מאת
שבעים ראשי בני אחאב נשלחים ליהוא, והוא מצווה להעמידם לראווה בפתח השער. על ידי כך מצליח יהוא לאסוף אליו את אנשי העיר, ולשאת את נאומו בפניהם. נעמוד על מבנהו של הנאום, נביא את פירוש רד"ק לנאום, ונציין את הקשיים העולים מפירושו.

מאת
מהי הגדרת האיסור בשבועה על העבר ובשבועה על העתיד ומה היחס ביניהן? במה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא?

מאת
הגמרא עוסקת בפסול מחשבה ביחס לזריקה ולקבלה. בעיון זה נברר מהי מסקנת הגמרא בעניין זה ומה עומד מאחוריה.

מאת
בית ישיבת הר עציון משתתפים בצערה של ישיבת הכותל בפטירתו של נשיא הישיבה. מן השמים תנוחמו. שיעור זה הועבר בימי עיון חנוכה תשע"ז בנושא "ירושלים שחוברה לה יחדיו - ההר, העיר והעם"

עמודים