מאת
צפו בסרטון של הרב אמנון בזק לפרשת משפטים תשע"ח אנו מזמינים אתכם להירשם לעמוד הYouTube של הישיבה כדי לעקוב אחר השיעורים שיתפרסמו בו.

מאת
מיקומה של פרשיית משפטים לכאורה תממוה, וזאת משתי סיבות - פרשת יתרו מסתיימת במצוות הקשורות למזבח, ועל כן מסתבר היה שפרשיות המשכן ימקומו כאן. שנית, ההפרדה בין מעמד הר סיני לברית האגנות דורש הסבר. הרב אהרן ליכטנשטיין עונה על שאלה זו, מתוך חיבור בין פרשת משפטים לבין התגלות ה' לעם ישראל והברית באגנות.

מאת
הגמרא אומרת שיש לחשוש לרביעה לא רק בבהמת הקרבן עצמה, אלא גם באמה, אך אין לחוש שמא נרבעה אם אמה. מה פשר החילוק ומה טעמו?
מאת
בדף כג נאמר שפרה אדומה שנרבעה - פסולה. נדון בטעמו של פסול זה ובחידוש המתחדש בסוגייתנו בדבר אופייה של פרה אדומה.

מאת
בחלק השני של פרק י"א באה הנבואה הארוכה שבפרקים ח'–י"א לסיומה, ובו מתברר סוף סוף מה הייתה מטרתה המרכזית של הנבואה כולה, שתמציתה במענה לטענתם של אנשי ירושלים כלפי הגולים: "רַחֲקוּ מֵעַל ה', לָנוּ הִיא נִתְּנָה הָאָרֶץ לְמוֹרָשָׁה". נבחן את השורשים התאולוגיים לטענה זו, ונראה כיצד הנבואה כולה מכוונת לדחותה מכול וכול.

עמודים