הרשמה בעיצומה

מאת
בשיעור זה ניגע באופן בו מניטו רואה את סיפור חייו של אברהם אבינו בפרט, ואיך צריך לראות את סיפורי התנ"ך בכלל לפי משנתו.
מאת
מבין רבני הדור שלפנינו, אחד המוכרים פחות והשגרתיים פחות הוא הרב יהודה ליאון אשכנזי, המכונה מניטו. אנו פותחים את הלימוד בסקירה של קורות חיים. של מניטו לקורות החיים יש משמעות, והראיה היא שהוא עצמו בוחר לפתוח את ספרו בסקירת תולדותיו.

מאת
בשיעור זה נמשיך לדון במחלוקת בין הנביא ישעיהו למלך חזקיהו על התערבות במעצמות האזוריות סביב, במסגרת ביקורו של מרודאך את חזקיהו בחוליו.

מאת
ואלו שאין להם חלק לעולם הבא: האומר... אין תורה מן השמים. מדוע?
מאת
מדוע חששו האמוראים מחבלי משיח? מה פשר השיחה בין שמואל ושבור מלכא בעניין חמורו של המשיח? ביאור במחלוקת האמוראים מי יאכל שני משיח.
מאת
תיפח עצמן של מחשבי קיצין – מדוע? ולמה בכל זאת ניסו רבים מחכמינו לגלות את הקץ?
מאת
מי היו בני בניו של המן שלמדו תורה בבני ברק?

מאת
בטרם נעסוק בסיפור החדש על מרד יהוא נדון במבנהו של ספר מלכים כולו, ונעמוד על הז'אנרים בתוכו. נבחין בין 'הפסקה הקבועה' בעלת התבנית הסכמטית המוקדשת לכל מלך ומשמשת כמסגרת העריכה של הספר, ובין 'הסיפורים' המובאים בין הפסקאות הללו. נגלה מה מאפיין את סיפורי ממלכת ישראל ומה מאפיין את סיפורי ממלכת יהודה.

מאת
בשיעור הפתיחה לספר יחזקאל נעמוד בקצרה על אופיו הייחודי של הספר ועל מבנהו. לאחר מכן נעסוק בפסוקי הפתיחה של הספר, ובייחוד בתעלומת המילים הפותחות אותו: "וַיְהִי בִּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה" – מבלי לבאר אחר איזה אירוע נמנות שלושים שנה אלו ובאיזו כרונולוגיה מדובר.

עמודים