מאת
המשנה הראשונה במסכת קידושין קובעת כי האישה נקנית בשלושה דרכים - כסף, שטר וביאה. מהו קניין כסף? האם קניין זה דומה לקניין רכוש? בשיעור זה נעסוק בשאלה זו, לאור סוגיית קידושי חליפין (ג. - ג:).

מאת
בפרק כ"א יש אוסף של נבואות קצרות, שנושא אחד שוזר את כולן: החרב העתידה לבוא על ירושלים. ביחידה הראשונה בפרק יחזקאל משתמש במשל, שהמשמעות שלו מחודשת ומורכבת: "וְהִכְרַתִּי מִמֵּךְ צַדִּיק וְרָשָׁע". מה היחס בין המשל לנמשל? וכיצד יש להבין את הכללת הצדיקים בעונש העתיד לבוא?

מאת
המפגש בין יהוא ליהונדב בן רכב מתואר כמפגש בין שתי דמויות שביניהן שוררת הזדהות והערכה. מפגש זה מוליד שותפות בין השניים במהלכי המרד בעיר שומרון. אולם מן הסיפור עצמו קשה לעמוד על טיבו של יהונדב ועל המשמעות שמעניקה שותפותו עם יהוא. לשם כך נפנה לעיין בנבואת ירמיהו על בית הרכבים, שבה תופסת דמותו של יהונדב בן רכב מקום מרכזי.

מאת
לאחר שבחנו את שלושת המקרים שבעטיים יש להביא קורבן עולה ויורד ניתן לדון במשותף להם. בשיעור זה נדון בשורש המשותף לשלושת המקרים האלו - המחדל הפאסיבי שניצב בתשתיתם.
מאת
הצעד הראשון שיש לעשות כדי להכריע מהו המכנה המשותף לשלושת העבירות שבעטיין מתחייב אדם בקורבן עולה ויורד הוא להגדיר במדויק את העבירות הללו. לפחות בשני המקרים הראשונים ישנו פער בין מדרש ההלכה של חז"ל ובין העולה מפשטי המקראות.

מאת
בעיון זה נדון ביחס שבין פרשיית פר כהן משיח ופרשיית פר העלם דבר.
מאת
סוגייתנו קובעת שאין זורקים דם כאשר נשבר גג ההיכל או אם מזבח הקטורת איננו ממלא את תפקידו. מדוע שנה הרמב"ם הלכות אלה דווקא ביחס לעבודת יום הכיפורים?
מאת
נדון במשמעותה של פעולת שפיכת השיריים, על פי דיונה של הגמרא והראשונים בשאלה האם שפיכת שיירי הדם על המזבח החיצון מעכבת את כפרת הקרבן.

מאת
בשיעור זה נראה את גישת המהר"ל לסיבת שעבוד בני ישראל במצרים.

מאת
בשיעור זה נעבור בהרחבה על נבואות של צפניה ונחום הסובבות את תקופת יאשיהו.

עמודים