מאת
מדוע שופכים את שיירי הדם של חטאות הפנימיות דווקא על יסוד המערבי? האם משום שאין מעבירין על המצוות, או שזהו חידוש מיוחד של התורה? מתי אומרים אין מעבירין על המצוות ומתי אין אנו משתמשים בכלל זה?
מאת
בעיון זה ננסה לענות על השאלה מדוע אין למד מן הלמד בקדשים, תוך התייחסות למחלוקת האמוראים האם בתר למד אזלינן או בתר מלמד אזלינן.
מאת
בגמרא נאמר שאין למידין למד מלמד בקדשים. בעיון זה ננסה לעמוד על סברתו של כלל זה.

מאת
ר' נחמן יורד לעומק המהפכה התעשייתית והטכנולוגית,מנבא את תוצאותיה הרעות ופורש לפנינו את מערכת היחסים הסמויה בינה לבין היהדות.

מאת
מדוע צריכים ישראל להדליק מנורה בבית המקדש? האם צריך הקב`ה לאורה של מנורה זו?

מאת
בשיעור זה נעסוק בסוגיית "חופה קונה" (ה. - ה:), ונתמקד בשתי שאלות. הראשונה עומדת בבסיס השאלה האם חופה קונה, והיא מהות החופה. השנייה היא היחס בין שלושת דרכי הקידושין, כסף שטר וביאה.

מאת
מתי נאמרה הנבואה על בית הרכבים ומה הרקע ההיסטורי לאמירתה; מי היו בני שבט זה ומה היו יחסיהם עם עם ישראל; מדוע ציווה יהונדב על צאצאיו לחיות חיי נוודות ועוני; כיצד מתייחסת הנבואה לאורח חייהם. שאלות אלה יקדמו אותנו לעבר פענוח המסר של נבואה ייחודית זו.

עמודים