מאת
בשיעורים הקרובים נעסוק במספר סוגיות ספציפיות מן המשפט המהותי, ונדגים את הצורך לעמוד על עקרונות היסוד של עמדת התורה בסוגיות אלו, לצד הבחנה בקשיי היישום ובצורך בעדכונים ובהתאמה של הדין לנסיבות המשתנות. בשיעורים הקרובים נעסוק בסוגיות מתוך דיני הירושה; בשיעור זה ובבא אחריו בשאלת ההורשה המנדטורית לקרובים לעומת גישת חופש הצוואה.

מאת
בשיעור זה נמשיך במלכות עוזיהו דרך משל הכרם והמשכו (ישעיהו ה'-ו')

מאת
בתחילת הפרשה רש"י מביא את מדרש חז"ל האומר שהקול ששמע משה באוהל מועד לא יצא החוצה. לאור דברים אלו, דן הרב עמיטל זצ"ל בקולה של התורה, ובצורך שישמעו קול זה אף מחוץ לכותלי בית המדרש.

מאת
מה יסוד מחלוקת הלישנות אם העושה מעשה חזקה בקרקע יכול לקנות בכך קרקע שתשמישה אחר?
מאת
נשלים את הדיון בפסול שאובים במקווה: נעמוד על ההבחנה שבין צינור שחקקו ולבסוף קבעו ובין צינור שקבעו ולבסוף חקקו.
מאת
עיון זה והבא אחריו יעסקו בפסול מים שאובים למקווה. עיון זה יציג את עמדות היסוד בעניין הפסול הזה.

מאת
בשיעור זה נסקור את הפרשיות העוסקות בשלושת הרגלים- שמות כ"ג, שמות ל"ד, ויקרא כ"ג ודברים ט"ז. בהתאם לכל אחת, נסקור את הזווית שלה על החגים לפי ההלכות העולות ממנה.

מאת
בשיעור השבוע נעסוק באיסור אונאה, אשר מוזכר לראשונה בתורה בפרשת בהר (ויקרא, כ"ה, יד - יז) ונידון בגמרא בפרק רביעי במסכת בבא מציעא (מט: והלאה). בשיעור זה נעסוק במספר יסודות העוסקים בדין אונאת ממון, נעמוד על משמעות האיסור ונבחן את יישומו בעולם המודרני.

מאת
בפתיחת השיעור נראה כיצד לספר שמות ישנן שני המשכים: ויקרא ובמדבר. בויקרא, פותחת התורה בכוונה בקרבנות הרשות, כחלק ממהלך - החוזר פעם אחר פעם במהלך הפרקים הראשונים, של הצבת יכולת הבחירה של האדם במעשי הקרבנות של עבודת ה'. כך מוסברים התפילות במהלך הקרבנות, היכולת לבחור אלו קרבנות להקריב, והבחירה בסוגי המנחות. במהלך השיעור, יתבארו גם שאלות יסוד נוספות בענייני הקרבנות וביחס בין סוגי הקרבנות השונים.

מאת
שאלה פרשנית בדבר פשט הכתובים במעמד הר סיני מובילה את ר' נחמן ואותנו לשאלות מהותיות בנוגע לערכה של הבחירה בעבודת ה' וכיצד לחנך מבלי לאלף. על כל אלה ועוד תוכלו לקרוא במאמר הבא.

עמודים