מאת
פרק זה בסדרה עוסק בימי יאשיהו. יאשיהו הוביל מהפכה דתית אדירה כנגד הרעות שהביא עמו מנשה. בשיעור זה הרב יואל בן-נון מסביר כיצד הצליח יאשיהו, המלך הצעיר, לשנות את מדיניות מנשה ששלטה בכיפה במשך כשבעים שנה, ואת הקיף המהפכה. בנוסף, השיעור מתייחס לתחילת ימיו של ירמיהו כנביא, ולקשר המהותי בינו לבין יאשיהו.

מאת
בסוגייתנו תמה רב יוסף (לפחות לפי ההווה-אמינא) על שמכריעים הלכה בדברים שאינם נוהגים בזמן הזה: `הלכתא למשיחא?!`. נדון בתמיהתו, במשמעותה ובפירושיה ברש`י ובתוספות.
מאת
מה יסוד מחלוקתם של רבי שמעון וחכמים בזיהוי המיתה החמורה ביותר?
מאת
האם מותר לנרדף להרוג את הרודף כאשר הוא יכול להציל עצמו על ידי פגיעה באחד מאיבריו? מה הייתה טענתו של יואב כנגד אבנר?
מאת
מהי הזמנה? מה היחס בינה ובין דין 'עשייה לשם...'?
מאת
מה המשמעות של `יקרא דחיי` ו`יקרא דשכבי` בהספד? האם להלכה יש משמעות כלשהי ל`יקרא דחיי`? היש חילוק בין הספד לאבלות?

מאת
במקומות רבים מפרש הרמב"ן את התורה בפרשנות היסטורית. בשיעור נסקור דוגמאות שונות לכך, ונעמיק בפרשנותו ההיסטורית לברכות והקללות בויקרא ובדברים. מתוך כך, נציין גם את ההשלכות העקרונית לימינו.

מאת
בשיעור זה נמשיך בנבואת ישעיהו בפרק כ' יחד עם ביקורתו על המעורבות של חזקיהו בזירה הבינלאומית, ונחל לסקור את מחלת חזקיהו מהפשט.

עמודים