מאת
בשיעור זה נשלים את עיוננו על עבודת המולך. נחזור למחלוקת המציאותית על המעשה עצמו, ניגע במהות, ובנבואת ירמיהו שתקשר את הדיון חזרה לתקופה במלכי יהודה בה התחלנו את עיסוקנו.

מאת
הגמרא בדף קכח סוקרת סדרה של הלכות ששלח רבי אבא לרב יוסף בר חמא. עיוננו יעסוק באחת מן ההלכות הללו, הנוגעת לשאלת יסוד בהלכות עדות.
מאת
מה יסוד מחלוקתם של רבי יהודה וחכמים בדין `יכיר`? מה משמעותה של הכרת הבכור?
מאת
מה יסוד מחלוקתם של רבי יהודה וחכמים בדין `יכיר`? מה משמעותה של הכרת הבכור?
מאת
מה נשתנה תנאי בירושה משאר תנאים על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון? ומדוע כתב הרמב`ם להלכה זו נימוק שונה מן הנימוק המובא בגמרא?
מאת
מדוע אין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק? מה יסודה של מחלוקת האמוראים בעניין `נכסי לסבתא ובתרה לירתאי`? האם בעל יורש הלוואה שהלוותה אשתו לאחרים? וכיצד תלויות כל השאלות הללו בהבנת דין ירושת הבעל את אשתו?

מאת
מהי מידת ההסתפקות, איך מגיעים אליה ומדוע היא כל כך יסודית בקבלת התורה, תוכלו לקרוא במאמר הבא:

מאת
בשיעור זה נסקור את הפרשיות של העומר ושבועות בחומשים ויקרא ודברים, וניגע בציוויים, בהלכות ומשמעויות.

מאת
הרב יעקב מדן בהר הבית, יום ירושלים תשע"ז

עמודים