מאת
תיפח עצמן של מחשבי קיצין – מדוע? ולמה בכל זאת ניסו רבים מחכמינו לגלות את הקץ?
מאת
מי היו בני בניו של המן שלמדו תורה בבני ברק?
מאת
מהו העוון שהיה לישראל בהריגת כוהני נוב?

מאת
בשיעור הפתיחה לספר יחזקאל נעמוד בקצרה על אופיו הייחודי של הספר ועל מבנהו. לאחר מכן נעסוק בפסוקי הפתיחה של הספר, ובייחוד בתעלומת המילים הפותחות אותו: "וַיְהִי בִּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה" – מבלי לבאר אחר איזה אירוע נמנות שלושים שנה אלו ובאיזו כרונולוגיה מדובר.
מאת
בשיעור הפתיחה לספר יחזקאל נעמוד בקצרה על אופיו הייחודי של הספר ועל מבנהו. לאחר מכן נעסוק בפסוקי הפתיחה של הספר, ובייחוד בתעלומת המילים הפותחות אותו: "וַיְהִי בִּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה" – מבלי לבאר אחר איזה אירוע נמנות שלושים שנה אלו ובאיזו כרונולוגיה מדובר.

מאת
מבין רבני הדור שלפנינו, אחד המוכרים פחות והשגרתיים פחות הוא הרב יהודה ליאון אשכנזי, המכונה מניטו. אנו פותחים את הלימוד בסקירה של קורות חיים. של מניטו לקורות החיים יש משמעות, והראיה היא שהוא עצמו בוחר לפתוח את ספרו בסקירת תולדותיו.

מאת
מדוע ה' רצה לסכל את מעשי בוני מגדל בבל? מה חסרון ראה ביוזמת בני האדם לפתח את העולם? בשיעור זה נעמיק בסיבה לפעולת ה', לאור ניתוח מטרת בוני המגדל, וכהמשך לקריאת השמות של אדם הראשון.

מאת
בניגוד למדרשים המשווים בין נח לאברהם, אשר מתמקדים בפסיביות של נח, הרב משה ליכטנשטיין בוחר לראות פן אחר בנח - לקיחת האחריות. בנק' זו נח נבדל מעשר הדורות אשר קדמו לו, ובכך הוא מציל את העולם. בדרך זו, מסביר הרב משה אף את סיפור שכרותו של נח.

מאת
מה הקשר בין החסידות לבין מידת החסידות? מדוע העולם אינו יכול להתקיים ללא דין (ולא רק ללא רחמים)? ועד כמה קיום התורה קשור לחשק שלנו?

עמודים