לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה

 

לחיפוש נוסף:

נמצאו 321 תוצאות.

פרשה ויקרא

# כותרתהמחברתקציר
1 פרשת אחרי מות  המאבק בין טוב לרע בעבודת יום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  בתחילת חומש ויקרא מפרטת התורה איזה קרבן צריך האדם להביא על כל חטא. לאור זאת - מדוע בכלל נצרכת עבודת יום הכיפורים? הרי האדם כבר הביא קרבן כדי לכפר על עוונו? התשובה לשאלה זו טמונה בעובדה שהחטא לא רק מחייב אלא גם מטמא, וטומאה זו מועברת רק ביום כיפור. 
2 פרשת אחרי מות  לפני ה' תטהרו לגרסת Word הרב תמיר גרנות  המשנה אומרת שאין כפרה ללא תשובה. לכאורה, הדברים ברורים: איך ייתכן שהחטא יימחק, אם אדם לא עזבו עזיבה מוחלטת עד כדי כך שלא ישוב ויחטא? ישנם תנאים שחולקים על הבנה פשוטה זו. מהי שיטתם? מהם ההבדלים בין סדר עבודת יום הכיפורים במקדש כפי שהוא מתואר בתורה, וכפי שהוא מתואר במשנה? מה משמעותו וייעודו של סדר העבודה? מה היחס בין כפרה לבין כניסה ועמידה לפני הקב"ה? מה מטרת הקטרת הקטורת ביום הכיפורים, ומהו ההבדל בינה לבין הקטרת הקטורת בשאר ימות השנה? מדוע מצווה הכהן הגדול ללבוש ביום הכיפורים בגדי בד בלבד? מה משמעות הטבילה של הכהן לפני ה', באוהל מועד? 
3 פרשת אמור  שתי בחינות בחג הסוכות לגרסת Word לגרסת html הרב אברהם שאמע  התורה חותמת את פרשת המועדות פעמיים. מדוע מופיעה חתימה כפולה זו? 
4 פרשת אמור  ממחרת השבת לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  כידוע, חז"ל דרשו את הביטוי "ממחרת השבת" כמתייחס למחרת יו"ט הראשון של פסח. המאמר בוחן דרשה זו לאור כפילות פרשת המועדות ולאור לוח השנה הכפול של העם היהודי. 
5 פרשת אמור  יום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מהו "מקרא קודש"? מדוע פרשיית יום הכיפורים שבפרשת המועדות כתובה בצורה כפולה? מהו היחס בין יום הכיפורים במשכן לבין יום הכיפורים בגבולין? מהו הקשר בין יום הכיפורים לבין חג השבועות? 
6 פרשת אמור  פרשת המועדות לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  פרשת המועדות מעלה מספר שאלות: מה הקשר בין השבת לבין המועדות? מדוע מזכירה התורה באמצע פרשת המועדות את מצוות הפאה והלקט? מה פשר הסיכום הכפול בחג הסוכות? המאמר דן בשאלות אלו על רקע דיון במבנה הפרשה, ובאמצעות חלוקתה לשתי מחציות מקבילות. 
7 פרשת אמור  מרחב וזמן לגרסת Word לגרסת html הרב חנוך וקסמן  מה עניינה של פרשת המועדות באמצע פרשת אמור, לאחר דיני הכוהנים, הקדושה והמומים? מה עניינם של החגים, המופיעים בחומשים שמות, במדבר ודברים כקשורים למערכת היחסים ההיסטורית בין הקב"ה וישראל, לספר ויקרא? השיעור דן בביאורם של אבן-עזרא ורמב"ן, הרואה את עיקרה של פרשת המועדות בקרבנות החגים, ומציע גישה אחרת, לפיה הלוז של פרשת המועדות הוא התגלות ה' והמפגש עמו במימד הזמן - מפגש המשלים את ההיוועדות עם ה' במשכן, דהיינו בקדושת המקום. 
8 פרשת אמור  בכל מושבותיכם לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מהי מטרת פרשיית המועדות המופיעה בפרשת אמור? למה יש מצוות שנזכרו כבר ומופיעות כאן שוב, ולעומת זאת יש מצוות שלא מצאו את מקומן במקום אחר אלא כאן? הביטוי "בכל מושבותיכם" מופיע פעמים רבות בפרשה זואך לא הרבה בשאר התורה. למה לא נזכר הביטוי "בכל מושבותיכם" ברוב מצוות התורה? ואם מיותר לומר שכל חוק ומצווה תקפים בכל מקום, למה יש צורך לומר "בכל מושבותיכם" במקומות ספורים דווקא, מה שיכול ללמד בטעות שבשאר המקומות אין דין כזה? ואם אכן יש כאן ביטוי שיש לו קשר מיוחד למועדות, למה הוא לא מופיע ביום הזכרון ובחג הסוכות?  
9 פרשת אמור  פרשת המועדות לגרסת Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה ננתח את פרק כ"ג של ספק ויקרא - 'פרשת המועדות' - מבחינה מבנית ותוכנית, ונראה כי יש שתי מגמות שונות, דהיינו שתי 'בחינות', בקביעת המועדות: האחת היא קידוש המועדים באמצעות הקרבת קרבנות לה', והשנייה היא יצירת קדושת הזמנים על ידי בני ישראל. 
10 פרשיות בהר-בחוקותי  'נספח אחרון' למעמד הר סיני לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  ניתן להביא ראיות רבות לכך שהברכות והקללות מתייחסות באופן ישיר למצוות השמיטה והיובל: סמיכות הפרשיות, המספר שבע החוזר בפרשיית הקללות, הקשר בין הגלות לבין ריצוי שנות השמיטה שישראל לא שמרו, הקבלות לשוניות שונות ומועד אמירת פרשות בהר ובחוקותי - במעמד הר סיני. מתי נצטוו ישראל במצוות אלו? נראה, שמצוות השמיטה והיובל ופרשת הברכות והקללות הם "ספר הברית", שקרא משה באוזני העם במהלך ברית האגנות שנכרתה בהר סיני. פרשת בחוקותי, אם כן, מכילה את הסנקציות המובנות בברית סיני, במקביל לתפקיד פרשת התוכחה שבכי-תבוא בברית ערבות מואב. 

פרשה במדבר

# כותרתהמחברתקציר
11 פרשת קורח  מרד קרח והנשיאים ומרד דתן ואבירם לגרסת Word לגרסת html ??  בפרשת קרח לומדים על התאגדותם יחד של שתי קבוצות שמטרתן להביא לקריסת מנהיגותו של משה על ידי יצירת חזית רחבה של לחצים, שמשה לא יוכל לטפל בכולם בבת אחת. הסיפור מתמקד הסיפור בדמותו של משה ובדרך שבה הוא מנסה להדוף את המתקפה הנערכת עליו בו זמנית בכמה חזיתות. משה מנסה תחילה לפעול בדרכים אנושיות אולם זה לא מצליח ואין מנוס מהתערבות אלוקית. שתי קבוצות המורדים בחרו לפעול באותו זמן בשתי חזיתות ועונשם מגיע גם הוא בו זמנית בשתי המקומות - אוהל מועד ואוהלי דתן ואבירם.  
12 פרשת קורח  "מעשר דגנך תרושך ויצהרך, ובכורות בקרך וצאנך" לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך קץ  שלוש בחינות שונות בפרשיות המעשרות וכן מעשר בהמה והקדשת בכור ופטר חמור. הראשונה, הקדשה לה'. השניה, הקדשה ללוויים כהשתתפות בעבודת אוהל מועד על ידי נתינת שכרם. השלישית, אכילה בקדושה בירושלים כדי שלא להגיע למצב של "פן תאכל ושבעת" ו"כחי ועצם ידי...". התורה מפרידה מגמות אלו לפרשיות שונות כדי להדגיש את החשיבות של כל בחינה והתורה שבעל פה מאחדת בהלכות המעשר את כל הבחינות.  
13 פרשת פינחס  בעניין קרבנות המועדים שבפרשת פינחס לגרסת Word לגרסת html נח חכם  האם ניתן ללמוד מקרבנות כל חג על אופיו של החג? 
14 פרשת פינחס  קרבנות המוספים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  אם נתבונן בדקדוק בפירוט קרבנות המוספים, נגלה שמסתתרת מאחוריהם השקפה כוללת על מהות החגים וסדרם. במאמר זה, ננסה לקלף מעט את הקליפות המסתירות את המסרים הטמונים ברשימת קרבנות המוספים של כל מועד. 
15 פרשת פינחס  המועדות לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בניתוח ההבדלים שבין החגים השונים: הן מצד פרטי הדינים, והן מצד יחס התורה אליהם. 
16 פרשת פינחס  "מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו" לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  מהו מעמדם של השבת ושל ראש החודש? בפרשיות המועדות והמוספים שבפרשת פינחס ובפרשת אמור הם מופיעים בין המועדים, ואף נתייחד להם קרבן מוסף בדומה לשאר החגים. נראה, שהשבת נחשבת ל"מקרא קודש" ול"שבת שבתון" למרות שהיא אינה מועד, וקרבן המוסף המוקרב בה מלמד על מעמדה הייחודי. ראש חודש, לעומתה, אינו נחשב "מקרא קודש" אך נמנה על המועדות, ולכן מעמדו הוא מעמד ביניים - בין ימי החול והשבת לבין המועדים. 

פרשה דברים

# כותרתהמחברתקציר
17 פרשת עקב  ועשית לך ארון עץ לגרסת Word הרב תמיר גרנות  הבדל משמעותי בין ספר דברים לבין ספר שמות הוא איזכור ארון העץ שנעשה עבור הלוחות השניים בספר דברים. ההסבר לכך קשור לתפיסה האימננטית של ספר שמות מול התפיסה הטרנסצנדנטית של ספר דברים ולכך שהמשכן או אוהל מועד אינם מוזכרים בספר דברים כי עיקר הברית בספר זה הוא במצוות ולא בהשראת שכינה. 
18 פרשת ראה  שמיטת כספים ושמיטת קרקעות לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  האם יש קשר בין שתי המצוות של שנת השמיטה - שמיטת הקרקעות ושמיטת הכספים? אם כן, מהי משמעות הקשר? האם שמיטת הכספים היא ביטול החוב לגמרי, או רק דחייתו למועד אחר? 

פרשה מועדים

# כותרתהמחברתקציר
19 פרשת פרה  וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  משמעות הפטרת פרשת פרה היא השוואה בין גאולת מצרים לבין הגאולה העתידית. מהם האמצעים הספרותיים בהשוואה זו? מהי משמעות ההשוואה? 
20 פרשת החודש  ייחודו של קרבן הפסח לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  האם הפסח הוא קרבן? מדוע ציווה הקב"ה עוד לפני יציאת מצרים לאכול את הפסח על מצות ולא לאכול עמו חמץ? אם הוא קרבן - איזה קרבן הוא: עולה, מנחה או שלמים? המאמר מנתח את אופיו של קרבן הפסח, ומסיק שבפסח הבית כולו הופך למזבח, ושקרבן הפסח הוא שילוב אידיאלי בין שלושת קרבנות הנדבה, המבטא הכנה להשראת שכינה. כך, ניתן להסביר גם חלק מדיניו של קרבן הפסח: מצוַת אכילתו, אכילתו על השובע ואכילתו עם מרור. 
21 שבת הגדול  הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המאמר מתחקה אחר המנהג של שבת הגדול, ובעיקר על קריאת ההפטרה המיוחדת בשבת זו. בהמשך, מתמקד המאמר בסוף ההפטרה, העוסק בבואו של אליהו הנביא. השאלה הנידונה היא פשר הסתלקותו של אליהו. 
22 פסח  מתחיל בגנות ומסיים בשבח לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מדוע נצרך משה לשקר לפרעה? מדוע ביקש ממנו לשחרר את ישראל רק לשלושה ימים, כאשר התכוון לברוח לתמיד? בחלקו הראשון של המאמר, מוסברים שני הפנים של גאולת ישראל: זכות אבות וחילול השם. 
23 פסח  בזמן שמצה ומרור מונחים לפניך לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  המאמר עוסק בקשר המהותי בין מצוות סיפור יציאת מצרים למצוות אכילת פסח, מצה ומרור. הוא דן בשאלה האם העיקר הוא סיפור יציאת מצרים אך פסח, מצה ומרור הם חובה בתוך מצוה זו או שהמצווה העיקרית היא אכילת פסח, מצה ומרור וסיפור יציאת מצרים בא להסביר מדוע אוכלים אותם. 
24 פסח  הצלה בתוך גאולה לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ברין  המאמר עוסק בקשר המהותי בין מצוות סיפור יציאת מצרים למצוות אכילת פסח, מצה ומרור. הוא דן בשאלה האם העיקר הוא סיפור יציאת מצרים אך פסח, מצה ומרור הם חובה בתוך מצוה זו או שהמצווה העיקרית היא אכילת פסח, מצה ומרור וסיפור יציאת מצרים בא להסביר מדוע אוכלים אותם. 
25 פסח  חמץ ומצה בתורה לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  המצה מבטאת את הגאולה המגיעה בשלבים הדורשים אורך רוח וכוח סבל רב. עיקר עניינו של חג המצות הוא, האזהרה החמורה מפני האשליה של גאולה שלמה בבת אחת, מפני הציפייה שהחמץ של חג השבועות הוא מיד אחרי הפסח. יום הביכורים מבטא את סיום התהליך והגעה לתכלית: מתן תורה והישיבה בארץ ישראל. ביום זה המצווה היא הקרבת שתי הלחם העשויות חמץ כדי לבטא את השלמת תכלית יציאת מצרים. גם הבאת הביכורים של היחיד ומקרא ביכורים מסמל תהליך זה.  
26 פסח  סיבת גלות מצרים (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב ניר וינברג  ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה. על איזה עוון נגזר עונש זה? מהרמב"ן, דרך האר"י והמהר"ל ועד הרב קוק, דנו בשאלה זו גדולי הדורות. 
27 פסח  סיבת גלות מצרים (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב ניר וינברג  ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה. על איזה עוון נגזר עונש זה? מהרמב"ן, דרך האר"י והמהר"ל ועד הרב קוק, דנו בשאלה זו גדולי הדורות. 
28 פסח  קרבן הפסח וחג המצות לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  הציווי על חג המצות מופיע באמצע הציווי על פסח מצרים, ואילו הציווי על קרבן הפסח מופיע לאחריו. מדוע? מה המשמעות של אכילת המצה? מדוע המצווה המרכזית של חג הפסח היא איסור אכילת חמץ? 
29 פסח  יציאת מצרים לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מתי בדיוק התחילה יציאת מצרים? מתי היא הסתיימה? מדוע חז"ל בחרו דווקא את ההסבה כמנהג המבטא את החירות? המאמר עוסק בשאלות אלו תוך ניתוח של התיאור הכפול של הפסח בתורה: התיאור מצדו של פרעה, והתיאור מצדו של הקב"ה. 
30 פסח  ארבעת הבנים לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מדוע חילקו חז"ל את ארבע הפרשיות הדנות במצוַת "והגדת לבנך" לארבעה בנים שונים? ומדוע שינתה ההגדה את התשובה שנותנת התורה לבנים החכם והרשע? נראה, שארבעת הבנים מחולקים לשתי קבוצות: החכם והתם מחד, והרשע ושאינו יודע לשאול מאידך. החכם והתם שואלים על יסוד המצוות, ונענים בהסבר המצווה היסודית של "אנוכי ה' אלוקיך" ובאזהרה מפני העונש המגיע לעוברים על המצוות. הרשע מורד בברית שבין עם ישראל לבין הקב"ה, ושאינו יודע לשאול - נכנס אליה בבחינת "נעשה ונשמע". 
31 יום ירושלים  שלום ירושלים לגרסת Word לגרסת html ד''ר יוסף עופר  השם 'ירושלים' מורכב, בין השאר, מהמילה שלום. מהי המשמעות של המילה 'שלום' בתנ"ך? 
32 יום ירושלים  שלום ירושלים לגרסת Word לגרסת html ד''ר יוסף עופר  השם 'ירושלים' מורכב, בין השאר, מהמילה שלום. מהי המשמעות של המילה 'שלום' בתנ"ך? 
33 יום ירושלים  בחירת ירושלים לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מדוע לא נזכרה בירת הנצח בתורת הנצח? מדוע היא הופיעה על בימת ההיסטוריה והתודעה רק בימי דוד? סקירת הרמזים לירושלים בתורה. כיצד נחלקה ירושלים לשבטים? האם דוד יישב את ירושלים או שהיישוב כבר היה קיים? האם כשהעלה דוד את ארון ה' הוא ידע שהוא מביא אותו למקומו הנצחי? מדוע מתנגד הקב"ה לכך שדוד יבנה את בית המקדש? כיצד בחר ה' בסופו של דבר במקומו? היכן נתקיימו דברי משה רבנו "המקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם"? מה משמעות הסיפור בספר שמואל ? 
34 שבועות  המשכן ומתן תורה לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מאמר זה עוסק בהבנת המושג "סוד המשכן", המופיע בפירוש הרמב"ן, על רקע ההקבלה שבין פרשיות המשכן לבין מתן תורה, ועל רקע סידור המחנות סביב המשכן. 
35 שבועות  אהבה כפויה לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  מהי משמעותה של הכפייה במעמד הר סיני - "כפה עליהם הר כגיגית"? כיצד "הדור קיבלוה בימי אחשוורוש"? מאמר זה מקיף את הנושא, תוך עיון בדברי המהר"ל. 
36 שבועות  עולם חסד יבנה - בין מגילת רות לספר איוב לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  מדוע נכתבה מגילת רות? המאמר עוסק בשאלה זו לאור ההשוואה והניגוד שבין סיפור המגילה לבין סיפורו של איוב. 
37 תשעה באב  מה תנחמוני הבל - לבירור הקשר בין פסח לבין תשעה באב לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  האם יש קשר בין פסח לבין תשעה באב, או שמא העובדה ששניהם חולקים את אותו היום בשבוע היא רק עובדה מקרית? 
38 ראש השנה  השופר והחצוצרות לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בשתי מצוות: מצוַת התקיעה בשופר והמצווה לתקוע בחצוצרות. מה היחס בין שתי המצוות הללו? 
39 ראש השנה  יום "זכרון תרועה" ו"יום תרועה" לגרסת Word הרב תמיר גרנות  ראש השנה נקרא בתורה "זכרון תרועה" ו-"יום תרועה". האם יש כאן שני אפיונים של היום, ואם כן - האם ניתן להצביע על אחד מהם כמרכזי? למה לא תוקעים בשופר בשבת? מהו ההבדל בין ידיעה לזכרון?  
40 ראש השנה  יום "זכרון תרועה" ו"יום תרועה לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
41 ראש השנה  "כִּי מֶלֶךְ כָּל הָאָרֶץ אֱ-לֹהִים" – 'מזמור התקיעות' מ"ז לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
42 יום הכיפורים  בזאת יבא אהרן אל הקדש לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין   
43 יום הכיפורים  מלכות וזכרון בחדש השביעי לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מתי תוקעים בתפילת ראש השנה? למה? מה עיקרו של יום כפי שעולה ממחלוקת ר' עקיבא ור'יוחנן בן נורי בשאלת מיקומן של המלכויות? מהי נקודת המחלוקת ביניהם, ומהן השלכותיה? כמי נפסקה ההלכה? מהו המקור לאמירת מלכויות בראש השנה? למה המלכות קשורה דווקא ל"חדש השביעי"? למה סודרו המועדים בחודש השביעי דווקא בראשון ,בעשירי ובחמישה עשר? 
44 יום הכיפורים  "מִמַּעֲמַקִּים קְרָאתִיךָ" – תהילים ק"ל לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
45 סוכות  ארבעת המינים לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בהקבלה שבין ארבעת המינים לבין שבעת המינים, בקרבנות חג הסוכות, ובקשר שבין הקרבנות, ניסוך המים וארבעת המינים. 
46 סוכות  תשרי שביעי לחדשים- דוגמת שבת לימי השבוע- לפיכך כולו קדוש לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מהו הקשר בין מועדי ניסן למועדי תשרי? במה קשורים פסח, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות להתגלותו של הקב"ה? מה היחס בין "מקרא קדש" ו"שבתון" כפי שמופיעים בתורה ביחס לחגי ישראל? מה אופיו של חג הסוכות? מה הקשר בין סוכות לבין ה'הקהל'? 
47 חנוכה  הנרות הללו לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מדוע הגמרא שואלת "מאי חנוכה", וכי היא אינה מכירה את החג? מדוע התשובה מתייחסת רק לנס פך השמן, ולא לנצחונות הגדולים? מדוע נס פך השמן אינו מופיע באף מקור קדום מתקופת החשמונאים? 
48 טו בשבט  נטיעה (א) לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  המאמר מתחקה אחר מקורות מנהג הנטיעות בראש השנה לאילנות. חלקו הראשון של המאמר עוסק במשמעות העמוקה של מעשה הנטיעה, ובקשר שבינה לבין עבודת ה' והדבקות בו. 
49 טו בשבט  נטיעה (ב) לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  בחלקו השני, המאמר עוסק בעיקר במשמעות מצוַת הנטיעה בארץ ישראל. 
50 טו בשבט  השקד לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  גאולתם של ישראל ממצרים הייתה מעין השקד - העץ שממנו נעשה מטהו של משה, והוא מסמל אותו: ממהר לפרוח וממהר לנבול. בדומה לכך, אף גלות העם וחורבן בית המקדש בימי ירמיהו הייתה מעין השקד: ממהר לנבול, אך ממהר גם לשוב ולפרוח מחדש. זאת משנת החורבן והגאולה של ר' עקיבא. 
51 טו בשבט  נטיעה (א') לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב   
52 פרשת זכור  עמלק לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  שאלת המוסריות של מצוַת מחיית עמלק מעסיקה רבות את הוגי היהדות. מדוע נצטווינו למחות את זכר עמלק, ומדוע הכריז הקב"ה מלחמה דווקא על עם זה? המאמר מנתח את פרשיות עמלק שבספרי שמות, במדבר ודברים, ומנסה לעמוד על אופיו על עמלק, על מגמותיו ועל טעם השנאה הנצחית כלפיו. 
53 פורים  מדוע לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה? לגרסת Word לגרסת html הרב אברהם שאמע  המאמר מביא את פירושו של רש"י המציג את אסתר כאנוסה ולכן לא אמרה את עמה ומולדתה וכן הוא מביא את שלושת הפירושים של אבן עזרא. השלישי שבהם מסביר שמרדכי מצוה עליה לא לומר את עמה כדי שתוכל לקיים מצוות בסתר. מרדכי שומר על אסתר כמו על בת: בהתחלה כדי לראות מה יעשה בה, ולאחר בחירתה למלכה לראות מה היא תעשה. 
54 פורים  מלחמה לה' בעמלק - יוסף, יהושע, מרדכי לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  היכן נעוץ שורש חטאו של עמלק? מדוע דווקא יוסף ויהושע הם המתאימים להילחם בעמלק ובבניו? 
55 פורים  משגיא לגויים - ויאבדם לגרסת Word לגרסת html הרב מרדכי סבתו  מה משמעותו של סיפור הסוס במגילת אסתר? טענתו של הרב סבתו היא שהסיפור מהווה את נקודת המפנה של כל המגילה, והוא הסיבה להצלת היהודים. 
56 פורים  המבוכה המוסרית לנוכח מצוַת מחיית עמלק לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מצוַת מחיית עמלק מעלה תהיות מבחינה מוסרית. עיון מדוקדק במצווה זו מעלה שהיא אינה משקפת כלל עיוות מוסרי. המצווה נבחנת על רקע התקופה המקראית, ועל פי דברי הראשונים על מצווה זו. 

שיחות ויקרא

# כותרתהמחברתקציר
57 פרשת אחרי מות  במקום אשר יבחר ה'... שם תעלה עולותיך לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  בשני מקומות מצווה עלינו התורה לא להקריב קורבן מחוץ לאוהל מועד. מהו ההבדל בין שני הציוויים? האם מדובר באותו האיסור? האם לשני הציוויים אותו הטעם? האם ניתן להסביר את ההבדל בין שני הציווייים לאור מצבו של עמ"י בזמן בו ניתן הציווי? מה עלינו ללמוד על עבודת ה' שלנו מציוויים אלו? 

שיחות במדבר

# כותרתהמחברתקציר
58 פרשת מטות  ויסעו... ויחנו... לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  התורה מלמדת אותנו לשאוף ולהתקדם, אך מאידך - לא לרוץ יותר מדי. האדם צריך לבחון תמיד היכן הוא נמצא ולאן פניו מועדות. 

שיחות דברים

# כותרתהמחברתקציר
59 פרשת ניצבים  ברית ערבות מואב לגרסת Word הרב ברוך גיגי  רגע לפני הכניסה לארץ, כורת ה' ברית עם בני ישראל. הבחירה במועד זה אינה מקרית, אלא באה להדגיש את השינוי שעברו בני ישראל מאז הר סיני ועד רגע הכניסה. עונשם של בנ"י במידה ולא יעמדו בברית היא חסרונו של הקב"ה, הפורענות אשר תבוא בעקבות כך היא כתוצאה מהריחוק מהקב"ה. 

שיחות מועדים שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
60 שבת שובה  תשובה לגרסת Word הרב יעקב מדן  החטאים אינם נדבקים בנו ולכן ניתן להסירם מעלינו. אך חזרה בתשובה אינה "פתיחת דף חדש" אלא תיקון יסודי ועמוק בנו. יש להכיר בחטאים. לערוך רשימה של חטאים אישיים שעשינו על מנת להכירם. ימי התשובה נקבעו לתחילת השנה כי ככה צריכה השנה להתחיל- בתהליך של חזרה והתקרבות.    סוג השיעור ואיכותו 
61 צום גדליה  צום גדליה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  רבים אינם מתחברים לצום גדליה כי הם חשים שמדובר בארוע קטן על פני היסטוריה. יש לקחים רבים שניתן ללמוד מהארוע במיוחד לנוכח היותינו דור שחווה את רצח רבין. עלינו להרים בעוז את דגל התורה והמצוות על אף המחנות מבחוץ.    סוג השיעור ואיכותו 
62 יום כיפור  שתי עצות ליום הכיפורים לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  הרב נותן 2 עצות לקראת יום כיפור. הראשונה שלא לדקדק בחברינו והשניה להקפיד מאוד על קידוש השם.    סוג השיעור ואיכותו 
63 שבת שובה  שובה ישראל לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  רבי אלעזר בן דורדיא השתמש בכל כוחותיו על מנת לחטוא במזיד, ועל כן, כאשר חזר בתשובה נאמר לו להשתמש באותם הכוחות הטמונים בו על מנת לחזור בתשובה. על כן, דווקא גדולה תשובה, שזדונות נעשות לו כשגגות. 
64 חודש אב  אף על פי שמיצר לי ומימר לי לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מהו היחס בין תשעה באב לשואה? מה פוגע בתודעת השואה הדתית? אילו עוד תופעות מתפרשות כהתעלמות מהשואה? על מה יכולה היתה להתבסס עבודת ה' לפני השואה, ועל מה היא יכולה להתבסס היום - לאחר השואה?  
65 שבת חזון  הגאולה לגרסת Word הרב יהודה עמיטל   
66 שבת שובה  שובה ישראל לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  כיצד פשעים שנעשו בזדון הופכים לשגגות? מה בדיוק קורה בסיפור של ר' אליעזר בן דורדיא? מה פירוש הביטוי "האומר 'אחטא ואשוב' 'אחטא ואשוב' - אין מספיקין בידו לעשות תשובה"? 
67 פרשת פרה  לא בשמים היא לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  אפילו במצוות השמעיות, כמצוַת פרה אדומה, ההכרעה נתונה לבני האדם באמצעות שכלם. 
68 פרשת פרה  פרשת פרה אדומה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם למצוות יש טעם? מה אנו יכולים להשיב לאנשים שאינם מאמינים? 
69 פרשת פרה  פרטי המצוות וטעמיהן לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  חשוב לתת טעמים למצוות, אבל צריך להיזהר שלא להגזים בכך, כדי שיהיה ברור שאנו מקיימים את המצוות בגלל ציוויו של ה'. 
70 פרשת פרה  "לא בשמיים היא" לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  התורה ניתנה לבני אדם, שילמדו אותה ויפסקו בה הלכה באמצעות שכלם האנושי, אפילו אם מדובר במצוות שטעמן אינו ידוע, כמו פרה אדומה. גם במצוות כאלו יש למצוא תועלת המובנת לנו כבני אדם. 
71 פסח  בין פסח לשבועות לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע לא נכתב תאריך בתורה לחג השבועות? נראה, שאין תאריך למתן התורה כי האדם צריך להרגיש את קבלת התורה בכל יום. 
72 פסח  כנגד ארבעה בנים דיברה תורה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהו ההבדל בין שאלותיהם של ארבעת הבנים ובין התשובות שהם מקבלים? החכם שואל מתוך מסגרת ההלכה, הרשע יוצא מחוץ למסגרת זו, וקיים גם הבדל בין היחס לארץ ישראל בשאלות הבנים. המסר העולה מפרשייה זו הוא הצורך בהפרדה בין תשובות לבנים שונים ובתקופות שונות (אין תשובה אחת המתאימה לכולם), והידיעה שיש להכין מראש תשובות לבעיות הדור.  
73 פסח  בנה ביתך לגרסת Word הרב יעקב מדן  מדוע כוללת המזוזה רק את המחצית האחרונה של התפילין, פרשיות התכלית? מדוע אין בה הזכרת יציאת מצרים? מה טיבה של שמירת הדלתות של המזוזה? המשלימה של מצוות המזוזה לדורות, היא מצוות המזוזה של מצרים - דם הפסח. היא עוסקת ביציאת מצרים, בדיוק כמו שהחצי הראשון של פרשיות התפילין, עוסקות ביציאת מצרים. כמו שדם הפסח שמר על ישראל מכניסת מלאך המוות להכות בהם במכת בכורות, כך המזוזה שומרת על בתי ישראל כיום מכניסת טומאות שסותרות את הטהרה השוכנת בהם. מקבילתו של דם הפסח היא ברית המילה - שתיהן מדמדות כאות המונע יציאה החוצה כאשר לא צריך. במה באה לידי ביטוי החירות של האדם? איך כל זה קשור לאברהם אבינו?  
74 פסח  כנגד ארבעה בנים דיברה תורה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין   
75 פסח  בזכות נשים צדקניות לגרסת Word הרב יעקב מדן   
76 יום העצמאות  מקלט מדיני והגשמת חזון לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מאז ימי אברהם, דרך הרצל ועד היום, היחס לארץ ישראל צריך להיות כפול: כאל נחלת ה' בחזון הנבואי, וכאל מקלט שניתן לברוח אליו.  
77 יום העצמאות  שלטון הצדק והאמת לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  הרמב"ם כותב שהכהן הגדול היה מתפלל ביום הכיפורים על התמדת המלוכה בישראל, ועל שלטון האמת והצדק. למדינה היהודית יש שתי משמעויות: ישועת ישראל והבטחת בטחונו, ושלטון של אמת וצדק. בחמישים השנים הראשונות של המדינה יישמנו את העצמאות המדינית, וכעת עלינו לדאוג לכך ששלטוננו יהיה שלטון של אמת וצדק - בפרט בתחומים החברתיים. ה"משך חכמה" כתב שציבור נשפט בראש ובראשונה על המצוות החברתיות-מוסריות, ולא על המצוות שבין אדם למקום. 
78 יום העצמאות  שלטון הצדק והאמת לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  ייחודו של השלטון היהודי צריך להתבטא בשלטון של צדק ואמת. האם זהו השלטון שלנו? 
79 יום העצמאות  שובנו א-להי ישענו - שיחה ליום העצמאות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מאז הקמת המדינה אנו עדים למציאות מורכבת: מצד אחד ישנה התקדמות עצומה, אך מצד שני - הרבה שכול וכאב. על משמעותה של מדינת ישראל, ועל האנטישמיות בעולם הגורמת לחיזוק הזהות היהודית. 
80 יום העצמאות  שיחה ליום העצמאות לגרסת Word לגרסת html ??  מזמור פ"ד בתהילים מדבר על הכיסופים לבית המקדש ולהשראת שכינה. מזמור פ"ה מדבר על תקומת עם ישראל וארצו ללא השראת השכינה וחצרות ה'. בסופו הוא מבקש מה' "הפר כעסך עמנו". פרק פ"ה מדבר על ה' באייר תש"ח וימינו. תקומת העם ללא השראת שכינה הכוללת הרבה נופלים וכאב. צריך לדעת להודות ולרקוד יחד עם השכול והספוד. אחת ממטרות מדינת ישראל היא השמירה על הזהות היהודית כשזו אינה נשמרת על ידי מצוות והבדלות מן הגויים בגולה. 
81 יום העצמאות  "ילדים וילדות משחקים ברחובותיה" לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  עוצמתה של נבואת זכריה, אודות זקנים וילדים הממלאים את רחובות ירושלים, נראית רק לעינו של מי שמסתכל על המציאות מתוך תודעה הסטורית מפותחת, וכך עלינו להסתכל על המציאות גם כיום. 
82 יום העצמאות  "שובנו א-להי ישענו" לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  שני פרקי התהילים הרצופים- פ"ד ופ"ה מציגים שילוב של "עת ספוד ועת רקוד". תכונה מיוחדת שקיימת בעמ"י המאפשרת לנו לבצע את השניים ביחד, בגלל האמונה שלנו במהות קיומה של מדינת ישראל- קידוש השם בעולם. 
83 יום ירושלים  פסח, שבועות ויום ירושלים לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע אין תאריך למעמד הר סיני, ואין גם אף מצווה המזכירה את מעמד הר סיני? 
84 יום ירושלים  ירושלים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על ההיבטים המיוחדים באופייה של ירושלים. 
85 יום ירושלים  יפה נוף משוש כל הארץ לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  ירושלים היא מצד אחד תשתית לעולם - הקיום הבסיסי של העולם נוצר ממנה, ומצד שני נובעים ממנה כל היופי וההדר של העולם. 
86 יום ירושלים  יפה נוף משוש כל הארץ - שיחה ליום ירושלים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  הקשר בין ירושלים לבין ארץ ישראל הוא דו-סיטרי: קדושתה של ירושלים נובעת מקדושתה של הארץ, ובד בבד גם משפיעה על קדושתה. זיקה כפולה זו משקפת תודעה כפולה באשר ליחס שבין ירושלים לבין ארץ ישראל. 
87 יום ירושלים  יום חפציבה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  יום ירושלים היה צריך להיקרא יום חפציבה, שכן שחרור ירושלים מבטא את חפץ הקב"ה בישראל. ניסי מלחמת ששת-הימים הדגישו את התכנון הא-לקי ואת ההשגחה (הגלויה והנסתרת) על עם ישראל. עוד יש לציין, שלא שוחררה ירושלים אלא בזכות אחדות האומה. 
88 יום ירושלים  דרישת ציון וירושלים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  הנביא ירמיהו מנבא על גאולת ירושלים, אך מציין ש"דורש אין לה". דרישת ירושלים בימינו מורכבת משלושה פנים: חיפוש וחיזור פיסיים, שמירת זיקה נפשית ותביעה בלתי פוסקת לבניינה. עלינו לדרוש את בניין ירושלים מאומות העולם, אך גם מהקב"ה. 
89 יום ירושלים  קדושת ירושלים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  קדושת ירושלים מייחדת אותה משאר ערי הארץ, אולם היא נובעת דווקא מקדושתה של הארץ. בימים שבהם עלולה ירושלים להיכלל במו"מ המדיני, עלינו לחזק את מעמדה של ירושלים בפרט ואת תופעת הקדושה בכלל. 
90 שבועות  זכירת מעמד הר סיני לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מדוע דווקא הענווה היא תנאי לקבלת התורה? 
91 שבועות  מתן תורה וחג הקציר לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מתן תורה מקביל לחג הקציר: עם ישראל קיבל 'יבול' רציני ביותר, אך יש לו עוד הרבה עבודה לעשות עם יבול זה. 
92 שבועות  נמשלה התורה לאש ולמים - שיחה לחג השבועות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  התורה נמשלה לאש ונמשלה למים. המים מסמלים את הקמאיות של התורה, ואילו האש מסמלת את הפן היצירתי שבה. יחד עם זאת, כשם שהאש והמים הם בעלי פוטנציאל חיובי ושלילי כאחד, והשימוש בהם קובע את אופיים, כך גם התורה היא סם חיים ויכולה להפוך לסם המוות. 
93 שבועות  שבועות באספקלריה של חטא העגל לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מדוע לא מציינת התורה את העובדה ששבועות הוא חג מתן התורה? לחטא העגל היו השלכות רבות על קבלת התורה: שבירת הלוחות, ליווי המלאך במקום הקב"ה והצורך בקבלה מחודשת של התורה. לאחר שמתן התורה הוביל לחטא העגל, חג השבועות הוא יום של תשובה על חטא זה.  
94 שבועות  כפה עליהם הר כגיגית לגרסת Word הרב יהודה עמיטל   
95 שבועות  משמעות כפולה בספירת העומר לגרסת Word הרב יעקב מדן   
96 י"ז בתמוז  תמידים כסדרם לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  המשנה בתענית מונה חמישה דברים שאירעו לישראל בי"ז בתמוז, וביטול התמיד נראה כקל שביניהם. למעשה, היהדות מדגישה את החובות המוטלות על האדם באופן קבוע, ולא רק את המוספים החריגים: "התמידים קודמים למוספים". קרבן התמיד הוא חובה יומית, אך גם חלק מהמערך הקבוע ומסגרת העבודה של המקדש. מושג התמיד מתבטא בחיי הישיבה בשלושה תחומים: באהבת התורה, בתפילות ובשבת בישיבה. 
97 בין המצרים  "והאכלתיך נחלת יעקב אביך" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  י"ז בתמוז, יום פריצת חומות ירושלים, עולה לתודעתנו במיוחד כאשר מנהלים משא ומתן מדיני לויתור על חלקים מארץ ישראל, ואפילו על ירושלים. ויתור כזה מעורר טרגדיה כפולה - לאומית ואישית, ודורש מאיתנו לשמור על האידיאל של שלמות הארץ גם אם נאלץ לוותר על חלקים ממנה. דווקא ביום של תענית, שומה עלינו להתחזק בתפילה לקב"ה. 
98 חודש אלול  סדר הסליחות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מחברי הסליחות סידרו את הסליחות כשם שסידרו אותם כדי לגרום לאדם להרגיש את הנוכחות האלוקית, וכדי להדגיש את חשיבות ההידמות לקב"ה. 
99 חודש אלול  לנו בושת הפנים לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  בניגוד למקובל, הרמ"א מקל יותר מהמחבר בשאלת אמירת הסליחות. למה? האם זה קשור לגודל המעמד של חודש אלול, שהיום כבר קשה להתחבר אליו? מהי בושת פנים אותה אנו מזכירים בתחילת הסליחות? האם זה משום שכל השנה אנו מטייחים את הביקורת העצמית ומפנים ביקורת רק כלפי חוץ? האם זה יכול להיות בגלל שאנו מגיעים להכרה שמה שכבר כן קיימנו היה ללא 'טעם', ללא לחלוחית?  
100 ראש השנה  קול השופר ושעבוד הלב לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מהו המסר העמוק הגלום באיסור לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת? המסר קשור לכך שהאדם צריך לשעבד את לבו לשמיים בזמן התקיעה, ולא לחשוב שהשופר הוא אמצעי מאגי כלשהו. 
101 ראש השנה  כי טובים דודיך מיין - שיחה לראש השנה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מהיכן שאבו חז"ל את הכח לאסור על תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת? האם הפיכת מידת הדין למידת רחמים אינה צורך חשוב דיו? כיצד פועלות תקנות חז"ל בעולם? 
102 ראש השנה  אם כבנים אם כעבדים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על ההבדל המהותי שבין עמידה בדין כבנים לבין עמידה בדין כעבדים. 
103 ראש השנה  בין יצחק לישמעאל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  לדעת הרמב"ם, מטרתו של ניסיון העקידה הייתה לפרסם בקרב האומות שאמונת ה' היא אמונה אמיתית, ואברהם מוכן להקריב את בנו למענה כשם שהגויים עובדי האלילים היו מוכנים להקריב את בניהם למען אלוהיהם. גם כיום, רק הדת היהודית נותרה מזוקקת לחלוטין מגילויי גשמיות שונים. הנצרות קיבלה את אמונת השילוש, והמוסלמים מעודדים רצח בני אדם בשם התאווה לגן העדן הגשמי. הבנה זו מדגישה את ההבדל שבין מקדשי השם בכל הדורות לבין השאהידים המוסלמים של ימינו. 
104 ראש השנה  היום הרת עולם לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  העבד, אינו יכול לעשות דבר כנגד רצון אדונו ועל כן, ימי התשובה אינם משמעותיים עבורו. לעומתו, הבו יכול לנסות ולתחנן לפני אביו, ועל כן ימי התשובה הם ימים שעליו לשוב בתשובה ולהתחנן. 
105 ראש השנה  ראש השנה שחל בשבת לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  חכמים אסרו על תקיעת שופר בשבת על אף שהדבר אינו נלמד מהתורה. ומדוע? הקב"ה נתן לאדם את היכולת קבוע את אופן עבודתו, ובכך יש דגש על האהבה הגדולה של כנסת ישראל להקב"ה. שאנו בוחרים את דרך עבודתינו, ומוכנים אנו לוותר על תקיעות השופר על מנת שלא יהיה חשש שבקלים לעבירה. 
106 ראש השנה  התיקון שבתשובה לגרסת Word הרב יעקב מדן  התורה מבדילה בהתיחסותה לאונס של אישה פנויה ואישה נשואה. ניתן ללמוד מכך על ההבדל שבין עבירות שבין אדם לחבירו לבין עבירות שבין אדם למקום. עבירות שבין אדם למקום אינן ניתנות לשינוי אלא רק לתשובה. לעומתן, עבירות שבין אדם לחבירו ניתן לתקן על ידי קבלת אחריות על המעשה ועשיית פעולת תיקון. 
107 ראש השנה  קול השופר ושעבוד הלב לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדוע לא תוקעים בראש השנה שחל בשבת- הרי זאת בקשה מפורשת של הקב"ה שכך יעלו זכרונות? בתוך המשניות העוסקות בהלכות תקיעות שופר ישנה המשנה של "וכי ידיו של משה". מדוע היא שם? לומר לך- שכך גם השופר. מטרת השופר היא לסייע לכוונה ולא להיות עיקר הכוונה בראש השנה. שעבוד הלב אינו תלוי בשופר אלא בכוונת הלב המלאה.  
108 ראש השנה  היום הרת עולם לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  הבן העומד בפני אביו הוא ניצב ברמה של מתייצב- עליו לפעול למען יסלח לו אביו בניגדו לעבד שניצב- כלומר נוכח. נמצא ועליו רק לעמוד וחכות לגזר דינו. 
109 ראש השנה  שומע תפילה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  אנו מבקשים בתפילות שהן ישמע אותנו. על מנת שימע אותנו, קודם עלינו להכין עצמינו לבקשה, להיות ראויים לכך שהקב"ה ישמע אותנו. בניגוד לכך, ישנה "האזנה" בה הקב"ה ממתין ומחכה לשמוע את תפילותינו בכל מקרה. 
110 ראש השנה  שומע תפילה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  בבסיס תפילתינו אנו מבקשים מהקב"ה שישמע תפילתינו. על מנת להגיע למצב זה עלינו לעשות מספר הכנות כגון החלפת כסותינו- הסרת העוונות מעלינו. ההכנה לקראת ימים נוראים מביאה אותנו למקום שבו הקב"ה יאזין לתפילתינו ואף יענה לה.    סוג השיעור ואיכותו 
111 עשרת ימי תשובה  שובה ישראל עד ה' א-לוהיך לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מהו מעמדו של החוטא האומר 'אחטא ואשוב'? על הקשיים בחזרה בתשובה, על רקע הברייתא המספרת את ספורו של ר' אלעזר בן דורדיא. 
112 עשרת ימי תשובה  תשובה לגרסת Word הרב יעקב מדן  ישנה גישה הרואה בחזרה בתשובה התנערות מחטא כך שהוא אינו קיים יותר ואינו חלק מהאדם. ישנה גישה אחרת שאינה מקבלת את העלמות ומחיקת החטא. התשובה היא התעלות מעל. היא התקדמות ביחס למקום שהיה קיים באדם. ולכן בעת הווודיוי צריך לחשוב על מה אנו מתוודים מעבר לרשימה הכתובה בסידור. כשסופו של דבר מטרת עשרת ימי תשובה אינה רק ההתרחקות מהחטא- אלא ההתקרבות להקב"ה. 
113 יום הכיפורים  כפרת שעיר המשתלח ויום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  ייחודיותו של יום הכיפורים נובעת ממידת הרחמים, שבה מנהיג הקב"ה את עולמו ביום הקדוש. 
114 יום הכיפורים  שתי עצות ליום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  על חשיבות הוויתור, ועל ההקפדה על חילול השם. 
115 יום הכיפורים  שתי עצות ליום הכיפורים לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  תפילתו של רבי עקיבא מתקבלת לפני תפילתו של רבי אליעזר ומסבירה בת הקול כי ההבדל טמון ביכולתו של רבי עקיבא שלא לדקדק באחרים. כאשר האדם אינו מדקדק באחרים, הקב"ה אינו מדקדק בו, אך כאשר אנו בוחרים לשפוט אחרים, יבחר גם הקב"ה לשפוט אותנו. כמו כן, גדול מאוד חטאו של אדם שהנמצא ברמה רוחנית גבוהה, אך אינו נוהג בצורה נכונה שכן רואים אותו הבריות ומכך מזלזלים בכבוד הקב"ה. 
116 ראש השנה  וטהר לבנו לעבדך באמת לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מי תיקן את ההלכה שלא תוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת? מדוע שופר, המשמש להפוך את מידת הדין למידת הרחמים, אינו צורך חשוב דיו בשביל לוותר בשבילו על גזירת הטלטול?! מה משיגים החכמים על אף ביטול התקיעות בשבת? מה פירוש המילה "באמת"? 
117 סוכות  הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מדוע נבחרה דווקא הסוכה להיות משל לבית דוד ולעם ישראל? בניגוד לבית, גם אם היא הסוכה נופלת - ניתן להקימה מחדש. 
118 שמחת תורה  מורשה קהילת יעקב - שיחה לשמחת תורה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  המשמעות העמוקה של שמחת תורה היא ששמחה זו מיועדת לכל קהילת יעקב - לכל יהודי ויהודי. 
119 חנוכה  משמעות נס פך השמן לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  נס פך השמן הוא ההוכחה לכך שהשכינה שורה בעם ישראל. לכן, הוא מהווה הוכחה לצדקת המכבים במאבקם עם המתייוונים. 
120 חנוכה  חנוכת אהרן לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  ההקפדה על הפרטים היא המקדמת את היצירתיות, ולא להיפך. 
121 חנוכה  לימוד התורה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  כיצד יש ללמוד תורה? מה הבעיה בחוסר דבקות בתורה? 
122 חנוכה  פגיעתן של היוונים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  אחד מעקרונות התרבות היוונית הוא הצורך להצדיק את הכל באמצעות שכל. לימוד התורה שלנו אינו צריך להיות מושפע מרוח זו. 
123 חנוכה  יהדות ויוונות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  ישנם מספר הבדלים בין היהדות ליוונות, אך נראה שההבדל המרכזי טמון במרכז: התרבות היוונית מעמידה את האדם במרכז, ואילו ביהדות - לאדם שמור תפקיד חשוב, אך במרכז נמצא האלוקים. 
124 חנוכה  מנורה וקטורת לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  עבודת המנורה נעשתה בד בבד עם עבודת הקטורת. ללמדך ששני העקרונות - ההבנה ההגיונית וההסתכלות הפנימית-המיסטית - צריכות לשכון בתודעתנו בצוותא. 
125 חנוכה  שמרנות וחידוש בנס חנוכה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  נס חנוכה לא רק החזיר את עם ישראל למצבו שלפני השעבוד, אלא גם קידם אותו לפיתוחה של התורה שבעל פה ולשלטון מוחלט בארצו. 
126 חנוכה  הטבת הנרות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  חנוכה הוא הזמן שבו היטיבו לראשונה את נרות מנורת המקדש. ההטבה מתאפיינת בשתיים: מטרתה היא שיפור איכות ההדלקה והידורה, והיא פעולה מאומצת וחסרת זוהר. גם בעבודת ה' ובלימוד התורה, עלינו להשקיע ולעמול במישורים האיכותי והכמותי.  
127 חנוכה  מנורה וקטורת לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  התורה משלבת בין הדלקת המנורה לבין הקטרת הקטורת. שילוב האור הבהיר והברור עם המסתורין המעורפל של הקטורת; המאמץ האינטלקטואלי והשכלתני עם המודעות לפן המיסטי והמסתורי - זהו המאפיין של התורה.  
128 חנוכה  "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  ישנן תקופות שבהן אין כמעט סכנה של "להעבירם מחוקי רצונך", אולם ישנה סכנה גדולה של "להשכיחם תורתך". על סכנת השגרה, האפרוריות, ואובדן הקשר החי עם התורה ולימודה, במיוחד בעידן המודרני.  
129 חנוכה  המנורה והמלחמה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  בחנוכה אנו מציינים שני עניינים: נס הנרות במקדש ונס הניצחון במלחמה. הדלקת הנרות מתמקדת בעבודת ה' בתוך הקודש פנימה, ואילו נס המלחמה מסמל את עבודת ה' בעולם החיצוני והכללי. החשמונאים ידעו לשלב בין עולמות אלו - בין הפנים והחוץ. עלינו ללמוד מדרכם וגם כיום לשלב בין העולמות. 
130 חנוכה  על החידוש שבחנוכה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  האם תוכנו של חג החנוכה הוא השיבה למקורות וכמועד בעל צביון שמרני, או שמא זהו חג של רעננות וחדשנות כפי שמעיד עליו שמו? מה קורה בפורים - המקבילה של חנוכה? באילו תחומים נוספים באה לידי ביטוי בתנופה גדולה? 
131 חנוכה  שמרנות וחידוש בחנוכה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  תהליך הטהרה הוא לקיחת דבר טמא וטיהורו. לעומת זאת המונח חנוכה מציין דבר חדש. עמ"י לאחר נס החנוכה עובר את אותו התהליך הן מבחינה תורנית והן מבחינה לאומית. 
132 עשרה בטבת  מטרות הצום לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהן מטרות הצום בכלל, וצום עשרה בטבת בפרט? 
133 עשרה בטבת  צום עשרה בטבת לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  המסר של עשרה בטבת הוא שצריך לשים לב לניצני הפורענות, ולהיזהר מהם עוד לפני שהם יוצאים לפועל. 
134 פרשת זכור  מחיית עמלק לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  המלחמה בעמלק אינה מלחמה לאומית, אלא מלחמה תרבותית: מלחמה בתפיסה הגורסת שאין שום ערך מוחלט ומחייב, ולעולם יש לעשות את מה שנראה מתאים לאותה השעה. 
135 פורים  דמותו של מרדכי לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על דמותו רבת הפנים של מרדכי, ועל החלטתו 'לסגור את הספר' ולהגן על עם ישראל בתור המשנה למלך. 
136 פורים  אסתר כמודל לחיינו לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  משימת חייו של האדם היא להרחיב את אופקיו ולבנות את אישיותו בצורה מלאה, כדי לעבוד את ה' ולהיות אדם ירא שמיים. 
137 פורים  "מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה?" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  הגמרא מביאה מחלוקת, האם אנשי שושן נתחייבו כליה כיוון ש"נהנו מסעודתו של אותו רשע" או כיוון ש"השתחוו לצלם". מהו החטא הגדול בהנאה מסעודתו של אחשוורוש? האם בזלזול בדיני הכשרות, או בהיטמעות באוכלוסייה המקומית ובשכחת הייחוד היהודי? התרבות של שושן היא תרבות של צריכה, הדוגלת בזלילה ומתנגדת לעזרה לזולת ולעבודה פרודוקטיבית. תיקון חטאם של אנשי שושן נעשה בצום - תענית אסתר - ובקידוש החול, בסעודת הפורים. 
138 פורים  אסתר - אז והיום לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  אסתר מצטיירת במגילה כנערה פסיבית, ההופכת באחת לאקטיבית ולפעילה לנוכח צרת עמה. כל אחד מאיתנו עומד לנוכח שאלתו של מרדכי: מה אני יכול לעשות למען עם ישראל. 
139 פורים  מחלוקת מרדכי והסנהדרין לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  כמה מחכמי הסנהדרין פרשו ממרדכי, הואיל ובחר להיות משנה למלך במקום לעסוק בתורה. מחלוקת זו יכולה להתבאר באופנים שונים, שיש בהם כדי לשרטט את הקווים האמורים להנחות כל אדם העומד בפני בחירת מקצוע. 
140 פורים  רעיונות לפורים לגרסת Word הרב יהודה עמיטל   
141 פורים  אסתר- אז והיום לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  אסתר של תחילת המגילה היא פסיבית. רק כאשר מטיח בה מרדכי דברים קשים, היא מבינה את גודל השליחות שלה והופכת להיות מנהיגה ומובילה. אנו צריכים לשאול את עצמינו איך אנחנו יכולים לעשות יותר, כיצד אנו יכולים להועיל לעם ישראל. 
142 פורים  מגילת אסתר והדילמה החינוכית לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  היהודים הגולים בממלכתו של אחשוורוש משתלבים בתוך העם הפרסי. הם אומנם שומרים על דתם, אך הם אינם רואים בעיה בהשתתפות במשתה של אחשוורוש שהיוותה סמל לשחיתות ולבעיות מוסריות. מורדכי מייצג את היהודי השומר על דתו, ואילו אסתר מייצגת את היהודי שמתאים את עצמו לחברה והיא אכן נושאת חן בעיניה רואיה. מרדכי מזכיר לאסתר שבית אביה ימשך בעם ישראל רק אם היא תאבק על קיומו. מעשיה של אסתר, ויוזמתה להציל את העם היהודי הם אלו שזיכו אותה בכך שהמגילה תקרא על שמה. המאבק שבין הסתגרות בתוך הדת לבין פריצה מוחלטת קיימים בכל דור. השילוב בין השניים, וההתמודדות עם אתגרי השעה היא דרכה של הישיבה. 

סוגיות אורח חיים

# כותרתהמחברתקציר
143 הלכות בדיקת חמץ  זמן בדיקת חמץ לגרסת Word הרב משה טרגין  מדוע נקבעה בדיקת חמץ לליל י"ד בניסן? מן הבבלי ומפרשיו עולה גישה מעשית: זה המועד שבו אור הנר יפה לבדיקה, ומצד שני אין חשש שהבדיקה תישכח במרוצת ההכנות לחג. בירושלמי עולה גישה שונה, ולפיה התאריך הוא מרכיב מהותי של הבדיקה. 
144 הלכות חמץ ומצה  האם חמץ שנשרף לפני פסח מותר באכילה במועד לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  חמץ שנשרף לפני פסח - מותר ליהנות ממנו במועד. האם גם מותר לאכול אותו? מהו ההבדל בין חמץ שנשרף לפני פסח לבין חמץ שנשרף בפסח? 

סוגיות חושן משפט

# כותרתהמחברתקציר
145 הלכות שמירה ופיקדון  מזיק ברשות לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  אדם מועד לעולם, אך אומן שפגע בטעות בחפץ שהופקד בידיו - פטור. מה יסודו של פטור זה? האם הוא נובע ממחילה של בעל החפץ, או שהפגיעה היא חלק אינטגרלי מתפקידו ומחיוביו של האומן? 
146 הלכות נזיקין  מזיק ברשות לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  אדם מועד לעולם, אך אומן שפגע בטעות בחפץ שהופקד בידיו - פטור. מה יסודו של פטור זה? האם הוא נובע ממחילה של בעל החפץ, או שהפגיעה היא חלק אינטגרלי מתפקידו ומחיוביו של האומן? 

הלכה אורח חיים

# כותרתהמחברתקציר
147 הלכות תפילות השבת  בדין תפילת מוסף לגרסת Word לגרסת html אלי ליפשיץ  מספר דינים ייחודיים לתפילת המוסף בשבתות ובמועדים מעלים את שאלת מקורה של תפילה זו. מאמר זה עוסק בשאלה זו, ומביא מספר הבדלים ונפקא-מינות בין הטעמים השונים. 
148 הלכות בדיקת חמץ  מועד בדיקת החמץ ואופיו של יום י"ד בניסן לגרסת Word ר' אליהו שי  מהי הסיבה לכך שבודקים את החמץ בי"ד בניסן דווקא? האם אין משמעות מיוחדת ליום י"ד, אלא שהתקנה נקבעה למועד הקרוב ביותר לפסח, ובדרך כלל חל מועד זה ביום י"ד? או שמא ליום י"ד כיום בדיקת וביעור חמץ ישנה משמעות עקרונית? השיעור סוקר את המקורות בסוגיה זו, מנסה למיין אותם לפי שתי האפשרויות האלו, ומנסה לדלות מתוכם גם הסברים שיִצקו תוכן נוסף לשתי אפשרויות אלו. 
149 הלכות תשעה באב  תשעה באב איקרי מועד לגרסת Word לגרסת html משה פינצ'וק  מדוע נקרא תשעה באב 'מועד'? מאמר זה מבאר את הרעיון העומד מאחורי דברי חז"ל אלו, שיש להם משמעות הלכתית ורעיונית המקשרת בין החורבן לבין תחילתה של הגאולה. 
150 הלכות ראש השנה  "שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך" - בין יום כיפור לסוכות לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מהו היחס בין תפילין של יד לתפילין של ראש, ומהו הקשר ביניהם לבין יום הכיפורים וחג הסוכות? מאמר זה משווה בין היחס בין שני בתי התפילין ומשמעות מקום הנחתם, לבין הקשר הקיים בין שני המועדים - יחס בין שעבוד הרוח ובין שעבוד החומר לקב"ה. 
151 הלכות ארבעת המינים  "שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך" - בין יום כיפור לסוכות לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מהו היחס בין תפילין של יד לתפילין של ראש, ומהו הקשר ביניהם לבין יום הכיפורים וחג הסוכות? מאמר זה משווה בין היחס בין שני בתי התפילין ומשמעות מקום הנחתם, לבין הקשר הקיים בין שני המועדים - יחס בין שעבוד הרוח ובין שעבוד החומר לקב"ה. 
152 הלכות חנוכה  ברכת שהחיינו על עיצומו של יום בחנוכה לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  האם ברכת "שהחיינו" שאנו מברכים ביום הראשון של חנוכה ניתקנה על הדלקת הנרות, או על עיצומו של היום (כמו ברכת "שהחיינו" בחגים ובמועדים)? 

בשבתך בביתך ברכות

# כותרתהמחברתקציר
153 ברכות יד ע"א  הלל לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מדוע אין גומרים את ההלל בראש חודש ובחול המועד של פסח? האם מצוַת קריאת ההלל היא מדאורייתא או מדרבנן? האם מותר לברך על מנהג? 
154 ברכות לד ע"א  אמצעיות אין להן סדר לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה דינו של אדם ששכח ברכה אחת מברכות תפילת העמידה? האם עליו לחזור לברכה ששכח, לאומרה במקום שנזכר או להמשיך כרגיל? האם ישנה חשיבות לסדר הברכות בתפילת שמונה-עשרה? האם תפילות השבת והמועדים ניתקנו ביחד עם תפילות ימות החול? 

בשבתך בביתך פסחים

# כותרתהמחברתקציר
155   פסח שני לגרסת Word אוהד פיקסלר  אחד מייחודיו של קרבן הפסח, הינה העובדה שהתורה מאפשרת להשלים את קיום המצוה במועד ב'. מדוע אפשרות זו קיימת דוקא בקרבן הפסח? האם מדובר בתשלומים על הפסח הראשון או במצוה עצמאית? מה הם ההבדלים בין פסח ראשון לפסח שני? כיצד תפס הרבי מלובביץ' את דין פסח שני?  

בשבתך בביתך מגילה

# כותרתהמחברתקציר
156 מגילה יט ע"א  בן כרך שהלך לעיר לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  כידוע, מועד החיוב במצוַת קריאת המגילה תלוי במיקומו של האדם בשעת ההתחייבות במצווה. כל שנה אנו מסתבכים מחדש בשאלה מה דינו של הנוסע בפורים מירושלים לתל-אביב או הפוך. מאמר זה מנסה לסכם את הנושא, מהמקורות ועד להלכה למעשה. 

בשבתך בביתך ביצה

# כותרתהמחברתקציר
157   קדושת המועדות לגרסת Word אביעד ברטוב   

בשבתך בביתך מנחות

# כותרתהמחברתקציר
158 מנחות סח ע"ב  חדש בחוץ לארץ לגרסת Word אוהד פיקסלר  האם יש להחמיר בחו"ל גם בדין חדש, כפי שנוהגים להחמיר שם מספק בכל המועדים? האם דין חדש בחו"ל הינו מדאורייתא או מדרבנן? איזו בעיה מתעוררת במקומות מסוימים בחו"ל לגבי דין חדש, שאינה קיימת בארץ? כיצד יתכן ויהודים אכלו בחו"ל מהתבואה החדשה כשהיא עוד אסורה, וכיצד לימדו עליהם זכות גדולי האחרונים? 
159 מנחות ל"ו ע"ב  תפילין בשבת ובחול המועד לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  ממה נובע הדין כי אין להניח תפילין בשבתות ובימים טובים? מה הדין בחול המועד, ומדוע ישנם מנהגים שונים בסוגיה זו? האם ישנה פגיעה במועד כאשר מניחים בו תפילין? 
160 מנחות מ"א ע"א  לועג לרש - ציצית למת לגרסת Word אוהד פיקסלר  אנו מוצאים במספר מקומות בגמרא כי אין להלביש את המת בציצית, וכן אין ללבוש ציצית בסמיכות אליו, משום הטעם של לועג לרש. מהו הסברו של טעם זה? האם הדבר אכן פוגע במת? כיצד פתרו הראשונים את הסתירה בין גמרות שונות בעניין זה? מהו המנהג כיום בארץ ישראל? 

דף יומיומי בבא קמא

# כותרתהמחברתקציר
161 ב"ק לו  שותפות המזיק והניזק בשור תם שהזיקגרסת html הרב אביהוד שוורץ  לדעת רבי עקיבא, המזיק והניזק שותפים בשור תם שנגח והזיק. נבחן את שיטת הרמב"ם בעניין מועד חלותה של שותפות זו. 
162 ב"ק מה  שמירת שור תם ושמירת שור מועדגרסת html הרב שמואל שמעוני  במשנה מה ע"ב מובאות שלוש שיטות תנאים בדבר רמת השמירה הפוטרת בשור תם ובשור מועד. הדעה המפתיעה ביותר היא דעת רבי יהודה, שבשור מועד די בשמירה ראויה, ואילו בשור תם נפטרים רק בשמירה מעולה. כיצד ניתן להבין שיטה זו? 

דף יומיומי בבא בתרא

# כותרתהמחברתקציר
163 ב"ב כח  חזקת ג' שנים להולכי אושאגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מה משמעות הלימוד של חזקת ג' שנים משור המועד? 

דף יומיומי סנהדרין

# כותרתהמחברתקציר
164 סנהדרין טו  חיות טרףגרסת html הרב ברוך וינטרוב  הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס – האם ייתכן שייחשבו בני תרבות לפי שיטת רבי אליעזר? מה היחס בין שאלה זו ובין השאלה אם הם נחשבים מועדים? 

דף יומיומי מכות

# כותרתהמחברתקציר
165 מכות ה  מועד חלות החיוב בנפשות ובקנס ואופיוגרסת html הרב שמואל שמעוני  אימתי חלים חיוב נפשות וחיוב קנס? האם התשובה לשאלה זו נגזרת ישירות מאופי החיוב? 

דף יומיומי עבודה זרה

# כותרתהמחברתקציר
166 ח  חגו של אדם הראשוןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הברייתא בדף ח מספרת על החג שקבע אדם הראשון לכבוד הקב"ה כהודאה על "מנהגו של עולם". מן העיון בברייתא נוכל ללמוד יסוד חשוב באופיים של מועדי ישראל. 

דף יומיומי מנחות

# כותרתהמחברתקציר
167 סה  דרוש על ויכוח ריב"ז והצדוקיםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  הצדוקים והבייתוסים נחלקו עם הפרושים לגבי מועד הבאת העומר, וממילא זמן ספירת העומר וחג השבועות. בגמרא מתואר דיון שנערך בעניין בין רבן יוחנן בן זכאי לבין אחד מזקני הבייתוסים, אשר במשמעויותיו נעיין בעיון זה. 

דף יומיומי נידה

# כותרתהמחברתקציר
168 ו  מועד החיוב בהפרשת חלהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בשלבי החיוב בהפרשת חלה, וביחס בין נתינת המים לקמח, ובין הגלגול והלישה. 

דף יומיומי שבת

# כותרתהמחברתקציר
169 קמה  מועדים לשמחהגרסת html הרב אביהוד שורץ  מה בין בבל לארץ ישראל בנוגע לשמחת המועדים? 

דף יומיומי עירובין

# כותרתהמחברתקציר
170 מ  ברכת הזמןגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון באופייה של ברכת הזמן במועדים והיחס שבינה ובין הברכה על בגד או פרי חדש. 

דף יומיומי פסחים

# כותרתהמחברתקציר
171 יא  בדיקת חמץ בתוך המועדגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בפרטי ההלכה של בדיקת חמץ בתוך המועד, ואף נציע הסבר רעיוני למחלוקת התנאים בעניינה.  
172 כט  חמץ של הקדש במועדגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין מעילה בהקדש חמץ בפסח. 
173 צה  אמירת הלל במועדיםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בהלכות המתחדשות בסוגייתינו בעניין אמירת ההלל, בפסח שני ובכלל.  

דף יומיומי שקלים

# כותרתהמחברתקציר
174 ב  לשאלת מיקומהּ בסדר מועדגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון במיקומה של מסכת שקלים בסדר מועד.  

דף יומיומי יומא

# כותרתהמחברתקציר
175 מד   "וכל אדם לא יהיה באוהל מועד"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון במשמעותה הרעיונית של הוראת "וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו".  

הלכות שבת

# כותרתהמחברתקציר
176 שיעור 88  כותב (ב) לגרסת Word הרב ברוך גיגי  האם דווקא אותיות מתויגות נחשבות ככתב לעניין מלאכת כותב? מהו כתב משיטא? כיצד דיון זה מתקשר לדין כתיבה בחול המועד? 

הלכות שמיטה

# כותרתהמחברתקציר
177 שיעור 22  מועד שנת השמיטה לגרסת Word הרב מתן גלידאי   

המצווה השבועית

# כותרתהמחברתקציר
178 פרשת אמור  חול המועד לגרסת Word הרב בנימין תבורי   

יסודות החיים ההלכתיים

# כותרתהמחברתקציר
179 שיעור 24  בין שבת ליום טוב לגרסת Word הרב עזרא ביק  בשבת לא יוצרים כדי להאזין לצירה שפועמת מתוכנו, מבפנים. לעומת זאת ביום טוב לא יוצרים כדי להאזין לנוכחותו של הקב"ה ולצמוח יותר מן הרגיל. לחגים יש תכונות שאדם לא יכול להשיגם בעצמו. לדוגמא אדם אינו יכול להשיג את החירות בעצמו אלא זקוק לכוחו של הקב"ה. בשונה משבת ביום טוב לא השביתה כשלעצמה היא העיקר אלא סילוק המפריעים החיצוניים הנגרמים מעיסוק בעבודה, במלאכות. בחול המועד יש היפרדות ממטלות שמאפשרת מספר ימים להטמעת הסגולות הטרנסצנדנטיות. את הסגולות האלו צריך לחוות במועדים בכל שנה מחדש. 

מוסר

# כותרתהמחברתקציר
180 שיעור 12  שיטת ר' ישראל סלנטר (ב') לגרסת Word הרב אליקים קרומביין  בשיעור זה נמשיך לבדוק תת-זרמים בתורת ר' ישראל סלנטר. שיטת נובהרדוק גורסת כי האדם יכול באופן יזום ומלאכותי לעורר בעצמו רגשות וחוויות, ובכך להפנים מסרים ורעיונות; זהו יתרונן הגדול על פני האינטלקט. לעומת זאת, בעל ה'שיעורי דעת', הרב בלוך, סבור כי נסיון מלאכותי לעורר רגש וחוויה מועד לכשלון חרוץ; לדעתו, יש ללמוד בצורה נינוחה ורצינית, וההתלהבות תתרחש מאליה. 

המועדים בחסידות

# כותרתהמחברתקציר
181   הקדמה לגרסת Word הרב איתמר אלדר  צעידה בעקבות מעגל השנה בעיון במועדים בראי החסידות 
182 אלול  ימי אלול - אני לדודי ודודי לי לגרסת Word הרב איתמר אלדר   
183 שקלים  באחד באדר משמיעין על השקלים לגרסת Word הרב איתמר אלדר   
184 ל"ג בעומר  עד הגל הזה ועדה המצבה לגרסת Word הרב איתמר אלדר   
185 שבת שובה  "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'" לגרסת Word הרב איתמר אלדר   
186 פסח  פסח - פה סח לגרסת Word הרב איתמר אלדר   
187 שבועות  חג השבועות והנפת לחם הביכורים לגרסת Word הרב איתמר אלדר   
188 ראש השנה  קול שופר - פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה לגרסת Word הרב איתמר אלדר   
189 חנוכה  הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה לגרסת Word הרב איתמר אלדר  גדולי החסידות, ר' לוי יצחק מברדיטשב ו"מי השילוח", התייחסו למחלוקת האם "הדלקה עושה מצווה" או "הנחה עושה מצווה" כמתייחסת ליסודות בעבודת ה': האם עדיפה עבודה מהתלהבות או בקביעות יבשושית? ומה יעשה מי שאין לו התלהבות - יעבוד את ה' במצבו או ימתין להתעוררות האהבה בינו לבוראו? האם פרטי הדינים חשובים, או שמא ההתלהבות בעבודה הכללית?  
190 טו בשבט  ט"ו בשבט - ארבעים יום קודם יצירת הוולד לגרסת Word הרב איתמר אלדר   
191 פורים  פורים – חג הגלות לגרסת Word הרב איתמר אלדר   
192 פורים  פורים - חג הגלות לגרסת Word הרב איתמר אלדר   

ליקוטי הלכות

# כותרתהמחברתקציר
193 שיעור 14  על אמונת חכמים, מסורת וזהות בעידן פוסט-מודרני - עיון משווה עם ר' נחמן לגרסת Word לגרסת html הרב דן האוזר  מהי המשמעות של אמונת חכמים? מהו היחס בין לימוד תורה עיוני, המנותק מזרימת החיים והחיצוני לאדם, לבין לימוד תורה המגיע מתוך החיים והקשור קשר אמיץ לאדם הלומד? איזה סוג של לימוד מועדף על ר' נחמן? האם ה'מחלה' הפוסט-מודרנית הגיעה גם לבית המדרש? מהי הטענה של הפוסט-מודרניות? מהו הפתרון שמציעה מלכות בית דוד על פי הבנתו של ר' נחמן? המאמר עוסק בשאלות אלו ובהגדרה החדשה של הזהות על פי ר' נחמן, מול האין-זהות המודרנית והרב-זהות הפוסט-מודרנית. 

מדרשי הלכה

# כותרתהמחברתקציר
194 שיעור 16  מועד בדיקת חמץ ואופיו של יום י"ד בניסן לגרסת Word לגרסת html ר' אליהו שי   

דרכי העיצוב של הסיפור המקראי

# כותרתהמחברתקציר
195 שיעור 12  המילה המנחה (ב) לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  בשיעור זה נמשיך לעיין במילה המנחה. כיצד משתמש הסיפור במילה המנחה על מנת להעביר מסרים? בשיעור זה נראה שני סוגים של מסרים המועברים על ידי המילה המנחה. הדגם הראשון הוא 'הבלטת נושא העומק' והדגם השני הוא 'הענקת אווירה לסיפור'. נעיין בסיפור משיחת דוד למלך, בחטיבת תלונות בני ישראל בדרכם ממצרים להר סיני בברית סיני ובכמה סיפורים נוספים. 

שיעורים במגילת אסתר

# כותרתהמחברתקציר
196 שיעור 3  מלך אדיב או מלך יהיר? לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  קריאה מדוקדקת בסיפור משתה המלך מראה כי כותב המגילה לועג לאחשורוש, המלך האדיב. סירוב ושתי לבוא בפני המלך נובע ככל הנראה מהיכרותה את אווירת הפריצות במשתים אלו. לשון המגילה יוצרת השוואה בין סירובה של ושתי וסירובו של יוסף לאשת פוטיפר. 

עיון בהפטרות

# כותרתהמחברתקציר
197 הפטרת פרה  על חטא וגאולה לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  כשחטאי ישראל משווים לטומאת נידה יש בזה נחמה כי מטומאה זו הנידה עתידה להיטהר ומדובר בחטא שקורה בגלל טבע האדם אולם יש בכך רמז לכך שאלו חטאים שמועדים לחטוא בהם שוב. ההשוואה לטומאת מת חמורה יותר כי הרבה יותר קשה להיטהר ממנה ומדובר בחטאים שבהם יש שחיתות מוסרית. אולם כמו שהפרה יכולה לטהר למרות שאין תיקון למוות כך חטאים אלו שלכאורה אין להם כפרה הקב"ה מטהר. ישנם שני סוגי גאולה: גאולה בעקבות תשובה שהיא הגאולה העדיפה וגאולה כדי למנוע חילול השם ובעקבות סבל עם ישראל בגלות. ההפטרה עוסקת בגאולה שלא מתוך תשובה אך זו לא הגאולה השלמה והמרוממת אליה אנו שואפים. 
198 שבת חול המועד פסח  שיר השירים לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  במגילת שיר השירים הרעיה מנסה להגיע אל הדוד בטרם עת והיא איננה יודעת להבחין בין עת דודים להכנות לקראתו. שיעור זה מדגים ענין זה כפי שהוא בא לידי ביטוי בשני אלמנטים במגילה והם תפקיד הזמן והדימוי הספרותי כפי שהם מבוטאים על ידי הדוד והרעיה. במהלך המגילה הרעיה עוברת מהלך נפשי מרגש בלבד ודימויי טבע לשילוב בין הלב והשכל ובדימויים בין הטבע והאומנות. לאחר ההחמצה הדוד והרעיה שבים למקום בו היו לפני כן, הדוד אינו משנה את יחסו לרעיה ומשם הם ממשיכים עד לאיחוד ביניהם. 
199 הפטרת שבת חול המועד סוכות  שתי זוויות לגאולה לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  מהו היחס שבין תיאור מלחמת אחרית הימים בספר זכריה, הנקרא בהפטרת חג ראשון של סוכות, לבין תיאור מלחמת גוג ומגוג ביחזקאל, אותו נקרא בהפטרת שבת חול המועד? עיון בחטאו של גוג. 

המקדש ד

# כותרתהמחברתקציר
200 שיעור 5  שמות המבנה (ג)- אהל מועד, משכן העדות, אהל העדות, קדש לגרסת Word הרב יצחק לוי  שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעורים הקודמים, והוא עוסק במילים 'אוהל מועד', 'קודש', 'משכן העדות' ו'אוהל העדות'. למה מתייחסות מילים אלו? האם יש להן משמעויות נוספות מעבר למשמעות הפשוטה? 
201 שיעור 6  היחס בין המשכן לאהל מועד (חלק א) לגרסת Word הרב יצחק לוי  בשיעור זה, נרצה לבחון באופן מעשי את היחס בין שתי היריעות התחתונות המשכן והאוהל. לשם כך ועל מנת להסביר את משמעויות הדברים, נעסוק בראשית השיעור בפירוט מבנה המשכן. נפתח בכמה דברי רקע, ונתוני יסוד לגבי מידות המבנה ומידות היריעות, ננסה לראות מהו היחס בין היריעות למבנה, ונעסוק במשמעות כיסויי המשכן.  
202 שיעור 7  היחס בין המשכן לאהל מועד (חלק ב) לגרסת Word הרב יצחק לוי  בשיעור זה, נמשיך לדון ביחס בין המשכן לאוהל מועד. בעיקר, נתמקד ביחס בין שני כיסויי המשכן – יריעות המשכן הפנימיות, ליריעות האוהל – יריעות העיזים. 
203 שיעור 8  עדות וויעוד, אהלי קידר ויריעות שלמה לגרסת Word הרב יצחק לוי  שיעור זה ממשיך לעסוק ביחס בין המשכן המכוון לקדש הקדשים, לבין אהל מועד המכוון בעיקר להיכל. בהקשר לכך, נעסוק ביחס שבין העדות והויעוד הנמצאים בקודש הקודשים, ונציע התבוננות נוספת ביחס בין יריעות המשכן ליריעות אוהל מועד. 
204 שיעור 9  המסכים, פתח שער החצר, פתח אוהל מועד והפרוכת לגרסת Word הרב יצחק לוי  בשיעור זה נתבונן במסכי המשכן השונים, ממסך שער החצר דרך מסך פתח אהל מועד והפרוכת, ונבחן מה ניתן ללמוד מהשונה והדומה בהם על מהותם ומשמעותם 

המקדש ה

# כותרתהמחברתקציר
205 שיעור 20  אהל מועד מחוץ למחנה (חלק א) לגרסת Word הרב יצחק לוי  בשיעור זה נעסוק בעניינו של אוהל משה מחוץ למחנה ישראל. באיזה זמן אוהל זה תפקד - ממתי ועד מתי? מהי תכליתו של האוהל, למה הוא משמש? האם ישנו יחס בין אוהל מועד שמחוץ למחנה, לאוהל מועד שבתוך המחנה? מה משמעות היחס ביניהם? 
206 שיעור 21  אהל מועד מחוץ למחנה (חלק ב) לגרסת Word הרב יצחק לוי  בשיעור זה נעסוק בעניינו של אוהל משה מחוץ למחנה ישראל. באיזה זמן אוהל זה תפקד - ממתי ועד מתי? מהי תכליתו של האוהל, למה הוא משמש? האם ישנו יחס בין אוהל מועד שמחוץ למחנה, לאוהל מועד שבתוך המחנה? מה משמעות היחס ביניהם? 

משך חכמה

# כותרתהמחברתקציר
207 פרשת אמור  על אכזריות ורחמים, מסירות נפש וחילול השם, ועל עבודת השדה והתקרבות לה' לגרסת Word הרב שלמה ברין  לפני פרשת המועדות, מופיעה בפרשתינו פרשה בת שמונה פסוקים, המכילה מצוות שונות והמסתיימת בחתימה כללית. מה הקשר בין מצוות אלו? בפרשה זו ובסדר המצוות הנכללות בה מסכת אחת של עקרון יסודי בתורת ישראל המבדיל בין ישראל לעמים. לעומת זאת, התורה והמצוות אינן לשלמות המצווה אותן, כי אם לשלמות המצטווה בהן. מהו העקרון שחורז בעל המשך חכמה דרך סדרת הפסוקים הזו? למה חוזרת התורה בסוף תיאור מצוות הנפת העומר, ומקדישה פסוק אחד למצוות התלויות בארץ שאין הזמן גרמן? 

יוםיום פרשה

# כותרתהמחברתקציר
208 פרשת פקודי  בין הר סיני לאוהל מועדגרסת html הרב יואל בן-נון  א. כל אדם העוסק בצורכי ציבור, חייב להגיש דין וחשבון על פעולותיו הכספיות. ב. קיימת הקבלה מדוייקת בין סוף פרשת משפטים, ביחס להר סיני, לבין סוף ספר שמות ותחילת ספר ויקרא, ביחס למשכן. הקבלה זו שימשה את הרמב"ן כדי להוכיח שהמשכן מהווה המשך ומיסוד של ההתגלות החד-פעמית של מעמד הר סיני. 
209 פרשת פינחס  פרשת המוספיםגרסת html הרב יואל בן-נון  מדוע פרשת המוספים מופיעה בספר במדבר, ולא בספר ויקרא? מה תפקידו של המוסף? מתברר כי המוסף אינו מייצג את איסור המלאכה (שהרי גם בראש חודש, שאין בו איסור מלאכה, יש מוסף), אלא מייצג את התאספות העם בצוותא. בראשי חודשים, בחגים, בשבתות ובחול המועד היו מקריבים קרבן מוסף כדי לציין ולחגוג את התאספות העם כולו. 

יוםיום אורח חיים

# כותרתהמחברתקציר
210   אכילת מצה בחול המועד פסחגרסת html הרב שמואל שמעוני  האם יש מצווה לאכול מצה בימי חול המועד פסח? ברור שאין חובה לעשות זאת, אך ייתכן שזוהי מצווה קיומית - כשם שהיושב בסוכה בחול המועד סוכות מקיים מצווה (ואף מברך עליה), למרות שהוא אינו חייב לעשות זאת. מתברר, שנחלקו בכך בעל המאור והמאירי. הרב ליכטנשטיין הציע שלאכילת המצה יש אופי מיוחד, כמצווה המעצבת את אופיו של החג כולו, ולכן אין מברכים עליה. 
211   איך מתרגלים לומר "ותן טל ומטר"?גרסת html הרב שמואל שמעוני  כידוע, שלושים יום לאחר ז' במרחשוון - חזקה על האדם שכבר הרגיל לשונו לומר "ותן טל ומטר לברכה". רבים נוהגים לומר תשעים פעם ברצף "ותן טל ומטר", ואז אינם חוזרים על תפילתם אפילו אם אינם זוכרים באיזה נוסח אמרו. האם כדין הם נוהגים? ומה הקשר בין דין זה לבין דינו של שור מועד? 

יוםיום חושן משפט

# כותרתהמחברתקציר
212   חיובו של אדם המזיקגרסת html הרב שמואל שמעוני  הגמרא בבבא-קמא קובעת במפורש ש"אדם מועד לעולם, בין שוגג בין מזיד, בין ער בין ישן". האם יש מקרים של אונס גמור, שאדם שהזיק יהיה פטור בהם? לדעת תוספות הדבר ייתכן, ואף לדעת הרמב"ן: כאשר הניזק היה אשם חלקית בנזק, או כאשר המזיק הוא אומן מומחה - המזיק ייפטר מתשלום על הנזק שגרם. 

יוםיום הלכה בפרשה

# כותרתהמחברתקציר
213 פרשת בא  קידוש החודש והמועדיםגרסת html ר' יצחק בן-דוד  כיצד מתקדש החודש ונקבעים המועדים לאחר ביטול בתי הדין? לדעת הרמב"ן, הלל הזקן, שתיקן את לוח השנה הקבוע, קידש את החודשים והמועדים לזמנינו. לדעת הרמב"ם, בני ארץ ישראל מקדשים - גם בזמנינו - את החודשים והמועדים. כיצד ייתכן הדבר? האם יש תוקף הלכתי ל"ברכת החודש" הנאמרת בשבת מברכין? 
214 פרשת אמור  אופיין הכפול של מתנות הענייםגרסת html ר' יצחק בן-דוד  באמצע פרשת המועדות, מזכירה התורה את מצוות מתנות העניים. מה הקשר בין מתנות העניים לבין חג השבועות? מדוע חוזרת התורה על חיוב מתנות העניים, למרות שהוא הוזכר כמעט באותן מילים בפרשת קדושים? ייתכן שהאזכור הכפול מלמד על אופיין הכפול של מתנות העניים: מצוות שבין האדם לחבירו, ומצוות שבין האדם למקום. 
215 פרשת בראשית  המאורות הגדולים ויום השבתגרסת html ר' יצחק בן-דוד  שתי מערכות של מועדים מקודשים מוכרים בעולם ההלכה: המערכת של שלושת הרגלים, המבוססת על הירח והשמש, והמערכת של ימי השבוע, המבוססת רק על האמונה בקב"ה, בלי עוגן בעולם המציאות. באופן מפתיע, דווקא המערכת המציאותית נקבעת באופן בלעדי ע"י בני אדם, ואילו המערכת השנייה קבועה וקיימת משבעת ימי הבריאה. 

יוםיום עולם הברכות

# כותרתהמחברתקציר
216   ברכת הלבנה"גרסת html ר' אביעד ברטוב  מהו זמנה של ברכת הלבנה? מאיזה יום מתחילים לאומרה, ועד לאיזה יום בחודש מותר לאומרה? איך מחשבים את המועד המדויק של סוף זמן ברכת הלבנה? 

יוםיום אגדה

# כותרתהמחברתקציר
217 מועד קטן כה ע"א  הספד ואמתגרסת html הרב יצחק בלאו  מדוע לא עברה מיטתו של רב הונא בדלת לאחר שנפטר? כיצד ראוי להספיד תלמיד חכם שמת: כפי מידתו הגדולה, בצורה שאולי לא תובן ע"י ההמון, או בצורה פופולרית יותר, כמידתם של השומעים? 

יוםיום כוזרי

# כותרתהמחברתקציר
218   ההתעלות במועדים"גרסת html ר' איתיאל גולד   

יוםיום תפילה

# כותרתהמחברתקציר
219   הלל שלם ו'חצי הלל'גרסת html ר' אוהד זימרן  ברוב החגים והמועדים אנו אומרים הלל שלם, אך בראשי חודשים וברוב ימי הפסח אנו אומרים הלל בדילוגים - 'חצי הלל'. מדוע אנו מדלגים על חלק מהפסוקים? ייתכן שההבחנה בין החלקים השונים של ההלל מבטאת הבחנה בין הודאה על הישועה, שיש לה מקום אף בפסח, לבין בקשת נקמה, שאין לה מקום כאשר מעשי ידיו של ה' טובעים בים. 
220   שבת חול המועד סוכות - קידוש החולגרסת html ר' יצחק ברט  מדוע הפטרות שבת חול המועד פסח וסוכות הן שונות? ייתכן שההבדל בהפטרות מצביע על הבחנה בין אופיים של שני המועדים: פסח הוא חג של התערותא דלעילא, ואילו סוכות הוא חג של התערותא דלתתא. הבדל זה מסביר את השוני באופני הגאולה המתוארים בשתי ההפטרות, את ההבדל שבין מצוַת הישיבה בסוכה לבין מצוַת אכילת מצה, את הפער שבין "תשבו כעין תדורו" לבין "כדי שישאלו התינוקות" ואת ההבחנה בין שמחת תורה לבין חג השבועות. 

יוםיום יהושע-שמואל א'

# כותרתהמחברתקציר
221   בין יהודה ליוסףגרסת html ר' עמיחי שֹהם  עד ספר יהושע, נראה שיוסף נבחר על פני יהודה: הוא מקבל ממשה ברכה ארוכה יותר, ויהושע נבחר להחליף את משה. אולם בסוף הספר נראה כי התמונה מתהפכת, ויהודה מועדף על יוסף. תהליך זה יגיע לשיאו בבחירת דוד למלך על ישראל. 

יוםיום עבודת ה'

# כותרתהמחברתקציר
222   על שחיקה והתחדשות (2)גרסת html ר' אלעד גוטמן  סימנים של שחיקה, כיצד נדע מבעוד מועד שיש לנו בעיה. 

קש''ת - פרשת השבוע שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
223 פרשת אמור  קרבן העומר ושתי הלחם הרב רמי ינאי  עיון מדוקדק בפרשת המועדות אשר בפרשתינו, מעלה אבחנה מעניינת בין קרבן ראשית העומר אשר מובא "ממחרת השבת" לבין קרבן שתי הלחם. ההבדל המרכזי שבין הקרבנות הוא בעושרו של קרבן שתי הלחם לעומת צמצומו של קרבן העומר. מהו היסוד להבדל זה? ניתן להבין יותר את ההבדל שבין הקרבנות לאור בחינת המועדים שבהם קרבו שלמי ציבור, לבד מקרבן שתי הלחם. מועדים אלו מאירים את ייחודו של קרבן שתי הלחם ומבארים את מהותו של יום השבועות.    סוג השיעור ואיכותו 
224 פרשת פנחס  לאופיו של ראש חודש הרב אמנון בזק  בשיעור זה ננסה לבחון את אופיו של ראש חודש - האם מדובר במועד ככל המועדים או שמא הוא דומה יותר לשבת? עיון בפרשת הקרבנות שבפרשתנו, ובפרשיית המועדות שבפרשת אמור חושף את הצדדים השונים שיש בראש חודש. בנוסף, ננסה לראות כיצד מתבטא אופיו של ראש החודש בפרשיות שונות בתנ"ך.    סוג השיעור ואיכותו 
225 פרשת פנחס  פרשיית הקרבנות הרב רמי ינאי  חלקה השני של פרשת פנחס עוסק בדיני הקרבנות הקרבים במועדים השונים. במבט ראשון נראה כי מוקד הפרשה הינו דיני הקרבן, ולא ייחודו של המועד, בניגוד לפרשיית המועדות בפרשת אמור, שם המועד הוא המרכזי והקרבן הוא הנספח. בשיעור זה ננסה לראות כיצד מתחת לפני השטח ישנם רמזים הקושרים את קרבנות היום עם אופיו הייחודי של כל מועד.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - המצוה השבועית שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
226 פרשת אמור  איסור מלאכה ביום טוב ובחול המועד הרב בנימין תבורי  ביום טוב מותר לבצע מלאכת אוכל נפש. האם היתר זה נובע מהיתר מיוחד של התורה, או שמא איסור המלאכה של יום טוב שונה באופן מהותי מזה של שבת, ורק "מלאכת עבודה" נאסרת - ומלאכת אוכל נפש אינה נחשבת שכזו. בשיעור נידונה גם מהותו של חול המועד, האם איסור מלאכה בחול המועד הוא מן התורה או מדרבנן? במה מתבטאת קדושתו של חול המועד, ומהו ההבדל בין קדושת שבת לקדושתם של יום טוב וחול המועד?    סוג השיעור ואיכותו 
227 פרשת קורח  מצוות הלוייה והכהונה הרב בנימין תבורי  הלויים נצטוו לשרת במשכן, ובתורה נאמר במפורש כי המעשר הוא שכר עבודתם באוהל מועד. כמו כן, מצאנו הלכה מפורשת הקובעת כי לוי אינו רשאי לשנות את עבודתו - משורר אינו רשאי לעסוק בנעילת שערים וכדומה. האם הלכות דומות אמורות גם באשר לכהנים - האם גם הם מצווים מפורשות על עבודה במקדש או שמא מדובר בזכות, האם מותר לכהן לשנות מעבודתו?    סוג השיעור ואיכותו 
228 פרשת פנחס  נחלה הרב בנימין תבורי  במשנה במסכת בבא בתרא נאמר כי אדם יכול באופן עקרוני לתת את נכסיו במתנה לפני מותו, ועל ידי כך לעקוף את מנגנון הירושה, אולם אין רוח חכמים נוחה הימנו. בשיעור זה ננסה לעמוד על יסודותיו של דין זה, מהי הבעיה בהעברת הנחלה? מה הדין במקרה שבו רק חלק מהנחלה מועברת, ובשאר הנחלה מתבצעת ירושה כדין? האם מותר להעביר נחלה לצדקה? ומה הדין במקרה שבו יורשי האדם אינם מתנהגים כשורה?    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - מעגל השנה שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
229 שיעור 4  פרשת המועדים וייחוד של יום הכיפורים הרב יאיר קאהן  פרשיית המועדים שבפרשת אמור עוסקת בענייני קדושת הזמן. ברוב המועדים אנו מוצאים שני יסודות מקבילים: מחד, קדושת היום של המועד, שאינה שונה בין מועד למועד, ומאידך, ייחודו של היום, אשר מעניק לו את תוכנו המיוחד. בשיעור זה נבחן את האפשרות שיום הכיפורים שונה משאר המועדים בהקשר זה, וייתכן שמצוות העינוי אינה שייכת רק לייחודו של היום, אלא היא חלק מאיסורי השביתה הכלליים של המועד.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - ענייני מועדים שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
230   קדושת השבת, המועדים ויום הכיפורים הרב ברוך גיגי  מהו היחס בין איסורי מלאכה לקדושת היום? בשיעור זה נעסוק בהבדלים שבין איסורי המלאכה בשבת ויו"ט, ואף נברר האם הבדלים אלו נובעים מקדושתם השונה של הימים. בנוסף לכך, נבחן את רמת הקדושה של יום כיפור ואת השלכותיה על איסורי המלאכה שבו.    סוג השיעור ואיכותו 
231   יסוד היתר מלאכת אוכל נפש ביו"ט הרב ברוך גיגי  בשיעור זה נדון בשאלת היתר מלאכת אוכל נפש ביו"ט. האם התורה כלל לא אסרה מלאכות מסוימות ביו"ט? או שמא כל המלאכות נאסרו אלא שקיים היתר מיוחד התקף לגבי מלאכות הנדרשות לאוכל נפש. במידה ואכן קיים היתר שכזה, נברר את גידרו של ההיתר וממה הוא נובע.    סוג השיעור ואיכותו 
232   שיטת הרמב"ן בעניין היתר אוכל נפש ביו"ט הרב ברוך גיגי  הרמב"ן סבור שהיתר מלאכת אוכל נפש ביו"ט נובע מהבחנה עקרונית בין מלאכות המוגדרות כמלאכת עבודה - שאותן אסרה התורה אף ביו"ט, ובין מלאכות שהן מלאכת אוכל נפש וכלל לא נאסרו. בשיעור זה נלבן את שיטת הרמב"ן ונתמודד עם מספר קשיים שגישה זו מעוררת.    סוג השיעור ואיכותו 
233   קידוש השבת, המועדים וראשי חודשים הרב ברוך גיגי  בשיעור זה נעסוק בתפקידו של בית הדין והאדם הפרטי בהחלת קדושת הזמן. מהי המשמעות של הכרזת בית הדין "מקודש מקודש"? האם יצירת קדושה יש כאן, או שמא חשיפת הקדושה בלבד? בנוסף לכך, נדון בקידוש השבת וראשי חודשים ונברר מהי תרומתו של האדם הפרטי לקדושת הימים.    סוג השיעור ואיכותו 
234   ראש חודש שחל בשבת הרב ברוך גיגי  מה בין קדושת השבת לקדושת ראש חודש? בשיעור זה נברר מי מבין הקדושות היא הדומיננטית יותר, וכיצד הדבר בא לידי ביטוי בנוסח התפילה. כמו כן, נעמוד על ההבדל המהותי שבין הקדושות הנ"ל והשלכותיו.    סוג השיעור ואיכותו 
235   קדושת ראש השנה וראש חודש הרב ברוך גיגי  בשיעור זה נעסוק ביחס שבין קדושת ראש השנה וקדושת ראש חודש. נבחן את השאלה האם מדובר בשתי קדושות נפרדות, או שמא מכיוון שימים אלו מחוברים מעצם הגדרתם הרי שקדושה אחת היא. עיקר הדיון יתמקד בשאלת הגמרא - האם מזכירים את ראש חודש בתפילת ראש השנה, וכן בטיב הקרבנות שמקריבים באותו היום.     סוג השיעור ואיכותו 
236   דין השוכח "יעלה ויבוא" ביו"ט, בתפילה וברכת המזון הרב ברוך גיגי  בשיעור זה נדון בדינו של אדם השוכח לומר "יעלה ויבוא" ביו"ט. מתוך שאלה זו נבוא לברר את חובת אכילת הפת ביום טוב, בשבת וראש חודש, ואת השלכתה על חובת החזרה במקרה של שכחה. לבסוף, נעסוק אף במשמעות הברכה המיוחדת שנתקנה עבור השוכח "יעלה ויבוא" ונזכר לאחר אמירת "בונה ירושלים".    סוג השיעור ואיכותו 
237   בישול ביו"ט לצורך השבת הרב ברוך גיגי  בגמרא מובאת מחלוקת האמוראים בנוגע לעצם קיומו של דין "הואיל", המאפשר בישול ביו"ט ליום חול. מהו יסוד המחלוקת, וכיצד ניתן לבשל מיו"ט לשבת לדעת רב חסדא שאינו מקבל את דין "הואיל"? בשיעור זה נעמוד אף על מחלוקת אמוראים נוספת בנוגע לדין עירוב תבשילין, ונראה כי ייתכן וקיים קשר בין שתי המחלוקות.     סוג השיעור ואיכותו 
238   צרכי שבת נעשים ביום טוב הרב ברוך גיגי  השיעור הקודם עסק במחלוקת האמוראים בנוגע לדין "הואיל". בשיעור זה נדון בשאלה האם גם רבה המקבל את דין "הואיל" יכול לסבור שצרכי שבת נעשים ביום טוב. שאלה זו נבחן ברמת ניתוח הסוגיה עצמה, ואף נתמודד עם השאלה כיצד מתיישבים הדברים עם איסור הכנה.     סוג השיעור ואיכותו 
239   יסוד חיוב התעניות הרב ברוך גיגי  מבואר בגמרא שבזמן של שלום ימי התענית יהיו לששון ולשמחה, בשעת גזרה ישנה חובה להתענות, ואילו בזמן שאין גזרה ואין שלום רצו מתענים רצו אין מתענים. בשיעור זה נברר את ההגדרה המדויקת למצב של שלום ולמצב של גזרה.    סוג השיעור ואיכותו 
240   צום תשעה באב הרב ברוך גיגי  בשיעור זה נדון ביסוד איסור אכילת בשר ושתיית יין בסעודה המפסקת. נפתח בשאלה האם איסור זה נובע מסוג של אנינות הקודמת לאבילות, או שמא מדובר באיסור הכללי הנוגע לזיכרון המקדש. מתוך דיון זה נעסוק אף בשאלת שתיית היין בתשעה באב עצמו (לחולה וכדו'), האם אכן ישנו איסור כזה בנוסף לדין הצום הכללי. בסוף הדברים נעלה הצעה מחודשת הקושרת את הסעודה המפסקת לצביונו של יום תשעה באב.     סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - מועדי השנה שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
241 שיעור 1  אוכל נפש ביום טוב הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
242 שיעור 2  שמחת יום טוב הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
243 שיעור 3  כבוד ועונג יום טוב הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
244 שיעור 4  איסור מלאכה בחול המועד הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
245 שיעור 5  שמחה, כבוד ועונג בחול המועד הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
246 שיעור 6  חייב אדם להקביל פנו רבו ברגל הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
247 שיעור 7  ?? הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
248 שיעור 8  נרות חנוכה הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
249 שיעור 9  ?? הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
250 שיעור 10  ארבע תעניות הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
251 שיעור 11  לימוד הלכות החג לפני החג הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
252 שיעור 12  זכירת יציאת מצרים הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
253 שיעור 13  ?? הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
254 שיעור 14  פותחים בגנות ומסיימים בשבח הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
255 שיעור 15  אכילת מצה הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
256 שיעור 16  אכילת מצה ח"ב הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
257 שיעור 17  הלל בפורים הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
258 שיעור 18  קריאת המגילה לילה ויום הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
259 שיעור 19  משלוח מנות ומתנות לאביונים הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
260 שיעור 20  קרבן פסח הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
261 שיעור 21  הסבה בפסח הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
262 שיעור 22  בדיקת חמץ הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
263 שיעור 23  ספירת העומר בזמן הזה הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
264 שיעור 24  ברכת ספירת העומר הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
265 שיעור 25  ירושלים = מקדש הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
266 שיעור 26  שלושת השבועות הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
267 שיעור 27  שבוע שחל בו תשעה באב הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
268 שיעור 28  ערב תשעה באב ומוצאי תשעה באב הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
269 שיעור 29  תוספת תשעה באב ויום הכיפורים הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
270 שיעור 30  אופיו של תשעה באב הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
271 שיעור 31  ט"ו באב הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 
272 שיעור 32  ראש חודש הרב בנימין תבורי      סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - שו''תים מן המאות ה18-19 שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
273 שיעור 5  הנודע ביהודה הרב בנימין תבורי  הנודע ביהודה הוא מן הנערצים והמשפיעים שבפוסקים בעת החדשה, ובשיעור מוצגות מתשובותיו בנושאים שונים. השמטת השו"ע לדין של שטיפת פניו וידיו ורגליו קודם התפילה. האם לאבל מותר לברך שהחיינו?. היתרו המחודש לגלח בחול המועד באופנים מסוימים. ודיון לגבי הזמן המדויק בו מתחייב נער במצוות.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - הלכה יומית - ברכת שהחיינו שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
274 שיעור 1  שהחיינו על פירות - רשות או חובה הרב יוסף צבי רימון  מקור ברכת שהחיינו הוא בגמרא בערובין. מן הגמרא שם עולה כי ישנו הבדל יסודי בין ברכת שהחיינו במועדים לבין ברכת שהחיינו על פירות וכלים חדשים: הברכה במועדים הינה חובה ואילו ברכת הפירות היא רשות בלבד. הראשונים נחלקו כיצד לפרש קביעה זו, אולם להלכה פסק הרמ"א כפשטות הדברים, שאכן ברכת שהחיינו על דברים חדשים הינה רשות בלבד.    סוג השיעור ואיכותו 

קש"ת - מנהגי רבותינו שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
275 שיעור 6  תפילין חלק ב הרב בנימין תבורי  שיעור זה ממשיך את ענייני תפילין: א. המנהג שלא להניח תפילין בחול המועד - מנהג זה באופן עקרוני הוא מחלוקת אשכנזים (רמ"א) וספרדים בעקבות דברי הב"י שלא להניח תפילין בחוה"מ על פי האמור בזוהר. למעשה, מרבית העולם בארץ ישראל נוהג כיום שלא להניח תפילין, ובחו"ל יש שמניחים. הגרי"ד אף הוא לא הניח, משום שטען שיום טוב מהווה 'מועד' בפני עצמו. אצל הגר"א בבית בריסק נראה שלא הניחו, אם כי ישנן מספר מסורות בדבר. ב. המנהג להתחיל להניח תפילין לילד כחודש חודשיים לפני בר המצווה שלו - באופן עקרוני, אמורים להתחיל לקיים מצוות מהרגע בו 'מבינים' אותם, אלא שמובא ברמ"א שלא להניח תפילין לפני גיל שלוש עשרה. האחרונים מביאים מנהג להניח תפילין כחודשיים לפני בר המצווה, אלא שישנם חילוקי מנהגים בעניין זה. ג. המנהג לחלוץ תפילין (האם לאחר 'ובא לציון' או לאחר 'עלינו לשבח').     סוג השיעור ואיכותו 

קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים) שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
276 שיעור מיוחד  תענית אסתר - תפקיד הנקמה הרב אהרון ליכטנשטיין  השיעור פותח באפשרויות שונות להבנת דברי מגילת אסתר 'נזכרים ונעשים' (האם יש כאן תיאור של שני שלבים שאינם קשורים ביניהם, או שיש ביניהם סדר כרונולוגי), ומפתח את הכיוון שישנה חשיבות לזכירה לפני העשייה בשני מישורים: 1. ניצחון היהודים במגילת אסתר מעורר את התחושה שישנו ערך בנקמה, כפי שאכן מופיע בגמרא בברכות 'גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות'. אלא שכפי שהגמרא שם מבהירה הנקמה גדולה רק כאשר היא בין שמות ה' - רק כאשר היא 'לשם שמיים'. על מנת שלא יווצר מצב שבו הנקמה תיעשה באופן טבעי, יש צורך בזכירה הקודמת לה, זכירה המהווה תשתית לעשייה. 2. פורים כולו, כחג של שכרות ושמחה, מחייב זכירה והתבוננות לפניו - לשם מה אנו שמחים? כיצד אנו חוגגים 'לשם שמיים'?     סוג השיעור ואיכותו 
277 שיעור מיוחד  פסח (הלל בליל פסח) הרב עזרא ביק  השיעור עוסק בשונותו של ההלל בליל פסח משאר קריאות ההלל [קטוע, ללא ברכה, בלילה]– קריאה מול שירה. המשמעות של אמירת שירה, בשונה מלימוד תורה [חזקיהו המלך], והקשרה של השירה בתוך ליל הסדר, כחוויה אישית ועכשווית של יציאת מצרים, והשיר החדש של הגאולה העתידית.    סוג השיעור ואיכותו 
278 עיון תנ"ך - כיצד שאול פגש את דוד (שמואל א' פרקים יג - יז)  רבבה - כיצד שאול פגש את דוד - גישות שונות ללימוד סתירות בנביא דיון בין הרב יעקב מדן, הרב אמנון בזק, הרב ישראל רוזן  הדיון עסק בשתי שאלות במקביל: הסברים שונים לסתירה הקיימת בין תיאור המפגש בין שאול לדוד לאחר הריגת גוליית (בן מי הנער?) לבין תיאור פגישתם פרק קודם לכן (רָאִיתִי בֵּן לְיִשַׁי בֵּית הַלַּחְמִי יֹדֵעַ נַגֵּן וְגִבּוֹר חַיִל וְאִישׁ מִלְחָמָה וּנְבוֹן דָּבָר וְאִישׁ תֹּאַר וַה' עמו). הרב מדן תירץ סתירה זו על ידי סקירת הנביאים השונים שכתבו את ספר שמואל, הרב בזק התייחס לסתירה זו כחלק מסתירות נוספות העוסקות בנושא המלוכה ויישבם על ידי שיטת הבחינות והרב רוזן תירץ את הסתירה על ידי אפיון מדרשי נרחב של המאבק בין דוד לגוליית. במישור אחר, הדיון בשיעור עוסק בשאלת היחס בין הפשט לדרש (האם מטרת המדרש היא לפרש או להעניק משמעות רעיונית, האם יש משמעות לפשט כשלעצמו), ובין פרשנות לריאליה (האם חשוב לדעת מה קרה באמת בסיפור ההיסטורי? האם הדבר אפשרי בכלל?).     סוג השיעור ואיכותו 
279 ימי עיון חנוכה תשע"ב   דעת תורה יאיר הלוי  ההרצאה עסקה בהבהרת שלבים שונים בהתפתחות המושג 'דעת תורה' - החל מהשלב הראשון, החז"לי, המתייחס אל דעת תורה כאל עמדה הלכתית בעלת נימוקים משמעותיים, דרך הבעל שם טוב והגר"א שהרחיבו את משמעות הביטוי 'ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא' ומצאו רמזים מסוגים שונים (באותיות ובפסוקים) להתנהלות היחיד ולקירבת ה' שלו, החפץ חיים שהשתמש בפסוקי התורה כאמצעי לפיתרון בעיות מציאותיות, הרב אלחנן וסרמן שטען שיש דעת תורה רק אצל גדולי הדור וייחס אותה ל'לא תסור', גדולי ישראל בדור שלאחר השואה הרחיבו את קביעתו בהסבריהם כיצד רבני מזרח אירופה לא הורו לעלות לארץ, הרב ש"ך שיצר הנהגה המבוססת על 'איש אחד' וייסד את 'יתד נאמן', והרב אלישיב אצלו דעת תורה הפכה להיות מושג יותר דמוקרטי.     סוג השיעור ואיכותו 
280 ימי עיון חנוכה תשע"ב   הנהגה תורנית ציבורית ידון בין הרב דוד בלוך הרב יצחק לוי ופרופסור יהודה בן מאיר  הדיון עוסק בהצגת שתי עמדות יסוד בנוגע לתפקיד הרבנים ולסמכותם - הרב בלוך תיאר את העמדה החרדית המתונה הגורסת שראוי להתייעץ עם גדולי תורה בגלל שהם נקיים מנגיעות אישיות, שיש חשיבות להנהגה ועל כן חשוב שגדולי התורה יהיו מעורבים בבחירת ההנהגה הפוליטית ושבאופן עקרוני על גדולי התורה להכריע בכל שאלה ערכית גם אם אינה הלכתית. יהודה בן מאיר תיאר את העמדה הליברלית יחסית הטוענת שישנם תחומים בהם איש הציבור בקי בהבנת המציאות ועל כן יכולת ההכרעה היא דווקא בידיו, ושלעתים עולם התורה מביע עמדות בנושאים שאינם הלכתיים שלא בצדק. הרב יצחק לוי התייחס לשאלה מנקודת מבט רחבה - הדיון הזה עצמו נוצר בגלל הגלות הארוכה. הפיתרון הכללי מצוי בשאלה המערכתית - כיצד המדינה מתייעצת עם התורה (למשל - דרך הרבנות הראשית). למעשה, צריכה להיות חוכמה לרב מה לענות ולאיש הציבור מה לא לשאול.     סוג השיעור ואיכותו 
281 ימי עיון חנוכה תשע"ב   רבנות קהילה - תפקיד ומטרות רב שיח עם הרב דב אורון הרב מאיר נהוראי והרב אפרים זיק  רב השיח עסק במספר סוגיות יסוד בחייו של רב קהילה, בארץ ובחול - דרכי התנהלות אל מול הציבור (האם יש קשר חברי ואנושי, האם עדיף להיות זמין או דווקא מרוחק) בשאלת התרומה של הישיבה לחייהם 'המקצועיים' של הדוברים, לשאלת היחס בין הוראה הלכתית לבין הנהגה קהילתית (האם חייבים לומר שאסור להיות בברכה מעורבת, האם יש היגיון להציב טלוויזיה בבית הכנסת על מנת למשוך את האנשים), ושאלת היחס בין החיים המקצועיים לאישיים בתפקיד הרבני.    סוג השיעור ואיכותו 
282 ימי עיון חנוכה תשע"ב   הנהגת הצדיק - בין שמיא לארעא הרב האדמור שרגא זלמנוב  תפקידו של הצדיק כפול - מחד הוא נברא כצינור לגילוי הקב"ה בתוך העולם, ומאידך הוא אחראי לקשר בין הרחוקים לבין אביהם שבשמיים (הקשר כולל משמעות גשמית ומשמעות רוחנית כאחת, בדומה ליוסף הצדיק אשר ברמה העמוקה הקשר שלו לאחים הוא כשמש וכוכבים, וברמה הפשוטה, הגשמית - כאלומות). החסיד, המכיר בעובדה זו, שואף להדבק בצדיק ככל יכולתו. אותם שאינם מודעים לקשר זה, מקבלים מן הצדיק חרף חוסר ידיעתם, אך אינם 'מסייעים' לו במובן הפשוט. צדיק יודע שהוא צדיק כאשר אנשים נדבקים בו, את כוחו הוא שואב גם מהציבור ולא רק מעצמו.     סוג השיעור ואיכותו 
283 קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)  יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל הרב יעקב מדן  השיעור עוסק במצוות שיש עליהם דיון אם הם אחת או שתיים. הקדמה קצרה על הרב עמיטל, שראה את משמעות המצווה. הדיון לגבי כמות המצוות בציצית – תכלת ולבן, כנגד לוחות הברית. תפילין – האם תפילין של יד וראש הם קבלות שונות של מלכות שמיים או שהן דבר אחד. קריאת שמע – קבלת עול מלכות שמיים תמיד, או חלוקה בין קבלה כללית, למצוות ספציפיות.     סוג השיעור ואיכותו 
284 קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)  יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל הרב ברוך גיגי  השיעור עוסק בדין "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום". הקדמה קצרה על הרב עמיטל, שכל הנפגש אתו חש בדרכי הנועם שלו. הדין של דרכי התורה כדרכי נועם, במקומות שונים בש"ס ובפירושים על התורה, כטעם ערכי ומרכזי למצוות שונות. העלאת הדילמות: האם נשתמש בדין זה כעומד בפני עצמו, או ככלל פסיקה בדין [כבדין של בר מצרא], ועד כמה נותן דין זה סמכות יתרה לחכמים.    סוג השיעור ואיכותו 
285 קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)  יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל מושקו והרב שלמה ברין  מושקו – הספד לרב עמיטל. מידותיו הטובות – עין טובה, חבר טוב, שכן טוב, הרואה את הנולד, ובעל לב טוב. תיאור התבטאותה של כל מידה ברב עמיטל ובמעשיו.הרב שלמה ברין – דברי פתיחה – קיום הישיבה בזכותם של ראשיה. הזמנת הרב ליכטנשטיין לדבר.    סוג השיעור ואיכותו 
286 קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)  יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל הרב אהרון ליכטנשטיין  הספד לרב עמיטל. תיאור של אווירת יום הכיפורים שיצר הרב עמיטל באדר, אחרי מלחמת יום הכיפורים. הרב עמיטל כאדם המחבר בין ארץ לשמיים, ובין מים ואש. שילוב של עזות ועדינות. מחפש אלוקים, תפילותיו מעומק לבו. אדם שהאמין בכך שהארץ נתנה לבני אדם, כל עוד הם מברכים, מחפשים את אלוקים בעולם.    סוג השיעור ואיכותו 
287 קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)  יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל הרב משה ליכטנשטיין  השיעור עוסק בתנורו של עכנאי. האמירה "לא בשמיים היא", נמצאת במדרשים המראים איך משה רבנו כביכול לימד את ה' וגרם לו לשנות חלק מהמצוות. המקום שלנו, כמבינים את האמת הארצית, שהיא הנכונה בעולמנו, ולכן רבה בר נחמני הוא המכריע בספק בין ה' למלאכים לגבי צרעת. מקומו של ר' אליעזר, כשואף לאמת האלוקית, ומחלוקתם המתבטאת דרך התנור דווקא – תנור לא אידיאלי, ולא שלם. מהותו של הלא שלם.    סוג השיעור ואיכותו 
288 קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)  יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל רדיו קול חי – ידידיה מאיר  קטע מתוך הספר "והארץ נתן לבני אדם" – על מקומו של הריגוש ביחס ליראה בעבודת ה'. תיאור הספר "באמונתו". תיאור הספר "לעבדך באמת", וקטעים נבחרים מתוכו, המבטאים את דמותו של הרב עמיטל כאדם מתפלל, אכפתי, שנוגע בכל אחד. מקומו של האינטלקט והרצינות בעבודת ה'. השיר "לולי תורתך".    סוג השיעור ואיכותו 
289 קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)  יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל לימוד משניות לזכר הרב עמיטל  הרב ירמי סטויצקי: תמורה - קרבנות היחיד וקרבנות הציבור, ההפרדה בין איש ציבור להיותו יחיד. "חביב אדם שנברא בצלם" –אהבת אדם.אורי עפרן: הדלקת המשואות להודאה על ראש חודש, וקבלת העדים – מנהיגות שמקבלת כל אחד מהעם, ומשתפת את כולם.יקותיאל פוגלמן: "המדיר את חברו שיאכל אצלו", משמעותה של דרך ארץ, הרב עמיטל כאדם חם ואוהב אדם.    סוג השיעור ואיכותו 
290 קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)  יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל פרופסור בנימין איש שלום  השיעור עוסק במדינת ישראל והציונות כיום. הוא פורס את הבעייתיות בימינו: ביהדות התפוצות, יש תופעה של גלובליזציה, וערכיות אומות העולם מטשטשת את ייחודו של עם ישראל. בארץ, החברה הישראלית מפולגת לקבוצות שהחזון שלהם סותר אחת את השנייה. הדרך היחידה להגיע לתיקון היא מעבר משיח ותרני-הסתדרותי, לשיח מהותני, הכולל בתוכו תרגום של הערכים לשפה תרבותית, גם אם חילונית.    סוג השיעור ואיכותו 
291 שיעור מיוחד  מבקשי פניך הרב אהרון ליכטנשטיין  הרב פתח בהוקרת תודה ובתיאור השותפות המיוחדת שלו ושל הרב חיים סבתו בכתיבת הספר, ולאחר מכן נגע בשני נושאים הקשורים לספר, הראשון - היחס אל האמונה במציאות המודרנית שלנו, בה ההוכחות שהיו בעבר כבר אינן מספקות, והשני - היחס לתרבות הכללית, אשר כל מי שמכיר אותה מבפנים אינו יכול לומר עליה שמדובר בשטויות (הרב דרש את הפסוק טוב טעם ודעת למדני, כי במצוותיך האמנתי - איננו מבססים את האמונה על השכל, אך אנו מתפללים לטעום ולהרגיש אותה בשכלנו ובחיינו). בסיום, הרב העיד על עצמו שיש בחייו גרעין ראשוני ביותר של רצון לקרבת ה' ולבקשת פני ה'.     סוג השיעור ואיכותו 
292 שיעור מיוחד  חינוך ומשפחה בעולם המודרני חלק 1 שיחה עם הרב אהרון וד"ר טובה ליכטנשטיין בהנחיית הרב בני לאו  הרב בני לאו הציב בפני הרב והרבנית שלוש שאלות מרכזיות: היחס בין המשפחה לבין עבודת ה' (האם המשפחה מהווה ערך עליון או שעבודת ה' גוברת עליה) היחס לשאלת תכנון המשפחה והיחס לתרומת זרע כפיתרון אפשרי לרווקה מבוגרת המעוניינת בילדים. המשפחה, על פי הרא"ל וד"ר טובה, אינה עומדת במרכז. עבודת ה' של היחיד היא שעומדת במרכז. נושא תכנון משפחה תורגם ע"י הרב בני לשאלה כיצד יש להורות לכתחילה לזוג לנהוג. הרא"ל חילק בין 'בעיות ומצוקות' הכוללת הרבה מאוד מערכות (כולל לימודי האיש או האישה) לבין מצב לכתחילאי בו בני הזוג רואים בילד הפרעה לחייהם המשותפים. ד"ר טובה הדגישה את היותה נצר לדור שבו אנשים לו היו שקועים בעצמם, והתייחסה לשאלה מציר זה. הרב בני העמיד אופוזיציה תוך השענות על דעת הטור אודות 'לא טוב היות האדם לבדו' ונענה בביקורת מפי הרא"ל וד"ר טובה. בשאלה השלישית ד"ר טובה התייחסה לשאלת האחריות, מהזווית הסוציאלית, לגידול הילד, ואילו הרא"ל התייחס לשאלת היחס בין פיתרון אישי לבעיה ציבורית, והבהירה שיש להתלבט האם אין בפיתרון אישי לעתים חוסר רגישות למה שנוצר במישור הציבורי. מאידך, ברור שאין פסול מהותי בפיתרון זה, אין 'לזרוק אותו מכל המדרגות'.     סוג השיעור ואיכותו 
293 שיעור מיוחד  חינוך ומשפחה בעולם המודרני חלק 2 שיחה עם הרב אהרון וד"ר טובה ליכטנשטיין בהנחיית הרב בני לאו  הרב בני לאו הציב בפני הרב והרבנית שלוש שאלות מרכזיות: היחס בין המשפחה לבין עבודת ה' (האם המשפחה מהווה ערך עליון או שעבודת ה' גוברת עליה) היחס לשאלת תכנון המשפחה והיחס לתרומת זרע כפיתרון אפשרי לרווקה מבוגרת המעוניינת בילדים. המשפחה, על פי הרא"ל וד"ר טובה, אינה עומדת במרכז. עבודת ה' של היחיד היא שעומדת במרכז. נושא תכנון משפחה תורגם ע"י הרב בני לשאלה כיצד יש להורות לכתחילה לזוג לנהוג. הרא"ל חילק בין 'בעיות ומצוקות' הכוללת הרבה מאוד מערכות (כולל לימודי האיש או האישה) לבין מצב לכתחילאי בו בני הזוג רואים בילד הפרעה לחייהם המשותפים. ד"ר טובה הדגישה את היותה נצר לדור שבו אנשים לו היו שקועים בעצמם, והתייחסה לשאלה מציר זה. הרב בני העמיד אופוזיציה תוך השענות על דעת הטור אודות 'לא טוב היות האדם לבדו' ונענה בביקורת מפי הרא"ל וד"ר טובה. בשאלה השלישית ד"ר טובה התייחסה לשאלת האחריות, מהזווית הסוציאלית, לגידול הילד, ואילו הרא"ל התייחס לשאלת היחס בין פיתרון אישי לבעיה ציבורית, והבהירה שיש להתלבט האם אין בפיתרון אישי לעתים חוסר רגישות למה שנוצר במישור הציבורי. מאידך, ברור שאין פסול מהותי בפיתרון זה, אין 'לזרוק אותו מכל המדרגות'.     סוג השיעור ואיכותו 
294 שיעור מיוחד  חינוך ומשפחה בעולם המודרני חלק 3 שיחה עם הרב אהרון וד"ר טובה ליכטנשטיין בהנחיית הרב בני לאו  הרב בני לאו הציב בפני הרב והרבנית שלוש שאלות מרכזיות: היחס בין המשפחה לבין עבודת ה' (האם המשפחה מהווה ערך עליון או שעבודת ה' גוברת עליה) היחס לשאלת תכנון המשפחה והיחס לתרומת זרע כפיתרון אפשרי לרווקה מבוגרת המעוניינת בילדים. המשפחה, על פי הרא"ל וד"ר טובה, אינה עומדת במרכז. עבודת ה' של היחיד היא שעומדת במרכז. נושא תכנון משפחה תורגם ע"י הרב בני לשאלה כיצד יש להורות לכתחילה לזוג לנהוג. הרא"ל חילק בין 'בעיות ומצוקות' הכוללת הרבה מאוד מערכות (כולל לימודי האיש או האישה) לבין מצב לכתחילאי בו בני הזוג רואים בילד הפרעה לחייהם המשותפים. ד"ר טובה הדגישה את היותה נצר לדור שבו אנשים לו היו שקועים בעצמם, והתייחסה לשאלה מציר זה. הרב בני העמיד אופוזיציה תוך השענות על דעת הטור אודות 'לא טוב היות האדם לבדו' ונענה בביקורת מפי הרא"ל וד"ר טובה. בשאלה השלישית ד"ר טובה התייחסה לשאלת האחריות, מהזווית הסוציאלית, לגידול הילד, ואילו הרא"ל התייחס לשאלת היחס בין פיתרון אישי לבעיה ציבורית, והבהירה שיש להתלבט האם אין בפיתרון אישי לעתים חוסר רגישות למה שנוצר במישור הציבורי. מאידך, ברור שאין פסול מהותי בפיתרון זה, אין 'לזרוק אותו מכל המדרגות'.     סוג השיעור ואיכותו 
295 שיעור מיוחד - ימי עיון רבבה  אתגרי מנהיגות הרב משה ליכטנשטיין  כאשר עוסקים בנושאי מנהיגות יש לשים לב לא רק להשפעת המנהיג על מונהגיו (לטוב או לרע) אלא גם לעצם האישיות של המנהיג כ'איש אשר רוח בו', כמיצוי גבוה יותר של הפוטנציאל האנושי. זווית מבט נוספת היא לשים לב ליחס בין המימוש העצמי באישיותו של המנהיג לבין העובדה ש'ליבו הוא לב כל ישראל'.     סוג השיעור ואיכותו 
296 שיעורים מיוחדים   אזכרה לרב עמיטל - מחויבות או התחברות הרב הלל רחמני  הרב עמיטל הרבה לעסוק בשאלת היחס בין מחויבות להתחברות. בתחילה שלל את התופעה של ההתחברות משום שראה בי בעיה דתית עמוקה, ולבסוף קיבל אותה בהבנה יחסית משום שראה את המציאות באופן אחר (ההתחברות מבוססת על המחויבות) . יחס כפול זה הוגדר כפער בין 'אין עוד מלבדו' ל'לית מחשבא תפיסא ביה כלל' , וכן בנימוקי המצדדים במתן טעמים למצוות לאלו השוללים זאת. עוצמתו החינוכית של הרב עמיטל הייתה בחיפוש האיזון.     סוג השיעור ואיכותו 
297 שיעורים מיוחדים   שלושים שנה להעלמותו של זכריה באומל הרב משה ליכטנשטיין, אל"מ בנצי גרובר  הרב משה תיאר את החוויות של חבריו של זכריה באומל ואת זכרונותיהם ממנו (התייחס לדברי הרמב"ן על איוב - שבניו נעדרו, ולפרשיית יעקב ויוסף). בנצי גרובר, תיאר את הקרב בסולטן יעקב, בו לחם כמפקד, את אישיותו של זכריה, את הצורך לקבל מחדש בכל פעם את ההתחייבויות והנדרים שנגרמו עקב העלמו - לפעול למענו ולהמשיך את דרכו.     סוג השיעור ואיכותו 
298 שיעורים מיוחדים   שלושים שנה להעלמותו של זכריה באומל הרב אהרן ליכטנשטיין , גברת באומל  הרב אהרון ליכטנשטיין תיאר את הדיכוטומיה בין העם אשר עמד למרגלות הר סיני, לבין משה אשר נכנס לתוך הערפל. גברת באומל סיפרה את סיפורה, סיפור המאבק על חיפוש המידע בשגרירות ארה"ב, מול ממשלת ישראל, מול העיתונות וממשלות אחרות ברחבי העולם (תוך אזכור של הרב סולובייצ'יק משיקגו). בציר הסיפור היא הזכירה את האבחנה בין אמירת תהילים על ידי דוד הנלחם, לבין בין ספר קהלת - שמחפש את המשמעות במאורעות האבסורדיים למרות תקופת השלום שהייתה בזמנו ומגיב נכון לנתבע ממנו בכל עת (זמן ועת לכל חפץ).     סוג השיעור ואיכותו 
299 שיעורים מיוחדים   אזכרה לרב עמיטל - מחויבות או התחברות הרב הלל רחמני  הרב עמיטל הרבה לעסוק בשאלת היחס בין מחויבות להתחברות. בתחילה שלל את התופעה של ההתחברות משום שראה בי בעיה דתית עמוקה, ולבסוף קיבל אותה בהבנה יחסית משום שראה את המציאות באופן אחר (ההתחברות מבוססת על המחויבות) . יחס כפול זה הוגדר כפער בין 'אין עוד מלבדו' ל'ל    סוג השיעור ואיכותו 
300 שיעורים מיוחדים   מגילת אסתר פרק י הרב יונתן גרוסמן  השיעור נערך לכבוד הוצאת הספר אסתר מגילת סתרים, עסק בפרק האחרון של המגילה. בשיעור הובלטה הקריאה האירונית של המגילה שנוסחה בפי חז"ל אכתי עבדי אחשווראש אנן. סיום המגילה בסיפורו המס יכול להראות על ההקשר הפרסי של המגילה מבחינה היסטורית, אך סביר שמראה על זילות סיפור היהודית בהקשר הרחב. ההקבלה בין גידול המלך את המן לגדולת מרדכי, על רקע פרשית יוסף ופרעה ועל רקע תהילים פרק קכב העוסק בשלטון בית דוד בירושלים מעצימים את האירוניה - המגילה נסתיימה, אך הסיפור אינו פתור. איש אינו יודע מה יהיה בפרק הבא.     סוג השיעור ואיכותו 
301 שיעורים מיוחדים   במקום שאין? הרהורים על עשיית משפט בימינו, חזון ומציאות הרב אהרון ליכטנשטיין  השיעור עוסק בזקנה בימינו. השינויים שעברו במעמד הזקנים בימינו, ותהליכים המתרחשים בעת מעבר לגור בבית הילדים. ההבדלים בין אדם צעיר למבוגר ביחס לעבודת ה'. בנוסף השיעור דן גישות שונות לדרך החיים והיחס לעולם הזה. אקטיביות ופסיביות בעבודת ה'.    סוג השיעור ואיכותו 
302 שיעורים מיוחדים   חושן משפט" למערכת המשפט שיעור הרב משה ליכטנשטין  משמעות הלימוד על שילוב מערכות משפט שונות. דברים לזכרה של ריבה קושיצקי    סוג השיעור ואיכותו 
303 שיעורים מיוחדים   חושן משפט" למערכת המשפט שיעור השופט נועם סולברג  הצגת המחלוקת לגבי מיקום המשפט העברי בתוך המשפט המדיני – חילון הקודש או קידוש החול. דרך חלופית של שימוש במשפט העברי מנקודת מבט תועלתנית, ודוגמאות לשימוש זה.    סוג השיעור ואיכותו 
304 שיעורים מיוחדים   דינא דמלכותא דינא הרב פרופסור רון קליינמן  השיעור עוסק בהכלת דיני המדינה, כאשר הם הסכמיים, ובדיני ממונות בלבד, לתוך מערכת הפסיקה ההלכתית, על סמך הפסקים "דינא דמלכותא דינא", ו"מנהג המדינה". השיעור פורס דוגמאות שונות בהם השתמשו ולא השתמשו במשפט המדינה בדין התורה, הטעמים לשימוש, והשאלות העולות מכך.    סוג השיעור ואיכותו 
305 שיעורים מיוחדים   צדק וסדר בדין התורה ומשפט המדינה הרב עידו רכניץ  השיעור עוסק בהבדלים המהותיים שבין דין התורה למשפט המדינה, דין התורה שואף לצדק, ומשפט המדינה לסדר. המקומות בהם דין התורה ילך על פי דיני המדינה או לא, והטעמים לזה, בהתאמה להשקפת הצדק.     סוג השיעור ואיכותו 
306 שיעורים מיוחדים   ושפטו את העם משפט צדק היחס בין משפט וצדק - הרב יעקב אריאל  השיעור עוסק בשינויים במשפט העברי ביחס למשפט הגוים. יש מקום לשינוי המשפט שלנו בעקבות שינויים במשפט הגויים, כאשר התקנות החדשות הם בהתאם לרוח התורה והמוסר, לפנים משורת הדין. דוגמאות למקרים כאלה.    סוג השיעור ואיכותו 
307 שיעורים מיוחדים   השיבה שופטינו, חידוש הסמיכה הרב משה ליכטנשטין  השיעור עוסק בחידוש הסמיכה. שיטת הרמב"ם לגבי חידוש הסמיכה, והמחלוקות בראשונים ובאחרונים בהבנת שיטה זו. ניסיון חידוש הסמיכה על ידי חכמי צפת, והסיבות על פי שיטת הרמב"ם למחלוקת ביניהם לבין חכמי ירושלים.    סוג השיעור ואיכותו 
308 שיעורים מיוחדים   "דין תורה" האמנם? האם וכיצד מיושם "חושן משפט" בבתי הדין  הרב דוד בס, הרב שלמה לוי, הרב ברוך גיגי  מקומו ומעמדו של חושן משפט בימינו, והבשורה שלו למשפט האזרחי. השינויים שעל דין התורה לעשות על מנת להתאים לימינו [דינא דמלכותא דינא, תקנות]. מקרים בהם ראוי לפנות לבית המשפט האזרחי.    סוג השיעור ואיכותו 
309 שיעורים מיוחדים   האם יש שופטים בירושלים דיון בין הרב יעקב מדן ד"ר אביעד הכהן והרב ??  הרב מדן: הבעיה המרכזית בבית המשפט העליון היא שאין בו יראת פסק. עניין זה הוא שורש הבעיה. הרב הדגים זאת דרך מספר שופטים דתיים שנהגו באופן הפוך (פיתרון שהיה מבצע: נגד המהפכה החוקתית, בית משפט לחוקה, שיטה חדשה למינוי שופטים). ד"ר אביעד הכהן: הבעיה המרכזית שלנו היא הניכור שקיים בין חלקים בציבור הדתי והחרדי לבין מערכת המשפט (הביא דוגמאות מהעיתונות החרדית) ניכור זה קשור לאי קבלת הממסד המשפטי הישראלי, זאת בלא קשר לאישיותם של השופטים הדתיים הרב אבי גיסר: הבעיה המרכזית שלנו הוא בעצם המערכת הכפולה בה יש מערכת משפט שאינה דתית במקביל לזו הדתית. עלינו לקבל את המשפטנים היהודים כחלק מסמכותה של המדינה (פיתרון שהיה מבצע: הנגשת המשפט וקיצור זמן ההכרעה, ייתכן על ידי עמותות; שימוש בדיינים כיועצי תוכן במערכת המשפט)    סוג השיעור ואיכותו 
310 שיעורים מיוחדים   שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - שיטתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף בענייני רפואה הרב ד"ר מרדכי הלפרין  השיעור עוסק במספר נושאים רפואיים בהם הרב עובדיה ידע מתי לכתוב פסק, מתי לומר ומתי לשתוק. עיקר הנושאים: תרומת ביצית, הקפאת זרע ותרומת זרע, מוות מוחי והשתלת איברים. בשיעור נידונו דעות הפוסקים בני זמננו בנושאים אלה בדגש על פסיקתו של הרב עובדיה.     סוג השיעור ואיכותו 
311 שיעורים מיוחדים   שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - מזרחיות בסימן קריאה ד"ר ניסים ליאון  השיעור עסק בהשפעת הרב עובדיה על הזהות המזרחית מחד, ועל התגובה של הציבוריות לבניית זהות זו, מאידך. ד"ר ניסים הבהיר כי אצל הרב עובדיה לא ניתן לדבר על הפרדה בין פוליטיקה לדת, זאת בשל המסורת המזרחית בכללותה. בסיום השיעור, ד"ר ניסים הבהיר כיצד הבשילו התנאים שאפשרו לרב עובדיה ליצור 'כוח היתוך' מזרחי.     סוג השיעור ואיכותו 
312 שיעורים מיוחדים   שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - להחזיר עטרה ליושנה הרב בנימין לאו   בשיעור מתוארת התפתחותו של הרב עובדיה בשני צירים מקבילים: עמידתו, מילדות, כנגד מנהגי עדות המזרח במטרה לאחדם תחת מרן הבית יוסף, ועמידתו כדיין וכרב במדינת ישראל כנגד ההגמוניה ההלכתית האשכנזית מתוך תפיסה של 'איש על מחנהו ואיש על דגלו'.     סוג השיעור ואיכותו 
313 שיעורים מיוחדים   שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - תרומתו של הרב עובדיה לציבוריות הישראלית הרב יעקב מדן   בשיחת הפתיחה לימי עיון, הרב מדן תאר כיצד הרב עובדיה עמד אל מול ההגמוניה האשכנזית בעולם התורה על נטייתה להחמיר ולשמר קהילה סגורה של שומרי הלכה, וידע להכריע הכרעות ולהתמודד כאחד הגאונים בסוגיות המחברות בין התורה לבין המציאות המודרנית.     סוג השיעור ואיכותו 
314 שיעורים מיוחדים   שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - שיטות לימוד אליבא דהלכתא או עיון למדני? רב שיח - דרכי הלימוד שמעתא אליבא דהלכתא או דרך העיון הלמדני, הרב משה ליכטנשטיין, ראש הישיבה, הרב דניאל גודיס הלוי, ראש כולל בבית המדרש 'יחווה דעת' בירושלים, מנחה: הרב אמנון בזק   רא"ל - הדיון צריך להתמקד לא רק בסגנון הטכני אלא גם במטרת הלימוד: כמטרה עצמאית או לשם עשייה. הרב גורדיס: הרב גורדיס הדגיש את הביסוס ההלכתי להכרעה ללכת אחר הבית יוסף, ולהכרעת הבית יוסף ללכת אחרי הרא"ש הרי"ף והרמב"ם, והדגים את לימודו העיוני של הרב עובדיה דרך מספר סוגיות מחד ואף את הדגשתו על הצורך בבקיאות נרחבת מאידך, ואף חילק בסדרי הלימוד. הרב משה: הרב קבע שהוויכוח הוא עתיק יומין (תוס' אל מול הרי"ף והריטב"א), ולמעשה קשור לשתי תפיסות אידאיות שונות: התורה בשביל ישראל או ישראל בשביל התורה. הרב משה אפיין שלעתים החידושים העיוניים יוצרים פריצת דרך הלכתית (בעלי התוס' כמשל), מה גם שיש להבחין בין פסיקה מתוך ספר, הנוטה להחמיר לפסיקה מציאותית.     סוג השיעור ואיכותו 
315 שיעורים מיוחדים   שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - שיטתו של הרב עובדיה בענייני ממזרות הרב שלמה עמאר   בפתח השיעור, הרב תיאר את סמכותו ההלכתית ויראת ההוראה של הרב עובדיה. בהמשכו הוא תיאר את התלבטותו והתייעצותו עם הרב עובדיה בנוגע לדיון בהתרת ממזרות. עיקר הדיון היה סביב הדרכים להשתמש בעדותם של גויים, אמינותם, והאופן בו ניתן להגדיר מהימנות של גורמים רשמיים של ממשל או מדינה אל מול אמינותם של עדויות פרטיות.    סוג השיעור ואיכותו 
316 שיעורים מיוחדים   שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - כוח דהיתרא, עקרונות יסוד בשיטתו ההלכתית של הרב עובדיה הרב שלמה לוי   השיעור עוסק בהצגת ארבע עקרונות עליהם מושתת פסיקתו של הרב עובדיה מפרספקטיבה רחבה יותר: הפסיקה כר' יוסף קארו (דיון על הסתמכותו על המושג 'מרא דאתרא'), ספק ספיקא (הליכתו בתר פסק הרמב"ם, בשונה מהש"ף ומכף החיים), הסתמכות על המנהג (ביטול היחס החיובי למנהגים), והליכה אחר עקרון הפסיקה של ר' יוסף קארו (פסיקה מכללים על בסיס סמכות הפוסקים ולא בתר סברא), והגדרתו את כוח דהיתרא עדיף. .     סוג השיעור ואיכותו 
317 שיעורים מיוחדים   גבורות לרב אהרון ליכטנשטיין - לימוד תורה אסתי רוזנברג  השיעור עוסק בהגדרתה הייחודית של מצוות לימוד תורה בראשונים; יש מן הראשונים שהתייחסו לחובה ללמוד ולחובה ללמד כשתי מצוות, אך לכל הפחות מהרמב"ם נראה שאופי חובת הלימוד העצמי מותנה בצורך להעביר את המסורת הלאה, ולא על מנת להגיע לחוויה רוחנית. (בסיום השיעור חובת הלימוד הוקבלה לחובת זיכרון מעמד הר סיני ויציאת מצרים).    סוג השיעור ואיכותו 
318 שיעורים מיוחדים   גבורות לרב אהרון ליכטנשטיין - מקורותיה של מצוות הצדקה שי ליכטנשטיין  השיעור עוסק במקורותיה של מצוות הצדקה. הרמב"ם סבור שמקורה בפסוק ב'וכי ימוך אחיך'. בשיעור מתוארת מחלוקת הראשונים בשאלה האם ישנו קשר בין מצוות הצדקה לבין ארץ ישראל, ואפיון העיוות הבסיסי הקיים אצל העני - 'עבדי הם ולא עבדים לעבדים'.     סוג השיעור ואיכותו 
319 שיעורים מיוחדים   גבורות לרב אהרון ליכטנשטיין - היחס בין תורה לגמילות חסד טוני מיטלמן  השיעור עסק ביחס בין תלמוד תורה לגמילות חסד: במסכת פאה מובאות דברים שאין להם שיעור, וביניהם גמילות חסד. בשיעור נידונו הנימוקים התשתיתיים היסודיים לגמילות חסדים המובאים בראשונים: הליכה בדרכי ה' (והלכת בדרכיו), אהבת הבריות (רמב"ם). בשיעור הודגש ההבדל בין הגדרת 'אין להם שיעור' כמצב בו יש הגדרת מינימום אלא שהיא ניתנת להרחבה אינסופית, לבין 'אין להם שיעור' כמתייחס לרף המקסימום.     סוג השיעור ואיכותו 
320 שיעורים מיוחדים   גבורות לרב אהרון ליכטנשטיין - מקורות הביטוי ארץ חמדה טובה ורחבה הרב מאיר ליכטנשטיין  השיעור עסק במקורותיו של הביטוי המופיע בברכת המזון 'ארץ חמדה טובה ורחבה'. בשיעור הודגם כיצד השימוש בלשון המקרא במטבע הברכות אינו עניין אסתטי בלבד אלא טעון משמעות רעיונית. שורשיו של ביטוי זה מצויים בהקבלה בין התאוות חווה לעץ הדעת להתאוות משה לארץ ישראל והמשמעות של חיים של הנאה לפני ה'. בסיום השיעור הודגשה ייחודה של עליית ארצות הברית לישראל.     סוג השיעור ואיכותו 

קש"ת - שלשלת ההלכה שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
321 שלשלת ההלכה  שיעור 6 – אנשי כנסת הגדולה – חלק 5 הרב יעקב מדן   השיעור עוסק בשני חגים שאנשי כנסת הגדולה התערבו בתקנתם – פורים וראש השנה. יום טוב שני של ראש השנה, וכן כל מבנהו של החג כיוצאים מתוך מעמד האמנה בראש השנה בימי עזרא ונחמיה. מעמדו של חג הפורים, [לא כיום טוב, מועד משתנה, ועל פי ערים מוקפות מימי יהושע], כדרך לשמור על מעמדה של ארץ ישראל.    סוג השיעור ואיכותו 

לחיפוש נוסף: