול שאותו עובר אליהו בטרם עלייתו השמימה כולל מספר אתרים בעלי משמעות סימלית, והוא אף מקביל בחלקו למסלול שעברו בני ישראל בעת הכניסה לארץ. בשיעור זה ננתח את הדרך שעובר אליהו עד עלייתו השמימה ואת הדינמיקה המתנהלת בינו ובין אלישע במאורע זה. בסוף השיעור נסכם בקצרה את שלמדנו על דמותו של אליהו, ונשווה זאת לדמותו כפי שהיא נתפסת במדרשי חז"ל ובימינו.     סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - קריאת שמע שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1132 שיעור 1  גדר מצוות קריאת שמע הרב ברוך גיגי  האם מצוות קריאת שמע היא מצווה מן התורה או מדרבנן? כיצד יש להסביר את הפסוקים לפי כל אחת מן הדעות הללו? מהו הגדר המדויק של מצוות קריאת שמע, האם מדובר בקבלת עול מלכות שמיים או שמא מדובר באופן מסוים של לימוד תורה?     סוג השיעור ואיכותו 
1133 שיעור 2  יסודות האמונה בקריאת שמע הרב ברוך גיגי  בשיעור הקודם הצגנו את המתח שבין הגדרת קריאת שמע כקבלת עול מלכות שמיים לבין הגדרתה כסניף של תלמוד תורה. נדמה שהיישוב למתח זה נעוץ בחילוק שבין פעולת המצווה לבין קיום המצווה. בנוסף, נדמה כי התכנים שמכילה קריאת שמע אינם רק הכרזה כללית על קבלת עול מלכותו יתברך, אלא אמורים להחדיר באדם את יסודות האמונה. בשיעור זה נתמקד בהבנת המסגרת הכללית של קריאת שמע ובניתוח של מצוות תלמוד תורה המופיעה בפרשייה הראשונה.    סוג השיעור ואיכותו 
1134 שיעור 5  קריאת שמע - מסגרת חיי האדם הרב ברוך גיגי  בחלקו הראשון של השיעור נשלים את הדיון בפרשה האחרונה של קריאת שמע ובעיקר במצוות זכירת יציאת מצרים. מדוע השמיט הרמב"ם מצוה זו ממניין המצוות? ייתכן כי לדעת הרמב"ם מצוות זכירת יציאת מצרים היא חלק ממצוות קריאת שמע, והדבר משתלב עם יסוד מצוות קריאת שמע - קבלת עול מלכות שמיים. בהמשך השיעור ננסה להראות כיצד מצוות קריאת שמע מהווה את מסגרת חיי היהודי: ק"ש שחרית וערבית; קריאת שמע של קרבנות וק"ש שעל המיטה; וכן ק"ש ערב ברית המילה, וק"ש בשעת הפטירה.    סוג השיעור ואיכותו 
1135 שיעור 6  זמן קריאת שמע של ערבית הרב ברוך גיגי  המשנה הראשונה במסכת ברכות אומרת שזמן קריאת שמע של ערבית הוא משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. מדוע המשנה תולה את זמן ק"ש באכילת תרומה? ייתכן שהדבר תלוי בחקירה יסודית בזמן ק"ש - האם מדובר בזמן שכיבה, או שמא זמן השכיבה הוא סימן ללילה. בנוסף, ייתכן שהמשנה מעוניינת לקשור את קריאת שמע לעולם המקדש והכהנים, בבחינת "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש". בסוף השיעור נתחיל לדון בדברי הראשונים באשר למנהג העולם לקרוא את שמע טרם צאת הכוכבים.    סוג השיעור ואיכותו 
1136 שיעור 7  קריאת שמע מפלג המנחה הרב ברוך גיגי  רבנו תם סבור שניתן באופן עקרוני לצאת ידי חובת קריאת שמע כבר מפלג המנחה, וזאת אליבא דרבי יהודה שמגביל את זמן מנחה לפלג המנחה. כיצד ניתן להבין שיטה זו? בשיעור ננסה להוביל שתי דרכים בהבנת שיטת רבנו תם, הדרך האחת מיוסדת על כך שזמן זה הוא זמן שכיבה, וזאת לאור שיטת רבנו תם הכללית באשר לזמני היום. הדרך השנייה טוענת שהחל מפלג המנחה מדובר כבר בלילה של עולם המקדש, ולאור זאת ניתן לקרוא את שמע החל מן הזמן הזה.    סוג השיעור ואיכותו 
1137 שיעור 8  תפילת ערבית מוקדמת הרב ברוך גיגי  בשיעור הנוכחי נמשיך לעסוק בשיטות הראשונים השונות כיצד יש לנהוג כאשר מתפללים תפילת ערבית טרם צאת הכוכבים. נדון בדברי הראשונים ביחס לשיטת ר"ת - הטוען שניתן לצאת ידי חובת קריאת שמע כבר מפלג המנחה אליבא דרבי יהודה, האם ניתן להתפלל מנחה לאחר הפלג המנחה ומיד לאחר מכן ערבית; נעסוק בשיטת רבנו יונה, שיש לחזור ולקרוא שתי פרשיות ראשונות של שמע לאחר צאת הכוכבים. וכן נדון במנהג הנפוץ בקרב עדות ישראל הלכה למעשה.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - תפילה שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1138 שיעור 1  תפילה דאורייתא או דרבנן - מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן הרב ברוך גיגי  הרמב"ם סבור שמצווה מן התורה להתפלל בכל יום. הרמב"ן חולק, ולדעתו מצוות התפילה אינה אלא מדרבנן. בשיעור זה ננסה לעמוד על יסודות התפילה לדעת ראשונים אלו. במסגרת שיטת הרמב"ם נראה כי יסוד התפילה הוא עצם הקשר שבין האדם לבין הקב"ה. הרמב"ן לעומת זאת ממקד את התפילה בבקשת הצרכים על ידי האדם. שתי גישות אלו באות לידי ביטוי גם בדברי תלמידי רבנו יונה בראשית מסכת ברכות באשר לחשיבות שבסמיכת גאולה לתפילה.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - מבנה התפילה שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1139 שיעור 15  תפילת העמידה: עמידה לפני המלך הרב עזרא ביק      סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - המשפחה היהודית שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1140 10  מצוות פריה ורבייה הרב בנימין תבורי  מי מחויב במצוות פרו ורבו - רק הבעל או שמא גם האישה? מהי הסברה העומדת מאחורי הדעה שאישה פטורה ממצווה זו? מהו השיעור המינימלי לקיום מצוות פריה ורביה, ומהיכן הוא נלמד? מהם גדרי המצווה הנוספת - "לא תוהו בראה לשבת יצרה", ומיהם החייבים במצווה זו?    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - יג מידות שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1141 שיעור 5  ארך אפיים הרב עזרא ביק  מהי המשמעות הפנימית של מידת ארך אפיים? על מאמר זה נאמר בירושלמי כי "כל האומר הקב"ה וותרן - יבתרו מעיו". מדוע? בשיעור זה ננסה להגדיר את ייחודה של מידת ארך אפיים ואת ההבדל היסודי בין הרחקת העונש לבין וויתור עליו.    סוג השיעור ואיכותו 
1142 שיעור 8  נוצר חסד לאלפים הרב עזרא ביק  המשמעות הפשוטה של מידת נוצר חסד לאלפים היא זכירת חסדי אבות עבור הבנים החוטאים. בשיעור זה ננסה להציע הבנה שונה במקצת של מידה זו, הבנה המבוססת על כך שכנסת ישראל לדורותיה מהווה יחידה אחת החותרת ביחד לקידוש העולם, כאשר כל עשיית חסד מצטרפת לעשייה הכללית של האומה כולה.    סוג השיעור ואיכותו 
1143 שיעור 10  ונקה הרב עזרא ביק  קביעת חז"ל כי המילה "ונקה" מכוונת למידת רחמים הבנויה על התשובה לכאורה סותרת את פשטות הפסוק, הקובע לכאורה כי הקב"ה אינו מנקה את העוון - "ונקה לא ינקה". בשיעור זה ננסה לעמוד על עומקה של מידת "ונקה", וליישב קושייה בסיסית זו.     סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - הלכות שביעית שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1144 שיעור 5  שביתת הארץ הרב ברוך גיגי  מעבר ללאווין הנמנים במפורש בתורה, מצווה התורה גם באופן כללי על שביתת הארץ. האם מצווה זו מקבילה לגמרי לאיסורי המלאכות או שמא היא כוללת גם דינים נוספים? שאלה זו משתקפת בכמה דיונים הלכתיים: האם מותר לגוי לעבוד באדמת ישראל בשנת השמיטה; האם מותר לזרוע ערב השמיטה כך שהזרע ייקלט בשמיטה עצמה; האם מלאכות נוספות כגון חרישה וכדומה, נכללות גם הן במצוות השביתה.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - הלכות מלכים שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1145 שיעור 1  מצוות המלוכה הרב עזרא ביק  הרמב"ם פותח את הלכות מלכים במצווה למנות מלך. בשיעור זה נבחן את הדעות השונות בדבר השלטוו הרצוי על פי התורה - האם התורה כלל מצווה על מערכת שלטונית מסוימת? אם אכן ישנו ציווי שכזו, האם האופציה המלוכנית היא האופציה היחידה? כיצד משתלב בדיון זה דין ירושה בשררה?    סוג השיעור ואיכותו 
1146 שיעור 2  הכתרת המלך על ידי העם הרב עזרא ביק  מה כוללת המצווה למנות מלך, הרי המלכות עצמה עוברת בירושה? בדברי ספר החינוך אנו מוצאים כי משמעותה המעשית של המצווה היא קבלת המלך על ידי העם, ולנהוג בו כמנהג המלכים. המשמעות של הלכה זו היא שמעבר לכך שבן המלך הוא מלך פוטנציאלי הרי שאנו זקוקים גם להמלכה בפועל. ייתכן שעקרון זה קשור גם לחלוקה שהוצגה בשיעור הקודם, בין הקמת משטר ישראלי לבין החיוב שמשטר זה יהיה דווקא משטר מלוכני.    סוג השיעור ואיכותו 
1147 שיעור 3  מלכי ישראל ומלכי בית דוד הרב עזרא ביק  מהו היחס בין השושלת המובטחת של מלכי בית דוד לבין מלכי ישראל שמלכו בזמן הבית הראשון וכן בזמן הבית השני? בשיעור זה נדון בשתי גישות עיקריות בענין זה: גישת הרמב"ם וגישת הרמב"ן. הרמב"ן טוען כי מן התורה שייכת המלכות לשבט יהודה בלבד, ומלכי ישראל בימי הבית הראשון מלכו כהוראת שעה של הנביא, ואילו מלכי בית חשמונאי אכן חטאו במולכם. לדעת הרמב"ם, רק הכתרתו של דוד כמלך העניקה לו ולזרעו את המלכות, אך באופן זמני תיתכן גם מלכות של מלכי ישראל.    סוג השיעור ואיכותו 
1148 שיעור 4  משיחת המלך בשמן המשחה הרב עזרא ביק  הרמב"ם פוסק כי מלכי בית דוד נמשחים בשמן המשחה. מהו היחס בין משיחה זו לבין משיחת כהן גדול בשמן המשחה? מדוע מלך בן מלך אינו נמשח ואילו כהן בן כהן חייב להימשח? מה דינם של מלכי ישראל לגבי משיחה זו, האם הם נמשחים בשמן משחת קודש או שמא בשמן אפרסמון? בחינת השאלות הללו מחזירה אותנו לחלוקה היסודית שבין המלכות שנמסרה לבית דוד כמייצגי הקב"ה, לבין הממשל שנועד להסדרת חיי עם ישראל בארצו.    סוג השיעור ואיכותו 
1149 שיעור 5  וכסף וזהב לא ירבה הרב עזרא ביק  המלך נצטווה שלא להרבות נשים, סוסים וכסף וזהב. מהו יסוד איסורים אלו - האם מטרת האיסורים הללו לפעול על אישיותו של המלך ולמנוע ממנו גאווה וסטייה מיראת שמיים, או שמא מדובר באיסורים שמכוונים להקטנת כוחו הפוליטי של המלך? ייתכן כי שאלה זו קשורה למחלוקת הר"ן והרמב"ם האם איסור ריבוי הכסף מכוון לכל מקור רווח של המלך או שמדובר רק באיסור הטלת מס גבוה על תושבי הממלכה. בסוף השיעור ננסה לעמוד בקצרה על נפקא מינות נוספות לחקירה זו.    סוג השיעור ואיכותו 
1150 שיעור 6  פרטיותו של מלך ישראל ומטרת מצוות המלוכה הרב עזרא ביק  מלך ישראל מצווה על נשיאת ספר תורה לכל מקום. בנוסף, הרמב"ם פוסק כי אסור לו להשתכר ולהיות מצוי אצל אשתו, והוא מנמק זאת בכך שכל זמנו צריך להיות מוקדש לצרכי ישראל וללימוד תורה. קביעה זו מובילה לכך שלמלך אין כלל חיים פרטיים. בהמשך השיעור נדון האם הלכה זו נוגעת דווקא למלך המשוח או שמא לכל מנהיג בישראל. בסיום השיעור נקדיש דיון לשאלה על מה מופקדת המלוכה בישראל, ומדוע מצווים אנו להקים עלינו מלך.    סוג השיעור ואיכותו 
1151 שיעור 7  מלחמת מצווה ומלחמת רשות הרב עזרא ביק  פרק ה' בהלכות מלכים עובר לעסוק בדיני מלחמה. מהו ההבדל בין מלחמת מצווה לבין מלחמת רשות? עיון בסוגייה וברמב"ם מגלה לנו כי ההבדל אינו ברמת החשיבות של המלחמות אלא בשאלה האם המלחמה זקוקה לאישור לפני שניתן יהיה לכפות את העם להשתתף בה - מלחמת מצווה אינה זקוקה לאישור כיוון שהקב"ה ציווה עליה ואילו מלחמת הרשות מחייבת הסכמת הסהנדרין. הבנה זו שופכת אור גם על גדרי מלחמת רשות ומצווה ועל שאלות נוספות.    סוג השיעור ואיכותו 
1152 שיעור 8  מלחמות מצווה: ז' עממים ועמלק הרב עזרא ביק  הרמב"ם מונה שלוש מלחמות כמלחמות מצווה: עזרת ישראל מיד צר, מלחמת עמלק ומלחמת ז' עממים. ישנם כמה הבדלים הלכתיים בין מלחמת עמלק לבין מלחמת ז' עממים: במלחמת עמלק המלך הוא זה שמצווה להילחם, ואילו במלחמת ז' עממים כל יחיד מצווה להרוג אדם מז' עממים. הבדל נוסף הוא ביחס לאפשרות קיומו של עמלק בזמן הזה, משא"כ בז' עממים - שכבר אבד זכרם. ייתכן שהבדלים אלו משקפים הבחנה יסודית בין המלחמות - מלחמת עמלק היא מלחמה ברוע הכללי המוטלת על מלכות ישראל, ואילו מלחמת ז' עממים הינה פועל יוצא של מצוות כיבוש הארץ.    סוג השיעור ואיכותו 
1153 שיעור 9  בני נח וגר תושב הרב עזרא ביק  בפרק ט' מהלכות מלכים עוסק הרמב"ם בז' מצוות בני נח ובגדרי גר תושב. האם היהדות מצווה על כפיית הגויים לקבל עליהם ז' מצוות בני נח? מהו היחס בין בן נח כשר לבין גר תושב? ייתכן כי המפתח לשאלות הללו נעוץ בהבחנה שבין גר תושב, שהוא עובר מקצת גירות ושייך באופן עקרוני לדת משה, לבין בני נח, שאינם שייכים בתורה כלל, ומצווים על ז' מצוות בסיסיות.    סוג השיעור ואיכותו 
1154 שיעור 10  מלכות ה' בעולם הרב עזרא ביק  בהקדמת הרמב"ם להלכות ז' מצוות בני נח, הוא מפרט את הרקע ההיסטורי למצוות אלו - אדם נצטווה בשש מצוות, נח במצווה אחת, אברהם תיקן שחרית וכדומה. נדמה שמשמעות הסקירה ההיסטורית הזו היא שזיקת האדם אל הקב"ה, מאז ראשית ההיסטוריה היא דרך קיום מצוות, והתורה והמצוות אינם רק נחלת עם ישראל. הקביעה הזו מסבירה את תפקידו של מלך המשיח כפי שהוא מופיע בסוף הלכות מלכים - המלכת הקב"ה על כל העולם, וידיעת הקב"ה על ידי כל האנושות כולה.     סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - הלכה וטכנולוגיה שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1155 שיעור 1  חשמל בשבת ר' יצחק ברט  מדוע אסור להדליק מכשירים חשמליים בשבת? מתברר, כי בשאלה זו נחלקו הפוסקים: יש שכתבו שהסטת מתג חשמלי נחשבת להבערה, ה"חזון איש" טען שסגירת מעגל חשמלי היא עבירה על איסור בונה, ה"בית יצחק" סבר שהדבר אסור משום נולד (הולדת זרם), והגרש"ז אוירבך הסביר שהדבר אסור משום איסורים שונים מדרבנן. מהן ההשלכות של מחלוקת זו? האם מותר לפתוח מעגל חשמלי שאינו סגור?    סוג השיעור ואיכותו 
1156 שיעור 2  חשמל ואש ר' יצחק ברט  האם חשמל הוא אש? כיצד בכלל ניתן להגדיר את המושג ההלכתי "אש"? לשאלה זו השלכות לעניינים שונים: הבערת נורה חשמלית, בישול בתנור חשמלי, ועוד. מסתבר, שיש להבחין בין נורות מסוגים שונים: נורות להט, פלורוסנט וניאון; ובין מכשירי חימום חשמליים שונים.    סוג השיעור ואיכותו 
1157 שיעור 3  פתרונות הלכטכניים ר' יצחק ברט  מהן הדרכים שבאמצעותן ניתן לגרום להפעלת מכשירים חשמליים בשבת באופן מותר? במכון צומ"ת משתמשים בשלוש דרכים עיקריות: אוטומציה מלאה, המשכת מצב וגרמא. על אילו עקרונות הלכתיים מבוססת כל אחת מדרכים אלו?     סוג השיעור ואיכותו 
1158 שיעור 5  אמצעי חימום ובישול ר' יצחק ברט  מכשירים טכנולוגיים שונים מאפשרים חימום מזון ובישולו ללא אש. חלק ממכשירים אלו נחשבים ל'אש' הלכתית, וחלקם אינם נחשבים ל'אש' כלל. מהו מעמדם ההלכתי של תנור חשמלי, דוד שמש, מיקרוגל ומזלג חשמלי? מה ההבדל בין תולדות האור לבין תולדות חמה? האם מותר לצלות כבד במיקרוגל?    סוג השיעור ואיכותו 
1159 שיעור 8  הדלקת נרות חנוכה בנורות חשמליות ר' יצחק ברט  האם ניתן להשתמש בנורות חשמליות מסוגים שונים לקיום מצוַת הדלקת נרות החנוכה? האם אדם הגורם לנורה חשמלית להידלק, נחשב מבחינה הלכתית למדליק הנורה, ויכול לברך על כך "להדליק נרות של חנוכה", או שמא הוא נחשב רק לגורם להדלקת הנורה באופן עקיף (בגרמא)? מהי הגדרת הגרמא לעניין איסורי שבת?    סוג השיעור ואיכותו 
1160   כיצד מפעילים מדינה בשבת? ר' יצחק ברט  הקמת מדינת ישראל, כמדינה יהודית, מעוררת שאלות הלכתיות מעניינות. שיעור זה עוסק בשתיים מהשאלות המתעוררות בשבת: הפעלת תחנת כוח חשמלית וייצור חשמל בשבת, והיחס בין שימוש בנכרים לבין שימוש בפתרונות של גרמא. האם מותר לעובד חברת החשמל לעבוד בשבת, והאם מותר לכל אחד להשתמש בחשמל שיוצר בשבת? האם עדיף להפעיל מוסדות ממשלתיים וציבוריים בשבת באמצעות גויים, או באמצעות פתרונות הלכה-טכניים? אם ראוי שקיומה של מדינת ישראל בשבת יתבסס על עבודת גויים?    סוג השיעור ואיכותו 
1161   מיקרופון ומכשירי שמיעה ר' יצחק ברט  האם מותר להשתמש במיקרופון בשבת? האם ניתן לצאת ידי חובה כאשר שומעים ברכה באמצעות רמקול או מכשיר שמיעה? הדיון בשאלות אלו כרוך בשאלות מגוונות, הן מתחום דיני השבת - שינוי עוצמת זרם חשמלי בשבת, איסור השמעת קול, איסור נגינה בכלי שיר ואיסור "זילותא דשבת" (זלזול בשבת); והן מתחום היחס ההלכתי לטכנולוגיה בכלל. מהי הרזולוציה שבה מתבוננת ההלכה על המכשירים החשמליים?    סוג השיעור ואיכותו 
1162   זכויות היוצרים בהלכה ר' יצחק ברט  האם מותר להעתיק דיסקים? האם ההלכה מכירה בחובת השמירה על זכויות יוצרים? כיצד ניתן לעגן קניינים רוחניים בהלכה, והלוא קניין רוחני הוא דבר שאין בו ממש? האחרונים הזכירו יסודות שונים לאיסור הפרת זכויות היוצרים: קניין רוחני, שיור בקניין, גניבת דעת, יורד לאומנות חבירו, זה נהנה וזה חסר, תקנות הקהל ודינא דמלכותא דינא.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - הלכה ומדינה שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1163 שיעור 2  דינא דמלכותא דינא ר' יצחק ברט  כלל הלכתי ידוע קובע כי "דינא דמלכותא דינא" - כלומר, דין המלך דין. מהם גדריו של דין זה? האם הוא חל רק על חוקי המלך, או גם על הלכות שקובע בית המשפט? האם בכל תחומי ההלכה נאמר "דינא דמלכותא דינא"? ומה דינו של חוק הסותר את דין התורה?    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - מעגל השנה שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1164 פסח  מטרת בדיקת חמץ הרב יוסף צבי רימון  רש"י כותב כי מטרתה של בדיקת חמץ הינה למנוע בעיה של "לא יראה ולא ימצא". תוס' מתקשים בהבנת דבריו, שהרי הביטול כבר מתמודד עם בעיה זו. בשיעור זה ננסה להציע כיווני מחשבה שונים בהסבר דברי רש"י: ייתכן שרש"י מכוון לבעיה של בל יראה מדרבנן; הר"ן מסביר דברי רש"י אמורים לפני תקנת הביטול של חז"ל; בנוסף, ייתכן שיש חשש שמא האדם לא יבטל כראוי; בסיום השיעור נתמודד עם השאלה האם ייתכן שהחשש הוא שמא האדם ימצא חמץ ויתחרט על הביטול - האם ניתן להימלך על הביטול בימי הפסח?    סוג השיעור ואיכותו 
1165 חודש אלול  חשיבותו של בית המדרש הרב יהודה עמיטל  חז"ל אמרו כי יש ליכנס לבית הכנסת שיעור שני פתחים. מה משמעותה של קביעה זו, וכיצד היא קשורה לכניסה ללימוד בבית המדרש? מהו ההבדל היסודי בין נורמות הרחוב לנורמות הנהוגות בבית המדרש? מהו יצר הרע של עולם הלימוד, וכיצד יש להתמודד עמו? אילו פחדים קיימים בלבו של מי שמתחיל לחבוש את ספסל הלימוד?    סוג השיעור ואיכותו 
1166 ראש השנה  הלכה ומחשבה במצוות שופר הרב ברוך גיגי  בשיעור הקודם דנו במחלוקת הרמב"ם ור"ת באשר לגדרה המדויק של מצוות שופר - תקיעה או שמיעה. בשיעור זה נמשיך ונדון בהיבטים שונים של מחלוקת זו: הרמב"ם סבור כי לו הייתה המצווה בתקיעה לא יכול היה השומע לצאת ידי חובה מדין שומע כעונה. מדוע, וכיצד הדבר מתקשר לחקירה היסודית בדין שומע כעונה? כיצד ייתכן להגדיר את מצוות השופר כשמיעה, כאשר ראש השנה נחשב כיום המלכתו של הקב"ה, המלכה שמתבטאת בתקיעה?    סוג השיעור ואיכותו 
1167 שיעור 2  מלכויות, זכרונות ושופרות הרב יאיר קאהן  מהי משמעותן של שלושת הברכות המיוחדות לראש השנה - מלכויות, זכרונות ושופרות? בשיעור זה ננסה לבחון את שאלות המשמעות על ידי בחינת השוואה מפתיעה, המצויה בסוגיות, בין דיני ברכות ראש השנה לבין דיני קריאת התורה. מן ההשוואה עולה כי יסוד שלושת הברכות שבראש השנה הינו קבלת עול מלכות שמיים ציבורית, בדומה למעמד קריאת התורה השגרתי.    סוג השיעור ואיכותו 
1168 שיעור 3  תקיעה על סדר הברכות הרב יאיר קאהן  הראשונים נחלקו האם אמירת מלכויות, זכרונות ושופרות בראש השנה הינה מצווה מדאורייתא או מדרבנן. בשיעור זה ננסה לנתח את היחס המדויק שבין התקיעות הנעשות על סדר התפילה לבין אמירת הברכות כשלעצמה - האם התקיעה מלווה את התפילה או שמא התקיעה היא העיקר והברכות הן המלוות אותה? חקירה זו תוכל להסביר כיצד ייתכן לסבור שאמירת הברכות בראש השנה הינה מצוה מן התורה    סוג השיעור ואיכותו 
1169 שיעור 4  פרשת המועדים וייחוד של יום הכיפורים הרב יאיר קאהן  פרשיית המועדים שבפרשת אמור עוסקת בענייני קדושת הזמן. ברוב המועדים אנו מוצאים שני יסודות מקבילים: מחד, קדושת היום של המועד, שאינה שונה בין מועד למועד, ומאידך, ייחודו של היום, אשר מעניק לו את תוכנו המיוחד. בשיעור זה נבחן את האפשרות שיום הכיפורים שונה משאר המועדים בהקשר זה, וייתכן שמצוות העינוי אינה שייכת רק לייחודו של היום, אלא היא חלק מאיסורי השביתה הכלליים של המועד.    סוג השיעור ואיכותו 
1170 שיעור 1  הלכות חנוכה - מקום ההדלקה הרב יוסף צבי רימון  היכן יש להניח נר חנוכה - בפתח הבית או בפתח החצר? האם ניתן להדליק' בפתח חדר המדרגות? היכן יש להניח את הנרות בבית משותף? כיצד ינהגו תלמידי פנימיה, האם ידליקו בעצמם או שיצאו ידי חובה בהדלקה הנעשית בבתיהם?    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - ענייני מועדים שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1171   צום תשעה באב הרב ברוך גיגי  בשיעור זה נדון ביסוד איסור אכילת בשר ושתיית יין בסעודה המפסקת. נפתח בשאלה האם איסור זה נובע מסוג של אנינות הקודמת לאבילות, או שמא מדובר באיסור הכללי הנוגע לזיכרון המקדש. מתוך דיון זה נעסוק אף בשאלת שתיית היין בתשעה באב עצמו (לחולה וכדו'), האם אכן ישנו איסור כזה בנוסף לדין הצום הכללי. בסוף הדברים נעלה הצעה מחודשת הקושרת את הסעודה המפסקת לצביונו של יום תשעה באב.     סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - הלכות הימים הנוראים שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1172 שיעור 1  אמירת סליחות וי"ג מידות הרב יאיר קאהן  מהי המשמעות של אמירת הסליחות בחודש אלול? הגרי"ד סולובייצ'יק הצביע על דמיון רב הקיים בין הסליחות ואמירת שלוש עשרה המידות לבין התפילה, המצביע על כך שהסליחות הן סוג של תפילה. אולם בניגוד לתפילה היומיומית, שהיא עבודת ה' שבלב, הסליחות הן ביטוי לתפילה בעת צרה, הנלמדת ממצוַת התקיעה בחצוצרות. כך ניתן להבין מדוע הסליחות נאמרות בלילה דווקא, מדוע במוקדן עומדת אמירת י"ג מידות הרחמים – שחזור מעמד הצור, שבו התגלה הקב"ה למשה רבנו בגילוי השכינה המירבי האפשרי לבני אדם. "ברית כרותה לי"ג מידות", שכאשר אומרים אותם, כביכול מתגלה הקב"ה ומתקרב אל המתפללים.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - מהרל שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1173 יום הכיפורים  משמעותם של הימים הנוראים הרב בני להמן  מהו העיקרון המבדיל את הימים הנוראים משאר ימי השנה? המהר"ל טוען כי היסוד החורז בין ראש השנה ליום הכיפורים הוא מלכותו הבלעדית של הקב"ה עלינו. מן העיקרון הזה נגזרים הן הדין והמשפט, והן הכפרה והטהרה. מהו הקשר הפנימי בין שחרור העבדים בשנת היובל ביום הכיפורים, לבין הכפרה הטבועה בעיצומו של יום?     סוג השיעור ואיכותו 
1174 פרשיות בהר-בחוקותי  עיונים קצרים בפרשיות בהר-בחוקותי הרב בני להמן  מהו הקשר הפנימי בין היובל לבין יום הכיפורים? המהר"ל מסביר שהיסוד המקשר הוא הגאולה וההתחלה מחדש. מה פשר דרשת חז"ל באשר למי שאינו דר בארץ ישראל שנחשב כמי שאין לו אלוה? כיצד דרשו חז"ל שהפסוק "אם בחוקותי תלכו" מתייחס דווקא לעמל בתורה? כיצד חיברו חז"ל בין יעקב אבינו לבין אליהו הנביא, ומהו הערבון שלקח יעקב מאליהו?    סוג השיעור ואיכותו 
1175 פרשת לך לך  עיונים קצרים בפרשת לך לך הרב בני להמן  המהר"ל מסביר כי בחירת ה' באברהם לא נבעה ממעשיו הטובים אלא של אברהם אלא הייתה בחירה כללית. קביעה זו מסבירה את העובדה שהתורה לא מקדימה שום תיאור על מעשי אברהם טרם דבר ה' אליו. נקודה נוספת שנעמוד עליה בשיעור זה היא הלבשת הניסים בתוך הטבע. דיון שלישי ייעשה בסוגיית סירובו של אברהם להתעשר משלל מלחמת סדום.    סוג השיעור ואיכותו 
1176 פרשת ויגש  שמירת התורה על ידי האבות הרב בני להמן  חז"ל דרשו כי האבות שמרו את כל התורה כולה. כיצד מסתדרת קביעה זו עם נישואי שמעון לדינה אחותו, ועם נישואי יעקב לשתי אחיות? המהר"ל מציע כמה דרכי התמודדות עם שאלה זו. הדרך הראשונה טוענת שהאבות והשבטים היו בגדר גרים שאין להם אחווה, וממילא אינם אסורים בעריות. הדרך השנייה מסבירה כי מדובר בהיתרים נקודתיים, מעין הוראות שעה. הדרך השלישית מערערת על עצם ההנחה שאכן האבות קיימו מצוות לא תעשה.    סוג השיעור ואיכותו 
1177 פרשת ויחי  עיונים קצרים בפרשת ויחי הרב בני להמן  חז"ל דורשים שרחל מלמדת זכות על בני ישראל - עובדי העבודה זרה, בכך שגם היא הכניסה את צרתה לביתה. מדוע באמת בנוי בית ישראל באופן של פילוג וחוסר אחדות? המהר"ל טוען שבית ישראל אמור לשקף את המציאות העולמית, וכל זמן שזו חסרה גם בית ישראל מפולג. בהמשך השיעור נשתמש ביסוד זה של המהר"ל על מנת להבהיר עניינים נוספים בפרשת ויחי.    סוג השיעור ואיכותו 
1178 פרשת בא  עיונים קצרים בפרשת בא הרב בני להמן  רש"י מביא שבזכות מצוות דם הפסח והמילה זכו בני ישראל לגאולה. מהו הקשר היסודי בין שתי המצוות? המהר"ל מסביר שהמילה מייצגת את מהותו של היהודי - עבד ה', ואילו הפסח מייצג את עבודת ה' שמתבצעת בפועל. חז"ל דורשים על הפסוק "ושמרתם את המצוות", שמעבר לחובת השמירה מפני חימוץ, ישנו כאן עיקרון כללי של הזדרזות בקיום מצוות. המהר"ל מסביר שהיסוד המשותף לשתי החובות הוא בכך שהיסוד האלוקי אינו כפוף לזמן, וממילא המצה - המייצגת את הגאולה - אינה עוברת תהליך של חימוץ, וקיום המצוות צריך להיעשות בזריזות. נקודה זו נקשרת גם לדברי חז"ל באשר לעיקרון של "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים", הנאמר לגבי ירושת הארץ והתורה.     סוג השיעור ואיכותו 
1179 פרשת בשלח  עיונים קצרים בפרשת בשלח הרב בני להמן  חז"ל דורשים ש"כשר שבמצרים הרוג" כיוון שכשרי מצרים אשר נסו לביתם במכת הברד, רדפו אחרי ישראל בים סוף. המהר"ל מסביר שאין זו שנאה כללית לגויים, אלא קביעה שנכונה רק במצבי מלחמה. מדוע דרשו חז"ל שבקריעת ים סוף נקרעו כל המים שבעולם? המהר"ל טוען שמדובר בעיקרון כללי של שבירת יסוד המים - המסמל את החומר לעומת הצורה - על ידי רוחניותם של עם ישראל. כך מובן גם מדוע משה נמשה מן המים. עוד נדון בשאלה מה פשר הביטוי "אז ישיר" וכיצד הוא מכוון לשירת שמחה שנובעת מן הלב.    סוג השיעור ואיכותו 
1180 פרשת משפטים  עיונים קצרים בפרשת משפטים הרב בני להמן  רש"י מביא את דברי חז"ל על כך שפרשת משפטים - כמו כל התורה - נשנתה בסיני. המהר"ל מסביר כי אין הכוונה לייחס חשיבות שווה לכל פרשה בתורה, אלא לכך שתורת ה' תמימה וחייבת להופיע בשלימות. את הקשר הבסיסי בין עשרת הדברות לפרשת משפטים הוא מסביר לאור היסוד שמלכות קשורה תמיד להסדרת יחסים חברתיים, וממילא אחרי הצהרת מלכות ה' מופיעה פרשת משפטים. בהמשך דן המהר"ל בקשר בין דיני חושן משפט ובין המזבח - שניהם משכיני שלום. ענין נוסף הנידון בדברי המהר"ל הוא פעולת הרציעה -הסמלת העבדות, והקשר המיוחד דווקא לאבר האוזן ולדלתות הבית.    סוג השיעור ואיכותו 
1181 פרשיות תזריע-מצורע  עיונים קצרים בפרשות תזריע-מצורע הרב בני להמן  חז"ל דורשים כי דיני טומאה וטהרה של האדם, כפי שהם מופיעים בפרשתנו, מופיעים לאחר דיני טומאה של בעלי חיים, כפי סדר הבריאה. המהר"ל מרחיב ביסוד המחשבתי שיש בכך - התורה היא המשך הבריאה, והופעה מאוחרת בסדר הבריאה מעידה על התפתחות מורכבת ועליונה יותר. כיצד מסמלים הארז, שני התולעת והאזוב את עמדתו הרוחנית של המטהר מטומאת צרעת? לסיום נדון בסוגייה הלכתית - מדוע דרשו חז"ל ש"ימים רבים" האמורים לגבי ראיית זיבה של הזבה מכוונים לשלושה ימים, ואילו לגבי אבלו של יעקב אבינו על יוסף, דרשו חז"ל על אותם מילים שיעקב לא נתנחם עשרים ושתיים שנה?    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - שו''תים מן המאות ה18-19 שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1182 שיעור 3  החתם סופר הרב בנימין תבורי  החתם סופר ידוע בעיקר בשל התנגדותו החריפה לרפורמה ולהשכלה, ובביטוי 'חדש אסור מן התורה', בשיעור ניחשף להיבטים נוספים ופחות מוכרים באישיותו. [חיבתו ללשון הקודש, ארץ ישראל, ודעתו בנוגע ללימוד חכמות] בשיעור נידונה תשובתו [ח"א סי' מ"ח] בנוגע לאופי חיובן של נשים בברכת המזון [אף אם חייבות הן מדאורייתא – מצדד החת"ס שחיובן שונה שכן אינן בברית ותורה]. ותשובתו בנוגע לכמה דינים במצות 'משלוח מנות', דינם של נשים, ודינו של השולח לחברו וחברו סירב לקבל המשלוח, ודין השולח דברי תורה. השיעור נחתם בדיון על תפילה למלאכים ונטילת ברכה מרבנים.    סוג השיעור ואיכותו 
1183 שיעור 8  הערוך לנר (ב) הרב בנימין תבורי  דיון לגבי הגדרת 'בל תוסיף', במקרים כגון: הנחת תפילין של רבנו תם, ובקביעת שתי מזוזות. תשובה נוספת דנה בחיוב נשים ועבדים במצות 'שֶׁבֶת', הערל"נ מציע שנשים פטורות ועבדים חייבים. דיון דומה עולה לגבי חיוב נשים ועבדים בפרשת זכור, האם חובת הזכירה תלויה בחובת המלחמה? לסיום, מוצגת תשובתו המפורסמת המעלה אפשרות להקל ב'סתם יינם' של מחללי שבת בזה"ז.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - אדם וביתו שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1184 שיעור 7  שיעור 7 הרב עמיחי גורדין  העולם הוא מקום של חיסרון, ולכן של אופציה להתקדמות. בכל מעשיו של האדם הוא תמיד יכשל במשהו, כיוון שאין שלמות, אך זו מעלתו. התיקון של האדם שונה בין גברים ונשים, ובאופן יסודי יש להם תכונות שונות. המגמה העולמית בימינו היא טשטוש הזהות הנשית.    סוג השיעור ואיכותו 
1185 שיעור 12  שיעור 12 הרב עמיחי גורדין  השיעור עוסק בדרך להביע ביקורת. כיוון שזוגיות היא שותפות, חשוב שאדם יגיד את דעתו האמיתית, בכנות. את הדברים צריך להגיד בעדינות, ורק אחרי הדברים הטובים האמיתיים, שלא נכללים בביקורת. זאת כיוון שאנשים שומעים יותר ממה שאומרים להם, ולכן צריך לרכך את ההערות שלנו.    סוג השיעור ואיכותו 
1186 שיעור 14  שיעור 14 הרב עמיחי גורדין  השיעור עוסק בתפישת הזוגיות. הרב גורדון פורס בפנינו שתי גישות שונות לנישואין – גישה אחת כללית, תועלתנית, לשם הבאת ילדים, לצורך הכלל, ללא מקום לפרט. גישה שנייה היא נישואין כסיפוק רצונותיו ותאוותיו של הפרט, כשהתכלית היא הנאת בני הזוג. הדרך היהודית היא שלישית, המשלבת את שניהם למשהו חדש, כיון ששני צדדים אלה חשובים, כמו שרואים מפרקים א' וב' בבראשית.    סוג השיעור ואיכותו 
1187 שיעור 18  שיעור 18 הרב עמיחי גורדין  מערכת הנישואין היא מערכת המבוססת על מחוייבות, על מנת ליצור בלעדיות בין בני הזוג, כיוון שבת זוג היא חלק ממך ממש. קשר נפשי עם נשים נוספות על פני אשתו של אדם הוא בעייתי, ולכן חברה מעורבת בוגרת היא מסובכת יותר מחברה מעורבת בגילאי התיכון, וצריך להקפיד לשמור על גבולות נפשיים, ולא להגיע לשיחות אינטימיות.    סוג השיעור ואיכותו 
1188 שיעור 20  שיעור 20 הרב עמיחי גורדין  השיעור פותח ביחס לשינויים בהלכה מתוך פרספקטיבה של ענוה למסורת, תוך הבנה שאנחנו לא רואים הכל. בנוסף הוא דן בחיפוש של הנאה ולא נהנתנות. הנהנתנות, סיפוק היצרים, מובילה למיאוס וחוסר סיפוק, כיון שלא מחפשים את הדבר לכשעצמו, בעוד ההנאה יוצרת סיפוק ואושר, ומשנה א    סוג השיעור ואיכותו 
1189 שיעור 23  שיעור 23 הרב עמיחי גורדין  השיעור עוסק ביחס של היהדות ליחסי אישות. על פי היהדות הם דבר חיובי בפני עצמם ולא רק לצורך ילדים, אך יחד עם זאת כוללים אחריות על מעשיך ולא רק תאוות בשרים. זאת בניגוד לחברה המודרנית, המציגה מודל של קשר הכולל משיכה פיזית בלבד. בנוסף הוא דן על כך שלגברים קל יו    סוג השיעור ואיכותו 
1190 שיעור 24  שיעור 24 הרב עמיחי גורדין  השיעור עוסק בהבדל בין החיבור הנפשי של הגבר למעשיו לזה של האישה. צריך להשתמש בהבדל זה לחיזוק הזוגיות. אך בגלל תכונה זו, הגבר צריך לשים לב שהוא לא נופל לקשר מנותק מרגשותיו, רק לשם ההנאה הרגעית, כיון שקשר כזה מוביל למיאוס ומיצוי. בנוסף השיעור דן בגידול ילדים    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - סיפורי רב נחמן שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1191 שיעור 2  מעשה מאבידת בת מלך - פתיחה הרב איתמר אלדר  בשיעור זה נחל ללמוד את הסיפור "מעשה מאבידת בת מלך". מיהו המלך בסיפור ומיהי בת המלך? מהו אותו ה"לא טוב" המתואר על ידי רבי נחמן? ננסה להציג את היחס שבין שש הספירות העליונות לבין ספירת המלכות, ונראה כיצד האדם הוא היחיד אשר מסוגל לייחד בין הקב"ה ושכינתיה, כלומר מידת המלכות השבויה בעולם הזה.    סוג השיעור ואיכותו 
1192 שיעור 3  מעשה מאבידת בת מלך - המדבר והארמון הרב איתמר אלדר  המשנה למלך יוצא לחפש את בת המלך במדבריות. מדוע החיפוש נעשה דווקא שם, וכיצד נקשר הדבר ליסוד השגעון בתורתו של רבי נחמן? מהי המשמעות של מציאת בת המלך דווקא ברגע של ייאוש מן החיפושים? מהו אותו ארמון מוקף בשומרים ובחומות אשר בתוכו נמצאת בת המלך וכיצד ניתן להיכנס לתוכו? מדוע הדרך לחילוצה של בת המלך מחייבת מעורבות אישית של המשנה למלך?    סוג השיעור ואיכותו 
1193 שיעור 4  מעשה מאבידת בת מלך - נפילות האדם הרב איתמר אלדר  פעמיים נופל המשנה למלך במשימתו להציל את בת המלך. פעם אחת הוא טועם מן התפוח ונופל לשינה ובפעם השנייה הוא טועם מן המעיין אשר מלא ביין וחוטפתו שינה. מהי משמעות השינה בהקשר של הדרישה לדביקות בשכינה? מהו ההבדל היסודי בין נפילותיו של המשנה למלך? נדמה כי החטא הראשון מייצג את הנהייה אחר התאווה, ואילו החטא השני מייצג את הנפילות בכבלי המחקר והשכל.    סוג השיעור ואיכותו 
1194 שיעור 5  מעשה מאבידת בת מלך - הר של זהב ומבצר של מרגליות הרב איתמר אלדר  בשיעור זה נתמקד בביאור המקום שאליו הולכת בת המלך בחלקו השני של הסיפור - הר של זהב ומבצר של מרגליות. מהו אותו המקום ומה הוא מסמל? חלק מפרשני רבי נחמן ביארו כי מדובר על מקום קדושה כמו המשכן והמקדש, אולם אנו ננסה להציב תפיסה אחרת, הטוענת כי בחלק זה של הסיפור מתמודד האדם מול העולם הגשמי על שלל פיתוייו ומניעותיו. כאן מדובר על הניסיון לדבוק בשכינה מתוך עולם החול והעשייה.    סוג השיעור ואיכותו 
1195 שיעור 6  מעשה מאבידת בת מלך - האדם הגדול הרב איתמר אלדר  בחלקו השני של הסיפור, המשנה למלך נתקל באמצע המדבר בדמותו של האדם הגדול ובאחיו האחראים על החיות, העופות והרוחות. דמויות אלו מנסות לשכנע את המשנה למלך כי אין בעולם מקום שבו נמצא הר של זהב ומבצר של מרגליות. נדמה שרבי נחמן מכוון כאן לאנשים הצדיקים אשר אינם מוכנים לקבל את קיומה של השכינה בתוככי עולם החומר.    סוג השיעור ואיכותו 
1196 שיעור 7  מעשה מאבידת בת מלך - סיום הרב איתמר אלדר  בשיעור זה אנו חותמים את עיונינו בסיפור מעשה מאבידת בת מלך. הסיפור מסתיים בכך שהאדם הגדול מסייע למשנה למלך בחיפושו אחר בת המלך, ובהתמודדות של המשנה למלך במקום היישוב שבו נמצא אותו הר של זהב ומבצר המרגליות. הנמשל בהקשר זה מכוון לעזרתו של הצדיק, כאשר הוא משתכנע בקיום השכינה בעולם החומר, ובדרכי ההתמודדות עם המניעות הגשמיות הקיימות בעולם. נדון גם במסר העקרוני העולה מסיפורו זה של רבי נחמן.    סוג השיעור ואיכותו 
1197 שיעור 10  מעשה באורח - ג הרב איתמר אלדר  בשיעור זה נבחן את קורותיו של בעל הבית כאשר הוא נענה להזמנתו של האורח ויוצא מביתו. מהי משמעות הריחוף באוויר, וכיצד נסביר את הפרדוקס הטמון בכך שבעל הבית נע ונד כל העת בין ריחוף בעולם לבין ישיבתו בביתו? מהם אותם האותיות והכלים שבעל הבית מגלה בגיא, וכיצד הדבר מתקשר ליחס שבין האורות והכלים הקיימים בעולמינו?    סוג השיעור ואיכותו 
1198 שיעור 12  תורת "ותחסרהו מעט מאלוקים" הרב איתמר אלדר  לסיום סדרת השיעורים בסיפורי רבי נחמן, נעסוק בתורה פ"ט מליקוטי מוהר''ן, העוסקת באחד מיסודות משניתו של רבי נחמן: הדיאלוג שבין האדם לבין הקב"ה. בתורה זו אנו לומדים על דרך ההתמודדות של רבי נחמן עם היסוד של חסרון השכינה שמשתקף במציאות. רבי נחמן מוצא נחמה בכך שהקב"ה מספר את חסרונו לנו, לבני האדם, ובכך משתף אותנו בצרותיו.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - מחשבת הרב קוק שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1199 שיעור 8  מהות תורה שבעל פה הרב הלל רחמני  תורה שבעל פה קשורה בקשר אמיץ למהותה של כנסת ישראל, בניגוד לתורה שבכתב המגיעה בשלמותה מן השמיים. עיקרון זה מכתיב התייחסות שונה לתורה שבעל פה בכמה מישורים: ההתפתחות ההיסטורית והכרונולוגית של תורה שבעל פה, וכן סוגיית פרטי הפרטים למול העקרונות הכלליים.    סוג השיעור ואיכותו 
1200 שיעור 12  העצבות ורצונו של האדם הרב הלל רחמני  העצבון נובע מכך שהאדם אינו מרגיש סיפוק במה שיש לו, הוא מרגיש חסרון וחוסר יכולת להשלים חסרון זה. הפתרון לבעיית העצבות נעוץ בהבנה עמוקה של רצונו החופשי של האדם. כאשר מבינים כי אין דבר העומד בפני רצונו של האדם, ובכל רגע נתון ניתן לעבוד על הרצון ולשכללו, הרי שכל חסרון הוא בר השלמה, והעצבות מתפוגגת ממילא.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - תניא שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1201 שיעור 2  ספירות החכמה והבינה הרב הלל רחמני  בשיעור זה נחל לעסוק בתיאור העולם המטפיזי בתפיסתו של האדמו"ר הזקן. נעמוד על האפיון המיוחד של ספירות החכמה והבינה: החכמה כמייצגת את הניצוץ הראשוני ולידתו של רעיון חדש, והבינה המפתחת את הרעיון הגולמי של החכמה. נקדיש דיון גם לעולם הספירות וחיבורו לעולמו הפרטי של האדם בתפיסת החסידות בכלל, ובתפיסה החבדי"ת בפרט.    סוג השיעור ואיכותו 
1202 שיעור 7  סובב כל עלמין וממלא כל עלמין הרב הלל רחמני  המינוחים "סובב כל עלמין" ו"ממלא כל עלמין" הינם אבני יסוד במחשבת בעל התניא ובספרות החבדי"ת בכלל. בשיעור זה ננסה להבין מהי המשמעות של המינוחים הללו. המונח "סובב כל עלמין" מכוון לבחינה הנסתרת והפנימית של נוכחות הקב"ה במציאות, אשר אינה יכולה להתגלות בעולמינו הממשי. בחינת "ממלא כל עלמין" היא הנוכחות האלוקית הגלויה אשר קיימת בעולם הזה ומתלבשת בעולם המעשה.    סוג השיעור ואיכותו 
1203 שיעור 8  בחינות "סובב" ו"ממלא" בעבודת ה' הרב הלל רחמני  כיצד באה לידי ביטוי החלוקה בין בחינת "סובב כל עלמין", כלומר הנוכחות הנסתרת של השכינה במציאות, לבין בחינת "ממלא כל עלמין", הנוכחות ההדרגתית של השכינה, בעבודת ה' הפרטית של האדם? שאלה זו מובילה אותנו ליסוד ההתבוננות במשנתו של בעל התניא, בה מפרט האדמו"ר הזקן את הדרך לבחון כיצד העולם כולו יונק את ההארה שלו מהשכינה הסובבת והמסותרת.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - תשובה וספרות שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1204 שיעור 3  מן העקב למישור הרב יצחק ברט      סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - האיש והאגדה שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1205 שיעור 1  רבן יוחנן בן זכאי הרב עמית משגב  שיעור זה מחולק לשני חלקים: החלק הראשון מהווה הקדמה כללית לסדרה זו, העוסקת בדמויות התנאים דרך הביוגרפיה ואמירותיהם בשדות ההלכה והאגדה. בחלק השני נתחיל לעסוק בדמותו של רבן יוחנן בן זכאי, דמות שמחברת גדלות עצומה בתורה עם יכולת הנהגה מיוחדת.    סוג השיעור ואיכותו 
1206 שיעור 2  רבן יוחנן בן זכאי - חלק ב הרב עמית משגב  בשיעור זה נמשיך לדון בדמותו של רבן יוחנן בן זכאי, ובעיקר נתייחס לסיפור על פגישתו עם אספסיינוס ערב חורבן הבית השני, ובקשתו להציל את יבנה וחכמיה. נדמה כי החלטה גורלית זו הטרידה את רבן יוחנן בן זכאי גם סמוך לפטירתו, ודבר זה מסביר את דבריו לתלמידיו, בהם הוא מתלבט האם דרכו היא לגן עדן או לגיהנום.    סוג השיעור ואיכותו 
1207 שיעור 4  רבי אליעזר בן הורקנוס - חלק ב הרב עמית משגב  בשיעור זה נמשיך לעסוק בדמותו הקנאית של רבי אליעזר בן הורקנוס. נבחן את עמידתו מול החכמים בסיפור תנורו של עכנאי ואת קנאותו לאמת השמיימית. בנוסף, נדון מדוע סוף הסיפור מסתיים במותו של רבן גמליאל ונציע כי תגובת החכמים הייתה מופרזת ופגעה באופן אישי ברבי אליעזר. לבסוף, נדון בסיפור פטירתו של רבי אליעזר וביוזמת חכמי ישראל לבקרו טרם פטירתו על מנת לבדוק האם חזר בו רבי אליעזר מקביעתו העקרונית בסיפור תנורו של עכנאי.    סוג השיעור ואיכותו 
1208 שיעור 6  רבי יהושע בן חנניה - חלק ב הרב עמית משגב  בשיעור הקודם עסקנו בעיקר בשיטתו הייחודית של רבי יהושע באשר לצורת הלימוד - דרך החידוש והיצירתיות. בשיעור זה ננסה לבחון את דמותו של רבי יהושע מכיוונים נוספים: כיוון אחד הוא פתיחותו של רבי יהושע ויכולתו לקבל דעות שונות ומגוונות; הכיוון השני הוא הוויכוח המתחולל בין רבי יהושע ובין רבן גמליאל בשלוש מערכות שונות - ויכוח אשר נסוב סביב השאלה האם ההלכה צריכה להיות אחידה ומלכדת או שמא יש מקום להלכה פרטנית וייחודית.    סוג השיעור ואיכותו 
1209 שיעור 10  אלישע בן אבויה - חלק ב הרב עמית משגב  בשיעורינו נמשיך לדון בגורמי נפילתו של אחר. מן האגדה עולה כי שאלות שכר ועונש הן עלו שהובילו את אחר לכפירה, ברם ייתכן שישנן שתי דעות החולקות האם מדובר בשאלה נקודתית או בדיון רחב יותר בנידון. בנוסף, נדון באריכות בסוגיית יכולת החזרה בתשובה של אחר ובאחריתו. בסוגייה זו ישנן הבדלי גישות משמעותיות בין הירושלמי לבבלי: הירושלמי מחמיר עם אחר וחורץ את דינו לכף חובה, ואילו מן הבבלי עולה האפשרות שגם לאחר ישנו חלק בעולם הבא.    סוג השיעור ואיכותו 
1210 שיעור 11  רבי ישמעאל בן אלישע הרב עמית משגב  רבי ישמעאל בן אלישע שילב בין הדמות של תלמיד חכם מן השורה הראשונה ובין אחרון הכהנים הגדולים. עיון בדמותו של רבי ישמעאל מלמד על כך שאידאל היופי מקבל מקום מרכזי אצל רבי ישמעאל, בניגוד להשקפתו של רבי יהושע בן חנניה. ייתכן שעובדה תובן לאור שייכותו של רבי ישמעאל לעולם הקודש - עולם הכוהנים.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - הלכה יומית - פסח שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1211   הכשרת המטבח הרב יוסף צבי רימון  מהו ההבדל היסודי שבין הגעלה לבין ליבון? מהם היסודות העומדים מאחורי הלכות הכשרת המטבח לפסח? בשיעור זה ננסה לבאר, מהכללים אל הפרטים, את הלכות הכשרת המטבח לפסח - הלכה למעשה.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - הלכה יומית - ספירת העומר שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1212 שיעור 3  אדם ששכח לספור בלילה ונזכר ביום הרב יוסף צבי רימון  האם ניתן לספור ספירת העומר ביום? הראשונים חלוקים בדבר. ברם, להלכה נפסק שמי שספר ביום יכול להמשיך ולספור בברכה, כיוון שגם באשר למי שהחסיר לחלוטין יום אחד סוברים רוב הראשונים שניתן להמשיך לספור.     סוג השיעור ואיכותו 
1213 שיעור 9  תפילה במניין מוקדם הרב יוסף צבי רימון  האם ניתן לספור ספירת העומר במניין מוקדם, ולהתנות שאם נזכור לספור אחר צאת הכוכבים לא תיחשב ספירה זו, ואם לא נזכור תיחשב הספירה (בהתבסס על כך שספירת העומר היא מדרבנן)? שאלה זו היא שאלה כללית בענין תנאי במצוות ואחרונים נחלקו בנוגע לסוגיה זו, כיצד יש לנהוג למעשה? מה דינו של אדם שספר אך לא היו תיאום בין ספירת הימים לשבועות, האם הדבר מועיל בדיעבד?    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - הלכה יומית - חנוכה שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1214 שיעור 10  הדלקה על ידי שליח ומפלג המנחה הרב יוסף צבי רימון  שני פתרונות נוספים שיש לבחון למי שאינו יכול להדליק בזמן הם הדלקה על ידי שליח והדלקה מפלג המנחה. האם ניתן להדליק על ידי שליח, והאם שייך לברך על הדלקה כזו? האם הדלקה מפלג המנחה הינה דין מיוחד להדלקה בערב שבת או שמא מדובר בדין ששייך בכל אחד מימי החנוכה? מהו סדר העדיפויות בין אפשרויות אלו ובין הדלקה בשעה מאוחרת בלילה?    סוג השיעור ואיכותו 
1215 שיעור 12  דין בית בנר חנוכה הרב יוסף צבי רימון  האם הדלקת נר חנוכה אפשרית רק בבית, או שמא ניתן להדליק גם ללא בית? שאלה זו נתונה במחלוקת בין האחרונים, ולהלכה נראה שהדלקה בברכה דורשת בית. מהם גדריו של בית זה, האם אוהל נחשב גם הוא כבית? מה דינו של אדם הישן בבית מסוים ללילה אחד בלבד, ומה דינם של אלו המתארחים בשבת חנוכה, היכן ידליקו במוצאי שבת, במקום שבו לנו בשבת או במקום שאליו פניהם מיועדות?    סוג השיעור ואיכותו 
1216 שיעור 13  הדלקה של פרסומי ניסא הרב יוסף צבי רימון  האם ניתן להדליק נרות חנוכה במקומות ציבוריים, כגון במסיבות ובארועים על מנת להרבות בפרסומי ניסא? האם ניתן לדמות זאת להדלקה בבית הכנסת? מה הדין כאשר מתפללים באותו אירוע?    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - הלכה יומית - פורים שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1217 שיעור 10  ארבעה פסוקים של גאולה הרב יוסף צבי רימון  נהגו ישראל שכל הציבור קורא את ארבעת פסוקי הגאולה - מה טעם מנהג זה? בנוסף, ישנם כמה מנהגים ביחס לשינוי הנגינה במקומות מסוימים במגילה, וכן להגבהת הקול במילה "המלך" בתחילת פרק ו'.    סוג השיעור ואיכותו 
1218 שיעור 13  ברכת 'הרב את ריבנו' הרב יוסף צבי רימון  האם יש לפתוח את ברכת הרב את ריבנו במילים "האל הרב את ריבנו"? מדוע הקפידו מאוד האחרונים על כך שברכה זו תיאמר רק לאחר גלילת המגילה? מדוע ברכה זו פותחת בברוך, והלא היא ברכה הסמוכה לחברתה? ייתכן שהיסוד לשאלות אלו טמון בכך שברכת הרב את ריבנו אינה קשורה ישירות לקריאת המגילה והיא ברכת שבח כללית.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - הלכה יומית - שמיטה שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1219 שיעור 24  איסור זריעה הרב יוסף צבי רימון  האם זריעה אסורה רק באילנות מאכל או שמא האיסור חל גם על אילנות סרק? ייתכן ששאלה זו משקפת חקירה כללית במלאכות השמיטה - האם הן ממוקדות בקרקע לכשעצמה או ביחס המיוחד שבין האדם לבין הקרקע?    סוג השיעור ואיכותו 

קש"ת - נושאים תיאלוגיים שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1220 שיעור 1  מבוא: משמעות ההוכחות לקיום אלוקים. ההוכחה הקוסמולוגית (ההוכחה מן הסיבתיות) הרב עזרא ביק  השיעור מחולק לשני חלקים: א. מבוא כללי - מדוע יש צורך בהוכחות לקיום אלוקים? מה הייתה חשיבותם בעיני חכמי ימי הביניים בכלל ובעיני הרמב"ם בפרט (משמעות הידיעה אצל הרמב"ם), חלוקת משפחות ההוכחות לשתי קבוצות: ההוכחה התכליתית - טליאולוגית וההוכחה הסיבתית - קוסמולגית (הוזכרו גם ההוכחה האונטולוגית המוראלית והרציונלית). בחציו השני, השיעור עוסק בהוכחה הקוסמולוגית, בדגש על משמעותה הדתית - הרחקת אלוקים מכל יחס אל העולם הזה. דווקא כלליותה ומופשטותה של הוכחה זו (התייחסותה לאלוקים כסיבה הראשונה למשל) מהווה גם את עוצמתה. בסיום השיעור, הוזכרו הקושיות והפירכות של הוכחה זו (תוך אזכור 'תיקונו' של ר' חסדאי קרשקש ופירכתו המדעית של קאנט).     סוג השיעור ואיכותו 
1221 שיעור 5   בעיית הרע א' - מעמד העולם ביחס לאלוקים (חמש דעות בהשגחה) הרב עזרא ביק  בשיעור מוצגות ארבע מתוך חמשת הדעות בהשגחה אליהם מתייחס הרמב"ם. עיקר השיעור עוסק בהתמודדות עם הדעה אותה מייחס הרמב"ם לפילוסופים המוסלמים - שהכל הוא רצון אלוקים. המוסלמים טענו שהיהודים אינם מייחדים מכיוון שהם מכפיפים את האל אל ערך אחר - אל הטוב. השאלה האם כל רצון של אלוקים הוא בהגדרה טוב או שאלוקים מכפיף את עצמו (כביכול) לטוב נשאלה כבר על ידי סוקרטס. התשובה היהודית היא חד משמעית - ישנה זהות (לפחות בתוך העולם) בין רצון האל לבין הטוב. אלוהים אינו רק בעל כוח (כפי שתפסו היוונים את אליליהם), הוא גם מוסרי. ייחוס אי מוסריות לרצון ה' מהווה כפירה לא פחות חמורה מאשר כפירה בקיומו כבעל כוח. על כן, לא ניתן לעמוד בענווה כלפי צו אלוקים ולומר שאם זה מה שהוא אומר כנראה שזה מוסרי. בסיום השיעור, הובאה הדוגמא של אברהם בסדום אל מול אברהם בעקידה (דוגמא שמפותחת בשיעור הבא)     סוג השיעור ואיכותו 
1222 שיעור 6  עוצמתו המוסרית של האדם - עיון במעשה העקדה הרב עזרא ביק  בשיעור זה מודגם הטיעון מהשיעור הקודם אודות היחס בין טובו של האל לבין כוחו על ידי דיון בסיפור העקדה. אברהם אשר כל שאיפתו היא לטוב עומד אל מול הצו האלוקי שאומר לו לשחוט את בנו. בספרות הכללית דילמה זו תוארה בהרחבה על ידי קירקגור כוויתור על המוסר והפיכה לאביר האמונה, אך נראה יותר להסביר שאברהם ידע מהו מוסר (כפי שנראה בהתייחסותו לסדום) והאמין בכוחו להבין אותו, אלא שכאשר הצו האלוקי עומד כלפיו הוא מחויב לציית לו תוך אי הזדהות מוסרית. רק לאחר העקדה, אברהם שואל את הקב"ה מה ההיגיון בדבר, לפני העקידה הוא אינו רשאי לעשות זאת. על כן, כפי שמבהיר 'השפת אמת', לאחר העקידה ניתן לכנותו 'ירא אלוקים'. קודם לעקידה אברהם עשה הכל מתוך הזדהות עם הטוב שבדבר (על כן הקב"ה בחר בו, כפי שאומר המדרש), רק לאחר העקידה קיים אצלו יחס אותו אנו מכירים מכל קימה לתפילה, יחס של ציות מתוך אי הזדהות.     סוג השיעור ואיכותו 
1223 שיעור 8  מהי השגחה פרטית? - הקדמה הרב עזרא ביק  מהי השגחה פרטית? נחלקו בשאלה זו הרמב"ם והרמב"ן (או האסכולה הקרובה לאריסטוטליות וזו הרחוקה ממנו). מבחינת הרמב"ם, נושא ההשגחה ירד כרוך מן השמיים עם המשפט. ההשגחה היא תגובה של אלוקים למעשיו של האדם ומכיוון שמעשיו של האדם מוקרנים מהבנתו בשכלו, 'ההשגחה תלויה בהשכלה'. (אמנם הרמב"ם השאיר במעומעם את השאלה האם לצדיקים נעשים מעשי ניסים, ברור שלרוב בני האדם אין ניסים). הקצנה של עמדה זו נמצאת בעמדתו של הרלב"ג, שההשגחה כולה מצויה רק בחוקיות הכללית ולא בפרטים. עוצמתה של התייחסות זו, כפי שאמרנו בשיעורים קודמים, הוא שהיא משאירה מקום נרחב ביותר לבחירה החופשית ולאחריותו של האדם על מעשיו. הרמב"ן, לעומת זאת, שונה מן הרמב"ם בחוויה הדתית אותה הוא מתאר - הקב"ה משגיח על כל דבר בכל רגע. ההשגחה קשורה אצל הרמב"ן קשר הדוק לאכפתיות ולא רק לידיעה.     סוג השיעור ואיכותו 
1224 שיעור 9  בעיית הרע ב' - תיאור הבעיה והאופי של יישוביה הרב עזרא ביק  בשיעור זה מוצגות מספר תשובות לבעיית הרע. חשוב להדגיש שבעית הרע אינה רק נושא שיש לפותרו 'בתשובה', עצם העיסוק בו מפרה את המחשבה הדתית. בנוסף, חשוב לשים לב שהיהדות מעולם לא קיבלה את הפיתרון הבודהיסטי התופס את הרע כאשליה וטוען שאין רע, שהרי ההשלכה של טיעון זה היא שגם לא מוטלת על האדם חובה לתקנו, דבר שאינו מתקבל על הדעת היהודית. בנוסף, היהדות לא קיבלה את ההנחה עליה התבסס מיל כשקבע שאלוהים עשה את העולם רק 99% טוב, שהרי ברור שאלוקים הוא כל יכול. כל דיון בבעיית הרע מתבסס על עיון במספר הנחות יסוד: א. אלוקים הוא כל יודע. ב. אלוקים הוא כל יכול ג. אלוקים הוא טוב, והוא מתעניין ועושה טוב. בהמשך השיעור נידונו האופציות לענות על בעיית הרע על ידי 'תיקון' של ההנחות השונות - אלוקים אינו כל יודע (רלב"ג), הוא אינו כל יכול (מיל דלעיל או הרמב"ם שהגדיר שבהגדרה לא ניתן ליצור צורה קבועה בחומר, ותלה בחומר את סיבת הרע), אלוקים אינו מחויב לטוב , אך הוא ציווה אותנו להתנהג על פי הטוב (שיטת המוסלמים) ואלוקים הוא טוב לכל, אך לא תמיד הוא עושה רק טוב. עונש לרשעים מהווה צדק ובכך הוא טוב (למרות סבלם).     סוג השיעור ואיכותו 

קש"ת - מנהגי רבותינו שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1225 שיעור 2  ענייני שמונה עשרה חלק ב הרב בנימין תבורי  שיעור זה המשיך את השיעור הקודם והתייחס למספר מנהגים הקשורים לתפילת שמונה עשרה: א. האם הפסוקים ה' שפתי תפתח ו'יהיו לרצון אמרי פי' אמורים להיאמר בקול רם על ידי החזן בתחילת חזרת הש"ץ (הגרי"ד סבר שכן ואמר אותם בקול, ויש לחשוב האם ההכרעה שהחזן אומר אותם בשקט מהווה 'פשרה' מסייעת). ב. אם לומר מוריד הגשם בקמץ (בדומה ל'סוף פסוק' בפסוקי התורה) או מוריד הגשם בסגול (דיון מקביל קיים אודות מוריד הטל בהגיה אשכנזית). ג. מהו הנוסח המדויק של ברכת ובנה ירושלים (האם יש בה אזכור של מלכות בית דוד, ומהו סדר המשפטים בברכה). ד. האם יש צורך לעמוד ברגלים מכוונות בכל חזרת הש"ץ (הסבר מנהגו של הגרי"ד על ידי האבחנה בין 'תפילה בציבור' ל'תפילת הציבור' וביסוסה על 'מעשה רב' של הגר"א). הגרי"ד נהג כך אף בימים נוראים, ובייחוד בראש השנה, שם ישנה חשיבות לתקיעות על סדר הברכות.     סוג השיעור ואיכותו 
1226 שיעור 4  תחנון הרב בנימין תבורי  שיעור זה סיים את העיסוק ב'ברכת כוהנים' ועבר לעסוק בענייני תחנון - בברכת כוהנים יש לדון כיצד להתייחס אליה כדאו' על פי הרמב"ן הסבור שתפילה דרבנן. הגר"ח הסביר שברכת כוהנים היא מדין 'תפילת הציבור' (אמנם ההקבלה לעבודה בבית המקדש אינה מלאה - שהרי כוהן בעל מום נסתר יכול לברך). בעניין תחנון: הגרי"ד הבין ברמב"ם שתחנון הוא חלק משמונה עשרה, רב נטרונאי גאון, לעומת זאת, התייחס אל התחנון כאל תוספת. מחלוקת זו משליכה על השאלה באיזו קלות ניתן לוותר על אמירת התחנון, אמנם, חשוב לציין שגם אם התחנון הוא 'רשות' אין זה אומר שאיננו חשוב (על חשיבותו ניתן ללמוד מהסיפור אודות אימא שלום, ר' אליעזר הגדול ורבן גמליאל).     סוג השיעור ואיכותו 
1227 שיעור 5  תפילין חלק א הרב בנימין תבורי  שיעור זה עוסק בהלכות יסודיות בענייני תפילין: א. האם ללבוש תפילין של רש"י ושל רבינו תם כאחד (תוארו מנהג הגר"א שלא ללבוש, ומנהג הרבי מלובביץ' ואף ר' משה פיינשטיין ללבוש (ר' משה לבש רק בתנאים מסוימים), תוך התייחסות לשאלת 'מחזי כיוהרה' שתוארה בפוסקים בעניין. בהמשך, ב. האם לברך ברכה אחת (כמנהג חב"ד) או שתי ברכות (כמנהג העולם), ובמידה ומברכים שתי ברכות על מנת לצאת ידי חובת שתי השיטות, כיצד עושים זאת לכתחילה? 1. יוצרים 'הפסק' מכוון. 2. נוסח הברכה או הפסוק ברוך שם, מהווה הפסק. על שיטות אלה קשה מדוע יוצרים ברכה 'לכתחילה'. 3. ערוך השולחן והגרי"ד: הברכה השנייה אינה ברכת המצוות אלא ברכת השבח (וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך), והפסוק 'ברוך שם כבוד' מהווה ביטוי לשבח ולא פסוק הבא 'לתקן' ברכה שנאמרה לבטלה.     סוג השיעור ואיכותו 
1228 שיעור 14  ענייני ברכה אחרונה - בורא נפשות ומעין שלוש הרב בנימין תבורי  מספר דינים בענייני ברכת 'בורא נפשות' ו'מעין שלוש': א. נחלקו הבבלי והירושלמי האם לברך בשם, הגר"א ברך בשם (בנוסף, בנוסח שלו היה כתוב 'על כל מה שברא' ולא 'שבראת'). ב. מטבע הברכה - מהם 'נפשות רבות' (1. הבורא 'מאכלים' להחיות בהם נפש כל חי. 2. ?? . ג. אופי הברכה - האם היא ברכה אחרונה או ברכת השבח הבאה לאחר האכילה (כך סבר ר' שאול ליברמן). ??? בנוגע לברכת מעין שלוש נאמרו מספר דינים: 1. המטבע הכללי של הברכה הנה תמצית של שלוש הברכות של ברכת המזון. 2. נידונה המשמעות האפשרית של הביטוי 'ונאכל מפריה ונשבע מטובה' (הוזכר שהגר"א בעקבות דעה בטור היה מוחק ביטוי זה אשר נשמע מוגזם) - א. אכילת הפירות היא סממן לגאולה ב. בשם הגרי"ז: אכילת הפירות מתייחסת לאכילת מעשר שני, 'בקדושה ובטהרה'.     סוג השיעור ואיכותו 
1229 שיעור 17  ענייני פורים הרב בנימין תבורי  ענייני פורים: א. מנהג הגר"ח לחשוש ולא לעלות לתורה במנחה (ודווקא במנחה) של תענית אסתר שהוקדמה (ודיון לגבי יום העצמאות בזה). ב. מנהגו של הגרי"ד בצעירותו לקרוא במקביל לבעל הקורא מתוך הקלף, למרות שבזקנותו חזר בו. ג. מקורו של המנהג להרעיש ב'המן', וחששו של הפרי מגדים (מובא במשנ"ב) ממנהג זה. ד. המחלוקת בנוגע למטבע הברכה של נשים (לשמוע מגילה בעקבות הבה"ג, או על מקרא בעקבות הגר"א). ה. מנהג הגרי"ז להקפיד לסיים את הסעודה ושמחתה עד צאת הכוכבים    סוג השיעור ואיכותו 
1230 שיעור 23  ראש חודש חלק א הרב בנימין תבורי  הגר"ח בהליכות הגר"ח קבע שאין לומר ברכת החודש משום 'תחינות'. הרב יעקבוסון המקור להכרזה - מחזור ויטרי, וניתן לבססו על הירושלמי. ערוך השולחן התנהג אף הוא, והראה שמדובר בתפילת רב בגמ' בברכות, ושאינה קשורה לשבת. המהנג להחזיק ספר תורה הנו חסר מקור. על דרך הדרוש - הגרי"ד: ספרק התורה הוא שמאחד את הציבור (בדומה לכל נדרי), בדומה לבי"ד של 71 שיכול לתפקד גם כמייצג ציבור ולא כבי"ד. הלל בר"ח: הגמ' בערכין לא סופרת את ר"ח בימים שאומרים. אך אומרים ממנהג. הרמב"ם - לא מברכים על מנהג; תוס' - מברכים (ראייתו: יו"ט שני). בפוסקים ישנה מחלוקת האם מברכים רק בציבור או שלא מברכים אף ביחיד. בנפש הרב - בצעירותו לא ברך, באמצעיתו - ברך בציבור. בזקנותו - שמע מהחזן שמברך. יש שעושים כך אף ביום העצמאות. סיום ההלל יותר קל. סעודת ר"ח. המנהג ללבוש בגדים (ייתכן ומקורו במנהג הגר"א).     סוג השיעור ואיכותו 

קש"ת - תפילה שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1231 שיעור 2  ברכת אבות הרב עזרא ביק  ברכת אבות היא ברכה לה'. היא נקראת על שם האבות, מכיוון שהם הראשונים שנפגשו עם הקב"ה באופנים בהם הוא התגלה להם (זוהי הכוונה של 'ונברכו בך כל משפחות האדמה' - שם ה' יקרא על שמך). ברור שהתפילות הם גם כנגד הקורבנות, אך ברור באותה המידה שמבחינה היסטורית האבות הם שהתפללו ראשונים, וראשוניותם אינה רק 'מקרית' (באותה הבחינה שהם הקריבו פסח ושמרו שבת), אלא מהותית - הם התפללו לה' מבחינה אוניברסלית, כביכול כגויים. סמך לדבר - הביטוי 'אל עליון...קונה הכל' נלקח מברכתו של מלכיצדק. מטרת הברכה, מבחינה זו, היא שנפנים שמצד אחד אנו נסמכים על המסורת, אך מצד שני המטרה הסופית היא שה' יקרא על שמי שלי.     סוג השיעור ואיכותו 
1232 שיעור 3  ברכת אבות ב' הרב עזרא ביק  השיעור עוסק במספר ביטויים נוספים המוזכרים בברכה: 1. מגן אבות - נראה שמדובר במגן כשם עצם ולא כפועל. אנו מתבקשים להתפלל באותה הבחינה שאברהם, על פי המדרש, היה בה לאחר מלחמת ארבעת המלכים, 'אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך'. אברהם, על פי פי המדרש 'התפחד' - הוא לא פחד לפני המלחמה, רק לאחריה זאת מכיוון שהוא היה חרד כתכונת אופי. חרדתו נבעה מכך שהוא היה הראשון, לא היו לו בריתות והבטחות לסמוך עליהם. כל חייו אברהם מפחד, וגם אנו, אמורים לפתוח את התפילה בבחינה זו, ולא בבחינת 'הברית הכרותה' ו'זכות אבות'. 2. הגדול הגיבור והנורא - בכל פירוש שהוא הכוונה היא ל'הכרת הנוכח'. 3. גומל חסדים טובים - בניגוד למלכיצדק שהתייחס לאל עליון בהודאה, אנו פותחים בשבח (שהרי עוד לא ביקשנו). 4. ומביא גואל לבני בניהם - כאשר מצד אחד אנו נאחזים ב'למען שמו' (למען התוכנית הגדולה של הקב"ה) ומצד שני ב'אהבה' (בדומה לשתי הסיבות להצלת נוח).     סוג השיעור ואיכותו 
1233 שיעור 6  קדושת הציבור (כתר, נקדש את שמך בעולם). הרב עזרא ביק  מספר נקודות לגבי קדושת הציבור: (כתר, נקדשך, נקדש שמך) א. תשומת לב למבנה של קדושת הציבור מגלה שניות: מצד אחד, המלאכים אינם אומרים שירה או ברכה, אלא מצטרפים לשירתם של ישראל. מצד שני, אנו מקדשים את הקב"ה 'כשם שמקדישים אותו בשמי מרום'. אנו נעזרים בטקסטים של המלאכים על מנת לבצע את ההקדשה בעולם הזה. ב. מספר דיוקי נוסח: 1. הפתיחה מהווה הזמנה ועל כן ראוי שהחזן יאמר אותה במלואה. 2. בפסוק 'קדוש קדוש' ישנו ניגוד משמעותי בין תיאור הקדושה הנבדלת לבין התיאור שמלוא כל הארץ כבודו. המועצמת בקריאה 'ברוך כבוד ה' ממקומו'. שיא הקדושה נמצא בפסוק 'ימלוך ה' לעולם' שמהווה את הייחוד של ישראל, אשר ממליכים את הקב"ה ומגלים את קדושתו בעולם הזה (עיקרון זה משלב בין התפיסה ההומניסטית הרואה את הערכים כנוצרים על ידי האדם, לבין התפיסה התיאוצנטרית המגדירה ערך רק אם הוא נוצר מאלוקים - מקור הערך הוא מאלוקים, אבל אנחנו יוצרים אותו). לעיקרון זה יש השלכה אף לתפיסה ההלכתית של הפסוק השלישי (בניגוד לפסק המשנ"ב).     סוג השיעור ואיכותו 
1234 שיעור 7  ברכת קדושה הרב עזרא ביק  מטבע ברכת קדושה מהווה ביטוי לדברינו עד כה אודות הקדושה - מצד אחד אלוקים הוא הקדוש, מצד שני אנו טוענים ששמו קדוש ובכך מקדישים אותו, ואף נעשים קדושים בעצמנו (וקדושים בכל יום אלו ישראל שבכל יום מתעלים ומתרוממים ונעשים יותר קדושים). המילה 'יהללוך' מתפרשת על רקע האיסור לומר הלל בכל יום באופן הבא - אותם אנשים שבכל יום מצליחים להיקרא קדושים, יכולים גם 'להלל', המלאכים לעומת זאת, בדרך כלל משבחים, לא מהללים. סיום הברכה מהווה 'מעין חתימה' ייחודי - הקריאה 'כי אל מלך גדול וקדוש אתה' מהווה פעולה אקטיבית של הקדשה ובכך היא מהווה מעין חתימה. עניין נוסף הוא הסיומת 'המלך הקדוש' - בקדושה יש מימד של רוממות, של מלכות (כפי שאנו רואים בתוספת 'המלכות' המודגשת בימים נוראים), חלק מההגדרה של הקדושה היא 'המלכות' ובכך היא מצטרפת להגדרת המלכות כמשפט (המלך המשפט).     סוג השיעור ואיכותו 
1235 שיעור 7  ברכת קדושה הרב עזרא ביק   מטבע ברכת קדושה מהווה ביטוי לדברינו עד כה אודות הקדושה - מצד אחד אלוקים הוא הקדוש, מצד שני אנו טוענים ששמו קדוש ובכך מקדישים אותו, ואף נעשים קדושים בעצמנו (וקדושים בכל יום אלו ישראל שבכל יום מתעלים ומתרוממים ונעשים יותר קדושים). המילה 'יהללוך' מתפרשת על רקע האיסור לומר הלל בכל יום באופן הבא - אותם אנשים שבכל יום מצליחים להיקרא קדושים, יכולים גם 'להלל', המלאכים לעומת זאת, בדרך כלל משבחים, לא מהללים. סיום הברכה מהווה 'מעין חתימה' ייחודי - הקריאה 'כי אל מלך גדול וקדוש אתה' מהווה פעולה אקטיבית של הקדשה ובכך היא מהווה מעין חתימה. עניין נוסף הוא הסיומת 'המלך הקדוש' - בקדושה יש מימד של רוממות, של מלכות (כפי שאנו רואים בתוספת 'המלכות' המודגשת בימים נוראים), חלק מההגדרה של הקדושה היא 'המלכות' ובכך היא מצטרפת להגדרת המלכות כמשפט (המלך המשפט).     סוג השיעור ואיכותו 
1236 שיעור 12  ברכת רפואה הרב עזרא ביק  ברכת רפואה הנה פשוטה מצד אחד ומסובכת מצד שני. פשטותה מובנת מאליה. סיבוכיה נוצרים עקב הנוסח מלא הקושיות שלה. עיקרה של ברכת הרפואה אינה לבקש רפואה, אלא להצהיר על כך שהקב"ה אינו רק רופא כל בשר אלא רופא ישראל - חיבורנו, כישראל, אל הקב"ה מחבר אותנו אל החיים ומציל אותנו מהמוות השורר בכל פינה. זהו ההסבר לכפילות: רפאנו ה' ונרפא (בבחינת 'רפואה מונעת'). הביטוי כי תהילתנו אתה נלקח מספר ירמיהו ועיקרו - הקב"ה הוא הדבר אותו אני מהלל, אליו אני מתקשר, וממילא קישורי אליו מחבר אותי אל החיים ומסלק ממני את המחלה בבחינת כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך. ההסבר ל'רופא נאמן' הוא באותו האופן - הקב"ה אינו מרפא רפואה חולפת מכיוון שהקישור אליו הוא שמסלק את המחלה.     סוג השיעור ואיכותו 
1237 שיעור 15  ברכת המשפט הרב עזרא ביק  מטרת הברכה אינה לבקש על חידוש מערכות המשפט שהיו, שהרי מעולם לא היה 'תור הזהב' למערכת משפט בישראל, אפילו לא בימי שלמה. מטרתה היא להציב בפנינו את האידאל שתואר בימי האבות - 'לעשות צדקה ומשפט'. אידאל זה, הוא שגרם לקב"ה לבחור בנו, (השיבה...כבראשונה - כמו שאמור להיות), הדגשת המשפט והצדקה קשורים לקביעת התורה שהצדקה מהווה השלמה של המשפט, קביעה המובעת בתוכחות הנביאים השונות בדגש על ישיעיהו; הביטוי 'אוהב צדקה ומשפט' מלמד על כך שהמשפט אמור להתבצע על ידי אנשים, הקב"ה אוהב צדקה ומשפט אך אינו שופט בעצמו. (בניגוד 'למלך המשפט' שמבטא את קיום המשפט בפועל).     סוג השיעור ואיכותו 
1238 שיעור 16  ברכת המינים הרב עזרא ביק  ברכה זו תוקנה על ידי שמואל הקטן, ולא בכדי - הוא אשר אמר בנפול אויבך על תשמח. הוא היה היחיד שהיה יכול לשפוך את חרון זעמם של חכמים על מינים בלא נגיעה אישית, ואף עליו מתואר בגמרא בברכות שכעבר 'שנה' הוא לא הצליח לכוון בברכה זו כראוי. ברכה זו יוצרת 'כאב בטן'. היא מכוונת לא רק לאובדן הרשעה (כדברי ברוריה) אלא גם לאובדן נושאי הרשעה. אמנם, הדגש שלה אינו על האנשים אלא על 'מלכות הרשעה' (כפי שקיים בנוסח אשכנז), מלכות אשר כל מהותה הוא להוות מסגרת לפיתוח הרשע בעולם. בשיעור הודגש גם היחס ההיסטורי האפשרי לברכה זו (היחס בין 'המינים' ל'מלשינים' ל'זדים').     סוג השיעור ואיכותו 
1239 שיעור 18  ברכת ירושלים הרב עזרא ביק  ברכה זו מערבת שני נושאים: בניין ירושלים והמקדש וכיסא דוד. עירוב זה אינו במקרה, ובו נמצא העירוב שבין מלכות ישראל למלכותו של הקב"ה. עירוב זה, בין פוליטיקה לאומית ובין קדושה מהווה את אחד הסממנים הבסיסיים של היהדות, אשר לא מפרידה בין מלכות השמיים ומלכות הארץ.     סוג השיעור ואיכותו 
1240 שיעור 19  את צמח דוד הרב עזרא ביק  הברכה מבוססת בין השאר על המדרש בו דוד שואל מדוע לא לא ניתן לברך על שמו. תשובת הקב"ה היא שיש להעמיד אותו בניסיון. הברכה, מבוססת על קבלת הניסיון העצמית של דוד, על ניסיונו לחרוג מעצמו, המתבטא בביטוי 'צמח דוד'. בפשט, ברור שמדובר בברכה על המשיח, אך גם המשיחיות במישור העולמי היא למעשה ביטוי של הכרה ביכולת ההתרוממות והחריגה העצמית של ההיסטוריה.     סוג השיעור ואיכותו 
1241 שיעור 21  ברכת עבודה הרב עזרא ביק  ברכת רצה הנה הברכה הראשונה לאחר בקשת הצרכים. (נ"מ הלכתית לגבי אדם שדילג או שכח). אלא שנראה שחציה הראשון עוסק באותו הנושא של שומע תפילה - בקשה לקבלת הצרכים. מטרת הברכה אינה לדבר על הצרכים. מטרתה מבוססת על המדרש המתאר כיצד היוצא מלפני המלך צריך לבקש רשות ולהיפטר מלפניו. נוסח הברכה מביע את תקוותנו שהקב"ה גם התעניין וכביכול 'הרוויח' מבקשותינו (עיקרון דומה נמצא בהקרבת הקורבנות, וע"כ הם מוזכרים בברכה - ע"י הביטוי ואישי ישראל). ישנם שינויי נוסחים בסיום הברכה: מנהג א"י היה לומר 'שאותך לבדך ביראה נעבוד', והוא נשתמר אצל האשכנזים בעת ברכת כוהנים.    סוג השיעור ואיכותו 
1242 שיעור 23  ברכת השלום הרב עזרא ביק  לברכת השלום שני פנים, הראשון הפשוט, ברכה לשלום ולא למלחמה. השני, העומד בשורש הראשון - השלום מהווה אחדות של הניגודים (מדרש מפורסם בחז"ל מביא כיצד השלום אף הוא לא רצה שהאדם יברא - שהרי 'כולו קטטה'). ניגודים נלחמים זה בזה, השלום מחבר. על כן בברכה זו יש הדגשה ייחודית על כלליות - כולנו כאחד באור פניך.     סוג השיעור ואיכותו 
1243 שיעור 22  ברכת מודים הרב עזרא ביק  ישנן מספר פירושים של מילה מודים בתנ"ך: הודאה על האמת, הודאה על הטוב, שבח. נראה שהמכנה המשותף של כולם, טמון במהות הברכה. הברכה במהותה קשורה לתפיסת היחסים בין אדון לעבדיו ובין מלך למשרתיו בימי הביניים (למשל). ההודאה היא אישור של הזהות שלי כתלוי ומתארת אותי כקטן אל מול הקב"ה 'הגדול'. בסיום השיעור היה דיון במספר ענייני נוסח של הברכה ובמיקום הכריעה וההשתחוויה.     סוג השיעור ואיכותו 

קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים) שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1244 שיעור מיוחד  פסח (הלל בליל פסח) הרב עזרא ביק  השיעור עוסק בשונותו של ההלל בליל פסח משאר קריאות ההלל [קטוע, ללא ברכה, בלילה]– קריאה מול שירה. המשמעות של אמירת שירה, בשונה מלימוד תורה [חזקיהו המלך], והקשרה של השירה בתוך ליל הסדר, כחוויה אישית ועכשווית של יציאת מצרים, והשיר החדש של הגאולה העתידית.    סוג השיעור ואיכותו 
1245 עיון תנ"ך - כיצד שאול פגש את דוד (שמואל א' פרקים יג - יז)  רבבה - כיצד שאול פגש את דוד - גישות שונות ללימוד סתירות בנביא דיון בין הרב יעקב מדן, הרב אמנון בזק, הרב ישראל רוזן  הדיון עסק בשתי שאלות במקביל: הסברים שונים לסתירה הקיימת בין תיאור המפגש בין שאול לדוד לאחר הריגת גוליית (בן מי הנער?) לבין תיאור פגישתם פרק קודם לכן (רָאִיתִי בֵּן לְיִשַׁי בֵּית הַלַּחְמִי יֹדֵעַ נַגֵּן וְגִבּוֹר חַיִל וְאִישׁ מִלְחָמָה וּנְבוֹן דָּבָר וְאִישׁ תֹּאַר וַה' עמו). הרב מדן תירץ סתירה זו על ידי סקירת הנביאים השונים שכתבו את ספר שמואל, הרב בזק התייחס לסתירה זו כחלק מסתירות נוספות העוסקות בנושא המלוכה ויישבם על ידי שיטת הבחינות והרב רוזן תירץ את הסתירה על ידי אפיון מדרשי נרחב של המאבק בין דוד לגוליית. במישור אחר, הדיון בשיעור עוסק בשאלת היחס בין הפשט לדרש (האם מטרת המדרש היא לפרש או להעניק משמעות רעיונית, האם יש משמעות לפשט כשלעצמו), ובין פרשנות לריאליה (האם חשוב לדעת מה קרה באמת בסיפור ההיסטורי? האם הדבר אפשרי בכלל?).     סוג השיעור ואיכותו 
1246 ימי עיון חנוכה תשע"ב   הנהגה תורנית ציבורית ידון בין הרב דוד בלוך הרב יצחק לוי ופרופסור יהודה בן מאיר  הדיון עוסק בהצגת שתי עמדות יסוד בנוגע לתפקיד הרבנים ולסמכותם - הרב בלוך תיאר את העמדה החרדית המתונה הגורסת שראוי להתייעץ עם גדולי תורה בגלל שהם נקיים מנגיעות אישיות, שיש חשיבות להנהגה ועל כן חשוב שגדולי התורה יהיו מעורבים בבחירת ההנהגה הפוליטית ושבאופן עקרוני על גדולי התורה להכריע בכל שאלה ערכית גם אם אינה הלכתית. יהודה בן מאיר תיאר את העמדה הליברלית יחסית הטוענת שישנם תחומים בהם איש הציבור בקי בהבנת המציאות ועל כן יכולת ההכרעה היא דווקא בידיו, ושלעתים עולם התורה מביע עמדות בנושאים שאינם הלכתיים שלא בצדק. הרב יצחק לוי התייחס לשאלה מנקודת מבט רחבה - הדיון הזה עצמו נוצר בגלל הגלות הארוכה. הפיתרון הכללי מצוי בשאלה המערכתית - כיצד המדינה מתייעצת עם התורה (למשל - דרך הרבנות הראשית). למעשה, צריכה להיות חוכמה לרב מה לענות ולאיש הציבור מה לא לשאול.     סוג השיעור ואיכותו 
1247 קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)  יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל הרב יעקב מדן  השיעור עוסק במצוות שיש עליהם דיון אם הם אחת או שתיים. הקדמה קצרה על הרב עמיטל, שראה את משמעות המצווה. הדיון לגבי כמות המצוות בציצית – תכלת ולבן, כנגד לוחות הברית. תפילין – האם תפילין של יד וראש הם קבלות שונות של מלכות שמיים או שהן דבר אחד. קריאת שמע – קבלת עול מלכות שמיים תמיד, או חלוקה בין קבלה כללית, למצוות ספציפיות.     סוג השיעור ואיכותו 
1248 שיעור מיוחד  מבקשי פניך הרב אהרון ליכטנשטיין  הרב פתח בהוקרת תודה ובתיאור השותפות המיוחדת שלו ושל הרב חיים סבתו בכתיבת הספר, ולאחר מכן נגע בשני נושאים הקשורים לספר, הראשון - היחס אל האמונה במציאות המודרנית שלנו, בה ההוכחות שהיו בעבר כבר אינן מספקות, והשני - היחס לתרבות הכללית, אשר כל מי שמכיר אותה מבפנים אינו יכול לומר עליה שמדובר בשטויות (הרב דרש את הפסוק טוב טעם ודעת למדני, כי במצוותיך האמנתי - איננו מבססים את האמונה על השכל, אך אנו מתפללים לטעום ולהרגיש אותה בשכלנו ובחיינו). בסיום, הרב העיד על עצמו שיש בחייו גרעין ראשוני ביותר של רצון לקרבת ה' ולבקשת פני ה'.     סוג השיעור ואיכותו 
1249 שיעורים מיוחדים   אזכרה לרב עמיטל - מחויבות או התחברות הרב הלל רחמני  הרב עמיטל הרבה לעסוק בשאלת היחס בין מחויבות להתחברות. בתחילה שלל את התופעה של ההתחברות משום שראה בי בעיה דתית עמוקה, ולבסוף קיבל אותה בהבנה יחסית משום שראה את המציאות באופן אחר (ההתחברות מבוססת על המחויבות) . יחס כפול זה הוגדר כפער בין 'אין עוד מלבדו' ל'לית מחשבא תפיסא ביה כלל' , וכן בנימוקי המצדדים במתן טעמים למצוות לאלו השוללים זאת. עוצמתו החינוכית של הרב עמיטל הייתה בחיפוש האיזון.     סוג השיעור ואיכותו 
1250 שיעורים מיוחדים   מגילת אסתר פרק י הרב יונתן גרוסמן  השיעור נערך לכבוד הוצאת הספר אסתר מגילת סתרים, עסק בפרק האחרון של המגילה. בשיעור הובלטה הקריאה האירונית של המגילה שנוסחה בפי חז"ל אכתי עבדי אחשווראש אנן. סיום המגילה בסיפורו המס יכול להראות על ההקשר הפרסי של המגילה מבחינה היסטורית, אך סביר שמראה על זילות סיפור היהודית בהקשר הרחב. ההקבלה בין גידול המלך את המן לגדולת מרדכי, על רקע פרשית יוסף ופרעה ועל רקע תהילים פרק קכב העוסק בשלטון בית דוד בירושלים מעצימים את האירוניה - המגילה נסתיימה, אך הסיפור אינו פתור. איש אינו יודע מה יהיה בפרק הבא.     סוג השיעור ואיכותו 
1251 שיעורים מיוחדים   דינא דמלכותא דינא הרב פרופסור רון קליינמן  השיעור עוסק בהכלת דיני המדינה, כאשר הם הסכמיים, ובדיני ממונות בלבד, לתוך מערכת הפסיקה ההלכתית, על סמך הפסקים "דינא דמלכותא דינא", ו"מנהג המדינה". השיעור פורס דוגמאות שונות בהם השתמשו ולא השתמשו במשפט המדינה בדין התורה, הטעמים לשימוש, והשאלות העולות מכך.    סוג השיעור ואיכותו 
1252 שיעורים מיוחדים   "דין תורה" האמנם? האם וכיצד מיושם "חושן משפט" בבתי הדין  הרב דוד בס, הרב שלמה לוי, הרב ברוך גיגי  מקומו ומעמדו של חושן משפט בימינו, והבשורה שלו למשפט האזרחי. השינויים שעל דין התורה לעשות על מנת להתאים לימינו [דינא דמלכותא דינא, תקנות]. מקרים בהם ראוי לפנות לבית המשפט האזרחי.    סוג השיעור ואיכותו 
1253 שיעורים מיוחדים   האם יש שופטים בירושלים דיון בין הרב יעקב מדן ד"ר אביעד הכהן והרב ??  הרב מדן: הבעיה המרכזית בבית המשפט העליון היא שאין בו יראת פסק. עניין זה הוא שורש הבעיה. הרב הדגים זאת דרך מספר שופטים דתיים שנהגו באופן הפוך (פיתרון שהיה מבצע: נגד המהפכה החוקתית, בית משפט לחוקה, שיטה חדשה למינוי שופטים). ד"ר אביעד הכהן: הבעיה המרכזית שלנו היא הניכור שקיים בין חלקים בציבור הדתי והחרדי לבין מערכת המשפט (הביא דוגמאות מהעיתונות החרדית) ניכור זה קשור לאי קבלת הממסד המשפטי הישראלי, זאת בלא קשר לאישיותם של השופטים הדתיים הרב אבי גיסר: הבעיה המרכזית שלנו הוא בעצם המערכת הכפולה בה יש מערכת משפט שאינה דתית במקביל לזו הדתית. עלינו לקבל את המשפטנים היהודים כחלק מסמכותה של המדינה (פיתרון שהיה מבצע: הנגשת המשפט וקיצור זמן ההכרעה, ייתכן על ידי עמותות; שימוש בדיינים כיועצי תוכן במערכת המשפט)    סוג השיעור ואיכותו 
1254 שיעורים מיוחדים   שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - שיטות לימוד אליבא דהלכתא או עיון למדני? רב שיח - דרכי הלימוד שמעתא אליבא דהלכתא או דרך העיון הלמדני, הרב משה ליכטנשטיין, ראש הישיבה, הרב דניאל גודיס הלוי, ראש כולל בבית המדרש 'יחווה דעת' בירושלים, מנחה: הרב אמנון בזק   רא"ל - הדיון צריך להתמקד לא רק בסגנון הטכני אלא גם במטרת הלימוד: כמטרה עצמאית או לשם עשייה. הרב גורדיס: הרב גורדיס הדגיש את הביסוס ההלכתי להכרעה ללכת אחר הבית יוסף, ולהכרעת הבית יוסף ללכת אחרי הרא"ש הרי"ף והרמב"ם, והדגים את לימודו העיוני של הרב עובדיה דרך מספר סוגיות מחד ואף את הדגשתו על הצורך בבקיאות נרחבת מאידך, ואף חילק בסדרי הלימוד. הרב משה: הרב קבע שהוויכוח הוא עתיק יומין (תוס' אל מול הרי"ף והריטב"א), ולמעשה קשור לשתי תפיסות אידאיות שונות: התורה בשביל ישראל או ישראל בשביל התורה. הרב משה אפיין שלעתים החידושים העיוניים יוצרים פריצת דרך הלכתית (בעלי התוס' כמשל), מה גם שיש להבחין בין פסיקה מתוך ספר, הנוטה להחמיר לפסיקה מציאותית.     סוג השיעור ואיכותו 
1255 שיעורים מיוחדים   שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - כוח דהיתרא, עקרונות יסוד בשיטתו ההלכתית של הרב עובדיה הרב שלמה לוי   השיעור עוסק בהצגת ארבע עקרונות עליהם מושתת פסיקתו של הרב עובדיה מפרספקטיבה רחבה יותר: הפסיקה כר' יוסף קארו (דיון על הסתמכותו על המושג 'מרא דאתרא'), ספק ספיקא (הליכתו בתר פסק הרמב"ם, בשונה מהש"ף ומכף החיים), הסתמכות על המנהג (ביטול היחס החיובי למנהגים), והליכה אחר עקרון הפסיקה של ר' יוסף קארו (פסיקה מכללים על בסיס סמכות הפוסקים ולא בתר סברא), והגדרתו את כוח דהיתרא עדיף. .     סוג השיעור ואיכותו 

קש"ת - פרשת שבוע שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1256 פרשת שמות  פרשת הנני הורג את בנך בכורך הרב זאב ויטמן  השיעור דן בפרשה התמוהה 'הנני הורג את בנך בכורך'. נחלקו הפרשנים מדוע הקב"ה רוצה להרוג את בנו של משה - האם משום שמשה התעכב מלבצע את השליחות או משום שהוא לא מל את בנו. האופציה השנייה מתבקשת יותר מפשוטו של מקרא ומעוגנת כבר במעמד הסנה ובשבע פעמים בהם משה מסרב למילוי הבקשה (ובכך דומה מעט לפרעה - הנוסח 'שלח את עמי' ואף השורש 'שלח' עצמו מופיעים מספר פעמים זהה ובתדירות גבוהה בין בשליחות הקב"ה למשה ובין בדבריו אל פרעה), על כן ניתן לומר שהפרשה משתמעת לשני פנים. ההצלה של בנו של משה מזכירה אף את ההצלה ממכת בכורות (הקזת דם המילה דומה לדם הפסח). הפסוקים בפרשה - מתייחסים בין לבכורות מצרים ובן לבנו של משה.     סוג השיעור ואיכותו 
1257 פרשת בא  פרשיות קורבן פסח הרב זאב ויטמן  בדרך כלל, כאשר הקב"ה מצווה את משה, לא מוזכרים דבריו לבני ישראל. בפרשיות קורבן פסח, ישנה חזרה מפורטת. יתר על כן, עיון בפרשיות אלה מראה שישנם מספר לא מועט של שינויים, בפרשיה אחת משה מקצר ובאילו באחרת הוא מאריך ומוסיף דברים משלו. ייתכן שאריכות דבריו (מישכו וקחו לכם) נועדה לסייע לזקני ישראל להוות דוגמא אישית לעם ישראל, על מנת שלא יפחד מלקיחת הצאן. הרמב"ן מציע שתי אפשרויות: הקריאה לזקנים היא לשם איסוף העם, אמירת משה לזקנים היא על מנת שהזקנים יגידו זאת לבני ישראל. . ניתן להציע בפשוטו של מקרא - שמשה מדגיש את עשיית פסח 'דורות' (עם נתינת הדם על המשקוף), ואכן כך מעלה כה"א הא"ע. אפשרות נוספת - הפסח המתואר כאן הוא הפסח דורות שהיה אמור להיות אלמלי איסור הבמות. בנוגע לדברים החסרים - הרמב"ן מסביר שהנוסח כאן מקוצר ובאמת הדברים נאמרו כהוויתם, וניתן להציע שמשה מפרט כאן רק את הדברים הנוגעים ליציאת מצרים, ואילו את הציוויים לדורות הוא שומר לשלב מאוחר יותר (לפרשת 'קדש לי').     סוג השיעור ואיכותו 
1258 פרשת יתרו  מהי מטרת עשרת הדיברות הרב זאב ויטמן  השיעור עוסק בניסיון להבין מהי מטרתו של מעמד הר סיני. במהלך השיעור, מוצגת בהרחבה העובדה שלמעשה עשרת הדיברות היו ידועות כבר קודם לכן , כפי שנראה מספר בראשית (החל מאיסור רצח, הבולט בפרשיית קין והבל, וכלה באיסור לא תחמוד אשר מופיע ברמה חלקית בפרשיית אבימלך ואשת אברהם). המוקד של המעמד, אם כך, הוא בעצם המעמד - כפי שמתואר בספר דברים, ובחיזוק מוחלטות האמון במשה רבינו כמעביר התורה לעם מחד וכשליח העם אל ה' מאידך.     סוג השיעור ואיכותו 
1259 פרשת משפטים  ברית האגנות ומיקומה הרב זאב ויטמן  דיון נרחב בשתי האפשרויות למיקום ברית האגנות ולזהותו של ספר הברית - האפשרות של רש"י, שספר הברית הוא התורה עד אחרי פרשת יתרו, ושברית האגנות זהה למעמד הר סיני, ואפשרות הרמב"ן - שספר הברית הוא ספר מיוחד שנכתב במהלך 'מעמד הר סיני הארוך' בו קיבל עם ישראל את פרשת משפטים, ושברית האגנות מאוחרת לפרשת יתרו. למחלוקת זו השלכות על משמעותה של פרשת משפטים, על התוכן אותו קיבל משה בארבעים היום והלילה ששהה בהר סיני (פרשת משפטים או פרשיות המשכן), ועל הסבר פרשיית מעמד הר סיני (האם כלל את נעשה ונשמע)    סוג השיעור ואיכותו 
1260 פרשת חיי שרה   קניית המערה והשליחות לאליעזר הרב זאב ויטמן  השיעור מתחלק לשניים: קניית מערת המכפלה, ושליחותו של אברהם לאליעזר.החצי הראשון עוסק במשמעות של היאחזות בארץ וקניית אדמות דווקא דרך אחוזת קבר.החצי השני עוסק במשמעות ציוויו של אברהם לאליעזר עבדו לא להוריד את יצחק מהארץ, בגלל הקשר שיש ליצחק עם הארץ, כמעשה אבות סימן לבנים [בהשוואה למידת החסד המיוחדת לאברהם].    סוג השיעור ואיכותו 
1261 פרשת ויצא   סולם יעקב הרב זאב ויטמן  השיעור עוסק בחלום סולם יעקב. מתחיל בפירוט כללי של החלומות לאורך התנ"ך, ועובר לחלומו של יעקב. סקירת פירושים שונים על משמעות המלאכים, הסולם, ושאר הפרטים. מיקום יעקב בעת החלום – בית אל, והגדרת המקום כבית ה' וכמקום קדוש, ביחס לירושלים. היחס שבין בית אל לירושלים.    סוג השיעור ואיכותו 

קש"ת - דיני ממונות שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1262 שיעור 1  החיוב לדון בדין תורה הרב מיכאל אדרעי  השיעור הוא פתיחה והקדמה לנושא דיני ממונות, שיעסוק במשפטים ונזקים בימינו. מעמדם של בתי המשפט האזרחיים לעומת בתי דין רבניים, בנושאים שבין אדם לחברו. החיוב ללכת לדין תורה. הבנת היקף האיסור של ערכאות גויים, [הגברא של הדיין הגוי או עצם הבחירה במערכת]. המעמד ההלכתי של בתי המשפט בארץ - ערכאות גויים, או הדיוט, על פי תפיסת הר"ן, הרשב"א ועוד.     סוג השיעור ואיכותו 
1263 שיעור 3  דינא דמלכותא דינא הרב מיכאל אדרעי  השיעור עוסק בדינא דמלכותא דינא. ההבדל בינו לבין משפט המלך, מעמד חוקי המדינה כדינא דמלכותא דינא ולא כמשפט המלך. תוקפם של דיני המדינה מתוקף דין זה, התחומים עליהם הוא פרוש – עניינים הנוגעים למלכות, עניינים הנועדו לתקנת הציבור. הדגמה באמצעות חוק המתווכים, ודוגמאות לפסיקה כחוק האזרחי וכחוק התורה, על פי הסיבות להבדלים שבין החוקים.    סוג השיעור ואיכותו 
1264 שיעור 4   כריתת חוזים על פי הלכה הרב מיכאל אדרעי  השיעור עוסק בבעיות הקיימות בחוזים אזרחיים, במקרים בהם הם אינם תואמים את ההלכה [מה שמקשה על זכייה בעתיד בדין תורה]. הבעיות הם: לשון התחייבות, שהיא קניין דברים. קניין 'אתן' [הרב אלישיב פסק שמועיל מ'דינא דמלכותא דינא']. הקניית דבר שלא בא לעולם, שזה אפשרי כשמדובר בהתחייבויות [חוזה אזרחי], אך לא בקניינים [חוזה הלכתי]. וקנסות הכוללים את בעיית הריבית והאסמכתא. הבנת האסמכתא לתוספות ולרמב"ם.    סוג השיעור ואיכותו 
1265 שיעור 5   כריתת חוזים על פי הלכה המש הרב מיכאל אדרעי  השיעור עוסק בפתרונות ליצירת חוזים התקפים על פי החוק האזרחי וההלכה גם יחד. חזרה על הבעיות [קניין אתן, קניין דברים, אסמכתא, ריבית] באור סוגי הקנסות ורמת תקפותם [ריבית דאורייתא או דרבנן]. הפתרונות ['התרופות'] העוזרים לנו והמקומות בהם כל אחד מהם תקף: קניין סיתומתא, אודיתא [ראיה או קניין], דינא דמלכותא דינא, והיתר עיסקה.    סוג השיעור ואיכותו 
1266 שיעור 1  החיוב לדון בדין תורה הרב מיכאל אדרעי  השיעור הוא פתיחה והקדמה לנושא דיני ממונות, שיעסוק במשפטים ונזקים בימינו. מעמדם של בתי המשפט האזרחיים לעומת בתי דין רבניים, בנושאים שבין אדם לחברו. החיוב ללכת לדין תורה. הבנת היקף האיסור של ערכאות גויים, [הגברא של הדיין הגוי או עצם הבחירה במערכת]. המעמד ההלכתי של בתי המשפט בארץ - ערכאות גויים, או הדיוט, על פי תפיסת הר"ן, הרשב"א ועוד.     סוג השיעור ואיכותו 
1267 שיעור 3  דינא דמלכותא דינא הרב מיכאל אדרעי  השיעור עוסק בדינא דמלכותא דינא. ההבדל בינו לבין משפט המלך, מעמד חוקי המדינה כדינא דמלכותא דינא ולא כמשפט המלך. תוקפם של דיני המדינה מתוקף דין זה, התחומים עליהם הוא פרוש – עניינים הנוגעים למלכות, עניינים הנועדו לתקנת הציבור. הדגמה באמצעות חוק המתווכים, ודוגמאות לפסיקה כחוק האזרחי וכחוק התורה, על פי הסיבות להבדלים שבין החוקים.    סוג השיעור ואיכותו 
1268 שיעור 4   כריתת חוזים על פי ההלכה הרב מיכאל אדרעי  השיעור עוסק בבעיות הקיימות בחוזים אזרחיים, במקרים בהם הם אינם תואמים את ההלכה [מה שמקשה על זכייה בעתיד בדין תורה]. הבעיות הם: לשון התחייבות, שהיא קניין דברים. קניין 'אתן' [הרב אלישיב פסק שמועיל מ'דינא דמלכותא דינא']. הקניית דבר שלא בא לעולם, שזה אפשרי כשמדובר בהתחייבויות [חוזה אזרחי], אך לא בקניינים [חוזה הלכתי]. וקנסות הכוללים את בעיית הריבית והאסמכתא. הבנת האסמכתא לתוספות ולרמב"ם.    סוג השיעור ואיכותו 
1269 שיעור 5   כריתת חוזים על פי ההלכה המשך הרב מיכאל אדרעי  השיעור עוסק בפתרונות ליצירת חוזים התקפים על פי החוק האזרחי וההלכה גם יחד. חזרה על הבעיות [קניין אתן, קניין דברים, אסמכתא, ריבית] באור סוגי הקנסות ורמת תקפותם [ריבית דאורייתא או דרבנן]. הפתרונות ['התרופות'] העוזרים לנו והמקומות בהם כל אחד מהם תקף: קניין סיתומתא, אודיתא [ראיה או קניין], דינא דמלכותא דינא, והיתר עיסקה.    סוג השיעור ואיכותו 

קש"ת - ניהול החיים בחברה המודרנית שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1270 שיעור 1   החובה ליצור מערכת חינוך מאורגנת הרב ברוך גיגי  באופן בסיסי, נראה שתורה העדיפה שחובת החינוך בדגש על לימוד התורה לא יהיה ממסדי והשאירה אותו בידי האב. בגמרא בבבא בתרא כא. מתוארים שלושה שלבים בתהליך המיסוד של חובת לימוד התורה, עד לשלב הסופי בתקנת יהושוע בן גמלא שיהיו מושיבין בכל עיר ועיר (ולא רק בירושלים או בכל פלך). ניצנים נוספים למיסוד המערכת ניתן לראות בתקנת עזרא להושיב סופר ליד סופר ובתקנת שמעון בן שטח המופיעה בירושלמי 'שילכו תינוקות לבית הספר'. נחלקו ראשונים ביחס בין התקנות השונות. לאחר שמוסדה מערכת החינוך יש לדון בהיקפה ובמיקומה, ואכן הגמרא בבבא בתרא מביאה תקנות סביב מספר התלמידים, החובה להוליך 'מעיר לעיר'. ממחלוקת הראשונים (רמב"ם ורא"ש) בעניין ופסיקת ההלכה (ערוך השולחן) ניתן להסיק עד כמה גורפת חובת העמדת המלמד.     סוג השיעור ואיכותו 
1271 שיעור 2  מימון מערכת החינוך הרב ברוך גיגי  בפשטות, ישנו איסור לגבות שכר על לימוד תורה (מה אני בחינם), הגמרא בנדרים בנוגע למודר הנאה מתיחסת להבדל בין נטילת שכר על 'מקרא' לבין על 'מדרש' ומבהירה שישנו פער בין 'שכר שימור' ו'שכר פיסוק טעמים' ל'שכר' על הלימוד. הראשונים נחלקו בהגדרת השימור ובסיבתו. מהסוגיה בב"ב עולה נתיב נוסף. הסוגיה שם עוסקת בתשלום שמשלמים ל'ריש דוכנא'. הראשונים נחלקו מי אמור לשלם לו - ריטב"א: הציבור וההורים. יד רמה - רק הציבור. (האג"מ כריטב"א). האג"מ ביו"ד דן בשאלת תשלום למערכת חינוך מיוחד, ומחלק בין שוטה אשר אפשר ללמדו בקשיים מרובים, לבין פתי ביותר, בעל ליקויים חמורים. מסקנתו - הציבור חייב לשלם את התקציב הרגיל (מלמד אחד לעשרים וחמישה), השאר - על ההורים.     סוג השיעור ואיכותו 
1272 שיעור 5   הקצאת משאבים לאומיים הרב ברוך גיגי  מחלוקת ראשונים בשאלה מדוע אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם מאפשרת לנו לראות כיצד מופעלים בציבור שיקולים מערכתיים יותר מאשר ביחיד (זאת למרות שלעניין הנושא עצמו, ייתכן שיש לחלק בין מדינה לבין קהילה שפודה את שבויה). הרמב"ן סבור שהחשש הוא לחטיפות, ואילו הר"ן סבור שהחשש הוא 'ההוצאה הגדולה'. במסגרת סוגיה זו דנים בשני מקרים חריגים: חובת הבעל לפדות את אשתו (מחלוקת תנאים עד איזה מחיר), פדייתו של ר' ישמעאל בן אלישע 'בכל מחיר שבעולם' (מחלוקת בין תוס' לרמב"ן מדוע - האם משום 'פיקוח נפש', משום שמדובר בתלמיד חכם או משום שמדובר באדם שפודה עצמו'. מהמגן אברהם נראה שכאשר אדם פודה עצמו הוא אינו צריך לעשות חשבונות הציבור. סוגיה נוספת ממנה עולה היחס בין היחיד לציבור היא מקרה המובא בגמרא בו רופאים נוכרים קבעו שיהודי צריך לבעול אישה על מנת להבריא, והסתייגותם הנרחבת של חכמים מהוראה זו.     סוג השיעור ואיכותו 
1273 שיעור 1   החובה ליצור מערכת חינוך מאורגנת הרב ברוך גיגי  באופן בסיסי, נראה שתורה העדיפה שחובת החינוך בדגש על לימוד התורה לא יהיה ממסדי והשאירה אותו בידי האב. בגמרא בבבא בתרא כא. מתוארים שלושה שלבים בתהליך המיסוד של חובת לימוד התורה, עד לשלב הסופי בתקנת יהושוע בן גמלא שיהיו מושיבין בכל עיר ועיר (ולא רק בירושלים או בכל פלך). ניצנים נוספים למיסוד המערכת ניתן לראות בתקנת עזרא להושיב סופר ליד סופר ובתקנת שמעון בן שטח המופיעה בירושלמי 'שילכו תינוקות לבית הספר'. נחלקו ראשונים ביחס בין התקנות השונות. לאחר שמוסדה מערכת החינוך יש לדון בהיקפה ובמיקומה, ואכן הגמרא בבבא בתרא מביאה תקנות סביב מספר התלמידים, החובה להוליך 'מעיר לעיר'. ממחלוקת הראשונים (רמב"ם ורא"ש) בעניין ופסיקת ההלכה (ערוך השולחן) ניתן להסיק עד כמה גורפת חובת העמדת המלמד.     סוג השיעור ואיכותו 
1274 שיעור 2  מימון מערכת החינוך הרב ברוך גיגי  בפשטות, ישנו איסור לגבות שכר על לימוד תורה (מה אני בחינם), הגמרא בנדרים בנוגע למודר הנאה מתיחסת להבדל בין נטילת שכר על 'מקרא' לבין על 'מדרש' ומבהירה שישנו פער בין 'שכר שימור' ו'שכר פיסוק טעמים' ל'שכר' על הלימוד. הראשונים נחלקו בהגדרת השימור ובסיבתו. מהסוגיה בב"ב עולה נתיב נוסף. הסוגיה שם עוסקת בתשלום שמשלמים ל'ריש דוכנא'. הראשונים נחלקו מי אמור לשלם לו - ריטב"א: הציבור וההורים. יד רמה - רק הציבור. (האג"מ כריטב"א). האג"מ ביו"ד דן בשאלת תשלום למערכת חינוך מיוחד, ומחלק בין שוטה אשר אפשר ללמדו בקשיים מרובים, לבין פתי ביותר, בעל ליקויים חמורים. מסקנתו - הציבור חייב לשלם את התקציב הרגיל (מלמד אחד לעשרים וחמישה), השאר - על ההורים.     סוג השיעור ואיכותו 
1275 שיעור 5   הקצאת משאבים לאומיים הרב ברוך גיגי  מחלוקת ראשונים בשאלה מדוע אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם מאפשרת לנו לראות כיצד מופעלים בציבור שיקולים מערכתיים יותר מאשר ביחיד (זאת למרות שלעניין הנושא עצמו, ייתכן שיש לחלק בין מדינה לבין קהילה שפודה את שבויה). הרמב"ן סבור שהחשש הוא לחטיפות, ואילו הר"ן סבור שהחשש הוא 'ההוצאה הגדולה'. במסגרת סוגיה זו דנים בשני מקרים חריגים: חובת הבעל לפדות את אשתו (מחלוקת תנאים עד איזה מחיר), פדייתו של ר' ישמעאל בן אלישע 'בכל מחיר שבעולם' (מחלוקת בין תוס' לרמב"ן מדוע - האם משום 'פיקוח נפש', משום שמדובר בתלמיד חכם או משום שמדובר באדם שפודה עצמו'. מהמגן אברהם נראה שכאשר אדם פודה עצמו הוא אינו צריך לעשות חשבונות הציבור. סוגיה נוספת ממנה עולה היחס בין היחיד לציבור היא מקרה המובא בגמרא בו רופאים נוכרים קבעו שיהודי צריך לבעול אישה על מנת להבריא, והסתייגותם הנרחבת של חכמים מהוראה זו.     סוג השיעור ואיכותו 

קש"ת - תשובה וימים נוראים שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1276 שיעור 1   מצוות התשובה הרב בנימין תבורי  השיעור עוסק בשאלה האם התשובה היא מצווה מדאורייתא. בשיעור מובאות דעת הרמב"ן, שמבסס את המצווה על הפסוק בדברים ל' יא' כִּי הַמִּצְוָה הַזֹּאת אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם לֹא נִפְלֵאת הִוא מִמְּךָ וְלֹא רְחֹקָה הִוא', דעות שונות בהבנת הרמב"ם, ואת דעת הרב קוק (השיעור מתפלמס עם הגדרת הראי"ה את התשובה ברמב"ם כמצווה כללית). בנוסף, מוזכר בשיעור פירושים נוספים לפסוק אותו מייחס הרמב"ן למצוות התשובה - פירוש פשטי ופירוש הרמב"ם.     סוג השיעור ואיכותו 
1277 שיעור 2   מצוות שופר - שמיעה או תקיעה הרב ברוך גיגי  השיעור ממשיך לעסוק במחלוקת ר"ת והרמב"ם בשאלה האם מצוות השופר היא בשמיעה או בתקיעה. בשיעור הוצע שהחילוק הקיים בדין שומע כעונה - האם הוא כעונה ממש או לאו כעונה ממש מהווה אפשרות נוספת להסברת המחלוקת. בסיומו, השיעור עוסק בשאלה מטרת התקיעה (המלכה או זיכרון) כעומדת בשורש המחלוקת.     סוג השיעור ואיכותו 
1278 שיעור 2   מצוות שופר - שמיעה או תקיעה הרב ברוך גיגי  בתחילת השיעור מועלת אפשרות להעמיד את מחלוקת הרמב"ם ותוס' (האם מצוות השופר היא שמיעה או תקיעה), במחלוקת רש"י והרמב"ם האם שומע כעונה הנו כעונה ממש או שהוא מקבל את דין השומע (מחלוקת בענייני הפסק בתפילה). בהמשך, מועלת נ"מ למחלוקת הרמב"ם והתוס' בנוגע לשאלת חובת הברכה (על השומע או על המשמיע) בתקיעת שופר רגילה ובתקיעה של גברים לנשים. בסיום השיעור, נידונה שאלת הצמדת זיכרונות למלכויות.     סוג השיעור ואיכותו 
1279 שיעור 1   מלכויות זכרונות ושופרות הרב בנימין תבורי  מחלוקת ראשונים האם אמירת פסוקי מלכויות זכרונות ושופרות היא דאורייתא בלא תקיעה או רק בתקיעה. הודגשה משמעות ההמלכה (אל מול ה'ממשלה' הכוחנית), והקשר שלה לקדושת 'כתר'. בהמשך השיעור נידונו הטעמים הקושרים בין תקיעת השופר לבין הזכרונות והשופרות (השוואה תקיעת השופר לבריאת האדם - הרב הוטנר), וההבדל בינם לבין המלכויות, אשר מקושר לקדושת היום ולא למצוות היום. (הרב סולובייצ'יק). בסיום השיעור הובא כנ"מ השאלה מדוע הפסוק שמע ישראל אינו נכנס לפסוקי המלכויות 'מן התורה'.     סוג השיעור ואיכותו 

קש"ת - יסודות אישות שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1280 יסודות אישות   שיעור שני - גירושין בישראל ובעכום הרב ברוך גיגי  בתחילתו, השיעור מסיים את אפיון מחלוקת הראשונים (הרמב"ן והתוס') בנוגע לשאלה מהו הרובד ממנו נאסרו גויים באשת איש. בהמשך השיעור, נידון הפער בין יהודים לגויים סביב הליך הגירושין כפי שהוא מאופיין בירושלמי בריש קידושין ובסוגיה בסנהדרין מח ע"ב    סוג השיעור ואיכותו 
1281 יסודות אישות   שיעור שישי - דרכי קניין הקידושין הרב ברוך גיגי  בתחילתו, השיעור מציע אלטרנטיבה עקרונית למושג הקניין על בסיס הפני יהושוע בקידושין כט ע"א וטוען כי כלל הקניינים נלמדו מקניין אישה ולא להפך. בהמשכו, השיעור מאפיין את חשיבות דרכי הקניין השונות (כסף שטר וביאה) על בסיס השוואת הסוגיות בין הירושלמי לבבלי ובוחן את היחס בינם לבין הדיון על לשונות הקידושין המופיע בסוגיות הראשונות בבבלי.    סוג השיעור ואיכותו 

קש"ת - ירושלים בתנ"ך שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1282 שיעור 1   למה השם ירושלים לא נזכרת בתורה הרב יצחק לוי  השיעור עוסק בירושלים בתורה. הוא מציע תשובות שונות, רוחניות ומעשיות, לכך שירושלים לא מוזכרת בתורה, אלא רק ברמזים, ולא נכבשת עד ימי דוד המלך. מתוך תשובות שונות ומגוונות אלו, עולה בבירור מעמדה של ירושלים כעיר שהיא סמל לאחדות העם.    סוג השיעור ואיכותו 
1283 שיעור 2   מפגש של אברהם עם מלך שלם הרב יצחק לוי  השיעור עוסק במפגשו של אברהם עם מלכי צדק מלך שלם, שהתרחש בעמק המלך. זיהויים שונים למיקומו של עמק המלך, בקרבת ירושלים של ימינו. משמעות השם "שלם", ומיקומה, האם היא ירושלים או לא. המפגש עם מלכי צדק, ותיאור צדיקותו, בהשוואה ובשונה לרשעתו של מלך סדום, והתנהלותו של אברהם כלפי כל אחד מהם.    סוג השיעור ואיכותו 
1284 שיעור 5  הגדרת צדק והקשר בין מלכות לצדק הרב יצחק לוי  השיעור עוסק בהבדל בין חסד, צדק, וצדקה. ביטוייהם של ירושלים והמקדש כעיר צדק, ויחד עם זה כעיר של שלום, של טוב, של הליכה לפנים משורת הדין. כס ה' בעולם נגלה על ידי צדק ומשפט, ובאמצעות מידות אלה, מתבטא בירושלים. לכן גם אחת ממטרות המלך זה המשפט.    סוג השיעור ואיכותו 
1285 שיעור 6  ירושלים, מקום המלכות הרב יצחק לוי  השיעור עוסק בגילויי מלכות ה' על ידי המקדש. המקדש הוא מקום מלכות ה'. מלכותו של ה' מתגלה במקדש על ידי הכרובים, עניית "ברוך שם כבוד מלכותו" בתור אמן, והשבת. וגם מכך שחנוכת המקדש נלמדת מפסוקים בהם מקבלים את מלכות ה' ומזכירים את מהקדש. גילוי נוסף הוא על ידי מלכות דוד, שהיא מייצגת את מלכות ה'. ירושלים מכילה בתוכה משפט, תורה ומלכות.     סוג השיעור ואיכותו 
1286 שיעור 7  המקדש: מקום מלכות השם הרב יצחק לוי  השיעור פותח בשאלה האם ציווי המשכן הוא בעקבות נכונות עם ישראל, או בעקבות התגלות ה'. הוא מתאר איך מבנה המקדש ודרך העבודה בו מבטאים את המקום שבו מתגלה מלכות ה' [הכרובים שהם שומרים, עניית אמן]. ביטויים נוספים למלכות המתגלה בזמן [שבת] ובמקום [מקדש]. קשר בין מלכות למקדש – בתפילה. ירושלים היא חיבור נצחי בין בית המלך, בית ה', וסנהדרין. [כל הרשויות].    סוג השיעור ואיכותו 
1287 שיעור 12  שלמה המלך, בית המלך ובית השם הרב יצחק לוי  השיעור עוסק ביחס שבין בית ה' לבנין שלמה. תיאור הבניה הסמוכה והמשותפת של שני הבניינים, וההבדלים בזמן הבנייה ובגודל הבניין. הסכנות והסיכויים הטמונים בבית מלך סמוך למקדש. המשמעות האוניברסאלית שחיפש שלמה, המתבטאת בנישואיו עם בת פרעה דווקא ביום חנוכת הבניינים [עפ''י המדרש], ויחסו של ה' לערבוב זה. הגאוה כסיכון המרכזי של מלך, אשר בה נפל שלמה.    סוג השיעור ואיכותו 

קש"ת - שיעורים בספר שמות שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1288 ספר שמות  שיעור 3 - ויקם מלך חדש, הנרטיב של האנטי-שמיות הרב יעקב מדן  השיעור עסק בחיפוש הצידוק (הנרטיב) של המצרים לשעבוד. בשיעור הודגש מפעלו המרשים של יוסף כפי שהוא מצטייר בעיני מספר חוקרים של מצרים הקדמונית, וניתן הסבר כיצד מפעל זה יכול להתפרש כניצול, וכיצד ניצול הופך אט אט לניכור, זרות, ניתוק ושעבוד.    סוג השיעור ואיכותו 
1289 ספר שמות  שיעור 6 - מעמד הסנה הרב יעקב מדן  בתחילת השיעור נידון היחס בין זעקת בני ישראל למות פרעה מלך מצרים על פי הפרשנים השונים. לאחר מכן, השיעור עבר לעסוק בגדולתו של משה בעת מעמד הסנה ובאופיו של הגילוי (מחלוקת הרמב"ן והאבן עזרא), והוצע כי משה בתחילת דרכו היה בעל פוטנציאל להיות גדול הנביאים, אך בפועל באותו השלב היה רחוק מאוד ממימוש פוטנציאל זה.     סוג השיעור ואיכותו 
1290 ספר שמות  שיעור 7 - מעמד הסנה חלק ב הרב יעקב מדן  השיעור עוסק בחלקו הראשון של מעמד הסנה. בתחילה הובאה מספר דעות בפירוש הסמל של הסנה הבוער, ולאחר מכן הובהר כיצד הסנה הבוער מהווה את האות הכללי להבאתו של העם להר סיני, ועד לשם בלבד: הסנה משמש כאש בלא קורבן, ויש חשש שיכלה את ישראל אם לא יגיע קורבן.     סוג השיעור ואיכותו 

קש"ת - שלשלת ההלכה שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1291 שלשלת ההלכה  שיעור 5 – אנשי כנסת הגדולה – חלק 4 הרב יעקב מדן   השיעור דן בהמשך מעשיהם של אנשי כנסת הגדולה. "העמידו תלמידים הרבה" המאמץ ללמד את העם תורה, על ידי הסברים, כתיבת הספרי קודש, ומעבר לכתב אשורי. תקנת תפילה בציבור כאמצעי קשר עם הקב"ה. "הוו מתונים בדין", הדין כלפי שלמה המלך וספריו [קהלת, שיר השירים ומשלי], וקביעת התנ"ך והספרים המשתתפים בו.    סוג השיעור ואיכותו 

קש"ת - הלכות צבא שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1292 הלכות צבא  שיעור 2 - פיקוח נפש, המשך הרב אביהוד שורץ  שיעור זה המשיך בחיפוש אחר גדרי פיקוח נפש ציבורי (שרידי משפט המלוכה) והיתרי פיקוח נפש שאינם ישירים בסוגיות הבאות: פדיון שבויים יותר מכדי דמיהם, חריש בשביעית משום ארנונה, תספורת קומי, הלוואה בריבית מפני פיקוח נפש, שודדים גויים בעיר ספר, מינוי מלך אליבא דנצי"ב, כיבוי שריפה בשבת על פי בעלי התוס'. השיעור הסתיים בפסיקות גדולי האחרונים (גרש"ז, הרב שאול ישראלי) במספר סוגיות בתחום זה.     סוג השיעור ואיכותו 

לחיפוש נוסף: