לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:

זמני השבת:
    הד"נ: 
    יציאה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה

 

לחיפוש נוסף:

נמצאו 2872 תוצאות.

יוםיום עיונים בספר שופטים

# כותרתהמחברתקציר
1   חברון ודביר והמעבר לתקופת השופטיםגרסת html נריה קליין  ישנן זיקות בין סיפור עתניאל ועכסה לסיפור יצחק ורבקה. שני הסיפורים מהווים נקודת מעבר: יצחק ורבקה מחליפים את אברהם ושרה, ועתניאל ראשון השופטים מחליף את כלב המייצג את באי הארץ. 
2   בין הורשה לאי הורשה ביהודה ובנימיןגרסת html נריה קליין  פרק א' מדגיש את ההבדל בין שבט יהודה, שכובש את רוב חלקו, לבין שאר השבטים שאצלם המצב בעייתי יותר. 
3   בין שילוח העיר באש לשילוח האיש לעיר – בית יוסף בבית אלגרסת html נריה קליין  ישנה ביקורת על שבט בנימין, על כך שהם משלחים את המרגל ואת משפחתו בניגוד לציווי להרוג כל נשמה. 

יוםיום עיון ב'נפש החים'

# כותרתהמחברתקציר
4   ההתקשרות באין סוף והכרתגרסת html הרב משה כהן  בעיון זה נעסוק בהתקשרות לקב"ה או ח"ו להתרחקות מתחת כנפי השכינה ועל כך שיש מציאות של תשובה בעולם. 
5   כוונות בתפילהגרסת html הרב משה כהן  בעיון זה נעסוק בכוונות אותם צריך אדם לכוון בזמן התפילה ומה הדרישה בציווי התורה 'בכל לבבכם'. 

יוםיום עיונים בספר שופטים

# כותרתהמחברתקציר
6   פרעה "אשר לא ידע את יוסף" והדור "אשר לא ידעו את ה'גרסת html נריה קליין  הקבלה בין פרק ב' לסיום ספר בראשית ופתיחת ספר שמות מלמדת כי בני ישראל כפויי טובה כלפי ה' בדיוק כפי שפרעה היה כלפי יוסף. 

יוםיום עיון ב'נפש החים'

# כותרתהמחברתקציר
7   פעולת הדיבור בתפילהגרסת html הרב משה כהן  בעיון זה נדגיש את חשיבות נוסח ומטבע התפילה שתיקנו חכמים. 

יוםיום עיונים בספר שופטים

# כותרתהמחברתקציר
8   כפיות הטובה וגמולה (א)גרסת html נריה קליין  פרק ב' מדגיש את פן כפיות הטובה שבעובודה זרה. 
9   עגלון כקרבןגרסת html נריה קליין  ישנה הקבלה גם בין עבודת הקרבנות לשחיטתו של עגלון. הפיכתו של עגלון מאל לקרבן מדגישה כי כוחו לא היה עצמאי, והצלחתו לשעבד את ישראל נבעה רק מהעונש שה' גזר עליהם. 
10   האיש הנביא כנקודת מפנהגרסת html נריה קליין  בניגוד לסיפורי השופטים הקודמים, סיפור גדעון פותח בדיון על חטאי ישראו, בו אומר ה' שלא יושיע אותם כל עוד הם עובדים אלוהים אחרים. 
11   צמד אותות הגיזהגרסת html נריה קליין  אנשי עופרה מושווים לאנשי סדום, ולכן בקשת האותות של גדעון נעשית בלשונו של אברהם על אנשי סדום. בסדום לא היו עשרה צדיקים, אל בעופרה ישנם עשרת עבדי גדעון שעוזרים לו במשימתו, ולכן עופרה ניצלת. 
12   הריב עם איש אפריםגרסת html נריה קליין  בתשובתו לאנשי אפרים מגדיל גדעון את מעשיהם יותר מאשר את מעשהו שלו, שנעשה על ידי ה'. בנוסף, הוא שם את שמו על הקרב הראשון, במקום את שם ה'. בכך ובדברים נוספים הוא מאפשר את הראייה כי לא ה' הוא האחראי על הישועה. 

יוםיום עיון ב'נפש החים'

# כותרתהמחברתקציר
13   מהי תורה לשמה?גרסת html הרב משה כהן  לימוד תורה לשמה (א)- הצגת העמד החסידית של דביקות בה' והבעיתיות שבה. 

יוםיום עיונים בספר שופטים

# כותרתהמחברתקציר
14   שלילת המלוכה ושלילת השללגרסת html נריה קליין  גדעון אמנם שולל את מיויו למלך, אך הוא איננו מדגיש כי ה' הוא האחראי לתשועה. הוא אף נוהג במנהגי מלכות בבקשת השלל מאת ישראל, בנשיאת נשים רבות, ובפרט אישה נוכריה משכם. 

יוםיום עיון ב'נפש החים'

# כותרתהמחברתקציר
15   דביקות בה' או בתורהגרסת html הרב משה כהן  בעת הלימוד יש להפנים את העובדה שהדביקות בתורה איננה בעלת ערך נמוך מהדביקות בקב"ה באופנים אחרים. 

יוםיום עיונים בספר שופטים

# כותרתהמחברתקציר
16   ההקדמות לסיפור אבימלךגרסת html נריה קליין   
17   חיסול בית ירובעלגרסת html נריה קליין  שמו של הבעל בולט בתחילת סיפור אבימלך, והדבר מדגיש את העימות בין הבעל וה'. עובדי הבעל מנצחים במאבק זה ומחסלים את בית גדעון 
18   משל יותםגרסת html נריה קליין  האטד איננו אבימלך, אלא בית ירובעל, לו הוצעה מלוכה בפרקים הקודמים. אבימלך מולך כחלק מבית ירובעל, אך הוא גם משמידו של בית ירובעל, ולכן האש פוגעת גם בו. 
19   תפקידו של געל בסיפור אבימלךגרסת html נריה קליין  געל מגלגל את כל העלילה, אך מאידך הוא עצמו לא נמצא במרכז האירועים - שכם נחרבת אחרי שהוא מגורש, והוא עצמו ניצל. כל מי שהיה מעורב בחיסול בית ירובעל מת, וגעל שלא היה קשור לעניין - ניצל. דבר זה מראה כי ה' הוא שמגלגל את העניין. 
20   מידה כנגד מידה בסיפור אבימלךגרסת html נריה קליין  מספר רמזים ספרותיים מבליטים כי קללת יותם התגשמה במלחמה בין אבימלך ובעלי שכם. 

פרשה בראשית

# כותרתהמחברתקציר
21 פרשת בראשית  למך אבי נח לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  כיצד ידע למך שבנו עתיד לנחם את העולם? ייתכן שהתשובה לכך נעוצה בהקבלה שבין נח למשה, או אולי בתקוותו של למך לכפרת קללתו של האדם הראשון. עוד ייתכן, שיש להשוות בין למך אבי נח לבין למך בן-בנו של קין: זה - אחד מ"בני האלוהים", בני דור המבול, שבעוונם נשחתה הארץ; וזה - אבי האחד ששרד, המבטא תקווה ובקשה לנחמה מאת הקב"ה. 
22 פרשת נח  החטא ועונשו בסיפור על בבל ומגדלה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  סיפור מגדל בבל ודור הפלגה נראה כסיפור על חטא ועונשו. אולם מה טיבו של חטא זה, והיכן בדיוק הוא מתואר בסיפור? עיון בשיטות השונות, ובהצעת הסבר המתבססת על הרקע התרבותי -היסטורי של אותה תקופה. 
23 פרשת נח  שרידה ותחייה - על צדקותו של נח לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  נח מתחיל כצדיק תמים, אך מסיים את חייו שיכור ומושפל. כיצד מתרחשת טרגדיה כזאת? הקבלה בין נח בסיפור השמדת העולם במבול לבין אברהם ולוט בסיפור השמדת סדום, מגלה כי כשלונו של נח נעוץ בכך שהוא לא דאג לזולתו ולא ניסה לעזור לסביבתו, בניגוד משווע לאברהם, שניסה לעזור אפילו לאנשי סדום החטאים. 
24 פרשת לך-לך  כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מדוע בחר ה' באברם? המדרש מספר שני הסברים המשיבים על שאלה זו. סיפור הנפילה לכבשן האש מקביל לסיפורם של חנניה, מישאל ועזריה; וסיפור ניתוץ הפסילים מקביל לסיפורו של גדעון הנותץ את פסילי אביו. עיון בשתי ההקבלות הללו עשוי ללמדנו על הקבלה רחבה בין אברהם לבין גדעון, ועל חטאם של נמרוד ושל אנשי דור הפלגה (שיבוא על תיקונו באחרית הימים, ב"שירת הכרם" של ירמיהו). 
25 פרשת לך-לך  אברהם אבינו - ראשית של אמונה ותורה לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  המגמה הבולטת בתיאור אברהם אבינו בספר בראשית היא להציג אותו בפותח דרך חדשה, המנותק מהעולם הקודם אך מנסה להתחבר אליו כדי לקרבו לאמונה, לתורה וליראת ה'. 
26 פרשת וירא  דרך ה' ודרך הצדקה והמשפט לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מהו היחס בין האמונה לבין החסד בעולמו הרוחני של אברהם אבינו? המאמר בוחן את סיפור ברית המילה, את הכנסת האורחים של המלאכים, את הויכוח עם הקב"ה בעניין סדום, את עקדת יצחק ואת מצוַת ידיעת ה' כדי לתת מענה לשאלה זו. 
27 פרשת וירא  הצלת לוט מסדום לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  בקריאה פשוטה נראה שהמלאכים המגיעים לסדום ממלאים שני תפקידים: הצלת לוט והחרבת העיר. למעשה, יש להם תפקיד ראשוני יותר: בחינת ובדיקת העיר, אם יימצאו בה עשרה צדיקים אם לאו. זוהי הסיבה לכך שהם מסרבים בתחילה להתארח אצל לוט: וכי כיצד יוכלו לבחון את העיר ואת מספר הצדיקים שבה מתוך ביתו של לוט?! אמנם, אנשי העיר דאגו, באופן אירוני, ללמד את המלאכים על תרבות העיר גם בהיותם בביתו של לוט. מעתה, מדוע ניצל לוט? הלא ה' אמר לאברהם שאם לא יימצאו עשרה צדיקים בתוך העיר - תיחרב כל העיר?  
28 פרשת וירא  הנביא המתפלל לגרסת Word הרבנית שרון רימון  מה בדיוק מגלה ה' לאברהם לפני הפיכת סדום? למה ה' מגלה זאת לאברהם? האם ה' מגלה לו שהוא עומד להפוך את סדום, או שמא הוא רק מודיע לו על המשפט של סדום? מה תפקידו של הנביא? כיצד זה בא לידי ביטוי בתפילותיהם של משה ושל ירמיהו? 
29 פרשת וירא  אברהם והמלאכים לגרסת Word הרב אמנון בזק  "וירא אליו ה'" – היראות זו, מה טיבה? מה היחס בינה לבין התגלות המלאכים לאברהם? נעמוד על גישתו הייחודית של רשב"ם בביאור פרשה זו ועל הקשר בין שני תכני ההתגלות: ההבטחה על הולדת הבן וההודעה על כילוי סדום. 
30 פרשת חיי-שרה  מעמדו של ישמעאל לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  נראה, כי בצד בחירת יצחק לממשיכו של אברהם אביו, יש בכל זאת מעמד מיוחד לישמעאל. מהו מעמד מיוחד זה, ובזכות מה הוא זכה בו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההשוואה בין גירוש הגר לבין בריחתה. 
31 פרשת חיי-שרה  מעמדו של ישמעאל לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  נראה, כי בצד בחירת יצחק כממשיכו של אברהם אביו, ישנו בכל זאת מעמד מיוחד לישמעאל. מהו מעמד מיוחד זה ובזכות מה הוא זכה בו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההשוואה בין גירוש הגר לבין בריחתה. 
32 פרשת חיי-שרה  יפה שתיקתן של עבדי אבות לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  אחד הכלים הספרותיים המקובלים הוא שימוש בכינויים שונים לאדם במקום בשמו. על ידי השינויים בכינוי ניתן ללמוד על השינויים ביחס לאותו אדם. בפרשתנו, משתמשת התורה בכלי זה ביחס לעבד אברהם. מה ניתן ללמוד מכך על העבד ועל שתיקתו בבית רבקה? 
33 פרשת חיי-שרה  קבורת שרה במערת המכפלה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מה התרחש בדיון בין אברהם לבין בני חת? מי מכר בסופו של דבר את המערה - עפרון או בני חת? ובשביל מה בכלל נכתבו כל חילופי הדברים בנוגע למכירה? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המציאות של אותם ימים, ועל רקע ההקבלות והמילים המנחות בסיפור מכירת המערה ובסיפור מותו של אברהם. 
34 פרשת חיי-שרה  מצוותן של אבות ושיחתן של עבדי אבות לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
35 פרשת חיי-שרה  סיפור קניין אחוזת הקבר לגרסת Word הרב יהודה ראק  על פי שיטתו של הרב ברויאר השיעור מציג 2 רבדים בסיפור קניית הקבר לשרה. הרובד הראשון מתאר קניה של קבר עבור שרה ואילו הרובד השני מתאר קניה של שטח בארץ ישראל על מנת שיהיה שטח זה קניין מדור לדור 
36 פרשת חיי-שרה  דמותה של רבקה לגרסת Word הרב אמנון בזק  פרשתנו מאריכה לתאר את דמותה של רבקה אמנו. נעיין בסיפור המפגש בין עבד אברהם ובין רבקה, נעמוד על ההקבלות שהוא מקביל בינה ובין אברהם אבינו, ומתוך כך נעמיק את היכרותנו עם אישיותה המיוחדת. 
37 פרשת תולדות  אברהם הוליד את יצחק לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  נראה שמעשיו של יצחק אבינו דומים מאוד למעשיו של אביו אברהם. עיון מדוקדק יותר, בעיקר בפרשת היחסים של אברהם ויצחק עם אבימלך, מראה שיצחק בעצם מכריע בשאלות מוסריות שנותרו פתוחות מימי אברהם. 
38 פרשת תולדות  ברכת יצחק לגרסת Word הרב יהודה ראק  השיעור מציג 2 רבדים בגנבת הברכות על ידי יעקב. הרובד הראשון הוא פעולתה של רבקה כמיישמת התוכנית הא-לוקית. הרובד השני הוא פעולתו של יעקב שהיא בבחינת גניבה ועליה הוא נענש בעתיד 
39 פרשת ויצא  יעקב כאברהם לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  עזיבת יעקב את הארץ מעלה תמיהה גדולה, ודאי על רקע האיסור ליצחק. המאמר מקביל בין קורות יעקב לבין קורות אברהם, הן הקבלה תוכנית והן הקבלה ספרותית. יעקב נדרש לבנות מחדש את עם ישראל לאחר משבר דחייתו של עשו, שהיה ממש בנו של יצחק. 
40 פרשת ויצא  נדרו של יעקב לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  יש להניח, שאם ה' הבטיח משהו - הוא יקיים. מדוע, אם כן, נשבע יעקב אבינו לעבוד את ה' רק אם יקיים ה' את הבטחתו? יתירה מזו: מדוע בכלל נודר יעקב נדר בעקבות ההבטחה שקיבל? במאמר זה נבחן את התגלות ה' ליעקב וננסה לענות על שאלות אלו. 
41 פרשת ויצא  "וימצא דודאים בשדה" לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  הרצף של תיאור לידות בני יעקב נקטע פעמיים: על ידי דו-שיח קשה בין רחל ויעקב לאחר לידת יהודה, וע"י סיפור הדודאים, לאחר לידת בני השפחות. שיחתם של יעקב ורחל אכן השפיעה באופן ניכר על בניית משפחת יעקב - בעקבותיה לקח יעקב את בלהה ואת זלפה; אך מהי משמעותו של סיפור הדודאים? 
42 פרשת וישלח  נדרו של יעקב לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מפשט הכתובים עולה שמעשה דינה אירע כדי לגרום ליעקב לקיים את נדרו - להקים מזבח בבית אל. מדוע לא מילא יעקב את נדרו כבר שהגיע לארץ? 
43 פרשת וישלח  כל האומר ראובן חטא... לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  לחטאו של ראובן עם בלהה ניתנו פירושים רבים. אנו, ננסה לבחון את מעשה ראובן בשני אופנים: ראשית - אם חטא גילוי עריות ועשה על כך תשובה; ושנית - אם רק בלבל את יצועי אביו. תוך כדי עיון, נבחן גם את נבואתו של הושע בן אלה, הנביא שעמד משבט ראובן. 
44 פרשת וישלח  בקורת כוח השיפוט - "על מעשה שמעון ולוי" לגרסת Word הרב תמיר גרנות  הבעיה המוסרית שעולה לגבי מעשה שמעון ולוי, נובעת מהיחס הכפול שעולה מתגובותיו של יעקב, כאן ובברכותיו באחרית ימיו. נראה שהתורה מבקרת את חוסר מנהיגותו של יעקב במקרה זה, ונותנת גיבוי מוסרי לשמעון ולוי. ביקורתו של יעקב היא על המידה של העונש אותו בחרו שמעון ולוי לתת לשכם ואנשיו.  
45 פרשת וישב  הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי? שאלה זו עמדה במוקד מחלוקת פרשנית מעל דפי "מגדים", בין הרב יואל בן-נון לבין הרב יעקב מדן. 
46 פרשת וישב  דמותו של יוסף לגרסת Word הרבנית שרון רימון  מדוע יוסף תופס מקום מרכזי כל כך ב"תולדות יעקב"? האם בזכות היותו בן רחל ובזכות אהבת אביו אליו, או שמא תכונותיו הקנו לו מעמד מיוחד בין אחיו? מהם המאפיינים העיקריים של דמותו? האם מעמדו חיובי או שלילי? מהם חלומותיו ומה פשרם? האם הם התגשמו?  
47 פרשת מקץ  הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי? שאלה זו עמדה במוקד מחלוקת פרשנית מעל דפי "מגדים", בין הרב יואל בן-נון לבין הרב יעקב מדן. 
48 פרשת מקץ  פרשת מקץ לגרסת Word לגרסת html עוזי פוקס  המסר המרכזי של פרשת מכירת יוסף הוא שעם כל ההכנות והנסיונות האנושיים לנהל את העולם - בסופו של דבר, הקב"ה הוא המנהל היחיד של העולם. זוהי גם הסיבה לכך שיוסף לא שלח אות-חיים לאביו. 
49 פרשת מקץ  התנהגותו של יוסף בצרים לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע מכרו האחים את יוסף? מדוע יוסף, לאחר שעלה לגדולה במצרים, לא שלח שליחים לאביו לספר לו שהוא חי במצרים? 
50 פרשת מקץ  פשר ההתנכרות לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מדוע התנכר יוסף לאחיו, ומדוע לא שלח שליחים להודיע לאביו כי הוא חי? ניתן להציע, שיוסף ידע שחלומותיו אינם אלא נבואות, ופעל במרץ להגשמתם. כמו כן, יוסף פעל להחזיר את אחיו בתשובה על מכירתו. מה ההבדל בין תשובתו של ראובן לבין תשובתו של יהודה? מה מקומה של התשובה בספר בראשית? מדוע חטאיהם של אבות האומה הם מינוריים, ודווקא בניו של יעקב חוטאים לפתע חטאים הזוקקים תשובה גדולה? 
51 פרשת ויגש  הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ח"ג) לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי? שאלה זו עמדה במוקד מחלוקת פרשנית מעל דפי "מגדים", בין הרב יואל בן-נון לבין הרב יעקב מדן. 
52 פרשת ויגש  מעשיו של יוסף לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא חי? מדוע התנכר יוסף לאחיו? כיצד ייתכן שאף אחד מהאחים לא הכיר את יוסף, אפילו אחרי כל הסימנים שיוסף נתן להם? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובניתוח נאומו של יהודה. 
53 פרשת ויגש  ואלה שמות בני ישראל - הרהורים על מספרים לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  בפרשתנו, התורה מונה את בני יעקב שירדו למצרים. מניין בני יעקב הוא 69, ובכל זאת התורה מסכמת את המניין במספר 70. זאת ועוד: כיצד לא נולדו בנות בבית יעקב? וכיצד הצליח יהודה להקים כל כך הרבה צאצאים בזמן כל כך קצר? מסתבר, שהמספר 70 אינו מספר אמיתי, ומטרתו להשוות בין יורדי מצרים, נוחלי הארץ, לבין אומות העולם: "בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם - יצב גבולות עמים למספר בני ישראל". 
54 פרשת ויגש  ערבונו של יהודה לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  בפרשת ויגש מגיע סיפור יוסף ואחיו לשיאו. בעמידתו מול יוסף ובניסיונו לשכנע את יוסף לאפשר לבנימין לשוב לאביו, מתגלה יהודה כבעל תעצומות נפש מיוחדות במינן. בשיעור נראה כיצד סיפור יהודה ותמר מהווה רקע לעמידתו של יהודה מול יוסף, הן כחלק מן המבנה הכיאסטי של סיפור יוסף ואחיו, והן בדמיון הגדול שבין שתי הסיטואציות - שבשתיהן עומד בסופו של דבר על הפרק 'עירבון' של יהודה. 
55 פרשת ויגש  מנהיגותו של יוסף במצרים לגרסת Word הרב תמיר גרנות  למה מתעכבת התורה לספר לנו על פעילותו המנהיגותית-כלכלית של יוסף במצרים בעיצומן של שנות הרעב? יוסף דואג למשפחתו,ללחם וכלכלה, בעוד שהמצרים רק הולכים ומשתעבדים לפרעה. נראה, שהתורה מתארת את פעולותיו של יוסף, בכדי להדגיש את העובדה שהוא מכין את הקרקע לעם שבדרך, ובתוך כך הוא גם מגשים את חלומותיו שלו. 
56 פרשת ויחי  פרידה מיעקב אבינו לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  נראה שלכל אורך חייו של יעקב - כל מעשיו נעשים תמיד משני מניעים: מניע מקומי ומניע אלוקי. אלא שיש הבדלים ביניהם. מדוע זהו המצב? מה פשר ההבדלים הנ"ל? 
57 פרשת ויחי  אפרים ומנשה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  בדרך כלל, נהוג להסביר את דברי יעקב ליוסף בדבר קבורתה של רחל, בכך שיעקב ביקש מיוסף לקבור אותו בארץ כנען. המאמר דן בהסבר זה, מקשה עליו מספר קושיות מפשט הכתובים ומביא את פירושו של הרס"ג על הקשיים שבו ועל פירוקם. הסבר זה גם מבהיר את הקשר בין שלושת נושאי דבריו של יעקב: ההתגלות בבית אל, מעמדם של אפרים ומנשה ומותה של רחל. 
58 פרשת ויחי  תשובתו של יוסף לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  במחצית השנייה של ספר בראשית אנו קוראים על תהליך התשובה של בני יעקב. ראשון השבים הוא ראובן, שניסה למנוע את מכירת יוסף, ובכך תיקן את חטאו בפרשת בלהה; אחריו - יהודה, מהתנהגותו בפרשת תמר ועד לנכונותו לשבת כעבד תמורת בנימין; וכך גם האחים כולם, שהכו על חטא מכירת יוסף באמרם "אבל אשמים אנחנו". נראה שגם יוסף עבר תהליך של תשובה: בפרשת מכירת הארץ למצרים, ובכך שלא סיפר לאביו על חטאם של אחיו. 
59 פרשת ויחי  דמעותיו של יוסף לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  יוסף בוכה בפרשתנו בפעם השביעית; מעקב אחר בכיותיו של יוסף וניתוחן מגלה לנו את הטרגדיה הגדולה של חייו, ואת סופו ומותו הבודדים והעצובים. נושא נוסף שעולה בפרשה הוא היחס שבין הרצון להגשים חזון ונבואה לבין המחוייבות למשפחה. 
60 פרשת ויחי  ברכות יעקב לגרסת Word ??  במרכז פרשת ויחי נמצאות הברכות שמברך יעקב אבינו את צאצאיו. מה בדיוק מעמדן של ברכות יעקב ומהי כוונתו של יעקב אבינו בברכו את בניו? האם מדובר באיחול או תפילה, סוג של חלוקת ירושה ותפקידים, או מעין נבואה?  
61 פרשת ויחי  יוסף - מגלות לגאולה לגרסת Word הרבנית שרון רימון  מהם ההבדלים ומהן נקודות הדמיון בין מות יעקב למות יוסף? למה יוסף לא נקבר בארץ, אלא מושם בארון במצרים? מדוע יוסף איננו מצווה על אחיו לקוברו בארץ כבר עכשיו, בדומה לצווי של אביו, אלא מצווה לקחת את עצמותיו רק כאשר בני ישראל יגאלו ממצרים? למה דווקא יוסף הוא זה שמבשר לאחיו על הגאולה, ולא יעקב בעצמו? ממתי התחילו השעבוד והגלות במצרים? מהי מהותו המיוחדת של יוסף, אשר מלווה את העם בתהליך הגלות ובתהליך הגאולה? 

פרשה שמות

# כותרתהמחברתקציר
62 פרשת שמות  לידתו הכפולה של משה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק בסיפורו המופלא של משה בילדותו, בבחינת רמז למצבו של עם ישראל באותה שעה. כיצד התמודדו בני ישראל עם גזירותיו של פרעה? מדוע דווקא בת-פרעה היא זו שהצילה את משה? מדוע גדל משה דווקא בבית המלוכה? האם יש בכך 'לידה מחודשת' של משה? 
63 פרשת שמות  מעט על ראשית מעשיו של משה לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  המאמר מכיל שלושה חלקים. א. במה כה גדלה זכותן של המיילדות, עד שקבעו חז"ל ש"בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים"? מהיכן שאבו חז"ל את ההשראה למדרש על הויכוח בין מרים לבין עמרם? במה היה משה בנה של יוכבד? ב. מה המשותף ומהם ההבדלים בין משה לבין שאול? מה מקורו של המדרש על משה הרודף אחרי הגדי? ג. מה פשר האותות - הנחש והצרעת - שנתן ה' למשה? כיצד הם מוכיחים את נבואתו של משה? 
64 פרשת שמות  יאור וגואל לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  הצלתו של משה בידי בת פרעה מהווה היפוך גמור של גזירת פרעה: במקום לשמש ככלי להריגה, היאור משמש להצלה; במקום להשליך אליו את הבנים, משה דווקא נמשה ממנו. דרך נקודת מבט זו נוכל להבין מדוע היה צריך מושיעם של ישראל לגדול דווקא בבית פרעה. 
65 פרשת שמות  סיכום ספר בראשית ופתיחה לספר שמות לגרסת Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה נבחן את השאלה האם המאפיינים של חומשי התורה מראים שישנו סיפור אחד מתמשך לאורך פרקי הספרים, או שמא הם אינם אלא סדרה של סיפורים בודדים. אנו נראה ששאלה זו תלויה בבחינות השונות של התורה, נסקור את הסיפור המתמשך של ספר בראשית, ונבדוק את הקשר לספר שמות. 
66 פרשת וארא  בין "שמעתי" ו"אזכור" לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  גאולת עם ישראל ממצרים מתחייבת מצד הצדק והמוסר האנושיים, אך גם מצד הברית שכרת הקב"ה עם עם ישראל. כיצד שני הפנים האלו באים לידי ביטוי בפרשת שמות? 
67 פרשת וארא  קורות משה עד יציאת מצרים לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  משה ברח למדין בגיל 20, והחל לדבר לפני פרעה בגיל 80. מה עשה משה בששים השנים שבאמצע? האם רעה את צאן יתרו? האם מלך על ארץ כוש? ואולי ניסה לשחרר את בני ישראל? מדוע סירבו ישראל לשמוע אליו? 
68 פרשת וארא  מנין מכות מצרים לגרסת Word הרב תמיר גרנות  האם מחלוקת התנאים המפורסמת מההגדה בשאלת כמה מכות לקו מצרים היא אינפורמטיבית בלבד, או שישנה כאן שאלה יסודית לגבי מנין המכות ומשמעותו? מאיפה בא המספר עשר ביחס לעשר המכות? כיצד מתוארות המכות ומניינן בספר תהילים? מדוע מחולקות המכות לשלישיות? מהי המטרה של כל אחת מהשלישיות? האם יש קשר טבעי בין המכה השניה לשלישית?  
69 פרשת בא  ההונאה במשא ומתן עם פרעה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מדוע ציווה ה' להונות את פרעה בדרישה לשחרר את בני ישראל לשלושה ימים בלבד? במאמר מובאים כמה הסברים הנכנסים לקטגוריה של הפרשנות האפולוגטית, ופירוש אחר הקשור לטבעו של משא ומתן. 
70 פרשת בא  חג הפסח לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מהו התאריך של חג הפסח - י"ד בניסן או "חודש האביב"? מדוע מצווה הקב"ה למשה בערב פסח מצרים על פסח דורות? 
71 פרשת בא  "וידעתם כי אני ה'" לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מהי החשיבות של התיאור החוזר ונשנה של ביאת משה לפרעה והליכתו ממנו? האם העימות בין משה לפרעה הוא אישי, בין שני המנהיגים, או לאומי - בין עם ישראל למשעבדיהם? 
72 פרשת בא  בית עבדים לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  הכתוב יוצר השוואה רחבה ועמוקה בין סיפור יציאת מצרים לבין סיפור החרבת סדום והצלת לוט, ולמעשה ניתן לכנות את הסיפור האחרון כ'יציאת סדום'. התעמקות בשני הסיפורים והבנת הדימויים שלהם תחשוף את פשר ההקבלה ואת משמעותה.  
73 פרשת בא  משמעותו של זבח הפסח לגרסת Word הרב אמנון בזק  מה טיבו של זבח הפסח? האם מדובר בקרבן, או שמא בסעודה חגיגית? ואם בקרבן עסקינן – איזה סוג של קרבן הוא? ומה עניינו של החיפזון באכילתו? 
74 פרשת בשלח  איפה ואיפה - עיון בפרשיות נדודי ישראל במדבר לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  לארבעים שנות הנדודים במדבר היו מטרות רבות, ואחת מהן - גיבוש עם העבדים שיצא ממצרים לעם הנושא את דגל השוויון, המשפט והצדק החברתי. מוקד שינוי זה מצוי בפרשתנו: במצוות הדינים, השבת (מלאכת ההוצאה מרשות לרשות) וכיבוד אב ואם (בן סורר ומורה) שניתנו לישראל במרה, ובציווי על החלוקה הצודקת של המן ושל השליו. כאשר עם ישראל נטש את המשפט והצדק וביקש ברפידים מים ללא גבולות - הגיע עמלק ונלחם בו. 
75 פרשת בשלח  בעמוד אש וענן לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מהם האופנים השונים בהם מתגלה הקב"ה בעולם? מהו בדיוק כבוד ה' המתגלה בעולם? מהי המשמעות העקרונית של ההתגלות על ידי ישות ממשית? מהו היחס בין התגלות ה' בענן לזו שבאש? האם אלו שיתי תהגלויות שונות זו מזו? מדוע מופיעים עמוד הענן והאש בסיפור קריעת ים סוף? מה חלקם בכל תיאור קריעת הים?  
76 פרשת יתרו  מעמד הר סיני לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעות הסדר בתורה באופן כללי. בחלקו השני, מתעסק המאמר באי-הבהירות המופיעה במעמד הר סיני: האם הקב"ה נגלה ממש לבני ישראל, או רק נתגלה אליהם בענן? 
77 פרשת יתרו  הדיבר העשירי - לא תחמוד וטעמו לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  האם "לא תחמוד" ו"לא תתאווה" הם שני איסורים שונים, או איסור אחד? מהו טעמו של האיסור לא לחמוד? כיצד אפשר לצוות ציוויים בתחום הרגש? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובעיקר בשיטת פילון והרס"ג, המדגישים את הפגיעה באדם החומד עצמו. 
78 פרשת יתרו  אימתי היו שלושת ימי ההגבלה? לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מתי ניתנה התורה? מפשט הכתובים עולה שהתורה ניתנה בג' בסיוון, אך מסורת חז"ל מלמדת שהיא ניתנה בו' בו. האם הקב"ה אמר את עשרת הדברות לעם ישראל במישרין, או באמצעות תיווכו של משה? מהי ההקבלה בין מעמד הר סיני לבין מות נדב ואביהו ביום השמיני למילואים? 
79 פרשת משפטים  "אִם עֶבֶד יִגַּח הַשּׁוֹר אוֹ אָמָה, כֶּסֶף שְׁלֹשִׁים שְׁקָלִים יִתֵּן לַאדֹנָיו וְהַשּׁוֹר יִסָּקֵל" (כ"א, לב) - מעמדו של עבד כנעני לאור דין זה לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
80 פרשת משפטים  דיני עבדים לדור יוצאי מצרים ודיני אדונים לדור הנכנסים לארץ לגרסת Word ד"ר ברכי אליצור   
81 פרשת תרומה  הארון ובדיו וכפורת הכרובים לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק בעיון בתפקידו המיוחד של ארון העדות, וביחס בין הארון לכפורת, על פי ניתוח ספרותי של פרשת הארון והכפורת. 
82 פרשת תרומה  המשכן מול חטא העגל לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  נחלקו רש"י והרמב"ן האם הציווי על המשכן הוא תוצאה של חטא העגל או לא, והאם "אין מוקדם ומאוחר בתורה" או שיש . האם מחלוקת זו משליכה גם על השאלה אם הציווי על המשכן הוא "לכתחילה" או "בדיעבד"? 
83 פרשת תרומה  ענייני משכן לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  למונחים המשמשים אותנו בדרך כלל לתיאור מבנה המשכן והמקדש יש גם משמעויות ספציפיות. ה"מקדש" הוא שמו של ארון העדות, ה"משכן" הוא יריעות המשכן, ו"האוהל" הן יריעות העיזים העליונות. הנחת יריעות העיזים מעל יריעות המשכן רומזת לדימוי המשכן לעם ישראל ולקב"ה, וליחסים ביניהם הרמוזים במגילת שיר השירים. המאמר מסתיים בביאור השאלה מדוע הרחיבה התורה כל כך לפרט את מידות המשכן והמקדש, ולא קיצרה בהן. 
84 פרשת תרומה  ושכנתי בתוכם לגרסת Word לגרסת html אבישי מילנר  ושכנתי בתוכם בתוך כל אדם. דבר זה נעשה על ידי הברכות הרבות המתאימות לכל נושא ומציאות. זה יעשה גם על ידי ניתובהכוחות והתכונות של האדם לה' יתברך. 
85 פרשת תצוה  סדר כלי המשכן ומשמעותו לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  ברשימת הכלים הראשונה שנאמרת למשה המנורה אינה במקומה הגיאוגרפי משום שהיא פותחת את יחידת הכהונה כי היא מבטאת את עבודת ה' של האדם שלא זוכה להתגלות ישירה - אהרן הכהן. מזבח הקטורת והכיור לא מופיעים בתוך שאר כלי המשכן כי הם לא חלק מהכלים המגדירים את המשכן אלא הם אמצעים המאפשרים את עבודת המשכן. הכיור מאפשר לכהנים לעבוד במשכן וענן הקטורת מאפשר השראת שכינה לעיני בשר ודם. 
86 פרשת תצוה  מזבח הקטורת לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  נראה שבניית מזבח הקטורת הוצאה מפרשת תרומה והועברה לסוף פרשת תצוה, לאחר הציווי על עשיית הבגדים. מדוע? מה עובדה זו מלמדת על תפקידו של מזבח הקטורת? 
87 פרשת תצוה  בין כהן גדול לכהן הדיוט לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מה פשר ההבדלים בין בגדי הכהן הגדול לבין בגדי הכהן ההדיוט? מה בדיוק תפקידו של הכהן ההדיוט? האם הוא רשאי לעבוד בהיכל? מפשט הכתובים עולה שכוהנים הדיוטות לא היו רשאים לעבוד בהיכל. מדוע, אם כן, הם עבדו בו? 
88 פרשת תצוה  בגדי קודש לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  התורה מאריכה בצורה תמוהה בתיאור בגדי הכהונה. עיון בתיאור בגדי הכהן הגדול מגלה כי יש להם כמה תפקידים ומטרות, ובראשם - כפרה על עם ישראל. כך מוסברת ההתעסקות המרובה של התורה בבגדי הכוהנים, כמו גם עוד כמה בעיות נוספות בסדר ומבנה פרשיות המשכן. 
89 פרשת תצוה  גילוי כבוד ה' על המזבח לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מהו מקור הציווי של משה לגבי היום השמיני למילואים? מנין לו שעתיד ה' להתגלות אם לא נאמר לו כך? מהו תאריכו של היום השמיני? לכאורה, כבר נגלה כבוד ה' בסוף ספר שמות. מהו היחס בין שם לכאן? ךמה מופיע בפרשתנו הציווי על קרבן התמיד? מהו היחס בין המשכן למזבח? מהו כבוד ה' שמשה מבטיח לישראל בספוק "וירא אליכם כבוד ה'"? 
90 פרשת כי-תשא  מצוות הברית לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מדוע חוזר הקב"ה על קובץ המצוות של שבת, ע"ז ורגלים, שכבר ניתן לעיל? יתר על כן - מדוע החזרה אינה מדוייקת, אלא יש בה כמה שינויים, והאם אלה שינויים בעלי ערך? מהם הצדדים השווים בין שני קבצי מצוות אלו, ומהם הצדדים השונים ביניהם? נראה ששניהם בעלי גרעין הלכתי זהה, אך הם משמשים או מדגישים מטרות שונות. מהו התפקיד של כל אחד מקבצי מצוות אלו? 
91 פרשת ויקהל  המשכן - לכתחילה או בדיעבד לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מקובל לטעון שלדעת רש"י, הקב"ה ציווה לבנות את המשכן רק לאחר חטא העגל, ואלמלא חטא זה המשכן לא היה מוקם. האם אמנם כך הדבר? 
92 פרשת ויקהל  פרשיות השבת בספר שמות לגרסת Word הרב תמיר גרנות  למה פותחת פרשת ויקהל בציווי על השבת? למה לא להתחיל ישר מהציווי על המשכן? פרשנים רבים הבינו מכאן שהשבת נובעת מעניין המשכן או מלמדת עליו משהו. מה באים להביע שני הציוויים הנוספים על השבת, מלבד זה המופיעיבעשרת הדברות? מדוע נוסף בפרשתנו האיסור של הבערת אש בשבת? מה הקשר בין השבת, המשכן והבריאה? 
93 פרשת פקודי  מה בין פרשת ויקהל לפרשת פקודי? לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  האם פרשיות ויקהל ופקודי, מבחינה ספרותית, הן פרשה אחת או שתי פרשיות? מדוע ה'דין וחשבון' שמשה מוסר מופיע בין תיאור עשיית הכלים לבין תיאור עשיית הבגדים, ולא אחר כך? עיון בפרשת פקודי מראה שהיא אכן נבדלת מפרשת ויקהל, וכך ניתן להסביר גם את מיקומה של פרשת עשיית הבגדים. 
94 פרשת פקודי  בגדי הכהונה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע הקב"ה לא הראה למשה את בגדי הכהונה בהר סיני, כמו שהראה לו את שאר הכלים? מדוע השרשראות נעשו מזהב טהור ולא מזהב רגיל? התשובות לשתי השאלות קשורות זו בזו, וטמונות בהבנת השילוב שבין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה. 
95 פרשת פקודי  על חלקים וחתיכות - ההוראות לבניית המשכן לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  משה ממלא בדייקנות את כל ציוויי ה' בנוגע להקמת המשכן, מלבד אחד מהם: משיחת הכהנים וחינוכם ומשיחת המקדש. אולם למרות שאלו לא מבוצעים, ה' מקדש את המשכן על ידי הופעת כבודו בענן. עובדה זו בולטת עוד יותר על רקע קידוש המשכן בידי ה' המתרחש בשנית בספר ויקרא, בפרשת שמיני. בשיעור זה נסביר כיצד הדברים קשורים, ונראה כי הם משקפים שני אספקטים של המשכן. 

פרשה ויקרא

# כותרתהמחברתקציר
96 פרשת ויקרא  תורת כהנים ותורת ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק במעמדו של האדם מישראל ביחס לעבודת הכוהנים בבית המקדש, על רקע הכפילות הקיימת בין פרשת ויקרא לבין פרשת צו. 
97 פרשת ויקרא  מבנה ספר ויקרא וחלוקתו לגרסת Word הרב תמיר גרנות  כיצד עלינו לחלק את הספר ולקבוע את מבנהו? השיעור מנסה להציע את חלוקתו של הספר ומבנהו על פי מבחנים פנימיים בלבד, ומתוך כך לקבוע את סדר הנושאים ומשמעותו. החלוקה מתבצעת על פי הקריטריונים הבאים: כל דיבור של ה' ייחשב כיחידה/פרק בפני עצמו. פתיחות כלליות או חתימות כלליות יגדירו יחידות גדולות יותר. מעבר מז'אנר אחד למשנהו, ייקבע סיום או התחלה של יחידה גדולה. יחידות בתוך הספר, שאינם חלק מרצף הדיבורים ההלכתיים, יהוו גם הם קריטריון לקביעת היחידות הגדולות יותר של הספר. נשים לב גם לנמענים של הדיבור. 
98 פרשת ויקרא  קרבן המנחה לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  בין שני קרבנות הנדבה המובאים מהבהמה - העולה והשלמים - מביאה התורה את דיני קרבן המנחה. מה אופיו של קרבן המנחה. מה הקשר בינו לבין קרבן העולה, ומהם ההבדלים בין שניהם? 
99 פרשת ויקרא  קרבן עולה ויורד לגרסת Word הרב יהודה ראק  השיעור יעסוק ב'קרבן עולה ויורד', דהיינו הקרבן המובא על שבועת העדות, טומאת מקדש וקודשיו בשוגג ושבועת ביטוי, והמשתנה בהתאם למעמדו הכלכלי של החוטא. בשיעור נעלה מספר קשיים הנוגעים לקרבן זה, ונפתור אותם על ידי מציאת המכנה המשותף של החטאים בגינם מובא הקרבן - העיקר בחטאים הללו הוא כוונת הלב, ולא מעשה החטא. 
100 פרשת צו  דין פיגול בפשוטו של מקרא ובמדרש ההלכה לגרסת Word הרב אמנון בזק  פרשנות חז"ל לדין פיגול שונה מפשוטו של מקרא; בשיעור זה נראה מהו מקור הסמכות של חז"ל לעשות כן, ונראה שמטרת הפרשנות הזו היא להדגיש את חשיבות הפן הרוחני של הקרבנות על פני הפן הפיזי שלהם. 
101 פרשת שמיני  היום השמיני וחטא נדב ואביהו לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מה היה חטאם של נדב ואביהו? מאמר זה מציע הסבר הקשור לתפקידם של הכוהנים ולמעמדם של ישראל ביחס להשראת השכינה. 
102 פרשת שמיני  בין החיה הנאכלת לבין החיה אשר לא תאכל לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מה משמעותו של סדר החיות האסורות באכילה? מה דינם של חיות שאיסורם לא הוזכר במפורש, אבל אין להם סימני טהרה? מה דינו של בשר אדם? מדוע לא נזכר דינו בתורה במפורש? 
103 פרשת שמיני  חטאם של בני אהרן לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע חטאו נדב ואביהו דווקא ביום השמיני לימי המילואים? נראה, חטאם נבע מטעות בהבנת מעמדם. לכהן הגדול יש אופי כפול: כהן גדול וכהן משוח. בני אהרון היו כהנים הדיוטות, אבל הם נמשחו. עובדה זו - היא שגרמה לטעותם של נדב ואביהו. 
104 פרשת שמיני  היום השמיני - ההפתעה שבגילוי לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  למרבה הפלא, בציווי על ימי המילואים שבספר שמות - היום השמיני אינו נזכר כלל. השיעור בוחן את היחס שבין שבעת ימי המילואים הראשונים לבין היום השמיני לאור מבנים אחרים של 'שבעה ושמונה' בספר ויקרא. נראה, שכוונת התורה לרמוז לכך שבספר שמות - לא היה הכרח שהיום השמיני אכן יתרחש, וממילא לא ניתן היה לצוות עליו. התגלות שכינה היא תמיד אירוע המתרחש באופן לא-צפוי, ואי אפשר לחזותו מראש. 
105 פרשת שמיני  "איש מחתתו" - מות נדב ואביהוא לגרסת Word לגרסת html הרב חנוך וקסמן  מדוע מתו נדב ואביהוא? בניגוד לעמימות שבסיפור המקראי, מדרש ויקרא רבה מציע שנים-עשר הסברים לשאלה זו, אך אריכות זו רק מחדדת את הקושי שבכתובים. בשיעור ננסה לעמוד על מהות החטא לאור מאורעות היום השמיני כולו ועל משמעותו להבנת עניינה של הכהונה בכלל. 
106 פרשת שמיני  גילוי כבוד ה' על המזבח ומות נדב ואביהוא לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מהי משמעות מותם של נדב ואביהוא? נראה שאין פרופורציה בין החטא לבין העונש. האם אכן מדובר בעונש, או שמא בתאונה? אם היתה זו תאונה, מה גרם לה לקרות?  
107 פרשת שמיני  חטא נדב ואביהוא ופרשת איסורי האכילה לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר פרשת חטאם ומותם של נדב ואביהוא באה פרשת מאכלות אסורות. האם יש קשר בין הדברים? מהי הדרך למצוא את האיזון הנכון בעבודת ה' על פי פרשתנו? 
108 פרשת תזריע  טהרת המצורע לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  התורה מצווה לשלח את כל הטמאים מהמחנה, אבל בפרשתינו נאמר ציווי זה רק לגבי המצורע, מדוע? מה המיוחד בטהרתו של המצורע? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח תהליך טהרתם של כל הטמאים. 
109 פרשיות תזריע-מצורע  האדם, הבגד והבית לגרסת Word הרב אמנון בזק  באמצע הלכות נגעי האדם, בין דיני טומאת האדם בצרעת לבין דיני טהרתו ממנה, מופיעה לפתע פרשיית נגעי הבגדים. מדוע? מהו פשר הדבר? ניתן להציע לכך שני כיוונים: האחד עוסק בקשר שבין האדם לבין בגדיו, והשני מתמקד באופי הגורמים להופעת הצרעת.  
110 פרשת מצורע  על מוות ועל טומאה לגרסת Word לגרסת html הרב חנוך וקסמן  מדוע קטעה התורה את הרצף הסיפורי העובר ממות בני אהרן לדיני הכניסה אל הקודש, והפרידה ביניהם בדיני הטומאה והטהרה? מדוע נסמכו דיני המצורע למות נדב ואביהו? ייתכן שהתשובה לשאלה זו נעוצה באקסקלוסיביות ההלכתית ההדדית של מושגי הקדושה והטומאה ובזיקה שבין טומאה ובין מוות. 
111 פרשת אחרי מות  דם ורצח בעלי חיים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מהו יחסה של התורה לאכילת בשר? המאמר עוסק בשאלה זו תוך עיון באיסור שחוטי חוץ, באיסור אכילת דם וחלב, ובציווי על כיסוי הדם בחיה ובעוף. 
112 פרשת אחרי מות  טעמם של איסורי העריות לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  כבר בחז"ל ובראשונים מצאנו מחלוקת בטעמו של איסור גילוי עריות: האם הוא נחשב לחוק או למשפט. המאמר דן בשיטות המגדירות את איסור גילוי העריות כמשפט, ומביא טעמים שונים לאיסור זה. 
113 פרשת אחרי מות  בגדי הלבן בעבודת יום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מדוע לובש הכהן הגדול בגדי לבן ("בגדי בד") בעבודת יום הכיפורים? הרמב"ן הסביר שהדבר מסמל מעלה מיוחדת של הכהן הגדול ביום זה, אולם השוואה למקומות אחרים שבהם נדרש הכהן ללבוש בגדי בד(תרומת הדשן ומכנסי הכהן) מלמדת שבגדי הבד מסמלים דווקא ירידה ממעלתו הרגילה של הכהן. נראה, שיום הכיפורים (במקביל ליום השמיני למילואים) הוא יום של 'התחלה מחדש'. הכהן, ביחד עם המקדש כולו, חוזר למצבו שלפני לבישת הבגדים, כדי שיוכל לשוב וללבוש את בגדי הקודש בטהרה ובקדושה. 
114 פרשת אחרי מות  לפני ה' תטהרו לגרסת Word הרב תמיר גרנות  המשנה אומרת שאין כפרה ללא תשובה. לכאורה, הדברים ברורים: איך ייתכן שהחטא יימחק, אם אדם לא עזבו עזיבה מוחלטת עד כדי כך שלא ישוב ויחטא? ישנם תנאים שחולקים על הבנה פשוטה זו. מהי שיטתם? מהם ההבדלים בין סדר עבודת יום הכיפורים במקדש כפי שהוא מתואר בתורה, וכפי שהוא מתואר במשנה? מה משמעותו וייעודו של סדר העבודה? מה היחס בין כפרה לבין כניסה ועמידה לפני הקב"ה? מה מטרת הקטרת הקטורת ביום הכיפורים, ומהו ההבדל בינה לבין הקטרת הקטורת בשאר ימות השנה? מדוע מצווה הכהן הגדול ללבוש ביום הכיפורים בגדי בד בלבד? מה משמעות הטבילה של הכהן לפני ה', באוהל מועד? 
115 פרשת אחרי מות  כניסת הכוהן הגדול לקודש הקודשים לגרסת Word הרב אמנון בזק  אחרי מות בני אהרן הצטווה אהרן שלא להיכנס לקודש הקודשים "בכל עת". האם הציווי בא למעט כל כניסה, לבד מיום הכיפורים, או שמא מותר לכוהן הגדול להיכנס גם בזמן אחר, ובלבד שיעשה כסדר העבודה האמור בפרשה? מה ההבדל בין שתי הגישות בשאלת הקשר בין סדר העבודה הזה ובין חטאם של נדב ואביהוא? 
116 פרשיות אחרי מות-קדושים  ההקשר הסיפורי של סדר העבודה לגרסת Word הרב יהודה ראק  פרשיית 'סדר העבודה' היא לכאורה פרשייה הלכתית קלאסית המנותקת מהקשר סיפורי. אולם, קיימים בפרשה מספר קשיים, שרק ביאור הפרשייה על רקע הקשרה הסיפורי - מותם של נדב ואביהוא - מיישבם. 
117 פרשת אמור  פרשת המקלל לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע בחרה התורה לשזור את פרשת המקלל עם פרשה העוסקת בדיני נזיקין? את מי בדיוק קילל המקלל? מה הקשר בין פרשת המקלל לבין הפרשה שלפניה ושאחריה? המאמר עוסק בניתוח פרשת המקלל, תוך השוואתה לפרשת הכאת המצרי על ידי משה. 
118 פרשת אמור  מרחב וזמן לגרסת Word לגרסת html הרב חנוך וקסמן  מה עניינה של פרשת המועדות באמצע פרשת אמור, לאחר דיני הכוהנים, הקדושה והמומים? מה עניינם של החגים, המופיעים בחומשים שמות, במדבר ודברים כקשורים למערכת היחסים ההיסטורית בין הקב"ה וישראל, לספר ויקרא? השיעור דן בביאורם של אבן-עזרא ורמב"ן, הרואה את עיקרה של פרשת המועדות בקרבנות החגים, ומציע גישה אחרת, לפיה הלוז של פרשת המועדות הוא התגלות ה' והמפגש עמו במימד הזמן - מפגש המשלים את ההיוועדות עם ה' במשכן, דהיינו בקדושת המקום. 
119 פרשיות בהר-בחוקותי  בעלותם של אדם ואלוקיו לגרסת Word לגרסת html הרב ראובן טרגין  מה פשר מיקומן של פרשיות בהר ובחוקותי? מה מייחד את העניינים הנידונים בהן? המאמר טוען, שפרשיות אלו עוסקות בעניינים המדגישים את ההגבלה של בעלות ה' על בעלות האדם. 
120 פרשיות בהר-בחוקותי  ושכנתי בתוכם- חלק ב' לגרסת Word הרב תמיר גרנות  נראה כי הברית המוזכרת בסוף פרשת בחוקותי, איננה במקומה. על איזו ברית מדובר? נראה שכל הפרשה מדברת על השלב של הר סיני ולא של ההליכה במדבר. מהו הקשר בין פרק כ"ה העוסק בדיני שמיטה ויובל, ופרק כ"ו העוסק בהבטחת שכר ועונש לקיום הברית?  

פרשה במדבר

# כותרתהמחברתקציר
121 פרשת נשא  הפרשיות בפרשת נשא לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  המאמר עוסק במבנהו של ספר במדבר, הנראה במבט ראשון כחסר מבנה משמעותי בגלל השילוב בין סיפורים לבין מצוות. השילוב הזה נועד להדגיש את ההשפעה הרוחנית של המצוות של חייו של היהודי. 
122 פרשת נשא  פרשת סוטה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  פרשת סוטה מעלה מספר תמיהות: כיצד מבטיחה התורה נס קבוע, כאשר מהותו של הנס מבוססת על זמניוּת? כיצד מתערב הקב"ה בעניין הנתון לדיינים, והלא נאמר "לא בשמים היא"? מדוע נמחק שם ה' על המים? המאמר עוסק בפרטי הדינים של פרשת הסוטה, ובכך שופך אור חדש על ההבנה הרגילה של הפרשה: מטרת הבדיקה אינה לברר את האמת, אלא להעניק לזוג דרך לתקן את חייו. על פי הבנה זו, ניתן גם לענות על השאלות שהוזכרו לעיל. 
123 פרשת נשא  "למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה?" לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  מדוע סמכה התורה את פרשיות הסוטה והנזיר לענייני הקדשת הלויים? נראה, שהתורה מבקשת להשוות בין קדושת הכהנים לבין קדושת הנזיר, ולרמוז שכל אדם מישראל יכול להגיע, לזמן מסויים, לקדושתם המיוחדת של הכוהנים. פרשת הסוטה באה כהשוואה ניגודית: מטרתה להדגיש את הניגוד החריף הקיים בין הנזיר לבין הסוטה. על רקע זה, יש להבין ציוויים שונים כמו איסור התספורת לנזיר, חובת התספורת לכהן הגדול ופריעת ראש האישה הסוטה. השיער הוא נזר, והיחס אליו משתנה לפי קדושתו היחסית של האדם. 
124 פרשת נשא  מפקד הלויים ובחירת הלויים לגרסת Word הרב תמיר גרנות  למה הלויים מתפקדים פעמיים? מהם ההבדלים בין שני המפקדים? האם יש זיקה בין המפקד הכפול לבין הבחירה הכפולה בלויים? מתי בדיוק נבחרו הלויים מתוך בני ישראל, לפני חטא העגל או אחריו? כיצד הבחירה הכפולה באה לידי ביטוי בטקס הקרבתם של הלויים לעבודה, שבפרשת בהעלותך? 
125 פרשת נשא  "וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲנִי אֲבָרְכֵם" (ו', כז) ברכת כהנים במקדש ובגבולין לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
126 פרשת בהעלותך  משה, אהרן ומרים והאישה הכושית לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מי היא האישה הכושית שלקח לו משה? מה בדיוק טענו אהרן ומרים? המאמר דן בפרשה סבוכה זו תוך ניתוח המבנה שלה, חלוקתה לשתי מחציות, ועיון בדברי המפרשים השונים. 
127 פרשת בהעלותך  בהעלותך את הנרות לגרסת Word הרבנית שרון רימון  מדוע מופיעה פרשיית המנורה בתורה שלוש פעמים? מדוע היא מופיעה בספר במדבר ואיך ניתן להבין את הקשרה? עיון בכל פרשיות השמן והמנורה מראה כי יש להדלקת המנורה משמעות מיוחדת לגבי הקשר שבין ישראל לבין המשכן, קשר שבא לידי ביטוי בספר במדבר. 
128 פרשת בהעלותך  תלונות ישראל במדבר לגרסת Word הרב תמיר גרנות  בספר שמות ובפרשתנו מופיעים שני קבצים של תלונות של בנ"י כלפי משה והקב"ה. מהם ההבדלים בין שני קבצים אלו? למה בחרה התורה לאסןף את התלונות יחד? האם יש קשר בין תלונות העם המופיעות בפשרה, לתלונות מרים ואהרן? על מה בדיוק מתלוננים בנ"י? כיצד מסבירים המפרשים את התנהגותו של משה בסיפור? האם זכיצד זה משפיע על מעמדו של משה?  
129 פרשת בהעלותך  פרשת האישה הכושית לגרסת Word הרב אמנון בזק  פרשת האישה הכושית עמוסה קשיים: מיהי האישה הכושית, ומה בדיוק טענו מרים ואהרן בעניינה? כיצד קשורה טענה זו לטענתם השנייה – " הֲרַק אַךְ בְּמֹשֶׁה דִּבֶּר ה' "? מדוע נענשה מרים לבדה, ומדוע בצרעת? נעיין בפשוטה של הפרשה וננסה לענות על שאלות אלו ואחרות. 
130 פרשת שלח לך  ריגול צבאי וריגול מדיני לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  השוואה מדוקדקת בין המרגלים ששלח משה לבין המרגלים ששלח יהושע, מלמדת אותנו על תפקידם של המרגלים ששלח משה: ריגול מדיני ולא ריגול צבאי. 
131 פרשת שלח לך  חטא התרים את הארץ לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  במה בדיוק חטאו המרגלים? האם היה תפקידם לרגל או לתור? מהי המשמעות של "לתור את הארץ"? 
132 פרשת שלח לך  חטא המרגלים לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מה בדיוק היה תפקידם של המרגלים - לרגל את הארץ או לתור אותה? מה בדיוק היה חטאם? נראה, שחטאם היה בחוסר מנהיגות ובחוסר אמונה בעם. 
133 פרשת שלח לך  "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  מה הקשר בין מצוַת הציצית לבין פרשת המרגלים שלפניה? מה הקשר בין פרשיות אלו לבין הפרשיות שבסוף פרשת בהעלותך - מסע המחנה, משה וחובב והתלונות על המן? נראה, שמטרתה של מצוַת הציצית היא להזכיר לבני ישראל שעליהם להתבונן על המציאות במבט אמונה, ולא במבט ריאלי-חילוני. חטא המרגלים היה שהם פירשו את מה שראו עיניהם בצורה חילונית, ובכך זנו מאחרי ה' ותרו אחרי לבם. ייתכן ששורש חטאם נעוץ עוד בבקשתו של משה מחובב, "אל נא תעזוב אותנו... והיית לנו לעיניים". 
134 פרשת שלח לך  פרשת המרגלים כקו פרשת המים של התורה לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מהי מחלוקת התנאים לגבי חלוקת ספר במדבר לשלושה ספרים? מה משמעותה של פרשת "ויהי בנסוע"? מהי משמעותו של חטא המרגלים?  
135 פרשת שלח לך  ריגול צבאי וריגול מדיני לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן   
136 פרשת קורח  שתי תלונות העם ובחירה חוזרת של אהרן לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  פרשת קרח מעלה כמה תמיהות לגבי התלונות השונות וסדרן. מאמר זה מנתח את התלונות ואת ה'מבחנים' שנעשו כתגובה לאותם תלונות. 
137 פרשת קורח  מנהיגות במבחן ההתמודדות בשתי חזיתות לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  בפרשת קרח נראה שנשזרו שני סיפורים שאינם קשורים זה בזה: תלונתו של קרח מצד אחד ותלונתם של דתן ואבירם מצד שני. האם אלו באמת שני סיפורים, או רק סיפור אחד המתרחש בשני מקומות? המאמר עוסק בשאלה זו ובקשיים אחרים, הן לפי התוכן והן לפי האמצעים הספרותיים השונים. 
138 פרשת קורח  מרד קרח והנשיאים ומרד דתן ואבירם לגרסת Word לגרסת html ??  בפרשת קרח לומדים על התאגדותם יחד של שתי קבוצות שמטרתן להביא לקריסת מנהיגותו של משה על ידי יצירת חזית רחבה של לחצים, שמשה לא יוכל לטפל בכולם בבת אחת. הסיפור מתמקד הסיפור בדמותו של משה ובדרך שבה הוא מנסה להדוף את המתקפה הנערכת עליו בו זמנית בכמה חזיתות. משה מנסה תחילה לפעול בדרכים אנושיות אולם זה לא מצליח ואין מנוס מהתערבות אלוקית. שתי קבוצות המורדים בחרו לפעול באותו זמן בשתי חזיתות ועונשם מגיע גם הוא בו זמנית בשתי המקומות - אוהל מועד ואוהלי דתן ואבירם.  
139 פרשת קורח  דתן ואבירם לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המאמר דן בדבריהם של דתן ואבירם אודות בקשת משה אליהם לעלות אליו. אם נחלק את דבריהם לשתי מחציות, נוכל להבין אותם ביתר דיוק, ולהכריע בשאלה מתי התרחשו המאורעות המתוארים בפרשתנו. 
140 פרשת קורח  "ותפתח הארץ את פיה" לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מדוע נענשו דתן ואבירם דווקא בבליעתם בארץ? האם בכלל יש טעם לחפש סיבה לכך שנבחר עונש זה ולא אחר? בניגוד לאסוציאציה הטבעית, המדמה את עונשם של דתן ואבירם לקבורה באדמה, התורה מדמה אותו דווקא ל'היבלעות' או ל'היאכלות' באדמה. ייתכן שיש כאן מידה כנגד מידה: הם פערו פיהם על משה, והאדמה פערה פיה ובלעה אותם; הם ביקשו שלא לעלות אל משה ושלא לעלות לארץ ישראל, ולבסוף - ירדו חיים שאולה; הם התחברו למרגלים, כינו את מצרים "ארץ זבת חלב" ואת ארץ ישראל "ארץ אוכלת יושביה", ולבסוף הם עצמם נאכלו באדמה. 
141 פרשת קורח  "מעשר דגנך תרושך ויצהרך, ובכורות בקרך וצאנך" לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך קץ  שלוש בחינות שונות בפרשיות המעשרות וכן מעשר בהמה והקדשת בכור ופטר חמור. הראשונה, הקדשה לה'. השניה, הקדשה ללוויים כהשתתפות בעבודת אוהל מועד על ידי נתינת שכרם. השלישית, אכילה בקדושה בירושלים כדי שלא להגיע למצב של "פן תאכל ושבעת" ו"כחי ועצם ידי...". התורה מפרידה מגמות אלו לפרשיות שונות כדי להדגיש את החשיבות של כל בחינה והתורה שבעל פה מאחדת בהלכות המעשר את כל הבחינות.  
142 פרשת קורח  פוליטיקה ואידיאולוגיה במרד דתן ואבירם לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מהם ההבדלים בין המרד של קרח לזה של דתן ואבירם? למה מזהים המדרשים והמפרשים את דתן ואבירם בסיפורים קודמים בתורה, על אף ששמם לא מופיע דם בפירוש? מהו המקור למרד של דתן ואבירם? מה בדיוק היו טענותיהם, ומהי המשמעות של המרד של דתן ואבירם?  
143 פרשת קורח  "מֵקִים דְּבַר עַבְדּוֹ, וַעֲצַת מַלְאָכָיו יַשְׁלִים" (ישעיהו מ"ד, כו)-משה מול המערערים על שליחותו לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
144 פרשת חוקת  נדרו של יפתח לגרסת Word לגרסת html הרב יהונתן יעקובס  מתי נדר יפתח את נדרו? מה בדיוק הייתה כוונתו? מדוע נקט בלשון מיוחדת? 
145 פרשת חוקת  מי מריבה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  הרבה קולמוסים נשברו על השאלה במה חטאו משה ואהרן. המאמר דן בשאלה מדוע לא זכו משה ואהרן להכניס את עם ישראל לארצו, על רקע ההבחנה בין דור המדבר, יוצאי מצרים, לבין הדור החדש הנכנס לארץ. האם התאימו משה ואהרן לדור החדש, לדור באי הארץ? 
146 פרשת בלק  קנאות משה, קנאות נדב ואביהוא וקנאת פינחס לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  קיים קשר ענייני בולט בין חטא בעל פעור לבין חטא העגל. בשני המקרים, החטא (הכרוך בעבודה זרה ובגילוי עריות) נעשה אחרי גילוי שכינה המוני, בשניהם מתחוללת מגפה בעם ובשניהם אחד ממנהיגי העם - משה או פינחס - עוצר את חרון ה' בפעולה קנאית. כך, נוצר ניגוד בין פעולתו של פינחס בבעל פעור לבין אי-פעולתו של משה באותו אירוע. במקביל, קיים קשר בין קנאותו של פינחס בבעל פעור לבין קנאותם של נדב ואביהוא ביום השמיני לחנוכת המשכן; קשר המלמד אותנו על גבולות הקנאות ועל ההבדל שבין קנאות ראויה לבין קנאות פסולה. 
147   נאות משה, קנאות נדב ואביהוא וקנאות פינחס לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן   
148 פרשת בלק  "לֹא אִישׁ אֵל..." – על ברכה ובגידה בערבות מואב לגרסת Word הרב חנוך וקסמן      סוג השיעור ואיכותו 
149 פרשת פינחס  פרשת פנחס לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  הרצף בין חטאם של בני ישראל בערבות מואב לבין מלחמת מדין נקטע בכמה עניינים שאינם קשורים למלחמת מדין. מדוע סודרו כך האירועים במקרא? המאמר עונה על שאלה זו בהתבסס על כך שזהו החטא האחרון של בני ישראל במדבר, ומי ששרד עד כה - יהיה מבאי הארץ. 
150 פרשת פינחס  על מפקד בני ישראל לפני הכניסה לארץ לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מדוע יש לפחות שני מפקדים במדבר? מטרת המפקד הראשון היא לצרכים צבאיים ואילו מטרת המפקד השני היא לקביעת הנחלות בארץ ישראל. פירוט המפקד הראשון רק מדגיש את ההחמצה הגדולה שבחטא המרגלים, אולם נראה שיש משהו שלילי במפקד עצמו. החטא במפקד של דוד המלך הוא שמטרת המפקד היא התפארות בעוצמת הצבא ולא מטרה פרקטית. בטחון אנושי במקום בטחון בה'.מותר לפקוד רק עם מחצית השקל ולא לשם מפקד. המפקד השני הוא סמוך למגפה והוא לאחר הניצחונות הצבאיים שבהם ברורה תשועת ה' והוא מהווה תיקון למפקד הראשון. 
151 פרשיות מטות-מסעי  גבולות הארץ לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע גבולות הארץ מובאים בצורה מעורפלת? האם הארץ היא מהנילוס לפרת, או מדן ועד באר שבע? המאמר עוסק בשאלה זו, ומחלק בין הפן הלאומי לבין הפן האישי. 
152 פרשת מסעי  אחרית דבר לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  עיון מדוקדק בפתיחת הפרשה, הפורטת את תחנותיהם של בני ישראל במסעם במדבר סיני, יראה כי אין זו רשימת סיכום גרידא. רשימה זו ממחישה את החשיבות הרוחנית שבכל חלקי המסע, שהגיע עתה לסיומו. נוסף על כך, השיעור דן בפרשייה החותמת את הספר: טענתם של ראשי שבט יוסף ביחס לנחלת צלפחד. כפי שנראה, גם פרשייה זו חוזרת לנושאים שעלו בראשית הספר. היא מדגישה את החשיבות של העצמאות האישית ושל סמכות השבט גם יחד, והמסר שלה הולם את הנושא המרכזי של הספר כולו: הקמת המחנה, בואו לגבול ארץ ישראל וההכנה לקראת חציית הירדן. ייתכן שיש בפרשייה זו גם משום סגירת מעגל עם סופו של ספר בראשית, כדי לציין את סיום תקופת הגלות, הסבל והשעבוד, שהחלה עם מות יוסף. 

פרשה דברים

# כותרתהמחברתקציר
153 פרשת דברים  משנה תורה לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מקובל לחשוב שספר דברים, המכונה 'משנה תורה', הוא בעצם חזרה על שאר החומשים. מעיון בכתובים, עולה שספר דברים בקושי חוזר על דברים שנאמרו כבר, וודאי לא חוזר על כל מה שנאמר. אם כן - מה ענינו של ספר דברים? מה פירוש הכינוי 'משנה תורה'? 
154 פרשת דברים  חטא המרגלים לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מפורסמת היא הסתירה בין סיפור המרגלים בחומש במדבר לבין תיאור המרגלים בחומש דברים. המאמר עוסק בסתירה זו, ובעיקר בשאלה מי יזם את שילוח המרגלים ומה היה תפקידם. להצעתו, שני הסיפורים אירעו במקביל, ובכל מקום נדרשה התורה להדגיש פן מסויים. 
155 פרשת דברים  "איכה אשא לבדי" לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  קיימים קווי דמיון רבים, אך גם הבדלים רבים, בין תיאור מינוי השופטים בפרשתנו לבין תיאור מינוי השופטים בפרשת יתרו. ייתכן שמטרת שני המינויים הייתה שונה: בפרשת יתרו נתמנו שופטים, ואילו בפרשתנו - מנהיגים. בצורה דומה, יש לבאר את היחס בין מינוי המנהיגים בפרשתנו לבין מינוי הזקנים אחרי פרשת המתאווים: בפרשת המתאווים פנה משה לה' וזכה להנהגה נבואית, ואילו בפרשתנו פנה משה לעם וזכה לעזרה בהנהגה הגשמית. 
156 פרשת ואתחנן  "אעברה נא ואראה" לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ישי  "אעברה נא ואראה" - משה לא זוכה לעבור "ויתעבר ה' בי למענכם" אבל הוא זוכה ל"ואראה". העליה לראש הפסגה והראיה הםבעלי משמעות רוחנית. בניגוד לבלעם משה עולה על פי ציווי ה'. משה רבנו זכה לראות את עומק משמעות החיים היהודים בארץ ישראל השזוריםמתורה המורכבת מערכים שונים ולפעמים מנוגדים כמו ארבע רוחות שמים. 
157 פרשת עקב  ואמרת בלבבך: כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  חלק מהמפרשים פירשו את הפסוק "כוחי ועוצם ידי" כבעל משמעות חיובית. המאמר בוחן פירושים אלו, ועורך סקירה היסטורית של מעמד הממלכה היהודית בתקופת המלוכה. 
158 פרשת עקב  ברית אהבה בין ה' וישראל לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  פתיחתה של פרשת עקב היא בעצם אמצעה של יחידה ספרותית המתחילה בתחילת פרשת ואתחנן. היחידה הזו מהווה פתיחה והקדמה לכריתת הברית בין ישראל לבין ה', ובאים בה לידי ביטוי העקרונות המרכזיים של הברית. 
159 פרשת עקב  ארץ ישראל וארץ מצרים לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מההשוואה בין ארץ ישראל לבין מצרים בפרשתנו, לא ברור מי עדיפה. מהי בדיוק עדיפותה של ארץ ישראל? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע סיפור פרידת לוט מאברהם. 
160 פרשת עקב  באיזו זכות יורשים ישראל את הארץ? למבנהו ולמשמעותו של פרק ט' בספר דברים לגרסת Word הרב מרדכי סבתו  פרשת עקב משמשת מעין אתנחתא בין שני חלקיו של נאום המצוות: פרשת ואתחנן מכאן, ופרשיות ראה עד כי-תבוא מכאן. אחד הנושאים שמשה דן בהם הוא באיזו זכות יורשים ישראל את הארץ. חשיבותה של שאלה זו ניכרת במילות הפתיחה של הפרק - "שמע ישראל". 
161 פרשת עקב  לדעת את אשר בלבבך" על נסיונות א-לוהיים ולב יודע לגרסת Word הרב חנוך וקסמן      סוג השיעור ואיכותו 
162 פרשת ראה  לא תבשל גדי בחלב אמו לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  מהו טעם איסור הבשר בחלב? 
163 פרשת ראה  שילוח עבדים ויציאת עבדים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מהי משמעות ההבדלים בין הציווי על עבד עברי בפרשת משפטים לבין הציווי בפרשתינו? 
164 פרשת ראה  "לשכן שמו שם" לגרסת Word הרב תמיר גרנות  המקום אשר יבחר ה' הוא על פי ספר דברים המקום שבו ה' משכין את שמו ולא מקומו של הקב"ה בעצמו. חיזוק לדברים ניתן למצוא בדברי שלמה בחנוכת המקדש ובדברי הנביא ירמיהו. מהו המקום אשר יבחר ה' לא היה ידוע לעם משום שמחינה עקרונית ה' יכל לבחור בכל מקום ובחר בירושלים. התשובה לשאלה כיצד יתכנו שתי תפיסות עולם שונות לגבי מקומו של ה' תמצא בתורת אחדות ההפכים של חב"ד והרב קוק, ובראייה אמונית - גם בתורת 'החלל הפנוי' של ר' נחמן מברסלב. 
165 פרשת ראה  איסור מחיקת השם לגרסת Word יהודה ראק  בפרשה זו מצווים עמ"י להכרית את העבודה הזרה בארץ ישראל, וכנגד מצווים שלא לעשות כך להשם. בפשט ניתן ללמוד על איסור פיזי לפגוע בעבודת המקדש. בדרש ניתן ללמוד ציווי לעמ"י להאדיר את שמו של הקב"ה בעולם על ידי עבודת המקדש וקידוש השם בעולם. 
166 פרשת כי תצא  איש בחטאו יומתו לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  נראה שציווי התורה "איש בחטאו יומתו" מיותר. וכי יעלה על דעתנו להעניש בן על חטאי אביו?! המאמר עוסק בכמה הסברים שניתנו לשאלה זו, ומציע הסבר נוסף על רקע התרבות המקובלת באותה תקופה. 
167 פרשת כי תצא  דין הגירושין לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בכמה נקודות מרכזיות העולות מעיון בדין הגירושין: האם לאחר הגירושין קיימת עדיין זיקה כלשהי בין הבעל לבין אשתו לשעבר? מה משמעות נתינת ספר הכריתות לרשותה של האישה? מה פשר ההקבלה בין הנישואין לבין הגירושין? מאילו סיבות רשאי אדם לגרש את אשתו? 
168 פרשת כי תצא  פשט ודרש בפרשת "והיה אם בִּן הכות הרשע" לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  פרשיית המלקות מהווה מוקד לדיון אודות ההפרש בין הפשט לבין הדרש. לפי הפשט, אדם שחטא - לוקה, ומספר המלקות נתון לשיקול דעתו של בית הדין, ובלבד שלא יעלה על ארבעים מלקות. ההלכה, לעומת זאת, הגבילה את המלקות לחטאים שבין האדם למקום, ביטלה את שיקול הדעת של בית הדין בקביעת מספר המלקות וקבעה שמספר המלקות הוא תמיד שלושים ותשע. כל השינויים ששינה המדרש מפשוטו של מקרא מצביעים על המגמה לשמור על כבודו של הלוקה, ולהימנע מפגיעה בכבודו אפילו בטעות. 
169 פרשת כי תצא  מערכת המצוות של ספר דברים לגרסת Word הרב תמיר גרנות  פרקי המצוות של ספר דברים מבטאים את ליבתו הרעיונית של הספר, תיאור ההתגלות הא-לוהית דרך הפריזמה האנושית. מצוות אלו הן בתחום המוסר והחברה או שבמצוות שכבר נאמרו בעבר הן מדגישות את ההיבט החברתי-האנושי. לדוגמא בפרשת ראה ניתן לראות זאת במאכלות אסורים, ברגלים, בשמיטה, עבד עברי ואיסור אכילת הדם. בפרשת שופטים מציע ספר דברים במקום שלטון ה' באופן ישיר, שלטון אנושי הכפוף לה'. בפרשת כי-תצא המצוות והאיסורים שנתחדשו בה מדגישים יסודות אנושיים. ניתן לראות זאת במצוות אשת יפת תואר ובמצוות מחית עמלק. בשני המקרים מצב המלחמה הוא המסגרת אך העיקר הוא האדם, כבודו וזכויותיו גם בתוך המצב הזה.  
170 פרשת כי תצא  מהותם של איסורי הכלאיים לגרסת Word הרב תמיר גרנות  במה שונה תיאור מצוות הכלאיים בפרשתנו מתיאורה בספר ויקרא? מהי מהות איסורי הכלאיים לפי המפרשים השונים כפי שעולים מספר ויקרא? מהם 'חוקות' ומהם 'משפטים'? מהי מהות איסור כלאי הבגדים? מהי מהות איסור כלאי הכרם? 
171 פרשת כי תבוא  "והשיבך ה' מצרים באוניות" לגרסת Word הרב מרדכי סבתו  את עיוננו הפעם נקדיש לבירורו של הפסוק החותם את רשימת הקללות: "והשיבך ה' מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא תֹסיף עוד לראֹתהּ והתמכרתם שם לאֹיביך לעבדים ולשפחות ואין קֹנֶה" (כ"ח, סח). בעיון נעמוד על חריגותו וייחודו של פסוק זה ועל משמעותו. 
172 פרשת כי תבוא  אבנים גדולות ואבנים שלמות לגרסת Word הרב אמנון בזק  משה מצווה את בני ישראל שלאחר הכניסה לארץ יקימו אבנים גדולות ויכתבו עליהן את כל התורה, ויקימו מזבח אבנים ויעלו עליו עולות ושלמים. כיצד קושרת התורה בין שני הציוויים? מה המשמעות של כתיבת התורה על האבנים? האם קיים יהושע את הציוויים בדיוק כשם שתוארו בתורה? 
173 פרשיות ניצבים-וילך  ספר התורה וקריאת התורה בהקהל לגרסת Word הרב תמיר גרנות  הפסוקים בפרשה מלמדים אותנו שמשה כתב את התורה ונתנה שבט לוי. מה בדיוק כתב משה? איפה מתחיל ספר התורה שכתב משה? מהי התורה אותה חייב המלך לקרוא במעמד ההקהל? בספר מלכים מסופר על ספר תורה שמצא המלך יאשיהו. מהו הספר שנמצא אז? מהי משמעותו של מעמד ההקהל?  
174 פרשת וילך  פרידתו של מנהיג לגרסת Word הרב מרדכי סבתו  פרשת וילך כוללת פרק אחד בלבד העוסק במגוון נושאים. בעיוננו נגדיר את הנושאים השונים הנידונים בפרק, נעמוד על המכנה המשותף להם - ההכנות לקראת הצפוי לאחר מות משה, ונדון בזיקה הפנימית שביניהם. 
175 פרשת האזינו  ייחודה של שירת האזינו לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  בכמה נקודות מתייחדת שירת האזינו: היא מתארת שהקב"ה מצא את עם ישראל במדבר ומתעלמת מהאבות, מיציאת מצרים וממעמד הר סיני; היא מעלה אפשרות שהקב"ה ימחה את עם ישראל כולו; והיא מספרת שהקב"ה לא יעניש את עם ישראל בשל החשש לחילול השם בלבד. שירה זו מתארת את הרובד הנמוך והבסיסי ביותר ביחסים שבין עם ישראל לקב"ה, שאין מאחוריו סיבה הגיונית-ערכית, והוא מגובה בחשש מחילול השם. רובד זה מתממש כאשר אין לעם ישראל זכויות משל עצמו ולאחר שתמה זכות אבות, כמו בימי ירבעם בן יואש ויחזקאל. רמז לרבדים השונים שביחסים בין עם ישראל לקב"ה ניתן למצוא במשנה המתארת את ט"ו באב ואת יום הכיפורים - "שבו היו בנות ישראל יוצאות בכלי לבן וחולות בכרמים". 
176   המשך מאמרו של הרב יואל בן-נון, שנכתב בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  המאמר עוסק בלקיחת שלל מלחמה. הדוגמאות העיקריות הם אברהם אבינו שמסרב להצעת מלך סדום, מעילת עכן ביריחו ובעקבותיו הכשלון בעי, חלוקת השלל על פי ציווי דוד לאחר פשיטת עמלק על צקלג, והכשלות בחרם במלחמת שאול בעמלק שגרמה לאי סיום הכחדת עמלק. אי לקיחת שלל מראה על מוסריותו של עם ישראל ולקיחת שלל כאשר זו נאסרת גורמת להכשלות במלחמה ומעידה על רמה מוסרית ירודה בעם.  

פרשה מועדים

# כותרתהמחברתקציר
177 פסח  יציאת מצרים לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מתי בדיוק התחילה יציאת מצרים? מתי היא הסתיימה? מדוע חז"ל בחרו דווקא את ההסבה כמנהג המבטא את החירות? המאמר עוסק בשאלות אלו תוך ניתוח של התיאור הכפול של הפסח בתורה: התיאור מצדו של פרעה, והתיאור מצדו של הקב"ה. 

שיחות בראשית

# כותרתהמחברתקציר
178 פרשת בראשית  אדם, חווה ו...הנחש לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מה ההבדל בין עלי התאנה לכותנות העור? מה ההבדל בין המכנסיים של הכהן הגדול לבין שאר הבגדים? למה התנהגותם של אדם וחווה לאחר החטא מאופיינת בבושה? מה הקשר בין הבושה לחזרה בתשובה? מה חשיבותם של כותנות העור שהכין הקב"ה לאדם וחווה? 
179 פרשת נח  צדיק בדורותיו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  סיכום שיחות של הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין בנושא נח. בראשון המסר הוא שהקידמה והציוילזציה לא יכלו להתקיים ללא התורה ולכן המבול החריב את הכל והיום יש לדעת לנתב את הקידמה לכיוונים הנכונים. השני, תפילת נח"הוציאה ממסגר נפשי" מבטאת את התבדלותו של נח משכניו על ידי בניית תיבה לעצמו. לעומתו אברהם מסמל את הזיקה בין הצדיק לבין שכניו. האומה הישראלית מתחילה מאברהם ואסור לה להסתגר אלא לנסות להיטיב את העולם. בשלישי, "מבשרי אחזה אלו-ה" מסביר הרב עמיטל כי אנשי דור הפלגה הרגישו בדידות בגלל ריחוק מהקב"ה והם סברו בטעות שהוא בשמים במקום להבין שמקומו בכל אתר ואתר. במאמר הרביעי הרב לכטנשטיין מביא מדרש המשווה בין נח שהציל רק את עצמו למשה שהציל את עצמו ואת דורו. הוא מדגיש שאל לאדם להתגאות בגלל צדיקותו בהשוואה לאחרים שלא כמו נח שכאשר לא היו אחרים בעולם צדיקותו נפגעה.  
180 פרשת נח  דור המבול ודור הפלגה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על ההבדלים שבין דור המבול ודור הפלגה, ועל הזהירות שעלינו להיזהר מהגישות הנהנתניות ומהגישות המגדילות את כוחו של האדם יתר על המידה. 
181 פרשת לך-לך  מוסר המלחמה של אברהם אבינו לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  עלינו ללמוד מאברהם אבינו את מוסר המלחמה. למרות שמלחמתו של אברהם בארבעת המלכים הייתה מוצדקת, הוא חשש מפגיעה באנשים חפים מפשע. כמו אברהם, גם עלינו מוטלת החובה להיות רגישים בזמן המלחמה לערכי המוסר, גם אם עצם המלחמה מוצדקת. 
182 פרשת לך-לך  מוסר המלחמה של אברהם אבינו לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  אברהם מודאג מכך שאולי הרג חפים מפשע. עלינו ללמוד מידה זו מאברהם- גם עם מצב המלחמה הבלתי פוסק עם שכנינו. 
183 פרשת וירא  בין יצחק לישמעאל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  לדעת הרמב"ם, מטרתו של ניסיון העקידה הייתה לפרסם בקרב האומות שאמונת ה' היא אמונה אמיתית, ואברהם מוכן להקריב את בנו למענה כשם שהגויים עובדי האלילים היו מוכנים להקריב את בניהם למען אלוהיהם. גם כיום, רק הדת היהודית נותרה מזוקקת לחלוטין מגילויי גשמיות שונים. הנצרות קיבלה את אמונת השילוש, והמוסלמים מעודדים רצח בני אדם בשם התאווה לגן העדן הגשמי. הבנה זו מדגישה את ההבדל שבין מקדשי השם בכל הדורות לבין השאהידים המוסלמים של ימינו. 
184 פרשת וירא  צדקה ומשפט לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  הקב"ה משתף את אברהם בהחלטו להשמיד את סדום על מנת שאברהם יצווה לדורות הבאים "צדקה ומשפט". מדוע דווקא ערכים אלו? שני ערכים אלו הם הערכים שהיו חסרים בסדום, אך היו הבולטים ביותר בביתו של אברהם. בני נח אומנם לא צוו במפורש על הצדקה, אך נאמר כי ה' אוהב צדקה ומשפט- אלו הם הערכים החשובים ביותר ומי שאינו עושה זאת, גם ללא ציווי הרי הוא מנותק מהקב"ה. 
185 פרשת וירא  שמים וארץ שחוברו להם יחדיו לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  אברהם מוכיח כי ניתן לחיות חיים ארציים וגשמיים ועם זאת להיות בעולמות עליונים. על פי הרמב"ם רק בודדים יכולים לחיות חיים כאלו, אך משימתינו כאומה היא להגיע לרמות אלו כאומה- החיה בעולמנו זה, ועם זאת חיה בעולמות רוחניים עליוניים. 
186 פרשת חיי-שרה  יפה שיחתן של עבדי אבות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  לעיתים, יכולה התבוננות אחת בחייה של אישיות נערצת לעמוד במקומן של אלף תוכחות מוסר. 
187 פרשת חיי-שרה  "ויהיו חיי שרה" לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  הכתוב מדגיש את חביבותה של שרה. מדוע? הרי ישנם תיאורים רבים של טעויות שהיא עשתה? מסביר הרב כי שרה ידעה להיות אנושית. נשגבותה הייתה על ידי מעשיה הפשוטים. וכן הוא מוסיף כי היחודיות של שרה ואברהם הייתה ביכולת שלהם להתקדם הלאה ולמצות כל יום בחייהם- בדרך אחת, היא הדרך לבניין עמ"י. 
188 פרשת תולדות  אברהם הוליד את יצחק לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מדרש ידוע מסביר שהתורה כתבה "אברהם הוליד את יצחק" כדי להוציא מאלו שחשבו שמאבימלך נתעברה שרה. מה כוונת המדרש? 
189 פרשת תולדות  ראה ריח בני לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  יצחק הריח את ריח הבגדים. מדוע, אם כן, נאמר "ריח בני"? התשובה מבוססת על ההבדל שבין עשייה חיצונית של מצוות לבין עשייה פנימית שלהן. 
190 פרשת תולדות  רבקה ויעקב ומידת האמת לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על מעשיהם של רבקה ויעקב, ועל הזהירות בביקורת על אבות האומה. 
191 פרשת תולדות  ברכות יעקב ועשו לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מהי משמעות גניבת הברכות של יעקב? יצחק כלל לא התכוון לתת ליעקב את "ברכת אברהם", הברכה שאותה גנב יעקב מברכת אותו שיהיה "גביר לאחיו". דווקא ברכה זו לא רצה יתחק לתת ליעקב על מנת שלא יגיעו בניו לשחיתות. שני הבנים מבורכים בטל השמים, מה ההבדל? עשו מבורך בכך פעם אחת לנצח, אך יעקב מבורך שיצטרך לבקש זאת שוב ושוב וכך ישמור על קרבה להקב"ה. 
192 פרשת תולדות  "ויאהב יצחק את עשו" לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדוע אוהב יצחק את עשו? יצחק מכיר את חסרונו הגדול, שהוא פסיבי יחסית לאביו והוא יודע שעל מנת לקדם את תורת ה' בעולם, יש צורך במי שיש לו אומץ ונועזות, וזהו עשו. בניגוד אליו, רבקה אוהבת את יעקב. כי היא רואה את מוחו של יעקב שהוא צדיק. לימים תשוב נועזותו של עשו בדמותו של ר' מאיר. 
193 פרשת ויצא  ויצא יעקב לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מה היו חששותיו של יעקב ביוצאו לחרן? כיצד הם באים לידי ביטוי בחלום ובדברי ה' אליו? 
194 פרשת ויצא  ויצא יעקב מבאר שבע לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  בתודעתו של יעקב היה שילוב ייחודי בין הצרכים היומיומיים לבין העקרונות הרוחניים הנשגבים. 
195 פרשת ויצא  בית הא-להים ושער השמים לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  האם בית הא-לוקים ושער השמיים הם אותו מקום? הדבר מעלה שאלה לגבי מקומו של הקב"ה בעולם. ניתן ללמוד ממצות מזוזה על הכלתו של ה' בעולם. 
196 פרשת וישלח  משמעות דברי יעקב לעשו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  דברי יעקב לעשיו אינם מסתכמים בדין וחשבון ממוני, אלא טומנים בחובם ראייה היסטורית של יעקב, הבא בכוחה של ראייה זו נגד עשיו. 
197 פרשת וישב  "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען" לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מניעיו של יעקב בבחירתו לשבת בארץ הם כפולים - מצד אחד הוא רוצה לשבת בה כי היא ארצו של אביו ובכך לחזק את האחיזה בארץ, ומאידך הוא מתיישב בה כי היא הארץ הנבחרת. למרות שבניו עתידים לרדת למצרים, יעקב יושב בארץ כדי שגם כשיהיו במצרים הם ידעו שהם שייכים לארץ ישראל. גם כיום, כשאנו נאלצים למסור שטחים מהארץ, עלינו להמשיך להרגיש את הזיקה הנפשית למקומות אלו. 
198 פרשת וישב  נותן החלומות יגיש פתרונם לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדוע פותחת הפרשה את סיפור יוסף ואחיו בפסוק "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען"? יעקב מבין שכל מה שעבר עליו כל השנים היה בעקבות גניבת הברכות מעשו, והוא מתחרט על מעשיו. הוא קורא את המפה נכון ומקבל עליו את העונש באהבה. לעומתו, האחים מנסים כל הזמן להתערב במציאות, ולעשות את חשבונותיו של הקב"ה. 
199 פרשת וישב  בעמק דותן לגרסת Word הרב יעקב מדן  נסיונות להצדיק את מעשה המכירה אינם מתיישבים עם הפסוקים, ואינם נותנים מענה. התמודדותו של ראובן בנסיונו להציל את יוסף מביא לנדבך נוסף בעתיד- בן שבטו, הושע אשר גם הוא מנסה להציל את ישראל- את שבט אפרים בנו של יוסף. 
200 פרשת וישב  מלכות בישראל לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדוע אותה שושלת שממנה הוקמה מלכות ישראל היא כה בעייתית (יהודה ותמר, רות המואבייה)? הרבי מקוצק מסביר כי מלכות שבה יהודי אחד עולה על יהודי אחר היא דבר זר לישראל, ועל כן היו צריכים לייבא מלכות זו ממקומות זרים. ועל כך גם התרעמות החאים על יוסף- הם רואים ברצונו למלוך דבר שלילי כי הם מתנגדים למלוכה באופן כללי. 
201 פרשת מקץ  להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  ישנו הבדל מהותי בין להשכיחם תורתך לבין להעבירם מחוקי רצונך. כאשר ההמרה אינה נעשית באלימות אלא על ידי משיכת הלב והרחקתו מהקב"ה, הסכנה היא גדולה יותר. משה מזהיר את עמ"י בכניסה לארץ בדיוק ממצב זה. 
202 פרשת ויגש  האב מלמד את בנו תורה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  לכתחילה, הבן צריך ללמוד תורה מאביו דווקא. מערכת החינוך היא פתרון של בדיעבד בלבד. 
203 פרשת ויגש  להורות לפניו גושנה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  ממה חשש יעקב אבינו? מדוע שלח לפניו את יהודה? מה צריך להיות יחסו של היהודי לחייו הרוחניים כאשר הוא בגלות? 
204 פרשת ויגש  "ויבך על צואריו עוד" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  חז"ל קובעים שיעקב אמר קריאת שמע בשעה שפגש את יוסף. עוצמה אדירה של יראת שמיים נחוצה כדי להמשיך בקיום המצווה בשעה שהאדם מוצף ברגשות עזים כל כך. מאידך, הטענה כאילו רגשנות היא חולשה שיש לדכאה מנוגדת להשקפת היהדות.  
205 פרשת ויגש  תלמוד הבן ע"י אביו לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  כאשר יוסף מודיע לאביו על קיומו הוא שולח לו הוכחה על ידי רמיזה למה שלמדו יחד לפני שירד למצרים. אנו לומדים מיעקב ויוסף את חשיבות לימוד התורה של אב ובן יחד. על אף קיום מוסדות לימוד תורה רבים, ישנה יחודיות ללימוד האב והבן. 
206 פרשת ויחי  שיחה לי' בטבת- יום הקדיש הכללי לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  אמירת הקדיש הפרטי באותו יום מטרתה להגדיל את שמו של הקב"ה בעולם. אך מטרתו של הקדיש הציבורי הוא אחר. אין לנו דרך להבין את שקרה בשואה, ואין לנו דרך לפרש את דרכיו של הקב"ה. על כן אמירת הקדיש הציבורי היא בעצם קבלת הדין- הצור תמים פועלו. 

שיחות שמות

# כותרתהמחברתקציר
207 פרשת יתרו  שיחה לפרשת יתרו לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  השילוב בין פרה אדומה לכיבוד הורים בא על מנת להראות את חשיבות השילוב בין סוגי המצוות השונות. משה מסביר את תפקידו ליתרו כשילוב של שופט העם יחד עם מורה הלכה. על מנת להדגיש את חשיבות מצוות בין אדם למקום בשילוב מצוות בין אדם לחבירו 
208 פרשת שמות  "כי מן המים משיתהו" לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  . כי מן המים משיתיהו": שמו של משה מרמז על מהותו המיוחדת, אדם שמשוי מן החומריות וכולו נתון לרוחניות. גם כשמשה עוסק בחומר הוא אינו נתון להשפעתו ולכן יכול לזכות לנבואה בכל עת". גם אברהם אבינו והמלך המשיח זכו להתגבר על החומריות. .  
209 פרשת שמות  שלושה סימנים באומה זו לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  שנות השעבוד של בני ישראל במצרים עיצבו אותם והפכו אותם לעם, באמצעות הדגשת הערכים של ערבות הדדית, סולידריות חברתית וגמילות חסדים. כיום נדמה שמידות אלו נשחקו, בעקבות הפיחות בקצבאות הנכים, הילדים, המובטלים והשכבות החלשות. עלינו לזכור שהצדקה וגמילות החסדים אפיינה מאז ומעולם את העם היהודי, בניו של אברהם אבינו. 
210 פרשת וארא  שתי שליחויות ושני סוגים של גאולה לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדוע מבקרים חז"ל את דבריו של משה לקב"ה בסוף פרשת שמות, הרי טענותיו באות מכוח היותו מנהיג שדואג לעמו? הקב"ה מטיל על משה שתי שליחויות שונות. האחת להוציא את עמ"י בזכות, והשניה בשביל שכבוד ה' לא יתחלל בגויים. וזו בדיוק טענתו של משה - למה הקב"ה לא מציל את ע"מי בשביל כבודו. לפי זה, ניתן לומר שהסבל שעמ"י עובר עכשיו הוא כדי שבעתיד הם יוכלו באמת לצאת מהעבדות. שתי השליחויות מקבילות לגאולות המוכרות של "בעתה אחישנה". 
211 פרשת וארא  פתחי לי רעייתי לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  למה לא האמינו בני ישראל בבשורת הגאולה שהביא משה בתחילה? האם הפגם בדיבור של משה נבע מיתרון או מחסרון? למה לא שלח הקב"ה מישהו מרשים יותר או בעל יכולת לשכנע, גם אם ברמתו הרוחנית הוא נמוך ממשה?  
212 פרשת בא  עבדי הם - ולא עבדים לעבדים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  בפרשתנו, מינה הקב"ה את האדם לאדון על הזמן. 
213 פרשת בא  העלאת ניצוצות לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  בני ישראל נדרשים לשאול כלים מהמצרים. מדוע עליהם לקחת כלים מהצרים? ומדוע הם נדרשים לשאול אותם אם ברור שלא יחזירו אותם? הארי הקדוש מסביר כי לא מדובר בכלים הפיזיים אלא מדובר בלקיחת ניצוצות של קדושה שהיו אצל המצרים. ומדוע ההשאלה- על מנת שידעו ישראל כי גם דבר קדוש יכול להוביל לעשיית רע. היום כאשר לימוד תורה אינו חייב להעשות בבית המדרש, יש הפצה גדולה יותר של לימוד תורה, ועם זאת ישנה התרחקות מהתורה והדרדרות לתרבות מצרים 
214 פרשת בא  שלושה סימנים באומה זו לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  בני ישראל הפכו ממשפחה לעם. הם עוברים גם תהליך התעצמות בבחינה הרוחנית, בכוח הסבל ובאיחודם כעם. שלושת אלו הן עוצמות שבהם העם תלוי בעת משברים. 
215 פרשת יתרו  כי יבא אלי העם לדרוש א-לוהים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  העקרונות שמשה הציג בדיונו עם יתרו הם חשיבות המשפטים שבין האדם לחבירו, ולימוד הזכות על אנשים שונים, המקשים את קרבת אלוקים בצורות שונות. 
216 פרשת יתרו  מקומה של פרשת יתרו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  התורה מספרת על בואו של יתרו קודם מעמד הר סיני, כדי להראות שניתן להגיע לקבלת עול מלכות שמיים בלי לראות ניסים גלויים. מינוי השופטים נזכר אף הוא קודם מתן תורה, כדי להדגיש שישנן מצוות שעלינו לקיים מתוך תחושה טבעית, ולא רק מחמת הציווי. 
217 פרשת יתרו  מקומו של פרשת יתרו לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדוע מסופר על בואו של יתרו דווקא לפני מעמד הר סיני. עמ"י שיצא ממצרים היה כל כך מוקסם מניסי הקב"ה שברור שהוא בחר לקבל את התורה. התורה מציגה לנו בגיור של יתרו אפשרות אחרת, של קרבה לה' מתוך בחירה אמיתית של אדם חיצוני. כך גם לגבי ציווי השופטים- התורה רוצה להראות לנו שיש מצוות שאינן מתקיימות רק בגלל הציווי אלא כי הן נכונות ומוסריות. 
218 פרשת משפטים  הקדושה במשפט היהודי לגרסת Word הרב ברוך גיגי  התורה מאריכה בחיוב על השבת כותנת הלווה העני. אירוך זה מדגיש את הרחמים הנדרשים מהחברה בהתיחסותם לעני. 
219 פרשת תרומה  בלבבי משכן אבנה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  המשכן נועד להמשיך את החוויה שחווה עם ישראל במעמד הר סיני - תחושת התקרבות ואהבה עצומה אל הקב"ה מחד, והרגשת יראה ופחד מאידך. שתי התחושות הללו צריכות להתקיים גם במשכן הפנימי, המצוי בלבנו. 
220 פרשת תרומה  בלבבי משכן אבנה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מהו הקשר בין מעמד הר סיני למשכן? בנ"י חוו במעמד הר סיני את אהבת ה' החזקה ביותר, אך גם את יראתו. תופעה זו מופיעה גם במשכן ובמקדש. כל אחד מאתנו צריך לנסות ולשחזר את מעמד הר סיני בתוך תוכו, ולנסות לשמוע את קול ה'.  
221 פרשת תרומה  המשכן לגרסת Word הרב ברוך גיגי  פרשת תרומה נמצאת בין מעמד הר סיני לבין חטא העגל בכתובים, אך האם זהו מקומה הכרונולוגי? קישור בין 2 הארועים מדגיש את הצורך בהשראת שכינה באופן פיזי, ורק בבנית המשכן נוצרת השכינה הרוחנית בבני ישראל 
222 פרשת תרומה  מקור קדושתו של מקדש לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  התורה מזהירה מפני עבודה זרה. הדגש כאן הוא דווקא על עבודה שנעשית לה', אך נעשית כדרך הגויים. הדבר מדגיש לנו כי ישנה דרך נכונה לעבודת ה'. נסיון למצוא דרכים נוספות, על אף הכוונות הטובות יכול להוביל לחטא. 
223 פרשת תרומה  המשכן – לכתחילה או בדיעבד? לגרסת Word הרב ברוך גיגי  אם קוראים את הפרשות על פי סדרן הקמת המשכן היא המשך בלתי נפרד של קבלת המצוות, והיא המהווה מקום אינטימי לבניית הקשר עם הקב"ה. רש"י קורא את הפרשות שלא ע"פ סדרן ורואה בהקמת המשכן תגובה לחטא העגל. על פי רש"י, המצב האידיאלי היה של במות אישיות, אך לאחר חטא העגל הייתה הבנה כי עבודה אישית מסוכנת לעמ"י. היום התפילה שאנו אומרים היא כללית ונכתבה לפני שנים רבות. בתוך תפילה כללית זו יש למצוא את המילים האישיות ולהוסיף את מה שעל ליבנו כחלק מהתפילה. 
224 פרשת תצוה  כבר הקדימו שקליהם לשקליך לגרסת Word הרב יעקב מדן  מהו הנגף עליו מדובר בתחילת פרשת כי תשא, ומדוע הוא יובא על עמ"י אם הם לא יימנו כמו שמצווה הקב"ה? מדוע מתו במפקד בימי דוד שבעים אלף איש? האם היה זה מניין העם או מפקד צבאי? לאורך כל התנ"ך נראה שהמפקדים באים בהקשר צבאי. אך מה רע בזה? הקב"ה מעניש את דוד כי בעוד שהוא מתכונן לכבוש את העולם, ישנו חלק בירושלים שעדיין לא בידיו וזהו מקום המקדש. כך גם לגבי מרדכי שהיה בכיר בצבאו של אחשוורוש, אך לא דאג לבניין המקדש. אך מסופר שישראל תרמו שקלים לבית המקדש בתקופה זו, כלומר הם החלו לעזור בבניין המקדש. כך גם בפרשתנו, משה מונה את בנ"י לשם בניית המשכן,  
225 פרשת תצוה  הרהורי הלב לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  ישנם מספר סוגים של הרהורי הלב. ישנם הרהורי עברה עליהם מכפר קורבן עולה. ישנם הרהורי מצווה שבהם האדם אינו שלם עם עשיית המצווה או שהוא עושה אותה מתוך הרגל, ולעיהם מכפר האבנט של בגדי הכהונה. שאול חומל על אגג משיקולים אישיים, וכן עמ"י ייוצא למלחמה בפרשת פילגש בגבעה משיקולים חומריים. בשני המקרים ישנה ענישה- לא על עצם המעשה שעשו אלא על כוונת ליבם. שינן מצוות שבהן כוונת הלב היא חלק בלתי נפרד מקיום המצווה עצמה 
226 פרשת כי-תשא  מחצית השקל - על המיוחד והכללי בעם ישראל לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  ספירת עם ישראל יכולה לגרור נגף כיוון שהיא עלולה להתפרש כמחיקת הייחוד שיש לכל אחד ואחד מישראל. לכן הספירה נעשית דווקא ע"י מחצית השקל - ניתן לספור רק את המחצית באישיות המשותפת לכלל עם ישראל, כיוון שכולם משותפים בסגולה הישראלית, אך לא את המחצית הייחודית. 
227 פרשת ויקהל  אנשי רוח ואנשי מעשה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  משה הוא איש הרוח, ואילו בצלאל הוא איש המעשה. עלינו להשקיע יותר באיש הרוח שבנו, כדי לקבוע את סדרי העדיפויות הרוחניים וכדי להפיח רוח במצוות. 
228 פרשת ויקהל  משכן וכלים לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מדוע מצווה משה את בצלאל ליצור קודם את כלי המשכן ורק לאחר מכן את המשכן- דבר הנוגד את ההגיון? משה רוצה להדגיש כי עיקר החשיבות של המשכן היא בכלים ולא במבנה. 
229 פרשיות ויקהל פקודי  בינת הלב לגרסת Word הרב ברוך גיגי  החוכמה מיוחסת בדרך כלל לראש, אך בפרשה זו היא מיוחסת ללב. על מנת להגיע לקדושנ אמיתית יש צורך בבינת הלב, להיות עם הלב בקדושה. 
230 פרשת פקודי  אנשי רוח ואנשי מעשה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  משה הוא איש רוח, ואילו בצלאל הוא איש המעשה. עלינו להשקיע יותר באיש הרוח שבנו, כדי לקבוע את סדרי העדיפויות הרוחניים וכדי להפיח רוח במצוות. 

שיחות ויקרא

# כותרתהמחברתקציר
231 פרשת ויקרא  חכמות בחוץ תרונה לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדוע מדגישים חז"ל שהקול ששמע משה לא יצא החוצה? רק אז, היה צורך מיוחד לכך שקול ה' לא יישמע בחוץ, אך באופן כללי, תורת ה' צריכיה להדיע לכל רבדי הצבור והחיים, ולא להישאר בין כתלי בית המדש. בית המדרש צריך להיות מסוגל לשמוע את קול התינוק הבוכה בחוץ, אך עליו גם להצליח להוציא את דברי ה' החוצה. 
232 פרשת צו  הפסח לגרסת Word הרב יעקב מדן  חלקו הראשון דן במשמעות המילה "פסח" כעשיית 2 פעולות יחדיו ומכך בשאלה מי היכה במצרים- ה' או המשחית. חלקו השני דן בנושא הבית- הבית הפיזי והבית המשפחתי אשר מבדילים את בן החורין מהעבד. 
233 פרשת שמיני  בין אש לשלג לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  בפרשה, והן בהפטרה מתוארת סיטואציה בה בעקבות ניסיון לעשות "הטוב בעיני ה'" ישנה מוות- נדב ואביהוא ועוזה. התיקון למעשיהם הוא הוספת היראה לשמחה ובכך נעשית עבודת ה' בדרך הנכונה ביותר. 
234 פרשת שמיני  בין אש לשלג לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  ישנו קשר ברור בין הפרשה לבין ההפטרה, בכך שגם עוזה וגם נדב ואביהוא מוצאים את מותם תוך רצון לעשות טוב, אך ללא מספיק יראה. עם זאת, קיימים הבדלים באופן הקרבה- שנדב ואביהוא פעלו מתוך תשוקה והתפרצות ואילו עוזה מתוך ריחוק וחוסר רוחניות. 
235 פרשיות תזריע-מצורע  על קדושה ועל טהרה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מדוע אדם טמא אינו יכול להכנס אל הקודש? בניגוד לתפיסות אחרות בעולם, היהדות מאמינה שהקדושה נוצרת דווקא ע"י מעשי האדם. התורה מלמדת אותנו שבכדי לצאת מעולם הטומאה יש לצאת מעולמו של האדם, ולחזור למצב הראשוני שהמקווה מבטא. האם החובה לטהרה בזמן הרגל נובעת מהצורך בטהרה באכילת קדשים, או בגלל עצם הכניסה למקדש? לעמ"י ניתנה אפשרות להגיע לרמות גבוהות של קדושה אך זה מחייב מצד שני זהירות בטומאה. הזכות להשתייך לעולם הטהרה והטומאה, גוררת אחריה גם מחויבות לשמירה על עולם הקודש. 
236 פרשת אחרי מות  אחרי מות שני בני אהרן לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  הלקח המרכזי של פרשתינו הוא שאדם צריך להקפיד על הפרטים הקטנים גם כאשר הוא עוסק בדברים נשגבים ונעלים. 
237 פרשת קדושים  לא תשנא את אחיך בלבבך לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  על היחס לקירוב החברה החילונית לדרך התורה. 
238 פרשת קדושים  "קדושים תהיו" לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מצוות הקדושה שבתורה אינן מצוות של חוויה והתעלות, אלא מצוות שבין אדם לחבירו. קודם שהאדם מתקדש ומתעלה, עליו להתייחס יפה לסובבים אותו. יש לחפש את המסרים הטמונים בתורה, ואין צורך לשוטט אחר התעלויות רוחניות במקומות רחוקים. 
239 פרשת אמור  המגדף לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  פרשת המגדף אינה נראת במקומה, ומתקשרת לפרשת נדב ואביהוא. מיקומה מדגיש את השימוש הנכון בקדושה בכל רמותיה- קדושת ה', קדושת האדם וקדושת המקום 
240 פרשת אמור  תמיד בכהונתו לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מדוע עוסקת פרשה זו בדיני טהרה של הכהנים? פרשה זו עוסקת בטומאת מת של הכהנים בזמן שאינם משרתים במשכן שכן הטמאות למת סביר להניח שיתרחש מחוץ לכותלי המשכן. כאן, הכהנים הם חלק בתוך עמ"י. 
241 פרשת אמור  תמיד בכהונתו הרב אהרן ליכטנשטיין  בפרשה זו יש חזרה לדיני כהונה. מדוע הם נכתבים כאן? על מנת להדגיש את מלאכתם של הכהנים גם מחוץ לבית המקדש. הציווים מחברים בין הכהנים לבין עמ"י הנמצא מחוץ לבית המקדש. 
242 פרשת בהר  כי עבדי הם לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מחד - אין אנו עבדים לאף אדם. מאידך - אל לנו לשכוח שאנו עבדיו של הקב"ה. 
243 פרשת בהר  כי עבדי הם לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  משמעות הביטוי "עבדי הם" בהיבט הממעט, קרי - ולא לעם אחר, ובהיבט המרבה, כלומר - מול החופש של תרבות המערב. 
244 פרשת בהר  בין הפרטים והכללים לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדוע חשוב להדגיש כי פרטיה של שמיטה נלמדו בסיני? על מנת להראות את חשיבות הפרטים הקטנים בקיום מצוות. רבים רוצים לקיים את רוח המצוות ללא פרטיה, ואילו אחרים מדקדקים בפרטיה אך אינם מבינים את רוח המצווה. לא ניתן לנתק בין שני החלקים. 
245 פרשיות בהר-בחוקותי  הטרגדיה והתיקון לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  מצוות השמיטה נועדה למנוע את הפכית האדם לרכושני, דבר אשר יוביל לנפילה כלכלית, ומתוך כך לאי קיום מצוות. 
246 פרשת בחוקותי  תיקון האדם והטבע לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  עונשו של האדם הראשון היה שהטבע יהיה לו איום- החיות הטורפים, איתני הטבע, עבודה קשה בגידול השדה. התיקון יהיה כאשר האדם ילך בדרכי ה' ואז ישלים הטבע עימו. 

שיחות במדבר

# כותרתהמחברתקציר
247 פרשת מטות מסעי  תרבות אנשים חטאים לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מהו ההבדל בין טענתם הראשונה של בני גד וראובן לטענתם השנייה על הסיבה להתנחל מעבר לירדן? כיצד הגיב משה לבקשתם הראשונה? מהי בדיוק תוכחתו של משה לבקשתם הראשונה, ומדוע הוא מתרצה לאחר בקשתם השנייה? למה לא מביאים תרומות ומעשרות מעבר הירדן?  
248 פרשת במדבר  ייעודו של האדם לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  בניגוד למלאכים אשר יודעים את יעודם, ובביטול יעודם בטלים הם, לכל אדם מישראל יעוד אשר לא ידוע לו. על כן, על האדם לחפש את יעודו בעזרת התורה, ובכך הוא תופס את חלקו מכלל ישראל 
249 פרשת נשא  חומש הפקודים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  השורש פ.ק.ד. קשור הן לספירה והן לזכירה, והתורה משתמשת בו בנוגע למניין עם ישראל כדי להדגיש שאין במניין זה כדי לטשטש את ייחודו של כל אדם ואדם.  
250 פרשת נשא  ואחר ישתה הנזיר יין לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדוע התורה חוזרת פעמיים דווקא על איסור שתיית יין ואכילת תוצרי הגפן? יותר מזה - למה התורה מציינת דווקא את התרת איסור שתיית היין בסיום ימי נזירותו? במה שונה איסור זה מיתר האיסורים?מה בדיוק ההגדרה של נזיר? ההגדרה היא היותו מופרש מפירות הגפן. מה בדיוק מסמל היין?  
251 פרשת נשא  המחויבות בעבודת הלוי לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  מדוע לא נתנת ללוים אפשרות בחירה איזה תפקיד ימלאו במקדש? התשובה על כך היא שדווקא מחוייבות אמיתית תלויה בחוסר הבחירה. כאשר ניתנת הבחירה תפקידים מסויימים הופכים נחשבים יותר מאחרים. בדומה לבחירה הקיימת כיום לגבי שירות צבאי. 
252 פרשת נשא  חומש הפקודים לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  ספר במדבר נקרא גם חומש פקודים בשל המפקדים הרבים. הבחירה המונח פ.ק.ד על פני המילים האחרות נובעת מכך שפקידה היא אינה רק ספירה אלא ספירה תוך מתן תשומת לב אישית לכל פרט. בספר תהילים נקראים המצוות פיקודיך על מנת להדגיש את חיבת כל מצווה בפרט כדרך להתקשר עם הקב"ה. 
253 פרשת בהעלותך  על ספונטניות ויצירה לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  למה נסמכה פרשת הדלקת הנרות ע"י אהרן במשכן לקרבנות הנשיאים? במה בדיוק מקנא אהרן בנשיאים? מה עדיף - קיום מתוך ספונטניות ויצירתיות, או קיום מתוך מחוייבות? 
254 פרשת בהעלותך  מחוייבות לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  הקב"ה מעודד את אהרן בכך שהוא זוכה להדליק את המנורה. בן פזי במדרש ב"עין יעקב" מדגיש לנו כי דווקא המחוייבות למסגרת, ולא הארועים החד פעמיים הם הגדולה.  
255 פרשת בהעלותך  מחויבות והזדהות פנימית לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  אהרן מקנא בספונטניות של נשיאי השבטים שבאים ומקריבים קורבנות. הקב"ה רוצה ללמד אותו כי דווקא עבודת ה' מתוך מחוייבות היא הנכונה, ומצווה עליו להדליק את המנורה בכל יום. 
256 פרשת קורח  בקהלם אל תחד כבודי לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מה המשמעות של אי-הזכרת שמו של יעקב בייחוסם של קרח ושל זמרי? קרח וזמרי, להבדיל מיעקב, תפסו את האמת בצורה חד גוונית, ולא היו מודעים למורכבות שבמציאות. 
257 פרשת קורח  תמידים כסדרם לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  יש כאלו שיראו בביטול התמיד בי"ז בתמוז מאורע פחות חמור. תפיסה זו היא מוטעית. בסיסה של היהדות היא בקיום התמידי, ביום יום, ולאו דווקא בארועים המיוחדים. היהדות שואבת את כוחה מהשגרה, ומהקיום הקבוע. המטרה היא להוסיף את היחודיות ליום יום.    סוג השיעור ואיכותו 
258 פרשת חוקת  ותקצר נפש העם בדרך לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מה בדיוק היה חטאם של עם ישראל במי מריבה? 
259 פרשת חוקת  "אדם כי ימות באהל" לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  בכל אדם עורב שטן אשר מנסה לערער לו את אמונתו. מצוות פרה ממשילה זאת על ידי כך שגם כאשר יש משברים באמונה על האדם להשאר באהל- לא לשבת פסיבי כמת, שהוא אבי הטומאה אלא לצאת ולחקור- וכל זאת מתוך אמונה 
260 פרשת בלק  המלחמה התמידית שלנו באידיאולוגיה של פעור לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  פולחן הפעור - פירושו קידוש ה'טבעי'. מלחמתנו בתפישה זו היא תמידית, שכן אנו מאמינים דווקא בהעלאת הטבע למצבו המושלם. 
261 פרשת בלק  "מה טבו אהליך יעקב" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  במחנה ישראל יש שילוב בין גבורת הלחימה הצבאית לבין גבורת השמירה על צניעות (שלא היו פתחיהן מכוונים זה כנגד זה) ועל המצוות. 
262 פרשת בלק  המלחמה התמידית בפעור לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מה כ"כ נורא בחטא פעור? מה גרם לבני ישראל, שבלעם שיבחם זה לא מכבר "הֶן עָם לְבָדָד יִשְׁכֹּן וּבַגּוֹיִם לֹא יִתְחַשָּׁב", להיכשל בעבודת אלילים מוזרה זו? האם כל מה שטבעי הוא טוב? מה תפקידו של האדם ביחס לטבע?  
263 פרשת בלק  המלחמה התמידית באידיאולוגיה של פעור לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מה היה כל כך מיוחד בחיבור אל פעור? פעור מייצג את האידיאולוגיה שרואה שלמות בטבע האדם- באופן שבו הוא נברא. ביהדות אנו מאמינים כי דווקא השינוי מהבריאה- הפיכת חיטה ללחם, ברית המילה- כלורמ התוספת של האדם בעולם, היא שהופכת את העולם לשלם. 
264 פרשת בלק  המלחמה התמידית שלנו באידיאולוגיה של פעור לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  האידיאולוגיה של בעל פעור היא הצמדות לטבע. דווקא היהדות, יחד עם המדרש על רבי עקיבא הקובע כי מעשה אדם נאים יותר באה לבטא את התעלות האדם על הטבע. את שינוי הטבע, וצניעות האדם.    סוג השיעור ואיכותו 
265 פרשת פינחס  היחס ל'טבעי' לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  פנחס מתערב בחטא של אדם אחר. מעשה זה נובע דווקא מהיותו מזרע אהרן- אוהב שלום. הוא מדגיש כי ישנם ערכים החשובים יותר מהפרטיות. 

שיחות דברים

# כותרתהמחברתקציר
266 פרשת דברים  פתיחה לספר דברים לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  ספר דברים מדגיש את הפן הלאומי בקיום המצוות לקראת הכניסה לארץ. 
267 פרשת דברים  אלה הדברים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על ההפריה ההדדית בין שני הנושאים הכלולים בנאומו של משה: מצוות ודברי תוכחה.+ 
268 פרשת דברים  "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  על פי הרמב"ם כל המלחמות הן מלחמות המבוססות על דת. על כן, כאשר בוחנים את מצבינו כיום ברור כי סלע מחלוקת העיקרי במלחמת הערבים כנגדינו היא הר הבית. על כן, עלינו לאחוז בהר הבית מסיבות לאומיות וחינוכיות. אחזקה בהר הבית שומרת על זהותינו היהודית ועל תודעתנו ההיסטורית. 
269   "איכה אשא לבדי" לגרסת Word הרב יעקב מדן   
270 פרשת דברים  מקצת דיני ימי בין המיצרים לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  כמעט ואין מקורות לשלושת השבועות. הגרי"ד קישר בין ימים אלו למנהגי אבילות. אך קשר זה אינו מוחלט, ורצוף קשיים. מטרת המנהגים הללו הן לוודא כי אנו איננו שוכחים את אשר קרה וחשים אבל אמיתי על החורבן. 
271 פרשת דברים  "בינו שנות דר ודר" לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  משה מבאר את התורה ב-70 לשון. כל לשון מתאימה לדור אחר כי התורה אינה מנותקת מהמציאות. לא ניתן ללמוד את התורה בבית מדרש שאינו מתמודד עם החוץ. בכל דור קמים איומים חדשים ליהדות ובכל דור עלינו להתמודד עם האתגרים. 
272 פרשת דברים  חכמות בחוץ תרונה לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  דלתות בית המדרש צריכות להיות פתוחות הן כלפי אלו המעונינים להכנס וכן שהלימוד הנלמד בבית המדרש יצא לרחוב. יש להקפיד שדברי התורה הנאמרים בבית המדרש יוכלו לצאת החוצה והליות מובנים על ידי כלל הציבור על מנת שגם מי שאינו תלמיד חכם יוכל ללמוד.    סוג השיעור ואיכותו 
273 פרשת עקב  בין "נחמו" להפטרת עקב לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  העם, הנמצא בגלות כבר זמן מה חש שנשכח. הנביא מדגיש לעם כי הגלות עתידה להסתיים, ויותר מכך- מסביר לעם ישראל כי קשרו עם הקב"ה אינו תלוי, אלא הוא קשר קיומי קבוע שאינו ניתן לניתוק. 
274 פרשת עקב  בין "נחמו" להפטרת עקב לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  הפטרת עקב שונה מההפטרה הקודמת. ניתן לראות כי עמ"י נמצא כעת בשלב אחר של הגלות ועל כן בשלב אחר של התמודדות עם הגלות הרוחנית מהקב"ה. על מנת להראות את מערכת היחסים של עמ"י והקבה ישנם שימושים שונים בדימויים ומשלים כגון- אב ובנו, אדון ועבד. 
275 פרשת כי תצא  אשת יפת תואר לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על פי חז"ל, פרשת אשת יפת תואר לא נאמרה לכתחילה אלא רק בדיעבד. לכן, מן הראוי לנהוג כאילו היא נאסרה לחלוטין. 
276 פרשת כי תצא  לא יוסיף לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האיסור על האדם לחבול בעצמו נלמד כבדרך אגב מהפסוק "לא יוסיף", שנאמר על מקרה אחר לגמרי. מדוע לא ייחדה התורה פסוק לאיסור זה? נראה, שהתורה מבקשת להדגיש עד כמה צריך האדם להקפיד על עצמו כאשר הוא מקיים ציוויים העלולים להשפיע עליו לרעה. 
277 פרשת כי תצא  לכל מקום שתלך המצוות מלווין אותך לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  בכל מקום שאדם נמצא בו, המצוות וההלכה צריכות להוות את מרכז חייו. חידושה של התורה הוא שהמצוות נמצאות בכל מקום, ולא רק בבית המדרש. 
278 פרשת כי תצא  על טעמי המצוות לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  למה הקב"ה חייב אותנו בקיום כל-כך הרבה מצוות? האם טעם המצוות הוא משום תיקון העולם, או שיפור האדם? אם מדובר באפשרות השנייה, את מה בדיוק באות המצוות לשפר אצל האדם?  
279 פרשת כי תבוא  כפייה דתית לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  סביב קיום המצוות קיימת תסיסה תמידית. גם בנסיונות להתכחש לדת יש בעצם קיום של הדת. עדיפה תסיסה מכל כיוון מאשר אדישות והתעלמות. 
280 פרשת ניצבים  ברית ערבות מואב לגרסת Word הרב ברוך גיגי  רגע לפני הכניסה לארץ, כורת ה' ברית עם בני ישראל. הבחירה במועד זה אינה מקרית, אלא באה להדגיש את השינוי שעברו בני ישראל מאז הר סיני ועד רגע הכניסה. עונשם של בנ"י במידה ולא יעמדו בברית היא חסרונו של הקב"ה, הפורענות אשר תבוא בעקבות כך היא כתוצאה מהריחוק מהקב"ה. 
281 פרשת האזינו  שובה ישראל* לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  נחלקו הראשונים באיזו הפטרה לקרא בשבת שבין ראש השנה ליוה"כ. הפטרת "דרשו" באה ממקום של למידה ותשובה ומלאה, ואילו הפטרת "שובה" מתארת שיבה לה' מתוך שיברון. שתי ההפטרות מייצגות גישות שונות של תשובה ובניית קשר חדש עם הקב"ה. 

שיחות מועדים

# כותרתהמחברתקציר
282 שבת שובה  שובה ישראל לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  כיצד פשעים שנעשו בזדון הופכים לשגגות? מה בדיוק קורה בסיפור של ר' אליעזר בן דורדיא? מה פירוש הביטוי "האומר 'אחטא ואשוב' 'אחטא ואשוב' - אין מספיקין בידו לעשות תשובה"? 
283 פסח  בנה ביתך לגרסת Word הרב יעקב מדן  מדוע כוללת המזוזה רק את המחצית האחרונה של התפילין, פרשיות התכלית? מדוע אין בה הזכרת יציאת מצרים? מה טיבה של שמירת הדלתות של המזוזה? המשלימה של מצוות המזוזה לדורות, היא מצוות המזוזה של מצרים - דם הפסח. היא עוסקת ביציאת מצרים, בדיוק כמו שהחצי הראשון של פרשיות התפילין, עוסקות ביציאת מצרים. כמו שדם הפסח שמר על ישראל מכניסת מלאך המוות להכות בהם במכת בכורות, כך המזוזה שומרת על בתי ישראל כיום מכניסת טומאות שסותרות את הטהרה השוכנת בהם. מקבילתו של דם הפסח היא ברית המילה - שתיהן מדמדות כאות המונע יציאה החוצה כאשר לא צריך. במה באה לידי ביטוי החירות של האדם? איך כל זה קשור לאברהם אבינו?  
284 יום העצמאות  שיחה ליום העצמאות לגרסת Word לגרסת html ??  מזמור פ"ד בתהילים מדבר על הכיסופים לבית המקדש ולהשראת שכינה. מזמור פ"ה מדבר על תקומת עם ישראל וארצו ללא השראת השכינה וחצרות ה'. בסופו הוא מבקש מה' "הפר כעסך עמנו". פרק פ"ה מדבר על ה' באייר תש"ח וימינו. תקומת העם ללא השראת שכינה הכוללת הרבה נופלים וכאב. צריך לדעת להודות ולרקוד יחד עם השכול והספוד. אחת ממטרות מדינת ישראל היא השמירה על הזהות היהודית כשזו אינה נשמרת על ידי מצוות והבדלות מן הגויים בגולה. 
285 יום ירושלים  יום חפציבה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  יום ירושלים היה צריך להיקרא יום חפציבה, שכן שחרור ירושלים מבטא את חפץ הקב"ה בישראל. ניסי מלחמת ששת-הימים הדגישו את התכנון הא-לקי ואת ההשגחה (הגלויה והנסתרת) על עם ישראל. עוד יש לציין, שלא שוחררה ירושלים אלא בזכות אחדות האומה. 
286 י"ז בתמוז  תמידים כסדרם לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  המשנה בתענית מונה חמישה דברים שאירעו לישראל בי"ז בתמוז, וביטול התמיד נראה כקל שביניהם. למעשה, היהדות מדגישה את החובות המוטלות על האדם באופן קבוע, ולא רק את המוספים החריגים: "התמידים קודמים למוספים". קרבן התמיד הוא חובה יומית, אך גם חלק מהמערך הקבוע ומסגרת העבודה של המקדש. מושג התמיד מתבטא בחיי הישיבה בשלושה תחומים: באהבת התורה, בתפילות ובשבת בישיבה. 
287 בין המצרים  "והאכלתיך נחלת יעקב אביך" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  י"ז בתמוז, יום פריצת חומות ירושלים, עולה לתודעתנו במיוחד כאשר מנהלים משא ומתן מדיני לויתור על חלקים מארץ ישראל, ואפילו על ירושלים. ויתור כזה מעורר טרגדיה כפולה - לאומית ואישית, ודורש מאיתנו לשמור על האידיאל של שלמות הארץ גם אם נאלץ לוותר על חלקים ממנה. דווקא ביום של תענית, שומה עלינו להתחזק בתפילה לקב"ה. 
288 חודש אלול  סדר הסליחות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מחברי הסליחות סידרו את הסליחות כשם שסידרו אותם כדי לגרום לאדם להרגיש את הנוכחות האלוקית, וכדי להדגיש את חשיבות ההידמות לקב"ה. 
289 ראש השנה  קול השופר ושעבוד הלב לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מהו המסר העמוק הגלום באיסור לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת? המסר קשור לכך שהאדם צריך לשעבד את לבו לשמיים בזמן התקיעה, ולא לחשוב שהשופר הוא אמצעי מאגי כלשהו. 
290 ראש השנה  אם כבנים אם כעבדים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על ההבדל המהותי שבין עמידה בדין כבנים לבין עמידה בדין כעבדים. 
291 ראש השנה  בין יצחק לישמעאל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  לדעת הרמב"ם, מטרתו של ניסיון העקידה הייתה לפרסם בקרב האומות שאמונת ה' היא אמונה אמיתית, ואברהם מוכן להקריב את בנו למענה כשם שהגויים עובדי האלילים היו מוכנים להקריב את בניהם למען אלוהיהם. גם כיום, רק הדת היהודית נותרה מזוקקת לחלוטין מגילויי גשמיות שונים. הנצרות קיבלה את אמונת השילוש, והמוסלמים מעודדים רצח בני אדם בשם התאווה לגן העדן הגשמי. הבנה זו מדגישה את ההבדל שבין מקדשי השם בכל הדורות לבין השאהידים המוסלמים של ימינו. 
292 ראש השנה  היום הרת עולם לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  העבד, אינו יכול לעשות דבר כנגד רצון אדונו ועל כן, ימי התשובה אינם משמעותיים עבורו. לעומתו, הבו יכול לנסות ולתחנן לפני אביו, ועל כן ימי התשובה הם ימים שעליו לשוב בתשובה ולהתחנן. 
293 ראש השנה  התיקון שבתשובה לגרסת Word הרב יעקב מדן  התורה מבדילה בהתיחסותה לאונס של אישה פנויה ואישה נשואה. ניתן ללמוד מכך על ההבדל שבין עבירות שבין אדם לחבירו לבין עבירות שבין אדם למקום. עבירות שבין אדם למקום אינן ניתנות לשינוי אלא רק לתשובה. לעומתן, עבירות שבין אדם לחבירו ניתן לתקן על ידי קבלת אחריות על המעשה ועשיית פעולת תיקון. 
294 ראש השנה  היום הרת עולם לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  הבן העומד בפני אביו הוא ניצב ברמה של מתייצב- עליו לפעול למען יסלח לו אביו בניגדו לעבד שניצב- כלומר נוכח. נמצא ועליו רק לעמוד וחכות לגזר דינו. 
295 ראש השנה  וטהר לבנו לעבדך באמת לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מי תיקן את ההלכה שלא תוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת? מדוע שופר, המשמש להפוך את מידת הדין למידת הרחמים, אינו צורך חשוב דיו בשביל לוותר בשבילו על גזירת הטלטול?! מה משיגים החכמים על אף ביטול התקיעות בשבת? מה פירוש המילה "באמת"? 
296 חנוכה  על החידוש שבחנוכה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  האם תוכנו של חג החנוכה הוא השיבה למקורות וכמועד בעל צביון שמרני, או שמא זהו חג של רעננות וחדשנות כפי שמעיד עליו שמו? מה קורה בפורים - המקבילה של חנוכה? באילו תחומים נוספים באה לידי ביטוי בתנופה גדולה? 
297 פורים  "מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה?" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  הגמרא מביאה מחלוקת, האם אנשי שושן נתחייבו כליה כיוון ש"נהנו מסעודתו של אותו רשע" או כיוון ש"השתחוו לצלם". מהו החטא הגדול בהנאה מסעודתו של אחשוורוש? האם בזלזול בדיני הכשרות, או בהיטמעות באוכלוסייה המקומית ובשכחת הייחוד היהודי? התרבות של שושן היא תרבות של צריכה, הדוגלת בזלילה ומתנגדת לעזרה לזולת ולעבודה פרודוקטיבית. תיקון חטאם של אנשי שושן נעשה בצום - תענית אסתר - ובקידוש החול, בסעודת הפורים. 
298 פורים  מגילת אסתר והדילמה החינוכית לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  היהודים הגולים בממלכתו של אחשוורוש משתלבים בתוך העם הפרסי. הם אומנם שומרים על דתם, אך הם אינם רואים בעיה בהשתתפות במשתה של אחשוורוש שהיוותה סמל לשחיתות ולבעיות מוסריות. מורדכי מייצג את היהודי השומר על דתו, ואילו אסתר מייצגת את היהודי שמתאים את עצמו לחברה והיא אכן נושאת חן בעיניה רואיה. מרדכי מזכיר לאסתר שבית אביה ימשך בעם ישראל רק אם היא תאבק על קיומו. מעשיה של אסתר, ויוזמתה להציל את העם היהודי הם אלו שזיכו אותה בכך שהמגילה תקרא על שמה. המאבק שבין הסתגרות בתוך הדת לבין פריצה מוחלטת קיימים בכל דור. השילוב בין השניים, וההתמודדות עם אתגרי השעה היא דרכה של הישיבה. 

שיחות שונות

# כותרתהמחברתקציר
299 עבודת ה'  התפילה במשנת הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל - חלק א' לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  במסורת בית וולוז'ין ובריסק, ערך התפילה ומעמדה - יחסית למיגזרים אחרים של עבודת ה' ובהשוואה לעיסוק בתלמוד תורה, ויחסית למעמדה ומשקלה הסגולי של התפילה לפי הנורמות המקובלות - היה מצומצם למדי. הדגש היה על שקידה בתורה. לצד הלימוד, היוותה התפילה מרכיב מרכזי ואינטנסיבי באישיותו ובעבודת ה' של הרב סולובייציק. הרב חידד מאד את היסוד של ה"בקשה" כמאפיינת את התפילה. התפילה היא עמידה לפני ה'. 
300 עבודת ה'  דרכנו בעבודת ה' לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  בחינת עבודת ה' עוברת בשלושה רבדים: העבודה על בניין האישיות, רתימת כוחות האישיות לעבודת ה', ושאלת המוטיבציה - היות עבודת ה' במרכז הווייתנו. לאדם המודרני יש בעיה לחוש קשר חי עם בוראו בכלל, ולחוש "שברון לב" ולהוסיף דבר בתפילתו בפרט. אין ספק שעבודת ה' כוללת לימוד תורה, תפילה ובנייה רוחנית - חובות הלבבות. 
301 עבודת ה'  הלכה ופוליטיקה בזמן הזה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מה היחס הראוי בין ההלכה לבין הפוליטיקה? מחד - להלכה יש עמדה ברורה בשני ענפי הפוליטיקה: בצורת השלטון הרצויה ("הלכות מדינה") ובאופן ההתנהגות של אותו שלטון. יש להלכה עמדה ברורה בשאלה הערכית, של קביעת סדר העדיפויות הלאומי, גם אם הוא נחשב מבחינה הלכתית ל"דבר רשות". כיום, חובה עלינו להדגיש דווקא את הערכים המלכדים את החברה הישראלית. 
302 היחס לגויים  היחס לגוי בתפיסה היהודית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  בניגוד לגישה הרווחת של זלזול בגוי, היהדות מתייחס לנכרים כאל בני אדם ואף כאל חברים בקהילת המצוּוים. אף הגויים שייכים בקרבנות, בתפילה ובמידה מסויימת - אף בתורה. הגוי אף הוא עובד ה', ואף הוא מצווה בדינים שבין אדם לחבירו בכלל ובגמילות חסדים בפרט. עם זאת, כמובן שיש להבחין בין ההתייחסות לגוי כאדם לבין ההתייחסות אליו כעובד עבודה זרה וכאויב. 
303 השואה  "לולי תורתך שעשֻעי אז אבדתי בעניי" - על יחסנו לשואה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  אנו מדחיקים את השואה. הדחקה זו נעשית באמצעות שימוש בביטויי-שואה בהקשרים אחרים, ובאמצעות ניסיון לתת פשר והסברים תיאולוגיים לשואה. בציבור הציוני-דתי, הטוענים שתהליך הגאולה לא ידע נסיגות, או ההופכים את השואה לפרק בתהליך גאולת העם והארץ - מדחיקים את השואה. אחרי השואה, עבודת ה' אינה יכולה עוד להתבסס על הכרת הטוב, אלא רק על הדבקות בקב"ה למרות הספקות והתהיות. 
304 לימוד תורה  תלמוד תורה היום לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  חשיבות לימוד התורה - העיסוק בהוויות אביי ורבא - כעבודת ה' הנעשית על ידי מוחו של האדם. 
305 חינוך  על אחריות אישית וקולקטיבית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  פרשת עגלה ערופה מלמדת אותנו על האחריות הקולקטיבית, אך אחריות זו אינה מחליפה את אחריותו האישית של הפושע. עם זאת, כאשר מתרחש פשע (כדוגמת רצח רבין ז"ל), כל המעגלים הסובבים את הפושע צריכים לבחון את דרכם: במה פשעו? האם הפשע אירע בגלל החינוך או למרות החינוך שהפושע קיבל? האם אפשר לשלהב את בני הנוער לערכים הראויים בלי לערער את איזונם המוסרי?  
306 אקטואליה  על אחריות אישית וקולקטיבית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  פרשת עגלה ערופה מלמדת אותנו על האחריות הקולקטיבית, אך אחריות זו אינה מחליפה את אחריותו האישית של הפושע. עם זאת, כאשר מתרחש פשע (כדוגמת רצח רבין ז"ל), כל המעגלים הסובבים את הפושע צריכים לבחון את דרכם: במה פשעו? האם הפשע אירע בגלל החינוך או למרות החינוך שהפושע קיבל? האם אפשר לשלהב את בני הנוער לערכים הראויים בלי לערער את איזונם המוסרי?  
307 אקטואליה  בין יצחק לישמעאל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  לדעת הרמב"ם, מטרתו של ניסיון העקידה הייתה לפרסם בקרב האומות שאמונת ה' היא אמונה אמיתית, ואברהם מוכן להקריב את בנו למענה כשם שהגויים עובדי האלילים היו מוכנים להקריב את בניהם למען אלוהיהם. גם כיום, רק הדת היהודית נותרה מזוקקת לחלוטין מגילויי גשמיות שונים. הנצרות קיבלה את אמונת השילוש, והמוסלמים מעודדים רצח בני אדם בשם התאווה לגן העדן הגשמי. הבנה זו מדגישה את ההבדל שבין מקדשי השם בכל הדורות לבין השאהידים המוסלמים של ימינו. 
308 אקטואליה  "והאכלתיך נחלת יעקב אביך" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  י"ז בתמוז, יום פריצת חומות ירושלים, עולה לתודעתנו במיוחד כאשר מנהלים משא ומתן מדיני לויתור על חלקים מארץ ישראל, ואפילו על ירושלים. ויתור כזה מעורר טרגדיה כפולה - לאומית ואישית, ודורש מאיתנו לשמור על האידיאל של שלמות הארץ גם אם נאלץ לוותר על חלקים ממנה. דווקא ביום של תענית, שומה עלינו להתחזק בתפילה לקב"ה. 

סוגיות אורח חיים

# כותרתהמחברתקציר
309 הלכות תפילין  מוקף גוויל לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא במנחות כותבת שכל האותיות בתפילין צריכות להיות מוקפות גוויל מכל צדדיהן. מהו אופי הפסול של אות שאינה מוקפת גוויל? האם אות כזאת אינה נחשב ל'אות', או שהיא פסולה מחמת סיבה אחרת? 
310 הלכות תפילת עמידה  ותן טל ומטר לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מה המקור לחובת אמירת "ותן טל ומטר"? האם זוהי הוספה חיצונית לתפילה, או חלק אינטגרלי ממנה, המגדיר את התפילה כולה כתפילה הנאמרת בזמן הגשמים? מהן ההשלכות של שאלה זו? מה מעמדה של תוספת "משיב הרוח ומוריד הגשם"? 
311 הלכות חזרת הש''ץ ונשיאת כפיים  השתתפות הציבור בברכת כוהנים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מן הפסוקים למדנו שיש להכריז "כוהנים" לפני ברכת כוהנים, ולהקריא לכוהנים את מילות הברכה. בהשקפה ראשונה נראה שמדובר בדינים טכניים בלבד, אך הבנה מחודשת שלפיה גם הישראלים מחויבים במצוַת ברכת כוהנים מאירה את הדינים האלה באור חדש, ולפיה הם מייצגים את דרכו של הציבור כולו להשתתף בקיום המעשי של המצווה. 
312 הלכות קידוש  קידוש בבית הכנסת לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו יסוד המנהג לקדש בבית הכנסת? האם הקידוש בבית הכנסת אינו ברכה לבטלה, שהרי "אין קידוש אלא במקום סעודה"? האם האדם יכול להחיל קדושה על השבת? 
313 איסורי השבת  פסיק רישיה (ח"ב) לגרסת Word הרב משה טרגין  השלכות של החקירה בהבנת פסיק רישיה: פסיק רישיה דלא ניחא ליה; פסיק רישיה כשאפשר להגיע לתוצאה בדרך אחרת; פסיק רישיה בפעולות רבות; יישום של פסיק רישיה בדיני קבלת טומאה. 
314 הלכות עירובין ותחומין  קלוטה כמי שהונחה דמי לגרסת Word הרב משה טרגין  לדעת רבי עקיבא, חפץ הנע באוויר נחשב כמונח בקרקע שמעליה הוא עובר. עד כמה הדמיון הזה חזק? לחקירה זו השלכות לא רק לדיני הוצאה מרשות לרשות, אלא גם לתחומים הלכתיים מפתיעים (הלכות תפילין והלכות העברת טומאה). גם היקף הדין מושפע מן החקירה: האם הוא פועל גם לקולא, והאם הוא מגדיר גם פעולת עקירה או רק הנחה. 
315 הלכות ראש חודש  הלל לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם חובת אמירת ההלל היא מן התורה, מדברי סופרים או מתקנת חכמים? בסוגיות השונות בש"ס יש התייחסויות שונות לעניין זה, ועולות כמה אפשרויות לגבי מקור הדין. גם הראשונים נחלקו בעניין, ולמחלוקתם השלכה להבנת אופי חיוב אמירת ההלל. 
316 הלכות ראש חודש  עדות קידוש החודש לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לשיטת רש"י, הכלל "לא תהיה שמיעה גדולה מראייה" חל רק לגבי עדות קידוש החודש. נראה שלדעתו עדות זו אינה נחשבת לעדות במובן המלא של המונח. תמיכה לדבריו אפשר למצוא בדעת התנאים המתירים עדות קרובים לקידוש החודש, בשיטת הרמב"ם המכשיר עדות של עדים זוממים, ובדברי רבי עקיבא איגר שהציע שעדים המעידים עדות שקר בקידוש החודש אינם עוברים על "לא תענה ברעך עד שקר". 
317 הלכות בדיקת חמץ  בדיקת חמץ לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו תפקידה של בדיקת החמץ? האם מדאורייתא די בביטול החמץ? ייתכן שהבדיקה היא חובה מדאורייתא, כקיום של מצוַת "תשביתו" או כמסלול חלופי לביטול החמץ להתמודדות עם איסורי "בל ייראה" ובל "יימצא". 
318 הלכות בדיקת חמץ  זמן בדיקת חמץ לגרסת Word הרב משה טרגין  מדוע נקבעה בדיקת חמץ לליל י"ד בניסן? מן הבבלי ומפרשיו עולה גישה מעשית: זה המועד שבו אור הנר יפה לבדיקה, ומצד שני אין חשש שהבדיקה תישכח במרוצת ההכנות לחג. בירושלמי עולה גישה שונה, ולפיה התאריך הוא מרכיב מהותי של הבדיקה. 
319 הלכות חמץ ומצה  האם חמץ שנשרף לפני פסח מותר באכילה במועד לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  חמץ שנשרף לפני פסח - מותר ליהנות ממנו במועד. האם גם מותר לאכול אותו? מהו ההבדל בין חמץ שנשרף לפני פסח לבין חמץ שנשרף בפסח? 
320 הלכות חמץ ומצה  בל ייראה ובל יימצא לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מי חייב באיסור "בל יראה" ו"בל ימצא"? האם מוקד האיסור נעוץ בבעלות הממונית על החמץ, או גם בזיקה שאינה ממונית? מה דינו של שומר שהופקד אצלו חמץ בפסח? שאלה זו נושקת לדיני חמץ שעבר עליו הפסח, ביטול החמץ המופקד, ורמת השמירה הנדרשת. האם יש לשומר בעלות מסויימת על החפץ שהופקד אצלו? 
321 הלכות ספירת העומר  ספירת העומר - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם שני המניינים שבספירת העומר - מניין הימים ומניין השבועות - הם שתי מצוות נפרדות, או מצווה אחת בעלת שני פנים? רבנו ירוחם נטה לכיוון הראשון, בעוד הרמב"ם סבר כדעה השנייה. ההשלכות של שאלה זו מתבטאות בניסוח המדויק של הספירה, בדינו של מי שספר ימים בלבד או שבועות בלבד, ובדינו של מי ששכח לספור באחד הימים. 
322 הלכות ספירת העומר  'תמימות' בספירת העומר לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  התורה מחייבת לספור "שבע שבתות תמימות". מה בא ללמדנו המונח "תמימות"? האם דרישה זו נוגעת לכל אחד מימי הספירה, או למכלול הספירה בלבד? האם קיים הבדל בין מניין הימים לבין מניין השבועות? האם דרישה זו מעכבת בדיעבד? לדין זה השלכה חשובה לדינו של מי ששכח לספור באחד מימי הספירה. 
323 הלכות תשעה באב  קריעה על ראיית ערי יהודה בחורבנן לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם הקריעה על ערי יהודה היא בעלת אותו אופי כמו הקריעה על מת? האם קריעה זו מבטאת את האבילות ואת הצער שמרגיש האדם, או שהיא נועדה לציין את החורבן? מדוע קורעים רק על ערי יהודה? 
324 הלכות תשעה באב  איסור תלמוד תורה כחלק מאבילות תשעה באב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהיכן נובע האיסור על האבל ללמוד תורה? האם יסוד האיסור הוא באיסור ההנאה, או שעצם הלימוד בתשעה באב הוא בעייתי? 
325 הלכות תשעה באב  אבילות תשעה באב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם אבילות תשעה באב זהה לאבילות שבעה, או שיש הבדלים מסוימים בין שתי האבילויות? מהו אופייה של האבילות בט' באב? 
326 הלכות ראש השנה  היחס בין תקיעת שופר לתפילה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כמה מהלכות תקיעת השופר מצביעות על קשר בין השופר לבין התפילה. הגמרא הקובעת שתקיעת השופר היא 'לזיכרון'; החיוב לעשות את השופר כפוף; והפסוק המקשר בין הלל לבין שופר - כולם מצביעים על כך שתקיעת השופר מעלה את איכות התפילה. הסבר אפשרי אחד לכך הוא שהשופר מזכיר לנו את זעקת הבהמה שממנה בא; משום כך שייך לגבי שופר גם דין "אין קטגור נעשה סנגור". 
327 הלכות חנוכה  הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מצוַת הדלקת נר חנוכה קשורה קשר אמיץ עם מושג ה'בית' - "נר איש וביתו". אם כן, מדוע מדליקים נרות חנוכה גם בבית הכנסת? האם יש קשר בין נרות חנוכה לבין מנורת המקדש? 
328 הלכות חנוכה  נר חנוכה כחובת בית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בהגדירה את מצוַת הדלקת נר החנוכה, כותבת הגמרא: "מצוַת חנוכה - נר איש וביתו". מהו מעמדו של הבית בהדלקת נרות החנוכה? האם ייתכן שהדלקת נרות חנוכה היא חובת הבית, כמו קביעת מזוזה? 
329 הלכות חנוכה  החנוכייה ומנורת המקדש לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו הקשר בין נרות החנוכה לבין הנרות שהדליקו במנורה שבמקדש? מדוע מדליקים נרות בבית הכנסת? השיעור סוקר סוגיות אלו על רקע המחלוקת אם "הדלקה עושה מצווה" או "הנחה עושה מצווה". 
330 הלכות חנוכה  פרסומי ניסא - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  השלכות של מרכיב 'פרסומי ניסא' בהדלקת נרות חנוכה: חיוב נשים מדין 'אף הן היו באותו הנס'; החובה להוציא ממון לקיום המצווה; הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת - רמה גבוהה של 'פרסומי ניסא', או דין של 'זכר למקדש'. 
331 הלכות חנוכה  ברכת "שעשה נסים" לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ברכת "שעשה נסים" נתקנה, כנראה, על פרסום הנס (ה"פרסומי ניסא") שבנר חנוכה. האם הברכה תלויה במעשה הדלקה? לפי המאירי, ניתן לברך אותה אפילו כאשר אין נר חנוכה כלל. מה דינו של מי שכבר בירך "שעשה ניסים" בבית הכנסת? 
332 הלכות חנוכה  הדלקת נרות חנוכה בשמן הקדוש בקדושת שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בדרך כלל, אסור להשתמש בשמן הקדוש בקדושת שביעית לשימושים שבהם ההנאה והכילוי באים כאחד. לפיכך, לכאורה אסור להשתמש בשמן כזה להדלקת נר חנוכה. אמנם, שאלה זו זוקקת דיון באופי איסור ההנאה מנרות חנוכה, ובהגדרת השימושים המותרים והאסורים בפירות הקדושים בקדושת שביעית. 
333 הלכות חנוכה  נר חנוכה - חובת הבית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם מצוַת הדלקת נר חנוכה היא מצווה המוטלת על כל אדם או שהיא "חובת הבית", כמו מזוזה למשל? בשאלה זו נחלקו הראשונים ויש לה השלכות רבות, למשל בדין אכסנאי ובשאלת המקום שבו יש להניח את החנוכייה. 
334 הלכות פורים  מתנות לאביונים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם מצוַת מתנות לאביונים היא חלק ממצוַת הצדקה, או שזוהי מצווה עצמאית? המאמר עוסק בשאלה זו ובנפקא מינות העולות ממנה. 

סוגיות יורה דעה

# כותרתהמחברתקציר
335 הלכות בשר בחלב  אכילת בשר וחלב על שולחן אחד לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  פרט לאיסורי הבישול, האכילה וההנאה של בשר בחלב, יש איסור דרבנן להעלותם על אותו שולחן. מהי אופי האיסור? האם הוא נובע מחשש ערבוב, או שחז"ל הגדירו בצורה מחודשת את ה'אכילה'? 
336 הלכות תערובות  ברייה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בעניין איסורי אכילה, נפסק להלכה ש'ברייה' היא רק דבר שהיה חי. בדיני ביטול, לעומת זאת, 'ברייה' יכולה להיות גם עצם דומם. מהו ההבדל בין שתי מערכות הדינים הללו? האם ברייה אינה בטילה מחמת חשיבותה, או מפני שהיא אינה נטמעת בתערובת? 
337 הלכות תערובות  דבר שיש לו מתירין - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  השלכות נוספות לשתי ההבנות בדין דבר שיש לו מתירין: איסורי דרבנן; תערובת מין בשאינו מינו; שימוש רב-פעמי. 
338 הלכות כיבוד אב ואם  חובת כיבוד אב ואם לאישה נשואה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדוע נשים נשואות פטורות מכיבוד אב ואם? האם הפטור הוא טכני, כי הן נמצאות בבית אחר, או מהותי, כי הן מחוייבות בכבוד הבעל? מה דינה של אישה שבעלה מתיר לה לכבד את אביה? ומה דינה של אישה שיש לה הכנסה משלה? מתי חל פטור זה? האם נשים פטורות גם ממצוַת מורא אב ואם? 
339 הלכות כיבוד אב ואם  מצוַת כיבוד סב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם אדם חייב לכבד את סבו? אם כן, האם מדובר בחובה עצמאית, או בהרחבה של מצוַת כיבוד אב? האם חובה זו חלה גם אחרי פטירת האב, או במקרים שבהם האדם אינו חייב בכבוד אביו? ומהצד השני - האם הסבא חייב ללמד את נכדו תורה? 
340 הלכות מילה  על מי מוטלת מצוַת מילה? לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם מצוַת המילה מוטלת על הבן הנימול או על אביו? מהי משמעות הציווי לאדם שלא נימול למול את עצמו בגיל שלוש עשרה? 
341 הלכות גרים  מקרא ביכורים של גֶּר לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  המשנה קובעת שגר יכול להביא ביכורים אך אינו יכול לקרוא את פרשת "ארמי אובד אבי". מהו היחס בין הפקעת גר ממקרא ביכורים לבין הפקעת אישה ממצווה זו? ובין הפקעת הגר ממקרא ביכורים לבין הפקעתו מוידוי מעשרות? 
342 הלכות כתיבת ספר תורה  מוקף גוויל לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא במנחות כותבת שכל האותיות בתפילין צריכות להיות מוקפות גוויל מכל צדדיהן. מהו אופי הפסול של אות שאינה מוקפת גוויל? האם אות כזאת אינה נחשב ל'אות', או שהיא פסולה מחמת סיבה אחרת? 
343 הלכות כתיבת ספר תורה  תגי האותיות לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כשכותבים ספר תורה, צריך לעטר חלק מן האותיות בתגים. האם תגים אלו הם תוספת נפרדת, שמטרתה להדר ולפאר את הכתב, או שהם נחשבים לחלק מהכתב? חקירה זו היא בעלת השלכות רבות: האם הוספת תגים נחשבת כתיבה בשבת; האם התגים מעכבים את כשרות הספר; האם צריך להוסיף תגים בגט; צורת התגים ומקומם. 
344 הלכות מזוזה  קביעת מזוזה בפתח מקום שאינו עשוי לכבוד לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  להלכה, אסור לקבוע מזוזה במקום שיש בו דברים לא-מכובדים. מהו יסוד דין זה: כבודה של המזוזה, או שקביעתה במקום כזה פוגעת בעצם המצווה? 
345 הלכות קדושת שביעית  הדלקת נרות חנוכה בשמן הקדוש בקדושת שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בדרך כלל, אסור להשתמש בשמן הקדוש בקדושת שביעית לשימושים שבהם ההנאה והכילוי באים כאחד. לפיכך, לכאורה אסור להשתמש בשמן כזה להדלקת נר חנוכה. אמנם, שאלה זו זוקקת דיון באופי איסור ההנאה מנרות חנוכה, ובהגדרת השימושים המותרים והאסורים בפירות הקדושים בקדושת שביעית. 
346 הלכות קבורה ואבלות  קריעה על ראיית ערי יהודה בחורבנן לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם הקריעה על ערי יהודה היא בעלת אותו אופי כמו הקריעה על מת? האם קריעה זו מבטאת את האבילות ואת הצער שמרגיש האדם, או שהיא נועדה לציין את החורבן? מדוע קורעים רק על ערי יהודה? 

סוגיות אבן העזר

# כותרתהמחברתקציר
347 הלכות קידושין ונישואין  קידושי ביאה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו אופיים של קידושי ביאה? האם הביאה מסמלת את היחסים בין הבעל לאשתו, או שהיא יוצרת את הקידושין? מדוע אי אפשר לקדש אישה בביאה על תנאי? 

סוגיות חושן משפט

# כותרתהמחברתקציר
348 הלכות דיינים  סמיכת הדיינים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ההלכה קובעת שדיינים צריכים להיות סמוכים על ידי קודמיהם, ולא הדיוטות. מהו אופייה של סמיכה זו? האם הסמיכה מגדירה את המעמד האישי של כל דיין, או את מעמדו של בית הדין כולו? האם דין זה חל גם על בתי דין של התרת נדרים ושל חליצה? 
349 סדרי דין כלליים  טוען וחוזר וטוען - היכולת לחזור מטענה שנטענה בבית דין לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא מביאה מחלוקת בדינו של אדם שטען טענה מסויימת, וחזר וטען טענה אחרת. האם יש פה חשש לשקר, או רק בעיה פורמאלית של סדרי משפט? 
350 סדרי דין כלליים  שוויה אנפשיה חתיכא דאיסורא לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לכאורה נראה שדין "שוויה אנפשיה חתיכא דאיסורא" סותר את הכלל של "אין דבר שבערווה פחות משניים". מהו אופיו והיקפו של דין זה? האם הוא נובע מגדרי העדות הרגילים, או מגדרי הנאמנות במקום שאין בו עדים? 
351 סדרי דין כלליים  ברי ושמא - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  דעה אחת בגמרא קובעת ש"ברי ושמא - ברי עדיף": אם תובע טוען טענה מסויימת בוודאות, והנתבע עונה על דרך הספק - התובע זוכה. כיצד מתיישב כלל זה עם דין "המוציא מחבירו עליו הראיה"? לדעת התוספות, הפער בין הטענות הוא ראיה לנאמנות התובע. לדעת הראב"ן אין כאן ראיה, אך המוחזקות בממון עוברת מהנתבע לתובע. נפקא-מינה לחקירה זו הם מקרה של "ברי טוב ושמא גרוע", ויישום דין "ברי ושמא" בדיני איסור והיתר (בין השאר, בעניין "שוויא אנפשיה חתיכה דאיסורא"). 
352 סדרי דין כלליים  תפיסה - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כלל גדול הוא: "המוציא מחבירו - עליו הראיה". מה יהיה הדין אם אדם אחד חטף בכוח את החפץ השנוי במחלוקת מהאדם השני (כמו למשל בסוגיית "תקפו כהן")? לפי גישת התוספות, בתנאים מסוימים השתלטות כזו היא לגיטימית; מכאן עולה ההבנה שההחזקה הפיזית בחפץ היא הגורם המכריע בדין. 
353 סדרי דין כלליים  תפיסה - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  שיטת הרמב"ן היא שתפיסה חד-צדדית איננה תקיפה, והתופס אינו נחשב ל'מוחזק'. לכלל זה יש שני חריגים: כשהספק עומד להתברר, או במצב של 'תרי ותרי'. כנראה, הרמב"ן סבר שהמוחזקות הפיסית מהווה ראיה לבעלות, אך אין לה עוצמה משפטית משל עצמה. 
354 הלכות גביית חוב  יכולתו של הלווה לקנות מחדש את נכסיו לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא דנה בדין "שומא הדר": אדם שהיה חייב כסף, ולא היה לו לשלם ומכרו את שדותיו - יכול לפדות אותם אחרי שהוא משיג כסף. מהו אופיו של דין זה? האם זהו דין מוסרי בלבד, או שהוא מושתת על עקרונות משפטיים? 
355 הלכות מקח וממכר  שטר מודעה (ביטול מכירה) לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כיצד שטר מודעה יכול לבטל מכירה? באילו מקרים הוא פועל? האם ניתן לבטל מודעה? 
356 הלכות מקח וממכר  קניין חליפין לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  באילו חפצים ניתן לבצע קניין חליפין? האם יש צורך להשתמש דווקא ב'כלי', או שדי בכל חפץ בעל חשיבות? מהו אופיו של קניין החליפין? 
357 הלכות מקח וממכר  קניין הגבהה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו אופיו של קניין ההגבהה? לאיזה גובה צריך להגביה את החפץ כדי לקנות אותו? האם דין "לבוד" חל גם על קניין הגבהה? 
358 הלכות אבדה ומציאה  השבת אבידה - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם מצוַת השבת אבידה היא מצווה הממוקדת ב'חפצא' - בחפץ האבוד, או ב'גברא' - בבעל החפץ שאיבד את ממונו? האם חייבים להשיב אבידת קרקע? האם קיים פן של השבת אבידה גם בחיוב להציל את חיי הזולת? האם חייבים להוציא ממון לצורך הצלת חיים? האם זקן הפטור מהשבת אבידה חייב להציל את חיי חבירו? 
359 הלכות אבדה ומציאה  השבת אבידה - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מתי מתחיל החיוב במצוַת השבת אבידה? איזו פעולה נחשבת לקיום של מצווה זו? אילו חפצים נחשבים ל'אבידה'? 
360 הלכות אבדה ומציאה  ייאוש בעלים - ח"ג לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  אדם שקיבל חפץ מאדם שמצא אותו - האם הוא נחשב ל'שומר אבידה' וזוכה בה אחרי הייאוש? מה דינה של אבידה המצויה בחצרו של אדם בלי ידיעתו? מתי בדיוק פוגעת בעלותו של המאבד? 
361 הלכות שמירה ופיקדון  שומרים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מדוע שומר שפשע חייב לשלם: בשל עצם הפשיעה או בשל הנזק שנוצר? מהן סברות המחלוקת בדין "תחילתו בפשיעה וסופו באונס"? איזו רמה של פשיעה מחייבת את השומר לשלם על אונסין? 
362 הלכות רוצח ושמירת הנפש  "לא תשים דמים בביתך" לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בציווי על מצוַת המעקה כוללת התורה שתי מצוות: עשה - לבנות מעקה, ולא-תעשה - "לא תשים דמים בביתך". מה היחס בין שתי המצוות? מסתבר, שיש הבדלים בהיקף המצוות: מצוַת מעקה נוגעת רק למבנים, ומצוַת "לא תשים דמים" - גם לחפצים ולבעלי חיים; מצוַת מעקה נוגעת רק לסכנת חיים, ואילו מצוַת "לא תשים דמים" - לכל נזק שהוא. 
363 הלכות רוצח ושמירת הנפש  "לא תשים דמים בביתך" (המשך) לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם האיסור "לא תשים דמים בביתך" הוא רק חיוב אישי, או שיש לו היבטים ציבוריים וממוניים? כפי שנראה, איסור זה מוטל על הציבור כולו, ולא רק על הבעלים. נוסף על כך, לדין זה יש השלכות ממוניות על תשלומי הפיצוי על הנזק שנגרם. 

סוגיות נושאים שונים

# כותרתהמחברתקציר
364 כלי המקדש  החנוכייה ומנורת המקדש לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מהו הקשר בין נרות החנוכה לבין הנרות שהדליקו במנורה שבמקדש? מדוע מדליקים נרות בבית הכנסת? השיעור סוקר סוגיות אלו על רקע המחלוקת אם "הדלקה עושה מצווה" או "הנחה עושה מצווה". 
365 כלי המקדש  מנורת המקדש לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  למנורת המקדש מאפיינים ייחודיים, המבדילים אותה משאר כלי המקדש. הבנת ייחודה של המנורה כרוכה בהבנת תפקידה במקדש; המנורה אינה רק כלי שרת, אלא חלק מה'ריהוט' של בית המקדש, ולכן עליה להיות מפוארת ומעוטרת במיוחד. לאור הבנה זו ניתן להבין גם את תפקידו של נר התמיד ואת תפקידם של הקנים והגביעים. 
366 הלכות קרבנות  דין "ממשקה ישראל" - איסור הקרבת קרבנות מדברים אסורים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ההלכה אוסרת להקריב על המזבח דברים האסורים באכילה. מהיכן נובע איסור זה? האם זהו איסור עצמאי, או שהתורה מרחיבה את איסורי האכילה ומחילה אותם גם על 'האכלת' המזבח? 
367 קרבן פסח  אכילת קרבן פסח לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם הקרבת קרבן הפסח ואכילתו הן שתי מצוות נפרדות? מהו המייחד את אכילת קרבן הפסח מאכילת שאר הקרבנות? האם קיים מימד של אכילת קדשים באכילת קרבן הפסח? 
368 קרבן פסח  ביקור ז' ימים - בדיקת קרבן פסח ד' ימים לפני שחיטתו לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  קרבן הפסח וקרבן התמיד זוקקים שניהם בדיקה מספר ימים לפני הקרבתם. האם בדיקה זו נובעת מחשש לפסול, או שהיא דין מיוחד? 
369 קרבן פסח  מינוי על קרבן פסח לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  כדי לאכול מקרבן פסח, חובה להימנות עליו מראש. מה פשר המינוי הזה? האם הוא מהוו רכישת בעלות על הקרבן, או רק רכישת זכות אכילה ממנו? כיצד מתמנים על הקרבן? האם ניתן להצטרף לחבורה באיחור? האם מחשבה להאכיל את הפסח למי שאינו מהחבורה נחשבת מחשבת פיגול? כיצד יש לחלק את הבשר בין המנויים עליו? 
370 טהרה וטומאה  חרב כחלל - טומאת כלי מתכות לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  דין מיוחד הוא שחרב התקועה במת - דינה כמת, והיא נחשבת ממש לאבי אבות הטומאה (כמו הגופה עצמה). האם החרב נחשבת ממש כמת, או רק דיניה שווים לדיני המת? 
371 טהרה וטומאה  סוף טומאה לצאת לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בדיני טומאת אוהל נפסק שכל דבר הנמצא במסלול שהמת עתיד לצאת בו מן הבית - נטמא, גם אם הפתחים שבמסלול זה סגורים. מהו אופי דין זה? האם אנו מתייחסים לפתחים כאילו נפרצו, או שהטומאה חלה באופן גורף בכל 'תחומו' של המת, ואיננה מתחשבת במכשולים בדרך? לשאלה זו השלכה מעשית לדיני טומאת כוהנים. 
372 טהרה וטומאה  קלוטה כמי שהונחה דמי לגרסת Word הרב משה טרגין  לדעת רבי עקיבא, חפץ הנע באוויר נחשב כמונח בקרקע שמעליה הוא עובר. עד כמה הדמיון הזה חזק? לחקירה זו השלכות לא רק לדיני הוצאה מרשות לרשות, אלא גם לתחומים הלכתיים מפתיעים (הלכות תפילין והלכות העברת טומאה). גם היקף הדין מושפע מן החקירה: האם הוא פועל גם לקולא, והאם הוא מגדיר גם פעולת עקירה או רק הנחה. 
373 עבודת יום הכיפורים  הזאת הדם בקודש הקדשים ביום כיפור לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לא ברור מן הפסוקים אם הזאת הדם ביום הכיפורים הייתה לפני הארון או ממש עליו. האם מוקד ההזאה הוא קודש הקדשים, או הארון? מה ניתן להוכיח מההזאה על אבן השתייה בבית המקדש השני? ר' חיים מבריסק הציע שיש קדושה מיוחדת למקום הארון, גם כשהארון איננו נמצא בו. לענייננו שייכת גם מחלוקת התנאים לגבי איסור הכניסה לקודש הקדשים. 
374 ביכורים  מקרא ביכורים של גֶּר לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  המשנה קובעת שגר יכול להביא ביכורים אך אינו יכול לקרוא את פרשת "ארמי אובד אבי". מהו היחס בין הפקעת גר ממקרא ביכורים לבין הפקעת אישה ממצווה זו? ובין הפקעת הגר ממקרא ביכורים לבין הפקעתו מוידוי מעשרות? 
375 ביכורים  ביכורים כקרבן לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מסתבר שלביכורים יש מעמד של מעין-קרבן. מעמד זה משפיע על כמה מדיני הביכורים, וביניהם: פסולי קרבנות שחלים על ביכורים, פסול 'מאוס' בביכורים - שתלוי במחלוקת התנאים אם ביכורים הם קדשי מזבח או קדשי בדק הבית, פסול מצווה הבאה בעבירה, זמן הבאת הביכורים, חיוב נשים במצווה, והכנסת ספק-ביכורים לעזרה. 
376 הלכות דעות  לשון הרע לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם קיים איסור לדבר לשון הרע בפניו של האדם שעליו מספרים? מהו בדיוק ההיתר של "באפי תלתא"? 
377 המצוות  ספק ספיקא - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  להבנה ש'ספק ספיקא' בכלל איננו מוגדר כספק ניתן למצוא ראיות בראשונים. רבנו תם סבור שלמרות שדבר שיש לו מתירין איננו בטל בדיני הספיקות הרגילים, הוא מתבטל באמצעות 'ספק ספיקא'. הראב"ד סבר שלמרות שיש לערוך בדיקת חמץ גם כאשר ספק אם יש בבית חמץ - אין צורך לבדוק כאשר יש 'ספק ספיקא'. 
378 המצוות  חצי שיעור (ח"ג) - הגדרת האיסור וסיווגו לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ניתן להבין שחצי שיעור מאיסור מסויים נושא את אופיו של האיסור המקורי, אלא שהוא פטור מעונש; מנגד ניתן להבין שחצי שיעור הוא רק סייג, שאיננו אסור באופן מהותי. לחקירה זו השלכות לגבי האכלת חולה שיש בו סכנה בחצי שיעור ביום הכיפורים, לעניין דין 'הקל הקל תחילה', וביחס לשאלה אם חצי שיעור כלול במה שעליו כל יהודי "מושבע ועומד מהר סיני". 
379 המצוות  ספק ספיקא - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ההלכה מספקת לנו מספר כללים להכרעת ספקות הלכתיים. אחד מהכללים האלה הוא שאפשר להכריע לקולא במקום שמצטרפים בו שני ספקות. להבנת הרשב"א, מדובר בסוג של הכרעה על פי רוב. להבנת התוספות ולפי הגרי"ד סולוביצ'יק, מקרה כזה מוגדר כמצב של ודאי ולא כמצב של ספק. אחת מהראיות לשיטת תוספות עולה מסוגיית אלמנת עיסה, במסכת כתובות, העוסקת במשפחה שנטמע בה ספק חלל. 
380 ברכות המצוות  ברכה על מצווה שקיומה איננו מובטח לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בניגוד לספירת העומר, אין מברכים על ספירת ימי הטהרה של זבה כיוון שאין יודעים אם הספירה תגיע לסופה, והברכה עלולה להיות ברכה לבטלה. מהם גדרי קביעה זו? האם מברכים על מצוות נוספות שקיומן המלא אינו מובטח (שחיטה, אמירת "עננו" בתענית ציבור ובדיקת חמץ)? ייתכן שיש לחלק בין מצוות הממוקדות בתהליך מסויים לבין מצוות הממוקדות בתוצאה. 
381 קידוש החודש  עדות קידוש החודש לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  לשיטת רש"י, הכלל "לא תהיה שמיעה גדולה מראייה" חל רק לגבי עדות קידוש החודש. נראה שלדעתו עדות זו אינה נחשבת לעדות במובן המלא של המונח. תמיכה לדבריו אפשר למצוא בדעת התנאים המתירים עדות קרובים לקידוש החודש, בשיטת הרמב"ם המכשיר עדות של עדים זוממים, ובדברי רבי עקיבא איגר שהציע שעדים המעידים עדות שקר בקידוש החודש אינם עוברים על "לא תענה ברעך עד שקר". 

הלכה אורח חיים

# כותרתהמחברתקציר
382 הלכות ציצית  חידוש התכלת לגרסת Word לגרסת html יהודה ראק  מהי הבעיה בזיהוי התכלת המקורית, האם יש בכלל דרישה להטיל בציצית את התכלת המקורית דווקא? מאמר מקיף זה מביא את שיטות הראשונים לגבי התכלת לצד דברי החוקרים בני זמננו, ומגיע למסקנה כי אין כיום שום סיבה שלא לחדש את קיום מצוות התכלת. 
383 הלכות ציצית  בגד החייב בציצית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם בגד עם חמש כנפות או עם שלוש כנפות חייב בציצית? מה מעמדם של בגדים שאינם עשויים מצמר או מפשתים? האם ישנה הבחנה בין פרשיית ציצית שבפרשת שלח-לך לבין פרשיית הציצית שבפרשת כי-תצא? 
384 הלכות ציצית  חידוש התכלת לגרסת Word לגרסת html יהודה ראק  מהי הבעיה בזיהוי התכלת המקורית, האם יש כלל דרישה לתכלת המקורית? מאמר מקיף זה מביא את שיטות הראשונים השונות לגבי התכלת, לצד דברי החוקרים בני זמנינו, ומגיע למסקנה כי אין כיום שום סיבה שלא לחדש את קיום מצוות התכלת. 
385 הלכות קריאת שמע וברכותיה  בדין תפילה בציבור תוך זמן קריאת שמע - חלק א' לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  קבוצת חיילים שאין באפשרותם להתפלל בציבור בזמן קריאת שמע, אך יכולים להתפלל לאחר הזמן. מה עדיף: תפילה ביחידות בזמנה, או תפילה בציבור שלא בזמנה, כשכל אחד יאמר ביחידות את קריאת שמע בזמנה? מאמר זה מבאר את שיטות הראשונים בסוגייה, ודן בשתי בעיות: אמירת קריאת שמע ללא ברכותיה, ואמירת ברכות קריאת שמע שלא בזמנן. 
386 הלכות קריאת שמע וברכותיה  בדין תפילה בציבור תוך זמן קריאת שמע - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  חלקו השני של המאמר עוסק בפסיקת ההלכה למעשה באחרונים, ובפתרון הבעיות שנדונו לעיל. המאמר מתחשב גם בהשלכות המעשיות הנלוות של פסיקה זו - עשיית מלאכה לפני התפילה ואמירת קריאת שמע ללא תפילין - ומביא גם להם פתרון מעשי. 
387 הלכות קריאת שמע וברכותיה  זמנה של קריאת שמע לגרסת Word לגרסת html הרב דוד נוימן  מתי בדיוק זמנה של קריאת שמע של שחרית? נחלקו בשאלה זו הראשונים, ומאמר זה מבאר את השיטות השונות בכך, ומציג את פסיקת ההלכה למעשה בשולחן ערוך ובאחרונים. 
388 הלכות תפילת עמידה  האם מותר להתפלל בלועזית? לגרסת Word לגרסת html הרב משה אברמן  אדם שאיננו מבין את שפת הקודש, האם הוא יכול להתפלל בלועזית? האם ניתן להתפלל בעברית למרות שהמתפלל אינו מבין שפה זו? באילו תחומים יש חשיבות להבנת הדברים, ובאילו תחומים המימד הפורמאלי הוא העיקרי, ועל כן חובה לאומרם דווקא בעברית? 
389 הלכות תפילת עמידה  הגדרות ציבור בענייני תפילה לגרסת Word הרב שלמה לוי  לציבור בתפילה שני תפקידים בסיסיים: מסגרת לאמירת דברים שבקדושה, ויישות מצד עצמה. האם יש צורך בעשרה כאשר פורסין על קריאת שמע? האם תפילה בציבור היא דווקא כאשר כל הציבור מתפלל או שמא מספיק שרובו יתפלל? מהן ההבנות השונות במעלת תפיחת הציבור לעומת תפילת היחיד? כיצד נפסק למעשה בדין תפילה בציבור? 
390 הלכות תפילת עמידה  מקומו של שליח ציבור לגרסת Word הרב משה אברמן  היכן אמור לעמוד שליח הציבור בבית הכנסת? בשיעור זה נעמוד על דעות הראשונים והאחרונים בסוגיא, ונעסוק בשני פנים של שאלה זו: א. מקומו של הש"ץ ביחס לכל הקהל - מלפנים או במרכז בית הכנסת. ב. גובהו של החזן - האם הוא יכול לעמוד במקום גבוה, או נמוך יותר משאר הציבור. בהמשך נעסוק בשאלה האם ניתן לשנות ממנהג הציבור בנושא כאשר ישנם אילוצים שונים 
391 הלכות תפילת עמידה  תפילה בכל לשון לגרסת Word הרב משה אברמן  למה מתירה המשנה להתפלל בכל לשון? מהו ההבדל בין בור לסופר? מה עדיף למעשה: לשון הקודש ללא הבנה או לשון אחרת שאותה מבינים? באילו מסגרות ניתן להתפלל בלעז?  
392 הלכות חזרת הש''ץ ונשיאת כפיים  ברכת הבנים לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מנהג העולם לברך את הילדים בערב שבת בברכת "יברכך ה' וישמרך" וכו'. אך האם אין בברכה זו איסור משום: "כה תברכו את בני ישראל - אתם ולא כל ישראל"? על שאלה זו עונה המאמר, ומביא את השיטות השונות לגבי היתר אמירת ברכת כהנים על ידי ישראל בתפילה ומחוצה לה. בסופו מביא המאמר גם את פסיקת ההלכה במקרה דנן. 
393 הלכות קריאת התורה  הוצאת ספר תורה לשטח אימונים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  האם מותר להוציא ספר תורה לשטח אימונים? מאמר זה מבאר את הצדדים ההלכתיים השונים ביחס להיתר לטלטל ספר תורה ממקומו בכלל, ואת הסיבות הספציפיות להתיר הבאת ספר תורה לצורך אימונים. 
394 הלכות בית הכנסת  חובת מחיצה בבית הכנסת ובשמחות לגרסת Word לגרסת html הרב צבי יניר  מהי החובה על מחיצה בבית הכנסת ובשמחות? מאמר זה סוקר את השתלשלות הפסיקה בנושא מן המשנה והגמרא ועד לאחרוני פוסקי זמנינו. הוא תולה את דיני המחיצה בשאלה מהי מטרת המחיצה - מניעת הסתכלות, או מניעת התערבות. אם נכריע בשאלה זו נוכל גם להכריע בשאלות אחרות בתחום. 
395 הלכות נטילת ידיים  בדין נטילת ידיים לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  חז"ל תיקנו את חובת נטילת הידיים מפני סרך תרומה, וכן מחשש ללכלוך. האם מי שידיו התלכלכו במהלך הארוחה חייב לשוב וליטול את ידיו ? 
396 הלכות נטילת ידיים  דיבור אחרי מים אחרונים לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  האם מותר להפסיק בדיבור בין נטילת ידיים של מים אחרונים לבין ברכת המזון? מאמר זה דן באופי הדין של מים אחרונים, ומתוך כך עוסק אף בהשוואה בין המים הראשונים לבין המים האחרונים. בסופו, מביא המאמר פסיקת הלכה למעשה בנידון דידן. 
397 הלכות ברכות הנהנין  בדין עיקר פוטר את הטפל לגרסת Word לגרסת html הרב דני וולף  אדם האוכל מזון שיש בו עיקר וטפל - על מה מהם יברך? סוגיית עיקר וטפל בברכות הינה מורכבת ומסובכת, ומאמר זה מנסה להשליט בה סדר. היסוד בחיוב הברכה על טפל הוא בכך שיש שני מחייבים בכל ברכה: המצווה לברך כחלק ממצוות ברכת הנהנין, והברכה כ'מתיר' לפני האוכל. 
398 הלכות ברכות הנהנין  דין "פת הבאה בכיסנין" ופיצה לגרסת Word לגרסת html הרב דני וולף  מה יש לברך על פיצה? מאמר זה מבאר את דין "פת הבאה בכיסנין", ודן בשאלה אם דין זה שייך גם לגבי פיצה. 
399 הלכות ברכות הנהנין  צירוף שני חצאי שיעור בשתייה לגרסת Word הרב משה טרגין  מהו שיעור הזמן בו ניתן לשתות רביעית משקה, והדבר ייחשב כשתייה אחת? בניגוד לאכילה, בה ברור שישנו שיעור זמן מוסכם - כדי אכילת פרס, שיעור זמן השתייה נתון במחלוקת ראשונים: האם כדי אכילת פרס, או כדי שתיית רביעית. מהו אופיו של שיעור זה - האם הוא מגדיר את מעשה האכילה, או חלק מהגדרת האיסור? האם יש מקום להבחין בין דינים שונים (שתייה ביום הכיפורים, טומאה וטהרה, אכילת תרומה)? 
400 הלכות ברכות שונות  בעניין ברכת הזמן לגרסת Word לגרסת html ש"י ליכטנשטיין  את ברכת שהחיינו אנו נוהגים לברך על בית חדש, על בגד חדש, על פרי חדש וכד'. מאמר זה מראה כי ישנו הבדל בין חיוב הברכה על בית או על בגד חדש לבין חיוב הברכה על פרי חדש. הבדל זה בא לידי ביטוי גם בפרטי ההלכות השונות, וגם בפן המחשבתי - על מה בדיוק מברכים את ברכת שהחיינו . 
401 הלכות ברכות שונות  ברכת הגומל (ח"א) לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  באילו מקרים חובה לברך ברכת הגומל? בשיעור זה נבחן את מקור הדין ואת היקפו: האם על כל סכנה מברכים הגומל, או רק על סכנות מסויימות? נראה כי התשובה לשאלה זו נובעת מהבנת אופי הברכה - האם היא באה כהודאה על ההצלה מהסכנה, או על הייסורים שנסתיימו. 
402 הלכות תפילות השבת  בדין תפילת מוסף לגרסת Word לגרסת html אלי ליפשיץ  מספר דינים ייחודיים לתפילת המוסף בשבתות ובמועדים מעלים את שאלת מקורה של תפילה זו. מאמר זה עוסק בשאלה זו, ומביא מספר הבדלים ונפקא-מינות בין הטעמים השונים. 
403 הלכות הבדלה  הלכות הבדלה לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  האם חיוב ההבדלה הוא מדאורייתא או מדרבנן? מהם דיני אמירת "אתה חוננתנו"? האם אפשר להבדיל רק על יין? האם נשים חייבות בהבדלה? מהו סדר ההבדלה? מהן ההלכות הקשורות לבשמים ולנר? 
404 הלכות הבדלה  הבדלה על כוס של סעודה שלישית לגרסת Word לגרסת html נתנאל ליבוביץ  נוהג שבעולם להבדיל במוצאי שבת על הכוס שעליה בירכו בסעודה השלישית. מאמר זה בוחן מנהג זה על פי דברי הראשונים והאחרונים. היסודות העומדים לדיון במאמר הם "אין עושין מצוות חבילות חבילות", החובה לברך ברכת המזון על היין, והאיסור לאכול קודם ההבדלה והקידוש. 
405 איסורי השבת  ברור הלכה בדיני פלאטה בשבת לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם מותר להניח בשבת מאכל מוצק המבושל כל צרכו על הפלטה כדי שיתחמם? במאמר זה מפרט הרב שלמה לוי את שיטתו, שיש להניח את המאכל על גבי קדרה ריקנית המונחת על הפלטה. בכך הוא חולק על פסקו של הרב עובדיה יוסף ואחרונים נוספים, שהתירו להניח מאכל מוצק מבושל על הפלטה עצמה. 
406 איסורי השבת  בענין מלאכת מחשבת לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מאמר זה מפרט את דין "מלאכת מחשבת" לעניין מלאכות שבת. האם דין זה הוא חלק מהגדרת המלאכה, או שזהו תנאי נוסף הדרוש לצורך חיוב? לשאלה זו יש מספר נפקא מינות, ומאמר זה מציע אף לראות שני רבדים בדין מלאכת מחשבת. 
407 איסורי השבת  לבקש בקשה שלא תהיינה נסיעות מיותרות בשבת לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  האם מותר לחיילים להודיע בקשר בשבת שלא יביאו להם אוכל כיוון שהדבר כרוך באיסור שבת? מאמר זה, שנכתב כתשובה לאותם חיילים, מפרט את דיני "אין אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חברך" במציאויות השונות, ואף מביא את פסיקת ההלכה למעשה בעניין. 
408 איסורי השבת  אמירה לעכו"ם לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  באילו מקרים הותרה אמירה לגוי בשבת? מאמר זה מבאר את פסיקת ההלכה במקרים השונים, ומחלק בין שתי בעיות - אמירה לגוי, והנאה ממלאכת גוי - כאשר לכל אחת מהן יש פתרונות שונים במצבים המשתנים. 
409 איסורי השבת  ברור הלכה בדיני פלאטה בשבת (1) לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  המאמר עוסק בפרטי דיני הנחה והחזרה של תבשיל יבש לכירה בשבת, ובהשלכות דין זה לענין השימוש בפלטה חשמלית בשבת. 
410 הלכות מעשה שבת  הנאה מתנור חימום שהודלק בשבת לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  שאלו חיילים שדרו בחדר אחד עם חילוניים, שהדליקו בשבת תנור חימום: האם מותר להם ליהנות מחום התנור? שאלה זו זוקקת דיון בדין הנאה ממעשה שבת. המאמר מבאר את יסודות דין מעשה שבת, ומחלק בין מצבים שונים שבחלקם הותר ובחלקם נאסר ליהנות מאיסור שנעשה בשבת. 
411 הלכות מעשה שבת  בדין הנאה מסרט שצולם בשבת לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  האם מותר לאדם ליהנות מסרט שצולם בשבת? מאמר זה מקיף את הצדדים השונים בבעיה זו: הנאה ממעשה שבת, דין "בכדי שייעשו", הגדרת הנאה, דיני קנסות על דברים שנעשו באיסור, והתייסות לפן הערכי-חינוכי שבעניין. מאמר זה מביא אף פסיקת הלכה למעשה בנושא זה. 
412 הלכות מעשה שבת  מעשה שבת לגרסת Word לגרסת html אלי בלום  ידועה מחלוקת התנאים לגבי 'מעשה שבת'. מאמר זה מנסה להתוות קו מנחה במחלוקת זו, סביב השאלה האם האיסור הוא על האדם או שמא החפץ נאסר מצד עצמו. בצורה זו מנסה המאמר להבין גם את שיטת הרמב"ם בנושא. 
413 הלכות מעשה שבת  שיטות רש"י והרמב"ם בדין "בכדי שיעשו" לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  שני טעמים נאמרו בדין "בכדי שייעשו": שמא יאמר לגוי לעשות, ושלא יהנה ממלאכת שבת. מאמר זה מבאר את שיטות רש"י והרמב"ם, ומתרץ את הקושי הנעוץ בשיטת הרמב"ם לגבי דין זה. 
414 הלכות מעשה שבת  הנאה מאוכל שהובא בשבת לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  השאלה האם מותר לחייל ליהנות מאוכל שהובא אליו בשבת תלויה במספר שאלות נלוות, בהן עוסק מאמר זה: דין הנאה מאיסור שבת, מהו האיסור המדובר - תחומין, הבערה (בנסיעה), הוצאה מרשות לרשות. מאמר זה מפרט את הדינים השונים, ומביא גם את הפסק - הלכה למעשה לגבי חיילים, לכתחילה ובדיעבד. 
415 הלכות ראש חודש  ראשי חודשים לעמך נתת (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב משה ליכטנשטיין  מדוע אנו חוגגים חלק מראשי החודשים שני ימים? האם יש קשר בין שני הימים של ראש חודש לבין ימים טובים של גלויות? 
416 הלכות ראש חודש  ראשי חודשים לעמך נתת (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב משה ליכטנשטיין  זהו חלקו השני של המאמר העוסק בראשי החודשים שחוגגים אותם שני ימים. 
417 הלכות בדיקת חמץ  המוכר כל ביתו לנכרי, האם צריך לבדוק חמץ בליל י"ד ניסן? לגרסת Word לגרסת html הרב שמואל דוד  למדנו שהנוסע מביתו פחות משלושים יום קודם הפסח - חייב בבדיקת חמץ. האם יכול אדם למכור את כל ביתו לנכרי, כדי להיפטר מבדיקה? 
418 הלכות בדיקת חמץ  בדיקת חמץ לפני י"ד בניסן לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  הגמרא בפסחים דנה בשאלת בדיקת חמץ לפני י"ד בניסן, לעניין שוכר ומשכיר ולעניין היוצא לדרך. האם בדיקה זו מהווה קיום של מצוות בדיקת חמץ, או שמא היא רק מוודאת שאין בבית חמץ, אך אין בה קיום של מצוות בדיקת החמץ? מאמר זה עוסק בשאלה זו, ובדעות הראשונים בסוגייה. 
419 הלכות בדיקת חמץ  למשמעותה של בדיקת חמץ שלשים יום לפני הפסח לגרסת Word לגרסת html הרב משה אברמן   
420 הלכות בדיקת חמץ  מועד בדיקת החמץ ואופיו של יום י"ד בניסן לגרסת Word ר' אליהו שי  מהי הסיבה לכך שבודקים את החמץ בי"ד בניסן דווקא? האם אין משמעות מיוחדת ליום י"ד, אלא שהתקנה נקבעה למועד הקרוב ביותר לפסח, ובדרך כלל חל מועד זה ביום י"ד? או שמא ליום י"ד כיום בדיקת וביעור חמץ ישנה משמעות עקרונית? השיעור סוקר את המקורות בסוגיה זו, מנסה למיין אותם לפי שתי האפשרויות האלו, ומנסה לדלות מתוכם גם הסברים שיִצקו תוכן נוסף לשתי אפשרויות אלו. 
421 הלכות בדיקת חמץ  ליל י"ד ול' יום קודם הפסח לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין   
422 הלכות בדיקת חמץ  הבודק צריך שיברך לגרסת Word הרב בנימין תבורי   
423 הלכות בדיקת חמץ  בדיקת חמץ לאור הנר לגרסת Word הרב בנימין תבורי   
424 הלכות חמץ ומצה  מה צריך ומה לא צריך לנקות לפסח? לגרסת Word הרב שלמה אבינר   
425 הלכות ליל הסדר  סדר העדיפויות באכילת מצת מצווה בליל הסדר לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  מה דינו של אדם שאין לו מצה שמורה לליל הסדר? 
426 הלכות ליל הסדר  מצוַת אכילת מצה ושיעור כזית לגרסת Word הרב יוסף צבי רימון  השיעור סוקר את מצוַת אכילת המצה בזמן הזה - האם היא מדאורייתא או מדרבנן, ומהו שיעור המצה שחייבים לאכול - כזית או שני זיתים. מהו שיעורו של "כזית"? הראשונים נחלקו בהגדרת היחס שבין כזית לבין כביצה, וכן בשאלה האם "כביצה" נמדדת כאשר הביצה בקליפתה או כשהיא איננה בקליפתה. האחרונים העלו סברה שהמידות בימינו נשתנו, ולכן יש להגדיל את כל השיעורים. 
427 הלכות ספירת העומר  בעניין גילוח לכבוד שבת בימי ספירת העומר לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם מותר להתגלח בימי ספירת העומר לכבוד שבת? מאמר זה מביא את המקורות השונים בעניין ודן בגילוח בספירת העומר בכלל, ובגילוח לכבוד שבת בפרט. 
428 הלכות ספירת העומר  המימד הכפול בספירת העומר והשלכתו להלכה לגרסת Word לגרסת html הרב שמואל דביר  במצוות ספירת העומר אנו מוצאים מספר מחלוקות בראשונים: האם שומע כעונה בספירה, האם בזמן הזה זו מצווה דאורייתא או דרבנן, והאם זוהי מצווה אחת או 49 מצוות. האם יש קו השוזר את כל המחלוקות הללו? מאמר זה טוען שכל השאלות הללו תלויות בחקירה אחת: האם תקופת הספירה היא בעלת חשיבות בפני עצמה, או שזוהי תקופת מעבר בלבד. 
429 הלכות יום טוב  שואלין ודורשין בהלכות הפסח לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מתי בדיוק קיימת חובה לשאול ולדרוש בהלכות הפסח? מאמר זה מבאר את הסוגיות העוסקות בחובה זו, ומביא את דברי הראשונים והאחרונים בנידון. 
430 הלכות בין המצרים  שמיעת שירים בימי בין המצרים - חלק ב לגרסת Word הרב שמואל דוד  בחלקו השני של השיעור נעסוק בשאלת האיסור לשמוע שירים ומנגינות בימי בין המיצרים. בהקשר לכך נבחן מתי בדיוק חל האיסור - כל שלשת השבועות, מר"ח אב או רק בשבוע שחל בו ת"ב. בנוסף לכך נדון בשאלה האם האיסור חל לגבי כל שמיעת מנגינות, או שיש היתר לשמוע שירים דרך אגב, או שירים מוקלטים. לבסוף נסכם את דברינו הלכה למעשה. 
431 הלכות בין המצרים  דיני תשעת הימים ושבוע שחל בו תשעה באב לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  מה מעמדם של תשעת הימים - האם אלו ימי אבילות או ימי חזרה בתשובה? מה הנפקא מינות בין שתי האפשרויות? איזו אבילות אנו מקבלים על עצמנו בימים אלו? מה לגבי איסורי רחיצה ואכילת בשר ושתיית יין? מה העמדם של שלושת השובועות בשאלה זו?  
432 הלכות תשעה באב  ט' באב שחל בשבת לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  כאשר תשעה באב חל להיות בשבת ונדחה ליום ראשון, חלים עליו מספר דינים ייחודיים. מאמר זה מבאר את האפשרויות השונות, את הנפקא-מינות הנובעות מהן לגבי שבת ויום ראשון, את מחלוקת הראשונים ואת פסיקת ההלכה. 
433 הלכות תשעה באב  האבכה בחודש החמישי לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ''ל   
434 הלכות תעניות  "על הצר הצורר אתכם" לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ''ל  באילו מקרים יש לצום ולהתענות? מאמר זה דן בהסבר שיטת הרמב"ם, המחלק בין צרות המתרגשות על הציבור בכל דור ודור לבין תעניות זכר החורבן. מאמר זה הוא סיכום של שיחה שנתן הרב בארה"ב בשנת תשכ"ח. 
435 הלכות שופר  ההגדרה ההלכתית של מצות שופר לגרסת Word הרב משה טרגין  גישתו של הרמבם היא כי מצוות היום אינה השופר כחפץ אלא שמיעת קול השופר. גישה זו מדגישה את כוונת הלב של התוקע בזמן התקיעות. שמיעת תקיעות השופר נותנת דרך נוספת להתפלל בימים נוראים. 
436 הלכות יום הכיפורים  צירוף שני חצאי שיעור בשתייה לגרסת Word הרב משה טרגין  מהו שיעור הזמן בו ניתן לשתות רביעית משקה, והדבר ייחשב כשתייה אחת? בניגוד לאכילה, בה ברור שישנו שיעור זמן מוסכם - כדי אכילת פרס, שיעור זמן השתייה נתון במחלוקת ראשונים: האם כדי אכילת פרס, או כדי שתיית רביעית. מהו אופיו של שיעור זה - האם הוא מגדיר את מעשה האכילה, או חלק מהגדרת האיסור? האם יש מקום להבחין בין דינים שונים (שתייה ביום הכיפורים, טומאה וטהרה, אכילת תרומה)? 
437 הלכות ארבעת המינים  סיכוך על גבי מעמיד שאינו ראוי לסכך לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם מותר להעמיד סכך על גבי דבר הפסול לסכך? ומה דינו של 'מעמיד דמעמיד'? 
438 הלכות חנוכה  הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  כיום נפוץ המנהג להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת בברכה. מנהג זה הינו בעייתי מצד מקורו, אופיו והצורך לברך על כך - אפילו שמברכים כל אחד אח"כ בביתו. בכך עוסק מאמר זה המבאר את השיטות השונות לגבי הדלקה זו, ואת יסוד מחלוקתן - האם זהו פרסומי ניסא דרבים, או מעין 'זכר למקדש'. 
439 הלכות מגילה  דין פרוז ומוקף בן יומו בפורים משולש לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  בהלכות פורים קיים דיון נרחב בפוסקים לגבי דין פרוז ומוקף בן יומו. מאמר זה מביא בקצרה את הדיון ההלכתי, ואת יישומן למעשה לגבי דיני פורים משולש - שגם הוא נושא נרחב וזוקק ברור. 
440 הלכות מגילה  "מגילה ניתנת לקרות ולא לכתוב" לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  ישנם מספר הבדלים בין דיני מגילת אסתר לבין כתבי הקודש האחרים - יוצאים ידי חובה גם אם לא קוראים אותה כולה מן הכתב, ועוד. מאמר זה מבאר את ההבדלים השונים בין אסתר לשאר הספרים ומדגיש את משמעותו של הבדל זה מבחינה מחשבתית. 
441 הלכות מגילה  חיוב נשים, קטנים ועבדים בקריאת המגילה לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מהי רמת החיוב של נשים בקריאת המגילה? האם גם קטנים חייבים בקריאה זו? האם קטנים יכולים להוציא גדולים ידי חובתם? מה הדין של עבדים כנעניים? 
442 הלכות פורים  דין פרוז ומוקף בן יומו בפורים משולש לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  בהלכות פורים קיים דיון נרחב בפוסקים לגבי דין פרוז ומוקף בן יומו. מאמר זה מביא בקצרה את הדיון ההלכתי, ואת יישומן למעשה לגבי דיני פורים משולש - שגם הוא נושא נרחב וזוקק ברור. 
443 הלכות פורים  קיום מצוות משלוח מנות בפירות שיש בהם קדושת שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ברין  האם מותר לקיים את מצוות משלוח מנות בפורים ע"י פירות הקדושים בקדושת שביעית? מאמר זה מנתח את הצדדים השונים בשאלה זו - האם משלוח מנות מהווה מסחר, והאם מסחר כזה נאסר כחלק מאיסורי שביעית. בסופו הוא אף מביא את פסיקת ההלכה למעשה. 
444 הלכות פורים  משלוח מנות מפירות שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם מותר לשלוח מנות מפירות שביעית? מאמר זה דן במוקדים השונים של שאלה זו: האם נגדיר את משלוח המנות כפריעת חוב - האסורה בשביעית, וכן האם ניתן להגדיר את השולח כבעלים של הפירות, אף על פי שאלו פירות שביעית. בסופו הוא אף מביא את פסיקת ההלכה למעשה בנידון. 

הלכה יורה דעה

# כותרתהמחברתקציר
445 הלכות שחיטה וטרפות  הלכות כשרות - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מהו בדיוק בשר 'חלק'? מה הבעיה בג'לטין? כיצד מכשירים כבד לאכילה? מה הדין של דם בביצים? 
446 הלכות שחיטה וטרפות  איסור אבר מן החי לבני נח לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב פרנצוס  האם אדם הראשון נצטווה באיסור אבר מן החי? מאמר זה מבאר את היחס בין אדם הראשון לבני נח לגבי איסור אבר מן החי, על פי השיטות השונות בראשונים. 
447 הלכות מאכלות אסורים  הלכות כשרות - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מהו בדיוק בשר 'חלק'? מה הבעיה בג'לטין? כיצד מכשירים כבד לאכילה? מה הדין של דם בביצים? 
448 הלכות בשר בחלב  הלכות כשרות - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מהו בדיוק בשר 'חלק'? מה הבעיה בג'לטין? כיצד מכשירים כבד לאכילה? מה הדין של דם בביצים? 
449 הלכות בשר בחלב  לא תבשל גדי בחלב אמו לגרסת Word הרב שמואל שמעוני  האם מותר לבשל חמאה בשביל להפריד בין רכיביה השונים, על מנת שנוכל לזהות האם יש בה שומנים מן החי? האם יש בזה בעיה של בישול בשר בחלב? כיצד ענה על כך הרב עובדיה יוסף? מהי הסיבה לכך שהתורה אסרה בישול גדי בחלב אמו? מהי הזיקה בין איסור בישול לאיסור הנאה? האם יש לחלק בין בישול לשם אכילה לבישול שאיננו מיועד לאכילה? מהו שיעור החיוב על בישול, ומהו היחס בינו לבין שיעור החיוב באכילה?  
450 הלכות עבודת כוכבים וחוקותיה  בדבר ההיתר להודות בנביא האיסלם בזמן הרמב"ם - חלק א' לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ברין  הרמב"ם באיגרת השמד - איגרת קידוש ה' - מתיר להודות בנביא האיסלם בזמנם. מאמר זה מבאר את הצדדים השונים להם צריך להתייחס בהיתר זה - הגדרת האיסלם, ודיני "יהרג ואל יעבור" השונים. 
451 הלכות עבודת כוכבים וחוקותיה  בדבר ההיתר להודות בנביא האיסלם בזמן הרמב"ם - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ברין  בחלקו השני של המאמר, הוא מבאר טעמים נוספים להיתרו של הרמב"ם להודות בנביא מוחמד - העובדה שההודאה היא דיבור בעלמא, וכן היא שקר מוסכם. נקודה נוספת שהוא מעלה היא שההיתר הוא בדיעבד, ומי שיהרג ולא יודה - זכותו גדולה (בניגוד לכל הנהרגים ואינם עוברים במקום שאין חובה ליהרג). 
452 הלכות עבודת כוכבים וחוקותיה  גילוח הזקן במכונה - חלק א' לגרסת Word לגרסת html הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט  מהו בדיוק האיסור בגילוח הזקן בתער? מאמר זה פותח סדרת מאמרים בנושא, ודן במקור הדין, ובאופיו - האם נאסרה תוצאת הגילוח כבתער, או שמא רק מעשה הגילוח בתער נאסר? 
453 הלכות עבודת כוכבים וחוקותיה  בעניין גידול שיער ארוך לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם יש איסור בגידול שער ארוך לגבר? מאמר זה דן בשאלה זו באריכות בהקשר למספר תחומים: חציצה בתפילין, איסור 'לא ילבש', איסור 'בחוקותיהם לא תלכו', וכן בהקשר במוסרי תרבותי - מהו המסר המבוטא בצורת תסרוקת זו - והאם הוא חיובי או שלילי. 
454 הלכות עבודת כוכבים וחוקותיה  אפיקורוס בעל כורחו - עיון בדיני כופר בשוגג לגרסת Word הרב חיים נבון  מהי שיטת הרמב"ם בשאלת עיון בדברים המובילים לידי כפירה? האם יש לחלק בין מי שמפרש את התורה בצורה מוטעית לבין מי שעוסק בכוונה בדעות שנוגדות את התורה? האם יש להגדיר את מי שהוגה בהרהורים שכאלו כאפיקורוס בשוגג או שמא במזיד? האם יש להתחשב במעמדם החברתי של הכופרים בשוגג בקשר לחומרת עונשם? 
455 הלכות ייהרג ואל יעבור  בעניין מחלוקת בן פטורא ורבי עקיבא לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  ידועה מחלוקתם של רבי עקיבא ובן פטורה על שנים שהיו מהלכים בדרך והיה מים שמספיקים רק לאחד מהם. מהו יסוד מחלוקם? מאמר זה מבאר את מחלוקתם על פי ההבנות השונות בדין 'יהרג ואל יעבור' לגבי שפיכות דמים. 
456 הלכות ריבית  מכירה בתשלומים לגרסת Word לגרסת html הרב דני וולף  האם מותר למכור ולקנות חפץ כלשהו אם מחירו באשראי גבוה יותר מן התשלום המקורי, או אם יש הנחה על תשלום במזומן, ואם משלם בתשלומים - ישלם יותר? שאלה זו אינה נוגעת להלכות ריבית, ששייכת רק להלוואות, אלא להלכות מקח וממכר, וכלולה באיסור "אגר נטר". בהבנת האיסור ומפרטים הכלולים בו עוסק מאמר זה ומבאר כיצד בימינו, ברכישת שירותים או חפצים מסויימים אפשר לשלם בצורות השונות, וכיצד הדבר כרוך באיסור. 
457 הלכות ריבית  ריבית דרבנן לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  בשיעור זה נעסוק בדיני ריבית דרבנן, ובמה הם נבדלים מריבית דאורייתא. כן נראה את החקירה המרכזית בשאלה האם איסורי ריבית דרבנן הם הרחבה של ריבית דאורייתא או גזירה עצמאית שמטרתה הרחקה מאיסור ריבית דאורייתא. 
458 הלכות נדרים ושבועות  "טוב מזה ומזה" לגרסת Word לגרסת html הרב יובל שרלו  ישנן מימרות סותרות בנוגע לשאלה האם נדר הינו דבר חיובי או שלילי. מאמר זה מעמיק בהבנת הנדר לפי השיטות השונות בראשונים, ומכאן הוא יוצא להבנת משמעות הנדר מבחינה נפשית-פנימית: שמחד קובע גבולות חדשים לאדם, אך מאידך מונע ממנו את ההתמודדויות השונות. שני צדדים אלו משקפים שתי דרכים בעבודת ה'. 
459 הלכות כיבוד אב ואם  שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך לגרסת Word הרב משה טרגין  מהו היחס בין כבוד אביו לכבוד אבי אביו? מהו המקור לחיוב בכבוד זקנו? האם חייב במצווה זו גם על סבא מצד האמא? מהו היחס בין כיבוד בעלה לכיבוד אביה אצל אשה? האם מצוות כיבוד אבי אביו תקפה גם לאחר מותו של זקנו? 
460 הלכות חינוך ותלמוד תורה  חינוך למצוות לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מאמר זה סוקר את השאלות השונות הנוגעות לחובת חינוך ההורים את ילדיהם למצוות: מהו מקור הדין, האם גם האמא חייבת בכך, האם האב חייב בחינוך ביתו למצוות ובאילו, מהי סיבת החיוב - להרגילם לקיים מצוות כשיגדלו, או שמא זו חובה נפרדת. 
461 הלכות חינוך ותלמוד תורה  עקיפת סמכות ותיקון הוראות בהלכה לגרסת Word לגרסת html הרב דוד טי  הבעייתיות במצב של עקיפת סמכות ברורה ומוכרת לנו מתחומים שונים: צבא, עבודה ועוד; אך כיצד יש להתייחס אליה בנוגע לבעיות הלכתיות? מאמר זה דן בכך ומביא מחלוקת ראשונים בכך - האם אדם ששאל חכם, וזה אסר לו, יכול לשאול חכם אחר כדי שיתיר לו, וכן האם מותר לחכם לפסוק בדין זה. מאמר זה דן באפשרות לקשר דין זה לדין "שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא" - על פי ההבנות השונות שיש בדין זה. 
462 הלכות חינוך ותלמוד תורה  הפקת רווחים כספיים ואישיים מעיסוק בתורה לגרסת Word לגרסת html הרב שמואל דביר  האם מותר לאדם ללמוד תורה על מנת להפיק מכך רווח כספי בצורה זו או אחרת? מאמר זה מביא את המקורות השונים העוסקים בשאלה זו, ומגיע אף למסקנות מעשיות. 
463 הלכות חינוך ותלמוד תורה  הנאה בלימוד תורה לגרסת Word הרב שמואל שמעוני  האם הכלל של "מצוות לאו ליהנות ניתנו" תקף גם לגבי לימוד תורה? האם יש לחלק בין תלמוד תורה שהוא לשם מצווה לתלמוד תורה שאיננו לשם מצווה? 
464 הלכות צדקה  חובת הפרשת מעשר כספים ממשכורת צבאית לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם חייל חייב להפריש מעשר כספים ממשכורתו הצבאית? מאמר זה דן ביסוד חיוב מעשר כספים - אם כחלק מחובת מצוות צדקה, או כמצווה נפרדת, וכן בשאלה מתי חל חיוב זה, והאם הוא חל על משכורתו הצבאית של החייל. בסופו מביא מאמר זה גם פסיקה מעשית בשאלה הנ"ל. 
465 הלכות צדקה  מצות צדקה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהו מקור חובת נתינת צדקה? האם זו מצווה בפני עצמה או שזו חלק ממצוות גמילות חסדים? מאמר זה מבאר את שני צדדי הספק, ומביא מספר נפקא מינות לכך. 
466 הלכות מילה  מציצה בברית מילה - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html אלדד זמיר  בחלקו השני של המאמר הוא מבאר את הדיון ההלכתי - מעשי שהיה בין גדולי האחרונים בדור האחרון לגבי המציצה, שכלל - יצאו כנגד גופים שונים שרצו לבטל ולאסור את המציצה מסיבות שונות. 
467 הלכות מילה  מילה בשבת לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  כדי לנתח את נושא המילה בשבת, יש לדון בהלכות מילה ובהלכות שבת. האם השבת הותרה או דחויה בפני מצוַת המילה? מהו הגורם הדוחה (או מתיר) את השבת: מצוַת המילה, או כניסת התינוק בבריתו של אברהם אבינו? 
468 הלכות עבדים  "כי לי בני ישראל עבדים" לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מדוע אסור לאדם למכור את עצמו לעבד? מדוע רוצעים את אוזנו של עבד שאינו רוצה להשתחרר אחרי שש שנים? כיצד יכול אדם להשכיר את עצמו לפועל או לקבלן - והלא הוא משועבד רק לקב"ה? 
469 הלכות ערלה וכלאיים  ראש השנה לאילן לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  האם לט"ו בשבט יש מעמד עצמאי, או שמא הוא רק תאריך טכני הבא לקבוע נתונים לגבי האילנות? מאמר זה עוסק בשאלה זו ומרחיב בכך את היריעה לגבי הדינים השונים הקשורים לט"ו בשבט. כמו כן הוא מביא מספר ראיות לכך שלט"ו בשבט ישנו מעמד עצמאי - ולכן אין אומרים בו תחנון, אין מתענים בו וכד'. 
470 הלכות ערלה וכלאיים  כלאיים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על איזה גידולים, על איזה 'חפצא', חל איסור כלאיים - רק על גידולים הראויים לאכילה, גם על גידולים המהווים מאכל בהמה, או אפילו על גידולים המשמשים לרפואה ולנוי? באיזה שלב נאסר הגידול משום כלאיים, ובאיזה שלב הוא אוסר גידולים אחרים? 
471 הלכות תרומות ומעשרות  תרומות ומעשרות בפירות שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  האם פירות שביעית חייבים בתרומות ומעשרות? מאמר זה סוקר את האפשרויות השונות לגבי פירות שביעית הבאים מאוצר בית דין, מתבואתו של הגוי, ומפירות היתר המכירה, ומביא אף את מסקנתו הלכה למעשה. 
472 הלכות תרומות ומעשרות  חובת הפרשת מעשר כספים ממשכורת צבאית לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם חייל חייב להפריש מעשר כספים ממשכורתו הצבאית? מאמר זה דן ביסוד חיוב מעשר כספים - אם כחלק מחובת מצוות צדקה, או כמצווה נפרדת, וכן בשאלה מתי חל חיוב זה, והאם הוא חל על משכורתו הצבאית של החייל. בסופו מביא מאמר זה גם פסיקה מעשית בשאלה הנ"ל. 
473 הלכות שמיטה  איסורי חרישה ונטיעה בשביעית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  כהמשך למאמר הקודם, מפרט מאמר זה דינים שונים לגבי איסורי חרישה ונטיעה בשביעית, כמו כן הוא מבאר את דיני תולדותיהן של המלאכות הנ"ל, ואת משמעות ההבדל ההלכתי בין מלאכות שאסורות מן התורה, לתולדותיהן - שייתכן ואסורות רק מדרבנן. 
474 הלכות שמיטה  היתר מכירת הקרקעות בשביעית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  היתר המכירה בשביעית הוא נושא שעמד בעין הסערה במאה השנים האחרונות מספר פעמים. מאמר זה מבאר את ההנחות השונות עליו מתבסס ההיתר - עליהן חולקים מתנגדי ההיתר, וכן את ההשלכות השונות להיתר זה מבחינה הלכתית מעשית. 
475 הלכות שמיטה  שמיטת כספים לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  האם מצוות שמיטת כספים נוהגת גם בימינו? מאמר זה דן בשאלה זו ומבאר את יסוד הדין והשלכותיו לגבי חסכונות בבנק והלוואות פרטיות, כן הוא דן בהיתר הפרוזבול כיצד עליו להיכתב, ואיך הוא פועל. 
476 הלכות שמיטה  פרוזבול לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  מאמר זה מבאר בהרחבה את עניינו של הפרוזבול - כיצד הוא פועל, מסירתו לדיינים, מה בדיוק כתוב בו, מיהם הדיינים, ועוד. 
477 הלכות קדושת שביעית  קיום מצוות משלוח מנות בפירות שיש בהם קדושת שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ברין  האם מותר לקיים את מצוות משלוח מנות בפורים ע"י פירות הקדושים בקדושת שביעית? מאמר זה מנתח את הצדדים השונים בשאלה זו - האם משלוח מנות מהווה מסחר, והאם מסחר כזה נאסר כחלק מאיסורי שביעית. בסופו הוא אף מביא את פסיקת ההלכה למעשה. 
478 הלכות קדושת שביעית  משלוח מנות מפירות שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם מותר לשלוח מנות מפירות שביעית? מאמר זה דן במוקדים השונים של שאלה זו: האם נגדיר את משלוח המנות כפריעת חוב - האסורה בשביעית, וכן האם ניתן להגדיר את השולח כבעלים של הפירות, אף על פי שאלו פירות שביעית. בסופו הוא אף מביא את פסיקת ההלכה למעשה בנידון. 
479 הלכות קדושת שביעית  תרומות ומעשרות בפירות שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  האם פירות שביעית חייבים בתרומות ומעשרות? מאמר זה סוקר את האפשרויות השונות לגבי פירות שביעית הבאים מאוצר בית דין, מתבואתו של הגוי, ומפירות היתר המכירה, ומביא אף את מסקנתו הלכה למעשה. 
480 הלכות קדושת שביעית  קדושת שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מהי 'קדושת שביעית'? מאמר זה עוסק בהבנת קדושת השביעית, בהשוואה לקדושות אחרות שאנו מכירים, ובהשלכות של קדושה זו - לגבי פירות, ירקות, עצי סרק, וכן הוא דן בהלכות השונות שקשורות לקדושה זו - נטילת ידיים, ועוד. 
481 הלכות תוכחה  מצות תוכחה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  גם מאמר זה עוסק בגדרי מצוות התוכחה, ומתמקד בשיטות האחרונים השונות לגבי תוכחה - הלכה למעשה, בהתחשב בשאלה אם האדם יקבל את הביקורת, והאם יש להלבינו ברבים על כך. 
482 הלכות קבורה ואבלות  מצוות קבורת המת לגרסת Word הרב אורן דובדבני  בתורה מופיע הציווי לקבור את המת כעשה (לקבור באותו היום) ולא תעשה (לא להלין את נבלתו). מהו היחס בין שני חלקי הציווי? מה היחס בין הרוגי ב"ד, שעליהם נאמר הפסוק בתורה, לבין מצוות הקבורה הכללית? האם יש הבדל באיסור בזיון המת בין הרוגי ב"ד לכל אדם? מה דינו של אדם שאומר "לא תקברוני"? 

הלכה אבן העזר

# כותרתהמחברתקציר
483 הלכות אישות וצניעות  חובת מחיצה בבית הכנסת ובשמחות לגרסת Word לגרסת html הרב צבי יניר  מהי החובה על מחיצה בבית הכנסת ובשמחות? מאמר זה סוקר את השתלשלות הפסיקה בנושא מן המשנה והגמרא ועד לאחרוני פוסקי זמנינו. הוא תולה את דיני המחיצה בשאלה מהי מטרת המחיצה - מניעת הסתכלות, או מניעת התערבות. אם נכריע בשאלה זו נוכל גם להכריע בשאלות אחרות בתחום. 
484 הלכות אישות וצניעות  הגדרת איסור ייחוד לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מהם גדרי איסור ייחוד? האם החשש שמא יבואו לדבר עברה, או שיש מציאות ספציפית שנאסרה? מאמר זה דן בשאלות אלו ובדינים השונים הנוגעים להלכות ייחוד, על מנת להבין את יסוד האיסור. 
485 הלכות קידושין ונישואין  אמירת ברכת חתנים על ידי נשים לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם אשה יכולה לברך ברכת חתנים? מאמר זה בוחן את הצדדים השונים בשאלה זו - האם זו חובת הבעל, חובת הציבור או חובת האשה, והאם אשה יכולה לקיים חובה זו. כמו כן ניתן לדון כאן בשיקול של המנהג המקובל - האם נכון וראוי לשנותו מבחינת ענייני צניעות וחדשנות מודרנית. 
486 הלכות קידושין ונישואין  ברכת חתנים לגרסת Word הרב בנימין תבורי  מהי ברכת חתנים? האם זו ברכת השבח או ברכת המצוות? מה הכוונה בדיוק ב"פנים חדשות"? האם רק ה"פנים חדשות" יכול לברך את שבע הברכות? האם אדם שמשתתף בסעודת 'שבע ברכות' אבל אינו הפנים החדשות, יכול לעזוב באמצע הסעודה קודם שבירך את שבע הברכות? האם אדם לא מוכר מחוייב בשבע ברכות? האם שבת נחשבת כפנים חדשות? האם אשה יכולה להחשב כפנים חדשות?  

הלכה חושן משפט

# כותרתהמחברתקציר
487 הלכות דיינים  התדיינות בערכאות וסמכויות השיפוט לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  מהגמרא ומהפוסקים משתמע שיש איסור להביא עניינים משפטיים לפני ערכאות של עובדי כוכבים. מהו טעם האיסור? מה מעמדם של בתי המשפט היום? האם מותר לנתבע בבית משפט להגן על עצמו? ומה יעשה תובע כאשר הנתבע אינו מוכן לפנות לבית דין רבני? 
488 הלכות הלוואה ופרעונה  מכירה בתשלומים לגרסת Word לגרסת html הרב דני וולף  האם מותר למכור ולקנות חפץ כלשהו אם מחירו באשראי גבוה יותר מן התשלום המקורי, או אם יש הנחה על תשלום במזומן, ואם משלם בתשלומים - ישלם יותר? שאלה זו אינה נוגעת להלכות ריבית, ששייכת רק להלוואות, אלא להלכות מקח וממכר, וכלולה באיסור "אגר נטר". בהבנת האיסור ומפרטים הכלולים בו עוסק מאמר זה ומבאר כיצד בימינו, ברכישת שירותים או חפצים מסויימים אפשר לשלם בצורות השונות, וכיצד הדבר כרוך באיסור. 
489 הלכות שמיטת כספים  שמיטת כספים לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  האם מצוות שמיטת כספים נוהגת גם בימינו? מאמר זה דן בשאלה זו ומבאר את יסוד הדין והשלכותיו לגבי חסכונות בבנק והלוואות פרטיות, כן הוא דן בהיתר הפרוזבול כיצד עליו להיכתב, ואיך הוא פועל. 
490 הלכות שמיטת כספים  פרוזבול לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  מאמר זה מבאר בהרחבה את עניינו של הפרוזבול - כיצד הוא פועל, מסירתו לדיינים, מה בדיוק כתוב בו, מיהם הדיינים, ועוד. 
491 הלכות מקח וממכר  בעניין דין אסמכתא בכרטיס מפעל הפיס לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם מותר לאדם לרכוש כרטיס הגרלה, או שמא האדם חושב שהוא ודאי יזכה, ולכן יש בכך משום אסמכתא? 
492 הלכות מעשר כספים  חובת הפרשת מעשר כספים ממשכורת צבאית לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם חייל חייב להפריש מעשר כספים ממשכורתו הצבאית? מאמר זה דן ביסוד חיוב מעשר כספים - אם כחלק מחובת מצוות צדקה, או כמצווה נפרדת, וכן בשאלה מתי חל חיוב זה, והאם הוא חל על משכורתו הצבאית של החייל. בסופו מביא מאמר זה גם פסיקה מעשית בשאלה הנ"ל. 
493 הלכות אבדה ומציאה  בעלות על חפצים שניצלו מהשואה לגרסת Word הרב שלמה לוי  האם ליהודים שניצלו מהתופת, או שנרצחו בה ר"ל, יש עדיין בעלות על רכושם במקרה שאנשים אחרים קנו אותו ומשתמשים בו? האם רכוש זה נחשב כחפץ 'לאחר ייאוש'? מהו הדין של 'זוטו של ים', והאם הוא שייך במקרה זה? האם שייך כאן השיקול ההלכתי של 'לפנים משורת הדין'? מה קרה בפועל בגטו בקובנא?  
494 הלכות נחלות וירושה  העברת נחלה ותפיסת מקום המוריש לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  האם יש להבחין בין ירושה טבעית לירושה מלאכותית? האם ישנן הבחנות נוספות שיש לעשות, כמו בין ירושת בכור לשאר האחים, ירושה ישירה לירושה עקיפה וכדו'? מהו היחס שבין הירושה הממונית ובין מעמדו של המוריש כממלא מקומו של הנפטר? באילו תחומים נוספים קיים מושג הירושה הכולל בעלות ממונית כלשהי, אך גם מעמד אישי? האם כל ירושת נחלה מתבצעת הן במישור הממוני והן בתפיסת מקומו של המוריש, או שמא ישנו ערוץ נחלה נוסף, אשר בו אין כניסה לנעלי המוריש, אלא קבלה ממונית של נכסיו ותו לא?  
495 הלכות נזיקין  חיוב תשלומים בהפסד המכוסה בפוליסת ביטוח לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  אדם ששאל רכב מחבירו וגרם לו נזק, האם חייב המזיק לשלם לבעל הרכב את הנזק למרות שהלז יפוצה על ידי חברת הביטוח שלו? מאמר זה עוסק בדיון זה, ומביא את המקורות השונים העוסקים בכך, ואת הדיונים בראשונים ובאחרונים שדנו כבר בשאלה זו. 
496 הלכות חובל בחברו  בעניין קנאים פוגעים בו ודין רודף לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  האם לזמרי מותר להרוג את פנחס קודם שזה בא להורגו? מאמר זה מפרט את דיני רודף וקנאי - והיחס ביניהם, ומחדש כי ישנם שני דינים בדין רודף: "הבא להורגך השכם להורגו", ו"אלו שמצילין אותם בנפשם", ומכך נובעים ההלכות השונות בדיני רודף. 
497 הלכות רוצח ושמירת הנפש  בענין נסיעה בטרמפים לגרסת Word לגרסת html הרב יוסי סלוטניק  לאדם מותר להכניס עצמו לכלל סכנה לצורך פרנסה או קיום העולם. כמו כן ישנם מצבים שחכמים הגדירו כסכנה ומותר לומר בהם "שומר פתאים ה'" ולהכנס לסכנה. היתר זה הוא כאשר האפשרות השניה כרוכה באיסור או כאשר המציאות מוכיחה שלא נפגעים ממעשה זה. נראה שנסיעה בטרמפים אינה נכנסת לאף אחת מההגדרות הללו. 

הלכה נושאים שונים

# כותרתהמחברתקציר
498 ערבות, כפייה ותוכחה  מצות תוכחה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  גם מאמר זה עוסק בגדרי מצוות התוכחה, ומתמקד בשיטות האחרונים השונות לגבי תוכחה - הלכה למעשה, בהתחשב בשאלה אם האדם יקבל את הביקורת, והאם יש להלבינו ברבים על כך. 
499 ערבות, כפייה ותוכחה  כפייה על המצוות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  כיצד אפשר לכפות על קיום המצוות, והרי מצוות צריכות כוונה? מאמר זה מפרט את דיני כפיה על המצוות על כל המשמעויות של דין זה: כפיה בממון או בגוף, כפיה במצוות בנ"א לחבירו ובנ"א למקום, מצוות הדורשות כוונה, ועוד. כן ניתן לראות מדין זה גם משמעויות מחשבתיות רבות בהקשר של ערבות הדדית בין כל חלקי עם ישראל. 
500 שלטון ומלכות  התדיינות בערכאות וסמכויות השיפוט לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  מהגמרא ומהפוסקים משתמע שיש איסור להביא עניינים משפטיים לפני ערכאות של עובדי כוכבים. מהו טעם האיסור? מה מעמדם של בתי המשפט היום? האם מותר לנתבע בבית משפט להגן על עצמו? ומה יעשה תובע כאשר הנתבע אינו מוכן לפנות לבית דין רבני? 
501 שלטון ומלכות  מכירת נשק לגויים לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהו מקור הדין של איסור מכירת נשק לגויים? מהי הסיבה לאיסור זה? על בסיס אילו יסודות ניתן בכל זאת להתיר מכירה שכזו? ניתן למנות מספר גורמים: קשרי ידידות והגנה, על אילו עובדי עבודה זרה חל האיסור ותפיסת מדינת ישראל כיום בניגוד למצב בזמן הגמרא. 
502 שלטון ומלכות  הקצאת משאבים לאומיים לגרסת Word הרב ברוך גיגי  מהן אמות המידה לקביעת סדרי עדיפות בהקצאת משאבים לאומיים? מאיזה סוגיות ניתן לדלות מקורות לשאלות אלו? מדוע לא עסקו בשאלה זו בספרות השו"ת? 
503 שלטון ומלכות  חילול השם של מדינה לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מהו היחס בין חילול השם של יחיד לחילול השם או קידוש השם של מלך או שלטון? למה פוסק הרמב"ם שאסור להפר ברית לאויב שמשלים עם בנ"י ומקבל עליו שבע מצוות בני נח? האם המקור הוא בברית של יהושע לגבעונים? האם יש למגילת העצמאות ולכתוב בה מעמד הלכתי? אם כן, באיזה תחום בדיוק? 
504 שלטון ומלכות  ערבות הדדית במדינה יהודית לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין   
505 היחס לחילונים  בדבר צירוף מחלל שבת בפרהסיה למנין עשרה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  בעיית צירוף מחללי שבת למניין קיימת עוד מקדמת דנא, ושב ועלה בדורות האחרונים. מאמר זה, שנכתב כתשובה לחיילים פורש את היריעה לגבי נושא זה, ומביא אף פסיקת הלכה למעשה, בהתייחסות כלפי מחללי שבת בדורנו - שהם כתינוק שנשבה. 
506 היחס לחילונים  אפיקורוס בעל כורחו - עיון בדיני כופר בשוגג לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון   
507 פדיון שבויים  בירורים בהלכות פדיון שבויים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  הגמרא קובעת: "אין פודין את השבויים ביותר מכדי דמיהן". בטעם דין זה מובאים שתי סיבות - אין דורשין להפוך את הציבור לעני בשביל כך, כדי שלא יבואו הגויים ויישבו עוד ועוד, כדי להשיג 'כסף קל'. מאמר זה מבאר את שתי הסיבות הנ"ל ואת הנפקא מינות השונות ביניהן. 
508 ברוב עם הדרת מלך  "ברב עם הדרת מלך"- חלק א' לגרסת Word לגרסת html שמואל שפירא  באילו מצבים אנו נדרשים לדין של 'ברוב עם הדרת מלך'? מאמר זה דן ביסודות דין זה, ומחלק בין סוגי מצוות שונים, וכן דן בשאלה האם חיוב זה של 'רוב עם' הוא חיוב נפרד או הידור במצווה כאשר היא מתקיימת על ידי רבים. 
509 ברוב עם הדרת מלך  "ברב עם הדרת מלך"- חלק ב' לגרסת Word לגרסת html שמואל שפירא  חלקו השני של המאמר דן בחלוקה בין מצוות בעלות אופי ציבורי, לבין מצוות שאינן כאלו - לגבי דין 'ברוב עם הדרת מלך' לגביהן, וכן מביא את שיטת הרמב"ם בנושא - שמזכיר את הדין הזה רק לגבי מצוות ביכורים, שכאשר תתקיים במיעוט - תיפגם. 
510 מדינת ישראל  יום הזיכרון לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  יש זכירה של עובדות מן העבר ויש זכרון שהוא נפשי, רגשי. שני פנים אלו באים לידי ביטוי בראש השנה כשהשני הוא העיקרי. בימי התשובה גם האדם מחויב לזכור בשני המשמעויות הללו. 
511 המקדש  בגדי קדש - לכבוד ולתפארת - חלק א' לגרסת Word לגרסת html הרב יצחק ברנד   
512 המקדש  בגדי קדש - לכבוד ולתפארת - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב יצחק ברנד   
513 המקדש  עולת ראייה ומצוות ראיה לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  מהו היחס בין מצוַת הראיה - העלייה לרגל, ובין חובת הבאת הקרבן - עולת הראייה? האם זוהי מצווה אחת או שתי מצוות? השיעור עוסק בגישות השונות בעניין ובפסק הרמב"ם בנושא. לשאלה זו כמה נפקא-מינות: חיוב נשים בשתי המצוות, חובת תשלומין למי שלא הביא את הקרבן בזמנו, וכן שיעור שווי הקרבן. 
514 הלכות קרבנות  בעניין שיירי מצווה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מה משמעותו של המושג שיירי מצווה? איפה נתקלים בו בעולם ההלכה? למה מוצאים הבדל בין סמיכה ותנופה בקרבנות לשיירי הדם בהקשר של שיירי מצווה? מה דין ברכה על שיירי מצווה? מה פשר הברכה על שיירי המצווה? כיצד מגדיר הרמח"ל בספרו מסילת ישירים את המושג שיירי מצווה?  
515 הלכות עבודת יום הכיפורים  חתיית גחלים ביום הכיפורים לגרסת Word הרב משה טרגין  מה מעמדה של לקיחת הגחלים במחתה מעל המזבח החיצון והבאתם לקדש הקדשים ביום הכיפורים? האם היא נחשבת עבודה פורמלית, או שהיא רק 'היכי תמצא' לאפשר את עבודת ההקטרה? האם יש לגחלים קדושת קרבן (לגבי פסול יוצא ולינה וכדומה) או לא?  
516 הלכות חינוך ותלמוד תורה  הנאה בלימוד תורה לגרסת Word הרב שמואל שמעוני  האם הכלל של "מצוות לאו ליהנות ניתנו" תקף גם לגבי לימוד תורה? האם יש לחלק בין תלמוד תורה שהוא לשם מצווה לתלמוד תורה שאיננו לשם מצווה? 
517 הלכות דעות  איסור מחלוקת חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  השיעור עוסק בדין מחלוקת: מה היחס בין איסור מחלוקת וההתיחסות לעוברי עברה? האם איסור מחלוקת מהווה לאו עצמאי? נראה כי מחלוקת אסורה כסייג לאיסור שנאה שבלב. 
518 פסיקת הלכה  עקיפת סמכות ותיקון הוראות בהלכה לגרסת Word לגרסת html הרב דוד טי  הבעייתיות במצב של עקיפת סמכות ברורה ומוכרת לנו מתחומים שונים: צבא, עבודה ועוד; אך כיצד יש להתייחס אליה בנוגע לבעיות הלכתיות? מאמר זה דן בכך ומביא מחלוקת ראשונים בכך - האם אדם ששאל חכם, וזה אסר לו, יכול לשאול חכם אחר כדי שיתיר לו, וכן האם מותר לחכם לפסוק בדין זה. מאמר זה דן באפשרות לקשר דין זה לדין "שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא" - על פי ההבנות השונות שיש בדין זה. 
519 חידוש התכלת  חידוש התכלת לגרסת Word לגרסת html יהודה ראק  מהי הבעיה בזיהוי התכלת המקורית, האם יש כלל דרישה לתכלת המקורית? מאמר מקיף זה מביא את שיטות הראשונים השונות לגבי התכלת, לצד דברי החוקרים בני זמנינו, ומגיע למסקנה כי אין כיום שום סיבה שלא לחדש את קיום מצוות התכלת. 
520 המצוות  דין קדימה במצוות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  המאמר עוסק בקדימה במצוות כלפי רבו מול אביו, על פי המשנה בבא מציעא העוסקת בשלושה מצבים: השבת אבידה, טעינה ופריקה ופדיון שבויים. 
521 המצוות  בעניין הידור מצווה לגרסת Word הרב משה טרגין  השיעור עוסק בחיוב להדר במצוות: האם הוא מדאורייתא או מדרבנן? האם זהו חיוב לכתחילה בלבד, או שיש לו גם פן המעכב בדיעבד? מהו אופיו של חיוב זה: הוספת יופי וכבוד, או קיום מעולה יותר של המצווה?  
522 המצוּוֶה ועושה  בעניין מצווה ועושה לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  גדול המצווה ועושה משאינו מצווה ועושה' - האמנם? מאמר זה מבאר את חשיבותו של המצווה ועושה, ואת הגישות המחשבתיות השונות לגבי אותם שאינם מצווים - האם טוב שיכניסו עצמם לגדר הציווי ויעשו גם הם. 
523 ביטויים ולשון  לארבע רוחות לכי הרוח - למשמעות הביטוי "רוח חכמים נוחה" לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  אם נחפש במקורות השונים נמצא לעיתים משמעויות שונות לאותו ביטוי. מאמר זה עוסק בביטוי 'רוח חכמים נוחה' - ומראה את משמעויותיו השונות על פי ההקשרים השונים. 
524 דיני נפשות  בעניין מחלוקת בן פטורא ורבי עקיבא לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  ידועה מחלוקתם של רבי עקיבא ובן פטורה על שנים שהיו מהלכים בדרך והיה מים שמספיקים רק לאחד מהם. מהו יסוד מחלוקם? מאמר זה מבאר את מחלוקתם על פי ההבנות השונות בדין 'יהרג ואל יעבור' לגבי שפיכות דמים. 
525 דיני נפשות  בעניין קנאים פוגעים בו ודין רודף לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  האם לזמרי מותר להרוג את פנחס קודם שזה בא להורגו? מאמר זה מפרט את דיני רודף וקנאי - והיחס ביניהם, ומחדש כי ישנם שני דינים בדין רודף: "הבא להורגך השכם להורגו", ו"אלו שמצילין אותם בנפשם", ומכך נובעים ההלכות השונות בדיני רודף. 
526 תאריכים וזמנים  בעניין חודש העיבור לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  לחודש העיבור ישנן השלכות רבות על עולמו של היהודי. מאמר זה סוקר את ההשלכות השונות וכיצד יש להתייחס לחודש זה על פי הדעות השונות בפוסקים: לגבי נדרים, אבלות, בר מצווה, קריאת מגילה, שכירות ומכר, חזקת ג' שנים, דין "ושימח את אשתו", קריאת פרשת זכור. מסקנתו של מאמר זה היא שיש לחלק בין מקומות בהם ההתייחסות היא לשנה - כמסגרת זמן נפרדת, לבין מקומות בהם ההתייחסות היא לשנה כמקבץ של י"ב חודש. 
527 יהדות ואיסלאם  בדבר ההיתר להודות בנביא האיסלם בזמן הרמב"ם - חלק א' לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ברין  הרמב"ם באיגרת השמד - איגרת קידוש ה' - מתיר להודות בנביא האיסלם בזמנם. מאמר זה מבאר את הצדדים השונים להם צריך להתייחס בהיתר זה - הגדרת האיסלם, ודיני "יהרג ואל יעבור" השונים. 
528 יהדות ואיסלאם  בדבר ההיתר להודות בנביא האיסלם בזמן הרמב"ם - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ברין  בחלקו השני של המאמר, הוא מבאר טעמים נוספים להיתרו של הרמב"ם להודות בנביא מוחמד - העובדה שההודאה היא דיבור בעלמא, וכן היא שקר מוסכם. נקודה נוספת שהוא מעלה היא שההיתר הוא בדיעבד, ומי שיהרג ולא יודה - זכותו גדולה (בניגוד לכל הנהרגים ואינם עוברים במקום שאין חובה ליהרג). 
529 הלכות צניעות  ישיבה מעורבת בחתונות לגרסת Word הרב דניאל שרייבר  האם מותר לשבת מעורב בחתונה או בסעודת מצווה אחרת? מהם המקורות המדברים על ישיבה מעורבת בסעודות רגילות או בסעודות מצווה? האם יש לחלק בין בני תורה לאנשים אחרים? האם יש להבדיל בין אירועים שונים? כיצד נהגו גדולי ישראל? 

בשבתך בביתך ברכות

# כותרתהמחברתקציר
530 ברכות ב ע"א; כא ע"א  חיוב קריאת שמע לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה תוקף חיוב קריאת שמע - מדאורייתא או מדרבנן? מה דינו של אדם המסופק אם קרא קריאת שמע?  
531 ירושלמי ברכות פ"א ה"א; בבלי כז ע"ב  תפילת ערבית קודם זמנה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  התנאים נחלקו אודות סוף זמן תפילת מנחה. האם ניתן לבחור כיצד לפסוק במחלוקת זו? האם ניתן להתפלל ערבית לפני השקיעה? ומתי קורים קריאת שמע במקרה כזה? 
532 שבת לד ע"ב  בין השמשות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  האם מותר להתפלל מנחה לאחר השקיעה? מתי חל זמן "בין השמשות" ומה שיעורו? כיצד מוגדר "בין השמשות"? 
533 ברכות י ע"ב  אכילה לפני קריאת שמע וערבית לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  האם מותר לאדם המחוייב במצווה מסויימת לעשות פעולה אחרת לפני קיומה? האם צריך להפסיק עשיית פעולה (או אכילת סעודה) כדי לקיים מצווה? ומי שהתחיל לעשות מלאכה באיסור - האם עליו להפסיק לשם קיום המצווה? 
534 ברכות ד ע"ב; ט ע"ב  סמיכת גאולה לתפילה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה טעם דין סמיכת גאולה לתפילה? האם זהו דין בתפילה או דין בקריאת שמע? האם יש לסמוך גאולה לתפילה גם בתפילת ערבית? 
535 ברכות ח ע"א  שניים מקרא ואחד תרגום לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו זמן חיוב "שניים מקרא ואחד תרגום"? מהי מהותו של דין זה? האם קריאת פירוש מסויים יכולה לשמש כתחליף לתרגום? 
536 ברכות יב ע"א  פתח בשיכרא לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מי שכיוון לברך, וטעה ובירך נוסח לא נכון - האם יצא ידי חובת הברכה? האם כוונה שלילית או הפוכה מעכבת בברכות? 
537 ברכות ב ע"א; ד ע"א; ח ע"ב; כז ע"א  סוף זמן קריאת שמע של ערבית לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מתי הוא סוף זמן קריאת שמע של ערבית? 
538 ברכות יג ע"א  כוונה בקריאת שמע ובקיום מצוות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  איזו כוונה דרושה בקריאת שמע? איזו כוונה דרושה בכל המצוות? האם יש מצוות שבהן הכוונה אינה מעכבת? האם יש צורך לכוון על קיום מצוות דרבנן? האם ניתן להתנות על הכוונה במצוות? 
539 ברכות יג ע"א  שיעור קריאת שמע מן התורה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  לשיטת רוב הראשונים, שחיוב קריאת שמע הוא מדאוריתא, אילו פרשות נכללות במסגרת מצווה זו? 
540 ברכות יד ע"א  הלל לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מדוע אין גומרים את ההלל בראש חודש ובחול המועד של פסח? האם מצוַת קריאת ההלל היא מדאורייתא או מדרבנן? האם מותר לברך על מנהג? 
541 ברכות טז ע"א  העוסק במצווה פטור מן המצווה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מדוע העוסק במצווה פטור מן המצווה? 
542 ברכות יד ע"א  טעימה בתענית לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה ההבדל בין אכילה לבין טעימה? האם מי שטועם תבשיל חייב לברך ברכה ראשונה? האם אדם שקיבל על עצמו תענית מותר לטעום תבשיל? 
543 ברכות כא ע"א  ברכות התורה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו המקור והתוקף של ברכות התורה? מדוע נשים מברכות ברכות התורה, הרי הן לא נצטוו על לימוד תורה? מדוע אין צורך ללמוד תורה מייד בסמוך לברכות התורה? 
544 ברכות כ ע"ב  הרהור כדיבור לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו היחס בין דיבור לבין הרהור בלב? מהו היחס בין קריאה בשקט לבין הרהור? אם "הרהור כדיבור" - האם מחשבות זרות בזמן התפילה נחשבות להפסק? מה היחס בין דין "שומע כעונה" לבין "הרהור כדיבור"? 
545 ברכות כ ע"א  חינוך קטנים (ח"א) לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  על מי מוטלת מצוַת החינוך? מהו תוקף מצווה זו - מדאורייתא או מדרבנן? האם יש חיוב על האב להפריש את בנו מאיסורים? 
546 ברכות כ ע"א  חינוך קטנים (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  השיעור עוסק בדינים ספציפיים של מצוַת החינוך: מצוַת והגדת לבנך (האם היא חלק ממצוַת זכירת יציאת מצרים, או מצווה עצמאית) ומצוַת הראיה ("יראה כל זכורך"). 
547 ברכות יט ע"ב  למעמדן של מצוות דרבנן לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה תוקפן של תקנות חז"ל? האם מי שעובר על דברי חז"ל עובר על איסור דאורייתא או על איסור דרבנן? מהו היחס בין המצוות דאורייתא לבין המצוות דרבנן? מהו היקף סמכותם של חכמים? 
548 ברכות כ ע"ב  חיוב נשים בקידוש לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  האם נשים יכולות להוציא גברים בקידוש היום? מה היחס בין מצוַת התוכחה לבין מצוַת הערבות? מהו טעמה של מצוַת הקידוש? האם קיים הבדל בין קידוש הערב לבין קידוש הבוקר?  
549 שבת כא ע"ב  הידור במצוַת נר חנוכה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  כיצד מדליקים נרות חנוכה המהדרין מן המהדרין? האם יש צורך בהיכר למספר הימים בהדלקת הנרות? מדוע מדליקים כנגד מספר הנפשות שבבית? מהו היחס בין עיקר המצווה לבין הידור המצווה? 
550 שבת כא ע"א  חיללו כל השמנים לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מדוע נזקקו החשמונאים לנס? כיצד פקעה קדושת המקדש? האם היוונים טימאו את המקדש או חיללו אותו? 
551 שבת כא ע"א  תנו לשמש לעלות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מדוע אנו נוהגים להדליק שמש בחנוכייה? האם זהו מנהג או חובה? מדוע יש שנהגו להדליק שני שמשים? האם גם היום יש צורך בשמש? מדוע לדעת המהרי"ל, קדושת השמש גדולה מקדושת נרות החנוכה? 
552 ברכות כא ע"א  איזו היא עבודה שבלב? לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  האם חובת התפילה היא מדאורייתא או מדרבנן? מהו ההבדל בין מעשה מצווה לבין קיומה? מהו היחס בין תפילת היחיד לבין תפילת הציבור? מדוע נשים חייבות בתפילה - הרי זו מצוַת עשה שהזמן גרמא? 
553 ברכות ז ע"ב; כא ע"ב; מז ע"ב  ה' ניצב בעדת א-ל. לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו המקור לצורך בעשרה יהודים לאמירת כל דבר שבקדושה? האם די בעשרה נוכחים, או שצריך עשרה מתפללים? האם יש חובה להתפלל בציבור? 
554 ברכות כא ע"א  נדיב לב עולות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו אופייה של תפילת נדבה? מדוע המתפלל תפילת נדבה צריך לחדש בה דבר? מה דינו של מי שמסתפק אם התפלל את אחת מתפילות החובה שלו? האם גם כיום ניתן להתפלל תפילת נדבה? 
555 ברכות טו ע"א  ברכת המצוות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מדוע צריך לברך קודם קיום מצוות? האם הברכה היא חלק מקיום המצוה, או חובה נפרדת? מתי יש לברך - לפני קיום המצווה או אחריה? מדוע המסתפק אם קיים את המצוה צריך לחזור ולקיימה בברכה, הרי ספק ברכות להקל?  
556 ברכות כב ע"א  טבילת עזרא לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  ידוע לכל שעזרא תיקן טבילה לבעלי קרי. מה טעמה של תקנה זו? מדוע אין אנו נוהגים כך כיום למעשה? כיצד מתאר הרמב"ם את גלגולה ההיסטורי של התקנה?  
557 ברכות כו ע"א  תפילת תשלומין לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהי מהותה של תפילת התשלומין? האם זהו קנס, אפשרות לתיקון, או הגדרה אחרת? מדוע יש להקדים את תפילת החובה לתפילת התשלומין? 
558 ברכות כז ע"ב  ויפגע במקום לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו מעמדה של תפילת הערבית: האם היא רשות, מצווה או חובה? 
559 סנהדרין מב ע"א  ברכת הלבנה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו אופייה של מצוַת קידוש הלבנה? מהו נוסח הברכה, והאם נשים חייבות בה? כיצד ניתן ליהנות מהלבנה? 
560 ברכות כז ע"א  תוספת שבת לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו מקור דין תוספת שבת, ומהו אופייו? מהו היחס בין תוספת שבת לבין זמן "בין השמשות"? 
561   בעניין פרסומי ניסא לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מדוע תלו את בני המן על עץ גבוה חמישים אמה? מה היחס בין דיני פרסום הנס לבין דיני הרחקות הנזיקין? האם יש הידור מצווה במצוַת מחיית עמלק? עיון פורימי בעונשם של בני המן. 
562 מגילה ז ע"א  "ומשלוח מנות איש לרעהו" לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  הראשונים מנמקים בשתי צורות את מצוַת משלוח מנות. האם אדם יכול למחול על משלוח המנות שלו? האם ניתן לשלוח מנות בתורת "מתנה על מנת להחזיר"? מדוע אין מברכים על מצווה זו? 
563   בעניין פרסומי ניסא לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מדוע תלו את בני המן על עץ גבוה חמישים אמה? מה היחס בין דיני פרסום הנס לבין דיני הרחקות הנזיקין? האם יש הידור מצווה במצוַת מחיית עמלק? עיון פורימי בעונשם של בני המן. 
564 ברכות מג ע"א  שואלין ודורשין לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  "שואלים ודורשים בהלכות החג שלושים יום קודם החג" - האם זוהי חובה, או מתן רשות לשנות את סדר הלימוד הקבוע? מהי ברכת האילנות? מתי מברכים אותה? האם אפשר לברך ברכת האילנות על הפרי? והאם אפשר לברך בשבת? 
565 פסחים קח ע"א  ארבע כוסות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו טעמה של מצוַת שתיית ארבע כוסות? מדוע דווקא ארבע? האם שתיית כל כוס היא מצווה בפני עצמה? האם ההסבה בזמן השתייה מעכבת? 
566 ירושלמי ברכות פ"ו ה"א  והגדת לבנך לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  דיון בכמה מדיני ליל הסדר: מדוע לא ניתקנה ברכה על מצוַת ההגדה? האם צריך להמחיז את סיפור יציאת מצרים? מדוע המצה נקראת "לחם עוני"? מדוע אין מברכים על נטילת הידיים של "רחץ"? ומדוע אין מברכים על ההלל שבסוף ההגדה? 
567 מנחות סו ע"א  ספירת העומר לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו אופייה של מצוַת ספירת העומר? ומהי הגדרתם של מנהגי האבלות בתקופת הספירה - האם אלו הם מנהגי אבלות, או מנהגים עצמאיים? 
568 ברכות כז ע"ב  כבוד ציבור וטורח ציבור לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה ההבדל בין "טרחא דציבורא" לבין "כבוד הציבור"? האם כבוד הציבור יכול לדחות איסורים דאורייתא? האם מותר לעבור לפני מתפלל העומד באחד המעברים שבבית הכנסת? 
569 ברכות כז ע"ב  הבדלה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו מקורו ותוקפו של חיוב ההבדלה? האם יש להבדיל על הכוס, או שדי בהבדלה בדברים?האם נשים חייבות בהבדלה? כיצד ניתן להבדיל לפני צאת השבת? 
570 ברכות כח ע"א   מזה בן מזה - יזה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  האם משרה רבנית יכולה לעבור בירושה? האם השררה הרבנים היא זכות ממונית של היורש, והוא יכול להחליט למי להעביר את המינוי, או שהיורש רק זכאי לקבל את השררה, ואינו יכול להעבירה הלאה? מדוע הדיחו את רבן גמליאל מנשיאותו? 
571 ברכות כח ע"ב  תפילת שמונה עשרה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  האם כל הברכות של תפילת העמידה הן מצווה אחת, או שכל ברכה היא מצווה בפני עצמה? מהו היחס בין תפילת העמידה לבין תפילת "הביננו", ובין שתיהן לבין 'תפילה קצרה'? 
572 יבמות עט ע"ב  על הגאולה ועל התמורה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהי מהותה של מצוַת הייבום - הדאגה לאלמנה או הצורך לדאוג למת? 
573 ברכות כט ע"ב  יעלה ויבוא לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה היחס בין ברכת "יעלה ויבוא" לבין שאר ברכות שמונה עשרה? מדוע מי ששכח "יעלה ויבוא" צריך לחזור ולהתפלל? מדוע צריך להשלים תפילת ערבית, הלא זוהי תפילת רשות בלבד? 
574 ברכות כט ע"ב  שתוליכנו לשלום לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  הגמרא מביאה שתי נוסחאות לתפילת הדרך: מהו היחס ביניהן? האם יש להתפלל תפילת הדרך בשעת טיסה? ומתי יש לאומרה? איזו דרך מחייבת תפילת הדרך? מהי 'סכנה' לעניין זה? 
575 ברכות ל ע"ב  אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  ידוע כי הכוונה בתפילה הינה חלק מהותי מהתפילה, אולם מה העיקר: אמירת המילים או הכוונה? מהי הכוונה הנדרשת? איזו כוונה מעכבת בתפילה ואיזו לא? 
576 ברכות לג ע"ב  הזכרת גשמים ושאילת גשמים לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  האם בקשת גשמים הינה חלק נפרד מהתפילה או חלק מהותי ממנה? מדוע קיים הבדל בין שאילת גשמים לבין הזכרת גשמים? האם יש דין מיוחד להזכרת גשמים בליל שבת? 
577 ברכות לג ע"ב  קידוש השם לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה הם גדרי קידוש השם? מתי מותר לאדם למסור את נפשו על קיום המצוות, ומתי הדבר אסור עליו? ממה נובע ההבדל בין ביצוע עבירה בצנעא לבין ביצועה בפרהסיא? האם על מנהיג ציבור ישנן הגבלות מיוחדות? 
578 ברכות לא ע"ב  דין 'עונג שבת' ותענית בשבת לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  כידוע, בשבת קיים מושג של 'עונג שבת'. מה משמעות מושג זה? האם זוהי מצווה? מה ההבדל בינו לבין 'כבוד שבת'? האם ייתכן מצב שבו תענית בשבת תהווה 'עונג שבת'? 
579 ברכות לג ע"ב  משתקין אותו לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  המשנה אומרת כי האומר 'על קן ציפור יגיעו רחמיך' - משתקין אותו. מדוע? האם הדבר מוסכם על כל האמוראים? האם קיימים טעמים למצוות, או שמא הן גזרות חסרות טעם? 
580   ספיקות במצוות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  כיצד יש לנהוג כאשר נוצר ספק אם האדם מחוייב במצווה מסויימת? האם יש הבדל לעניין זה בין מצוות דאורייתא לדרבנן? מדוע 'ספיקא דאורייתא לחומרא'? האם כלל זה הוא חומרא בלבד, או כלל הנוהג מעיקר הדין? 
581   מזיק בנר חנוכה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה דינו של אדם שהזיק את חבירו תוך כדי עשיית מצווה? מה קורה אם נרות חנוכה שרפו רכוש של אדם אחר? האם אפשר לחלק בין מצוות שונות? האם ניתן לפטור מלמד שהזיק את תלמידיו, מכיוון שהוא עושה זאת לצורך חינוכם? 
582 ברכות לד ע"א  אמצעיות אין להן סדר לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה דינו של אדם ששכח ברכה אחת מברכות תפילת העמידה? האם עליו לחזור לברכה ששכח, לאומרה במקום שנזכר או להמשיך כרגיל? האם ישנה חשיבות לסדר הברכות בתפילת שמונה-עשרה? האם תפילות השבת והמועדים ניתקנו ביחד עם תפילות ימות החול? 
583 ברכות לד ע"א  כל המחמיר - תבוא עליו ברכה?! לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  האם חומרות הן תמיד חיוביות, או שמא ישנם מקומות שאסור להחמיר בהם? האם מותר לאדם 'להגדיל ראש' ולעשות דברים שהוא אינו מצווה עליהם? מה יכולות להיות הבעיות בהחמרה במצוות? 
584 ברכות לה ע"א  מאה ברכות לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  השיעור עוסק בחיוב לברך מאה ברכות בכל יום. מהו תוקף דין זה? האם ניתן "ליצור" ברכות על מנת להשלים את המניין? כיצד פתרון זה יסתדר עם איסור ברכה שאינה צריכה? 
585   ברכה על דבר איסור לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  השיעור עוסק במחלוקת הרמב"ם והראב"ד, האם ניתן לברך על דבר איסור. האם מחלוקתם עוסקת רק בברכות הנהנין, או גם בברכות המצוות? ממה נובע הפטור לדעת הרמב"ם? האם ניתן להשוות בין אכילת דבר איסור לבין אכילה ביום כיפור? 
586 ברכות לה ע"א  אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו אופיין של ברכות הנהנין? האם אלו ברכות שבח או ברכות מסוג אחר? האם חובתן היא מדאורייתא או מדרבנן? האם אופי ברכות המצוות זהה לאופי ברכות הנהנין, או שמא הן שונות זו מזו? 
587 ברכות לה ע"ב  שינויים בהלכה?! לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  הגמרא קובעת שאין מברכים על שמן זית מפני שהוא מזיק לבריאות. האם לאור הידוע כיום יש לשנות הלכה זו? מה הדין כאשר המציאות המוכרת לנו שונה מזו שהייתה מוכרת לחז"ל? האם עלינו להמשיך ולפסוק כנהוג, או שמא יש באפשרותנו לשנות את ההלכה?  
588 ברכות לה ע"א  נטע רבעי לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  השיעור עוסק באיסור ערלה ובמצוַת נטע רבעי. מהו היחס בין שתי המצוות? האם אלו מצוות נפרדות, או שמא המשך של אותה מצווה? האם מצוות אלו נוהגות גם בחו"ל? 
589 ברכות לו ע"ב  מה מברכים על שוקולד פרה עם עוגיות? לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  השיעור עוסק בנושא בו אנו נתקלים רבות: מה לברך על שוקולד עם חתיכות של עוגיות. במסגרת זאת עוסק השיעור בסוגיית 'כל שיש בו מחמשת מיני דגן', ומציע שתי הבנות להבנת דין זה. 
590 ברכות לה ע"ב  לעבודה ולמלאכה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  ידוע כי התורה רואה חשיבות רבה בשילוב חיי המעשה עם לימוד התורה, אולם כיצד יש לשלב אותם? מה צריך להיות העיקר - הלימוד או המעשה? וכיצד כל זה מתחבר לבית המדרש הוירטואלי? 
591   מה מברכים על סוכר? לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  השיעור עוסק בברכתם של פירות שעברו שינויים שונים מרגע קטיפתם. מה יש לברך על סוכר? האם ישנה חשיבות למטרה לשמה שתלו אותו? מה יש לברך על עוגיות הקוקוס בפסח? 
592 ברכות לז ע"א  ברכת מעין שלוש לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  על מה מברכים ברכת 'על המחיה'? מהו אופייה של ברכה זו? האם חיובה מדאורייתא או מדרבנן? האם אדם שבירך ברכת המזון במקום 'על המחיה' - יצא ידי חובה או לא? 
593 ברכות לח ע"א  לפעמים המרק הוא רק תירוץ! לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה דינם של מיצים והפרשות היוצאים מפירות וירקות? האם ברכתם כברכת הפרי או "שהכל"? מה יש לברך על המרקים השונים? 
594 ברכות לג ע"א  ברכה שאינה צריכה לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  ידוע חומרו של איסור ברכה שאינה צריכה, אך מהו אופי איסור זה? האם האיסור הינו מדאורייתא או מדרבנן? מה נקרא ברכה לעניין זה, ומה נכנס לגדר שלא לצורך? כיצד ניתן לתקן ברכה שאינה צריכה? 
595   יין לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה דינו של יין מבושל? האם ברכתו נשארת כפי שהייתה, או שמא היא משתנה בעקבות בישולו? מה דינם של היינות בימינו? מה דינו של הפסטור? 
596   מיחייב איניש לביסומי בפוריא - האמנם? לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  ידועה אמרתו של רבא כי 'חייב איניש לבסומי בפוריא', אולם האם קביעה זו מוסכמת על כולם? האם יש שחשבו שקיים איסור להשתכר בפורים? מה הכוונה ב"עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי"? 
597   מצוַת מחיית עמלק לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  האם ניתן לקבל גרים מזרע עמלק? האם שאלה זו רלוונטית לימינו? כיצד ניתן ליישב את הרגש והמוסר הטבעי עם מצוַת מחיית עמלק? וכיצד תפסו בחסידות את המצווה הזו? 
598   בדיקת חמץ לגרסת Word לגרסת html אביעד ברטוב ונעם מלכי  כיצד יש לבצע את ביעור החמץ? האם ישנה חובה לרכוש חמץ על-מנת לבערו מן העולם? מדוע יש צורך גם בבדיקת הבית וגם בביטול החמץ? כיצד יש להתייחס למנהג של החבאת חתיכות החמץ לצורך הבדיקה? 
599   סוף זמן אפיקומן לגרסת Word אביעד ברטוב ונעם מלכי  ידועים דברי המשנה כי "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן", אולם האם הדברים חד-משמעיים? האם ישנה אפשרות להמשיך ולאכול גם לאחר סוף זמן אפיקומן? מה היה ה'פטנט' של בעל ה'אבני נזר', ובמה חלקו עליו שאר האחרונים? 
600   מצה עשירה לגרסת Word אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה דינה של מצה עשירה? האם מי פירות יכולים בכלל להחמיץ את העיסה? האם מותר ללוש לכתחילה עיסה במי פירות בפסח? מה נפסק להלכה בנוגע למצה עשירה? 
601   ברכת הריח לגרסת Word אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו המחייב של ברכת הריח? האם זו ברכת הנהנין או ברכת השבח? מה הנפקא-מינה בין ההסברים? מי ששכח ולא בירך לפני שהריח - האם יכול לברך לאחר מכן? האם ישנם דינים מיוחדים לברכת הריח בהבדלה שבמוצאי שבת? 
602   זריזין מקדימין למצוות לגרסת Word אביעד ברטוב ונעם מלכי  ידוע הכלל כי זריזים מקדימים למצוות, אולם מהו מקור כלל זה? האם חובה זו הינה מדאורייתא או מדרבנן? מה הדין במקרה שכלל זה מתנגש עם הידור מצווה אחר? 
603 ברכות מב ע"ב  שיעור קביעות סעודה לגרסת Word אביעד ברטוב ונעם מלכי  כידוע, במידה ואדם קבע סעודה על 'פת הבאה בכיסנין' - עליו לברך ברכת המוציא וברכת המזון. כיצד נמדדת קביעות זו? האם ישנו שיעור אובייקטיבי או שמא הדבר תלוי בכל אדם ואדם? מה חידש ה'מגן אברהם' בעניין זה, ומהי הנפקא-מינה הגדולה שיש לדבריו? 
604 ברכות מד ע"א  פת הבאה בכיסנין לגרסת Word אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו המחייב של ברכת המזון? האם אלו המרכיבים של הסעודה, או שמא קביעות הסעודה על מאכלים מסוימים? כיצד יש לקבוע את שיעור קביעות סעודה? מהי פת הבאה בכיסנין ומה מברכים עליה? מה מברכים על פיצה ובורקס? 
605 ברכות מה ע"א  ברכת הזימון לגרסת Word אביעד ברטוב ונעם מלכי  מהו הטעם לברכת הזימון? האם חובת הזימון הינה מדאורייתא או שמא רק תקנת חכמים? האם מדובר בחלק מברכת המזון או רק בתוספת? מהי רמת החיוב של נשים בברכת הזימון? האם הן יכולות להצטרף לזימון של גברים? 
606 שבועות  הרחקה בין בשר לחלב לגרסת Word אביעד ברטוב ונעם מלכי  מה הקשר בין חג השבועות להרחקה בין בשר לחלב? מהן השיטות השונות בנוגע לזמן שצריך לחכות בין אכילת בשר לחלב ומה טעמן? האם יש צורך להמתין בין אכילת חלב לאכילת בשר? 

בשבתך בביתך פסחים

# כותרתהמחברתקציר
607 פסחים צ"ט ע"ב  הגם לכבוש את המלכה עמי בבית על איסור אכילה בערב פסח ושבת לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  כידוע, ישנו איסור לקבוע סעודה בערב שבת. הגמרא בתחילת פרק ערבי פסחים דנה באיסור זהה בערב הפסח. האם מדובר באותו איסור? מהו הטעם לאיסור זה? האם ישנו הבדל בין סעודות שונות? האם איסור זה קיים גם בכל ערב יום טוב? 
608 פסחים ק"ו ע"א  קידוש לגרסת Word כתריאל זשוראוועל  במסגרת הדיונים על ליל הסדר, עוסקת הגמרא בדיני הקידוש של כל שבת ושבת. מהו בדיוק אופיו של הקידוש? מהי מטרתו? בשיעור זה נבחן מספר הבנות אפשריות, ונעלה כמה נפקא מינות אפשריות שעולות בפוסקים (נוסח הקידוש, עמידה בקידוש, קידוש על פת).  
609 פסחים ק:  קידוש במקום סעודה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  האם ניתן לעשות את הקידוש במקום אחד ואת הסעודה במקום אחר? בשאלה זו נחלקו האמוראים בגמרא, ובשיעור זה ננסה לבאר את גדרי מחלוקתם. מה נקרא מקום סעודה? מה נקראת סעודה? האם דין קידוש הערב והבוקר זהים בסוגיה זו? 
610 פסחים קיד: - קטו.  מצוות אכילת מרור לגרסת Word איתן אדרעי  הגמרא קובעת כי ניתן לצאת ידי אכילת מרור גם באכילת חסא. נחלקו האמוראים מתי יש לברר את ברכת 'על אכילת מרור' במקרה זה שהרי החסא נאכלת גם ככרפס. כיצד ניתן לאכול את המרור ולברך עליו רק בשלב מאוחר יותר? שיעור זה סוקר את הסבריהם של כמה מהראשונים והאחרונים, ומציע הסברים נוספים לשיטות אלו. 
611 פסחים קג:  הבדלה לגרסת Word כתריאל זשוראוועל  שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעור בנושא הקידוש. מהו מקור דין הבדלה? מהי מטרת ההבדלה? האם ישנו קשר בין ההבדלה לקידוש? בשיעור זה נבחן שתי גישות בנוגע להבדלה ונעלה מספר נפקא מינות אפשריות ביניהן. 
612 פסחים קח ע"א  מצוות הסבה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  בזמנים עברו היו נוהגים להסב במהלך הסעודה, ונוהג זה קבע כמה הלכות שהידועה שבהם היא ההסבה בליל הסדר. מה היא בדיוק ההסבה? מה הדין כיום במצב בו איננו נוהגים להסב כלל? באילו חלקים מליל הסדר יש להסב ומתי היא מעכבת ודורשת חזרה? האם נשים צריכות להסב 
613   פתיחה למסכת פסחים לגרסת Word אוהד פיקסלר  בהשיעור זה נסקור את סוגית הפתיחה למסכת פסחים הדנה בשאלה האם כוונת המילה 'אור' הינה לערב או ליום. נדון בסוגיה עצמה, ובתפקידה כסוגית פתיחה למסכת.  
614   לא נתנה התורה למלאכי השרת לגרסת Word אוהד פיקסלר  הביטוי- 'לא נתנה התורה למלאכי השרת', עולה במספר הקשרים והוא טומן בתוכו מספר פירושים. בשיעור זה ננסה לעמוד על ביאורו של הביטוי תוך כדי דיון במספר סוגיות בהם הוא מוזכר (בדיקת חמץ, בדיקת חרקים בירקות ועוד).  
615   הבוקר אור לגרסת Word אביעד ברטוב  שלושה סוגי אורות מוכרים לנו בספרות הלכה: אור היום (השמש), אור הלבנה, ואור הנר. לכל מצווה התלויה באור ישנה דרישה לסוג אור מסוים. אור השמש נדרש לבדיקת סכין השחיטה, להכרעות בדין תורה, לברכת יוצר אור. מאידך, לברכת הלבנה: יש לברך לאור הלבנה, ואילו לבדיקת חמץ די באור הנר. מטרת שיעור זה הינה להראות כיצד השימוש באור בכל אחת מן הסוגיות ההלכתיות שנסקור, מביע רעיון שונה.  
616   מצוות אכילת מצה בערב ט"ו לגרסת Word אוהד פיקסלר  כידוע, ישנה חלוקה בין חג הפסח (י"ד בניסן) ובין חג המצות שנחוג במשך שבעת ימים. בשיעור זה נראה כי לחלוקה זו ישנם השלכות הלכתיות ולמדניות, הנתונות למחלוקות בין הראשונים בנוגע למנין המצוות, מצוות אכילת מצה והשלכות הלכתיות נוספות.  
617   האם סומכים על הנשים? לגרסת Word אביעד ברטוב  האם נשים יכולות לבצע בדיקת חמץ? בכדי לענות על שאלה זו נברר שני נושאים: נאמנות נשים ומטרת בדיקת החמץ. 
618   מצה עשירה לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהי מצה עשירה? האם מי פירות אכן אינן מחמיצין? האם ניתן לאכול מצה עשירה בחג הפסח? מהי מחלוקתם של הרב עובדיה יוסף והרב מרדכי אליהו בעניין זה? 
619   כוס חמישית לגרסת Word אוהד פיקסלר  כמה כוסות של יין עלינו לשתות בליל הסדר? מהו טעם מצווה זו? האם ישנה מצווה לשתות כוס חמישית? מה עומד מאחורי דין הכוס החמישית? מדוע ראה הרב גורן חשיבות רבה בשתתית כוס חמישית?  
620   בדיקת חמץ לגרסת Word אביעד ברטוב  כפי שראינו בשיעורים קודמים, בדיקת חמץ אינה בדיקה שייעודה לאתר חמץ בבית, כי אם לתת לבית חזקת בדוק. בשיעור זה ננסה להבין מהו טיב הבדיקה המקנה לבית חזקה זו, ובאיזו צורה יש לבדוק בערב בדיקת החמץ? האם ישנו צורך בבדיקה רצינית או שמא די בטקס איתור עשרת הפתיתים שהוחבאו בפינות הבית. 
621   פסח שני לגרסת Word אוהד פיקסלר  אחד מייחודיו של קרבן הפסח, הינה העובדה שהתורה מאפשרת להשלים את קיום המצוה במועד ב'. מדוע אפשרות זו קיימת דוקא בקרבן הפסח? האם מדובר בתשלומים על הפסח הראשון או במצוה עצמאית? מה הם ההבדלים בין פסח ראשון לפסח שני? כיצד תפס הרבי מלובביץ' את דין פסח שני?  
622   חיוב נשים בפסח שני לגרסת Word אוהד פיקסלר  האם ישנו הבדל בין רמת חיובה של האישה בפסח ראשון לחיובה בפסח שני? האם הסיבה שבגללה לא הקריבה פסח ראשון, משפיעה על רמת חיובה בפסח שני? ובאופן כללי, האם ישנו חיוב על האדם למנוע מצב שהוא יעבור על איסור שנעשה בעבר?  
623   עובר לעשייתן לגרסת Word אביעד ברטוב  חכמים קבעו כי ברכת המצוות נאמרת 'עובר לעשייתן'. מהו הרעיון שמאחורי כלל זה? מהם המקרים החריגים בהם יש לברך לאחר קיום המצוה? מדוע?  
624   אינו כדרך הנאתו ונותן טעם לפגם לגרסת Word אוהד פיקסלר  בשיעור זה נעסוק בסוגיה מהלכות 'איסור והיתר' העולה בפרקנו, במסגרת הדיון בהלכות חמץ בפסח. מהו דין 'נותן טעם לפגם'? האם נחיל דין זה גם על מקרים בהם ישנה כמות גדולה של טעם פגום? כיצד סוגיה זו משפיעה על כשרותן של התרופות?  
625   טבעם של איסורי הנאה לגרסת Word אביעד ברטוב  שיעור זה יתמקד באיסור הנאה מחמץ בשבעת ימי הפסח. במקראות לא מצאנו שום אזכור לכך שחמץ אסור בהנאה. חכמים, שהיו מודעים להעדרו, ניסו להבין כיצד ניתן למצוא את יסודותיו במקורות. בשיעור זה נעניין בדברי חכמי א"י שעסקו בשאלה זו, ומתוך כך נבין טוב יותר את איסור הנאה מחמץ בפסח.  
626   תוקף מנהג המקום לגרסת Word אוהד פיקסלר  את הסוגים השונים של מנהגי המקום, ניתן לחלק לשלוש קבוצות: מנהג כחומרא וסייג, מנהג טעות ומנהג שנובע ממחלוקת הפוסקים. בשיעור זה נסקור מנהגים אלו, את מקור תוקפם ובשאלה מתי אפשר / ניתן לבטל מנהג.  
627   מנהגים (ב) - ההולך ממקום למקום לגרסת Word אוהד פיקסלר  כיצד על האדם הנודד ממקום למקום לנהוג בנוגע למנהגי המקום ממנו יצא, ולמנהגי המקום אליו הוא מגיע? מהי משמעותו של איסור 'לא תתגודדו' לעניין זה? האם ההלכה שונה במקרה של קהילה שלמה שנאלצה לגלות ממקומה? האם ניתן ללמוד מכאן בנוגע למנהגי האישה לאחר החתונה?  
628   מנהגים (ג) – מנהגי אבות לגרסת Word אוהד פיקסלר  האם הבנים חייבים לשמור על מנהגי אבותיהם? האם פסיקת ההלכה של האב מחייבת את הבן? האם חובת השמירה על מנהגי אבות נובעת מהחיוב של מנהגי המקום, או שמדובר בעניין נפרד? מה מעמד המנהגים שאינם נחלת כלל הציבור, אלא שייכים לקבוצה מסוימת או שהאב קיבל על עצמו? כיצד ניתן לבחון את סוגיית שינויי מבטא התפילה בהקשר זה? מה הדין במנהגים שסיבת תיקונם כבר חלפה מן העולם?  
629   מנהגים (ד) – מנהג בפסיקת הלכה לגרסת Word אוהד פיקסלר  האם יש מקום לדבר על מנהג בפסיקת הלכה? כידוע, מקובל שעדות שונות נוהגות להלכה כדעת פוסקים שונים שאינם בין החיים. מהי רמת החיוב של קבלה זו? על מה מתבסס הרב עובדיה יוסף בקובעו כי על בני עדות המזרח לנהוג כמרן ר' יוסף קארו? נבחן סוגיה זו גם סביב מנהגי העדות השונות בנוגע לייחוד לאחר החופה.  
630   שלוחי מצווה אינם ניזוקים, האמנם? לגרסת Word אביעד ברטוב  כלל לימדונו חכמים: 'שלוחי מצווה אינם ניזוקים'. האם השליחות היא תעודת ביטוח מפני הסכנה? בשיעור זה ננסה לעמוד על התנאים המגבילים של כלל זה, ומתוך כך ננסה לעמוד על השאלה, האם אכן חכמים סברו שקיום מצווה מבטח את האדם מפני הסכנה?  
631   יום טוב שני לגרסת Word אביעד ברטוב  מהו הגדר ההלכתי של יום טוב שני לאחר שפסקו מלקדש את החודש על-פי הראיה? כיצד צריך לנהוג תושב חו"ל שמגיע לארץ ישראל לחגים? האם בן ארץ ישראל צריך לשמור על יו"ט שני במהלך טיול בחו"ל? אילו מקומות מוגדרים בחו"ל לעניין זה? מה דין העיר אילת?  
632   מנהג שהפך להלכה לגרסת Word אוהד פיקסלר  קיימים מספר מנהגים שהתקבלו להלכה בקרב כלל ישראל בעקבות הנוהג הלכה למעשה. כך למשל בנוגע להרחקות בין עוף וחלב, תענית בכורות, כיסוי ראש לגברים ועוד. בשיעור זה נעסוק במקרים אלו ובדרך שבה נקבעו להלכה.  
633   אכילת צלי בערב פסח לגרסת Word אוהד פיקסלר  שיעור זה עוסק במנהג אכילת צלי בערב הפסח, וכן במנהגים אחרים שנשתרשו בקהילות ישראל, הנוגעים לדרך ציון הקרבת קרבן פסח לאחר חורבן בית המקדש.  
634   ברכה על מנהג-הדלקת נרות בערב יום הכיפורים לגרסת Word אוהד פיקסלר  האם מברכים על מנהגים? בשיעור זה נבחן שאלה זו דרך סקירת שלושה מנהגים – מנהג הדלקת הנרות בערב יוה"כ, הברכה על ההלל בראשי חדשים והדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת. האם ספרדי השומע אשכזי המברך על ההלל בראשי חדשים יענה אחיו אמן?  
635   איסור חמץ במקדש ובגבולין לגרסת Word אביעד ברטוב  במשניות בסוף הפרק הראשון של מסכת פסחים, אנו מוצאים את המעבר מעיסוק באיסור חמץ בגבולין, לאיסור חמץ במקדש. מהו הרעיון מאחורי הסימנים אותם עשו הכהנים לעם בערב הפסח? כיצד עניין זה מתקשר לאיסור הקרבת השאור והדבש על המזבח?  
636   מתי נדרשת מחאת חכמים? לגרסת Word אוהד פיקסלר  הגמרא עוסקת בשישה מעשים שעשו אנשי יריחו – חלקם ברצון חכמים וחלקם שלא ברצון חכמים. מתי יש למחות בציבור במנהג שאינו ראוי ומתי יש להניח לציבור לנהוג כפי מנהגם? מתי יש להחיל את הכלל 'מוטב יהו שוגגין ואל יהיו מזידין'?  
637   מסורת ופסיקה מדעית-חמץ ושיבולת שועל כדוגמה לגרסת Word אוהד פיקסלר  כיצד יש להתייחס למקרים בהם המסורת ההלכתית שהתקבעה, מנתגשת עם הידע המדעי הידוע לנו כיום? בישוע רזה נבחן שאלה זו, לאור הזיהוי המדעי כיום לשיבולת שועל. האם שיבולת השועל שלנו היום אסורה בפסח? מה דין מצה שאינה מחמיצה? מהו החימוץ האסור? האם ניתן לדרוש מאנשים להצטער בעת קיום מצווה – כדוגמת אכילת מצה לחולי צליאק?  

בשבתך בביתך יומא

# כותרתהמחברתקציר
638 יומא ע"ד ע"ב  מן ויום הכיפורים - שיעור פתיחה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  שיעור זה הינו שיעור פתיחה לפרק שמיני במסכת יומא. השיעור עוסק בדברי האגדתא המובאים בראשית הפרק. הגמרא מביאה מספר מימרות הדנות במן שירד לבני ישראל במדבר. בשיעור זה ננסה לראות את הקשר הקיים בין המן ליום הכיפורים. 
639 יומא ע"ד ע"ב  תוקף העינויים ביום כיפור לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהו תוקפם של האיסורים ביום הכיפורים – האם הם מדאורייתא או מדרבנן? האם יש הבדל בין איסור האכילה לבין שאר האיסורים? מה ההבדל בדברי הרמב"ם בין המינוח "מפי השמועה" ל"מפי הקבלה"? 
640 יומא ע"ג ע"ב  חמשת העינויים ביום הכיפורים לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  המשנה בריש פרק יום הכיפורים מונה את חמשת העינויים הנוהגים ביום הכיפורים. מהו המקור לקביעתה של המשנה אודות חמשת העינויים? אם התורה באמת ציוותה על עינויי נפש, מדוע לא די בעינוי אחד מרכזי - אכילה ושתייה? מהי תרומתם של שאר העינויים?  
641 יומא עד ע"ב  משמעות העינוי (א) לגרסת Word אוהד פיקסלר  שיעורים אלו עוסקים במשמעות העינויים ביום הכיפורים. האם אופיו של היום הינו יום תענית עם כל ההשלכות המתלוות לכך, או שמא אופיו של היום הינו שונה לחלוטין ומטרת הצומות הינה אחרת לחלוטין. לשאלה זו ישנן הלשכות רבות, ובשני שיעורים אלו נסקור אותן, ודרכן ננסה ללמוד על אופיו של היום. 
642 יומא עד ע"ב  משמעות העינוי (ב) לגרסת Word אוהד פיקסלר  שיעורים אלו עוסקים במשמעות העינויים ביום הכיפורים. האם אופיו של היום הינו יום תענית עם כל ההשלכות המתלוות לכך, או שמא אופיו של היום הינו שונה לחלוטין ומטרת הצומות הינה אחרת לחלוטין. לשאלה זו ישנן הלשכות רבות, ובשני שיעורים אלו נסקור אותן, ודרכן ננסה ללמוד על אופיו של היום. 
643 יומא ע"ו ע"א  כשרות סבונים לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  הגמרא במסכת יומא קובעת כי סיכה כשתייה. מה ההשפעה של קביעה זו על מוצרי היגניינה שונים העשויים מחומרים האסורים באכילה? האם יהיה הבדל בחומרים שאינם ראויים לאכילה? האם מותר להשתמש בבושם בפסח? 
644 יומא ע"ח ע"ב  קרוקס ויום הכיפורים לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  האם מותר לנעול נעלי קרוקס ביום הכיפורים? מהי הגדרת המנעל האסור ביום כיפור? האם ישנה בעיה עם נעליים מעץ? מה דין נעליים שאינן עשויות מעור אך נוחות מאוד להליכה 
645 יומא ע"ט ע"א  אכילה ביום הכיפורים לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהו השיעור האסור באכילה ביום הכיפורים? הם יהיה בדל בין אנשים או מאכלים שונים? האם מותר לאכול אוכל שאינו ראוי לאכילה? מה יהיה דינו של חולה שאין בו סכנה באכילת אוכלים כאלו ביום כיפור? האם במקרה שחולה יכול לקבל אינפוזיה, עליו לקבל את האיפוזיה או שעליו לאכול כרגיל? 
646 יומא ע"ט - פ  שיעורין (1) לגרסת Word אוהד פיקסלר  הגמרא אומרת כי שיעורין הינם 'הלכה למשה מסיני'. מהי הכוונה בביטוי 'הלכה למשה מסיני'? האם גודל כל שיעור הינו דאורייתא? האם יתכן כי גודל השיעורין ישתנה במהלך הדורות ?האם גודל הביצה כיום קטן מפעם? מה היתה מחלוקת ה'חזון איש' ור' חיים נאה בהקשר זה? 
647 יומא ע"ט - פ  שיעורין (2) לגרסת Word אוהד פיקסלר  הגמרא אומרת כי שיעורין הינם 'הלכה למשה מסיני'. מהי הכוונה בביטוי 'הלכה למשה מסיני'? האם גודל כל שיעור הינו דאורייתא? האם יתכן כי גודל השיעורין ישתנה במהלך הדורות ?האם גודל הביצה כיום קטן מפעם? מה היתה מחלוקת ה'חזון איש' ור' חיים נאה בהקשר זה? 
648 יומא פ"א ע"ב  אכילה בערב יום הכיפורים לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  מוכרת קביעת הגמרא כי 'כל האוכל בתשיעי, מעלה עליו הכתוב כאילו צם תשיעי ועשירי'. כיצד ניתן להבין קביעה זו? מהו טעמה של מצווה זו? האם זו מצווה מן התורה או מדרבנן? מה דינו של חולה שקשה לו לאכול – האם עליו לאכול בכל זאת? 
649 יומא ע"ט ע"ב  שיעור אכילה לברכה אחרונה לגרסת Word אוהד פיקסלר  בשיעור זה נעסוק בשיעור שצריך לאכול או לשתות כדי להתחייב בברכה אחרונה. מהו ההבדל בין שיעור זה לשיעור האסור באכילה ביום הכיפורים? האם השיעור במחייב בברכה אחרונה הינו מדאורייתא, או שמדאורייתא מתחייבים רק על שביעה גמורה? האם מי שאוכל על ידי אינפוזיה מתחייב בברכה אחרונה? מה מברכים על שתיה איטית של קפה? 
650 יומא פ"א ע"א  תוספת יום הכיפורים לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  צום יום הכיפורים מתחיל זמן מסוים לפני השקיעה, וזמן זה נקרא תוספת יום הכיפורים. מהי משמעותו ההלכתית של זמן זה? האם אופיו דומה לאופי התוספת בשבת? כיצד נלמד דין זה בפסוקים? האם תוספת יום הכיפורים דורשת קבלה בפה? מדוע הזכיר הרמב"ם רק את דין תוספת שבת ולא את תוספת יום הכיפורים? 
651 יומא פ"ב ע"א  מצוות חינוך ביום הכיפורים לגרסת Word אוהד פיקסלר  בניגוד למצוות אחרות בהם ישנה חובה כללית לחנך את הילדים, ביום הכיפורים אנו מוצאים דיונים מפורשים בנושא. האם הדין ביום הכיפורים זהה לדין בשאר המצוות? מהו היקף החיוב על הקטנים ביום הכיפורים? האם מותר לקטן להתענות למרות שהוא פטור מכך? על מי מוטל החיוב הזה? מהו דינם הבנות הקטנות? 
652 יומא פ"ב ע"א  הפרשת קטן מאיסורים לגרסת Word אוהד פיקסלר  האם מוטלת על האב חובה להפריש את ילדיו מאיסורים? האם הדין זהה ביום הכיפורים? האם ביום הכיפורים יכולים הורים לתת בידים אוכל לילדיהם? האם מצוות החינוך מוטלת על ההורים בלבד? האם מותר לאישה כהנת מעוברת להיכנס לבית קברות? 
653 יומא עט ע"א  אכילה מחוץ לסוכה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  מה הקשר בין אכילה מחוץ לסוכה למסכת יומא? מה חייבים לאכול בתוך הסוכה, ומה מותר לאכול מחוץ לסוכה? האם ישנו הבדל בין הימים השונים לעניין זה? האם מי שלא אכל ביום הראשון בסוכה יכול להשלים חובה זו? 
654 יומא פה ע"א  בגדרי פיקוח נפש לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  מהו המקור לדין שמחללים שבת לטובת פיקוח נפש? האם שבת הותרה בפני פיקוח נפש או רק דחויה בפניו? כיצד בודקים האם המצב שלפנינו הינו מצב של פיקוח נפש? האם זו שאלה סוביקטיבית או אוביקטיבית? 
655 יומא פח  מעוברת ויולדת ביום הכיפורים לגרסת Word אוהד פיקסלר  המשנה קובעת כי עוברה שהריחה אוכל ורוצה לאכול - מאכילין אותה עד שתתיישב נפשה. מה ההבדל בין מעוברת לחולה? האם החשש במעוברת הוא לאישה או לעובר? מהו מעמד העובר בהלכה? לשאלה זו משמעות רחבה כאשר באים לעסוק בדיני הפלה, ונעסוק בענין זה בקצרה. 
656 יומא פב ע"א  מאכילין אותו הקל קל תחילה לגרסת Word אוהד פיקסלר  בשיעור זה נמשיך לעסוק בהיתר האכילה של מעוברת. הבריתא קובעת כי יש להאכיל את המעוברת הקל קל תחילה - כלומר מן האיסור הקל יותר אל החמור. האם כלל זה נכון בכל דיני פיקוח נפש? האם יום הכיפורים הותר לגמרי או רק נדחה מפני פיקוח נפש? 
657 יומא פד ע"ב  ספקות בפיקוח נפש לגרסת Word אוהד פיקסלר  הגמרא אומרת כי יש לחלל שבת אף במקרה של ספק פיקוח נפש. מה מוגדר ספק פיקוח נפש. מהו דין קבוע בו לא התירו לחלל שבת במקרה של ספק? האם ניתן לחלל שבת כדי לרפא גויים? האם רופא יכול לנהוג חזרה לביתו בשבת, לאחר שנקרא לטפל בחולה בבית החולים? 
658 יומא פג ע"א  רפואה סגולית לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהי רפואה סגולית? האם מותר להשתמש בה? האם מותר לחלל בשבילה שבת? מהם הגדרים הקובעים איזו רפואה מותרת בשבת ואיזו אסורה? האם מותר לחלל שבת כדי לבקש מצדיק שיתפלל על חולה? מהו יחס ההלכה לרפואה משלימה? 
659 יומא פה ע"א  קביעת רגע המוות לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  כיצד נקבע רגע המוות? האם הולכים על פי הנשימה או ניתן להתחשב במוות מוחי? מהו ניסוי הכבשים שערך הגרש"ז עם הרב פרופ' אברהם שטיינברג? מהי השאלה הפילוסופית העומדת מאחורי מחלוקת הפוסקים בעניין זה? 
660 יומא פה ע"א  מקור היתר פיקוח נפש בשבת לגרסת Word אוהד פיקסלר  הגמרא מביאה 7 דעות למקור היתר פיקוח נפש בשבת. ישנן מחלוקות עקרוניות בין הדעות? מדוע יש צורך בכל הדרשות? שיעור זה מנתח את המקורות לדין פיקוח נפש בשבת, ומצע כי ריבוי המקורות נובע ממחלוקת עמוקה שהיתה עם הכת האיסיים. הוכחת טענה זאת נעשית תוך עיון במקורות האיסיים וניתוחם. 

בשבתך בביתך מגילה

# כותרתהמחברתקציר
661 מגילה ז ע"א  מצוַת קריאת מגילה לגרסת Word אביעד ברטוב ואודי שוורץ  מהו בדיוק אופיה של מגילת אסתר? האם יש למגילת אסתר אזכור בתורה? מה אנו מקיימים בשעה שאנו קוראים את המגילה? האם קריאת המגילה דורשת כוונה? 
662 מגילה יז ע"א  תורה בלועזית לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  בניגוד לכל שאר מצוות הקריאה שאנו מכירים, קריאת מגילה יכולה להתבצע גם בשפות השונות מעברית. מה הטעם לכך? האם הלכה זו משפיעה גם על השפה בה נכתבת המגילה? מהו ייחודה של לשון הקודש? 
663 מגילה יט ע"א  קטן במקרא מגילה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  האם קטן יכול להוציא את הרבים ידי חובת קריאת מגילה? האם מי שמחוייב במצווה מדרבנן בלבד יכול להוציא את מי שמחוייב ברמה גבוהה יותר? האם שאלה זו תלויה בהבנת דין ערבות בקטן? כיצד בכלל פועל דין הערבות בכל התורה? 
664 מגילה יט ע"א  בן כרך שהלך לעיר לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  כידוע, מועד החיוב במצוַת קריאת המגילה תלוי במיקומו של האדם בשעת ההתחייבות במצווה. כל שנה אנו מסתבכים מחדש בשאלה מה דינו של הנוסע בפורים מירושלים לתל-אביב או הפוך. מאמר זה מנסה לסכם את הנושא, מהמקורות ועד להלכה למעשה. 
665 מגילה ד ע"א  נשים במקרא מגילה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  מהו מעמדה של אישה בקריאת מגילת אסתר? האם הן יכולות להוציא גברים בקריאתן? במה תלויה שאלה זו? וכמובן, השאלה לה חיכיתם: מהו מעמדם של מנייני נשים? 
666   עמידה בקריאת התורה לגרסת Word אודי שוורץ  הגמרא במגילה בתחילת פרק שני קובעת כי ניתן לקרוא את המגילה בעמידה או בישיבה. האם הדין שונה בקריאת התורה? מה יכולה להיות הסיבה לחיוב העמידה בקריאת התורה? 
667 מגילה כג ע"ב  קריאת ההפטרה לגרסת Word אביעד ביננשטוק  מהו מקור הדין של קריאת ההפטרה? מהו היחס בין קריאת התורה לקריאת ההפטרה? האם יש לקרוא הפטרה גם במנחה? האם יש לקרוא את ההפטרה מתוך קלף, ומה הדין במידה שלא קיים ספר הפטרות כשר בבית הכנסת? 
668 מגילה כא ע"א  ברכה לאחריה בקריאת מגילה לגרסת Word אודי שוורץ  שיעור זה עוסק בברכה שמברכים לאחר קריאת המגילה. מהו טיבה של ברכה זו? האם מדובר בברכה על המגילה או שמא בברכת השבח? מהן הנפקא-מינות בין הגישות השונות, ומה הקשר ביניהן לנרות חנוכה? 
669 מגילה כב ע"א-ע"ב  נפילת אפיים (ח"א) לגרסת Word אודי שוורץ  מהו איסור ההשתחוות על אבן משכית? מה הוא כולל ומה יסוד טעמו? האם מדובר באיסור הקשור לאיסור עבודה זרה, או שמא מדובר באיסור שבא לבטא את ייחודיות המקדש? מה דין ההשתחוות בימים נוראים? 
670 מגילה כב ע"א-ע"ב  נפילת אפיים (ח"ב) לגרסת Word אודי שוורץ  שיעור זה מהווה המשך לשיעור הקודם, ועוסק בעניין נפילת אפיים. כיצד יש להבין את משמעות נפילת אפיים? מדוע יש להטות על הצד בזמן הנפילה, ומדוע בני עדות המזרח אינם מטים על צידם? מדוע קיים דין שונה לאדם חשוב בנפילת אפיים? 
671 מגילה כג ע"א  הכל עולין למניין שבעה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  הגמרא קובעת כי עקרונית נשים יכולות לעלות לתורה, אך יש להימנע מכך מפני כבוד הציבור. מה הוא בדיוק 'כבוד ציבור'? האם יכול הציבור למחול על הכבוד הזה? מה הוא בדיוק החיוב בקריאת התורה? 
672 מגילה כה ע"ב  הריסת בתי כנסת לגרסת Word אביעד ביננשטוק  ידוע כי ישנה בעיה בהריסת בתי כנסת, אולם מהיכן נובע איסור זה? האם ישנה קדושה בבית הכנסת? מהו היקף האיסור? האם ישנה קדושה מיוחדת בארץ ישראל? ומתי ובאילו תנאים מותר בכל זאת להרוס בית כנסת? 
673 מגילה כג ע"ב  דבר שבקדושה לגרסת Word כתריאל זשוראוועל  המשנה במסכת מגילה קובעת כי ישנם דברים המוגדרים כ"דברים שבקדושה", שלא ניתן לאומרם בפחות מעשרה יהודים. מה הסיבה לכך? מה בדיוק נקרא "דבר שבקדושה", ומה המטרה של המניין באירועים אלו? 
674 מגילה כג ע"ב  ברכת חתנים לגרסת Word כתריאל זשוראוועל  השיעור עוסק בשבע הברכות של החתונה. כידוע, בסעודות 'שבע ברכות' נדרשים פנים חדשות כדי שיוכלו לברך את הברכות. מה הסיבה לכך? האם די במישהו אחד או שמא צריך כמה אנשים? האם יש הבדל בין סוגי הברכות? 
675 מגילה כג ע"ב  לא כל דבר שבעשרה הוא דבר שבקדושה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  בשיעורים האחרונים ראינו כי ישנם מספר דברים המחייבים מניין כדי לבצעם. האם בכל המקומות הללו הסיבה היא כי מדובר בדברים שבקדושה? מהו מעמדה של קדושת "ובא לציון"? האם ניתן לצרף נשים למניין, ומה יחס ההלכה למניין שכולו נשים? 
676 מגילה כא ע"ב  מעלין בקודש ואין מורידין לגרסת Word אודי שוורץ  כחלק מהדיון בסדר העלייה לתורה, מזכירה הגמרא את הדין ש"מעלין בקודש ואין מורידין". מה הקשר בין דין זה לבין קריאת התורה? מאמר זה בוחן את יסוד הדין, את האפשרויות השונות להבנתו, ועוסק במספר מקרים שבהם הוא מוזכר. 
677 מגילה כט ע"א  פרשת שקלים וקרבנות הציבור לגרסת Word אודי שוורץ  השיעור עוסק בקריאת התורה של פרשת שקלים. מהי מטרת הקריאה ומדוע קוראים דווקא פרשה זו? כיצד קריאה זו מתקשרת לדיני קרבנות הציבור, ומהו אופיו של קרבן זה? 
678 מגילה כד ע"א  מעמד סומא במצוות לגרסת Word כתריאל זשוראוועל  נחלקו התנאים האם הסומא חייב במצוות. כיצד ניתן להבין את השיטה הפוטרת אותו מהמצוות? האם קיים הבדל בין מצווות עשה למצוות לא תעשה? האם קיים הבדל להלכה בין סומא מלידה לבין אדם שנהיה סומא במהלך חייו? 
679 מגילה כג ע"ב  ברכת כוהנים - תפילה ומקדש לגרסת Word אודי שוורץ  המשנה קובעת כי אמירת ברכת כוהנים דורשת מניין. ממה נובע צורך זה? מה הקשר בין ברכת הכוהנים בבתי הכנסת לבין ברכת הכוהנים שהייתה נהוגה בבית המקדש? מדוע ניתקנה ברכת כוהנים בחזרת הש"ץ? 
680 מגילה כה ע"ב  קדושת בית כנסת לגרסת Word כתריאל זשוראוועל  האם יש לבית הכנסת קדושה, ומהיכן היא נובעת? האם מדובר בקדושה מדאורייתא או מתקנת חכמים? מהו היקפה של קדושה זו? באילו תנאים ניתן למכור את בית הכנסת? האם קדושה זו חלה על כל המבנה או רק על חלקו? 

בשבתך בביתך בבא קמא

# כותרתהמחברתקציר
681 ב ע"א  אבות נזיקין או עונשין - פתיחה למסכת בבא קמא לגרסת Word אביעד ברטוב  מהם אבות הנזיקין? האם ישנה הפרדה בהלכה בין התחום הפלילי לתחום האזרחי, כפי שקיים במפשט הכללי. האם מטרת דיני הנזיקין הינה לחנך את האדם או להענישו? האם ישנו איסור להזיק? 
682 ב ע"א  אבות ותולדות - בשבת ובנזיקין לגרסת Word אוהד פיקסלר  באופן קצת מפתיע, אנו מוצאים במסכת בבא קמא מספר נקודות השקה בין הלכות שבת להלכות נזיקין. כך למשל בשניהם קיימים אבות ותולדות. מהי ההגדרה של כל אחד מהם בשבת ובנזיקין? האם היחס ביניהם שווה בשני המקומות? 
683 ב ע"א  זורה ורוח מסייעתו לגרסת Word אוהד פיקסלר  בשיעור זה נמשיך ונעיין בסוגיה המקשרת בין הלכות שבת להלכות נזיקין, אך הפעם סביב דיני גרמא. הן בהלכות שבת והן בדיני הנזיקין, קיימת שאלה מתי אנו משייכים פעולה שארעה למעשה האדם. בשבת אנו עוסקים בשאלה האם הפעולה אסורה והאדם חייב עליה, ובנזיקין השאלה נוגעת לאחריות האדם על היזק שאירע.  
684   'אשו משום חציו' בנזיקין ובשבת לגרסת Word אוהד פיקסלר  שיעור זה יעסוק גם כן בסוגיה בעלת השלכות בדיני נזיקין ובהלכות שבת. בשיעור זה, נעסוק בעיקר בהלכות אב הנזיקין 'אש', ונרחיב באחת מהשאלות המרכזיות בעניין זה והיא האם ניתן להרחיב את מסקנות הסוגיה לעניינים נוספים, כדוגמת הלכות שבת. לסיום, נעסוק בשאלה כיצד דיון זה משפיע על הדלקת נרות בחנוכה? 
685   המחייב בדיני הנזיקין לגרסת Word אביעד ברטוב  מהו המחייב בדיני הנזיקין? האם זוהי החובה הממונית או חובת השמירה? האם אדם המפקיר את ממונו יפטר מנזקים שממונו ביצע? האם קיים מושג של 'אחריות מוחלטת' בנזקי רכוש בהלכה? 
686   מזיק ברשות לגרסת Word אוהד פיקסלר  הגמרא בפרק שלישי דנה במספר מקרים של 'מזיק ברשות'. מהו הגדר של מזיק ברשות? כיצד נקבע מה נחשב ברשות ומה אינו ברשות? כיצד מיושם עקרון זה גם בהלכות שכנים? 
687   נתקל דרך הילוכו לגרסת Word אוהד פיקסלר  המשנה קובעת כי במידה ואדם הוזק תוך כדי הילוכו מכד שהונח ברשות הרבים – בעל הכד חייב בנזקו, ואילו הנתקל פטור מלשלם על הכד. עד כמה על האדם להיזהר מלהזיק או להינזק? האם העירייה אחראית על תקינות המדרכות בעיר? 
688   אין הולכים בממון אחר הרוב לגרסת Word אוהד פיקסלר  הגמרא בתחילת הפרק קובעת כי אין הולכים בממון אחר הרוב. מהו טעם הדין? מהו ההבדל בין רובא דאיתא קמן לרובא דליתא קמן? מהו מעמד המיעוט בסנהדרין? כיצד ניתן ליישם כלל זה בנוגע לפסיקת ההלכה בימינו? 
689   עביד איניש דינא לנפשיה לגרסת Word אוהד פיקסלר  באילו מקרים אנו פוסקים כי עביד איניש דינא לנפשיה? מהו הטעם לפסיקה זו? האם זוהי דרך להוצאת האמת? האם יש למעשה זה תוקף של פסק בית דין? באילו מקרים נפסק להלכה כי עביד איניש דינא לנפשיה? 
690   תאונת דרכים מקראית לגרסת Word אביעד ברטוב  בשיעור זה, נעסוק בבירור מעמדו של שור תם. במסגרת זאת, נבחן את דינו של שור תם, מן הפסוקים בתורה, דרך המשניות והגמרא ועד לתשובותיהם של גדולי הפוסקים. 
691   בעלות בבור ובחמץ בפסח לגרסת Word אוהד פיקסלר  הגמרא קובעת כי " שני דברים אינן ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו הן ברשותו, ואלו הן: בור ברשות הרבים וחמץ משש שעות ולמעלה". מה הכוונה "כאילו הן ברשותו"? מהי משמעות הבעלות על בור? מהי משמעות ההשוואה בין בור לפסח? 
692   זה נהנה וזה לא חסר לגרסת Word אוהד פיקסלר  הגמרא בסוגיתנו דנה במקרה של 'זה נהנה וזה לא חסר' בנוגע להשכרת דירה. השאלה העולה במקרה זה הינה מהו מחייב התשלום בשכירות? האם זהו ההפסד הנגרם למשכיר, או שימושו של השוכר? האם ניתן לחנות בחניתו של אדם שאינו חונה שם במהלך היום? האם ניתן לעשות שימוש בשטח משותף באופן שאינו מחסר את השאר? 
693   תלמוד ומעשה לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהו היחס בין תלמוד תודה לעשיית המצוות? האם ניתן לדבר על קדימות ביניהם? האם ניתן להחיל את הכלל "העוסק במצוה פטור מן המצוה" על לומדי התורה? האם ניתן לפסוק על סמך לימוד משו"תים? 
694   שן ורגל – שאלת הרשות בנזיקין לגרסת Word אביעד ברטוב  מן הגמרא בפרק ראשון עולה כי בבואנו לדון בהטלת אחריות נזיקית, עלינו לברר האם הייתה רשות למזיק לניזק להיות באותה רשות. מהי אותה רשות? מהיכן שאבה המשנה את הרעיון כי לא קיימת אחריות נזיקית, במקום שיש לאדם רשות לתת לרעות?  
695   עין תחת עין- ממון? לגרסת Word אוהד פיקסלר  הפירוש המקובל לפסוקים הקובעים את דין 'עין תחת עין' הינו שהעונש על הפגיעה אינו גופני כפי שמשמע מפשט הפסוק, אלא עונש כספי. בשיעור זה נעיין בשיטות התנאים במדרשי ההלכה, וכן בדברי הראשונים והאחרונים בנושא, וננסה למתוח קווים מנחים עבור שיטות שונות שמתמודדות עם הלכה זו. מהו סודו של הרמב"ם בהקשר זה? 
696   רשות לרופא לרפא לגרסת Word אוהד פיקסלר  הגמרא דורשת "'ורפא ירפא' - מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות". מהן ההגדרות ההלכתיות של הרשות שניתנה לרופא? האם מדובר ברשות או במצווה? האם ישנו עונש על רופא שטעה? מהו היחס הרצוי בין החולה לרופא?  
697   אומד לנזיקין ופטור אונס בחובל לגרסת Word איתמר ניצן  הגמרא קובעת כי יש אומר לנזיקין. כלומר, במידה והחפץ או המכה לא היו יכולים לגרום לנזק שנגרם, המזיק פטור מלשלם. על מה מבוסס פטור זה? האם הדבר נובע מהבנה כי מדובר באונס, או מכיון שאיננו מייחסים את המעשה למזיק? האם ישנו דין של אומד בנזיקין במשפט הכללי?  
698   בור- איבעי ליה לעיוני ולמיזיל לגרסת Word אביעד ברטוב  בשיעור זה נעסוק בהבנת מעמדו של אב הנזיקין בור. האם אב הנזיקין 'בור', הינו המשך לאב הנזיקין 'שור', או שמא אב הנזיקין בור הינו אב מחודש שהרעיון הנזיקי שבו הוא הכוונת התנהגות של בעלי הבורות. בעזרת שאלות אלו ועוד נבחן את דיני בור, ובעיקר את הפטור המיוחד הקיים בו - פטור כלים בבור.  
699   קטן שהזיק לגרסת Word אוהד פיקסלר  המשנה קובעת כי "חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה". מהי כוונת המשנה? מהו מעמד קטן שהזיק אדם, או רכוש? האם הוא חייב בתשלומים? בשיעור זה נבחן האם ישנו חיוב משפטי כלפי הקטן או הוריו וחיוב תשלום בעקבות כך, וכן האם ניתן לבוא בטענה מוסרית כלפי מזיק זה. 
700   אש גורם זר מתערב לגרסת Word אביעד ברטוב  מהו היקף האחריות של המדליק אש שהלכה והזיקה? האם ניתן לדבר על גורם זר המתערב בהליכת האש? ממה נובע פטור טמון באש? 

בשבתך בביתך סנהדרין

# כותרתהמחברתקציר
701 ב ע"א  מצוות מינוי דיינים לגרסת Word ר' אוהד פיקסלר  שיעור זה הינו שיעור פתיחה למסכת סנהדרים, והוא עוסק במצוות מינוי דיינים. מהו תוקפה של מצווה זו מן התורה? האם דין נכון גם בימינו לאחר שבטלה הסמיכה? האם יש הבדל בדין זה בין ארץ ישראל לחו"ל? מהם בתי דין של בני נוח? 
702 ב ע"א  בתי דין לגרסת Word ר' אוהד פיקסלר  המשנה בתחילת המסכת מונה את בתי הדין השונים. מהו היחס ביניהם? מהי הסמכות של כל ערכאה? מהו מעמד בתי הדין במדינת ישראל לאחר קום המדינה? 
703 ג' ע"ב  דעת מיעוט לגרסת Word ר' אוהד פיקסלר  כידוע, התורה קבעה כי יש ללכת אחר הרוב, אולם עדיין נשאלת השאלה - מהי משמעות דעת המיעוט? האם יש לה מעמד משפטי? האם יש משמעות לדעת המיעוט שלא בבית הדין אל בפסיקת הלכה? 
704 ג' ע"א  דיון בפני פחות משלושה דיינים לגרסת Word ר' אוהד פיקסלר  המשנה הראשונה במסכת קובעת כי דיני מונות נידונים בבית דין של שלושה דיינים. אולם, מדברי הגמרא עולה כי ישנם מצבים בהם בית דין כשר אף בפחות משלושה דיינים. באיל מקרים דין זה נכון? האם יש לפסיקה כזו תוקף של בית דין? 
705 ח ע"א  דיני קנסות לגרסת Word ר' אוהד פיקסלר  מהם דיני קנסות? כיצד הם נידונים בבית דין? הגמרא קובעת כי כיום אין לדון דיני קנסות, אולם האם יש לכך יוצאים מן הכלל? כיצד בכל זאת לדון דינים כאלו בימינו? 
706 ב ע"א  למה לא דין לגרסת Word אביעד ברטוב  בשיעור זה נראה דעות מסוימות שסברו כי בעימותים משפטיים מסוימים, טוב שהדיינים יותירו לבעלי הדין לפתור את בעיותיהם בכוחות עצמם, מאשר שיפנו לבית הדין שיפתור את סכסוכיהם. 
707 ו ע"ב  פשרה וביצוע לגרסת Word אביעד ברטוב  מהי פשרה ומהו ביצוע? מהו ההבדל ביניהם? האם יש להם תוקף משפטי? האם ניתן לעשותם לאחר גמר הדין? 
708 ו ע"ב  פשרה שאינה בדיני ממונות לגרסת Word אוהד פיקסלר  בשיעור זה נמשיך לעסוק ביחס בין הפשרה לדין רגיל. האם יש בפשרה סטיה מן האמת? האם ניתן לעשות פשרה גם בתחומים אחרים – כגון בהלכות איסור והיתר?בשיעור זה נביא גם מספר דוגמאות בעניין זה מן הדורות האחרונים. 

בשבתך בביתך סוכה

# כותרתהמחברתקציר
709   מסכת סוכה - שיעור פתיחה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  השיעור הינו שיעור פתיחה ללימוד מסכת סוכה. בשיעור זה נסקור בקצרה את מבנה המסכת, ונדון בכמה נושאים מהותיים בנוגע לסוכה. האם ישנה מצווה לבנות סוכה, או שמא המצווה היא רק לשבת בסוכה? מהי משמעותה של בניית הסוכה ברובד המחשבתי? 
710 סוכה ב ע"א  "סוכה גבוהה מעשרים אמה" - הגדרת סוכה לגרסת Word כתריאל זשוראוועל  הגמרא הראשונה במסכת קובעת כי סוכה הגבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה. האמוראים בגמרא העלו מספר הסברים לפסול זה. בשיעור זה, ננסה לבאר את הטעמים השונים,  
711 סוכה ז ע"א  דפנות סוכה ושבת לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  את המושג של 'דופן' אנו מוצאים במספר מקומות בש"ס, אולם עם הגדרות שונות בכל פעם. ממה נובעים הבדלים אלו? מה הדין במקרה בו מתנגשות ההגדרות אחת עם השנייה? למה משמשת הדופן בשבת ולמה בסוכה? 
712 סוכה ב ע"א  נשים במצוות סוכה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  כידוע, נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן, ולכן פשוט שיהיו פטורות ממצוות סוכה. ואולם, הדבר אינו כה פשוט והתוספות מעלים אפשרות לחייב אותן במצווה מצד 'אף הן היו באותו הנס'. מהו אופי דין זה? ומה עונים התוספות לשאלה זו?  
713 סוכה ד ע"א  דירה סרוחה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  נחלקו אביי ורבא בדין סוכה שסככה חודר לתוך חללה, האם כניסת הסכך משפיעה על אופייה של הסוכה או לא, ולדעת אביי סוכה כזו נקראת 'סוכה סרוחה'. מהו פירוש מושג זה? האם מדובר במקום בו לא נעים לגור, או שמא מדובר בפסול חיצוני? הלכה למעשה, ננסה לבאר מהו דין סוכה שלא נעים לגור בה עקב סכך מעופש וכיוצא בזה. 
714   דירה סרוחה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב   
715 סוכה ב ע"א  סוכת פרגולה לגרסת Word כתריאל זשוראוועל  בימינו, הרבה אנשים בונים פרגולות במרפסותיהם, וזאת מתוך רצון לנצל את הפרגולה גם כבסיס לסוכה. האם זה אפשרי? אילו בעיות הלכתיות יכולות לצוץ בעניין זה? בשיעור זה נדון בבעיות אלו, תוך כדי עיסוק בסוגיית דירת עראי וסוכה ישנה.  
716   סוכת פרגולה לגרסת Word כתריאל זשוראוועל   
717 סוכה כב ע"ב  חמתה מרובה מצילתה ר' אביעד ברטוב  דיון במדידת הצל כדי לדעת אם חמתה מרובה מצילתה. מחלוקת הראשונים בנושא הקשורה לכיוון ממנו מודדים את הצל וניסיונות להסביר את המחלוקת.  
718   תעשה ולא מן העשוי ר' אביעד ברטוב  דיון ב'תעשה ולא מן העשוי' לגבי סוכה והמצוות האחרות: ארבעת המינים, ציצית ומזוזה. דיון במחלוקת ראשונים על פתיחת גג שנמצא מעל הסוכה. את המחלוקת ניתן לתלות בשאלה האם פסול 'תעשה ולא מן העשוי' הינו פסול בחפצא של המצווה או פסול בגברא. 
719   הנאה מעצי סוכה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  למה הדין של איסורי סוכה מושווה בגמרא לאיסורי קרבן חגיגה? האם האיסור ליהנות מעצי הסוכה חל רק על הסכך או גם על הדפנות? מהו היחס בין הדפנות לסכך? מה טיבו של האיסור ליהנות מעצי הסוכה? 
720 סוכה נ ע"א  מנגינת החליל לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  מהו המוקד של שמחת החג? מחלוקת בגמרא אם שמחת בחת השואבה הוא בית החשובה. על מהות נגינת החליל במקדש בכלל ובשמחת בית השואבה בפרט. שמחת בית השואבה מלמדת על השמחה בעבודת ה' לכל אורך השנה. 
721 נ"א ע"ב  התיקון הגדול של שמחת בית השואבה - על הפרדה בין נשים לגברים לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  כחלק מההכנות במקדש לשמחת בית השואבה היו בונים במקדש תוספת מיוחדת לצורך עזרת נשים. מדוע נבנתה מחיצה זו ומה הייתה מטרתה? האם אותה הדרישה קיימת גם בימינו בבית הכנסת? ובצורה כללית, האם על האדם לבנות לעצמו מחיצות מן העולם או להיות מעורב בעולם? 

בשבתך בביתך עבודה זרה

# כותרתהמחברתקציר
722   מהי עבודה זרה? לגרסת Word ר' אביעד ברטוב   
723   היחס אל הגויים לגרסת Word אוהד פיקסלר   
724 ב ע"א  איסור מו"מ עם עכו"ם לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  המשנה הראשונה במסכת קובעת כי אסור לסחור עם העכו"ם סביב ימי חגיהם. מהו טעם האיסור? מהם הנפקא מינות בין שני הטעמים לאיסור זה? האם נאסרה רק מכירה לגויים או שגם השאלה אסורה? מדוע לא היה מוכן ר' יהודה לקבל כוס דינרים מאת העכו"ם? 
725 ב ע"א  ג' ימים לפני יום אידם - המשך לגרסת Word אוהד פיקסלר  אילו ימים נאסרו במשא ומתן עם העכו"ם לפני ואחרי ימי חגיהם? מדוע יש שחילקו בין הגויים שבארץ ישראל לגויים שבחוצה לארץ? האם ישנו מושג של 'אסרו חג' בחגי הגויים? מה דין הסחורה אם עבר על דברי חכמים ונשא ונתן עם העכו"ם? 
726 ב ע"א  גזרת ג' ימים לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  בשיעורים האחרונים עסקנו באיסור לסחור עם הגויים סביב ימי אידיהם. בעלי התוספות הגבילו קצת את האיסור והסבירו כי הגויים שחיו בסביבתם אינם נחשבים כעובדי עבודה זרה משום ש'מנהג אבותיהם בידם'. הסבר נוסף להיתר המובא בתוספות הינו כי הקניה מן הגויים כיום נעשית מטעמי חנופה. מהו ההסבר לטעמים אלו? מהן הנפקא מינות ביניהם? 
727 ב ע"א  ראשוני אשכנז- ג' ימים לפני יום אידם לגרסת Word אוהד פיקסלר  שיעור זה ממישך לעסוק באיסור הסחר עם הגויים לפני ימי אידם, ובוחן את יחסם של ראשוני אשכנז לאיסור זה. רבנו גרשום לימד זכות על הנוהגים להקל באיסור זה וזאת הן מטעם כי מוטב יהו שוגגין ואל יהו מזידין, ובנוסף משיקול הפרנסה. מהן ההשלכות של היתרים אלו על הפסיקה להלכה? מה טען המאירי על הנצרות? כיצד יש להתייחס להלכה זו בימינו? 
728 ו ע"א  לפני עיוור לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  מהם גדרי איסור 'לפני עיו''ר לא תתן מכשול'? מי כלול באיסור זה? מהו גדר 'לפני דלפני' והאם הוא נאסר? מה הדין בתרי עברי דנהרא? מה ההבדל בין איסור זה לאיסור מסייע לדבר עבירה? האם קיים איסור לפני עיור במי שמוגדר כ'תינוק שנשבה'? 
729 ו ע"א  טיפ לשליח לדבר עברה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  שיעור זה ממשיך את העיסוק באיסור 'לפני עיור'? האם ניתן לתת טיפ לשליח לדבר עבירה? האם פעולה כזאת כלולה באיסור? האם מותר לעסוק בהובלת סחורות אסורות? האם ניתן להתיר מעשים אלו מפני דרכי שלום? האם מותר לקנות מוצרים ממפעל שלא שומר שבת? 
730 ז ע"א  חכם שאסר אין חברו רשאי להתיר לגרסת Word אוהד פיקסלר  הגמרא קובעת כי הנשאל לחכם ואסר לא ישאל לחכם ויתיר. מהו הטעם לאיסור זה? האם ישנו איסור לשאול לחכם אחר כדי שיחמיר אחרי שהראשון הקל? מה הדין כאשר החכם הראשון טעה בדבר משנה? האן ניתן להקים בית דין לערעורים? מה היתה מחלוקתם שם הרב עוזיאל והרב הירשנזון בשאלה זו? 
731 ז ע"א  ספקות בהלכה לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהו הדין במקרה של ספק בפסיקת ההלכה? כיצד מכריעם להלכה? ידוע הכללכי בדינים דרבנן הולכים אחר המקל, מהו גדר כלל זה? כיצד יש להסבירו לדעת הרמב"ם? מהם דרכי פסיקת ההלכה בספיקא דדינא? האם ניתן להכריע על פי רוב פוסקי הדורות הקודמים? מהיכן נובעת הגישה המחמירה בכל שאלה? 
732 ז ע"ב  נצרות - עבודה זרה? לגרסת Word אוהד פיקסלר  האם הנצרות הינה עבודה זרה? הרמב"ם סבר שהתשובה לשאלה זו הינה כן. מהי הגדרת עבודה זרה לדעת הרמב"ם? בעלי התוספות חלקו על דעת הרמב"ם וסברו כי הנצרות אינה נחשבת ע"ז, משום שלא נאסר השיתוף על בני נוח. מהי דעת המאירי בשאלה זו? האם יש לחלק בין הנצרות בתקופתם לנצרות בימינו? 
733 יא ע"ב  חוקות הגויים לגרסת Word אביעד ברטוב  מהו מקור האיסור ללכת בחוקות הגויים? מהו ההבדל בין איסור זה לאיסור ההליכה בדרכי האמורי? מהו הטעם לאיסורים אלו? האם מותר לירות מטחי כבוד בהלוויה צבאית? 
734 יא ע"ב  דרכי האמורי לגרסת Word אביעד ברטוב  התוספתא בשבת מונה רשימה ארוכה של דברים האסורים משום דרכי האמורי. מה כלול באיסורים אלו? האם אמונות טפלות אסורות? האם אסור לאכול בשר הודו בחג ההודיה? מה דין רפואה אלטרנטיבית? 
735 יא ע"ב  כניסה לבתי תפילה של דתות אחרות לגרסת Word אוהד פיקסלר  האם מותר להיכנס לבתי עבודה זרה? האם ישנן דרכים בהם למרות האיסור מותר הלכינס לבתים כאלו? ממה נובע איסור ההנאה העבודה זרה? מה דין בתי עבודה זרה בימינו? האם קיימים כאלו?  
736 יב ע"א  מראית עין לגרסת Word אוהד פיקסלר  דברים רבים נאסרו מן הטעם של מראית עין. מהו הטעם לאיסור זה? על איזה איסורים הוא חל? האם האיסור חל בכל מקום?  
737 יג ע"ב  מכירת נשק לגויים לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהו טעם האיסור למכור נשק לגויים? באילו מקרים הותר איסור זה? האם איסור זה חל כלפי כל הגויים? האם מותר למדינת ישראל לבצע עסקאות נשק עם מדינות זרות? 
738 יז ע"א  איסור קרבה אל הערווה לגרסת Word אוהד פיקסלר  מה כולל איסור קרבה אל הערווה? האם איסור נגיעה אסור מן התורה? מהי שיטת הרמב"ם בעניין זה? מהן ההשלכות לפסיקה זו? 
739 י"א ע"א  צער בעלי חיים לגרסת Word אביעד ברטוב  האם צער בעלי חיים אסור מדאורייתא או מדרבנן? האם מותר לעבור על איסור זה כאשר ישנו צורך מסוים? מהו הצורך המתיר פעולה כזו? האם הותר האיסור לצורך רבים? 
740 י"ז ע"א  איסור קרבה אל הערווה לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהם גדרי ההרחקה בין איש לאישה האסורים זה לזה? מהי דעת הרמב"ם לגבי מגע של חיבה? מהן ההשלכות של שיטת הרמב"ם? האם ניתן ללכת על חוף הים? 
741 ט"ז ע"ב  בעקבות רבי חנינא בן תרדיון לגרסת Word אוהד פיקסלר  בשיעור זה ננסה לעקוב אחר דמותו של ר' חנינא בן תרדיון. מי היה האיש? מה היה יחסו לשלטון הרומאי? מה הייתה גישתו בנוגע לפעולה אקטיבית נגד הרומאים? מה אירע למשפחתו? כיצד זוכים לחיי העולם הבא? 
742 ט"ו ע"א  איסור מכירת בהמה גסה לנוכרי לגרסת Word אביעד ברטוב  מהו טעם איסור מכירת בהמות לגויים? האם יש לאיסור זה קשר עם איסור שביתת הבהמה בשבת? מה הקשר בין איסור זה לאיסור מחמר? האם ניתן למכור על ידי מתווך? 
743 י"ח ע"א  מעשה דברוריא לגרסת Word אוהד פיקסלר  אחת מהנשים המפורסמות ביותר בתלמוד הינה ברוריא, אשתו של ר' מאיר. מי הייתה אישה זו? מהו "מעשה דברוריא" המוזכר בגמרא? מהו הפירוש שהציע רש"י וכיצד התמודדו איתו האחרונים? מה ניתן ללמוד ממעשיה בנוגע לשיחת גברים ונשים? 
744 י"ח ע"ב  מושב ליצים לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהי ההגדרה של מושב ליצים? האם מדובר דווקא במקום הקשור לעבודה זרה או שמא לאו דווקא? מה צריך להיות היחס לתרבות החול? מה מוגדר בימינו כמושב ליצים? מה חשב הפילוסוף עמואל לוינס על בתי הקפה? 
745 כ' ע"ב  לא תחנם לגרסת Word אביעד ברטוב  מה פירושו של איסור 'לא תחונם'? האם ישנו איסור לשבח גוי? האם ישנו איסור לאפשר לגוי ישיבת ארעי בארץ ישראל? 
746 כא ע"א  מכירה והשכרת בתים לגוי לגרסת Word אוהד פיקסלר  מה כלול באיסור השכרה ומכירת בתים לגוי? האם ישנו איסור להשכיר דירה לגוי בארץ? מהו טעם האיסור? מה הדין בשכונת גויים? 
747 כ"א ע"ב  יחסים עסקיים בין יהודים וגויים לגרסת Word אוהד פיקסלר  ממה נובעות ההגבלות על יחסים עסקיים עם גויים? כיצד ניתן לעשות שותפות עם גוי? האם ניתן להעסיק קבלן גוי? האם ניתן להעסיק גוי בשבת לצורך יישוב ארץ ישראל? 
748 כ' ע"א  הסתכלות בנשים לגרסת Word אביעד ברטוב  הגמרא קובעת כי ישנו איסור להסתכל בנשים? למה בדיוק כוונתה? באילו מצבים הוא נאמר? 
749 כ"א ע"א  סוריא- כיבוש יחיד לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהמשניות עולה כי דינה של סוריא, קל מדינה של ארץ ישראל. היכן נמצאת סוריא זו? ממה נובע מעמדה המיוחד? מה מוגדר ככיבוש יחיד, ומדוע יש פגם בכיבוש זה? 
750 כ"ה ע"ב  התחזות לגוי לגרסת Word אוהד פיקסלר  האם מותר ליהודי להתחזות לגוי? האם יש הבדל בשאלה זו בין איש לאישה? האם בתקופת השואה היה מותר להתחזות לגוי? מה דין האנוסים מספרד בהקשר זה? 
751 כו ע"א  מעלין ולא מורידין לגרסת Word אוהד פיקסלר  הגמרא קובעת מהו היחס שצריך להיות לעובדי כוכבים ומומרים ולסוגים שונים של אנשים. מה דינו של מומר יהודי? האם דינים אלו באו להרחיק או לקרב אנשים אלו? 
752 כ"ו ע"א  מעמדו של מי שאינו שומר תורה ומצוות לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהו יחס ההלכה ליהודים שאינם שומרים תורה ומצוות? מה ההבדל בין 'אומר מותר', 'תינוק שנשבה', 'שגגת הקהל' ו'כפירה מדעת'? האם דין סתם יינם שייך ביהודי חילוני? האם ניתן לצרפו למניין? האם ניתן לתת ליהודי חילוני אוכל למרות שידוע שהוא לא יברך עליו? 
753 כו ע"ב  מילת גוי לגרסת Word אוהד פיקסלר  הגמרא קובעת כי ישנו איסור למול גוי. מדוע? האם ניתן למול גוי המקיים מצוות למרות שאינו רוצה להתגייר? מהו הייחוד שבמצוות מילה הגורם להלכה זו? מהו דינו של תינוק שנולד מאבא יהודי ואמא גויה? מדוע קרא הרב עוזיאל לבן כזה 'זרע ישראל'? 
754 כג ע"א  פרה אדומה לגרסת Word אביעד ברטוב  מהו אופיה של פרה אדומה? מהו ההבדל בין אפשר הפרה האדומה שהכין משה לבין שאר הפרות האדומות במהלך הדורות? האם פרה אדומה הינה קרבן? 
755 כז ע"ב  רופא גוי לגרסת Word אוהד פיקסלר  המשנה בתחילת פרק שני, קובעת כי ישנו איסור ללכת אל רופא גוי. ממה נובע איסור זה? מתי בכל זאת ישנו היתר לפנות לרופא גוי? מהו תוקפו של איסור זה בימינו? האם לרופא גוי ישנה נאמנת כדי להכריע בשאלות הלכתיות, כדוגמת הלכות נידה? 
756 כז ע"ב  חיי שעה וחיי עולם לגרסת Word אוהד פיקסלר  מה הדין כאשר ישנה התנגשות בין חיי שעה לחיי עולם? מהי ההגדרה של חיי שעה? כיצד דיון זה משפיע על ההחלטה האם להיכנס לניתוח בעל סיכון מסוים? 
757 כט ע"ב  יין נסך לגרסת Word אביעד ברטוב  מהו טעם איסור יין נסך? האם מדובר בתת איסור מהלכות עבודה זרה או שמדובר באיסור בפני עצמו? האם אדם יכול ליטול תרופה בה מעורב יין נסך? האם מדובר באיסור הנאה כללי או רק באיסור אכילה? 
758 כט ע"ב  סתם יינם לגרסת Word אביעד ברטוב  הגמרא קובעת כי מעבר לאיסור יין נסך ישנו איסור על סתם יינם של גויים. ממה נובע איסור זה? האם גם פה הוא נובע מהלכות ע"ז או מחשש חתנות? האם איסור זה שייך גם בימינו?  
759 ל' ע"א  יין מבושל לגרסת Word אוהד פיקסלר  האם ביין מבושל אין בעיה של סתם יינם? מהי ההגדרה של יין מבושל? האם טעם איסור סתם יינם משפיע על ההלכה בשאלה זו? מהו דינו של יין מפוסטר? האם ניתן לקדש על יין מבושל? 
760 כ"ז ע"א  מוהל שאינו מהול לגרסת Word אוהד פיקסלר  האם ישנה בעיה שגוי יערוך ברית מילה? מה דינו של תינוק שנימול על ידי גוי? האם יהודי ערל כשר למול אחרים? מה הדין לגבי אישה מוהלת? 
761 כ"ו ע"א  האכלת קטן במאכלות אסורות לגרסת Word אביעד ברטוב  בזמן חז"ל היה איסור חמור לשתות משקה שנשאר מגולה ללא השגחה, מחשש שמא נחש הטיל ארס לתוכו. האם איסור זה תקף גם בימינו? אם כן, באילו מקרים? האם מותר לאדם להכניס את עצמו למצב סכנה? האם דבר זה נכנס תחת קטוגרית 'אין סומכין על הנס'? 
762 ל' ע"ב  שומר פתאים ה' - כניסה למצב סכנה לגרסת Word אוהד פיקסלר  בזמן חז"ל היה איסור חמור לשתות משקה שנשאר מגולה ללא השגחה, מחשש שמא נחש הטיל ארס לתוכו. האם איסור זה תקף גם בימינו? אם כן, באילו מקרים? האם מותר לאדם להכניס את עצמו למצב סכנה? האם דבר זה נכנס תחת קטוגרית 'אין סומכין על הנס'? 
763 ל"ג ע"ב  ליבון קל לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהי הגדרת ליבון קל? מתי ניתן להשתמש בה, ומתי חייבים לבצע ליבון ממש? האם פעולת הליבון הקל פועלת כליבון ושורפת את האיסור, או כהגעלה המפליטה את האיסור? 
764 ל"ו ע"ב  תענית שעות לגרסת Word אוהד פיקסלר  האם תענית חלקית מתקבלת לפני הקב"ה? האם קיימת אפשרות לערוך תענית שעות? האם ניתן לצום שעות אלו מתי שרוצים? כיצד יש לקבל את התענית? 
765 ל"ה ע"א  גבינת גויים לגרסת Word אוהד פיקסלר  בגמרא מובאים שלושה טעמים שונים לאיסור גבינת גויים – משום גילוי, בדומה לחלב עכו"ם ומשום העמדה בקיבת נבילה. מהי הנפקא מינה בין ההסברים? האם איסור העמדת הגבינה בקיבת נבילה נובע מאיסור בשר וחלב? האם ישנו איסור גם בגבינות לבנות בימינו? 
766   ג'לטין לגרסת Word אוהד פיקסלר  ג'לטין הינו חלבון קרישי המופק מעצמות ועורות של בהמות שאינן כשרות. מהם הצדיים להתירו בכל זאת? האם עצמות יבשות אסורות במאכל? מדוע יש שאסרו את הג'לטין למרות שחשבו שהוא מותר באכילה? 
767 כ"ט ע"ב  כשרות הוויסקי לגרסת Word אביעד ברטוב  בשנים האחרונות התעוררו מספר דיונים סביב כשרותם של משקאות וויסקי, וזאת בגלל שתי בעיות: תוספת של 'סתם יינם' לוויסקי, השהיית הוויסקי בחביות עץ של שרי ספרדי. שיעור זה דן בבעיות אלו, ומביא את תשובות הפוסקים בעניין. 
768 ל"ח ע"א  בטל הטעם- בטלה התקנה? לגרסת Word אוהד פיקסלר  בעקבות הדיון אודות דין 'מעמיד' וגזירת גבינת גויים, עולה השאלה האם תקנה או גזירה שטעמה אינו שייך בטילה ואין לחוש לה, או שמא עדיין יש לחוש לה. מהם שיטות הראשונים בשאלה זו? כיצד שאלה זו מתקשרת לדיון אודות גידול בהמה דקה בא"י, ולקיחת תרופות בשבת? 
769 ל"ה ע"ב  חלב נוכרי לגרסת Word אביעד ביננשטוק  מהו הטעם לאיסור חלב נכרי? באילו מקרים ניתן להתיר את החלב? האם טעמים אלו מתירים את השימוש בחלב עכו"ם בימינו? כיצד יש להתייחס לאבקת חלב עכו"ם? 
770 ל"ו ע"ב  פת עכו"ם לגרסת Word אוהד פיקסלר  גזירת פת ושמן של גויים הינן חלק מי"ח דברים שגזרו ב"ה וב"ש, והגמרא אומרת כי טעם האיסור הינו משום חשש חתנות. האם הגזירה בוטלה בתקופה מאוחרת יותר? מה דין פת עכו"ם בימינו? 
771 ל"ו ע"ב  חשש חתנות - נישואי תערובת לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהי רמת האיסור בנישואים עם גויה? האם איסור 'לא תתחתן בם' נאמר לשבעת עמים בלבד או לכל הגויים? האם יש איסור ביחסים ללא נישואין? מה נלמד ממעשה פנחס ובאילו מקרים שייכת ההלכה 'קנאים פוגעים בו'? 
772 ל"ח ע"א  בישולי עכו"ם (א) לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהו טעם איסור בישולי עכו"ם? אילו מאכלים נאסרו? איזה סוג בישול נאסר? האם בישול שלא על ידי האש מותר? מהו דין בישול במיקרוגל או הכנת קפה בלבד? 
773 ל"ח ע"א  בישולי עכו"ם (ב) לגרסת Word אוהד פיקסלר  שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעור הקודם והוא עוסק בהיתרים בבישולי עכו"ם. כיצד מתירה זריקת גפרור לתנור את בישולי הגוי? האם ניתן להקל בבישול גוי בבית ישראל? 
774 ל"ו ע"א  גזרת שמן וכיצד מבטלים גזרה לגרסת Word אביעד ברטוב  בין י"ח הדברים שגזרו ב"ש וב"ה, ניתן למצוא את גזירת שמן עכו"ם. גזירה זו לא החזיקה לאורך זמן, וגמרא מעידה כי היא בוטלה? מה כללה גזירה זו? מדוע היא בוטלה? כיצד בכלל ניתן לבטל גזירות? מה דינן של גזירות שתוקנו לאחר חתימת התלמוד?  
775 ל"ז ע"ב  הלכה ואין מורין כן – מניעת מסירת מידע הלכתי לגרסת Word אביעד ברטוב  האם לחז"ל היתה מדיניות של הסתרת מידע מסוים מעיני הציבור? האם ישנם היתרים / איסורים שחז"ל נמנעו מלפרשם לציבור מתוך חשש זה או אחר? מתי ניתן להפעיל שיקולים אלו? האם ישנה חשיבות לעמימות הלכתית? 
776 ס"ד ע"ב  גר ותושב לגרסת Word אוהד פיקסלר  שאלת היחס למיעוטים הגרים במדינת ישראל עמדה על פתחה של ההלכה מאז ימי קום המדינה. מהו יחס היהדות לאנשים אלו? מהי ההגדרה של גר תושב? האם קיים גר תושב בימינו? האם יחס האומות אלינו הינו שיקול בסוגיה זו? 
777 ס"ד ע"ב  חכם וחסיד אומות העולם לגרסת Word אוהד פיקסלר  שיעור זה משלים את הדיון לגבי מעמד הגויים המקבלים שבע מצוות בני נוח, וזאת לאור דברי הרמב"ם בהלכה אחת בהלכות מלכים. מהו יחסו של הרמב"ם לסוגיה זו? מי נחשב חכם אומות העולם ומי חסיד? 
778 ס"ז ע"א  נותן טעם בתערובת לגרסת Word אוהד פיקסלר  כיצד יש לדון תערובת של איסור והיתר? מהי הכמות האוסרת וכיצד יש לשער אותה? מהו שיעור 'בטל בשישים'? מהו היחס בין אחד בשישים לטעם? האם ניתן לסמוך על דוי בטעימת מאכל שהתערב בו איסור? 
779 ע"ג ע"ב  תערובת מין במינו לגרסת Word אוהד פיקסלר  כיצד יש לדון תערובת של מין במינו? מדוע היא שונה מתערובת מין בשאינו מינו? מהי שיטת הר"ן בעניין זה? מהי הגדרת מין במינו? האם תתכן מציאות בה איסורים יבטלו זה את זה? 
780 ס"ו ע"ב  ריחא מילתא- שימוש בתנור לגרסת Word אוהד פיקסלר  האם ניתן להשתמש באותו תנור לבישולים בשריים וחלביים? מהו דין 'ריחא מילתא? מהו דין זיעה בתנורים? כיצד יש לנקוט הלכה למעשה בשימוש בתנור? מה הדין בשימוש במיקורגל? 
781 ס"ז ע"ב  נותן טעם לפגם (א) לגרסת Word אביעד ברטוב  מהו דין נתן טעם לפגם? על אילו סוגי פגימות מדובר? מה דין דבר משובח שפגם את התבשיל? 
782 ס"ז ע"ב  נותן טעם לפגם (ב) לגרסת Word אביעד ברטוב  שיעור זה הינו שיעור המשך ועוסק בעיקר בהשלכות ההלכתיות לדין נותן טעם לפגם. מהו דין נטל"פ בכלים? האם הדין שונה בשימוש בכלים? האם ניתן לעשות שימוש בדין זה בתעשיית המזון? 
783 ע"ג ע"א  קמא קמא בטיל? לגרסת Word אוהד פיקסלר  האם ניתן לערות יין יין אסור לתוך יין מותר בצורה איטית? האם ניתן לומר כי כל טיפה אסורה המצטרפת לתערובת בטלה ביין האסור? האם איסור יכול לחזור ולפעול לאחר שבוטל? 
784 ע"א ע"א  הנאה ומסחר בסתם יינם לגרסת Word אוהד פיקסלר  האם ניתן לסחור ב'סתם יינם'? מה בנוגע לפריעת חוב על ידי יין זה? מה היתה מחלוקתם של ר"י ור"ת בעניין דין הגויים בימינו? מה דין חבית של יין כאשר גוי נוגע בה ללא כוונה? 
785 ע"ב ע"א  ניצוק לגרסת Word אוהד פיקסלר  האם החיבור שנוצר בין הבקבוק לכוס במהלך המזיגה נחשב חיבור או לא לעניין יין נסך? האם יש הבדל בין ניצוקים שונים? מה הדין בנוגע להלכות טהרה? ומה בנוגע לדיני נטילת ידיים? 
786 ע"ה ע"ב  טבילת כלים (א) לגרסת Word אוהד פיקסלר  כידוע, כלי חדש או כלי ישן שנקנה מגוי, חייב בטבילה ואסור להשתמש בו כל עוד לא נטבל. האם מדובר במצווה? מהו מקור החיוב בטבילה? מהי משמעות הטבילה? האם ניתן לארח בכלים שאינם טבולים? 
787 ע"ה ע"ב  טבילת כלים (ב) לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהם הכלים שעלינו להטביל? מאילו חומרים הם עשויים, ולאיזה שימוש הם נועדים? בחלקו השני של השיעור נרחיב את הדיון לגבי סוגי כלים שהתחדשו במאה השנים האחרונות (כלי פלסטיק, כלים חשמליים, כלי חד פעמיים ועוד) ונבחן האם ישנה חובה להטבילם. 
788 ע"ה ע"ב  הכשרת כלים מאיסור ולפסח לגרסת Word אוהד פיקסלר  בשיעור זה נעסוק ביסודות ההלכתיים הנוגעים להכשרת כלים לפסח. מתי ניתן לומר שהטעם שבכלי נותן טעם לפגם? האם ישנו הבדל אם הכלי בלע היתר או איסור? כיצד מגעילים כלים? האם ניתן לשנות את ייעודו של כלי מבשרי לחלבי? האם ניתן להכשיר כלי זכוכית? 
789 ע"ה ע"ב  תערובת חמץ ותערובת איסור לגרסת Word אוהד פיקסלר  תערובת חמץ אסורה מדאורייתא, ונחלקו התנאים, האמוראים ובעקבותיהם הראשונים, מהי רמת האיסור בתערובת חמץ, ואיזה סוג של תערובת נאסרה בפסח, לפני החג ולאחריו. בשיעור זה, נשווה בין תערובת חמץ בפסח ובין הלכות תערובות, ובמסגרת השיעור נעלה מספר סברות המקשרות בין שני התחומים 
790 מ ע"ב  צלמים - מעמדם של פסלים מסופקים לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  מה דין צלמים אשר לא ידוע אם הם נעשו לנוי או לע"ז? האם יש לחשוש למיעוט של צלמים שנעשו לע"ז? 
791 מ"ג ע"א  ביטול עבודה-זרה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  כיצד ניתן לבטל עבודה זרה? האם ניתן לבטלה בצורה פסיכולוגית? כיצד משפיעה זהות העובד על שאלה זו? כיצד משפיעה זהות המבטל על שאלה זו? מה דין ע"ז של נכרי שהגיעה לידי ישראל? 
792 מ"ב ע"א – מ"ג ע"ב  יצירת ע"ז או יצירת אומנות לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  בשיעור זה נבחן את יחסם של חז"ל לאומנות ופיסול על רקע איסור יצירת ע"ז. נבחין בין שני מקרים: יצירה לשם ע"ז ויצירה לשם נוי. אילו צורות נאסרו בעשייה? איזו צורת עשיה נאסרה? האם מותר לצייר ציורים של אנשים וחיות? 
793 מ"ב  קיום וביעור עבודה זרה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  בשיעור זה נעסוק בשני עניינים אשר קיימת ביניהם זיקה הדדית: קיום עבודה זרה, וביעורה. נרצה לבחון באילו מקרים מותר לקיים עבודה זרה, ובאילו מקרים ישנה חובה לבערה, ואף לרדוף על מנת לבצע זאת. 
794 מ"ב ע"א  לא ידבק בידך מאומה מן החרם לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  כידוע, ישנו איסור ליהנות מע"ז. בשיעור זה נעסוק בשאלה מה מוגדר כהנאה מע"ז? האם ניתן ליהנות מעפר ע"ז? כיצד מועילה הולכה לים המלח לפתרון בעיית ההנאה? 
795 נ"ב ע"א  טומאת עבודה זרה וסיום מסכת לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  הלכה היא כי עבודה זרה מטמאת כמת, אולם מה תוקפה של הלכה זו? האם היא מדאורייתא או מדרבנן? בשיעור זה אנו מסיימים את העיסוק במסכת ע"ז, ובסיום השיעור מובא סיכום למסכת. 

בשבתך בביתך ביצה

# כותרתהמחברתקציר
796   פתיחה למסכת ביצה לגרסת Word אוהד פיקסלר  שיעור זה הינו שיעור בפתיחה למסכת ביצה, ועוסק בניתוח הסוגיה הראשונה במסכת בדין ביצה שנולדה ביום טוב. במסגרת זאת נבחן את ביאורי האמוראים למשנה, ונעסוק בדין מוקצה ביום טוב. 
797   ביצה שנולדה ביו"ט - מחלוקת שמאי והלל לגרסת Word אביעד ברטוב  התלמודים נחלקו בביאור המשנה הראשונה במסכת. בשיעור זה נבאר את מחלוקתם, ונעסוק בהבחנה בין 'מוכן' ל'מוקצה'. 
798   יום טוב שני לגרסת Word אוהד פיקסלר  בשיעור זה נעסוק בגדרו של יום-טוב שני, לאור סוגיית הגמרא ותשובות הגאונים בנושא. מה היתה קושיית הקראים לרב האי גאון? מהו מעמד היום בימינו כאשר כבר אין ספר בזמן התחדשות הלבנה? מדוע היה החתם סופר קרוב לומר שתוקף יום-טוב שני הינו מדאורייתא? 
799   שני ימים טובים של ראש השנה (א) לגרסת Word אוהד פיקסלר  מהו היחס בין שני הימים של ראש-השנה? האם מדובר על קדושה אחת או שני קדושות נפרדות? האם יו"ט שני של ר"ה שונה מיו"ט שני של חג אחר בחו"ל? האם מעמד הימים השתנה בימינו? 
800   שני ימים טובים של ראש השנה (ב) לגרסת Word אוהד פיקסלר  על אף שלהלכה נפסק כי לשני הימים ישנה קדושה אחת, במספר הלכות אנו מוצאים כי אנו חוששים לשיטה כי לשני הימים ישנן שתי קדושות נפרדות. מה דין ברכת שהחיינו ביו"ט שני של ר"ה? מה בנוגע לקידוש ולשופר? כיצד ביאר האר"י הקדוש את מהות יום טוב שני? 
801   שמחת יום טוב לגרסת Word אוהד פיקסלר  במספר מקומות בתורה מוזכרת חובת השמחה בחגים. מהי שמחה זו? מהם גדריה ההלכתיים? האם השמחה מתבטאת באכילה? כיצד ניתן לקיים את שמחת החג בימינו כאשר אין קרבנות שלמים? מה הקשר בין מצות השמחה לעמידת האדם לפני ה'? כיצד קשר הרב סולוביצ'יק בין מצוות השמחה בחגים למצוות עונג שבת? 
802   עליה לרגל בימינו לגרסת Word אוהד פיקסלר  מה כוללת בדיוק מצוות עליה לרגל? האם מצוות ראיה שייכת גם כאשר לא ניתן להביא את קרבן עולת ראיה, או שמא מדובר במצוות קשורות? האם ישנה חובת היטהרות לקראת הרגל גם בימינו? במידה וישנה אפשרות לקיים את מצוות עליה לרגל בימינו – האם זו חובה או רשות? האם המצווה היא לעלות להר הבית או די בעליה לירושלים? 
803   וכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו לגרסת Word אביעד ברטוב  מדוע דבר שנקבע במניין חכמים לא יכול להתבטל אלא ע"י מניין אחר של חכמים? האם הדבר נובע מכוחו של מנהג?  
804   בית הלל ובית שמאי המחלוקת וההשלמה לגרסת Word אביעד ברטוב  מה התרחש בעלית חנניה בן חזקיה? כיצד נקבעו י"ח גזרות כדעת בית שמאי? מדוע היה יום זה קשה לישראל 'כיום שנעשה בו העגל'? המדרש מתר מחלוקת בין מנחם להלל – מיהו אותו מנחם? כיצד הוא קשור למחלוקת שמאי והלל?  
805   עמידה לפני ה' במעשר שני ונטע רבעי בזמן הזה לגרסת Word אוהד פיקסלר  מה דין מעשר שני ונטע רבעי בימינו? האם הם נוהגים רק בפני הבית? האם ישנה בעיה הלכתית להפריש ביכורים בזמן הזה כפי שנהגו הקיבוצים?  
806   עמידה לפני ה' במעשר שני ונטע רבעי בזמן הזה לגרסת Word אוהד פיקסלר   
807   מתוך שהותרה לצורך הותרה גם שלא לצורך לגרסת Word אוהד פיקסלר   
808   סנדלר המסומר לגרסת Word אוהד פיקסלר   
809   מחלוקות בית שמאי ובית הלל לגרסת Word אוהד פיקסלר   
810   מותר אגב אמו – ואם פונדקאית לגרסת Word אוהד פיקסלר   
811   עירוב תבשילין לגרסת Word אוהד פיקסלר   
812   התירו סופן משום תחילתן לגרסת Word אוהד פיקסלר   
813   מוליד (א) לגרסת Word אוהד פיקסלר   
814   מוליד (ב) לגרסת Word אוהד פיקסלר   
815   תולדות הביצים (ח"א) לגרסת Word אביעד ברטוב   
816   תולדות הביצים (ח"ב) לגרסת Word אביעד ברטוב   
817   עובדין דחול לגרסת Word אוהד פיקסלר   
818   איסורי שבות בשבת לגרסת Word אביעד ברטוב   
819   קידושין בשבת לגרסת Word אביעד ברטוב   
820   פסיקת הלכה לציבור וליחיד לגרסת Word אביעד ברטוב   
821   מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין לגרסת Word אוהד פיקסלר   
822   מכשירי אוכל נפש לגרסת Word אוהד פיקסלר   
823   בישול ואפייה מיו"ט לחברו - דין הואיל וריבוי באוכלים לגרסת Word אביעד ברטוב   
824   הנאות הגוף לגרסת Word אוהד פיקסלר   
825   תחומין בשבת וביום טוב לגרסת Word אוהד פיקסלר   
826   קרבנות ביום טוב לגרסת Word אביעד ברטוב   
827   קרבנות חגיגה בימים טובים לגרסת Word אביעד ברטוב   
828   קדושת המועדות לגרסת Word אביעד ברטוב   
829   תפילות שבת, ר"ח ויו"ט לגרסת Word אביעד ברטוב      סוג השיעור ואיכותו 
830   עשיית צורות במאכלים בשבת וביום טוב לגרסת Word אוהד פיקסלר      סוג השיעור ואיכותו 

בשבתך בביתך מנחות

# כותרתהמחברתקציר
831 מנחות סח ע"א  העומר בזמן הבית לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  כידוע, בזמן שהיה בית המקדש קיים, היה קרבן העומר מתיר את אכילת התבואה החדשה. מה קורה בזמן שבית המקדש חרב? מאמתי מותר לאכול מהתבואה החדשה? מדוע השתמשה התורה בביטוי 'לרצונכם' בקרבן העומר? מהו היחס בין קרבן העומר לביכורים? 
832 מנחות סה ע"א  העומר בזמן הבית לגרסת Word אוהד פיקסלר  מאמר זה מתעסק בעיקר במחלוקתם של הצדוקים והפרושים סביב פירוש דברי התורה על 'ממחרת השבת'. השיעור מתרכז בהסבר דעותיהם של חכמים והוכחותיהם בנוגע לצדקת פירושם. בנוסף, המגרא קושרת בין מחלוקת זו למחלוקת אחרת שהיתה לגבי העומר. המאמר עוסק גם בקשר בין נושאים אלו. 
833 מנחות מא ע"א  מצוות עשיית ציצית לגרסת Word אוהד פיקסלר  באופן פשוט, עיקר מצוות ציצית הינה לבישת בגד עם ציציות. אולם, ממספר מקומות עולה כי ישנה מצווה בעשיית הציצית. האם מדובר במחלוקת בין התלמודים?  מהו היחס בין הדברים? מהן ההשלכות ההלכתיות של הבנות אלו? 
834 מנחות סח ע"ב  חדש בחוץ לארץ לגרסת Word אוהד פיקסלר  האם יש להחמיר בחו"ל גם בדין חדש, כפי שנוהגים להחמיר שם מספק בכל המועדים? האם דין חדש בחו"ל הינו מדאורייתא או מדרבנן? איזו בעיה מתעוררת במקומות מסוימים בחו"ל לגבי דין חדש, שאינה קיימת בארץ? כיצד יתכן ויהודים אכלו בחו"ל מהתבואה החדשה כשהיא עוד אסורה, וכיצד לימדו עליהם זכות גדולי האחרונים? 
835 מנחות ל ע"א  מצוות כתיבת ספר תורה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  התורה מצווה אותנו לכתוב ספר תורה, מהו בדיוק אופיה של מצווה זו? מהו טעם המצווה? האם היא שייכת גם כיום כאשר יש לנו הרבה ספרים מודפסים? האם יש עניין לכתוב ספר תורה דווקא? 
836 מנחות לב ע"ב  שרטוט לגרסת Word אוהד פיקסלר  אחת מן הלכות כתיבת סת"ם הפחות מוכרות נוגעת לדין שרטוט. האם מטרת השרטוט היא לדאוג לקווים ישרים או שמא יש לכך משמעות אחרת? הראשונים נחלקו בשאלה זו, ושאלה זו משפיעה גם על הלכות שונות. האם דין זה שווה בכל כתבי הקודש, או שיש חילוקים בין הכתיבות השונות? 
837   מסגרת הספר לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  בשיעור זה נעסוק בכמה הלכות "טכניות" בנוגע לכתיבת ספר תורה, ומתוכם ננסה ללמוד עקרונות שונים. הברייתא במסכת סופרים קובעת כי עורות בהמה שאסורה לאכילה פסולים לכתיבת ספר תורה. מדוע?  האם ניתן לכתוב על גבי עורות של דגים ועופות? כיצד יש להכין את הדיו? 
838   זמן החיוב במזוזה לגרסת Word אוהד פיקסלר  מאימתי חלה חובת קביעת המזוזה - האם היא חלה בזמן קניית הבית או שמא רק כאשר האדם נכנס לגור בו? מה קורה לאחר שקבעו את המזוזה - האם מקיימים מצווה בכל רגע שנמצאים בבית או שמא רק בזמן קביעתה? מה דינו של השוכר דירה? האם ניתן לכתוב שמות של מלאכים על המזוזה? בכל השאלות הללו נחלקו הראשונים והאחרונים ומתוכם ניתן להעלות מספר מחלוקות עקרוניות בהבנת מצוות המזוזה. 
839   פתוחות וסתומות לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  בימינו, כולנו מכירים את החלוקה לפרקים בתורה, אולם חלוקה זו הינה חלוקה מאוחרת וחיצונית, ועל פי המסורה החלוקה מתבצעת על ידי פרשיות פתוחות וסתומות. מהו בדיוק ההבדל בין פרשיה פתוחה וסתומה? הראשונים נחלקו בשאלה זו, ובשיעור זה ננסה לעמוד על השיטות השונות. 
840   חותמת כשרות למזוזה לגרסת Word אוהד פיקסלר  האם ישנה בעיה לכתוב על קלף המזוזה כי היא נבדקה ונמצאה כשרה? האחרונים נגעו בשאלה זו מצד כמה שאלות: דין חסרות ויתרות במזוזה ואיסור בל תוסיף.  האם איסורים אלו שייכים במזוזה? 
841   מזוזה חובת הדר לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  האם מזוזה הינה חובת הבית או חובת האדם? לשאלה זו מספר נפקא מינות הנדונות בגמרות ובפוסקים. מהי סברת המחלוקת? האם ישנו איסור לגור בבית ללא מזוזה? האם ישנה חובה לקבוע מזוזה במקומות ציבוריים?  
842   תפילין של רש"י ור"ת לגרסת Word אוהד פיקסלר  כידוע, נחלקו רש"י ור"ת מהו סדר הנחת הפרשיות בתוך התפילין, וכתוצאה מכך קיימים כיום "תפילין של רש"י" ו"תפילין של ר"ת". ממה נובעת בדיוק מחלקותם? האם הם הראשונים שנחלקו במחלוקת זו, או שמא מדובר במחלוקת קדומה יותר? כיצד ניתן להסביר את היווצרותם של שתי מסורות אלו? האם יש צורך לחשוש לשתי השיטות? 
843   מרחב החייב במזוזה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  אילו מקומות חייבים במזוזה? האם כל פתח בבית חייב במזוזה או שמא רק פתח למקום מגורים? מה דין חדר הסקה ומחסנים לעניין מזוזה? מה הדין במעליות וחדרי מדריגות? 
844 מנחות ל"ו ע"ב  איטר בתפילין לגרסת Word אוהד פיקסלר  כידוע, מקום הנחת תפילין של יד שונה בין אנשים ימניים לשמאליים. ממה נוןבע הבדל זה? מה דינו של איטר בשאר המצוות? מדוע דווקא בתפילין קיים הבדל זה בניגוד למצוות אחרות בהם דינו של איטר זהה לדין כל העולם? מהו דינו של מי שעושה את כל המלאכות ביד אחת ווכתב ביד האחרת? ממה נובעת החשיבות של מצוות הקשירה בתפילין? 
845 שבת קל ע"א  תפילין של ראש ותפילין של יד לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  מה מייחד את התפילין של ראש, ומה את תפילין של יד? מה נאמר על מי שלא הניח תפילין כל חייו? האם ישנה חובה להניח תפילין כל היום, והאם ניתן להניח רק תפילין של יד במשך כל היום? ממה נובעת מחלוקת רש"י ור"ת בנוגע לסדר הפרשיות?  
846 מנחות ל"ח ע"א  מניין המצוות - תפילין וציצית לגרסת Word אוהד פיקסלר  הן מצוות תפילין והן מצוות ציצית הינן מצוות המורכבות משני חלקים - תפילין שליד ותפילין של ראש, ובציצית - חוטי לבן וחוטי תכלת. מהו היחס בין שני חלקי המצווה? מדוע יחס זה שונה בין מצוות תפילין למצוות ציצית? בשיערו זה ננסה לענות על שאלות אלו, תוך כדי בחינת כמה הלכות ממצוות אלו 
847 מנחות מ"א ע"א  החובה המוטלת על האדם ללבוש ציצית לגרסת Word אוהד פיקסלר  אחד מהדיונים המרכזיים לגבי מצוות ציצית הינו האם ישנה חובה ללבוש בגד עם ציצית (מצווה חיובית), או שמא רק אם אדם לובש בגד עם ארבע כנפות הוא מחויב במצווה (מצווה קיומית). מהם הטענות לכל אחד מהכיוונים? מה דין לגבי הטלת התכלת? האם שם האדם מחויב בהטלתו 
848 מנחות ל"ט ע"ב  סוג הבגד בציצית לגרסת Word אוהד פיקסלר  אילו בגדים חייבים בציצית מן התורה? האם כל בגד אשר לו ארבע כנפות חייב בציצית? אילו בגדים חייבים בציצית מדרבנן? מהי הגדרת בגד על פי התורה? האם ההגדרה הינה בת שינוי? מהו הייחוד של בגד צמר או פשתים? מהו דינה של 'ציצית רשת' (=ציצית שבגדה עשוי מסיבי ניילון 
849 מנחות ל"ו ע"ב  תפילין בשבת ובחול המועד לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  ממה נובע הדין כי אין להניח תפילין בשבתות ובימים טובים? מה הדין בחול המועד, ומדוע ישנם מנהגים שונים בסוגיה זו? האם ישנה פגיעה במועד כאשר מניחים בו תפילין? 
850 מנחות ל"ה ע"ב  חציצה בתפילין לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  במקרים מסוימים האדם איננו יכול להניח את התפילין ישירות על גופו. האם חציצה בין הבשר לתפילין מעכבת? מה קורה כאשר אדם מגלה כי חולצתו נשארה תקועה בין התפילין לבשר, האם עליו לחזור ולקשור? מה הדין במקרה של גבס על היד, האם הגבס מהווה חציצה? 
851 מנחות מ"ג ע"א  חיוב נשים בציצית לגרסת Word אוהד פיקסלר  כידוע, למרות שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא, הן יכולות לקיים את המצוות, ואשכנזיות אף מברכות. אם כך, מדוע אין אנו רואים נשים הלובשות ציצית? יש שנימקו זאת מצד יוהרה? מה פשר יוהרה זו? האם טיעון זה מופיע גם במצוות אחרות? מה היו הטיעונים בפרשיית 'נשות הכותל'? 
852 מנחות ל"ה ע"א  צורת הבתים וקשירת הרצועות לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  בשיעור זה נעסוק בכמה הלכות מהלכות תפילין, המוגדרות כ'הלכה למשה מסיני'. מהי ההגדרה של תפילין מרובעות? מה דינן של תפילין שנפגעו קצת בקצוות? היכן אנו מוצאים את השם שד-י על התפילין?  
853 מנחות מ"ב ע"א  ברכות הציצית לגרסת Word אוהד פיקסלר  הגמרא במספר מקומות דנה בברכות הציצית, ובשיעור זה ננסה ללמוד מספר נקודות עקרוניות על הציצית מתוך סוגיות אלו. האם יש לברך על עשיית הציצית? מדוע שונה הציצית מכל שאר המצוות? האם ציצית הינה מצוות עשה שהזמן גרמא? מדוע ישנה אפשרות לאסור ללכת עם ציצית בליל שבת? 
854 מנחות מ"א ע"א  לועג לרש - ציצית למת לגרסת Word אוהד פיקסלר  אנו מוצאים במספר מקומות בגמרא כי אין להלביש את המת בציצית, וכן אין ללבוש ציצית בסמיכות אליו, משום הטעם של לועג לרש. מהו הסברו של טעם זה? האם הדבר אכן פוגע במת? כיצד פתרו הראשונים את הסתירה בין גמרות שונות בעניין זה? מהו המנהג כיום בארץ ישראל? 
855 מנחות ל"ח ע"ב  קשירת התכלת לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  מהו היחס בין חוטי הלבן שבציצית לחוטי התכלת? האחרונים נחלקו כיצד יש לקשור את התכלת עם הלבן. מה מבטאת מחלוקת זו? מהו מניין הקשרים בציצית, ומה מטרתם 

גמרא פסחים

# כותרתהמחברתקציר
856 שיעור 1  בדיקת חמץ, חיובה ותוצאותיה הרב ראובן טרגין   
857 ד ע"א  נאמנות אישה לגרסת Word לגרסת html הרב משה אברמן  באילו מקרים אישה נאמנת בדבריה? האם הקו המפריד הוא בין דינים דאורייתא לבין דינים דרבנן? אם לא, מהו אותו גבול המפריד בין הדברים שעליהם היא נאמנת לבין אלו שלא? 
858 ד ע"ב  חמץ בערב פסח לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  האם יש איסור תורה על אכילת חמץ ועל השהייתו בבית בערב פסח? האם ייתכן שאיסורי "בל יראה ובל ימצא" חלים כבר בערב פסח? 
859 ו ע"א  בדיקת חמץ לפני י"ד בניסן לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן והרב שלמה ברין  הגמרא כותבת שאדם שיוצא מביתו בתוך שלושים יום לפני הפסח - חייב לבדוק את החמץ. האם זוהי חובה עצמאית, או נגזרת של חובת בדיקת חמץ בי"ד בניסן? מתי מתחילה חובת הבדיקה? האם י"ד בניסן נקבע כתאריך הבדיקה בשל סיבה מהותית, או רק בשל סיבות מעשיות? 
860 ח ע"א  מקומות הפטורים מבדיקה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מהו הקריטריון לפטור מקום מסויים מבדיקת חמץ - קריטריון מעשי(מקום שלא נכנס אליו חמץ) או קריטריון מהותי? מהי רמת הבדיקה הנדרשת? 
861 ט ע"א  אין ספק מוציא מידי ודאי לגרסת Word לגרסת html הרב משה ליכטנשטיין  הגמרא דנה האם צריך לחשוש שמא הכניסה חולדה חמץ לתוך הבית לאחר בדיקתו, וקובעת כי "אין ספק מוציא מידי ודאי". מדוע אין זה ספק דרבנן רגיל? מה המשמעות של "אין ספק מוציא מידי ודאי"? האם דיני הספיקות בחמץ זהים לשאר דיני הספק? 
862 ט ע"ב  ספק בבדיקת חמץ לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  השיעור עוסק במקרים השונים שהובאו בגמרא, שבהם קיים ספק האם צריך לבדוק את החמץ. 
863 כה ע"א  פיקוח נפש לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  באילו מקרים האדם מצווה להיהרג ולא לעבור על המצוות? מדוע אסתר לא מסרה את נפשה על איסור גילוי עריות? האם ההיתרים של "קרקע עולם" ו"הנאת עצמם" מועילים גם בפרהסיא? 
864 כה ע"א  מתרפא באיסורים לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  האם יש הבדל בין כפייה חיצונית לעבור על המצוות לבין מחלה שהאדם צריך להתרפא ממנה באמצעות איסור? 
865 כה ע"ב  הנאה הבאה לאדם בעל כורחו לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  השיעור הוא מבוא לסוגיית "הנאה הבאה לאדם בעל כורחו", ועוסק במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון אודות דבר שאינו מתכוון ובגדי "פסיק רישא". 

גמרא סוכה

# כותרתהמחברתקציר
866   סוכה גזולה (חלק ב) לגרסת Word הרב שמואל שמעוני  למה חכמים צריכים לימוד מיוחד "לך - משלך" בשביל לפסול סוכה גזולה - והרי זו מצווה הבאה בעבירה? תשובות שונות ניתנו לשאלה: הפקעת מצווה הבאה בעבירה היא רק מדרבנן, המצווה הבאה בעבירה שייך רק במוות מסויימות כמו קרבן וד' מינים, היתה הוא אמינא שלא לתלות בדין מצווה הבאה בעבירה, והפסוק מלמדנו שזה אכן הפסול, שמצווה הבאה בעברה אינה פסול בחפצא של המצווה אלא חיסרון בקיומה. 
867   מצווה הבאה בעבירה ב לגרסת Word הרב שמואל שמעוני  באילו מצוות נאמר דין מצווה הבאה בעבירה? האם ניתן לחלק לגבי מצווה הבאה בעבירה בין מצוות דרבנן ומצוות דאורייתא? מהי העבירה עליה מדובר בדין זה? האם ישנו חילוק בין איסורים דאורייתא לאיסורים דרבנן? 
868   אוונברי לגרסת Word הרב שמואל שמעוני  סוגיית אוונכרי כוללת כמה וכמה יסודות משמעותיים בדיני גנבה וגזלה, שמקומם הטבעי הוא בפרקים האחרונים של מסכת בבא קמא: ייאוש, שינוי מעשה, שינוי שם ושינוי רשות, וכן דין קרקע ומצהב"ע, שבהם כבר נגענו בשיעורים הקודמים. מטבע הדברים, לא נוכל להקיף נושאים אלו בשלמותם במסגרת שיעור שבועי במסכת סוכה, אך ננסה לעמוד כאן על חלקם ועל מקומם בסוגייתנו, ולטעום מקצת טעמו של עולם קנייני הגזלה. 
869 לא.-לא:  בל תוסיף בלולב לגרסת Word הרב שמואל שמעוני  לאור מה שראינו בשיעור הקודם על מחלוקת רבי יהודה וחכמים בעניין אגד בלולב, ננסה לנתח את ההשלכות של שיטותיהם על האיסור להוסיף ועל יכולתו לפסול את המצווה. יש להבדיל בין הוספת מין חמישי (שעשויה להיות גם באגד עצמו) לבין הוספה באותו המין. 
870 לב ע"א  נחלקה התיומת לגרסת Word הרב שמואל שמעוני  השיעור יתמקד בסוגיית ניטלה התיומת ונחלקה התיומת: באיזו מציאות בדיוק מדובר? מה גדר הפסול, ולמאי נפקא מינה? ומה פשר החיבור בגמרא בבבא קמא בין איבעיא זו ובין קניין שינוי בנחלקה התיומת? בהקשר האחרון נבחן בקצרה גם נושא אחר העולה בסוגיות הפרק: מעמד לולב ככלי. 
871 סוכה לה ע"א  היתר אכילה ודין ממון לגרסת Word הרב עזרא ביק  הגמרא מעלה שתי אפשרויות בהבנת פסול ערלה: "חד אמר: לפי שאין בה היתר אכילה, וחד אמר: לפי שאין בה דין ממון". שיעורנו יתמקד בבירור שני מושגים אלו. 
872 סוכה לז ע"ב - לח ע"א  נענוע לולב לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  המשנה והגמרא בדפים לז:-לח. דנות בנענוע הלולב. בשיעור נעסוק בשאלה מהו יסוד החיוב לנענע את הלולב, וכיצד הוא משתלב בנוף הכללי של מצוות לולב מחד ושל תפילת ההלל מאידך. נעיין גם בדינים דומים, כגון משמוש בתפילין ובציצית, וננסה לראות אם יש קשר בינם ובין נענוע הלולב. לבסוף נבחן אם יש ליסוד החיוב השלכה על זמן הנענוע ואופן ביצועו. 

גמרא כתובות

# כותרתהמחברתקציר
873 טו ע"ב  היא אומרת בתולה נשאתני והוא אומר אלמנה נשאתיך לגרסת Word הרב שמואל שמעוני  הסוגיה הפותחת את הפרק השני מהווה סיכום מסוים של סוגיות רבן גמליאל ורבי יהושע מסוף הפרק הראשון, והשיעור מתמקד בחלק הנוגע למחלוקתם בעניין "היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו, והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה מקחי מקח טעות". הגמרא מחלקת בין מצב של ברי וברי למצב של ברי ושמא, ויש לבחון את הדין במצב של שמא ושמא ואת טיבו של הצירוף המדובר. הגמרא מעלה הצעה מפתיעה, שרוב הפועל לטובת אחד הצדדים יכול להגדיר סיטואציה של ברי וברי כברי ושמא, והשיעור בוחן מספר דרכים לבאר תופעה זו. 
874 יט ע"ב - כ ע"א  תפיסה לגרסת Word הרב שמואל שמעוני  הברייתא קבעה לגבי עדים שבאים לפסול שטר מקוים ש"אין אלו נאמנים". הגמרא ציינה שמדובר בתרי ותרי (ראה שיעור קודם) ועל כן לא ניתן לגבות באמצעות השטר. מה אם כן המשמעות המעשית לכך שהעדים אינם נאמנים? ישנן מספר תשובות בראשונים, אך הגישה הרווחת היא שהתובע יכול לתפוס בכוח את המגיע לו על פי השטר. מדוע מתאפשרת תפיסה במצב ספק שכזה?  
875 ב ע"א  הגיע זמן ולא נישאו לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  אם הגיע הזמן שנקבע לנישואין ובני הזוג לא נישאו - הבעל חייב במזונות ארוסתו. מה קורה אם הם לא נישאו מחמת אונס? מהו אופי תשלום המזונות במקרה זה: האם זהו קנס, התחייבות או החלת חלק מחובות הבעל לאשתו? מה בדיוק חייב הבעל לשלם במקרה זה? 
876 ב ע"ב  אונס בגיטין לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  הגמרא מתלבטת האם יש טענת אונס בתנאֵי גיטין או לא. מהו ההיגיון בדעה ש"יש אונס בגיטין"? השיעור מציע שלוש אפשרויות: אומדנא של דעת המגרש, מעשה באונס אינו מתייחס לעושה אותו, או התנאי הוא תנאי מיוחד שאינו מתקיים באונס. 
877 ג ע"ב  אבילות בשבעת ימי המשתה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  האם מצוַת האבילות היא מדאורייתא או מדרבנן? לפי השיטה שמצווה זו דאורייתא - כיצד היא נדחית מפני שמחת החתונה? השיעור עוסק בשאלה זו, וכן בשאלה ממתי מתחילה האבילות: מרגע המיתה או מרגע הקבורה. 
878 ט ע"א  נאמנות הבעל לאסור עליו את אשתו לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  המאמר עוסק בדין "שוויא אנפשיה חתיכה דאיסורא". כיצד יכול האדם להחיל על עצמו איסורים חדשים? האם יש פה עדות מצומצמת, החלת נדר או נאמנות מסוג אחר? האם בית הדין חייב למנוע מהאדם לעבור על איסור כזה? 
879 נ ע"ב  חיוב פרנסה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  לפי דין תורה, רק הבנים יורשים את אביהם. בנים אלו חייבים לדאוג לצורכי הבנות, ולכן הם חייבים במזונותיהן ובפרנסתן. מהי ההגדרה של פרנסה? האם אפשר לגבות את הפרנסה גם ממטלטלין? האם "שמין בדעת האב"? 

גמרא גיטין

# כותרתהמחברתקציר
880 יז ע"א  זמן בגיטין לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מסוגייתנו נראה שכתיבת הזמן בגט היא תקנה דרבנן, אך מסוגיות אחרות משמע שזוהי חובה מדאורייתא. המאמר עוסק בסתירה זו ובתשובות שנתנו לה ראשונים ואחרונים, וכן בתשובתו של ר' חיים מבריסק, המחלק בין שטרי קניין לבין שטרי ראיה. 
881 יז ע"ב  גזייה לזמן לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מה דינו של גט שהבעל חתך ממנו את הזמן? עיון בשאלה זו ובדיני החזקות של חזקת אשת איש ו"הרי גרושה לפנינו". 
882 יח ע"א  "מאימתי מונין לגט" לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  דין הבחנה הוא איסור על גרושה להינשא שלושה חודשים לאחר הגירושין, כדי להבדיל בן ולד שנולד לה מבעלה הראשון לבין ולד שייוולד לב מבעלה השני. מה מקור דין זה? האם מונים זמן זה משעת כתיבת הגט או משעת נתינתו? 
883 יט ע"א  כתב על גבי כתב לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  המאמר עוסק בדיני כתיבה על גבי כתיבה, הן בשבת והן בגיטין. 
884 כ ע"א  לשמה בגט ובמגילת סוטה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  הגמרא משווה בין החובה לכתוב גט "לשמה" - לשם האישה המתגרשת, לבין החובה לכתוב מגילת סוטה "לשמה" - לשם האישה הסוטה. מאידך, הגמרא כותבת שספר תורה אינו יכול לשמש כגט (שכן הוא לא נכתב לשמה) אך הוא יכול לשמש כמגילת סוטה. מה היחס בין דיני ה"לשמה" השונים? 
885 כא ע"א  מעשה הקנאת גט לאישה לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  המאמר עוסק בדיני הנתינה של הגט, ובאופי הכפול של נתינה זו: הנתינה הממונית, ונתינת הגט ביד האישה. 
886 כב ע"א  קניין אגב בעציץ נקוב ובגט לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  המאמר דן ביכולת להקנות גט על ידי קניין אגב, על רקע הדיון באופיו של קניין אגב. כאשר מקנים מטלטלין אגב קרקע - האם המטלטלין צריכים להיות צבורים על הקרקע? 
887 כב ע"ב  מחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  כידוע, נחלקו ר' מאיר ור' אלעזר האם "עדי חתימה כרתי" או "עדי מסירה כרתי". באילו שטרות הם נחלקו? האם ישנו הבדל בין שטרי קניין לבין שטרי ראיה? האם ר' אלעזר מודה שגם עדי חתימה כרתי? 
888 כג ע"א  חרש, שוטה וקטן וגדול עומד על גביו לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  הגמרא כותבת שחרש, שוטה וקטן יכולים לכתוב גט אם גדול עומד על גביהם. האם פתרון זה הוא רק לשיטת ר' מאיר, או שגם לשיטת ר' אלעזר? האם יש חילוק בין הטופס של הגט לבין התורף שלו? המאמר דן בשאלות אלו על רקע דיון בדין "לשמה" ובחילוקו של ר' חיים מבריסק בין כוונה לבין דעת בקניין, בחליצה ובנתינת גט. 
889 כג ע"ב  אינו בתורת גיטין וקידושין לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ברין  האם עבד כשר להיות שליח להביא גט? האם יש הבדל בין שליח הולכה לבין שליחות קבלה? עיון בשאלות אלו ובייחודיות השליחות בגט, על רקע ההבחנה בין שליח להולכה לבין שליח לקבלה. 
890 כג ע"ב  מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  הגמרא כותבת שמי שאינו יהודי אינו יכול לשמש כשליח לענייני גיטין. המאמר עוסק בדינו של ישראל מומר על רקע האופי הכפול של הגרות: תהליך דתי ותהליך לאומי. 
891 כד ע"ב  ריח הגט לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מה משמעותו של המושג "ריח הגט"? באילו מקרים ריח הגט פוסל את האישה לכהונה? 
892 כו ע"א  טופסי גיטין לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מהו המעמד ההלכתי של הטופס של הגט? האם דיני הטופס זהים לדיני התורף? האם פסול בטופס פוסל את הגט בדיעבד? 
893 כז ע"ב  בעניין סימנים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם השבת אבידה בסימנים היא דאורייתא או דרבנן? האם ההבדל בין סימנים מובהקים לבין סימנים שאינם מובהקים הוא הבדל מהותי או כמותי? האם סימן מובהק יכול להיחשב לעדות, או שהוא נותר סימן בעלמא? 
894 כח ע"ב  היוצא ליהרג לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  בעניין היוצא להיהרג, מצאנו בגמרא שתי לשונות המחלקות בין אדם היוצא להיהרג בבית דין יהודי לבין אדם היוצא להיהרג בבית דין של גויים. מהו ההבדל בין לשונות אלו? כיצד נפסק להלכה? 
895 כט ע"א  המביא גט וחלה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  באילו תנאים יכול שליח למנות שליח אחר? מהו ההגיון בכך ששליח אינו יכול לעשות שליח? עיון בשאלות אלו על רקע סוגיית "מילי לא מימסרן לשליח". 
896 כט ע"ב  שליח שלא ניתן לגירושין לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מצינו בסוגייתנו פסול של "שליח שלא ניתן לגירושין". מהו הגדר של פסול זה? מדוע פסול זה קיים רק בגיטין? האם דין זה קשור לדין "שליח עושה שליח"? 

גמרא קידושין (סדרה ראשונה)

# כותרתהמחברתקציר
897 ח ע"ב  "תנם על גבי סלע" לגרסת Word לגרסת html הרב ראובן טרגין  הגמרא כותבת שהאומר לאישה "התקדשי לי במנה", והיא אומרת לו "תנם על גבי סלע" - אינה מקודשת, אך אם הסלע שייך לה - מקודשת. מהו ההבדל בין שני המקרים? מתברר, כי לדין זה יש השלכה חשובה לדיני הערבות. 
898 סה ע"א  שווייה אנפשיה חתיכא דאיסורא לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא קובעת כי "אין דבר שבערווה פחות משניים", אך אדם יכול לאסור על עצמו דברים מסויימים באמצעות "שווייה אנפשיה חתיכא דאיסורא". מה טיבו של דין זה? האם הוא שייך לדיני העדות או למערכת דינים אחרת? מהו היקף דין "שווייה אנפשה"? האם בית הדין כופים עליו? האם אדם יכול לחזור בו מטענתו? 

גמרא קידושין (סדרה שנייה)

# כותרתהמחברתקציר
899 שיעור 14  "תנם על גבי סלע" (ח ע"ב) לגרסת Word הרב ראובן טרגין   

גמרא קידושין (סדרה שלישית)

# כותרתהמחברתקציר
900 ל ע"ב - לב ע"ב  גדרי החיוב בכיבוד הורים לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  בשיעור זה נעיין בפרטים שונים במצות כיבוד הורים, וננסה לבחון דרכם מה הם גדרי החיוב במצוה זו. נדון אם החיוב הוא בהנאת ההורה או שמא בשמיעה לקולו, ומהו הסכום שחייב הבן להוציא על הוריו, אם בכלל. ינחו אותנו בדיוננו היסודות שהעלינו בשיעור הקודם. 
901 לג ע"ב - לד ע"א  הגדרת מצות עשה שהזמן גרמא לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  בשיעור זה נעסוק בהגדרת מצות עשה שהזמן גרמא. המגמה העיקרית היא לבחון אם כדי להגדיר מצוה כ"זמן גרמא" צריך הזמן להוות מחייב בה, או שמא די בכך שיש לו השפעה על מעשה המצוה. שאלה זו תיבחן מהיבטים רבים: הגדרת המצוה כמצוה או כדין, הגדרתה כעשה, סוג הגרימה ועוד. 
902 לד ע"א - לה ע"א  פטור נשים ממצות עשה שהזמן גרמא לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  בשיעור הקודם עמלנו להגדיר מהי מצות עשה שהזמן גרמא. בשיעור זה ייבחנו גדרי הפטור של נשים ממצוות אלו, תוך עיון בשאלה אם יש משמעות לקיומן למרות היותן פטורות, ובהשלכותיו של קיום זה הן על מהות הפטור הן על אופי הקיום. לאחר שנעיין בשאלה זו, ניגש ללימוד הילפותות השונות לפטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן, וננסה להכריע לאיזה כיוון בהבנת הפטור נוטה כל אחת מהן. 
903 לד ע"א - לה ע"א  טעם פטור נשים ממצות עשה שהזמן גרמא לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  לאחר שדנו בשיעורים הקודמים בגדרים השונים של פטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן, ננסה לרדת לשורשי הפטור מן ההיבט ההגותי, תוך שימת דגש על הנפקותות ההלכתיות שהעלו הפוסקים לטעמים השונים. בעיקר תיבחן השאלה, האם הנשים פטורות מצד שעבודן לתפקידן בבית, או שמא הפטור נובע מגורם הנוגע לאישה עצמה, ולאו דווקא לתפקידיה. 
904 כט ע"ב, לד ע"א  תלמוד תורה לנשים לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  בשיעורים האחרונים קיבלנו מבט כללי על מערכת חיובי המצוות בנשים. בשיעורים הקרובים נדון באופן פרטני יותר במצוות מסוימות, ונתחיל בתלמוד תורה. בשיעור זה נעסוק בגדרי החיוב והפטור של אישה במצות לימוד תורה ובגדרי האיסור וההיתר בדבר. נתמקד במחלוקת האחרונים אם יש קיום של תלמוד תורה בלימוד המצוות השייכות באישה, או שמא זהו הכשר מצוה בלבד. 
905 לה ע"א - לה ע"ב   מעמד נשים כבנות מצווה לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  בשיעור זה נעסוק במעמד האישה בשלושה תחומים פרטיים - איסורין, ממונות, וחיוב ההורגהּ - וננסה לראות אם ניתן להסיק מהם מסקנות כלליות לגבי מעמד האישה. במהלך הדיון תעלה שאלת כשרות האישה לשמש כדיין וכעד, והיחס בין דיינות ועדות בכלל. 
906 לה ע"ב   השחתת הזקן והקפת הראש בנשים לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  השיעור יעסוק בגדרי פטור נשים מאיסורי השחתת הזקן והקפת הראש. בגמרא מובאים שלושה נימוקים, ואנו ננסה לבחון אם הם חלוקים בהבנת הפטור. במהלך השיעור נעיין בגדריהם של איסורים אלו – האם הם במעשה או בתוצאה – ובנפקא מינות השונות של שאלה זו: איסור למקיף ולניקף, שיעור האיסור על פי מעשה ההשחתה או על פי הפאה הנותרת, הקפה בתער ובמספריים. בסוף השיעור נראה אם ניתן לחלק בנקודה זו בין איסור השחתת הזקן לבין איסור הקפת הראש. 
907 לו ע"א  בין כך ובין כך אתם קרויים בנים לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  הגמרא מביאה את מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר אם חוטא נשאר בכלל "בנים אתם לה' אלוהיכם". אף שלכאורה זוהי מחלוקת הגותית בלבד, יש לה השלכות הלכתיות מעשיות לגבי מעמדם של מומרים כיהודים. אנו נבחן שאלה זו בעיקר לאור הנפקא מינה של חלות קידושי מומר, ונבדוק אם ניתן להשתייך לעם ישראל ברמות שונות של קשר - בין כישראל שהמיר דתו, ובין כגר שלא השלים את תהליך גיורו. 
908 לו ע"א-לו ע"ב  תנופה בנשים לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  בשיעור זה נעסוק בעבודת הקרבנות השנייה המנויה במשנה כמלאכה שנשים מופקעות ממנה: התנופה. נבחן אם הפקעה זו היא בקרבן או באישה, ומתוך כך נגיע לעיון מעמיק יותר ביסודות דין התנופה. נחקור אם התנופה הִנָּהּ מצוה בכוהן או מצוה בבעלים, ואם היא קשורה לקרבן או שמא למתנות הכהונה. לאחר מכן, ננסה לעמוד על פשר התנופות יוצאות הדופן שנשים אכן חייבות בהן, במנחת סוטה ובקרבן נזירה, ונראה אם ניתן ללמוד מכך על אופי התנופה בקרבנות אלו. 
909 לח ע"א-ע"ב  שילוח עבדים בחוץ לארץ לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  רבי אלעזר ברבי שמעון מונה את מצות שילוח עבדים כמצוה שאף על פי שהציווי עליה חל רק עם הכניסה לארץ, היא מתקיימת אף מחוצה לה. במהלך השיעור נדון בגדר מצות שילוח עבדים: האם היא חלק מדיני יובל, או שמא פרט בהלכות עבדות? האם שחרור העבדים מעכב בחלות היובל, ואם כן - מדוע? ומה דין עבד נרצע שבטל היובל בתקופת עבדותו? 
910 לח ע"א-ע"ב  איסור ערלה בחוץ לארץ לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  בגמרא מובאות מספר דעות בדבר מקורו של איסור ערלה בחו"ל. אנו נעסוק בעיקר בשיטה שאיסור זה הנו הלכה למשה מסיני. נחקור אם זוהי הרחבה של איסור התורה בארץ ישראל, או שמא איסור חדש, מקורי, בחו"ל. במהלך החקירה נעלה הבנות שונות באיסור ערלה, נעיין בזיקה שבין ערלה לנטע רבעי, ונסקור את דיני ערלה השונים - קליפות, איסור הנאה וחיוב השרֵפה. 
911 לח ע"ב-לט ע"א  ספק ערלה בחוץ לארץ לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  אף שנושא השיעור הוא ספק ערלה בחו"ל, יעסוק חלקו הראשון בדין הכללי יותר של ספקא דאורייתא ובדרכים השונות להכרעת ספקות אלו. לאחר בחינת נושא זה, ניגש לראות מה הן השלכותיו על סוגייתנו, ומה יסוד ההבדל שבין ספק איסור ערלה בחו"ל לבין שאר האיסורים. במהלך השיעור נדון במעמד רוב, קרוב וחזקה, באיסורי גברא מול איסורי חפצא ועוד. 
912 לט ע"א-לט ע"ב  איסור כלאיים בחוץ לארץ לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  השיעור האחרון בעניין המצוות התלויות בארץ יעסוק באיסור כלאיים. במהלך השיעור נגדיר את איסורי כלאיים השונים - כלאי אילן, כלאי הכרם וכלאי זרעים, נראה מה דינו של כל אחד מהם בארץ ומחוצה לה ומה מקור ההבדל בין רמות החיוב השונות. נלמד גם את דינו של רבי יאשיה, המחייב על כלאי הכרם דווקא בזריעת מיני הכלאיים יחד עם החרצנים: נבחן מה משמעותה של הגבלה זו, ומדוע היא משמעותית גם בחו"ל. 
913 מ ע"א  צירוף מחשבה למעשה לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  מהו החילוק שבין מחשבה טובה, אותה מצרף הקב"ה למעשה, לבין מחשבה רעה, אותה אין הוא מצרף? ומדוע אצל גויים - ובעבודה זרה גם אצל יהודים - מחשבה רעה מצטרפת למעשה? במהלך השיעור נעקוב אחר שני פירושים המובאים במשך חכמה, וננסה להבין אם שכר ניתן על מחשבת מצווה מפני שהמעשה נחשב כאילו אכן נעשה, או שמא השכר הוא על המחשבה מצד עצמה. 
914 מ ע"א  תוהא על הראשונות לגרסת Word הרב ברוך וינטרוב  ר' אלחנן וסרמן תוהה בדבר יסודה של התשובה במידת הרחמים, שהרי עקירת המעשה היא מעיקר הדין. מובאות תשובותיהם של החפץ חיים, שהאדם נידון על פי אישיותו ולא רק מעשיו, תשובתו של ר' וסרמן כי יש להבדיל בין עצם המעשה לבין מהות הציות להקב"ה, ותשובה שלישית המבדילה בין מחיקת המצווה או העברה ביחס למציאות עצמה. 

גמרא בבא קמא

# כותרתהמחברתקציר
915 ב ע"א  "אבות מכלל דאיכא תולדות" - הבנת מושג התולדות בהלכה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  באופן כללי' נוהגת ההלכה לקבוע הגדרות ברורות למקרה שאליו מתייחס כל דין ודין. מדוע בכל זאת בנזיקין ובתחומים נוספים בהלכה מצאנו שלאבות המפורשים ישנם תולדות המרחיבים את המקרה הבסיסי שאליו מתייחס הדין? בשאלה זו עוסק שיעור זה, ובמהלך הדברים מנסה להבחין בין הלכות שבהם הדין תלוי בעיקרו במעשה המדוייק שנעשה לעומת הלכות אחרות, כמו נזיקין, אשר מוקד הדין בהם תלוי בתוצאה בשטח. 
916 שיעור 2  "ארבעה דברים העושה אותם פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים"  לגרסת Word הרב שמואל שמעוני   
917 ג ע"א  "מאי שנא שן? דיש הנאה להיזקה" לגרסת Word לגרסת html הרב ראובן טרגין  ייחודה של שן משאר הנזקים הוא "דיש הנאה להיזקה". נחלקו הראשונים האם כל הנאה של הבהמה מגדירה את המעשה כשן, או שמא רק הנאת גופה של הבהמה. במחלוקת זו ניתן לתלות את השאלה האם החיוב על נזקי שן נובע מהנאת הבהמה או מגרימת הנזק, ומכוח דיון זה נתייחס גם לצורך ב"מכליא קרנא" כדי לחייב משום שן. 
918 ד ע"א  ההשוואה בין שן וקרן, ואחריות על נזקי עבדים וקטנים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בחלקו הראשון של השיעור נעסוק בהשוואה בין שן לבין קרן. האם שני חיובים אלו נובעים ממקור אחד, או שמא הקרן נובעת ממעשה נזק ואילו השן נובעת מאשמת הבעלים? בחלקו השני של השיעור נעסוק בפטור אדון על נזקי עבדיו. האם יש פטור עקרוני על נזקי ממון בעל דעת עצמאית? 
919 ה ע"ב - ו ע"א  מבנה אבות נזיקין לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  מה היחס בין אבות הנזיקין - האם מדובר בדינים שונים או בצדדים שונים של אותו הדין? מה היה קורה לו פרטה התורה רק חלק מהמקרים? מה הדין בנזקים שדומים מבחינות מסויימות לנזק אחד ומבחינות אחרות לאחר? ומה היחס בין האב לתולדה? 
920 ט ע"ב  חרש שוטה וקטן; חיוב כופר למזיק לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  נסביר את שיטות הראשונים בדין מוסר שור או בור לשמירת חרש שוטה וקטן, ונסביר את דין כופר במזיק - האם קיים הבדל בין אבות הנזיקין? 
921 טו ע"א  חצי נזק וגביית קנס (טו.) לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האמוראים נחלקים בדין חצי נזק - האם הוא קנס או חיוב ממוני מעיקר הדין. נסביר את יסודות המחלוקת, ונדון בהשלכותיה של מחלוקת זו על גביית חצי נזק בבבל. 
922 טו ע"א  "לא תשים דמים בביתך" לגרסת Word לגרסת html הרב ראובן טרגין  על פי מצוות מעקה - מה הגדר של רכוש מזיק (כלב, גג נמוך)? האם הלאו "לא תשים דמים בביתך" זהה לעשה של עשיית מעקה או מרחיב אותו?  
923 יט ע"ב  כשכוש ודליל לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא מתלבטת האם נזק כתוצאה מכשכוש בזנב או ברגל הוא תולדת רגל או קרן. ניתן להסביר שהדין תלוי בשכיחות הכשכוש, בעד כמה הכשכוש מהווה "דרכה הרגילה" של הבהמה או בכוונת הבהמה בכשכוש. לאחר מכן דנה הגמרא בדין תרנגול שנכרך דליל ברגלו והזיק.  
924 שיעור 22  בושת בעבדים וגדרי "אחווה" בסוגיה (פח.) הרב שמואל שמעוני   
925 כ ע"א  שן ברשות הרבים לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הפטור בנזקי שן ברשות הרבים נלמד מתוך הפסוק. מאידך ניתן להציע שהוא נובע מכך שנזקי שן הם "אורחיה" של הבהמה וולכן לא ניתן לחייב את בעל הבהמה למונעם. נדון בחיוב בנזקי שן כאשר בהמה אכלה מגב חברתה, במחלוקת רב ושמואל לגבי בהמה שאכלה מפירות שבצידי הרחבה ("מחזרת") 
926 כא ע"ב  תחילתו בפשיעה וסופו באונס לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  המקרה של גדי וכלב שנפלו מהגג מוגדר כ"תחילתו בפשיעה וסופו באונס". נדון בעקרון זה בעזרת דיני שומרים ונזיקין.  

גמרא בבא מציעא

# כותרתהמחברתקציר
927 צז ע"א  "בעידן עבידתייהו" לגרסת Word לגרסת html ר' שמואל זיידרמן  הגמרא מביאה את דברי רבא, הפוטר את השואל מבעלי אומנות מסויימים. האם דין זה תקף רק לאחר שהפועלים התחילו לעבוד, או אפילו כבר משלב ההתחייבות? השיעור עוסק בשאלה זו לאור ההבנות השונות בדין שליחות בבעלים. 
928 ב ע"ב  האם עד אחד או מיגו פוטרים משבועה לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  בעניין עד אחד הפוטר משבועה, השיעור סוקר את שיטות הראשונים השונות: יש שטענו שעד אחד אינו פוטר משבועה כלל, יש שקבעו שהוא פוטר, ויש שהגבילו את הפטור בדרכים שונות. ביחס ל"מיגו לאפטורי משבועה" - נחלקו הראשונים האם טענת מיגו יכולה לפטור את הטוען משבועה. נראה שהמחלוקת תלויה בשאלה האם השבועה היא חובה ממונית או לא. 
929 ג ע"א  ר' חייא קמייתא לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  ר' חייא טען שאדם התובע מחבירו ממון, הלה כופר בכל והעדים מעידים שהוא חייב לו חלק מהממון - הנתבע נשבע על השאר. על מה מבוסס דין זה? נראה שהשאלה מושפעת מההבנות השונות בדין "מודה במקצת": האם הודאה במקצת הטענה מעוררת חשד נגד הנתבע, או שמא היא נותנת גושפנקא לטענת התובע? ייתכן שדיון זה קשור גם לדין של "חייב במקצת". 
930 ג ע"ב  המחייב של שבועה לגרסת Word לגרסת html הרב יהושע אמרו  הגמרא מוצאת "צד שווה" לשורה של מקרים שחייבים להישבע בהם: כולם באים על ידי טענה וכפירה. הראשונים הבינו את ה"צד השווה" הזה באופנים שונים. הרמב"ן הבין שטענה וכפירה היא הרחבה של דין "מודה במקצת", וחובת השבועה מבוססת על החשד שהנתבע משקר. רש"י, לעומתו, סובר שטענה וכפירה הוא מושג כללי יותר, המחייב שבועה גם בעד אחד וגם במודה במקצת. ניתן להבין שלדעת רש"י השבועה נצרכת כאשר יש חשד שהנתבע משקר, כאשר טענת התובע חזקה יותר מהכחשת הנתבע, או בכל מקרה שהתובע טוען טענה כלשהי. 
931 בבא מציעא ט ע"א  מעשה קנין באבידה ובהקנאה לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק   
932 בבא מציעא ח ע"א  המגביה מציאה לחבירו לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן   

דף יומיומי קידושין

# כותרתהמחברתקציר
933 קידושין ד  איילוניתגרסת html הרב אביהוד שוורץ  מיהי איילונית? מה דינה של אישה שאין לה סימני איילונית, אך גם אין לה סימני נערות או בגרות? 
934 קידושין ה  פדיון הקדש בשטרגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא קובעת כי אי אפשר לפדות הקדש בשטר. באיזה שטר מדובר: שטר שאמור להחיל את הפדיון, או שטר שכתוב בו סכום פדיון (צ'ק)? האם גזבר ההקדש נחשב כבעלים על ההקדש? 
935 קידושין ח  נתינה על גבי סלעגרסת html הרב ברוך וינטרוב  אם האישה אומרת לאיש לתת את מעות הקידושין על גבי סלע – הרי היא מקודשת, ובלבד שהסלע שלה. מדוע? מה ניתן ללמוד מכאן על אופי הנתינה במעשה הקידושין? 
936 קידושין יא  בנותיו של ר' ינאיגרסת html הרב אביהוד שוורץ  ההלכה קובעת שאישה מתקדשת בשווה פרוטה. האם הלכה זו עשויה להשתנות כשהאישה מעוניינת בסכום גבוה יותר או מסתפקת בסכום נמוך יותר? 
937 קידושין יב  שווה פרוטה במדיגרסת html הרב אביהוד שוורץ  אישה מתקדשת רק בדבר ששווה לפחות פרוטה. כיצד ניתן לקבוע את שוויו של חפץ, כאשר במקומות שונים קובעים לו מחירים שונים? 
938 קידושין יח  ירושה לעשוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בגמרא נאמר שעשו היה ישראל מומר. האם ניתן להסיק מכאן מסקנה כללית ביחס למעמדם של האבות? 
939 קידושין יט  קידושין לקטןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא קובעת שלא ניתן לייעד אישה עבור קטן, משום שאין לו קידושין. אך האומנם דבר פשוט הוא שאין כלל קידושין לקטן? 
940 קידושין כג  שחרור עבד בעל כורחו בכסף ובשטרגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע חילק רבי מאיר בין שטר לכסף לעניין שחרורו של העבד בעל כורחו? נחלקו בשאלה זו רבא ואביי, ואנו ננסה לבאר את מחלוקתם. 
941 קידושין כה  קניין מסירהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  מחלוקת הראשונים בהבנת קניין מסירה מבוססת על הבחנה בין שני זנים של קניינים: קנייני ייחוס וקנייני שליטה. 
942 קידושין כו  קניין אגבגרסת html הרב אביהוד שוורץ  קניין אגב מאפשר לערוך 'עסקת חבילה' הכוללת קרקע ומיטלטלין. נברר מה אופיו של קניין זה, ונציין את משמעותו הרוחנית ליחסו של עם ישראל לארץ ישראל ולמצוות. 
943 קידושין כז  חזרה מהסכמה לכתיבת שטרגרסת html הרב שמואל שמעוני  באילו נסיבות יכול המוכר לחזור בו מהסכמתו לכתיבת השטר? מדוע הסכמתו כה משמעותית לכשרותו של שטר הראיה? 
944 קידושין כח  אופייה של שבועת הסוטהגרסת html הרב שמואל שמעוני  מהגמרא משמע ששבועת הסוטה באה על טענת ודאי של הבעל. והדבר מפתיע: הלוא הבעל אינו יודע אם זינתה! ננסה להשיב על שאלה זו. 
945 קידושין לב  כבוד זקן וכבוד חכםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בגמרא נחלקו תנאים אם חובה לכבד כל זקן, או שמא דווקא תלמיד חכם. מה יסוד המחלוקת? 
946 קידושין לג  כיבוד זקן נכריגרסת html הרב אביהוד שוורץ  רבי יוחנן פוסק שיש מצוה לכבד אפילו זקן נכרי. מה יסוד החיוב? האם כיבוד זקן יהודי וכיבוד זקן גוי זהים לחלוטין? 
947 קידושין לד  האיש והאישה במצוַת סוכהגרסת html הרב שמואל שמעוני  על פי אביי, הייתה הווה אמינא שאישה תתחייב בסוכה, משום שחיוב מצוה זו הוא "כעין תדורו". מה נשאר מכך למסקנה: האם שהות אדם עם אשתו היא חלק מה"כעין תדורו" של מצות סוכה? 
948 קידושין לט  העושה מצוה אחתגרסת html הרב אביהוד שוורץ  במשנה נאמר שהמקיים מצוה אחת זוכה לחיי העולם הבא. האם באמת ניתן לזכות לדבר גדול כל כך על ידי מצוה אחת? 
949 קידושין מ  תלמוד ומעשהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  תלמוד ומעשה בשלבים שונים בחייו של אדם. 
950 קידושין מו  "התקדשי לי בתמרה"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו דנה בדעת רבי שמעון, שדורש אמירות מפורשות כדי לחלק משפט אחד ארוך לחלקים נפרדים. הגמרא מקבילה בין תחומים שונים, ואנו נבחן את ההקבלה הזאת לאור פסקי הרמב"ם. 
951 קידושין מז  מִלווה להוצאה ניתנהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מציעה שנחלקו תנאים אם מִלווה להוצאה ניתנה. ננסה לעמוד על יסוד המחלוקת. 
952 קידושין נג  קידושין הבאים בעבֵרהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בסוגייתנו נאמר שאישה לא תסכים, מן הסתם, שיהיה איסור כלשהו מעורב בתהליך הקידושין. האם נפסקה קביעה זו להלכה? 
953 קידושין נד  מעילה בבגדי כהונהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בסוגייתנו נאמר שאין מעילה בבגדי כהונה. נבחן הלכה זו וננסה לברר את היקפה. 
954 קידושין נו  המקדש באיסורי הנאהגרסת html הרב שמואל שמעוני  מדוע לא ניתן לקדש באיסורי הנאה? מה משמעותה של האפשרות להשתמש בהם שלא כדרך הנאתם? 
955 קידושין נח  איסורי הנאה דאורייתא ודרבנןגרסת html הרב ברוך וינטרוב  הגמרא תולה את האפשרות להתקדש באיסור הנאה ביסוד האיסור – האם הוא דאורייתא או דרבנן. מה ההבדל? 
956 קידושין ס  מבוא לדיני תנאיםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  מה כוחו של תנאי בביטול קידושין או בהחלתם? 
957 קידושין סא  תנאי כפולגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בדין 'תנאי כפול'. לאור הבחנתו של הרמב"ן בין תנאי על העבר ותנאי על העתיד, נעמוד על ההבדל שבין כפילת תנאי לבין הדרישות האחרות בניסוח תנאים. 
958 קידושין סה  עדות קידושין: עדות קיום או עדות בירור?גרסת html הרב ברוך וינטרוב  כידוע, בכל קידושין דרושים שני עדים. האם עדים אלו נדרשים אך ורק למקרה שיתעורר ספק לגבי הקידושין, או שמא נוכחותם חיונית לעצם התהליך? 
959 קידושין סז  הגדרת נידה כערווהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בסוגייתנו נאמר, שקידושין אינם תופסים באישה שמוגדרת ערווה ושהבא עליה חייב כרת. הגמרא מציינת שאיסור נידה הוא איסור יוצא דופן בהקשר זה, ובעיוננו נברר מהו ההבדל בין נידה לשאר עריות. 
960 קידושין סח  "עַם הדומה לחמור"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא קובעת ששפחה היא "עַם הדומה לחמור". האם יש לקבל את הדברים כפשוטם? 
961 קידושין עד  שודא דדייניגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בהכרעת דין בדרך של "שודא דדייני". בעיוננו נעסוק בביאור מושג זה. 
962 קידושין עה  אלמנת עיסה ודין חזקת כשרותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מזכירה את המשנה על "אלמנת עיסה". נברר מיהי אותה אלמנת עיסה ומדוע היא כשרה לכהונה, ומתוך כך נכיר יסוד חשוב בדין חזקת כשרות. 
963 קידושין עח  נאמנות האב על בנוגרסת html הרב ברוך וינטרוב  רבי יהודה סובר כי האב נאמן להעיד על בנו שהוא ממזר. באיזו ממזרות מדובר, ומה יסוד הנאמנות? 
964 קידושין פא  איסור ייחוד בדירה סגורה או בחדר סגורגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בסוגייתנו נאמר, שאם יש "פתח פתוח לרשות הרבים" אין איסור ייחוד. בעיוננו נציג את הדיון ההלכתי בשאלה זו. 
965 קידושין פב  קיום מצוות על ידי האבותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  במשנה נאמר שאברהם אבינו קיים את כל התורה. נביא פירושים שונים להיגד זה. 

דף יומיומי בבא קמא

# כותרתהמחברתקציר
966 ב"ק ג  פתיחה למסכת בבא קמא: האיסור להזיק (חלק ב)גרסת html הרב שמואל שמעוני  נמשיך את העיסוק באיסור להזיק: מה היחס בין חיוב התשלום לאיסור להזיק? האם יהיה זה נכון לומר שהאיסור להזיק מעניק לחיובו של המזיק גדרים מסוימים של עונש? 
967 ב"ק ז  שווה כסף ככסףגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא קובעת שניתן לשלם תשלומי נזיקין לא רק בכסף, אלא גם בחפץ כלשהו – ב"שווה כסף". בעיוננו נדון בקצרה בהלכה זו כי "שווה כסף ככסף". 
968 ב"ק ח  "בַּחוּץ תַּעֲמֹד": גביית משכוןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  "בַּחוּץ תַּעֲמֹד וְהָאִישׁ אֲשֶׁר אַתָּה נֹשֶׁה בוֹ יוֹצִיא אֵלֶיךָ אֶת הַעֲבוֹט הַחוּצָה" (דברים כ"ד, יא). לאור ההלכה הזאת, המובאת בסוגייתנו, נדון בשמירה המיוחדת ששומרת התורה על אדם שנקלע לחובות. 
969 ב"ק ט  שמירה ונזיקיןגרסת html הרב שמואל שמעוני  "כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו". מה היחס בין חובת השמירה על חפץ לאחריות עליו בדיני נזיקין? 
970 ב"ק יא  שמין לשואלגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מה יסוד השאלה אם "שמין ל...", ומדוע נסתפקה הגמרא לגבי שואל? 
971 ב"ק יב  עבדים כקרקעותגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע עבדים שווים לקרקעות לעניין דינים מסוימים וחלוקים מהן בדינים אחרים? 
972 ב"ק יג  גבייה מתודהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מי מביא את לחמה של תודה שהזיקה ונגבתה על ידי הניזק, ומדוע? 
973 ב"ק יד  "וּבִעֵר בִּשְׂדֵה אַחֵר"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  על נזקי שן חייבים רק ברשות הניזק. מה דין שדה של שותפים, והאם יש מקום לחלק בין רמות שונות של שותפות? 
974 ב"ק טו  תשלומי חצי נזקגרסת html הרב אביהוד שוורץ  עיוננו יעסוק הפעם במחלוקת יסודית בחיוב נזקי קרן תמה: האם תשלומי חצי נזק הם תשלומים רגילים, או שמא קנס. 
975 ב"ק יט  שן כדרכה ושלא כדרכהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  האם אכילה כדרכה לאחר הריגה שלא כדרכה נחשבת שן או קרן? ננסה לבאר את צדדי המחלוקת, וכן ננסה להבין באמצעותה מדוע צריכה אכילה להיות כדרכה על מנת להגדירה כשן. 
976 ב"ק כא  תחילתו בפשיעה וסופו באונסגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מביאה מחלוקת בדין "תחילתו בפשיעה וסופו באונס" בחיובי נזיקין. נבחן בקצרה את יסודות המחלוקת. 
977 ב"ק כב  אשו משום חציו ואשו משום ממונוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת במחלוקת היסודית בנזקי אש: האם אשו משום ממונו, או שמא משום חציו. נזכיר בקצרה שאלת מפתח אחת ביחס לכל אחת מן הדעות. 
978 ב"ק כז  מגבלותיו של רובגרסת html הרב ברוך וינטרוב  הגמרא מדייקת מן המשנה שלעניין מיקח וממכר "היינו כד היינו חבית", ואפילו במקום בו מבדילים רוב האנשים בין המונחים. האם יודה לכך גם רב, הסובר שהולכים בממונות אחר הרוב? 
979 ב"ק כח  נשברה כדו ברשות הרבים – מדוע חייב על הנזקים?גרסת html הרב אביהוד שוורץ  במשנה נאמר, שמי שכדו נשבר ברשות הרבים – חייב על הנזקים. מהי עילת החיוב במקרה זה? 
980 ב"ק כט  נתקל פושעגרסת html הרב אביהוד שוורץ  מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בסוגייתנו מבוססת, בין היתר, על השאלה אם "נתקל פושע". נבחן בקצרה שאלה זו. 
981 ב"ק לה  שיטת סומכוס בספק ממוןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מזכירה את שיטת סומכוס כי "ממון המוטל בספק – חולקין". נבחן את היקפה של שיטה זו ואת הסברה העומדת ביסודה. 
982 ב"ק לו  שותפות המזיק והניזק בשור תם שהזיקגרסת html הרב אביהוד שוורץ  לדעת רבי עקיבא, המזיק והניזק שותפים בשור תם שנגח והזיק. נבחן את שיטת הרמב"ם בעניין מועד חלותה של שותפות זו. 
983 ב"ק לח  נזקי גוייםגרסת html הרב שמואל שמעוני  מדוע נקנסו הגויים בדיני נזיקין? מה דינם מעיקרא דדינא? ומה מעמד גויים המקיימים שבע מצוות בני נח? 
984 ב"ק לט  העמדת אפוטרופוס לגביית חצי נזק מגופו של שור תםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע אין מעמידין אפוטרופוס לתם לגבות חצי נזק מגופו? 
985 ב"ק מב  ירושת כופרגרסת html הרב אביהוד שוורץ  כאשר שור הורג אדם, מתחייב בעליו לשלם כופר. מיהו הנמען של תשלומי הכופר: האם הניזק-הנרצח, או שמא קרוביו? 
986 ב"ק מג  מחילת כופרגרסת html הרב אביהוד שוורץ  התוספות בסוגייתנו קובעים שתשלומי כופר לא ניתנו למחילה. נבחן את משמעותה של קביעה זו. 
987 ב"ק מט  יסודות החיוב בנזקי בורגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו פותחת סדרת דיונים בנזקי בור. כמבוא להּ, נבחן את שתי התפיסות היסודיות בהבנת נזקים אלו. 
988 ב"ק נ  בור להבלוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  רב ושמואל קובעים, שניתן לחייב חופר בור על נזקים שנגרמו כתוצאה מהבלו של הבור, ללא קשר לחבטה בקרקעו. נבחן את אופיו של החיוב על ההבל. 
989 ב"ק נא  שליחות לדבר עבֵרה בבורגרסת html הרב שמואל שמעוני  הגמרא קובעת שאם אנשים שלחו שליח לכרות בור, הם לא יתחייבו על נזקי הבור, שכן אין שליח לדבר עברה. באיזו עברה מדובר? ומה ניתן ללמוד מסוגיה זו על דין אין שליח לדבר עברה? 
990 ב"ק נב  מסירת מפתחגרסת html הרב שמואל שמעוני  מסוגייתנו נראה שמסירת מפתח אינה מעשה קניין בבית. האומנם? 
991 ב"ק נו  חיוב בדיני שמיםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בתרחישים שונים שבהם "פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים". מה אופייה של הלכה זו? 
992 ב"ק נז  שומר אבֵדהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בהרחבה במחלוקת רבה ורב יוסף בדין שומר אבדה. נעיר שתי הערות על מחלוקת זו. 
993 ב"ק נח  מבריח ארי מנכסי חברוגרסת html הרב שמואל שמעוני  במספר מקומות במסכתנו מוזכר העיקרון שגם כאשר, מטעם זה או אחר, אין חיוב בדיני נזיקין, עדיין יש חובה לשלם לאדם שנהניתי ממנו את שווי ההנאה. גדריו של מחייב זה סבוכים, ופזורים בסוגיות רבות בש"ס, ושתי ההבחנות שמעלה סוגייתנו – שההנאה באה שלא מרצונו של המהנה ואף הסבה לו הפסד – הן נדבך משמעותי בהבנתו. ניגע מעט בנקודות אלו. 
994 ב"ק נט  שומה אגב השדהגרסת html הרב שמואל שמעוני  סוגייתנו עוסקת בבירור דין המשנה, שבנזקי שן אין משלמים תמיד את ערך היבול שנאכל, אלא כפי הפגיעה בשדה. ננסה לברר מעט את גדרו של דין זה. 
995 ב"ק סג  מיעוט שטרות וקרקעות מתשלומי כפלגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו ממעטת קרקעות, עבדים, שטרות והקדש מתשלומי כפל. לאור דברי הגמרא, נבחן את היחס בין קרקעות ושטרות. 
996 ב"ק סד  טוען טענת גנבגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בחיוב כפל בטוען טענת גנב. נבחן את אופיו של חיוב זה. 
997 ב"ק ע  "'דבר' ולא חצי דבר" ואופיו של חיוב ארבעה וחמישהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מזכירה את עמדתו של רבי עקיבא, הפוסל עדות על "חצי דבר". מכוח הדיון ב"חצי דבר", נעמוד על שאלה יסודית בדבר אופיו של חיוב ארבעה וחמישה בטביחה ומכירה. 
998 ב"ק עא  מעשה שבתגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מזכירה את עמדתו של רבי יוחנן הסנדלר בדין מעשה שבת. נבחן את העמדה הזאת ואת מה שעולה ממנה ביחס לסוגייתנו ובכלל. 
999 ב"ק עב  עד זומם למפרע הוא נפסלגרסת html הרב שמואל שמעוני  נחלקו אביי ורבא אם עד זומם נפסל לעדות למפרע – משעת עדותו. הלישנא קמא בגמרא מבארת בדעת רבא, שהעדפת הכת השנייה על פני הכת הראשונה היא חידוש, ו"אין לך בו אלא משעת חידוש ואילך". כיצד מביאה סברה זו את רבא למסקנתו? ומה חושב אביי? 
1000 ב"ק עג  הזמת עדות הגנֵבה והטביחהגרסת html הרב שמואל שמעוני  אם עד זומם נפסל למפרע – האם הוא נפסל מסוף מעשה העדות, או שמא כבר מתחילתו? באיזה פסול עוסקת הסוגיה: בפסול הגברא של העד או בפסול החפצא של העדות? 
1001 ב"ק עז  מעמדה של פרה אדומהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  במסגרת הדיון בדעת רבי שמעון, מביאה הגמרא ברייתא העוסקת באפשרות לפדות פרה אדומה. נבחן בקצרה את מעמדה הייחודי של פרה אדומה. 
1002 ב"ק עח  היחס בין תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  המשנה בדף עח ע"ב חותמת את סדרת ההשוואות בין תשלומי כפל ובין תשלומי ארבעה וחמישה. נדון בקצרה ביחס שבין התשלומים ובשאלה אם יש קשר ביניהם. 
1003 ב"ק פד  "'עין תחת עין' – ממון" (ב)גרסת html הרב אביהוד שוורץ  בסוגיית הפתיחה של פרק החובל הובאו דעות רבות המנסות לבאר את הקביעה ש"'עין תחת עין' – ממון". נעמוד על ההבדל בין הדעות השונות, ועל יחסן לענישה גופנית על חבלה. 
1004 ב"ק פה  תשלומי צערגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בתשלומי צער. לאור אופיים המיוחד של תשלומים אלה, נבחן את אופיים של תשלומי החובל בכלל. 
1005 ב"ק פו  שבת ונזקגרסת html הרב שמואל שמעוני  נחלקו אביי ורבא, האם על חבלה שעתידה להתרפאות משלמים גם תשלומי נזק או רק תשלומי שבת. מה היחס בין שני תשלומים אלו? האם יש לחלק בין חבלה זמנית באדם לחבלה זמנית בבהמה? 
1006 ב"ק צא  אומד לנזקיןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו דנה אם יש אומד לנזקין. נבחן שאלה זו לאור מחלוקת הראשונים היסודית בדבר פטור אדם המזיק מנזקים שקרו באונס. 
1007 ב"ק צב  תשלומי חבלה ותשלומי נזיקיןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נעסוק באופיים של תשלומי חבלה וביחס בינם ובין תשלומי נזיקין. 
1008 ב"ק צד  וּבֹצֵעַ בֵּרֵךְ נִאֵץ ה'גרסת html הרב שמואל שמעוני  אביי מונה חמישה תנאים הסבורים, לדעתו, ש"שינוי במקומו עומד", וביניהם רבי אליעזר בן יעקב: "דתניא ר' אליעזר בן יעקב אומר: הרי שגזל סאה של חטין, טחנה, לשה ואפאה והפריש ממנה חלה, כיצד מברך? אין זה מברך אלא מנאץ, ועל זה נאמר: 'בוצע ברך נאץ ה' (תהילים י', ג)". בהמשך דוחה רבא את טענתו של אביי, ומסביר שהבעיה במקרה זה היא מצוה הבאה בעבֵרה. מה משמעות הדבר? ומה משמעותה של הברכה בהקשר זה? 
1009 ב"ק צח  קטן שהזיק וקטן שחבלגרסת html הרב אביהוד שוורץ  רש"י בסוגייתנו מחדש חידוש חשוב בדין קטן שהזיק. בעקבות חידושו נשוב ונעיין בשאלה יסודית בדבר היחס שבין תשלומי נזק ותשלומי חבלה. 
1010 ב"ק צט  בעל מלאכה שהזיקגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בבעל מלאכה שקלקל חפץ שנמסר לו. נעמוד על חידושו של הרמב"ן בדבר מעמדו של בעל מלאכה. 
1011 ב"ק קה  שני דינים במצוַת השבת הגזֵלהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא מסתפקת באדם שגזל שווה פרוטה בדיוק והחזיר חלק ממנו. לאור איבעיא זו נציע הבחנה יסודית בין שני ערוצים שונים במצוַת השבת הגזֵלה. 
1012 ב"ק קו  חידושו של רב: זכיית הנשבע בממון שנשבע עליוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מביאה את חידושו של רב, כי הנשבע לחברו על חפץ או על ממון זוכה בהם, אף אם נמצא ששיקר בשבועתו. נציע הסברים שונים להלכה מיוחדת זו. 
1013 ב"ק קח  ירושה במודר הנאהגרסת html הרב שמואל שמעוני  האם ירושת הבן את אביו נחשבת הנאה מן האב? ייתכן שהדבר תלוי בתפיסות שונות בדבר מעמדו של המוריש בהליך הירושה. 
1014 ב"ק קיב  יתומים ששחטו פרה שאולה ודין גזלה בשוגגגרסת html הרב אביהוד שוורץ  "הניח להם אביהם פרה שאולה... כסבורים של אביהם היא וטבחוה ואכלוה – משלמין דמי בשר בזול". הלכה זו הובאה כראיה במחלוקת הפוסקים בדין גזלה בשוגג. 
1015 ב"ק קיג  גזל נכריגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בגזל הנכרי. נביא את חידושו של המנחת חינוך בעניין גנבה מגוי, ומתוך כך נעמוד בקצרה על ההבדל בין איסור גנבה ובין איסור גזלה. 
1016 ב"ק קיט  דברי סיום למסכת בבא קמא: "האי מאן דבעי למהוי חסידא, לקיים מילי דנזיקין"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  הדרן עלך מסכת בבא קמא 

דף יומיומי בבא מציעא

# כותרתהמחברתקציר
1017 ב"מ ב  אֱמֶת וּמִשְׁפַּט שָׁלוֹם: פתיחה לפרק שניים אוחזיןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  פרק שניים אוחזין עוסק בדיני ממון המוטל בספק. הסוגיה הראשונה מציגה דרכים שונות להכרעת ההלכה במצב זה, ואנו נסקור בקצרה את הדרכים הללו ואת יסודותיהן המשפטיים. 
1018 ב"מ ח  המגביה מציאה לחברו: מעשה וחלות בקנייניםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  על רקע המחלוקת בדין המגביה מציאה לחברו נבחן את היחס בין מעשה הקניין ובין חלות הקניין. 
1019 ב"מ ט  קניין משיכה בבעלי חייםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בתוספותיו לסוגיית רכוב ומנהיג מחדש הרי"ד שקניין משיכה בבעלי חיים שונה מקניין משיכה במיטלטלין. 
1020 ב"מ יא  חצר בקניין ובגטגרסת html הרב שמואל שמעוני  הגמרא מביאה מחלוקת אם ילפינן מציאה מגט. האם הגדר של חצר זהה בגט ובקניין? ולמה יש מקום לחלק בין קטן וקטנה לעניין קניין חצר? 
1021 ב"מ יב  חצר איתרבאי משום יד ולא גרעה משליחותגרסת html הרב ברוך וינטרוב  סיכום קצר לדיני קניין חצר שנלמדו בדפים י ע"ב – יב ע"א. 
1022 ב"מ טו  אופייה של זכות בעל החוב בנכסי הלווהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בגביית חוב מנכסי הלווה שמכרם לאחרים, וניתן ללמוד ממנה על אופייה המיוחד של זכותו של בעל חוב בקרקעותיו של הלווה. 
1023 ב"מ טז  הכיר בה שאינה שלוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת באדם שקנה שדה מחברו אף שידע שהשדה אינה של המוכר. לכאורה אין תוקף לקניין כזה, אך מתברר כי ייתכן שיש לו בכל זאת משמעות כלשהי, ואנו נציע כמה סברות בדבר. 
1024 ב"מ כ  חששות לזהות השטר בממונות ובאיסור אשת אישגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מה הסברה לחלק בין שטרות שונים מבחינת החשש להחלפה במקרה של אבדה? 
1025 ב"מ כב  אבֵדה ששטפה נהרגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נחלקו הראשונים בביאור דין אבֵדה ששטפה נהר. נבחן את מחלוקתם ואת היסוד העקרוני העולה ממנה בהבנת חיוב השבת אבדה ובהבנת מושג הבעלות בכלל. 
1026 ב"מ כג  השבת אבֵדה בטביעות עין וחקירת יסוד בדין סימניםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא קובעת שמשיבים אבדה לתלמיד חכם על פי טביעות עין. לאור הלכה זו נראה חקירת יסוד בדין השבת אבדה על פי סימנים. 
1027 ב"מ כט  העוסק במצוה פטור מן המצוהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  אגב מחלוקת רבה ורב יוסף בדין שומר אבדה, מניחים התוספות בסוגייתנו יסוד חשוב בדין העוסק במצוה פטור מן המצוה. נבחן את היסוד הזה וכן דעות של ראשונים אחרים בנושא. 
1028 ב"מ ל  השבת אבדה לפנים משורת הדיןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בהשבת אבדה לפנים משורת הדין. נראה מקרה אחר של השבת אבדה לפנים משורת הדין ונבחן חילוק אפשרי בין שני המצבים. 
1029 ב"מ לב  כולכם חייבין בכבודיגרסת html הרב שמואל שמעוני  "מנין שאם אמר לו אביו: היטמא, או שאמר לו: אל תחזיר, שלא ישמע לו?". ומדוע היה מקום לחשוב שהדבר מותר?! 
1030 ב"מ לד  חזרת שומר מוויתור על זכותו להישבע ולהיפטרגרסת html הרב ברוך וינטרוב  "אמר: הריני משלם, וחזר ואמר: איני משלם – מאי?". רבנו תם הסתפק אם השומר אכן יכול לחזור בו, ובעיוננו נעמוד על הסברות לשני צדדי הספק. 
1031 ב"מ לו  פשע בה ויצאת לאגם ומתה כדרכהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נחלקו רבא ואביי בדין שומר שהתרשל בשמירתו, אך בסופו של דבר מתה הבהמה שלא מחמת רשלנותו. נבחן את ביאורו של בעל השיטה מקובצת לדעת אביי, ולאורו – את הסוגיה כולה. 
1032 ב"מ לז  בא לצאת ידי שמים בפיקדוןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בחיוב התשלום של גזלן הבא לצאת ידי שמים. נבחן את ההלכה הזאת ואת יישומה במקרה הנידון במשנה ובברייתא בסוגייתנו: נפקד שאינו יודע כמה עליו לשלם למפקיד. 
1033 ב"מ מג  תברה או שתייהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגיית "תברה או שתייה" היא סוגיה יסודית בהלכות גזלה והשבתה. נזכיר בקצרה את יסודותיה. 
1034 ב"מ מד  החושב לשלוח יד בפיקדוןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  "החושב לשלוח יד בפקדון – בית שמאי אומרים: חייב". נבחן את אופיו של חיוב זה, התלוי במחשבה. 
1035 ב"מ מח  דבר תורה מעות קונותגרסת html הרב ברוך וינטרוב  באילו מקרים מודה רבי יוחנן שקניין נעשה במשיכה דווקא? 
1036 ב"מ נ  יסודות דין אונאה (א): בין איסור לממון באונאהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נציג את דין אונאה ונבחן אם הוא דין 'ממוני' או דין 'איסורי'. 
1037 ב"מ נא  יסודות דין אונאה (ב): שתות וביטול מיקחגרסת html הרב אביהוד שוורץ  חכמים הגדירו שלושה מצבי אונאה. נבחן את שלושת המצבים האלה ואת ההבדלים ביניהם. 
1038 ב"מ נז  ריבית בהקדשגרסת html הרב אביהוד שוורץ  אגב הדיון בריבית ובאונאה בהקדש נדון את מעמדם של נכסי הקדש בכלל, ובפרט בשאלה אם בנכס של הקדש חייבת להיות קדושה. 
1039 ב"מ נח  "ויראת מא-לוהיך"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא מונה שלוש עברות שעונשן גיהינום. נדון ביחס בין העברות אלה, ומתוך כך – בחומרת הפגיעה בזולת ובצלם א?לוקים שבו. 
1040 ב"מ נט  תנורו של עכנאיגרסת html הרב שמואל שמעוני  האומנם התקבל מסר ברור מן השמים שהאמת עם רבי אליעזר? כיצד ניתן לפסוק נגד האמת? נעיין מעט בגישתו של הר"ן בנושא. 
1041 ב"מ סד  הלווהו ודר בחצרוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  אגב הסוגיה העוסקת באיסור המַלווה לדור בחצר השייכת ללווה, נבחן שאלה יסודית בדיני ריבית: האם מוקד האיסור הוא ברווח של המַלווה או בהפסדו של הלווה. 
1042 ב"מ סה  ריבית בדרך מיקח וממכרגרסת html הרב אביהוד שוורץ  ריבית היא תוספת שמוסיף הלווה על סכום ההלוואה. האם ייתכן איסור ריבית גם בעִסקה שאינה הלוואה, כגון במכירה? 
1043 ב"מ סז  מחילה בטעותגרסת html הרב שמואל שמעוני  מהי הכרעת הגמרא בדין מחילה בטעות? האומנם ייתכן לומר שמחילה בטעות הוויא מחילה? 
1044 ב"מ עא  שליחות לנכרי בריבית ובתחומים אחריםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  אגב סוגיית הלוואת מעות בריבית על ידי נכרי מעלה רש"י את האפשרות שיש 'שליחות לחומרה' בנכרי. נבחן את משמעותו של חידוש זה לעניין איסור אמירה לנכרי בשבת. 
1045 ב"מ עב  גביית הקרן של הלוואה בריביתגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נחלקו רבי מאיר וחכמים אם מותר למי שהִלווה בריבית לגבות את הקרן. במה בדיוק נחלקו? 
1046 ב"מ עה  הלוואת סאה בסאה לדעת חכמיםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  באיזה אופן התירו חכמים ללוות סאה בסאה? 
1047 ב"מ עח  כל המעביר על דעת של בעל הבית נקרא גזלןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  "רבי מאיר היא, דאמר: כל המעביר על דעת של בעל הבית נקרא גזלן". בעיוננו נבחן את ההיבטים השונים בקביעה הזאת של רבי מאיר. 
1048 ב"מ עט  הכול לפי המנהגגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הסוגיות שאנו עסוקים בהן מעוררות שאלות שונות בעניין יחסי שוכר ומשכיר. הרמב"ם קובע שמלבד הכרעת ההלכה בשאלות אלה, יש להתייחס גם למנהג המדינה. בעיוננו נבחן את מקומו וחשיבותו של מנהג המדינה בהקשר זה. 
1049 ב"מ פה  "כמה גדולים מעשי חייא!"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  נעסוק בדמותו של רבי חייא, אשר זכה לשבחים רבים על מאמציו הכבירים להנחלת התורה בעם ישראל. 
1050 ב"מ פו  הכנסת אורחים וביקור חוליםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בהכנסת האורחים של אברהם אבינו, ובין היתר דורשת שהקב"ה קיים באברהם ביקור חולים. בעיוננו נעמוד על הקשר בין שתי המצוות. 
1051 ב"מ צ  בשעת דישה לא תהא חסימהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מה היחס בין מעשה החסימה לבין מעשה הדישה באיסור "לא תחסֹם שור בדישו"? מי מהם הוא מעשה האיסור, ומי מהם תנאי בלבד? 
1052 ב"מ צב  אכילה "משל שמים"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא חוקרת אם זכות אכילת הפועל היא "משלו" או "משל שמים". נבחן מה טיבה של זכות אכילה "משל שמים". 
1053 ב"מ צג  מבוא לדיני שומריםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  כמבוא לדיני שומרים נציג את היסוד הכללי של 'מסגרת השמירה', שיש לו כמה וכמה משמעויות בתחום זה. 
1054 ב"מ צד  התניות לקולא בשומריםגרסת html הרב שמואל שמעוני  מדוע מודה רבי מאיר – הסבור, בדרך כלל, שאין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה אפילו בדבר שבממון – כי שומר יכול להתנות שחיובו יהיה פחות מן החיוב הסטנדרטי? תשובות הראשונים לבעיה זו נוגעות לשאלות יסוד בדיני שומרים. 
1055 ב"מ צה  פשיעה בבעלים ובמקרים אחרים של פטור בשמירהגרסת html הרב שמואל שמעוני  נחלקו רב אחא ורבינא בדין פושע בבעלים. מדוע יש מקום לחלק בין פשיעה לשאר חיובי שומרים? האם יש לחילוק זה משמעות גם בהקשרים אחרים? 
1056 ב"מ צח  גלגול שבועהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  שתי הבנות בדין גלגול שבועה ומשמעויותיהן. 
1057 ב"מ צט  תפקיד מעשה הקניין בהחלת שמירהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  מה מקומו של מעשה הקניין בהחלת המסגרת ההלכתית של שמירה? 
1058 ב"מ ק  חזקת מרא קמאגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מחדשת את עקרון "חזקת מרא קמא". נביא את חקירתו היסודית של בעל "קונטרס הספקות" בביאור המושג הזה. 
1059 ב"מ קו  האם סומכים על הנס?גרסת html הרב אביהוד שוורץ  בסוגייתנו נאמר, שלעתים יכול בעל השדה לתבוע את מלוא סכום החכירה למרות מכת מדינה שהכתה בשדה, בטענה שהקב"ה היה עושה לו נס או שומע בקול תפילתו ומציל את השדה. האם יש ממש בטענה זו? כלום באמת יכול אדם להיות סמוך ובטוח בסיועו של הקב"ה, עד כדי כך שידרוש מהחוכר לשלם לו טבין ותקילין?! 
1060 ב"מ קז  למשמעות המושג "עין הרע"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מזכירה את החשש ל"עין הרע". נבאר את המושג. 
1061 ב"מ קי  גביית בעל חוב משבח שהשביחו יתומיםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מתי יצטרך בעל חוב לשלם על השבח שגבה מן היתומים ומתי הוא גובה אותו ללא תשלום? האם יש קשר בין שאלה זו ובין השאלה על מי מוטלת חובת הראיה מי הוא זה שהשביח? 
1062 ב"מ קיג  כניסה לבית הלווה לגביית משכוןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  "כִּי תַשֶּׁה בְרֵעֲךָ מַשַּׁאת מְאוּמָה לֹא תָבֹא אֶל בֵּיתוֹ לַעֲבֹט עֲבֹטוֹ". נציג שני טעמים אפשריים לאיסור ונפקא מינה ביניהם. 
1063 ב"מ קיד  טומאת אוהל במת נכריגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בהימצאותו של אליהו הנביא – שהיה, על פי המדרש, כוהן – בבית קברות של גויים. אגב הכי הגמרא מבררת את דין טומאת אוהל במת נכרי, ובו יעסוק עיוננו. 
1064 ב"מ קיז  חיובי בעל הבית לבעל העלייהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע לא יוכל בעל העלייה לחייב את בעל הבית לבנות לו את ביתו? ומה ניתן ללמוד מכאן על חיובי השכנים בבית משותף איש כלפי רעהו? 

דף יומיומי בבא בתרא

# כותרתהמחברתקציר
1065 ב"ב ב  יסודות דין היזק ראייהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הסוגיה הפותחת את מסכת בבא בתרא עוסקת בהיזק ראייה. בעיון הפתיחה למסכת נציג שאלת מפתח בהבנת דין זה, שאלה הנוגעת עוד לסוגיות רבות אחרות במסכת. 
1066 ב"ב ג  סתירת בית כנסתגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בקצרה בקדושת בית כנסת ובאיסור לסתרו. 
1067 ב"ב ט  מצוַת הצדקהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נעסוק בקצרה בכמה מהמימרות המפליגות בשבח מצוַת הצדקה. 
1068 ב"ב י  קבלת צדקה מגויגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מספרת על התלבטותם של חכמים אם לקבל צדקה מגורמי השלטון בבבל. עיוננו יעסוק באיסור לקבל צדקה מן הנכרים. 
1069 ב"ב טז  הולדת בנותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בסוגייתנו מובאת מחלוקת אם הולדת בת היא מאורע משמח. נדון בקצרה במחלוקת זו ובמשמעותה. 
1070 ב"ב יז  מיתת נשיקה ודין טומאה בקברי צדיקיםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  "ששה לא שלט בהן מלאך המות, ואלו הן: אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן ומרים". נדון בקשר שבין מימרה זו ובין השאלה אם קברי צדיקים מטמאים טומאת מת. 
1071 ב"ב יט  הצורך בביטול בסתימת חלוןגרסת html הרב שמואל שמעוני  שמואל קובע כי כדי שחפץ יחצוץ בחלון בפני הטומאה, יש לבטלו לגבי החלון. הראב"ד סבור שדרישה זו נוגעת רק לסתימה חלקית של החלון. מה פשר החילוק בין סתימה חלקית ובין סתימה מוחלטת? 
1072 ב"ב כג  שאלתו של רבי ירמיהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בסוגיית "רוב וקרוב" שואל רבי ירמיה שאלה הנוגעת למקרה גבולי ומיוחד. חבריו ראו בשאלתו 'שאלה מתחכמת', והוציאוהו מבית המדרש. נעיין במעשייה זו ובמשמעותה. 
1073 ב"ב כד  רוב וקרובגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו משווה בין שני כלים לבירור ספקות: רוב וקרוב. נבחן את היחס בין שני הכלים הללו. 
1074 ב"ב ל  סוגיית שכוני גוואיגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מעמתת בין פסיקותיהם של רבא ורב נחמן בשתי מחלוקות משפטיות בעניין בעלות בקרקע. הגמרא מיישבת את הסתירה, אך עיוננו יתמקד בניסיון לברר מדוע מלכתחילה חשבה הגמרא שהפסקים סותרים, על פי חידוש מעניין של הר"ן בדיני מוחזקות בקרקע. 
1075 ב"ב לא  עדות מוכחשת בחזקת ג' שניםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נחלקו רבא ורב נחמן בדין שתי כיתות עדים המכחישות זו את זו בנוגע לחזקת ג' שנים. הגרי"ד סולוביצ'יק ביאר כי מחלוקתם סובבת על שאלת יסוד בהבנת אופייה של עדות על חזקת ג' שנים. 
1076 ב"ב לד  נסכא דרבי אבאגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע הגדיר רבי אבא את חוטף הנסכא כמחויב שבועה? והלוא העד אינו סותר כלל את דבריו! 
1077 ב"ב לה  כל דאלים גברגרסת html הרב ברוך וינטרוב  הגמרא מגבילה את דין "כל דאלים גבר" למצב שאיכא למיקם עלה דמילתא. מה מלמדת אותנו הגבלה זו על מהותו של הדין? 
1078 ב"ב לז  חזקת ראיה וחזקת קניין: פירוש סוגיה על פי הקשרהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  עד כמה מכתיב לנו ההקשר שהסוגיה מובאת בו את פירושה? נבחן שאלה זו לאור מחלוקת הראשונים בהבנת המימרה של רב זביד בעניין "זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע". 
1079 ב"ב לח  דין מחאהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  מה תפקידה של המחאה? הדבר תלוי בהבנת דין חזקת ג' שנים. 
1080 ב"ב מא  עדות על מגורי המוכר יום אחד ודין "טענינן"גרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע דרושה עדות על מגורי המוכר בבית יום אחד כדי שיוכל המחזיק ליהנות מדין "טענינן"? 
1081 ב"ב מד  שעבוד מיטלטלין לחובגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו קובעת: "ומטלטלי לבעל חוב לא משתעבדי". נדון בקצרה בהלכה זו. 
1082 ב"ב מה  מי נחשב נוגע בעדותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  אנו עסוקים בימים אלה בדין נוגע בעדות. האם כל נגיעה נחשבת נגיעה בעדות? 
1083 ב"ב נ  דין "יום או יומים" בשותפיםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  באילו שותפים סובר רבי אלעזר שאין דין "יום או יומים" נוהג? מה יסודותיו של דין זה? 
1084 ב"ב נא  כסף קניין וכסף פירעוןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  "אמר שמואל: לא שנו אלא בשטר מתנה, אבל בשטר מכר – לא קנה עד שיתן לו דמיה". לאור דברי שמואל נעיין בהבחנה יסודית בדיני קניינים: ההבחנה בין תשלום כפירעון ובין תשלום כמעשה שמחיל את הקניין. 
1085 ב"ב נב  חזקת ממון של אישהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  "תנו רבנן: אין מקבלין פקדונות לא מן הנשים ולא מן העבדים ולא מן התינוקות. קבל מן האשה – יחזיר לאשה" (נא ע"ב). ברייתא זו עוררה מחלוקת עקרונית בין הראשונים: האם יש לאישה חזקת ממון, או שמא כל מה שתחת ידיה בחזקת בעלה. 
1086 ב"ב נח  עלייה לקברי צדיקיםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נעסוק בחידושו של הרשב"ם בסוגייתנו כי רק אנשים גדולים וחשובים רשאים לפקוד קברי צדיקים. 
1087 ב"ב נט  דין חזקה במים הניגרים מגג לחצרגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מחדשת שאם מרזב מזרים מים לחצר דרך קבע, אין בעליו רשאי לעקרו, משום שבעל החצר משתמש במים. מה אופי זכותו של בעל החצר במים? 
1088 ב"ב ס  פרייה ורבייה בזמן גזרותגרסת html הרב שמואל שמעוני  "ומיום שפשטה מלכות הרשעה, שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות, ומבטלת ממנו תורה ומצות... דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו". האומנם? 
1089 ב"ב סב  תפקיד המצרים במכירהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  האם המצרים הכתובים בשטר המכירה מגדירים את השדה הנמכר, או שמא אינם אלא מראי מקום לו? 
1090 ב"ב סה–סו  יסוד פסול מים שאובים במקווהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  עיון זה והבא אחריו יעסקו בפסול מים שאובים למקווה. עיון זה יציג את עמדות היסוד בעניין הפסול הזה. 
1091 ב"ב סה–סו  דין צינורגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נשלים את הדיון בפסול שאובים במקווה: נעמוד על ההבחנה שבין צינור שחקקו ולבסוף קבעו ובין צינור שקבעו ולבסוף חקקו. 
1092 ב"ב עב  סוגיית פדיון הקדש: מדרשי חז"ל בין 'פשט' ל'דרש'גרסת html הרב אביהוד שוורץ  האם מדרשי חז"ל אכן קוראים את המקראות 'בתמימות' ונצמדים למסקנות העולות מפשטיהם, או שמא מסקנת הדרשה מושפעת מהנחות מוקדמות כלשהן? נבחן שאלה זו לאור הסברה של הסוגיה לעמדתם של רבי יהודה ורבי שמעון בעניין פדיון הקדש. 
1093 ב"ב עג  מבוא לאגדות רבה בר בר חנהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו פותחת את סדרת המעשיות הידועה בכינוי "אגדות רבה בר בר חנה". נציג בקצרה את הגישה המקובלת בביאור האגדות האלה. 
1094 ב"ב עט  מעילה בדבר המחובר לקרקעגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נביא חקירת יסוד בהלכות מעילה: האם המעילה היא פגיעה ממונית בהקדש – סוג של גזל; או שמא יש בה גם ממד של חילול הקודש. לאור חקירה זו יתבאר חידוש שחידש הרשב"ם בסוגייתנו. 
1095 ב"ב פ  צדיק – גזעו מחליףגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מביאה בדרך אגב דרשה הנוגעת למידותיו של הצדיק. נעיין באותה דרשה ובמחלוקת מעניינת בדבר אחת ממידותיו של הצדיק. 
1096 ב"ב פא  הפרשת ביכוריםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בהלכות ביכורים. נזכיר חקירת יסוד אחת בדבר יצירת קדושת הביכורים. 
1097 ב"ב פג  מנהג המדינה במכירת חלקי בהמהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע הביאה התוספתא לגבי מכירת חלקי בהמה את העיקרון הכללי שהכול הולך אחר המנהג? 
1098 ב"ב פד  בין אונאה למיקח טעותגרסת html הרב ברוך וינטרוב  הגמרא משווה בין דינו של רב חסדא בעניין "מכר לו שוה שש בחמש" לבין פסק המשנה בדין "מכר לו חטין יפות ונמצאו רעות". האם השוואה זו עומדת למסקנה? האם שינוי מן האיכות שהוסכם עליה הוא מיקח טעות, או שמא אונאה בלבד? 
1099 ב"ב פו  קניין הגבההגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת ביחס שבין קניין הגבהה ובין קניין משיכה. כבר עסקנו בעבר בקניין משיכה, ובעיון זה נתמקד בקניין הגבהה. 
1100 ב"ב פז  אבֵדה מדעתגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו קובעת שהשולח צלוחית ביד ילד קטן, הרי זו "אבדה מדעת". נבחן את משמעותו של מונח זה בסוגייתנו ובסוגיות אחרות. 
1101 ב"ב פח  הנוטל כלי לבקרוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו קובעת הלכה מעשית: הנכנס לחנות על מנת לקנות דבר מה, והגביה את החפץ כדי לבדקו – התחייב באחריותו, ואם נשבר החפץ בידיו (בדרך לקופה וכדומה), עליו לשלם על כך! 
1102 ב"ב צג  "גמל האוחר בין הגמלים": בין רוב לחזקה (רובא דליתא קמן)גרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מבחינה בין רוב ובין חזקה בממונות. נעמוד על אופייה הייחודי של החזקה הנידונה בסוגייתנו ועל הקשר בינה ובין רובא דליתא קמן. 
1103 ב"ב צד  שיעור הסחורה הפגומה בעִסקה גדולהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בשיעור הסחורה הפגומה המותר בעִסקה גדולה. הריטב"א על אתר כותב, על פי הסוגיה להלן צז ע"ב, שאסור שהסחורה תהיה מקולקלת לחלוטין. נבחן אם תנאי זה הכרחי. 
1104 ב"ב צה  ברכתו של יין שהתקלקלגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נחלקו האמוראים בדין ברכתו של יין שהתקלקל קלקול קל (ריחו חומץ וטעמו יין). נציע הבנה חדשה במחלוקת זו לאור ייחודה של ברכת הגפן. 
1105 ב"ב צז  אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך על גבי המזבחגרסת html הרב ברוך וינטרוב  "אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך על גבי המזבח". כיצד יש להבין השוואה זו? 
1106 ב"ב ק  מנהג ה"מעמדות" בחזרה מן הקבורהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מתארת את מנהג עשיית ה"מעמדות" בחזרה מבית הקברות. נדון במנהג זה ובטעמיו השונים, המשקפים כמה יסודות בהלכות אבלות. 
1107 ב"ב קא  מצבה ואוהל לקברגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הסוגיות הנלמדות בימים אלה עוסקות במערות קבורה. נדון בקצרה בעניין אחד הנוגע לקבורה: הקמת המצבה והאוהל לקבר. 
1108 ב"ב קב  פינוי קבריםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  אחד הנושאים המרכזיים בדפים קא–קב הוא פינוי קברים. נבחן את טעמי האיסור. 
1109 ב"ב קג  מדידת בית כור עפר: דין סלעים ונקעיםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  "האומר לחבירו: 'בית כור עפר אני מוכר לך' – היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים גבוהין י' טפחים, אינן נמדדין עמה". מדוע? האם מפני שהם חשובים שדה אחרת, או שמא מפני שהם מפריעים לעבד את השדה? 
1110 ב"ב קז  מחלוקת בין דיינים בשומת נכסגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת במחלוקת משולשת בין שלושת הדיינים בבית דין. נבחן את מחלוקת הראשונים בביאור הסוגיה, ונציע לה הסבר לאור שאלת יסוד בהבנת טיבה של הכרעת דין. 
1111 ב"ב קח  פתיחה לפרק "יש נוחלין": ירושה – חלות אוטומטית או מעשה ידי אדם?גרסת html הרב אביהוד שוורץ  כמבוא לפרק "יש נוחלין" נציג חקירת יסוד בדיני ירושה: האם הירושה חלה מאליה, או שמא היא סוג של "מעשה בית דין", דהיינו מעשה אנושי (הגם שהוא נעשה, כמובן, על פי הכללים שקבעה התורה)? 
1112 ב"ב קט  חשיבות הייחוס המשפחתי בבחירת בן זוגגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בחשיבותו של הייחוס המשפחתי בבחירת בן זוג או בת זוג. נציג את הדברים ונעיין בשאלה מעשית: האם ראוי לו לאדם לבחור בן זוג שהוא עצמו ירא שמים, אך בא ממשפחה שאיננה שומרת תורה ומצוות? 
1113 ב"ב קי  מדוע אין בת יורשת במקום שיש בן?גרסת html הרב ברוך וינטרוב  למסקנת סוגייתנו, יש שני מקורות אפשריים לדין שאין הבת יורשת במקום שיש בן. בעיוננו נראה כי שני המקורות מייצגים שתי תפיסות של דין ירושת הבן את אביו. 
1114 ב"ב קיד  ירושת האֵם את בנהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נעיין במחלוקת המובאת בסוגייתנו בדבר ירושת האֵם את בנה. 
1115 ב"ב קטו  מחלוקת רבן יוחנן בן זכאי והצדוקים: היבטים ערכיים בהלכות נחלותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הברייתא מביאה ויכוח בין רבן יוחנן בן זכאי והצדוקים בעניין העברת נחלה לבת ולנכדה. כיצד התגלע ויכוח חריף כל כך על אודות דין אחד בהלכות נחלות? על כורחנו שזהו ביטוי למחלוקת עמוקה הרבה יותר. 
1116 ב"ב קטז  ירושה ומורשהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מביאה שתי דרשות המבקרות את מי שאין לו בן. נבחן את הדרשות ואת היחס ביניהן. 
1117 ב"ב קיז  מעמדם של יוצאי מצרים בחלוקת הארץגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מה בין מאן דאמר "ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ" למאן דאמר "לבאי הארץ נתחלקה הארץ"? 
1118 ב"ב קכא  אחיה השילוניגרסת html הרב אביהוד שוורץ  "תנו רבנן: שבעה קפלו את כל העולם כולו". בעיוננו נעמוד על דמותו של אחד מן השבעה הללו: הנביא אחיה השילוני. 
1119 ב"ב קכב  חלוקת הארץ בגורלגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו קובעת כי הארץ "לא נתחלקה אלא בגורל... ולא נתחלקה אלא באורים ותומים...". נדון בקצרה במשמעותו של הגורל, וננסה להסביר למה נצרכה רוח הקודש של הכוהן הגדול, שיגלה באורים ותומים מהו החלק הראוי לכל שבט. 
1120 ב"ב קכג  מעשה אימהות סימן לבניםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת במעשיהן של האימהות רחל ולאה. נציע פירוש לאגדתה זו. 
1121 ב"ב קכז  כִּי אֶת הַבְּכֹר בֶּן הַשְּׂנוּאָה יַכִּירגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מה יסוד מחלוקתם של רבי יהודה וחכמים בדין "יכיר"? מה משמעותה של הכרת הבכור? 
1122 ב"ב קכח  עדות אדם לאבי אביוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא בדף קכח סוקרת סדרה של הלכות ששלח רבי אבא לרב יוסף בר חמא. עיוננו יעסוק באחת מן ההלכות הללו, הנוגעת לשאלת יסוד בהלכות עדות. 
1123 ב"ב קכט  תוך כדי דיבורגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מזכירה את דין "תוך כדי דיבור כדיבור דמי". נדון ביסודה של הלכה זו. 
1124 ב"ב קל  אין למדין הלכה מפי תלמודגרסת html הרב אביהוד שוורץ  "תנו רבנן: אין למדין הלכה לא מפי למוד ולא מפי מעשה". מדוע אין פוסקים הלכה מפי תלמוד? נדון בפירושו של הרשב"ם לדבר. 
1125 ב"ב קלג  עבורי אחסנתאגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מה יסוד האיסור להעביר ירושה מן הבנים? באילו בנים מדובר? 
1126 ב"ב קלה  חשש בית דין לעדות שאינה בפניוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו דנה אם בית הדין צריך לחשוש שמא יש עדויות נוספות שעלולות להשפיע על פסיקתו. נבחן את הספק ההלכתי בעניין זה. 
1127 ב"ב קלו  זמנו של שטר מוכיח עליוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  משנתנו מזכירה את דעת רבי יוסי כי "זמנו של שטר מוכיח עליו". נדון בביאור דבריו של רבי יוסי ובמשמעותו של הזמן הכתוב בשטר. 
1128 ב"ב קלז  מתנה על מנת להחזיר בארבעת המיניםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו דנה בהלכות שונות הנוגעות לדין "'לכם' – משלכם" בארבעת המינים. נבחן את יסודה של אחת מהן – דין מתנה על מנת להחזיר. 
1129 ב"ב קמא  הולדת בנותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מציגה עמדה מקובלת שהולדת בנים עדיפה על הולדת בנות, ולעומתה את דעת רב חסדא, שהעדיף בנות. נעיין בדבריו של רב חסדא. 
1130 ב"ב קמג  את וחמורגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נחלקו האמוראים בסוגייתנו בדין האומר לחברו "קנה את וחמור". נעיין בשתי דרכים בהבנת המחלוקת. 
1131 ב"ב קמד  המשיא אישה לבנו גדול בבית: הלכתא בלא טעמא?גרסת html הרב אביהוד שוורץ  רבי חנינא פוסק שאב מקנה לבנו את הבית שנערכו בו החופה ושבעת ימי המשתה. מר זוטרא קובע שזו "הלכתא בלא טעמא". נדון בדבריהם. 
1132 ב"ב קמו  גביית סבלונותגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע אין הסבלונות נגבים אם אכל החתן סעודת חתן בבית חמיו? 
1133 ב"ב קמט  קניין אודיתאגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מזכירה אמצעי קניין מיוחד: "אודיתא". נבחן מה טיבה של הקנאה בדרך זו. 
1134 ב"ב קנ  פירוש מילים הלכתי ופירוש מילים מציאותיגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בביאורי מילים. נבחן שאלת יסוד בתחום זה: האם יש לבאר מילים על פי משמעותן ההלכתית או על פי משמעותן בשיח היומיומי? 
1135 ב"ב קנא  מְצַווה מחמת מיתהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בתוך העיסוק בהלכות מתנת שכיב מרע מובא בסוגייתנו מונח חדש: "מְצַווה מחמת מיתה". נעמוד על הדמיון שבין שני המושגים ועל השוני ביניהם. 
1136 ב"ב קנו  "בני רוכל – תקברם אמן"?!גרסת html הרב אביהוד שוורץ  המשנה מביאה את הקללה הקשה שקילל רבי אליעזר את בני רוכל. מה פשר המתקפה החריפה הזאת? 
1137 ב"ב קנז  גדר דין "דאיקני"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מחדשת כי אף שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ניתן לשעבד דבר שלא בא לעולם. נסקור את ההסברים השונים שהובאו בספר קצות החושן להבחנה זו בין הקנאה ובין שעבוד. 
1138 ב"ב קנח  ירושת הבעל את אשתו; דין "אין ספק מוציא מידי ודאי" בממונותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נעסוק בשני עניינים שונים הנזכרים בסוגייתנו: אופייה של ירושת הבעל, והשימוש בכלל "אין ספק מוציא מידי ודאי" בדיני ממונות. 
1139 ב"ב קנט  "תחת אבֹתיך יהיו בניך" וירושת משמושגרסת html הרב ברוך וינטרוב  האם ירושת הנכד את סבו היא ישירה, או שמא הנחלה עוברת דרך האב המת?  
1140 ב"ב קסג–קסד  בית דין טועיןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בתקנות שתיקנו חכמים על מנת למנוע זיופים בשטרות. עיוננו יתמקד בשטרות שיש חשש שנמחקו ונכתבו מחדש: האם בית הדין נדרש רק למומחיות הלכתית, או שמא גם למומחיות טכנית בהשוואת מחיקות מסוגים שונים? 
1141 ב"ב קסד  "שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  "אמר רב עמרם אמר רב, שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום: הרהור עבירה ועיון תפלה ולשון הרע". נדון באופיין של שלוש העבֵרות הללו ובמשמעות הקביעה שאין אדם ניצל מהן בכל יום. 
1142 ב"ב קסה  עד אחד בכתב ועד אחד בעל פהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  "אמימר אכשר בעד אחד בכתב ועד אחד על פה". נבחן כיצד ניתן לקבל עדותו של עד אחד החתום על השטר. 
1143 ב"ב קע  הטוען שתי טענות בבית דין, האם עליו להוכיח את שתיהן?גרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא בדף קע דנה באדם שטען שתי טענות אף שעל פי דין די לו באחת מהן: האם עליו להוכיח את שתיהן? 
1144 ב"ב קעא  כתיבת שטר חדש במקום שטר שנפרע מקצתוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נחלקו רב ורבי יהודה בדין מי שפרע מקצת חובו, מי מוסמך לכתוב את שטר החוב החדש. נדון במחלוקתם, ובעיקר בדברי רשב"ם בנושא. 
1145 ב"ב קעב  שטר שלא הוזכר בו שם המַלווהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בשטר ששם המַלווה הושמט ממנו. נדון בבעיות השונות בשטר זה, ובפרט בעצם כשרותו ובמשמעותה להבנת אופי הראיה שבשטר. 
1146 ב"ב קעד  חיוב היתומים לפרוע חוב אביהםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מה תוקף חיובם של יתומים לפרוע את חוב אביהם? 
1147 ב"ב קעו  הרוצה שיעסוק בדיני ממונות ישמש את שמעון בן ננסגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע שיבח רבי ישמעאל את בן ננס אף על פי שחלק עליו? סיום למסכת בבא בתרא. 

דף יומיומי סנהדרין

# כותרתהמחברתקציר
1148 סנהדרין ב  פתיחה למסכת סנהדרין: מצוַת מינוי דייניםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בדבר אופייה של המצוה למנות דיינים. 
1149 סנהדרין ג  ההבחנה בין בית דין של שלושה ובין בתי דין אחריםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נעמוד על ההבחנה העקרונית שבין בית דין של שלושה ובין בתי הדין שמעליו (של עשרים ושלושה ושל שבעים ואחד). 
1150 סנהדרין ו  שניים שדנוגרסת html הרב ברוך וינטרוב  נחלקו שמואל ורבי אבהו בדין שניים שדנו. בפשטות, מחלוקתם תלויה בדין דיין אחד מדאורייתא (ג ע"א), אך הרמב"ם קובע שדיין אחד כשר לדון מן התורה, ואף על פי כן הוא פוסק כי שניים שדנו – אין דיניהם דין. כיצד ניתן להסביר את פסיקתו? מדוע דרוש בית דין נוטה? 
1151 סנהדרין ט  אין אדם משים עצמו רשעגרסת html הרב אביהוד שוורץ  אין אדם משים עצמו רשע – מדוע? האם זוהי הלכה בהלכות עדות, או שמא דין עצמאי? 
1152 סנהדרין י  מיתה ומלקותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נחלקו אביי ורבא בביאור שיטת רבי ישמעאל שמלקות בעשרים ושלושה. נדון בטיב הקשר בין מיתה ומלקות. 
1153 סנהדרין יא  על מה מעברים את השנהגרסת html הרב שמואל שמעוני  הברייתא בסוגייתנו מונה שלושה דברים שמעברין עליהם את השנה: "על האביב ועל פירות האילן ועל התקופה". מפירוש רש"י ומפסקי הרמב"ם עולות תפיסות שונות בדבר מהותם של הסימנים הללו. 
1154 סנהדרין טז  דינו של כוהן גדולגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו שואלת מניין שכוהן גדול נידון בבית דין של שבעים ואחד. נבחן את משמעותה של הלכה זו להבנת מעמדו של הכוהן הגדול והשוני בינו ובין מעמדו של המלך. 
1155 סנהדרין יז  מעשה אלדד ומידדגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בסיפור אלדד ומידד. נדון בעניין אחד הנזכר בסוגיה, שהרמב"ן והר"ן דלו ממנו שאלה יסודית ועמוקה בעולם עבודת ה'. 
1156 סנהדרין כג  יסוד דין "זה בורר לו אחד"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד - ושניהן בוררין להן עוד אחד. נעמוד על שתי הבנות יסוד בדין זה, לאור פירוש רש"י על סוגייתנו. 
1157 סנהדרין כד  בעלי דין שקיבלו עליהם דיין פסולגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נעלה חקירה דומה לחקירה שבעיון הקודם: כשבעלי דין מקבלים עליהם דיין פסול – האם הם יוצרים בית דין של ממש, או שמא גוף של בוררות? 
1158 סנהדרין כז  מחלוקות אביי ורבא בפסול עדיםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מה טעמו של דין עדים זוממים? האם יש קשר בין מחלוקת אביי ורבא בדין זה לבין מחלוקתם בעניין פסולו של אוכל נבלות להכעיס? 
1159 סנהדרין ל  אופייה של הכרעת הדין כדעת הרובגרסת html הרב אביהוד שוורץ  האמוראים בסוגייתנו חלוקים כיצד מנוסח פסק הדין. מחלוקתם משקפת שאלת יסוד בדבר אופייה של ההכרעה כדעת הרוב. 
1160 סנהדרין ל-לא  עדות ממונות ועדות נפשותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מביאה את דעת רבי יהושע בן קרחה, שניתן לפצל בין עדויותיהם של עדי ממון. נדון בדעתו, במשמעותה ובהלכות הנובעות ממנה. 
1161 סנהדרין לב  דרישה וחקירה בדיני ממונות לפני התקנה ולאחריהגרסת html הרב שמואל שמעוני  מה מעמדן של דרישות וחקירות שנעשו לאחר התקנה שביטלה את הצורך בהן? האם הדבר קשור למעמדן קודם התקנה? 
1162 סנהדרין לז  עדות מאומדגרסת html הרב אביהוד שוורץ  משנתנו קובעת שאין לקבל עדות מאומד. נדון בהלכה זו ובמשמעותה. 
1163 סנהדרין לח  הנהגתו של רבי יהודה הנשיאגרסת html הרב אביהוד שוורץ  רבנו הקדוש היה נשיא בעל עצמה רבה, שייסד מפעלים רבים. ואולם, בסוגייתנו מצאנו מי שמתלונן על שלטונו. נציע הסבר לפִשרה ולמשמעותה של אותה תלונה. 
1164 סנהדרין מד  הטחת דברים כלפי מעלה: בין רגש למחשבהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מספרת על יהושע ופינחס שדיברו "עזות" כלפי הקב"ה. האם מותר לפנות אל הקב"ה בתלונה או בתביעה? נבחן את הנושא על פי דברי הראי"ה קוק בספר עין אי"ה. 
1165 סנהדרין מה  "שני כתובין הבאין כאחד" ברוצחגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו קובעת שרוצח וגואל הדם הם שני כתובים הבאים כאחד, שאינם מלמדים. נבחן את הקביעה הזאת על פי דברי הרמב"ם על חומרתו הגדולה של עוון רצח. 
1166 סנהדרין נא  הלכתא למשיחאגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בסוגייתנו תמה רב יוסף (לפחות לפי ההווה-אמינא) על שמכריעים הלכה בדברים שאינם נוהגים בזמן הזה: "הלכתא למשיחא?!". נדון בתמיהתו, במשמעותה ובפירושיה ברש"י ובתוספות. 
1167 סנהדרין נב  "וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  בסוגייתנו נחלקו רבי יהודה וחכמים בגדרי איסור הליכה בחוקות הגויים. נדון מעט באיסור זה. 
1168 סנהדרין נד  דין הבא על אביו וגדר איסור משכב זכורגרסת html הרב שמואל שמעוני  מה סברת השיטה שהבא על אביו חייב משום משכב זכור בלבד? האם משכב זכור דומה לשאר איסורי עריות? 
1169 סנהדרין נח  המגביה ידו על חברוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון במימרה המפורסמת של ריש לקיש "המגביה ידו על חבירו, אף על פי שלא הכהו, נקרא רשע". 
1170 סנהדרין נט  נכרי ששבת ונכרי שעוסק בתורהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  "ואמר ריש לקיש: נכרי ששבת – חייב מיתה... ואמר רבי יוחנן: נכרי שעוסק בתורה – חייב מיתה". נציע הסברים אחדים לאיסורים אלה. 
1171 סנהדרין סב  היחס בין כוונה למעשה באיסורים שוניםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מה היחס בין כוונה למעשה באיסורים שונים, וכיצד הדבר משפיע על הלכות מתעסק ועל דיני חילוקי חטאות? 
1172 סנהדרין סה  בעל אוב ויידעוני ודרכי קוסמות ומכשפות לחיזוי עתידותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בשאלה העקרונית בעניין בעל אוב ויידעוני: האם יש אמת במעשי קסמים לחיזוי העתיד? ואם יש, מדוע נצטווינו להתרחק מהם? 
1173 סנהדרין סו  "א-להים קודש" ו"א-להים חול": על השראת שכינה בבית הדיןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל בביאור הפסוק "א-להים לא תקלל", אם הכוונה לדיינים או לקב"ה. נדון במחלוקתם ובזיקה שבין הקב"ה ובין בית הדין. 
1174 סנהדרין סח  בן סורר ומורה קטןגרסת html הרב שמואל שמעוני  מדוע היה פשוט לגמרא שקטן מופקע מדין בן סורר ומורה, ומדוע בכל זאת הייתה הווה-אמינא לחייבו? ביאור הסוגיה נוגע לשאלות יסוד הן בעקרונות הכלליים של ענישה הן בדין בן סורר ומורה. 
1175 סנהדרין סט  הליכה אחר הרוב בדיני נפשותגרסת html הרב ברוך וינטרוב  האם אכן הולכים אחר הרוב בדיני נפשות? אם כן, כיצד ייתכן שדיני הראיות בממונות מחמירים יותר מדיני הראיות בנפשות? 
1176 סנהדרין עב  הבא במחתרתגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נבחן בקצרה את שאלת היסוד בדבר אופיו של חיוב המיתה של בא במחתרת. 
1177 סנהדרין עג  דין רודףגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נעסוק בקצרה באופיו של דין רודף. 
1178 סנהדרין עה  מעשה באדם שנתן עיניו באישה והעלה לבו טינאגרסת html הרב שמואל שמעוני  "מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת והעלה לבו טינא... אמרו חכמים: ...ימות ואל תעמוד לפניו ערומה". האם מוכח מכאן שאין היתר של "הנאת עצמן" בג' עברות החמורות? האם מוכח מכאן שיש איסור גם באביזרייהו דג' עברות? 
1179 סנהדרין עו  אין עונשין מן הדיןגרסת html הרב ברוך וינטרוב  נחלקו אביי ורבא מניין נלמד איסור בא על בתו. במה נחלקו? מדוע אין עונשין מן הדין? 
1180 סנהדרין עט  נתכוון להרוג את זה והרג את זהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת במחלוקת רבי שמעון וחכמים בדין נתכוון להרוג את זה והרג את זה, וכן בדינו של תנא דבי חזקיה. נבחן את דין תנא דבי חזקיה על פי דעת רבי שמעון לאור פסקי הרמב"ם. 
1181 סנהדרין פ  מיתה קלה ומיתה חמורהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  "כל חייבי מיתות שנתערבו זה בזה – נידונין בקלה". כיצד ניתן להעניש אדם במיתה שאינה העונש הקבוע לו? 
1182 סנהדרין פד  רפואת אב בידי בנוגרסת html הרב ברוך וינטרוב  האם מותר לבן לחבול באביו לצורך רפואה? מה הדין בטיפול שיש בו סכנת חבלה, אך החבלה עצמה אינה נצרכת לריפוי? 
1183 סנהדרין פה  מכה אביו ואמו ומקלל אביו ואמוגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מה טעמם של חילוקי הדינים בין הכאת אב ואם לקללתם? 
1184 סנהדרין פו  גונב איש ומכרוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  איסור גנבת אדם ומכירתו מורכב משני איסורים שונים: הגנֵבה והמכירה. נדון במשמעותם וביחס ביניהם. 
1185 סנהדרין פז  זקן ממראגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נחלקו תנאים באילו תחומי הוראה מתחייב זקן ממרא. מחלוקתם משקפת היבטים שונים בדין זה. 
1186 סנהדרין צג  "דניאל להיכן אזל?"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  אחת המשימות הקשות בלימוד אגדות חז"ל היא ביאור פרטים הנראים, על פי פשוטם, כפרטים טכניים שאינם קשורים לנושא המרכזי של האגדה. דוגמה לכך אנו מוצאים בסוגייתנו. 
1187 סנהדרין צד  חזקיה שלא אמר שירה – תעשהו משיח?!גרסת html הרב אביהוד שוורץ  בסוגייתנו נאמר שחזקיהו היה ראוי להיעשות משיח, אך לא נעשה משיח מפני שלא אמר שירה. נדון במשמעות ההיגד הזה ובסגולתה המיוחדת של השירה. 
1188 סנהדרין ק  בסוגייתנו נחלקו אמוראים מה טיב היחס שבין "בעלי תלמוד" ו"בעלי משנה". נדון בהיבט החינוכי של מחלוקת זו.גרסת html הרב אביהוד שוורץ  בסוגייתנו נחלקו אמוראים מה טיב היחס שבין "בעלי תלמוד" ו"בעלי משנה". נדון בהיבט החינוכי של מחלוקת זו. 
1189 סנהדרין קא  "תנו רבנן: הקורא פסוק של שיר השירים ועושה אותו כמין זמר... מביא רעה לעולם". האם איסור זה נוהג בהלחנת שירים מפסוקים ומתפילות ובהקלטתם?גרסת html הרב אביהוד שוורץ  "תנו רבנן: הקורא פסוק של שיר השירים ועושה אותו כמין זמר... מביא רעה לעולם". האם איסור זה נוהג בהלחנת שירים מפסוקים ומתפילות ובהקלטתם? 
1190 סנהדרין קה  כיצד מצטייר קו האופי העיקרי באישיותו של בלעם – הגאווה – בסיפורי חז"ל?גרסת html הרב ברוך וינטרוב  כיצד מצטייר קו האופי העיקרי באישיותו של בלעם – הגאווה – בסיפורי חז"ל? 
1191 סנהדרין קו  כיצד הידרדר דואג, אביר הרועים, להיות אחד מן ההדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא?גרסת html הרב ברוך וינטרוב  כיצד הידרדר דואג, אביר הרועים, להיות אחד מן ההדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא? 
1192 סנהדרין קז  גחזי, נער אלישע, הוא הרביעי מארבעת ההדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. נביא את הסברו של המהרש"א לחומרת חטאו של גחזי.גרסת html הרב אביהוד שוורץ  גחזי, נער אלישע, הוא הרביעי מארבעת ההדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. נביא את הסברו של המהרש"א לחומרת חטאו של גחזי. 
1193 סנהדרין קח  נדון במחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר על בני דור המדבר: האם אין להם עולם הבא, או שמא הם קרויים חסידיו של הקב"ה.גרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון במחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר על בני דור המדבר: האם אין להם עולם הבא, או שמא הם קרויים חסידיו של הקב"ה. 
1194 סנהדרין קיא  אנשי עיר הנידחת שהמיתום בית דין – כלום באים הם לחיי העולם הבא? ואם לאו – במה נשתנו משאר חייבי מיתות בית דין?גרסת html הרב ברוך וינטרוב  אנשי עיר הנידחת שהמיתום בית דין – כלום באים הם לחיי העולם הבא? ואם לאו – במה נשתנו משאר חייבי מיתות בית דין? 

דף יומיומי מכות

# כותרתהמחברתקציר
1195 מכות ב  מלקות בעדות בן גרושה ובן חלוצהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  "כיצד העדים נעשים זוממין? 'מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה', אין אומרים: יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו, אלא לוקה ארבעים". נדון בטיבו ובפשרו של עונש המלקות בהקשר זה. 
1196 מכות ג  "לֹא יִגֹּשׂ" ו"שָׁמוֹט": יסודות בשמיטת כספיםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא דף ג ע"ב עוסקת בהלכה מהלכות שמיטת כספים: המַלווה את חברו לעשר שנים – האם שביעית משמטתו. נדון בקציר האומר ביסוד דין שמיטת כספים ובדרכים להתיר את גביית החוב (מוסר שטרותיו לבית דין, תקנת פרוזבול). 
1197 מכות ט  חיוב גלות בסומאגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נעמוד על שאלת יסוד בחיוב גלות כפי שהיא משתקפת במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בדין גלות בסומא. 
1198 מכות י  בשבח תלמוד תורהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  אגב דין תלמיד שגלה, שמגלים רבו עמו, נעסוק במעלתו ובסגולתו המיוחדת של תלמוד תורה. 
1199 מכות יא-יב  כוהן גדול שנמצא חללגרסת html הרב שמואל שמעוני  ננסה לבאר את המחלוקת אם מתה כהונה או בטלה כהונה על רקע מחלוקת התנאים בדין עבודת חלל. 
1200 מכות יג  מלקותגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מה מקומן של המלקות בדיני העונשין של התורה? ומה היחס בין מקומן שם ובין השאלה אם חייבי מיתות בית דין בכלל מלקות ארבעים? 
1201 מכות טז  בל תשקצוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מחדשת: "המשהה את נקביו – עובר משום 'לא תשקצו'". נדון ביסודו ובאופיו של איסור זה. 
1202 מכות יז  דין ברייהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מבארת את מחלוקת רבי שמעון וחכמים בדין ברייה. נדון בקצרה בהלכה ייחודית זו. 
1203 מכות כב  מניין המלקות וסמכותם של חכמיםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  כיצד הגבילו חכמים את מספר המלקות המרבי לשלושים ותשע? האם מדרשת הכתובים, או שמא מתקנה דרבנן? למי עצמה גדולה יותר - לחכמים או לתורה? 
1204 מכות כג  תרי"ג מצוות שבתורהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  רבי שמלאי דורש שיש בתורה תרי"ג מצוות, ומוסיף ודורש שהנביאים הלכו ו'צמצמו' את המניין הזה. נדון בשני ההיגדים שבדרשה זו. 
1205 מכות כד  "ורבי עקיבא משחק"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בקצרה באגדה החותמת את המסכת ובדמותו המיוחדת של רבי עקיבא. 

דף יומיומי שבועות

# כותרתהמחברתקציר
1206 ה  ידיעה והעלם לשיטת רביגרסת html הרב ברוך וינטרוב  ארבע שיטות ראשונים בביאור "ידיעת בית רבו" ומשמעותן להבנת חיוב קרבן עולה ויורד בטומאת מקדש וקודשיו. 
1207 ו  כוהן שאינו בקי בהן ובשמותיהןגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע צריך הכוהן להיות בקי בגוני הנגעים השונים ובצבעיהם אף כאשר אין לכך נפקא מינה? נציע שלוש דרכים בביאור דין זה, ודרך אגב נעלה גם פירוש למחלוקתם של רבי עקיבא והתנא של משנתנו בדין צירוף נגעים. 
1208 ז  טומאתן של העבֵרות החמורותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בסוגייתנו עולה האפשרות ששעיר הנעשה בפנים מכפר על טומאה כלשהי שיש בשלוש העבֵרות החמורות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. נדון באופייה של אותה טומאה. 
1209 ח  היחס בין שעיר הנעשה בפנים ובין שעיר הנעשה בחוץגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בתוך הדיון על כפרת השעיר הנעשה בפנים עולה בסוגייתנו האפשרות להפוך את מושאי הכפרה של שעירי יום הכיפורים (שעיר הנעשה בחוץ ושעיר הנעשה בפנים). על פי הצעה זו נבחן את שאלת היחס בין שני השעירים לאור מחלוקת בין שניים מלמדני בריסק: הגרי"ז מבריסק, בנו של ר' חיים מבריסק, ואחיינו - הגרי"ד סולוביצ'יק. 
1210 יד  תוספת על העזרהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא ואורים ותומים וסנהדרין של שבעים ואחד, ובשתי תודות ובשיר. מדוע דרושים גורמים רבים כל כך להחלטה להוסיף על העזרה? 
1211 טו  שיר של פגעיםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בשיר שהיה נאמר בשעת ההוספה על העזרה. נדון בשיר זה ובעניינו של "שיר של פגעים". 
1212 יח  הבא על אשתו בשעת וסתה ופירסה נידה בזמן התשמישגרסת html הרב ברוך וינטרוב  סוגייתנו קובעת שהבא על אשתו סמוך לווסתה ופירסה נידה מוגדר שוגג, ולא אנוס. כיצד הדבר מתיישב עם הקביעה המקובלת בראשונים שווסתות דרבנן? האם איסור דרבנן יכול להשפיע על הגדרת אונס ושגגה באיסורי תורה? 
1213 כא  שווא ושקרגרסת html הרב אביהוד שוורץ  לאור מחלוקת רב דימי ורבין בסוגייתנו נעיין בהבחנה בין "שוא" ל"שקר" ובחשיבותה להלכות שבועות. 
1214 כב  מדבר ומביא קרבןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נחלקו הרמב"ם והתוספות בביאור מחלוקת רבי עקיבא וחכמים במי שנשבע שלא יאכל ואכל כלשהו. 
1215 כד  איסור כולל באיסור הבא מאליו ובאיסור הבא על ידי עצמוגרסת html הרב שמואל שמעוני  נחלקו האמוראים אם איסור כולל תקף גם בשבועה. מה פשר המחלוקת? 
1216 כח  נשבע על כיכר ואכלהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  האם אפשר להישאל על שבועה שאין לה עוד נפקות הלכתית? נעסוק בדבריהם של רבא ואמימר בעניין זה ובהנחת היסוד שהם מניחים על פי ביאורו של בעל קהילות יעקב. 
1217 כט  שבועה שהשביע משה את ישראלגרסת html הרב אביהוד שוורץ  אגב הדיון בסמכותו של אדם לפרש את דבריו, מביאה הגמרא ראיה מן השבועה שהשביע משה את ישראל בערבות מואב. נדון במשמעות הרעיונית של דברי הגמרא. 
1218 לג  שבועת העדות בעדות על חיוב קנסגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע הגמרא מתלבטת בדין עדים שנשבעו שאינם יודעים עדות קנס, אף על פי שבמקרה הדומה בשבועת הפיקדון מפורש שפטור? 
1219 לד  עדות ידיעה בלא ראייה בדיני נפשותגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מה נתחדש בהבנת המציאות של ידיעה בלא ראייה בעקבות הבאת דינו של רבי אחא על "גמל האוחר בין הגמלים"? האם יש משמעות לעדות ידיעה בדיני נפשות? 
1220 לה  איסור מחיקת השםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בפרטי ההלכות של איסור מחיקת השם. נדון במשמעותו המיוחדת של איסור זה לאור המיקום המיוחד שנתן לו הרמב"ם במשנה תורה. 
1221 לו  שם בשבועהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  האם שבועה צריכה להזכרת שם שמים? זוהי שאלת יסוד במסכת שבועות. נבדוק אותה לאור הברייתא דף לה ע"ב, וניישם את חקירתנו בדין "הן הן" ו"לאו לאו" הנזכר בדף לו ע"א. 
1222 מב  סיטראיגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון במשמעותה של טענת "סיטראי" ובספק בדבר כוחה ההלכתי. 
1223 מג  אבד קתא דמגלא אבד אלפא זוזי ואופיו של דין משכוןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  דפים מג-מד עוסקים בהרחבה בענייני משכון. נציג חקירה יסודית בדין משכון ואת משמעותה להבנת דינו של שמואל בדף מג ע"ב בדבר משכון שאבד. 
1224 מט  שהשבועה בשמו הגדול והקדוש - מדרכי העבודה היא: הדרן למסכת שבועותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  לכבוד סיום המסכת, נעסוק במשמעותה המיוחדת של השבועה בשם ה', אגב הערתו של רש"י בדף מט ע"א על האזכור הכפול של משנת ארבעה שומרים - במסכת בבא מציעא ובמסכת שבועות. 

דף יומיומי עבודה זרה

# כותרתהמחברתקציר
1225 ב  בין ישראל לעמים: פתיחה למסכת עבודה זרהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הקדמה קצרה על עניינה המהותי של מסכת עבודה זרה: היחס בין ישראל לעמים. 
1226 ז  איסור המסחר ביום האיד וקודם לוגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע התיר שמואל בגולה רק את המסחר קודם יום האיד, אך לא התיר את המסחר ביום האיד עצמו? מה היחס בין איסור המסחר עם הגויים קודם האיד לבין איסור המסחר עמם באיד גופו? 
1227 ח  חגו של אדם הראשוןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הברייתא בדף ח מספרת על החג שקבע אדם הראשון לכבוד הקב"ה כהודאה על "מנהגו של עולם". מן העיון בברייתא נוכל ללמוד יסוד חשוב באופיים של מועדי ישראל. 
1228 ט  תורתו של אברהם אבינוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  ששת אלפים שנה הוי העולם: שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח. מתי החלו שנות התורה? 
1229 יא  חוקות הגויים ודרכי האמוריגרסת html הרב אברהם סתיו  סוגייתנו דנה בכפיפה אחת באיסור חוקות הגויים ובאיסור דרכי האמורי. האם מדובר באיסור אחד או בשני איסורים שונים? ואם בשני איסורים שונים - מה ההבדל ביניהם? 
1230 יג  איסור הנאה בעבודה זרהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בדין מהנה עבודה זרה. יסודו של איסור הנאה מעבודה זרה. 
1231 טו  איסור מכירת בהמות לנכרים: האם ההלכה עשויה להשתנות עם השתנות תנאי החיים?גרסת html הרב אביהוד שוורץ  בדפים יד ע"ב - טז ע"ב נידון האיסור למכור בהמות לנכרים. התוספות עומדים על הפער בין איסור זה ובין מנהג העולם להקל בכך. נעיין בדבריהם, ובייחוד בחידוש מרחיק הלכת שחידשו בהסבר הדבר. 
1232 טז  רבי אליעזר והמינותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מספרת על רבי אליעזר שנתפס למינות. נדון בגִרסה המדויקת של מעשה זה (על פי ספר דקדוקי סופרים) ובמשמעותה. 
1233 כב  חביבה עליהן בהמתן של ישראל יותר מנשותיהןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת בהרחבה בקלקולים הגדולים שמקולקלים אומות העולם בעריות. נדון בקצרה ביסודות הרוחניים המשתקפים בסוגיה. 
1234 כג  חטאת קרייה רחמנא: על מעמדה של פרה אדומהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בדף כג נאמר שפרה אדומה שנרבעה - פסולה. נדון בטעמו של פסול זה ובחידוש המתחדש בסוגייתנו בדבר אופייה של פרה אדומה. 
1235 כו  היתר משום איבהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  ביאור מחלוקת אביי ורב יוסף בדבר היקף ההיתר "משום איבה". 
1236 כט  פתיחה לענייני יין נסך וסתם יינםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  חלקים נכבדים ממסכת עבודה זרה יוחדו לאיסור יין נכרים. נציג את יסודותיו של איסור זה, תוך הבחנה בין יין נסך - קרי: יין שהתנסך לעבודה זרה - לבין גזרת "סתם יינם". 
1237 ל  איסור שתיית משקה מגולהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת באיסור שתיית משקאות מגולים. נדון בקצרה בטיבו של איסור זה. 
1238 לה  השיאו לדבר אחרגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע לא גילה רבי יהושע לרבי ישמעאל את טעם הגזרה על גבינות גויים? מה באמת טעמו של איסור זה? 
1239 לו  גזרה שלא פשטה ברוב ישראלגרסת html הרב אביהוד שוורץ  מסוגייתנו עולה שגזרה שלא פשטה ברוב ישראל - ניתן לבטלה. נדון בטעמה של הלכה זו. 
1240 לז  בית דינא שריאגרסת html הרב אביהוד שוורץ  רבי יהודה נשיאה לא התיר פת נכרים מחשש שיכנוהו "בית דינא שריא". מה פשרו של כינוי זה? 
1241 לח  כללי היתר בבישולי נכריםגרסת html הרב אברהם סתיו  בסוגייתנו מובאים שני היתרים בבישולי נכרים. מה היחס ביניהם? היש ביניהם קשר מהותי? 
1242 לט  נותן טעם לפגם בדבר חריףגרסת html הרב אברהם סתיו  מן הגמרא עולה שבדבר חריף נותן טעם לפגם אסור. באיזה מצב מדובר? מה סברת האיסור? 
1243 מ  רפואה באיסורי הנאה של דבריהםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  האם מותר לחולה שאין בו סכנה להתרפא באיסורי הנאה דרבנן? מה הייתה ההווה-אמינא לאסור יין תפוחים של גויים? 
1244 מב  ביטול עבודה זרהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מה יסוד מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש בדין עבודה זרה שנשתברה מאליה? האם איסור עבודה זרה ממוקד ב'אל הזר' או ב'עבודה הזרה'? 
1245 מג  צורת אדםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בסוגייתנו נאמר שאסור לצור צורת אדם. נדון באיסור זה ובדברי הפוסקים האחרונים על צילום בני אדם. 
1246 מד  מרחץ של אפרודיטיגרסת html הרב אביהוד שוורץ  היאך התיר רבן גמליאל לרחוץ במרחץ של אפרודיטי? לאיזה מצב בדיוק נוגע ההיתר הזה? 
1247 מו  אבני הר שנידלדלוגרסת html הרב אברהם סתיו  נחלקו האמוראים בדין אבני הר שנידלדלו. נברר את שיקולי הפוסקים בפסיקת ההלכה בדין זה. 
1248 מז  הבית והבימוסגרסת html הרב ברוך וינטרוב  שלשה בתים הן... שלש אבנים הן. האם בעבודה זרה עסקינן, או שמא במשמשיה? כלום יש בבית ובימוס איסור מיוחד, החורג מן הדינים הרגילים של משמשי עבודה זרה? 
1249 נ  בנן של קדושיםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מספרת על רבי מנחם בן סימאי, "בנן של קדושים", שלא הביט בצורת מטבע. נדון במשמעותה של מידה מיוחדת זו. 
1250 נא  עבודה זרה שלא כדרכהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מחייבת את המקריב קרבן למרקוליס, אף שאין זו דרך עבודתה. נדון במשמעות של איסור עבודה זרה שלא כדרכה. 
1251 נז  מגע נכרי ביין ללא כוונהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בדף נז נידונים ספקות שונים בדבר מגע עקיף של נכרי ביין. נדון בסברות להתיר ולאסור במקרים אלה. 
1252 נח  לך לך אמרין נזירא, סחור סחור לכרמא לא תקרבגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו מנמקת את איסור יין שמזגו גוי בכלל "לך לך אמרין נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב". נדון במשמעותו של כלל זה ובשימוש בו בסוגייתנו. 
1253 סד  יינו של גר תושב ומחלל שבתות בפרהסיהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  אגב סוגיית יינו של גר תושב נבחן אם איסור סתם יינם תלוי במעשיו של האדם - האם הוא עובד עבודה זרה - או שמא בזהותו ובמעמדו. נציג גם נפקא-מינה מעשית לשאלה זו: דין יין שנגע בו יהודי המחלל שבת בפרהסיה. 
1254 סה  רבא ובר שישךגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא מספרת על שיחה בין רבא ובר שישך. נזכיר מקצת מן השאלות הרבות שמעוררת אגדתא זו, אף שאין בידינו תשובות ברורות לכולן. 
1255 סו  על טעם ועל ריחגרסת html הרב אברהם סתיו  הגמרא מביאה שתי מחלוקות בין אביי ורבא על היחס בין שם המאכל, טעמו וריחו. מה היחס בין המחלוקות? מה השאלה העקרונית העומדת ביסודן? 
1256 סז  השביח ולבסוף פגםגרסת html הרב אברהם סתיו  הגמרא אוסרת השביח ולבסוף פגם. מה טעמו של דין זה על פי ההבנות השונות בדין נותן טעם לפגם? 
1257 עא  מנת המלךגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתנו עוסקת ביהודי המבקש מנכרי סיוע בתשלום "מנת המלך". נסקור בקצרה את הפירושים השונים שהציעו הראשונים לדברי הגמרא. 
1258 עב  ניצוק חיבור לעניין יין נסךגרסת html הרב אביהוד שוורץ  אמר רב הונא: נצוק... חיבור לענין יין נסך. נדון בטעמה של הלכה זו ובהבדל שבין הלכות יין נסך להלכות טומאה וטהרה בנושא זה. 

דף יומיומי הוריות

# כותרתהמחברתקציר
1259 ג  יחיד שעשה בהוראת בית דיןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נחלקו תנאים בסוגייתנו אם יחיד שעשה בהוראת בית דין חייב חטאת. נדון בקצרה בשתי שאלות יסוד התלויות במחלוקת זו. 
1260 ד  טעות בדבר שהצדוקים מודים בוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בסוגייתנו נאמר שאם טעה בית הדין בדבר שהצדוקים מודים בו, אינו חייב פר העלם דבר של ציבור. נבאר בקצרה הלכה זו. 
1261 ה  שבט אחד שחטאגרסת html הרב אברהם סתיו  נחלקו תנאים בדין שבט אחד שחטא בהוראת בית הדין הגדול. מה יסוד מחלוקתם? 
1262 י  אֲשֶׁר נָשִׂיא יֶחֱטָאגרסת html הרב אביהוד שוורץ  על משמעות חטאו של הנשיא כבעל שררה וכמנהיג האומה ועל משמעות קרבנו הייחודי. 
1263 יא  הכוהן המשיחגרסת html הרב אביהוד שוורץ  ואפילו כהן גדול בן כהן גדול טעון משיחה - נדון במעמדו הייחודי של הכוהן הגדול לאור הלכה זו. 
1264 יג  חטאת קודמת לעולהגרסת html הרב אברהם סתיו  תניא: 'והקריב את אשר לחטאת ראשונה'... זה בנה אב שיהו כל חטאות קודמות לעולות הבאים עמהם - מדוע? האם מפני שהחטאת חשובה יותר, או מחמת קשר מוגדר שיש בינה ובין העולה? 

דף יומיומי זבחים

# כותרתהמחברתקציר
1265 ד  פסולו בגופוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא בדף ד' קובעת שמחשבת שינוי קודש היא "פסול בגופו". נדון במשמעות המונח, ובייחודן של מחשבות שינוי קודש ובעלים לעומת מחשבות אחרות. 
1266 ה  כשרים ואינם מרציםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בקצרה בספקו של ריש לקיש בביאור הפשרה המוצעת במשנה "כשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה".  
1267 ט  זאת תורת החטאתגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מהו הקו המאחד בין כל קרבנות החטאת – אלו הבאים לשם חטא, חטאות היולדת הנזיר והמצורע, וחטאת נחשון? איזה חיטוי נעשה בחטאת נחשון, וכיצד באה נדבה על אף היותה חטאת? 
1268 י  חטאת ואשםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מהו יסוד מחלוקת חכמים ורבי אליעזר בדין אשם שהוקרב שלא לשמו? האם אשם בא לכפרה או לאכילת מזבח? 
1269 יא  קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  לאור מחלוקת התנאים והאמוראים בעניין הקרבת פסח בי"ד בניסן, נעמוד על ייחודיות סדר הזמנים שבחג הפסח.  
1270 יב  הקרבת עולה שלא לשמהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בן עזאי מוסיף לרשימת הזבחים שנזבחו שלא לשמם גם את העולה. נבחן את יסוד שיטתו.  
1271 יח  בגדי כהונהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתינו עוסקת באריכות בבגדי הכהונה. נדון בשיטתו של הרמב"ם בדבר המשמעות המיוחדת שישנה בלבישת הבגדים. 
1272 יט  קידוש ידיים ורגלייםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נעסוק בקצרה באופיה ובעניינה של רחיצת הידיים והרגליים קודם העבודה במקדש. 
1273 כג  האם טמא מת יכול לשלוח קרבן?גרסת html הרב ברוך וינטרוב  נחלקו זקני דרום וריש לקיש האם טמא מת יכול לשלח קרבן. האם הדברים אמורים דווקא בקרבן פסח ונזיר שנטמא, או שמא גם לגבי קרבנות אחרים? והאם יש קשר בין מחלוקת זו לבין מחלוקתם לגבי כהן שעבד כשהוא טמא מת? 
1274 כד  קבלה וזריקה בימיןגרסת html הרב ברוך וינטרוב  ביאור מחלוקת התנאים לגבי הצורך בשימוש ביד ימין בקבלה ובזריקה. ביאור החילוק לדעת רבי אלעזר ברבי שמעון בין קרבנות רגילים לבין פר המילואים. 
1275 כה  קבלת הדםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתינו עוסקת בקבלת דם הבהמה. נדון במשמעותה ובתפקידה של קבלת הדם 
1276 כו  זריקת דם על הכבשגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בתוספות בסוגייתינו נחלקו ראשונים האם זריקת דם על הכבש מכפרת. נבחן את המחלוקת לאור שאלת הזיקה שבין הכבש ובין המזבח. 
1277 לב  ביאה במקצת א' - יסוד הדיןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  עולא קובע כי ביאת מקצת שמה ביאה. נחקור האם הלכה זו מבוססת על כך שמקצת הגוף מייצג את כל הגוף, או שמא ישנו איסור בהכנסת מקצת הגוף, מחמת טומאתו. 
1278 לג  ביאה במקצת ב' - תחיבת אצבעות לכותל המערביגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נעסוק בשאלה הלכתית מעניינת הנובעת מסוגיית "ביאת מקצת שמה ביאה", והיא - האם מותר לתחוב אצבעות לכותל המערבי? 
1279 לט  שיירים מעכביםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  מתוך דיון הגמרא והראשונים בשאלה האם שפיכת שיירי הדם על המזבח החיצון מעכבת את כפרת הקורבן, נדון במשמעותה של פעולת שפיכת השיריים. 
1280 מ  תקרת היכל שנשברה ומזבח קטורת שאינו ראוי להקטרהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתינו קובעת שאין זורקים דם כאשר נשבר גג ההיכל או אם מזבח הקטורת איננו ממלא את תפקידו. מדוע שנה הרמב"ם הלכות אלה דווקא ביחס לעבודת יום הכיפורים? 
1281 מג  פקיעת פיגול ופקיעת נותר וטמאגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מהו היחס בין דינו של עולא, לגבי פקיעת פיגול מן הקומץ, ובין דינו של רבי יוחנן, העוסק בפקיעתם בכלל של איסורים העולים על גבי המזבח. 
1282 מו  לשם שישה דברים הזבח נזבח ודין "לשמה"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  המשנה בדף מ"ו סוקרת שישה דברים שלשמם הזבח נזבח. נדון בהבחנה אפשרית בין שש הכוונות.  
1283 מז  פתיחה לפרק "איזהו מקומן"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  לכבוד פתיחת פרק "איזהו מקומן" נדון בסדר המשניות שבפרק, ובזיקה בינו ובין סדר הקורבנות בפרשיות בתורה. 
1284 נג  חלקו של טורף (א')גרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתינו עוסקת בשותפות יהודה ובנימין במיקום המזבח. נציג שני ביאורים לפשר מיקום זה.  
1285 נד  חלקו של טורף (ב')גרסת html הרב אביהוד שוורץ  נמשיך בדיון בדבר מיקום המזבח, ונעמוד על הסברים נוספים לפער שבין המסר שאותו נושא שבט יהודה ובין המסר שאותו נושא שבט בנימין.  
1286 נח  שחיטה בראש המזבח ודין צפוןגרסת html הרב ברוך וינטרוב  ביאור מחלוקת רבי יוסי ורבי יוסי ברבי יהודה האם ניתן לשחוט קדשי קדשים גם בחלקו הדרומי של המזבח. הצעות שונות בביאור דין שחיטת קדשי קדשים בצפון. 
1287 ס  מזבח שנפגםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בחידושו של ר' אלעזר בדבר איסור אכילת קודשים כאשר המזבח פגום.  
1288 סא  אש התמיד שעל המזבחגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בברייתא בסוגייתינו מתוארת האש שבערה על המזבח מיום הקמתו על ידי משה וכמעט עד סוף ימי הבית הראשון. נדון במשמעות אותה האש, וביחס בין הבית הראשון לבית השני.  
1289 סב  מקום המזבחגרסת html הרב אברהם סתיו  הגמרא דנה כיצד חשפו עולי בבל את מקום המזבח. בעיון זה נדון באפשרויות אותן מעלה הגמרא ובמשמעות הנובעת מהן לגבי מהות דין מקום המזבח. 
1290 סז  עולת העוף ש"נמשכה" ונעשתה חטאת העוףגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא בדף ס"ז מחדשת, בדעת ר' יהושע, שעולת העוף עשויה להימשך ולהפוך לחטאת העוף. מה פשר אותו מהפך? 
1291 סח  בין שחיטה למליקהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בעיון זה נדון ביחס שבין השחיטה, הנחוצה בבהמות חולין וקדשים, ובין המליקה, שהינה פעולת השחיטה המיוחדת לקורבנות העוף.  
1292 עג  נכבשינהו דיניידוגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מחלוקת רבנו תם ור"י לגבי טרפה שנתערבה בעדר. חילוק בין אי ביטול בעלי חיים לבין איסור כלשהו בעבודה זרה, ובין קדשים לחולין לגבי נכבישנהו דניידי. 
1293 עד  יסודות דין ספק ספיקאגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגיית ספק ספיקא היא סוגיה רחבה ביותר. לאור דיני ספק ספיקא בתערובת הנידונים בסוגייתינו, נבחן היבט אחד של סוגיה זו.  
1294 עה  סמיכהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בסוגייתינו נאמר, שיש לעשות כל מאמץ כדי לא לבטל את הסמיכה על הקורבן. נציג את הסוגיה, ונבחן את משמעותה של קביעה זו. 
1295 עו  אין מביאין קדשים לבית הפסולגרסת html הרב אברהם סתיו  סוגייתנו עוסקת באיסור להביא קדשים לבית הפסול. בעיוננו נדון באפשרויות השונות להבין איסור זה. 
1296 פא  יסוד פסול דם שנכנס להיכלגרסת html הרב אביהוד שוורץ  דם קורבן שנכנס להיכל נפסל. נחלקו תנאים האם הלכה זו נוהגת דווקא בחטאת או גם בשאר קורבנות, וכן האם דווקא הדם הנכנס פסול, או שמא הוא פוסל את הקורבן כולו. נעמוד על שורש מחלוקות תנאים אלה, לאור שתי הבנות יסוד בפסול דם שנכנס להיכל.  
1297 פב  פסול דם שנכנס לכפרהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  עיון זה יוסיף לדון בפסול שבהידמות חטאת חיצונית לחטאת פנימית, ויסביר על פי עיקרון זה את מחלוקת התנאים בעניין דם שנכנס להיכל אך לא נזרק. 
1298 פה  שיטת רבי עקיבא: בעלי מומין אם עלו לא ירדוגרסת html הרב ברוך וינטרוב  באילו מומים סבר רבי עקיבא כי אם עלו לא ירדו, ומהי הסברא ללמוד זאת מקרבן העוף? 
1299 פח  קידוש כליגרסת html הרב אביהוד שוורץ  כלי שרת מקדשים קודשים פסולים (ואף קודשים כשרים). נדון בתפקיד הכפול שאותו נושאים כלי השרת. 
1300 פט  כל המקודש מחבירו קודם את חבירוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הפרק העשירי עוסק בענייני "תדיר" ו"מקודש". נעסוק בקצרה בנקודות אחדות ביחס לכלל "כל המקודש מחבירו קודם לחבירו".  
1301 צב  דם חטאת בכיבוס, כניסה פנימה ושפיכה לרצפהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע אין דין כיבוס בדם חטאת העוף? האם יש לכך קשר לבעיות לגבי דין חטאת העוף בכניסה להיכל ובשפיכה לרצפה? 
1302 צג  כיבוס דם חטאת שנפסלה לאחר שהיה לה שעת הכושרגרסת html הרב ברוך וינטרוב  יסוד מחלוקת רבי יעקב ורבי שמעון לגבי קרבן שנפסל לאחר שהיתה לו שעת הכושר. ביאור דין כיבוס בדם חטאת. 
1303 צה  כיבוס בגד בשבעה סממניםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא בדף צ"ה עמוד א' עוסקת בשאלה מציאותית מעניינת, והיא: כיצד בפועל מתבצע תהליך הכיבוס של בגד שניתז עליו דם חטאת. עיון זה מוקדש לשאלה זו. 
1304 צו  יסוד דין מריקה ושטיפהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בעיון זה נעסוק ביסוד דין "מריקה ושטיפה": האם מדובר על הגעלה גרידא, המפליטה את הקודש הבלוע בכלי, או שמא מדובר על תהליך אחר.  
1305 ק  אונן בהבאת קרבנותגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע מופקע אונן משילוח קרבנותיו? ומהי סברת אביי לחלק בין מקום בו נתחייב בקרבן פסח קודם האנינות, לבין מקום בו נתחייב לאחריה? 
1306 קב  כהונתו של משהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בסוגייתינו נחלקו האם משה רבינו היה כהן. נדון ביסוד המחלוקת, ובפירושים ל"שלילת" הכהונה ממשה רבינו.  
1307 קג  מדרש יהוידעגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון ביסוד דרשתו של יהוידע הכהן בעניין זכות הכהנים בעור עולה הנרכשת במעות שיועדו לקורבן אשם.  
1308 קח  יסוד חיוב המעלה בחוץגרסת html הרב ברוך וינטרוב  האם איסור העלאה בחוץ חל על עצם ההקרבה, או שמא עניינו יצירת מזבח בחוץ? ביאור מחלוקותיהם של רבי שמעון ורבי יוסי לגבי העלה וחזר והעלה, ולגבי הצורך במזבח על מנת לחייב את המקריב בחוץ. 
1309 קט  שיעור הקטרת הקטורתגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הדיון באיסור הקטרת קטורת בחוץ, מוביל לשאלה עקרונית בדבר שיעור הקטרת הקטורת בבית המקדש בכל יום. נדון בשיעור זה, ובחידוש מעניין העולה מדבריו של רש"י בסוגייתינו בנושא זה. 
1310 קי  שיטת הרמב"ם בניסוך המים בחוץגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נבחן את פסיקתו הייחודית של הרמב"ם בעניין ניסוך המים מחוץ למקדש. 
1311 קיב  דם שנתקבל בשתי כוסותגרסת html הרב אברהם סתיו  בעיון זה נדון בפער שבין סוגיית הגמרא ופסק הרמב"ם בדין דם שנתקבל בשתי כוסות. 
1312 קטז  יתרו קודם מתן תורה באגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נחלקו תנאים ואמוראים האם יתרו בא קודם מתן תורה או לאחר מתן תורה. נדון ביסודותיה של מחלוקת זו.  
1313 קיז  המחנות סביב המשכן והמקדשגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא בדף קי"ז דנה בהגדרת שלושת המחנות וביחסים ביניהם. נעמוד על משמעותם וחשיבותם של המחנות. 
1314 קכ  פסול זמן בבמה וחשיבות הזמן בדיני קרבנות - דרוש לסיום מסכת זבחיםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  הגמרא מסתפקת האם זמן פוסל בבמה - מהם צדדי הספק? על חשיבות הזמן בדיני קרבנות בפרט ובעבודת ה' בכלל. 

דף יומיומי מנחות

# כותרתהמחברתקציר
1315 ד  מנחת העומר שנקמצה שלא לשמהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  רב וריש לקיש נחלקו בדינה של מנחת העומר שנקמצה שלא לשמה. נעמוד על הזיקה שבין מחלוקתם ובין עצם דין המשנה בדבר זבחים או מנחות שמצד אחד כשרים אך מצד שני אינם עולים לשם חובה. 
1316 ה  ממשקה ישראלגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא בדפים ה'-ו' עוסקת בכלל ההלכתי "ממשקה ישראל", הקובע שאין להקריב דבר מה האסור באכילה על גבי המזבח. נדון בקצרה בכלל זה.  
1317 ז  מנחה על גבי קרקעגרסת html הרב אברהם סתיו  מהו תפקידה של הגבההת הכלי בעבודות המנחה? ומדוע היא נדרשת רק בקידוש הקומץ? 
1318 ח  קידוש מנחת חביתין וחצי עשרון למנחהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מהו היחס בין מחלוקת רב ורבי יוחנן לגבי קידוש מנחת חביתין לבין מחלוקת רבי יוחנן ורבי אלעזר לגבי קידוש עשרון למנחה? האם אי קידושו של חצי העשרון הוא דין במנחה המתקדשת או בכלי המקדש? 
1319 ט  קדושת סולת וקדושת מנחהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מהו היחס בין שתי המחלוקות של רבי יוחנן וריש לקיש, האחת לגבי הכשרת המנחה ליפסל ביוצא כבר מעת הבלילה, והשניה לגבי קביעת כמות המנחה עוד קודם הקמיצה? האם רבי יוחנן וריש לקיש הפכו את דעותיהם? האם בלילה צריכה כלי שרת? 
1320 יא  אצבעות הקמיצהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון באופן המעשי לקמיצה, וכן בברייתא הנזכרת בסוגייתינו בדבר תפקידן של חמש האצבעות שביד. 
1321 יב  הקטרת לבונה פחות מכזיתגרסת html הרב אביהוד שוורץ  אגב עניין שיעור הקטרת הלבונה לעניין פיגול, נזכיר בקצרה שני יסודות: האחד ביחס ליחסי המנחה והלבונה, והשני ביחס לאופיה של "אכילת המזבח". 
1322 יד  פיגול בחלק מהקרבןגרסת html הרב אברהם סתיו  בעיון זה נדן במחלוקת רבי יוסי ורבנן בדין המפגל חלק מהקרבן. 
1323 טז  פיגול בחצי מתיר בעבודות שאינן מתירותגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מהי סברת חכמים, הסוברים כי 'אין פיגול בחצי מתיר'? ביאור מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש לגבי עבודות שאינן מתירות כגון הולכת הקומץ. 
1324 יח  מעשה ברבי אלעזר בן שמוע - על דרכו של רבי בעריכת המשנהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  על רקע התוספתא הארוכה בעניין מחשבת הינוח, נדון בדרכו של רבי בעריכת המשנה. 
1325 יט  הגשהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בסדר הקרבת המנחה מוצאים אנו פעולות המתבצעות על ידי הבעלים, ופעולות אחרות המתבצעות על ידי הכהנים. אחת הפעולות המתבצעות על ידי הכהנים היא הגשה, ובה נדון בעיון זה. 
1326 כב  נתערב קומצה בקומץ חברתהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  האם יש להקטיר שני קמצים שנתערבו זה בזה ביחד, או שניתן לחלק את התערובת לשני חלקים? מחלוקת החפץ חיים והחזו"א בביאור דברי הרמב"ם. 
1327 כג  בתר בטל ובתר מבטלגרסת html הרב ברוך וינטרוב  'בתר בטל אזלינן או בתר מבטל אזלינן' – הצעה בביאור מחלוקת האמוראים על פי שתי אפשרויות בהבנת שיטת רבי יהודה, כי 'מין במינו לא בטל' 
1328 כה  ריצוי ציץגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בגדרי כפרת הציץ על קרבנות שנטמאו וכהנים שנטמאו 
1329 כו  קידוש קומץ בכליגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בדעת ר' שמעון, הסבור שאין צורך לקדש את הקומץ בכלי. 
1330 לא  קרע בספר תורהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מהו הפסול במקרה של קרע ביריעת ספר התורה, והאם יש צורך לתפרו בגידים דווקא? 
1331 לב  כוחו של מנהגגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתינו קובעת שרב הולך אחר המנהג. נדון במשמעותה של קביעה זו, לאור תשובה של המהרי"ק. 
1332 לג  ישמור צאתך ובואךגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא קובעת כי המזוזה שומרת על ביתו של אדם. נדון במשמעות קביעה זו. 
1333 לט  קשר הציצית גרסת html הרב אביהוד שוורץ  שיטות רבות נאמרו לגבי קשירת חוטי הציצית. ההלכה היחידה שמעכבת מדאורייתא היא זו הדורשת לקשור קשר עליון, ובה יעסוק עיון זה. 
1334 מ  מיני הבגדים החייבים בציציתגרסת html הרב אביהוד שוורץ  על רקע דברי הגמרא בסוגייתינו בדבר פטור בגד של עור מציצית, נחלקו פוסקי הדור האחרון בחיובם של בגדי ניילון למיניהם בציצית. נדון במחלוקת זו. 
1335 מה  איסור אכילת נבלה וטרפה לכהניםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מדוע דווקא לגבי איסור נבלה וטרפה היתה הו"א שכהנים יותרו בו? 
1336 מו  הלחם והכבשים - הקדמה לסוגיות שתי הלחםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא בדפים מ"ה-מ"ט עוסקת בשאלות שונות הנוגעות למנחת "שתי הלחם" ולכבשי השלמים המוקרבים עימה. נדון במקורות הסוגיה במקראות, וביסוד הזיקה בין הלחם והכבשים.  
1337 מז  חמץ ומצהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  שתי הלחם באים מן החמץ. לאור דברי הרמב"ן בפירושו לתורה, ולכבוד סיומו של חג המצות, נדון במשמעות החמץ ומצה בנוגע לקורבנות, ובכלל.  
1338 נב  חביתי כהן גדול המקורבים שלא על ידי כהן גדולגרסת html הרב ברוך וינטרוב  רבי חייא בר אבא נסתפק האם לאחר מותו של הכהן הגדול יש להקריב עשרון שלם בבקר ועשרון שלם בערב, או עשרון בבקר ודיו. האם יש קשר בין ספק זה לבין מחלוקת אבא יוסי בן דוסתאי וחכמים לגבי מידת הלבונה המוקטרת עם חצי העשרון בעת שהכהן הגדול הוא המקריב את החביתין? האם שני מעשי ההקרבה של החביתין נפרדים לחלוטין, או מתייחסים זה לזה? 
1339 נג  לישה בפושריןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  במשנה נאמר שיש ללוש את המנחה בפושרין. נדון בטעמה של הלכה זו, מתוך השוואה לדין לישת מצה במים שלנו. 
1340 נד  תוספת מים למנחת חוטאגרסת html הרב אביהוד שוורץ  האמוראים נחלקו האם יש להוסיף מים למנחת חוטא. נדון בתוספת המים למנחות באופן כללי, וכן באופיה המיוחד של מנחת חוטא. 
1341 נז  חימוץ מנחות ובישול בשבתגרסת html הרב ברוך וינטרוב  מה בין הנחת שאור על גבי עיסת מנחות לבין הנחת בשר על גבי גחלים בשבת? 
1342 נט  נתינת שמן ולבונה על מנחת חוטאגרסת html הרב ברוך וינטרוב  בגדרי האיסור והפסול של הוספת שמן ולבונה על גבי מנחת חוטא 
1343 ס  תנופה והגשהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  המשנה בדף ס' עוסקת בתנופה ובהגשה, ומוסיפה שהתנופה קודמת להגשה. נדון בהלכה זו ובמשמעותה. 
1344 סא  תנופה בביכוריםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בגמרא בסוגייתינו מבואר שלדעת ר' אליעזר בן יעקב ולדעת ר' יהודה, יש לקיים מצות תנופה בביכורים. לאור דבריו של ר' יהודה במשנה במסכת ביכורים, נדון במשמעות תנופה זו. 
1345 סה  דרוש על ויכוח ריב"ז והצדוקיםגרסת html הרב ברוך וינטרוב  הצדוקים והבייתוסים נחלקו עם הפרושים לגבי מועד הבאת העומר, וממילא זמן ספירת העומר וחג השבועות. בגמרא מתואר דיון שנערך בעניין בין רבן יוחנן בן זכאי לבין אחד מזקני הבייתוסים, אשר במשמעויותיו נעיין בעיון זה. 
1346 סז  גזרת בעלי כיסיםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון במחלוקת הראשונים בביאורה של גזירת "בעלי כיסין" הנזכרת בסוגייתינו. 
1347 סח  יום הנף: בהלכה ובאגדהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  תנאים ואמוראים בסוגייתינו עסקו במעמדו של "יום הנף" - יום ט"ז בניסן. נעיין במדרש האגדה, ונעמוד על משמעותו הרוחנית והרעיונית של "יום הנף".  
1348 עג  חלוקת קדשים זה כנגד זהגרסת html הרב ברוך וינטרוב  ביאור דין 'אין חולקין בקדשים' - האם מדובר בדין ממוני או באיסור משום ביזוי קדשים? 
1349 עד  פתיתהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  במשנה נאמר שכל המנחות חייבות בפתיתה. נדון במשמעותה של חובה זו.  
1350 עה  חטאת כהןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בסוגיתנו נאמר שכהן רשאי להקריב את קורבנותיו אף בקורבנות הבאים לכפר. נדון בהלכה זו.  
1351 פא  פרשנות נדריםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתינו עוסקת באדם המעוניין להתחייב בלחמי תודה בלי זבח, או בזבח תודה בלי לחם. נבחן את משמעותה של הלכה זו בנוגע לענייני הפלאה ונדרים.  
1352 פב  שלמים ומעשר שניגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא בדפים פ"א-פ"ב עוסקת באפשרות להביא שלמים ותודה ממעות מעשר שני. נדון בזיקה העקרונית שבין שלמים ומעשר. 
1353 פח  שבעה כליםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  במשנה נאמר שבמקדש היו שבעה כלים למדידת נוזלים, ובגמרא מבואר כי "גמרא גמירי לה". נדון במשמעות קביעה זו, ובשאלת תפקידם של שבעת הכלים.  
1354 פט  עשירות וחיסכוןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתינו מציינת שתי שיטות למדידת שיעור השמן במנורה, ומבססת אותן על שני עקרונות: "אין עניות במקום עשירות", ו"התורה חסה על ממונם של ישראל". נדון ביחס שבין שני העקרונות. 
1355 צה  אופיו הכפול של לחם הפניםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נעמוד על אופיו הכפול של לחם הפנים: כחלק ממבנה המקדש, וכקורבן עצמאי. 
1356 צו  מלאכות הדוחות את השבתגרסת html הרב אביהוד שוורץ  ר' עקיבא קובע שכל מלאכה שניתן לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת. נדון במשמעותה של קביעה זו במשנתנו, ובמחלוקת הנרחבת בין ר' עקיבא ור' אליעזר בעניינה.  
1357 קב  טומאת אוכלים באיסורי הנאהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בחידושו של ה"אור שמח" בדבר היחס שבין טומאת אוכלים בדבר שהיה ראוי לאכילה בעבר, ובין הכלל "כל העומד להיזרק כזרוק דמי". 
1358 קג  כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  בסוגיתנו הנחיל ר' זירא את קביעתו העקרונית שלפיה "כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו". נזכיר מקצת הדוגמאות שבהן יישמו חז"ל כלל זה, ונציע סברה אפשרית. 
1359 קט  בית חוניוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  ר' מאיר ור' יהודה נחלקו בדבר טיבו של מקדש חוניו. נדון בסיפור המעשה, ונציע הסבר אפשרי לשיטתו של ר' יהודה. 
1360 קי  מעלה אני עליהן כאילו הן מקטיריןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הדרן למסכתות זבחים ומנחות. 

דף יומיומי חולין

# כותרתהמחברתקציר
1361 ו  קבלת גזירתם של רבי אמי ורבי אסיגרסת html הרב ירון בן צבי  רבי מאיר ורבן גמליאל גזרו על הכותים שיהיו כעובדי ע"ז ולא קיבלו את גזירתם. לאחר מכן רבי אמי ורבי אסי גזרו אותה הגזירה וכן קיבלו את גזירתם. 
1362 ז  רבי פנחס ורבי חנינא - טבע, ומעל לטבעגרסת html הרב אביהוד שורץ  רבי פנחס ורבי חנינא סבורים כי יש בכוחם להתעלות למעלה מחוקי הטבע. נבחן את משמעותה של קביעה זו, ואת מיקומה כאן - על פתחה של מסכת חולין. 
1363 ח  דוחקא דסכינאגרסת html הרב אביהוד שורץ  הגמרא בסוגיתנו מזכירה את המונח "דוחקא דסכינא", המאפשר מעבר של טעם מסכין לבשר. נדון ביישומו ההלכתי של מושג זה. 
1364 י  סכין שנמצאת פגומהגרסת html הרב אברהם סתיו  בעיון זה נדון במחלוקת רב הונא ורב חסדא בדין סכין שנמצאת פגומה לאחר השחיטה. 
1365 יד  מוקצה מחמת איסורגרסת html הרב אביהוד שורץ  בכדי להסביר את הוראת רב בעניין איסור אכילה של בהמה שנשחטה בשבת, מצטטת הגמרא בסוגייתינו הלכות שונות העוסקות בענייני מוקצה. נדון באחת מן ההלכות: מוקצה מחמת איסור.  
1366 טו  מעשה שבתגרסת html הרב אביהוד שורץ  נציג בקצרה את יסודות סוגיית הנאה ממעשה שבת: מחלוקת התנאים, סברת האוסרים והמתירים, והכרעת ההלכה. 
1367 כא  שבירת מפרקת וקביעת רגע המוותגרסת html הרב אביהוד שורץ  הגמרא בסוגיתנו מתארת פגיעות פיזיות חמורות הגורמות למוות מיידי. נדון ביישום הדברים שבסוגיתנו בנוגע לשאלת קביעת רגע המוות והשתלת איברים. 
1368 כב  תורים ובני יונהגרסת html הרב אביהוד שורץ  סוגיתנו עוסקת בהשוואת התורים ובני היונה. נצטט מדברי הרמב"ן על משמעות בחירת התורים ובני היונה לקורבנות העוף. 
1369 כו  החליצה והמיאונין בשלשהגרסת html הרב ירון בן צבי  דין חליצה מקורו בתורה בעוד שדין מיאון מקורו בתקנת חכמים. אנו למדים שבחליצה ניתן להסתפק בהדיוטות בעוד שבמיאון לאחת מהדעות במשנה יש צורך בדיינים מומחים.  
1370 כז  שחיטת שני סימנים בעוףגרסת html הרב ירון בן צבי  בסוגיה נחלקים רבי ורבי יהודה על המקור לשחיטת עוף, נעיין בסיבה שבגינה לכתחילה יש לשחוט בעוף שני סימנים.  
1371 כח  שחיטת ורידיםגרסת html הרב אביהוד שורץ  ר' יהודה דורש לשחוט את הורידים, ולא רק את הקנה והוושט. נעמוד על החידוש שבשיטתו, לאור השוואת שחיטת קודשים ושחיטת חולין. 
1372 כט  ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוףגרסת html הרב אביהוד שורץ  נעיין בקצרה ביסוד מחלוקת האמוראים בשאלה האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף או אינה לשחיטה אלא לבסוף. 
1373 לב  מה בודק החכם?גרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק במחלוקת הראשונים בהבנת דברי רבי יוחנן בשאלה האם מדובר בבדיקת הסכין או בבדיקת הסימנים של הבהמה. 
1374 לה  הכשר לטומאה בשחיטהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בעמדת ר' שמעון שלפיה השחיטה מהווה הכשר לקבל טומאה, לאור יסודו של דין הכשר משקה לקבלת טומאה 
1375 לו  חיבת הקודשגרסת html הרב אביהוד שורץ  נעסוק בדין הייחודי של הכשר לטומאה מכוח "חיבת הקודש".  
1376 מ  עירוב כוח יהודי וגויגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין שאומר שאם יהודי וגוי יאחזו שניהם ביחד בסכין אחת וישחטו, השחיטה תהיה פסולה. 
1377 מב  פתיחה להלכות טריפותגרסת html הרב אביהוד שורץ  נציג בקצרה את הביאור הפשוט למונח "טריפה", ולאיסור "ובשר בשדה טריפה לא תאכלו". 
1378 מג  ח"י טריפות נאמרו למשה בסיניגרסת html הרב אביהוד שורץ  חכמים קבעו כי הטריפות למיניהן נלמדו בהלכה למשה מסיני. נדון במשמעותה המעשית של קביעה זו. 
1379 מט  ברכת כהניםגרסת html הרב אביהוד שורץ  אגב דיון בעניין אחר, נזכרת בסוגיתנו מחלוקת בין ר' ישמעאל ובין ר' עקיבא בעניין ברכת כהנים. נדון בדבריו של ר' ישמעאל, ובברכה שזוכים לה הכהנים מאת ה'.  
1380 נ  מקיפין בבני מעייםגרסת html הרב אביהוד שורץ  בסוגיתנו מבואר שניתן לדמות נקב באיבר פנימי לנקב מלאכותי ("מקיפין"), וכך האם הנקב אירע קודם שחיטה או אחריה. מדובר על קולא גדולה בהלכות טריפות, ונדון בדברי הראשונים אודותיה. 
1381 נב  נשתברו רוב צלעותיהגרסת html הרב אברהם סתיו  בעיון זה נדון בדין "נשתברו רוב צלעותיה" ובמשמעותו של צירוף מספר צלעות ל"רוב". 
1382 נו  על האחריות הבין-אישית שבפסיקת הלכהגרסת html הרב אביהוד שורץ  במהלך הדיון בבדיקת דרוסת חולדה, מצטטת הגמרא מחלוקת יסודית בעניין הגישה העקרונית לפסיקת ההלכה. נעיין בפירושו של בעל "מנחת יצחק" לדברי הגמרא. 
1383 נז  מחקר מדעי ורוח הקודש - ביאור דרשני במעשה רבי שמעון בן חלפתא והנמליםגרסת html הרב אביהוד שורץ  הגמרא מספרת סיפור מדהים על ניסוי שערך רבי שמעון בן חלפתא בנמלים. נדון במקצת דברי המפרשים בנושא, ובמשמעותם לסוגיות העוסקות בענייני טריפות. 
1384 ס  כלאי זרעים והרכבת אילנותגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין כלאיים. 
1385 סא  בדיני התורה הסימנים הם מהות הדיןגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בהבחנה שבין הסימנים שניתנו מהתורה בנוגע לדבר מסויים לבין סימנים שנתנו חכמים בנוגע לדבר מסויים.  
1386 סג  רב וציידגרסת html הרב אביהוד שורץ  עוף טהור נאכל במסורת. מי מוסמך לקבוע את המסורת? האם יהיה זה רב תלמיד חכם, או שמא דווקא צייד-זאולוג, הבקיא בעופות למיניהם? 
1387 סד  כשרות ביצה שנמצא בה דםגרסת html הרב אביהוד שורץ  עיון זה יעסוק בכשרות ביצה שנמצא בה דם.  
1388 סה  חגביםגרסת html הרב אברהם סתיו  בעיון זה נדון ביחס שבין הסימנים הפיזיים של החגבים ובין הדרישה שיהיה שמם 'חגב'. 
1389 סו  סימני הטהרה בדגיםגרסת html הרב אברהם סתיו  בעיון זה נדון במשמעותם של סימני הטהרה בדגים – סימן זיהוי או גורם טהרה? 
1390 סז  תולעים שבדגיםגרסת html הרב ירון בן צבי  האם מותר לאכול את התולעים שבדגים רק ביחד עם בשר הדג או שמותר לאכול אותם גם פני עצמן? 
1391 ע  קדושת פטר רחםגרסת html הרב אביהוד שורץ  סוגיתנו מעלה ספקות שונים בעניין התקדשות הבכור ביציאתו מן הרחם. נדון בקצרה בחידוש שבאותם ספקות, וביישום הדברים הלכה למעשה.  
1392 עא  טומאה בלועהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בשאלת מפתח בביאור דין טומאה בלועה וטהרה בלועה, ונציג יישום מעשי מעניין לסוגיה זו.  
1393 עג  עובר שהוציא ידו קודם שחיטת אמוגרסת html הרב אברהם סתיו  בעיון זה נדון בשיטת חכמים שלפיה כאשר עובר הוציא את ידו קודם שחיטת אמו אסורה היד באכילה אך אין בה טומאת נבלה. 
1394 עד  התר בן פקועהגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין פקועה ובמחלוקתם של רבי מאיר וחכמים בהבנת הדין. 
1395 עה  טומאת אוכלין בדגיםגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בחילוק שבין דגים שניצודו לבין דגים שלא ניצודו.  
1396 עו  תיקון נקבגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק ביחס שבין תיקון טריפה לבין תיקון חור בגיד של פצוע דכא. 
1397 עז  התייעצות עם רב מיקלגרסת html הרב אביהוד שורץ  האם רשאי אדם לפנות בשאלה הלכתית דווקא לרב הידוע כמיקל, כדי שיזכה לתשובה לקולא? ייתכן, שבסוגיתנו ניתן למצוא מענה לשאלה זו.  
1398 עח  פתיחה לפרק "אותו ואת בנו"גרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בקצרה בטעם איסור שחיטת אותו ואת בנו; וכן ביישום איסור זה בשחיטת חולין, ולא רק בשחיטת קודשים. 
1399 פב  עגלה ערופהגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין עגלה ערופה שהורדה לנחל וקודם ששחטו אותה נמצא ההורג. 
1400 פד  כיסוי הדם בבעלי חיים מזומניםגרסת html הרב אביהוד שורץ  מדוע העלתה הברייתא הוה-אמינא שלפיה דמו של בעל חיים מזומן פטור ממצות כיסוי הדם? 
1401 פה  "שנאו בלשון חכמים" - על הכרעת ההלכה שבמשנהגרסת html הרב אביהוד שורץ  רבי יהודה הנשיא הכריע הלכה בעניין שחיטה שאינה ראויה ביחס לאיסור אותו ואת בנו וביחס למצות כיסוי הדם. נדון בשאלת הכרעת הלכה בעריכת המשנה, ובמשמעות הכרעתו של רבי בעניין כיסוי הדם.  
1402 פח  עפר ואפרגרסת html הרב ירון בן צבי  אברהם אבינו השווה עצמו לעפר ואפר ובשל כך זכינו לאפר פרה אדומה ועפר סוטה, נעסוק בהבנת הדברים. 
1403 פט  מדוע גיד הנשה במוקדשין נאסר באכילה?גרסת html הרב ירון בן צבי  נדון בעניין איסור אכילת גיד הנשה בבהמה אשר הוקדשה 
1404 צ  איסור גיד הנשה גרסת html הרב ירון בן צבי  נברר את סיבת החומרה שיש באיסור גיד הנשה אשר ממנה למדים שבעובר של קודשים יש איסור של גיד הנשה. 
1405 צא  עד כסא הכבודגרסת html הרב אביהוד שורץ  הגמרא מתארת את מאבק יעקב והמלאך, ואת אבק רגליהם שהגיע עד כסא הכבוד. נדון במשמעותה של דרשה זו, ובכוחה של תשובה המגעת אף היא עד כסא הכבוד.  
1406 צב  ובכן צדיקיםגרסת html הרב אביהוד שורץ  בסוגיתנו נאמר שהעולם מתקיים בזכות מ"ה צדיקים. נדון במשמעות קביעה זו.  
1407 צה  בשר שנעלם מן העיןגרסת html הרב ירון בן צבי  האם מותר לקנות בשר בחנות של גוי ובאיזה תנאים? 
1408 צו  טביעות עיןגרסת html הרב ירון בן צבי  האם מותר לקנות בשר בחנות של גוי ובאיזה תנאים? 
1409 צז  קפילאגרסת html הרב ירון בן צבי  נאמר בגמרא שיש לתת לקפילא לטעום, האם הסיבה היא שיש צורך דווקא במומחה או שמא מדובר רק בדין נאמנות? 
1410 צח  ביטול בשישים וביטול בשישים ואחדגרסת html הרב אביהוד שורץ  איסור שנתערב בהיתר בטל בשישים. נדון בטעם הלכה זו, וביישום הדברים לגבי ביטול ביצה בשישים ואחת.  
1411 צט  טעם כעיקרגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בקצרה ביסוד דין טעם כעיקר.  
1412 קג  איזו הנאה מחייבת?גרסת html הרב ירון בן צבי  הסוגיה עוסקת בשאלה מתי מתחייב אדם באכילה – נדון האם הדין תלוי בהנאת הגרון או הנאת המעיים ונתייחס לאיסור אכילה ביום כיפור. 
1413 קד  בשר חיה ועוף בחלבגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בחומרת הדין של אכילת בשר עוף (וחיה) ובאיסור להעלות בשר עוף (וחיה) וחלב על שולחן אחד. 
1414 קה  המתנה בין בשר לחלבגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בחובה להמתין בין אכילת בשר ואכילת חלב. 
1415 קו  נטילת ידיים לסעודהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נעסוק בטעמים לנטילת ידיים לסעודה. 
1416 קיב  תפקידה של המליחהגרסת html הרב אביהוד שורץ  סדר המליחה בשלימותו. 
1417 קיג  תהליך המליחהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון ביחס שבין איסור בישול ואיסור אכילה בבשר וחלב. 
1418 קיט  שיערו מינימאלי ליד ושומרגרסת html הרב אביהוד שורץ  היחס בין דין בריה לשיעור המינימאלי של יד ושומר 
1419 קכ  משקיןגרסת html הרב אביהוד שורץ  שתי אפשרויות בהגדרת משקין - מבוסס על שיעורו של מורנו הרב ליכטנשטיין שליט"א, שסוכם על ידי הרב מתן גלידאי 
1420 קכב  טומאת עור אדםגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון בטומאת עור אדם ובגזירת חכמים שמא יעשה עורות אביו ואמו שטיחין. 
1421 קכה  מאהיל כנגעגרסת html הרב ירון בן צבי  ביאור מחלוקת אביי ורבא בדין האהלה על המת. 
1422 קכו  עכבר שחציו בשר וחציו אדמהגרסת html הרב אביהוד שורץ  האם קיים עכבר שנברא מן האדמה? כיצד יש להתייחס לסתירה שבין דברי המשנה בהקשר זה ובין הממצאים המדעיים המוכרים לנו? 
1423 קכז  הפלא שבטבע והפלא שבנסגרסת html הרב אביהוד שורץ  היחס בין החוקיות שבטבע ובין הנס המשדד את מערכות הטבע.  
1424 קכח  איסור חלבגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון באיכותו הקולינארית של החלב ובסיבת איסור אכלתו. 
1425 קכט  טומאת אוכלין באיסוריםגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון בדעת רבי שמעון ביחס לטומאת אוכלין באיסורי אכילה. 
1426 קלג  מתנות זרוע לחיים וקיבה הלכה למעשהגרסת html הרב אביהוד שורץ  הפרשת מתנות זרוע לחיים וקיבה בעידן המודרני - בעיות ופתרונות 
1427 קלד  "נתינה" ו"עזיבה" במתנות ענייםגרסת html הרב אביהוד שורץ  משמעותה של דרשת "תעזוב אותם", ואופיין של מתנות עניים. 
1428 קלח  ציץ הכהן גרסת html הרב ירון בן צבי  דיון בשאלה היכן היה מונח הציץ ובדברי הברייתא בסוגייתנו לגבי כיפה של צמר שעליה היה מונח הציץ. 
1429 קמ  שילוח הקן בזכרגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון בשילוח הקן בציפור זכר לאור טעמי מצות שילוח הקן.  
1430 קמא  לאו הניתק לעשהגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון במשמעות הרעיונית של הכלל "אין לוקים על לאו הניתק לעשה".  

דף יומיומי בכורות

# כותרתהמחברתקציר
1431 ו  היוצא מן הטמאגרסת html הרב אביהוד שורץ  שתי הבנות יסוד בדין היוצא מן הטמא.  
1432 ז  אכילת דבשגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון במחלוקת התנאים והראשונים אודות היתר דבש, ובהשלכה מעשית למחלוקת זו. 
1433 ח  סבי דבי אתונאגרסת html הרב אברהם סתיו  ביאור משמעותו של העימות בין רבי יהושע בין חנניה ובין סבי דבי אתונא. 
1434 יג  בין פדיון לעריפהגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון במחלוקת הרמב"ם והראב"ד בהלכה זו ביחס שבין מצוות פדייה ועריפה. 
1435 יד  מעמדם הייחודי של פסולי המוקדשין לאחר פידיוןגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון במעמדם המיוחד של פסולי המוקדשין לאחר פידיונם, ובאיסור גיזה ועבודה בהם.  
1436 טז  צאן ברזל וארנונאגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון ביחס שבין צאן ברזל לבין ארנונא לעניין חיוב בבכורה. 
1437 כ  רוב באיסורין ורוב בממונות בהלכות בכורותגרסת html הרב אביהוד שורץ  קבעו חכמים, שאף שסומכים על רוב בענייני איסור והיתר, אין סומכים עליו בדיני ממונות. נבחן את יישומה של הלכה זו בסוגייתינו.  
1438 כא  לפני עור במקח וממכרגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון בשאלה האם המוכר דבר מה לחבירו אחראי לכך שהלוקח לא ייכשל באיסור. 
1439 כז  תרומת חוץ לארץגרסת html הרב אביהוד שורץ  הפרשת תרומות ומעשרות בחוץ לארץ ומעמדה של התרומה שהופרשה. 
1440 כח  דיין שטעהגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון בהבדל שבין דיין מומחה ובין דיין שאינו מומחה. 
1441 לג  אין מרגילין בכורגרסת html הרב ירון בן צבי  דיון באיסור פשיטת עור הבכור דרך רגליו. 
1442 לד  על ה"תועבה" שבהטלת מום בקודשים גרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון באיסור האכילה מבכור או מקורבן אחר שהוטל בו מום בכוונה לאור דברי התוספות בסוגיתינו.  
1443 לה  אמירה לנכריגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון על הקשר שבין אמירה לעכו"ם בשבת, לבין סוגייתינו.  
1444 לז  המוכר דבר איסורגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון במחלוקת רבי שמעון בן אלעזר וחכמים בדין המוכר לחבירו דבר איסור. 
1445 לח  דין שווה לכלי חרס וכלי שטף גרסת html הרב ירון בן צבי  דיון בעדותו של חזקיה אבי עקש בנוגע לטומאת כלים, נתמקד בסיבה שחזקיה השתמש בדוגמה של דין כלי חרס. 
1446 מא  פידיון פסולי המוקדשיןגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון במשמעות המצוה לפדות בהמת קודשים שנפל בה מום, לאור שיטת הרמב"ם בדבר מעמד פסולי המוקדשין.  
1447 מב  אנדרוגינוסגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון במעמדם הייחודי של טומטום ואנדרוגינוס.  
1448 מו  ייחוס עובר במעי אמו הנכריהגרסת html הרב ירון בן צבי  דיון במחלוקת רש"י ותוספות בנוגע לייחוס של הוולד לאביו. 
1449 מח  פדיון הבן - בין מצוה לחובה ממוניתגרסת html הרב אביהוד שורץ  בחינת אופיה של מצות פדיון הבן, לאור דין פדיון בתוך שלושים יום, ולאור דין ספק פדיון.  
1450 מט  מצות האב בפדיון הבןגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון באופי חובת האב לפדות את בנו. 
1451 נד  איסור כלאי זרעיםגרסת html הרב ירון בן צבי  נעיין בדברי רש"י, בנוגע לסתירה שיש בדבריו בדין כלאי זרעים. 
1452 נה  הירדןגרסת html הרב אביהוד שורץ  מעמדו של נהר הירדן כפי שהוא מוצג בסוגייתינו.  
1453 נו  בין בכור למעשרגרסת html הרב אביהוד שורץ  נעיין בהסברו של הרש"ר הירש להבדל שבין בכור ומעשר בהמה, ומתוך כך נסביר גם את פטור הלוקח בהמות ממעשר.  
1454 סא  סיום בכורותגרסת html הרב ירון בן צבי  לתקוני שדרתיך בבכורות ותרומה. וייחודיות הראשית. 

דף יומיומי ערכין

# כותרתהמחברתקציר
1455 ב  פתיחה למסכת ערכיןגרסת html הרב אביהוד שורץ  משמעות המצוה לדון בדיני ערכין לפי הרמב"ם 
1456 ג  "הכל חייבין בסוכה" - אך מדוע אין ישנים בה?גרסת html הרב אביהוד שורץ  מדוע נהגו רבים שלא לישון בסוכה בחג הסוכות? 
1457 ט  לוח שנה ירחי-שמשיגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון במשמעות הקישור בין שנת הלבנה ושנת החמה בלוח העברי.  
1458 י  קריאת ההללגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון בהחובה לומר הלל, ובשאלה האם חובה זו היא מן התורה או מדברי חכמים. 
1459 יב  שירה על נסכים הבאים בפני עצמםגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון בצורך בשתייה ובאכילה לשם אמירת השירה. 
1460 יד  שבח עכו"םגרסת html הרב ירון בן צבי  דיון באיסור לשבח יופיו של עכו"ם.  
1461 טז  תוכחה בענווהגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון קצר בגדר מצות תוכחה.  
1462 יז  הישג יד בערכיןגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון במשמעותו של דין "הישג יד" בערכין: האם מדובר על הנחה מתוך רחמים על מעריך שאיננו מסוגל לשלם, או שמא על דין בעל אופי אחר.  
1463 כב  חינאגרסת html הרב ירון בן צבי  דיון בנושא גביית כתובת גרושה ואלמנה מנכסי יתומים. 
1464 כג  "מסדרין בערכין"גרסת html הרב אביהוד שורץ  המשנה בסוגייתינו קובעת את סדר הגבייה ממקדיש שאינו מסוגל לפרוע את הסכום שהתחייב להקדיש. נדון בקצרה בהלכה זו. 
1465 כד  פתיחה להלכות הקדש שדה אחוזהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בזיקה שבין ערכי אדם, ובין ערכה הקבוע של קרקע בארץ ישראל לעניין פידיון מן ההקדש. 
1466 כה  לאחר ולא לבןגרסת html הרב אברהם סתיו  עיון בדין בן הפודה שדה שהקדיש אביו. 
1467 כו  הלוקח שדה מאביו ומת אביוגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון בחזרת שדה מקנה לבעליה ביובל מתוך דין בן שלקח שדה מאביו והקדישה ואחר כך מת אביו. 
1468 כז  מסירתו לגבוהגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בשוני שבין פעולת העברת הבעלות בדיני מקח וממכר לדיני הקדש. 
1469 ל  הלואה לצורך גאולת שדה – עיון כלכליגרסת html הרב אביהוד שורץ  במשנתנו נאמר שאין לקחת הלואה לצורך גאולת שדה אחוזה. נבחן את משמעותה הכלכלית של הלכה זו.  
1470 לא  בין שנה מעוברת לשנה פשוטהגרסת html הרב אביהוד שורץ  סוגייתינו עוסקת ביחס בין חודשי אדר בשנה מעוברת ובין חודש אדר שבשנה פשוטה. נדון בהלכה זו, ובמקרה משעשע שבחנו הפוסקים לאורה. 

דף יומיומי תמורה

# כותרתהמחברתקציר
1471 ד  יסוד דין תמורה לאור סוגיית "כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד"גרסת html הרב אביהוד שורץ  סוגייתינו עוסקת במחלוקת האמוראים הכללית בעניין "כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד". מדוע נשנתנה מחלוקת זו דווקא במסכת תמורה? 
1472 ה  כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד - יסוד המחלוקתגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בקיצור נמרץ ביסוד מחלוקת אביי ורבא בעניין "כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד". 
1473 ז  הקדשת בעלי מומין למזבחגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון באיסור הקדשת בעלי מומין למזבח, ביחס למקדיש בעל מום מעיקרו ומקדיש בעל מום לדמי נסכים. 
1474 ח  מכירת בכורגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בנאמנות ישראל בנוגע להטלת מום בבכור. 
1475 יא  הקדשת איבר שהנשמה תלויה בוגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון בחקירת יסוד של רבי עקיבא איגר ביחס לקדושת איבר אחד המתפשטת בכל הבהמה.  
1476 יב  מים שאובים הפוסלים את המקוהגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון במים שאובים הפוסלים את המקוה, והבחנה בין הפסול במים מצד עצמם, לבין הפסול שבהזרמה המלאכותית של המים אל המקוה. 
1477 יח  עדותו של רבי פפייס, ואיסור "בל תאחר" בקורבנותגרסת html הרב אביהוד שורץ  בכדי להצדיק את ההלכה שולד שלמים קרב על המזבח, מעיד רבי פפייס על ולד כזה שנולד בפסח והוקרב בחג הסוכות. הגמרא דנה בעניין "בל תאחר" ביחס לעדות זו, ונרחיב מעט בסוגיה זו.  
1478 יט  הפרשת קורבן בלתי מתאים - "ונהפוך הוא"גרסת html הרב אביהוד שורץ  נעסוק במשמעות "פּוּרִימִית" להלכה של הקדשת קורבן בלתי מתאים (נקבה לעולה), ובקשר העמוק שבין לימוד ענייני קודשים וקורבנות ובין חג הפורים. 
1479 כה  פרט ולקט גרסת html הרב אביהוד שורץ  נעסוק בהלכה המתחדשת בסוגייתינו ביחס ללקט, ובהשואה בין הלקט שבשיבולים והפרט שבענבים. 
1480 כו  תפוס לשון ראשוןגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון אחד בנוגע למחלוקת האם תופסים לשון ראשון או אחרון. 
1481 לב  בעלות בקודשי מזבח ובקודשי בדק הביתגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בהבדל המהותי שבין קדשי מזבח וקדשי בדק הבית, לאור השאלה האם ניתן להקדישם הקדש נוסף. 
1482 לג  העמדה והערכהגרסת html הרב אביהוד שורץ  סוגייתינו מביאה דעות שונות בעניין העמדה והערכה של בהמת קודשים קודם פדיונה; נעיין ביסודה של הלכה זו.  
1483 לד  הנשרפין והנקבריןגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון באיסור לקבור איסורים הטעונים שריפה לאור דברי רש"י על המשנה וקושיית האחרונים על דבריו. 

דף יומיומי כריתות

# כותרתהמחברתקציר
1484 ד  לחם קלי וכרמלגרסת html הרב ירון בן צבי  דיון במספר האיסורים הקיימים בדין "חדש" וביחס ביניהם. 
1485 ו  פיטום הקטורתגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון במחלוקת ראשונים אחת בנוגע לברייתא דפיטום הקטורת, ובמנהג לשלבה בסדר התפילה. 
1486 ז  חטאת היולדתגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון בתפקידה של חטאת יולדת, וביחס בינה ובין חטאת הבאה על חטא.  
1487 יא  קטן פטורגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין של קטן שבא על שפחה חרופה.  
1488 יב  אדם כנגד עדיםגרסת html הרב ירון בן צבי  דיון לגבי הצורך בהתראה בחטאים שונים 
1489 יג  כזית בכדי אכילת פרסגרסת html הרב אביהוד שורץ  לקראת חג הפסח הממשמש ובא, נדון בנושא המרכזי בסוגייתינו - משמעותו של פרק הזמן "כזית בכדי אכילת אכילת פרס" בנוגע לאיסורים ולמצוות.  
1490 יד  אין איסור חל על איסורגרסת html הרב אביהוד שורץ  נציג חקירה אחת בגדרי "אין איסור חל על איסור".  
1491 טו  גופים מוחלקיםגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון בדין "גופים מוחלקים" ובדין "תמחויים מוחלקים" וביחס ביניהם. 
1492 כ  איסור דםגרסת html הרב אביהוד שורץ  נעסוק בחומרת איסור דם, ובמימד "חילול הקודש" שיש באכילתו. 
1493 כא  דם האדםגרסת html הרב אביהוד שורץ  שאלת איסור דם האדם מהווה מפתח חשוב לשאלה ההלכתית והערכית ביחס לבשר אדם. 
1494 כז  ייעודו של קורבן החטאתגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בהלכה הקובעת שחטאת עבור שגגה אחת אינה מוקרבת עבור שגגה אחרת.  
1495 כח  קידוש החומרגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון ב"צווחות העזרה", ובהבדל שבין יוחנן בן נדבאי המרבה באכילת קודשים ומקדש את האכילה, ובין יששכר איש כפר ברקאי החובש כפפות בשעת עבודה ומבזה אותה. 

דף יומיומי מעילה

# כותרתהמחברתקציר
1496 ז  מעשה דמים להקל ולהחמירגרסת html הרב אביהוד שורץ  נעיין בדין המשנה אודות "מעשה הדמים", המשמעותי למעמד הזבח בענייני מעילה.  
1497 ח  הכשר להיפסל בטבול יוםגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון במשמעות הביטוי "הוכשרו" להיפסל בטבול יום, ובאופיה של טומאת טבול יום. 
1498 י  מעילה באימוריםגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון במהות החיוב של תרומת הדשן מתוך שאלת המעילה באימורים שעלו על המזבח. 
1499 יד  הנאה מאבני הכותל המערביגרסת html הרב אביהוד שורץ  אגב ההלכה העוסקת באומני ההקדש, שאסור להם להנות מאבני הבניין, נזכיר דיון מעניין בנוגע לכותל המערבי.  
1500 טו  צירוף מעילות כמפתח ליסוד דין מעילהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נבחן את משמעותה של ההלכה המצרפת מעילות שונות ביחס ליסוד דין מעילה. 
1501 יט  מועל אחר מועלגרסת html הרב ירון בן צבי  פריסת ההבדל בין השאלת חולין והשאלת קדשים, וההשלכה לגבי אופן קניין השאלה. 
1502 כא  שליחות לדבר עבירה במעילהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נציע שני הסברים להלכה המחודשת שלפיה יש שליחות לדבר עבירה במעילה. 
1503 כב  גרסת html הרב אביהוד שורץ   

דף יומיומי קנים

# כותרתהמחברתקציר
1504 כב  פתיחה למסכתות קינים ונידה - הן הן גופי תורהגרסת html הרב אביהוד שורץ  לקראת לימוד מסכת קינין ומסכת נידה, נעיין בדברי המשנה באבות המגדירה שני נושאים אלה כ"גופי הלכות". 

דף יומיומי תמיד

# כותרתהמחברתקציר
1505 כז  לבישת בגדי הקודשגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בלבישת בגדי הקודש בזמן שהוא לא זמן עבודת הקדש. 
1506 כח  שומר שנרדם, ומצות תוכחהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בעונשו של שומר שנרדם על משמרתו, ובתוכחה המיוחדת בעונש זה. 
1507 כט  עצי המערכה ויישוב ארץ ישראלגרסת html הרב אביהוד שורץ  הגפן והזית פסולים לשמש כעצי מערכה, משום פגיעתם ביישוב ארץ ישראל. נדון במשמעות הלכה זו.  

דף יומיומי מדות

# כותרתהמחברתקציר
1508 לה  פרצות שפרצו מלכי יוןגרסת html הרב אביהוד שורץ  נזכיר את המשמעות שמעניק הגר"א לי"ג הפרצות שפרצו מלכי יון בסורג שלפני החיל. 
1509 לו  שער הרחמיםגרסת html הרב אביהוד שורץ  משנתנו עוסקת בפישפש הסמוך לשער ההיכל, אשר היה נעול. נדון במשמעותו, ובקשר אפשרי בינו ובין שער הרחמים. 

דף יומיומי נידה

# כותרתהמחברתקציר
1510 ג  ספק טומאהגרסת html הרב ירון בן צבי  ספיקות המתעוררים בדיני טומאה מוכרעים על פי מקום התרחשותם, נעסוק בלימוד של חכמים ורבי שמעון מסוטה אשר עוסק בכך. 
1511 ו  מועד החיוב בהפרשת חלהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בשלבי החיוב בהפרשת חלה, וביחס בין נתינת המים לקמח, ובין הגלגול והלישה. 
1512 ז  חולין הטבולים לחלה ויסוד איסור טבלגרסת html הרב אביהוד שורץ  לאור האמור בסוגייתינו, נדון באופיו ובמהותו של איסור טבל. 
1513 י  בדיקה לטהרותגרסת html הרב ירון בן צבי  נדון במקור לסיטואציה בה נשים בודקות קטנה שהגיעה לפרקה. 
1514 יב  בדיקה שלפני תשמישגרסת html הרב ירון בן צבי  נעמוד על כמה מההבדלים שבין בדיקה לתשמיש ובין בדיקה לטהרות. 
1515 יג  איסור השחתת זרעגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בחומרה המיוחדת באיסור השחתת זרע.  
1516 יד  הרגשת עדגרסת html הרב אביהוד שורץ  אישה שבודקת עצמה בדיקה פנימית בעד נטמאת, ואינה נהנית מן ההקלות המיוחדות בדיני כתמים. נדון בשאלה האם הלכה זו היא מדאורייתא או מדרבנן?  
1517 טו  הבא מן הדרךגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון באופי דין ווסתות דרבנן לאור מחלוקת הראשונים בדין הבא מן הדרך לאחר שהגיע זמן ווסתה. 
1518 טז  בדיקה בתוך שיעור וסתגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון במושג "שיעור ווסת" כפי שהוא מופיע בסוגייתנו. 
1519 יז  לינה בבית קברותגרסת html הרב ירון בן צבי  דיון ביסוד הבעיה שבלינה בבית הקברות כפי שעולה מדברי ר' שמעון בר יוחאי. 
1520 כ  יראת הוראה במראות הדמיםגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון ביראת ההוראה בענייני מראות הדמים – מן הש"ס ועד ימינו.  
1521 כא  אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דםגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון ביסוד ההלכה הקובעת שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. 
1522 כב  נאמנות הרופאיםגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון בנאמנותם של הרופאים לעניינים הלכתיים מתוך הסיפורים המובאים בסוגייתנו. 
1523 כג  לבו של אביו דוה עליוגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון בשאלת הצער על מותו של נפל ביחס לדיני בכורה ודיני יחוד. 
1524 כז  מת שרוף וטומאת רקבגרסת html הרב אביהוד שורץ  נעיין בחידושו של מורנו הרב ליכטנשטיין אודות טומאה המהווה ייצוג של המת, ונבהיר אותו לאור דיני מת שרוף וטומאת רקב.  
1525 כח  עובר שהוציא את ידוגרסת html הרב אביהוד שורץ  נעיין בגזירת חכמים על טומאת לידה בעובר שהוציא את ידו. 
1526 לא  בדיקת אבהותגרסת html הרב ירון בן צבי  בחינת הרלוונטיות ההלכתית של בדיקות אבהות לאור האמור בגמרא. 
1527 לג  מקצת היום ככולוגרסת html הרב ירון בן צבי  דיון בדין מרקצת היום כולו בנידה וזבה. 
1528 לד  בין ישראל לעמיםגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון במשמעות ההבחנה הפיזיולוגית בין ישראל לעמים, כפי שהיא מוצגת בסוגייתינו. 
1529 לה  מעיין אחד ושני מעיינותגרסת html הרב אביהוד שורץ  נעיין ביסוד המחלוקת בין רב ולוי אודות מעיין אחד ושני מעיינות.  
1530 מ  אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָהגרסת html הרב ירון בן צבי  הסבר דעתו של ר' שמעון בהגדרת ולד 
1531 מא  כריתת רחםגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בהשלכות ההלכתיות של ניתוח לכריתת רחם.  
1532 מב  קול עובר בוכהגרסת html הרב אביהוד שורץ  הגמרא קובעת כי תינוק שהשמיע קול - הרי הוא כילוד. נבחן האם קביעה זו היא ודאית, או אומדנא מסופקת בלבד.  
1533 מו  חזקה דרבאגרסת html הרב ירון בן צבי  דיון בחזקת הבגרות של קטנים שהגדילו ובתקף עדותן של נשים בנושא זה. 
1534 מח  בדיקת סימני גדלותגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון במחלוקת התנאים בשאלה מי מוסמך לבדוק ולהכריע באשר לסימני הגדלות של הבת. 
1535 מט  כשרות גר לשמש כדייןגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בשאלת כשרותו של גר לשמש כדיין 
1536 נא  ברכה לפניו ולאחריוגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון ביחס שבין ברכת 'אשר יצר' ובין הכלל שאותו טבה המשנה בדיני ברכות. 
1537 נה  רוק הזבגרסת html הרב אביהוד שורץ   
1538 נו  מרכז הסחר העולמי בתדמורגרסת html הרב אביהוד שורץ  נעסוק במעמדה המיוחד והבעייתי של העיר תרמוד-תדמור. 
1539 סב  בדיקת מעבדה לזיהוי דם נידהגרסת html הרב אביהוד שורץ  לאור דברי המשנה המתארת בדיקת כתם בשבעה סממנים, נדון באופן כללי את השלכתה של בדיקת מעבדה בבירור מקורו והרכבו של הדם.  
1540 סג  וסת הגוףגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון באפשרות לקבוע וסת קבוע על פי הרגשת הגוף. 
1541 סד  ווסת הדילוגגרסת html הרב אברהם סתיו  עיון במחלוקת רב ושמואל בעניין קביעת ווסת החודש בדילוג. 
1542 סז  טבילה כדרך גדילתהגרסת html הרב ירון בן צבי  דיון במחלוקת ר"ח-רש"י בגרסה ובשאלה האם טבילתה של אשה שלא טבלה כגדילתה עולה בדיעבד. 
1543 סח  חפיפהגרסת html הרב ירון בן צבי  דיון במחלוקת הראשונים לגבי חפיפה בלילה. 
1544 סט  ספירה והיסח הדעת בשבעה נקייםגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון באופיה של ספירת שבעת הימים הנקיים. 
1545 ע  התעוררות לתשובהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בקצרה בשלוש שאלות האגדה ששאלו חכמי אלכסנדריה את ר' יהושע, ובקשר ביניהן. 
1546 עב  שומרת יום כנגד יוםגרסת html הרב אברהם סתיו  עיון בדין שומרת יום כנגד יום לאור מחלוקת בית הלל ובית שמאי במשנתנו. 

דף יומיומי ברכות

# כותרתהמחברתקציר
1547 ד  קריאת שמע על המיטהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בשני הסברים לעניינה של קריאת שמע שעל המיטה. 
1548 ה  ייסוריםגרסת html הרב אביהוד שורץ  סוגייתינו עוסקת בהרחבה בענייני ייסורים. נתייחס בקצרה לשתיים מן השאלות העקרוניות הנבחנות בסוגיה.  
1549 ז  צדיק ורע לוגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון בהסברים השונים המובאים בגמרא לשאלת "צדיק ורע לו". 
1550 יא  אופיין של ברכות התורהגרסת html הרב אביהוד שורץ  סוגייתינו עוסקת בנוסח ברכת התורה. נבחן את אופיה של ברכה זו לאור נוסחאותיה השונות. 
1551 יב  המלך הקדושגרסת html הרב אביהוד שורץ  לקראת חודש אלול הממשמש ובא, נדון בהוספת המלך הקדוש והמלך המשפט בעשרת ימי תשובה.  
1552 טז  אונן ואבלגרסת html הרב ירון בן צבי  דיון בחיוב האונן בדיני אבלות. 
1553 יח  אנינותגרסת html הרב אביהוד שורץ  נעסוק בקצרה בשתי נקודות עקרוניות בהלכות אנינות.  
1554 יט  "ודאי עשה תשובה"גרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בדברי ר' ישמעאל אודות תלמיד חכם המזדרז לעשות תשובה על חטא שחטא בו עוד באותו יום. 
1555 כה  קריאת שמע במקום ערוהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון ביסוד האיסור לקרוא קריאת שמע במקום ערוה, ובחובת החציצה בין הלב ובין הערוה. 
1556 כו  אבות וקורבנותגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון במחלוקת האמוראים ביחס לתקנת התפילה - אבות וקורבנות - ובמשמעותה. 
1557 לב  תפילת משהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בתפילתו המיוחדת של משה רבינו.  
1558 לג  הבדלה בתפילה והבדלה על הכוסגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון במשמעותה של ההבדלה הכפולה - בתפילה ועל הכוס. 
1559 לז  קמח חיטהגרסת html הרב ירון בן צבי  ביאור מחלוקת ר' יהודה ור' נחמן בדין קמא דחיטי. 
1560 לט  מרק ירקותגרסת html הרב אביהוד שורץ  נעסוק בברכת מרק הירקות, אשר נידונה בסוגייתינו. 
1561 מ  שם ומלכותגרסת html הרב אביהוד שורץ  ברכה שאין עימה שם ומלכות אינה ברכה. נביא מדבריו של מורנו הרב ליכטנשטיין שליט"א ביחס לתפקיד השם והמלכות בנוסח הברכה. 
1562 מו  ברכת האורחגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בהלכותיה ובמהותה של ברכת האורח. 
1563 מז  כיצד יינצל אדם מהיות "עם הארץ"?גרסת html הרב אביהוד שורץ  לכבוד יום הדין והמלוכה, נבקש להתחקות אחר ערכים עליונים בהשקפה היהודית, לאור הברייתא העוסקת בהגדרתו של עם הארץ. 
1564 מח  אביי ורבאגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון באופי שיטותיהם של אביי ורבא לאור הסיפור בסוגייתנו. 
1565 נג  שכח ולא בירך במקום שבו אכלגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בהכרעה המיוחדת שבמחלוקת בית שמאי ובית הלל בעניין מי ששכח ולא בירך במקום שבו אכל.  
1566 נד  פתיחה לפרק "הרואה"גרסת html הרב אביהוד שורץ  עם ראשיתו של פרק "הרואה" נדון בברכות שונות שאין נוהגים לברכן, ובטעם הדבר.  
1567 ס  ברכות השחרגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון באופיין של ברכות השחר.  
1568 סא  "אפילו הוא נוטל את נפשך" - על קידוש השם ואהבתוגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון במסירות נפשו של ר' עקיבא, ובדרך שבה הביע את אהבת ה'.  
1569 סב  קפנדריאגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון באופיו של איסור קפנדריא בהר-הבית ובבית הכנסת. 
1570 סד  סיום למסכת ברכותגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בבירור דברי הגמרא 'תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם'. 

דף יומיומי שבת

# כותרתהמחברתקציר
1571 ד  חֲטֹא כדי שיזכה חברךגרסת html הרב אביהוד שורץ  בסוגייתינו נאמר שאין אומרים לאדם חֲטֹא כדי שיזכה חבירך. הראשונים עימתו בין האמור בסוגייתינו לבין האמור בסוגיות מקבילות, ונזכיר דעות אחדות בנושא.  
1572 ה  עקר ממקומו וקיבלגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בשני פירושים לסוגיית עקר ממקומו וקיבל, ונציע, על דרך הדרש, זיקה אפשרית בין הסוגיה ובין יום שמחת תורה.  
1573 ו  הגדרת רשות הרביםגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון בצורך בשישים ריבוא בני אדם בכדי להגדיר מקום כרשות הרבים. 
1574 יא  בניית בית כנסת בגובהה של עירגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בהיבטיה ההלכתיים והרעיוניים של ההלכה הדורשת להגביה את בית הכנסת מעל לבתי העיר.  
1575 יב  ביקור חולים ותפילה על החולים בשבתגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בגדר ההיתר לבקר חולים בשבת, ובנוסח התפילה על החולים.  
1576 יח  השימוש ב"שעון שבת"גרסת html הרב אביהוד שורץ  האם מותר להשתמש ב"שעון שבת"? הדיון שבסוגייתינו הוא דיון בסיסי בתשובה לשאלה זו.  
1577 יט  הערכות למניעת חילול שבתגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בפירושו המקורי של בעל המאור לאיסור הפלגה בספינה קודם השבת, ולהשלכת פירוש זה על שאלת ההערכת למניעת חילול שבת מפני פיקוח נפש.  
1578 כ  הגדרת בישול בשבת ובבישולי עכו"םגרסת html הרב אברהם סתיו  דין ביחס שבין גדרי בישול בהלכות שבת ובין גדרי בישול עכו"ם. 
1579 כב  שימוש באור נר חנוכהגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק באיסור של שימוש בנר חנוכה לשם הרצאת מעות לאור האיסור הגורף לשימוש בנרות חנוכה שנאמר לעיל. 
1580 כה  הדלקת נרות שבתגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון באופי החובה להדליק נרות שבת.  
1581 כו  טבל טמא ותרומה טמאהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בקצרה במעמדו של טבל טמא, ובמשמעות דין "משמרת תרומותי" בנוגע לתרומה טמאה.  
1582 כז  כלאי בגדיםגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון בדברי רב פפא על היחס שבין איסור לבישה ואיסור העלאה בכלאי בגדים. 
1583 כט  גרם כיבוי בשבתגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק באיסור הנחת שפופרת על גבי נר בשבת. 
1584 ל  חולה שאין בו סכנהגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין חולה שאין בו סכנה ונתייחס להבדל שבין צער של יחיד לצער של רבים. 
1585 לב  ונשמרתם מאוד לנפשותיכםגרסת html הרב אביהוד שורץ  סוגייתינו עוסקת בחובת שמירת הנפש, ובאיסור להיכנס לסכנות מיותרות. נדון במקורה של חובה זו.  
1586 לג  נקודת המבט של רבי שמעון בר יוחאיגרסת html הרב אביהוד שורץ  במסגרת האגדתא אודות רבי שמעון ורבי אלעזר המסתתר במערה, נדון בדמותו המיוחדת של רבי שמעון, כפי שהיא משתקפת בסוגייתינו ובסוגיות נוספות.  
1587 לה  הדלקת הנרגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון בדין קבלת שבת על ידי הדלקת הנר. 
1588 לו  פתיחה לדין השהייהגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין השהייה. 
1589 לח  החזרת אוכל לכירהגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין החזרה ויחס לדבר שיש לו מתירין. 
1590 לט  בישול בחמהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון ביסוד ההלכה הקובעת שאין חייבים על בישול בחמה בשבת.  
1591 מ  שיעור "יד סולדת"גרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בדרכים המעניינות לחישוב חום "יד סולדת".  
1592 מד  שימוש בשמן של נרגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בשיטת רבי אליעזר בדין שימוש בשמן של נר בשבת. 
1593 מו  מוקצה מחמת גופוגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בהגדרת מוקצה מחמת גופו.  
1594 מז  מוקצה בשלהבתגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בגדר מוקצה בשלהבת, ובהיתר לטלטל תנור חימום חשמלי בשבת.  
1595 נא  במה בהמה יוצאתגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בהוצאה על גבי בהמה בשבת. 
1596 נג  ריפוי בהמה בשבתגרסת html הרב אביהוד שורץ  בסוגייתינו נחלקו תנאים האם מותר להעניק טיפול רפואי (שאיננו כרוך במלאכה אסורה) לבהמה בשבת. נדון במחלוקת זו, ובטעמי האיסור וההיתר.  
1597 נד  תוכחהגרסת html הרב אביהוד שורץ  דיון במהותה של מצוות תוכחה ובחובה להוכיח כשהתוכחה לא תועיל. 
1598 נו  קיבל דוד לשון הרעגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון באיסור קבלת לשון הרע מתוך סיפורם של דוד ומפיבשת. 
1599 ס  קמיעות וסגולות [א']גרסת html הרב אביהוד שורץ  נעסוק בשאלת רפואה בשבת מכוחו של קמיע. עיון זה יתמקד בדברי ראשונים בנושא, והעיון הבא בדברי אחרונים.  
1600 סא  קמיעות וסגולות [ב']גרסת html הרב אביהוד שורץ  נוסיף ונעסוק בענייני רפואות סגוליות וקמיעות, והפעם - בתורתם של אחרונים. 
1601 סד  יציאה לחצר ולרשות הרביםגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בחשש שבגינו גזרו חכמים איסור לצאת לחצר עם דברים מסויימים.  
1602 סז  דרכי האמוריגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בפשר איסור "דרכי האמורי", בשני נימוקים להיתרו במקום רפואה, ובמשמעות הדברים לחג החנוכה. 
1603 סח  תינוק שנשבהגרסת html הרב אביהוד שורץ  בסוגייתינו התחדש המונח ההלכתי "תינוק שנשבה". מהי השלכתו של מונח זה על מעמדו של יהודי חילוני?  
1604 עד  בורר בדרך אכילהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בהיתר לברור "בדרך אכילה", ובהרחבה אפשרית להיתר זה.  
1605 עה  חישוב תקופות ומזלותגרסת html הרב אביהוד שורץ  נעסוק בפירושים השונים שהוצעו ל"מצוה" המתחדשת בסוגייתינו לחשב תקופות ומזלות. 
1606 עו  המוציא תבן לגמלגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון באופן הגדרת מלאכות שבת לאור מחלוקת רבה ורב יוסף בדין המוציא תבן לגמל כמלוא פי פרה. 
1607 עט  אין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלהגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדיון אודות שימוש בדבר קדוש על מנת להכין ממנו דבר שקדושתו פחות חמורה. 
1608 פא  עציץ נקוב - בשבת ובתחומים נוספיםגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון במחלוקת הראשונים ביחס לאיסור תולש בעציץ נקוב, ובביאורו המחודש של הגר"ח מבריסק לשיטת הרמב"ם בנושא.  
1609 פב  טומאת עבודה זרהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נציג את חידושו של הרמב"ם בדבר המקור בתורה לטומאת עבודה זרה, ונביא את ביאורו של האדמו"ר מליובאויטש לדברי הרמב"ם.  
1610 פד  טומאת מפץ וכלי חרסגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון בהבדל שבין כלי חרס למפץ בדין טומאת מדרס. 
1611 פה  יניקת זרעיםגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין הסגת גבול ביחס לזריעה סמוך לשדה של אדם אחר. 
1612 פח  כפיית הר כגיגיתגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בפער שבין שתי הדרשות בעניין קבלת התורה בכפייה בסוגייתינו, לאור דבריהם של המהר"ל מפראג והגרי"ד סולוביצ'יק.  
1613 פט  שאילת שלום - תורה עם דרך ארץגרסת html הרב אביהוד שורץ  נעסוק בקטעים אחדים מדברי האגדה שבסוגייתינו, המבהירים כי התורה היא תורת חיים, המיועדת דווקא לבני האדם.  
1614 צ  בל תשקצוגרסת html הרב אברהם סתיו  האם יש איסור, משום "בל תשקצו", לאכול חגבים בעודם חיים? 
1615 צב  דמות של מנהיגגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בבירור המושג גיבור. 
1616 צה  חליבה בשבתגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בקצרה בהגדרת האיסור בחליבה בשבת. 
1617 צו  המקור למלאכת הוצאהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בשאלה מדוע יש צורך במקור מפורש לאיסור הוצאה בשבת, ובכלל "הוצאה מלאכה גרועה".  
1618 קב  בניין בכליםגרסת html הרב אביהוד שורץ  לאור המחלוקת בעניין איסור בניין בכלים, נדון במלאכת בונה ובמלאכת מכה בפטיש. 
1619 קג  כתיבה לועזית בשבתגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון במחלוקת הפוסקים ביחס לאיסור בכתיבה לועזית בשבת, ובמשמעות המחלוקת בהגדרת מלאכת כותב. 
1620 קט  נטילת ידיים שחריתגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בתפיסה העקרונית של נטילת ידיים שחרית כפי שהיא מתחדשת בסוגייתינו, ובהשלכה ההלכתית של תפיסה זו.  
1621 קי  איסור סירוסגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון ביסוד איסור סירוס, ובשאלת עיקור נשים.  
1622 קיד  לבוש מסודרגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בביאור הסיבה שרק לתלמיד חכם מחזירים אבידה על פי טביעת עין. 
1623 קטו  שורפי תורהגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק באיסור של כתיבת התורה שבעל פה ואיסור מחיקת שם ה'. 
1624 קטז  נדון בהלכה המחייבת לשרוף ספר תורה שכתבו מין, ובהצעתו של הרב פיינשטיין ליישם את הדברים אף ביחס לתנועה הרפורמית. גרסת html הרב אביהוד שורץ  ספר תורה שכתבו מין 
1625 קיז  שלוש סעודות ולחם משנהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נציע שתי הבנות לתקנת שלוש סעודות ולחם משנה בשבת, מתוך זיקה לפרשת ירידת המן. 
1626 קכ  'בואו והצילו לכם'גרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין של המציל מאכלים משריפה בשבת.  
1627 קכא  'בקטן העושה לדעת אביו'גרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק באמירה לקטן בשבת. 
1628 קכג  גזירת כליםגרסת html הרב אביהוד שורץ  נזכיר את ספיקם של ראשונים האם האיסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור הוא מדין מוקצה, או מהווה גזירה עצמאית; ונדון במשמעות אותה גזירה עצמאית.  
1629 קכד  טלטול כלי שמלאכתו להיתרגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בטלטול כלי שמלאכתו להיתר.  
1630 קכט  'לא תשחית'גרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק באיסור ההשחתה 
1631 קל  מסירות נפש בשמחה - פתיחה לפרק "רבי אליעזר דמילה"גרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון במסירות הנפש על מצות מילה, ובשמחתנו בה.  
1632 קלא  מכשירי מילהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון ביסוד דברי ר' אליעזר ביחס למכשירי מילה הדוחים את השבת. 
1633 קלז  מילת תינוק חולהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בדחיית מילתו של תינוק החולה, ובפרטי הדין של המתנת שבעה ימים מיום החלמתו. 
1634 קלח  חבישת כובע רחב שוליים בשבתגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון במחלוקת רש"י והר"ח בעניין חבישת כובע רחב שוליים בשבת, ובהשלכתה של מחלוקת זו על נשיאת מטריה בשבת.  
1635 קלט  מים על גבי שמריםגרסת html הרב אברהם סתיו  האם בנתינת מים על שמרים שנמצאים במסננת יש משום איסור בורר? 
1636 קמא  שחיה בשבתגרסת html הרב ירון בן צבי  נדון באפשרות ללכת עם בגדים רטובים בכרמלית בשבת. 
1637 קמד  "הפנימיות הנסתר" - בפורים, ובמלאכת דשגרסת html הרב אביהוד שורץ  לכבוד החג, נדון בחשיפת המהות הפנימית - בפורים, ובמלאכת דש. 
1638 קמה  מועדים לשמחהגרסת html הרב אביהוד שורץ  מה בין בבל לארץ ישראל בנוגע לשמחת המועדים? 
1639 קנא  "טועמיה חיים זכו"גרסת html הרב אביהוד שורץ  דברים לקראת סיום מסכת שבת, בזיקה לקביעה כי מחללים שבת עבור החי, אך לא עבור המת. 
1640 קנב  דעת זקניםגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בהסברים השונים לחכמה המתווספת בזקנים.  

דף יומיומי עירובין

# כותרתהמחברתקציר
1641 ב  פתיחה למסכת עירוביןגרסת html הרב אביהוד שורץ  דברי פתיחה למסכת עירובין.  
1642 ג  מבוי, סוכה ומצהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון ביסוד ההשוואה שבין קורת מבוי ובין גובה הסוכה, ונסיים בהערה הנוגעת גם לענייני דיומא.  
1643 ט  תחת הקורה ובין הלחייםגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בשאלת טלטול תחת הקורה או בין הלחיים לאור החקירה היסודית בעצם האיסור לטלטל במבוי הפתוח לרשות הרבים. 
1644 י  מבוי רחב מעשר אמותגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בהלכה הקובעת שמבוי שרחב מעשר אמות אינו ניתר בלחי או קורה, ובדעת ר' יהודה לגבי הלכה זו. 
1645 יב  נפרצה למקום האסור להגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון באיסור טלטול בחצר שנכנסה לה לשון של ים. 
1646 יד  קורה על גבי מבויגרסת html הרב ירון בן צבי   
1647 טז  מחיצה גרועהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בעניין "מחיצה גרועה".  
1648 יז  דיני "מחנה" גרסת html הרב אביהוד שורץ  המשנה פוטרת יושבי "מחנה" מארבעה דברים. נדון בקצרה בהגדרת מחנה, ובאפשרות לפוטרו מעירובי תחומין. 
1649 כג  קרפף שלא הוקף לדירהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בשאלת מפתח בהבנת המושג "מחיצה שלא נועדה לדירה", ובאחת מן ההשלכות של שאלה זו.  
1650 כד  קרפף שנזרעגרסת html הרב אביהוד שורץ  זרעים שניטעו בין מחיצות שהוקפו לדירה - מבטלים את המחיצה. האם כל גינה ציבורית תבטל את העירוב הכללי של העיר? האחרונים השיבו על כך בדרכים שונות, ובהן נעסוק. 
1651 כו  שכח אחד לערבגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון בשיטת רבי אליעזר בדין מי ששכח לערב עירוב חצירות. 
1652 ל  ביסוד ה"קולא" שבעירובי תחומיןגרסת html הרב אביהוד שורץ  עירוב תחומין מבסס קולא שיש בה מימד מסויים של הערמה. נדון בדעת בית שמאי ביחס להערמה זו, ובתשובת החכמים על דעה זו.  
1653 לא  עירובי תחומין וחצירות על ידי קטןגרסת html הרב אביהוד שורץ  לאור שאלת עירוב על ידי קטן, נבחן את היחס בין עירובי תחומין ועירובי חצירות.  
1654 לז  בעניין ברירהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נעסוק בקצרה באופי הספק שבדין ברירה.  
1655 לח  שבת ויום טוב - שתי קדושותגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון במשמעות המונח "שתי קדושות", ובפער שבין קדושת השבת וקדושת יום טוב. 
1656 מד  חזרת "היוצאים להציל"גרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בשאלה המעשית של חזרה מהצלת נפשות בשבת.  
1657 מה  עסקי קש ותבן - ההשלכה המעשיתגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון במשמעות המעשית של חילול שבת להגנה מפני נכרים שבאו על עסקי קש ותבן. 
1658 נא  תחומין דאורייתאגרסת html הרב אביהוד שורץ  סוגייתינו מביאה את המקור לשיעור אלפיים אמה לתחום שבת. לאור דיון זה נעסוק במחלוקת הראשונים הנרחבת בשאלה האם תחומין דאורייתא או דרבנן. 
1659 נב  טועי המידהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בחידושו של ר' שמעון ביחס ל"טועי המידה".  
1660 נח  מדידת מומחהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בשני פירושים בדבר זהותו של המומחה למדידת תחומין. 
1661 נט  עיר של רבים ויסוד דין עירוב חצרותגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון במשמעותה העקרונית של ההלכה האוסרת לערב עירוב חצרות אחד בעיר של רבים. 
1662 סב  סיעתא דשמיאגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק באיסור להורות הלכה בפני רבו. 
1663 סה  שכרות, מקדש ותורהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בלימוד הזכות של רב ששת על כנסת ישראל ה"שכורה ולא מיין" מיום שחרב בית המקדש, ונקשור את הדברים לקבלת התורה שבחג השבועות.  
1664 סו  שכירות דירת גוי בשבתגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בהיתר לשכור דירה מן הנכרי בעיצומה של השבת, כדי שלא לפסול את עירוב החצרות. 
1665 סט  מעמדו ההלכתי של מחלל שבתגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין של מחלל שבת  
1666 עב  דין סוכה לעניין עירוב חצרותגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בחידוש מעניין ביחס לעירוב חצרות בסוכה, המבוסס על האמור בסוגייתינו.  
1667 עג  הגדרת מקום מגורים – בין עירוב חצרות לעירוב תחומיןגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בהבדל שבין עירוב חצרות ועירוב תחומין בהגדרת מקום דירתו של אדם. 
1668 עט  שיתוף מבואותגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון במשמעותו של שיתוף מבואות לאור שתי הלכות: 1. הגבהת טפח; 2. זכייה על ידי גדול הסמוך על שולחן אביו. 
1669 פ  עירוב חצירות בדיירים חדשיםגרסת html הרב אביהוד שורץ  נהוג להניח עירוב חצירות פעם אחת בשנה. כיצד יועיל עירוב זה לתושבים שיצטרפו אל הקהילה במשך השנה? 
1670 פה  תפיסת ידוגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק במקרה שבעל הדירה משאיר לעצמו מקום לחפציו לעניין היתר הטלטול כשיש שוכר בדירה זו. 
1671 פו  כבוד עשיריםגרסת html הרב אביהוד שורץ  רבי מכבד עשירים; על שום מה ולמה?  
1672 פז  "החלפה" ברשויות דרבנןגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון במחלוקת הראשונים והפוסקים בעניין הוצאה מרשות היחיד לכרמלית דרך מקום פטור. 
1673 צ  'להבריח מים עשויות'גרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בסתירה שיש בדעת שמואל בנוגע לסברתו בדין של מחיצות ספינה. 
1674 צג  "שבת שהותרה - הותרה"גרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון בהבדל ההלכתי בין מחיצה שנפלה בשבת, ובין חצר שמאזן הדיירים שבה השתנה באמצע השבת. 
1675 צד  עירוב שנפסל בשבתגרסת html הרב אביהוד שורץ  נעסוק בשתי סוגיות הלכתיות הנוגעות לעירוב שנפסל באמצע השבת.  
1676 צז  קשר תפיליןגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין הקשר של תפילין, האם צריך קשר בר קיימא או לא. 
1677 צח  הפיכת כתבי הקודשגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין כיסוי ספרי קודש. 
1678 ק  "צניעות מחתול" - על משמעותו של מוסר טבעיגרסת html הרב אביהוד שורץ  סוגייתינו מתייחסת לאפשרות ללמוד דרכי מוסר ויושר מבעלי החיים. האם הנהגה זו של מוסר טבעי רצויה ומומלצת?  
1679 קא  הצבת דלת בפירצהגרסת html הרב אביהוד שורץ  נדון במחלוקת הראשונים אודות התנאים להיתר הצבת דלת הסוגרת פירצה. 
1680 קד  אין בוזקין מלח במדינהגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק באיסור בונה בפיזור מלח 

דף יומיומי פסחים

# כותרתהמחברתקציר
1681 ב  פתיחהגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בביטול חמץ וביעורו. 
1682 ג  לשון נקייה וביעור חמץגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון במשמעותה של ההוראה להימנע מדיבור מגונה, ובקשר העמוק בינה ובין ראשית מסכת פסחים. 
1683 ד  תלמוד תורה בזמן בדיקת חמץגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בהלכה הדורשת להפסיק את לימוד התורה לצורך בדיקת חמץ. 
1684 ט  גרירת חולדהגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין בדיקה. 
1685 י  חמץ שאינו נגיש גרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בפרטי ההלכה בעניין ביעור חמץ המצוי במקום בלתי נגיש.  
1686 יא  בדיקת חמץ בתוך המועדגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בפרטי ההלכה של בדיקת חמץ בתוך המועד, ואף נציע הסבר רעיוני למחלוקת התנאים בעניינה.  
1687 יז  "אישתבוש כהני" - על הקושי בלימוד ענייני טהרות [א']גרסת html הרב אביהוד שוורץ  נביא את דברי הרמב"ם בהקדמת פירוש המשנה לסדר טהרות על הקושי שבלימוד ענייני טומאה וטהרה.  
1688 י"ז-י"ח  "אישתבוש כהני" - על הקושי בלימוד ענייני טהרות [ב']גרסת html הרב אביהוד שוורץ  לרגל ראש חודש אב, נעסוק ביחס שבין מיעוט הידיעה בהלכות טומאה וטהרה, ובין העדר בית מקדש.  
1689 כד  איסורי אכילה שלא כדרכהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בשני גדרים עקרוניים לאכילה "שלא כדרכה", וביישום הדברים ביחס לשימוש בתרופות בתשעה באב.  
1690 כה  איסור הנאה מעבודה זרהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון במחלוקת הראשונים בדבר היקף איסור ההנאה מעבודה זרה במקום פיקוח נפש. 
1691 כט  חמץ של הקדש במועדגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין מעילה בהקדש חמץ בפסח. 
1692 לא  חמץ שנפלה עליו מפולתגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בתפיסה מחודשת של "בל יראה ובל ימצא", לאור דין חמץ שנפלה עליו מפולת. 
1693 לב  תשלומי קרן וחומש בזר שאכל תרומהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון באופי התשלומים של זר שאכל תרומה. 
1694 לח  אפיית מצה לשמהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בשאלת אפיית מצה לשמה.  
1695 לט  הירקות הכשרים למרורגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון במינים הכשרים למרור. 
1696 מג  אינהו אכלי ואנן לא משהינן?!גרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין של דברים שאסורים בפסח מדרבנן. 
1697 מד  בטלה דעתו אצל כל אדםגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק באכילת כותח הבבלי 
1698 מה  חמץ שהתעפש, ומשמעותו לעניין צריכת תרופות המכילות חמץ בפסחגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נעסוק בדין חמץ שנתעפש, ונשאל האם כדרך שאין בו איסור בל יראה ובל ימצא, הוא מותר גם באכילה. שאלה זו משפיעה על דין צריכת תרופות המכילות חמץ בפסח. 
1699 מו  ח"י רגעים באפיית המצותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בעניין "ח"י רגעים" באפיית המצות.  
1700 מז  חרישה ביום טובגרסת html הב אברהם סתיו  דיון באיסור חרישה ביום טוב ובכלל שאין עשה דוחה לא תעשה ועשה. 
1701 נב  "יום טוב שני" לבן ארץ ישראל שיצא לחו"לגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בתוקף ובהיקף איסור מלאכה ביום טוב שני של גלויות לבן ארץ ישראל שיצא לחו"ל.  
1702 נג  הדלקת הנר בערב יום הכיפוריםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בפסיקת ההלכה בעניין הדלקת הנר בערב יום הכיפורים. 
1703 נט  "עשה דהשלמה" - קורבנות התמידגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בהבדל שבין תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים. 
1704 ס  הקרבת הפסח לשמוגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בקצרה ביסודות דין לשמה בקורבן פסח, ובכלל. 
1705 סו  מסורת וחדשנות בסיפור עליית הלל לנשיאות - בין הבבלי לירושלמיגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בהבדלי ההשקפה היסודיים שבין הבבלי והירושלמי בדבר סיפור עליית הלל לנשיאות.  
1706 סז  שילוח טמאים וטבילה לקראת עלייה להר הביתגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון במצות שילוח טמאים ביחס לבעלי קרי, ובשאלה ההלכתית בעניין טבילה קודם עלייה להר הבית. 
1707 עג  תיקון וקלקול בשחיטה בשבתגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בחידוש המתחדש בסוגייתינו בדין קילקול שיש בו תיקון בהלכות שבת.  
1708 עד   דין "מולייתא" ומשמעותו המעשיתגרסת html הרב אביהוד שוורץ  סוגייתינו עוסקת בהלכות מליחה, בדין "מולייתא"; נסביר הלכה זו, ואת משמעותה המעשית.  
1709 עה   כי אם צלי אשגרסת html הרב אברהם סתיו  דין באופי החיוב לצלות את הפסח באופן ישיר על גבי האש. 
1710 פ  מחצה טמאים ומחצה טהוריםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדרוש דרשה על היחס שבין סוגייתינו בדבר מחצה טהורים ומחצה טמאים ובין עשרת ימי תשובה.  
1711 פא  טומאת התהוםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בקצרה בהלכה הנרחבת של טומאת התהום.  
1712 פג   גיד הנשה בקרבן פסחגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון בעיקרון בדיני עשה דוחה לא תעשה הנלמד מדין גיד הנשה בקרבן פסח. 
1713 פז   "בניך הם" - בין יום הכיפורים לסוכות גרסת html הרב אביהוד שוורץ  נעמוד על הקשר שבין דרשת "בניך הם" שבסוגייתינו ובין ענייני דיומא. 
1714 פח  הר בית ה'גרסת html הרב אביהוד שוורץ  נביא את פירושו של הראי"ה קוק לדברי האגדה שבסוגייתינו בדבר יעקב אבינו שקרא למקום השכינה "בית".  
1715 צא  ספק טומאהגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בהגדרת הדין של מי שקיים ספק לגבי טהרתו בזמן השחיטה וזריקת הדם.  
1716 צד  "זמן רבינו תם"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  נסקור בקצרה את מחלוקת הגאונים ורבינו תם אודות חישוב זמן בין השמשות. 
1717 צה  אמירת הלל במועדיםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בהלכות המתחדשות בסוגייתינו בעניין אמירת ההלל, בפסח שני ובכלל.  
1718 צח  יש דיחוי בדמיםגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין דיחוי.  
1719 ק  מביאין את השולחןגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין הבאת שלחן השבת לאחר הקידוש. 
1720 קא  קידוש במקום סעודהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון ביסוד ההלכה של קידוש במקום סעודה. 
1721 קב  אין עושים מצוות חבילות חבילותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נציע שני טעמים להלכה שאין עושים מצוות חבילות חבילות, ונעמוד על ההבדל ביניהם. 
1722 קז  מלא לוגמאגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין של המקדש שלא שתה מיין הקידוש. 
1723 קח  היבטים חינוכיים בליל הסדר [א'] - מעשה ומשמעותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  לאור הספק שבסוגייתינו בדבר חיוב קטנים בד' כוסות, נעמוד על ספק יסודי בעניין מצות חינוך.  
1724 קט  היבטים חינוכיים בליל הסדר [ב'] - אמצעי עזר בהוראהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון ב"אמצעי העזר" שהציעו ר' אליעזר ור' עקיבא כדי לשמור על עירנותם של הילדים בליל הסדר, ובדרכים להעברת המסר החינוכי העמוק שבלילה זה. 
1725 קטו  מצות אכילת מרורגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בגדרה המיוחד של מצות אכילת מרור. 
1726 קטז  "ויביאנו אל המקום הזה"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  נעיין בהלכה שבמשנתנו "ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה".  
1727 קיט  אפיקומןגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק באיסור לאכול קינוח לאחר הפסח. 

דף יומיומי שקלים

# כותרתהמחברתקציר
1728 ב  לשאלת מיקומהּ בסדר מועדגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון במיקומה של מסכת שקלים בסדר מועד.  
1729 ג  בין קורבן ציבור לקורבן השותפיםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון באופיו של קורבן הציבור, ובהבדל בינו ובין קורבן השותפים. 
1730 ז  מותר מתיםגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין הכסף שנאסף לשם קבורת מת. 
1731 ט  "והייתם נקיים"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון ביסוד הדרישה "והייתם נקיים מה' ומישראל".  
1732 י  כבשׁ פרהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בעניינו של כֶּבֶשׁ הפרה, ובשאלה מה היו מקורות המימון שלו. 
1733 יד  מת בנוגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בקושי שעולה בסגויינתו, מהמסופר על מות בנו של נחוניא על חטאי אביו נוכח האמור בתורה שלא יומתו בנים על חטאי אבותם. 
1734 טז  משיחת מלך בשמן המשחהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בקצרה במשיחת מלך וכהן גדול בשמן המשחה.  
1735 יז   השלכת מפתחות ההיכלגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון באגדה אודות השלכת מפתחות ההיכל אל השמיים.  
1736 כ  חובת נסכים של גר שמתגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין גר שמת בלא יורשים וצריך היה להביא נסכים. 

דף יומיומי יומא

# כותרתהמחברתקציר
1737 ב  פתיחה למסכת יומאגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בשמה של המסכת - יומא.  
1738 ג  יומא ב'-ג', פרישת כהן גדול קודם יום הכיפוריםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בפרטיה של מצות פרישת כהן גדול שבעה ימים קודם יום הכיפורים.  
1739 ז  הוי פיקח ושתוקגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדין טומאה הקשור לקרבן מנחת העומר. 
1740 ט  חורבן המקדשגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון באגדתא המפורסמת על העבירות שהובילו לחורבן בית ראשון ולחורבן בית שני. 
1741 י  מזוזה במקדשגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון ביסוד הפטור של מקום קדוש ממזוזה.  
1742 טז   רבי אליעזר בן יעקבגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הגמרא בסוגייתינו מייחסת את מסכת מידות לר' אליעזר בן יעקב. נציע, על דרך הדרש, ביאור לייחוס זה.  
1743 יז  דרך ימיןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בדין "כל פניות שאתה פונה יהיו דרך ימין", וביישומו בסוגייתינו. 
1744 כא  עשרה ניסיםגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק באחד מהניסים המובאים בסוגייתנו שנעשו במקדש. 
1745 כג  טהרת כלים ושפיכות דמיםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בחומרת התופעה שלפיה טהרת כלים חמורה משפיכות דמים.  
1746 כד  תרומת הדשןגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בתרומת הדשן מבחינה הלכתית ומבחינה רעיונית, בזיקה לחג החנוכה. 
1747 כח   צלותיה דאברהםגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בדיון אודות תחילת זמן ההקרבה של תמיד של בן הערביים 
1748 ל  טבילה לתוספת טהרהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  הנכנס למקדש נדרש לטבול. נדון בעניינה של טבילה זו, ובמשמעותה של טבילה לתוספת טהרה.  
1749 לא   טבילות וקידושים ביום הכיפוריםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון ביחס שבין טבילה ובין קידוש ידיים ורגליים, ובמשמעות קידוש ידיים ורגליים מצד עצמו.  
1750 לג  סדר מערכהגרסת html הב אברהם סתיו  דיון בהיגיון העומד מאחורי סדר המערכה של אביי. 
1751 לז  "אנא השם ואנא בשם בווידוי הכהן הגדול ביום הכיפוריםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בנוסחי "אנא השם" ו"אנא בשם" הנאמרים בוידוי הכהן הגדול ביום הכיפורים. 
1752 לח  זכר צדיק לברכהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון במשמעותן של דרשות חז"ל אודות "זכר צדיק לברכה". 
1753 מד   "וכל אדם לא יהיה באוהל מועד"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון במשמעותה הרעיונית של הוראת "וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו".  
1754 מה  הצתת אליתאגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון ביחס שבין הצתת אליתא ובין מערכות גזרי העצים על המזבח.  
1755 נא  הפקרת ממונו של הכהן הגדול לגבי אחיו הכהניםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בהפקרת זכותו הממונית של הכהן הגדול בפר יום הכיפורים, כדי שיוכלו להתכפר בו שאר אחיו הכהנים.  
1756 נב  מקראות שאין להם הכרעגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בעניין המקראות שאין להם הכרע.  
1757 נח  מעילה בדםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון במשמעותה של הכפרה על מזבח הקטורת.  
1758 נט  סדר העבודותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון במעילה בדם קודם שנזרק על גבי המזבח.  
1759 סה  שני שעירי יום הכיפורים, וזיקתם זה לזהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נסביר את דעת ר' יהודה, המדגיש את הזיקה בין השעיר המשתלח ובין דם השעיר הפנימי. 
1760 סו  איש עתיגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בזהותו ובהלכותיו של "האיש העתי" המשלח את השעיר לעזאזל.  
1761 עב  "ולא יזח החושן"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בגדרו ובטעמו של האיסור להזיח את החושן מן אפוד.  
1762 עג  חמשת עינויי יום הכיפורים – פתיחה לפרק השמיניגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בתוקפם של חמשת עינויי יום הכיפורים.  
1763 עד   חצי שיעורגרסת html הב אברהם סתיו  דיון באיסור חצי שיעור מן התורה ובמשמעותה של סברת "כיון דחזי לאיצטרופי". 
1764 עט  שיעורי אכילה ושתייה ביום הכיפורים - יישוב הדעתגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בהגדרה הייחודית של "יישוב הדעת" בעניין אכילה ביום הכיפורים.  
1765 פ  שיעורי תורהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בתפיסה המשתקפת בסוגייתינו ביחס לשיעורי תורה בכלל.  
1766 פו  כפרה ותשובהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בזיקה שבין הכפרה והתשובה - בעיצומו של יום ובשעיר המשתלח 
1767 פז   הדרן למסכת יומא - תפילת נעילהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  ננצל את הסוגיה העוסקת בתפילת נעילה כדי להיפרד ולסיים את מסכת יומא. 

דף יומיומי סוכה

# כותרתהמחברתקציר
1768 ד  מחיצות הניכרותגרסת html הרב ירון בן צבי  נדון במחלוקת אביי ורבע בנוגע לגוד אסיק בהלכות סוכה  
1769 ו  סוכה דף ו', "שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח" על דרך הדרשגרסת html הרב אביהוד שוורץ  עם ראשיתה של המסכת, נביא דברי דרש אחדים בעניין "שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח".  
1770 ז  בין סכך לדפנותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון ביחס שבין דפנות הסוכה והסכך לאור מחלוקת התנאים בסוגייתינו, ולאור חידושו של ר' חיים מבריסק בנידון. 
1771 יא  קציצתו היא עשייתוגרסת html הרב ירון בן צבי  נדון בהשוואת הגמרא בדין קציצתן זו עשייתן בין לולב לסכך 
1772 יג   סכך שריחו רעגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בגדר ההלכתי של הפסול לכתחילה ובדיעבד בסכך שריחו רע. 
1773 יד   גזירת תיקרה ו"סכך לנצח"גרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בחשש גזירת תיקרה בנוגע ל"סכך לנצח".  
1774 טז   החוטט בגדישגרסת html הב אברהם סתיו  דיון במחלוקת הראשונים באופני הפסול וההכשר של החוטט בגדיש, ובדין העושה סכך ואחר כך דפנות. 
1775 יח  אויר ברוחב שלשה טפחיםגרסת html הרב ירון בן צבי  נדון בקביעתו של אביי בסוגיה לגבי חוסר הצירוף לפסול בין סכך פסול לאוויר 
1776 כ  הישן תחת המיטה בסוכהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון ביסוד דין הישן תחת המיטה בסוכה. 
1777 כא  מעמיד בדבר המקבל טומאהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בחקירת היסוד בפסול מעמיד סכך בדבר המקבל טומאה 
1778 כג  סוכה על גבי ספינהגרסת html הב אברהם סתיו  דיון בגדרי "ראוי לעמוד ברוח מצויה" במקומות שונים. 
1779 כד  מחיצה שמתנדנדתגרסת html הרב ירון בן צבי  נדון בדיני דפנות שהרוח מנדנדת אותם 
1780 כז  הקבלת פני רבו ברגלגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון במצוה להקביל פני רבו ברגל 
1781 כח   שינה בסוכהגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון במצוה לישון בסוכה, ובהקשרה לראש חודש אדר.  
1782 לד  מניין ההדסים והערבותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בפסיקת ההלכה במחלוקת התנאים בעניין מניין ההדסים והערבות בלולב 
1783 לה  אתרוג מורכבגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בקיצור נמרץ בסוגיית אתרוג המורכב. 
1784 לו  מצוות ארבעת המיניםגרסת html הב אברהם סתיו  דיון במחלוקות רבי מאיר ורבי יהודה ביחס לעשיית סוכה מארבעת המינים ולאגידת הלולב. 
1785 מא   זכר לחורבן בפוריםגרסת html הרב אביהוד שוורץ  משנתנו עוסקת בתקנות רבן יוחנן בן זכאי שהן זכר לחורבן. האם גם בפורים יש להזכיר את החורבן?  
1786 מב   ונהפוך הואגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון ב"פטנט" ההלכתי להפוך אחד מארבעת המינים, ומתוך כך גם בענייני דיומא 
1787 מה  אני והואגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בביאור הראשונים לקריאה הנאמרת בהושענות 'אני והוא הושיעא נא' 
1788 מח  והיית אך שמחגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נעסוק במצות השמחה בחג הסוכות, ובכלל. 
1789 מט   חג הסוכות - חג החסדגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון בענייני גמילות חסדים שבסוגייתינו, ובזיקתם לחג הסוכות. 
1790 נא  מחיצה במקדש ובבית הכנסתגרסת html הב אברהם סתיו  דיון בטעמה וגדריה של חובת עשיית מחיצה בין גברים לנשים בבית הכנסת. 
1791 נה  שיר של יום לחג הסוכות - חג האסיףגרסת html הרב אביהוד שוורץ  נדון במשמעותם של המזמורים שנקבעו לשיר של יום בחג הסוכות.  
1792 נו  תפקידו של המזבח וחג הסוכותגרסת html הרב אביהוד שוורץ  לאור המעשה המעציב במרים בת בילגא, נדון בתפקידו של המזבח ובהקשר הדברים ביחס לחג הסוכות.  

דף יומיומי ביצה

# כותרתהמחברתקציר
1793 ז  גרסת html הרב אביהוד שוורץ   
1794 ח  גרסת html הרב אביהוד שוורץ   
1795 יד   גרסת html הרב אביהוד שוורץ   
1796 טו  גרסת html הרב אביהוד שוורץ   
1797 כא  גרסת html הרב אביהוד שוורץ   
1798 כב  גרסת html הרב אביהוד שוורץ   
1799 כח   גרסת html הרב אביהוד שוורץ   
1800 כט  גרסת html הרב אביהוד שוורץ   
1801 לה  גרסת html הרב אביהוד שוורץ   
1802 לו  גרסת html הרב אביהוד שוורץ   

לימוד מודרך למסכת סוכה

# כותרתהמחברתקציר
1803 שיעור 17  סוכה יג ע"ב - יד ע"א לגרסת Word הרב אליקים קרומביין  מה בדיוק עשה חם שכל כך הכעיס את נח? כיצד בכלל ידע נח על מעשהו של חם? מדוע במקום לקלל את חם הוא מקלל את בנו כנען? ומדוע דוקא בקללת העבדות? אנו ננסה לפענח את רצף האירועים ומתוך כך, אולי, לעמוד על סוד כל הפרשיה 

חסידות לפרשת שבוע

# כותרתהמחברתקציר</