מאת
בשיעור זה נראה את המרכזיות של רצח הבל בסיפור בראשית.

מאת
ששת אלפים שנה הוי העולם: שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח. מתי החלו שנות התורה?
מאת
הברייתא בדף ח מספרת על החג שקבע אדם הראשון לכבוד הקב`ה כהודאה על `מנהגו של עולם`. מן העיון בברייתא נוכל ללמוד יסוד חשוב באופיים של מועדי ישראל.
מאת
מדוע התיר שמואל בגולה רק את המסחר קודם יום האיד, אך לא התיר את המסחר ביום האיד עצמו? מה היחס בין איסור המסחר עם הגויים קודם האיד לבין איסור המסחר עמם באיד גופו?

מאת
בשיעור זה נעסוק בשיעור זה נתבונן בתגובת חזקיהו לדברי רבשקה, לישועה הניסית, ולתגובת חזקיהו לישועה.

מאת
נברר מה בין הדגם הרווח במקרא 'שלושה וארבעה' ובין הדגם המצומצם 'שניים ושלושה' שבו בנוי סיפורנו, וננתח סיפורים דומים בדגם המצומצם. נעסוק בהקבלה ובדמיון שבין סצנת הצופה ביזרעאל לבין סצנת הצופה אצל דוד לאחר מות אבשלום, ונברר מה משמעותה. לבסוף נאתר את המילה המנחה בסצנה שאנו עומדים בה.

מאת
איזה מסר רצה ר' נחמן להפיק מסיפורו על המהרש"א ז"ל ואיך אחאב המלך קשור לכל העניין? על זאת תוכלו לקרוא במאמר הבא:

מאת
בשיעור זה נראה אצל הרב עמיטל איך ברית האבות משליכה על הזהות הלאומית שלנו.

מאת
בציצית מתקיים תהליך בן שלושה שלבים. ראשית, הראיה החיובית מביאה לידי זכירה ועשייה. בנוסף, מניעת הראיה השלילית והרחקה מן החטא, דבר המוביל את האדם לכתנות האור. ולבסוף, מתוך הזיכרון, מגיע האדם למעלת הקדושה של ציצית, שהיא כעין ציץ.

עמודים