מאת
מה היחס בין שני הטעמים לפסקו של רב שאפשר לקדש אישה בפרש שור הנסקל אך לא בפרש שור של עבודה זרה?
מאת
האם הכשרת כלים מיין נסך שונה מהכשרתם משאר איסורים? ואם כן - מדוע? היש קשר בין דיני יין נסך לדיני טומאה וטהרה?
מאת
רבי יהודה בן בתירא מחדש שתקרובת עבודה זרה מטמאת. מה תוקפו של דין זה, ומה טעמו?

מאת
המדרש על הפסוק הראשון בפרשתנו מסביר שהקב`ה כביכול נתן את עצמו ביחד עם התורה לעם ישראל. יש במדרש זה כדי ללמדנו על היחס שבינינו לבין הקב`ה באמצעות התורה: התורה אינה רק מסר חד-פעמי שנתן לנו ה', אלא אמצעי לקשר מתמשך ויומיומי עם בורא העולם.
מאת
צפו בסרטון של הרב אמנון בזק לפרשת תרומה תשע"ח אנו מזמינים אתכם להירשם לעמוד הYouTube של הישיבה כדי לעקוב אחר השיעורים שיתפרסמו בו.

מאת
רוב היהודים בישראל מטלטלים בשבת ללא נקיפות מצפון בזכות ה"עירוב" שקיים כמעט בכל מקום. נקודות המוצא ההלכתיות עליהן נסמך העירוב הן שללא שישים רבוא (שש מאות אלף) אנשים אין רשות הרבים מן התורה ובנוסף לכך שצורת הפתח נחשבת כמחיצה. בשיעור זה נבחן הנחות אלו, בעיקר לאור שיטת הרמב"ם בנושא.

מאת
בציווי על עשיית המנורה ישנו לכאורה פרדוקס - מחד ישנו ציווי על עשייתה, ומאידך נאמר שהיא 'תעשה', ומשמע שהיא תעשה מאליה. הרב גיגי עונה על פרדוקס זה בעזרת ההבנה שהמאמץ יכול להגיע עד גבול מסוים, ומשום הקב"ה מסייע, ומתוך כך פונה לעסוק במקדש כמכלול.

מאת
בשיעור זה נראה כיצד עקרון משוואת האחווה מתבטא בקשר הזוגי בין איש לאשתו.

מאת
נעסוק בשתיים משלוש הנבואות שבפרק י"ב. בנבואה הראשונה, הארוכה שבהן, יחזקאל גולה באופן סמלי מביתו בסדרה של מעשים הנמשכת כיממה. את מי יחזקאל מסמל, ומדוע נזקק למעשים סמליים רבים כל כך?

עמודים