מאת
בשיעור זה נגמור לעסוק במלכות יהואש, ונשלים את עיוננו בקשר של יהואש נגד זכריה, ובקשר נגד יהואש עצמו.

מאת
מה ביאורו של רבא לחזקת ג' שנים? האם עיקרה ראיה משתיקת הבעלים, או שמא יסודה בתקנת חכמים להגנת הקונים?
מאת
מה משמעות הלימוד של חזקת ג' שנים משור המועד?
מאת
מה טעם דינו של עולא שאין להביא ביכורים מאילך הסמוך ט`ז אמות למצר? וכיצד מסייע תנאו של יהושע בן נון לשיטתו של רבי יוחנן?
מאת
מה היחס בין נזקי רקתא לנזקי אש?

מאת
בשיעור זה נדון בהבנת הביטוי 'איש כל הישר בעיניו' על מנת לטוות צד נוסף בהבדל בין המציאות במדבר לזו בארץ ישראל

מאת
מה היה קורה לו פרעה היה נעתר לבקשת משה, ושולח את ישראל לעבוד את ה' לזמן קצוב בלבד? הרב מדן דן בשאלה זו, ונוגע בשאלות יסוד לגבי החירות.

עמודים