מאת
האם מותר לחולה שאין בו סכנה להתרפא באיסורי הנאה דרבנן? מה הייתה ההווה-אמינא לאסור יין תפוחים של גויים?
מאת
מן הגמרא עולה שבדבר חריף נותן טעם לפגם אסור. באיזה מצב מדובר? מה סברת האיסור?
מאת
בסוגייתנו מובאים שני היתרים בבישולי נכרים. מה היחס ביניהם? היש ביניהם קשר מהותי?

מאת
המדרש מספר שאהרן נבחר לכהן דווקא בעקבות חטא העגל. כוונתו מעולם לא הייתה לעזור לעם לבצע את זממם. הוא הציג עצמו כאילו הוא בעדם, ובעצם התכוון לבטל את עצתם. כך הוא הצליח לשמור על קשריו עם העם מחד, ולהישאר נאמן לקב`ה מאידך.
מאת
בשיעור זה נעסוק בנקודות שונות מתוך פרשות המשכן. כך, נסקור את שיטתו של מאיר בן אורי ז"ל לפיה הפסוקים היו כתובים על כלי השרת, נעמיק במבנה פרשות תרומה ומשפטים, ומתוך כך נעמוד על משמעותם של האפוד, המנורה וכלים נוספים, ועל השארת השכינה בתוך עם ישראל.
מאת
צפו בסרטון של ראש הישיבה, הרב יעקב מדן לפרשת תצוה תשע"ח. אנו מזמינים אתכם להירשם לעמוד הYouTube של הישיבה, ישיבת הר עציון - Yeshivat Har Etzion - The Gush, כדי לעקוב אחר השיעורים שיתפרסמו בו.

מאת
חז"ל מסבירים את סמיכות פרשיית הקרבנות לפרשיית בגדי הכהונה בטענה שאף בגדי הכהונה מכפרים. על האבנט, אומרים חז"ל שהוא מכפר על הרהורי הלב. מכאן, הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל מנתח את הרהורי הלב השונים, ומדבר על משמעויותיו השונות של הרהור הלב.

מאת
בשלב זה מובאות בספר כמה נבואות על היחס של עם ישראל לנבואה ולנביאים. נעסוק בנבואה הראשונה, על הזלזול של העם בנבואות החורבן, ונתחיל ללמוד את הנבואה השנייה, על נביאי השקר ועונשם. נדון מדוע שיקרו נביאי השקר, ואם סברו שהם דוברים אמת – מדוע הם אשמים בכל זאת.

מאת
הריגת אחזיה מלך יהודה הסיטה את יהוא ואנשיו מדרכם ליזרעאל ועיכבה את כניסתם לעיר. מה היו מניעיו של יהוא להריגת אחזיה, וכיצד עלינו להעריך מעשה זה? האם גם אחזיה נכלל ב'בית אחאב', והריגתו היא חלק מקיום נבואת ההכרתה? ושמא חטא יהוא בכך שהרג את מלך יהודה על לא עוול בכפו?

עמודים