מאת
מהו העולם הבא, ומה בינו לבין תחיית המתים? נביא את עיקריה של המחלוקת החריפה בין הרמב`ם והרמ`ה בנושא זה.
מאת
מה בכלל החיוב לשמוע לדברי נביא? מה היחס בין ציוויי הנביא למצוות התורה?
מאת
האם יש זיקה בין חיובי זקן ממרא לאיסור בל תוסיף? האם יש הלכה מיוחדת בעניין המראה במצוַת תפילין?
מאת
נחלקו תנאים באילו תחומי הוראה מתחייב זקן ממרא. מחלוקתם משקפת היבטים שונים בדין זה.
מאת
איסור גנבת אדם ומכירתו מורכב משני איסורים שונים: הגנֵבה והמכירה. נדון במשמעותם וביחס ביניהם.
מאת
מה טעמם של חילוקי הדינים בין הכאת אב ואם לקללתם?

מאת
אמנם ישנה רציפות כללית בין החומשים כולם אך לצד זאת עולה השאלה האם ניצב חומש ויקרא כספר סגור, בעל התחלה וחתימה, העומד גם בפני עצמו. שאלה זו מורכבת למדי, וננסה לענות עליה בשיעור זה.
מאת
דרך עולם הקרבנות מוזמן האדם הפרטי לעמוד מול קונו, אך גם עם ישראל כולו. שיעורינו יישענו על ניתוח הפסוקים עצמם ועל פרטי הדינים שמעצבים את הקרבנות השונים, אך עינינו נשואות לרובד התיאולוגי שחבוי מבעד למימוש הקונקרטי של תהליך ההקרבה. דבר זה נובע גם מהתפיסה הייחודית של המקרא את הקרבן ותכליתו, כפי שנראה בשיעור זה.

מאת
מדוע אדם הראשון לא הורשה לאכול מעץ הדעת? על מנת לענות על שאלה זו, נעמוד על הקשר הניגודי בין פרשיית עץ הדעת לציווי המן, ומתוך כך לשתי אפשרויות של יחס לקניית הידע.

מאת
פרשת וזאת הברכה מורכבת מברכה כללית, וברכה פרטית לכל שבט. בשיעור נסקור את הברכות לפי סידור גיאוגרפי, ונבצע פרשנות צמודה על הפסוקים, תוך השוואה בברכת יוסף לברכת יעקב.

עמודים