מאת
נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל בביאור הפסוק `א-להים לא תקלל`, אם הכוונה לדיינים או לקב`ה. נדון במחלוקתם ובזיקה שבין הקב`ה ובין בית הדין.
מאת
נדון בשאלה העקרונית בעניין בעל אוב וידעוני: האם יש אמת במעשי קסמים לחיזוי העתיד? ואם יש, מדוע נצטווינו להתרחק מהם?
מאת
מה עניינה של ההעברה למולך למאן דאמר `מולך לאו עבודה זרה היא`?
מאת
גדר האיסור `וְשֵׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים... לֹא יִשָּׁמַע עַל פִּיךָ` והיתר השבעת נוצרי.
מאת
מה היחס בין כוונה למעשה באיסורים שונים, וכיצד הדבר משפיע על הלכות מתעסק ועל דיני חילוקי חטאות?

מאת
בשיעור זה נעסוק בקשר הלכתי ומחשבתי מפתיע שקיים בין שני תחומים שנראים, במבט ראשון, כזרים זה לזה - אבלות ונישואין. בחלקו הראשון של השיעור נציג את הקשר, ונבחן כיצד הוא בא לידי ביטוי בהלכות ובדיונים בהם שני התחומים נכרכו יחדיו. בחלק השני נציע מספר הבנות לקשר זה, ונראה מה ניתן ללמוד ממנו.

מאת
שירת האזינו נועדה להיות עדות להיסטוריה העתידית, היסטוריה של מצוקה וישועה, ללא גלות וגאולה מן הגלות. בשיעור נפרש את פרשת האזינו, פסוק אחר פסוק, לאור עקרונות אלו.

מאת
שיעור זה, השני בפרק 'ימי יאשיהו', עוסק בספר התורה שנמצא בהיכל ה' בימי יאשיהו, בחזון נחום ובמעמד הברית שבפרק י"א מספר ירמיהו.

מאת
דרך ההבחנה 'לא בשמים היא' לבין 'לא מעבר לים', עוסק הרב גיגי ביחס בין הרוחני לגשמי, בין תורה לארץ.

עמודים