מאת
הגמרא עוסקת בפסול מחשבה ביחס לזריקה ולקבלה. בעיון זה נברר מהי מסקנת הגמרא בעניין זה ומה עומד מאחוריה.

מאת
בית ישיבת הר עציון משתתפים בצערה של ישיבת הכותל בפטירתו של נשיא הישיבה. מן השמים תנוחמו. שיעור זה הועבר בימי עיון חנוכה תשע"ז בנושא "ירושלים שחוברה לה יחדיו - ההר, העיר והעם"

מאת
פרק י"ח הוא מן הפרקים המרכזיים בתנ"ך בכל הנוגע למושגי השכר והעונש ולתורת הגמול. הפרק עוסק בשני יסודות בנושא זה: האחד, טענת העם "אָבוֹת יֹאכְלוּ בֹסֶר וְשִׁנֵּי הַבָּנִים תִּקְהֶינָה", ומולה טענת יחזקאל שאדם נדון על מעשיו שלו, ולא על מעשי אבותיו; והשני, הרשות הנתונה לכל אדם לשנות את דרכיו, הן לטוב הן למוטב.

עמודים