מאת
בשיעור זה נראה את גישת המהר"ל לסיבת שעבוד בני ישראל במצרים.

מאת
בשיעור זה נעבור בהרחבה על נבואות של צפניה ונחום הסובבות את תקופת יאשיהו.

מאת
סוגייתנו קובעת שאין זורקים דם כאשר נשבר גג ההיכל או אם מזבח הקטורת איננו ממלא את תפקידו. מדוע שנה הרמב"ם הלכות אלה דווקא ביחס לעבודת יום הכיפורים?
מאת
נדון במשמעותה של פעולת שפיכת השיריים, על פי דיונה של הגמרא והראשונים בשאלה האם שפיכת שיירי הדם על המזבח החיצון מעכבת את כפרת הקרבן.
מאת
האם נתינת ג' המתנות הנוספות שבחטאת שווה באופייה לנתינת המתנה הראשונה? האם רבי יוחנן ורב פפא מסכימים או חולקים זה עם זה?
מאת
מהו היחס שבין זריקה לשפיכה? כיצד למד הרמב"ם הן את מספר המתנות והן אופי הנתינה מאותו הפסוק? האם מספר נתינות מהוות מעשה אחד או מספר מעשים?
מאת
מהו מקורו של רבי יהודה, ומה משמעות המקור להבנת שיטתו?
מאת
דעת רבי אליעזר היא שמחשבת אכילה מפגלת בדבר הראוי להקטרה. ממה נובעת עמדתו של רבי אליעזר? מהו החידוש העקרוני שבה?

מאת
השיר המוכר "ואפילו בהסתרה" מקפל בתוכו תובנות על מקורות הסתרה זו אצל האדם, ומכאן גם פתרונות להתמודדות עמה. על ההסתרה ופתרונותיה תוכלו לקרוא במאמר הבא

מאת
חז`ל דרשו את הפסוק `ודגלו עלי אהבה` כמתאר את התורה. כיצד התורה משקפת את אהבתו של הקב`ה לעם ישראל?

עמודים