מאת
המשנה בנזיר מביאה דין מיוחד של `האב שהדיר את בנו בנזיר`. לנזירות זו יש מספר דינים ייחודיים. במאמר זה ננסה להבין מהו יסוד דינים אלו, והאם נזירות זו היא נזירות של הבן או של האב, לאור דעות הראשונים והאחרונים בסוגיה.

מאת
האם הפקר הפירות הוא הפקר האדם או אפקעתא דמלכא? האם איסורי מלאכות בשמיטה הן מצד שביתת האדם או מצד שביתת הארץ? האם השמטת הכספים בשמיטה נעשית באופן אוטומטי על ידי התורה, או שמא האדם מצווה להשמיט את החובות, וכל זמן שלא השמיט המלוה הרי שהחוב עדיין קיים?

מאת
במקרה שאדם נוסע בליל חנוכה ממקום למקום - היכן הוא צריך להדליק את הנרות? מהי ההגדרה של `בית` לעניין חנוכה? היכן צריך להדליק נרות תלמיד ישיבה?

עמודים