מאת
מדוע סתם רבי כדעות תנאים שלא פסק כמותן? מה פירוש הביטוי `משנה לא זזה ממקומה`?
מאת
מה היחס בין החיוב בשבועה על העבר ובין החיוב בשבועה על העתיד?
מאת
מדוע טומאת מקדש וקודשיו היא מוקד מרכזי כל כך בכפרת יום הכיפורים, שאיננו פחות בחשיבותו מכל שאר עוונות בני ישראל?

מאת
הצדיקים הם הפורצים דרך להתגלות ה' בעולם. ה' פועל על ידם, והם סוללים דרך ליום שיתקיים בו `ונשגב ה' לבדו ביום ההוא`.
מאת
'טקסי ההיכרויות' ש-ה' עורך מדי פעם עם האבות, מעוררים שאלות. מדוע לעיתים ה' מתגלה בתחילת פעילותו של האב, כדוגמת יעקב, ולעיתים באמצע? מה הסיבה לכל התגלות? מתוך עיון בקטסים אלו, נוכל ללמוד דווקא על הקשר האמיץ של ה' עם האבות.

מאת
שתיקה אכן דורשת כוח רב, אך היא נצרכת. היא נצרכת בחיינו האישיים והציבוריים.

מאת
בפרקים ד'–ה' באות שלוש נבואות שיחזקאל משתמש בהן בלבֵנה המסמלת את ירושלים במצור. נעסוק בנבואה הראשונה, הקצרה – נבואת המחבת – ונתחיל לעסוק גם בנבואה השנייה: נבואת השכיבה, שבה יחזקאל מצטווה לשכב על שני צדדיו במשך למעלה משנה. נבואה זו היא מן הנבואות התמוהות במקרא, וננסה לעמוד על משמעותה ועל הסמליות שבה.

מאת
נדון בקצרה באגדה החותמת את המסכת ובדמותו המיוחדת של רבי עקיבא.

מאת
בשיעור זה נעסוק במבנה הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים ומשמעותם. בנוסף לכך, נדון במספר נושאים נוספים הקשורים לכך: נסביר מדוע הרמב"ם כלל בהלכות אלו גם את הלכות מגדף וחוקות הגויים, נצביע על הפתיחה הייחודית של ההלכות, ונעמוד על חשיבות המימד הציבורי וארץ ישראל בדינים אלו.

מאת
מדוע נבחר יהוא כמלך על ישראל? אין בספר כל רקע קודם על אודותיו כשם שהדבר ניתן במלכים אחרים שבחר ה' (שאול, דוד וירבעם). נראה כי יש לראות בסיפור עצמו לאחר הימשחו למלך הסבר למפרע לבחירת ההשגחה בו, וזאת על סמך העובדה שהדמות הססגונית ומעשיה זוכים לאישור א-לוהי בסוף הסיפור.

עמודים