מאת
האם נתינת ג' המתנות הנוספות שבחטאת שווה באופייה לנתינת המתנה הראשונה? האם רבי יוחנן ורב פפא מסכימים או חולקים זה עם זה?
מאת
מהו היחס שבין זריקה לשפיכה? כיצד למד הרמב"ם הן את מספר המתנות והן אופי הנתינה מאותו הפסוק? האם מספר נתינות מהוות מעשה אחד או מספר מעשים?
מאת
מהו מקורו של רבי יהודה, ומה משמעות המקור להבנת שיטתו?
מאת
דעת רבי אליעזר היא שמחשבת אכילה מפגלת בדבר הראוי להקטרה. ממה נובעת עמדתו של רבי אליעזר? מהו החידוש העקרוני שבה?

מאת
השיר המוכר "ואפילו בהסתרה" מקפל בתוכו תובנות על מקורות הסתרה זו אצל האדם, ומכאן גם פתרונות להתמודדות עמה. על ההסתרה ופתרונותיה תוכלו לקרוא במאמר הבא

מאת
חז`ל דרשו את הפסוק `ודגלו עלי אהבה` כמתאר את התורה. כיצד התורה משקפת את אהבתו של הקב`ה לעם ישראל?

מאת
אחד המקורות החשובים לדיון בשאלת גיוס נשים לתפקידי לחימה הוא הסוגיה בתחילת מסכת קידושין, הדנה האם המילה "דרך" היא לשון זכר או לשון נקבה. בשיעור זה נעסוק בקצרה בסוגיית גיוס נשים לצבא בכלל, ובתפקידי לחימה בפרט.

מאת
לאחר הסקירה ההיסטורית הרחבה שניתנה בחלקו הראשון של הפרק על חטאי ישראל במצרים ובמדבר, הנבואה מגיעה למסקנותיה של סקירה זו: העונש, והגאולה העתידה לבוא למרות הכול.

מאת
בשיעור זה נראה את הניגוד בין הקשר של עם ישראל לאבות לעומת הקשר שלו לתורת משה.

מאת
בשיעור זה נמשיך משיעור קודם את דברי חולדה הנביאה ונעסוק בעיקר בפסח בימי יאשיהו, משמעותו וכריתת הברית המחודשת סביבו.

עמודים