מאת
המדרש מבאר שדורו של דוד היו מפסידים במלחמות למרות שהיו צדיקים כיוון שהיו מדברים לשון הרע. בצורה דומה, דורו של אחאב היו מנצחים כיוון שלא דיברו לשון הרע, למרות שלא היו צדיקים גדולים. בשדה הקרב, מסתבר, הקב`ה אינו חפץ רק בצדיקות, אלא בעיקר באחדות.

מאת
הגמרא קובעת ש"שחיטה לאו עבודה היא". מהי משמעותה של קביעה זו? ומהן השלכותיה?
מאת
הגמרא עוסקת בפסול מחשבה ביחס לזריקה ולקבלה. בעיון זה נברר מהי מסקנת הגמרא בעניין זה ומה עומד מאחוריה.

מאת
מדוע מידת האמת, של יעקב, קודמת לחסדו של אברהם, וכיצד כל זה קשור ליראת העונש, שמתגלה כחשובה בכל שלבי עבודת ה'. על כך תוכלו לקרוא במאמר הבא.

מאת
בית ישיבת הר עציון משתתפים בצערה של ישיבת הכותל בפטירתו של נשיא הישיבה. מן השמים תנוחמו. שיעור זה הועבר בימי עיון חנוכה תשע"ז בנושא "ירושלים שחוברה לה יחדיו - ההר, העיר והעם"

מאת
כתלמיד צעיר בישיבת הר עציון פגש הרב מאיר נהוראי לראשונה ברב אלישיב קנוהל שלימד אותו, בצניעות האופיינית לו, פרק חשוב שמלווה אותו בהנהגה הרוחנית של הציבור עד היום

מאת
שבעים ראשי בני אחאב נשלחים ליהוא, והוא מצווה להעמידם לראווה בפתח השער. על ידי כך מצליח יהוא לאסוף אליו את אנשי העיר, ולשאת את נאומו בפניהם. נעמוד על מבנהו של הנאום, נביא את פירוש רד"ק לנאום, ונציין את הקשיים העולים מפירושו.

מאת
מהי הגדרת האיסור בשבועה על העבר ובשבועה על העתיד ומה היחס ביניהן? במה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא?

עמודים