מאת
בהקדמתו לחומש במדבר, כותב הרמב"ן שעיקרו של חומש זה הוא בהוראות השעה שבו, ולא בהוראות לדורות. כאן עולה השאלה - מדוע התורה כללה חומש זה בתוכה, אשר רובו כלל לא מופנה כלפינו? הרב ברוך גיגי עונה על שאלה זו, ומתמקד בחשיבותו הרבה של התהליך אשר אינה פחותה מזו של המטרה.

מאת
סוגייתנו עוסקת במעשיהן של האימהות רחל ולאה. נציע פירוש לאגדתה זו.
מאת
סוגייתנו קובעת כי הארץ `לא נתחלקה אלא בגורל... ולא נתחלקה אלא באורים ותומים...`. נדון בקצרה במשמעותו של הגורל, וננסה להסביר למה נצרכה רוח הקודש של הכוהן הגדול, שיגלה באורים ותומים מהו החלק הראוי לכל שבט.
מאת
תנו רבנן: שבעה קפלו את כל העולם כולו. בעיוננו נעמוד על דמותו של אחד מן השבעה הללו: הנביא אחיה השילוני.
מאת
כיצד הסיקה הגמרא כי בית שמאי, הסבורים ש`הקדש טעות הקדש`, שוללים גם שאלה בהקדש?

מאת
בשיעור זה נתחיל לעסוק בעבודת המולך, וניכנס מעט לפרטים שלה.

מאת
רב שיח בנושא ירושלים - בין דוד המלך לדוד בן גוריון, עם נתן שרנסקי,הרב יעקב מדן ומייקל אייזנברג. וגם: הרב יואל בן נון - הקרב לשחרור ירושלים מנקודת מבט צנחן שלחם בה

מאת
בשיעור זה נעסוק בעמים שלא באים בקהל ה', ובמשמעות של מושג זה.

מאת
מהו 'גודל ייקרת המחשבה' ומדוע אם רק נדאג שמחשבותינו יהיו 'באמת' נוכל להיפטר מכל מחשבות השווא והדמיון, שמקורן באשליית הנצח.

עמודים