מאת
בשיעור זה אנו נכנסים לסוגיית הקדושה. תחילה נציג את הקו המרכזי של הסוגיה אצל מניטו, ואחריה נעסוק בהשלמות חשובות לסוגיה.

מאת
בשיעור זה נסקור את המעבר ממלכות אמון למלכות יאשיהו, ואת הצעדים שיאשיהו נקט על מנת לעקור את העבודה הזרה שחזרה לממלכת יהודה בימי שני המלכים לפניו.

מאת
בשיעור זה נראה את הקשר בין ברית האבות וברית סיני להגדרות השונות של גבולות הארץ.

מאת
הגמרא מספרת על שיחה בין רבא ובר שישך. נזכיר מקצת מן השאלות הרבות שמעוררת אגדתא זו, אף שאין בידינו תשובות ברורות לכולן.
מאת
אגב סוגיית יינו של גר תושב נבחן אם איסור סתם יינם תלוי במעשיו של האדם - האם הוא עובד עבודה זרה - או שמא בזהותו ובמעמדו. נציג גם נפקא-מינה מעשית לשאלה זו: דין יין שנגע בו יהודי המחלל שבת בפרהסיה.

עמודים