מאת
מהי מידת ההסתפקות, איך מגיעים אליה ומדוע היא כל כך יסודית בקבלת התורה, תוכלו לקרוא במאמר הבא:

מאת
בשיעור זה נסקור את הפרשיות של העומר ושבועות בחומשים ויקרא ודברים, וניגע בציוויים, בהלכות ומשמעויות.

מאת
מה יסוד מחלוקתם של רבי יהודה וחכמים בדין `יכיר`? מה משמעותה של הכרת הבכור?
מאת
מה יסוד מחלוקתם של רבי יהודה וחכמים בדין `יכיר`? מה משמעותה של הכרת הבכור?
מאת
מה נשתנה תנאי בירושה משאר תנאים על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון? ומדוע כתב הרמב`ם להלכה זו נימוק שונה מן הנימוק המובא בגמרא?
מאת
מדוע אין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק? מה יסודה של מחלוקת האמוראים בעניין `נכסי לסבתא ובתרה לירתאי`? האם בעל יורש הלוואה שהלוותה אשתו לאחרים? וכיצד תלויות כל השאלות הללו בהבנת דין ירושת הבעל את אשתו?
מאת
מדוע אין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק? מה יסודה של מחלוקת רבי וחכמים בעניין ירושת הבכור בשבח הבא מאליו?

מאת
הרב יעקב מדן בהר הבית, יום ירושלים תשע"ז

מאת
שיעור זה הוא שיעור הקדמה לספר משפטים. ראשית, נראה את הסדר של הרמב"ם בספר זה, ונעמוד על ההבדלים בינו לבין סדר הדינים בששת סדרי משנה. לאחר מכן נראה ונדגים כי הרמב"ם פיצל בין ספר משפטים לבין ספר קניין כדי להדגיש את הריסון שהצד החזק בעסקה צריך לנהוג בו, על מנת שלא לנצל את הצד החלש יותר.

עמודים