מאת
מדוע אין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק? מה יסודה של מחלוקת האמוראים בעניין `נכסי לסבתא ובתרה לירתאי`? האם בעל יורש הלוואה שהלוותה אשתו לאחרים? וכיצד תלויות כל השאלות הללו בהבנת דין ירושת הבעל את אשתו?
מאת
מדוע אין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק? מה יסודה של מחלוקת רבי וחכמים בעניין ירושת הבכור בשבח הבא מאליו?
מאת
סוגייתנו עוסקת במעשיהן של האימהות רחל ולאה. נציע פירוש לאגדתה זו.

מאת
שיעור זה הוא שיעור הקדמה לספר משפטים. ראשית, נראה את הסדר של הרמב"ם בספר זה, ונעמוד על ההבדלים בינו לבין סדר הדינים בששת סדרי משנה. לאחר מכן נראה ונדגים כי הרמב"ם פיצל בין ספר משפטים לבין ספר קניין כדי להדגיש את הריסון שהצד החזק בעסקה צריך לנהוג בו, על מנת שלא לנצל את הצד החלש יותר.

מאת
בהקדמתו לחומש במדבר, כותב הרמב"ן שעיקרו של חומש זה הוא בהוראות השעה שבו, ולא בהוראות לדורות. כאן עולה השאלה - מדוע התורה כללה חומש זה בתוכה, אשר רובו כלל לא מופנה כלפינו? הרב ברוך גיגי עונה על שאלה זו, ומתמקד בחשיבותו הרבה של התהליך אשר אינה פחותה מזו של המטרה.

מאת
בשיעור זה נתחיל לעסוק בעבודת המולך, וניכנס מעט לפרטים שלה.

מאת
רב שיח בנושא ירושלים - בין דוד המלך לדוד בן גוריון, עם נתן שרנסקי,הרב יעקב מדן ומייקל אייזנברג. וגם: הרב יואל בן נון - הקרב לשחרור ירושלים מנקודת מבט צנחן שלחם בה

מאת
בשיעור זה נעסוק בעמים שלא באים בקהל ה', ובמשמעות של מושג זה.

עמודים