מאת
רבי יהודה בן בתירא מחדש שתקרובת עבודה זרה מטמאת. מה תוקפו של דין זה, ומה טעמו?
מאת
בסוגייתנו פוסק רב שיין שהופקד אצל גוי והוא חתום בחותם אחד - מותר, אך להלן הוא פוסק שיש צורך בשני חותמות. כיצד ניתן לתרץ את הסתירה, ומה הנפקא-מינה של תירוצים אלו להלכה?

מאת
צפו בסרטון של הרב אמנון בזק לפרשת תרומה תשע"ח אנו מזמינים אתכם להירשם לעמוד הYouTube של הישיבה כדי לעקוב אחר השיעורים שיתפרסמו בו.
מאת
האם יש סתירה בין 'מוסר הנביאים' לבין מעמד הקרבנות וחוקי המקדש בתורה? עיון מדוקדק בפרשת יתרו ומשפטים, כמו גם בדברי הנביאים, מגלה ציר מרכזי אחד החורז את כולם, על פי השקפת התורה והנביאים גם יחד.

מאת
רוב היהודים בישראל מטלטלים בשבת ללא נקיפות מצפון בזכות ה"עירוב" שקיים כמעט בכל מקום. נקודות המוצא ההלכתיות עליהן נסמך העירוב הן שללא שישים רבוא (שש מאות אלף) אנשים אין רשות הרבים מן התורה ובנוסף לכך שצורת הפתח נחשבת כמחיצה. בשיעור זה נבחן הנחות אלו, בעיקר לאור שיטת הרמב"ם בנושא.

מאת
בציווי על עשיית המנורה ישנו לכאורה פרדוקס - מחד ישנו ציווי על עשייתה, ומאידך נאמר שהיא 'תעשה', ומשמע שהיא תעשה מאליה. הרב גיגי עונה על פרדוקס זה בעזרת ההבנה שהמאמץ יכול להגיע עד גבול מסוים, ומשום הקב"ה מסייע, ומתוך כך פונה לעסוק במקדש כמכלול.

מאת
בשיעור זה נראה כיצד עקרון משוואת האחווה מתבטא בקשר הזוגי בין איש לאשתו.

מאת
נעסוק בשתיים משלוש הנבואות שבפרק י"ב. בנבואה הראשונה, הארוכה שבהן, יחזקאל גולה באופן סמלי מביתו בסדרה של מעשים הנמשכת כיממה. את מי יחזקאל מסמל, ומדוע נזקק למעשים סמליים רבים כל כך?

עמודים